Læringsplattformen Fronter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Læringsplattformen Fronter"

Transkript

1 Læringsplattformen Fronter

2 Læringsplattformen Fronter Fronter er en åpen læringsplattform som brukes ved flere tusen læresteder rundt om i Europa. Læringsplattformen består av mer enn 90 enkle og web-baserte verktøy som er nøye valgt ut i samarbeid med våre brukere. Så snart en idé, konsept eller teknologi viser seg å skape en verdi for læring, vil den implementeres i Fronters raskt voksende verktøysamling innen: PERSONLIG ARBEID & PORTEFØLJE Digitale mapper og personlig arbeidsområde. FLEKSIBEL LÆRING Individuelt tilpasset opplæring, vurdering og oppfølging. OPPSETT & ADMINISTRASJON Kraftig administrasjonsverktøy for storskala implementasjoner. SAMARBEID & KOMMUNIKASJON Intranett-funksjonalitet for effektivt samarbeid og kommunikasjon. PUBLISERING Produksjon, vedlikehold og publisering av innhold. Åpen filosofi: Essensen i Fronter s åpne filosofi er å tilby profesjonnelle institusjoner fordelen av en Open Standard læringsplattform - og på samme tid utstede garantier for sikkerhet, troverdighet, skalerbarhet og videre utvikling - alt til en forutsigbar pris. Den åpne utviklingsprosessen, styrt via brukere i referansegrupper, sikrer at plattformen til en hver tid holder tritt med behovene innen utdanning. Gjennom støtte for internasjonale e-læringsstandarder som Scorm, IMS og AICC, tilfredsstilles krav om integrasjoner med administrative systemer og samspill med digitalt innhold.

3 Plattform for læring og samarbeid Fronter er en virtuell bygning som du kan dele inn i praktiske rom. Hvert rom er utstyrt med de verktøyene du trenger for å tilrettelegge din undervisning eller læring. Et rom er kun åpent for de deltagerne du velger, og deres rettigheter i rommet bestemmer du Bygningen Fronter er din virtuelle bygning på Internett. Virtuelle rom Bygningen er inndelt i praktiske rom. Verktøy Rommene er utstyrt med de verktøyene du selv ønsker. Deltagere Deltagere inviteres inn i rommene og får rettigheter etter behov og tilgang. Din nøkkel Nøkkelen (passord) gir deg tilgang til rommene du har blitt invitert inn i. Vi kaller dette for et Collaborative Working Environment (CWE) - en plattform for samarbeid og læring - fordi den består av verktøy for digital portefølje (mappevurdering), personlig arbeid og læring (PLE), learning management (LMS), samarbeid og kunnskapsledelse (KM) og innholdsforvaring (LCMS). Med fronter kan jeg... Lage min egen visningsportefølje. Gjøre mine innleveringer og få de vurdert. Få tilpasset opplæring. Kommunisere med mine lærere og andre brukere. Arbeide selvstendig eller som del av en gruppe. Ha min egen utviklingsplan.

4 Personlig arbeid Ivaretar personlig arbeid og aktiviteter Professional Komplett læringsplattform for den profesjonelle bruker og storskala implementasjon. PlusPacks Påbyggingsmoduler med spesialfunksjoner. Bygger videre på Professional-pakken. Læring Tilpasset opplæring, vurdering og oppfølging Dagens: Viser alt nytt fra rom man har tilgang til. Innleveringer: Mapper for innleveringer og evalueringer. Personlige meldinger: Interne meldinger i Fronter. Statistikk: Fullstendig statistikk over aktivitet i rom. Min kalender: Personlige avtaler og møter. Resultatmatrise: Oversikt over brukernes resultater. Spill: Ett utvalg av enkle nettverksspill for avkobling. Kursimport: Import av IMS-, Scormog AICC-kurs. Mine kontakter: Personlige kontakter og venner. Prøver: Prøveverktøy med mange ulike spørsmålstyper og muligheter. Fronter Instant Messenger: Interne øyeblikksmeldinger. Tavle: Sanntids tavlefunksjon. Min portefølje: Personlig portefølje og visningsmappe. Læringsstier: Digitale læringsobjekt satt i ett strukturert læringsløp. Mitt arkiv: Personlig arkiv som fungerer som nettbasert harddisk. Læringsmål: Import og tilpasning av læringsmål for målrettet arbeid. Min hjemmeside: Personlige hjemmesider. Mappevurdering: Stimulere læringsprosesser og dokumentere framgang. Mitt offentlige arkiv: Del et utvalg av ditt personlige arkiv med andre. Individuelle utviklingsplaner: Individuell oppfølging og vurdering. E-post klient: Komplett e-post klient med støtte for POP3 og IMAP. Notes: Notater knyttet til læringsobjekter. Huskeliste: Personlige gjøremål. Spørsmålsdatabase: Gjenbruk og lagring av spørsmål i prøver. Min blogg: Personlig blogg. Video: Vise videoklipp og andre multimediafiler i arkivet. RSS-leser: Visning av eksterne informasjonskilder og - kanaler i Fronter. Søk (repository): Søk i eksterne innholdsforråd (repositories). Kalender sync: Integrasjon mellom timeplan/kalender (ICal). Digital eksamen: Profesjonelt eksamensverktøy. PDA sync. 360 evaluering: Mulighet for å evaluere hverandre. Fraværsmodul: Protokoll for føring av orden, fravær og karakterer. Plagiatkontroll: Plagiatkontroll av innleveringer som gjøres i Fronter. Kursevaluering: Effektiv evaluering av alt kurstilbud i en organisasjon. Fronter Professional kan bygges ut med ulike tilleggsverktøy, såkalte PlusPacks. Pakkene inneholder verktøy for funksjonsområdene Personlig arbeid, Læring, Samarbeid, Publisering og Administrasjon. Lokale variasjoner kan forekomme.

5 Samarbeid Fremmer samarbeid og kommunikasjon Publisering Tilpasning, produksjon og vedlikehold av innhold Administrasjon Organisasjonsstrukturer og grupper Førsteside: Mulighet for å lage skreddersydde startsider i rom. Delt arkiv: Felles arkiv for deltagere i et rom. Rom: Kjernen i Fronter, inndeling i ulike rom. Meldinger: Meldinger til alle deltagere inne i et rom. Filoverføring: Opplasting av eksterne filer og filstrukturer. Deltagere: Deltagerliste for rom og rettigheter i rommet. Delt kalender: Felles kalender for alle deltagere i et rom. Lenker: Felles lenkearkiv med kommentarfunksjon. Eksport: Eksport av rom (kurs) som IMS-pakke. Delte kontakter: Felles kontaktregister for brukerne. Nyheter: Datostyrte nyheter i rom med ingress, bilder og tekst. Organisasjonsstruktur: Oppsett av struktur tilpasset din organisasjon. Chat: Sanntids chat-/pratekanal. Lister: Utforming av lister som kan inneholde interne og eksterne lenker. Rettigheter og roller: Definering av rettigheter og roller i Fronter. Fellesdokument: Dokumenteditor for prosessorientert skriving/samskriving. Fellesdokumenter: Innebygd teksteditor. Globale innstillinger: Innstillinger for hele bygningen på toppnivå. Diskusjon: Trådbasert diskusjonsforum. Stavekontroll: Kontroll av tekst i tekstbehandler. Lokale innstillinger: Innstillinger på skole-, fakultets- eller institusjonsnivå. Samtale: Diskusjonsforum, ikke trådbasert. Presentasjonssider: Lage egne sider med muligheter for dynamisk innhold. Rapporter: Administrative rapporter som gir oversikt over aktivitet. Debatt: Samtale med mulighet for å innta et standpunkt. Statistikk: Statistikk på alle innholdsobjekter i arkivet. IMS sync: Integrasjon mot elev- og studentadministrative systemer. Brainstorm: Anonym idémyldring. Metadata: Metadata knyttet til alle innholdsobjekter i arkivet. Databaserydding: Adm. rutiner for effektiv databaseadmininistrasjon. Hot seat: Diskusjonsforum for spørsmål og svar. Versjonskontroll: Av objekter i arkivet, med oversikt over historikk. Hjelp: Komplett online hjelpesystem og brukerdokumentasjon. Stemmegivning: Forenklet prøve til bruk ved avstemninger. OES: Direkte åpne, endre og lagring av eksterne filer i Fronter. Språkstøtte: Språkpakker for mange ulike språk. Rammeplan: Rammeplan for prosjektarbeid. Søk (metadata): Søk på innhold vha metadata i Fronter. Egendefinerte verktøy: Mulighet for å definere egne verktøy i rom. Aktiviteter: Oppsett av aktiviteter som kan vises som Gantt-skjema. Artikkel: Mulighet for å sette sammen tekst og bilde i artikler. Prosjektarkiv: Arkiv for aktiviteter i en prosjektplan. Webpublisering: Komplett verktøy for webpublisering. SSO: Single Sign On mellom Fronter og andre portaler. Timeføring: Timeføringsverktøy for prosjektdeltagere. Infopush: Publisering av innhold i Fronter til portaler/hjemmesider. LDAP autentisering: Mulighet for å autentisere mot LDAP-tjenere. Prosjektledelse: Verktøy for prosjektledere til styring av prosjekter. Søk (semantisk): Komplett innholdssøk i Fronter. Logging: Detaljerte logger over alle hendelser i Fronter. WebEq: Matematisk formeleditor. Crosskey: Single Sign On mellom Fronter-bygninger. WebMathematica: Integrasjon med Mathematica for matematiske spørsmål i digitale prøver. E-post: E-posttjener, integrert i Fronter. Designverktøy: Mulighet for å lage eget design på Fronter.

6 Kunnskap gjennom samarbeid Vår filosofi danner basisen for alt vi gjør - også når det gjelder framtidig utvikling. Fronters visjon er å tilby enkle verktøy for samarbeid og læring på web. Våre kjerneverdier faglig forankring, enkelhet og åpenhet, danner klare retningslinjer for alle valg vi gjør. Fronters kjerneverdier: Faglig forankring All produktutvikling bestemmes av brukerne gjennom nasjonale og internasjonale referansegrupper. Vi mener at brukerne alltid vet best hva som behøves og hva som kan forbedres. Fronter har med denne overbevisning organisert et hundretalls brukere og pedagoger i alle land hvor Fronter er representert. Deltagerne i de nasjonale referansegruppene møtes to ganger i året for å utveksle erfaringer og gjøre veivalg for oss. Dette gir oss unik kunnskap om brukernes behov og innsikt i europeisk pedagogikk. Enkelhet Systemet skal være enkelt og brukervennlig. Fronter skiller seg ut med programmets enkelthet. Enkle skjermbilder og selvforklarende metaforer gjør det lett å komme i gang. I tillegg tilbyr vi gode brukerveiledninger og ubegrenset support for sertifiserte administratorer. Åpenhet Fronters grunnfilosofi er basert på åpenhet: Åpen kildekode, standard API, støtte for industristandarder og integrasjon mot administrative systemer. Fronter tror på åpenhet og deling!! Vår verdi ligger i relasjonen med kundene og i vår kunnskap om deres behov, ikke i vår kildekode. Derfor er Fronter Open Source. Åpenhet gir kunden frihet og makt til å velge de beste løsningene. Vi vil at kunden alltid skal ha valget! Derfor støtter vi alle standarder for interoperabilitet (IMS, Scorm, AICC). Open Integration: Fronter designer en komponentbasert arkitektur og standard API som gjør det enkelt å ntegrere med andre systemer. Open Accessibility: Fronter er tilgjengelig for alle brukere gjennom støtte for tilgjengelighetsstandarden WAI, nivå A. I tillegg fins det støtte for mange språk. Open Source: Fronters kildekode er tilgjengelig for alle lisenserte kunder. Open Guarantee: I sterk kontrast til tradisjonelle open source produkter, garanterer Fronter for høy kvalitet og nulltoleranse for feil.

7 En læringsplattform for framtiden En læringsplattform må dekke de behov som til en hver tid finnes innen læring, samarbeid, publisering og personlig arbeid. Læringsplattformen utgjør selve hjertet i infrastrukturen for nettstøttet læring, og et riktig valg av plattform forutsetter en samlet vurdering. Fronter for grunn- og videregående skole Fronters fleksibilitet gjør det mulig å tilpasse skjermbildet i forhold til brukernes alder og kompetanse. Det betyr at skjermbildene til hver enkelt skole og klasse kan ha ulikt utseende i en og samme installasjon. For å forenkle valget følger det med ulike design, blant annet eget design beregnet for elever i lavere trinn. Fronters lisenspolitikk overfor grunn- og videregående skole legger ikke noen begrensninger på totalt antall eller samtidige brukere på skolen, i kommunen eller fylket. Fronter for høgskole og universitet Fronter ble i sin tid utviklet i nært samarbeid med visjonære pedagoger fra det norske høgskole- og universitetsmiljøet, og samarbeidet holdes fortsatt ved like gjennom den norske referansegruppen. Integrasjon mot administrative systemer Fronter kan knyttes opp mot diverse administrative system og dermed sikre bedre flyt og kontroll av data mellom systemene. Vi tilbyr bl.a. integrasjoner mot SATS, Extense, FS og MSTAS - samt andre systemer på forespørsel. Innen høgere utdanning har de fleste av våre kunder en campus-løsning, dvs. at alle studenter og ansatte har en aktiv Fronter-lisens. Samtlige av disse har en integrasjon med et studentadministrativt system, noe som vesentlig letter administrasjonen av brukerdata. Fronter samarbeider dessuten med FEIDE og UiO for en felles autentisering av brukere ved hjelp av Single Sign On (SSO). Man kan også velge LDAP-autentisering for håndtering av SSO. Fronter samarbeider dessuten med ledende akademiske institusjoner på et internasjonalt nivå, for å utvikle og implementere verktøy som beviselig har stor pedagogisk nytteverdi for høgere utdanning. Et eksempel på dette er utviklingen av et prosjektstyringsverktøy som er spesielt tilpasset forskning og undervisning i høgere utdanning. Fronter i organisasjoner og fagforbund Nettbasert læring er et kraftig virkemiddel for opplæring og kompetanseutvikling, også i arbeidslivet. Flere organisasjoner har brukt e-læring til å styrke opplæringstilbudet og tilgjengeligheten for sine medlemmer. I kombinasjon med tradisjonelle kursformer kan nettbasert undervisning gi en mer variert og spennende læring. Leveranse og implementering Vi kjenner godt problemstillingene rundt implementering av en læringsplattform og vet viktigheten av kontinuerlig support og opplæring. Fronter bistår derfor alltid med kyndig veiledning i implementeringsspørsmål og ubegrenset support for sertifiserte administratorer. Sentral drift Fronter tilbyr sentral drift på ett av Europas største driftssentre med tilgjengelighet 24 timer i døgnet, året rundt, samt sikkerhet i form av virusvern, kryptering, sikkerhetskopiering og overvåkning. Referanser oppgis på forespørsel.

8 Fronter i Europa Fronter er et internasjonalt utviklingsselskap med røtter i Norge, og har siden oppstarten i 1998 opplevd en eventyrlig vekst også utenfor landegrensene. Med godt over 2 millioner brukere fordelt på flere tusen læringsinstitusjoner, har Fronter blitt en ledende aktør innen nettbasert læring og samarbeid. Fronter er den eneste IKT-bedriften som har vunnet den gjeve bransjeprisen European Seal of Excellence in Multimedia to ganger. Prisen deles ut av The European Multimedia Associations som representerer mer enn 5000 IKT-selskaper i Europa. I 2006 ble vi også tildelt en rammeavtale med British Educational Communications and Technology Agency (BECTA) - og tilfredsstilte dermed de strengeste krav til produktkvalitet, -testing og standardstøtte. Mer informasjon og demo på fronter.no Fronter AS Rådhusgata 1-3 Postboks 232 Sentrum N-0103 Oslo, Norge Kontorer i: Danmark, Finland, Nederland (BeNeLux), Norge, Spania, Storbritannia, Sverige og Tyskland.

Rapport om Studiestøttesystemer ved NVU Fagforum for studiestøttesystem

Rapport om Studiestøttesystemer ved NVU Fagforum for studiestøttesystem Rapport om Studiestøttesystemer ved NVU Fagforum for studiestøttesystem Utviklet av: Kristin Hinna, Høgskolen i Bergen (leder) Morten Lindeland, Høgskolen i Agder Arne Langøen, Høgskolen Stord Haugesund

Detaljer

temahefte LMS hva og hvordan

temahefte LMS hva og hvordan temahefte LMS hva og hvordan Innhold 1. Hva er et LMS?... 5 1.1. Forankring i utdanningspolitisk tenkning... 6 1.2. Utbredelse... 7 2. Funksjonalitet (verktøy)... 8 2.1. Informasjon og administrasjon...

Detaljer

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy ssystem som læringsverktøy Stipendiat Jon Hoem, Høgskolen i Bergen, Mediesenteret Nettverksuniversitetet, mars 2004 Delrapport fra Fagforum for produksjonsteknikk Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Bakgrunn...

Detaljer

Vedlegg 8: Løsningsbeskrivelse

Vedlegg 8: Løsningsbeskrivelse Vedlegg 8: Løsningsbeskrivelse Krav nr. Beskrivelse av krav Status Leverandøren sitt svar 1.1 Generelle krav 1.1.1 Løsningen skal bestå av et rammeverk som ivaretar design og navigasjon mellom de forskjellige

Detaljer

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling Innhold Innledning 2 1. Visjon for høyere utdanning 3 2. Internasjonal utvikling 5 2.1 Trender innenfor høyere utdanning

Detaljer

1 Sammendrag. Notat. Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO. Saksnr. Vår dato: 31.01.2007 2006/2155

1 Sammendrag. Notat. Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO. Saksnr. Vår dato: 31.01.2007 2006/2155 Saksnr Utarbeidet av: Lisbeth Pedersen Direkte tlf: 23302770 lpe@udir.no Deres dato: 2006/2155 Deres referanse: 200604599/MHE Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Kopi til: Dag Johnsen

Detaljer

Digital mappevurdering

Digital mappevurdering temahefte Digital mappevurdering Innhold 1. Hva er digital mappevurdering?...5 1.1. Forankring i utdanningspolitisk tenkning...5 1.2 Forankring i pedagogisk tenkning...6 2. Teknologi for digital mappevurdering...12

Detaljer

- Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester

- Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester Master som fleksibelt forløp Masterprosjekt, modul 4 Muntlig eksamen - Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester Evaluering av NKI Fjernundervisnings studium Psykologi årsenhet Truls

Detaljer

Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL

Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL Sluttrapport for SAK-prosjekt: Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL Versjon 1.1 17. januar 2012 Best før 2013 1 Innhold 1 Sammendag 4 2 Innledning 6 2.1 Deltakere

Detaljer

Springbrett til kunnskap. Produktprinsipper

Springbrett til kunnskap. Produktprinsipper Springbrett til kunnskap Produktprinsipper 1 Grunnprinsipper... 3 1. Produktadministrasjons-prosesser... 3 2. Pedagogikk... 4 Viktige designprinsipper... 6 1. Brukervennlighet... 6 2. Tilgjengelighet...

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01219-3 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

CorePublish. CorePublish. Webredaktørens beste venn

CorePublish. CorePublish. Webredaktørens beste venn CorePublish Webredaktørens beste venn CorePublish CorePublish Webredaktørens beste venn CorePublish er et system for enkel og effektiv publisering på web. Brukervennlighet og kostnadseffektivitet står

Detaljer

ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler

ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler Versjon: 1.0 (5.november 2013) Postadresse/Postal address UNINETT AS NO- 7465 Trondheim Besøksadresse/Visiting address Abels gate 5 Trondheim,

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Erfaringer med sentralisert drift i fem norske

Erfaringer med sentralisert drift i fem norske Åpne kildekodeløsninger i skolen: Erfaringer med sentralisert drift i fem norske kommuner SLX Debian Labs oktober 2005 1 av 65 Leseveiledning I denne rapporten er det gjort mye for å unngå dataord som

Detaljer

Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter

Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter AS www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Detaljer

ecampus Norge Vedlegg 2 UNINETT ABC

ecampus Norge Vedlegg 2 UNINETT ABC ecampus Norge Vedlegg 2 UNINETT ABC (Skrift i kursiv betyr at det kommer fra opprinnelig dokument fra USIT/DML) Læringsplattformer Per i dag foregår diskusjonen om utvikling av utdanningen vha LMS innenfor

Detaljer

Case study av HTML5 som verktøy for læring

Case study av HTML5 som verktøy for læring Case study av HTML5 som verktøy for læring Amin Ben Karroum Master i datateknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Terje Rydland, IDI Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Imaker SiteServer versjon 3.3

Imaker SiteServer versjon 3.3 Imaker SiteServer versjon 3.3 Utfyllende informasjon finner du på: www.imaker.no/33 Imaker AS 2004 Imaker publiseringsløsning Imaker publiseringsløsning er webbasert programvare som publiserer informasjon

Detaljer

FELLES IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I ØRU-KOMMUNENE 2006-09

FELLES IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I ØRU-KOMMUNENE 2006-09 FELLES IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I ØRU-KOMMUNENE 2006-09 (Regional konkretisering og realisering av Program for digital kompetanse 2004-2008) Vedtatt og anbefalt av ØRU-styret 16.06.06 Felles IKT-plan for

Detaljer

Blogg som åpen læringsplattform

Blogg som åpen læringsplattform Blogg som åpen læringsplattform Jon Hoem Mediesenteret, Høgskolen i Bergen, jon.hoem@hib.no Sammendrag Artikkelen gir et innblikk i tankegangen bak en åpen, bloggbasert læringsarena som er utviklet i forbindelse

Detaljer

Frihet og fleksibilitet på dine vilkår!

Frihet og fleksibilitet på dine vilkår! Frihet og fleksibilitet på dine vilkår! EPiServer er en enkel, effektiv og fleksibel plattform et klokt valg for alle som vil bruke nettet som en kvalitetssikker og forretningskritisk informasjonskanal.

Detaljer

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder FORORD Universitetet i Agder (UiA) har arbeidet med temaet «Digital eksamen» i flere år. Denne prosjektrapporten skiller seg ut fra det øvrige arbeidet ved å favne bredere og mer overordnet. Målet har

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Program for digital kompetanse 2004-2008 - programbeskrivelse 1 Program for digital

Detaljer