ÅRSMELDING Vefsn Jeger- og Fiskerforening ÅRSMØTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING Vefsn Jeger- og Fiskerforening ÅRSMØTE 2013 19.3.2013"

Transkript

1 ÅRSMELDING Vefsn Jeger- og Fiskerforening ÅRSMØTE SAKSLISTE 1. Åpning 2. Konstituering a) Valg av dirigent og sekretærer b) Valg av to medlemmer for å underskrive protokollen 3. Innkalling og saksliste 4. Årsmelding 2012 og handlingsplan Regnskap Budsjett Innkomne forslag 8. Hederstegn 9. Valg 10. Bevertning 1

2 Hovedsponsor ÅRSMELDING Vefsn Jeger- og Fiskerforening ÅRSMØTE 2013 INNHOLD 1 ÅRSRAPPORT FRA HOVEDSTYRET I VEFSN JFF 3 2 FUGLEHUNDGRUPPA ÅRSMELDING 2012 OG HANDLINGSPLAN HAREHUNDGRUPPA LAGT VAKANT JAKTSKYTEANLEGGET ÅRSMELDING 2012 OG HANDLINGSPLAN FRILUFTSGRUPPA ÅRSMELDING 2011 OG HANDLINGSPLAN FISKEUTVALGET - LAGT VAKANT STUDIELEDER - ÅRSMELDING 2012 OG HANDLINGSPLAN LITJVASSHYTTA ÅRSMELDING 2012 OG HANDLINGSPLAN KRUTVASSHYTTA - ÅRSMELDING 2012 OG HANDLINGSPLAN LAVASSHYTTA - ÅRSMELDING 2012 OG HANDLINGSPLAN JENGELHYTTA ÅRSMELDING 2012 OG HANDLINGSPLAN LANGSKARNESHYTTA - ÅRSMELDING 2012 OG HANDLINGSPLAN REGNSKAP 2012 BUDSJETT 2013 ( se eget vedlegg) INNKOMNE SAKER ORDENSKOLLEGIET VALG FORRETNINGSORDEN Hovedsponsor 2

3 1. STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 Det ble i løpet av 2012 ikke dannet nytt styre valgt av årsmøtet. Torkil Berg aksepterte etter en forespørsel fra styre representanter å gå inn som midlertidig leder fram til neste årsmøte i Styret har dette år hatt 4 styremøter. Foruten vanlige faste styresaker har vi behandlet noen saker som bør nevnes spesielt. Bygging av nytt naust på Brunreinvatnet. Naustet på Brunreinvatnet er i dårlig forfatning og naustet må restaureres. Ekstra bevilgning fra hoved styret er gitt i form av et lån. Naustet vil bli restaurert i løpet av Rypeprosjektet. Etter ca 1000 dugnadstimer fra NJFF lokalavdelinger i Vefsn, Grane og Hattfjelldal er rypeprosjektet avsluttet. Boka om prosjektet skulle for lengst vert utgitt. Boka kommer antagelig våren 2013? Vi venter i spenning på resultatet av dette store dugnadsarbeidet. Gyrobehandlingen av Vefsna. Gyrobehandlingen av Vefsna vassdragene er nå gjennomført og alle venter på resultatet. Økonomi /Organisasjon /Undergruppene Økonomien er totalt sett bra. Når det gjelder organiseringen av VJFF må organisasjonsmodellen tas opp til vurdering. Det er pr nå ikke meldt seg noen som er interessert i å drive klubben videre med nåværende organisasjonsmodell. Vi var ved utgangen av 2012, ca 400 medlemmer i VJFF. Aktiviteter for Naustet på Brunreinvatnet skal restaureres. Revejakt/gaupejaktkurs skal arrangeres Forvaltningen av Vefsna For Styret Torkil Berg 3

4 2. FUGLEHUNDGRUPPA 4

5 3. HAREHUNDGRUPPA Vefsn Jeger- og Fiskerforening HAREHUNDGRUPPA Harehundgruppa lagt vakant pga. for liten aktivitet. 5

