RESULTA TRE6NSKAP. Rf:6NSKAP NIF - FOTBALL6RUPPA 2010 RESULTAT 15938, , , AWIK RESULTAT - DRIFT 15938, , ,87

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RESULTA TRE6NSKAP. Rf:6NSKAP NIF - FOTBALL6RUPPA 2010 RESULTAT 15938,69-24837,44 40776,13 2010 2009 AWIK RESULTAT - DRIFT 15938,69 33362,56-17423,87"

Transkript

1 Rf:6NSKAP NIF - FOTBALL6RUPPA 2010 RESULTA TRE6NSKAP AWIK GRUPPEAVGIFT , , ,00 TILSK. FRA KOMM , , ,35 ARRANGEMENT INNTEKTER , , ,80 SKILT I REKLAME I ANNONSER , , ,00 SALG AV NIF UTSTYR 14495,00 200, ,00 SPONSOR , , ,00 DIV. INNTEKTER 88000, , ,48 RENTEINNTEKTER 400, , ,25 SUM INNTEKTER , , ,68 pamelding CUP I SERIE 86300, , ,00 LEIE HALL I BANE I GARDEROBE 13100, , ,00 DOMMERKOSTNADER , , ,75 INNKJØP AV PREMIER 22024, , ,50 UTDANNING I UTVIKLING , , ,47 IDRETTSMATERIELL , , ,84 REVISJON ARBEID IDRETTSFORENINGEN 29386, , ,00 GODTGJØRELSE , , ,00 KONTOR-I DATA REKVISITA 40898, , ,18 TELEFON I PORTO 45587, , ,18 ARRANGEMENT KOSTNADER , , ,90 INNKJØP NIF- UTSTYR , , ,48 ANNONSER I ARBOK I AVIS , , ,40 SALG AV ANNONSER/SEIL , , ,40 DIV. KOSTNADER 68200, , ,87 BANKGEBYRER 7356, ,80-428,00 DRTIFT I VEDLIKEHOLD BANER 70573, , ,00 AVSKRIVNINGER 20000, ,00 SUM KOSTNADER , , ,55 RESULTAT - DRIFT 15938, , ,87 KGB - XTRA INNB. TRENINGSAVG , ,00 KGB - OVERFØRINGER , ,00 RESULTAT 15938, , ,13

2 Rt:6.NSKAP NIF - FOTBALLfiRUPPA 2010 BALANSE Ga KIOSKVOGN 20000, ,00 FORSKUDDSBETALT UTSTYR , ,00 MELLOMREGNING NIF 28397,20 MERVERDIAVGIFT (til gode) 7356, ,95 FORDRINGER 95125, ,00 LÅN TIL IDRETTSFORENINGEN KONTANTER 10000,00 BANK , ,25 SUM EIENDELER , ,20 KAPITAL , ,15 RESULTAT 15938, ,44 SUM KAPITAL , ,71 ARB.G.AVG/SKATT / FP 23057, ,00 MELLOMREGNING NIF 69190,19 FORSKUDDSBET.GRUPPEAVG. KORTSIKTIG GJELD / TIDSAVGREI 82001, ,30 SUM GJELD , ,49 SUM EGENKAPIGJELD , ,20 =~ J~~t4~ fb ~ ~'~~'--"- ~/7, UtJL~ C7~' --- NESODDEN FOTBALL MVA

3 REGNSKAP NIF - FOTBALL6RUPPA 2010 BUDSJETT 2011 GRUPPEAVGIFT TILSKUDD FRA KOMMUNEN I NIR ARRANGEMENT INNTEKTER SKILT I REKLAME I ANNONSER SALG AV NIF-UTSTYR SPONSOR DIV. INNTEKTER RENTEINNTEKTER SUM INNTEKTER pamelding CUP I SERIE LEIE HALL I BANE I GARDEROBE DOMMERKOSTNADER INNKJØP AV PREMIER UTDANNNING I UTVIKLING IDRETISMATERIELL OG LIGNENDE ARBEID IDRETISFORENINGEN GODTGJØRELSE KONTOR-I DATA REKVISITA TELEFON I PORTO ARRANGEMENT KOSTNADER INNKJØP NIF- UTSTYR ANNONSER I ARBOK I TRYKKING I AVIS SALG AV ANNONSER I SEIL DIV. KOSTNADER BANKGEBYRER DRIFT I VEDLIKEHOLD BANER AVSKRIVNINGER SUM KOSTNADER RESULTAT NESODDEN FOTBALL MVA

4 ÅRSMØTE i fotballgruppa i Nesodden idrettsforening avholdes på Idrettshuset, Berger stadion, tirsdag 1.mars 2011 klokka Dagsorden: 1. Konstituering av årsmøtet. Valg av møteleder. Godkjennelse av innkallingen. Valg av møtereferent. Valg av to personer til å underskrive møteprotokoll. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap. 4. Innkomne forslag. 5. Fastsettelse av neste års treningsavgift, styrehonorar og ev. andre avgifter. 6. Valg av gruppestyre: a) leder, b) 5 styremedlemmer, c) 2 vara medlemmer, c) valgkomite.(leder, 2 medlemmer, 1 vara) Årsberetning for perioden 18. februar mars Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Trond Halvorsen Nestleder Catelina Nørbech fra mai 2010 (Birgitte Salamonsen ut mai 2010) Styremedlemmer: Petter Rustad, Tom-Rune Fagernes, Jorunn Sellgren Fanebost, Catelina Nørbech (nestleder fra mai 2010) Varamedlemmer: Martin Lundquist (inn som styremedlem mai 2010) og Gunnar Nørbech.

5 Valgkomite: Harald Minde (Leder), Sonja Kjensli og Tormod Haugstad Dommerkontakt: Reidar Thomassen. På Engasjement: Trond Stagrim: Overganger, lisenser, spillerregistrering og forsikringer, kontakt krets og forbund. Liv Fagernes: Regnskap. Sverre Blessum Tarud: IT/webansvarlig. Lars Smith: Sportslig leder. Irene Størseth Lund: Trenerkoordinator jenter (Sluttet Y ) Lasse Grahl: Trenerkoordinator miniputt (Sluttet 31/ ) Fredrik Lund-Vang: Trenerkoordinator miniputt. (Startet 1/1-2011) Tom-Rune Fagernes: Trenerkoordinator gutt. Styrets aktivitet Det har vært avholdt ti ordinære styremøter. Styret har i tillegg vært representert hovedstyrets møter. på alle Itillegg har medlemmer av styret arrangert og deltatt på samtlige møter med lagledere og trenere og diverse komiteer. Trond Stagrim er valgt styremedlem i Oslo fotbalikrets. Nesodden Fotball har en tett og god dialog med kommunen og de politiske partiene på Nesodden. Det har blitt lagt kunstgress på Alvæmbanen i Her ble det gjort en fantastisk dugnadsinnsats både fra medlemmer,lokalt næringsliv og ikke minst kommunen. Man jobber også med å få på plass en kunstgressbane (Ter bane) på Nesoddbanen. Det er skrevet en intensjonsavtale med Nesodden videregående skole med tanke på å opprette en egen Fotball/idrettslinje. Dette ligger nå ute og kan søkes på. Frist 113. Blir spennende å se hvor mange som søker, og om man klarer å fylle opp en klasse. Skolen er svært positiv.

6 Det er jobbet svært mye dette året på å være forberedt til sesongen 2011 og spill i 2. divisjon. Styret har bestemt at 2. divisjons fotball ikke skal gå på bekostning av breddeaktivitetene i klubben. Arrangementer Fotballskole Fotballskolen var også i fjor et stort arrangement hvor nærmere 250 barn deltok og hele arrangementet varte en uke i juni måned. Dette har vært en suksess som styret ønsker å jobbe videre med, for å heve kvaliteten ytterligere på skolens innhold. l august i fjor ble det igjen arrangert fotballskole kun for jenter hvor det deltok ca. 70 medlemmer, igjen en suksess (ny rekord). Begge arrangementene ble sponset av Tine via Norges Fotballforbund. I tilegg arrangerte vi keeperskole 8-10/1 Omed hele 27 deltakere fra hele kretsen. Dugnader Det har vært avholdt flere dugnader relatert til sponsoravtaler med Tangen Nærsenteret og Meny hvor flere lag har deltatt. A-laget herrer har nedlagt et stort arbeid i forbindelse med samarbeidsavtalen med Nordea. Nordea er meget fornøyd med hvordan de har mottatt støtte og den måten klubben har behandlet avtalen vår. Nesodden Fotball fikk muligheten til å være med på Grand Prix festen på Aker Brygge gjennom Bama. Her var det med over 150 medlemmer i løpet av dagene dette varte. Her gjorde spesielt Gunnar Nørbech en kjempe jobb. Igjen nevnes den fantastiske dugnaden som ble gjort med kunstgressbanen på Alværn. Cuper Det ble i fjor som tidligere arrangert vår og høst cup for miniputter, om våren inne i Nesoddhallen og i begynnelsen av september ute (BendIt Cup) på KGB. Meget vellykkede Cuper med premier til alle. Nordea Elite Cup ble i år utvidet til å være 4 årganger. 95, 96, 97 og 98. Cupen ble arrangert med ca 30 lag over 2 uker. Dette er en del av Nordeaavtalen og den ble meget bra gjennomført. Svært gode tilbakemeldinger. En meget positiv sak er at vi også for 2011 er tildelt BendIt Cup. Fotballfest Årets fotballfest ble meget vellykket med 126 deltakere. Her var selvfølgelig opprykket til 2. divisjon det som ble feiret mest. Takk til Spisskammerset som sto for den gode servenngen.

7 Sportslig leder Lars Smith har igjen vært engasjert som sportslig leder. Hans innsats for å koordinere den omfattende virksomheten til fotballgruppa, samt vedlikehold av anlegg, har vært svært viktig for et vellykket sportslig år. I tilegg har Lars stått bak vår nye fotballavis som hadde 3 utgaver i20 l O. Vi har i tillegg byttet utstyrsleverandør til Legea Kursvirksomhet Treningskontakt i 20 l O har vært Irene Størseth Lunde. Flere personer har deltatt i FLK l (fotballederkurs) i regi av Oslo Fotballkrets, og tilbakemeldingen fra deltagerne har vært alltid vært meget positive. Det har også vært arrangert aktivitetslederkurs internt, og styret ønsker seg enda flere medlemmer som vil ta kurs på de forskjellige trinn. Dette er fremtidig satsings område. Sportslig virksomhet Årets største prestasjon sto a-laget for da vi som klubb har tatt steget opp i 2. divisjon og blitt en toppklubb. Hovedtrener Even 0degaard og Lars Smith har begge gjort en god jobb for laget. Vi gleder oss veldig til sesongen Avtalene med Even og Lars på a- laget er fornyet ut sesongen Det er grunn til å skryte av både spillere, lagledelse og støtteapparat, og den bevisste satsingen på økt kvalitet både når det gjelder trening og treningsforhold når det gjelder alle årganger i fotballgruppa. KGB har bidratt sterkt til å øke kvaliteten på lagene i alle ledd. Vi er også stor takk skyldig til de ansvarlige i kommunen for å holde banen åpen på vinterstid. De har gjort en formidabel innsats. Stor skryt også til gruppen som har stått for arrangementene rundt a-kampene. Vi håper alle i år kjenner sin besøkeises tid og kommer på Berger for å heie på Nesodden Fotball i 2. divisjon. I løpet av siste år har vi hatt hele 8 spillere innom kretslag. Så mange har vi aldri vært. 3 jenter og 5 gutter. Dette er et godt tegn på at detjobbes godt på de aldersbestemte årgangen. Dette kommer blant annet av at vi nå har trinnleder på de aller fleste årganger samt spillerutviklere. I de lavere alderskullene er vi svært avhengige av ivrige foreldre. Både på jente og guttesiden. Dette fungerer bra i dag. Det er bra aktivitet på alle trinn, så muligheten for å klatre høyere i divisjonene er fortsatt tilstede.

8 Vi har som nevnt i sesongen 2010 hatt både spillerutvikler og koordinator på jente og guttesiden. Dette videreføres for sesongen Tilveksten av miniputter er stor og som vanlig ble det arrangert egen serie med femmer fotball. I år var første året alle miniputter spilte S'serie. Nesodden er en breddeklubb og stilte i fjor med 65 registrerte lag inklusive lagene i egen serie, og har i skrivende stund 794 spillere. Anlegg Ballbinge på Tangen og Jaer er under utvikling. Dommere Dommeransvarlig Reidar Thomassen har igjen gjort en meget god jobb. Foruten å dømme selv og arrangere kurs internt, er han gruppeleder i Oslo Fotballkrets for dommere, og gjør også der en god jobb. Trygve Kjensli: Dømmer i Adeccoligaen. Kim Tomas KIevengen: Dømmer i 3 divisjon. Trond Halvorsen Ble autorisert dommer i dommere tok kurset og er klare for autorisasjon i2011 sesongen. Klubben har i dag 10 aktive dommere, nye krefter er på gang for ytterligere kursing. Reidar arrangerte i 2010 klubbdommerkurs for 9 personer, hvorav 2 jenter, dette gjenspeiler den aktiviteten vi har på dommerfronten og tidligere erfarne dommere deltar internt og dømmer. KGB Fotballgruppa har nå fått meget god erfaring med KGB både sommer og vinter. Selv med store nedbørsmengder med snø, så har det vært ypperlige treningsforhold. De ansvarlige i Park og Idrett har gjort en formidabel innsats, og takket være dem, har vi optimale treningsforhold hele året. Denne banen har nå blitt så populær i kretsen, og vi ser hvordan andre klubber nå søker seg hit. Spennende å se om man får til å realisere tribune på KGB ila 2011 i fellesskap med kommunen.

9 ØKONOMI Nesodden Fotball driver med en sunn økonomi, og hadde et lite overskudd i året Nesodden Fotball byttet i 2010 fra eget organisasjonsnummer til undemr av NIF. Gammelt org.nr Nytt org. nr Endring var i månedsskifte mars / april 20 l O Men vi ser også at det koster mer og mer å drifte klubben år for år, derfor vil medlemskontingenten alltid være den viktigste og sikreste inntektskilden som bør vurderes hvert år. INNKOMNE FORSLAG 1.)Fjeme søskenmoderasjon på gruppeavgiften (treningsavgiften). 2.)0kning av gruppeavgiften (treningsavgiften)på inntil 10% hvis styret finner det nødvendig for videre utvikling av anlegg og adm/lønnede trenere i aldersbestemte årganger. 3.)Styrehonorar er i dag på kr ,- for styremedlemmer og kr ,- for styreformann. Det foreslås følgende: Styreformann 6.000,- Nestleder 4.500,- Styremedlemmer 3.500,- Varemedlemmer 3.500,- J -~.----_._

ff tballavis Nummer 2 2011

ff tballavis Nummer 2 2011 if f tballis 1 Fotball - et bud alle som vil spille ball ff tballis Nummer 2 2011 xxx IFs debut i andre divisjon har vært et eventyr så langt, med kalasseiere cupeventyr blant ingrediensene. Og nedover

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

Årsrapport 2013. Malvik, 6. februar 2014 Malvik Idrettslag avdeling fotball. Styrets leder, Rune Gaustad

Årsrapport 2013. Malvik, 6. februar 2014 Malvik Idrettslag avdeling fotball. Styrets leder, Rune Gaustad Malvik, 6. februar 2014 Malvik Idrettslag avdeling fotball Styrets leder, Rune Gaustad Fokusområder Styret har satt fokus på følgende punkter for å posisjonere fotballavdelingen. Dette skal være med å

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik.

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. ÅRSMØTE Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. 1 Innhold Dagsorden... 3 Styrets årsrapport 4 Økonomi. 5 Organisasjon 6 Rapport Yngres.... 7 Rapport Junior 9 Rapport Marked 9 Rapport

Detaljer

Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker.

Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker. Års beretninger for 2001: Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2001 februar 2002 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Jan Olav Hesthag, nestleder Gunn Omholt, sekretær Tove

Detaljer

ÅRSMØTE SPARBU IL 23. MARS 2015 Kl. 19.00 KLUBBHUSET. Sakliste:

ÅRSMØTE SPARBU IL 23. MARS 2015 Kl. 19.00 KLUBBHUSET. Sakliste: ÅRSMØTE SPARBU IL 23. MARS 2015 Kl. 19.00 KLUBBHUSET Sakliste: 1 Godkjenne de stemmeberettigede 2 Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden 3 Velge dirigent, referenter og to til å underskrive

Detaljer

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2014 97. årg. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Eller retter, fungerende leder

Detaljer

Årsmøte. Vear IF. Fotballgruppa

Årsmøte. Vear IF. Fotballgruppa Årsmøte Vear IF Fotballgruppa 31. januar 2008 Dagsorden: Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Sak 5. Sak 6. Åpning Valg av dirigent Godkjenning av innkalling og dagsorden Årsberetning med lagsrapporter Kontingent

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS

Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS 2013 Inkludert regnskap Forretningsorden Årsmøte Vigra IL og Generalforsamling Vigra IL Anleggsdrift AS : 1. Årsmøtet ledes av en valgt dirigent. Protokoll

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen Årsmøte for 2014 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen SAKLISTE 1. VALG AV REFERENT OG MØTELEDER. 2. OPPTELLING AV STEMMEBERETTIGE. 3. VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL. 4. GODKJENNING

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG

ÅRSMELDING 2012 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG ÅRSMELDING 2012 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG Status 2012 har vært et år med videre høy aktivitet i gruppene allidrett/ballidrett, fotball, innebandy og håndball. Se egne statuser for hver gruppe under.

Detaljer

ff tballavis Varen er levert! NIF klar for andre divisjon + Fotballinja Oppsummeringer

ff tballavis Varen er levert! NIF klar for andre divisjon + Fotballinja Oppsummeringer if f tballavis 1 Nesodden Fotball - et tilbud til alle som vil spille ball ff tballavis Nummer 3 2010 Varen er levert! De sa de skulle gjøre det, og det gjorde de. Nesodden rykket fortjent opp. Nå venter

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer