Unni Anita Farstad. Fra: John Ingar Øverland mailto:john.in ar.overland Sendt : 4. februar :36 Til: Karl-Otto Mauland Emne: Søknad. Ir.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unni Anita Farstad. Fra: John Ingar Øverland mailto:john.in ar.overland Sendt : 4. februar 2011 12:36 Til: Karl-Otto Mauland Emne: Søknad. Ir."

Transkript

1 Unni Anita Farstad Fra: Sendt: Til: Emne: Vedlegg: Karl-Otto Mauland 4. februar :24 VFK-FADM Stab Service Dok VS: Søknad Kursbeskrivelse-Vedlegg-RLK-februar211.docx; RLK-Søknad- Vestfold FR&Gafa.docx Denne skal registreres inn på sak Med vennlig hilsen Karl-Otto Mauland Rådgiver Nærings- og miljøseksjonen Regionalsektoren Vestfold Ikeskommune Tlf / Fra: John Ingar Øverland mailto:john.in ar.overland Sendt : 4. februar :36 Til: Karl-Otto Mauland Emne: Søknad Ir.no Hei, Skal det i tillegg være mer detaljert oppsett på budsjettene? Jeg har satt opp 2 kurs for Frø/pollinering, vi har fått veldig pågang og regner med å måtte sett opp et nytt enten det blir oppstart til høsten eller om et år. Det er ikke behov for å ha dette på papir da, eller skrevet under med min dårlige håndskrift og scannet og sendt? Med vennlig hilsen John Ingar Øverland Ringleder Vestfold Forsøksring Adresse: Gjennestadtunet 83 N-316 Stokke Telefon: Mobil: Fax: www. rontfa senter.no/vfr

2 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE Søknad om tilskudd til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket i Vestfold Opplysninger om kursarrangør Arrangør Organisasjonsnr (9 siffer) Bankgiro Vestfold Forsøksring og GA-FA Vestfold Adresse Postnr Poststed Gjennestadtunet Stokke Kontaktperson Epostadresse Telefon John Ingar Øverland / Opplysninger om kurset Kursnavn Se vedlegg for hvert enkelt kurs Kursansvarlig Tidspunkt for kurset Varighet (antall timer) Deltakeravgift Antall kurs Budsjett / finanseringsplan pr kurs Kostnader Kursri frøavl og pollinering John Ingar Øverland pr dag Bonden og god driftsledelse Johningar Øverland Høst 211- vinter for 4 dager/3 pr dag Vanningsteknikk og grøfting Siri Abrahamsen 7. mars 6 25/4 edlem/ikke medlem) 1 Vekstskifte og hygiene for å redusere smittepress av sjukdommer og frøugras grønnsaker i og poteter Torgeir Tajet 'ebruarjmars Sum Honorar forelesere Kursutvikling, kursledelse, planleggingskostnader Reise og opphold Kursmateriell SUM 1 Leie av lokaler Overnatting Servering SUM 2 Markedsføring, annonser m.m. SUM 3 SUM KOSTNADER Inntekter Kursavgift Andre inntekter Egeninnsats Søknadsbeløp SUM INNTEKTER (Legg til eller trekk fra rader e er behov, og tilpass teksten) Underskrift Sted og dato Gjennestadtunet 83, 316 STOKKE 3.februar 211 Søknaden sendes: Vestfold Fylkeskommune, Svend Foyns Underskrift John Ingar Øverland gate 9, 3126 Tønsberg eller på e-post til

3 Kurs i kløverfrøavl og pollinering 2 kurs, ett vinter og sommer ett kurs høst 211/vinter 212 og sommer 212 Bakgrunn Frøavl er en stor produksjonsgrein i Vestfold Fylke med ca 4 % av all frøproduksjon i Norge. Rødkløverfrøavlingene har vist en fallende utvikling de siste årene og rekrutteringen til frøavlere a denne arten er synkende og frafallet av erfarne frøavlere stor. Insektpollinering er helt avgjørende i kløver. Minkende populasjon av humler og antall arter i naturen kan være en årsak til fallende avlinger. Tiltak for å bedre forholdene for humler blir en vesentlig del av kurset. Mål Gjennom kurset ønsker en å gi kunnskap til både nye frøavlere og tidligere frøavlere slik at frøavlingene kan opprettholdes og dermed også beholde denne viktige produksjonen i Norge slik ikke import av kløverfrø blir nødvendig. Foredragsholdere Atle Mjelde er en av Norges mest kunnskapsrike personer på humler og er den som har opprettet informasjonen som en kan finne på Norsk Wikipedia om humler. Trygve Aamlid og Lars Havstad ved Bioforsk Landvik er i dag de som gjennom de to siste tiårene har gjennomført det meste av forskningen på frøavl i Norge. John Ingar Øverland er ringleder i Vestfold Forsøksring hvor han har arbeidet med frøavl som hovedfelt siden han ble ansatt i Program 1. Kursdag: Lørdag 5.februar kl : Humler og pollinering. Foredragsholder: Atle Mjelde og Anne Lene Thorsdatter Aase. - Generell humlebiologi - Plantevalg - Pollineringsøkologi - Oppdrett/"humlepleie" - Utsetting av kolonier - Populasjonsdynamikk - Tellinger og artsundersøkeler - Hvordan fordeler artene seg i og utenfor kløveråkeren. - Konkurrerende planter til rødkløver - Endringer av humlebestanden og artssammensetningen gjennom sesongen. - Hvor blir det av arter som kløverhumle. - Hva betyr vær og klimaendringer 2. Kursdag: Tirsdag 8.februar kl Dyrkingsteknikk. Foredragsholdere, Trygve Aamlid, Lars Havstad og John Ingar Øverland. - Gratil og Express som alternativer til Express i gjenlegg til kløverfrøeng. John Ingar - Bygg eller hvete som dekkvekst ved gjenlegg av kvitkløverfrøeng (Trygve). - Stubbehøyde og behandling av kornhalm ved gjenlegg av rød og kvitkløverfrøeng (Lars) - Vekstregulering til frøeng av kløver (Trygve). - Nedvisning og skårlegging ved høsting (Lars og John Ingar) 3.kursdag : Mai/juni Besøke eng hvor det er gjort tiltak for å bedre forholdene for humler. Vurdere effekten av tiltak. Vurdere andre dyrkingstiltak, ugrasbehandling, vekstregulering, skadedyrbekjempelse.

4 Bonden og god driftsledelse Målgruppe Unge bønder og andre bønder som ønsker bedre regnskapskapsforståelse og innsikt i be drift slederrollen Kursbeskrivelse Gjennom møteserien skal deltakerne få økt regnskapsforståelse og lære mer om budsjett og økonomistyring, samt planlegging ved større investeringstiltak. Møteserien er også tenkt å berøre problemstillinger av juridisk art i tilknyting til aktiv gårdsdrift. Samarbeidspartnere: Kurset tar utgangspunkt i et kursopplegg som gjennomføres av Romerike landbruksrådgivning på Romerike vinteren 211 og tilpasses for Vestfold med lokale samarbeidsparter i Vestfold. Teknisk arrangør, ansvar for gjennomføring: Vestfold Forsøksring Faglig ansvar: Vestfold Forsøksring, Romerike Landbruksrådgiving og MidtVestfold Regnskap Foreslått kursprogram: Kurskveld 1 Tema: Bedriftslederen Hvilke mål har jeg og de rundt meg. Bedriftslederen, fagpersonen og privatpersonen Ressurskartlegging. Materielle og menneskelige, nettverk, hvordan utnytte de. Hvilke oppgaver har jeg som bedriftsleder. Foredragsholdere : Lars Kjuus (Romerike landbruksrådgiving) + 1 Kurskveld 2 Tema: Skatteregnskapet og min økonomiske virkelighet Hvordan forstå mitt skatteregnskap Hva tjener jeg egentlig (driftsregnskap), oppbygging av verdier. Hvordan er min økonomiske situasjon. Privatforbruk Foredragsholdere : MidtVestfold Regnskap og Lars Kjuus Kurskveld 3 Tema: Økonomistyring Driftsplaner, investeringerog kalkyler Årsbudsjett, hva vil jeg tjene. e Likviditetsbudsjett, klarer mine jeg forpliktelser. Foredragsholdere : Lars Kjuus +1 Kurskveld 4 Tema: Finansiering og forsikringer Hva er viktigst betalingsevne eller pantesikkerhet og vurdering av dette. Lån eller leasing Samarbeidsløsninger Forsikringer Foredragsholdere : Landkreditt-bank og Lars Kjuus Kursavgift : Kroner 1,- for alle kveldene eller 3,- pr kurskveld.

5 Vanningsteknikk og grøfting Vanning er en betydelig kostnad i produksjonen, og både timing og for mye eller for lite vann kan gi konsekvenser på avlingsmengde og ikke minst kvalitet. På kurset ønsker vi å fokusere på hvordan man kan få best mulig økonomisk vanning. Utilfredsstillende drenert jord responderer for dårlig på alle innsatsmidler og er en kostbar produksjonsjord. Her berøres både nygrøfting og vedlikehold av eksisterende grøftesystem. Målgruppe : Medlemmer i GA-FA Vestfold, Vestfold Fr og Lier og omegn Fr (potet, grønnsaker, korn) og andre NLR enheter. Sted: Gjennestad Gartnerskole, amfi (over gymsal) Tid: Mandag 7. mars, kl Kursavgift : Kr 25 (inkl lunsj) (ikke medlemmer kr 4,-) Faktura sendes etter møtet. Påmelding: Innen tirsdag 1. mars, elektronisk påmelding på www. rontfa senter.no/ afa under oppslag datert eller til tlf Endelig program kommer, men foreløpige stikkord er nå: Vannbehov gjennom sesongen v/hugh Riley, Bioforsk Apelsvoll - Jordtyper, jordkvalitet, vannbehov, fordamping, vannbehov i ulike kulturer, hjelpemidler for kontroll av vannbehov Vanning og utstyr v/morten Freberg, Brødrene Frebergs Maskinforretning AS - Ulikt utstyr; dryppvanning, frostvanning, trykk, slanger og dimensjonering, dyser og dråpestørrelse, vedlikehold av vanningsmaskiner og drift for å unngå dyre reparasjoner Grøfting v/knut Volland, NLR Østafjells - Metoder, rørvalg, koblinger, vedlikehold, ettersyn, spyling, reparasjon, når utføres arbeid for å reduseres skade på jorda Økonomi ved grøfting v/torgeirtajet, GA-FA Vestfold - krav til avlingsøkning ved nygrøfting i korn og grønnsaker Arrangør : Vestfold Fr, GA-FA Vestfold, Lier og omegn Fr

6 Vekstskifte og hygiene for å redusere smittepress av sjukdomme og frøugras i grønnsaker og potet Opplysninger om kurset Målgruppe Produsenter av grønnsaker og potet, men også rådgivere Kort kursbeskrivelse Dagskurset vil inneholde stoff om hvordan man bygger opp et langsiktig vekstskifte for å unngå oppformering og bidra til redusert smittepress av ulike sykdommer. Frøugrasdelen vil omhandle strategier omkring hvordan man praktiserer ugraskamp i vekstskiftekulturene før grønnsaker og potet kommer inn, slik at en har gjort et godt forarbeide fø "hovedkulturen" skal produseres. Bakgrunnen er de restriksjoner som ligger på bruk av ugrasmid i flere "hovedkulturer" og som gjør at det blir enda viktigere å utføre god ugraskamp åra i forveien Hygienedelen vil ha fokus på reinhold av utstyr som brukes på ulike åkrer og også dette med de utfordringer leiejord og maskinsamarbeid gir i den sammenhengen. Samarbeidspartnere Vestfold forsøksring og Lier og omegn forsøksring

BygdefolketsStudieforbund Vestfold

BygdefolketsStudieforbund Vestfold BygdefolketsStudieforbund Vestfold SØKNAD OMMIDLER TIL KURS- OG KOMPETANSEUTVIKLING FOR LANDBRUKET I VESTFOLD 2011112 Bygdefolkets Studieforbund Vestfold søker med dette om tilskudd til kurs og kompetanseutvikling

Detaljer

Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011

Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011 Medlemsskriv Nr 4. 11. oktober - 2011 INNHOLD: INFO FRA DAGLIG LEDER... 4 KURS: BONDEN SOM BEDRIFTSLEDER... 5 AVLINGSSKADEERSTATNING... 8 UTFORDRING ETTER INNHØSTING... 8 SJEKK INNLØP, NEDLØPSKUMMER, AVSKJÆRINGSGRØFTER...

Detaljer

+ Gjødselplanskjema Retur innen 25.11.10. Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår!

+ Gjødselplanskjema Retur innen 25.11.10. Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår! Tunrappen Nr 3/2010 November ********************************************** Innhold: Situasjonsrapport Gjødselplan 2011 Gjødselinnkjøp. Når? Konsolidering på Sør-Helgeland - aksjon Bedre rådgivningstilbud

Detaljer

Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016. www.visithaldenkanalen.no

Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016. www.visithaldenkanalen.no Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016 www.visithaldenkanalen.no VELKOMMEN PÅ KURS Halden Regionalpark tilbyr Regionalparken har med dette gleden av å tilby kompetansehevende tilbud

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011 id Ringavisa Årsmelding 2010 10.mars 2011 Innhold Innkalling til årsmøte...3 Styrets årsberetning 2010...4 Årsmelding NLR NT 2010...6 Regnskap 2010 og budsjett 2011...12 Noter til regnskapet...16 Forslag

Detaljer

Studiekatalog FOTO: JAN JAKOBSEN. Bygdefolkets Studieforbund

Studiekatalog FOTO: JAN JAKOBSEN. Bygdefolkets Studieforbund Studiekatalog 2011 FOTO: JAN JAKOBSEN Bygdefolkets Studieforbund INNHOLD BSF - voksenopplæring i bygda s. 3 Organisasjon - Politikk - Samfunn - Bygdeliv s. 6 Næringsutvikling - Økonomi - Jus s. 9 Pedagogikk

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION NYTTEVERDI NARF mener at studiet og samarbeidet med NHH kan være en viktig bidragsyter til

Detaljer

GRØNT I FOKUS. nytt fra Landbruksrådgivinga PLANTEVERN. nummer 2. Tema: mai 2015, årgang 2

GRØNT I FOKUS. nytt fra Landbruksrådgivinga PLANTEVERN. nummer 2. Tema: mai 2015, årgang 2 GRØNT I FOKUS nytt fra Landbruksrådgivinga nummer 2 mai 2015, årgang 2 Tema: PLANTEVERN Leder Vern om dine favoritter TA VARE PÅ JORDA - OGSÅ NÅR DU SPRØYTER! Sprøytehjulene leveres i ønsket farge og sporvidde

Detaljer

For 2011 er jordbruksfradraget: Det generelle fradraget er 54 200 kr. Det prosentvise fradraget er 32 prosent. Maksimalt fradrag er kr 142 000.

For 2011 er jordbruksfradraget: Det generelle fradraget er 54 200 kr. Det prosentvise fradraget er 32 prosent. Maksimalt fradrag er kr 142 000. JORDBRUKSFRADRAG Flere har i disse dager fått brev fra Skatteetaten, der det står at fradragsført jordbruksfradrag ikke er godtatt. Vi har derfor tatt med litt om hovedkravene for jordbruksfradrag. Den

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø. post@marborg.no www.marborg.no

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst. Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015

Årsmøte i NLR SørØst. Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015 De som ønsker papirkopi av årsmøtepapirene må ta kontakt med oss, gjerne på sorost@nlr.no. Papirkopier vil foreligge på årsmøtet. Årsmøte i NLR SørØst Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015 Kl. 18:00

Detaljer

SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk

SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk ALLSKOGs hovedformål er å arbeide for andelseiernes økonomiske interesser tilknyttet eiendommen. Kompetansen til skogbrukslederne

Detaljer

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1006/07 ISSN-nr.: 0804-1873 Antall sider: 52 Prosjekt nr: 1083 Prosjekt tittel:

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

Nr 1/2013 Februar ****************************************************************************** Innhold:

Nr 1/2013 Februar ****************************************************************************** Innhold: Tunrappen Nr 1/2013 Februar ****************************************************************************** Innhold: Spennende fagmøteserie i mars møt opp! God agronomi og god økonomi to sider av samme

Detaljer

Menyen ØSTLANDET. Nyhetsbrev, februar 2014. KOMPETANSENETTVERKET FOR LOKALMATPRODUKSJON REGION ØST l NOFIMA AS. Tilbudet fra Kompetansenettverket

Menyen ØSTLANDET. Nyhetsbrev, februar 2014. KOMPETANSENETTVERKET FOR LOKALMATPRODUKSJON REGION ØST l NOFIMA AS. Tilbudet fra Kompetansenettverket Nyhetsbrev, februar 2014 Lokalmat er populært som aldri før, og det er spennende å se at det spirer og gror av små og store lokalmatinitiativer! Det er også positivt at mange godt etablerte lokalmatprodusenter

Detaljer

Siste nytt innen grovfor møter i januar, se side 2

Siste nytt innen grovfor møter i januar, se side 2 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 1 9. januar 2013 Siste nytt innen grovfor møter i januar, se side 2 Årsmøte i NLR Agder holdes 6. mars i Lyngdal Innhold: Siste nytt innen grovfor

Detaljer

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2013 Slik skal norsk kornproduksjon økes SIDE 4-11 Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø SIDE 12-23 YaraVita GRAMITREL nytt bladgjødslingsprodukt i korn SIDE 30-31

Detaljer

LÅN ELLER LEASING SOM FINANSIERINGSFORM?

LÅN ELLER LEASING SOM FINANSIERINGSFORM? LÅN ELLER LEASING SOM FINANSIERINGSFORM? Spørsmål om en skal velge lån eller leasing som finansieringsform dukker ofte opp i forbindelse med kjøp av ny traktor, diverse redskap, melkerobot, inventar i

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

ØSTLANDET. Kurs fra Kompetansenettverket i Øst 2015. Nye merkeregler for mat - kurs i Matinformasjonsforordningen

ØSTLANDET. Kurs fra Kompetansenettverket i Øst 2015. Nye merkeregler for mat - kurs i Matinformasjonsforordningen Kompetansenettverket for lokalmat ønsker å bidra til fortsatt vekst innen lokalmatsatsingen gjennom å tilby skreddersydde kurs, matfaglig rådgivning eller hjelp til å finne frem blant kompetansetilbydere

Detaljer

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek.

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Hvorfor kurs i markedsføring? Å vite hvordan en kan selge

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

Prosjektrapportering: Norskhjelp for voksne innvandrere

Prosjektrapportering: Norskhjelp for voksne innvandrere Prosjektrapportering: Norskhjelp for voksne innvandrere «Jeg kom til Norge i juni 2013. Nå går jeg på norskkurs tre ganger i uken, i tillegg til å benytte meg av Norskhjelpen. Jeg fikk informasjon om tilbudet

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem Prosjektplan for Melkas framtid Utvikling av Leka-landbruket Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem 1. Prosjektbeskrivelse 1.1 Bakgrunn og forslag Etter initiativ fra

Detaljer