SeSong- InFoRMASJon n

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SeSong- InFoRMASJon 2011 2012 n"

Transkript

1 Sesong- INFORMASJON n

2 KOPenAgen FUR 3 INNOLDSFOREGNELSE elefonservice 4 Fraktterminaler 4 Innlevering av skinn og auksjonsprogram 6 auksjonsservice 7 salgsavgifter 7 OPPNÅ ØYERE SALGSPROSEN 8 aner 9 Sortering av mink 10 Sortering av rev 11 Gode råd om pelsing 12 Skinnstørrelse 13 Strekkodeetiketter 13 Festing av etikett - mink 14 Festing av etikett - rev 15 Leveranse 16 Leveranse og forsikring 17 Ppakking av skinn 17 INNLEVERINGSFRISER 18 Fyll ut pakkseddelen korrekt 20 pakkseddel 21 Oppdretterlotter, mink og rev 22 Økonomi og e-arkiv 24 farmcockpit 26 Salgsbetingelser 27 Statistikk 28 arkoder 29 auksjoner og messer 30 Internasjonal skinnutstilling 30 Forklaring til spesifikasjonen av enkeltskinn 30

3 4 KOPenAgen FUR 5 elefonservice oppdretterservice Kopenhagen Fur Stig Reinhold Salg og statistikk lf: Louise Weile Oppdretterkontakt lf: Ole B. Larsen Avdelingssjef lf: Søren Gersløv Ass.avdelingssjef lf: Annette homsen Sekretær lf: Camilla Ebbesen Oppdretterkontakt el: Åpningstider på Kopenhagen Fur Kopenhagen Furs åpningstider er: Mandag til torsdag kl til Fredag fra kl til Kopenhagen Fur Langagervej 60 DK-2600 Glostrup lf Faks Internett: fraktterminaler Kontakt følgende personer hos DSV 1. DSV Road A/S Mads Boutrup lf Faks E-post 2. DSV Road A/S Grethe Smaavik lf Faks E-post Lene Schmidt Oppdretterkontakt lf: MARIN FOGMANN Salg og statistikk lf: Anders ønning Salg og statistikk lf: DSV Road A/S Berit By lf Faks E-post oppdretterservice lf: Faks: hotline lf: Faks:

4 6 KOPenAgen FUR 7 INNLEVERING AV SKINN OG AUKSJONSPROGRAMSALGSAVGIFER Dec. Feb. april juni Sept. Ettersyn Salgsdager MINK Black Mahogany Brown Glow Pearl Beige * Golden Pearl * vite * Safir * Silverblue * Black Cross * Øvrige Cross typer * Pastel * Violet Blue Iris Jaguar Palomino * Stardust Cinnamon * Div. mutasjoner * totalt Mink DKK 8,50 Ilder DKK 8,50 Rev DKK 17,00 Rexkanin DKK 16,00 Finnraccoon DKK 17,00 Prisene inkluderer alle omkostninger (inkl. pelsskinnavgift) som oppstår i forbindelse med sorteringen og salget av skinnene dine. Med andre ord kommer ikke ytterligere omkostninger til å oppstå. VERDILØSE SKINN Rent administrativt debiteres oppdretteren for salgsavgiften. otal mink 1,1 1,4 mill. 3,8 4,3 mill. 4,7 5,1 mill. 4,7 5,1 mill. 4,7 5,1 mill. 20 mill. ANDRE YPER Chinchilla Rex kaniner Swakara Rev Skinntypen kan leveres inn til den aktuelle auksjonen. * Skinntypen kan ikke leveres inn til den aktuelle auksjonen, men legges muligens ut for salg. Breeders og breeders lowgrades legges ut for salg på juniauksjonen. For øvrig informasjon, se avsnittet om leveringsfrister til de enkelte auksjonene. AUKSJONSSERVICE Under alle salgsdager kan du følge med på AUKSJonsresultatene på Kopenhagen Furs Jemmeside. Salgsresultatene kommer så snart som mulig og vi anbefaler at du bruker informa SJonskilden ovenfor.

5 8 KOPenAgen FUR 9 OPPNÅ ØYERE SALGSPROSENER OG LEVER KUN SKINNYPER OG SØRRELSER SOM LEGGES U FOR SALG aner Når du leverer inn dine skinn er det viktig at du på forhånd har sortert ut de skinne ne som ikke skal bys ut for salg på den aktuelle auksjonen. Av nedenstående tabell går det fram hvilke størrelser i typene Black, Mahogany, Brown, Glow, Pearl, vite og Silverblue som kan leveres inn til de forskjellige auksjoner. På denne side kan du se målene til de godkjente tanene for mink, ilder, rev og finnraccoon ANNER MINK OG ILDER ISPER 3,0 cm 2 cm 2,7 cm Vår lange erfaring viser at normalt bys 60 70% ut for salg av de skinn som en oppdretter sender inn til de første auksjonene. Skinn med forskjellige avvikende far ger og med ulik renhetsgrad samles sammen til antall skinn er tilstrekkelig stort for å bys ut for salg i ensartede bunter. Det kan være vanskelig for oppdretterne å sortere ut skinn med de nevnte egenskapene, men det er alltid mulig å sortere ut de størrel ser som ikke kan bys ut for salg på de enkelte auksjonene. Den gamle, smale revetanen kan fortsatt brukes til Sølvrev og mutasjoner av rev. Siden skinnene fra hanner og tisper ikke er enhetlige når det gjelder hår- og lær struktur, er det viktig at hannskinn tanes på hanntaner og tispeskinn tanes på tis petaner. Det selges også ekstra lange taner som er godkjente for mink. Disse tanene er 12 cm lengre, men ikke bredere. 4,5 cm 5,4 cm 6,4 cm 5 cm 10 cm 20 cm 4,1 cm 4,7 cm 5,2 cm ANNER SØRRELSE Desember Februar April Juni September Vi har dessverre konstatert at en del av minktanene ikke holder målene. Derfor oppfordrer vi deg til å kontrollere dine taner og fjerne de som er for smale. Skinn som er tanet på hanntaner som er mer enn 0,4 cm for smale, og skinn som er tanet på tispetaner som er mer enn 0,3 cm for smale vil bli frasortert og bydd ut i separate lotter på juni/septemberauksjonen. Black Mahogany Brown Glow Silverblue vite Pearl ISPER SØRRELSE Desember Februar April Juni September Black Mahogany Brown Glow Silverblue vite Pearl Den letteste måten å sammenligne tanene på er å stille dem på kant opp imot en vegg og legge en planke midt over dem. De smale tanene vil da bli automatisk sortert ut. Bredde 3,0 cm 6,5 cm 11,2 cm 12,9 cm 13,85 cm REV Lengde 0 cm 5 cm 20 cm 40 cm 60 cm Bredde 3,4 cm FINNRACCOON Lengde 0 cm 8,1 cm 7,4 cm 12,0 cm 19,4 cm 17,0 cm 50 cm 8,7 cm 11,5 cm 50 cm 90 cm 6,9 cm 8,5 cm Ovenstående tanemål er beregnet ut fra en tane som er 1 cm tykk. 15,35 cm 90 cm For ovennevnte typer vil øvrige størrelser bli lagt ut for salg når et passende antall skinn er levert inn. 16,0 cm 108 cm 18,5 cm 76 cm For øvrige typer legges størrelsene ut for salg når passende mengder er levert inn. 16,7 cm 126 cm 18,5 cm 108 cm 17,2 cm 150 cm 17,2 cm 170 cm 18,5 cm 150 cm anens tykkelse: 2,2 cm Furens bredde: 0,75 cm anens tykkelse: 2,0 cm Furens bredde: 0,85 cm

6 10 KOPenAgen FUR 11 Sortering av mink Sortering av rev InNlevering InNlevering yper BlacK Mahogany Brown Glow PastelL Pearl yper Blå rev Shadow rev vit rev Sølv rev Platina rev Silverblue white sapphire Alle Cross violett Andre typer Blue Frost Rev Shadow blue Frost Rev Størrelser Golden Island Rev gull Rev Arctic Marble rev Andre typer Størrelser > 101 cm cm cm cm cm cm cm cm cm < 53 cm > 142 cm cm cm cm cm cm cm < 88 cm Farger Farger Black 3XDARK 2XDark XDark dark Me dium Pale XPale 2XPale 3X Pale wite 2X dark XDark dark Me dium Pale XPale 2XPale wite Kvalitet Kvalitet Reguläre skinn Undersorter Bree ders/ Bree ders lowgr./ Reguläre skinn Undersorter Purple PlatI num bur gundy Kvalitet IA Ivory Kvalitet I Kvalitet II vit ull VerdI bunter Kvalitet III SoM MeR SKInn Platinum bur gundy Ivory Kvalitet II verdi bunter Ull 3 Kvalitet III Farge feil SoM Mer- skinn hårlengde VELVE 3 Velvet 2 Velvet 1 CLASSIC LONG NAP Renhet 1234 hårlengde 1234 illeggsopplysninger fyldig flat tegning long nap KONRAS SØLV FLEKKE ULL FEDEDE SKINN/ GREASY FLOGAVRE/ UNEVEN NAP illeggsopplysninger SMALE SKINN/ FLEKKE/ NARROW SKINS SPOED KONRAS CIP nedpakking katalogisering nedpakking aksering - Ettersyn katalogisering aksering - Ettersyn

7 12 KOPenAgen FUR 13 Gode råd om pelsing Skinnstørrelse Strekkodeetiketter 1 Skaff deg skinnkunnskap. Det er viktig å vite hvordan det ferdige produktet kommer til å se ut. Delta i sorteringskurser, skinnutstillinger m.m. 2 God planlegging. Pelsingsbehov, lokaler, innredning. Kontroller og tilpass utstyr, verktøy og maskiner i god tid før sesongen. 3 Alle skinn skal være skrapt helt fri for fett i hele skinnets lengde fra nese til haletipp. Det er viktig at det festes oppmerksomhet ved området rundt nakke og frambein. Ved en korrekt skraping kan du forebygge oksidering (harskning) av overskytende fett og unngå skader. Du kan ved en korrekt skraping og tromling av hudsiden unngå kvalitetstap, være med på å forebygge skader og etterfølgende reklamasjoner på grunn av hårtap, fettuttrekk og misfarging av hudsiden. For å unngå kvalitetstap er det viktig at skinnene tromles på hudsiden i 8-10 minutter. Ved leveranse skal skinnene være så ensartede som mulig. Dette er viktig ved vurde ringen av det enkelte skinn. En god pelsing gir også mer ensartede lotter, slik at de presenterer seg best mulig for våre kunder. Følger du ovennevnte råd vil du kunne redusere antall pelsingsfeil og øke din fortjeneste. vis gravide kvinner ønsker å delta i pelsingsarbeidet, anbefaler helsemyndighetene at man tar en blodprøve så tidlig som mulig i svangerskapet. Dette for å undersøke om man tidligere har vært smittet av toksoplasmose og dermed ikke hører til risiko gruppen. ar man ingen antistoffer mot toksoplasmose bør man ikke delta i pelsingsarbeidet. vis man er i tvil, bør man kontakte sin egen lege for en undersøkelse. Det er viktig at alle skinnene i de forskjellige størrelsene holder de fastsatte målene. Oppmålingsutstyret til Kopenhagen Fur er innstilt 0,5 cm over de vedtatte toleranse ne, for å garantere at kravene oppfylles. Det har nemlig vist seg at hvis maskinene er innstilt nøyaktig på grensen, kan f.eks. skjev taning, krymping ved oppbevaring og maskinenes toleranse bety at de ferdige lottene på visningsdagen viser seg å innehol de skinn som ikke holder de fastsatte målene. For skinn av farmrev legges 1 cm til ved oppmåling i forhold til det fastsatte målet. Som oppdretter kan du være med på å sikre riktig måling av størrelsen ved å sørge for at skinnenes hofteparti, hale og bakben blir skikkelig tanet. NB! Vær oppmerksom på at skinn som ligger på grensen når det gjelder størrelse all tid sorteres i en mindre størrelsesgruppe. MINK/ILDER En korrekt festing av etiketten er en forutsetning for en korrekt avregning. Derfor er det viktig at skinnene er merket med strekkodeetiketter. Les veiledningen før du begynner merkingen. Vær spesielt oppmerksom på festeste det, og husk at etikettene alltid skal festes med stifter. ang for feste av etiketter kan kjøpes gjennom Kopenhagen Fur. Slik ser den ut 4 Skinnene skal tanes etter gjeldende regler og på taner som holder de mål som er vedtatt av Dansk Pelsdyrsavlerforening. Se side 9. 5 Strekk ikke skinnene for mye når du taner. Stifter skal plasseres i de nederste første cm av skinnet. Rygg- og bukside skal være like lange. 6 Sørg for korrekt tørking og oppbevaring. Det er meget viktig at skinnene er tørre når de tas ut av tørkerommet. Se opp for høy luftfuktighet i oppbeva ringsrommet. Bruk nøyaktig måleutstyr. Still krav til forhandlerne når du kjø per utstyr. 7 Skinn som sendes inn til oss skal være tørre. Våte skinn forsøker vi å tørke på oppdretters regning. 8 Effektiv kontroll. Kontroller alltid selv om de ferdige skinnene har pelsingsfeil når de tas av tanene. La ikke andre gjøre dette. 9 Skinnene skal renses for støv, sagflis og stifter før de kan sendes inn. 10 Om du er i tvil om noe, diskuter med konsulenter, kolleger eller kontakte Kopenhagen Fur. Størrelse 50 mer enn 101 cm Størrelse cm Størrelse cm Størrelse cm Størrelse cm Størrelse cm Størrelse cm Størrelse cm Størrelse cm Størrelse 5 mindre enn 53 cm REV/FINNRACCOON Størrelse 60 mer enn 142 cm Størrelse cm Størrelse cm Størrelse cm Størrelse cm Størrelse cm Størrelse cm Størrelse cm Størrelse 3 mindre enn 79 cm Kontonummer er plasserer du stiften Løpenummer = alongid Skynd deg langsomt.

8 SesongINFORMASJON 2011/ FESING AV EIKE MINK Slik skal etiketten festes på skinnets ryggside. På en mink skal etikettens 15 FESING AV EIKE - REV tiketten. Fest stiften på det anviste stedet på e kant starte ved øynene. er viser vi hvordan en korrekt f estet stift skal se ut fra buksiden. KOPENAGEN FUR Slik skal etiketten festes på skinnets ryggside. På en rev skal etikettens kant Fest stiften på det anviste stedet på etiketten. starte ca. 5 cm fra nesetuppen. Slik skal det ferdige skinnet se ut med en korrekt festet strekkodee tikett. er viser vi hvordan en korrekt f estet stift skal se ut fra buksiden. Vær oppmerksom på at stiften alltid b are skal gå gjennom ett skinnlag og Vær oppmerksom på at stiften alltid bare skal gå gjennom ett skinnlag og derfor kan ses i munnåpningen. derfor kan ses i munnåpningen. Viktig! Det er svært viktig at stiften alltid er s ammenklemt på buksiden. Ellers vil den ikke følge med når etiketten f jernes. Viktig! Det er svært viktig at stiften alltid er sammenklemt på buksiden. Ellers vil d en ikke følge med når etiketten fjer nes. GJØR DEG SELV EN JENESE! Kontroller at stiften er skikkelig festet, slik at etiketten sitter fast i skinnet helt frem t il salget. GJØR DEG SELV EN JENESE! Kontroller at stiften er skikkelig festet, slik at etiketten sitter fast i skinnet helt frem til salget. Slik skal det ferdige skinnet se ut med en korrekt festet strekkodee tikett.

9 16 KOPenAgen FUR 17 Leveranse LEVERANSE OG FORSIKRING pakking AV SKINN FRAKFIRMA 1. ENING PÅ FARM 2. KOLLIKVIERING USEDES OPPDREER FRAK ERMINAL PERSONLIG LEVERANSE I dette avsnittet følger opplysninger og praktisk informasjon om innlevering av skinn til Kopenhagen Fur. DIREKE AVENING PÅ FARM vis du leverer 400 minkskinn/100 reveskinn på en gang, kan du få skinnene hentet direkte på farmen din. entingen bestilles hos fraktfirmaet, og du finner navn og tele fonnummer til fraktterminalene på side 4. Om du bor i nærheten av en av sentralene, kontakter du den. vis ikke, kontakter du avdelingen i Oslo. INNLEVERING IL ERMINAL vis du har færre enn 400 minkskinn/100 reveskinn kan du eventuelt gå sammen med en annen oppdretter for å oppnå et tilstrekkelig antall slik at du kan få skinnene hentet, eller du kan selv levere skinnene til en fraktterminal. Opplysninger om nærmeste fraktterminal får du ved å kontakte avdelingen i Oslo. Åpningstidene oppgis ved henvendelse til fraktterminalen. BESILLING AV EIKEER OG KASSER Du kan bestille etiketter og kasser hos Oppdretterservice ved Kopenhagen Fur. De blir sendt til deg direkte. Vær oppmerksom på at det tar opptil 14 dager i sesongen fra bestilling av etikettene til de leve res. Det lønner seg derfor å bestille etiketter i god tid. Ved avhenting på farm eller levering til terminal/fraktfirma skal Kopenhagen Furs kasser brukes. På kanten av hver kasse finnes et kassemerke. Proforma fakturaen/leveransespesifikasjonen for den samlede leveransen leveres til sjåføren/fraktterminalen for kollikvittering. Oppdretter mottar kopi av kollikvitteringen. Denne tas vare på som dokumentasjon inntil skinnene er registrert på oppdretters konto. BRUK AV KASSER Kun skinn til én auksjon i hver kasse. Fyll alltid hele kassen. Legg skinnene på kant med hodet i samme retning lagvis. Dette gjøres for å unngå at skinnene blir skadet under transporten. vis mulig, legg kun én type/et kjønn i hver kasse. RANSPOREUR Du vil motta en kollikvittering som du må ta vare på fram til du får den endelige kvit teringen fra Kopenhagen Fur. Kollikvitteringen er ditt bevis i en eventuell forsikringssak. NB! Innleverte skinn som er sortert fra p.g.a. annen typebetegnelse kan ikke ventes å bli sortert til den aktuelle auksjonen. BRUK AV KASSEMERKE Kassemerket skal identifisere oppdretteren og skal merkes med: 1. Kontonummer (evt. navn og adresse) 2. Auksjonsønske - skinntype/kjønn (skriv helst antallet i feltet) 3. Antall kasser - f.eks. 1 av 10. KOPENAGEN FUR MOAKSAVDELINGEN FORSIKRING AV SKINN Skinnene er forsikret i henhold til forsikringen tegnet av Kopenhagen Fur mot brann, tyveri, ran, overfall, skade og vannskade. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt da oppdretteren mottar kvittering for leverte skinn av et transportfirma valgt ut av Kopenhagen Fur. 1. UPAKKING 2. INVENERING 3. OPPDELING I YPER 4. KVIERING SENDES UPAKKEDE SKINN OPPMÅLING SORERING

10 18 KOPenAgen FUR 19 INNLEVERINGSFRISER IL FRAKERMINAL, RANSPORFIRMA ELLER VED AVENNING DeSember 2011 APRIL 2012 JunI 2012 September 2012 Fredag 18/11 Brown/Glow Pearl Beige Onsdag 23/11 Brown/Glow Brown/Glow vite Silverblue Safir irsdag 29/11 Brown/Glow Mahogany Fredag 02/12 Mahogany Blårev FEBRUAR 2012 irsdag 06/12 Brown/Glow vite Pearl Beige Golden Pearl Palomino irsdag 13/12 Brown/Glow Mahogany Black Brown/Glow Silverblue Black Cross Brown Cross Div. Cross Cinnamon irsdag 10/01 Brown/Glow irsdag 17/01 Brown/Glow Mahogany Black vite Pearl Beige Pastel irsdag 24/01 Brown/Glow Silverblue Safir irsdag 31/01 Brown/Glow Mahogany Black Pastel irsdag 14/02 Blårev Rexkanin Utstillingsskinn VENNLIGS VÆR OppmERKSOM PÅ Vinterskinn i typen Pastel kan KUN innleveres til aprilauksjonen. irsdag 06/03 Brown/Glow Mahogany Black vite Pearl Beige Golden Pearl Safir Silverblue Black Cross Brown Cross Pearl Cross Palomino Cross Sapphire Cross Silverblue Cross Div. mut. Cross Blue Iris Aleutian Violet Palomino Jaguar Stardust Div. mutasjoner Blårev Shadow/vitrev Sølvrev Blue Frost rev Div. mut. rev irsdag 13/03 Brown/Glow irsdag 03/04 Vårpelsede minkskinn (alle typer) Farmilder Mår irsdag 13/03 Brown/Glow Mahogany Black irsdag 07/08 Sommerskinn mink Rexkanin VENNLIGS VÆR OppmERKSOM PÅ Siste frist for vinterskinn Det er kun mulig å innlevere hovedtypene Black, Mahogany og Brown/Glow til septemberauksjonen. Undersorter, utvalgte størrelser samt yttersorteringer kan bli tatt med i junisorteringen. irsdag 20/12 Brown/Glow irsdag 03/01 Brown/Glow Mahogany Black Black Cross Brown Cross Div. Cross Cinnamon Blårev VENNLIGS VÆR OppmERKSOM PÅ Skinn som innleveres til juniauksjonen vil bli fordelt både til juni- og septemberauksjonen. Undersorter i hovedtypene innleveres til septemberauksjonen. Vinterskinn (mink) som innleveres sammen med de etterpelsede skinnene, kan ikke forventes samsortert med hovedkolleksjonen til juni- og septemberauksjonen, men vil bli forsøkt innpasset i de bunter, hvor de passer best. irsdag 10/01 Shadow/vitrev Blue Frost rev Sølvrev Div. mut. rev

11 20 KOPenAgen FUR 21 FYLL U PAKKSEDDELEN KORREK Pakkseddel Kun de hvite feltene fylles ut av oppdretteren NAVN OG ADRESSE I feltene skal man oppgi kontonummer, navn, adresse, postnummer og sted, momsnummer samt opprinnelsesland. FØLGESEDDEL c/o KPMG ax AS P.O.Box 7000 Majorstuen N-0306 Oslo PROFORMAFAKURA/ LEVERANSESPESIFIKASJON Kopenhagen Furs ORG. NR. NO MVA MINK 2 ØNSKE AUKSJON Kun skinn til én auksjon pr. pakkseddel. Kryss av for den auksjon som ønskes. Se på veggkalenderen hvilke typer skinn som kan leveres til de enkelte auksjonene. 3 ANALL SKINN Skriv antall skinn i det respektive felt. 4 Nettovekt og verdi Nettovekt og verdiangivelse oppgis av Kopenhagen Fur. Krister ägvik Gamla Strandvägen Nykarleby FORSKUDD PRODUSENLAND Norge NEOVEK MINK KG VER OAL NEOVEK ANALL BOKSER KG KONO NR. MERK ØNSKE AUKSJON DES. FEB. APRIL JUNI SEP. MINK anner isper 1 2 BLACK BROWN 5 6 PASEL 7 8 PEARL 9 10 SILVERBLUE SAFIR VI MAOGANY OPPDREERENS ORG. NR. OPPDREERENS NOERINGER CENRALENS/KOPENAGENS FUR S NOERINGER 5 Underskrift Pakkseddelen signeres av oppdretteren. 6 OPPLYSNINGER Feltet kan brukes for beskjeder mellom oppdretteren og Kopenhagen Fur. Om du har flere spørsmål ber vi deg å ringe Kopenhagen Furs Oppdretterservice. 7 KOLLIKVIERING Oppdretteren fyller ut antall kolli. Fraktterminalen/ sjåføren kvitterer for antall kolli. (Oppdretteren skal ha den bakerste kopien av pakkseddelen ved avhen ting). Dette er oppdretterens første kvittering. Etter inventeringen mottar oppdretteren ytterligere en kvittering for antall skinn. Merco Print VERDI OALBELØP I DKK MINK DKK VER JEG AKSEPERER ERVED A SKINN SOM LEVERES IL KOPENAGEN FUR ELLER IL EN AV KOPENAGEN FUR:S FRAKERMINALER FUNGERER SOM PAN. PANE VIL VÆRE IL SIKKERE FOR FORSKUDD ELLER ANNE ILGODEAVENDE SOM KOPENAGEN FUR AR ELLER VIL FÅ OS MEG. JEG AR ERVED ALLMENN KJENNSKAP IL KOPENAGEN FUR:S SALGSBEINGELSER. VENNLIGS OBSERVER - SKAL ALLID SIGNERES AV OPPDREEREN. DAO / 20 5 VERDIEN ER KUN FOR OLLKLARERING Krister ägvik OPPDREERENS UNDERSKRIF BLACK/ALLE CROSS PALOMINO VIOLE ANDRE MUASJONER OAL anner + isper FØLGENDE SKINNEIKEER FØRSE NUMMER SISE NUMMER FØRSE NUMMER FØRSE NUMMER FØRSE NUMMER KOPENAGEN FUR KONROLL DAO SISE NUMMER SISE NUMMER SISE NUMMER KASSAKVIERING ANALL BOKSER DAO / UNDERSKRIF 8 EIKESERIER Første og siste etikettnummeret skal noteres. Om det mangler etikettnummer må flere serier skrives ut. Plomber skinnene i nummerrekkefølge og helst i den samme rekkefølgen som de er notert i på pakkseddelen. 1 FØLGESEDDEL 2 c/o KPMG ax AS P.O.Box 7000 Majorstuen N-0306 Oslo 3 PROFORMAFAKURA/ LEVERANSESPESIFIKASJON Kopenhagen Furs ORG. NR. NO MVA 6 REV/ANDRE SKINN SPØRSMÅL Om du har spørsmål vedrørende pakkseddelen skal du kontakte Kopenhagen Furs Oppdretterservice. Krister ägvik Gamla Strandvägen Nykarleby KONO NR MERK ØNSKE AUKSJON DES. FEB. APRIL JUNI SEP. OPPDREERENS ORG. NR. OPPDREERENS NOERINGER FORSKUDD BEMERK: KUN ÉN SKINNAR PR. LEVERANSESPESIFIKASJON PRODUSENLAND Norge REV BLÅREV SØLVREV SADOW/VIREV 32 ILDER/KANIN NEOVEK REV/RACC. OAL NEOVEK KG VER KG VER KG BLUE FROS MUASJONER OAL REV CENRALENS/KOPENAGENS FUR S NOERINGER ANALL BOKSER ANDRE SKINN VERDI ILDER/KANIN DKK VER ILDER FINNRACCOON SØLVREV/MUAN DKK VER KANIN 45 Merco Print ANDRE REVER/RACC. DKK VER OALBELØP I DKK VERDIEN ER KUN FOR OLLKLARERING JEG AKSEPERER ERVED A SKINN SOM LEVERES IL KOPENAGEN FUR ELLER IL EN AV KOPENAGEN FUR:S FRAKERMINALER FUNGERER SOM PAN. PANE VIL VÆRE IL SIKKERE FOR FORSKUDD ELLER ANNE ILGODEAVENDE SOM KOPENAGEN FUR AR ELLER VIL FÅ OS MEG. JEG AR ERVED ALLMENN KJENNSKAP IL KOPENAGEN FUR:S SALGSBEINGELSER. VENNLIGS OBSERVER - SKAL ALLID SIGNERES AV OPPDREEREN. Krister ägvik DAO / 20 OPPDREERENS UNDERSKRIF VILL RØDREV MÅR FØLGENDE SKINNEIKEER FØRSE NUMMER SISE NUMMER FØRSE NUMMER FØRSE NUMMER FØRSE NUMMER KOPENAGEN FUR KONROLL DAO 350 SISE NUMMER SISE NUMMER SISE NUMMER KASSAKVIERING ANALL BOKSER DAO / 20 2 UNDERSKRIF

12 22 KOPenAgen FUR 23 Oppdretterlotter, mink og rev KOPENAGEN FUR ILBYR OPPDREERLOER PÅ FØLGENDE VILKÅR: 1 Enhver endelig sortering av oppdretterlotter skal gjøres av Kopenhagen Fur. 2 jemmesorterte oppdretterlotter som ikke oppfyller de fastsatte kravene vil vi forsøke å omsortere. 3 Når det gjelder lotter med blandede størrelser blir lotten notert etter den min ste størrelsen og oppført i salgskatalogen etter denne størrelsen. 4 Oppdretterlotter kan leveres i samtlige typer (se nedenfor). 5 For alle typer mink er det minste antallet 60 hanner eller 80 tisper. Minste antall for blårev og sølvrev er 40 skinn. For alle andre revetyper er antallet 25 skinn. 6 Skinn fra skinnutstillinger kan sorteres sammen med oppdretterlotter hvis det lar seg gjøre tidsmessig. Dette skal oppgis når skinnene innleveres. 7 Oppdretterlottene kan inneholde skinn fra maks. 5 eiere. 8 vis opdretterlotten inneholder skinn fra flere enn to eiere kan minstepris ikke fastsettes. 9 Vi tar et sorteringsgebyr på DKK 4,00 pr. minkskinn og DKK 10,00 pr. reveskinn for skinn som sendes inn til oppdretterlottsortering. 10 Ved nytt utbud på grunn av fastsatt minstepris fra oppdretters side kreves et gebyr på DKK 4,00 pr. minkskinn og DKK 10,00 pr. reveskinn. 11 Det er mulig å opptre med eget navn i katalogen. Om du ønsker dette, skal du kontakte Kopenhagen Furs Oppdretterrservice samti dig med innlevering av skinnene. vis oppdretterlotten består av skinn fra flere eiere, kan vi bare oppgi ett navn. minimum ype kvalitet Størrelse Mink 00 Alle typer Purple og Platinum Mink 2 Alle typer Purple og Platinum Rev 30 Platinum USK FØLGENDE FØR OPPDREERLOER SENDES INN IL KOPENAGEN FUR: 1 Skinnene skal merkes med skinnetikett på vanlig måte. 2 Skinnene skal være sortert etter størrelse. Undersorter, skinn med feil samt dårlige kvaliteter bør sorteres ut fra de andre skinnene. 3 Alle skinnene skal være lagt i Kopenhagen Furs kasser. Øverst i kasse 1 legges en etikett (kan bestilles hos Kopenhagen Fur). 4 På etiketten skal det stå hvor mange skinn det er i forsendelsen, samt hvor mange skinn det finnes av hver type og hvert kjønn. 5 Skinnene må leveres inn på de fastsatte leveringsdatoene. 6 Skinnene skal sendes inn med en egen pakkseddel og i egen emballasje. På både pakkseddelen og emballasjen skal det klistres et selvlysende merke (kan bestilles hos Kopenhagen Fur). 7 Resultatet av sorteringen av oppdretterlottene meddeles etter sorteringen.

