Divide-and-Conquer. Lars Vidar Magnusson

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Divide-and-Conquer. Lars Vidar Magnusson 13.1.2015"

Transkript

1 Divide-and-Conquer Lars Vidar Magnusson Kapittel 4 Maximum sub-array problemet Matrix multiplikasjon Analyse av divide-and-conquer algoritmer ved hjelp av substitusjonsmetoden

2 Divide-and-Conquer Algoritmer Divide (Del/Split) problemet opp i et antall delproblemer som er mindre instanser av samme problem. Conquer (Beseir/Hersk) delproblemene ved å løse dem rekursivt. Når delproblemen er små nok kan de løses enkelt. Combine (Kombiner) løsningene for delproblemene til en løsning for det orginale problemet.

3 Divide-and-Conquer Algoritmer Recursive Case Når delproblemene er store nok til å måtte deles opp ytterligere Base Case Når delproblemene er blitt små nok stopper rekursjonen opp (bottoms out)

4 Recurrences Recurrences (gjentagelser) er ligninger som beskriver en funksjon ved hjelp av seg selv på mindre input. Recurrences går hånd i hånd med divide-and-conquer algoritmer. Under er recurrence-ligningen for Merge-Sort som vi har hevdet er Θ(n log n). { Θ(1) if n = 1 T (n) = 2T (n/2) + Θ(n) if n > 1 Vi skal se på tre metoder for å løse recurrences i.e. finne asymptotiske grenser for løsningen.

5 Maximum-Subarray Problemet Å finne maksimum subarray (delarray) av en array med positive og negative tall kalles maximum-subarray problemet. Kan benyttes for å finne beste tidspunkt for å kjøpe og selge aksjer i aksjehandel. Kan løses brute-force ved å teste alle ( n 2) mulige varianter, men vi skal se om ikke vi kan finne en mer effektiv algoritme ved hjelp av divide-and-conquer.

6 Find-Maximum-Subarray Å finne maksimum-subarray i en array kan deles i to ved å dele input i to, slik vi gjorde med Merge-Sort. Vi får da en av tre muligheter Maksimum subarray ligger i venstre halvdel Maksimum subarray ligger i høyre halvdel Maksimum subarray ligger mellom de to delene Vi kan sjekke de to første enkelt ved hjelp av rekursjon, men den siste trenger en egen hjelpefunksjon.

7 Find-Max-Crossing-Subarray Find-Max-Crossing-Subarray(A, low, mid, high) 1 left-sum = 2 sum = 0 3 for i = mid downto low 4 sum = sum + A[i] 5 if sum > left-sum 6 left-sum = sum 7 max-left = i 8 right-sum = 9 sum = 0 10 for j = mid + 1 to high 11 sum = sum + A[j] 12 if sum > right-sum 13 right-sum = sum 14 max-right = j 15 return (max-left, max-right, left-sum + right-sum)

8 Analyse av Find-Max-Crossing-Subarray Vi kan enkelt finne de asymptotiske grensene for Find-Max-Crossing-Subarray ved å telle løkker. Vi har to løkker som begge itererer gjennom en andel av hele input. Siden løkkene kommer etter hverandre og ingen av de avbrytes under spesielle vilkår så er Find-Max-Crossing-Subarray = Θ(n).

9 Find-Maximum-Subarray Find-Maximum-Subarray(A, low, high) 1 if high == low 2 return (low, high, A[low]) 3 else mid = (low + high)/2 4 (left-low, left-high, left-sum) = Find-Maximum-Subarray(A, low, mid) 5 (right-low, right-high, right-sum) = Find-Maximum-Subarray(A, mid + 1, high) 6 (cross-low, cross-high, cross-sum) = Find-Max-Crossing-Subarray(A, low, mid, high) 7 if left-sum right-sum and left-sum cross-sum 8 return (left-low, left-high, left-sum) 9 elseif right-sum left-sum and right-sum cross-sum 10 return (right-low, right-high, right-sum) 11 else return (cross-low, cross-high, cross-sum)

10 Analyse av Find-Maximum-Subarray Når vi skal analysere Find-Maximum-Subarray holder det ikke å telle løkker. Vi må i stedet benytte oss av recurrences til å finne de asymptotiske grensene.

11 Analyse av Find-Maximum-Subarray I basis tilfellet, når n = 1, vil bare de første linjene av algoritmen kjøres i.e. T (1) = Θ(1). De to rekursive kallene tar begge halvparten av orginalinput i.e 2T (n/2). Kallet til Find-Max-Crossing-Subarray vil som vi fant tidligere kjøre på Θ(n) tid. Vi ender da opp med følgende recurrence-ligning. { Θ(1) if n = 1 T (n) = 2T (n/2) + Θ(n) if n > 1 Dette er den samme ligningen som vi fikk for Merge-Sort i.e. Find-Maximum-Subarray = Θ(n log n).

12 Matrix Multiplikasjon Matrix multiplikasjon mellom to 2 2 matriser A og B. [ ] [ ] a11 a A = 12 b11 b B = 12 C = AB a 21 a 22 b 21 b 22 Vi kan finne koeffisientene i matrisen C kan finnes ved å løse følgende ligning c ij = a i1 b 1j + a i2 b 2j Generelt for n n matriser kan vi finne c ij med følgende ligning. n c ij = a ik b kj k=1 Siden det er n 2 koeffisienter i en n n matrise ender vi da opp med at Square-Matrix-Multiply = Θ(n 3 ).

13 Square-Matrix-Multiply-Recursive For å gjøre oppgaven litt enklere så sier vi at vi bare jobber med n n matriser hvor n {2 x : x N}. En multplikasjon av to n n matriser kan da gjøres ved å dele en matrise opp i 4 stykk n/2 n/2 delmatriser. A = ( ) A11 A 12 A 21 A 22 B = ( ) B11 B 12 B 21 B 22 C = ( ) C11 C 12 C 21 C 22 Delmatrisene settes så sammen igjen etter multiplikasjonen. ( ) ( ) ( ) C11 C C = 12 A11 A = 12 B11 B 12 C 21 C 22 A 21 A 22 B 21 B 22

14 Square-Matrix-Multiply-Recursive Square-Matrix-Multiply-Recursive(A, B) 1 n = A.rows 2 let C be a new n n matrix 3 if n == 1 4 c 11 = a 11 b 11 5 else partition A, B, and C 6 C 11 = Square-Matrix-Multiply-Recursive(A 11, B 11 ) +Square-Matrix-Multiply-Recursive(A 12, B 21 ) 7 C 12 = Square-Matrix-Multiply-Recursive(A 11, B 12 ) +Square-Matrix-Multiply-Recursive(A 12, B 22 ) 8 C 21 = Square-Matrix-Multiply-Recursive(A 21, B 11 ) +Square-Matrix-Multiply-Recursive(A 22, B 21 ) 9 C 22 = Square-Matrix-Multiply-Recursive(A 21, B 12 ) +Square-Matrix-Multiply-Recursive(A 22, B 22 ) 10 return C

15 Analyse av Square-Matrix-Multiply-Recursive Vi har i basis-tilfellet n = 1 en kjøretid T (1) = Θ(1). I det rekursive tilfellet deles hver av de to n n matrisene opp i fire n/2 n/2 matriser og vi gjør 8 rekursive kall i.e. 8T (n/2). Vi må legge sammen resultatene fra de rekursive kallene, hver med n 2 /4 elementer i.e. hver av de fire addisjonene krever Θ(n 2 ) tid. Algoritmen har utelatt et viktig element, delingen av matrisene. Dette kan gjøres i enten konstant tid (Θ(1)) ved hjelp av indekser, eller i kvadratisk tid (Θ(n 2 )) ved hjelp av kopiering.

16 Analyse av Square-Matrix-Multiply-Recursive Utifra hva vi kom frem til på forrige slide så får vi følgende recurrence-ligning. { Θ(1) if n = 1 T (n) = 8T (n/2) + Θ(n 2 ) if n > 1 Som vi snart skal se gir dette en total kjøretid er Θ(n 3 ) som ikke er bedre enn direkte multiplikasjon. Legg merke til at vi kan fjerne konstante ledd i asymptotiske leddene men ikke i leddene som refererer til seg selv (T (n)) i recurrence-ligningen.

17 Strassen s Matrix Multiplikasjon Kjøretiden til den rekursive algoritmen for matrisemultiplikasjon kan forbedres fra Θ(n 3 ) til Θ(n log 7 ). Dette gjøres ved å redusere antallet nødvendige rekursive kall fra 8 til 7 ved å dele opp matrisen på en annen måte. Dette kalles Strassen s metode for matrisemultiplikasjon og er nøye dokumentert i boka.

18 Løse Recurrences med Substitusjonsmetoden Substitusjonsmetoden er den mest primitive av de tre metodene vi dekker i kurset, og kan derfor også oppfattes som den vanskeligste. Den kan beskrives med to enkle steg 1 Gjett på formen til løsningen e.g. Θ(n log n) 2 Bruk matematisk induksjon til å finne konstanter og vise at løsningen virker. Vi kan bruke substitusjonsmetoden til å finne både øvre og nedre grenser. En kraftig metode, men er svært avhengig av analytikers evne til å gjøre gode gjetninger.

19 Eksempel på Substitusjonsmetoden La oss bruke substitusjonsmetoden for å finne en øvre grense for T (n) = 2T (n/2) + n. Vi gjetter på at denne gjentagelsen er O(n log n). Da må vi bevise at T (n) cn log n for en eller annen positiv konstant c. T (n) 2(c( n/2 ) log( n/2 )) + n cn log(n/2) + n = cn log n cn log 2 + n = cn log n cn + n cn log n Dette holder for c 1.

20 Eksempel på Substitusjonsmetoden Det andre kravet i matematisk induksjon er at grensetilfellen må være oppfylt. Dette kan noen ganger bli et problem. Et eksempel er basistilfellet T (1) = 1. T (1) > 1 log 1 = 0 Dette oppfyller ikke kravet om at T (n) cn log n, men definisjonene av de asymptotiske grensene tillater at vi prøver oss med større verdier for n 0. La oss prøve n 0 = 2 i stedet. Vi setter først inn i likningen. T (2) = 2T (1) + 2 = 4 Dette oppfyller kravet, siden T (2) cn log n = 2c er gyldig for c 2.

21 Vanskeligheter med Substitusjonsmetoden Mye av vanskelighetene med substitusjonsmetoden går ut på å gjette riktig. Erfaring hjelper Begynn med løse grenser og jobb innover Siden vi jobber med matematisk induksjon kan vi ikke lenger være slappe med konstanter og lavere-ordens ledd. Alt må være formelt.

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2012 2013 1. runde

Norsk informatikkolympiade 2012 2013 1. runde Norsk informatikkolympiade 2012 2013 1. runde Uke 45, 2012 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler. Instruksjoner:

Detaljer

System av likninger. Den andre likningen løses og gir x=1, hvis man setter x=1 i første likning får man

System av likninger. Den andre likningen løses og gir x=1, hvis man setter x=1 i første likning får man System av likninger System av likninger er en mengde likninger med flere ukjente. I økonomiske sammenheng er disse svært vanlige ved optimering. Ofte må vi kreve deriverte lik null for å optimere. I kurset

Detaljer

Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter.

Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter. Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter. Dersom man ofte ikke er intressert i å finne eksakte løsninger kun sikkre interval, er ulikheter

Detaljer

Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra

Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra Anne-Mari Jensen Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra Innledning I ungdomsskolen kommer funksjoner inn som et av hovedområdene i læreplanen i matematikk. Arbeidet

Detaljer

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 5 Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Oppgave 1 Løs ulikheten x + 6 5 x + 2 Strategien er å

Detaljer

wxmaxima Brukermanual for Matematikk 1T Bjørn Ove Thue

wxmaxima Brukermanual for Matematikk 1T Bjørn Ove Thue wxmaxima Brukermanual for Matematikk 1T Bjørn Ove Thue Om wxmaxima wxmaxima er en utvidet kalkulator som i tillegg til å regne ut alt en vanlig kalkulator kan regne ut, også regner symbolsk. Det vil si

Detaljer

Når Merge sort og Insertion sort samarbeider

Når Merge sort og Insertion sort samarbeider Når Merge sort og Insertion sort samarbeider Lars Sydnes 8. november 2014 1 Innledning Her skal vi undersøke to algoritmer som brukes til å sortere lister, Merge sort og Insertion sort. Det at Merge sort

Detaljer

8 Likninger med to ukjente rette linjer

8 Likninger med to ukjente rette linjer 8 Likninger med to ukjente rette linjer 8. Likninger med to ukjente Per vil teste kameratens matematiske kunnskaper. Han forteller at han har ni mnter med en samlet verdi på 40 kroner i lommeboken sin.

Detaljer

Algoritmer og datastrukturer Kapittel 3 - Delkapittel 3.1

Algoritmer og datastrukturer Kapittel 3 - Delkapittel 3.1 Delkapittel 3.1 Grensesnittet Liste Side 1 av 11 Algoritmer og datastrukturer Kapittel 3 - Delkapittel 3.1 3.1 En beholder 3.1.1 En beholder En pappeske er en beholder En beholder er noe vi kan legge ting

Detaljer

Sannsynlighetsregning

Sannsynlighetsregning Sannsynlighetsregning Per G. Østerlie Thora Storm vgs per.osterlie@stfk.no 5. april 203 Hva og hvorfor? Hva? Vi får høre at det er sannsynlig at et eller annet kommer til å skje. Sannsynligheten for å

Detaljer

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon Pong Introduksjon Pong er et av de aller første dataspillene som ble laget, og det første dataspillet som ble en kommersiell suksess. Selve spillet er en forenklet variant av tennis hvor to spillere slår

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Vi anbefaler at elevene blir introdusert for likninger via en praktisk problemstilling. Det kan for eksempel være:

Vi anbefaler at elevene blir introdusert for likninger via en praktisk problemstilling. Det kan for eksempel være: Likninger og algebra Det er større sprang fra å regne med tall til å regne med bokstaver enn det vi skulle tro. Vi tror at både likninger og bokstavregning (som er den algebraen elevene møter i grunnskolen)

Detaljer

EXCEL. 1.1 Arbeidsbøker og regneark

EXCEL. 1.1 Arbeidsbøker og regneark 1 EXCEL Excel er et regnearkprogram som utgjør en del av programpakken Microsoft Office. Dette dataprogrammet har blitt utviklet gjennom mange år og er i dag det regnearkprogrammet som dominerer markedet.

Detaljer

x n+1 rx n = 0. (2.2)

x n+1 rx n = 0. (2.2) Kapittel 2 Første ordens lineære differenslikninger 2.1 Homogene likninger Et av de enkleste eksemplene på en følge fås ved å starte med et tall og for hvert nytt ledd multiplisere det forrige leddet med

Detaljer

Alg. Dat. Øvingsforelesning 3. Grafer, BFS, DFS og hashing. Børge Rødsjø rodsjo@stud.ntnu.no

Alg. Dat. Øvingsforelesning 3. Grafer, BFS, DFS og hashing. Børge Rødsjø rodsjo@stud.ntnu.no Alg. Dat Øvingsforelesning 3 Grafer, BFS, DFS og hashing Børge Rødsjø rodsjo@stud.ntnu.no Dagens tema Grafer Terminologi Representasjon av grafer Bredde først søk (BFS) Dybde først søk (DFS) Hashing Hashfunksjoner,

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

OVERFLATE FRA A TIL Å

OVERFLATE FRA A TIL Å OVERFLATE FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til overflate... 2 2 Grunnleggende om overflate.. 2 3 Overflate til:.. 3 3 3a Kube. 3 3b Rett Prisme... 5 3c

Detaljer

Grunnleggende Grafalgoritmer II

Grunnleggende Grafalgoritmer II Grunnleggende Grafalgoritmer II Lars Vidar Magnusson March 17, 2015 Kapittel 22 Dybde-først søk Topologisk sortering Relasjonen til backtracking Dybde-Først Søk Dybde-først søk i motsetning til et bredde-først

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Sponset av Uke 46, 2014 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler.

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logaritmer 9.1 Potenser Regneregler 2 3 ¼ 2 2 2 Vi kaller 2 3 for en potens. 2 kaller vi for potensens grunntall og 3 for eksponenten. En potens er per definisjon produktet av like store tall.

Detaljer

KOMPLEKSE TALL. hvor x og y er reelle tall. x = Re z og y = Im z

KOMPLEKSE TALL. hvor x og y er reelle tall. x = Re z og y = Im z KOMPLEKSE TALL. Innledning og definisjoner Mengden av komplekse tall danner en utvidelse av den reelle tallmengden. Denne utvidelsen skjer ved at vi innfører en ny størrelse (et tall) i som er slik at

Detaljer

3.9 Teori og praksis for Minste kvadraters metode.

3.9 Teori og praksis for Minste kvadraters metode. 3.9 Teori og praksis for Minste kvadraters metode. Vi fortsetter med minste kvadraters problem. Nå skal vi se nærmere på noen teoretiske spørsmål, bl.a. hvordan normallikningene utledes. Minner om MK problemstillingen:

Detaljer

KORT INNFØRING I GEOGEBRA

KORT INNFØRING I GEOGEBRA Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING I GEOGEBRA... 4 ØVELSE 1. TEGNE GRAFER... 9 ØVELSE 2. TEGNE GRAFER TIL RASJONALE FUNKSJONER... 11 ØVELSE 3. LIKNINGSLØSNING... 15 ØVELSE 4. TANGENTER OG MAKS OG MIN

Detaljer

Høyfrekvens finans og markedets mikrostruktur på Oslo Børs Arne Danielsen

Høyfrekvens finans og markedets mikrostruktur på Oslo Børs Arne Danielsen Høyfrekvens finans og markedets mikrostruktur på Oslo Børs Arne Danielsen Masteroppgave i statistikk Finansteori og forsikringsmatematikk Matematisk institutt Universitetet i Bergen 18. september 2009

Detaljer

Spøkelsesjakten. Steg 1: Lag et flyvende spøkelse. Sjekkliste. Introduksjon

Spøkelsesjakten. Steg 1: Lag et flyvende spøkelse. Sjekkliste. Introduksjon Spøkelsesjakten Introduksjon Dette prosjektet er inspirert av tivolispillet Whack-a-mole, hvor man slår muldvarper ned igjen i hullene sine. I vårt spill er det spøkelsene som blir borte vi klikker på

Detaljer

Problemløsing. Treningshefte foran den Internasjonale Matematikkolympiade. Einar Andreas Rødland 199X

Problemløsing. Treningshefte foran den Internasjonale Matematikkolympiade. Einar Andreas Rødland 199X Problemløsing Treningshefte foran den Internasjonale Matematikkolympiade Einar Andreas Rødland 199X Innhold 1 Innledning 3 2 Logikk og notasjon 3 3 Reductio ad absurdum 5 4 Induksjon 5 4.1 Induksjonsbevis.................................

Detaljer