Tegnspråklig tilbud til døve og døvblinde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.signoconradsvendsensenter.no Tegnspråklig tilbud til døve og døvblinde"

Transkript

1 Tegnspråklig tilbud til døve og døvblinde

2 Velkommen til oss Det er lenge siden Det var da virksomheten for døve her i Solveien på Nordstrand ble åpnet. Mye har forandret seg siden den gang. I dag tar de fleste hørsels hemmede del i samfunnet på lik linje med hørende. Men noen har fortsatt behov for litt mer for å få det samme. Det er derfor vi er her: for at hørselshemmede, døve og døvblinde med funksjonsnedsettelse skal få de tjenestene de har rett til - i et tegnspråklig miljø. Denne brosjyren forteller om de ulike tjeneste tilbudene ved Signo Conrad Svendsen senter. Nå håper vi at du som har behov for de tjenestene vi kan tilby - og pårørende, kommuner, helsepersonell eller andre - vil ha glede av denne brosjyren og får lyst til å vite mer om oss. Ta gjerne kontakt. Vær hjertelig velkommen hit til Signo Conrad Svendsen senter! Velkommen til Signo Conrad Svensen senter John Grimsby Direktør Side 2 Side 3

3 Kompetanse og verdier Vi har spesialisert kompetanse innen tegnspråk og kommunikasjon Signo Conrad Svendsen senter er en diakonal virksomhet som gir landsdekkende tilbud til døve, døvblinde og andre med særskilte behov for tilrettelagte tjenester i et tegnspråklig miljø. Som en del av stiftelsen Signo er vi en ideell virksomhet, der eventuelle økonomiske overskudd i sin helhet blir ført tilbake til virksomheten. Bredt tilbud Bo- og omsorgstilbud med mer enn 65 omsorgsboliger Dagtilbud med arbeid og aktivitet både for beboere og brukere som bor utenfor virksomheten Rehabilitering Avlastningstilbud for døve og døvblinde barn og voksne Bokollektiv for ungdom i videregående skole Helsepersonell, slik som lege, sykepleier, psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, audiolog og andre terapeuter med spesialkompetanse Fagkonsulenter med spesialkompetanse innen tegnspråk, kommunikasjon og døvefaglige problemstillinger Kultur- og fritidstilbud Fint sted å være Signo Conrad Svendsen senter ble opprettet som Hjemmet for døve i 1898 av prest for Norges døve, Conrad Svendsen. I over hundre år har vi arbeidet som en ideell organisasjon med nybrottsarbeid preget av engasjement, helhetlig menneskesyn og profesjonalitet. Vi har siden begynnelsen holdt til på samme sted i Solveien på Nordstrand, like utenfor Oslo sentrum. Den siste av de ti bygningene våre stod ferdig i Denne inneholder 18 moderne omsorgs leiligheter alle med fantastisk utsikt over Oslofjorden. I 2013 moderniserer vi hovedhuset med blant annet plass for inntil 16 brukere og pasienter. Stort fagmiljø Signo Conrad Svendsen senter har 345 fast ansatte. Mange er selv døve. Vi har spesialisert kompetanse innen tegnspråk og Side 5

4 Vårt mål er at alle skal få den bistand de har behov for kommunikasjon kombinert med fagkunnskap innen utviklingshemming, psykiske lidelser, rehabilitering og annen tilleggsproblematikk. De fleste yrkesgrupper innen helse- og omsorg er representert i Signo Conrad Svendsen senter. Vi har et utstrakt samarbeid med bydeler, kommuner og spesialis t helsetjenesten. Språk, kommunikasjon og fellesskap Signo Conrad Svendsen senter har et stort tegnspråklig miljø. Vi har kompetanse knyttet til tegnspråk, taktil og haptisk kommunikasjon, samt alternative kommunikasjonsformer. Vårt mål er at alle beboere, brukere og pasienter ut fra sine egne forutsetninger skal forstå og bli forstått. Innenfor dette fagfeltet samarbeider vi med en rekke andre fagmiljøer i Norge og Norden. Det store tegnspråklige miljøet og de mange brukerne bidrar til et fellesskap og et møtested for døvekultur og et mangfold av aktiviteter og muligheter. Mange vennskap blir knyttet på Signo Conrad Svendsen senter. Her skjer det alltid noe! Diakonal virksomhet Signo Conrad Svendsen senter er en diakonal virksomhet. Ordet diakoni betyr tjeneste og blir brukt om kirkens omsorgstjeneste. For oss betyr det et spesielt fokus på fellesskap, språk og retten til å kunne ta egne valg. Det betyr også at kristne tradisjoner og høytider blir markert, samtidig som vi også legger til rette for brukere med annen trostilhørighet og religiøse behov. Vårt mål er å tilby tilrettelagte tjenester for at alle skal få den bistand de har behov for, og ut fra sine forutsetninger leve et godt liv. For å lykkes med dette, legger vi blant annet stor vekt på brukermedvirkning og eget brukerråd. Signo Conrad Svendsen senter i tall: Faste beboere: 60 Brukere i dagavdeling: 41 Pasientdøgn Seksjon for rehabilitering: Bofellesskap for elever i videregående: 19 Avlastningstilbud: 3 Fast ansatte: 345 Andel døve ansatte: 63 (18 %) Samlet budsjett: 173 millioner kroner Side 6 Side 7

5 Bolig og omsorg 65 tilrettelagte omsorgsboliger i et tegnspråklig miljø Signo Conrad Svendsen senter har mer enn 65 omsorgsboliger for døve og døvblinde med behov for tilrettelagte tjenester. Her kan kommuner og bydeler inngå avtale om helse- og omsorgstjenester innen områdene sosialmedisin, somatisk sykdom, utviklingshemming, autisme, psykiske lidelser og geriatri. Leiligheter for unge og gamle Leilighetene er tilpasset dagens krav til om sorgsbolig med stue, kjøkken, soverom og bad. Flere av leilighetene har nydelig utsikt over Oslofjorden. De som bor her leier sin egen leilighet og mottar etter avtale med hjemkommunen de helse- og omsorgstjenestene som den enkelte har behov for. Personalet Alle personalgruppene i Boavdelingen er satt sammen med tverrfaglig kompetanse og allsidig erfaring. Hovedtyngden av våre ansatte har minst treårig høyskoleutdanning innen helse- og sosialfag og de fleste har arbeidet her i mange år. Brukermedvirkning Det er den enkelte beboers behov som ligger til grunn for tilbudet vi gir. For å sikre dette har alle beboere en ansvarsgruppe der beboeren selv deltar aktivt. Eget nettverk og hjemkommunen er fast representert i gruppen. Alle får dessuten tilbud om en individuell plan hvor brukermedvirkning er lagt til grunn. Mål og tiltak blir utarbeidet og evaluert med utgangs punkt i denne planen. Søke om bolig Dersom du ønsker å søke om omsorgsleilighet på Signo Conrad Svendsen senter, kan du ta kontakt med din hjemkommune. Kommunen skal kartlegge hvilke behov du har - og kan søke om leilighet med tilrettelagte tjenester på Signo Conrad Svendsen senter. Side 9

6 Bokollektivet for ungdom Bokollektivet har både døve og hørende ansatte Tegn i hverdagen Er du døv eller hørselshemmet - og elev ved Nydalen videregående skole i Oslo? Trenger du et sted å bo? Da kan du søke plass i bo kollektivet på Nordstrand i Oslo. Målet er at de som bor hos oss skal forberede seg for et liv på egen hånd - med en positiv identitet som hørselshemmet. Trygge voksne Bruker du et tegnspråklig skoletilbud, kan du også få et tegnspråklig botilbud. Bokollektivet har både døve og hørende ansatte som kan tegnspråk og som liker å jobbe med ungdommer. Behovet til hver enkelt elev kan variere og ofte være situasjonsavhengig. Derfor har personalet fokus på behovet hos hver enkelt og hvordan vi kan legge til rette for å utvikle elevenes selvstendighet. Dette skjer i samarbeid med skole, foreldre eller andre. Vi gir også tilbud om leksehjelp. Bokollektivet ligger på samme område som Signo Conrad Svendsen senter i Solveien på Nordstrand. To og to ungdommer deler leilighet, men har hver sine rom. I tillegg har Bokollektivet felles oppholdsrom, stue og kjøkken. Signo Conrad Svendsen senter driver et tilsvarende tilbud i Klostergata 60 i Trondheim. Rett til botilbud Retten til sosialpedagogisk botilbud for døve elever i videregående skole er knyttet til Opplæringsloven 3-9: Teiknspråkopplæring i den videregåande skolen og til Forskrift til opplæringsloven 19-5 Fylkeskommunen sitt økonomiske ansvar for utgifter til opphald. I samarbeid med foreldre, foresatte eller PP tjeneste må hver enkelt søke sin fylkeskommune om økonomisk dekning av botilbudet. Side 10 Side 11

7 Fra Askepott til Hamlet Teatergruppen Panorama setter hvert år opp en ny forestilling som blir vist på vår egen sommerfest, på Døves kulturdager og i enkelte andre sammenhenger. Gruppen har de siste årene spilt både i Oslo konserthus, Kilden i Kristiansand, Olavshallen i Trondheim, Verftet i Bergen og på Virkes lederdager på Sundvollen. Teatergruppen har også blitt tatt i mot av ordføreren i Oslo rådhus. Den stygge andungen, Romeo og Julie, Askepott og Hamlet er noen av teaterstykkene. Instruksjonen blir tilpasset den enkelte brukeren/ skuespilleren. Noen ganger finner deltakerne selv sine egne uttrykksformer. Teatergruppen har gjennom flere år opparbeidet evne til å skape sitt eget uttrykk og et godt samhold, trygghet og respekt for hverandre. Teatergruppen har også tidligere blitt utdelt Døves kulturpris.

8 Vår beste dag Til Signos 100-års jubileum i 1998 skrev Erik Bye en sangtekst som han framførte sammen med et band av døve musikere. Flere hadde funksjonshemminger i tillegg til sansetapet. Bandlederen deres, Jon Rosslund, skrev melodien. Her mestret Erik Bye å skildre musikken i det lydløse og uttrykke et budskap gjennom metaforer som både hørende og døve har felles: Ut på tur Turgruppa legger stadig ut på turer. Å bruke kroppen og dele natur opplevelser er flott. Mange steder i Østmarka og ellers er utforsket, men mye gjenstår fortsatt! God niste ligger i sekken, og når vi er slitne i kroppen er det deilig med pause og en pust i bakken. Kom og lytt til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag; Denne dag kan bli vår beste dag! Stien som vi gikk i går er like ny, Hemmelig som ved vårt første morgengry Mangt skal vi møte og mangt skal vi mestre. Dagen i dag den kan bli vår beste dag.

9 Dag- og arbeidstilbud Tilbudet skal gi den enkelte bruker meningsfulle oppgaver Alle trenger utfordringer Signo Conrad Svendsen senter har egen avdeling for arbeids- og fritidsaktiviteter. Her legger vi vekt på at den enkelte bruker får tilrettelagt aktiviteter ut fra egne ønsker, behov og evner. I dette dag- og arbeids tilbudet skal brukeren oppleve et inkluderende fellesskap med vekt på god kommunikasjon. Tilbudet skal gi den enkelte bruker meningsfulle opp gaver eller aktiviteter der hun eller han kan oppleve at det de gjør har verdi. Vi ønsker dessuten å legge til rette for at brukerne skal oppleve at de utvikler seg gjennom å delta i felles skapet og mestre oppgaver. Tilbudene I husets felles kantine arbeider brukere og ansatte sammen om å servere enkel og sunn lunsj. Vi har også pakkerom for elektriske artikler, eget utsalg av gaveartikler som brukerne produserer, turgruppe og eget verksted. Her produserer vi paller og ved. Våre brukere velger selv hva slags tilbud de ønsker å delta i. På Signo Conrad Svendsen har vi en rekke fellesaktiviteter. Dessuten kan alle brukere og beboere delta på jevnlige møter i bruker rådet. Møtene gir innflytelse på felles hverdag og bidrar til trivsel på senteret. Enten du er beboer eller kun bruker av dagsenteret har du samme rett til bruk av helsetjenestene våre. Det betyr at du for eksempel har tilgang til psykolog, lege, fysioterapeut eller audiolog. Personalet Personalgruppen i avdelingen Dag/Arbeid har tverr faglig og allsidig kompetanse. Slik kompetanse kan være høgskoleutdanning i helse- og omsorgsfag, aktivitørutdanning eller kombinasjoner av fagfelt som er relevante for å kunne legge til rette for og kommunisere med den enkelte bruker. Søke plass? Dersom du ønsker å søke om tilbud ved dagog arbeidsseksjonen kan du ta kontakt med hjemkommunen din. Kommunen skal kartlegge hvilke behov du har - og kan søke om tilrettelagte tjenester på Signo Conrad Svendsen senter. Side 17

10 Rehabilitering tilpasset deg Rehabilitering i et tverrfaglig og tegnspråkelig miljø Vi gir et tverrfaglig tilbud til mennesker i hele landet som har behov for rehabilitering i et tegnspråklig miljø. Vi bidrar til at døve og døvblindes rettigheter blir ivaretatt. Rehabiliteringstilbudet på Signo Conrad Svendsen senter er et supplement til det offentlige helsetilbudet. Hørselshemmede og personer med kombinert hørsels- og synstap innenfor alle diagnosegrupper kan søke om opphold ved Seksjon for rehabilitering. Vi bistår også med å legge til rette og gi opplæring i pasientens nærmiljø. Vi har avtale om pasientbehandling med Helse Sør-Øst RHF, men gir også individuelt tilrettelagte tilbud til hørselshemmede og døvblinde som ikke får dekket sine behov lokalt i de andre helseregionene. Hørselshemmede og personer med kombinert hørsels- og synstap kan søke om rehabiliterings opphold hos oss. Sykehus innenfor Helse Sør-Øst RHF sender henvisning direkte til oss, mens henvisninger fra fastleger og private avtalespesialister sendes Regional koordinerende enhet (RKE). Det er utarbeidet eget henvisnings skjema med veiledning. Les mer om dette på www. helse.sorost.no/rehabilitering. Pasienter fra de andre helseregionene kan ta direkte kontakt med oss for informasjon om hvordan de kan søke. Side 19

11 Avlastning for barn og unge Tilbud i et tegnspråklig miljø Signo Conrad Svendsen senter tilbyr i dag avlastning for døve og døvblinde voksne. Nå ønsker vi også å utvikle et avlastningstilbud for barn og unge. Mål Målet er å gi et godt avlastningstilbud ved å skape et miljø der hver enkelt bruker trives og har det bra. Vi tar utgangspunkt i behovet hos hver enkelt og samarbeider tett med pårørende og andre i brukerens nettverk. Personalgruppen er tverr faglig sammensatt med både helsefaglig og pedagogisk kompetanse. I tillegg er Signo Conrad Svendsen senter et stort og levende kommunikasjonsmiljø. Hvordan søke? Pårørende som har et særskilt tyngende omsorgs arbeid har lovfestet rett til avlastning. Pårørende kan søke om avlastning gjennom sin kommune. Ta gjerne direkte kontakt med oss for mer informasjon om tilbudet. Avlastning med utgangspunkt i den enkeltes behov Kompetanse Avlastningstilbudet er spesielt rettet mot tunghørte, døve og døvblinde som trenger tilbud i et tegnspråklig miljø i kortere eller lengre perioder. Side 20 Side 21

12 Helsefag og språk Alle har kompetanse innen språk og kommunikasjon med døve og døvblinde Vi har tverrfaglig kompetanse og kan tilby tjenester direkte til tunghørte, døve og døvblinde brukere, til deres nettverk og til andre fagmiljøer. Vi tilbyr tjenester både til Signos brukere og til døve og døvblinde med tilleggsvansker ute i kommunene. Tjenesten er delvis finansiert over statsbudsjettet. Hos oss arbeider psykologer, sykepleier, lege, ergoterapeut, fysioterapeuter, audiopedagog/ audiolog og rådgivere knyttet til habilitering og kommunikasjon. Alle har kompetanse innen språk og kommunikasjon med døve og døvblinde. Vi tilrettelegger for brukere ut fra deres egne forutsetninger med hensyn til diagnose og kommunikasjon. Vi har fokus på den enkeltes ressurser, behov og ønsker. Våre arbeidsoppgaver er knyttet til: Utredning, kartlegging og behandling av brukere Rådgivning til brukere og nettverk Utviklingsarbeid Kurs og tilpasset opplæring Innen opplæring i språk og kommunikasjon har vi kompetanse i alternativ og supplerende kommunikasjon, tegnspråk, tegn til tale, taktil og haptisk kommunikasjon. Side 22 Side 23

13 Alene Fritz Moen ( ) ble kjent som offer for Europas eneste tilfelle av dobbelt justismord. Han sonet over 18 år i fengsel etter å ha blitt dømt for to drap som han ikke hadde begått. Sent i livet ble han trodd, men full frifinnelse fikk han først etter sin død. Fritz Moen ble født døv. Han brukte ofte tegnet for alene. De siste årene han levde, bodde han på Conrad Svendsen senter. Han trivdes her og gav uttrykk for at han ble forstått og respektert. Fritz Moen på Signo Conrad Svendsen senter Fikk unnskyldning etter sin død Under åpningen av Fritz Moens plass på Conrad Svendsen senter 17. april 2008, sa justisminister Knut Storberget: «Jeg vil framføre en uforbeholden unnskyldning og beklagelse overfor Fritz Moen og dem som kjente ham og sto ham nær, for den urett han ble utsatt for». Arven etter Fritz Moen Fritz Moen testamenterte erstatnings summen og alt han eide til virksom heten her. I samarbeid med Justisdepartementet ble blant annet Fritz Moens forskningsfond opprettet. Formålet med fondet er å bidra til forsknings- og opplysningsvirksomhet om funksjonshemmedes stilling i rettspleien med særlig vekt på hørselshemmede og døve. Utsikt over byen og fjorden Da Hjemmet for Døve skulle kjøpe sin første eiendom i nærheten av Kristiania, som hoved staden het i 1898, var det flere av de ansvarlige som ønsket at de skulle se etter en eiendom med mindre dominerende utsikt og til lavere pris. Et av styre medlemmene uttrykte da at de døve hører så lite pent - derfor skal de ha noe pent å se på. I dag setter både brukere av og ansatte på senteret stor pris på den gode beliggenheten. Fra Finn Jor: En nøkkel til nytt liv, Hjemmet for Døve gjennom 60 år, Oslo 1958 Side 24 Side 25

14 Besøksadresse: Solveien 119A, 1170 Oslo Postadresse: Postboks 160 Nordstrand, NO 1112 Oslo Telefon: Teksttelefon: E-post: Hjemmeside: Foto: Hanna Grimsgaard Tveite Grafisk design: John Herfindal Signo Conrad Svendsen senter 2013

HELSE & REHABILITERING

HELSE & REHABILITERING HELSE & REHABILITERING HØYENHALL HELSE & REHABILITERING Vi bidrar til at du får en god hverdag, enten du har behov for opptrening, intensiv rehabilitering eller avlastning. Hos oss er det godt å være til!

Detaljer

LEVEKÅR OG TILTAK FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING

LEVEKÅR OG TILTAK FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING HØRINGSNOTAT FRA STIFTELSEN RADARVEIEN, STIFTELSEN HOLMENKOLLEN DAGSENTER OG BOLIGER OG STIFTELSEN RAGNA RINGDALS DAGSENTER LEVEKÅR OG TILTAK FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING INNLEDNING OM HØRINGSNOTATET

Detaljer

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste Torridalsveien Aktivitetshus Kirkens Sosialtjeneste 4 Torridalsveien Aktivitetshus Tilpasset støtte Kompetanse Vårt særpreg Brukermedvirkning Søknad om plass 7 Dagsenteret Tilbud Matlaging Fysisk trening

Detaljer

Kalfaret Behandlingssenter

Kalfaret Behandlingssenter Kalfaret Behandlingssenter 1 Innhold Illustrasjonsfoto: Thor Brødreskift Modeller: Aprilla Casting Bergen Design: Paper Plane Trykk: Molvik Grafisk Kalfaret Behandlingssenter Målgruppe Tjenester på ulike

Detaljer

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer Ungdomsklinikken Ungdomsklinkken Rusbehandling Midt-Norge HF har som eneste helseregion valgt å organisere tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

Detaljer

Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser - 1 -

Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser - 1 - Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser - 1 - Innhold Hva er et cochleaimplantat?... 5 Hvem får cochleaimplantat?... 5 Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser... 7 Tilrettelegging,

Detaljer

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Tom Alkanger Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst RHF 1 Min referanseramme Sykepleier på Sunnaas Har jobbet mye med pasienter med svært

Detaljer

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt Alf Reiar Berge, seniorforsker, Rehab-Nor Tine Brager Hynne, avdelingsleder fagavdelingen, Signo Hilde Haualand, seniorrådgiver,

Detaljer

EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN!

EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN! EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN! Virksomheten Dagsenter & avlastning Dagsenter og avlastning Marit Larsen Lode Virksomhetsleder Sekretær Fagleder Veiledningsteamet Fagleder Madla barneog

Detaljer

Velkommen. til KOA-familien! www.koa-as.no

Velkommen. til KOA-familien! www.koa-as.no Velkommen til KOA-familien! www.koa-as.no Hva er KOA-familien? KOA (Kvæfjord Opplevelse og Avlastning) skreddersyr tilbud for mennesker i alle aldre og skal gi barn, unge og voksne omsorg, opplevelse og

Detaljer

Velkommen til post III

Velkommen til post III Velkommen til post III Post III er en del av Østmarka psykiatriske sykehus. De som legges inn ved post III har varierende psykiske problemer, ofte med mistanke om en psykotisk lidelse. Vi som arbeider

Detaljer

Velkommen til KOA-familien!

Velkommen til KOA-familien! www.koa-as.no Velkommen til KOA-familien! Hva er KOA-familien? KOA (Kvæfjord Opplevelse og Avlastning) skreddersyr tilbud for mennesker i alle aldre og skal gi barn, unge og voksne omsorg, opplevelse og

Detaljer

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Støtte i hverdagen Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten,

Detaljer

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig!

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig! AKTIV OG LUNGESYK...mer enn du trodde var mulig! Glittreklinikken er et landsdekkende spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med lungesykdom. Vi legger vekt på at du skal

Detaljer

Har du behov for opptrening/intensiv rehabilitering eller avlastning? Vi kan hjelpe deg!

Har du behov for opptrening/intensiv rehabilitering eller avlastning? Vi kan hjelpe deg! Har du behov for opptrening/intensiv rehabilitering eller avlastning? Vi kan hjelpe deg! OMGIVELSER FASILITETER Høyenhall ligger i naturskjønne omgivelser ved Vik i Hole kommune. Fra den store terrassen

Detaljer

Signo Conrad Svendsen senter Beskrivelse av delytelse M

Signo Conrad Svendsen senter Beskrivelse av delytelse M Signo Conrad Svendsen senter Beskrivelse av delytelse M Delytelse M1.8: Alvorlig grad av sanseforstyrrelser, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud

Detaljer

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten Informasjonshefte om støttekontakttjenesten 1 2 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?...2 Hva er en individuell støttekontakt?...4 Hva er en aktivitetsgruppe?...5 Veiledning

Detaljer

Å være menneske er komplekst og vanskelig fordi vi blir født med ulike evner og forutsetninger for å mestre livet. Omsorgspartner Vestfold gir en

Å være menneske er komplekst og vanskelig fordi vi blir født med ulike evner og forutsetninger for å mestre livet. Omsorgspartner Vestfold gir en Å være menneske er komplekst og vanskelig fordi vi blir født med ulike evner og forutsetninger for å mestre livet. Omsorgspartner Vestfold gir en ekstra hånd å leie i for de som av ulike årsaker trenger

Detaljer

Informasjonshefte om Aktiv fritid

Informasjonshefte om Aktiv fritid Informasjonshefte om Aktiv fritid Til støttekontakter og fritidskontakter 2013 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?... 2 Hva er fritid med bistand?... 4 Hva er en aktivitetsgruppe?...

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehus. Gi beskjed til lege/sykepleier om at du har individuell plan og vis dem planen. Planen er ditt dokument.

Detaljer

TEMA: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet

TEMA: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet TEMA: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet De vanligste årsakene er: Usher syndrom Fødselsrelaterte tilstander CHARGE syndrom Rubella syndrom Andre sjeldne syndrom Aldersrelaterte kombinerte syns-

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Informasjon til pasient og pårørende. ved Mandal Sykehjem

Informasjon til pasient og pårørende. ved Mandal Sykehjem Informasjon til pasient og pårørende ved Mandal Sykehjem Velkommen Vi ønsker deg velkommen til Mandal sykehjem, og håper du vil trives her. Sykehjemmets hovedmålsetting er å gi tilpasset tilbud, når det

Detaljer

«Glød og go fot Hele dagen!»

«Glød og go fot Hele dagen!» «Glød og go fot Hele dagen!» KVALITETSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN i Orkdal kommune FORMÅL FORMÅLET MED KVALITETSPLANEN: Styringsredskap for skoleeier, rektorer, skolefritidsleder og ansatte Sikre alle

Detaljer

Geilomo. en god start på livet

Geilomo. en god start på livet Geilomo en god start på livet Geilomo barnesykehus er landets eneste spesialsykehus for habilitering av barn og ungdom med astma og andre kroniske lungesykdommer, eksem, allergi, samt hjertefeil. EFFEKTIV

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Habilitering av barn og unge. Hvem gjør r hva? Hvordan samarbeider vi?

Habilitering av barn og unge. Hvem gjør r hva? Hvordan samarbeider vi? Habilitering av barn og unge. Hvem gjør r hva? Hvordan samarbeider vi? Finn F. Sommer. Barnehabiliteringen, Akershus universitetssykehus. Oslo 14.02.03. Hva er habilitering? Med medisinsk habilitering

Detaljer

Saksframlegg. AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129

Saksframlegg. AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129 Saksframlegg AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar sak om avlastningstilbud

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER Foto: Connie Slettan Olsen Ørnes omsorgssenter Hovedetasjen består av: 1. Sykehjemsavdelingen 2. Øyeblikkelig hjelp og døgnopphold (ØHJD) 3. Tildelingskontoret 4. Hjemmetjenesten

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

Midler fra Fritz Moens forskningsfond (Stiftelsen Signo)

Midler fra Fritz Moens forskningsfond (Stiftelsen Signo) 1 Bakgrunn Midler fra Fritz Moens forskningsfond (Stiftelsen Signo) Generelt inntrykk: Lite fokus på funksjonshemmede i kriminalomsorgen - integreringens siste skanse? (Luckasson, 2001) Sondering forut

Detaljer

Velkommen til Midtbygda sjukeheim

Velkommen til Midtbygda sjukeheim Velkommen til Midtbygda sjukeheim Personalet ved Midtbygda sjukeheim ønsker å gjøre sitt aller beste for at alle beboere, pasienter, brukere og pårørende skal føle seg godt ivaretatt. Vi ønsker å være

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012

Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012 Kristiansund sykehus Enhet for Barnehabilitering Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012 Tilbud om kurs/gruppesamlinger for familie og fagpersoner Velkommen til Enhet for Barnehabilitering!

Detaljer

Geilomo. en god start på resten av livet. Geilomo barnesykehus

Geilomo. en god start på resten av livet. Geilomo barnesykehus Geilomo en god start på resten av livet Geilomo barnesykehus Geilomo er landets eneste spesialsykehus for habilitering av barn og ungdom med astma og andre kroniske lungesykdommer, eksem, allergi og medfødt

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Tro kan flytte fjell.

Tro kan flytte fjell. TYRILISTIFTELSEN Tyrilistiftelsen er en ideell stiftelse og en av landets største aktører innen rusbehandling. Tyrili er mulighetenes sted, og vi lever av å skape endring. Her får mennesker med rusavhengighet

Detaljer

VELKOMMEN til hjerterehabilitering

VELKOMMEN til hjerterehabilitering VELKOMMEN til hjerterehabilitering Trenger du hjelp til å komme tilbake i arbeid? Er du redd for å være i fysisk aktivitet? Trenger du hjelp til vektreduksjon? Ønsker du å lære om hjertevennlig kosthold?

Detaljer

Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud:

Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud: BAB Omsorg Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud: Dagsenter Avlastning Sommeravlastning Treningsleilighet Hvem er vi? BAB Omsorg

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste ved Bergfløtt Behandlingssenter og Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste ved Bergfløtt Behandlingssenter og Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste ved Bergfløtt Behandlingssenter og Helse Sør-Øst RHF for perioden 1.1.2016-31.12.2016 I denne perioden gjelder følgende ramme for Stiftelsen Kirkens

Detaljer

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Livskvalitet for de eldste prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Brukerinvolvering Brukerinvolvering Brukermedvirkning EKSPERTBRUKER Barnebarnet kan fortelle hvordan det er å besøke bestefar og

Detaljer

Brukermedvirkning. Handlingsplan 2014-2016

Brukermedvirkning. Handlingsplan 2014-2016 Brukermedvirkning Handlingsplan 2014-2016 Helse Stavanger HF 2015-2018 Brukermedvirkning - en verdi og en strategi i Helse Stavanger HF Det overordna målet med brukermedvirkning er å styrke kvaliteten

Detaljer

Bli kjent med Høyenhall bo- og rehabiliteringssted > «Her føler jeg meg alltid velkommen»

Bli kjent med Høyenhall bo- og rehabiliteringssted > «Her føler jeg meg alltid velkommen» Bli kjent med Høyenhall bo- og rehabiliteringssted > «Her føler jeg meg alltid velkommen» BrukERNE SIER: Dette stedet passer utmerket for alle med fysisk handikap O M G I V E L S E R Høyenhall ligger i

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukermedvirkning Handlingsplan 2014-2016. Handlingsplan 2014-2016

Brukermedvirkning. Brukermedvirkning Handlingsplan 2014-2016. Handlingsplan 2014-2016 Brukermedvirkning Handlingsplan -2016 Brukermedvirkning Handlingsplan -2016 Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring Innledning Visjon og mål for brukermedvirkning Brukermedvirkning skal høyne kvaliteten

Detaljer

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 21 respondenter (21 unike) 1. Hvilken kommune jobber du i? 1 Tromsø 60,0 % 12 2 Harstad 40,0 % 8 Total

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

FRISKLIVSDOSETTEN EN AKTIV OG MENINGSFULL HVERDAG PROSJEKTPERIODE: HØSTEN 2013 TIL HØSTEN 2015 HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL

FRISKLIVSDOSETTEN EN AKTIV OG MENINGSFULL HVERDAG PROSJEKTPERIODE: HØSTEN 2013 TIL HØSTEN 2015 HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL Foto: Connie Slettan Olsen FRISKLIVSDOSETTEN EN AKTIV OG MENINGSFULL HVERDAG PROSJEKTPERIODE: HØSTEN 2013 TIL HØSTEN 2015 Hva er Frisklivsdosetten? Det er kjent at meningsfull aktivitet, som i størst mulig

Detaljer

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Investeringstilskudd Alle skal bo godt og trygt Tilskuddet er Husbankens oppdrag ifm. Omsorgsplan 2015 og Omsorg 2020: Det skal bidra til å fornye

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr 301 Bydelsnr 13 Ansvarlig for innholdet i skjemaet Tommy Grotterød E postadresse

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune

Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune Hovedstrategi 1 Mestring og mening hele livet Mestring som verdigrunnlag og arbeidsform En aktiv brukerrolle Meningsfull hverdag «Yngreomsorg»

Detaljer

Spesialisert revmatologisk rehabilitering ved HSR

Spesialisert revmatologisk rehabilitering ved HSR Spesialisert revmatologisk rehabilitering ved HSR Rehabiliteringskonferansen 07.08.12 Haugesund Dagfinn Dahle Enhetsleder Terapienhet HSR AS Definisjon Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede,

Detaljer

VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE

VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE Gran kommune Januar 2016 Fritid for Alle Gran kommune Vi tilrettelegger for at barn og unge med ulike bistandsbehov har et fritidstilbud med mening. Et oppdrag

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom ORIGOSENTERET og Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom ORIGOSENTERET og Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom ORIGOSENTERET og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: kr x 1) Tjenestevolum og pris Antall behandlingsdøgn

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN. Håndbok om individuell plan og koordinator

INDIVIDUELL PLAN. Håndbok om individuell plan og koordinator INDIVIDUELL PLAN Håndbok om individuell plan og koordinator Skrevet av: Koordinerende enhet Publisert: Desember 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Individuell plan...3 Koordinator...5 Koordinerende enhet...6

Detaljer

Helsedirektoratets skjema for høringsuttalelser 1

Helsedirektoratets skjema for høringsuttalelser 1 Helsedirektoratets skjema for høringsuttalelser 1 Høring Handlingsplan for habilitering av barn og unge Høringsfrist: 3.6.2009 Høringsinnspill sendes: ble@helsedir.no Navn på høringsinstans: Unge funksjonshemmede

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2 Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og

Detaljer

Fritidsaktiviteter. Jofrid Woie Cand.polit.psykologi. HABU-konferansen 24. og 25. nov. 2016

Fritidsaktiviteter. Jofrid Woie Cand.polit.psykologi. HABU-konferansen 24. og 25. nov. 2016 Fritidsaktiviteter Jofrid Woie Cand.polit.psykologi HABU-konferansen 24. og 25. nov. 2016 Lovhjemmel Helse- og omsorgstjenesteloven 3-1.Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester Kommunen

Detaljer

Rehabiliteringsavdelingen ved Bergåstjern ble opprettet i september 2012 og består av Finnåsen 2 og Bergåsen 2 i andre etasje av bygget.

Rehabiliteringsavdelingen ved Bergåstjern ble opprettet i september 2012 og består av Finnåsen 2 og Bergåsen 2 i andre etasje av bygget. Rehabiliteringsavdelingen ved Bergåstjern ble opprettet i september 2012 og består av Finnåsen 2 og Bergåsen 2 i andre etasje av bygget. Avdelingen har 20 enerom med egne bad, felles stuer med TV, radio,

Detaljer

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser Midler til brukermedvirkning 1. Hvilket beløp bevilget kommunen til brukermedvirkning i organisert form i 2011? Vennligst oppgi svaret i 1000 kr Omfatter bevilgninger til organisasjoner for mennesker med

Detaljer

Familieintegrering samarbeid med familiene i PPU trine lise bakken Ph.d. Cand.san. / forsker

Familieintegrering samarbeid med familiene i PPU trine lise bakken Ph.d. Cand.san. / forsker Familieintegrering samarbeid med familiene i PPU trine lise bakken Ph.d. Cand.san. / forsker 1 trine bakken 2012 Psykiatrisk avdeling for personer med utviklingshemning / autisme Psykiatrisk spesialistavdeling

Detaljer

Statped. - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19.

Statped. - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19. Statped - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19. oktober 2015 Hva er Statped Statped skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Velkommen til Det oransje huset

Velkommen til Det oransje huset Velkommen til Det oransje huset Rugtvedt avlastningsbolig Viktig og nyttig informasjon om avlastning Velkommen som bruker ved Rugtvedt avlastningsbolig! Vi har som mål at både brukere og foresatte/ pårørende

Detaljer

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 32 respondenter (31 unike) 1. Hvor er du ansatt? 1 Geriatrisk avd UNN Tromsø 29,0 % 9 2 Slagenheten

Detaljer

Serviceerklæring -Opphold i sykehjem

Serviceerklæring -Opphold i sykehjem Serviceerklæring -Opphold i sykehjem Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Overordnet mål Du skal oppleve respekt, trygghet, og omsorg. Du skal oppleve

Detaljer

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus 1 Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus Innledning Innhold i undervisningen (se notatsiden for supplerende innhold) Generelt

Detaljer

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Fysioterapi Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Generelt Alternativt navn Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med

Detaljer

Barne- og ungdomssenteret på Holmlia

Barne- og ungdomssenteret på Holmlia Barne- og ungdomssenteret på Holmlia Veisten Gård - ferie og avlastningssenter i Gausdal HELDØGNS OMSORGSTJENESTER AKTIVITETER OG OPPLEVELSER AVLASTNING JANUAR 2012 BUSH ( Barne og ungdomssenteret på Holmlia)

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsearbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Boligkartlegging i Sandefjord kommune

Boligkartlegging i Sandefjord kommune Boligkartlegging i Sandefjord kommune Hva har vi hva trenger vi hvordan dekke det vi ikke har? Bakgrunn: Sandefjord er en av kommunene i sør som har inngått et partnerskap med Husbanken i forhold til vanskeligstilte

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

Spesialisert rehabilitering i Rehabilitering Vest AS. Rehabiliteringskonferansen 07.08.2012 ved leder Monika M Hillesland

Spesialisert rehabilitering i Rehabilitering Vest AS. Rehabiliteringskonferansen 07.08.2012 ved leder Monika M Hillesland Spesialisert rehabilitering i Rehabilitering Vest AS Rehabiliteringskonferansen 07.08.2012 ved leder Monika M Hillesland Anbudsbasert avtale med Helse Vest 2006 :RHF overtok ansvaret for rehabilitering

Detaljer

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Torshavn 31.08.2012 Mette Kolsrud Forbundsleder, Norsk Ergoterapeutforbund Samhandlingsreformen Implementert fra 01.01.2012 Samhandlingsreformen; St. meld. 47

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Rehabilitering del 1. Støtteark

Rehabilitering del 1. Støtteark Rehabilitering del 1 Støtteark REHABILITERING Vi snakker om rehabilitering av gamle hus, de skal fikses opp og bli som nye Bytte ut tak og vegger, råtne planker, kaste knuste vinduer, høvle vekk gammel

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet Pasient- og brukerombudet i Buskerud Hva vil jeg bruke tiden deres til? En kort innføring i eldres rettigheter Status eldre Informasjon om ombudsordningen Når vi får et behov for hjelp.. Dette er likt

Detaljer

Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres! Informasjons- og utviklingsprogram for politikken for mennesker med utviklingshemming

Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres! Informasjons- og utviklingsprogram for politikken for mennesker med utviklingshemming Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres! Informasjons- og utviklingsprogram for politikken for mennesker med utviklingshemming Bakgrunnen for HVPU-reformen Lossius-utvalget kom i

Detaljer

Hørsel hele livet! Prosjektleder Ellen Dannevig Straube HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as 2013/3/0341

Hørsel hele livet! Prosjektleder Ellen Dannevig Straube HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as 2013/3/0341 Hørsel hele livet! Prosjektleder Ellen Dannevig Straube HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as 2013/3/0341 Prosjektnummer 2013/3/0341 Sammendrag Bakgrunn Prosjektet er gjennomført på HLF

Detaljer

Hverdagsrehabilitering, hjemmetrening en hverdagsaktivitet Sole 06.03.14

Hverdagsrehabilitering, hjemmetrening en hverdagsaktivitet Sole 06.03.14 Hverdagsrehabilitering, hjemmetrening en hverdagsaktivitet Sole 06.03.14 På veg mot et nytt tankesett med ny inspirasjon IDE 1 stk fysioterapeut prosess 1.stk rehabilite ringssyke pleier Fra tanke til

Detaljer

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole 24.06.2014 SELBU KOMMUNE Virksomhetsplan for Bell Skole SFO 2014-2016 Bell skole Innhold Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Mål for Bell skole og Bell SFO er å:... 2 Sosial kompetanse gjennom lek... 3

Detaljer

Hvordan jobbes det med IP i Steinkjer kommune. Eva Heggstad Aas og Grethe Iren Hansen Aarsund

Hvordan jobbes det med IP i Steinkjer kommune. Eva Heggstad Aas og Grethe Iren Hansen Aarsund Hvordan jobbes det med IP i Steinkjer kommune Eva Heggstad Aas og Grethe Iren Hansen Aarsund Styringsdokumenter Forskrift om habilitering og rehabilitering 7, 1-4 ledd Koordinerende enhet som redskap for

Detaljer

AVLASTNING. 8. Mar s 2013

AVLASTNING. 8. Mar s 2013 AVLASTNING 8. Mar s 2013 1 2 Avlastning - Helse- og omsorgstjenesteloven Noen problemstillinger. Regulering av retten til avlastning /plikten til å gi avlastning Begrepet nødvendige helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 21 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn 21 Alta Bydelsnr Bydelsnavn Ansvarlig for innholdet i skjemaet

Detaljer

Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester

Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 18. juni 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3.

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Erfaringskonferansen 2014 Kragerø Resort 4. Desember 2014 Norsk Pasientforening Stiftet i 1983 som interesseorganisasjon

Detaljer

Velkommen til. Skjoldtunet

Velkommen til. Skjoldtunet Dersom du ikke får medhold i klagen har vi plikt til å hjelpe deg med å videreformidle denne til fylkeslegen. Vi ønsker å gjøre vårt beste for at du skal være fornøyd med oppholdet. Kommunen gjennomfører

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer