NÅR FOLKET TAR MAKTEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NÅR FOLKET TAR MAKTEN"

Transkript

1 NÅR FOLKET TAR MAKTEN FRANKRIKE 1968 AV RUDOLF TERLAND BJØRNEREM

2 Utgave 2, 2012 Utgitt av Motmakt

3 NÅR FOLKET TAR MAKTEN Denne serien med hefter som vi har valgt å kalle Når folket tar makten handler om de glimtene i historien der de bestående maktstrukturene kollapser og folket nettopp tar makten. Ikke i kraft av representanter, ledere eller andre autoriteter, men i kraft av seg selv. For eksempel tas arbeidsplassene over av de som jobber der, og sjefene avsettes. Behovet for å organisere ting på andre måter oppstår. For å møte utfordringen opprettes det direktedemokratiske organer lokalråd, arbeiderråd og soldatråd der helt vanlige folk møtes på like vilkår for å skape sin nye, felles fremtid. Det er ikke bare de konkrete maktstrukturene som utfordres, men også folks måte å tenke og handle på: folk myndiggjøres, tro på autoriteter brytes ned, felleskap oppstår og nye ideer revitaliserer samfunnet. Alt blir mulig: bare fantasien setter grenser. Arbeiderrevolusjonene viser at folk selv kan definere hva som er mulig og ikke mulig. Som den russiske anarkisten Bakunin sa: Det har alltid vært ved å strebe etter det umulige at mennesker har realisert og erkjent det mulige. De som forstandig begrenset seg til det som syntes mulig, kom aldri videre. Når folket tar makten gjenreiser slagordet som sto skrevet på Paris gatevegger i 68: Vær realistisk. Krev det umulige.

4

5 FRANKRIKE 1968 Rudolf Terland Bjørnerem

6 6

7 Innholdsfortegnelse Forord 8 I Det historiske bakteppet 10 II Studentopprøret 14 III Generalstreiken 23 IV Bevegelsens organisering 30 V Opprørets bredde: solidaritet 34 VI Høydepunktet 43 VII Byråkratenes reaksjon: opprørets slutt 49 VIII Den parlamentariske venstresiden 53 IX De revolusjonære smågruppene 63 X Lærdommer fra mai Appendiks 71 7

8 Forord Lev uten dødtid nyt uten hemninger. Hva skjedde egentlig på 60-tallet? En av de tingene det virker som at vi ser for oss er et generasjonopprør for større kulturell frihet: mer frihet i hvordan man kunne se ut, mer seksuell frihet, muligheten til å spille og høre på flere typer musikk, osv; et litt udefinert opprør for større individuell valgfrihet, et opprør uten vold og ofre. Dette opprøret ble vunnet, og har skaffet oss de valgfrihetene det liberale markedet og den medfølgende levestandarden og mulighetene for konsum som vi i dag nyter. Mens denne generasjonen av opprørere møtte en foreldregenerasjon som nylig hadde utkjempet en verdenskrig, som hadde satt i gang verdens første industrielle massemord og som hadde skapt atombomben, møter mange av dagens ungdom en foreldregenerasjon som tror seg bestå av gamle radikalere som har gjort opprør, og som tilsynelatende er fornøyd med utfallet. En viss konkret politisk aktivisme er det riktignok spor av i erindringen vår, i form av spesifikke kampsaker som motstanden mot Vietnamkrigen eller revolusjonære ideologier og bevegelser, hvorav ml-bevegelsen kanskje er den mest kjente her til lands. Disse førstnevnte sakene er jo stort sett utdaterte selv om de faktisk har sine ekvivalenter i nåtiden, f.eks. Irakkrigen og deltagerne i de sistnevnte har ofte kastet fra seg sine gamle tanker og våknet fra søvnen eller fått tilbake synet, og på sett og vis redusert alle som fortsatt skulle ha slike tanker til sovende eller blinde. Dette bidrar på sin måte til at opprøret som fant sted på 60-tallet sees på som et generasjonsopprør, heller enn et klasseopprør. Det var en spesifikk generasjons opprør mot en annen spesifikk generasjon, og ikke et generelt opprør som gikk på tvers av sosiale grupper mot et politisk system som fortsatt vedvarer i dag. Så hvordan passer maiopprøret i Frankrike 68 inn i denne forestillingen? Fremstilles det som et opprør begrenset i tid til mai 1968, geografisk til universitetene, demografisk til ungdom og i 8

9 kampsaker til rent kulturelle krav, passer det perfekt inn. Ser man derimot på Frankrike 68 som et klart antikapitalistisk opprør, som i sin opprinnelse gikk tilbake til motstanden mot krigene i Algerie og Vietnam; som involverte nesten alle sektorene i samfunnet; som inkluderte så godt som hele befolkningen; og som begynte å eksperimentere med nye former for organisering, så danner det seg et ganske annerledes bilde av Frankrike 68. Det er derfor det er et såpass interessant tema å ta for seg, for det er en historie som på mange måter er blitt skjøvet under teppet, og tilpasset det nåværende systemets behov. For hva sier egentlig en generalstreik som involverte ti millioner sammen med et generelt opprør i samfunnet i et mer eller mindre velfungerende demokrati, uten noen form for krise, om demokratiets og kapitalismens universelle verdi? At et slikt opprør fant sted i et samfunn som for lengst hadde avskrevet enhver mulighet for det, og hvor så godt som alle intellektuelle fra høyre til venstre ble tatt totalt på sengen, er ikke veldig beroligende for lignende samfunn, spesielt ikke nå når verdensøkonomien er rammet av en krise man ikke har sett maken til på åtti år. Dessuten, som filosofen Sartre sa det: Hvis det fant sted, så kan det skje igjen. Utover små bluss av interesse hvert jubileum, er ikke Frankrike 68 et tema som blir viet noe særlig oppmerksomhet her til lands. Derfor er vi glade for å kunne presentere det vi mener er et ganske detaljert og nyansert bilde av hva som faktisk fant sted i Frankrike i mai og juni i 1968, hva bakgrunnen for hendelsene var, hva slags politiske aktører som var involverte og hva slags lærdommer vi kan trekke fra dette i dag. 9

10 I Det historiske bakteppet Vær realistisk, krev det umulige. Den fjerde franske republikken 1 ble innledet i Så lenge den eksisterte var den dominert av den tredje makten, en allianse mellom diverse sentrumspartier som ekskluderte de ytre fløyene på både høyre- og venstresiden. I denne perioden ble også mange nye partier stiftet, og blant annet kom en mer tradisjonell høyreside til syne. Dette kombinert med en rekke forskjellige lobbygrupper som etter hvert fikk mye innflytelse gjorde at staten hadde problemer med å ta viktige avgjørelser og at den ble ustabil. Ingen av grupperingene klarte å få et klart flertall, og forsøk på reformer ble nesten alltid hindret fra et eller annet hold. Samtidig som den økonomiske strukturen ble mer og mer effektiv og konsentrert, ble den politiske strukturen mer og mer ineffektiv og fragmentert. Algeriekrigen Et av de største problemene den fjerde republikken møtte var Algeriekrigen, som varte fra 1954 til 1962, og tok livet av anslagsvis personer. Den nasjonale frigjøringsfronten (FLN), fikk etter hvert støtte i nesten hele den algeriske befolkningen, og de franske troppene brukte særdeles harde midler i forsøket på å knekke motstanden. Blant annet knuste de en generalstreik i 1957 ved å bryte opp de låste dørene til butikkene for å tvinge eierne til å åpne dem, og ved å massetransportere arbeiderne tilbake til arbeidsplassene med tvang. I tillegg var tortur institusjonalisert i hæren. General Massu som kommanderte den 10. fallskjermdivisjonen og som ledet slaget om Alger i 1957 sa om dette i et intervju: Omstendigehetene rundt krigen tvang meg til å ty til denne prosedyren [tortur]. Jeg anser ikke denne prosedyren, på tross av det forferdelige ordet som brukes for å beskrive den, for å være mer inhuman enn bombing av sivile bosettinger eller å lage forferdelige skader med skytevåpen. 3 1 Skiftet mellom de forskjellige republikkene har med grunnloven å gjøre. Hver gang det skrives en ny grunnlov, entrer Frankrike en ny republikk Remembering History, dokumentarfilm fra

11 Roger Trinquier 4 kom med følgende: Når man setter i gang et opprør, må man gjøre det med full bevissthet om at tortur vil bli brukt. Det handler ikke om å være for eller mot det. Så, i 1958, kom maikrisen og den påfølgende kollapsen av den fjerde republikken. Pied-noirs ene de europeiske bosetterne som hadde levd i Algerie i flere generasjoner og hæren tok makten i Algerie gjennom et kupp, og krevde De Gaulle som leder. Han fremsto for mange som en redningsmann som kunne sørge for ny nasjonal enhet, og få det politiske systemet mer i takt med den økonomiske utviklingen, og han kunne derfor overta makten uten større motstand. Han skrev en ny grunnlov, basert på en president (han selv) med sterk utøvende makt, som ble valgt i syvårsperioder, og han startet dermed den femte republikken. Verken fagbevegelsen eller den parlamentariske venstresiden gjorde noen virkelig motstand, verken mot Algeriekrigen eller De Gaulles maktovertagelse. Faktisk var ikke kommunistpartiet 5 det største partiet på venstresiden engang i mot Algeriekrigen; de argumenterte åpent for fransk tilstedeværelse i Algerie og forsvarte den franske nasjons interesser, som en enhet hevet over klassene. Dette, kombinert med hendelser som Charonne i februar 1962 hvor ni personer ble drept av politiet under en massedemonstrasjon mot OAS 6 og 17. oktober 1961 som var en regelrett massakre av en fredelig, algerisk demonstrasjon 7 gjorde at strømningene som eksisterte til venstre for kommunistpartiet ble større og sterkere. Sammen med dette oppsto det også en ny type studentaktivisme, som foregikk utenfor de etablerte politiske kanalene. Dette la mye av grunnlaget for den radikalismen som blomstret under maiopprøret i En av de fremste franske militærteoretikerne. Hans teorier om moderne krigføring ble brukt i Algerie av Frankrike, og senere av USA i Vietnamkrigen. Teoriene hans er i dag fortsatt en inspirasjon for krigføringen i Afghanistan og Irak, og for tøffe avhør [forceful interrogation], som blant annet foregår på Guantanamobasen i dag. 5 Parti communiste français (PCF) 6 Organisation de l armée secréte, en paramilitær, semi-facistisk gruppering som kjempet for å holde Algerie fransk. 7 Det anslås at rundt 200 personer ble drept. Kristin Ross May 68 and its Afterlifes (The University of Chicago Press 2001) s

