KIRKEVEIEN 71, HASLUM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KIRKEVEIEN 71, HASLUM"

Transkript

1 N Y T N R KIRKEVEIEN 71, HASLUM FORHÅNDSVISNING: lørdag 20. november kl søndag 21. november kl Norddalplassen Boligsameie Se side 7 Medlemstilbud fra Stena Line Se side 10 Interiørtrender Se side 12 T 4 0

2 2 ABBL NYTT NR MEDLEMSBLAD FOR ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAG NR VED KJØP AV BOLIG - BRUK FORKJØPSRETTEN! Ansvarlig utgiver: Asker og Bærum Boligbyggelag AL Postboks 385, 1301 Sandvika Telefon: Ansvarlig redaksjonskomité: Søren Pedersen og Irene Nøbben Abonnement: Bladet er gratis for medlemmer. Grafisk produksjon: 07 Gruppen AS, Oslo Innhold: 2 Bruk forkjøpsretten! 3 Leder 4 Kirkeveien 71, Haslum 7 Norddalplassen Boligsameie 9 Prisutvikling brukte boliger 10 Stena Line 12 Den sanselige malingen 15 Nytt om navn 19 Mattips Treff lokalmarkedet i Asker og Bærum på hjemmebane! «ABBL nytt» medlemsblad for Asker og Bærum boligbyggelag utgis fire ganger per år og har et opplag på ca eksemplarer. Kontakt oss nå for et godt tilbud på annonsering i kommende utgaver i Annonsesalg: Anne-Lise Fængsrud mobil e-post: ADD Media AS - P.b Grønland Oslo Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett. Forkjøpsretten kan benyttes ved kjøp av andelsleilighet i tilknyttede borettslag. Her finner du boliger i alle størrelser fra 25 og opp til 100 m 2. Tilknyttede andelsboliger er andelsboliger som ligger i borettslag tilknyttet ABBL. For å kunne bli eller være andelseier av en slik leilighet, må man være medlem av boligbyggelaget. Ved overdragelse har først andelseierne i boretts laget og dernest de øvrige medlemmene av boligbyggelaget forkjøpsrett. Hvordan benytter jeg meg av forkjøpsretten? Forkjøpsrettsboligene utlyses i Budstikka hver mandag. De blir også lagt ut på ABBL s hjemmeside: Anne Marie Nesse Knudsen Fordelen ved å kjøpe bolig på forkjøpsrett, er at du slipper å delta i budrunden. Isteden kan du, etter at budrunden er avsluttet, vurdere om du ønsker å gå inn i høyeste bud. Er det flere medlemmer som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten, avgjøres retten etter ansiennitet i boligbyggelaget. For mer informasjon om bruk av forkjøpsretten ta kontakt med vår saksbehandler Anne Marie Nesse Knudsen tlf HVEM FÅR ABBL NYTT? ABBL er et medlemsblad for Asker og Bærum Boligbyggelag. Bladet distribueres fire ganger i året til boligbyggelagets medlemmer og husstander hvor ABBL er forretningsfører. Samlet opplag for ABBL nytt er ca eksemplarer, noe som dekningsmessig stiller oss på linje med de store abonnementavisene i vårt område, Aftenposten og Budstikka. Bare personlige medlemmer av ABBL kan benytte seg av medlemsfordelene. Ønsker du å bli personlig medlem, må du melde deg inn i ABBL. Det koster kr 675,- (300,- i innmeldingsavgift og 375,- årskontingent). Se vår hjemmeside: eller ta kontakt på tlf

3 ABBL NYTT NR RIMELIGE BOLIGER FOR UNGDOM Når boligprisene stiger, melder ofte spørsmålet seg om hvordan ungdom skal klare å komme inn på boligmarkedet. I den forbindelse arrangerte partiet «Rødt» en boligkonferanse på Bekkestua, hvor blant annet undertegnede var en av innlederne. Et av temaene var rimelige utleieboliger for ungdom og for personer i lavtlønnsyrker, som ikke klarer å etablere seg i det åpne boligmarkedet. ABBL er boligsøkernes hovedorganisasjon i Asker og Bærum og skal, gjennom sitt formål, arbeide for at medlemmene skal få oppfylt sitt boligbehov. ABBL dekker hele spekteret i boligmarkedet, men som boligbyggelag har vi et særlig ansvar for de boligsøkerne som sliter med å komme inn på boligmarkedet. Gjennom to utleiestiftelser som ABBL er forretningsfører for, en i Asker og en i Bærum, har vi vist at vi er i stand til å bygge nye og rimelige utleieboliger når rammebetingelsene blir lagt til rette. De to stiftelsene er organisasjoner uten et særlig økonomisk formål og som utelukkende har til formål å skaffe rimelige boliger til ungdom under 35 år. Det er kommunen som oppnevner styret i stiftelsene og styremedlemmene har en tverrpolitisk sammensetning. I Bærum, hvor stiftelsen så langt har hatt størst aktivitet, har stiftelsen i løpet av de senere årene igangsatt prosjekter som Skytterdalen i Sandvika og Heimdal på Bryn/Rykkinn. Disse prosjektene har blitt bygget på tomter som kommunen har stilt til disposisjon på rimelige vilkår og hvor boligene har vært ferdigstilt til priser mellom 20 til 30 % under markedspris. For å sikre at boligene også skal være rimelige i fremtiden, er de organisert som utleieboliger. I Asker har ikke kommunen bidratt med tomter, men der har ABBL, innenfor egne prosjekter, øremerket deler av et utbyggingsområde til ungdomsboliger, I Asker har vi valgt å organisere noen av de rimeligste boligene som utleieboliger gjennom stiftelsen, mens andre er organisert som ordinære eierboliger. Eierboligene er klausulert med gjenkjøpsrettsklausuler og/eller utleieklausuler, for å hindre at subsidierte boliger blir spekulasjonsobjekter. Dessverre er det for tiden lite fokus på rimelige boliger. All omtale av boligpriser går stort sett ut på å fortelle hvor mye boliger blir solgt for over takst. Det meste dreier seg om å gjøre dyre Adm. dir. Søren Pedersen boliger enda dyrere. Noen konkurranse om å levere rimelige boliger finnes ikke. Som eksponent for rimelige boliger, står ABBL og de to nevnte stiftelsene ganske alene. Heller ikke de to kommunene virker særlig interesserte. Riktignok besluttet Bærum kommune for snart 10 år siden at den skulle samarbeide med ABBL om utvikling av rimelige boliger på Fornebu, noe ikke minst ordfører Odd Reinsfelt har presisert og gjentatt flere ganger. Vi venter imidlertid fortsatt på et initiativ fra kommuneadministrasjonen. Så langt er intet skjedd og ofte føler vi det slik at kommunens administrasjon mer oppfatter oss som konkurrent, enn som sam arbeidspartner. Nytt kjøkken? Stikk innom og få et godt tilbud! 20 ÅRS GARANTI Østerby Kjøkkenstudio Rådm. Halmrastsvei 18, 1337 Sandvika Tlf Fax:

4 4 ABBL NYTT NR RETT OVER NYTTÅR UTLYSER VI DE NYE BOLIGENE I KIRKEVEIEN 71 A, HASLUM Forhåndsvisning avholdes lørdag 20. november og søndag 21. november kl Det har tatt litt tid å få avklart entreprisen omkring Kirkeveien 71 A, men nå virker alt å være klart og boligene vil bli utlyst i «ABBL nytt» nr ET SPENNENDE PROSJEKT MED SENTRAL BELIGGENHET PÅ HASLUM Ut over Fornebu, er det ikke mange nye boligprosjekter som er under oppføring i Bærum. Flere års politisk motvilje mot boligbygging har resultert i at Fornebu Utvikling, tidligere Fornebu Boligspar, nærmest har kommet i en monopolstilling når det gjelder utbygging av nye boliger i Bærum. Det er derfor hyggelig at ABBL nå kan presentere et nytt boligprosjekt med sentral beliggenhet i ett av Bærums gamle og tradisjonelle boligstrøk. Som tidligere beskrevet i «ABBL nytt», ble Kirkeveien 71 opprinnelig bygget som næringsbygg på 60-tallet, men er nå omregulert til boliger. Eiendommens konstruksjon og form egner seg godt til boliger. Gjennom rehabiliteringen vil vi søke å beholde de fineste delene av byggets arkitektoniske særpreg. MODERNE BOLIGER MED HEIS, VANN- BÅREN VARME OG STOR TAKHØYDE Selv om bygget har sin opprinnelse fra 60-tallet, vil de nye boligene få en topp moderne utforming. Alle boligene vil få heis til garasjekjeller, hvor de største 4-roms leilighetene får 2 garasjeplasser og de øvrige leilighetene en garasjeplass. Oppvarming av leilighetene og levering av varmt tappevann vil skje fra et internt varmepumpeanlegg, basert på jordvarme. Alle leilighetene vil bli levert med balansert ventilasjon og vannbåren sentralvarme. Fordi bygget opprinnelig er et næringsbygg, har etasjene større takhøyde enn de 2,40 m som er vanlig for boligbygg. Takhøyden vil dog variere fra etasje til etasje. MANGE ULIKE LEILIGHETSTYPER Bygget vil inneholde en rekke ulike leilighetstyper. Dette gir variasjon og boliger for enhver smak. Leilighetenes størrelse varierer fra 2-roms leiligheter på 34 m 2 og opp til 4-roms leiligheter på ca. 126 m 2. De sistnevnte vil få beliggenhet i prosjektets syd/vestlig «spydspiss». De fleste leilighetene vil få romslige verandaer/terrasser med gode solforhold. De store leilighetene i toppetasjen vil få terrasser på minst 40 m 2 eller større. Disse leilighetene vil få et luftig utsyn over nærområdene rundt Haslum. HASLUM KIRKE Haslum kirke fra ca er stedets hoved attraksjon og en av Norges eldste nåværende stenkirker. På 1300-tallet hadde kirken 12 altere for forskjellige helgener. Figurer fra noen av disse finnes i Universitet ets Oldsakssamling.

5 ABBL NYTT NR Etter «svartedauden» i 1349, ble Østre Bærum sterkt avfolket. Dette var nok hovedårsaken til at kirken kom noenlunde uskadet gjennom reformasjonen. i 1853 ble kirken ombygd og restaurert og i 1924 tilbakeført til sitt opprinnelige utseende. Det er dog lite som i dag står igjen av den opprinnelige middelalderkirken. Nedenfor kirken ligger den vakre kirkegården i et åpent kulturlandskap. Kirkegården har trolig vært i kontinuerlig bruk siden middelalderen. Rundt kirken finner vi flere flotte gravminner fra 1800-tallet. Nord-øst for kirken, ligger Haslum Krema torium, oppført i Seremonier utføres i store og lille kapell. HASLUM STASJON / HASLUM SENTER I 1924 åpnet Haslum stasjon på Kolsåsbanen. Med Kolsåsbanen utviklet området seg raskt og det ble snart etablert et lite lokalsenter ved stasjonsområdet. Det ble etablert post, bank og nærbutikk, med de fleste fasiliteter som lokalområdet trengte. I dag sliter Haslum senter på samme måte som de andre gamle, nærsentrene i Bærum. Banken er for lengst nedlagt. Postkontoret har flyttet inn i Video-butikken, men fortsatt finnes lege, tannlege, eldresenter, helsestasjon og en del butikker på Haslum. I tillegg har Haslum to spisesteder og en bensinstasjon. Det vil være å håpe at de nye boligene i Kirkeveien 71, kombinert med gjenåpningen av Kolsåsbanen i 2013, vil styrke de lokale senterfunk sjonene på Haslum. Når Kolsåsbanen åpner, vil det uansett bli lett å komme til Bekkestua uten bil. På Bekkestua finner vi alle nødvendige servicefasiliteter. FREMDRIFT Byggestart er forventet våren 2011 med ferdigstillelse av leilighetene høsten VELKOMMEN TIL FORHÅNDSVISNING LØRDAG 20. NOVEMBER KL SØNDAG 21. NOVEMBER KL På visningen vil vi presentere foreløpige plantegninger av de enkelte leiligheter. Slik blir nye Haslum stasjon Kirkeveien 71 Gangmulighet Tursti Kolsåsbanen Haslum stasjon Gangadkomster

6 6 ABBL NYTT NR Hadji. Elsker Greys anatomy. (Eller egentlig McDreamy.) Laila. Elsker dart på Eurosport HD, men er ofte ute om kveldene. Nina. Ler av Torsdag kveld fra Nydalen, men det kræsjer med baskettreningen. Jan Espen. Lidenskapelig fluefisker. Tar opp alle programmer som har fisk i seg. Steinar. Skilt, men gift med Liverpool. Tar opp alle Premier League-kamper. Ove. Tar opp matprogrammer og lager maten samtidig som han ser dem. Se favorittprogrammet ditt når det passer deg. HD PVR-dekoder for kun kr 1990,- (spar 1000,-) Alle har vi våre ulike interesser og fritidsaktiviteter. Med en HD PVR-dekoder kan du pause, spole og ta opp i tv-sendingene. Dermed kan du dra på trening og likevel se favorittprogrammet ditt når du kommer hjem. Eller legge barna og se Dagsrevyen i opptak. Vi har et spesielt godt tilbud på dekodere til borettslag og sameier med egen avtale om digital-tv hos Canal Digital (Komplett- eller Pluss-avtale). For bare kr 1990,- (ordinær pris kr 2990,-) kan de beboerne som ønsker det kjøpe sin egen HD PVR-dekoder. HD-dekoder uten PVR koster kun kr 990,- (ordinær pris kr 1990,-). Les mer på canaldigital.no/borettslag

7 ABBL NYTT NR Natt til 23. september. De første modulene leveres og heises på plass. NORDDAL- PLASSEN BOLIGSAMEIE Nå står husene på plass. Ferdigstillelse 1. kvartal Hus 1 under montering Hus 1 Fasade. Natt til 23. september ble det første huset heist på plass. Husene er bygget på fabrikk i Estland og fraktes som moduler, først med båt til Drammen og deretter på lastebil til Gullhella i Asker. Fra bilene heises modul ene på plass. Deretter følger en kort monteringsperiode, før balkonger og inngangspartier til slutt blir heist på plass. Natt til 6. oktober var hus 2 også levert. Dermed kan ferdigstillelsesarbeidene påbegynnes. Modulene leveres fiks ferdige med kjøkkeninnredning, bad og alle fasiliteter. Husene er bygget etter norske spesifikasjoner, i overensstemmelse med norske byggeforskrifter. ABBL har tidligere bygget tilsvarende hus på Korpeplassen, Gullhella Asker og Heimdal i Bærum. Begge steder har kvaliteten på det leverte produkt vært god og fullt på høyde med hva norske produsenter leverer. Faktisk har vi på produktene fra Estland hatt gjennomgående færre reklamasjoner og byggefeil enn hva vi opplever i prosjekter bygget i Norge av norske entreprenører. FAKTA OM NORDDALPLASSEN 2 hus med til sammen 44 boliger morgen. I løpet av natten er modulene til hus 2 levert og heist på plass over garasjekjelleren. Priser fra NOK 1,1 mill. til 2,7 mill. - 2-roms fra m 2 BRAs - 3-roms fra m 2 BRAs - 4-roms fra m 2 BRAs Ferdigstillelse: 1. kvartal 2011 Totalentreprenør: Selvaag Bolig AS Husleverandør: Kodumaja, Estland Nå er husene på plass og ferdigstillelsesarbeidene kan påbegynnes. Når bladet gikk i trykken, var noen få 4-roms leiligheter fortsatt ledige. Nærmere opplysninger kan rettes til ABBL på telefon

8 PEGASUS LEG Pegasus leg er en lekker peisovn med spennende detaljer. Bedre innsyn til peisbålet får du ikke. Passer til romstørrelse fra rundt 35m 2 THE LINK. Foto: Liv Friis-larsen Sebastian Czapnik Dreamstime.com «Vi har alltid ønsket oss et hus på lang sikt, men noe oppussings objekt var aldri aktuelt. Ingen av oss verken kan eller vil... Vi vil gjerne være miljøbevisste, og siden en stor andel av strøm forbruket vårt gikk til opp - varming, velger vi å spare både energi og penger ved å bytte til en rentbrennede vedovn fra Dovre.» Brobekkveien 115, 0582 Oslo. Tlf Smedsvingen 6, 1395 Hvalstad. Tlf

9 ABBL NYTT NR PRISUTVIKLING BRUKTE BOLIGER Ny prisrekord tredje kvartal 2010 Prisene på brukte boliger innenfor ABBL sin forvaltningsmasse fortsetter å stige. I tredje kvartal 2010 ble det igjen satt ny prisrekord. Den nye rekorden lyder på NOK pr. m 2 BRA. Dette innebærer en prisøkning på 3,1 % fra forrige kvartal, 6,7 % siden årsskiftet og 8,3 % siden tredje kvartal i fjor. Fortsatt lavt utbud av brukte boliger kombinert med lav rente, tyder på at prisene vil fortsette å stige også inn i Høyest kvadratmeterpris oppnådde en 4-roms leilighet på 87 m 2 i General Fleichers vei på Eiks marka, som ble omsatt til en pris på hele NOK pr. m 2 BRA, tett fulgt av en 3-roms leilighet på 71 m 2 i Bankveien 11 i Asker sentrum, som oppnådde en kvadratmeterpris på NOK Går vi i den andre enden av tabellen, finner vi den rimeligste kvadratmeterprisen i Huldreveien, Asker, hvor en 2-roms leilighet på 66 m 2 ble solgt for NOK pr. m 2 BRA. Nest lavest gikk et rekkehus på 127 m 2 BRA i Ståvihagan på Vøyenenga. Her ble kvadratmeterprisen NOK pr. m 2 BRA. De to sistnevnte eksempler viser at det fortsatt kan være mulig å gjøre rimelige boligkjøp, men det gjelder ofte for oppussingsobjekter, hvor det kreves mye egeninnsats fra kjøper. Nedenfor følger utskrift av ABBL sin prisstatistikk kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

10 10 ABBL NYTT NR La hverdagen se Vedlagt medlemsbladet følger en VERDIKUPONG som gir deg som ABBL-medlem 60 % rabatt på reise og valgfri lugar tur/retur Oslo-Frederikshavn. Tilbudet gjelder for inntil 4 personer på et 24/36*-timers StenaCruise (*kun søndager). En 24-timers sjøreise med Stena Saga kan inneholde en apéritif halv åtte, en á la cartemiddag halv ni og underholdning med kjente artister til ut i de små timer. Neste dag kan by på en dekkstur langs Oslofjorden, en times massasje og en langsom lunsj. Pluss mange timer til bare å la blikket hvile på horisonten. Kvalitet og luksus hånd i hånd For 3. år på rad samarbeider kokkene om bord på Stena Saga med Arne Brimi. Det handler om kvalitet, inspirasjon, smaksrik og god mat. Læremesterens kunnskap og matglede har ført til at Norges største restaurant har fulle bordsetninger tirsdag som lørdag. Unn deg litt velvære til sjøs Kjenner du det strammer litt i skuldrene? Er det lenge siden du var hos frisøren? Drømmer du om vakre negler? Om bord på Stena Sagas dekk 9 finner du Velvære senteret. Her kan du lade opp kropp og sjel og velge mellom mange ulike behandlinger. ekstra stas på medlemmer til helgecruise der tempoet skrus opp litt med livekonserter og show. Nyheten denne sesongen er først og fremst torsdagene der det også bys på litt kultur med morsomme og lærerike foredrag, blant annet med Torkjell Berulfsen og Carsten Five. Jul, nyttår og januar Allerede fra 12. november pyntes Stena Saga til jul, julebordet dekkes og julestemningen inntar skipet. Butikken bugner av gode juletilbud og det blir som vanlig juleshow, underholdning og fullt program hele uken frem til jul. Alt dette og mere til kan du lese om på Stena Line sine nettsider Underholdning som passer alle Stena Sagas underholdningsavdeling er opptatt av å treffe riktig målgruppe med riktig under holdning, og derfor har nå hver ukedag fått et eget program. Stena-uken byr på alt fra danseband, jazz, allsang og en egen dag der det gjøres litt

11 ABBL NYTT NR ile sin egen sjø! ABBL s medlemmer ønskes God tur!

12 12 ABBL NYTT NR Den sanselige malingen Blank maling er ut. Megatrenden akkurat nå er det sanselige, det ekte, ifølge Lisbeth Larsen, fargesjef i Jotun. Selskapet har nettopp lansert den helmatte veggmalingen Pure Color. Tekst: Hilde Bringsli. Foto: Jotun.no Hvitt har lenge dominert norske vegger og hjem. Nå går vi inn i en sesong med langt mer fargebruk. Parallelt kommer en såkalt monokrom stil, det vil si variasjoner innenfor én farge. Deilige nyanser Jotuns nye serie LADY Pure Color baner vei for det Larsen kaller dype, deilige nyanser, og den nye veggmalingen presenterer tre sentrale fargetrender. Disse har fått engelske navn og kan beskrives på følgende måte: Pure Nature Utgangspunktet er lyse, olivengrønne toner. Farger som Olivenlund og Teblad setter stilen, ofte i kombinasjon med lyse toner som Sjel og Sans og gjerne med et innslag av rødfargen Hibiscus. Pure Harmony Dette er et klassisk tema hvor man går elegant til verks, gjerne med mettede gråtoner som Grå skifer eller Grå harmoni på alle vegger. En favoritt innenfor dette temaet er Skyggeblå. Dette er en klassisk, dempet gråblå farge som er nydelig til lyse møbler og eik. Pure City Temaet henter inspirasjon fra og 60-tallets vintagemøbler, kombinert med en moderne loungestil. Her kan man blant annet nyte den vakre veggfargen Sober; en dyp, gråbrun farge som er lekker når den brukes på alle vegger og listverk. Uttrykket er nytt, spennende og kult, blant annet fordi det rommer okergule toner som Velvet og Ginseng. Dette er farger som er valgt av så vel møbeldesignere som klesdesignere for inneværende sesong. Unik kombinasjon Larsen kan fortelle at LADY Pure Color er resultat av et betydelig utviklingsarbeid. Ved hjelp av en unik sammensetning av råstoffer, har Jotun skapt noe helt nytt: en matt maling med en overflate som er både glatt, slitesterk og vaskbar. Kombinasjonen av et flott utseende og høy slitestyrke plasserer LADY Pure Color midt i den matte trenden, sier Larsen og legger til: Den matte overflaten tilfører interiøret et mykt, eksklusivt preg. Og veggen blir et vakkert bakteppe, som fremhever de tingene i rommet som man er stolt av.

13 ABBL NYTT NR Interiørtrender Hva er årets interiørtrender? ABBL Nytt har sjekket ut med Informasjonskontoret for farge og interiør (Ifi.no). Her er deres tanker om farger, mønstre og overflater. Om farger Blått kommer. Innslag av rødt vil også gi behagelig liv i ellers lyse miljøer. Vi kommer ellers til å se mye av: hvitt, grått, muldvarp, sand og lin, pasteller og metalliske farger. Fargelære Et uinnredet hjem, eller et rom som trenger fornyelse kan by på både glede og utfordringer, for hvordan bør vi egentlig fargesette hjemmet vårt? Hvordan vil vi trives med et sandfarget kjøkken eller et rosa barnerom? Valget blir til syvende sist og ditt, men det finnes tips for oss uskolerte, som det er verdt å se nærmere på. Du finner seks gode tips på: (klikk på fargesetting i menyen). Om mønstre Foruten striper vil det gå i ruter, blader, blomster, dyremønster, blonder og broderier, fototapeter og treimitasjoner. Om overflater Trestruktur. Beiset furu. Lin, ull, bomull, velur og silke. Kombinasjon av ulike strukturer i samme fargenyanse, matt og blankt grovt og fint lett og tungt. Foto: Akzo Nobel/ifi.no Nytt på gammelt Tekst: Hilde Bringsli/ifi.no. Foto: Forbo Flooring/ifi.no Har du et slitt vinylgulv på kjøkkenet som du ønsker å erstatte med enten ny vinyl eller laminat? I så fall kan du med stor sannsynlighet legge nytt på gammelt. Eneste kravet er at gulvet er flatt og har fine skjøter. Nytt vinylbelegg kan legges rett oppå det gamle vinylgulvet etter at det er ordentlig rengjort. Du kan for eksempel rengjøre med salmiakkvann, og rubbe litt i overflaten for å gi bedre heft til limet. Skal du legge laminat oppå det gamle vinylgulvet, er ikke kravet til rengjøring like stort. Det kan derimot lønne seg å legge en foam eller folie mellom det nye og det gamle gulvet. For nærmere beskrivelse, les og følg gulvprodusentens anbefalinger. Noen er kanskje redde for at hele kjøkkeninnredningen må fjernes før de går i gang, men innredningen kan heldigvis få stå. Alt du trenger å gjøre er å ta bort sokkellisten til kjøkkeninnredningen, legge det nye gulvet innunder, og sette på listen igjen. Dersom det ikke går an å fjerne sokkellisten, kan du legge det nye gulvet helt inntil, og deretter legge en tynn list i skjøten mellom gulv og kjøkkeninnredning. Treimitasjon Det finnes mange spennende vinylbelegg i handelen. Den store favoritten om dagen er treimitasjoner, og her har det skjedd mye nytt. Hva med å velge en variant med brede plankebord, nesten som et skipsgulv? Du kan også velge et belegg i imiterte skinn- og lærmønster. For å få et mer naturtro inntrykk er overflaten på belegget mattere. Det finnes mange varianter av vinylbelegg. En populær variant er eikebord-mønster med et rustikk utseende.

14 14 ABBL NYTT NR NYTT KJØKKEN, BYTT DØRER OG SKUFFER Herjedalskjøkken fornyer gamle kjøkken til nye kjøkken på på deres nåværende skrog. Spis frokost i ditt gamle kjøkken, lag middag i ditt nye. NB! Kan også bygges opp til tak. Ring Fredrik Jansson på telefon , så kommer vi hjem til deg for gratis befaring og prisoverslag. Vi gir gode priser til abbl-medlemmer!

15 ABBL NYTT NR nytt om navn FORRETNINGSFØRSEL ET GODT TILBUD TIL BOLIGSAMEIER ERLEND ERIKSEN MÆHLUM Erlend Eriksen Mæhlum er ansatt som ingeniør i teknisk forvaltning fra 4. oktober Stillingen er et vikariat som varer ut Erlend er 27 år gammel og bosatt i Drammen. Han har hatt læretiden hos Block Watne, hvor han tok Svennebrev i tømrerfaget 2004, og senere jobbet som tømrer og tømrerbas. Erlend var ferdig med Fagskolen i Oslo i 2010, og har også tatt Mesterbrev i tømrerfaget. Hans arbeidsoppgaver vil blant annet være å gjennomføre vedlikeholdsbefaringer, gi råd, planlegge og gjennomføre tekniske tiltak. ABBL er forretningsfører for ca boliger i Asker, Bærum, Røyken og Oslo Vest Våre samvittighetsfulle forretningsførere sørger for at bolig selskapene får den oppfølging de trenger ABBL tilbyr, foruten vanlig forretningsførsel, teknisk og juridisk bistand, revisjon og inkasso Vi kan også forestå prosjektledelse og bygge ledelse av større vedlikehold- og rehabiliteringssaker Tlf Samarbeid gir fordeler Bruk medlemsfordelene dine Tryg og Asker og Bærum Boligbyggelag samarbeider om forsikringer. Gjennom medlemskapet ditt får du inntil 22 % rabatt på private skadeforsikringer, samt andre gode fordeler. Ring oss på grønt nummer , så hjelper vi deg med å velge forsikringer som passer til dine behov. Nå heter vi Tryg Vi har skapt trygge rammer for kundene våre i mer enn 130 år. Navneskiftet fra TrygVesta til Tryg gir ingen praktiske endringer for deg. Ambisjonen vår er fortsatt å være Nordens ledende trygghetsleverandør. Du kan lese mer på

16 16 ABBL NYTT NR A K T U E L L E T J E N E S T E R EL-INNSTALLASJON OG SERVICE YIT AS Alt innen elektriske installasjoner og service Lys og varme Porttelefon Brannalarm El. sjekk YIT avd. Sandvika Industriveien 33, 1337 Sandvika Tlf: Vi utfører alt innen sterkstrøm og svakstrøm. Som ABBL medlem har du rabatter på våre produkter og installasjonsarbeid. MASKINENTREPRENØRER Vi hjelper deg med klargjøring av vinterredskapen VAKTMESTERTJENESTER Tette Rør? RØRLEGGERE Tette Rør? Tette Rør? Døgnvakt Tette TetteRør? Døgnvakt Døgnvakt Tette Rør? Høytrykksspyling/døgnvakt Rensing av jernledninger Høytrykksspyling/døgnvakt Rehabilitering av vann og avløpsledninger Døgnvakt Høytrykksspyling/døgnvakt Rensing Høytrykksspyling/døgnvakt Døgnvakt Rensing av jernledninger Høytrykksspyling/døgnvakt av jernledninger PeRo_VINTER-59X80.indd 1 Rørfornying Rehabilitering Rensing 15:29:09 uten graving Rensing av Høytrykksspyling/døgnvakt avjernledninger vann vann og og avløpsledninger Rensing Utbedring Rørfornying Rehabilitering av jernledninger Rensing av av drenering jernledninger uten av avuten vann graving og avløpsledninger Rehabilitering Utbedring Rørfornying Rehabilitering Utbedring avuten av drenering avvann vann graving og og avløpsledninger avløpsledninger TV-inspeksjon Rørfornying TV-inspeksjon Utbedring TV-inspeksjon av uten av drenering graving Graving Utbedring av Utbedring Graving TV-inspeksjon Graving drenering TV-inspeksjon Graving TV-inspeksjon Graving MALERE Vi utfører alt av innvendig og utvendig malerarbeid. Vi har 30 års erfaring, og har utført arbeider for ABBL i mer enn 15 år! Referanser: Teknisk forvaltning: Arild Husebø Dir. telefon: Tlf: Fax: Mob: E-post: Elfagsjekk av ditt anlegg? Varmesystemer? Lys og varme? Alarmer? Telefoni? Porttelefon? Ring hytta varm? ANNONSESALG Anne-Lise Fængsrud Telefon: FARGEHANDLERE Vann og Avløpsteknikk AS Vann og AS Slependveien ogslependveien Avløpsteknikk Sandvika SandvikaAS Vann og AS Slependveien Avløpsteknikk Sandvika AS Vaktmestertjenester Vann ogslependveien Avløpsteknikk Sandvika AS Slependveien Sandvika Vann og Avløpsteknikk AS Garasjefeiing Gressklipping Gjerder, porter og rekkverk Faks: TAKSERING Slependveien Sandvika ALT INNEN RØRLEGGERFAGET Vann og avløpsteknikk-59x80.indd :55:16 Sanitæranlegg Nyanlegg Modernisering Vedlikehold Kjøle/varmeanlegg Industrianlegg Sprinkleranlegg Trykkluft Kompetanse innen ENØK TAKSTSENTERET består av TAKSTSENTERET NTF-autoriserte takstfirmaer. består av NTF-autoriserte Tlf.: Fax: takstfirmaer Tlf.: Fax: Fargerike Asker-59X40.indd takstsenteret-59x40.indd 14:13: :14:35

17 ABBL NYTT NR Din lokale elektroinstallatør Spar penger som medlem i ABBL Gjennom samarbeidet mellom Lefdal Installasjon AS og Asker og Bærum Boligbyggelag AL har du som medlem fordeler. Vi gir deg rabatter som virkelig monner: 20% på våre materialpriser 10% på våre timepriser Riktige løsninger Riktige løsninger Effektivt og profesjonelt Effektivt og profesjonelt utført til rett tid utført til rett tid Til ditt hjem tilbyr vi blant annet: Elektrikere - alt av el-installasjoner og service Energisparing - råd for lavere strømregninger EL-sjekken - kontroll av el-anlegget Servicebiler - rask betjening med stort lager For oppdrag i Asker og Bærum, ring Åge Wiik på Vi gir deg LIVSTIDSGARANTI Thomas Land A/S, Ringsveien 3, 1368 Stabekk Thomas Tlf : 67 Land 11 A/S, Ringsveien - Mob : 41 3, Stabekk 80 Tlf : Mob - : Glassmester Ring oss ALT I GLASS OG GLASSARBEID Tilskåret glass/speil etter mål Sikkerhetsglass, laminert og herdet glass Alt i plast, akryl og polykarbonater Isolerglass - Energiglass Spesialglass Balkongskjermer Balkonginnglassing Glassvegger Glassrekkverk Glass dusjløsninger Dører og vinduer i tre, vinyl og aluminium Levering og montering til konkuransedyktige priser God service og kvalitet Rask levering Garanti Haugens glass-service as, ringeriksv. 177, 1339 vøyenenga FAGkunnSkAp GIR TRyGGHET Henvis til annonsen og få ABBL-rabatt

18 18 ABBL NYTT NR har du kontroll på el anlegget ditt? selskapslokaler på skui i bærum Velegnet for de store anledninger Romslig kjøkken - Spisesal Separat salong Passende for personer Visste du at 38% av alle branner er forårsaket av feil i elektriske anlegg? Og at 48% av alle mennesker som døde i brann ikke hadde brannvarsler? Pettersen utfører sjekk av elanlegget ditt, slik at du får et trygt og sikkert hjem. Husk at det alltid er billigere å forebygge enn å reparere. Du kan også få redusert forsikringspremie. Kontakt oss for mer informasjon og tilbud. Åpent: Mandag-fredag Adresse: Engene 45, 3025 Drammen. Telefon: Kontakt oss: BTB Bærum Transportbyrå Eiendom ANS Ringeriksveien 219, 1340 Skui Tlf TraNsporT Transport - Flyttetjenester Lagerservice - Varehotell Kranbiler lagercontainer Emballasje Assuranse BTB Bærum Transportbyrå AS Tlf: Fax: Epost:

19 ABBL NYTT NR Mattips Oppskrift og foto: Matprat.no. Vinanbefaling: Hilde Bringsli Fransk lammegryte På kalde dager smaker det ekstra godt med varme gryter. Prøv denne enkle og smakfulle lammegryten! Porsjoner 4 Ingredienser: 1 kg grytekjøtt av lam med bein 3 ss olje eller margarin til steking 10 stk sjalottløk 2 båter hvitløk, finhakket ca. 2 dl rødvin 1 boks hermetiske tomater 1 boks hermetiske tomatbønner 2 stk gulrot 1 ts salt ½ ts pepper 1 ts tørket timian ½ l vann 1 stk laurbærblad 1 ts sukker (kan sløyfes) Fremgangsmåte: 1. Stek kjøttet, sjalottløk (hele) og finhakket hvitløk i en gryte til kjøttet har fått farge, og ha i rødvinen. 2. Tilsett tomater og gulrøtter. Krydre med salt, pepper, laurbær og timian. Ha i vann og la det småkoke i ca. 1 1/2 time. 3. Tilsett deretter tomatbønner. La alt bli gjennomvarmt. Server med ferskt brød og/eller ovnsstekte potetbåter. Vinanbefaling Lammekjøtt er fett og aromatisk. Velg derfor en smaksrik rødvin som har rikelig tannin og syre til å takle det fete og smaksrike kjøttet. Et bra alternativ er Marqués de Monistrol Reserva Privada 2004 (vnr 13030), til hundrelappen. Vinen er mørk rød på farve og har en duft av eik, kokos, krydder og søte, mørke bær. Bløte tanniner, god fylde og middels syre. Et annet alternativ er Carrascal 2005 (vnr 32404) til ca. 125 kr. Også denne vinen er mørk rød på farve, og dufter lær, krydder og modne bær. Tanninene er saftige. Vinen har middels fylde og god syre, samt en utviklet, moden frukt og lang ettersmak.

20 20 B-BLAD Returadresse: Asker og Bærum Boligbyggelag AL Kinoveien 3A, Postboks 385, 1301 SANDVIKA STØRST På BALKONGER I SKANdINAvIA KOMPLETTE BALKONGLØSNINGER

UTLYSNING AV BONDISTRANDA, 1. BYGGETRINN

UTLYSNING AV BONDISTRANDA, 1. BYGGETRINN N Y T N R 2 0 1 UTLYSNING AV BONDISTRANDA, 1. BYGGETRINN VISNINGSDAT OER: TORSDAG 2. SEPTEMB ER KL. 18 LØRDAG 4. SEPTEMB ER KL. 14 Se side 4 og 5 samt midtoppslag SØKNADSFRIST: 9. SEPTEMBER 2010 SØNDAG

Detaljer

Ungdomsboliger Gullhella B3

Ungdomsboliger Gullhella B3 N Y T N R 2 0 0 Ungdomsboliger Gullhella B3 Hus 1 Hus 2 ing Visn ten om på t og 23. g r a d r lø janua. 4 2 ag sønd 0. 130 KL Solhaugveien Borettslag 50 år Se side 6 Illustrasjon: Sjur M. Moe For Selvaag

Detaljer

Bondistranda Byggearbeidene har startet

Bondistranda Byggearbeidene har startet N Y T T N R 2 2 0 1 1 Bondistranda Byggearbeidene har startet Se side 4 og 5 Nye Hellerudveien 2. Spørreundersøkelse. Se midtoppslag Medlemskort for 2011 Gunstig innboforsikring for medlemmer. Se side

Detaljer

Kirkeveien 71 N R 1 SPØRREUNDERSØKELSE SE MIDTOPPSLAG. Medlemskort for 2010. Tilbud til ABBL-medlemmer: Vårtur til Skagen.

Kirkeveien 71 N R 1 SPØRREUNDERSØKELSE SE MIDTOPPSLAG. Medlemskort for 2010. Tilbud til ABBL-medlemmer: Vårtur til Skagen. N Y T T N R 1 2 0 1 0 Kirkeveien 71 SPØRREUNDERSØKELSE SE MIDTOPPSLAG Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no Resultater fra spørreundersøkelse Bondistranda. Se side 4 Medlemskort for

Detaljer

Nytt. Utlysning av Bondistranda. Byggetrinn 3, lavblokk se midtoppslag. Visning: 6. og 7. april kl. 13.00 Søknadsfrist: 12.

Nytt. Utlysning av Bondistranda. Byggetrinn 3, lavblokk se midtoppslag. Visning: 6. og 7. april kl. 13.00 Søknadsfrist: 12. Nr. 2-2013 Nytt NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Utlysning av Bondistranda Byggetrinn 3, lavblokk se midtoppslag Visning: 6. og 7. april kl. 13.00 Søknadsfrist: 12. april 2013 2 Medlemsblad for Asker

Detaljer

Nytt. Elnes i Vollen. nytt boligområde under planlegging, se side 6 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. Nr. 4-2012. Vakre bord Se side 24

Nytt. Elnes i Vollen. nytt boligområde under planlegging, se side 6 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. Nr. 4-2012. Vakre bord Se side 24 Nr. 4-2012 Nytt NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Elnes i Vollen nytt boligområde under planlegging, se side 6 2012 Sikrer nærmiljøet med livbøyer Se side 4 Endring av tildelingsreglene Se side 18

Detaljer

Nytt. SISTE UTLYSNING BONDISTRANDA Tredje byggetrinn, «Kløver 7», se midtoppslag. Korpåsen Boligsameie 10 år Se side 8

Nytt. SISTE UTLYSNING BONDISTRANDA Tredje byggetrinn, «Kløver 7», se midtoppslag. Korpåsen Boligsameie 10 år Se side 8 Nr. 3-2013 Nytt NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ SISTE UTLYSNING BONDISTRANDA Tredje byggetrinn, «Kløver 7», se midtoppslag VISNING: Søndag 22.09.2013 kl. 14.00 Mandag 23.09.2013 kl. 18.00 SØKNADSFRIST:

Detaljer

N Y T T N R 3 2 0 0 9 Bondistranda VisNiNg på TomTeN

N Y T T N R 3 2 0 0 9 Bondistranda VisNiNg på TomTeN N Y T N R 2 0 0 T 3 9 Bondistranda Visning på tomt e lørdag den n 17. oktober og søndag den 18. oktober Spørreundersøkelse se midtoppslag Hjerter som banker for Rykkinn! se side 4 5 Nytt liv i furua se

Detaljer

N R 1. Bondivann. SIDE 12 - Peter Zeiner: Om å bo på Rykkinn. SIDE 5 - Bondivann. SIDE 22 - Orden på rommet

N R 1. Bondivann. SIDE 12 - Peter Zeiner: Om å bo på Rykkinn. SIDE 5 - Bondivann. SIDE 22 - Orden på rommet N Y T T N R 1 2 0 0 6 Bondivann SIDE 5 - Bondivann SIDE 12 - Peter Zeiner: Om å bo på Rykkinn SIDE 22 - Orden på rommet 2 ABBL NYTT NR 1 2006 MEDLEMSBLAD FOR ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAG NR 1-2006 Ansvarlig

Detaljer

N R 2. Se side 2. ABBL flytter til: Victoriagården, inngang fra Kinoveien. SIDE 18 Ferietips: Langsom tid på. SIDE 4 Boliger under planlegging: SIDE 3

N R 2. Se side 2. ABBL flytter til: Victoriagården, inngang fra Kinoveien. SIDE 18 Ferietips: Langsom tid på. SIDE 4 Boliger under planlegging: SIDE 3 N Y T T N R 2 2 0 0 8 BJØRNEKOLLEN BORETTSLAG 50 ÅR Se side 2 ABBL flytter til: Victoriagården, inngang fra Kinoveien SIDE 3 ABBL FLYTTER SIDE 4 Boliger under planlegging: Boliger for unge på gullhella

Detaljer

NYTT. UTLYSNING Kirkeveien 71 F, Haslum. se midtoppslag

NYTT. UTLYSNING Kirkeveien 71 F, Haslum. se midtoppslag Nr. 1-2013 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ UTLYSNING Kirkeveien 71 F, Haslum se midtoppslag VISNING: Lørdag 9. og søndag 10. februar kl. 13.00 SØKNADSFRIST: Fredag 15. februar (se søknadsblankett

Detaljer

Nytt medlemskort. for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel. Billige billetter til ABBLmedlemmer. Se side 10-11.

Nytt medlemskort. for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel. Billige billetter til ABBLmedlemmer. Se side 10-11. Nr. 1-2015 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Nytt medlemskort for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel Se side 10-11 Billige billetter til ABBLmedlemmer Se side 18-19 NYTT MEDLEMS-

Detaljer

Informasjonsmøte om nye boligprosjekter

Informasjonsmøte om nye boligprosjekter N Y T T N R 2 2 0 1 2 Informasjonsmøte om nye boligprosjekter 24. april kl. 19.30, se side 4. Foto: Karl Braanaas, Budstikka 2012 Innflytting etter Rykkinn-brannen Se side 8 Medlemskort for 2012 / Rabattavtaler

Detaljer

NYTT. God sommer! NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. Nr. 2-2014. Pottepryd hagetrender 2014 Se side 16. Rekordår for sykkeltyverier Se side 15

NYTT. God sommer! NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. Nr. 2-2014. Pottepryd hagetrender 2014 Se side 16. Rekordår for sykkeltyverier Se side 15 Nr. 2-2014 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ God sommer! ABBL Eiendomsmegling Se side 4 Rekordår for sykkeltyverier Se side 15 Pottepryd hagetrender 2014 Se side 16 2 ABBL NYTT nr. 2 2014 Medlemsblad

Detaljer

NYTT. Medlemmer og forretningsforbindelser ønskes god jul og godt nytt år. Direktørskifte i ABBL se side 4 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ

NYTT. Medlemmer og forretningsforbindelser ønskes god jul og godt nytt år. Direktørskifte i ABBL se side 4 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Nr. 4-2014 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Medlemmer og forretningsforbindelser ønskes god jul og godt nytt år Direktørskifte i ABBL se side 4 2 ABBL NYTT nr. 4 2014 Medlemsblad for Asker og

Detaljer

Nr. 3-2014 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. NY renovasjonsordning i Bærum. se side 10

Nr. 3-2014 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. NY renovasjonsordning i Bærum. se side 10 Nr. 3-2014 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ NY renovasjonsordning i Bærum se side 10 2 ABBL NYTT nr. 3 2014 Medlemsblad for Asker og Bærum Boligbyggelag NR 3-2014 Ansvarlig utgiver: Asker og

Detaljer

Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes

Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes N Y T T N R 1 2 0 0 9 Hauger stasjon/kolsåsbanen Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes Se ABBLs bemerkninger til kommuneplanutkastet side

Detaljer

Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett.

Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett. N Y T T N R 2 2 0 0 9 Arne Kristiansen Jan Erik Reenskaug Ole Kvigne Stian Nyblin Erichsen Eksamen bestått se side 2 Asker utvidet kildesortering se side 9 Boligministeren svarer se side 6 Reiseforsikring

Detaljer

Nye boliger Bekkestua

Nye boliger Bekkestua N Y T T N R 4 2 0 0 7 Nye boliger Bekkestua Foto Bekkestua: Nye boliger på Bekkestua Se vedlagte medlemsundersøkelse SIDE 15 18 Ungdomsboliger for utleie Heimdal Ungdomsboliger Heimdal Søknadsfrist 15.

Detaljer

VI HAR OVERSIKTEN! N R 1 ALLE VET AT VI ER BEST PÅ SALG AV BORETTSLAGSLEILIGHETER. VI ER MINST LIKE GODE PÅ SELVEIERLEILIGHETER.

VI HAR OVERSIKTEN! N R 1 ALLE VET AT VI ER BEST PÅ SALG AV BORETTSLAGSLEILIGHETER. VI ER MINST LIKE GODE PÅ SELVEIERLEILIGHETER. N Y T T N R 1 2 0 0 7 VI HAR OVERSIKTEN! ALLE VET AT VI ER BEST PÅ SALG AV BORETTSLAGSLEILIGHETER. VI ER MINST LIKE GODE PÅ SELVEIERLEILIGHETER. SIDE 6-7 SIDE 10 og 12 Årets medlemstilbud SIDE 24 og 25

Detaljer

Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no. - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23

Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no. - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23 N Y T T 1 2 0 0 8 Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23 2 ABBL NYTT NR 1 2008 Asker og Bærum

Detaljer

ABBL flytter. ABBL eiendomsmegling 25 år N R 4. Jubileumstilbud, se side 7. se side 4 se side 4. Gaver som varmer se side 16. ABBLs nye kontorlokaler

ABBL flytter. ABBL eiendomsmegling 25 år N R 4. Jubileumstilbud, se side 7. se side 4 se side 4. Gaver som varmer se side 16. ABBLs nye kontorlokaler N Y T T N R 4 2 0 0 8 1 5 2 6 3 4 ABBL eiendomsmegling 25 år 1) Johannes Rivertz - daglig leder / fagansvarlig / eiendomsmegler MNEF 2) Erik Kvam Johansen - eiendomsrådgiver 3) Ole Kvigne - eiendomsrådgiver

Detaljer

BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA

BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA N Y T N R 2 0 0 T 2 6 BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA Søknadsfrist 19. juni Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 www.abbl. 00 no 0('/(0 6.257 HUSK Medlemskontigenten Forfall 20. juni SIDE 9-11

Detaljer

Boligtilbud Bondihagen. Tilbud om nye ungdomsboliger N R 3. Søknadsfrist mandag 4. september. Søknadsfrist mandag 4. september.

Boligtilbud Bondihagen. Tilbud om nye ungdomsboliger N R 3. Søknadsfrist mandag 4. september. Søknadsfrist mandag 4. september. N Y T T N R 3 2 0 0 6 oligtilbud ondihagen Søknadsfrist mandag 4. september Se midtoppslag Tilbud om nye ungdomsboliger i Asker Søknadsfrist mandag 4. september Side 4-7 SIDE 11-12 Dame med engasjement

Detaljer

TRENDER - TIPS - INSPIRASJON - IDEER

TRENDER - TIPS - INSPIRASJON - IDEER Et inspirasjonsmagasin fra MAXBO Nr. 4 2010 Matt interiør Stilige bad Fet tapet Herlig høst TRENDER - TIPS - INSPIRASJON - IDEER De vet ikke hva de går glipp av Når temperaturen faller, vil mange oppsøke

Detaljer

Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE

Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE NBBO ET MEDLEMSBLAD FOR NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG - UTGAVE 2-2014 Vi ønsker alle våre medlemmer en fantastisk sommer! Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE Side 51-55 13 sider Terrasse,

Detaljer

Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 4 2010. Godt boligsalg s. 7 19-åring med 57 års ansiennitet s.34. Klar for vinteren? s.10

Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 4 2010. Godt boligsalg s. 7 19-åring med 57 års ansiennitet s.34. Klar for vinteren? s.10 Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 4 2010 Godt boligsalg s. 7 19-åring med 57 års ansiennitet s.34 Klar for vinteren? s.10 Hadji. Elsker Greys anatomy. (Eller egentlig McDreamy.) Laila. Elsker dart

Detaljer

Ny avtale med Eidsiva

Ny avtale med Eidsiva Et infor masjonsmagasin fra Vansjø Boligbyggelag Nr 3 2012 Ny avtale med Eidsiva Side 8 Vinn hjemmehjelp for et halvt år! Side 6 Medlemsfordeler Side 12 og 13 Nr. 3 - DESEMBER 2012 OPPLAG: 23.000 ANSVARLIG

Detaljer

Rømersvei Borettslag. Vi feirer Innflytting i. Nærhet, troverdighet, langsiktighet - Der folk trives. Les mer på side 44-45

Rømersvei Borettslag. Vi feirer Innflytting i. Nærhet, troverdighet, langsiktighet - Der folk trives. Les mer på side 44-45 NBBO Et medlemsblad for nedre buskerud boligbyggelag - utgave 1-2011 Rømersvei Borettslag Vi feirer Innflytting i Les mer på side 44-45 Lett og lekkert Bli kjent med Midtfylket NBBO s første boligblokker

Detaljer

Salgsstart for Ormtunga Borettslag på Draget s. 36. KBBL støtter KAK-satsing s. 11. Stavnesveien Borettslag rehabilitert s. 29

Salgsstart for Ormtunga Borettslag på Draget s. 36. KBBL støtter KAK-satsing s. 11. Stavnesveien Borettslag rehabilitert s. 29 Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Nr 6 2010 Foto:Terje Holm KBBL støtter KAK-satsing s. 11 Stavnesveien Borettslag rehabilitert s. 29 Salgsstart for Ormtunga Borettslag på Draget s. 36 MedleMstilbud

Detaljer