Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp"

Transkript

1 Barnehagene i Notodden Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp rev. april 2015

2 INNHOLD 1.0 VARSLING VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP VARSLINGSKART OVERSIKT OVER TILTAK HER OG NÅ Huskelister... 6 TRINN 1 Strakstiltak... 6 TRINN 2 videre... den første timen... 7 TRINN 3 Det første døgnet TRINN 4 I ettertid - etter det første døgnet HJELPEDOKUMENTER KOMMUNIKASJONSKART KATEGORI / TYPE HENDELSER OPPDATERING AV LISTER MAL FOR LOGG OG RAPPORT Veiledning til malen for situasjons- og statuslogg/-rapport: Dokumentasjon FORSIKRINGER HVA KAN GJØRES PÅ FORHÅND RISIKOANALYSE på egen barnehage Mal for risikoanalyse Risikovurdering av uforutsett hendelser (Eksempel): AVKLARE ROLLER OG ROLLEFORDELING GODE RÅD OM FØRSTEHJELPSUTSTYR ØVELSER / OPPLÆRING / RULLERING AV HÅNDBOKA OPPSLAG KORTVERSJON: Når ulykken er ute EVAKUERINGSPLANER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAG. OG SK

3 FORORD Denne håndboken har som mål å være en veileder til barnehagens personale når en eller flere barn/voksne trenger øyeblikkelig hjelp. Håndboken er inndelt i 3 deler: 1. Her og nå huskelister når ulykken er ute (kap. 1 og 2) 2. Hjelpedokumenter nyttige dokumenter til bruk i prosessen (kap. 3) 3. Hva kan gjøres på forhånd forebyggende arbeid (kap. 4) Håndboken anbefales tilpasset den enkelte barnehage. Dette gjelder særlig kapittel 3 og 4. Kapittel 1 og 2 vil være nyttige når ulykken er ute, - men dette forutsetter at ansatte er godt kjent med håndboken og at rutiner og forberedelser er godt innøvd (- igjen kap. 3 og 4). Håndboken bør bli en del av barnehagens internkontroll på lik linje med brannpermen og lignende. Håndboken inndeler øyeblikkelig hjelp i små -, mellomstore -, og store hendelser. Dette er gjort for å sette behovet for øyeblikkelig hjelp inn i et større perspektiv. Spesielt kommer dette fram i forhold til hvem utenfor barnehagen som skal varsles. Notodden kommune har egen kriseplan og kriseberedskap. Håndboken er tenkt som et supplement til dette. Ved store hendelser og kriser vil kommunal kriseberedskap raskt ta over hovedansvaret. Der barnehagen er involvert i hendelsen må likevel alltid barnehagens beredskap være på plass. Hva er foreløpig ikke tatt med i denne håndboken?: Rutiner ved... brann rusmisbruk hos ansatte og foresatte mistanke om overgrep mot barn datamisbruk kidnapping andre medisinske forhold relatert til fastlegetjenesten Dette er tema det må utarbeides egne rutiner for i barnehagens brannperm og internkontrollsystem. Håndboken er utarbeidet i regi av Notodden kommune i samarbeid med de private barnehagene i kommunen. En arbeidsgruppe har stått for utforming av håndboken: Fra barnehagene: Hilde Nykaas Særsland Tinnesmoen barnehage Inger Lise Wølner Kattekleiv barnehager as Gry Anundskås - Gransherad barnehage Fra Notodden kommune: Aud Stølan Miljøhygienisk avdeling Nina Dubowski Miljøhygienisk avdeling Tore Hagen Miljøhygienisk avdeling/ beredskapskoordinator Margrete H. Lindeland Seksjon for oppvekst / barnehage (redaktør) Håndboken stilles til disposisjon for Notoddenbarnehagene og kan ikke gis/selges videre uten tillatelse fra Notodden kommune. Håndboken bygger på Håndbok for uforutsette hendelser i Kongsberg kommune (2010). En stor takk til Kongsberg for at vi har fått bruke, og bygge videre på deres håndbok! Notodden, september 2012 (Sist revidert april 2015) 2

4 1.0 VARSLING VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP 1.1 VARSLINGSKART Varslingskart for barnehagene i Notodden ved behov for øyeblikkelig hjelp Fylkesmannen Psykososialt kriseteam Krise Rådmann Politi Kommunikasjonsrådgiver Nærmeste leder / styrer AMK Du som oppdager hendelsen Hendelse Alarmtelefoner: Ambulanse113 Politi 112 Brann 110 Nærmeste leder/ styrer skal: Ta imot varselet Notere navn, telefonnummer og tidspunkt Notere fakta om hendelsen eller situasjonen Følge varslingskartet Skriv ned det som meldes, og det du som mottaker gjør! 3

5 1.2 VIKTIGE TELEFONNUMMER Navn Telefon Svein Aannestad, rådmann Jan Erik Søhol, seksjonsleder oppvekst / kommunikasjonsrådgiver Mie Jørgensen, kommuneoverlege Tore Hagen, beredskapskoordinator Margrete Haga Lindeland, barnehagemyndighet og virksomhetsleder Anne Grethe Rønningsdalen, helse- og omsorgssjef Ragnar Frøland, Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Linda Haugan, leder psykososialt kriseteamet Ranheid Saga, leder servicetorget / Brannvesenet, utrykkningsleder Teknisk hovedvakt, Notodden kommune Legevakt etter kl Politi Sivilforsvaret Bedriftshelsetjenesten Stamina Helse NØDNUMMER SATELLITTELEFONER BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113 Krisen: Beredskap/Liaison Brannvakta:

6 2.0 OVERSIKT OVER TILTAK HER OG NÅ Huskelister: TRINN 1 Strakstiltak TRINN 2 Den første timen TRINN 3 Det første døgnet TRINN 4 I ettertid - etter 1. døgnet HJELPEDOKUMENTER VARSLINGSKART KOMMUNIKASJONSKART (barnehagens samarbeidspartnere) OPPDATERTE LISTER (navn, tlf etc) LOGG Dokumentasjon FORSIKRINGER PÅ FORHÅND KATEGORI/TYPE HENDELSER AVKLARE ROLLER OG ROLLEFORDELING ØVELSER / OPPLÆRING Dokumentasjon EGEN INFO TIL VIKARER OG NYTILSATTE EVAKUERINGPLANER 5

7 2.1 HER OG NÅ Huskelister TRINN 1 Strakstiltak Hva Hvordan Hvem (Hvilken rolle) Den som oppdager hendelsen er ansvarlig for at det blir gitt førstehjelp / avgrense skaden Strakstiltak: - Få oversikt! - Varsle andre og evt. ring nødnummer 113 hvis nødvendig! - Gi førstehjelp! - Viktig å utpeke flere på huset som har erfaring og føler seg trygg på å gi førstehjelp. - På den måten kan man sikre at opplevelsen blir minst mulig dramatisk for den som må gi førstehjelp og den beste hjelpen blir gitt. - Velg fortrinnsvis noen andre enn styrer, da styrer lettere kan organisere det videre forløpet. 1. Den som oppdager hendelsen Hjelp fra andre Oppnevning av skadestedsleder Tilkalling av hjelp Mottak av utrykningspersonell Foresatte / foreldre som er direkte berørte, varsles Ta vare på de andre rammede barn, søsken og de andre barna og ansatte Velg tiltak som avgrenser skaden. Styrer, pedagogiske ledere eller andre som er ansvarlige for avdelingene tilkalles. De andre barna skjermes, de tas enten inn eller til en annen avdeling. Det må avgjøres raskt hvor mange som skal være på ulykkestedet. Vurder om nødtelefoner skal kontaktes hvis ikke gjort tidligere (110 brann, politi, AMK) Varsle alltid politi ved personskader Utrykningspersonell tas imot ved porten (evt annet sted som er naturlig) Informasjon om den som er skadet hentes/skaffes, slik at utrykningspersonell får dette så raskt som mulig. Styrer ringer Sørg for at de får den hjelpen de trenger Dagen skal fortsette så normalt som mulig 3. Ansvar for de andre barna 4. Skadestedsleder 1. Den som oppdager hendelsen 4. Skadestedsleder 4. Skadestedsleder 3. Ansvar for de andre barna. 6

8 TRINN 2 videre... den første timen Hva Hvordan Hvem (Hvilken rolle) Betjening av telefon / henvendelser Sperr telefonene (dra ut kontaktene) så nær som en. Gi telefonen til en betrodd ansatt. (Telefoner vil komme både fra foreldre og presse) Mediehåndtering Lokal presseansvarlig kontaktes. Denne bruker egen mobiltlf og ALL kontakt med pressen skjer via denne. Personalet gis «munnkurv» både overfor hverandre, foreldre, barn og andre som stikker innom. Disse henvises til leder/presseansvarlig. NB: Kommunale barnehager har en sentralt valgt kommunikasjonsrådgiver (se varslingskart). All presse- og mediekontakt skjer etter samråd med kommunikasjonsrådgiver. Ved store hendelser vil også kommunikasjonsrådgiver ta over all ekstern kontakt. Offentlig instanser varsles Se eget varslingskart Informasjon til andre. Kontakt daglig leder Kontakt SU-leder / foreldrerådsleder (FAU på skolene) Gi noen (bør være avtalt) oppgaven å ringe rundt til foreldre og ansatte Innkalle til møte (foreldre-/personalmøte, åpent hus ol) Skaff et (helst eksternt) sted til å ha møtene. Varsling: (se Varslingskart og Kommuniksjonskart) Sikring av ulykkesstedet og håndtering av vitner Ulykkesstedet sperres av dersom dette er nødvendig. Vitner samles og ivaretas. 5. Lokal presseog medieansvarlig Flere: 6. Ansvarlig for informasjon til andre 4. Skadestedsleder Loggføring Skriv en enkel logg over det som har skjedd, og det du gjør. 4. Skadestedsleder 7

9 TRINN 3 Det første døgnet. Hvem kan hjelpe videre Hva Hvordan Hvem (Hvilken rolle) Ulykker/skader skal meldes Bruk ressursene rundt deg si ja til hjelp, be om hjelp (for eksempel ekstra personale), deleger oppgaver til de som er i stand til å ta dem. Ha tlf.nr til Kriseteam (psykososiale kriseteam) evt. legevakten, bedriftshelsetjeneste m.m. tilgjengelig. Politi (sjekk at de har fått melding) Forsikringsselskap Arbeidstilsynet Oppfølging av de som har vært utsatt for hendelsen Debriefing Tips - Videre arbeid: Se egen liste over de som evt skal kontaktes / meldingen skal gå til (se Kommunikasjonskart) De det gjelder direkte, inklusiv søsken og nær slekt De andre barna Personalet Foresatte/ foreldre SU / Styret / Eier Presse / Nærmiljøet Avtale tid for debriefing med psykososialt kriseteam. Veiledning i hht evt. debriefing/samtaler med barna "Åpent hus" / personal-/ foreldremøte på kveldstid, i bhg. el annet sted. Prate med de andre barna, sørge for oppfølging av reaksjoner Husk: Kriseteam (psykososiale kriseteam for barn og personale Rapport Skrive rapport for det første døgnet (benytt gjerne loggene) 4. Skadestedsleder 8

10 TRINN 4 I ettertid - etter det første døgnet. Hva Hvordan Hvem (Hvilken rolle) Oppfølging i ettertid av de som har vært utsatt for hendelsen Tips - Videre arbeid: Evaluering av hendelsen Langtidsperspektiv Hvem trenger oppfølging i ettertid: De det gjelder direkte og evt. søsken og nære slektninger De andre barna Personalet Foresatte/ foreldre SU / Styret / Eier Presse / Nærmiljøet Styrer / hovedansvarlig / eier Kontakt/samarbeid med hjem og evt. sykehus. Praktiske ting som melding til NAV, forsikring o.l. Tilfredsstillende gjenforening/oppstart etter evt skade. Drøfte evt praktiske tiltak. For eks i forbindelse med begravelse. Videre mediehåndtering Vedlegg: Om sorgreaksjoner, tips til bearbeiding (samling, minnestund, sanger/musikk, litteratur), informasjon til hjemmet, kollegastøtte + +. Gjennomgang av hendelse og tiltak (personalet) Utbedring / Intern revidering av rutiner Noe vi kan lære? Noe vi kan dele med andre? Vurder om hendelsen må følges opp på lang sikt. Samtaler, bearbeidinger, minnemarkeringer etc.. 9

11 3.0 HJELPEDOKUMENTER 3.1 KOMMUNIKASJONSKART Kommunikasjonskartet er tenkt som en barnehagens huskeliste for hvem det kan være nødvendig å kontakte i forbindelse med hendelsen. Kommunikasjonskartet må tilpasses den enkelte barnehage. Navn og telefonnummer anbefales lagt inn. Samarbeidspartnere ved behov for øyeblikkelig hjelp i barnehage Faginstanser Arbeidstilsynet Bedriftshelsetj. Redningsetatene Sykehus Utstyrsleverandører Kriseteam Barnevern Myndigheter Kunnskapsdepartementet Fylket Kommunen Eier NN barnehage Interne samarbeidspartnere Ansatte i virksomheten Virksomhetsleder Oppvekstsjef Rådmann Ordfører Bedriftshelsetjenesten Miljøhygienisk avdeling Kriseteam Barnevern SU/FAU Opprett lokal medieansvarlig Servicetorg Andre aktuelle Fagforeninger Bransjeforeninger (PBL, flere?) Leverandører av utstyr etc. UDI (v. utenl. arb.takere) Grunneiere, naboer o.a. i nærmiljøet Redn.etatene (ressursspm. etc.) Sykehus (ressursspm. etc.) KS Forsikringsselskap Eksterne samarbeidspartnere Redningsetatene Politiet Arbeidstilsynet (ved ansatte) Sykehus Pårørende - søsken Nærmiljø (naboer, skoler, andre bhg, trafikk etc) Medierådgiver (kommunens, PBL el.annen) Tolketjenesten Flyktningetjenesten / Hero 10

