"Når vi får flere bo-steder om bruk av fritidshus som næringsgrunnlag i bygdesamfunn" Thor Flognfeldt Høyskolen i Lillehammer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""Når vi får flere bo-steder om bruk av fritidshus som næringsgrunnlag i bygdesamfunn" Thor Flognfeldt Høyskolen i Lillehammer"

Transkript

1 "Når vi får flere bo-steder om bruk av fritidshus som næringsgrunnlag i bygdesamfunn" Thor Flognfeldt Høyskolen i Lillehammer

2 Dette er et foredrag under utvikling Det er først og fremst basert på data fra hyttebrukerundersøkelser fra 2011 på Sjusjøen og Synnfjell Men den er også basert på flere andre tilsvarende studier i Os i Østerdalen og Hovden i Setesdal. Dessuten på års studier av hvordan den moderne hytteutbyggingen har gått fra å være attåtnæring til ett av hovedelementene i reiselivsutviklingen i fjell-områder. Sideblikket er til øvrig utvikling av overnatting og aktiviteter i våre fjellområder og hva framtida vil bli! Jeg bruker her mye nytt materiale, men noen kan ha sett noe fra før.

3 Formålet med foredraget: Å belyse hvordan markedene for overnatting i fjell-områder har forandret seg mest basert på veksten i moderne høystandard private fritidshus Se nærmere på hva dette markedet krever og hvilke inntekts- og sysselsettingsmuligheter dette kan gi om utviklingen organiseres og driftes riktig Siden jeg ikke kjenner til de aktuelle området baserer jeg foredraget på data og kunnskap fra områder jeg har studert de siste årene Sjusjøen i Ringsaker og Os i Østerdalen(Hedmark) samt Synndalen i Nordre Land (Oppland). Jeg har også med kunnskap fra andre fjellområder (Trysil, Vinje i Telemark, Hovden i Setesdal, Kvitfjell og Skiekampen i Gudbrandalen)

4 Fra enkle sommer-hytter til å bo på flere steder På den ene siden har vi et om enn noe falmet - bilde av den norske drømmen om den enkle lille hytta uten særlige fasiliteter som ligger fem kilometer fra vegen og må fyres opp noen timer På den andre siden vet vi at den norske feriehusdrømmen i dag er i motsatt ende av standard spekteret: den velutstyrte sekundærboligen med alle bekvemmeligheter du kan tenke deg, med bilveg helt til døra og mange gode aktivitetstilbud i nærheten Jeg kommer til å konsentrere meg om den sistnevnte, med et sideblikk på fortiden.

5 Bosteder i arbeid og rekreasjon - om meg sjøl som eksempel født tallet: Vi bodde seks personer på ca 60 kvadratmeter i Søre Ål Vi hadde ei restaurert enkel hytte på 50 kvm på Hornsjø seinere utvidet og med strøm innlagt. Det meste av mine foreldres ferietid ble lagt til hytta samt noe familiebesøk. Dessuten gikk vi på ski inn på lørdag etter skole/arbeidstid I dag Vi bor tre personer på ca 140 kvadratmeter på Busmoen Etter brann har vi hytte på 80 kvm på Hornsjø med el- og innlagt vann. Hytta brukes hyppig ca 50 netter i året men vi tar andre sammenhengende ferieturer mest utenlands Noen dagsbesøk kanskje med overnatting og tidlig biltur til jobb neste morgen

6 Mine to hjem i dag: Idealavstand: Vinterstid 36 km Sommerstid: kun 27 km Hytta på Hornsjø brukes varierende, men minst 20 ganger i året maks 80 dager av oss, men lånes også ut.

7 Ulike typer hjem /boliger Arbeidsplasslokalisert hjem - kommunen hvor du arbeider Pendlerhjemmet der pendleren bor i arbeidsuka Permanent hjem der du betaler kommuneskatt Rekreasjonshjem på fjell/i skogsområde hytta på fjellet/ i skogen Rekreasjonshjem på kysten solskinnsorientert hjem Rekreasjonshjem i storbyene ofte små leiligheter Nye familiehjem hvor to personer er samboere men har hjem på hvert sitt bosted Av ca 1000 respondenter på Sjusjøen i 2003 hadde mer enn 250 ytterligere ei hytte! Seinere har denne andelen økt litt.

8 Muligheter til avspassering i stedet for overtid Dette er en meget viktig opplysning å ha med seg Sjusjøen 2011 Muligheter til avspassering Vinter Sommer Høst Forvinter Totalt 2010 Antall svar Antall dagsturer: NEI 3,37 1,56 0,95 0,37 6,25 43 JA 2,00 2,86 1,79 1,09 7, Totalt dagsturer 2,12 2,61 1,62 0,97 7, Antall Kortturer; NEI 3,35 3,29 2,31 1,17 10,12 48 JA 4,46 3,55 2,95 2,07 13, Totalt kortturer 4,15 3,53 2,86 1,80 12, Antall ferieturer: NEI 2,02 2,00 0,56 0,30 4,88 44 JA 1,94 2,35 1,05 0,74 6, Totalt ferieturer 2,05 2,35 1,00 0,62 6,07 427

9 Hva gjør vi når vi er på hytta? Før: Bygger og reparerer sjøl Matauk var viktig bær og noe fiske samt litt jakt Turskigåing og fotturer Hygge i og omkring hytta Familien bodde tett sammen Hadde med ferdiglaget mat Kom med jernbane/buss eller etter 1960 også med bil Nå: Nyter livet og bruker dyktige håndverkere Fiske og jakt som rekreasjon Flertallet hytter byges ved alpinanlegg, men lysløyper er også viktige Venner og barn bor i egne soverom velutstyrte Møtedeltakere i kontorrom Matlaging er viktig et godt utstyr kjøkken hører med Privatbilen dominerer

10 Hytta brukes altså til mangt: Du kan både ta med jobben dit og gjøre noe helt annet

11 Kravet til standard på både bolig og fritidshus er under sterk forandring Dermed blir ordet hytte vanskelig å bruke når dette oppfattes stereotypisk som minihusværet bygget på fjellet rett etter krigen med materialer fra nedrevne tyskerbrakker Denne presentasjonen skal dreie seg om dagens dobbelte bosetting på engelsk gjerne kalt for multiple dwelling, men med mange tilbakeblikk til hvordan vi til nå har kolonisert fjellet. Dette dreier seg da også om reiselivsutvikling i vår fjellverden : Ringsaker er den kommunen i Norge med flest fritidshus, og mange av Gudbrandsdalskommune kommer høyt på denne lista! Os i Østerdalen har ca tusen fritidshus. To nasjonalparker og verdensarvstedet Røros ligger i nærheten friluftsliv dominerer Synndalen i Nordre Land ligger også i en viktig fritidshuskommune Fritidshusbruk er nå så omfattende at flere kommuner mer enn dobler innbyggertallet mange ganger i løpet av året.

12 Det norske dilemmaet hyttebegrepet Vi lever med et idealbilde av ei primitiv hytte bygget rett etter krigen her i området av materialer fra tyske brakker på kvadratmeter uten strøm eller avløp. Vi har begrenset fritidshusbegrepet til bygninger i utkant-områder mangler oversikt over urbane fritidsboliger (fritidsleiligheter i Oslo) Lenge var det slik at hyttefolket ikke var regnet med som fullverdige tilreisende fordi kommersielle effekter kun kom fra hotellsektoren Vi har en slags misforstått ide om at hvis vi begrenser standard på hytter så redder vi klimakrisen, men resultatet kan da like gjerne bli at rike nordmenn (som det er mange av) kjøper fritidshus i Alpene i stedet og reiser enda lengre. Markedene og tilbudene er i dag tilnærmet globale!

13 Forandringene i reiselivstilbudene nå er viktige å forstå, fordi: De delvis er avhengige av produksjonskostnader Norge er et høgkostnadsland på en rekke områder særlig arbeidskraft De delvis er avhengige av utvikling av nasjonalt inntektsnivå et velstandsfenomen skattesystemet gjør det rimeligere å eie enn å leie / bo på hotell I høg grad dreier dette seg om markedstilpassing Fagfeltet studier av multiple dwelling - å ha flere bosteder - er i sterk vekst nasjonalt og intgernasjonalt Vårt område har mange tilbud og enda flere utfordringer og hvis det er ønskelig med et moderne reiseliv så må området ha tilbud som viktige markeder ønsker å kjøpe.

14 Det er i dag mange ulike muligheter for å overnatte i fjellområdene: Hotell og herberger, spesielt de som ikke hovedsakelig er baserte på yrkesmarkedene Hytter og leiligheter bygget for utleie Camping om vinteren mest i caravaner og tretelt Hytter og leiligheter i personlig eie, men helt eller delvis utleid Leiligheter og hytter eiet av bedriften din eller en organisasjon, hvor du kun betaler en symbolsk leiepris bedriftshytter Personlig eide fritidsboliger som kun brukes av eier, dennes familie og lånes ut til slekt og venner. Besøk hos slekt og venner noen skiller mellom slekt og venner Overnattingsstatistikken til SSB dekker bare noen brøkdeler av dette besøket hos disse. Dermed blir disse et stadig dårlige mål på reiselivsutviklingen.

15 Det norske dilemmaet hyttebegrepet Vi lever med et idealbilde av ei primitiv hytte bygget rett etter krigen her i området av materialer fra tyske brakker på kvadratmeter uten strøm eller avløp. Vi har begrenset fritidshusbegrepet til bygninger i utkant-områder mangler oversikt over urbane fritidsboliger Lenge var det slik at hyttefolket ikke var regnet med som fullverdige tilreisende fordi kommersielle effekter kun kom fra hotellsektoren Vi har en slags misforstått ide om at hvis vi begrenser standard på hytter så redder vi klimakrisen, men resultatet kan da like gjerne bli at rike nordmenn (som det er mange av) kjøper fritidshus i Alpene i stedet og reiser enda lengre. Markedene og tilbudene er i dag tilnærmet globale!

16 Dette innlegget handler om utviklingen innenfor temaet private fritidsboliger Det er her vi har den sterkeste utviklingen den siste tiden! % Oppland 37,600 44, % Buskerud 37,415 43, % Hedmark 29,120 32, % Sør-Trønde. 23,647 28, % Samlet økning på hytter med 7 i hver er dette flere senger Norge % Samlet mer enn nye hytter lang Flere om vi bruker betegnelsen fritidsbolig Kilde: Reiseliv Hvis senger brukes 50 døgn i året av 3 personer = er dette 22,5 mill overn.

17 Det jeg har arbeidet med de siste 20 årene er å studere: Hva betyr dette for det kommersielle reiselivet? Hva betyr dette for øvrig næringsliv i kommunene som for eksewmpel handel; byggefag og byggvarer, aktivitets- og opplevelsesprodusenter? Hva betyr dette for grunneiere/landbruket og hvordan bør disse organisere seg for å møte utfordringene? Hva betyr dette for kommunal økonomi - både på inntektsog utgiftssiden se på skattesystemet vårt. Hva betyr dette for transportstrukturen når nye tusener av biler skal hjem til storbyene søndag kveld Her skal jeg forsøke å vise noen resultater av dette.

18 Hvor bor hytteeierne? Sjusjøen Skjåk Synndalen Nore og Uvdal Ved Høgskolen i Lillehammer Har det blitt uført flere hytte- Brukerundersøkelser, bl a : Sjusjøen i Ringsaker Synnfjellet i Nordre Land Skjåk Nore og Uvdal Os i Østerdalen Her ser vi mønstrene for hjemsted for disse hytteområdene. (Os kommer seinere) Vi baserer oss på oppgitte postnummer. (Kart ved Even Tjørve, HiL)

19 Bakgrunn og utvalgsmetodikk for våre undersøkelser på Sjusjøen i 1992, 2003 og 2011 Med noen års mellomrom gjorde vi tilsvarende undersøkelse r vi sendte ut 1000 spørreskjemaer på 12 sider til hytteeiere og fikk ca 50% svar den gangen var svarsprosenten 58. Dette repeterte vi i 2011 med noen flere respondenter, men 46 % svar. Utvalget ble trukket fra eierregister hos grunneierne, siden det er bygget en del nye hytter det siste tiåret er det slik at andelen som fikk skjema er noe mindre nå ned fra ca 38 % til omkring % har fått skjemaene. Utvalgskriterier var grunneier og for Pihl AS også hvor i området hyttene ligger. Helt tilfeldig ellers var hvem som kom med. Når en eier hadde svart ble navnet krysset av lista og skjemaet punsjet inn uten tilknytning til navn. Purring skjedde blant de som ikke hadde besvart skjemaene. Tilsvarende undersøkelser ble gjort for Os i 2007 og Synndalen i 2011.

20 Fritidshus i fjellet ---- Noen tanker basert på data fra hyttebrukerundersøkelser på Sjusjøen og Synnfjell 2011 samt Os 2007.

21 Utvalget vårt på Sjusjøen: Hvem eier hytta fordelt etter lokalisering i området Hvor ligger hytta? Indre Sjusjøen Ringsaker Ljøsheim Totalt Hvem eier hytta Sjusjøen sentralt almenning Eies av husstanden alene Eies av husst. sammen med andre Eies av firma* Uoppgitt Totalt Totalt prosent 20 % 30 % 25 % 24 % 100 % Andel bosatte i Ringsaker kommune 26 % 13 % 7 % 35 % 20 % De aller fleste hyttene er eiet av en husstand alene. Ringsaksokninger eier størst andel i Ljøsheim og Indre Sjusjøen. * Ikke med som svaralternativ, men lagt inn av studentene.

22 Hvor bor hytteeierne? Synndalen i Nordre Land Sjusjøen/Ljøsheim Alle faste bostedsadresser plottet på postnummer. Kernel-polygoner på 90% (ytterst), 75% og 50% (innerst)

23 Mønstrene er like, men noen har to kjerneområder Osa i Østerdalen 2007 Lundgren s modell for historisk utvikling av Fritidshus (1974)

24 Gjennomsnittlig husholdningsinntekt blant respondentene etter hyttas beliggenhet Hvor ligger hytta: Gjennomsnittsinntekt Antall Standard- svar avvik Ringsaker allmenning Aksjøen Elgåsen Kuåsen Lunkelia/Kroksjøen Sjusjøen/Heståsen/Storåsen Ljøsheim/Grunnåsen Totalt Synndalen Nordre Land

25 Hytteeiernes samlede brutto husholdningsinntekt 2010 fordelt på hyttetyper Hva slags hytte: Gjennomsnittsinntekt Antall svar Standardavvik Tradisjonell hytte Moderne hytte Totalt Sjusjøen/Ljøsheim Tradisjonell hytte Moderne hytte Totalt Synndalen Røde tall = Sjusjøen/Ljøsheim Blå tall = Synndalen, Nordre Land Med brutto husholdningsinntekt menes her inntekten i 2010 til Eierfamilien. Den er registrert som noe høyere i Synndalen. Over 75 % har svart på dette, begge steder.

26 Opplysninger om hyttene og eierne Vi spør altså om: Hyttestørrelser Antallet senger i hytta Toalettløsninger Interesse for å utvide hyttene Fast bosted på hytta? Eierskap til andre fritidshus, campingvogner og fritidsbåter + mye, mye mer Noen få eksempler vil bli trukket fram her

27 Hyttestørrelse etter hva slags hytte respondentene definerer sin som Antall kvadratmeter Tradisjonell hytte Moderne hytte Andre former Totalt 50 kvm kvm kvm kvm kvm kvm Totalt Sjusjøen 2011: Utvalgets bestand fordelt etter størrelsesklasser

28 Sjusjøenundersøkelsene 1992, 2003 og 2011 Fordelt kumulativt etter hyttestørrelser Antall kvadratmeter 1992 kumulativt 2003 kumulativt 2011* kumulativt 50 kvm 19 % 12 % 11 % 70 kvm (*75) 70 % 48 % 41 % 90 kvm (*100) 90 % 80 % 79 % 120 kvm (*125) 98 % 94 % 97 % 150 kvm 100 % 99 % 99 % 150 kvm % 100 % 100 % Totalt antall svar * Tallene i parantes er de som ble brukt i spørreskjemaet for Tabellen viser hvordan størrelsene på hyttene i våre utvalg har forandret seg. I 1992 og 2003 var Brøttum almenning med, i 2011 var Ljøsheimområdet med.

29 Interesse for å utvide hytta mot lokalisering. Hvor ligger hytta? Hva som ønskes utvidet: (Prosent som ønsket utvidelse) Indre Sjusjøen Sjusjøen sentralt Ringsaker allmenning Ljøsheim Totalt Bad 26 (22%) 43 (24%) 20 (13%) 33 (23%) 124 (21%) Soverom 19 (16%) 34 (19%) 16 (11%) 24 (17%) 94 (16%) Kjøkken 8 (7%) 16 (9%) 4 (3 %) 8 (6%) 36 (6%) Stue 4 (3%) 9 (5%) 8 (5%) 7 (5%) 28 (5%) Badstue 5 (4%) 6 (3%) 2 (1 %) 8 (6%) 21 (4%) Andre utvidelsesbehov som ble oppgitt var: Anneks 12; Garasje/bod 6; Uthus 4; Gang/entre 2; Vaskerom/dusj 2; Kontorplass 2. Det kan være viktigst å se på prosenttallene her siden vi har laget en utvalgsundersøkelse. At soverom og bad er viktigst samsvarer med tidligere undersøkelser.