12 Fagbevegelsen Fagbevegelsen besto i all hovedsak av tre landsdekkende hovedorganisasjoner: Confédération Générale du Travail (CGT), som var effektivt kontrollert av det franske kommunistpartiet, og hvis politikk hovedsakelig tok utgangspunkt i forsvaret av Sovjetunionen. Confédération Francaise Démocratique du Travail (CFDT) som opprinnelig hadde vært en katolsk fagforening, men som nå hadde blitt sekulære, og fått en sosialdemokratisk politikk. Og Force Ouvriére (FO), som splittet seg ut fra CGT, da denne ble tatt over av kommunistpartiet. Den var antikommunistisk og inneholdt på lavere nivåer en del venstreorienterte elementer, blant annet trotskister og anarko-syndikalister. 8 Alle disse tre hadde blitt en mer eller mindre integrert del av staten, og forsøkte gjennom parlamentarisk og legalistisk praksis å fremstå som seriøse samarbeidspartnere, som anmodet om moderasjon når det var forventet av dem, og ellers gjorde lite annet enn å forsøke å få igjennom moderate økonomiske krav. De gjenspeilte stort sett statens struktur, og hadde en liten elite av ledere med posisjonene sine som yrker (og følgelig med interesse av å styrke og opprettholde disse posisjonene), og en passiv medlemsmasse som ikke skulle gjøre noe særlig mer enn å følge direktivene til ledelsen. Den generelle strategien var punktstreiker: Korte streiker som en symbolsk fremvisning av makt for å bakke opp forhandlingene, samtidig som de bremset opp for mer generelle konfrontasjoner. De forsøkte å isolere alle konflikter, og ville helst unngå generalstreik. En hendelse som illustrerer fabevegelsens rolle, er gruvestreiken i 1953, som varte i mer enn en måned. Arbeidere i hele Frankrike uttrykte sin solidaritet med gruvearbeiderne, men lederne klarte å avlede kampen, som gikk fra å gjelde hele det politiske systemet til rent økonomiske reformer, og dermed også avslutte den. På et turbulent møte protesterte arbeiderne høylytt mot fagforeningslederne, som de mente hadde forrådt dem. 8 Det kan være verdt å merke seg at når jeg fremover refererer til disse organisasjonene, vil det hovedsakelig være toppsjiktet jeg sikter til, og ikke medlemsmassen, ettersom det i disse organisasjonene som i de fleste hierarkiske organisasjoner var et skille mellom medlemsmassens og ledelsens ønsker og interesser, noe som ble spesielt klart i løpet av maiopprøret. 12

13 Lederne svarte på følgende måte: Delfosse (CGT) - Dere er noen utakknemmelige tullinger. Vi har stått bak dere hele tiden. Sauty (CFTC 9 ) - Selv hvis alle nedlegger arbeidet i morgen, så vil antallet streikende falle i overimorgen, og dagen etter der igjen vil det ikke være flere igjen. Berthelin (FO) - De opprørske inkluderer en rekke unge mennesker som aldri har vært i streik og som forestiller seg at de ved å streike kan få alt de vil ha. 10 Denne praksisen hadde sine naturlige følger. Fagbevegelsen var blitt svekket - kun tre av femten millioner arbeidere var organisert og dette hadde ført til dårligere levekår. Mange arbeidere led under dårlige lønninger, og mot slutten av 60-tallet var over en halv million arbeidsløse. 11 Sommeren 1967 reorganiserte regjeringen helsevesenet, og dette førte til at levestandarden ble enda dårligere. Egenandelen for behandling ble økt, og arbeiderne mistet innflytelse over sykekassene. Likevel var det mange tegn på at det var misnøye blant arbeiderne frem mot Fra starten av 60-tallet var det flere enkeltstående streiker som stort sett ikke vant frem med kravene sine og i 1967 og starten av 1968 gikk det en bølge av streiker og lockouter over landet, som omfattet maskinarbeidere, bilarbeidere, stål- og skipsbyggingsindustrien og et bredt utvalg av offentlig ansatte. For eksempel hadde arbeidere på fiberfabrikken Rhodiaceta i Lyon vært i streik i 23 dager i mars 67 mot følgene av en overtakelse av fabrikken. Den 6. desember ble 2100 arbeidere sparket, og lønnen ble kuttet tjue prosent. En spontan streik brøt ut den 7., og den 15. lønningsdagen annonserte ledelsen en delvis lockout, og sparket 92 av de mest militante arbeiderne. Kampene mot ledelsen, usikkerheten og de lave lønningene fortsatte i månedene før mai, med både streiker og massedemonstrasjoner The Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, den katolske forløperen til CFDT 10 Daniel og Gabriel Cohn-Bendit: Obsolete Communism The Left-Wing Alternative [1968] (AK Press, 2000) s Ian Birchall Fantasien til magten. Frankrig Krisen toner frem (NB! Siden mange av kildene mine kun har vært tilgjengelige gjennom internett og derfor ikke har sidetall jeg kan vise til, viser jeg i disse tilfellene til kapitlene eller underdelene informasjonen er hentet fra.) 12 Andre Hoyles General Strike: France 1968 A Factory by Factory Account - Some Examples 13

14 II Studentopprøret De unge elsker, de gamle gjør obskøne fakter. Sakte men sikkert økte altså arbeidernes militans, og situasjonen ble mer og mer spent. Likevel var det studentene og deres ukuelige besluttsomhet til å sette spørsmålstegn ved hele systemet, til å ta opp kampen med politiet og samtidig nekte å bli isolert; deres besluttsomhet til å ta diskusjonene ut i gatene og ut til arbeiderne, som skulle bli den utløsende årsaken. Bakgrunnen I 1968 var studentopprør blitt et verdensomspennende fenomen. Mange hadde allerede funnet sted i tiden før 1968 Berkeley i California i 1964, Berlin i 1966 og London og studentene i Frankrike kunne både inspireres og ta lærdom av disse. Verden rundt ble en ny generasjon masseradikalisert både av lokale og av internasjonale spørsmål; blant annet var Vietnamkrigen og den dobbeltmoralske konservatismen som dominerte på universitetene saker som engasjerte. Overalt gikk studenter fryktløst til kamp mot politiet i protest mot det bestående; Tokyo, Warszawa, Roma, Madrid og New York. Det syntes å ha lite å si om man levde i et facistisk regime, i en rødfarget, diktatorisk statskapitalisme eller i et moderne demokrati. I Frankrike hadde ikke studentene bedre forhold enn andre steder, snarere tvert om. Fra 1958 til 1968 hadde antallet av studenter vokst fra til ; universitetene var blitt dobbelt så store, men likevel var de overfylte og utilstrekkelige. Denne utviklingen reflekterte at man ønsket å modernisere seg, og ta igjen andre høyt utviklede land. Den moderne, byråkratiske kapitalismen har behov for mer enn en liten gruppe professorer, prester, filosofer og advokater; den trenger en stor gruppe ingeniører, administratorer, forskere, sosiologer, lærere og teknikere, for å nevne noen. Studentene var ikke lenger bare fra rike overklassefamilier, men kunne ha vidt forskjellig bakgrunn. Jaget etter modernisering og utvikling gjorde at flere og flere så på den vitenskapelige objektiviteten universitetene skrøt på seg som en løgn. Mange følte at de ble lært opp til å bli en liten, spesialisert del 1 Birchall Studenterne 14

15 av samfunnsmaskineriet, uten noen gang å skulle sette spørsmålstegn ved helheten. Særlig blant sosiologene spredte det seg protester mot det faglige innholdet 2. Det var også stor mangel på jobber, og for de fleste studentene var tiden etter utdannelsen preget av usikkerhet. Mange reagerte i tillegg på de bakvendte, hierarkiske og paternalistiske holdningene som dominerte. Denne utviklingen gjør at man sjelden kan snakke om studenter som en klasse eller som en enhetlig gruppe med felles interesser. Studenter kan ha helt forskjellig bakgrunn og ende opp i helt forskjellige stillinger. Noen vil helt sikkert ende opp som morgendagens direktører, politikere og sjefer, mens mange andre vil havne i normale jobber som ikke nødvendigvis er spesielt bra betalt og mange har allerede en deltidsjobb på siden av studiene, og er slik sett egentlig arbeidere under trening, eller bare arbeidere som i tillegg studerer. Det kan derfor være vanskelig å si at studenter betraktet som en gruppe har et revolusjonært potensial, men det er likevel sikkert at revolusjonære studentbevegelser kan og har oppstått. Studenter kan ha lettere for å gå til aksjon enn det arbeiderne har, fordi det er forbundet med mindre risiko: Man er sjelden avhengig av å studere for å få det daglige brød. Men studenter har liten mulighet til å velte om samfunnet alene; direkte aksjoner på universitetene og trusselen om at det ikke vil komme en ny generasjon av spesialister kan føre til store reformer i systemet, men vil ikke føre til noen omveltning hvis ikke studentene klarer å lage felles sak med arbeiderne og inspirere dem til å bruke de samme virkemidlene, slik de gjorde i Frankrike i Oppfatningen av at studentene er isolert fra klassekampen som var relativt utbredt på 60-tallet har altså liten praktisk verdi. Studentene og deres radikalisme er ikke noe fremmed for arbeiderklassen slik PCF og CGT så på det, men de er heller ikke en revolusjonær avantgarde som kan erstatte en passiv og apatisk arbeiderklasse. 2 Dette var fordi de følte at de ble lært opp til en ekstra ille oppgave. Et hefte som ble delt ut av streikende sosiologistudenter på Nanterre i mars kritiserte blant annet at sosiologer må jobbe for arbeidsgiverne og derfor også jobbe for målet ved vårt økonomiske system: maksimal produksjon for maksimal profitt. Det kritiserte sosiologien for å tilpasse mannen til jobben, utvikle tusen måter å tilpasse forbrukerne, fjerne de innebygde motsigelsene i kapitalismen og for å utvikle tekniske metoder for sosial tilpasning. - Cohn-Bendit s

16 Strasbourgskandalen UNEF 3 var den største studentorganisasjonen. Den hadde siden 1946 definert seg som en del av fagbevelsen, og den hadde spilt en viktig og militant rolle under protestene mot Algeriekrigen. I 1968 var imidlertid medlemstallet falt til , en fjerdedel av hva det var på starten av 60-tallet, og det på tross av at antall studenter økte. 4 Studenter hadde stort sett liten interesse av byråkratisk studentpolitikk, og dette var en av grunnene til at en liten gruppe revolusjonære studenter kunne ta kontroll over det lokale UNEF-rådet på universitetet i Strasbourg i Dette førte til den såkalte Strasbourgskandalen. De radikale studentene brukte opp budsjettet til å trykke opp et hefte de hadde produsert i samarbeid med den Situasjonistiske Internasjonale 5, og delte det ut under åpningsseremonien av semesteret, for så å oppløse hele rådet. Dette førte til en stor skandale, med påfølgende rettssak og en rekke indignerte protestskriv i diverse aviser. Heftet, som bar navnet Om elendigheten i studentmiljøet: behandlet i sine økonomiske, politiske, psykologiske, seksuelle og intellektuelle aspekter, og et beskjedent forslag til dens løsning 6 var kanskje skrevet mer mot studentene enn for dem. Universitetets oppgave ble fastslått som å masseprodusere studenter som ikke er utdannet og som ikke er i stand til å tenke. Studenten visste egentlig hvor tragisk den gyldne fremtiden som skal gjøre godt for den skamfullt stakkarslige nåtiden er, og han finner kompensasjon for dette i å oppdage moderne kultur som en beundrende tilskuer, i å søke tilflukt i kampene mellom [sine] anemiske guder eller i å paradere sin ordinære fattigdom som om den var en orginal livsstil; [ved å] fremstille seg som en bohem. Studenten gjør opprør mot gaullismen, men rettferdiggjør kritikken ved å appellere uten å innse det til eldre og langt verre forbrytelser, [...] forskjellige versjoner av forskjønnet stalinisme. En revolusjonær studentbevegelse kunne ikke ta utgangspunkt i problemene til studentene som uansett ville bli morgendagens sjefer, eiere og administratorer men skulle heller gjøre felles sak med arbeiderne, kritisere hele samfunnet og å avskrive studiene, som uansett bare var maktens ideologi. Riktignok fantes det studenter av et tålelig intellektuelt nivå som hadde 3 Union Nationale des Étudiants de France 4 Birchall Studenterne 5 Se kapittel IX - De revolusjonære smågruppene for mer om Situasjonistene 6 Heftet finnes i sin helhet på 16

17 forstått systemet, som foraktet det og som vet at de selv er dets fiender og som er i systemet for hva de kan få ut av det særlig stipender. Disse studentene ville bli den kommende revolusjonære bevegelsens nye teoretikere. Videre sparket heftet i alle retninger, mot så godt som alle politiske strømninger og organisasjoner som ikke var affilierte med situasjonistene. I den konstruktive delen gikk det gjennom studentbevegelsene i Sovjetunionen og Øst-Europa, i Storbritannia, i Japan og i Amerika, og fastslo nødvendighetene av et nytt samfunn basert på arbeiderråd 7, hvor skillet mellom arbeid og fritid ville opphøre. Delvis på grunn av skandalen og all oppmerksomheten heftet fikk som en følge av denne, ble det distribuert på mange andre universiteter enn det i Strasbourg blant annet på Nanterre og det markerte slik et slags ideologisk gjennombrudd. Mange studenter var glade for endelig å se så mange av problemene de opplevde på trykk på tross av måten de ble tatt opp på og langt flere fikk kjennskap til den Situasjonistiske Internasjonale, og revolusjonær tenkning forøvrig. En av de første konsekvensene av Strasbourgskandalen kom våren 1967 på Jussieu-universitetet i Paris, hvor studentene i flere uker ignorerte alle regler for internatene. I desember gikk studentene på Nantes enda lengere: Revolusjonære studenter tok over det lokale UNEF-rådet, det ble organisert invasjoner i de forskjellige internatene først menn i kvinnenes og så kvinner i mennenes og i februar okkuperte de rektorens kontor og forsvarte seg mot politiet 8. Disse sammenstøtene førte til at psykologistudentene gikk inn for en boikott av forelesningene sine og hang opp plakater som kritiserte den moderne psykologien, blant annet for å undergrave klassekampen 9. Maiopprøret Samtidig skjedde det ting på universitetet i Nanterre, like utenfor Paris, hvor studentagitasjon nærmest hadde blitt en hverdagslig ting. Høsten 1967 hadde studenter gått i streik for å forbedre arbeidsforholdene. Mot slutten av januar 68 ble det arrangert 7 Se kapittel III Generalstreiken for en kort beskrivelse av rådssystemet 8 René Viénet Enragés and Situationists in the Occupation Movement, France, May 68 [1968] (Autonomedia/Rebel 1992) s Cohn-Bendit, s

18 en protestaksjon mot at sosiologistudenten Daniel Cohn-Bendit skulle utvises etter at han hadde sammenlignet ministeren for ungdom og sport med en Hitler-Jugend 10. Rektoren kalte inn CRS det nasjonale opprørspolitiet men studentene tok opp kampen med hva enn de hadde for hånden, og klarte å drive dem vekk. I mars okkuperte 150 studenter administrasjonsbygningen og dannet det de kalte 22. marsbevegelsen. Denne gruppen vokste seg etter hvert til tusen studenter. Sentralt i praksisen deres var ideen om provokasjon : de hengte opp plakater og skrev slagord på veggene, de okkuperte auditorier og brukte dem til politiske møter, de avbrøt forelesninger med kritikk av deres ideologiske basis og de boikottet eksamenene sine. De fikk studentene til å omdanne sin passive utilfredshetshet til handling, først med demonstrasjoner mot ting som påvirket dem i deres daglige liv, og så med politiske aksjoner mot hele det moderne, kapitalistiske samfunnet 11. Gruppen fungerte hovedsakelig ved hjelp av et direkte-demokratisk allmøte. I løpet av mai hjalp de blant annet arbeidere med å dele ut pamfletter, og i juni hjalp de til med å forsvare de siste fabrikkokkupasjonene. Frem mot mai ble sammenstøtene flere og flere, og stadig mer voldsomme. Autoritetene reagerte på protester slik autoriteter ofte gjør: med overdreven vold, noe som igjen førte til nye protester. I starten av mai var situasjonen nesten ute av kontroll, og da Nanterre ble stengt og Cohn-Bendit, situasjonisten René Riesel og seks andre agitatorer ble innkalt til de sentrale universitetsmyndighetene i Paris, med trusler om utvisning, spredte agitasjonen på Nanterre seg til Paris. 22. marsbevegelsen og UNEF arrangerte en protest i gårdsplassen til Sorbonne 12 fredag den 3. mai. Myndighetene følte seg likevel ganske selvsikre; de hadde lang erfaring med militansen til den tradisjonelle venstresiden, og de mente nok at de skulle klare å hanskes med en gjeng ungdommer. De lot derfor CRS stenge av Sorbonne og arresterte de 200 studentene som var igjen i gårdsplassen. De håpet tydeligvis på at de fleste studentene skulle være travelt opptatt med eksamenene sine, slik at de enkelt kunne plukke ut de mest militante av dem. Det var imidlertid en kolossal feilberegning: Da de forsøkte å kjøre vekk de arresterte studentene brøt opptøyer ut; veggene var 10 Ibid s Ibid. s Hoveduniversitet i Paris 18

19 plutselig fulle av slagord som CRS = SS, og kjempende studenter syntes å være overalt. Den påfølgende uken ble det arrangert demonstrasjoner hver dag, og Latinerkvarteret 13 vekslet mellom å være en slagmark hvor alle som i det hele tatt lignet på studenter ble nådeløst klubbet ned, og et åpent forum, hvor studentene kunne diskutere samfunnet, og de politiske og strategiske problemene som lå foran dem. 10. mai kom sammenbruddet: barrikadenatten. Som alle de andre dagene var det annonsert en demonstrasjon, men den planlagte ruten ble blokkert av CRS, og unge arbeidere, studenter, vidergående skoleelever og lærlinger ble tvunget inn i Latinerkvarteret. De hadde ingen forhåndsplaner, men bestemte seg for å bli stående og kjempe til Sorbonne ble åpnet og gitt tilbake til dem. De delte seg inn i små grupper slik at politiet ikke skulle kunne gjøre et samlet angrep mot dem, og de bygde barrikader, slik man alltid gjør i Paris når man skal lage opprør. Mange tilskuere sluttet seg til dem, og hver gruppe, hver barrikade ble et senter for aksjon og diskusjon. De holdt kontakt med hverandre gjennom sendebud og radiosendinger som rapporterte om den generelle utviklingen. Mange av deltagerne oppdaget nå for første gang sin kollektive styrke, i tillegg til den åpenlyse undertrykkingen staten setter inn hvis dens eksistens trues. Selv om det er enkelt å fremstille situasjoner som denne i et romantisk, heroisk lys, er de aldri uten en stygg bakside. CRS hadde i en uke før dette drevet systematisk vold mot studentene. Foruten å slå dem helseløse med batonger, brukte de også tåregass og såkalt CS-gass 14, og i etterkant i cellene banket, voldtok og nærmest torturerte de arrestantene 15. I tillegg hadde de trengt seg inn i private hjem hvor studenter søkte tilflukt, ødelagt fotografers filmer og slått gravide kvinner 16. På et ekstraordinært ministermøte om natten den 10. mai fikk politiet fullmakt til å bruke alle nødvendige midler mot studentene. CRS benyttet seg også mer og mer av blinde angrep, som rammet aktivister og forbipasserende på samme måte i en virvelvind av slag Område i sentrum av Paris hvor Sorbonne ligger. 14 Opprørsgass som blant annet ble brukt i Vietnamkrigen og mer nylig i Seattle under WTO-demonstrasjonene i Vanlige reaksjoner er en brennende følelse i nese og svelg, ukontrollert og kraftig lukking av øynene, forvirring, svimmelhet og tung pust. Høyt konsentrert fører den også til alvorlig hosting og oppkast. 15 Cohn-Bendit s Le livre Noir des Journées de Mai UNEF/SNESup, sitert av Birchall Studenterne 17 Ross s

20 Denne politivolden ble godt dokumentert, og førte til at store deler av befolkningen, som antageligvis i utgangspunktet ville vært fiendtlig innstilt til demonstrantene, fikk sympati for dem. Den 11. mai kom Pompidou statsministeren tilbake til Paris fra utlandet. Han ga omgående ordre om å åpne Sorbonne igjen, og han antydet at fengslede studenter ville bli løslatt. Han hadde knapt noe annet valg, men likevel fungerte disse handlingene som en innrømmelse av at den foregående ukens brutale politiaksjoner hadde vært meningsløse, noe som førte til at studentene fikk enda mer sympati og støtte. Dagen etter barrikadenatten Rue Gay-Lussac bærer fortsatt merkene etter barrikadenatten. Oppbrente biler står på rekker på fortauet, kadavrene deres skittent grå under den manglende lakken. Brostenen, fjernet fra midten av veien, ligger i store stabler på begge sider. En vag lukt av tåregass henger fortsatt igjen i luften. I krysset ved Rue des Ursulines ligger en byggeplass, nettinggjerdet er blitt brutt igjennom flere steder. Herfra kom materialet til i hvert fall et dusin barrikader: planker, trillebårer, metalldunker, stålbjelker, sementblandere og mursten. Byggeplassen hadde også et pressluftbor. Studentene kunne ikke bruke det, selvfølgelig inntil en passerende byggearbeider viste dem hvordan, kanskje den første arbeideren som aktivt støttet studentene. Når veioverflaten først var blitt brutt forsynte den studentene med brostein, som snart ble satt til en rekke forskjellige bruksområder. Mange studenter ble skuffet over at arbeiderne ikke tok til gatene etter barrikadenatten, og i stedet begrenset sin solidaritet til å gå ut i en 24-timers streik, som attpåtil ble satt i gang av fagforeningsledelsen. Likevel, i demonstrasjonen som fant sted 13. mai tiårsjubileumet for De Gaulles maktovertagelse i 1958 var det antageligvis en million mennesker (men ingen kan si helt sikkert), og i den euforiske stemningen ble mange klar over massenes potensielle makt. Senere samme kveld okkuperte studentene Sorbonne, og gjorde det om til et folkeuniversitet ; til sosial eiendom, hvor alle var velkomne, og arbeidere ble aktivt oppfordret til å komme. De ønsket å avslutte universitetenes monopolisering av kunnskap, og heller spre den blant befolkningen. Det ble kontinuerlig avholdt møter om alle tenkelige temaer, de innerste gangene ble dekorert med situasjonistiske veggmalerier og slagord, på murene ble det hengt opp plakater og aviser og gårdsplassen ble fylt av boder som solgte revolusjonær litteratur av alle mulige slags varianter. Sorbonne i mai har i ettertid blitt kalt et revolusjonært apotek. Okkupasjonen ble drevet av et direktedemokratisk allmøte, men likevel var demokratiet mangelfullt: Alt dette er allerede historie 1 1 Alle øyenvitneskildringene er hentet fra Maurice Brintons Paris: May 1968 (Solidarity). net/revolt/pdf/history/paris68.html 20

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Dekningen av de fordømtes krig

Dekningen av de fordømtes krig Dekningen av de fordømtes krig Ida Bang Strand Dekningen av de fordømtes krig En oppgave om russiske journalisters ytringsfrihet i Tsjetsjenia Ida Bang Strand [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] Ida En

Detaljer

Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7

Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7 Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7 Originaltittel: How to stop worrying and start living, Simon & Schuster, Inc. Copyright 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 by Dale Carnegie. Copyright 1984 by

Detaljer

Hvordan vinne venner ISBN 978-82-92605-66-0

Hvordan vinne venner ISBN 978-82-92605-66-0 Hvordan vinne venner ISBN 978-82-92605-66-0 Originaltittel: How to win friends and influence people, Simon & Schuster, Inc. Published by agreement with Sane Töregard Agency AB Copyright 1936 by Dale Carnegie,

Detaljer

Når jeg blir stor hvis jeg blir stor

Når jeg blir stor hvis jeg blir stor Når jeg blir stor hvis jeg blir stor om betydningen av at lærere hjelper elevene til å forstå krisepregede nyheter Magne Raundalen Jon-Håkon Schultz 1 Små barn stiller store spørsmål 1 Krisepedagogikk

Detaljer

Konflikthåndtering og fredsbygging

Konflikthåndtering og fredsbygging Konflikthåndtering og fredsbygging K u r s p e r m f o r f r e d s u n d e r v i s e r e Den globale fredsskole - Et samarbeid mellom Norges Fredslag og Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolene - D e

Detaljer

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 forord Ungdomshøringen er et forsøk på å nå de ungdommene som ikke vanligvis blir hørt. Dersom voksne ønsker å bli hørt er alt de trenger å gjøre å bruke stemmeretten

Detaljer

Working Paper Series 6/10

Working Paper Series 6/10 Working Paper Series 6/10 HVA KINA VIL Arne Jon Isachsen CME/BI Oktober 2010 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management HVA KINA VIL Kina vil gjenvinne sin rettmessige plass i det

Detaljer

PÅVIRKNING MULIGHETER OG FARER. AV: Angermo, Per Gjesdal, Clara Gram Gullhav, Elin Stenseth, Ola

PÅVIRKNING MULIGHETER OG FARER. AV: Angermo, Per Gjesdal, Clara Gram Gullhav, Elin Stenseth, Ola PÅVIRKNING MULIGHETER OG FARER AV: Angermo, Per Gjesdal, Clara Gram Gullhav, Elin Stenseth, Ola Innholdsfortegnelse INNLEDNING...3 HISTORIE...4 PROBLEMSTILLING...5 TEORI...6 HVA ER RELASJONEN MELLOM LEDELSE

Detaljer

Den sosiale liberalismen

Den sosiale liberalismen Den sosiale liberalismen Forord Ideologiene erklæres stadig for døde. Like fullt våkner de til liv igjen. Pragmatisk sakspolitikk er ikke nok i det lange løp. Med jevne mellomrom må politisk engasjerte

Detaljer

Folk fra Romania som tigger i Oslo

Folk fra Romania som tigger i Oslo Folk fra Romania som tigger i Oslo En rapport fra Kirkens Bymisjons prosjekt Rett i koppen Hildegunn Brattvåg, februar 2007 Folk fra Romania som tigger i Oslo Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 1. Bakgrunn

Detaljer

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi?

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. desember 2004 1 NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? ved Ambassadør Kai Eide Norges faste delegasjon til NATO Kontroller mot fremføringen

Detaljer

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Når sorgen rammer en av dine ansatte Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov

Detaljer

Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård

Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Oslo/Bergen 2011 Senter for forskning

Detaljer

SLIK GJØR VI DET HER HOS OSS! - om organisasjonskultur og ledelse

SLIK GJØR VI DET HER HOS OSS! - om organisasjonskultur og ledelse Nasjonalt topplederprogram for spesialisthelsetjenesten SLIK GJØR VI DET HER HOS OSS! - om organisasjonskultur og ledelse En fordypningsoppgave skrevet av: Kari-Venke Lindkvist Merete Hagbø Thea Ekren

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Den gode samtalen Kunsten å skape dialog

Den gode samtalen Kunsten å skape dialog Helge Svare Den gode samtalen Kunsten å skape dialog Under følger et utdrag av boka Den gode samtalen som ble utgitt på Pax Forlag første gang i 2006, og som pocketbok i 2008. Vil du kjøpe boka, er den

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

Tolv konsepter for NA service

Tolv konsepter for NA service Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Tolv konsepter for NA service Tolv Trinn 1. Vi innrømmet at vi var maktesløse overfor vår avhengighet, og at våre liv var blitt umulige å mestre. 2. Vi kom til å tro

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

En kortrapport fra prosjektet Konfliktlinjer i utmarka OLVE KRANGE KETIL SKOGEN

En kortrapport fra prosjektet Konfliktlinjer i utmarka OLVE KRANGE KETIL SKOGEN Naturen i Stor-Elvdal, ulven og det sosiale landskapet En kortrapport fra prosjektet Konfliktlinjer i utmarka OLVE KRANGE KETIL SKOGEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA

Detaljer

Oslo, juni 2011. Alle casene virkelig hendelser. Det er tatt opp med de impliserte at dialogmøtene kan bli omtalt og gjort offentlig kjent.

Oslo, juni 2011. Alle casene virkelig hendelser. Det er tatt opp med de impliserte at dialogmøtene kan bli omtalt og gjort offentlig kjent. 2 Oslo, juni 2011 Klokken er snart ett i en varm sentrumsgate en torsdag formiddag. En bil parkerer rett utenfor et serveringssted hvor det står tre medlemmer fra Hells Angels (HA) står utenfor og røyker.

Detaljer

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL!

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! Ledelse i omstillingsprosesser - forankring og motstand En leders oppgave er å ta folk fra der de er til der de aldri har vært Henry A. Kissinger Fordypningsoppgave,

Detaljer

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter:

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: eksempler på samarbeid mellom kommune og DPS for mennesker med psykiske lidelser og omfattende behov for tjenester K. Michael Thomsen Online-versjon (pdf) Det

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

1-2008. Krav til fremtidens forsvar sett fra unge offiserers ståsted. Sikkerhetspolitisk Bibliotek 1-2008. Av kadett Tomas Bakke

1-2008. Krav til fremtidens forsvar sett fra unge offiserers ståsted. Sikkerhetspolitisk Bibliotek 1-2008. Av kadett Tomas Bakke THE NORWEGIAN ATLANTIC COMMITTEE 1-2008 Krav til fremtidens forsvar sett fra unge offiserers ståsted Sikkerhetspolitisk Bibliotek 1-2008 Av kadett Tomas Bakke Sikkerhetspolitisk Bibliotek Sikkerhetspolitisk

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer