Sirkus bananas TITTEL BAKGRUNN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sirkus bananas TITTEL BAKGRUNN"

Transkript

1 Foto: Sveinung Uddu Ystad, Kunst og kultursenteret Utarbeidet av: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Undervisningsopplegget er videreutviklet og tilrettelagt undervisning på småtrinnet i grunnskolen på bakgrunn av et prosjektarbeid utført av Båsmobakken barnehage, Mo i Rana. TITTEL Sirkus bananas Drama og akrobatikk på timeplanen. BAKGRUNN Dette undervisningsopplegget er et eksempel på hvordan et prosjekt i barnehagen kan inspirere til arbeid med fagene kunst og handverk, norsk/drama, kroppsøving og musikk på småtrinnet i grunnskolen. Båsmobakken barnehage i Mo i Rana har siden 1995 vært opptatt av utvikling av kreativitet gjennom lek, kompetansebygging hos de ansatte og et godt tilrettelagt læringsmiljø. Dette har blant annet resultert i et eget atelier, en fast ansatt kunstner i barnehagen, eget dramarom med Black Box, instrumenter, speil og utkledningsklær. Kunstneren brukes aktivt i kursing av de ansatte innenfor ulike formingsuttrykk. Utgangspunktet for å arbeide med sirkus som tema i barnehagen, kom etter at de ansatte så barnas behov for motoriske utfordringer. Sjonglering, akrobatikk, balansering og bygging av pyramider med egne kropper gav barna mulighet til å utfordre seg med kropp og sinn. I tillegg knyttet barnehagen temaet til ulike formings-, drama- og musikkaktiviteter. Mange av disse aktivitetene kan man også gjennomføre i skolen, uten alt for mye utstyr. Hva med å kontakte en lokal kunstner som kan være med på prosjektet eller bruke kompetansen som allerede ligger hos personalet på skolen? Kanskje noen av kollegaene dine kan sjonglere, kle seg ut som klovn eller trylle? Bruk denne kompetansen til intern kursing og skap et tverrfaglig sirkus-prosjekt på tvers av faggrensene. Dette undervisningsopplegget gir noen smakebiter på hvordan man kan jobbe 1

2 med sirkus i skolen, men for en dypere forståelse for temaet, oppfordrer vi til å gå nærmere inn i støttemateriellet som det refereres til senere i denne teksten. MÅLSETTING Målsettingen med opplegget er å gi lærere som arbeider med kunst og håndverk, norsk, kroppsøving og musikk på småtrinnet i grunnskolen kunnskap og ideer til en variert og motiverende undervisning innenfor disse fagene. Et annet mål er å vise hvordan barnehagen kan være med på å inspirere til godt arbeid med kunst og kultur på småtrinnet i grunnskolen. Kanskje kan det bidra til å øke forståelsen for og kunnskapen om hvordan man kan jobbe med kreative læringsprosesser i møte med små barn ut i fra et perspektiv hvor barn lærer best i en skapende, helhetlig og livslang læringsprosess. OMFANG Undervisningsopplegget er beskrevet som et prosjektarbeid fordelt over flere bolker. Hvor mange timer som skal settes av til hver bolk er opp til hver enkelt lærer og skole. FORBEREDELSER OG STØTTEMATERIELL Lærerens forberedelser: Bestem hvilket omfang prosjektet skal ha; hvor mange timer har man til rådighet, skal flere faglærere/team samarbeide, hvilke ressurser finnes på skolen? Skal det brukes eksterne ressurser i nærmiljøet; blant foreldrene, lokale kunstnere, lokale frisirkus- eller dramagrupper som sitter på verdifull kompetanse? Kanskje kan noen lærerstudenter knyttes til opplegget om det er en høyere utdanningsinstitusjon i nærheten? Skal prosjektet ende opp i en forestilling, en konsert, performance eller andre formidlingsformer? Hvordan kan man sørge for aktiv elevmedvirkning både i planleggings- og gjennomføringsfasen? 2

3 Støttemateriell og ressurser: Hele prosjektbeskrivelsen til «Sirkus bananas» (Ressursbasen på hjemmesiden til Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen) «Kroppen i lek og læring Sirkus i barnehage og skole» Jensen og Osnes, Fagbokforlaget (2009). «TK Kulturskolen Sirkus» er en del av scenekunstavdelingen ved landets største kulturskole, Trondheim Kommunale Kulturskole. Sirkusskole med over 140 sirkuselever i alderen 6-20år: «Cirkus Xanti»: Norsk frisirkus som har fokus på bruk av sirkus som pedagogisk verktøy i skolen. «Norsk Senter for Akrobatisk Scenekunst»: Et senter støttet av Norsk Kulturråd som tilbyr aktiviteter for unge i tillegg til å være produksjonsplass for FRIKAR dance company. «Stella Polaris»: En av Norges eldste ny-sirkusgrupper som arbeider med teater- og sirkusforestillinger. TILKNYTTING TIL KOMPETANSEMÅL OG VURDERING/MÅLOPPNÅELSE Kompetansemål i kunst og håndverk: Visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer Bruke enkle, hensiktsmessige håndverktøy i arbeid med leire, tekstil, skinn og tre. Kompetansemål i kroppsøving: Leike og vere med i aktivitetar i varierte miljø der sansar, motorikk og koordinasjon blir utfordra Utføre grunnleggjande rørsler som å krype, gå, springe, hinke, satse, lande, vende og rulle i fri utfolding og organiserte aktivitetar. 3

4 Kompetansemål i norsk: Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon Kompetansemål i musikk: Imitere og improvisere over enkle rytmer og klanger Vurdering/Måloppnåelse Vurdering av elevenes læringsprosesser og arbeid gjøres i selve undervisningen. Elevene kan i arbeidet vurderes av lærerne, seg selv og i grupper gjennom for eksempel samtaler om materiellvalg, fremgangsmåte og produkt. Vurderingen sees i sammengheng med elevens evne til å vurdere sin egen innsats og sitt eget arbeid på en konstruktiv måte. Dette settes i sammenheng med de målene som læreren har satt for undervisningen og for gjennomføringen av opplegget. GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER I dette opplegget er både lese-, muntlige og skriftlige ferdigheter i fokus. Undervisningen kan også bidra til å styrke de digitale ferdighetene. Ferdighetene er markert i avsnittet om gjennomføring/ prosessbeskrivelse og er inkludert i fordypningsoppgavene sist i opplegget. TILPASSET OPPLÆRING Opplegget egner seg for alle elever og gir læreren gode muligheter for å tilpasse undervisningen til de ulike behovene i elevgruppa. PROSESSBESKRIVELSE GJENNOMFØRING 1.bolk (Muntlige ferdigheter) La barna få en kreativ oppstart på prosjektet ved å introdusere dem for sirkus og akrobatikk som tema gjennom drama som metode. Lei inn eller bruk et lokalt frisirkus, en klovn, en tryllekunstner, sjonglør eller gjøgler i formidlingen. Bruk skolens nettverk og se etter muligheter i nærmiljøet. 4

5 2.bolk (Muntlige-, skriftlige, lese- og skriveferdigheter og digitale ferdigheter) Elevene fordyper seg i temaet sirkus og akrobatikk gjennom å høre på musikk, se på bilder og film, samt søke på internett. Jobb i grupper og lag idehefter hvor stoff om temaet samles inn og skrives ned. I disse timene kan barna også gjøre ulike kunst- og håndverksaktiviteter hvor læreren veileder. Tips til tema og aktiviteter: Hvilke dyr er det på et sirkus? Hvordan ser dyrene ut? Kan de males, tegnes eller kanskje formes med steiner, leire eller andre materialer? Hva med å lage gipsmasker med sirkusklovner som tema? Produktene fra disse timene kan brukes i presentasjonsdelen på slutten av prosjektet. 3. bolk (Muntlige ferdigheter) Læreren legger til rette for å prøve ut akrobatiske øvelser i kroppsøvingsfaget basert på elevenes forundersøkelser. Ta også utgangspunkt i kap. 5 og 7 i boken «Kroppen i lek og læring» (Jensen og Osnes. Fagbokforlaget, 2009). Stikkord for timene er bevegelsesglede, trivsel og mestring. Unngå prestasjonsfremmende øvelser, frem heller varierte øvelser hvor elevene kan gå inn og ut av ulike roller. Dette gir bedre muligheter for individuelle uttrykk og behov. I boken beskriver forfatterne også hvordan man kan flytte undervisningen utendørs med å gjøre sirkusøvelser i naturen: «Et skrått terreng med stubber og steiner kan være spennende som manesje for alver og klovner som dukker opp fra skogbunnen før de utfører forskjellige numre» (s i «Kroppen i lek og læring»). 4. bolk (Muntlige-, skriftlige, lese- og skriveferdigheter og digitale ferdigheter) Ut i fra de forskjellige oppgavene, øvelsene og inntrykkene elevene nå sitter igjen med, gjennomføres det en felles presentasjon for klassen eller andre. Inkluder kroppslig, visuell, muntlig og skriftlig fremføring. Læreren tar her utgangspunkt i de grunnleggende ferdighetene. La leken stå i fokus. 5

6 TIPS TIL FORDYPNING Gjør som Båsmobakken barnehage og lei inn eksterne fagfolk eller aktører som kan gi lærerne ved skolen kompetanseheving innenfor temaene pedagogisk formidling av bevegelse, akrobatikk og bruk av sirkus i skolen. Se under punktet med støttemateriell for tips om aktører som kan kontaktes. «Vi hadde god erfaring med å jobbe med felles tema i hele barnehagen. Felles tema skaper økt fokus og engasjement, noe som igjen fører til større mulighet for felles refleksjon, og vi klarer i større grad å utnytte personalressursene på tvers av grupper og avdelinger» Susanne Jøsevold, styrer i Båsmobakken barnehage Inkluder musikkfaget i prosjektet. Hvilken musikk brukes i sirkus? Legg til rette for undervisningen med instrumenter og musikk på CD for å skape rom for improvisasjon, samspill og musikkglede hos elevene. 6

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget sal og scene

Elevbedrift i valgfaget sal og scene Elevbedrift i valgfaget sal og scene Alle former for kunst skapes og formidles. Ulike uttrykksformer i kunsten er i stadig utvikling og kan sprenge grenser. Samtidig bidrar kunst til å bygge broer mellom

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune ble startet i 2006, og er et prosjekt som baserer seg på skolenes egne kunst-

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring Nordbyhagen Barnehage - med livslang lyst til lek og læring Innholdsfortegnelse Velkommen til et nytt år i Nordbyhagen barnehage! 3 Nordbyhagen barnehage er en Norlandia Barnehage! 4 Verdigrunnlag 5 Barnehagen

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE. INFORMASJONSHEFTE OM VALGFAG 8.trinn 2014-2015

VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE. INFORMASJONSHEFTE OM VALGFAG 8.trinn 2014-2015 VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE INFORMASJONSHEFTE OM VALGFAG 8.trinn 2014-2015 Valgfag På bakgrunn av Stortingsmelding 22 Motivasjon Mestring Muligheter innførte Malvik kommune valgfag som tilbud for elever som

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Å sette spor TITTEL INTRODUKSJON OG BAKGRUNN MØNSTER MED BLOKKTRYKK / TEKSTILTRYKK

Å sette spor TITTEL INTRODUKSJON OG BAKGRUNN MØNSTER MED BLOKKTRYKK / TEKSTILTRYKK faglige utfordringer, vil finne dette under punktet med fordypningsoppgaver. Her ligger det også en oppgave som er tilrettelagt valgfaget produksjon av varer og tenester, samt en oppgave som belyser temaet

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Estetiske fags betydning for læring og dannelse

Estetiske fags betydning for læring og dannelse Masteroppgave i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, UIT Norges arktiske universitet Estetiske fags betydning for læring og dannelse Hvordan kan lærere bruke estetiske fag for å fremme læring og dannelse

Detaljer

Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker

Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker det kan be om en papirutgave eller låne fra barnehagens

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Installasjon med sko, lyd og lys Undervisningsopplegg i valgfag

Installasjon med sko, lyd og lys Undervisningsopplegg i valgfag TITTEL Installasjon med sko, lyd og lys undervisningsopplegg for 8. - 10.trinn Utarbeidet av Musikk i skolen ved Kristin Fonnes. For Musikk i Skolens lærerkurs i Sal og scene klikk her. MÅLSETTING At alle

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

FØRSKOLEBARN I SAMHANDLING MED DIGITALE VERKTØY

FØRSKOLEBARN I SAMHANDLING MED DIGITALE VERKTØY FØRSKOLEBARN I SAMHANDLING MED DIGITALE VERKTØY En kvalitativ studie om kommunikasjon og deling av erfaringer mellom førskolebarn i pedagogisk aktivitet med bruk av digitale verktøy. Elin Dybdal Simensen

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet 2012 /2013 INNHOLD : 3 Barnehagetype / beliggenhet / litt historikk / Årsplan Lov om barnehage 4 Barn med spesielle rettigheter Felles pedagogisk filosofi 5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på

Detaljer