Svein Olav Kolset. en fars beretning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svein Olav Kolset. en fars beretning"

Transkript

1 Svein Olav Kolset En sjelden kar en fars beretning

2 Svein Olav Kolset En sjelden kar en fars beretning DINAMO FORLAG

3 Innhold Hvorfor skriver far? 11 Forord ved Kåre Willoch 15 Torgeir en annerledes viking 18 Del 1 En annerledes reise Ut på reise 22 Dagen derpå 25 Et biologisk fengsel 28 Mørke netter sleepless in Oslo 32 Team Kolset 34 En ny smak på livet 37 Stø kurs 40 Mørke netter sleepless in Uppsala 44 Like barn ikke alltid best 49 Svømmeren 51 California dreaming 54 We have a situation 56 You are not supposed to do that 58 Når guttungen stikker 60 Forandringer er skummelt 63 Mestringens kunst 66 Å gi fra seg noe dyrebart 69 Ingen skogsarbeider 72 Skiløperen 75 På tandemsykkel 77 Diagnoser 79 CHD7 82 Pacemaker og andre hjelpemidler 85

4 Del 2 Noen ganger er det ålreit Det offentlige på sitt beste 90 Drapsforsøk på en skrivemaskin 92 Integrering for enhver pris 94 La oss få jobben gjort 96 Sister Act 98 Nytt og tilpasset hus 106 En god skole 107 Støttekontakt 110 Gode hjelpere 113 Like barn ofte veldig bra år og konfirmant årsfest 122 Del 3 Det er i hverdagen vi lever Et spesielt liv 128 Hjelpeløs 131 De høye damer og herrer 132 Drosjegutta 135 Foreldre en ubrukt ressurs 137 På gølvet 142 Det kan gå til helvete 144 I egen leilighet som 20-åring 146 Å komme hjem 149 Han som har skoene på 151 Framtida 153 Del 4 Fra lille Torgeir til de store spørsmål Kunsten å dele en kake 158 Oljeturnus 161 «Jeg går alltid alene» 163 Faglig forsvarlig 166 Center of excellence 168 Tvang 171 Etikk er praksis 173 En begravelse i Wien 175 Alternative heltebilder 177 Tyven, tyven 179 Turning his heart to stone 181 Den avvæpnende svakheten 183 Hvem er sjefen? 185 Gud hvor har hun gjort av seg? 187 En helt og hans familie 190 Hva er CHARGE? 193 Takk 195 Bildeliste 196

5

6 Hvorfor skriver far? Hvorfor skrive en bok om sønnen vår? En sønn som har krevd mer av oss foreldre enn barn flest. En sønn som hele sitt liv vil trenge et stort og sterkt hjelpeapparat. Og et varmere samfunn. Jeg skriver for å vise fram et liv levd og kjempet utenfor rampelyset. Livet med Torgeir har vært en dramatisk og annerledes reise. Jeg skriver fordi han ikke kan fortelle selv. Jeg skriver for å løfte fram ham og hans likesinnede. De små helter som kjemper og vinner små og store seiere fjernt fra avisenes førstesider. Jeg skriver for de mange hverdagsheltene som jobber med barna våre. De fortjener og skal ha oppmerksomhet. Denne boka er et forsøk på å gi dem litt av det. Vi er på vei i reformarbeidet for mennesker med utviklingshemminger. Jeg ønsker å vise at mye er gjort for Torgeir i disse årene. Samfunnet har gitt sine bidrag. Det er mye som er bra, og som vi må ha mer av. Men det er langt fram. Reformarbeidet må fortsette. Nå har mye nesten stoppet opp. Mitt håp er at noe av det jeg skriver, kan bidra til at vi kommer videre. For videre må vi. Og mer fagfolk og flere spesialister trenger vi. Det er politikk det handler om. De ekstra sårbare menneskene vi har blant oss, stiller oss overfor utfordringer vi ikke må vike unna. 11

7 Hvem bestemmer over livet? Hvordan skal vi forske? Hva er det som gir et menneske verdi? Mange spørsmål for oss foreldre med funksjonshemmede barn. Jeg har ingen fasitsvar. Mitt håp er at denne boka kan være grunnlag for diskusjoner og nye perspektiver. Torgeir har gitt og gir oss mange utfordringer. Hans liv er et bevis på at mye er mulig. Han er en sjelden kar. Om stilen i boka Jeg har valgt et oppsett som kanskje ikke er så vanlig i dokumentarbøker. Jeg bruker en blanding av løpende prosa (ordinært flytende linjeoppsett) og en mer korthugget stil, med oppbrutte linjer. Det er et valg jeg har tatt for å være så tett på mitt eget stoff som mulig og slik sett kommunisere best mulig med leseren. Mange steder trengs ekstra ro og ettertanke. Jeg håper leseren skjønner intensjonen og følger meg underveis. God lesning. Oslo i januar 2011 Svein Olav Kolset 12 13

8 Forord Denne boken er først og fremst et gripende dokument om menneskelig varme og omsorgsevne, og transformasjon av fortvilelse til skapende handling. En dyp skuffelse blir forvandlet til en utrolig innsatsvilje, som overvinner tilsynelatende uoverkommelige psykiske og praktiske problemer, og gjør liv gode, tross alle belastninger. Dette er litteratur: En bok til bedre forståelse av medmenneskers tyngende virkelighet og skiftende følelser, på en lang vei til tiden for et avklarende tilbakeblikk. Men boken gir også levende innblikk i forhold mellom på den ene siden foreldre til barn med uvanlig store og meget spesielle behov, og på den andre siden det som vi så diffust kaller «samfunnet». Skjønt samfunnet burde jo hele tiden stå på samme side som foreldrene til barn med spesielle behov. Heldigvis ser vi også at viljen til å hjelpe ofte er stor, men likevel er den noen ganger langt fra tilstrekkelig. Vi møter mange gode hjelpere gode på grunn av både innlevelse og kunnskap. Men vi ser også at mange ikke makter å leve seg inn i de utfordringer som barn med spesielle behov skaper. Og vi ser tilfelle av pompøs øvrighetsholdning som kan knekke resurssvake, men stålsette dem som er sterke nok til å skyve uvett til side. Dette gir boken i tillegg til den litterære verdi et viktig samfunnsmessig perspektiv, og adresse til alle med ekte sosial interesse. Det mangler ikke forsikringer om at samfunnet setter høye mål for omsorgen for barn som har mindre enn normale muligheter for å utvikle evne til å klare seg selv. Og meget er blitt bedre for dem. Viktig er det også at de er blitt mer synlige enn i tidligere generasjoner, med de økte muligheter for gode liv som det gir. Men noen velmente reformer har virket annerledes enn tenkt. Metodene var likevel ikke de beste, målene er ikke nådd, og noen ganger går utviklingen baklengs. Det viser oss at endog vårt sosiale folkestyre ikke er bedre enn at slike behov må synliggjøres hele tiden. Men skulle man i et avansert sivilisert samfunn på noe om råde kunne bruke uttrykk som «koste hva det koste vil», så måtte det være nettopp 15

9 i omtanken for de svake, som ikke er gitt evner til å fremme sine egne interesser. Dette gjelder først og fremst av rent menneskelige grunner overfor dem som er mer enn vanlig avhengige av andre. Men ikke bare det: Hele samfunnet vinner i kultur og varme hvis det fyller ideale krav til omsorg for svake. Dybden i denne utfordring ble belyst da et medlem av landets regjering erklærte at dersom hun var blitt gravid med et barn med alvorlig funksjons hemning, ville hun ha tatt abort. Statsrådens ord viste at hun var klar over at støtten til foreldre i en slik stilling ofte er utilstrekkelig. Og da må de ansvarlige gjøre mer med det, både av hensyn til dem som er mest direkte berørt, og til beste for hele det samfunn som vinner i livskvalitet på å gi generøs støtte til dem som trenger den mest. Oppgavene ligger der! Det er en grunnleggende forutsetning for god livskvalitet for funksjonshemmede at alle som har omsorg for dem når det gjelder mindreårige betyr det først og fremst foreldrene får mentalt og økonomisk overskudd til å skape omgivelser som gir mennesker med spesielle behov maksimal utvikling. For barnas skyld må foreldre med omsorg for funksjonshemmede også få tid og råd til å skaffe seg nødvendig spesial kunnskap om deres særegne omsorgsrolle, som er så helt spesielt krevende. Man må spørre: Får foreldre til funksjonshemmede barn virkelig de økonomiske vilkår som de må ha for å kunne sikre seg nok hjelp til å få nok tid til å skape et godt hjem for barnet og eventuelt dets søsken? Får de den støtte som er en forutsetning for at de samtidig kan være gode yrkesaktive, med de miljøverdier det indirekte kan tilføre barna? Og får de den hjelpen de har moralsk krav på, uten å måtte kjempe for sine rettigheter hele tiden? Eller går meget av foreldrenes tid og krefter tapt i papirarbeid, møter og frustrasjon, i stedet for å bli frigjort til det sjelelige byggverk? Finnes det folk i «apparatet» som ikke har den nødvendige empati, og som derfor risikerer å trykke foreldre ned i stedet for å trekke dem opp til størst mulig yteevne? Tross en betydelig offentlig innsats, kan situasjonen for funksjonshemmedes foreldre fremdeles lett bli at de som trenger mer mentalt og materielt overskudd enn andre, får mindre. Hvorfor er meget blitt mindre godt enn ventet for mange av de psykisk utviklingshemmede, tross reformarbeidet i siste halvdel av forrige århundre? Hvorfor er det meget som svikter allerede? Svaret er nok at andre grupper er kommet i sentrum for den politiske oppmerksomhet, og har ført til nye krav fra Stortinget til kommunene. Det er ikke lett å lede kommuner som blir presset av Stortinget til å gjennomføre tiltak som koster mer enn Stortinget gir dem lov til å bruke. Og så kommer sparetiltakene overfor dem som for tiden har mindre oppmerksomhet enn før. Dette har rammet psykisk utviklingshemmede. Men man bør også se lenger frem: Selv om det skulle lykkes å rette opp alvorlige svikt nå, må man spørre: Hvorledes kan man hindre at systemet svikter igjen? Dette understreker behov for mer effektiv behandling av klager over utilstrekkelig omsorg for psykisk utviklingshemmede. Men når man vurderer hvorledes det kan gjøres, må man legge behørig vekt på at psykisk utviklings hemmede har et tilleggsproblem som de fleste andre ikke har: De har ikke mulighet for å beskrive og klage selv over de mangler de lider under. Det betyr at når foreldrene faller bort, og hvis annen familie ikke finnes i nærheten, blir klageadgangen lett en illusjon. Slik som familiemønsteret har forandret seg, må man se i øynene at dette blir et stadig mer alvorlig problem. Det ligger en kraftfull formaning til hele samfunnet i disse linjene fra boken: «En mor i samme situasjon sa til meg: Jeg håper han dør før meg. Desperat og ærlig. Slike tanker har vi alle.» Svein Olav Kolsets bok gir en manende innføring i et levende eksempel på de krevende, tunge og samtidig ofte berikende oppgaver som de svakeste blant oss skaper. Det er fullt mulig, og dermed en sosial plikt, for samfunnet å løse de gjenværende samfunnsoppgavene på dette feltet. Hans bok må bli en påminnelse til samfunnet om at «Det er Viljen som det gjælder: Viljen frigjør eller fælder». Kåre Willoch 16 17

10 Torgeir en annerledes viking Det var stor interesse for navn med litt historisk sus på den tiden Torgeir ble født. Vi diskuterte flere. Vi syntes det var mange flotte navn fra gammel sagatid. Om man leser Snorres kongesagaer om gamle norske og is- landske helter, dukker navnet TORGEIR opp. Torgeir består av to norske navn: Tor den norrøne krigergudens navn og Geir «spyd» Torgeir Verken Tove eller jeg var spesielt interessert i eldre norsk historie, men de gamle sagaene fortalte om helter og dåder som var fascinerende. Da vi bodde i Uppsala fra , hadde vi islandske naboer i et år. Da de hørte om Torgeir, lyste de opp. Det var et skikkelig islandsk navn! Da vi kom til USA, var det tydelig at bokstavkombinasjonene i navnet ikke passet helt for amerikanske tunger, og vi fikk høre en del nye og morsomme varianter av navnet. I Olav den helliges saga møter vi Torgeir Flekk, bonde i Verdal, som tar vel imot Olav den hellige før han kommer til slaget på Stiklestad. I dette slaget møter vi en annen Torgeir, som får en ublid skjebne. Han møtte kong Olav i strid, og kongen «hogg ham over ansiktet så neseskjermen på hjelmen gikk i stykker, og hodet ble kløvd nedenfor øynene så det nær gikk tvert av. Da Torgeir falt, sa kongen: Ble det ikke sant som jeg sa deg, Torgeir, at du ikke ville seire når vi to møttes?» I Magnus Erlingssons saga omtales en Torgeir som var kapellan i Jonskirken i Nidaros, og i Inges saga hører vi om en lege som het Torgeir Steinsson. Mange ulike personer med navnet Torgeir og mange ulike livsskjebner. Ville noen ha skrevet en saga om vår Torgeir på den tid? Neppe. Han ville ikke overlevd i det samfunnet, han ville ha blitt satt ut for å dø. Han er ingen viking utfra den tidens krav. Men han har kommet seg levende gjennom tøffere utfordringer enn mange av dagens 35-åringer. Det er umulig å danne seg et bilde av hvordan livet oppleves fra hans begrensede syns- og hørselsvinkel. Men han har virkelig gjort sine erobringer og kjempet sine slag. Dette er Torgeirs saga. I de gamle sagaene figurerer heltene som landerobrere, krigere, øldrikkere og menn som kveder viser før de dør. For de fleste dør dramatisk, enten ved kniv eller øksehugg eller på andre brutale måter. Sagaene er realistiske, frie for føleri og med en svart undertone. Vikingene er en viktig del av norsk kultur og identitet. I Snorres kongesagaer hører vi om flere ulike personer med navnet Torgeir. I sagaens fortale står det om Torgeir Avrådskoll: «en mann som var svært vis, og så gammel at han hadde bodd på Nidarnes den gang Håkon jarl ble drept.» 18 19

11

12 Ut på reise Nederland? Vi skulle til Italia! Alle har reist. Fridtjof Nansen gikk på ski over Grønland. John Steinbeck dro på tur med bikkja Charlie, mens Dante var en svingom ned i helvetet. Prøysen nøyde seg med å seile på Mjøsa. Det er noe med reiser. Nye steder og opplevelser, andre mennesker, nye lukter, mat og kultur. Det er avvekslende, det gir nye utfordringer, ny energi, ny kunnskap. Vi lærer også å sette pris på det vi tar som selvfølgeligheter i vårt eget land, i vår egen familie. En reise kan til og med endre på eget liv, på måter å leve på. Det å få barn er å legge ut på en reise. Alt blir nytt, spesielt med det første barnet. Fra å være to blir man tre. Den sist ankomne blir sentrum og tar mye styring i foreldrenes liv. Det ble en helt annen reise enn man hadde forberedt seg på. Reisebøkene måtte legges bort. Nye lommeparlører kjøpes inn. Planer måtte endres. Og det raskt. Én bryter måtte skrus av. En annen slås på. Det ble et annet liv. Med helt andre opplevelser og utfordringer. Ikke dårligere, bare fullstendig annerledes. Ja, som å komme til et helt annet land enn det man hadde planlagt å reise til. For oss var det en sakte oppvåkning. Vi forsto ikke med en gang hvor dårlig Torgeir var rett etter fødselen. Vi måtte omprogrammeres. Det skulle ta sin tid. Mange år etter at Torgeir ble født, leste jeg en artikkel hvor det å få et barn ble beskrevet som en reise til et bestemt sted. Forberedelsen til barnefødselen ble sammenliknet med det å gjøre seg klar for en Italia-tur. Reisebøker blir kjøpt inn. Man forbereder seg. Snakker om de spennende stedene som skal besøkes. Gleder seg ved tanken på det man skal gjøre på det nye stedet. Drømmer og fantasier. En frydefull lengsel. Noe spennende og nytt er på gang. Reisedagen kommer. Man går ombord i flyet. Før landing ønsker kapteinen passasjerene velkommen til Nederland! 22 En sjelden kar Del 1 en annerledes reise 23

13 Dagen derpå Mai Det var et sjokk. Det kan høres ut som en klisjé. Men det var like fullt et sjokk Det er egentlig umulig å uttrykke i ord. På Aker sykehus i Oslo. Da det gikk opp for oss at dette ikke var som det skulle være. Som i sakte film reiste vi oss. En ny virkelighet kom sigende. Det tok tid å venne seg til den. Både for oss og de profesjonelle helsearbeiderne. Ingen av legene hadde sett et slikt tilfelle tidligere. En diagnose kunne ikke stilles der og da. Hva var det som feilte denne nykommeren? Det ble lest i bøker, søkt på biblioteket. Febrilsk arbeid. Vi fikk etter hvert en diagnose. Ikke at det hadde så mye å si. Det var ingen i mils omkrets som hadde diagnosen Goldenhaars syndrom. Diagnose var det som interesserte oss minst en maidag i Torgeir ble flyttet fra Aker til Ullevål sykehus, fordi barneavdelingen der kunne ta seg av ham. Jeg fløy byen rundt for å finne ut av praktiske ting og for å snakke med familie og venner om det som hadde skjedd. På stellebordet. Tove måtte bli igjen på Aker. Ingen drømmesituasjon for en nybakt mor. Barnet på et annet sykehus med utydelige meldinger om hva som var galt. Stor uvisshet om framtidsutsiktene. På rom med lykkelige mødre med friske barn. Ikke en krisepsykiater å se. Del 1 en annerledes reise 25

14 Det skjedde ingenting. Vi fikk låne bil, som vi ikke hadde den gang, og kjørte fram og tilbake mellom sykehusene. Men ellers måtte vi bare vente. Tove er glad i blomster. Hun tok vannekanna og stelte blomstene på rommet hun lå på. Det ble på en måte en erstatning for det barnet som ikke var der. Det er vel noe av det mest menneskelige som finnes. Behovet for å gjøre noe med en situasjon du ikke forstår eller ikke vet veien ut av. Du må begynne et sted. Og hvorfor da ikke begynne med blomster? Det er skjønnhet, farger og lukter. Noe som vokser, bare det blir tilført litt nær ing og vann. Som nyfødte barn på en måte. Barnet var i en kuvøse på et annet sykehus. Vi holdt hverandre i hendene og visste egentlig null niks og ingenting om framtida. Menneskene rundt oss familien, vennene og personalet ble helt uunnværlige i krisen, men uvissheten var uansett forferdelig. Forferdelig var det også at kanskje ikke noe skulle bli slik vi hadde drømt om. Samtidig klarte vi ikke å ta alt innover oss. Heldigvis. Vi er sikkert skrudd sammen slik. Vi tar det porsjonsvis for å døyve det hele. For å klare oss, rett og slett. Jeg måtte ordne, fikse og få tak i nytt utstyr. Kunne vi bo der vi bodde? Det var en lang «fikseliste». Tove kom hjem fra Aker. Torgeir ble liggende i kuvøse på Ullevål. Et nytt liv var på trappene. Et liv hvor vi helt og fullt måtte stole på egne krefter. Vi visste overhodet ikke hva vi gikk til. Men vi hadde hverandre. Det var det viktigste. Torgeir og farmor. Og er det fortsatt. 26 En sjelden kar 27

15 Et biologisk fengsel Vi snakker i alle sammenhenger om rammebetingelser. For industri og finans, skoler og forskning. Biologiske rammebetingelser er også viktige. Vi sto som grønne og urutinerte foreldre på en barselavdeling med en liten guttunge. Han kunne knapt puste, var svak og hadde lungebetennelse ved fødselen. Rammebetingelsene som Torgeir våknet opp til, ble etter hvert en lang liste. Sterk svekkelse i høyre side av kroppen. Lammelse i ansiktet. Sterkt nedsatt hørsel. Dårlig syn. Han kunne ikke svelge ordentlig. Han måtte mates med sonde. Det var det vi visste den gang. Det skulle bli mer. Vi hadde å gjøre med et menneske som var fanget i et biologisk fengsel. Rammebetingelsene var begrensede, for å si det mildt. Man kan hamre og man kan jamre. Like fullt lå gutten der. I kuvøse med respirator og sonde i nesa for å få maten forbi en svelgemuskulatur som ikke samarbeidet. Han kjempet seg til et liv. Han ga seg ikke. Selv ikke etter at en sykepleier satte sonden i luftrøret. Og deretter sprøytet maten rett ned i lungene hans. Torgeir og mor Tove. 28 En sjelden kar

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 2/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Å få en diagnose Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl For å være ærlig, så visste jeg ingenting om hva det var Om erfaringer med å

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

HINDERLØyPE. Foreldre, barn og funksjonshemming. Lars Grue. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

HINDERLØyPE. Foreldre, barn og funksjonshemming. Lars Grue. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring HINDERLØyPE Foreldre, barn og funksjonshemming Lars Grue NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring HINDERLØYPE Foreldre, barn og funksjonshemming LARS GRUE Norsk institutt for

Detaljer

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Den doble sorgen Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Dette heftet er skrevet til besteforeldre som har mistet et lite barnebarn. Til tross for at besteforeldre er sterkt berørt, finnes det få tilbud

Detaljer

ikke Stikka TEMA: PÅRØRENDE VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO

ikke Stikka TEMA: PÅRØRENDE VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO ikke Stikka VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO TEMA: PÅRØRENDE 241 Innhold Tema: PÅRØRENDE Hva med meg da? søsken til den incestutsatte s. 04

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 6/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Fortellinger Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl Dagliglivet som døvblindblitt Et femårig nordisk prosjekt med fokus på døvblindblittes

Detaljer

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Copyright 2009 Coach Bent Skaalerud Bruksanvisning for dette coachingheftet:

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

program for foreldreveiledning BUF00039 Små barns sorg til foreldre og andre voksne Informasjon og veiledning Atle Dyregrov

program for foreldreveiledning BUF00039 Små barns sorg til foreldre og andre voksne Informasjon og veiledning Atle Dyregrov program for foreldreveiledning BUF00039 Små barns sorg Informasjon og veiledning til foreldre og andre voksne Atle Dyregrov program for foreldreveiledning Dette temaheftet inngår i en serie av materiell

Detaljer

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger Om sorg og støtte til barn under seks år Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Detaljer

En annen historie. Om det å bo i Oslo. Samtaler med middelaldrende og eldre leietakere 2005. bidrag til en revisjon av boligpolitikken.

En annen historie. Om det å bo i Oslo. Samtaler med middelaldrende og eldre leietakere 2005. bidrag til en revisjon av boligpolitikken. En annen historie Om det å bo i Oslo Samtaler med middelaldrende og eldre leietakere 2005 bidrag til en revisjon av boligpolitikken Av Anne Helset En annen historie Om det å bo i Oslo Samtaler med middelaldrende

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth 1 Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth 2006 Siv Elisabeth 2 Tilegnelse Om noe spesielt skjer med oss én gang, tenker vi kanskje ikke over at det vil ha betydning for oss videre

Detaljer

TIDLIG KRØKES? Hører IKT hjemme i barnehagen?

TIDLIG KRØKES? Hører IKT hjemme i barnehagen? TIDLIG KRØKES? Hører IKT hjemme i barnehagen? Først litt om hvorfor jeg står her: Jeg er vitenskapsjournalist og såkalt faglig forfatter, og har vært det i over 25 år. Jeg har helt siden begynnelsen av

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Stress ned lev livet

Stress ned lev livet Anne Bryan Smollin Stress ned lev livet Enkle måter å finne igjen balansen på Lunde Copyright 2005 Lunde Forlag AS Sinsenveien 25, 0572 Oslo, Norway www.lunde-forlag.no Originalens tittel: God Knows You

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Bistand til egen innsats eller kamp på egen grunn

Bistand til egen innsats eller kamp på egen grunn Bistand til egen innsats eller kamp på egen grunn Om brukermedvirkning og hjelpermedvirkning En bok Inger S Martinussen er stipendiat ved Høgskolen i Harstad. Hun har arbidet som fysioterapeut for mennesker

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Kort om heftet. Frambu, februar 2005. Mona K. Haug Redaktør

Kort om heftet. Frambu, februar 2005. Mona K. Haug Redaktør 2 Kort om heftet Arbeidet med dette heftet ble startet for sju år siden. Idéen den gang var å intervjue 21 ungdommer med sjeldne funksjonshemninger om deres hverdag og tanker. For å utfylle og kommentere

Detaljer