Gunnar Sander Norsk Polarinstitutt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gunnar Sander Norsk Polarinstitutt"

Transkript

1 Utviklingstrekk i nordområdene Gunnar Sander Norsk Polarinstitutt Havisutbredelse i Arktis 23.sept Kilde: Polar View/Universität Bremen

2 Havisen en uforutsigbar tilbaketrekning Observert (rød) og modellert utbredelse av havis i Arktis

3 Observerte endringer i alder på havisen. Gammel is = tykkere is

4 Lasting av tonn jernmalm i Kirkenes med kurs for Kina 2010

5 Bilde av malmbåten fra russisk isbryter i området med mest is

6 Russisk iskart som viser seilasen med malmbåten

7

8 Lav skipstrafikk i 2004

9 Type skipstrafikk i Polhavet Destinasjonstrafikk Utskiping av råvarer utvunnet på land fra havner rundt Polhavet: råolje, LNG, mineraler, tømmer mm Utskiping direkte fra maritime aktiviteter: fisk, råolje Leveranser til disse virksomhetene Forsyninger til bosetninger Maritim virksomhet: Cruiseturisme, forskning, militære fartøy Transittrafikk Frakt av gods/råvarer mellom Asia/V-Amerika og Europa/Øst-Amerika

10 En hovedkonklusjon i AMSA: Arctic voyages through 2020 will be overwhelmingly destinational, not trans-arctic Lawson Brigham (ledet AMSA): Destinational shipping is Arctic shipping as good as anything! Utløser mye av de samme behovene for bedre sikkerhet og tilrettelegging.

11 Transitt: seilingsruter i Arktis Nordøstpassasjen Northern Sea Route (NSR) Nordvestpassasjen Polhavet

12 En overforenklet tilnærming til transitfrakt Isen forsvinner Isfritt Polhav AvstandenYokohama Rotterdam reduseres med 1/3 Interkontinental shipping i transit over Polhavet vil øke Kilde: DNV, ARCON -prosjektet

13 Volumet av skipsfarten avhenger av: Utvinning av råvarer i Arktis Handelsmønstre og fraktmarkedene Globalisering regionalisering? Hvilke regioner vil vokse? Lokalisering av vareproduksjon og markeder. Klima-regimet og transportsektoren Transport i en post-kyoto verden: dyrere tansport? Mindre handel? Energieffektivitet. Atraktiviteten av alternativene Inter-kontinentalt: Jernbane (Ø V Amerika, Asia Europa) og andre seilingsruter (Suez, Panama) Regional transport: rørledninger, elver, veier

14 Volumet av skipsfarten (forts): Isforhold, skipsdesign og logistikk Konvoyer bak isbrytere? Spesialiserte isdesignede skip for å betjene en kort sesong? Kombinerte skip for is åpent vann? Teknisk mulig men lønnsomt og konkurransedyktig? Just in time pålitelig nok i Arktis? Sikkerhet Hjelpemidler for navigasjon, sjøkart, redningstjeneste mm Forsikring til en akseptabel pris Service Havner og infrastruktur som verft, forsyninger etc Miljøreguleringer i Arktis Standarder for utslipp til luft og vann, ballastvann, routing etc.

15 Scenarios on the Future of Arctic Marine Navigation in 2050 Arctic Race High demand and unstable governance set the stage for an economic rush for Arctic wealth and resources. unstable & ad-hoc Polar Lows Low demand and unstable governance bring a murky and under-developed future for the Arctic. AMSA/GBN Scenarios Workshops ~ April & July 2007 The Future of Arctic Marine Navigation in 2050 more demand RESOURCES & TRADE GOVERNANCE Arctic Saga High demand and stable governance lead to a healthy rate of development, includes concern for preservation of Arctic ecosystems & cultures. stable & rules-based Polar Preserve Low demand & stable governance slow development in the region while introducing an extensive eco-preserve with stringent no-shipping zones. less demand

16 Drivkrefter og framtidsbilder nye næringer Er forventningene til rask og omfattende næringsvirksomhet i Polhavet overdrevne? Hva kan vi lære av nord-norsk oljehistorie?

17 Olje i nord rundt 2000 Internasjonalt: USA og Vesten vil ha politisk stabile leveranser av olje og gass Russland: Rike ressurser. Økt transport av olje produsert på land fraktes ut fra Murmansk Nasjonalt: Krise i petroleumssektoren, søk etter nye områder Bondevik II og Sem-erklæringen i 2001, kompromiss om petroleum: Ja til Snøhvit Moratorium på leteboring i Barentshavet inntil en grundig utredning av konsekvensene og plan for utviklingen

18 Utredning til forvaltningsplanen i 2006: Tre integrerte scenarier 2020 A B C

19 Noen viktige drivkrefter Petroleum: Midt-Østen, geologi, Kyoto, rolle for petroleum vs andre CO 2 -vennlige energikilder, energieffektivitet i Russland Skiping av olje fra Russland: Hvor vil Russland utvikle ressursene? (Hav vs land, hvilke regioner). Hvilke markeder vil de selge til? Hvordan vil de eksportere? Rørledning til Murmansk? Konflikter om tankfart i Bosporos og Østersjøen?

20 Oppsummering av scenarier (oljevinkling) 1. Petro-optimistisk, både i Norge og Russland: Ringer i vannet (Econ), scenario A, Klondyke (+ Barlindhaug) 2. Petro på norsk side, russerne ikke offshore: Scenario C 3. Petro på russisk side: Toget østover 4. Lite petroaktivitet a) Finner lite/miljø: Scenario B b) Miljørettet kursendring: Omstigningen

21 Men endringer skjer raskt Skifergass USA som gasseksportør istedenfor importør? Deepwater Horizon april 2010 : Moratorium hvor lenge? Nye steder? Strengere sikkerhetskrav?

22 Behov for å utforske framtida i Nordområdene systematisk Grunnbehov: Kartlegge dagens aktiviteter Forstå og kartlegge drivkreftene bak endringer Aktuelle initiativer Barents Watch: Registrere aktivitet + State of the North Framsenteret: Flaggskip Polhavet vil arbeide med drivkrefter og framtidsbilder

Shipping i Polhavet databehov og tilgjengelige data

Shipping i Polhavet databehov og tilgjengelige data RAPPORT 5/2012 ISBN 978-82-7492-258-7 ISSN 1890-5226 Shipping i Polhavet databehov og tilgjengelige data Mette Ravn Midtgard, Audun Iversen, Thorkel C. Askildsen og Eirik Mikkelsen Forsideillustrasjon:

Detaljer

Ny infrastruktur i nord

Ny infrastruktur i nord 2 2. J U N I 2 0 1 1 NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023 UTREDNINGSFASEN Ny infrastruktur i nord DEL 2 FORSLAG TIL TILTAK FOR TRANSPORTINFRASTRUKTUREN A V I N O R J E R N B A N E V E R K E T K Y S T V E R

Detaljer

Forsikring av skip på Den nordlige sjørute

Forsikring av skip på Den nordlige sjørute Forsikring av skip på Den nordlige sjørute BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for nautikkfag Av: Magne Jacobsen Kand.nr. 16 Haugesund Våren 2009 Forsikring av skip på Den nordlige

Detaljer

NORDOMRÅDEUTVIKLINGEN

NORDOMRÅDEUTVIKLINGEN NORDOMRÅDEUTVIKLINGEN Scenarioer og samfunnsøkonomiske analyser av utvalgte næringer konsekvenser for verdiskapning, bedriftsstruktur og sysselsetting fram mot 2040. En rapport fra Menon Business Economics

Detaljer

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 FFD 1/2006 2 Foto: Trond Magne Henriksen FORORD Nordområdene har et sterkt internasjonalt fokus for tiden. Det skyldes i hovedsak petroleums-ressursene i området,

Detaljer

maritim beredskap Fem av kolleger omkom i Skal stanse oljeutslipp Bodø kan bli et av fire steder i verden med utstyr for brønnkapsling på

maritim beredskap Fem av kolleger omkom i Skal stanse oljeutslipp Bodø kan bli et av fire steder i verden med utstyr for brønnkapsling på maritim beredskap Maritim verdiskaping i nordområdet forutsetter økt sikkerhet til havs Fem av Tronds kolleger omkom i forliset Trond Hugo Mikkelsen lå seks timer i havet nord for Svalbard før en tråler

Detaljer

Meld. St. 7 (2011 2012)

Meld. St. 7 (2011 2012) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 6050, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 00 Faks: 55 38 66 01 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 En situasjons- og fremtidsstudie utført av SINTEF og NORUT Redigert av Dag Slotfeldt-Ellingsen og Karstein P. L. Sandvik, august 2009 Klode fra Figur Google

Detaljer

Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009

Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009 013 KORTRAPPORT/BRIEF REPORT SERIES NORSK POLARINSTITUTT 2009 Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009 Rapport fra Faglig forum til den interdepartementale styringsgruppen

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Dato: 2010-04-19 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi

Detaljer

Strategi. Regjeringens maritime strategi. Stø kurs 2020

Strategi. Regjeringens maritime strategi. Stø kurs 2020 Strategi Regjeringens maritime strategi Stø kurs 2020 Strategi Regjeringens maritime strategi Stø kurs 2020 Innhold Forord...4 DEL I - BAKGRUNN...6 1 Innledning...6 2 Megatrender og globale utviklingstrekk...7

Detaljer

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord 136 NORSK POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord Adresse NorACIA sekretariat Norsk Polarinstitutt Polarmiljøsenteret

Detaljer

Nye utfordringer i nord Kystvakten i nordområdene

Nye utfordringer i nord Kystvakten i nordområdene IFS Insights 2/2014 NOV Andreas Østhagen Nye utfordringer i nord Kystvakten i nordområdene Institutt for forsvarsstudier og IFS Insights Institutt for forsvarsstudier (IFS) er en del av Forsvares høgskole

Detaljer

ARENA. Framtidens næringer i nord Høst 2012

ARENA. Framtidens næringer i nord Høst 2012 ARENA Framtidens næringer i nord Høst 202 Innhold Et nytt næringsliv vokser fram i nord Næringsbeskrivelser Rangering av næringene i nord Størrelse Vekst 7 Internasjonal konkurranseevne 8 Regional kontroll

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Vardø ProMor as. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø.

Vardø ProMor as. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø. 21. mai 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag og konklusjon...2 2. Innledning...4 3. Økte aktiviteter gir nye utfordringer...4 3.1 Arktis

Detaljer

Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund. Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet

Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund. Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet i Nord Norge Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund Forutsetninger for olje-

Detaljer

Norsk polarforskning. Forskningsrådets policy for 2010 2013

Norsk polarforskning. Forskningsrådets policy for 2010 2013 Norsk polarforskning Forskningsrådets policy for 2010 2013 Om Norges forskningsråd Norges forskningsråd er et nasjonalt forskningsstrategisk og forskningsfinansierende organ. Forskningsrådet er den viktigste

Detaljer

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser OSLOREGIONEN Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten 23.08.2006. SKRUS SAMMEN Foto: Morten Brakestad Innovasjon i sentrum Osloregionen har mulighet til å hevde seg blant Europas mest innovative

Detaljer

SARiNOR Søk og Redning til havs i Nordområdene workshop 21. november 2012. Referat

SARiNOR Søk og Redning til havs i Nordområdene workshop 21. november 2012. Referat SARiNOR Søk og Redning til havs i Nordområdene workshop 21. november 2012 Referat Innledning Maritim21, Maritimt Forum Nord og MARINTEK samlet ca. 70 eksperter til workshop hos Hovedredningssentralen i

Detaljer

Nordkapp er det trygge og miljøriktige alternativet av flere grunner:

Nordkapp er det trygge og miljøriktige alternativet av flere grunner: 1 Sammendrag Nærhet til ressursene i Barentshavet og omtanke for naturmiljøet gjør Nordkapp til noe helt spesielt i nordområdene. Naturen har gitt Nordkapp en naturlig dyp havn for håndtering av store

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 1a 2010 Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

Fisken og havet, særnummer 1a 2010 Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten Fisken og havet, særnummer 1a 2010 Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten Rapport fra Faglig forum, Overvåkingsgruppen og Risikogruppen

Detaljer

Teknologiske løsninger for energi- og miljøeffektivisering i forsvarssektoren

Teknologiske løsninger for energi- og miljøeffektivisering i forsvarssektoren FFI-rapport 2012/00605 Teknologiske løsninger for energi- og miljøeffektivisering i forsvarssektoren Oddvar Myhre, Trine Reistad, Kristin Fjellheim, Hege Ringnes og Kjetil Sager Longva Forsvarets forskningsinstitutt

Detaljer

Maritim verdiskapingsbok 2015

Maritim verdiskapingsbok 2015 Maritim verdiskapingsbok 2015 71,2 2004 122,7 2007 140,2 2009 144,8 2011 174,4 2013 > Verdiskapingsutviklingen i maritim næring fra 2004 til 2013 2 Kysten og havet har fra de første nordboere etablere

Detaljer

FylkesROS for Finnmark

FylkesROS for Finnmark FylkesROS for Finnmark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR FINNMARK 2014-2017 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1 Innledning... 4 1.1 Mål for FylkesROS i Finnmark... 4 1.2 Sentrale begreper... 4 1.3 Risikovurderinger

Detaljer

Den Nordlige Maritime Korridor (NMC) - En arena for logistikkutvikling

Den Nordlige Maritime Korridor (NMC) - En arena for logistikkutvikling Den Nordlige Maritime Korridor (NMC) - En arena for logistikkutvikling Kirkeneskonferansen 2009 Olav Hauge, Prosjektleder for NMC/StratMoS NMC I + II - 2002 2008 StratMoS - 2008 2011 Et unikt prosjekt:

Detaljer

BROBYGGER E I N N H O L D. Vinblader. Vinblader 2 SOKKEL F O K U S : S T R A T E G I R E S S U R S E R K A R T L E G G I N G U T D A N N I N G

BROBYGGER E I N N H O L D. Vinblader. Vinblader 2 SOKKEL F O K U S : S T R A T E G I R E S S U R S E R K A R T L E G G I N G U T D A N N I N G 2 N O R S K 3 I N N H O L D BROBYGGER E F O K U S : Leder s. 3 Å sikre verden tilgang til nok energi er en sentral utfordring i årene som kommer - og Norge kan bidra, både med ressurser, teknologi og kompetanse.

Detaljer

Hvordan kan havbruk, fiskeri og olje/gassvirksomhet få likeverdige muligheter til utvikling, samtidig som miljøet blir ivaretatt.

Hvordan kan havbruk, fiskeri og olje/gassvirksomhet få likeverdige muligheter til utvikling, samtidig som miljøet blir ivaretatt. HAVET DEN STORE SKATTEKISTEN. Svolvær 6. mai 2004 Hvordan kan havbruk, fiskeri og olje/gassvirksomhet få likeverdige muligheter til utvikling, samtidig som miljøet blir ivaretatt. Av politisk rådgiver

Detaljer

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.)

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.) De pratet og pratet det over i sit forunderlige nordlandssprog, det var mange påfaldende ord, uventede ord, det var ravgalt indtil kunst, men det uttrykte deres meninger. (Knut Hamsun, Landstrykere.) Sluttrapport

Detaljer

Maritim Verdiskapingsbok

Maritim Verdiskapingsbok Maritim Verdiskapingsbok 2007 Innhold Forord 4 Sammendrag 5 Den maritime næringen i Norge 6 Maritimt næringsliv 7 Rederier 7 Maritime tjenesteytere 12 Skipsbyggere 15 Utstyrsprodusenter 17 Verdiskaping

Detaljer