12 3.2 KATEGORI / TYPE HENDELSER Små hendelser Fysiske skader på enkeltperson av mindre alvorlig grad, og som må behandles av lege, tannlege etc Mellomstore hendelser Alvorlige (livstruende) fysiske skader på enkeltperson(er), og som trenger øyeblikkelig medisinsk hjelp Store hendelser Omfattende livstruende fysisk/psykisk hendelser som gjelder flere personer eks. gisseltaking, brann, naturkatastrofer For store hendelser har Notodden kommune en egen kriseplan. Ved større kriser eller katastrofer vil krisen i kommunen raskt overta hovedansvaret for beredskapen, men styrer/stedfortreder vil fortsatt være ansvarlig i barnehagen. 11

13 3.3 OPPDATERING AV LISTER Her følger lister (tlf / adr / epost) som oppdateres jevnlig. (Barnehagene må lage egne lister) Ansvar for oppdateringen: Oversikt over lister som trenger oppdatering: AMK Alarmsentralen (112- Politi, Brann) 2. Varslingskartet oppdatert tlf 3. Kommunikasjonskart hvem og tlf.nr. 4. Telefonlister barn/foresatte 5. Telefonlister personal 6. Telefonliste - skoler og andre barnehager 7. Nærmiljøet evt. naboer, institusjoner, lag og foreninger m.m. 8. Giftsentralen 9. Lege 10. Tannlege 11. Prest 12. Kriseteam 13. Legevakt 12

14 3.4 MAL FOR LOGG OG RAPPORT Mal for situasjons- og statuslogg/-rapport 0 Tidspunkt Når rapporten skrives og av hvem. 1 Situasjonsbeskrivelse Når Hva Hvor Hvem Tidsangivelse og Hva som har skjedd, Hvor det har skjedd og Hvem har vært involvert. 2 Medieberedskap og hovedbudskap Hvilket budskap skal vi formidle ut nå? 3 Følgende tiltak er iverksatt vær konkret (med tidsangivelse om mulig) 4 Følgende kontakt/ dialog/ møte er foretatt vær konkret (med tidsangivelse om mulig) 5 Mediebildet Hva er hovedfokus fra media nå (husk tid) 6 Hvilke rutiner finnes ift slike hendelser, når er det gjort sist? 13

15 Veiledning til malen for situasjons- og statuslogg/-rapport: Malen er ment som en hjelp internt og til å orientere fra barnehagen til de i organisasjonen som vil bli berørt. Malen er et hjelpemiddel for å innhente og sortere viktig informasjon. Informasjonen distribueres til kommunikasjonsrådgiver og oppvekstsjef. Med logg menes en enklere situasjonsbeskrivelse som eventuelt gjøres flere ganger etter hvert som situasjonen utvikler. Med rapport menes en mer endelig beskrivelse av hendelsen: o Rapporter kan evt. lages som en oppsummering av loggene, og skrives av flere. o Rapporten skal inneholde kort og presis informasjon om situasjonen. o Rapporten distribueres pr e-post og følges opp med sms til direkte berørte, med henvisning til at rapporten er sendt pr e-post. Malene for logg og rapport bør være like, slik at rapporten kan bygge på loggføringene. Det er viktig å presisere at det som skrives i loggen og rapporten gjelder situasjonen akkurat nå! Situasjonen vil kunne endre seg og da vil man måtte skrive nye logger/rapporter (men ikke erstatte de gamle), - og oppdatere de som rapportmottagerne. 14

16 Dokumentasjon Ansvar for dokumentasjon: Her settes inn logger, rapporter og dokumentasjon på gjennomførte tiltak. 15

17 3.5 FORSIKRINGER Ansvar for oppdateringen: Barnehagens forsikringsselskap og aktuelle data: Hvor finnes alle opplysningene om barnehagens forsikring Forsikringsnummer Tlf. nr til forsikringsselskap Hvilken avdeling skal varsles Nettadresse Skademeldingsskjema Skjema for avviksmelding (kommunen) NAV-skjema for melding om skader etc 16

18 4.0 HVA KAN GJØRES PÅ FORHÅND 4.1 RISIKOANALYSE på egen barnehage Å foreta en risikoanalyse, vil si å identifisere hvilke «risikoer» barnehagen kan bli direkte berørt av. Eksempel: Fysiske skader på barn / voksen Kvelning Drukning Fallskader Klemskader Forbrenninger Barn skader barn Takstein / istapp fall fra tak etc etc. Forgiftninger / Allergier Barn som forsvinner / stikker av Vold / Trusler Gisseltakning Kidnapping Togavsporing (barnehage nær jernbane) Trafikkulykke Flom Ras Eksempel på andre «risikoer» som barnehagen kan bli berørt av, men som ikke omhandles i denne håndboken: Brann / Skogbrann Overgrep mot barn Innbrudd / Tyveri Farlig avfall Datasikkerhet bilder/dokumenter Rusmisbruk Vedlagt ligger en mal for risikoanalyse, rettet spesielt mot hendelser der det kan være snakk om behov for øyeblikkelig hjelp. Malen er tenkt som en hjelp dersom barnehagen ikke allerede har et tilstrekkelig system for risikovurdering og forebygging. 17

19 Mal for risikoanalyse GROVANALYSE RISIKOANALYSE BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP Navn på arbeidssted: Eksempler på type risiko, samt sannsynligheten for at hendelsen skjer: Hendelser Sannsynlig Tiltak Skogbrann Brann Forgiftning/ allergi Barn som blir borte Lite sannsynlig Mindre sannsynlig Mindre sannsynlig Sannsynlig Kvelning Sannsynlig Førstehjelpskurs Kutt/brudd/klem/fallskader, div skader Sannsynlig Drukning Lite sannsynlig Livredningskurs Vold / trusler om vold Overgrep mot barn Gisseltaking Innbrudd / Tyveri Togavsporing Ras Dambrudd Lite sannsynlig Sannsynlig Lite sannsynlig Lite sannsynlig Lite sannsynlig Politiattest Barn skader andre barn Mindre sannsynlig Førstehjelpskurs Takstein, istapper kan falle ned fra tak Farlig avfall kastet ute i barnehagen Lite sannsynlig Lite sannsynlig Datasikkerhet bilder / dokumenter Mindre sannsynlig Egne rutiner Trafikkulykker med barn i bil Evt. andre hendelser Mindre sannsynlig Gradering av sannsynligheten inndeles slik: Svært sannsynlig Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Lite sannsynlig 18

20 Risikovurdering av uforutsett hendelser (Eksempel): Hendelse: Fallulykke Sted: I barnehagen Nr. Konsekvens: (etter hendelsen) Mulig konsekvens: Bruddskade, kvestelse, åpne sår. Stor fare for hode-, nakke- og ryggskader. Beskrivelse av hendelsesforløpet: Barn faller fra stor høyde Eksisterende tiltak for å redusere risikoen for hendelsen: Personer Miljø Materiell-/ øk.verdier Barnesikring av trapper og vinduer Godkjente fallunderlag under leke- og klatrestativ Disponering av personalet. Ufarlig Farlig Kritisk Meget kritisk Katastrofalt X X X Vurdering av SANNSYNLIGHET for at dette skal skje (før hendelsen): Svært sannsynlig Meget sannsynlig Sannsynlig x Mindre sannsynlig Lite sannsynlig Beskrivelse av årsaker: Leik, dytting, snubling etc. Eksisterende tiltak for å hindre at hendelsen oppstår: Regler for sikker leik Forslag til ytterligere risikoreduserende tiltak (forebyggende og/eller skadereduserende): Justering av regler Hyppigere risikovurderinger/vernerunder Ekstra sikkerhetstiltak tilpasses årstider. 19

21 4.3 AVKLARE ROLLER OG ROLLEFORDELING Aktuelle roller og oppgaver: 1. Den som oppdager hendelsen Styrer, eller den som er stedfortreder for styrer 3. Ansvar for de andre barna 4. Skadestedsleder (lokal) 5. Lokal presse- og medieansvarlig Gi 1. hjelp / forsøke å begrense skade og sikre Tilkalle assistanse fra kollega Ringe nødnummer om det trengs Varsle leder (Til deg som er leder for det hele) Behold roen Skaff deg oversikt Følg varslingskartet Fordele roller/oppgaver fra 2 6 (dette arket) og henvis til å bruke tabell 1, 2 og 3. Ha oversikt over hva som gjøres og av hvem Finne fram data om de direkte berørte og gi til hjelpeapparatet (Navn, alder, evt spesielle ting som allergi, sykdom, etc.) Ta kontakt med direkte berørte foresatte og sørge for at disse får den hjelp de trenger Legg en plan for personalsamtalene og foreldremøtet (evt. sammen med Kriseteamet) * Gi akutt samtalehjelp til de som trenger det der og da (personalet) Ha/Ta oversikt over Forsikringsselskap og forsikring Ta kontakt med Arbeidstilsynet om påkrevd. Dersom det er fysisk mulig, bør barnehagedagen fortsette tilnærmelsesvis som normalt. Barna må skjermes fra det som skjer. Ivareta spesielt evt. søsken og nær familie. Har noen av barna sett noe av det som har skjedd må de få lov til å prate om dette med en voksen. De voksne vil få all den infoen som er tilgjengelig på ett senere tidspunkt. De voksne må ikke snakke med hverandre om hendelsen «over hodet på barna». Ta på «den gule vesten» som signaliserer at du er skadestedsleder Ta imot hjelpeapparatet og vise dem til rett sted Gi nødvendige data om person og helseforhold Sikre ulykkessted. Ivareta vitner, hvem og hvordan? Evt. noter navn og tlf.nr. Skrive statusrapporter (se eget skjema) Kommunale barnehager har en sentralt valgt kommunikasjonsrådgiver (se varslingskart). All presse- og mediekontakt skjer etter samråd med kommunikasjonsrådgiver. 20

22 Ved store hendelser vil også kommunikasjonsrådgiver ta over all ekstern kontakt. Lokal presse- og medieansvarlig skal: Holde seg orientert om de faktiske forhold Forsikre deg om at pårørende og foresatte er informert før media får informasjon. Etter samråd med komm.rådgiver: Svare på henvendelser fra presse, stille opp til intervju, sende ut pressemelding Tips: Når opplysninger skal gis, må disse være korrekt. Har du ingen info, si fra dette og be om at du kan komme tilbake med mer opplysninger når du har fått dette. Be i så fall om e-post-adresse. Er det flere media som kontakter barnehage, gi faktaopplysninger som er likelydende gjerne pressemelding. Skal du intervjues via direktekanaler som radio og TV, be om spørsmål på forhånd slik at du kan forberede svar. Får du allikevel spørsmål som du ikke kan svare på, svar da ærlig at du ikke kan svare på dette på det nåværende tidspunkt. Skjerme personalia som navn, adr og telefon til de berørte fra presse. Vil presse ha tak i de berørte på et senere tidspunkt, si at du kan formidle dette ønsket til de det gjelder, så blir det opp til vedkommende selv å ta kontakt tilbake. Gjør avtale som skaffer deg litt tid, dersom mulig. Eks.: Vi sender ut e-post kl Unngå spekulasjoner Loggfør alle du har vært i kontakt med.- bruk mal. Begrens uttalelsene dine til denne hendelsen. OBS: koordiner uttalelsene dine med andre. (Se varslingskart.) 6. Ansvarlig for informasjon til andre og foresatte Vurder om foresatte, alle eller noen, bør få info om hendelsen Sjekk om opplysninger om enkeltbarn er bekreftet og frigitt fra nærmeste foresatte. Kontakt SU-leder (FAU på skolene) Gi noen oppgaven å ringe rundt til foreldre og ansatte som ikke er tilstede for å innkalle til møte (SU representant f.eks) Skaff et eksternt sted å ha foreldremøte og ekstra personalmøte (ved behov for felles info) Varsle Kriseteam (legevakt), prest, barnevern (hvis fosterbarn), Hero (hvis flyktningebarn), Varsle skole og andre barnehage om søsken, nærmiljø, behov Naboer. 21

23 4.4 GODE RÅD OM FØRSTEHJELPSUTSTYR Seks gode råd for førstehjelpsutstyr: Ansvar: Det kan være lurt å velg en eller to ansatte som har hovedansvaret for førstehjelpsutstyret. De skal etterse at utstyret er på rett sted, at det er orden i sakene og at det til enhver tid er fulle kofferter. De bør også etterse at telefonlistene er oppdatert. Plassering fast plass: Førstehjelpsutstyret bør ha faste plasser i barnehagen. Alle må vite hvor dette er. Til hverdagsbruk: Barnehagen skal ha tilstrekkelig førstehjelpsutstyr tilgjengelig til enhver tid. Til tur og utflukter: Barnehagen skal ha nødvendig førstehjelpsutstyr til å ta med på tur og utflukter (Husk telefonlister og samband/telefon). Til kriser: Enhver barnehage skal ha en plombert førstehjelpskoffert lett tilgjengelig for kriser. Fra denne tar man ikke utstyr til daglig bruk. Når plomben er brutt på kofferten fylles på nytt og plomberes. Ved allergier og kroniske lidelser: Der det er barn med kjente allergier og kriser bør førstehjelpsutstyret ha det nødvendigste utstyret for å kunne imøtegå eventuelle hendelser hos disse barna. NB: Denne håndboken gir ingen vurdering av hva barnehagen bør ha av førstehjelpsutstyr. Forslag til utstyr og lister vil være tilgjengelige i flere sammenhenger, bl.a. på nett, hos førstehjelpsorganisasjoner, fra apotek eller ulike utstyrsleverandører. 22

24 4.5 ØVELSER / OPPLÆRING / RULLERING AV HÅNDBOKA Legges inn i internkontrollsystemet. Øvelser og opplæring Forslag til kurs og opplæring: Førstehjelpskurs Livredningskurs Realistiske øvelser personskade. Lag caser (Skrivebordsøvelser). Brannøvelser Andre aktuelle kurs Mål for øvelser og opplæring: Barnehagen må ha en forpliktende målsetting om hvilke øvelser og kurs barnehagen skal ha og hvor ofte disse skal gjennomføres. For eksempel følgende målsetting: Alle ansatte skal ha et grunnkurs i førstehjelp (5 timer) hvert 3. år og et repetisjonskurs hvert år (i årene mellom førstehjelpskurset). Rullering av håndboka Håndboka skal gjennomgås på personalmøter/planleggingsdager, minimum 1 gang pr. år. Alle ansatte skal ha kjennskap til innholdet i håndboken og kvittere for dette. Barnehagen skal gjennomgå håndboken årlig og oppdatere de nødvendige lister og planer. Barnehagemyndigheten i samarbeid med beredskapsleder har ansvar for å oppdatere håndboka og sammenholde denne med øvrige planer og rutiner i kommunen - fortløpende. Dokumentasjon Her settes inn logger, møtereferater og dokumentasjon på gjennomførte øvelser / opplæring (del av internkontrollsystemet). 23

25 4.5 OPPSLAG KORTVERSJON: Når ulykken er ute... (eget skriv til oppslag) Ved nyansettelser og vikarinntak gi info om hvordan forholde seg i nødssituasjoner. I tillegg kan en «kortversjon» i stikkordsform deles ut. Eksempel NÅR ULYKKEN ER UTE... DEN SOM OPPDAGER ULYKKEN, ER ANSVARLIG FOR AT DET BLIR GITT FØRSTEHJELP. ANDRE VOKSNE TILKALLES Fordel ansvar RING NØDNUMMER HVIS NØDVENDIG - TLF. 110/112/113 RING FORELDRE/FORESATTE TA VARE PÅ DE ANDRE BARNA ULYKKER SKAL MELDES 24

26 4.6 EVAKUERINGSPLANER Barnehagen må ha egne planer for evakuering. Evakueringsplaner må være forskjellig i forhold til type hendelse. Eks.: o o Brann evakueres ut av barnehagen til ett samlingssted. Gisseltaking evakuering spredt ut av barnehagen for så å samles på et trykt sted. Eks.: Eksplosjonsfare / Tog / Vei / Elv / Ras o Tenk gjennom potensielle farer rundt egen barnehage (se risikoanalyse). Ha et samarbeid med et sted det kan evakueres til. Nøkkel til stedet. Evakueringsplanene må koordineres med kommunens planer 4.7 FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. 14. Sikkerhet og helsemessig beredskap - Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. - Virksomheten skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. - Rutinene og sikkerhetsutstyret skal være kjent for alle, herunder barn og elever. 15. Førstehjelp - Virksomheten skal ha førstehjelpsutstyr i tilstrekkelig mengde og av tilfredsstillende standard. - Utstyret skal være forsvarlig plassert. - Virksomhetens eier skal sørge for at alle ansatte er kjent med hvor utstyret oppbevares og hvordan førstehjelp ytes. 25

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER ALVORLIGE ULYKKER/DØDSFALL FOR ELEVER I SKOLETIDEN Godkjent : Kvalitetsutvalget for skole Skrevet : Gunn-Karin Agersborg, Eli Vara og Grethe Akselsen,Wenche

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN FOR SOLHOV BARNEHAGE VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE En alvorlig ulykke i barnehagen ( Hva gjør vi?) Når en evt. ulykke skjer: En tar

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D Plan for Kriseberedskap Innhold 1 KRISEBEREDSKAP Rennebuskolen... 2 1.1 Beredskapsgruppe... 2 1.2 Psykososialt team... 2 1.2 Kommunalt kriseteam:... 2 1.3 Viktige

Detaljer

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE HUSK. * Varslingsliste for foresatte - kontoret - klassekontaktene (for egen klasse) * Varslingsliste for klassekontaktene - kontoret * Ringerunde - Administrasjon ringer

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE HJELP OG STØTTE I SORG OG KRISER MÅLSETTING: Å gjøre skolens ansatte best mulig skikket til å ivareta ansattes og elevers omsorgsbehov ved ulykker og / eller dødsfall.

Detaljer

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Innhold: 1. Definisjon av krise eller alvorlig ulykke. 2. Beredskapgruppen 2.1 Rolvsøy IFs faste

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole.

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Beredskapsledelse VUS: tlf 73980240 Ester Sandtrø (rektor) mob 95065928 Cecilie Karlsen

Detaljer

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting Beredskapsplaner Barn som ikke blir hentet For større ulykker For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte Ved skilsmisse Ved dødsfall hos barn

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE Forord: Hensikten med planen er tosidig: 1. Å sørge for at barns sikkerhet når de ute på turer utenfor barnehagen er tilstrekkelig ivaretatt. 2.

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Kontaktpersoner for deltakelse i sorg- og krisearbeid Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig hjelp på dagtid: 415 76 543 Kåfjord prestekontor: 777 18 114

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2015 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2015 - Til alle vikarer & ansatte! - 2015 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 1 av 8 SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 2 av 8 Viktige telefonnummer Innhold Oversikt over materiell i kriseboks - Cd-er med aktuell musikk - duker - stearinlys - lysestaker - sanger (tekster, noter)

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage Beredskapsplan ved ulykker og død Glomfjord barnehage INNHOLDSFORTEGNELSE: - Forord Del 1. Beredskapsplan ved ulykker 1.1. Strakstiltak 1.2. Varsling 1.3. Etterarbeid Del 2. Dødsfall i barnegruppa 2.1.

