Tegnspråklig tilbud til døve og døvblinde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.signoconradsvendsensenter.no Tegnspråklig tilbud til døve og døvblinde"

Transkript

1 Tegnspråklig tilbud til døve og døvblinde

2 Velkommen til oss Det er lenge siden Det var da virksomheten for døve her i Solveien på Nordstrand ble åpnet. Mye har forandret seg siden den gang. I dag tar de fleste hørsels hemmede del i samfunnet på lik linje med hørende. Men noen har fortsatt behov for litt mer for å få det samme. Det er derfor vi er her: for at hørselshemmede, døve og døvblinde med funksjonsnedsettelse skal få de tjenestene de har rett til - i et tegnspråklig miljø. Denne brosjyren forteller om de ulike tjeneste tilbudene ved Signo Conrad Svendsen senter. Nå håper vi at du som har behov for de tjenestene vi kan tilby - og pårørende, kommuner, helsepersonell eller andre - vil ha glede av denne brosjyren og får lyst til å vite mer om oss. Ta gjerne kontakt. Vær hjertelig velkommen hit til Signo Conrad Svendsen senter! Velkommen til Signo Conrad Svensen senter John Grimsby Direktør Side 2 Side 3

3 Kompetanse og verdier Vi har spesialisert kompetanse innen tegnspråk og kommunikasjon Signo Conrad Svendsen senter er en diakonal virksomhet som gir landsdekkende tilbud til døve, døvblinde og andre med særskilte behov for tilrettelagte tjenester i et tegnspråklig miljø. Som en del av stiftelsen Signo er vi en ideell virksomhet, der eventuelle økonomiske overskudd i sin helhet blir ført tilbake til virksomheten. Bredt tilbud Bo- og omsorgstilbud med mer enn 65 omsorgsboliger Dagtilbud med arbeid og aktivitet både for beboere og brukere som bor utenfor virksomheten Rehabilitering Avlastningstilbud for døve og døvblinde barn og voksne Bokollektiv for ungdom i videregående skole Helsepersonell, slik som lege, sykepleier, psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, audiolog og andre terapeuter med spesialkompetanse Fagkonsulenter med spesialkompetanse innen tegnspråk, kommunikasjon og døvefaglige problemstillinger Kultur- og fritidstilbud Fint sted å være Signo Conrad Svendsen senter ble opprettet som Hjemmet for døve i 1898 av prest for Norges døve, Conrad Svendsen. I over hundre år har vi arbeidet som en ideell organisasjon med nybrottsarbeid preget av engasjement, helhetlig menneskesyn og profesjonalitet. Vi har siden begynnelsen holdt til på samme sted i Solveien på Nordstrand, like utenfor Oslo sentrum. Den siste av de ti bygningene våre stod ferdig i Denne inneholder 18 moderne omsorgs leiligheter alle med fantastisk utsikt over Oslofjorden. I 2013 moderniserer vi hovedhuset med blant annet plass for inntil 16 brukere og pasienter. Stort fagmiljø Signo Conrad Svendsen senter har 345 fast ansatte. Mange er selv døve. Vi har spesialisert kompetanse innen tegnspråk og Side 5

4 Vårt mål er at alle skal få den bistand de har behov for kommunikasjon kombinert med fagkunnskap innen utviklingshemming, psykiske lidelser, rehabilitering og annen tilleggsproblematikk. De fleste yrkesgrupper innen helse- og omsorg er representert i Signo Conrad Svendsen senter. Vi har et utstrakt samarbeid med bydeler, kommuner og spesialis t helsetjenesten. Språk, kommunikasjon og fellesskap Signo Conrad Svendsen senter har et stort tegnspråklig miljø. Vi har kompetanse knyttet til tegnspråk, taktil og haptisk kommunikasjon, samt alternative kommunikasjonsformer. Vårt mål er at alle beboere, brukere og pasienter ut fra sine egne forutsetninger skal forstå og bli forstått. Innenfor dette fagfeltet samarbeider vi med en rekke andre fagmiljøer i Norge og Norden. Det store tegnspråklige miljøet og de mange brukerne bidrar til et fellesskap og et møtested for døvekultur og et mangfold av aktiviteter og muligheter. Mange vennskap blir knyttet på Signo Conrad Svendsen senter. Her skjer det alltid noe! Diakonal virksomhet Signo Conrad Svendsen senter er en diakonal virksomhet. Ordet diakoni betyr tjeneste og blir brukt om kirkens omsorgstjeneste. For oss betyr det et spesielt fokus på fellesskap, språk og retten til å kunne ta egne valg. Det betyr også at kristne tradisjoner og høytider blir markert, samtidig som vi også legger til rette for brukere med annen trostilhørighet og religiøse behov. Vårt mål er å tilby tilrettelagte tjenester for at alle skal få den bistand de har behov for, og ut fra sine forutsetninger leve et godt liv. For å lykkes med dette, legger vi blant annet stor vekt på brukermedvirkning og eget brukerråd. Signo Conrad Svendsen senter i tall: Faste beboere: 60 Brukere i dagavdeling: 41 Pasientdøgn Seksjon for rehabilitering: Bofellesskap for elever i videregående: 19 Avlastningstilbud: 3 Fast ansatte: 345 Andel døve ansatte: 63 (18 %) Samlet budsjett: 173 millioner kroner Side 6 Side 7

5 Bolig og omsorg 65 tilrettelagte omsorgsboliger i et tegnspråklig miljø Signo Conrad Svendsen senter har mer enn 65 omsorgsboliger for døve og døvblinde med behov for tilrettelagte tjenester. Her kan kommuner og bydeler inngå avtale om helse- og omsorgstjenester innen områdene sosialmedisin, somatisk sykdom, utviklingshemming, autisme, psykiske lidelser og geriatri. Leiligheter for unge og gamle Leilighetene er tilpasset dagens krav til om sorgsbolig med stue, kjøkken, soverom og bad. Flere av leilighetene har nydelig utsikt over Oslofjorden. De som bor her leier sin egen leilighet og mottar etter avtale med hjemkommunen de helse- og omsorgstjenestene som den enkelte har behov for. Personalet Alle personalgruppene i Boavdelingen er satt sammen med tverrfaglig kompetanse og allsidig erfaring. Hovedtyngden av våre ansatte har minst treårig høyskoleutdanning innen helse- og sosialfag og de fleste har arbeidet her i mange år. Brukermedvirkning Det er den enkelte beboers behov som ligger til grunn for tilbudet vi gir. For å sikre dette har alle beboere en ansvarsgruppe der beboeren selv deltar aktivt. Eget nettverk og hjemkommunen er fast representert i gruppen. Alle får dessuten tilbud om en individuell plan hvor brukermedvirkning er lagt til grunn. Mål og tiltak blir utarbeidet og evaluert med utgangs punkt i denne planen. Søke om bolig Dersom du ønsker å søke om omsorgsleilighet på Signo Conrad Svendsen senter, kan du ta kontakt med din hjemkommune. Kommunen skal kartlegge hvilke behov du har - og kan søke om leilighet med tilrettelagte tjenester på Signo Conrad Svendsen senter. Side 9

6 Bokollektivet for ungdom Bokollektivet har både døve og hørende ansatte Tegn i hverdagen Er du døv eller hørselshemmet - og elev ved Nydalen videregående skole i Oslo? Trenger du et sted å bo? Da kan du søke plass i bo kollektivet på Nordstrand i Oslo. Målet er at de som bor hos oss skal forberede seg for et liv på egen hånd - med en positiv identitet som hørselshemmet. Trygge voksne Bruker du et tegnspråklig skoletilbud, kan du også få et tegnspråklig botilbud. Bokollektivet har både døve og hørende ansatte som kan tegnspråk og som liker å jobbe med ungdommer. Behovet til hver enkelt elev kan variere og ofte være situasjonsavhengig. Derfor har personalet fokus på behovet hos hver enkelt og hvordan vi kan legge til rette for å utvikle elevenes selvstendighet. Dette skjer i samarbeid med skole, foreldre eller andre. Vi gir også tilbud om leksehjelp. Bokollektivet ligger på samme område som Signo Conrad Svendsen senter i Solveien på Nordstrand. To og to ungdommer deler leilighet, men har hver sine rom. I tillegg har Bokollektivet felles oppholdsrom, stue og kjøkken. Signo Conrad Svendsen senter driver et tilsvarende tilbud i Klostergata 60 i Trondheim. Rett til botilbud Retten til sosialpedagogisk botilbud for døve elever i videregående skole er knyttet til Opplæringsloven 3-9: Teiknspråkopplæring i den videregåande skolen og til Forskrift til opplæringsloven 19-5 Fylkeskommunen sitt økonomiske ansvar for utgifter til opphald. I samarbeid med foreldre, foresatte eller PP tjeneste må hver enkelt søke sin fylkeskommune om økonomisk dekning av botilbudet. Side 10 Side 11

7 Fra Askepott til Hamlet Teatergruppen Panorama setter hvert år opp en ny forestilling som blir vist på vår egen sommerfest, på Døves kulturdager og i enkelte andre sammenhenger. Gruppen har de siste årene spilt både i Oslo konserthus, Kilden i Kristiansand, Olavshallen i Trondheim, Verftet i Bergen og på Virkes lederdager på Sundvollen. Teatergruppen har også blitt tatt i mot av ordføreren i Oslo rådhus. Den stygge andungen, Romeo og Julie, Askepott og Hamlet er noen av teaterstykkene. Instruksjonen blir tilpasset den enkelte brukeren/ skuespilleren. Noen ganger finner deltakerne selv sine egne uttrykksformer. Teatergruppen har gjennom flere år opparbeidet evne til å skape sitt eget uttrykk og et godt samhold, trygghet og respekt for hverandre. Teatergruppen har også tidligere blitt utdelt Døves kulturpris.

8 Vår beste dag Til Signos 100-års jubileum i 1998 skrev Erik Bye en sangtekst som han framførte sammen med et band av døve musikere. Flere hadde funksjonshemminger i tillegg til sansetapet. Bandlederen deres, Jon Rosslund, skrev melodien. Her mestret Erik Bye å skildre musikken i det lydløse og uttrykke et budskap gjennom metaforer som både hørende og døve har felles: Ut på tur Turgruppa legger stadig ut på turer. Å bruke kroppen og dele natur opplevelser er flott. Mange steder i Østmarka og ellers er utforsket, men mye gjenstår fortsatt! God niste ligger i sekken, og når vi er slitne i kroppen er det deilig med pause og en pust i bakken. Kom og lytt til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag; Denne dag kan bli vår beste dag! Stien som vi gikk i går er like ny, Hemmelig som ved vårt første morgengry Mangt skal vi møte og mangt skal vi mestre. Dagen i dag den kan bli vår beste dag.

9 Dag- og arbeidstilbud Tilbudet skal gi den enkelte bruker meningsfulle oppgaver Alle trenger utfordringer Signo Conrad Svendsen senter har egen avdeling for arbeids- og fritidsaktiviteter. Her legger vi vekt på at den enkelte bruker får tilrettelagt aktiviteter ut fra egne ønsker, behov og evner. I dette dag- og arbeids tilbudet skal brukeren oppleve et inkluderende fellesskap med vekt på god kommunikasjon. Tilbudet skal gi den enkelte bruker meningsfulle opp gaver eller aktiviteter der hun eller han kan oppleve at det de gjør har verdi. Vi ønsker dessuten å legge til rette for at brukerne skal oppleve at de utvikler seg gjennom å delta i felles skapet og mestre oppgaver. Tilbudene I husets felles kantine arbeider brukere og ansatte sammen om å servere enkel og sunn lunsj. Vi har også pakkerom for elektriske artikler, eget utsalg av gaveartikler som brukerne produserer, turgruppe og eget verksted. Her produserer vi paller og ved. Våre brukere velger selv hva slags tilbud de ønsker å delta i. På Signo Conrad Svendsen har vi en rekke fellesaktiviteter. Dessuten kan alle brukere og beboere delta på jevnlige møter i bruker rådet. Møtene gir innflytelse på felles hverdag og bidrar til trivsel på senteret. Enten du er beboer eller kun bruker av dagsenteret har du samme rett til bruk av helsetjenestene våre. Det betyr at du for eksempel har tilgang til psykolog, lege, fysioterapeut eller audiolog. Personalet Personalgruppen i avdelingen Dag/Arbeid har tverr faglig og allsidig kompetanse. Slik kompetanse kan være høgskoleutdanning i helse- og omsorgsfag, aktivitørutdanning eller kombinasjoner av fagfelt som er relevante for å kunne legge til rette for og kommunisere med den enkelte bruker. Søke plass? Dersom du ønsker å søke om tilbud ved dagog arbeidsseksjonen kan du ta kontakt med hjemkommunen din. Kommunen skal kartlegge hvilke behov du har - og kan søke om tilrettelagte tjenester på Signo Conrad Svendsen senter. Side 17

10 Rehabilitering tilpasset deg Rehabilitering i et tverrfaglig og tegnspråkelig miljø Vi gir et tverrfaglig tilbud til mennesker i hele landet som har behov for rehabilitering i et tegnspråklig miljø. Vi bidrar til at døve og døvblindes rettigheter blir ivaretatt. Rehabiliteringstilbudet på Signo Conrad Svendsen senter er et supplement til det offentlige helsetilbudet. Hørselshemmede og personer med kombinert hørsels- og synstap innenfor alle diagnosegrupper kan søke om opphold ved Seksjon for rehabilitering. Vi bistår også med å legge til rette og gi opplæring i pasientens nærmiljø. Vi har avtale om pasientbehandling med Helse Sør-Øst RHF, men gir også individuelt tilrettelagte tilbud til hørselshemmede og døvblinde som ikke får dekket sine behov lokalt i de andre helseregionene. Hørselshemmede og personer med kombinert hørsels- og synstap kan søke om rehabiliterings opphold hos oss. Sykehus innenfor Helse Sør-Øst RHF sender henvisning direkte til oss, mens henvisninger fra fastleger og private avtalespesialister sendes Regional koordinerende enhet (RKE). Det er utarbeidet eget henvisnings skjema med veiledning. Les mer om dette på www. helse.sorost.no/rehabilitering. Pasienter fra de andre helseregionene kan ta direkte kontakt med oss for informasjon om hvordan de kan søke. Side 19

11 Avlastning for barn og unge Tilbud i et tegnspråklig miljø Signo Conrad Svendsen senter tilbyr i dag avlastning for døve og døvblinde voksne. Nå ønsker vi også å utvikle et avlastningstilbud for barn og unge. Mål Målet er å gi et godt avlastningstilbud ved å skape et miljø der hver enkelt bruker trives og har det bra. Vi tar utgangspunkt i behovet hos hver enkelt og samarbeider tett med pårørende og andre i brukerens nettverk. Personalgruppen er tverr faglig sammensatt med både helsefaglig og pedagogisk kompetanse. I tillegg er Signo Conrad Svendsen senter et stort og levende kommunikasjonsmiljø. Hvordan søke? Pårørende som har et særskilt tyngende omsorgs arbeid har lovfestet rett til avlastning. Pårørende kan søke om avlastning gjennom sin kommune. Ta gjerne direkte kontakt med oss for mer informasjon om tilbudet. Avlastning med utgangspunkt i den enkeltes behov Kompetanse Avlastningstilbudet er spesielt rettet mot tunghørte, døve og døvblinde som trenger tilbud i et tegnspråklig miljø i kortere eller lengre perioder. Side 20 Side 21

12 Helsefag og språk Alle har kompetanse innen språk og kommunikasjon med døve og døvblinde Vi har tverrfaglig kompetanse og kan tilby tjenester direkte til tunghørte, døve og døvblinde brukere, til deres nettverk og til andre fagmiljøer. Vi tilbyr tjenester både til Signos brukere og til døve og døvblinde med tilleggsvansker ute i kommunene. Tjenesten er delvis finansiert over statsbudsjettet. Hos oss arbeider psykologer, sykepleier, lege, ergoterapeut, fysioterapeuter, audiopedagog/ audiolog og rådgivere knyttet til habilitering og kommunikasjon. Alle har kompetanse innen språk og kommunikasjon med døve og døvblinde. Vi tilrettelegger for brukere ut fra deres egne forutsetninger med hensyn til diagnose og kommunikasjon. Vi har fokus på den enkeltes ressurser, behov og ønsker. Våre arbeidsoppgaver er knyttet til: Utredning, kartlegging og behandling av brukere Rådgivning til brukere og nettverk Utviklingsarbeid Kurs og tilpasset opplæring Innen opplæring i språk og kommunikasjon har vi kompetanse i alternativ og supplerende kommunikasjon, tegnspråk, tegn til tale, taktil og haptisk kommunikasjon. Side 22 Side 23

13 Alene Fritz Moen ( ) ble kjent som offer for Europas eneste tilfelle av dobbelt justismord. Han sonet over 18 år i fengsel etter å ha blitt dømt for to drap som han ikke hadde begått. Sent i livet ble han trodd, men full frifinnelse fikk han først etter sin død. Fritz Moen ble født døv. Han brukte ofte tegnet for alene. De siste årene han levde, bodde han på Conrad Svendsen senter. Han trivdes her og gav uttrykk for at han ble forstått og respektert. Fritz Moen på Signo Conrad Svendsen senter Fikk unnskyldning etter sin død Under åpningen av Fritz Moens plass på Conrad Svendsen senter 17. april 2008, sa justisminister Knut Storberget: «Jeg vil framføre en uforbeholden unnskyldning og beklagelse overfor Fritz Moen og dem som kjente ham og sto ham nær, for den urett han ble utsatt for». Arven etter Fritz Moen Fritz Moen testamenterte erstatnings summen og alt han eide til virksom heten her. I samarbeid med Justisdepartementet ble blant annet Fritz Moens forskningsfond opprettet. Formålet med fondet er å bidra til forsknings- og opplysningsvirksomhet om funksjonshemmedes stilling i rettspleien med særlig vekt på hørselshemmede og døve. Utsikt over byen og fjorden Da Hjemmet for Døve skulle kjøpe sin første eiendom i nærheten av Kristiania, som hoved staden het i 1898, var det flere av de ansvarlige som ønsket at de skulle se etter en eiendom med mindre dominerende utsikt og til lavere pris. Et av styre medlemmene uttrykte da at de døve hører så lite pent - derfor skal de ha noe pent å se på. I dag setter både brukere av og ansatte på senteret stor pris på den gode beliggenheten. Fra Finn Jor: En nøkkel til nytt liv, Hjemmet for Døve gjennom 60 år, Oslo 1958 Side 24 Side 25

14 Besøksadresse: Solveien 119A, 1170 Oslo Postadresse: Postboks 160 Nordstrand, NO 1112 Oslo Telefon: Teksttelefon: E-post: Hjemmeside: Foto: Hanna Grimsgaard Tveite Grafisk design: John Herfindal Signo Conrad Svendsen senter 2013

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste Torridalsveien Aktivitetshus Kirkens Sosialtjeneste 4 Torridalsveien Aktivitetshus Tilpasset støtte Kompetanse Vårt særpreg Brukermedvirkning Søknad om plass 7 Dagsenteret Tilbud Matlaging Fysisk trening

Detaljer

HELSE & REHABILITERING

HELSE & REHABILITERING HELSE & REHABILITERING HØYENHALL HELSE & REHABILITERING Vi bidrar til at du får en god hverdag, enten du har behov for opptrening, intensiv rehabilitering eller avlastning. Hos oss er det godt å være til!

Detaljer

LEVEKÅR OG TILTAK FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING

LEVEKÅR OG TILTAK FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING HØRINGSNOTAT FRA STIFTELSEN RADARVEIEN, STIFTELSEN HOLMENKOLLEN DAGSENTER OG BOLIGER OG STIFTELSEN RAGNA RINGDALS DAGSENTER LEVEKÅR OG TILTAK FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING INNLEDNING OM HØRINGSNOTATET

Detaljer

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Støtte i hverdagen Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten,

Detaljer

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer Ungdomsklinikken Ungdomsklinkken Rusbehandling Midt-Norge HF har som eneste helseregion valgt å organisere tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

Detaljer

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt Alf Reiar Berge, seniorforsker, Rehab-Nor Tine Brager Hynne, avdelingsleder fagavdelingen, Signo Hilde Haualand, seniorrådgiver,

Detaljer

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig!

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig! AKTIV OG LUNGESYK...mer enn du trodde var mulig! Glittreklinikken er et landsdekkende spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med lungesykdom. Vi legger vekt på at du skal

Detaljer

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Tom Alkanger Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst RHF 1 Min referanseramme Sykepleier på Sunnaas Har jobbet mye med pasienter med svært

Detaljer

EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN!

EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN! EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN! Virksomheten Dagsenter & avlastning Dagsenter og avlastning Marit Larsen Lode Virksomhetsleder Sekretær Fagleder Veiledningsteamet Fagleder Madla barneog

Detaljer

Velkommen til KOA-familien!

Velkommen til KOA-familien! www.koa-as.no Velkommen til KOA-familien! Hva er KOA-familien? KOA (Kvæfjord Opplevelse og Avlastning) skreddersyr tilbud for mennesker i alle aldre og skal gi barn, unge og voksne omsorg, opplevelse og

Detaljer

Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser - 1 -

Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser - 1 - Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser - 1 - Innhold Hva er et cochleaimplantat?... 5 Hvem får cochleaimplantat?... 5 Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser... 7 Tilrettelegging,

Detaljer

Velkommen. til KOA-familien! www.koa-as.no

Velkommen. til KOA-familien! www.koa-as.no Velkommen til KOA-familien! www.koa-as.no Hva er KOA-familien? KOA (Kvæfjord Opplevelse og Avlastning) skreddersyr tilbud for mennesker i alle aldre og skal gi barn, unge og voksne omsorg, opplevelse og

Detaljer

Velkommen til post III

Velkommen til post III Velkommen til post III Post III er en del av Østmarka psykiatriske sykehus. De som legges inn ved post III har varierende psykiske problemer, ofte med mistanke om en psykotisk lidelse. Vi som arbeider

Detaljer

Har du behov for opptrening/intensiv rehabilitering eller avlastning? Vi kan hjelpe deg!

Har du behov for opptrening/intensiv rehabilitering eller avlastning? Vi kan hjelpe deg! Har du behov for opptrening/intensiv rehabilitering eller avlastning? Vi kan hjelpe deg! OMGIVELSER FASILITETER Høyenhall ligger i naturskjønne omgivelser ved Vik i Hole kommune. Fra den store terrassen

Detaljer

Informasjonshefte om Aktiv fritid

Informasjonshefte om Aktiv fritid Informasjonshefte om Aktiv fritid Til støttekontakter og fritidskontakter 2013 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?... 2 Hva er fritid med bistand?... 4 Hva er en aktivitetsgruppe?...

Detaljer

NEDRE VARDEN 15, SOLA: TILPASSET BOFELLESSKAP MED HØY STANDARD

NEDRE VARDEN 15, SOLA: TILPASSET BOFELLESSKAP MED HØY STANDARD NEDRE VARDEN 15, SOLA: TILPASSET BOFELLESSKAP MED HØY STANDARD Kom på visning! Vi vil gjerne vise deg hvor fint det er her GODE OPPLEVELSER GIR ET RIKERE LIV Et hjemmekoselig og trygt alternativ Ta kontakt

Detaljer

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten Informasjonshefte om støttekontakttjenesten 1 2 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?...2 Hva er en individuell støttekontakt?...4 Hva er en aktivitetsgruppe?...5 Veiledning

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Kalfaret Behandlingssenter

Kalfaret Behandlingssenter Kalfaret Behandlingssenter 1 Innhold Illustrasjonsfoto: Thor Brødreskift Modeller: Aprilla Casting Bergen Design: Paper Plane Trykk: Molvik Grafisk Kalfaret Behandlingssenter Målgruppe Tjenester på ulike

Detaljer

Signo Conrad Svendsen senter Beskrivelse av delytelse M

Signo Conrad Svendsen senter Beskrivelse av delytelse M Signo Conrad Svendsen senter Beskrivelse av delytelse M Delytelse M1.8: Alvorlig grad av sanseforstyrrelser, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud

Detaljer

Resultat svarprosent: TILTAK FUNKSJONS HEMMEDE PLEIE OG OMSORG BARNEHAGE. Utsendte skjema Svar Svarprosent 51% 47% 47%

Resultat svarprosent: TILTAK FUNKSJONS HEMMEDE PLEIE OG OMSORG BARNEHAGE. Utsendte skjema Svar Svarprosent 51% 47% 47% Brukerundersøkelser pr. april 008 Tre målgrupper: - pårørende til beboere i institusjon - foreldre/foresatte til barn i barnehage - hjelpeverger til funksjonshemmede beboere i botjenesten Resultat svarprosent:

Detaljer

Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen. Kirkens Sosialtjeneste

Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen. Kirkens Sosialtjeneste Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen Kirkens Sosialtjeneste Om Bokn Bufellesskap Målgruppe Individuell oppfølging, mestring og vekst Målsetting Metode-systematisk arbeidsmodell Vårt særpreg Faste

Detaljer

Rehabilitering først. Høstkonferansen i Telemark 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Rehabilitering først. Høstkonferansen i Telemark 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Høstkonferansen i Telemark 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Rehabilitering må prioriteres først ved utvikling og ressurstildeling innen helsetjenesten

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Foto: Claudia Mocci «Å se sin mor forsvinne litt etter litt handler om så mye mer enn bare praktiske spørsmål» Læring og mestring noter som gir god klang (NK LMH 2012) «De fleste

Detaljer

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehus. Gi beskjed til lege/sykepleier om at du har individuell plan og vis dem planen. Planen er ditt dokument.

Detaljer

Å være menneske er komplekst og vanskelig fordi vi blir født med ulike evner og forutsetninger for å mestre livet. Omsorgspartner Vestfold gir en

Å være menneske er komplekst og vanskelig fordi vi blir født med ulike evner og forutsetninger for å mestre livet. Omsorgspartner Vestfold gir en Å være menneske er komplekst og vanskelig fordi vi blir født med ulike evner og forutsetninger for å mestre livet. Omsorgspartner Vestfold gir en ekstra hånd å leie i for de som av ulike årsaker trenger

Detaljer

Geilomo. en god start på resten av livet. Geilomo barnesykehus

Geilomo. en god start på resten av livet. Geilomo barnesykehus Geilomo en god start på resten av livet Geilomo barnesykehus Geilomo er landets eneste spesialsykehus for habilitering av barn og ungdom med astma og andre kroniske lungesykdommer, eksem, allergi og medfødt

Detaljer

«Glød og go fot Hele dagen!»

«Glød og go fot Hele dagen!» «Glød og go fot Hele dagen!» KVALITETSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN i Orkdal kommune FORMÅL FORMÅLET MED KVALITETSPLANEN: Styringsredskap for skoleeier, rektorer, skolefritidsleder og ansatte Sikre alle

Detaljer

Tjenesten arbeider i henhold til prinsippene i målrettet miljøarbeid med atferdsanalytisk metodikk.

Tjenesten arbeider i henhold til prinsippene i målrettet miljøarbeid med atferdsanalytisk metodikk. Miljøarbeidertjeneste Boveiledertjeneste Generelt Alternativt navn Boveiledertjeneste Ingress Miljøarbeidertjenesten er en virksomhet innen helse- og omsorgsenheten, hvor det gis tjenester ut ifra lov

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

«Hva er viktig i overgangen fra barn til voksen?» Terje Baasland Seksjonsleder Seksjon Habilitering for voksne (HAVO)

«Hva er viktig i overgangen fra barn til voksen?» Terje Baasland Seksjonsleder Seksjon Habilitering for voksne (HAVO) «Hva er viktig i overgangen fra barn til voksen?» Terje Baasland Seksjonsleder Seksjon Habilitering for voksne (HAVO) -www.sthf.no/havo Hva er viktig i overgangen fra barn til voksen?» Vil variere fra

Detaljer

Handlingsplan for mennesker med utviklingshemming

Handlingsplan for mennesker med utviklingshemming Handlingsplan for mennesker med utviklingshemming 2017-2020 Bystyrekomitè for oppvekst og utdanning Bystyrekomitè for helse, sosial og omsorg 17. oktober 2017 1 Definisjon Mennesker med utviklingshemming

Detaljer

Informasjon til pasient og pårørende. ved Mandal Sykehjem

Informasjon til pasient og pårørende. ved Mandal Sykehjem Informasjon til pasient og pårørende ved Mandal Sykehjem Velkommen Vi ønsker deg velkommen til Mandal sykehjem, og håper du vil trives her. Sykehjemmets hovedmålsetting er å gi tilpasset tilbud, når det

Detaljer

REHABILITERING, SAMARBEID OG MULIGHETER

REHABILITERING, SAMARBEID OG MULIGHETER 17-18 Nordlandssykehuset REHABILITERING, SAMARBEID OG MULIGHETER Utdanningsprogram innen rehabilitering og andre nevrologiske tilstander FORORD: Nye Nordlandssykehuset, Vesterålen ble ferdigstilt og tatt

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Fysioterapi Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Generelt Alternativt navn Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med

Detaljer

Spesialisert habilitering

Spesialisert habilitering Ledersamling HAVO, Sommarøy, 07.09.16 : Spesialisert habilitering utfordrende oppgaver med begrensede ressurser www.habilitering.no Psykologspesialist Nils-Øivind Offernes Prosjekt: Nasjonal kartlegging

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

Saksframlegg. AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129

Saksframlegg. AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129 Saksframlegg AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar sak om avlastningstilbud

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Livskvalitet for de eldste prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Brukerinvolvering Brukerinvolvering Brukermedvirkning EKSPERTBRUKER Barnebarnet kan fortelle hvordan det er å besøke bestefar og

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Geilomo. en god start på livet

Geilomo. en god start på livet Geilomo en god start på livet Geilomo barnesykehus er landets eneste spesialsykehus for habilitering av barn og ungdom med astma og andre kroniske lungesykdommer, eksem, allergi, samt hjertefeil. EFFEKTIV

Detaljer

Forsvarlige tjenester til personer med utviklingshemming

Forsvarlige tjenester til personer med utviklingshemming Foto: Camilla Knudsen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Forsvarlige tjenester til personer med utviklingshemming Fagkonferanse 28. november 2017 v/cecilie Rønning Melø 2 Bakgrunn: Hjelpebehovet til personer

Detaljer

Utdanningsdirektoratets vurdering av Statped oppfølging av Ny modell for deltidsopplæring og tilgrensede tjenester

Utdanningsdirektoratets vurdering av Statped oppfølging av Ny modell for deltidsopplæring og tilgrensede tjenester Saksbehandler: Berit Antonie Holmlimo Statped Statped postmottak, Postboks 113 3081 HOLMESTRAND Vår dato: 11.07.2017 Deres dato: 07.04.2017 Vår referanse: 2014/3921 Deres referanse: 2017/3044 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Brukernes behov i sentrum INNHOLD Brukernes behov i sentrum 3 Dette er lærings- og mestringstilbud 4 Stort sett gruppebasert 4 Kursinnhold etter brukernes behov 4 Alene eller

Detaljer

Habilitering av barn og unge. Hvem gjør r hva? Hvordan samarbeider vi?

Habilitering av barn og unge. Hvem gjør r hva? Hvordan samarbeider vi? Habilitering av barn og unge. Hvem gjør r hva? Hvordan samarbeider vi? Finn F. Sommer. Barnehabiliteringen, Akershus universitetssykehus. Oslo 14.02.03. Hva er habilitering? Med medisinsk habilitering

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Bli kjent med Høyenhall bo- og rehabiliteringssted > «Her føler jeg meg alltid velkommen»

Bli kjent med Høyenhall bo- og rehabiliteringssted > «Her føler jeg meg alltid velkommen» Bli kjent med Høyenhall bo- og rehabiliteringssted > «Her føler jeg meg alltid velkommen» BrukERNE SIER: Dette stedet passer utmerket for alle med fysisk handikap O M G I V E L S E R Høyenhall ligger i

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Fysioterapi Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Generelt Alternativt navn Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med

Detaljer

Foto: Morten Brun. Kombinerte syns- og hørselsvansker Døvblindhet

Foto: Morten Brun. Kombinerte syns- og hørselsvansker Døvblindhet Foto: Morten Brun Kombinerte syns- og hørselsvansker Døvblindhet Kombinerte syns- og hørselsvansker/døvblindhet Kombinerte syns- og hørselsvansker/døvblindhet innebærer uansett alvorlighetsgrad betydelige

Detaljer

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 21 respondenter (21 unike) 1. Hvilken kommune jobber du i? 1 Tromsø 60,0 % 12 2 Harstad 40,0 % 8 Total

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr 301 Bydelsnr 13 Ansvarlig for innholdet i skjemaet Tommy Grotterød E postadresse

Detaljer

Omsorgstjenesten Sørøya er underlagt pleie- og omsorgssektoren i Tromsø kommune.

Omsorgstjenesten Sørøya er underlagt pleie- og omsorgssektoren i Tromsø kommune. Velkommen! Omsorgstjenesten Sørøya er underlagt pleie- og omsorgssektoren i Tromsø kommune. Vi tilbyr bolig for voksne utviklingshemmede, barnebolig, avlastning, miljøtjeneste og dagtilbud for brukere

Detaljer

Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud:

Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud: BAB Omsorg Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud: Dagsenter Avlastning Sommeravlastning Treningsleilighet Hvem er vi? BAB Omsorg

Detaljer

VELKOMMEN til hjerterehabilitering

VELKOMMEN til hjerterehabilitering VELKOMMEN til hjerterehabilitering Trenger du hjelp til å komme tilbake i arbeid? Er du redd for å være i fysisk aktivitet? Trenger du hjelp til vektreduksjon? Ønsker du å lære om hjertevennlig kosthold?

Detaljer

Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie

Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie Sammen om Porsgrunn (revidert juni 2011) Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie (revidert 2011) Virksomheter i Porsgrunn kommune som er omfattet av denne tjenesteerklæringen

Detaljer

Koordinatorforløpet Haugesund kommune 1

Koordinatorforløpet Haugesund kommune 1 Koordinatorforløpet 31.10.2017 Haugesund kommune 1 Individuell plan/koordinator fra lov til praksis Lovverk/forskrift/veileder koordinator Bruker Kommune 31.10.2017 Haugesund kommune 2 Lovverk og forskrifter

Detaljer

Midler fra Fritz Moens forskningsfond (Stiftelsen Signo)

Midler fra Fritz Moens forskningsfond (Stiftelsen Signo) 1 Bakgrunn Midler fra Fritz Moens forskningsfond (Stiftelsen Signo) Generelt inntrykk: Lite fokus på funksjonshemmede i kriminalomsorgen - integreringens siste skanse? (Luckasson, 2001) Sondering forut

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Om døvblindhet Cirka 500 personer med døvblindhet er brukere av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Døvblindhet er en spesifikk funksjonshemming. Døvblindhet

Detaljer

Velkommen til Midtbygda sjukeheim

Velkommen til Midtbygda sjukeheim Velkommen til Midtbygda sjukeheim Personalet ved Midtbygda sjukeheim ønsker å gjøre sitt aller beste for at alle beboere, pasienter, brukere og pårørende skal føle seg godt ivaretatt. Vi ønsker å være

Detaljer

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten, Nøsted skole, Habilitering og Enslige mindreårige flyktninger. Vi er nå samlet under samme

Detaljer

VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE

VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE Gran kommune Januar 2016 Fritid for Alle Gran kommune Vi tilrettelegger for at barn og unge med ulike bistandsbehov har et fritidstilbud med mening. Et oppdrag

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM

ARBEIDSPROGRAM NORGES PARKINSONFORBUND ARBEIDSPROGRAM 2011 2013 - Riktig tilbud, til riktig person, til riktig tid - Forbundsstyret, fylkesforeninger, lokalforeninger og forbundets sekretariat skal i samarbeid ivareta

Detaljer

TEMA: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet

TEMA: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet TEMA: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet De vanligste årsakene er: Usher syndrom Fødselsrelaterte tilstander CHARGE syndrom Rubella syndrom Andre sjeldne syndrom Aldersrelaterte kombinerte syns-

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune

Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune Hovedstrategi 1 Mestring og mening hele livet Mestring som verdigrunnlag og arbeidsform En aktiv brukerrolle Meningsfull hverdag «Yngreomsorg»

Detaljer

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole 24.06.2014 SELBU KOMMUNE Virksomhetsplan for Bell Skole SFO 2014-2016 Bell skole Innhold Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Mål for Bell skole og Bell SFO er å:... 2 Sosial kompetanse gjennom lek... 3

Detaljer

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus 1 Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus Innledning Innhold i undervisningen (se notatsiden for supplerende innhold) Generelt

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser Midler til brukermedvirkning 1. Hvilket beløp bevilget kommunen til brukermedvirkning i organisert form i 2011? Vennligst oppgi svaret i 1000 kr Omfatter bevilgninger til organisasjoner for mennesker med

Detaljer

Et sted mellom 1av2 og 1av3 vil i løpet av livet få en psykisk lidelse. Legger vi til at de som rammes vil ha pårørende vil ingen i landet (eller

Et sted mellom 1av2 og 1av3 vil i løpet av livet få en psykisk lidelse. Legger vi til at de som rammes vil ha pårørende vil ingen i landet (eller Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Vi arbeider for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseplager og et bedre helsetilbud. For å

Detaljer

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER Foto: Connie Slettan Olsen Ørnes omsorgssenter Hovedetasjen består av: 1. Sykehjemsavdelingen 2. Øyeblikkelig hjelp og døgnopphold (ØHJD) 3. Tildelingskontoret 4. Hjemmetjenesten

Detaljer

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune ÅFJORD KOMMUNE Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune Laila Refsnes Åfjord kommune Innbyggere pr.2016: 3275 Fritidskommune-»hyttekommune» Kommunesenter med kommuneadministrasjon,

Detaljer

Velkommen til Det oransje huset

Velkommen til Det oransje huset Velkommen til Det oransje huset Rugtvedt avlastningsbolig Viktig og nyttig informasjon om avlastning Velkommen som bruker ved Rugtvedt avlastningsbolig! Vi har som mål at både brukere og foresatte/ pårørende

Detaljer

Familieintegrering samarbeid med familiene i PPU trine lise bakken Ph.d. Cand.san. / forsker

Familieintegrering samarbeid med familiene i PPU trine lise bakken Ph.d. Cand.san. / forsker Familieintegrering samarbeid med familiene i PPU trine lise bakken Ph.d. Cand.san. / forsker 1 trine bakken 2012 Psykiatrisk avdeling for personer med utviklingshemning / autisme Psykiatrisk spesialistavdeling

Detaljer

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten Informasjonshefte om støttekontakttjenesten 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?...2 Hva er en individuell støttekontakt?...3 Hva er en aktivitetsgruppe?...4 Veiledning av

Detaljer

Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste ved Bergfløtt Behandlingssenter og Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste ved Bergfløtt Behandlingssenter og Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste ved Bergfløtt Behandlingssenter og Helse Sør-Øst RHF for perioden 1.1.2016-31.12.2016 I denne perioden gjelder følgende ramme for Stiftelsen Kirkens

Detaljer

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 32 respondenter (31 unike) 1. Hvor er du ansatt? 1 Geriatrisk avd UNN Tromsø 29,0 % 9 2 Slagenheten

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for.

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for. KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn også for menn Er du utrygg i ditt eget hjem? Får du høre at du ikke er noe verdt?

Detaljer

Om våre kurs og tilbud

Om våre kurs og tilbud Kurskatalog 2010 Om våre kurs og tilbud Målgruppe Vår målgruppe er personer med kombinert syns- og hørselhemming/døvblindhet, pårørende og fagpersoner. Tilpasningskurs Personer med kombinert syns- og hørselhemming/døvblindhet

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad Er du utrygg i hjemmet ditt? Får du høre at du ikke er noe verdt? Blir du truet eller slått? Er du blitt seksuelt

Detaljer

Informasjonshefte til støttekontakter

Informasjonshefte til støttekontakter Informasjonshefte til støttekontakter Sørum Aktivitetssenter 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?... 2 Hva er så en støttekontakt?... 4 Veiledning av støttekontaktene...

Detaljer

Helhetlig personorientert pasientforløp

Helhetlig personorientert pasientforløp Helhetlig personorientert pasientforløp -Jakten på mulighetene! Frøydis Nermoen, tilsynslege og lege i demensteam Cecilie Aalborg, spesialsykepleier og demenskoordinator Jakten på mulighetene! Case: Kvinne

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 21 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn 21 Alta Bydelsnr Bydelsnavn Ansvarlig for innholdet i skjemaet

Detaljer

Helsetjenesten er til for brukerne Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Samhandlingskonferansen Løft i lag Svolvær 3. 4.

Helsetjenesten er til for brukerne Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Samhandlingskonferansen Løft i lag Svolvær 3. 4. Helsetjenesten er til for brukerne Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Samhandlingskonferansen Løft i lag Svolvær 3. 4. juni 2013 Norsk Pasientforening Stiftet i 1983 som interesseorganisasjon

Detaljer

Barne- og ungdomssenteret på Holmlia

Barne- og ungdomssenteret på Holmlia Barne- og ungdomssenteret på Holmlia Veisten Gård - ferie og avlastningssenter i Gausdal HELDØGNS OMSORGSTJENESTER AKTIVITETER OG OPPLEVELSER AVLASTNING JANUAR 2012 BUSH ( Barne og ungdomssenteret på Holmlia)

Detaljer

Eksistensielle samtaler - hvem, hva, når? v/olga Tvedt prest/rådgiver Kirkens Bymisjon Oslo

Eksistensielle samtaler - hvem, hva, når? v/olga Tvedt prest/rådgiver Kirkens Bymisjon Oslo Eksistensielle samtaler - hvem, hva, når? v/olga Tvedt prest/rådgiver Kirkens Bymisjon Oslo Rett til tros- og livssynsutøvelse: Rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet, desember 2009: HOD ønsker med

Detaljer

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Investeringstilskudd Alle skal bo godt og trygt Tilskuddet er Husbankens oppdrag ifm. Omsorgsplan 2015 og Omsorg 2020: Det skal bidra til å fornye

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012

Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012 Kristiansund sykehus Enhet for Barnehabilitering Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012 Tilbud om kurs/gruppesamlinger for familie og fagpersoner Velkommen til Enhet for Barnehabilitering!

Detaljer

Helse og omsorg Sosiale tjenester. Kari Riiser, seniorrådgiver Helse og sosialavdelingen

Helse og omsorg Sosiale tjenester. Kari Riiser, seniorrådgiver Helse og sosialavdelingen Helse og omsorg Sosiale tjenester Kari Riiser, seniorrådgiver Helse og sosialavdelingen Nasjonale føringer Omsorg 2020 Omsorgssektoren dekker i dag hele livsløpet, og har brukere og pasienter i alle aldersgrupper

Detaljer

Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde

Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde Kurs og tilbud 2009 Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde Om våre kurs og tilbud 2 Eikholt er et nasjonalt kompetansesenter for kombinert syns- og hørselshemmede/ døvblinde. Senteret er lokalisert

Detaljer

Kjøp av tjenester sykehjemsplasser bo og omsorgstilbud

Kjøp av tjenester sykehjemsplasser bo og omsorgstilbud Kjøp av tjenester sykehjemsplasser bo og omsorgstilbud En oversikt fra HSO Kontor for tjenestetildeling Senter for Rus Omsorgstiltakene med psykiatri per 07.02.12 Policy på kjøp av plasser fra private

Detaljer

NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming NOU 2016:17 På lik linje Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming Bakgrunn Utviklingshemmede har vært utsatt for omfattende diskriminering og overgrep. Sentralinstitusjoner

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Om døvblindhet Cirka 500 personer med døvblindhet er brukere av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Døvblindhet er en kombinert syns og hørselshemming av

Detaljer