13 24 KOPenAgen FUR 25 ØKONOMI OG E-ARKIV 2. Beløpsbestemt forskudd. vis du velger Beløpsbestemt forskudd med fastsatt beløp, kan du se hvor mye forskudd som er disponibelt* på din konto. Du kan taste inn det beløp du ønsker utbetalt. Valpeforskudd. vis du ønsker å inngå en leveringsavtale, bes du om å kontakte Oppdretterservice. I utgangspunktet betales valpeforskudd i to rater med første halvdel i juli og andre i september. Du kan imidlertid velge andre utbetalingsdatoer. Konto i EUR, NOK, SEK, CAD, USD Du kan velge å ha din konto i en av de ovenstående valutaer i stedet for DKK. Alle avregninger av skinn (i DKK) solgt på en auksjon vil automatisk bli omregnet til den valgte valuta på siste salgsdag eller første bankdag, hvis siste salgsdag ikke er en bankdag. vis du har spørsmål eller ønsker ytterligere rådgivning, vennligst kontakt Oppdretterservice. Økonomi på Internett Alle oppdrettere har tilgang til FarmCockpit. Dette er et Internettbasert system som gir deg en oversikt over ditt engasjement hos Kopenhagen Fur. Slik logger du deg inn Gå inn på vår hjemmeside klikk på AVLER, LOGIN og LOGIN FARMCOCKPI. For å logge deg på må du bruke ditt kontonummer hos Kopenhagen Fur og ditt passord. I hovedmenyen finner du Økonomi. Du har nå tilgang til: Økonomisk oversikt: her kan du se din maksimale kreditt, din kontosaldo og ditt disponible forskudd. Kontoutskrift: her kan du følge dine økonomiske bevegelser. Bilag/Utskrifter: her finner du alle økonomiske bilag og kontoutskrifter. Alle økonomiske bilag, kontoutskriften og lagerbeholdningen av skinn vil bli lagt ut den 10. i hver måned. Kontoutskriften inneholder alle økonomiske posteringer i foregående måned. Alle oppdrettere med tilgang til Internett vil motta en melding med e-post når nye bilag er opprettet. Alle økonomiske bilag til bruk i ditt momsregnskap vil bli sendt direkte fra Kopenhagen Fur c/o KPMG ax AS. Forskudd idlig oppgjør idlig oppgjør betyr at du kan få utbetalt ditt salgsproveny 3 arbeidsdager etter siste salgsdag i stedet for som normalt 3 uker (utbetalingsdato) etter auksjonen. Forskuddet forrentes fram til normal utbetalingsdato. idlig oppgjør kan bestilles ved å krysse av i boksen og lagre endringene. Vær oppmerksom på at tidlig oppgjør må være registrert senest siste salgsdag. idlig oppgjør gjelder til du melder deg ut av ordningen. Du vil motta tidlig oppgjør bare hvis provenyet fra auksjonen er høyere enn forskuddet som er utbetalt. vis det ikke er tilfelle kan du oppnå et skinnforskudd når kontoen endelig er oppgjort cirka 5 arbeidsdager etter auksjonen. Skinnforskudd kan gis på mink- og reveskinn. Skinnforskudd kan utbetales så snart skinnene er innlevert og registrert på din konto. Det tar normalt cirka 5 arbeidsdager fra skinnene leveres inn til de er registrert på kontoen. Skinnforskudd kan bestilles under ett av følgende to menypunkter: 1. Stående forskudd kan bestilles ved å krysse av i boksen og lagre endringene. vis du ønsker å melde deg ut av ordningen, fjerner du krysset og lagrer endringene. vis du har meldt deg på ordningen med stående forskudd, vil du også motta forskudd neste sesong. Du kan også kontakte Oppdretterservice hvis du ønsker å melde deg på eller melde deg ut av ordningen med stående forskudd. e-arkiv Kopenhagen Fur har et elektronisk brevarkiv e-arkiv for alle kontoer. Alle oppdrettere med tilgang til Internett vil motta en melding med e-post når det blir lagt noe nytt i e-arkivet. De oppdrettere som ikke har tilgang til Internett vil motta brev på vanlig måte i posten. ØKONOMI GENEREL Utbetaling av skinnforskudd I utgangspunktet betaler Kopenhagen Fur skinnforskudd på mandager og onsdager. Bestilte skinnforskudd utbetales senest 6 arbeidsdager etter at skinnene er mottatt, dog under hensyntagen til de dager hvor det foregår utbetaling. Ved senere bestillinger av forskudd, vil utbetalingen skje førstkommende utbetalingsdag. Skinnforskuddssatser Satsene vil bli fastsatt etter hver auksjon og oppgis ved henvendelse til Oppdretterservice. Satsene finnes også på vår hjemmeside. RENE Forskudd forrentes med en rentesats fastsatt av Kopenhagen Fur basert på markedsrenten. Renten forfaller på førstkommende utbetalingsdato. Rente godskrives månedsvis på etterskudd og beregnes av den til enhver tid eksisterende gjeld. Rentesatsen oppgis på vår hjemmeside og ved henvendelse til Oppdretterservice. MOMS PÅ FORSKUDD For momsregistrerte leverandører legges moms til på skinnforskuddsbeløp. Det legges ikke til moms på valpeforskuddsbeløp, da dette ikke er å anse som en ubetinget godtfjørelse, ettersom oppdretteren må tilbakebetale hele eller deler av beløpet dersom leveringskontrakten ikke oppfylles. avregning Salgsprovenyet vil stå disponibelt på din konto hos Kopenhagen Fur på utbetalingsdatoen etter hver auksjon, dvs. tre uker etter siste salgsdag. Salgsprovenyet vil være fratrukket eventuelle forskudd og renter samt betaling for leverte varer og tjenester. vis du ønsker tidlig oppgjør, se ovenfor. Kopenhagen Fur tilbyr å overføre ditt salgsproveny i den valuta du måtte ønske. Valutakursen vil være den gjeldende kursen på utbetalingsdatoen. * Disponibelt beløp er maksimal kreditt (lagerbeholdning X forskuddssats + moms) minus saldo. OMSENINGSAVGIF Kopenhagen Fur utreder og innbetaler omsetningsavgiften på 1%. BANKENDRINGER For å unngå forsinkelser i betalingen, må Kopenhagen Fur informeres straks hvis du skifter bankforbindelse. Endringer skal sendes skriftlig til Kopenhagen Fur og være underskrevet av kontohaver. KOPENAGEN FURS BANKFORBINDELSE Ønsker du å overføre penger til din konto, kan det skje gjennom Kopenhagen Furs bankforbindelse, Nordea Bank Danmark A/S, kontonummer , IBAN DK , Swift NDEADKKK. usk å oppgi ditt kontonummer hos Kopenhagen Fur. MARKEDSUJEVNINGSFOND Oslo Skinnauksjoner har høyst velvillig meddelt Kopenhagen Fur at norske leverandører som måtte velge å selge sine skinn gjennom Kopenhagen Fur, fortsatt vil kunne benytte seg av denne muligheten gjennom Pelsdyrnæringens Markedsutjevningsfond. Utnyttelse av denne ordningen skjer etter regler og bestemmelser fastsatt av Oslo Skinnauksjoner og avtale om dette inngås direkte med Oslo Skinnauksjoner.

14 26 KOPenAgen FUR 27 FARMCOCKPI SALGSBEINGELSER beingelser FOR SALG AV SKINN PÅ KOPENAGEN FUR FarmCockpittet er delt op i følgende menuer: Dine oplysninger Kontoinformasjon Oversikt/Nøkkeltall Oversikt Prisindeks/Verditall Økonomi Økonomisk oversikt Kontoutskrift Bilag/Kontoutskrift Forskudd - idlig oppgjør Rentene Oppdrettsdyr itliste Salgsliste Skinn Skinn på lager Oppdretterkatalog Auktionspriser Live FurStat Egen skinn Alle skinn Management Kopenhagen Fur Academy Bibliotek E-Arkiv 1 MOAKELSE OG ILBUD Rå pelsskinn produsert på farm mottas til salg på Kopenhagen Fur på kommisjon i henhold til dansk kommisjonslov - lov nr 243 av 8. mai med senere endringer. Skinnene selges for innsenderens/oppdretterens regning, men i Kopenhagen Furs navn. Skinnene forblir oppdretterens eiendom frem til disse er solgt på auksjon. Sorteringen foretas i henhold til regler og kriterier fastsatt av Kopenhagen Fur. Kopenhagen Fur forbeholder seg retten til å utsette salg av skinn til en senere auksjon dersom forhold vedrørende sorteringsprosessen, auksjonspolitikken eller annet måtte gjøre seg gjeldende. 2 MERKING AV SKINN Skinn innlevert for salg skal være merket med merkingsmateriale levert fra Kopenhagen Fur i form av merkelapper påført innsenderens kontonummer. 3 INNSENDING AV SKINN ransportkostnader til Kopenhagen Fur eller til innleveringssentraler autorisert av Kopenhagen Fur, påhviler oppdretteren. Kopenhagen Fur betaler transport omkostninger fra de autoriserte innleveringssentraler til Kopenhagen Fur. 4 FORSIKRING Skinnene er forsikret i henhold til forsikring tegnet av Kopenhagen Fur mot brann, tyveri, ran, røveri, hærverk og vannskade. Forsikringen yter dekning fra det tids punkt oppdretteren mottar kvittering for innlevering av skinn enten fra autorisert innleveringssentral eller fra Kopenhagen Fur. 5 FORSKUDDSBEALING Forskuddsbetaling for skinn som er innlevert til Kopenhagen Fur kan ytes i hen hold til de til enhver tid gjeldende regler fastsatt av Kopenhagen Fur. De innlever te skinn tjener som pant for ytet forskuddsbetaling i henhold til kommisjonslovens regler. Forskuddene forrentes til den av Kopenhagen Fur fastsatte rente fra utlånsdato til avregningsdato. 6 MINSEPRISER - OPPDRESMENGDER Oppdrettsmengdene skal oppfylle betingelsene som er fastsatt for hver sesong. Minstepris godtas kun på aksepterte oppdrettsmengder av råskinn. Ønske om minstepriser skal meddeles skriftlig senest 24 timer innen første salgsdag. Even tuell endring av minstepris til en senere auksjon er kun gjeldende såfremt den er innsendt skriftlig senest 10 dager før en auksjon. Dersom minsteprisene er esti mert for høyt i forhold til den forventede salgspris, forbeholder Kopenhagen Fur seg retten til å ikke legge skinnene ut for salg. 8 AVREGNING AV SOLGE SKINN Avregning av solgte skinn vil normalt bli foretatt 21 dager etter siste salgsdag - prompt-day - såfremt tekniske og økonomiske forhold gjør det mulig. Utbetaling av forskudd og avregninger foretas i danske kroner. Veksling av betalinger til utenlandsk valuta kan foretas dersom oppdretteren ønsker dette. Alle omkostnin ger og risiko i forbindelse med dette bekostes av oppdretteren. 9 REURNERING AV SKINN Etter at skinnene er innlevert til Kopenhagen Fur eller til en autorisert innleve ringssentral kan skinnene av sorteringstekniske grunner ikke tilbakeleveres. Oppdretteren gir avkall på å få skinnene i retur og har kun krav på salgs provenyet. 10 ANSVAR FOR FEILBEANDLEDE SKINN Dersom Kopenhagen Fur må yte erstatning til kjøper av skinn som har vært beheftet med feil som skyldes uprofesjonell, uriktig eller uhensiktsmessig behandling fra oppdretterens side, er oppdretteren erstatningspliktig overfor Kopenhagen Fur. 11 SORERINGS- OG SALGSAVGIFER Sorterings- og salgsavgifter fastsettes av Kopenhagen Fur. De fastsatte satser kan til enhver tid endres av Kopenhagen Fur uten videre meddelelse. 12 DIVERSE Ovenstående regler skal gjelde selv om Kopenhagen Fur skulle unnlate å hånd heve en eller flere av disse, eller selv om en eller flere av disse måtte bli erklært ugyldig. 13 VERNEING Enhver tvist som måtte oppstå mellom Kopenhagen Fur og oppdretteren, eller den som oppdretteren måtte ha overdratt sine rettigheter og forpliktelser til, skal avgjøres av Sjø- og andelsretten i København på grunnlag av dansk rett, med mindre Kopenhagen Fur foretrekker å la saken bli avgjort ved et annet kompetent verneting. 14 OVERSEELSE Disse salgsbetingelser er utferdiget på dansk og oversatt til tysk, engelsk, neder landsk, svensk, norsk, polsk, finsk og russisk. Ved eventuelle uoverensstemmelser ved rørende fortolkningen eller forståelsen av salgsbetingelsene skal den danske tekst være gjeldende. 7 VERDILØSE SKINN Verdiløse skinn, det vil si skinn der den minstepris som er fastsatt av Kopenhagen Fur ikke kan oppnås, destrueres, og oppdretteren underrettes om dette. På verdi løse skinn kreves et gebyr fastsatt av Kopenhagen Fur.

15 28 KOPenAgen FUR 29 SAISIkk Artkoder Før, under og etter auksjonen Kopenhagen Fur tilbyr en rekke statistikker til oppdretterne. Det finnes faktisk så mange statistikker at det nok er de færreste som kjenner dem alle sammen. Nedenfor gir vi deg en oversikt med en kort beskrivelse av statistikkene som du finner i FarmCockpit under Skinn. Før auksjonen Før auksjonen er det to statistikker som er av interesse for oppdretterne. Den første er Salgsrapporten på FurStat. Det høres kanskje umiddelbart litt selvmotsigende ut at en Salgsrapport kan inneholde relevant informasjon før salget har startet. I praksis betyr imidlertid det at etterhvert som salgsprogrammet blir sluttført (alle skinn er katalogisert) vokser utbudet. Når salgsprogrammet er endelig, gir salgsrapporten en oversikt over hvor mange skinn oppdretteren har med på auksjonen. I motsetning til tidligere, er det i FarmCockpit også blitt mulig å se gamle salgsrapporter. vis du vil se nærmere på ditt utbud, kan dette gjøres via Oppdretterkatalogen. Først får du en oversikt over de fargetyper som legges ut for salg på auksjonen. Fra oversikten kommer du videre ved å klikke på fargetypen. En katalog med de lotter du har skinn i vil så bli vist på skjermen. vis du ønsker å skrive ut katalogen eller arbeide videre med dataene i et annet program, så klikk på ikonet med en diskett. er kan du lage en PDF-fil for utskrift eller eksportere data til Word eller Excel. Under auksjonen Under selve auksjonen finnes det en rekke muligheter for å få informasjon om hvordan salget forløper, ikke bare generelt, men også spesifikt for egne skinn. Den statistikk som oppdatteres hyppigst er Auksjon online. Prisforløpet er under auksjonen synlig på hovedsiden på vår hjemmeside og inne i FarmCockpit. er kan du se pris, lottnummer, type og beskrivelse av alle showlots etterhvert som de blir solgt. Informasjonen oppdateres hvert niende sekund og viser de seneste tre solgte showlots. vis du er interessert i generelle statistikker for hvordan det går på auksjonen, klikker du FurStat og Alle skinn. er kan du finne Oversikt over salg av skinn og Auksjonsstatistikk Breakdowns. Når oppdateres statistikkene på FurStat? Når du klikker på Skinn og FurStat, er den første statistikk du vil se din egen Salgsrapport. Denne rapporten oppdateres hvert 20. minutt under auksjonen. Salget av de enkelte typer skal dog være ferdigregistrert før det kan komme nye oppdaterte tall. Salgsrapporten inneholder: utbud, antall solgte skinn, din gjennomsnittspris, Kopenhagen Furs gjennomsnittspris og totalbeløp fordelt på type, kjønn og underbetegnelse ut fra de typer du har med på auksjonen. Salgsstatistikken inneholder kun opplysninger om nye skinn, det vil si skinn som er innlevert til den aktuelle sesong. Det kan derfor være forskjell på Salgsrapporten og Salgsstatistikken, hvis skinn fra forrige sesong er inkludert. Salgsstatistikken oppdateres hver natt. Det betyr at statistikken er tilgengelig dagen etter at typen er solgt og lages for alle de typer du har solgt uansett antall. Statistikken er en videreutvikling av den Salgsstatistikk du får tilsendt ca. tre uker etter auksjonen. Du kan i FurStat selv velge et annet sammenligningsgrunnlag, f.eks. etter land. I tillegg til dette kan du se statistikker fra tidligere auksjoner. Spesifikasjonen av enkeltskinn oppdateres hver natt under auksjonen. Det er dermed mulig dagen etter at en type er solgt å finne sorterings- og prisopplysninger helt ned på enkeltskinnsnivå ved hjelp av talongid. Videre kan du velge spesifikasjoner fra tidligere auksjoner. Etter auksjonen Senest annen arbeidsdag etter auksjonen mottar samtlige oppdrettere, som har solgt skinn på auksjonen, Salgsrapporten i e-arkivet. vis du har valgt å motta vanlig post, vil vi sende Salgsrapporten til deg. Salgsrapporten inneholder: antall solgte skinn, din gjennomsnittspris, Kopenhagen Furs gjennomsnittspris og totalbeløp fordelt på type, kjønn og underbetegnelse. Senest tre uker etter auksjonen vil du motta Salgsstatistikken i e-arkivet eller med vanlig post. Statistikken lages kun hvis det på auksjonen er solgt minst 25 skinn pr. type og pr. kjønn. Senest én uke etter auksjonen legges Kopenhagen Furs Auksjonsrapport ut på hjemmesiden. Auksjonsrapporten inneholder en beretning om auksjonen. Du finner disse rapportene på oppdretternes forside under Auksjon. anner isper Black Black Velvet Brown Glow Brown Velvet Mahogany Velvet Mahogany Pastell Glow Velvet opaze Shadow Dawn Dawn opal Shadow opal Palomino Golden Pearl Finnpalo Finnwhite Pearl Beige Pearl Beige riple Pearl Blue Silverblue Safir Redglow Redglow Cross Regal vit vit Sprinklers Jaguar Platina Cross Blue Iris Cross Div. Cross typer Black Cross Safir Cross Pearl Cross Palomino Cross Violett Cross Dawn Cross Div. mutasjoner Violett ope Winterblue Blue Iris Aleutian Steelblue Shadow Silverblue Shadow Safir Shadow Pearl Shadow Pastell Pastell Cross Silverblue Cross Lavender Platinblond einen Buff Blue Frost Sundry Curly vit ilder Pastell ilder Ilder Black Rex 3301 Blue Rex 3302 White Rex 3303 Chinchilla Rex 3304 Div. mutasjoner Rex 3305 Dalmatian Rex 3306 Orange Rex 3309 Castor Rex 3386 Chinchilla 3387 White Chinchilla 3388 Shadow Chinchilla 3389 Violett Chinchilla 3390 Brown Chinchilla 3396 Black Velvet 3398 Blue Chinchilla 3399 Nutria 5367 Villilder 5368 Mår 5369 Finnraccoon 3480 Blårev 25 Shadow Rev 26 vitrev 27 Arctic Pearl Rev 28 Arctic Dawn Rev 29 Safir Blårev 30 undra Rev 31 Lapponia Rev 32 Burgundy Gold Rev 33 Burgundy Cross Rev 34 Alaska Blårev 35 Polar Beige Rev 36 Burgundy Platinum Rev 37 Div. Blårev 38 Div. Shadow Rev 39 Sølvrev 40 Blue Frost Rev 41 Shadow Blue Frost Rev 42 Golden Island Rev 43 Golden Island Shadow Rev 44 Northern Light Rev 45 Glazier Rev 46 Platinum Rev 47 Platinum Shadow Rev 48 Arctic Marble Rev 49 Arctic Marble vitrev 50 Amber Marble Rev 51 Pearl Marble Rev 52 Div. Rev 53 Rødrev 54 Safir Rev 55 Safir Marble Rev 56 Gold Rev 57 Gold Cross Rev 58 Silver Cross Rev 59 Platinum Gold Rev 60 Sun Glo Rev 61 Snow Glow Rev 62 Div. Rødrev 63 Arctc Beige Rev 64 Platinum Blårev 65 Moon Glow Rev 66 Sølvrev Brun ype 67 Platinum Pearl Rev 68 White Face Rev 69 Shadow Blue Frost Brown ype 70 Safir Frost Rev 71 Burgundy Rev 72 Fawn Light Rev 73 Platinum Cross Rev 74 Arctic Marble Blårev 75 Amber Rev 76 Arctic Marble Cross Rev 77 Blue Frost Rev Brown ype 78 Platinum Safir Frost Rev 79 Fire Cross Rev 80 Fire Gold Rev 81 Arctic Fire Rev 82 Arctic Golden Island Rev 83 Safir Gold Rev 84 Pearl Gold Rev 85 Pearl Rev 86 Pearl Cross Rev 87 Burgundy Marble Rev 88 Shadow Safir Frost Rev 89 Amber Platinum Rev 90 Fawn Light Shadow Rev 91 Northern Light Shadow Rev 92 Platinum Polar Rev 93 Safir Shadow Rev 94 Vill Rødrev 5001

16 30 FORKLARING IL SPESIFIKASJONEN av ENKELSKINN INERNASJONAL SkINNUSILLING 2012 AR BR VB K MA SP C CO F C GR FL U L KV SM O WI ZI MI FA UL FY WD Sår Breeders Vurderingsbunt Korthåret Klatt Sprinklers Chip Grovhåret Floghavre Kontrast Fedtede skinn Flekket vitull Langhåret Kvalitet III Smale skinn Defekt lær Brede skinn Sølv Misfarget Flat Ull Fyldig Våte/Mugne LANDSUSILLINGEN I DANMARK ARRANGERES I ERNING 29. IL 31. MARS Skinnutstillingen har i den senere tid styrket sin posisjon som verdens største skinn utstilling. Dette gjelder ikke bare skinn, men også tilbudet av nytt utstyr for farmene og øvrige produkter innen pelsdyrnæringen er helt enestående. vert år kommer et stort antall pelsdyroppdrettere og personer med tilknytning til næringen fra hele ver den for å finne inspirasjon her. Deltakelsen er gratis og de utstilte skinnene blir lagt ut til salg etterpå hos Kopenha gen Fur. vis du har spørsmål angående dette er du hjertelig velkommen til å kontakte Kopenhagen Furs Oppdretterservice. auksjoner og Messer saga furs December Mars Juni September american Legend, Seattle Mai North American Fur Auctions, ORONO Februar Mai/juni messer Beijing Fur Fair ong Kong Fur Fair MIFUR Fur Excellence Athens Kastorian Fur Fair

17 KOPENAGEN FUR Langagervej 60 DK-2600 Glostrup kopenhagenfur.com

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

Veiledning. Veiledningen er ment å være til hjelp i jobben som forhandler i Forever Living Products

Veiledning. Veiledningen er ment å være til hjelp i jobben som forhandler i Forever Living Products Veiledning Veiledningen er ment å være til hjelp i jobben som forhandler i Forever Living Products Vi tar gjerne imot synspunkter fra deg via forhandlerservice på www.foreverliving.se INNHOLD 1. INNLEDNING...

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden.

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden. Generelle vilkår For www.zalando.no Denne siden / dette avsnitt (samt de dokumenter, som det refereres til) inneholder de generelle vilkår (de generelle vilkår ), som gjelder for alle varer (enhver vare

Detaljer

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE 1 1 Introduksjon...............3 2 Før du går i gang............4 2.1 Hvem skal undersøkelsen sendes til og hva vet du om dem på forhånd?...4 2.2 Hvilke spørsmål vil

Detaljer

Generelle forretningsvilkår

Generelle forretningsvilkår Saxo Privatbank A/S (FT-nr./reg. nr. 1187) («Saxo Privatbank»), har tillatelse til å drive virksomhet som bank i henhold til lov om finansiell virksomhet og er under tilsyn av Finanstilsynet, Århusgade

Detaljer

Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel)

Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel) Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel) 2012-10-12 Disse vilkårene ( Kjøpsvilkårene ) gjelder for samtlige kjøpsavtaler som du som forbruker inngår med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung

Detaljer

Bli medeier i selskapet vårt

Bli medeier i selskapet vårt Bli medeier i selskapet vårt Aksjespareprogram for Skanska-ansatte Den lange brosjyren Merk Denne informasjonsbrosjyren skal ikke distribueres utenfor Skanska. Originalversjonen av denne teksten er skrevet

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK 2. utgave April, 2005 Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert

Detaljer

KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER INNHOLD TOC

KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER INNHOLD TOC KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER INNHOLD TOC 1 INFORMASJON 1.1 I denne avtalen viser «vi», «oss», «vår», «vårt» og «våre» til Monecor (London) Limited, alt etter hva som gjelder. Selskapet Monecor (London)

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

Bruksanvisning. for. iexcel Regnskapsbok Mini4-2014. Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon. av iexcel Regnskap 2014

Bruksanvisning. for. iexcel Regnskapsbok Mini4-2014. Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon. av iexcel Regnskap 2014 Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Mini4-2014 Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon av iexcel Regnskap 2014 TIPS: Last ned sjekk ut DEMO-modellen av iexcel Regnskapsbok PREMIUM! Det

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr.

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr. CMC MARKETS UK PLC CFD Forretningsvilkår For personer som ikke er bosatt i USA Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England.

Detaljer

Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel)

Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel) Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel) 2012-10-12 Disse vilkårene ( Kjøpsvilkårene ) gjelder for samtlige kjøpsavtaler som du som forbruker inngår med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung

Detaljer

Brukeravtale for PayPal-tjenesten

Brukeravtale for PayPal-tjenesten PayPal Page 1 of 25 >> Se alle juridiske avtaler Brukeravtale for PayPal-tjenesten Sist oppdatert: 1. juli 2015 Skriv ut Last ned PDF-fil Denne avtalen består av femten deler. Du kan gå direkte til hver

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold Del A av kontoavtalen 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

Generelle vilkår for forbrukere

Generelle vilkår for forbrukere Generelle vilkår for forbrukere 1 GYLDIGHET 1.1 Disse generelle vilkårene, inkludert alle andre vilkår og dokumenter det refereres til (heretter kalt «vilkårene»), gjelder for alle avtaler og alle andre

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok

FagAdmin Brukerhåndbok FagAdmin Brukerhåndbok Dagsoppgjør Programversjon: 1.0 Håndbok, versjon: 1.0 Antall sider: 18 Dato: 20.02.2009 Innhold 1. FORORD... 3 2. DATAGRUNNLAGET... 4 GENERELT... 4 REGISTRE... 4 KONTOPLAN... 4 SALGSGRUPPER...

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Nyheter. God lesning og lykke til med selvangivelsen!

Nyheter. God lesning og lykke til med selvangivelsen! Nyheter Ny versjon av ditt datax-program, versjon 11.1 Ny ligningsverdi: Hva med skatten? Nye regler kan påvirke din formue og skatt. Side 2 Nyheter i datax 11.1 Les om viktige skatteendringer og få nyttige

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.8 Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER...

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

BorreGolfer n. Den lykkelige tid... Prøvemedlemskapet gir deg fri spillerett på 9- hulls banen Gamle Back-Nine

BorreGolfer n. Den lykkelige tid... Prøvemedlemskapet gir deg fri spillerett på 9- hulls banen Gamle Back-Nine BorreGolfer n Våren 2006 Foto: Per Ervik Den lykkelige tid... Forventningsfull. Det er hva jeg er like før sesongenen starter. Det er en slags kriblende og undrende tid - og nå er den her - den lykkelige

Detaljer

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm, tilbyr en tjeneste som gjør det mulig å motta konto- og kredittkortbetaling via mobiltelefon eller nettbrett

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

BEGYNNERGUIDE FIRSTOFFICE PROFESSIONAL. Enkelt Pålitelig Morsomt

BEGYNNERGUIDE FIRSTOFFICE PROFESSIONAL. Enkelt Pålitelig Morsomt BEGYNNERGUIDE FIRSTOFFICE PROFESSIONAL Enkelt Pålitelig Morsomt JULI 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE INNSTALLASJON AV FIRSTOFFICE PROFESSIONAL---------------------------------------------3 BRUKERGRENSESNITT ----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer