NÅR FOLKET TAR MAKTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NÅR FOLKET TAR MAKTEN"

Transkript

1 NÅR FOLKET TAR MAKTEN FRANKRIKE 1968 AV RUDOLF TERLAND BJØRNEREM

2 Utgave 2, 2012 Utgitt av Motmakt

3 NÅR FOLKET TAR MAKTEN Denne serien med hefter som vi har valgt å kalle Når folket tar makten handler om de glimtene i historien der de bestående maktstrukturene kollapser og folket nettopp tar makten. Ikke i kraft av representanter, ledere eller andre autoriteter, men i kraft av seg selv. For eksempel tas arbeidsplassene over av de som jobber der, og sjefene avsettes. Behovet for å organisere ting på andre måter oppstår. For å møte utfordringen opprettes det direktedemokratiske organer lokalråd, arbeiderråd og soldatråd der helt vanlige folk møtes på like vilkår for å skape sin nye, felles fremtid. Det er ikke bare de konkrete maktstrukturene som utfordres, men også folks måte å tenke og handle på: folk myndiggjøres, tro på autoriteter brytes ned, felleskap oppstår og nye ideer revitaliserer samfunnet. Alt blir mulig: bare fantasien setter grenser. Arbeiderrevolusjonene viser at folk selv kan definere hva som er mulig og ikke mulig. Som den russiske anarkisten Bakunin sa: Det har alltid vært ved å strebe etter det umulige at mennesker har realisert og erkjent det mulige. De som forstandig begrenset seg til det som syntes mulig, kom aldri videre. Når folket tar makten gjenreiser slagordet som sto skrevet på Paris gatevegger i 68: Vær realistisk. Krev det umulige.

4

5 FRANKRIKE 1968 Rudolf Terland Bjørnerem

6 6

7 Innholdsfortegnelse Forord 8 I Det historiske bakteppet 10 II Studentopprøret 14 III Generalstreiken 23 IV Bevegelsens organisering 30 V Opprørets bredde: solidaritet 34 VI Høydepunktet 43 VII Byråkratenes reaksjon: opprørets slutt 49 VIII Den parlamentariske venstresiden 53 IX De revolusjonære smågruppene 63 X Lærdommer fra mai Appendiks 71 7

8 Forord Lev uten dødtid nyt uten hemninger. Hva skjedde egentlig på 60-tallet? En av de tingene det virker som at vi ser for oss er et generasjonopprør for større kulturell frihet: mer frihet i hvordan man kunne se ut, mer seksuell frihet, muligheten til å spille og høre på flere typer musikk, osv; et litt udefinert opprør for større individuell valgfrihet, et opprør uten vold og ofre. Dette opprøret ble vunnet, og har skaffet oss de valgfrihetene det liberale markedet og den medfølgende levestandarden og mulighetene for konsum som vi i dag nyter. Mens denne generasjonen av opprørere møtte en foreldregenerasjon som nylig hadde utkjempet en verdenskrig, som hadde satt i gang verdens første industrielle massemord og som hadde skapt atombomben, møter mange av dagens ungdom en foreldregenerasjon som tror seg bestå av gamle radikalere som har gjort opprør, og som tilsynelatende er fornøyd med utfallet. En viss konkret politisk aktivisme er det riktignok spor av i erindringen vår, i form av spesifikke kampsaker som motstanden mot Vietnamkrigen eller revolusjonære ideologier og bevegelser, hvorav ml-bevegelsen kanskje er den mest kjente her til lands. Disse førstnevnte sakene er jo stort sett utdaterte selv om de faktisk har sine ekvivalenter i nåtiden, f.eks. Irakkrigen og deltagerne i de sistnevnte har ofte kastet fra seg sine gamle tanker og våknet fra søvnen eller fått tilbake synet, og på sett og vis redusert alle som fortsatt skulle ha slike tanker til sovende eller blinde. Dette bidrar på sin måte til at opprøret som fant sted på 60-tallet sees på som et generasjonsopprør, heller enn et klasseopprør. Det var en spesifikk generasjons opprør mot en annen spesifikk generasjon, og ikke et generelt opprør som gikk på tvers av sosiale grupper mot et politisk system som fortsatt vedvarer i dag. Så hvordan passer maiopprøret i Frankrike 68 inn i denne forestillingen? Fremstilles det som et opprør begrenset i tid til mai 1968, geografisk til universitetene, demografisk til ungdom og i 8

9 kampsaker til rent kulturelle krav, passer det perfekt inn. Ser man derimot på Frankrike 68 som et klart antikapitalistisk opprør, som i sin opprinnelse gikk tilbake til motstanden mot krigene i Algerie og Vietnam; som involverte nesten alle sektorene i samfunnet; som inkluderte så godt som hele befolkningen; og som begynte å eksperimentere med nye former for organisering, så danner det seg et ganske annerledes bilde av Frankrike 68. Det er derfor det er et såpass interessant tema å ta for seg, for det er en historie som på mange måter er blitt skjøvet under teppet, og tilpasset det nåværende systemets behov. For hva sier egentlig en generalstreik som involverte ti millioner sammen med et generelt opprør i samfunnet i et mer eller mindre velfungerende demokrati, uten noen form for krise, om demokratiets og kapitalismens universelle verdi? At et slikt opprør fant sted i et samfunn som for lengst hadde avskrevet enhver mulighet for det, og hvor så godt som alle intellektuelle fra høyre til venstre ble tatt totalt på sengen, er ikke veldig beroligende for lignende samfunn, spesielt ikke nå når verdensøkonomien er rammet av en krise man ikke har sett maken til på åtti år. Dessuten, som filosofen Sartre sa det: Hvis det fant sted, så kan det skje igjen. Utover små bluss av interesse hvert jubileum, er ikke Frankrike 68 et tema som blir viet noe særlig oppmerksomhet her til lands. Derfor er vi glade for å kunne presentere det vi mener er et ganske detaljert og nyansert bilde av hva som faktisk fant sted i Frankrike i mai og juni i 1968, hva bakgrunnen for hendelsene var, hva slags politiske aktører som var involverte og hva slags lærdommer vi kan trekke fra dette i dag. 9

10 I Det historiske bakteppet Vær realistisk, krev det umulige. Den fjerde franske republikken 1 ble innledet i Så lenge den eksisterte var den dominert av den tredje makten, en allianse mellom diverse sentrumspartier som ekskluderte de ytre fløyene på både høyre- og venstresiden. I denne perioden ble også mange nye partier stiftet, og blant annet kom en mer tradisjonell høyreside til syne. Dette kombinert med en rekke forskjellige lobbygrupper som etter hvert fikk mye innflytelse gjorde at staten hadde problemer med å ta viktige avgjørelser og at den ble ustabil. Ingen av grupperingene klarte å få et klart flertall, og forsøk på reformer ble nesten alltid hindret fra et eller annet hold. Samtidig som den økonomiske strukturen ble mer og mer effektiv og konsentrert, ble den politiske strukturen mer og mer ineffektiv og fragmentert. Algeriekrigen Et av de største problemene den fjerde republikken møtte var Algeriekrigen, som varte fra 1954 til 1962, og tok livet av anslagsvis personer. Den nasjonale frigjøringsfronten (FLN), fikk etter hvert støtte i nesten hele den algeriske befolkningen, og de franske troppene brukte særdeles harde midler i forsøket på å knekke motstanden. Blant annet knuste de en generalstreik i 1957 ved å bryte opp de låste dørene til butikkene for å tvinge eierne til å åpne dem, og ved å massetransportere arbeiderne tilbake til arbeidsplassene med tvang. I tillegg var tortur institusjonalisert i hæren. General Massu som kommanderte den 10. fallskjermdivisjonen og som ledet slaget om Alger i 1957 sa om dette i et intervju: Omstendigehetene rundt krigen tvang meg til å ty til denne prosedyren [tortur]. Jeg anser ikke denne prosedyren, på tross av det forferdelige ordet som brukes for å beskrive den, for å være mer inhuman enn bombing av sivile bosettinger eller å lage forferdelige skader med skytevåpen. 3 1 Skiftet mellom de forskjellige republikkene har med grunnloven å gjøre. Hver gang det skrives en ny grunnlov, entrer Frankrike en ny republikk Remembering History, dokumentarfilm fra

11 Roger Trinquier 4 kom med følgende: Når man setter i gang et opprør, må man gjøre det med full bevissthet om at tortur vil bli brukt. Det handler ikke om å være for eller mot det. Så, i 1958, kom maikrisen og den påfølgende kollapsen av den fjerde republikken. Pied-noirs ene de europeiske bosetterne som hadde levd i Algerie i flere generasjoner og hæren tok makten i Algerie gjennom et kupp, og krevde De Gaulle som leder. Han fremsto for mange som en redningsmann som kunne sørge for ny nasjonal enhet, og få det politiske systemet mer i takt med den økonomiske utviklingen, og han kunne derfor overta makten uten større motstand. Han skrev en ny grunnlov, basert på en president (han selv) med sterk utøvende makt, som ble valgt i syvårsperioder, og han startet dermed den femte republikken. Verken fagbevegelsen eller den parlamentariske venstresiden gjorde noen virkelig motstand, verken mot Algeriekrigen eller De Gaulles maktovertagelse. Faktisk var ikke kommunistpartiet 5 det største partiet på venstresiden engang i mot Algeriekrigen; de argumenterte åpent for fransk tilstedeværelse i Algerie og forsvarte den franske nasjons interesser, som en enhet hevet over klassene. Dette, kombinert med hendelser som Charonne i februar 1962 hvor ni personer ble drept av politiet under en massedemonstrasjon mot OAS 6 og 17. oktober 1961 som var en regelrett massakre av en fredelig, algerisk demonstrasjon 7 gjorde at strømningene som eksisterte til venstre for kommunistpartiet ble større og sterkere. Sammen med dette oppsto det også en ny type studentaktivisme, som foregikk utenfor de etablerte politiske kanalene. Dette la mye av grunnlaget for den radikalismen som blomstret under maiopprøret i En av de fremste franske militærteoretikerne. Hans teorier om moderne krigføring ble brukt i Algerie av Frankrike, og senere av USA i Vietnamkrigen. Teoriene hans er i dag fortsatt en inspirasjon for krigføringen i Afghanistan og Irak, og for tøffe avhør [forceful interrogation], som blant annet foregår på Guantanamobasen i dag. 5 Parti communiste français (PCF) 6 Organisation de l armée secréte, en paramilitær, semi-facistisk gruppering som kjempet for å holde Algerie fransk. 7 Det anslås at rundt 200 personer ble drept. Kristin Ross May 68 and its Afterlifes (The University of Chicago Press 2001) s

12 Fagbevegelsen Fagbevegelsen besto i all hovedsak av tre landsdekkende hovedorganisasjoner: Confédération Générale du Travail (CGT), som var effektivt kontrollert av det franske kommunistpartiet, og hvis politikk hovedsakelig tok utgangspunkt i forsvaret av Sovjetunionen. Confédération Francaise Démocratique du Travail (CFDT) som opprinnelig hadde vært en katolsk fagforening, men som nå hadde blitt sekulære, og fått en sosialdemokratisk politikk. Og Force Ouvriére (FO), som splittet seg ut fra CGT, da denne ble tatt over av kommunistpartiet. Den var antikommunistisk og inneholdt på lavere nivåer en del venstreorienterte elementer, blant annet trotskister og anarko-syndikalister. 8 Alle disse tre hadde blitt en mer eller mindre integrert del av staten, og forsøkte gjennom parlamentarisk og legalistisk praksis å fremstå som seriøse samarbeidspartnere, som anmodet om moderasjon når det var forventet av dem, og ellers gjorde lite annet enn å forsøke å få igjennom moderate økonomiske krav. De gjenspeilte stort sett statens struktur, og hadde en liten elite av ledere med posisjonene sine som yrker (og følgelig med interesse av å styrke og opprettholde disse posisjonene), og en passiv medlemsmasse som ikke skulle gjøre noe særlig mer enn å følge direktivene til ledelsen. Den generelle strategien var punktstreiker: Korte streiker som en symbolsk fremvisning av makt for å bakke opp forhandlingene, samtidig som de bremset opp for mer generelle konfrontasjoner. De forsøkte å isolere alle konflikter, og ville helst unngå generalstreik. En hendelse som illustrerer fabevegelsens rolle, er gruvestreiken i 1953, som varte i mer enn en måned. Arbeidere i hele Frankrike uttrykte sin solidaritet med gruvearbeiderne, men lederne klarte å avlede kampen, som gikk fra å gjelde hele det politiske systemet til rent økonomiske reformer, og dermed også avslutte den. På et turbulent møte protesterte arbeiderne høylytt mot fagforeningslederne, som de mente hadde forrådt dem. 8 Det kan være verdt å merke seg at når jeg fremover refererer til disse organisasjonene, vil det hovedsakelig være toppsjiktet jeg sikter til, og ikke medlemsmassen, ettersom det i disse organisasjonene som i de fleste hierarkiske organisasjoner var et skille mellom medlemsmassens og ledelsens ønsker og interesser, noe som ble spesielt klart i løpet av maiopprøret. 12

13 Lederne svarte på følgende måte: Delfosse (CGT) - Dere er noen utakknemmelige tullinger. Vi har stått bak dere hele tiden. Sauty (CFTC 9 ) - Selv hvis alle nedlegger arbeidet i morgen, så vil antallet streikende falle i overimorgen, og dagen etter der igjen vil det ikke være flere igjen. Berthelin (FO) - De opprørske inkluderer en rekke unge mennesker som aldri har vært i streik og som forestiller seg at de ved å streike kan få alt de vil ha. 10 Denne praksisen hadde sine naturlige følger. Fagbevegelsen var blitt svekket - kun tre av femten millioner arbeidere var organisert og dette hadde ført til dårligere levekår. Mange arbeidere led under dårlige lønninger, og mot slutten av 60-tallet var over en halv million arbeidsløse. 11 Sommeren 1967 reorganiserte regjeringen helsevesenet, og dette førte til at levestandarden ble enda dårligere. Egenandelen for behandling ble økt, og arbeiderne mistet innflytelse over sykekassene. Likevel var det mange tegn på at det var misnøye blant arbeiderne frem mot Fra starten av 60-tallet var det flere enkeltstående streiker som stort sett ikke vant frem med kravene sine og i 1967 og starten av 1968 gikk det en bølge av streiker og lockouter over landet, som omfattet maskinarbeidere, bilarbeidere, stål- og skipsbyggingsindustrien og et bredt utvalg av offentlig ansatte. For eksempel hadde arbeidere på fiberfabrikken Rhodiaceta i Lyon vært i streik i 23 dager i mars 67 mot følgene av en overtakelse av fabrikken. Den 6. desember ble 2100 arbeidere sparket, og lønnen ble kuttet tjue prosent. En spontan streik brøt ut den 7., og den 15. lønningsdagen annonserte ledelsen en delvis lockout, og sparket 92 av de mest militante arbeiderne. Kampene mot ledelsen, usikkerheten og de lave lønningene fortsatte i månedene før mai, med både streiker og massedemonstrasjoner The Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, den katolske forløperen til CFDT 10 Daniel og Gabriel Cohn-Bendit: Obsolete Communism The Left-Wing Alternative [1968] (AK Press, 2000) s Ian Birchall Fantasien til magten. Frankrig Krisen toner frem (NB! Siden mange av kildene mine kun har vært tilgjengelige gjennom internett og derfor ikke har sidetall jeg kan vise til, viser jeg i disse tilfellene til kapitlene eller underdelene informasjonen er hentet fra.) 12 Andre Hoyles General Strike: France 1968 A Factory by Factory Account - Some Examples 13

14 II Studentopprøret De unge elsker, de gamle gjør obskøne fakter. Sakte men sikkert økte altså arbeidernes militans, og situasjonen ble mer og mer spent. Likevel var det studentene og deres ukuelige besluttsomhet til å sette spørsmålstegn ved hele systemet, til å ta opp kampen med politiet og samtidig nekte å bli isolert; deres besluttsomhet til å ta diskusjonene ut i gatene og ut til arbeiderne, som skulle bli den utløsende årsaken. Bakgrunnen I 1968 var studentopprør blitt et verdensomspennende fenomen. Mange hadde allerede funnet sted i tiden før 1968 Berkeley i California i 1964, Berlin i 1966 og London og studentene i Frankrike kunne både inspireres og ta lærdom av disse. Verden rundt ble en ny generasjon masseradikalisert både av lokale og av internasjonale spørsmål; blant annet var Vietnamkrigen og den dobbeltmoralske konservatismen som dominerte på universitetene saker som engasjerte. Overalt gikk studenter fryktløst til kamp mot politiet i protest mot det bestående; Tokyo, Warszawa, Roma, Madrid og New York. Det syntes å ha lite å si om man levde i et facistisk regime, i en rødfarget, diktatorisk statskapitalisme eller i et moderne demokrati. I Frankrike hadde ikke studentene bedre forhold enn andre steder, snarere tvert om. Fra 1958 til 1968 hadde antallet av studenter vokst fra til ; universitetene var blitt dobbelt så store, men likevel var de overfylte og utilstrekkelige. Denne utviklingen reflekterte at man ønsket å modernisere seg, og ta igjen andre høyt utviklede land. Den moderne, byråkratiske kapitalismen har behov for mer enn en liten gruppe professorer, prester, filosofer og advokater; den trenger en stor gruppe ingeniører, administratorer, forskere, sosiologer, lærere og teknikere, for å nevne noen. Studentene var ikke lenger bare fra rike overklassefamilier, men kunne ha vidt forskjellig bakgrunn. Jaget etter modernisering og utvikling gjorde at flere og flere så på den vitenskapelige objektiviteten universitetene skrøt på seg som en løgn. Mange følte at de ble lært opp til å bli en liten, spesialisert del 1 Birchall Studenterne 14

15 av samfunnsmaskineriet, uten noen gang å skulle sette spørsmålstegn ved helheten. Særlig blant sosiologene spredte det seg protester mot det faglige innholdet 2. Det var også stor mangel på jobber, og for de fleste studentene var tiden etter utdannelsen preget av usikkerhet. Mange reagerte i tillegg på de bakvendte, hierarkiske og paternalistiske holdningene som dominerte. Denne utviklingen gjør at man sjelden kan snakke om studenter som en klasse eller som en enhetlig gruppe med felles interesser. Studenter kan ha helt forskjellig bakgrunn og ende opp i helt forskjellige stillinger. Noen vil helt sikkert ende opp som morgendagens direktører, politikere og sjefer, mens mange andre vil havne i normale jobber som ikke nødvendigvis er spesielt bra betalt og mange har allerede en deltidsjobb på siden av studiene, og er slik sett egentlig arbeidere under trening, eller bare arbeidere som i tillegg studerer. Det kan derfor være vanskelig å si at studenter betraktet som en gruppe har et revolusjonært potensial, men det er likevel sikkert at revolusjonære studentbevegelser kan og har oppstått. Studenter kan ha lettere for å gå til aksjon enn det arbeiderne har, fordi det er forbundet med mindre risiko: Man er sjelden avhengig av å studere for å få det daglige brød. Men studenter har liten mulighet til å velte om samfunnet alene; direkte aksjoner på universitetene og trusselen om at det ikke vil komme en ny generasjon av spesialister kan føre til store reformer i systemet, men vil ikke føre til noen omveltning hvis ikke studentene klarer å lage felles sak med arbeiderne og inspirere dem til å bruke de samme virkemidlene, slik de gjorde i Frankrike i Oppfatningen av at studentene er isolert fra klassekampen som var relativt utbredt på 60-tallet har altså liten praktisk verdi. Studentene og deres radikalisme er ikke noe fremmed for arbeiderklassen slik PCF og CGT så på det, men de er heller ikke en revolusjonær avantgarde som kan erstatte en passiv og apatisk arbeiderklasse. 2 Dette var fordi de følte at de ble lært opp til en ekstra ille oppgave. Et hefte som ble delt ut av streikende sosiologistudenter på Nanterre i mars kritiserte blant annet at sosiologer må jobbe for arbeidsgiverne og derfor også jobbe for målet ved vårt økonomiske system: maksimal produksjon for maksimal profitt. Det kritiserte sosiologien for å tilpasse mannen til jobben, utvikle tusen måter å tilpasse forbrukerne, fjerne de innebygde motsigelsene i kapitalismen og for å utvikle tekniske metoder for sosial tilpasning. - Cohn-Bendit s

16 Strasbourgskandalen UNEF 3 var den største studentorganisasjonen. Den hadde siden 1946 definert seg som en del av fagbevelsen, og den hadde spilt en viktig og militant rolle under protestene mot Algeriekrigen. I 1968 var imidlertid medlemstallet falt til , en fjerdedel av hva det var på starten av 60-tallet, og det på tross av at antall studenter økte. 4 Studenter hadde stort sett liten interesse av byråkratisk studentpolitikk, og dette var en av grunnene til at en liten gruppe revolusjonære studenter kunne ta kontroll over det lokale UNEF-rådet på universitetet i Strasbourg i Dette førte til den såkalte Strasbourgskandalen. De radikale studentene brukte opp budsjettet til å trykke opp et hefte de hadde produsert i samarbeid med den Situasjonistiske Internasjonale 5, og delte det ut under åpningsseremonien av semesteret, for så å oppløse hele rådet. Dette førte til en stor skandale, med påfølgende rettssak og en rekke indignerte protestskriv i diverse aviser. Heftet, som bar navnet Om elendigheten i studentmiljøet: behandlet i sine økonomiske, politiske, psykologiske, seksuelle og intellektuelle aspekter, og et beskjedent forslag til dens løsning 6 var kanskje skrevet mer mot studentene enn for dem. Universitetets oppgave ble fastslått som å masseprodusere studenter som ikke er utdannet og som ikke er i stand til å tenke. Studenten visste egentlig hvor tragisk den gyldne fremtiden som skal gjøre godt for den skamfullt stakkarslige nåtiden er, og han finner kompensasjon for dette i å oppdage moderne kultur som en beundrende tilskuer, i å søke tilflukt i kampene mellom [sine] anemiske guder eller i å paradere sin ordinære fattigdom som om den var en orginal livsstil; [ved å] fremstille seg som en bohem. Studenten gjør opprør mot gaullismen, men rettferdiggjør kritikken ved å appellere uten å innse det til eldre og langt verre forbrytelser, [...] forskjellige versjoner av forskjønnet stalinisme. En revolusjonær studentbevegelse kunne ikke ta utgangspunkt i problemene til studentene som uansett ville bli morgendagens sjefer, eiere og administratorer men skulle heller gjøre felles sak med arbeiderne, kritisere hele samfunnet og å avskrive studiene, som uansett bare var maktens ideologi. Riktignok fantes det studenter av et tålelig intellektuelt nivå som hadde 3 Union Nationale des Étudiants de France 4 Birchall Studenterne 5 Se kapittel IX - De revolusjonære smågruppene for mer om Situasjonistene 6 Heftet finnes i sin helhet på 16

17 forstått systemet, som foraktet det og som vet at de selv er dets fiender og som er i systemet for hva de kan få ut av det særlig stipender. Disse studentene ville bli den kommende revolusjonære bevegelsens nye teoretikere. Videre sparket heftet i alle retninger, mot så godt som alle politiske strømninger og organisasjoner som ikke var affilierte med situasjonistene. I den konstruktive delen gikk det gjennom studentbevegelsene i Sovjetunionen og Øst-Europa, i Storbritannia, i Japan og i Amerika, og fastslo nødvendighetene av et nytt samfunn basert på arbeiderråd 7, hvor skillet mellom arbeid og fritid ville opphøre. Delvis på grunn av skandalen og all oppmerksomheten heftet fikk som en følge av denne, ble det distribuert på mange andre universiteter enn det i Strasbourg blant annet på Nanterre og det markerte slik et slags ideologisk gjennombrudd. Mange studenter var glade for endelig å se så mange av problemene de opplevde på trykk på tross av måten de ble tatt opp på og langt flere fikk kjennskap til den Situasjonistiske Internasjonale, og revolusjonær tenkning forøvrig. En av de første konsekvensene av Strasbourgskandalen kom våren 1967 på Jussieu-universitetet i Paris, hvor studentene i flere uker ignorerte alle regler for internatene. I desember gikk studentene på Nantes enda lengere: Revolusjonære studenter tok over det lokale UNEF-rådet, det ble organisert invasjoner i de forskjellige internatene først menn i kvinnenes og så kvinner i mennenes og i februar okkuperte de rektorens kontor og forsvarte seg mot politiet 8. Disse sammenstøtene førte til at psykologistudentene gikk inn for en boikott av forelesningene sine og hang opp plakater som kritiserte den moderne psykologien, blant annet for å undergrave klassekampen 9. Maiopprøret Samtidig skjedde det ting på universitetet i Nanterre, like utenfor Paris, hvor studentagitasjon nærmest hadde blitt en hverdagslig ting. Høsten 1967 hadde studenter gått i streik for å forbedre arbeidsforholdene. Mot slutten av januar 68 ble det arrangert 7 Se kapittel III Generalstreiken for en kort beskrivelse av rådssystemet 8 René Viénet Enragés and Situationists in the Occupation Movement, France, May 68 [1968] (Autonomedia/Rebel 1992) s Cohn-Bendit, s

18 en protestaksjon mot at sosiologistudenten Daniel Cohn-Bendit skulle utvises etter at han hadde sammenlignet ministeren for ungdom og sport med en Hitler-Jugend 10. Rektoren kalte inn CRS det nasjonale opprørspolitiet men studentene tok opp kampen med hva enn de hadde for hånden, og klarte å drive dem vekk. I mars okkuperte 150 studenter administrasjonsbygningen og dannet det de kalte 22. marsbevegelsen. Denne gruppen vokste seg etter hvert til tusen studenter. Sentralt i praksisen deres var ideen om provokasjon : de hengte opp plakater og skrev slagord på veggene, de okkuperte auditorier og brukte dem til politiske møter, de avbrøt forelesninger med kritikk av deres ideologiske basis og de boikottet eksamenene sine. De fikk studentene til å omdanne sin passive utilfredshetshet til handling, først med demonstrasjoner mot ting som påvirket dem i deres daglige liv, og så med politiske aksjoner mot hele det moderne, kapitalistiske samfunnet 11. Gruppen fungerte hovedsakelig ved hjelp av et direkte-demokratisk allmøte. I løpet av mai hjalp de blant annet arbeidere med å dele ut pamfletter, og i juni hjalp de til med å forsvare de siste fabrikkokkupasjonene. Frem mot mai ble sammenstøtene flere og flere, og stadig mer voldsomme. Autoritetene reagerte på protester slik autoriteter ofte gjør: med overdreven vold, noe som igjen førte til nye protester. I starten av mai var situasjonen nesten ute av kontroll, og da Nanterre ble stengt og Cohn-Bendit, situasjonisten René Riesel og seks andre agitatorer ble innkalt til de sentrale universitetsmyndighetene i Paris, med trusler om utvisning, spredte agitasjonen på Nanterre seg til Paris. 22. marsbevegelsen og UNEF arrangerte en protest i gårdsplassen til Sorbonne 12 fredag den 3. mai. Myndighetene følte seg likevel ganske selvsikre; de hadde lang erfaring med militansen til den tradisjonelle venstresiden, og de mente nok at de skulle klare å hanskes med en gjeng ungdommer. De lot derfor CRS stenge av Sorbonne og arresterte de 200 studentene som var igjen i gårdsplassen. De håpet tydeligvis på at de fleste studentene skulle være travelt opptatt med eksamenene sine, slik at de enkelt kunne plukke ut de mest militante av dem. Det var imidlertid en kolossal feilberegning: Da de forsøkte å kjøre vekk de arresterte studentene brøt opptøyer ut; veggene var 10 Ibid s Ibid. s Hoveduniversitet i Paris 18

19 plutselig fulle av slagord som CRS = SS, og kjempende studenter syntes å være overalt. Den påfølgende uken ble det arrangert demonstrasjoner hver dag, og Latinerkvarteret 13 vekslet mellom å være en slagmark hvor alle som i det hele tatt lignet på studenter ble nådeløst klubbet ned, og et åpent forum, hvor studentene kunne diskutere samfunnet, og de politiske og strategiske problemene som lå foran dem. 10. mai kom sammenbruddet: barrikadenatten. Som alle de andre dagene var det annonsert en demonstrasjon, men den planlagte ruten ble blokkert av CRS, og unge arbeidere, studenter, vidergående skoleelever og lærlinger ble tvunget inn i Latinerkvarteret. De hadde ingen forhåndsplaner, men bestemte seg for å bli stående og kjempe til Sorbonne ble åpnet og gitt tilbake til dem. De delte seg inn i små grupper slik at politiet ikke skulle kunne gjøre et samlet angrep mot dem, og de bygde barrikader, slik man alltid gjør i Paris når man skal lage opprør. Mange tilskuere sluttet seg til dem, og hver gruppe, hver barrikade ble et senter for aksjon og diskusjon. De holdt kontakt med hverandre gjennom sendebud og radiosendinger som rapporterte om den generelle utviklingen. Mange av deltagerne oppdaget nå for første gang sin kollektive styrke, i tillegg til den åpenlyse undertrykkingen staten setter inn hvis dens eksistens trues. Selv om det er enkelt å fremstille situasjoner som denne i et romantisk, heroisk lys, er de aldri uten en stygg bakside. CRS hadde i en uke før dette drevet systematisk vold mot studentene. Foruten å slå dem helseløse med batonger, brukte de også tåregass og såkalt CS-gass 14, og i etterkant i cellene banket, voldtok og nærmest torturerte de arrestantene 15. I tillegg hadde de trengt seg inn i private hjem hvor studenter søkte tilflukt, ødelagt fotografers filmer og slått gravide kvinner 16. På et ekstraordinært ministermøte om natten den 10. mai fikk politiet fullmakt til å bruke alle nødvendige midler mot studentene. CRS benyttet seg også mer og mer av blinde angrep, som rammet aktivister og forbipasserende på samme måte i en virvelvind av slag Område i sentrum av Paris hvor Sorbonne ligger. 14 Opprørsgass som blant annet ble brukt i Vietnamkrigen og mer nylig i Seattle under WTO-demonstrasjonene i Vanlige reaksjoner er en brennende følelse i nese og svelg, ukontrollert og kraftig lukking av øynene, forvirring, svimmelhet og tung pust. Høyt konsentrert fører den også til alvorlig hosting og oppkast. 15 Cohn-Bendit s Le livre Noir des Journées de Mai UNEF/SNESup, sitert av Birchall Studenterne 17 Ross s

20 Denne politivolden ble godt dokumentert, og førte til at store deler av befolkningen, som antageligvis i utgangspunktet ville vært fiendtlig innstilt til demonstrantene, fikk sympati for dem. Den 11. mai kom Pompidou statsministeren tilbake til Paris fra utlandet. Han ga omgående ordre om å åpne Sorbonne igjen, og han antydet at fengslede studenter ville bli løslatt. Han hadde knapt noe annet valg, men likevel fungerte disse handlingene som en innrømmelse av at den foregående ukens brutale politiaksjoner hadde vært meningsløse, noe som førte til at studentene fikk enda mer sympati og støtte. Dagen etter barrikadenatten Rue Gay-Lussac bærer fortsatt merkene etter barrikadenatten. Oppbrente biler står på rekker på fortauet, kadavrene deres skittent grå under den manglende lakken. Brostenen, fjernet fra midten av veien, ligger i store stabler på begge sider. En vag lukt av tåregass henger fortsatt igjen i luften. I krysset ved Rue des Ursulines ligger en byggeplass, nettinggjerdet er blitt brutt igjennom flere steder. Herfra kom materialet til i hvert fall et dusin barrikader: planker, trillebårer, metalldunker, stålbjelker, sementblandere og mursten. Byggeplassen hadde også et pressluftbor. Studentene kunne ikke bruke det, selvfølgelig inntil en passerende byggearbeider viste dem hvordan, kanskje den første arbeideren som aktivt støttet studentene. Når veioverflaten først var blitt brutt forsynte den studentene med brostein, som snart ble satt til en rekke forskjellige bruksområder. Mange studenter ble skuffet over at arbeiderne ikke tok til gatene etter barrikadenatten, og i stedet begrenset sin solidaritet til å gå ut i en 24-timers streik, som attpåtil ble satt i gang av fagforeningsledelsen. Likevel, i demonstrasjonen som fant sted 13. mai tiårsjubileumet for De Gaulles maktovertagelse i 1958 var det antageligvis en million mennesker (men ingen kan si helt sikkert), og i den euforiske stemningen ble mange klar over massenes potensielle makt. Senere samme kveld okkuperte studentene Sorbonne, og gjorde det om til et folkeuniversitet ; til sosial eiendom, hvor alle var velkomne, og arbeidere ble aktivt oppfordret til å komme. De ønsket å avslutte universitetenes monopolisering av kunnskap, og heller spre den blant befolkningen. Det ble kontinuerlig avholdt møter om alle tenkelige temaer, de innerste gangene ble dekorert med situasjonistiske veggmalerier og slagord, på murene ble det hengt opp plakater og aviser og gårdsplassen ble fylt av boder som solgte revolusjonær litteratur av alle mulige slags varianter. Sorbonne i mai har i ettertid blitt kalt et revolusjonært apotek. Okkupasjonen ble drevet av et direktedemokratisk allmøte, men likevel var demokratiet mangelfullt: Alt dette er allerede historie 1 1 Alle øyenvitneskildringene er hentet fra Maurice Brintons Paris: May 1968 (Solidarity). net/revolt/pdf/history/paris68.html 20

Koloniene blir selvstendige

Koloniene blir selvstendige Koloniene blir selvstendige Nye selvstendige stater (side 92-96) 1 Rett eller feil? 1 I 1945 var de fleste land i verden frie. 2 Det var en sterkere frihetstrang i koloniene etter andre verdenskrig. 3

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver Kandidat-ID: 7834 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-116 skriftlig eksamen 19.mai 2015 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert HI-116

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON OPPGAVE 1 ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2

Detaljer

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010 KRIG Rettferdigkrig? KambizZakaria DigitaleDokomenter HøgskoleniØstfold 23.feb.2010 S STUDIEOPPGAVE Denneoppgaveerenstudieoppgavehvorjeghartattformegkrigsomtemaoghar skrevetlittfaktaogkobletkrigmedetikkvedhjelpavendelkilder.oppgavenble

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

DAVID FOENKINOS CHARLOTTE ROMAN OVERSATT FRA FRANSK AV AGNETE ØYE (MNO)

DAVID FOENKINOS CHARLOTTE ROMAN OVERSATT FRA FRANSK AV AGNETE ØYE (MNO) DAVID FOENKINOS CHARLOTTE ROMAN OVERSATT FRA FRANSK AV AGNETE ØYE (MNO) SOLUM BOKVENNEN 2017 Den som ikke mestrer livet sitt mens han lever, trenger den ene hånden for å holde fortvilelsen over sin skjebne

Detaljer

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5 Side 1 av 5 Politisk vekkelse og borgerskapets overtagelse Valget til stenderforsamlingen Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 VIDEREGÅENDE HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 Har du noen ganger tenkt på hvordan det var å leve i en annen

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år

Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år ? VISSTE DU AT Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år Siden 1977 har vi stått fremst i kampen for lønn, rettigheter og velferd for oljearbeiderne. Vi har

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Sigurd Skirbekk: Er Russland blitt farlig?

Sigurd Skirbekk: Er Russland blitt farlig? Sigurd Skirbekk: Er Russland blitt farlig? (Vårt Land 6. Desember 2014) I en tale i FN nylig uttalte president (og Nobelprisvinner) Barack Obama at verden i dag står overfor tre store farer: Ebola, Russland

Detaljer

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien CReating Independence through Student-owned Strategies Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien Lærer: Gabriela Hetland Sandnes

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk Tekst-sammenbindere Betydningsrelasjon Tillegg Mot Konjunksjoner; sideordning ved å binde sammen heler Og eller samt Men mens Subjunksjoner; underordning ved bruk av ledd selv om enda Årsak For fordi slik/for

Detaljer

kjensgjerninger om tjenestene

kjensgjerninger om tjenestene 7 kjensgjerninger om tjenestene Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 2 av 10 Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 3 av 10

Detaljer

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust En varm takk til tidsvitnene som gir oss sine beretninger over sytti år etter at det ufattelige hendte. Uten

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Samling og splittelse i Europa

Samling og splittelse i Europa Samling og splittelse i Europa Gamle fiender blir venner (side 111-119) 1 Rett eller feil? 1 Alsace-Lorraine har skiftet mellom å være tysk og fransk område. 2 Robert Schuman foreslo i 1950 at Frankrike

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Bli en aktiv forsvarer av menneskerettighetene

Bli en aktiv forsvarer av menneskerettighetene Mot uten grenser-modellen 1 Bli en aktiv forsvarer av menneskerettighetene Menneskerettighetene kan ikke tas som en selvfølge; de er kjempet frem og må kontinuerlig forsvares. Her har vi alle et felles

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Konstitusjonen av 1789

Konstitusjonen av 1789 Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup Filosofiske spørsmål: Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 5. juni 2004 Konstitusjonen av 1789 Det første som måtte bestemmes når den franske nasjonalforsamling

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG - V E R 1. 2 COACH CAFE 3 P C O A C H R O G E R K V A L Ø Y DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG Velkommen til Coach Cafe ebok. Coach Cafe AS ved 3P coach Roger Kvaløy hjelper mennesker i alle faser i livet. Brenner

Detaljer

kristen i Saudi-Arabia?

kristen i Saudi-Arabia? Hvordan er det å være kristen i Saudi-Arabia? Historiene er inspirert av/oversatt fra heftet «Bold believers in Saudi Arabia», utgitt av Kids of courage (Voice of the Martyrs). Av sikkerhetshensyn er bildene

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Begrensende overbevisninger - Hvordan bli kjent med våre begrensende overbevisninger og hvordan kan vi endre de

Begrensende overbevisninger - Hvordan bli kjent med våre begrensende overbevisninger og hvordan kan vi endre de Begrensende overbevisninger - Hvordan bli kjent med våre begrensende overbevisninger og hvordan kan vi endre de Vi har alle overbevisninger. Overbevisninger er våre egne sannheter. Det er tanker, synspunkter,

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Norge i mellomkrigstid og Den andre verdenskrig, del 1

Norge i mellomkrigstid og Den andre verdenskrig, del 1 Norge i mellomkrigstid og Den andre verdenskrig, del 1 Forelesningen favner 1.En oversikt over sentrale aspekter ved den politiske krisa i Norge i mellomkrigstiden og 2. Andre verdenskrig fram til vendepunktet

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Er dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen?

Er dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen? Kombinert id Kode dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen? Ja Nei Hvor ofte har du vært plaget av ett eller flere av de følgende problemene i løpet av de siste to ukene. Liten interesse

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Utveksling til Newcastle

Utveksling til Newcastle Utveksling til Newcastle Utveksling til Newcastle - 2. Semester 2013/2014 Ved Høgskolen i Østfold gikk jeg en Bachelor i Samfunn, Språk og Kultur - det første året bestående av Engelsk, det andre bestående

Detaljer

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1470-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no Det er grytidlig morgen

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Ungarn og EU. Maktmisbruk på øverste hylle

Ungarn og EU. Maktmisbruk på øverste hylle Ungarn og EU Maktmisbruk på øverste hylle Vi har en økonomisk krise i Europa. Spania, Hellas, Italia, og Ungarn. Men Ungarn er forskjellig. Ungarn utsettes for sanksjoner og tilbake holdte midler fra EU,

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Lær sjonglering med baller

Lær sjonglering med baller Lær sjonglering med baller Er du en nybegynner, er det lurt å starte med 3 baller Forklaringen er skrevet av en høyrehendt, men kan like godt brukes av venstrehendte. Bare les venstre i stedet for høyre

Detaljer

Preken 7. s i treenighetstiden. 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 7. s i treenighetstiden. 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 7. s i treenighetstiden 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 19. kapittel: Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. 2 Der var

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

1. COACHMODELL: GROW... 1 2. PERSONLIG VERDIANALYSE... 2 3. EGENTEST FOR MENTALE MODELLER. (Noen filtre som vi til daglig benytter)...

1. COACHMODELL: GROW... 1 2. PERSONLIG VERDIANALYSE... 2 3. EGENTEST FOR MENTALE MODELLER. (Noen filtre som vi til daglig benytter)... Personal og lønn Coaching 1. COACHMODELL: GROW... 1 2. PERSONLIG VERDIANALYSE... 2 3. EGENTEST FOR MENTALE MODELLER. (Noen filtre som vi til daglig benytter).... 3 1. COACHMODELL: GROW Formål: GROW-modellen

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Angrep på demokratiet

Angrep på demokratiet Angrep på demokratiet Terroraksjonen 22. juli 2011 var rettet mot regjeringskvartalet i Oslo og mot AUFs politiske sommerleir på Utøya. En uke etter omtalte statsminister Jens Stoltenberg aksjonen som

Detaljer

Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1

Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1 Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1 Helt fra vi blir født lærer de fleste av oss at vi må gjøre noe, og vi må gjøre det med en gang for ikke å miste grepet om virkeligheten. Det tar form på

Detaljer

manual for kursledere Forfatter: K. Melf, redaktør: M. Rowson, oversetter: E. Krystad

manual for kursledere Forfatter: K. Melf, redaktør: M. Rowson, oversetter: E. Krystad Kapittel 1: Freds- og konfliktteori Deltakerne jobber sammen i par eller i grupper på 3. (Små grupper er bra for å få i gang diskusjon, men hvis det er mange deltakere bør gruppene likevel gjøres større

Detaljer

2013 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN:

2013 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1471-6 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no Det var lenge siden ulykken. Lenge

Detaljer

Jesusbarnet og lyset

Jesusbarnet og lyset Jesusbarnet og lyset Hver eneste lille juleaften ble leiligheten til en juleverden. Mamma og pappa ordnet det mens Even sov. Julaftens morgen var alle rom et eventyr med nisser og engler og juletre og

Detaljer

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere 1 OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE Magne Raundalen, barnepsykolog Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere Det finnes ingen oppskrift for hvordan vi

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 8

Glenn Ringtved Dreamteam 8 Glenn Ringtved Dreamteam 8 Fotball, svette og tårer Oversatt av Christina Revold Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken

Detaljer

Det var ikke lov til å bruke tekst på plakaten og den skulle ha målene 50 70 cm, en

Det var ikke lov til å bruke tekst på plakaten og den skulle ha målene 50 70 cm, en INNLEDNING Denne oppgaven går ut på å velge en musiker,gruppe eller et orkester og lage en visuell presentasjon av en av deres sanger. Ved å illustrere sangens mening og lage en original ide, vil det gi

Detaljer

Nir Baram. Verdens skygge. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik

Nir Baram. Verdens skygge. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Nir Baram Verdens skygge Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Til R. Alle karakterer og hendelser i denne boken er et resultat av forfatterens fantasi og enhver likhet mellom dem og virkeligheten er rent

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Den amerikanske revolusjonen

Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den franske revolusjonen: 1793 = den franske kongen ble halshugget Noen år tidligere i Amerika: Folket var misfornøyd med kongen og måten landet

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn.

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Utarbeidet av lektor Øyvind Eide. Noen forslag til enkle spill i klasserommet Noen spørsmål/arbeidsoppgaver i forbindelse med stykket Gode teatergjenger Dette

Detaljer

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer.

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer. Kapittel 1 Nattmannen Cecilia Gaathe våknet av en lyd. Hun visste ikke hva hun hadde hørt, bare at det var noe som vekket henne. Det var mange lyder i et gammelt hus som dette. Treverk som knirket, vann

Detaljer

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Stillhet Erling Kagge Stillhet i støyens tid Gleden ved å stenge verden ute I Hvis jeg ikke kan gå,

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Det siste leddet. - og et lysglimt. En diktbok av Hege Merete Møller

Det siste leddet. - og et lysglimt. En diktbok av Hege Merete Møller Det siste leddet - og et lysglimt En diktbok av Hege Merete Møller Det siste leddet - og et lysglimt En diktbok av Hege Merete Møller Innhold Mor... s.7 En familie...s.11 Menn... s.15 Venninner... s.21

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

June,Natalie og Freja

June,Natalie og Freja June,Natalie og Freja Forord: Vi har skrevet om fattigdom og vannmangel. Dette er et stort problem for mange milliarder mennesker nå til dags. Mennesker kjemper og dør for vannet. Folk lider på grunn av

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Taking Preferences Seriously: A liberal Theory of international politics Andrew Moravcsik

Taking Preferences Seriously: A liberal Theory of international politics Andrew Moravcsik Taking Preferences Seriously: A liberal Theory of international politics Andrew Moravcsik Oppsummert av Birger Laugsand, vår 2005 Liberal International Relations (IR) teori bygger på innsikten om staters

Detaljer

Likhet, ansvar og skattepolitikk

Likhet, ansvar og skattepolitikk Likhet, ansvar og skattepolitikk Av Alexander Cappelen Innledning Den grunnleggende utfordringen for en radikal omfordelingspolitikk er å kunne forene ønsket om utjevning av inntektsmuligheter med ønsket

Detaljer

Vurdering av prosjekt Musikk Ilsvika småbarn, 2015

Vurdering av prosjekt Musikk Ilsvika småbarn, 2015 Vurdering av prosjekt Musikk Ilsvika småbarn, 2015 Denne måneden vil vi vurdere prosjektet vårt om musikk som vi startet i oktober. Målene med prosjektet var: Barna skal få oppleve ulike rytmer å bevege

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 VIDEREGÅENDE HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Jeg valgte å flytte inn i South Hall siden det var tilgang til eget kjøkken og singelrom. Jeg delte hybel med tre andre studenter. South Hall er perfe

Jeg valgte å flytte inn i South Hall siden det var tilgang til eget kjøkken og singelrom. Jeg delte hybel med tre andre studenter. South Hall er perfe Ved Pacific Lutheran Univeristy studerte jeg fagene Health Psychology, Applied Sport Psychology og Nutrition. Dette er alle 300 level fag og derfor forventet jeg at nivået skulle være høyt og at dette

Detaljer

«SJÅ! HØYBALLAN HAR PÅ REGNKLÆR!»

«SJÅ! HØYBALLAN HAR PÅ REGNKLÆR!» Brøset barnehage «SJÅ! HØYBALLAN HAR PÅ REGNKLÆR!» KORT OM PROSJEKTET Et prosjekt om høyballer, hvor vi har fulgt en åker gjennom et helt barnehageår. Det som egentlig skulle bli en helt annen tur, endte

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

Hundre og femti års ulydighet

Hundre og femti års ulydighet Hundre og femti års ulydighet 1 / 5 //]]]]> ]]> Bok: Sivil ulydighet og andre politiske tekster Henry D. Thoreau Den arabiske vårens ikkevoldelige rettighetsforkjempere har latt seg inspirere av Henry

Detaljer

Intervjuobjekter: Alexander Iversen og Ragnar Ihle Bøhn

Intervjuobjekter: Alexander Iversen og Ragnar Ihle Bøhn Intervju: Den norske modellen Intervjuer: Svein Tore Andersen Intervjuobjekter: Alexander Iversen og Ragnar Ihle Bøhn Intervjuer: Velkommen til denne podkasten som skal handle om Den norske modellen. Vi

Detaljer

HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside:

HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside: Hvordan føles det å ha Huntingtons sykdom? HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside: www.hdyo.org Har du noen gang lurt på hvordan det er å ha Huntingtons

Detaljer

Terje Tvedt. Norske tenkemåter

Terje Tvedt. Norske tenkemåter Terje Tvedt Norske tenkemåter Tekster 2002 2016 Om boken: er en samling tekster om norske verdensbilder og selvbilder på 2000-tallet. I disse årene har landets politiske lederskap fremhevet dialogens

Detaljer