6 4. JAKTSKYTEANLEGGET ÅRSMELDING Oppstart av skytteanlegget i midten av mai. Skyting hver tirsdag og torsdag. Det ble annonsert om dameskyting, men det ble bare avholdt 3 4 skytinger. 2. Dugnader hver mandag med varierende oppmøte. 3. Sporting banen har vært i drift hele året og er svært mye brukt. Har kjøpt inn èn ny motor til den eldste kasteren. Stevner som var planlagt i 2012 er gjennomført. 4.Alle terminfestede stevner og Børgefjellkarusellen er gjennomført, 5. Kurs: bli en bedre hagleskytter er gjennomført som i Skytedelen av jegerprøvekurset er gjennomført for tre kurs. 6. Elgbanen har økende pågang i oppskytinger. Det er kjøpt inn ny motor til elgbanen. Den gamle havarerte etter ca. 19 års tjeneste. 7. Det ble gjennomført en jaktfeltkonkurranse med bruk av elektroniske skiver og manuelle. Vi vurderer arrangementet som vellykket. 8. Lerdue/sporting bane: ble det avfyrt ca skudd. 9. Grane og Vefsn rovviltlag har inngått samarbeid med VJFF. I den forbindelse er arbeidet med rovviltbane påbegynt, ferdigstilles Økonomi: Tilfredsstillende. 11. Har deltatt på dugnad ved reperasjon av Tverrågabrua. HANDLINGSPLAN Ferdigstilling av sporting banen. 2. Ferdigstilling av rovvilt bane. 3. Godkjenning av anlegget ved politimesteren. 4. Etablere resultatservice fra elgbanen til hytta. 5. Innkjøp av skiver og gummibånd- elg banen. 6. Innkjøp av skudd og lerduer. 7. Innkjøp av rifleskudd. 8. Standplasslederkurs elg bane. 6

7 9. Innkjøp av hagle og rifle i cal 308 win med demper og kikkertsikte for utlån på banen. 10. Grøfterensk og kantslått på vegen til skyteanlegget. Grusing av vegen? 11. Etablere selvanviser på elg banen. 12. Stevner lerduebanene: Kvalforsknuseren, klubbmesterskap, Farbus 50, Fylkesmesterskap sporting 13. Stevner rifle: Børgefjellkarusellen, jaktfeltstevne, klubbmesterskap 14. Dugnader hver mandag fra oppstart av skytekvelder. 15. Skytekvelder tirsdag og torsdag. 16. Innkjøp av aggregat. 17. Aggregathus bygges. 18. Innhentes kostnadsoverslag på hovedvei opprustning. 19. Invitere elglag og bedrifter. 7

8 5. FRILUFTSGRUPPA Friluftsgruppa lagt vakant pga. for liten aktivitet. 8

9 6. FISKEUTVALGET ÅRSMELDING 2012 Fiskeutvalget hadde ingen aktiviteter i 2012,men mange av medlemmene har vært aktiv under rotenonbehandlingen av vefsnavassdraget og under nordisk mesterskap i fluefisking. HANDLINGSPLAN 2013 De er ikke planlagt aktiviteter for 2013 pga.styret ønsker ikke fortsette sitt arbeid i 2013 og ønsker derfor at de nye styre for frihet for å planlegge sine aktiviteter for Vi ønsker de nye styre lykke til og stiller gjerne opp hvis de trengs hjelp i overgangen eller til aktiviteter. BUDSJETT 2013 Henviser til handlingsplanen for Ønsker at de nye styre lager et budsjett ut i fra de aktivitetene som de planlegger. For styret Haas Guenther 9

10 7. STUDIELEDER 8. LITJVASSHYTTA 10

11 ÅRSMELDING 2012 Litjvasshytta har vært godt besøkt men har i skrivende stund ikke oversikt over antall overnattinger men omtrend som i fjor.hytta er i god stand de er høgt ved og vi har forsterket taket på uthuset. HANDLINGSPLAN 2013 Hytta og uthuset må i år beises de må også suppleres med nye parafin lamper og madrasser. De er planlagt ei arbeidshelg i fra styre på vårparten. BUDSETT 2013 LEIEINNTEKTER VELIKEHOLD OVERSKUDD FOR STYRET Haas Gunther 9. KRUTVASSHYTTA 11

12 ÅRSRAPPORT 2012 Det ble holdt to dugnader i 2012 Ved er hogd å kommet i hus. Nynaustet ved Krutvatnet er ferdig og ble veldeg bra. Utleie går fint og pengene kommer inn. Etterspørslen etter å leie nast ved Brunreinvatn er stigene,å i sommermånene har Det hvert venteliste på å leie.tiden er nå inne for å restaurere,bygge nytt naust Å arbeidet er i påbegynt. Da dette arbeidet blir for stort for styret i Krutvasshytta ber vi om hjelp fra hovedstyret Nytt naust bor medføre gode inntekter vjff da dette blir eksklusivt å vi kan Øke utleieprisen Formann Krutvasshytta Tommy Lian Leder N.leder Sekreter Kaserer Medlem Madlem Styret Krutvasshytta Tommy Lian Kjell Turmo Bente Hyttebakk Joar Myren Terje Johansen Erik Angermo HANDLINGSPLAN 2013 Den høgde veden må i hus Beising av tak naust ved Krutvatn Vedlikehold av hytte og uthus Vi har også påbegynt restaurering av naustet ved Brunreinvatn Det er mye råte og taket lekker flere plasser så planene er Å bygge nytt Tommy Lian 10. LAVASSHYTTA 12

13 ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan Holmen, Øyvind Svartvatn, Roger Solvang, Torstein Gjellesvik. Arne Rasmussen og Lars Lorentzen. (De tar alle gjenvalg i 2013) Utleien har i 2012 vært preget av få leiedøgn og mange avbestillinger. Utført arbeid på hytta er: Transporter, vedlikehold, rydding inne og ute. Hytta er på topp, både standardmessig og hva gjelder beliggenhet, - så den bør absolutt brukes mere. HANDLINGSPLAN 2013 Vedhogst, transporter, vedlikehold av båter, naust og å skifte av bordkledning på uthus. Hyttestyret vil lage planer for å øke utleien. BUDSJETT 2013 Utleie/inntekter: Utgifter: Skifte av bordkledning på uthus: 5000,- Vedlikehold/forbruk til hytte: Transport: Totalt utgifter: 8000,- For hyttestyret Lars Lorentzen Mosjøen JENGELHYTTA 13

14 12. LANGSKARNESET 14

15 Ikke innkommet årsmelding og handlingsplan 15

16 13.REGNSKAP 2012 BUDSJETT

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 14. INNKOMNE SAKER Årsmøtesaker fra hovedstyret. 1. Hvordan skal VJFF organiseres om vi ikke kan danne hovedstyre. Vi mangler hele styret. Formann-nestformann-Sekritær- kasserer. Hva gjør vi? 2. Naustet på brunreinvatnet ettergivelse av lån på kr Endring av lokal kontingent. Skal denne økes? 4. Forslag om utmeldelse av VJFF fra NJFF. Hva har vi igjen for å betale årskontigenten. Det blir ikke i tilstrekkelig grad tatt hensyn til lokallagene i NJFF sentralt. Vi opplever en polarisering mellom by og land der lokallagene ute i provinsen blir den tapende part. Ref snøskutersaken-rypeprosjektet-blysaken-elgforvaltningen - ingen medbetemmelse i forvaltningssaker lokalt - forslag til lovendringer som gir mer sentral makt etc. Det kan synes som om vi har og har hatt ganske mange utmeldelser som skyldes disse forhold. 5. Forslag til årsmøtet v/rune Bjørkås Endring av vedtekter hyttestyrene. Reduksjon av krav til antall styremedlemmer fra 6 til 5 personer. Årsak til dette er at det er vanskelig å rekruttere nye styremedlemmer og at det egentlig ikke er behov for å være mer enn 5 personer.dugnadsarbeid er det flere som har sagt seg villig til å være med på, men å sitte i hyttestyret er det få som ønsker. Øking av utleieprisen på Jengelhytta og evt andre hytter. Dagens døgnsatser på hhv 50,- for medl. og 100,- for ikke-medl. foreslås hevet til hhv 100,- og 200,-. 29

30 15. ORDENSKOLLEGIET VJFF Ordenskollegiet VJFF Æresbevisninger Ordenskollegiet i VJFF har mottatt et forslag til æresbevisning i 2012 Den 14. mars 2013 hadde ordenskollegiet et telefonmøte for å se på innkomne forslag Trond -Vestar Graarud innstilles til sølvmerke Vestar har vært sekretær i hovedstyret i siden 2009, og han har gjort en fremragende jobb. Særlig etter siste årsmøte da foreninga sto uten formann i flere måneder var det Vestar som mer eller mindre holdt hovedstyret sammen. Rune Einrem innstilles til sølvmerke Rune er en omgjengelig kar som over flere år har nedlagt et fantastisk dugnadsarbeid på jaktskyteanlegget. Han driver også med skyteinstruksjon og han er en stor motivator for å få i gang nye prosjekter på anlegget. Hederstegnet er meget vel fortjent Svein Wika Magne Mikaelsen 30

31 16. VALG VALGKOMITE: Fuglehundgruppa 2 repr. HOVEDSTYRE: Leder: Nestleder: Sekretær: ingen kandidater Ingen kandidater Kasserer: Rita Fjeldavli Styremedlem/studieleder: Rune Einrem Leder fiskeutvalget: Günter Haas Leder Fuglehundgruppa: Tom Roger Strøm Leder jaktskyteanlegget: Torstein Einrem FISKEUTVALGET: Formann: Günter Haas Tlf Nestformann: Sekretær: John Arne Rasmussen Tlf Kasserer: Utvalget finner kasserer Styremedlem: Rita Fjeldavli Tlf Styremedlem: Arnt Ove Danielsen Tlf Styremedlem: HAREHUNDGRUPPA: Legges vakant pga. for liten aktivitet. Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: FUGLEHUNDGRUPPA: Leder: Tom Roger Strøm Nestleder: Geir Skei Sekretær / Kasserer: Kjell Arne Antonsen Styremedl: Elin Tjønås Styremedl: Trygve Nordås JAKTSKYTEGRUPPA: Leder: Torstein Einrem Tlf / Nestleder: Per-Thomas Eiterstrøm Tlf / Sekretær: Hilde Vangen Kasserer: Lars Farbu Tlf / Koordinator leirduebane: Hans Olsen Koordinator elgbane: Erlend Herring Tlf / UNGDOMS- OG FRILUFTSUTVALGET: Legges vakant pga. for liten aktivitet. Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: 31

32 Ungdomskontakt: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: JENGELHYTTA: Leder: Rune Bjørkås e-post: tlf Utleier/kasserer: Brynjulf Brun Svendsen Sekretær: Dagfinn Brækken Nestleder: Jørn Grøvnes Styremedlem: Finn Fagerbakk Styremedlem: Jon Petter Garnes LITJVASSHYTTA: Leder: Gunther Haas tlf Nestleder: Jan Holmen " Sekretær: Bent Luktvassli " Kasserer: Svein Eirik Olsrud " Styremedlem: Arne Schille " Styremedlem: Arnold Fjelleng " KRUTVASSHYTTA: Leder Tommy Lian Nestleder : Kjell Turmo Sekreter Bente Hyttebakk Kasserer Joar Myren Styremedlem Terje Johansen Styremedlem : Erik Angermo LAVASSHYTTA: Leder. Lars Lorentzen Nestleder. Roger Solvang Sekretær. Torstein Gjellesvik Kasserer. Arne Rasmussen Styremedlem. Jan Holmen Styremedlem. Øyvind Svartvatn LANGSKARNESHYTTA: Leder: Svein Erik Reinfjell Styremedl: Harald Mortensen Ny Valgkomite for 2 år blir jaktskyteanlegget + Fuglehundgruppa 32

33 FORRETNINGSORDEN Styret i VEFSN JFF foreslår følgende forretningsorden 1. Til å lede årsmøte velges en dirigent. Styret anbefaler årsmøte å velge Til å føre årsmøtets protokoll velges to referenter. Styret anbefaler årsmøte å velge og.. Til å underskrive protokollen anbefaler styret årsmøte å velge 2. Ingen har rett til ordet mer en 2 ganger i samme sak. Taletiden er 5 min. første gang og 3. min. andre gang. 3. Forslag skal leveres skriftlig til dirigentbordet og være underskrevet med forslagsstillerens navn. 4. Ved valg hvor det er kommet forslag på flere kandidater benyttes det skriftlig avstemming dersom noen stiller krav om det. 33

34 34

VERDAL JEGER- OG FISKERFORENING

VERDAL JEGER- OG FISKERFORENING Årsmelding 2007 www.vjff.no INNHOLD: Jon Lykke til minne....................................... Årsmelding fra leder...................................... Informasjon om årsmøtet....................................

Detaljer

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening 7. mars 2015 Hovedsponsor: Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Lørdag 7. mars 2015 kl. 17.00 på Bodøgaard Dagsorden 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900.

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900. Velkommen til årsmøte på Solstad Hotell på Gol Mandag 16.februar kl. 1900 Til alle medlemmer Året 2014 har vært et innholdsrikt og godt år for foreningen. Aktiviteten har vært stigende og det har blitt

Detaljer

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter.

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter. SakspapirtilBSIPadlingsÅrsmøte, torsdag30.01.2014. Stad:DetAkademiskekvarter. Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er),

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Årsmøte i RRMC 05.02.11, kl. 14:00

Årsmøte i RRMC 05.02.11, kl. 14:00 Årsmøte i RRMC 05.02.11, kl. 14:00 Sted: Klubbhuset 20 medlemmer møtte. Sak 1: Godkjenning av innkalling Gro ønskte velkommen til årsmøtet. Det ble godt mottatt at sakslisten var lagt ut på hjemmesiden

Detaljer

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL fra det 68. ordinære årsmøte 27. februar 2015 på Pukkestad Gård Johnny Pedersen med laks 5,5 kg på SJFFs laksevald på Utklev i Numedalslågen (foto Leif Eriksen)

Detaljer

24. årgang VESTMARKINGEN. Medlemsblad for. www.asker-jff.no. Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv

24. årgang VESTMARKINGEN. Medlemsblad for. www.asker-jff.no. Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv 24. årgang VESTMARKINGEN Medlemsblad for www.asker-jff.no Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv Hovedstyret i Asker JFF 2011: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Medlem: Medlem: Medlem: Jeppe Normann Per

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 16 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2008 e-post: styret@hallangspollensvel.no

HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 16 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2008 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 16 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2008 e-post: styret@hallangspollensvel.no INFORMASJON Innkalling til Årsmøte Onsdag 2. april 2008 kl. 1900. Nytt sted: Molex kantine i Brynsveien

Detaljer

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Klokken 20:00 åpning 1. Konstituering a. Valg av ordstyrer, referent, to til å underskrive protokollen og tellekorps. Utvalget foreslår Teodor

Detaljer

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik.

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. Møtestart kl 1900. Det møtte 27 medlemmer. Sak 1 Åpning Møtet ble åpnet av formann Hege

Detaljer

www.ejff.info Infohefte nr. 1 Februar 2015

www.ejff.info Infohefte nr. 1 Februar 2015 Infohefte nr. 1 Februar 2015 Eigersundsprøven 2014: Kanskje landets største jaktprøve for stående fuglehunder - skog, 144 hunder deltok, lange ventelister. Her fra oppropet søndags morgen på Øygreid skytebane.

Detaljer

TROMSØ JEGER- OG FISKERFORENING

TROMSØ JEGER- OG FISKERFORENING TROMSØ JEGER- OG FISKERFORENING ÅRSMELDING 2014 Årsmelding Regnskap Arbeidsprogram - Forslag til budsjett Rypejakt ovenfor Nordkvaløy-hytta. Foto: Ø. Overrein 1 6 ÅRSMØTET Ordinært årsmøte skal holdes

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 ÅRSMØTE 2013 GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 SAKSLISTE 1. Åpning og opptelling av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent(er) og sekretær, samt

Detaljer

Årsmøtereferat SMFK 2006

Årsmøtereferat SMFK 2006 Årsmøtereferat SMFK 2006 Årsmøtet ble holdt i Soldatheimen på Værnes Flystasjon 14 mars kl 1900. Det var 14 medlemmer tilstedet. Godkjenning av stemmeberettigede: Samtlige oppmøtte var stemmeberettige

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

Nummer 1 2015 Internett: http://www.njff.no/buskerud/aadal E-post: aadal@njff.org

Nummer 1 2015 Internett: http://www.njff.no/buskerud/aadal E-post: aadal@njff.org Returadresse: Ådal JFF Pb 12 3525 HALLINGBY Nummer 1 2015 Internett: http://www.njff.no/buskerud/aadal E-post: aadal@njff.org Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv Ådal jeger og fiskeforening Ådal jeger og

Detaljer

Tromsø Golfklubb Årsmøte 2015 Tid: 18. februar 2015 kl. 19.00 Sted: Alfheim

Tromsø Golfklubb Årsmøte 2015 Tid: 18. februar 2015 kl. 19.00 Sted: Alfheim Tromsø Golfklubb Årsmøte 2015 Tid: 18. februar 2015 kl. 19.00 Sted: Alfheim Saksliste Sak 1 Valg av møteleder, referent og underskrift av protokoll Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3 Styrets

Detaljer

Generalforsamling. Sydskogen Velforening. Mandag 02.06.2014, kl 19:00. Sydskogen Grendehus, Tors vei

Generalforsamling. Sydskogen Velforening. Mandag 02.06.2014, kl 19:00. Sydskogen Grendehus, Tors vei Generalforsamling Sydskogen Velforening Mandag 02.06.2014, kl 19:00 Sydskogen Grendehus, Tors vei Innhold 1. Agenda / Dagsorden 2. Styrets Årsberetning 3. Regnskap 2013/2014 1. Balanse 2. Driftsresultat

Detaljer

Horten Seilforening. Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11

Horten Seilforening. Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11 Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11 Forretningsorden. 1. Konstituering a) Møtets lovlige innkalling b) Valg av møteleder c) Valg av stemmeteller d) Valg av to personer som undertegner protokollen

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

ÅRSMØTE FØRRE BÅTFORENING 2009 REFERAT. 27 personer møtte frem. Siden 2 medlemmer møtte med ektefelle, ble antall stemmeberettigede 25.

ÅRSMØTE FØRRE BÅTFORENING 2009 REFERAT. 27 personer møtte frem. Siden 2 medlemmer møtte med ektefelle, ble antall stemmeberettigede 25. Dato: Torsdag 16. april 2009 kl 19.00. ÅRSMØTE FØRRE BÅTFORENING 2009 REFERAT 1. Åpning Formann Ole Jan Olsen ønsket velkommen. Opplyst om at forslagene blir godkjent ved mer enn 50 prosent overvekt, og

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

Årsmøtet 2014. Tønsberg og omegns Jeger- og Fiskerforening. Furustrand camping Torsdag 5. februar 2015, kl. 19:00

Årsmøtet 2014. Tønsberg og omegns Jeger- og Fiskerforening. Furustrand camping Torsdag 5. februar 2015, kl. 19:00 Årsmøtet 2014 Tønsberg og omegns Jeger- og Fiskerforening Furustrand camping Torsdag 5. februar 2015, kl. 19:00 1 Innholdsfortegnelse Forside side 1 Innholdsfortegnelse side 2 Dagsorden side 3 Årsberetning

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011 Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00 Victoria Hotel Hamar Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning

Detaljer