Detaljer

Innhold Beredskapsplan

Innhold Beredskapsplan 1 Innhold Beredskapsplan 1. Barn som ikke blir hentet 2. For større ulykker 3. For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen 4. For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte 5. Ved skilsmisse

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

Prosedyre for krisehåndtering

Prosedyre for krisehåndtering ID UTS.VLV.HMS.1.25 AA P 01 Versjon 4.00 Gyldig fra 07.04.2014 Forfatter Råd-gruppe Verifisert Godkjent KS-gruppe Søren Fredrik Voie FORMÅL: OMFANG: Å sikre at krisesituasjoner blir behandlet slik at alle

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykke/død

Beredskapsplan ved ulykke/død Beredskapsplan ved ulykke/død Side 1 Inndeling av planen DØDSFALL VED ULYKKE...3 I SKOLETIDEN...3 UTENOM SKOLETIDEN...5 DØDSFALL VED SYKDOM...6 I SKOLETIDEN...6 UTENOM SKOLETIDEN...6 ULYKKE MED SKADE...7

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte. Sandnessjøen videregående skole på tur

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte. Sandnessjøen videregående skole på tur KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Sandnessjøen videregående skole på tur Viktige kontakter Nødtelefon brann 110 Nødtelefon politi 112 Nødtelefon ambulanse 113 Lokal kriseledelse: 2 Forord

Detaljer

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016)

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016) PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER (rev. 2012, oppdatert juni 2016) Innholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Planens plass i kommunens planverk... 3 3 Lovgrunnlag... 3 4 Definisjoner... 3 5 Risiko-

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR ALVORLIGE KRISER. Informasjonsmøte 24.09.15

BEREDSKAPSPLAN FOR ALVORLIGE KRISER. Informasjonsmøte 24.09.15 BEREDSKAPSPLAN FOR ALVORLIGE KRISER. Informasjonsmøte 24.09.15 Hvorfor? Etter 22.juli ble dette arbeidet intensivert i Norge og spesielt mot skoler Her på skolen har vi hatt en meget dedikert arbeidsgruppe

Detaljer

Krise- og ulykkesplan 2014-2015

Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Lions MD 104 beredskapstelefon: +47 95 11 31 24 Om varsling, organisering, omsorg og informasjon i krise og ulykkessituasjoner Forord Hva gjør vi i Lions når det skjer en

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE

BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE Hjelp og støtte i sorg og kriser September 2014 BEREDSKAPSGRUPPA BESTÅR AV FØLGENDE: Rektor: Hilde Wiik 90955599 Inspektør: Kari Eldby 95287575 Teamleder småtrinn: Linda

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Viktige nødtelefonnummer Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge Politi 112 Norge Medisinsk nødhjelp 113 Alarmtelefon for barn og unge (barnevern) Lokalt: 1 116111 Sykehuset

Detaljer

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN Dokument ID NYLENDE-HMS-002 VEILEDNING Revisjonsnr./dato 0.02/27.01.03 Tilpasset Nylende Dokument-ansvar 18.08.08. ved Steinar Herzeth Olsen Utarbeidet av Anne-Lise Jensen TILPASSET NYLENDE SKOLE Godkjent

Detaljer

BEREDSKAP U K S O D D E N B A R N E H A G E

BEREDSKAP U K S O D D E N B A R N E H A G E BEREDSKAP U K S O D D E N B A R N E H A G E BORTFØRT: En femåring ble bortført i krysset Strandveien- Skipperveien ved Uksodden barnehage.den etterlyste moren og de to mennene som hjalp henne skal ifølge

Detaljer

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012)

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) 8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) Supplement til Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

Detaljer

BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE

BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE Krise og beredskapsplan for Fagavdeling barnehage Revidert mai 2016 1 BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE ADMINISTRATIV DEL 1. Om planen 1.1 Virkeområde Denne beredskaps/kriseplan

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Oppdatert pr. januar 2012 FORORD En krise er en uønsket hendelse som rammer en større gruppe mennesker og som er for omfattende til at den kan løses gjennom

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15 BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo Revidert: 15.05.15 Nordberghjemmets beredskapsgruppe -1- Ansvarlig Ansvarsområde Tlf. Stedfortreder Tlf. Daglig leder Kikki Bratberget

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Varsling Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet Generalsekretær Styreleder Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Politi / ambulanse / brann Telefon 4000 1868 Egen medlemsforening

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD Forside Forord 1. Forberedelsesfasen 1.1. Primærkontakt 1.2. Antall barn og voksne 1.3. Faremomenter 1.4. Varsling 1.5. Beredskapstelefon

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge

BEREDSKAPSPLAN. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge BEREDSKAPSPLAN Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge Målet med denne beredskapsplanen er å forebygge seksuelle overgrep, vold og trakassering mot

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE Aure kommune PLAN FOR KRISELEDELSE Delplan til overordnet beredskapsplan Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Erfaringer fra bruk av media. Tommy Skauen

Erfaringer fra bruk av media. Tommy Skauen Erfaringer fra bruk av media Tommy Skauen Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking

Detaljer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer Beredskapsplan Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer 1. FORMÅL Beredskapsplanen er etablert for å håndtere og begrense skadevirkningene av ulykker, brann, forurensning av ytre miljø og andre farlige

Detaljer

HANDLINGSPLAN NÅR KRISER OPPSTÅR

HANDLINGSPLAN NÅR KRISER OPPSTÅR HANDLINGSPLAN NÅR KRISER OPPSTÅR Dalgård skole 2013 1 INNHOLD: Forord s. 3 Støttegruppe Viktige telefoner s. 5 Varslingsveier ved omfattende ulykker s. 6 Mobbing s. 7 Sykdom og ulykke s. 8 Dødsfall s.

Detaljer

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen Brann 110 Ambulanse 113 Lege 72417660 Politi 112(02800) Giftinformasjon 22591300 Innledning Barnehagen skal gjennom internkontrollen ha en beredskapsplan

Detaljer

* yter førstehjelp * tilkaller ambulanse

* yter førstehjelp * tilkaller ambulanse HANDLINGSPLAN VED ALVORLIGE ULYKKER ELLER DØD I SKOLE- TIDEN I FORHOLD TIL DEN FORULYKKEDE: Den først ankomne ansatte: * yter førstehjelp * tilkaller ambulanse * varsler rektor Ved rektors fravær varsles

Detaljer

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksemplet er ment å være til hjelp i arbeidet og viser hva en beredskapsplan bør inneholde. Alle barnehager og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplanen skal brukes dersom det oppstår en ikke planlagt hendelse som kan kreve hjelp fra

Detaljer

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD.

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. BRUK AV PLANEN: Alarmplanen gjennomgås med alle nytilsatte Beredskapsplanen gjennomgås hver høst i samlet personalgruppe Planen gjennomgås i SU

Detaljer

Innholdsfortegnelse Barn i barnehagen Personalet Seksuelle overgrep - overgrep Andre kriser Dersom brannalarmen går i Knerten Barnehage

Innholdsfortegnelse Barn i barnehagen Personalet Seksuelle overgrep - overgrep Andre kriser Dersom brannalarmen går i Knerten Barnehage BEREDSKAPSPLAN 2008 Innholdsfortegnelse Barn i barnehagen 1.1 Om et barn blir skadet i barnehagen....................................................... Side 3 1.2 Om et barn i barnehagen blir alvorlig

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

HANDLINGSPLAN- og INSTRUKS ved alvorlig ulykke med mikrolett luftfartøy

HANDLINGSPLAN- og INSTRUKS ved alvorlig ulykke med mikrolett luftfartøy 1 HANDLINGSPLAN- og INSTRUKS ved alvorlig ulykke med mikrolett luftfartøy 2 HENSIKT Denne handlingsplanen har til hensikt å være en veiledning for NLFs klubbers forhold til overlevende, pårørende og offentligheten,

Detaljer

Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing

Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing Prosedyre Side 2 av 9 Ansvarleg for revisjon/vedlikehald: Rådgiver Innhold Innhold... 2 1.0 Innledning... 3 2.0 Formål... 3 3.0 Virkeområde...

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

Risikovurdering Barnehagene i Salangen kommune

Risikovurdering Barnehagene i Salangen kommune Risikovurdering Barnehagene i Salangen kommune Handlingsutvalget mot barneulykker HUMBU-notat nr.10! Det finnes ingen enkle svar på hvor grensen skal gå mellom vern og sikring mot farer på den ene siden

Detaljer

Finans Norge. Kriseberedskap og kommunikasjon. September

Finans Norge. Kriseberedskap og kommunikasjon. September Finans Norge Kriseberedskap og kommunikasjon September 2017 2 3 4 5 Beredskap 1. Når som helst kan det inntreffe akutte hendelser, ulykker og katastrofer som gjør at media og andre berørte aktører kommer

Detaljer

Kriseteamskulen Fordjupningsdag 4 Våren 2013

Kriseteamskulen Fordjupningsdag 4 Våren 2013 Kriseteamskulen fordjupningsdag 4 Organisering av det kommunale psykososiale kriseteamet psykolog, spesialkonsulent RVTS-Vest Basert på grønn veileder, TENTS retningslinjer, og med innspill frå kollegaer

Detaljer

Oppfølging av ulykker

Oppfølging av ulykker Oppfølging av ulykker Mål Sørge for at tilskadekomne, pårørende og andre berørte blir så effektivt og godt tatt hånd om som mulig dersom det skjer ulykker knyttet til Norges klatreforbunds virksomhet.

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Innholdsfortegnelse Viktige nødtelefonnummer... 2 Innledning... 2 En alvorlig ulykke defineres som følger:... 2 Alvorlig ulykke med én utøver... 2 Bemanning av klubbkontor

Detaljer

revidert2014 Sikkerhetsplan for Triade barnehage Triade barnehage

revidert2014 Sikkerhetsplan for Triade barnehage Triade barnehage revidert2014 Sikkerhetsplan for Triade barnehage Triade barnehage 01.01.2010 Innholdsfortegnelse 1Beskrivelse 1.1 Mål 1.2 Ansvar og rutiner 1.3 Opplæring 1.4 Lover og forskrifter 2 Ansvar for sikkerhet

Detaljer

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Beredskapsplan Oslo Skikrets Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper... 2 1.1 Krise/hendelsescenarier...

Detaljer

Beredskapsplan for Strømme skole

Beredskapsplan for Strømme skole Beredskapsplan for Strømme skole Plan for å håndtere dramatiske hendelser og krisesituasjoner; ulykker og dødsfall. Katastrofesituasjoner Med en katastrofesituasjon menes en så omfattende og dramatisk

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver og ansvar for beredskaps- og krisetiltak ved skolene

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Opprette 22.10.13 marhu/sist oppdatert 09.01.2015 HEBJ Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

LOKAL BEREDSKAPSPLAN

LOKAL BEREDSKAPSPLAN LOKAL BEREDSKAPSPLAN for Fransk-norsk senter for humaniora og samfunnsvitenskap i Paris Programme franco-norvégien en sciences sociales et humaines Fondation Maison des Sciences de l Homme 190, avenue

Detaljer

Slåstad Idrettslag. Kriseplan

Slåstad Idrettslag. Kriseplan Slåstad Idrettslag Kriseplan Kriseplan for Slåstad IL, 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kriseplan for Slåstad Idrettslag... 3 1. Formål... 3 2. Arbeidsprinsipper... 3 3. Slåstad Idrettslags faste beredskapsgruppe

Detaljer

5.1 Oppfølging av ulykker

5.1 Oppfølging av ulykker 5.1 Oppfølging av ulykker Målet med denne prosedyren er å sørge for at tilskadekomne, pårørende og andre berørte blir så effektivt og godt tatt hånd om som mulig dersom det skjer ulykker knyttet til OSI

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

Beredskapsplan for alvorlige hendelser. Bolga oppvekstsenter

Beredskapsplan for alvorlige hendelser. Bolga oppvekstsenter Beredskapsplan for alvorlige hendelser Bolga oppvekstsenter Beredskapsplan for Bolga oppvekstsenter Innhold 1. Plan for sikkerhet og beredskap 3 2. Retningslinjer for å nedsette beredskapsgruppe 3 3. Tiltaksliste

Detaljer

Psykososialt kriseteam kan aktiveres ved hendelser av mindre omfang som vurderes som

Psykososialt kriseteam kan aktiveres ved hendelser av mindre omfang som vurderes som Varsling og aktivering av psykososialt kriseteam Kirsti Silvola, RVTS Øst og Venke A. Johansen, RVTS Vest Psykososialt kriseteam kan aktiveres ved hendelser av mindre omfang som vurderes som alvorlige,

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune

Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune Beredskap Beredskap betyr i utgangspunktet «å være beredt», altså å være forberedt på en situasjon. Det brukes spesielt om å være forberedt på å møte kritiske

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

Beredskapsplan for Skoemyra barnehage

Beredskapsplan for Skoemyra barnehage Beredskapsplan for Skoemyra barnehage POLITI: 112 LEGEVAKT: 113 BRANN: 110 Hvem Styrer: Cecilie Eide Tlf: 92651658 35946141 (Sluseparken) 35946151 (Skoemyra) Styrerassistent: Heidi Tinnesand Tlf: 47885935

Detaljer

Samfunnsmedisinsk beredskap

Samfunnsmedisinsk beredskap Samfunnsmedisinsk beredskap v/svein Hindal Norsk samfunnsmedisinsk forening Årsmøtekurs 24. aug. 2010 Disposisjon Begreper Flere nivåer Hvilke kriser og hendelser? Forebyggende og forberedende tiltak Kommunenes

Detaljer

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Løkken Verk Montessoriskole Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Prosedyre ved mistanke om mobbing. Informasjonshenting gjennom observasjon Har en mistanke om mobbing, undersøker en dette ved observasjon.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. - ved menneskelige og materielle kriser

BEREDSKAPSPLAN. - ved menneskelige og materielle kriser BEREDSKAPSPLAN - ved menneskelige og materielle kriser KRISE: EN KRISE ER EN UØNSKET HENDELSE (ULYKKE, BRANN, SKADE, PANDEMI O.L.) SOM RAMMER EN STØRRE GRUPPE MENNESKER OG SOM ER FOR OMFATTENDE TIL AT

Detaljer

Beredskapsplan. Ved ulykke, dødsfall, kriser og sorgarbeid. Rennebu kommunale barnehager

Beredskapsplan. Ved ulykke, dødsfall, kriser og sorgarbeid. Rennebu kommunale barnehager Beredskapsplan Ved ulykke, dødsfall, kriser og sorgarbeid Rennebu kommunale barnehager INNHOLDSLISTE: Side 2: Innholdsliste Side 3: Beredskapsgruppe Kriseteam Side 4: Kommunal kriseledelse overordna prinsipper

Detaljer

Beredskapsplan for Ruija barnehage.

Beredskapsplan for Ruija barnehage. 1 Beredskapsplan for Ruija barnehage. Alarmplan ved ulykker i barnehagen Barn i sorg og krise Beredskapsplan ved dødsfall Bruk av planen: Planen skal gjennomgås med alle nyansatte, og på planleggingsdagen

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging Formål Formålet med veilederen er å styrke bevisstheten om og betydningen av gode og oppdaterte beredskapsplaner

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012)

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012) 1 BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE (Oppdatert august 2012) VARSLING VED UHELL OG ULYKKER 2 Følgende skal ha varslingsliste for foresatte: - kontoret + kopi på Frivilligsentralen (perm) - klassekontaktene (for

Detaljer

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser Beredsskapsplan for Mikroflyklubben Til bruk ved ulykker og kriser Generelt om beredskap og informasjon. 1.1 Hvorfor er beredskap så viktig? Alle organisasjoner vil før eller siden bli berørt av ulykker,

Detaljer

Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold

Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold Innhold 1. Overordnede prinsipper a. Krisescenarier b. Prinsipper for krisehåndtering c. Prioritet når krisen inntreffer 2. Når en krise inntreffer a. Varslingsliste

Detaljer

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Hustadvika kommune Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST 17.11.2017 HUSTADVIKA KOMMUNE PERSONALHÅNDBOK KAP 15. RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

VELKOMMEN TIL CIM GRUNNOPPLÆRING 18. APRIL 2013. Kommunekonferanse samfunnssikkerhet og beredskap - Sundvollen

VELKOMMEN TIL CIM GRUNNOPPLÆRING 18. APRIL 2013. Kommunekonferanse samfunnssikkerhet og beredskap - Sundvollen VELKOMMEN TIL CIM GRUNNOPPLÆRING 18. APRIL 2013 Kommunekonferanse samfunnssikkerhet og beredskap - Sundvollen Mål for kurset Vite hva CIM er ha et oversiktsbilde Pålogging opprette hendelse logge meldinger

Detaljer

HANDLINGSPLAN ved ulykker

HANDLINGSPLAN ved ulykker 1 Motorflyseksjonen/Norges Luftsportsforbund HANDLINGSPLAN ved ulykker 2 INNHOLD INNHOLD 2 HENSIKT 3 ANVENDELSE 3 ØYEBLIKKELIGE LOKALE TILTAK/VARSLING 4 LOKAL KLUBB 5 Mal for klubbens detaljerte planer

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Kommuneoverlege

SØR-VARANGER KOMMUNE Kommuneoverlege Revidert av: Mona S. Søndenå/kriseteamet Tot. ant. sider: 1 av 3 FORMÅL: Sikre et hjelpetilbud som kan gi psykososial førstehjelp til personer som er eksponert for traumatiske opplevelser i forbindelse

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Til alle ledere på MBUs leirer

Til alle ledere på MBUs leirer Til alle ledere på MBUs leirer Takk for at du har sagt ja til å være leder på leir! MBUs visjon er å skape fellesskap hvor barn og unge blir kjent med Jesus og vokser i tro. I dette arbeidet er leirvirksomheten

Detaljer

Vedlegg 24. Beredskapsplan

Vedlegg 24. Beredskapsplan Vedlegg 24 Beredskapsplan Forord Alle virksomheter er pålagt å ha en plan for kriser og katastrofer i fredstid. En beredskapsplan i seg selv er ingen garanti for en god håndtering av en krise, men den

Detaljer

Beredskapsarbeid i skoler, barnehager og andre virksomheter

Beredskapsarbeid i skoler, barnehager og andre virksomheter Risk Solutions Beredskapsarbeid i skoler, barnehager og andre virksomheter Beredskapskonferansen 2017 Arnfinn Haugberg Risk Solutions Arnfinn Haugberg Pensjonert politioverbetjent (59 år) 36 år i politiet

Detaljer

GRINDABERGET BARNEHAGE

GRINDABERGET BARNEHAGE KRISE- HÅNDTERING FOR GRINDABERGET BARNEHAGE I LYS AV FLYTHÅNDTERING Innholdsfortegnelse 1. Generelt om krisehåndtering i Grindaberget Barnehage 1.1. Visjon, verdier og væremåte 1.2. Hva gjorde vi forrige

Detaljer

Beredskapsplan for Øvre Romerike Avfallsselskap

Beredskapsplan for Øvre Romerike Avfallsselskap Beredskapsplan for Øvre Romerike Avfallsselskap Innholdsfortegnelse: Side 2 Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 7 Side 8 Side 8 Innledning Organisering av beredskap Oversikt over vedlegg Brann

Detaljer

Handlingsveileder Helsestasjon

Handlingsveileder Helsestasjon Handlingsveileder Helsestasjon Saken slutter Lokal innsats fortsetter eller avsluttes Koordinert innsats fortsetter (flere/andre deltakere?), saken avsluttes eller settes tilbake til nivå 1. Vurder alltid

Detaljer

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 1/9 NÅR DU BEHØVER Å: STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 2/9 KRISEHÅNDTERING I MARKER- START HER! FASE 1 USIKKERHETSFASE

Detaljer

VIKTIGE TELEFONNUMMER :

VIKTIGE TELEFONNUMMER : VIKTIGE TELEFONNUMMER : Legevakta i Nesset kommune 71231200/71232333 Legevakta i Fræna kommune 71262003 Politiet i Nesset 71231470 Politiet i Fræna kommune 71266712 112 Politi Ambulanse/AMK (akutt medisinsk

Detaljer

Fagseminar 1.sept. i fbm øvelse kvikkleire. Erfaringer fra håndteringen av raset i Kattmarka v/ rådmann Hege Sørlie

Fagseminar 1.sept. i fbm øvelse kvikkleire. Erfaringer fra håndteringen av raset i Kattmarka v/ rådmann Hege Sørlie Fagseminar 1.sept. i fbm øvelse kvikkleire Erfaringer fra håndteringen av raset i Kattmarka v/ rådmann Hege Sørlie Hva skal jeg snakke om Raset akuttfasen Forløp Erfaringer fra krise- og redningsarbeidet

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Sist oppdatert 22.10.13 marhu Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold tryggere for dem. Den skal

Detaljer