Verden, Nordland og Sør Helgeland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verden, Nordland og Sør Helgeland"

Transkript

1 Verden, Nordland og Sør Helgeland

2 Verden - Krisometer fritt etter DNBNOR - NORDLANDSBANKEN

3 MULIGHETER INSPIRASJON DEBATT- FAKTA UTVIKLING - UTFORDRING

4 Nordland tar utfordringen

5 Tøffe tider, men lys rundt svingen

6 Helgeland status Sterk vekst har økt mangfold, omsetningsrekord i 2008 på 32.5 milliarder, en dobling på 8 år. På Sør Helgeland, 4,7 Milliarder, + 83 % siste 5 år (15% av Helgel) Helgeland er svært gode på drift, driftsmargin på 8,1 % er godt over Landsgjennomsnittet. Sør Helgeland 4,5 % av omsetn (211 millioner) Store verdier er skapt, 15,8 milliarder i økt totalkapital siden I alt er det investert 22 milliarder i lån og 12 milliarder i egenkapital. Ek Andel 35 %, Sør Helgeland 30,7%) er sysselsatt på Helgeland, 830 flere en for 5 år siden. Sør Helgeland, 163 flere. (-21 siste år) Store endringer i drivkreftene. Frem til 08 var industrien og BA viktigste jobbskaper, etter 08, offentlig sektor er viktigste jobbskaper stanset veksten i Industrien og havbruk, fortsatt lav sysselsettingseffekt I 2009 faller omsetningen med 9 %, og 245 færre sysselsatte på tross av vekst i offentlig sektor. -2 % Helgeland

7 Kraftig vendepunkt. Store ufordringer. Indeks 2000 = milliarder 7

8 Regionale forskjeller i forventninger til =gyllen

9 Hvor store er de ulike sektorene? 9

10 Utviklingen i omsetning Helgeland, Nominelle verdier, hovedsektor, Sum 33 millioner Helgeland høyre akse (1000 Nok)

11 Vekstskaperne i Nordland 11

12 Regionvis vekst i omsetning

13 Helgelands betydning i Nordland

14 Ikke alle spådommer om snarlig død slår til: Utvikling i fiskeriene i Nordland

15 Prisutviklingen kr/kg snittpris Alvorlig for oppdrettslaksen

16 Meget god drift, 2009 marker slutt på gullperiode 16

17 Lønnsomhet etter sektor

18 Forskjeller i lønnsomhet på Helgeland (driftsmargin i % av omsetning)

19 Hvor solide er Nordlandsbedriftene (egenkapitalandel)

20 Hvor er egenkapitalen investert i Nordland (45,5 milliarder) (I milliarder og %)

21 Egenkapitalandel pr sektor Helgeland

22 Egenkapital fordeling regioner Helgeland (sum 12,02 milliarder)

23 Eksport fra Nordland og Norge Indekserte verdier (2000=100) Fall i %, ville vært over 30 % uten en så stabil lakseeksport. 23

24 Relativ utvikling i sysselsetting og omsetning Sør Helgeland Indeks (2000=100)

25 Hvordan endres jobbmarkedet i Nordland og Norge 5502 nye siden 5502 nye siste 5 år 25

26 Og på Helgeland 2000= 100

27 Den store forskjellen: tjenesteproduksjon mot bedrifter

28 Kompetansebedriftene Svak vekst i tjenesteyting betyr sterk økning av importen av slike tjenester

29 Sysselsettingsutvikling Sør Helgeland

30 Når har vi skapt netto nye jobber på Helgeland

31 Jobbskaping 04-09, 5502 Ville vært 2189 hvis vi hadde klart landsgjennomsnittet

32 Bopreferansene er også tankevekkende, Den sterkeste trekk kraften er imidlertid ikke byene, men byene i sør.

33 Resultat Vi vinner ikke nok av de unge med høy utdanning. Endring befolkning alderen år Nordland og Norge 33

34 Antall innbyggere etter ettårig aldersinndeling Andel som utdanner seg Og forlater fylket permanent (10500) Andel Som velger Nordland De som er kandidater til flytting De som pensjoneres 34

35 Antall sysselsatte Nordland etter ettårig alder Disse unge mister vi sørover (10500) Rundt skal bli pensjonister Disse beholder vi

36 Situasjonen om 10 år Disse vi skaffe (10500) Dissemå risikerer vi ikke er her. Økonomien kan krympe Disse beholder vi

37 Endring i befolkning etter aldergruppe siste 5 år Nordland har en like stor vekst i den aldrende befolkningen uten tilsvarende antall yngre å supplere med 37

38 Hvor lykkes de med å bosette de unge? Antall i alderen år med høyere utdanning etter fylke. Endring

39 Kompetanseprofil Helgeland vs Norge (% andel)

40 Kompetanse - til ettertanke

41 Noen grupper har vi godt grep på: Sysselsatte med høyere utdanning fordel på fagfelt Nordland og Norge Sysselsatte med høyere utdanning fordelt på41 fagfelt.jpg

42 Vi har aldri hatt bedre privatøkonomi 42

43 Andel sysselsatte med høyere utdanning pr kommune

44 HELGELANDS UTGANGSPUNKT Helgeland: Industriregion og eksportregion nr 1 Helgeland Havbruksregion nr 1? Helgeland: Samferdselsregion nr 1? Helgeland: Tjenesteprodusenten? Helgeland: Videreforedleren? Helgeland: Teknologisk i forkant? Helegland: kommunal rikdom og handlingskraft! Helgeland: Opptatt av kompetanse Helgeland: Paradis for de unge med høy utdanning? Helgeland: Norges raskest voksende petroleumsregion? Helgeland: En samlet region med sterk røst utad Helgeland: Andres suksess er viktig for vår suksess 44 Helgeland 2020: Nr 1. Helgelands må løse dagens svake utnyttelse av jobbskaping i tjenesteyting. Nr 2. Sterk produksjonskultur - lite flink til å utnytte kompetansen til de høyt utdannede åringene. Nr 3. Helgeland må VINNE STØRRE ANDEL AV UNGDOMMEN Nr 4. VANSKELIG, FORDI jobbmulighetene for unge ofte mangler. Nr 5. Mulighetene er mange, men nesten alle krever et høyt samhandlingsnivå for at aktører i regionen skal vinne Nr 6. Moderne samferdsel, Yessss! Nr 7. Helgeland, på Hugget

45 Helgeland og utviklingen, slik? Foto: ASK/NRK

46 Eller slik? Foto: ASK/NRK

47 Noen av de store mulighetene Hvis takten holdes og planer gjennomføres: Infrastruktur for samferdsel (15-22 milliarder) Kraftproduksjon alle typer (39 milliarder) Infrastruktur for transport av elektrisitet (8 milliarder) Ny kapasitet, ny industri (12 milliarder) Leting, produksjon, foredling, og vedlikehold innen olje og gass ( ) milliarder (30-40 milliarder per år) I tillegg kommer Normale investeringer Teknologi og kompetanse vil være avgjørende for å lykkes, og for å få en størst mulig andel av det som kommer. Lokal vilje og ønske vil avgjøre vår andel av disse ringvirkningene

48 Den nordnorske sokkelen Installasjoner i drift Snøhvit Gass Olje / Gass Goliat T ro m s ø H a m m erfes t Gro A lta H a rs ta d N a rvik Luva Skarv Viktoria K irk ene s B odø Norne S a ndnes s jøe n B rø nnøys un d M o i R a na T ro m s ø H a m m erfes t M urm a ns k M o s jøen T rondheim O s lo H els ink i L o ndo n Kilde: Kjell Giæver, Petroarctic 48

49 Helgeland må være attraktivt! Det er pent og godt bevart her, og mange vil bevare oss enda mer Men folk strømmer ikke til og jobbene skapes ikke av at det er pent her. Helgeland, plommen i egget for: Råvareindustrien og handel og opplevelsesnæringene Bedriftene er godt trent i omskiftende konjunkturer Men lite trent i videreforedling Og tjenesteproduksjon Må tekkes store bedrifter skal vi lykkes. Lønnsomhet, i globalt perspektiv, masse ressurser, stabilitet, viktig for internasjonale investorer Lokale bedrifter har vei ut i verden, gjennom tilgang til internasjonalt eide springbrettkunder. God plass = vekstforhold for Havbruk = Global ener på 25 år! Flink, verdifull og stabil arbeidsstokk

50 Hvor kan vi bli mer attraktive Hvordan: Vår evne til å håndtere på en kultivert måte Urbanisering Fremveksten av det globale kunnskapssamfunn Stadig raskere teknologisk utvikling Vinne kampen om de unge Stimulere kunnskapsintensiv tjenesteyting By og regionsentra, modernisere samfunnsstruktur Sørge for massivt fotfeste for petroleumsnæringen Sørg for at Universitetet i Nordland blir i verdensklasse Finne og knytte talentene til oss Langt sterkere beredskap drive teknologisk trendovervåkning Investere i både infostruktur og infrastruktur

51 Hvordan tenke for å få til mer utvikling og mindre krangel? Hva mangler vi av kunnskap Ressurser Muligheter Kreativitet Evne til å utnytte investeringene Sterke sider og svake sider Team kompetanse Entreprenørerne Bedriftslederne Kompetanse Kapital Teknologi Ledelse, hvem er driverne I prosessene 51

52 Hva kan gjøre det enklere å få til en positiv utvikling? Bra med samarbeid, men samarbeider de riktige personer i næringslivet, og er nettverket globalt nok? Bra med samarbeid i offentlig sektor, men samarbeider de riktige personene og prioriteres det riktig? Snu på det er den enkle kuren - arbeid sammen, gjerne med de langt borte De svært viktige produktive unge sender et svært sterkt signal ved å ikke ønske å bo her. Har vi tatt inn over oss hvorfor? Hvem kan løse utfordringen når kommunenes kraft som utviklingsaktør er sterkt svekket, og vi går ikke av veien for å hindre de som vil? Staten kvier seg for å gjøre endringer i kommunestrukturen på vegne av oss = dette har vi alt ansvar for selv Infrastruktur, aktiv sentralisering, større kommuner, mye bedre samferdsel, moderne bomiljø for de unge =strategier for å bli attraktive Husk: vekst vil kun komme som følge av netto tilgang på nye jobber Vår store utfordring: Behold de unge og få tak i flere! 52

53 Til slutt: Forsiktig optimisme, store kontraster, infrastruktur, infostruktur, 5 felt utenfor Helgeland, vinne flere unge, kompetansebedrifter, by og regionsentra, nærmere verden 53

54 Takk for oppmerksomheten! Si gjerne din mening på facebook gruppa også!

FREMTIDENS HELGELAND. Helgeland i dag og frem mot 2020. Utgitt av Helgeland Sparebank

FREMTIDENS HELGELAND. Helgeland i dag og frem mot 2020. Utgitt av Helgeland Sparebank FREMTIDENS HELGELAND Helgeland i dag og frem mot 2020 Utgitt av Helgeland Sparebank 2010 1 FORORD I forbindelse med Helgeland Sparebank sitt 150 års jubileum i 2010 ønsket banken å få utarbeidet en rapport

Detaljer

tar utfordringen innhold: 5-7 8-10 11-13 14-15 16-17 18-25 26-27 28-29 30-31 Nordland: Karsten Nestvold Leder Styringsgruppen Direktør

tar utfordringen innhold: 5-7 8-10 11-13 14-15 16-17 18-25 26-27 28-29 30-31 Nordland: Karsten Nestvold Leder Styringsgruppen Direktør INDEKS NORDLAND 2010 c Nordland: tar utfordringen 2 innhold: 5-7 Tøffe tider, men lys rundt svingen 8-10 Næringslivets aktivitetsnivå 11-13 driftsresultat og rentabilitet 14-15 egenkapital 16-17 eksport

Detaljer

INDEKS NORDLAND. En rapport om utviklingen gjennom 2014 og utsiktene for 2015 ÅRGANG: 2015. Høyest kapasitetsutnyttelse

INDEKS NORDLAND. En rapport om utviklingen gjennom 2014 og utsiktene for 2015 ÅRGANG: 2015. Høyest kapasitetsutnyttelse Mer lønnsom enn landsgjennomsnittet Høyest kapasitetsutnyttelse i Norge Befolkningsvekst i 28 kommuner Venter god vekst i 2015 Har 67 % av eksporten fra Nord-Norge INDEKS NORDLAND En rapport om utviklingen

Detaljer

Sammendrag. Status i næringsliv, arbeidsmarked og befolkning i Midtre Hålogaland. En rapport til:

Sammendrag. Status i næringsliv, arbeidsmarked og befolkning i Midtre Hålogaland. En rapport til: Sammendrag Midtre Hålogaland strekker seg fra ytterst i Lofoten til Gratangen i Nord. Regionen inkluderer Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Sør-Troms. Det bor 119000 innbyggere i regionen. Regionen har betydelige

Detaljer

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN LESSONS FROM THE FUTURE: Hvordan en klarte å tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser på Helgeland Erlend Bullvåg HHB-UIN UIN Norges mest kompakte campus + Universitetscampuser: Kunnskapssenteret på

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Virkemålet 2012 1 2012

Virkemålet 2012 1 2012 Virkemålet 2012 1 2012 2 Virkemålet 2012 Virkemålet 2012 3 Forord Selv om vi i Norge er blant de mest produktive i verden, ser vi at vår evne til stadig å forbedre oss har blitt svakere. For å snu denne

Detaljer

Egne prognoser for nordnorsk økonomi

Egne prognoser for nordnorsk økonomi KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE Nyhet VÅR 2013 Egne prognoser for nordnorsk økonomi - Full fart på investeringene - Skrikende mangel på fagarbeidere ARENA Bo i nord 1 3 FORORD Oppdrag Nord-Norge 4 MAKROØKONOMI

Detaljer

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Sørlandsutvalget www.sorlandsutvalget.no Opplag:

Detaljer

horisont Søkelys på regionens kvaliteter! En drivkraft for vekst på Helgeland

horisont Søkelys på regionens kvaliteter! En drivkraft for vekst på Helgeland horisont Helgeland E t m a g a s i n f o r d e g s o m b o r o g v i r k e r p å h e l g e l a n d Søkelys på regionens kvaliteter! En drivkraft for vekst på Helgeland horisont helgeland Stolthet og kunnskap

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV ROGALAND, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Bygde og. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø. næringsutvikling I Susendalen

Bygde og. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø. næringsutvikling I Susendalen Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Susendal, 22 mai, 2007 Agenda Litt utenom temaet: Nærings og samfunnslivets situasjon på indre Helgeland Forskerblikk på nærings og bydeutvikling I Susendal Noen

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Befolknings- og næringsutvikling kunnskapsgrunnlag for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane Vestlandsforsking-rapport nr.

Befolknings- og næringsutvikling kunnskapsgrunnlag for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane Vestlandsforsking-rapport nr. Befolknings- og næringsutvikling kunnskapsgrunnlag for utvikling av Vestlandsforsking-rapport nr. 8/2011 Lars E. Eide, Johannes Idsø, Erik W Jakobsen, Ingjerd Skogseid, Morten Simonsen side 2 Vestlandsforsking

Detaljer

Rogaland, oktober 2004

Rogaland, oktober 2004 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 2004 02:2004

Detaljer

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst Team Bodø Utvikling Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2012 64977/2012 2012/7795 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/28 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/26 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

ENON AS. kompetansenettverk for samfunn, økonomi og verdier

ENON AS. kompetansenettverk for samfunn, økonomi og verdier MENON publikasjon Nr. 5/2007 Alderdom og spesialisering Norsk næringsstruktur i 2025 i lys av eldrebølge og globalisering Leo A. Grünfeld Jørgen Heibø Modalsli Rolf Røtnes ENON AS kompetansenettverk for

Detaljer

Tale/artikkel, 26.09.2014

Tale/artikkel, 26.09.2014 Tale/artikkel, 26.09.2014 Av: Finansminister Siv Jensen Sparebankforeningens 100-årsjubiluemskonferanse: Norsk økonomi og banknæring i et fremtidsperspektiv Oslo, 26. september 2014 Deres Kongelige Høyhet,

Detaljer

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Redegjørelse Finanstalen Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Ærede President, Norsk økonomi er i god stand. Vi har Europas laveste ledighet.

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

Lønnsomme bedrifter med langsiktig vekst og omstillingsevne er avhengige av god ledelse og godt eierskap.

Lønnsomme bedrifter med langsiktig vekst og omstillingsevne er avhengige av god ledelse og godt eierskap. Eierskap og ledelse Innledning...side 102 Ole Robert Reitan...side 104 Line Ellingsen...side 106 Øystein R. Skiri...side 110 Erik Warberg...side 114 Rune Alne...side 118 Zahid Saddiq...side 120 Frode Alfheim...side

Detaljer

Samfunns- og næringsanalyse for Aurland Kommune

Samfunns- og næringsanalyse for Aurland Kommune RAPPORT Samfunns- og næringsanalyse for Aurland Kommune MENON-PUBLIKASJON NR. 35/2012 Oktober 2012 av Heidi Ulstein, Anne Espelien, Rasmus Sandnes og Erik W. Jakobsen Sammendrag Introduksjon Overordnet

Detaljer

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver // Arbeidsmarkedete fram mot 2030 noen perspektiver Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver AV: JORUNN FURUBERG, ANNE-CATHRINE GRAMBO OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG Mange forhold ved samfunnsutviklingen

Detaljer

Konjunkturrapport. Norsk Industri 2013

Konjunkturrapport. Norsk Industri 2013 Konjunkturrapport Norsk Industri 2013 2013 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 1. februar 2013. Forsidefoto: www.istockphoto.com Montasje: Hans Y. Olsen, Malstrøm AS Ombrekking og trykk: BK Grafisk, Sandefjord

Detaljer

KOMPETANSE SOM REGIONAL UTVIKLINGSFAKTOR Kystnæringssenteret, Sortland Onsdag 12. desember kl. 11.00 11.25

KOMPETANSE SOM REGIONAL UTVIKLINGSFAKTOR Kystnæringssenteret, Sortland Onsdag 12. desember kl. 11.00 11.25 KOMPETANSE SOM REGIONAL UTVIKLINGSFAKTOR Kystnæringssenteret, Sortland Onsdag 12. desember kl. 11.00 11.25 NÆRINGSLIVETS KOMPETANSEBEHOV v/ Marit Liberg, Daglig leder av Opplæringskontoret for nordre Nordland

Detaljer

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN Konjunkturbarometeret 2013 SpareBank 1 SMN 1 Konjunkturbarometeret 2013 Konjunkturer Verden/Europa/Norge Trøndelag og Nordvestlandett 1 Utvalgte bransjer 1. Landbruk 8. Bank/Finans 2. Havbruk og fiskeri

Detaljer

En million ideer. - veien fra drøm til å lykkes som gründer RAPPORT MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015

En million ideer. - veien fra drøm til å lykkes som gründer RAPPORT MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015 RAPPORT En million ideer - veien fra drøm til å lykkes som gründer MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015 av Leo Grünfeld, Marcus Gjems Theie og Jens Fredrik B. Skogstrøm Forord I Norge bor det mange idéer. Hvert

Detaljer