Svein Olav Kolset. en fars beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svein Olav Kolset. en fars beretning"

Transkript

1 Svein Olav Kolset En sjelden kar en fars beretning

2 Svein Olav Kolset En sjelden kar en fars beretning DINAMO FORLAG

3 Innhold Hvorfor skriver far? 11 Forord ved Kåre Willoch 15 Torgeir en annerledes viking 18 Del 1 En annerledes reise Ut på reise 22 Dagen derpå 25 Et biologisk fengsel 28 Mørke netter sleepless in Oslo 32 Team Kolset 34 En ny smak på livet 37 Stø kurs 40 Mørke netter sleepless in Uppsala 44 Like barn ikke alltid best 49 Svømmeren 51 California dreaming 54 We have a situation 56 You are not supposed to do that 58 Når guttungen stikker 60 Forandringer er skummelt 63 Mestringens kunst 66 Å gi fra seg noe dyrebart 69 Ingen skogsarbeider 72 Skiløperen 75 På tandemsykkel 77 Diagnoser 79 CHD7 82 Pacemaker og andre hjelpemidler 85

4 Del 2 Noen ganger er det ålreit Det offentlige på sitt beste 90 Drapsforsøk på en skrivemaskin 92 Integrering for enhver pris 94 La oss få jobben gjort 96 Sister Act 98 Nytt og tilpasset hus 106 En god skole 107 Støttekontakt 110 Gode hjelpere 113 Like barn ofte veldig bra år og konfirmant årsfest 122 Del 3 Det er i hverdagen vi lever Et spesielt liv 128 Hjelpeløs 131 De høye damer og herrer 132 Drosjegutta 135 Foreldre en ubrukt ressurs 137 På gølvet 142 Det kan gå til helvete 144 I egen leilighet som 20-åring 146 Å komme hjem 149 Han som har skoene på 151 Framtida 153 Del 4 Fra lille Torgeir til de store spørsmål Kunsten å dele en kake 158 Oljeturnus 161 «Jeg går alltid alene» 163 Faglig forsvarlig 166 Center of excellence 168 Tvang 171 Etikk er praksis 173 En begravelse i Wien 175 Alternative heltebilder 177 Tyven, tyven 179 Turning his heart to stone 181 Den avvæpnende svakheten 183 Hvem er sjefen? 185 Gud hvor har hun gjort av seg? 187 En helt og hans familie 190 Hva er CHARGE? 193 Takk 195 Bildeliste 196

5

6 Hvorfor skriver far? Hvorfor skrive en bok om sønnen vår? En sønn som har krevd mer av oss foreldre enn barn flest. En sønn som hele sitt liv vil trenge et stort og sterkt hjelpeapparat. Og et varmere samfunn. Jeg skriver for å vise fram et liv levd og kjempet utenfor rampelyset. Livet med Torgeir har vært en dramatisk og annerledes reise. Jeg skriver fordi han ikke kan fortelle selv. Jeg skriver for å løfte fram ham og hans likesinnede. De små helter som kjemper og vinner små og store seiere fjernt fra avisenes førstesider. Jeg skriver for de mange hverdagsheltene som jobber med barna våre. De fortjener og skal ha oppmerksomhet. Denne boka er et forsøk på å gi dem litt av det. Vi er på vei i reformarbeidet for mennesker med utviklingshemminger. Jeg ønsker å vise at mye er gjort for Torgeir i disse årene. Samfunnet har gitt sine bidrag. Det er mye som er bra, og som vi må ha mer av. Men det er langt fram. Reformarbeidet må fortsette. Nå har mye nesten stoppet opp. Mitt håp er at noe av det jeg skriver, kan bidra til at vi kommer videre. For videre må vi. Og mer fagfolk og flere spesialister trenger vi. Det er politikk det handler om. De ekstra sårbare menneskene vi har blant oss, stiller oss overfor utfordringer vi ikke må vike unna. 11

7 Hvem bestemmer over livet? Hvordan skal vi forske? Hva er det som gir et menneske verdi? Mange spørsmål for oss foreldre med funksjonshemmede barn. Jeg har ingen fasitsvar. Mitt håp er at denne boka kan være grunnlag for diskusjoner og nye perspektiver. Torgeir har gitt og gir oss mange utfordringer. Hans liv er et bevis på at mye er mulig. Han er en sjelden kar. Om stilen i boka Jeg har valgt et oppsett som kanskje ikke er så vanlig i dokumentarbøker. Jeg bruker en blanding av løpende prosa (ordinært flytende linjeoppsett) og en mer korthugget stil, med oppbrutte linjer. Det er et valg jeg har tatt for å være så tett på mitt eget stoff som mulig og slik sett kommunisere best mulig med leseren. Mange steder trengs ekstra ro og ettertanke. Jeg håper leseren skjønner intensjonen og følger meg underveis. God lesning. Oslo i januar 2011 Svein Olav Kolset 12 13

8 Forord Denne boken er først og fremst et gripende dokument om menneskelig varme og omsorgsevne, og transformasjon av fortvilelse til skapende handling. En dyp skuffelse blir forvandlet til en utrolig innsatsvilje, som overvinner tilsynelatende uoverkommelige psykiske og praktiske problemer, og gjør liv gode, tross alle belastninger. Dette er litteratur: En bok til bedre forståelse av medmenneskers tyngende virkelighet og skiftende følelser, på en lang vei til tiden for et avklarende tilbakeblikk. Men boken gir også levende innblikk i forhold mellom på den ene siden foreldre til barn med uvanlig store og meget spesielle behov, og på den andre siden det som vi så diffust kaller «samfunnet». Skjønt samfunnet burde jo hele tiden stå på samme side som foreldrene til barn med spesielle behov. Heldigvis ser vi også at viljen til å hjelpe ofte er stor, men likevel er den noen ganger langt fra tilstrekkelig. Vi møter mange gode hjelpere gode på grunn av både innlevelse og kunnskap. Men vi ser også at mange ikke makter å leve seg inn i de utfordringer som barn med spesielle behov skaper. Og vi ser tilfelle av pompøs øvrighetsholdning som kan knekke resurssvake, men stålsette dem som er sterke nok til å skyve uvett til side. Dette gir boken i tillegg til den litterære verdi et viktig samfunnsmessig perspektiv, og adresse til alle med ekte sosial interesse. Det mangler ikke forsikringer om at samfunnet setter høye mål for omsorgen for barn som har mindre enn normale muligheter for å utvikle evne til å klare seg selv. Og meget er blitt bedre for dem. Viktig er det også at de er blitt mer synlige enn i tidligere generasjoner, med de økte muligheter for gode liv som det gir. Men noen velmente reformer har virket annerledes enn tenkt. Metodene var likevel ikke de beste, målene er ikke nådd, og noen ganger går utviklingen baklengs. Det viser oss at endog vårt sosiale folkestyre ikke er bedre enn at slike behov må synliggjøres hele tiden. Men skulle man i et avansert sivilisert samfunn på noe om råde kunne bruke uttrykk som «koste hva det koste vil», så måtte det være nettopp 15

9 i omtanken for de svake, som ikke er gitt evner til å fremme sine egne interesser. Dette gjelder først og fremst av rent menneskelige grunner overfor dem som er mer enn vanlig avhengige av andre. Men ikke bare det: Hele samfunnet vinner i kultur og varme hvis det fyller ideale krav til omsorg for svake. Dybden i denne utfordring ble belyst da et medlem av landets regjering erklærte at dersom hun var blitt gravid med et barn med alvorlig funksjons hemning, ville hun ha tatt abort. Statsrådens ord viste at hun var klar over at støtten til foreldre i en slik stilling ofte er utilstrekkelig. Og da må de ansvarlige gjøre mer med det, både av hensyn til dem som er mest direkte berørt, og til beste for hele det samfunn som vinner i livskvalitet på å gi generøs støtte til dem som trenger den mest. Oppgavene ligger der! Det er en grunnleggende forutsetning for god livskvalitet for funksjonshemmede at alle som har omsorg for dem når det gjelder mindreårige betyr det først og fremst foreldrene får mentalt og økonomisk overskudd til å skape omgivelser som gir mennesker med spesielle behov maksimal utvikling. For barnas skyld må foreldre med omsorg for funksjonshemmede også få tid og råd til å skaffe seg nødvendig spesial kunnskap om deres særegne omsorgsrolle, som er så helt spesielt krevende. Man må spørre: Får foreldre til funksjonshemmede barn virkelig de økonomiske vilkår som de må ha for å kunne sikre seg nok hjelp til å få nok tid til å skape et godt hjem for barnet og eventuelt dets søsken? Får de den støtte som er en forutsetning for at de samtidig kan være gode yrkesaktive, med de miljøverdier det indirekte kan tilføre barna? Og får de den hjelpen de har moralsk krav på, uten å måtte kjempe for sine rettigheter hele tiden? Eller går meget av foreldrenes tid og krefter tapt i papirarbeid, møter og frustrasjon, i stedet for å bli frigjort til det sjelelige byggverk? Finnes det folk i «apparatet» som ikke har den nødvendige empati, og som derfor risikerer å trykke foreldre ned i stedet for å trekke dem opp til størst mulig yteevne? Tross en betydelig offentlig innsats, kan situasjonen for funksjonshemmedes foreldre fremdeles lett bli at de som trenger mer mentalt og materielt overskudd enn andre, får mindre. Hvorfor er meget blitt mindre godt enn ventet for mange av de psykisk utviklingshemmede, tross reformarbeidet i siste halvdel av forrige århundre? Hvorfor er det meget som svikter allerede? Svaret er nok at andre grupper er kommet i sentrum for den politiske oppmerksomhet, og har ført til nye krav fra Stortinget til kommunene. Det er ikke lett å lede kommuner som blir presset av Stortinget til å gjennomføre tiltak som koster mer enn Stortinget gir dem lov til å bruke. Og så kommer sparetiltakene overfor dem som for tiden har mindre oppmerksomhet enn før. Dette har rammet psykisk utviklingshemmede. Men man bør også se lenger frem: Selv om det skulle lykkes å rette opp alvorlige svikt nå, må man spørre: Hvorledes kan man hindre at systemet svikter igjen? Dette understreker behov for mer effektiv behandling av klager over utilstrekkelig omsorg for psykisk utviklingshemmede. Men når man vurderer hvorledes det kan gjøres, må man legge behørig vekt på at psykisk utviklings hemmede har et tilleggsproblem som de fleste andre ikke har: De har ikke mulighet for å beskrive og klage selv over de mangler de lider under. Det betyr at når foreldrene faller bort, og hvis annen familie ikke finnes i nærheten, blir klageadgangen lett en illusjon. Slik som familiemønsteret har forandret seg, må man se i øynene at dette blir et stadig mer alvorlig problem. Det ligger en kraftfull formaning til hele samfunnet i disse linjene fra boken: «En mor i samme situasjon sa til meg: Jeg håper han dør før meg. Desperat og ærlig. Slike tanker har vi alle.» Svein Olav Kolsets bok gir en manende innføring i et levende eksempel på de krevende, tunge og samtidig ofte berikende oppgaver som de svakeste blant oss skaper. Det er fullt mulig, og dermed en sosial plikt, for samfunnet å løse de gjenværende samfunnsoppgavene på dette feltet. Hans bok må bli en påminnelse til samfunnet om at «Det er Viljen som det gjælder: Viljen frigjør eller fælder». Kåre Willoch 16 17

10 Torgeir en annerledes viking Det var stor interesse for navn med litt historisk sus på den tiden Torgeir ble født. Vi diskuterte flere. Vi syntes det var mange flotte navn fra gammel sagatid. Om man leser Snorres kongesagaer om gamle norske og is- landske helter, dukker navnet TORGEIR opp. Torgeir består av to norske navn: Tor den norrøne krigergudens navn og Geir «spyd» Torgeir Verken Tove eller jeg var spesielt interessert i eldre norsk historie, men de gamle sagaene fortalte om helter og dåder som var fascinerende. Da vi bodde i Uppsala fra , hadde vi islandske naboer i et år. Da de hørte om Torgeir, lyste de opp. Det var et skikkelig islandsk navn! Da vi kom til USA, var det tydelig at bokstavkombinasjonene i navnet ikke passet helt for amerikanske tunger, og vi fikk høre en del nye og morsomme varianter av navnet. I Olav den helliges saga møter vi Torgeir Flekk, bonde i Verdal, som tar vel imot Olav den hellige før han kommer til slaget på Stiklestad. I dette slaget møter vi en annen Torgeir, som får en ublid skjebne. Han møtte kong Olav i strid, og kongen «hogg ham over ansiktet så neseskjermen på hjelmen gikk i stykker, og hodet ble kløvd nedenfor øynene så det nær gikk tvert av. Da Torgeir falt, sa kongen: Ble det ikke sant som jeg sa deg, Torgeir, at du ikke ville seire når vi to møttes?» I Magnus Erlingssons saga omtales en Torgeir som var kapellan i Jonskirken i Nidaros, og i Inges saga hører vi om en lege som het Torgeir Steinsson. Mange ulike personer med navnet Torgeir og mange ulike livsskjebner. Ville noen ha skrevet en saga om vår Torgeir på den tid? Neppe. Han ville ikke overlevd i det samfunnet, han ville ha blitt satt ut for å dø. Han er ingen viking utfra den tidens krav. Men han har kommet seg levende gjennom tøffere utfordringer enn mange av dagens 35-åringer. Det er umulig å danne seg et bilde av hvordan livet oppleves fra hans begrensede syns- og hørselsvinkel. Men han har virkelig gjort sine erobringer og kjempet sine slag. Dette er Torgeirs saga. I de gamle sagaene figurerer heltene som landerobrere, krigere, øldrikkere og menn som kveder viser før de dør. For de fleste dør dramatisk, enten ved kniv eller øksehugg eller på andre brutale måter. Sagaene er realistiske, frie for føleri og med en svart undertone. Vikingene er en viktig del av norsk kultur og identitet. I Snorres kongesagaer hører vi om flere ulike personer med navnet Torgeir. I sagaens fortale står det om Torgeir Avrådskoll: «en mann som var svært vis, og så gammel at han hadde bodd på Nidarnes den gang Håkon jarl ble drept.» 18 19

11

12 Ut på reise Nederland? Vi skulle til Italia! Alle har reist. Fridtjof Nansen gikk på ski over Grønland. John Steinbeck dro på tur med bikkja Charlie, mens Dante var en svingom ned i helvetet. Prøysen nøyde seg med å seile på Mjøsa. Det er noe med reiser. Nye steder og opplevelser, andre mennesker, nye lukter, mat og kultur. Det er avvekslende, det gir nye utfordringer, ny energi, ny kunnskap. Vi lærer også å sette pris på det vi tar som selvfølgeligheter i vårt eget land, i vår egen familie. En reise kan til og med endre på eget liv, på måter å leve på. Det å få barn er å legge ut på en reise. Alt blir nytt, spesielt med det første barnet. Fra å være to blir man tre. Den sist ankomne blir sentrum og tar mye styring i foreldrenes liv. Det ble en helt annen reise enn man hadde forberedt seg på. Reisebøkene måtte legges bort. Nye lommeparlører kjøpes inn. Planer måtte endres. Og det raskt. Én bryter måtte skrus av. En annen slås på. Det ble et annet liv. Med helt andre opplevelser og utfordringer. Ikke dårligere, bare fullstendig annerledes. Ja, som å komme til et helt annet land enn det man hadde planlagt å reise til. For oss var det en sakte oppvåkning. Vi forsto ikke med en gang hvor dårlig Torgeir var rett etter fødselen. Vi måtte omprogrammeres. Det skulle ta sin tid. Mange år etter at Torgeir ble født, leste jeg en artikkel hvor det å få et barn ble beskrevet som en reise til et bestemt sted. Forberedelsen til barnefødselen ble sammenliknet med det å gjøre seg klar for en Italia-tur. Reisebøker blir kjøpt inn. Man forbereder seg. Snakker om de spennende stedene som skal besøkes. Gleder seg ved tanken på det man skal gjøre på det nye stedet. Drømmer og fantasier. En frydefull lengsel. Noe spennende og nytt er på gang. Reisedagen kommer. Man går ombord i flyet. Før landing ønsker kapteinen passasjerene velkommen til Nederland! 22 En sjelden kar Del 1 en annerledes reise 23

13 Dagen derpå Mai Det var et sjokk. Det kan høres ut som en klisjé. Men det var like fullt et sjokk Det er egentlig umulig å uttrykke i ord. På Aker sykehus i Oslo. Da det gikk opp for oss at dette ikke var som det skulle være. Som i sakte film reiste vi oss. En ny virkelighet kom sigende. Det tok tid å venne seg til den. Både for oss og de profesjonelle helsearbeiderne. Ingen av legene hadde sett et slikt tilfelle tidligere. En diagnose kunne ikke stilles der og da. Hva var det som feilte denne nykommeren? Det ble lest i bøker, søkt på biblioteket. Febrilsk arbeid. Vi fikk etter hvert en diagnose. Ikke at det hadde så mye å si. Det var ingen i mils omkrets som hadde diagnosen Goldenhaars syndrom. Diagnose var det som interesserte oss minst en maidag i Torgeir ble flyttet fra Aker til Ullevål sykehus, fordi barneavdelingen der kunne ta seg av ham. Jeg fløy byen rundt for å finne ut av praktiske ting og for å snakke med familie og venner om det som hadde skjedd. På stellebordet. Tove måtte bli igjen på Aker. Ingen drømmesituasjon for en nybakt mor. Barnet på et annet sykehus med utydelige meldinger om hva som var galt. Stor uvisshet om framtidsutsiktene. På rom med lykkelige mødre med friske barn. Ikke en krisepsykiater å se. Del 1 en annerledes reise 25

14 Det skjedde ingenting. Vi fikk låne bil, som vi ikke hadde den gang, og kjørte fram og tilbake mellom sykehusene. Men ellers måtte vi bare vente. Tove er glad i blomster. Hun tok vannekanna og stelte blomstene på rommet hun lå på. Det ble på en måte en erstatning for det barnet som ikke var der. Det er vel noe av det mest menneskelige som finnes. Behovet for å gjøre noe med en situasjon du ikke forstår eller ikke vet veien ut av. Du må begynne et sted. Og hvorfor da ikke begynne med blomster? Det er skjønnhet, farger og lukter. Noe som vokser, bare det blir tilført litt nær ing og vann. Som nyfødte barn på en måte. Barnet var i en kuvøse på et annet sykehus. Vi holdt hverandre i hendene og visste egentlig null niks og ingenting om framtida. Menneskene rundt oss familien, vennene og personalet ble helt uunnværlige i krisen, men uvissheten var uansett forferdelig. Forferdelig var det også at kanskje ikke noe skulle bli slik vi hadde drømt om. Samtidig klarte vi ikke å ta alt innover oss. Heldigvis. Vi er sikkert skrudd sammen slik. Vi tar det porsjonsvis for å døyve det hele. For å klare oss, rett og slett. Jeg måtte ordne, fikse og få tak i nytt utstyr. Kunne vi bo der vi bodde? Det var en lang «fikseliste». Tove kom hjem fra Aker. Torgeir ble liggende i kuvøse på Ullevål. Et nytt liv var på trappene. Et liv hvor vi helt og fullt måtte stole på egne krefter. Vi visste overhodet ikke hva vi gikk til. Men vi hadde hverandre. Det var det viktigste. Torgeir og farmor. Og er det fortsatt. 26 En sjelden kar 27

15 Et biologisk fengsel Vi snakker i alle sammenhenger om rammebetingelser. For industri og finans, skoler og forskning. Biologiske rammebetingelser er også viktige. Vi sto som grønne og urutinerte foreldre på en barselavdeling med en liten guttunge. Han kunne knapt puste, var svak og hadde lungebetennelse ved fødselen. Rammebetingelsene som Torgeir våknet opp til, ble etter hvert en lang liste. Sterk svekkelse i høyre side av kroppen. Lammelse i ansiktet. Sterkt nedsatt hørsel. Dårlig syn. Han kunne ikke svelge ordentlig. Han måtte mates med sonde. Det var det vi visste den gang. Det skulle bli mer. Vi hadde å gjøre med et menneske som var fanget i et biologisk fengsel. Rammebetingelsene var begrensede, for å si det mildt. Man kan hamre og man kan jamre. Like fullt lå gutten der. I kuvøse med respirator og sonde i nesa for å få maten forbi en svelgemuskulatur som ikke samarbeidet. Han kjempet seg til et liv. Han ga seg ikke. Selv ikke etter at en sykepleier satte sonden i luftrøret. Og deretter sprøytet maten rett ned i lungene hans. Torgeir og mor Tove. 28 En sjelden kar

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Til deg og dine nære Fra Ønskebarn, norsk forening for fertilitet og barnløshet Visste du dette? For de fleste mennesker er det en selvfølge å få barn. Ønsket om barn

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det nye livet Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det var sankthansaften 1996 og vi skulle flytte neste lass fra den gamle leiligheten til det nye huset. Tingene sto klare og skulle

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Barn med foreldre i fengsel 1

Barn med foreldre i fengsel 1 Barn med foreldre i fengsel 1 Av barnevernpedagog Kjersti Holden og kriminolog Anne Berit Sandvik Når mor eller far begår lovbrudd og fengsles kan det få store konsekvenser for barna. Hvordan kan barnas

Detaljer

9c Sander R. Johansen. Tidsmaskinen

9c Sander R. Johansen. Tidsmaskinen Tidsmaskinen Utrolig hvordan ting kan gå seg til, eller hva? Det føles som om det kun er noen timer siden jeg satt hjemme i sofaen og åt potetgull. Om jeg aldri hadde sagt ja til å være testkanin for han

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det?

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det? THE NORMAL HEART Av Larry Kramer Ned og Felix, som er svært ulike, er på date hjemme hos Ned. Utenforliggende utfordringer, som samfunnets aksept av homofil legning og den konstante overhengende smittefaren

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Om aviser Kjære Simon!

Om aviser Kjære Simon! t Om aviser Kjære Simon! Aftenposten Morgen - 15.11.2008 - Side: 18 - Seksjon: Simon - Del: 2 Mannen min og jeg sitter hver morgen med avisene og drøfter det som er oppe i tiden. Jeg har i mange år ment

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Roald Dahl. Oversatt av Tor Edvin Dahl. Illustrert av Quentin Blake

Roald Dahl. Oversatt av Tor Edvin Dahl. Illustrert av Quentin Blake Roald Dahl SVK Oversatt av Tor Edvin Dahl Illustrert av Quentin Blake Hovedpersonene i denne boken er: MENNESKER: DRONNINGEN AV ENGLAND MARY, DRONNINGENS TJENESTEPIKE MR TIBBS, SLOTTETS HOVMESTER SJEFEN

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

Familier med funksjonshemma barn likestillling og deltakelse. Jan Tøssebro NTNU samfunnsforskning

Familier med funksjonshemma barn likestillling og deltakelse. Jan Tøssebro NTNU samfunnsforskning Familier med funksjonshemma barn likestillling og deltakelse Jan Tøssebro NTNU samfunnsforskning Politiske målsetninger Familier med funksjonshemmede barn skal ha samme mulighet til å leve et selvstandig

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Endre forspist seg! OBS! Dette er en tullenyhet!

Endre forspist seg! OBS! Dette er en tullenyhet! OBS! Dette er en tullenyhet! Endre forspist seg! Endre forspiste seg på Espen sin bursdag! På bildet ser du at han har spist så mye muffins at han har blitt litegrann tjukk! Han stapper i seg muffins!

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Mann 42, Trond - ukodet

Mann 42, Trond - ukodet Mann 42, Trond - ukodet Målatferd: Begynne med systematisk fysisk aktivitet. 1. Fysioterapeuten: Bra jobba! Trond: Takk... 2. Fysioterapeuten: Du fikk gått ganske langt på de 12 minuttene her. Trond: Ja,

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

«En kriger løser oppdraget. Uansett forutsetninger. Ingenting er umulig. Det umulige tar bare litt lenger tid.» Slik lød vårt motto i Forsvarets

«En kriger løser oppdraget. Uansett forutsetninger. Ingenting er umulig. Det umulige tar bare litt lenger tid.» Slik lød vårt motto i Forsvarets 2014 J.M. Stenersens Forlag AS Skrevet i samarbeid med Irina Lee Omslagsdesign: Teft design Omslagsbilde: Jeton Kacaniku Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-7201-581-6 J.M. Stenersens Forlag Stortingsg.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman Liv Køltzow Melding til alle reisende Roman Om forfatteren: Liv Køltzow (f. 1945) debuterte i 1970 med novellesamlingen Øyet i treet. I 1972 kom hennes første roman, Hvem bestemmer over Bjørg og Unni?,

Detaljer

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal Thomas Enger Den onde arven Gyldendal Til verdens beste barn Prolog I dag fant jeg ut at jeg er død. Det kom som et sjokk på meg, selv om jeg visste at det kunne skje etter så mange år. Min egen dødsannonse.

Detaljer

Mariken Halle. Min middag med

Mariken Halle. Min middag med Mariken Halle Min middag med Harald Eia Stemmer 7 Om forfatteren: Mariken Halle (f. 1982) er utdannet filmregissør fra Filmhögskolan i Gøteborg. Eksamensfilmen Kanskje i morgen (2011) fikk strålende mottakelse

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon

Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon Pasientforløp Akutt sykdom, ulykke eller skade Livreddende behandling Organbevarende behandling Opphevet hjernesirkulasjon Samtykke Organdonasjon

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie.

Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie. Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie. NASJONALROMANTIKKEN Kommer til syne i malekunst, musikk og litteratur I litteratur kommer romantikken mest til uttrykk

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

Forvandling til hva?

Forvandling til hva? Innledning Hei! Velkommen til boka. Den er skrevet til deg fordi jeg ønsker at du skal forstå at du er skapt av Gud på en helt fantastisk måte med en spennende og nydelig seksualitet. Jeg håper, og har

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Helene Guåker. Juksemaker

Helene Guåker. Juksemaker Helene Guåker Juksemaker Copyright Vigmostad & Bjørke AS 2015 Tilrettelagt for e-bok: John Grieg AS, Bergen Forsidedesign og illustrasjon: Kord AS ISBN: 978-82-419-1204-7 ISBN: 978-82-419-1203-0 (trykt)

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole: Migrene Norsk utgave Schibsted Forlag AS, Oslo 2011 Elektronisk utgave 2011 Elektronisk tilrettelegging: RenessanseMedia

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Barna på flyttelasset. Psykolog Svein Ramung Privat praksis

Barna på flyttelasset. Psykolog Svein Ramung Privat praksis Barna på flyttelasset Psykolog Svein Ramung Privat praksis Om å være i verden Millioner av barn fødes hvert år - uten at de registreres Millioner av barn lever i dag under svært vanskelige kår - uten at

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Kristin Flood. Nærvær

Kristin Flood. Nærvær Kristin Flood Nærvær I TAKKNEMLIGHET til Alice, Deepak, Erik, Raymond og Ian. Hver av dere åpnet en dør for meg som ikke kan lukkes. Forord Forleden fikk jeg en telefon fra Venezia. Kristin spurte meg

Detaljer

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Harlan Coben Jegeren Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Om forfatteren: Krimbøkene til amerikaneren Harlan Coben ligger på bestselgerlistene i mange land. Han er den første som har vunnet de høythengende

Detaljer

Mahmona Khan. Når du minst venter det

Mahmona Khan. Når du minst venter det Mahmona Khan Når du minst venter det Om boken: Et lys nærmet seg og lyste opp hele sidespeilet. Charlotte øynet et håp. Den som kom kjørende ville helt sikkert oppdage henne. Hun trengte hjelp! Charlotte

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

Alltid litt sterkere. Skrevet av: Alexandra Hagen Linnerud

Alltid litt sterkere. Skrevet av: Alexandra Hagen Linnerud Alltid litt sterkere Skrevet av: Alexandra Hagen Linnerud De fleste spørsmål vi må ta stilling til i hverdagen er lette. Kan du kjøpe melk? Når kommer du hjem i dag? Hver dag tar vi stilling til de små

Detaljer

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010 KRIG Rettferdigkrig? KambizZakaria DigitaleDokomenter HøgskoleniØstfold 23.feb.2010 S STUDIEOPPGAVE Denneoppgaveerenstudieoppgavehvorjeghartattformegkrigsomtemaoghar skrevetlittfaktaogkobletkrigmedetikkvedhjelpavendelkilder.oppgavenble

Detaljer

Siobhán Parkinson. Noe usynlig. Oversatt av Gry Wastvedt

Siobhán Parkinson. Noe usynlig. Oversatt av Gry Wastvedt Siobhán Parkinson Noe usynlig Oversatt av Gry Wastvedt En Tusenfryd følger Solen blidt Og når hans gyldne gang er slutt Sitter han sky ved hans føtter Han våkner og finner blomsten der Hvorfor Røver er

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2013. Hei alle sammen! Takk for en fin måned sammen med deres skjønne små barn! Denne måneden har vi jobbet videre med Viking prosjektet vårt, samtidig som vi har

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

Manus må bestilles hos: http://www.adlibris.com/no/bok/pizza-man-9780573619953

Manus må bestilles hos: http://www.adlibris.com/no/bok/pizza-man-9780573619953 PIZZA MAN av Darlene Craviotto Scene for to kvinner og en mann. Manus må bestilles hos: http://www.adlibris.com/no/bok/pizza-man-9780573619953 INT. HJEMME HOS OG. KVELD. Pizzabudet Eddie er bundet til

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Fra depresjon til livsglede

Fra depresjon til livsglede Fra depresjon til livsglede I barndommen var det ingenting som ga trygghet. Hun var enebarn og vokste opp med en psykisk syk alenemor. Moren hadde mer enn nok med seg selv og var ikke i stand til å ta

Detaljer

ELI RYGG. Jeg vet at man kan bli helt glad igjen. Min historie

ELI RYGG. Jeg vet at man kan bli helt glad igjen. Min historie ELI RYGG Jeg vet at man kan bli helt glad igjen Min historie Eli Rygg har blant annet skrevet disse bøkene: Hvor gammel blir en bølge? Gyldendal Tiden, 2001 Jeg sa ikke kom inn. Gyldendal, 2005 Koppen

Detaljer

Drømmer fra parken. Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være.

Drømmer fra parken. Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være. REPORTASJEN NYGÅRDSPARKEN må flytte Drømmer fra parken Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være. Tekst: Elise Kruse Foto: Jan

Detaljer

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant.

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant. Forord Å lese Elsket er som å prate med en morsom og veldig klok bestevenn. En som sier det som det er, som heier på deg, som peker på Gud for deg, og som kan le godt i løpet av praten. Ønsker du å forstå

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

1. Sykdom og behandling

1. Sykdom og behandling Tittel: ISAK GRINDALEN Stikkord: CPAP APVS Kopi til: Fylkeslegen i Akershus Advokat Anders Flatabø Children's Hospital Boston's European Congenital Heart Surgeons Foundation Versjon: 01 Forfatter/dato

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Matilda Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Bokleseren Det er noe merkelig med foreldre. Selv når barnet deres er så ufyselig at du knapt kan tro det, synes de

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger Forlaget Oktober En morgen, rett etter frokost, ringte det på. Jeg gikk mot døren for å åpne, men så

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr 2 2014 Sjømannskirkens ARBEID - i hverdag og fest! Tilstede i hverdag og fest 17. mai rører ved noe grunnleggende i oss alle - våre følelser, drømmer, verdier og identitet. Jo lengre vi er fra hjemlandet,

Detaljer

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad 1 Frisk og kronisk syk Sykehistorie Barneleddgikt Over 40 kirurgiske inngrep Enbrel Deformerte ledd og feilstillinger

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer