Etikk og lojalitet. De modige møter i arbeidshverdagen. Prosjektkoordinator Anna Milde Thorbjørnsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etikk og lojalitet. De modige møter i arbeidshverdagen. Prosjektkoordinator Anna Milde Thorbjørnsen"

Transkript

1 Etikk og lojalitet De modige møter i arbeidshverdagen Prosjektkoordinator Anna Milde Thorbjørnsen Foredrag for skoleledere i Bergen kommune

2 Disposisjon De modige møter i arbeidshverdagen Verdier i Bergen kommune Hva er et etisk dilemma Etisk refleksjon Hverdagsledelse og lojalitet Hverdagskultur

3 Hverdagsledelse

4 Etikkens oppgave er å stille spørsmål Hvem skal man være lojal mot når det er kamp om ressurser, konflikter på arbeidsplassen eller uenighet om faglige spørsmål? Det handler ofte om å prioritere enten det gjelder tid, ressurser eller kvalitet.

5 Åpen Kompetent Pålitelig Samfunnsengasjert Bergen kommune HR- strategi Fokusområder Rekruttere og beholde Mål Bergen kommune vil ha medarbeidere som utvikler sine kompetanser er ansvarlig og tydelig bidrar til et inkluderende arbeidsmiljø forstår sin rolle og bruker sitt handlingsrom som motiveres i arbeid med kommunens samfunnsoppdrag Ledelse Omdømme Bergen kommune vil ha ledelse som utvikler egne, medarbeidernes og teamenes kompetanser har helhetsperspektiv avklarer forventninger og er tydelig vil lede, motivere, sette mål og skape resultater bestreber seg på å være et godt forbilde og motiverer i arbeid med kommunens samfunnsoppdrag utvikler hensiktsmessige systemer, organiseringer og ressursstyring Bergen kommune vil kjennetegnes ved ansatte som omtaler sin arbeidsplass godt tjenester med kvalitet høy etisk standard utviklingsorientert organisasjon tydelighet og vennlighet tydelige, gode resultater

6 Hverdagsledelse Hva er verdiene verdt? Hvorfor trenger vi kjerneverdier? Hva skal vi bruke dem til? Verdier som kvalitetsindikator Hvilke verdier er sterke nok til at vi vil stå for dem sammen?

7 Tilpasset opplæring Jeg må som rektor være trygg på at uansett hvilken lærer barna får, så er han eller hun kompetent. Da forutsettes det at vi har en felles oppfatning av begrepene. Rektor Christine Borge v/ Løkeberg skole

8 Innhold i etisk standard Forebygging av korrupsjon Mangfold Relasjoner mellom ansatte Kollektive etiske standarder Taushetsplikt og fortrolighet Habilitet og godt skjønn Personlige fordeler og gaver Forretningsetiske regler Informasjonssikkerhet Kjøp av seksuelle tjenester Varsling ved kritikkverdige forhold Etisk standard en utfordring som krever prosess

9 Start 1. Hva er dilemmaet? 10. Hva lærte vi? Reflekter og evaluer. 9. Tåler valget å få søkelys på fra presse, brukere, familie m.m. Etisk søkesirkel 2. Hvem er involverte parter og hva er deres syn og interesser? 3. Hva sier lover, regler og rutiner? 8. Kan valget begrunnes? 7. Konsekvenser av handlingene? 6. Valg av handling 4. Er handlingen i tråd med verdiene: kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert? 5. Alternative handlingsmuligheter?

10 Sikring mot fristelsene Etisk refleksjon kan være lærerik som sikring mot fristelsene til å ta snarveier og velge lettvinte løsninger. Etikken kan forsterke betydningen av å ta hensyn til det langsiktige renommé fremfor kortsiktig suksess.

11 Hvorfor satse på etikk? Vi står jevnlig i etiske problemstillinger Øke etisk bevissthet og praksis Bedre fagmiljøene Gode fagfolk vokser ikke på trær, men vi vokser som personer Øke trivsel og opplevelsen av at vi gjør en god jobb Etablere gode praksiser som skaper forutsigbarhet Videreutvikle Bergen kommune sitt omdømme?

12 Implementering / forankring Hva betyr verdien for meg personlig? Hvordan ønsker jeg/vi at verdien skal vise seg i praksis hos oss?

13 Etikk på arbeidsplassen Hvordan kan Bergen kommunes verdier brukes til utvikling av at du skal ha Eleven i fokus? Kompetent Åpen Pålitelig Samfunnsengasjert

14 Hva er et etisk dilemma? En valgsituasjon der våre bør ikke er mulig når det blir galt uansett hva jeg gjør når jeg/vi går på akkord med det jeg/vi ønsker å stå for ( vårt ethos, - magefølelsen)

15 Etisk refleksjon Etisk refleksjon er tilbakeblikk /ettertanker, - å stille åpnende spørsmål om egen og andres innflytelse. Et middel til å finslipe erfaringsbasert kunnskap.

16 Etisk refleksjon Vi har det så travelt bestandig at vi ikke får tid til å snakke om noe som helst. R.Pirsig Refleksjonene må holdes praksisnære. Å reflektere rundt etisk dilemmaer og utfordringer fra egen hverdag styrker bevisstgjøringen rundt egen praksis. I en travel hverdag kan alle ha behov for å heve blikket og rette oppmerksomheten mot de daglige valgene vi står overfor for å unngå å handle på autopilot og gammel vane. Hvordan finne nøkler til å komme oss inn til hverandre.

17 Etisk refleksjon Refleksjon hjelper meg i et rydde og sorteringsarbeid. Jeg oppdager ukjente ting og dermed har et bedre grunnlag for å kunne treffe beslutninger. Gjennom etisk refleksjon oppdager jeg hva som står på spill for andre mennesker. Vår evne til å lytte aktivt og til å se hvordan andre blir berørt, viser oss hvilke verdier som kommer i klemme.

18 Etisk refleksjon gir personlig eierforhold Hvorfor gjør jeg det på denne måten? Kan jeg ærlig fortelle mine nærmeste hvordan jeg oppfører meg/ hva jeg gjør på jobben? Hvis jeg alene ble stilt til ansvar for min arbeidsdag ville jeg være stolt? Etisk refleksjon øker eierforholdet til egen arbeidsinnsats, og gjør meg selvkritisk og organisasjonskritisk = engasjert Forelesning av Einar Aadland

19 Summeoppgave Hvilke etiske dilemma opplever du personlig mest krevende i jobben din NÅ? Sett dere sammen to og to og bruk fem minutter på å dele med hverandre.

20 Situasjoner som egner seg for refleksjon * Situasjoner som tar mer energi enn gir * Jeg blir ofte gående å tenke på situasjonen lenger enn vanlig * Jeg gruer meg til lignende situasjoner * Forventning til egen mestring * Hverdagssituasjoner

21 Ved etisk refleksjon; Sparer tid Sparer krefter Føler trygghet

22 Hva er ledelse? Ledelse er å ha oversikt Ledelse er å ta ansvar Ledelse er å stille de rette spørsmålene Ledelse er å skape medvirkning og beslutning Ledelse å skape resultater gjennom andre Ledelse er å melde avvik Ledelse er å være en god rollemodell

23 Den gode leder ALLE ledere og nøkkelpersoner i ledende og synlige posisjoner er rollemodeller derfor; DET du som leder vektlegger og setter fokus på, blir ansett som viktig. DET du ikke vektlegger, blir heller ikke ansett som viktig.

24 Den gode leder Stiller spørsmål Oppfordrer til handling Gir konstruktiv tilbakemelding Gir ikke konkrete råd, men hjelper sine medarbeidere til å hjelpe seg selv

25 Den gode leder Viser gjennom egen atferd hvordan fellesverdiene i Bergen kommune skal praktiseres Formidler fellesverdiene regelmessig overfor kollegaer og medarbeidere Griper inn når kollegaer eller medarbeidere opptrer i strid med grunnleggende verdier eller moral

26 Den gode leder Hva er egentlig autoritetsledelse? Forholdet mellom det du står for, det du gjør og hva du sier, altså troverdighet. Ønsker du medarbeidere som er ærlige, respektfulle, lojale, ansvarsbevisste og endringsvillige, må du selv være det. Thomas Koedfoed, Brusetkollen skole og ressurssenter

27 Hverdagsledelse Når det tause burde vært talt! Hvordan styrke relasjonsmot? Mine modige møter og nødvendige samtaler Hvordan gjør jeg, hvordan gjør vi åpenhet og sannhet i praksis?

28 Hverdagsledelse Verdibasert og verdibevisst hverdagskultur Modige møter i arbeidshverdagen Kraften i sensitiviteten, den spørrende tilnærmingen, de tydelige tilbakemeldingene Hvordan styrker vi relasjonsmot? Hva er et modig møte for meg personlig?

29 Kjennetegn på en god leder Ser Lytter Utfordrer

30 Kjennetegn på en god leder

31 Et sentralt spørsmål: Hvorfor skulle noen ønske å bli ledet av deg? Bruk 5 minutter på å dele med hverandre to og to.

32 Lojalitet - en utfordring Elevene Foresatte Kollegaer Ledelsen Læreplaner

33 Dilemma Hva hvis en lærer ikke fungerer? - hvilken hatt har du på når du som avdelingsleder, er uenig faglig med en kollega? Hva hvis lærer ser noe hos avdelingsleder som ikke fungerer?

34 BT De uløste dilemmaene Sommerens prioriteringsdebatt trenger en opprydding i begrepene. På forsommeren sa helsedirektør Bjørn- Inge Larsen at vi står ved et «tidsskille» i helsedebatten i Norge. Prisen på avansert medisinsk behandling skyter i været, eldrebølgen vil spise veksten i helsebudsjettene, og budsjettene vil bli strammere. BT Nok smalhans i skolen Årets førsteklasseelever møtte en fattigere og mer nedpint skole enn sine storesøsken. Flere penger knyttet til nye satsinger gir ikke romsligere driftsbudsjett. SPARESKOLEN: Vi må advare alle foresatte som håper at barna deres skal møte en raus og solid skole, skriver Per Moland i Norsk Skolelederforbund. Helseminister Anne-Grete Strøm- Erichsen vil starte en offentlig høring om prioritering til høsten. HELSEGEVINST: Skal vi bedre helsen til mange ved å bygge sykkelveier, eller skal vi bruke pengene på kostbar behandling av en dødssyk pasient? Spørsmålet er om helse kan summeres på denne måten. TOR HØVIK (Foto) FOTO: COLOURBOX.COM colourbox.com

35 Antakelser Språk skaper virkelighet. Det vi tror, påvirker det vi leter etter og snakker om.

36 Omtale av hverandre Hyperaktiv Sta Treig Upersonlig Dominerende Paranoid Oppjaget Passiv Klengete Pirkete Aktiv, lopper i blodet Målbevisst Rolig Sjenert Klar, sier sin mening Vaktsom, var Ivrig, energisk Forsiktig, tankefull Kontaktsøkende Pliktoppfyllende Konsulentnettverket i Bergen kommune

37 Hverdagsledelse Hverdagsetikk, hverdagskultur og arbeidsglede JEG - den gode hverdagsleder Marie Aakre

38 Hverdagsledelse Når det tause burde vært talt! Hvordan styrke relasjonsmot? Mine modige møter og nødvendige samtaler. Hvordan gjør jeg, hvordan gjør vi åpenhet og sannhet i praksis?

39 Hverdagsledelse Hvis jeg skal vare lenge, hvordan bevare egenkraft i motkraft?

40 Hverdagsledelse Global dignity Menneskeverdets dag 20. oktober! Hvordan styrker vi verdighet hos oss? Verdighetshistorier Du er en leder, noen ser opp til deg Hvordan påvirke for det gode?

41 Hverdagskultur Hvordan skal det være hos oss når det er som best? Hvordan ser det ut i dag? Hva må dermed gjøres?

42 I det mellommenneskelige finner du kulturen Støtter vi hverandre eller bygger vi hverandre ned? Irettesetter vi hverandre eller gir vi hverandre håp? Enerne er blitt flinke sammen med andre, men de jobber i en kultur der de får lov til å blomstre opp. Thomas Koedfoed, Brusetkollen skole og ressurssenter

43 Hverdagsetikk og hverdagskultur Tilbakemeldingskultur Læring betinger tilbakemelding (kritikk) Hvis personen og/eller organisasjonen ikke har kultur for kritikk kan den heller ikke lære Refleksjonskultur Å arbeide i det varsomme, sensitive, spørrende, bevisstgjorte handlingsrom

44 Hverdagsetikk Menneskesyn Slik vi betrakter et menneske - slik behandler vi det også Bent Falk

45 Kjennetegn på en godt arbeidsmiljø Trygge ansatte som tør å si fra og kan være åpne mot kollegaer og leder. Evnen til å lytte og ha respekt for hverandres meninger. Ansatte reflekterer over Hvordan kan jeg bli bedre i jobben min. En god organisasjon preges av sammenfall mellom personlige verdier og organisasjonens mening/hensikt. ( Forelesning av Einar Aadland ) 45

46 Hverdagskulturen Ved å fokusere på det positive, forminsker man det negative. Du merker kulturen best når du kolliderer med den. Som lærer må du alltid ha en plan B, C og D. Det er en krevende belastning. Lisbeth Eek Svensson rektor v/horten videregående skole

47 Innvandrerjentegruppe på Fridalen skole Samarbeidsprosjekt mellom skolehelsetjenesten, Bergen Røde Kors og Fridalen skole. Jentegruppe for innvandrejenter med ikke-vestlig bakgrunn, klasse. 1. gruppe: 14 jenter fra 8 nasjoner. Mål: Økt fritidsaktivitet i nærmiljøet og integrering i nærmiljøet, trivsel, kultursensibilitet og å bedre norsk kunnskapene. Møtes hver tirsdag. Jeg vil gifte meg av kjærlighet Jeg vil bestemme selv

48 Etikklunsj Eksempler på etikkarbeidet Fagdag med etikk Etikkpostkasse Erfaringsdeling x 2 pr. halvår etikkveiledere og prosjektkoordinator Etikk med i opplæringen av nyansatte Ressursgruppe på tjenestestedet

49 Høy etisk standard på arbeidsplassen Stimulerende for arbeidsmiljøet Gir mening til arbeidet Stimulerer motivasjonen Øker evnen til mestring Arbeidsplasser som prioriterer etikk og verdier, er attraktiv for arbeidssøkere

50 Makt Brukerne av kommunens tjenester er i en sårbar rolle og vi som jobber i kommunen har en maktposisjon. Hvordan bruker vi denne til det beste for brukerne? Gir utfordringer knyttet opp til etiske dilemmaer.

51 Summeoppgave Har du opplevd et etisk dilemma den siste uken? Sett dere sammen to og to og bruk fem minutter med å dele med hverandre.

52 Suksesskriterier for å øke den etiske kompetansen Etikk er fundamentert hos ledelsen. Etikk er på dagsordenen på møter. Målsetting om etisk kompetanseheving må avspeiles i kommunale planer.

53 Verktøy Etisk søkesirkel Dialogspill Trafikklysmetode Trekk et kort

54 Summeoppgave Hvordan jobber dere med etikk på din arbeidsplass? Hvilke arenaer finnes for diskusjon av etiske dilemmaer? Hvilke grep kan du tenke deg å gjøre for at etikk skal få større plass på din arbeidsplass? Bruk 5 minutter på å dele med hverandre to og to.

55 Går vi for samme mål?

56 Praktisk etikk Du skal ikke klistre fine øyeblikk opp på veggen i tankene og forgylle dem med lengselen din Du skal kjøre spettet hardt innunder arrete hverdager og vippe dem opp En etter en Det er derfor livet har deg på mannskapslista Kolbein Falkeid

57 Nyttige lenker søk på dilemma (gå inn på NRK nett-tv/nrk søk på etikk og dilemma).

58 Forslag til litteratur/dvd Litteratur; Etikk en praktisk vinkling - Kjartan Skogly Kversøy Etiske utfordringer i praksisnær forskning - Jan Kåre Hummelvoll mfl I morgen var jeg alltid en løve - Arnhild Lauveng Kjære Gabriel - Halfdan W. Freihow Mellom makt og hjelp - Greta Marie Skau Ro uten årer - Ulla-Carin Lindquist SE gorillaen - Øyvind Kvalnes Tirsdager med Morrie - Mitch Albom Zen og kunsten å vedlikeholde en motorsykkel - Robert M. Pirsig DVD; Dykkerklokken og sommerfuglen - Julian Schnabel Havet innenfor ( Mar Adentro) - Alejandro Amenabar My sister s keeper - Nick Cassavetes Shadowlands - Richard Attenborough

59 Refleksjonsoppgave Tenk gjennom for deg selv. Hvilke etiske dilemma har du stått overfor? Hvordan har du kommet frem til løsninger? Har dette gitt løsninger du kan leve med?

60 Alle historier har en annen historie vevd inni seg

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Grunnleggende verdier, moral og etikk

Grunnleggende verdier, moral og etikk KRIPOS UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM Grunnleggende verdier, moral og etikk - En innføring i etikk for ansatte i politi- og lensmannsetaten. Foto: Politiforum Innhold Forord

Detaljer

Grunnleggende verdier, moral og etikk

Grunnleggende verdier, moral og etikk Grunnleggende verdier, moral og etikk - En innføring i etikk for ansatte i politi- og lensmannsetaten Foto: Politiforum Heading 2 Politidirektoratet 2009 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Strand,

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN Hvordan forankre og sikre gode, etiske holdninger og handlinger? KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall VerdiRegnskap - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall 1 Innholdsfortegnelse VERDIREGNSKAP 1 FORORD 3 INTRODUKSJON 5 Bakgrunn 5 VerdiRegnskap 7 Verdibasert ledelse 8 Verdier eller regler?

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken (forfall) Unni Haugli Ronald Bradal Sjur J. Alhaug, 1. vara

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram INNHOLD 1.0 Innledning....side 1 2.0 En historie..... 1 2.1 Problemstilling.. 3 3.0 Teori.. 4 3.1

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Eksamensbesvarelse. Våren 2014

Eksamensbesvarelse. Våren 2014 Fagkode MALED 71 Kultur, kritikk og kommunikasjon Eksamensbesvarelse Våren 2014 45658 ------------------------------------------------- KANDIDATNUMMER (= STUDENTNUMMER) 1 Innhold: Innledning... 3 Tema

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Samarbeid mellom hjem og skole Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Respektprogrammet Innhold Om Respekt...3 Litt om forfatterne...3 Innledning... 4 Respektprogrammet...5

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer