Tegnspråklig tilbud til døve og døvblinde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.signoconradsvendsensenter.no Tegnspråklig tilbud til døve og døvblinde"

Transkript

1 Tegnspråklig tilbud til døve og døvblinde

2 Velkommen til oss Det er lenge siden Det var da virksomheten for døve her i Solveien på Nordstrand ble åpnet. Mye har forandret seg siden den gang. I dag tar de fleste hørsels hemmede del i samfunnet på lik linje med hørende. Men noen har fortsatt behov for litt mer for å få det samme. Det er derfor vi er her: for at hørselshemmede, døve og døvblinde med funksjonsnedsettelse skal få de tjenestene de har rett til - i et tegnspråklig miljø. Denne brosjyren forteller om de ulike tjeneste tilbudene ved Signo Conrad Svendsen senter. Nå håper vi at du som har behov for de tjenestene vi kan tilby - og pårørende, kommuner, helsepersonell eller andre - vil ha glede av denne brosjyren og får lyst til å vite mer om oss. Ta gjerne kontakt. Vær hjertelig velkommen hit til Signo Conrad Svendsen senter! Velkommen til Signo Conrad Svensen senter John Grimsby Direktør Side 2 Side 3

3 Kompetanse og verdier Vi har spesialisert kompetanse innen tegnspråk og kommunikasjon Signo Conrad Svendsen senter er en diakonal virksomhet som gir landsdekkende tilbud til døve, døvblinde og andre med særskilte behov for tilrettelagte tjenester i et tegnspråklig miljø. Som en del av stiftelsen Signo er vi en ideell virksomhet, der eventuelle økonomiske overskudd i sin helhet blir ført tilbake til virksomheten. Bredt tilbud Bo- og omsorgstilbud med mer enn 65 omsorgsboliger Dagtilbud med arbeid og aktivitet både for beboere og brukere som bor utenfor virksomheten Rehabilitering Avlastningstilbud for døve og døvblinde barn og voksne Bokollektiv for ungdom i videregående skole Helsepersonell, slik som lege, sykepleier, psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, audiolog og andre terapeuter med spesialkompetanse Fagkonsulenter med spesialkompetanse innen tegnspråk, kommunikasjon og døvefaglige problemstillinger Kultur- og fritidstilbud Fint sted å være Signo Conrad Svendsen senter ble opprettet som Hjemmet for døve i 1898 av prest for Norges døve, Conrad Svendsen. I over hundre år har vi arbeidet som en ideell organisasjon med nybrottsarbeid preget av engasjement, helhetlig menneskesyn og profesjonalitet. Vi har siden begynnelsen holdt til på samme sted i Solveien på Nordstrand, like utenfor Oslo sentrum. Den siste av de ti bygningene våre stod ferdig i Denne inneholder 18 moderne omsorgs leiligheter alle med fantastisk utsikt over Oslofjorden. I 2013 moderniserer vi hovedhuset med blant annet plass for inntil 16 brukere og pasienter. Stort fagmiljø Signo Conrad Svendsen senter har 345 fast ansatte. Mange er selv døve. Vi har spesialisert kompetanse innen tegnspråk og Side 5

4 Vårt mål er at alle skal få den bistand de har behov for kommunikasjon kombinert med fagkunnskap innen utviklingshemming, psykiske lidelser, rehabilitering og annen tilleggsproblematikk. De fleste yrkesgrupper innen helse- og omsorg er representert i Signo Conrad Svendsen senter. Vi har et utstrakt samarbeid med bydeler, kommuner og spesialis t helsetjenesten. Språk, kommunikasjon og fellesskap Signo Conrad Svendsen senter har et stort tegnspråklig miljø. Vi har kompetanse knyttet til tegnspråk, taktil og haptisk kommunikasjon, samt alternative kommunikasjonsformer. Vårt mål er at alle beboere, brukere og pasienter ut fra sine egne forutsetninger skal forstå og bli forstått. Innenfor dette fagfeltet samarbeider vi med en rekke andre fagmiljøer i Norge og Norden. Det store tegnspråklige miljøet og de mange brukerne bidrar til et fellesskap og et møtested for døvekultur og et mangfold av aktiviteter og muligheter. Mange vennskap blir knyttet på Signo Conrad Svendsen senter. Her skjer det alltid noe! Diakonal virksomhet Signo Conrad Svendsen senter er en diakonal virksomhet. Ordet diakoni betyr tjeneste og blir brukt om kirkens omsorgstjeneste. For oss betyr det et spesielt fokus på fellesskap, språk og retten til å kunne ta egne valg. Det betyr også at kristne tradisjoner og høytider blir markert, samtidig som vi også legger til rette for brukere med annen trostilhørighet og religiøse behov. Vårt mål er å tilby tilrettelagte tjenester for at alle skal få den bistand de har behov for, og ut fra sine forutsetninger leve et godt liv. For å lykkes med dette, legger vi blant annet stor vekt på brukermedvirkning og eget brukerråd. Signo Conrad Svendsen senter i tall: Faste beboere: 60 Brukere i dagavdeling: 41 Pasientdøgn Seksjon for rehabilitering: Bofellesskap for elever i videregående: 19 Avlastningstilbud: 3 Fast ansatte: 345 Andel døve ansatte: 63 (18 %) Samlet budsjett: 173 millioner kroner Side 6 Side 7

5 Bolig og omsorg 65 tilrettelagte omsorgsboliger i et tegnspråklig miljø Signo Conrad Svendsen senter har mer enn 65 omsorgsboliger for døve og døvblinde med behov for tilrettelagte tjenester. Her kan kommuner og bydeler inngå avtale om helse- og omsorgstjenester innen områdene sosialmedisin, somatisk sykdom, utviklingshemming, autisme, psykiske lidelser og geriatri. Leiligheter for unge og gamle Leilighetene er tilpasset dagens krav til om sorgsbolig med stue, kjøkken, soverom og bad. Flere av leilighetene har nydelig utsikt over Oslofjorden. De som bor her leier sin egen leilighet og mottar etter avtale med hjemkommunen de helse- og omsorgstjenestene som den enkelte har behov for. Personalet Alle personalgruppene i Boavdelingen er satt sammen med tverrfaglig kompetanse og allsidig erfaring. Hovedtyngden av våre ansatte har minst treårig høyskoleutdanning innen helse- og sosialfag og de fleste har arbeidet her i mange år. Brukermedvirkning Det er den enkelte beboers behov som ligger til grunn for tilbudet vi gir. For å sikre dette har alle beboere en ansvarsgruppe der beboeren selv deltar aktivt. Eget nettverk og hjemkommunen er fast representert i gruppen. Alle får dessuten tilbud om en individuell plan hvor brukermedvirkning er lagt til grunn. Mål og tiltak blir utarbeidet og evaluert med utgangs punkt i denne planen. Søke om bolig Dersom du ønsker å søke om omsorgsleilighet på Signo Conrad Svendsen senter, kan du ta kontakt med din hjemkommune. Kommunen skal kartlegge hvilke behov du har - og kan søke om leilighet med tilrettelagte tjenester på Signo Conrad Svendsen senter. Side 9

6 Bokollektivet for ungdom Bokollektivet har både døve og hørende ansatte Tegn i hverdagen Er du døv eller hørselshemmet - og elev ved Nydalen videregående skole i Oslo? Trenger du et sted å bo? Da kan du søke plass i bo kollektivet på Nordstrand i Oslo. Målet er at de som bor hos oss skal forberede seg for et liv på egen hånd - med en positiv identitet som hørselshemmet. Trygge voksne Bruker du et tegnspråklig skoletilbud, kan du også få et tegnspråklig botilbud. Bokollektivet har både døve og hørende ansatte som kan tegnspråk og som liker å jobbe med ungdommer. Behovet til hver enkelt elev kan variere og ofte være situasjonsavhengig. Derfor har personalet fokus på behovet hos hver enkelt og hvordan vi kan legge til rette for å utvikle elevenes selvstendighet. Dette skjer i samarbeid med skole, foreldre eller andre. Vi gir også tilbud om leksehjelp. Bokollektivet ligger på samme område som Signo Conrad Svendsen senter i Solveien på Nordstrand. To og to ungdommer deler leilighet, men har hver sine rom. I tillegg har Bokollektivet felles oppholdsrom, stue og kjøkken. Signo Conrad Svendsen senter driver et tilsvarende tilbud i Klostergata 60 i Trondheim. Rett til botilbud Retten til sosialpedagogisk botilbud for døve elever i videregående skole er knyttet til Opplæringsloven 3-9: Teiknspråkopplæring i den videregåande skolen og til Forskrift til opplæringsloven 19-5 Fylkeskommunen sitt økonomiske ansvar for utgifter til opphald. I samarbeid med foreldre, foresatte eller PP tjeneste må hver enkelt søke sin fylkeskommune om økonomisk dekning av botilbudet. Side 10 Side 11

7 Fra Askepott til Hamlet Teatergruppen Panorama setter hvert år opp en ny forestilling som blir vist på vår egen sommerfest, på Døves kulturdager og i enkelte andre sammenhenger. Gruppen har de siste årene spilt både i Oslo konserthus, Kilden i Kristiansand, Olavshallen i Trondheim, Verftet i Bergen og på Virkes lederdager på Sundvollen. Teatergruppen har også blitt tatt i mot av ordføreren i Oslo rådhus. Den stygge andungen, Romeo og Julie, Askepott og Hamlet er noen av teaterstykkene. Instruksjonen blir tilpasset den enkelte brukeren/ skuespilleren. Noen ganger finner deltakerne selv sine egne uttrykksformer. Teatergruppen har gjennom flere år opparbeidet evne til å skape sitt eget uttrykk og et godt samhold, trygghet og respekt for hverandre. Teatergruppen har også tidligere blitt utdelt Døves kulturpris.

8 Vår beste dag Til Signos 100-års jubileum i 1998 skrev Erik Bye en sangtekst som han framførte sammen med et band av døve musikere. Flere hadde funksjonshemminger i tillegg til sansetapet. Bandlederen deres, Jon Rosslund, skrev melodien. Her mestret Erik Bye å skildre musikken i det lydløse og uttrykke et budskap gjennom metaforer som både hørende og døve har felles: Ut på tur Turgruppa legger stadig ut på turer. Å bruke kroppen og dele natur opplevelser er flott. Mange steder i Østmarka og ellers er utforsket, men mye gjenstår fortsatt! God niste ligger i sekken, og når vi er slitne i kroppen er det deilig med pause og en pust i bakken. Kom og lytt til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag; Denne dag kan bli vår beste dag! Stien som vi gikk i går er like ny, Hemmelig som ved vårt første morgengry Mangt skal vi møte og mangt skal vi mestre. Dagen i dag den kan bli vår beste dag.

9 Dag- og arbeidstilbud Tilbudet skal gi den enkelte bruker meningsfulle oppgaver Alle trenger utfordringer Signo Conrad Svendsen senter har egen avdeling for arbeids- og fritidsaktiviteter. Her legger vi vekt på at den enkelte bruker får tilrettelagt aktiviteter ut fra egne ønsker, behov og evner. I dette dag- og arbeids tilbudet skal brukeren oppleve et inkluderende fellesskap med vekt på god kommunikasjon. Tilbudet skal gi den enkelte bruker meningsfulle opp gaver eller aktiviteter der hun eller han kan oppleve at det de gjør har verdi. Vi ønsker dessuten å legge til rette for at brukerne skal oppleve at de utvikler seg gjennom å delta i felles skapet og mestre oppgaver. Tilbudene I husets felles kantine arbeider brukere og ansatte sammen om å servere enkel og sunn lunsj. Vi har også pakkerom for elektriske artikler, eget utsalg av gaveartikler som brukerne produserer, turgruppe og eget verksted. Her produserer vi paller og ved. Våre brukere velger selv hva slags tilbud de ønsker å delta i. På Signo Conrad Svendsen har vi en rekke fellesaktiviteter. Dessuten kan alle brukere og beboere delta på jevnlige møter i bruker rådet. Møtene gir innflytelse på felles hverdag og bidrar til trivsel på senteret. Enten du er beboer eller kun bruker av dagsenteret har du samme rett til bruk av helsetjenestene våre. Det betyr at du for eksempel har tilgang til psykolog, lege, fysioterapeut eller audiolog. Personalet Personalgruppen i avdelingen Dag/Arbeid har tverr faglig og allsidig kompetanse. Slik kompetanse kan være høgskoleutdanning i helse- og omsorgsfag, aktivitørutdanning eller kombinasjoner av fagfelt som er relevante for å kunne legge til rette for og kommunisere med den enkelte bruker. Søke plass? Dersom du ønsker å søke om tilbud ved dagog arbeidsseksjonen kan du ta kontakt med hjemkommunen din. Kommunen skal kartlegge hvilke behov du har - og kan søke om tilrettelagte tjenester på Signo Conrad Svendsen senter. Side 17

10 Rehabilitering tilpasset deg Rehabilitering i et tverrfaglig og tegnspråkelig miljø Vi gir et tverrfaglig tilbud til mennesker i hele landet som har behov for rehabilitering i et tegnspråklig miljø. Vi bidrar til at døve og døvblindes rettigheter blir ivaretatt. Rehabiliteringstilbudet på Signo Conrad Svendsen senter er et supplement til det offentlige helsetilbudet. Hørselshemmede og personer med kombinert hørsels- og synstap innenfor alle diagnosegrupper kan søke om opphold ved Seksjon for rehabilitering. Vi bistår også med å legge til rette og gi opplæring i pasientens nærmiljø. Vi har avtale om pasientbehandling med Helse Sør-Øst RHF, men gir også individuelt tilrettelagte tilbud til hørselshemmede og døvblinde som ikke får dekket sine behov lokalt i de andre helseregionene. Hørselshemmede og personer med kombinert hørsels- og synstap kan søke om rehabiliterings opphold hos oss. Sykehus innenfor Helse Sør-Øst RHF sender henvisning direkte til oss, mens henvisninger fra fastleger og private avtalespesialister sendes Regional koordinerende enhet (RKE). Det er utarbeidet eget henvisnings skjema med veiledning. Les mer om dette på www. helse.sorost.no/rehabilitering. Pasienter fra de andre helseregionene kan ta direkte kontakt med oss for informasjon om hvordan de kan søke. Side 19

11 Avlastning for barn og unge Tilbud i et tegnspråklig miljø Signo Conrad Svendsen senter tilbyr i dag avlastning for døve og døvblinde voksne. Nå ønsker vi også å utvikle et avlastningstilbud for barn og unge. Mål Målet er å gi et godt avlastningstilbud ved å skape et miljø der hver enkelt bruker trives og har det bra. Vi tar utgangspunkt i behovet hos hver enkelt og samarbeider tett med pårørende og andre i brukerens nettverk. Personalgruppen er tverr faglig sammensatt med både helsefaglig og pedagogisk kompetanse. I tillegg er Signo Conrad Svendsen senter et stort og levende kommunikasjonsmiljø. Hvordan søke? Pårørende som har et særskilt tyngende omsorgs arbeid har lovfestet rett til avlastning. Pårørende kan søke om avlastning gjennom sin kommune. Ta gjerne direkte kontakt med oss for mer informasjon om tilbudet. Avlastning med utgangspunkt i den enkeltes behov Kompetanse Avlastningstilbudet er spesielt rettet mot tunghørte, døve og døvblinde som trenger tilbud i et tegnspråklig miljø i kortere eller lengre perioder. Side 20 Side 21

12 Helsefag og språk Alle har kompetanse innen språk og kommunikasjon med døve og døvblinde Vi har tverrfaglig kompetanse og kan tilby tjenester direkte til tunghørte, døve og døvblinde brukere, til deres nettverk og til andre fagmiljøer. Vi tilbyr tjenester både til Signos brukere og til døve og døvblinde med tilleggsvansker ute i kommunene. Tjenesten er delvis finansiert over statsbudsjettet. Hos oss arbeider psykologer, sykepleier, lege, ergoterapeut, fysioterapeuter, audiopedagog/ audiolog og rådgivere knyttet til habilitering og kommunikasjon. Alle har kompetanse innen språk og kommunikasjon med døve og døvblinde. Vi tilrettelegger for brukere ut fra deres egne forutsetninger med hensyn til diagnose og kommunikasjon. Vi har fokus på den enkeltes ressurser, behov og ønsker. Våre arbeidsoppgaver er knyttet til: Utredning, kartlegging og behandling av brukere Rådgivning til brukere og nettverk Utviklingsarbeid Kurs og tilpasset opplæring Innen opplæring i språk og kommunikasjon har vi kompetanse i alternativ og supplerende kommunikasjon, tegnspråk, tegn til tale, taktil og haptisk kommunikasjon. Side 22 Side 23

13 Alene Fritz Moen ( ) ble kjent som offer for Europas eneste tilfelle av dobbelt justismord. Han sonet over 18 år i fengsel etter å ha blitt dømt for to drap som han ikke hadde begått. Sent i livet ble han trodd, men full frifinnelse fikk han først etter sin død. Fritz Moen ble født døv. Han brukte ofte tegnet for alene. De siste årene han levde, bodde han på Conrad Svendsen senter. Han trivdes her og gav uttrykk for at han ble forstått og respektert. Fritz Moen på Signo Conrad Svendsen senter Fikk unnskyldning etter sin død Under åpningen av Fritz Moens plass på Conrad Svendsen senter 17. april 2008, sa justisminister Knut Storberget: «Jeg vil framføre en uforbeholden unnskyldning og beklagelse overfor Fritz Moen og dem som kjente ham og sto ham nær, for den urett han ble utsatt for». Arven etter Fritz Moen Fritz Moen testamenterte erstatnings summen og alt han eide til virksom heten her. I samarbeid med Justisdepartementet ble blant annet Fritz Moens forskningsfond opprettet. Formålet med fondet er å bidra til forsknings- og opplysningsvirksomhet om funksjonshemmedes stilling i rettspleien med særlig vekt på hørselshemmede og døve. Utsikt over byen og fjorden Da Hjemmet for Døve skulle kjøpe sin første eiendom i nærheten av Kristiania, som hoved staden het i 1898, var det flere av de ansvarlige som ønsket at de skulle se etter en eiendom med mindre dominerende utsikt og til lavere pris. Et av styre medlemmene uttrykte da at de døve hører så lite pent - derfor skal de ha noe pent å se på. I dag setter både brukere av og ansatte på senteret stor pris på den gode beliggenheten. Fra Finn Jor: En nøkkel til nytt liv, Hjemmet for Døve gjennom 60 år, Oslo 1958 Side 24 Side 25

14 Besøksadresse: Solveien 119A, 1170 Oslo Postadresse: Postboks 160 Nordstrand, NO 1112 Oslo Telefon: Teksttelefon: E-post: Hjemmeside: Foto: Hanna Grimsgaard Tveite Grafisk design: John Herfindal Signo Conrad Svendsen senter 2013

Signo gir tilbud til døvblinde og døve ut fra en diakonal basis. Stiftelsen Signo. Å rsrapport 2010

Signo gir tilbud til døvblinde og døve ut fra en diakonal basis. Stiftelsen Signo. Å rsrapport 2010 Signo gir tilbud til døvblinde og døve ut fra en diakonal basis Stiftelsen Signo Å rsrapport 2010 Generalsekretæren har ordet Innhold Å forstå og bli forstått Generalsekretæren har ordet...3 En presentasjon

Detaljer

signofolk TEMA Forholdet mellom ansatte og pårørende side 9 til 21

signofolk TEMA Forholdet mellom ansatte og pårørende side 9 til 21 Internavis for Signo i vestfold, Bergen, Oslo og Trondheim nr. 02 / 2010 signofolk TEMA Forholdet mellom ansatte og pårørende side 9 til 21 Hvordan er forholdet mellom den ansatte i Signo - enten man kaller

Detaljer

Et godt liv i egen bolig. Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Et godt liv i egen bolig. Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner Et godt liv i egen bolig Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner Boligjakten Ansvarlig utgiver: SAFO www.safo.no post@safo.no (Norsk forbund for utviklingshemmede, Norges Handikapforbund,

Detaljer

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid ARbeidstilbud til døvblitte - sluttrapport Sluttrapport Hanna Louise Bovim Dette er Helse og rehabilitering Helse og Rehabilitering er en stiftelse bestående av

Detaljer

Gunnar Dehli. Dette gir årsrapporten deg mer innblikk i. I år er den delt i to en rapportdel over hele. Generalsekretær

Gunnar Dehli. Dette gir årsrapporten deg mer innblikk i. I år er den delt i to en rapportdel over hele. Generalsekretær Signo Årsrapport 2007 Innhold n Generalsekretæren har ordet side 1 n Om Signo side 2 n Magasindel start side 4 n Signo bolig side 10 n Signo FRITID side 12 n Signo JOBB side 14 n Signo UTDANNING side 16

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

Klipper og limer seg til trivsel. Verdens første sansekirke. Tegnspråk var forbudt. Tegnspråk er en berikelse i mangfoldet

Klipper og limer seg til trivsel. Verdens første sansekirke. Tegnspråk var forbudt. Tegnspråk er en berikelse i mangfoldet MagaSigno Vi ønsker å gi deg et magasin som kan fortelle noen Signohistorier, enten du møter oss for første gang eller du kjenner oss godt. Til deg som jobber i Nav, skole- eller helse vesenet, eller i

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

5.1 PERSONER SOM FÅR NEDSATT HØRSEL I VOKSEN ALDER INNHOLD

5.1 PERSONER SOM FÅR NEDSATT HØRSEL I VOKSEN ALDER INNHOLD 5.1 PERSONER SOM FÅR NEDSATT HØRSEL I VOKSEN ALDER INNHOLD INNLEDNING... 2 KONSEKVENSER VED HØRSELTAP... 2 Språklige og kommunikative konsekvenser... 2 Praktiske konsekvenser... 2 Sosiale og emosjonelle

Detaljer

Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo. A Eksempler fra kommuner

Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo. A Eksempler fra kommuner Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo A Eksempler fra r Gode løsninger hva er det? hvor finnes de? IS-1318 Eksempler fra r 1 Tittel: Gode løsninger - hva er det? -

Detaljer

... Er det noen jeg kan snakke med?...

... Er det noen jeg kan snakke med?... ... ER DET NOEN JEG KAN SNAKKE MED?...... Er det noen jeg kan snakke med?... Tolk-ledsagertjeneste for personer med medfødt døvblindhet Prosjektrapport Kari Schjøll Brede, Tonhild Strand Hauge og Else

Detaljer

TILRETTELAGTE TJENESTER

TILRETTELAGTE TJENESTER Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede TILRETTELAGTE TJENESTER UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Versjon 1 til handlingsplanseminar 9. og 10. juni 1 [Skriv inn

Detaljer

Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre

Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre Kommunikasjonsopplæring for foreldre og nærpersoner til barn med kombinerte sansetap og flere funksjonshemninger Kontaktperson: Anni Lise Ellefsen Mailadresse:

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

«Jeg gleder meg til torsdag»

«Jeg gleder meg til torsdag» ISBN 978-82-7894-303-8 ISSN 0808-5013 Møteplasser for eldre med innvandrerbakgrunn Bjørg Moen 7/2009 Rapport nr 7/09 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf.

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige.

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. INNHOLD Ikke alle barn kan bo hjemme 5 Hva er fosterhjem og hva gjør fosterforeldre? 7 Hvem kan bli fosterforeldre? 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine

for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine Utgiver: Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet sykehus HF Ansvarlig redaktør: Karl Erik Karlsen Idé: Odd Volden Prosjektleder:

Detaljer

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT Bolighjelpen - et prosjekt i regi av ByBo, Kirkens Bymisjon i Oslo. Pål Reinertsen Prosjektleder Forord Regjeringens visjon er at alle skal kunne bo trygt og godt. Det er

Detaljer

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring Aksept senter for alle berørt av hiv ÅRSMELDING2014 AKSEPTS HAGEKONSERT 2014 Hele 2340 personer var innenfor portene i løpet av Aksepts Hagekonsert den 23. juni 2014. Alle artistene stilte opp gratis.

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver:

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter 07.01.15 En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: - En rehabiliteringsmodell ulikt alt annet (en kortfattet

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Psykisk helse. En veiviser

Psykisk helse. En veiviser Psykisk helse En veiviser PSYKISK HELSE EN VEIVISER I BÆRUM KOMMUNE FORORD Denne brosjyren er tenkt som en veiviser for hjelpetrengende, pårørende og fagfolk for å finne frem i de ulike tilbud og muligheter

Detaljer

TEMAHEFTE. om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen. Bodil Mørland (red.)

TEMAHEFTE. om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen. Bodil Mørland (red.) TEMAHEFTE om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen Bodil Mørland (red.) Innholdsfortegnelse Innledning 7 Barn med nedsatt funksjonsevne hvem er de og hvem er vi? 8 Hvem er de? 8 Trenger vi merkelapper?

Detaljer