30 Hva slags toalettløsning har hytta? Prosent etter hyttelokalisering. Hvor ligger hytta? Indre Sjusjøen Ringsaker Ljøsheim Toaletttype Sjusjøen sentralt almenning Vannklosett 2 % 44 % 76 % 7 % Elektrisk 1 % 8 % 3 % 16 % doløsning Mulldo 38 % 14 % 12 % 19 % Annen doløsning 3 % 5 % 2 % 5% Kun utedass 56 % 29 % 7 % 48 % Ubesvart % Det er først og fremst på Sjusjøen sentralt og i Ringsaker almenning at det er tilbudt muligheter til å ha vannklosett i offentlig regi.

31 Interesse for å ha hytta som fast bosted mot lokalisering av hytta Hvor ligger hytta? Ha hytta som fast bosted Indre Sjusjøen Sjusjøen sentralt Ringsaker allmenning Ljøsheim Totalt Sannsynlig Kanskje Lite sannsynlig Helt sikker ikke Helt sikkert ikke prosent Sannsynlig/kanskje prosent 66% 53% 59% 59% 59% 5% 9% 9% 8% 8%

32 Eierskap/disponering av andre fritidshus enn på Sjusjøen mot lokalisering av hytta Hvor ligger hytta? Indre Sjusjøen Ringsaker Ljøsheim Totalt Andre fritidshus Sjusjøen sentralt almenning På fjellet: Eier Disponerer I byer/tettsteder: Eier Disponerer Ved kysten: Eier Disponerer I utlandet: Eier Disponerer Samlet antall eiet: Samlet antall disponert:

33 Standardkrav - en slags oppsummering I undersøkelsene målte vi blant annet: Boarealets størrelse antall kvadratmeter per hytte - øker Antall sengeplasser stabilt viktig med kommentar Elforsyning nesten alle har en eller annen løsning nå Oppvarmingsmuligheter varierende opplegg el i vekst Innlagt vann stadig høyere andel tilknyttet vannverk Avløpsstandard bedret først og fremst i nye områder Forhold til offentlig renovasjon kommentar her også. Bilveg fram til hytta og vinterbrøyting viktig for bruk Tilgang til flere enn et fritidsbosted virker inn på bruk Avstand fra hjemsted fører til færre dagsbesøk og flere ovale weekender

34 Fritidshus på Sjusjøen 1991, 2003 og 2011 stemmer også for Os 2007 og Synndalen 2011 Forskjellene: 1. Kravet til bekvemmelighet har økt enormt og det har også viljen til å betale for bekvemmelighet 2. Bostedslik standard betyr: veg helt fram, snøbrøyting, større soverom og innlagt elektrisitet/vannforsyning/avløp 3. Brukstid på hytta øker med standard og tilgjengelighet hytter med lav standard brukes kun av de som bor nært 4. Bruken konsentreres nå om helger og ovale weekends få tar sommerferie på fjellhytta, men høsten øker 5. Boarealet økte fra kvm, men ikke antall senger!

35 Brukstid etter bosted Mindre enn 10 netter 10 til 29 netter 30 til 59 nette 60 netter og over Fritidshus i Os 2007 Bosted og antall overnattinger i året (25%, 50% og 75% kvartiler).

36 La oss se på hytteutviklingen ut fra reiselivs- og migrasjonsteorier Jeg skal trekke fram noen modeller for å se hvordan vi kan analysere utviklingen av antallet fritidshus med hjelp av noen migrasjonsmodeller Det er spesielt forholdet mellom det permanente bostedet og fritidshusene som er viktige å se på. Jeg er klar over at disse modellene trenger dere mye mer tid for å fordype dere i så de er tatt med for å illustrere. De som ønsker får tilgang til foredraget og kan se nærmere på dette seinere.

37 Modeller for forståelse av fritidhus som fenomen Migrasjonsmodellene: Innenfor geografien vil vi gjerne se på hyppige besøk på eget eller lånt fritidshus som en del av migrasjonsforskningen. Sjøl har jeg omtalt fritidshuseieren som en semi-migrant, d v s en person som nesten har flyttet. Dette er altså en frekvent besøkende som vil kjenne omgivelsene til fritidshuset godt iblant bedre enn han/hun kjenner hjemstedet, Vanligvis brukes fritidshuset opp til 100 netter årlig av sine eiere, litt over 50 netter i gjennomsnitt. I figuren ovenfor ser vi hvor mye tid vi har registrert at ulike grupper av besøkende tilbringer på et sted.

38 Her ser vi hva avstand betyr. Hovedsonene for fritidshus i forhold til hjemsted. Kilde: C M Hall 2005.

39 Kilde: C M Hall 2005 Viktigste sonen for fritidshus, avstand er avhengig av mange faktorer se neste side.

40 (Avstands-)faktorer ved lokalisering av fritidshus Kjøretid hjemmefra her teller også mulighetene til å komme raskt ut av storbyene inkludert er også mulighetene til om vinteren å komme helt fram til hyttedøra med egen bil Muligheter til/kostnader ved å bruke kollektiv transport pris og mulighet for slik transport på siste strekning til hytteveggen Muligheter til å hande mat undervegs mot fritidshuset siste sted med godt vareutvalg og seine åpningstider teller Nytt hyttefelt langs gondolbanen i Hafjell her ser vi at å ha veger fram til hver eneste hyttedør er blitt viktig.

41 Global sone for fritidshus Regional sone Lokalisering av fritidshus i regionalt og internasjonalt perspektiv

42 Spatial boundaries: Time: Years Residential mobility Local Intra Ğ urban Rural Ğ urban Urban - rural Regional Inter-regional Inter - urban National International Months Seasonal work Extended recreational travel 12 months 4 weeks Weeks Study Vacations Long distance commuting Days Health care Business travel Excursions 7 days Visits 24 hours Hours Commuting Shopping Local community Space : Source: Bell & Ward 2000 Region Nation World Figure 6 Population mobility in space and time.

43 Jeg har bevisst flyttet sonen for second homes ned i arbeidslivssfæren Årsaken er at flere hytteeiere har lagt inn kontormuligheter i sine nye fritidshus og iblant tar jobben med seg dit.

44 Noe av det vi har sett på: Historien til semi-migrasjon til norske fjellområder Faser innenfor utbygging av sekundærboliger Fase 1: Enkle rekreasjonshytter sommarstugor Fase 2: Hyttene blir større og godt vinterisolerte Fase 3: Bekvemmelighetshytter tilnærmet full boligstandard sekundærboliger som livsstil Fase 4 (?): Multiple dwelling vi bor på flere ulike steder Utfordringene her på engelsk: Positvie utfordringer basert på bekvemmelighetsmigrasjon (amenity migration) og semimigrasjon. Framtida: Vi bor mange steder (a multiple set of sites) mer enn en primærbolig?

45 Årsaker til flytting til fjellområdene Re-migrasjon for å arve en familie eiendom, most oftest en gård eller et småbruk Kjøp av gård eller småbruk for å flytte til ei bygd er ikke alltid like lett for den som ikke har tilknytning Semi-permanent flytting til det som var en sekundærbolig helst av rekreasjonmessig, hobby- eller sportsårsak men også det å kunne bringe jobben med seg hjelper. Noen flytter til en farsgård og restaurerer denne til et kulturminne.

46 Figure 1. Density of second homes per municipality, per sq. km January Dette er det offisielle bildet, men svært mange fritidshus faller utenfor registreringen særlig urbane fritidshus eller leiligheter.

47 Forholdet mellom hytteeiere og lokale innbyggere Utfordringer: Mange kommuner har i dag flere fritidshus enn de har permanente boliger. Dette skaper både et service- og et skatteproblem. Kommunen er forpliktet til å yte sosial service til de som befinner seg innenfor kommunen. Kommuneskatt betales kun til den kommunen du oppgir som fast bosted kanskje må vi ha mer eiendomsskatt som i andre land. Fritidsboliger i forhold til antall permanente boliger kilde Overvåg. Østlandsfirskning

48 Hvem er vinnere innenfor hyttebygging Grunneiere og kommuner der det finnes samordnete og langsiktige utviklingsprosesser. Bygdealmenninger, utmarkslag (a la Trysil) og storskogeiere har tradisjon for å investere langsiktig og legge inn fellesskapsløsninger. Dette gjør at de tilnærmet kan utbygge resorter a la Sjusjøen etter noen slags idealmodeller. Der hvor den enkelte grunneier har små arealer dominerer oftest synet at jeg må være først ute for å få høyest gevinst dette tjener ikke lokalsamfunnet mye på. Det totalproduktet som er attraktivt må inneholde en del elementer som ikke er lønnsomme som sjølstendige produktelement skiløyper, opprydding og vegforbedringer.

49 Hvem er så taperne? Oftest der hvor kommunen ikke har vært villig til å tenke langsiktig og dette resulterer i planløs spredt utbygging med mengder av ad-hoc vedtak. Der hvor prosjektene blir så små at det må importeres arbeids-kraft for nær sagt hver eneste oppgave. Når utbyggingen er over finnes det ingen ny jobb å gå til for lokal arbeidskraft. Der hvor ingen er villige til å ta fellesutgiftene, og hvor det - som resultat av dette mangler infrastruktur. De som har vunnet har kommuner som legger stor vekt på å trekke opp de store linjene og grunneiere/investorer med kapasitet til å utvikle i tråd med disse.

50 Når kommer hytteeventyret / hyttehelvetet til å være over? Når nordmenn blir fattige Men da kan vi være glade over at noen satset på å bygge varige verdier og ikke bare tenkte som vår finansminister: Det er viktigst for Norge å være verdens største børsspekulant! Hvis det skulle komme en lengre nedgangsperiode vil det for de fleste høystandard hytter være et internasjonalt marked Dessuten viser studier i USA at i perioder med lengre lavkonjunktur øker bruken av private fritidshus på bekostning av andre typer reiser. Man eier jo overnattingsanlegget!

51 Dette skal også være et forsøk på å sammenfatte noen tendenser - og deretter spekulere i hva dette kan bety for vårt distrikt. Hovedtendensene er: 1. Tradisjonelle hotell og fjellstuer har gått tilbake som sted for å bo i ferie og fritid 2. Nordmenn har penger til å investere i flere boliger og ønsker ikke lengre bare ett bosted. 3. Gode reisemål særlig skiresorter må ha et variert overnattingstilbud for å være attraktive 4. De mest aktive og erfarne naturbrukerne er sjelden de som skaper gode lokale arbeidsplasser Investeringer som denne i en gondolbane på Hafjell Betyr gjerne at nye områder for bygging av fritidshus Kan tas i bruk.

52 Hovedutfordringene Dette kunne lett vært et eget foredrag Spredt eller tett utbygging - etter min mening bygger vi altfor spredt med få muligheter til å bruke senterfasiliteter etter kl 1700 Sentrumsutforming og lokalisering bør tenkes på før utbygging Fellesgodefinansiering slik skattesystemet i dag er, er det kun kommunal eiendomsskatt som er mulig, samt årlige avgifter via utbyggingsavtaler Infrastruktur og aktivitetstilbud bør helst være utført og finan-siert før nye hyttetomter selges da øker akseptabel tomtepris! Hvis dere ønsker hyppig bruk tenk kun høy standard og lett tilgjengelighet men dette kan oppnås i ulike pris- og størrelses-klasser Til slutt: Hvis dere vil at hyttene skal bidra til økt verdiskaping, må utbyggingen minst tas like høytidlig som annen næringspolitikk.

53 Foreløpige konklusjoner: Til nå har vi gjort enkelte analyser av datamaterialet, men det gjenstår mye arbeid: Vi skal se nærmere på lokalisering i form av at vi trekker inn hytteeiernes hjemsted som en bakgrunnsvariabel Vi skal se på flere av de spørsmålene som vi foreløpig ikke har fått sett nærmere på Vi skal gå igjennom de personlige kommentarene til de åpne spørsmålene Vi skal forsøke å se denne analysen i sammenheng med de tidligere i 1992 og 2003 på Sjusjøen, og andre analyser vi har foretatt mest Os i Østerdalen 2007 og Synndalen Vi skal drøfte funnene med våre samarbeidspartnere både grunneierne og kommunene for å kunne foreta en kvalitetssikring.

54 Vi kan stoppe her, men: Jeg har med mange flere tabeller og kommentarer for den som vil sette seg mer inn i temaet. Tid avgjør om jeg fortsetter.

55 Har hytta veg helt fram vinterstid etter lokalisering. Hvor ligger hytta? Veg helt fram til hytta om vinteren Indre Sjusjøen Sjusjøen sentralt Ringsaker almenning Ljøsheim Totalt Ikke helt fram 88 % 38 % 6 % 20 % 35 % Veg helt fram 8 % 60 % 89 % 78 % 61 % Ubesvart 5 % 2 % 5 % 3 % 4 % Tilgjengelighet vinterstid er viktig for bruk av hytta. Denne varierer kraftig etter hvor hytta ligger. Vi bruker denne inndeling som bakgrunnsvariabel når vi ser på hvor ofte hytta er i bruk.

56 Kvalitet og viktighet på primære aktiviteter Viktighetsmåling: Kvalitetsmåling: Vi spurte hvor viktige tilbudene var for bruken av hytta Tilbudene sorteres etter score basert på en skala fra 1 ikke viktig - til 5 meget viktig. Vi oppgir gjennomsnittscore. De som oppgir 1 på viktighet får opplyst at de ikke behøver å vurdere kvalitet Vi bad de som hadde oppgitt at tilbudene var viktige om å gi en kvalitetsvurdering. Kvalitets på tilbudene sorteres etter score basert på en skala fra 1 lav kvalitet - til 5 meget høy kvalitet. Vi oppgir gjennomsnittscore Primære aktiviteter er: Generelle tilbud, turskitilbudene, fotturtilbudene og skianleggene på Sjusjøen/Natrudstilen

57 Hvor viktige er aktivitets- og fritidstilbudene generelt Antall svar Score % viktig/meget vikt. Vandrestier/fotturmuligheter sommerstid 548 4,09 75 % Sykkelkjøring generelt 539 3,21 46 % Utendørs bademuligheter 537 2,84 21 % Utfluktsmuligheter med bil 543 2,79 32 % Fiskemuligheter generelt 540 2,74 30 % Aktivitetsmuligheter for små barn 537 2,44 24 % Alpintilbudet på Natrudstilen 539 2,30 23 % Sykkeltreningsmuligheter for Birkebeinerritt 518 2,08 19 % Fjellkirka - seremonier og arrangement 539 2,08 16 % Riding/hesteaktiviteter generelt 530 1,84 9 % Akt. I regi av "Lucky Næroset" 519 1,70 9 % Riding/aktivit. ved Mesnali Islandshestsenter 523 1,67 7 % Jaktmuligheter generelt 530 1,67 10 % Isfiskemuligheter 529 1,64 7 % Terrengsykling downhill i Hafjell 525 1,33 3 %

58 Kvalitet på aktivitets- og fritidstilbudene generelt Antall svar Score % bra/ meget bra Vandrestier/fotturmuligheter sommerstid 434 4,02 59 % Sykkeltreningsmuligheter for Birkebeinerritt 234 3,86 27 % Sykkelkjøring generelt 345 3,85 39 % Alpintilbudet på Natrudstilen 308 3,71 33 % Utfluktsmuligheter med bil 320 3,7 32 % Fjellkirka - seremonier og arrangement 246 3,57 21 % Riding/akt ved Mesnali Islandshestsenter 190 3,43 13 % Terrengsykling downhill i Hafjell 160 3,38 10 % Fiskemuligheter generelt 320 3,3 23 % Akt. I regi av "Lucky Næroset" 187 3,18 10 % Riding/hesteaktiviteter generelt 211 3,09 9 % Isfiskemuligheter 208 3,08 9 % Jaktmuligheter generelt 194 3,06 8 % Utendørs bademuligheter 323 2,9 13 % Aktivitetsmuligheter for små barn 271 2,74 8 %

59 Nærmere om viktighet av/kvalitet på turskitilbudene Viktighet Antall svar Score % viktig/meget vik Turskimuligheter generelt Sjusjøen/Åstadalen 536 4,43 79 % Turskiløyper: preparering 543 4,43 81 % Turskiløyper: merking og skilting 544 4,40 80 % Turskiløyper: variasjon i tilbudet 539 4,25 76 % Utfartsmål - skistuer/serveringstilbud i løypenettet 531 3,03 25 % Lysløyper - muligheter for kveldsturer 529 2,39 22 % Benytte lysløypene 523 2,20 19 % Kvalitet Antall svar Score % bra/ meget bra Turskiløyper: preparering 449 4,56 71 % Turskiløyper: variasjon i tilbudet 433 4,48 66 % Turskiløyper: merking og skilting 449 4,47 69 % Turskimuligheter generelt Sjusjøen/Åstadalen 455 3,72 69 % Lysløyper - muligheter for kveldsturer 276 3,57 25 % Benytte løysløypene 243 3,44 18 % Utfartsmål - skistuer/serveringstilbud i løypenettet 341 3,21 23 %

60 Nærmere om viktighet av/kvalitet på fotturtilbudene Viktighet Antall svar Score % viktig/ meget viktig Fotturmuligheter - variasjon innenfor stinettet 543 4,12 75 % Bruken av merkete fotturstier 541 4,09 74 % Turmuligheter i fjellterrenget 539 4,21 77 % Turmuligheter i skogsterrenget 526 3,58 53 % Fotturmuligheter for bevegelseshemmede 498 2,47 24 % Informasjon langs stier og veger i området 531 3,45 49 % Kvalitet: Antall svar Score % bra/ meget bra Turmuligheter i fjellterrenget 445 4,13 62 % Fotturmuligheter - variasjon innenfor stinettet 448 4,01 60 % Bruken av merkete fotturstier 444 3,95 57 % Turmuligheter i skogsterrenget 391 3,79 43 % Informasjon langs stier og veger i området 398 3,32 29 % Fotturmuligheter for bevegelseshemmede 251 2,88 10 %

Fritidsboligforskning

Fritidsboligforskning Rapporter fra Høgskolen i Buskerud Foreløpig rapport Fritidsboligforskning - Rapport fra survey undersøkelse i Sigdal kommune med fokus på utvikling av et bærekraftig lokalsamfunn Av Jan Velvin Tor Martin

Detaljer

Eli Støa og Bendik Manum Friluftsliv og bærekraft: en del av problemet, eller en del av løsningen? Dokumentasjonsrapport case 2: Fritidsboliger

Eli Støa og Bendik Manum Friluftsliv og bærekraft: en del av problemet, eller en del av løsningen? Dokumentasjonsrapport case 2: Fritidsboliger Rapport Eli Støa og Bendik Manum Friluftsliv og bærekraft: en del av problemet, eller en del av løsningen? Dokumentasjonsrapport case 2: Fritidsboliger Trondheim, mars 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Analyseavmarkedetforfritidseiendominedre glomma-regionen MARKETANALYSISOFTHESECONDHOMEMARKETINNEDREGLOMMA- REGION. C.N.

Analyseavmarkedetforfritidseiendominedre glomma-regionen MARKETANALYSISOFTHESECONDHOMEMARKETINNEDREGLOMMA- REGION. C.N. Analyseavmarkedetforfritidseiendominedre glomma-regionen MARKETANALYSISOFTHESECONDHOMEMARKETINNEDREGLOMMA- REGION C.N.JoachimWisbech Instituttfor Masteroppgave30/60stp.2008 Forord Oppgaven som nå skrives

Detaljer

Fritidsboligundersøkelse i Nore og Uvdal. April 2015

Fritidsboligundersøkelse i Nore og Uvdal. April 2015 Fritidsboligundersøkelse i Nore og Uvdal April 2015 Lillehammer, mai 2015 Fritidsboligundersøkelse 2015 i Nore og Uvdal Norsk Turistutvikling AS Fåberggt. 153 B 2615 Lillehammer E-post: post@ntu-as.no

Detaljer

«Hvordan skape attraktive områder for fritidsbebyggelse?» - og hvilke feller kan man gå i!

«Hvordan skape attraktive områder for fritidsbebyggelse?» - og hvilke feller kan man gå i! «Hvordan skape attraktive områder for fritidsbebyggelse?» - og hvilke feller kan man gå i! Thor Flognfeldt, Førsteamanuensis Høgskolen i Lillehammer Det er flere måter å takle tittelen på: 1. Fra et grunneiersyn

Detaljer

KULTURMAGNETEN DEL 1: Analyse av besøksnæringene

KULTURMAGNETEN DEL 1: Analyse av besøksnæringene KULTURMAGNETEN DEL 1: Analyse av besøksnæringene (utkast 14. februar 2008) Innledning Dyrsku n Arrangement As, Seljord kommune og festivalselskapa Countryfestivalen Seljord AS og Dansebandfestivalen Seljord

Detaljer

Fritidsboligene og utlendinger

Fritidsboligene og utlendinger ØF-rapport nr. 07/2009 Fritidsboligene og utlendinger Om transnasjonalt eierskap av fritidsboliger i fjellområder i Norge. av Tor Arnesen og Kjell Overvåg ØF-rapport nr. 07/2009 Fritidsboligene og utlendinger

Detaljer

ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres Gro Marit Grimsrud

ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres Gro Marit Grimsrud ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres av Gro Marit Grimsrud Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble

Detaljer

Borgøy Fjord Konferanse AS

Borgøy Fjord Konferanse AS Borgøy Fjord Konferanse AS Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Camilla Steinsvik kandidatnummer: 32 Tone Mong kandidatnummer: 1 Kjersti H. Markhus

Detaljer

Hytteundersøkelsen i Oppdal 2015

Hytteundersøkelsen i Oppdal 2015 Hytteundersøkelsen i Oppdal 2015 Bård Jystad Kopiering ikke tillatt uten kildeangivelse 1 Oppsummering Undersøkelsen er gjennomført i tidsrommet 19. 30.mars, dvs. like før påske 2015. Samtlige 3.088 utenbygds

Detaljer

bolig:urban De nye livene våre Husbanken

bolig:urban De nye livene våre Husbanken bolig:urban 1 De nye livene våre Husbanken 2 De nye livene våre Bak dette heftet står prosjektleder Guro Voss Gabrielsen og spesialrådgiver Bente Florelius, Norsk Form. Layout: Petter Baggerud Heftet er

Detaljer

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Sluttrapport Oppdragsnr.: 140448 Oppdragsgiver: Frogn kommune Oppdragsgivers repr.: Kjersti Aune Oppdragsleder Rambøll: Lars Syrstad Medarbeidere:

Detaljer

Næringsmonitor for Øst- Telemark

Næringsmonitor for Øst- Telemark Næringsmonitor for Øst- Telemark HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 7/2013 Tittel: Næringsmonitor for Øst-Telemark Undertittel: TF-notat nr: 7/2013 Forfatter(e): Hanna Nyborg Storm Dato: 16.11.2012 ISBN:

Detaljer

Bruk av bynære friluftsområder i Kristiansand

Bruk av bynære friluftsområder i Kristiansand Aud Tennøy Bruk av bynære friluftsområder i Kristiansand NOTAT 2007:104 Tittel: Forfatter: Bruk av bynære friluftsområder i Kristiansand Aud Tennøy NIBR-notat: 2007:104 ISSN: 0809-6929 ISBN: 82-7071-670-7

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

SLUTTRAPPORT FORSTUDIE REISEMÅLSUTVIKLINGSPLAN GULSVIK - FRA FJORD TIL FJELL

SLUTTRAPPORT FORSTUDIE REISEMÅLSUTVIKLINGSPLAN GULSVIK - FRA FJORD TIL FJELL SLUTTRAPPORT FORSTUDIE REISEMÅLSUTVIKLINGSPLAN GULSVIK - FRA FJORD TIL FJELL Oppdragsgiver Flå kommune Sluttrapport Mars 2006 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Oppdragsgiver og bakgrunn...3 2 MÅL...

Detaljer

Innhold: Løypenettet rakner. Husk! Sett av tid til årsmøte 19. september 2009. s. 6. Se resultatlisten fra påskeskirennet på www.birkebeinern.

Innhold: Løypenettet rakner. Husk! Sett av tid til årsmøte 19. september 2009. s. 6. Se resultatlisten fra påskeskirennet på www.birkebeinern. Nr. 95 JUnI 2009 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Innhold: Løypenettet rakner s. 6 Se resultatlisten fra påskeskirennet på www.birkebeinern.no Husk! Sett av tid til årsmøte 19. september 2009 Se: www.birkebeinern.no

Detaljer

Telemarkskanalen. Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere. www.kaizen.no

Telemarkskanalen. Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere. www.kaizen.no Telemarkskanalen Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere www.kaizen.no Forord Kaizen AS har på oppdrag for Telemarkskanalen Regionalpark gjennomført

Detaljer

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 3/2014

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 3/2014 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 3/2014 www.hytteforbund.no Hovedtema i denne utgaven: Hytteeiere vs. kommunen Fra innholdet: Tomtefesteloven lovendring på gang s. 3 Larvik kommune og hyttefolket s. 14 Vis

Detaljer

Eldres boligpreferanser

Eldres boligpreferanser Rolf Barlindhaug Eldres boligpreferanser NOTAT 2009:107 Tittel: Forfatter: Eldres boligpreferanser Rolf Barlindhaug ISSN: 0801-1702 ISBN: 978-82-7071-787-3 Prosjektnummer: O-2726 Prosjektnavn: Eldre og

Detaljer

LUFTFARTENS SAMFUNNSNYTTE

LUFTFARTENS SAMFUNNSNYTTE LUFTFARTENS SAMFUNNSNYTTE INNHOLD Sammendrag side 5 1 Innledning side 9 2 Tilgjengelighet og reisevaner side 10 2.1 Reisefrekvenser 2.2 Flyets markedsandeler på lange reiser 2.3 Tilgjengelighet og rutetilbud

Detaljer

Bondehusholdenes økonomi Resultater fra en spørreundersøkelse våren 2008

Bondehusholdenes økonomi Resultater fra en spørreundersøkelse våren 2008 Diskusjonsnotat Nr. 2008 4 Bondehusholdenes økonomi Resultater fra en spørreundersøkelse våren 2008 Ole Jakob Bergfjord Gudbrand Lien Øyvind Hoveid Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Postboks

Detaljer

Fritidshus i innlandet: Bruk og lokaløkonomiske effekter

Fritidshus i innlandet: Bruk og lokaløkonomiske effekter ØF-rapport nr.: 06/2005 Fritidshus i innlandet: Bruk og lokaløkonomiske effekter Av Birgitta Ericsson og Reidun Grefsrud Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland,

Detaljer

Unges boligpreferanser

Unges boligpreferanser Marit Ekne Ruud Unges boligpreferanser NOTAT 2009:106 Tittel: Forfatter: Unges boligpreferanser Marit Ekne Ruud ISSN: 0801-1702 ISBN: 978-82-7071-781-1 Prosjektnummer: O-2726 Prosjektnavn: Eldre og unges

Detaljer

MÅLGRUPPER, AKTIVITETER OG BUDSKAP I DISTRIKTSKOMMUNENES TILFLYTTINGSARBEID

MÅLGRUPPER, AKTIVITETER OG BUDSKAP I DISTRIKTSKOMMUNENES TILFLYTTINGSARBEID GRO MARIT GRIMSRUD MARIT AURE MÅLGRUPPER, AKTIVITETER OG BUDSKAP I DISTRIKTSKOMMUNENES TILFLYTTINGSARBEID RESULTATER FRA EN SPØRRESKJEMAUNDERSØKELSE IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 1/2012 GJENNOMFØRT PÅ OPPDRAG

Detaljer

Arbeid fra fritidsbolig; i lys av et fleksibelt og grådig arbeidsliv En studie av mennesker som på ulike måter benytter fritidsboligen i arbeid

Arbeid fra fritidsbolig; i lys av et fleksibelt og grådig arbeidsliv En studie av mennesker som på ulike måter benytter fritidsboligen i arbeid Nathalie Foti Bachke Arbeid fra fritidsbolig; i lys av et fleksibelt og grådig arbeidsliv En studie av mennesker som på ulike måter benytter fritidsboligen i arbeid Masteroppgave i sosiologi Trondheim

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Viggo Nordvik og Lars Gulbrandsen. En bolig ekstra. Ekstraboligers betydning som utleieobjekt og boligkapital

Viggo Nordvik og Lars Gulbrandsen. En bolig ekstra. Ekstraboligers betydning som utleieobjekt og boligkapital Viggo Nordvik og Lars Gulbrandsen En bolig ekstra Ekstraboligers betydning som utleieobjekt og boligkapital 312 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Viggo Nordvik og Lars Gulbrandsen

Detaljer

Hytte & Fritid. God påske fra oss i Norges Hytteforbund. Medlemsblad nr. 1/2012

Hytte & Fritid. God påske fra oss i Norges Hytteforbund. Medlemsblad nr. 1/2012 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2012 www.hytteforbund.no God påske fra oss i Norges Hytteforbund Fra innholdet: Friluftsloven og endringene s. 3 Ubebodde eiendommer til fritidsbruk s. 4 Aksjonerer mot

Detaljer

Reiseliv og fritidsbebyggelse i Savalenområdet

Reiseliv og fritidsbebyggelse i Savalenområdet ØF-rapport nr. 16/211 Reiseliv og fritidsbebyggelse i Savalenområdet av Birgitta Ericsson og Svein Erik Hagen ØF-rapport nr. 16/211 Reiseliv og fritidsbebyggelse i Savalenområdet av Birgitta Ericsson

Detaljer