"Når vi får flere bo-steder om bruk av fritidshus som næringsgrunnlag i bygdesamfunn" Thor Flognfeldt Høyskolen i Lillehammer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""Når vi får flere bo-steder om bruk av fritidshus som næringsgrunnlag i bygdesamfunn" Thor Flognfeldt Høyskolen i Lillehammer"

Transkript

1 "Når vi får flere bo-steder om bruk av fritidshus som næringsgrunnlag i bygdesamfunn" Thor Flognfeldt Høyskolen i Lillehammer

2 Dette er et foredrag under utvikling Det er først og fremst basert på data fra hyttebrukerundersøkelser fra 2011 på Sjusjøen og Synnfjell Men den er også basert på flere andre tilsvarende studier i Os i Østerdalen og Hovden i Setesdal. Dessuten på års studier av hvordan den moderne hytteutbyggingen har gått fra å være attåtnæring til ett av hovedelementene i reiselivsutviklingen i fjell-områder. Sideblikket er til øvrig utvikling av overnatting og aktiviteter i våre fjellområder og hva framtida vil bli! Jeg bruker her mye nytt materiale, men noen kan ha sett noe fra før.

3 Formålet med foredraget: Å belyse hvordan markedene for overnatting i fjell-områder har forandret seg mest basert på veksten i moderne høystandard private fritidshus Se nærmere på hva dette markedet krever og hvilke inntekts- og sysselsettingsmuligheter dette kan gi om utviklingen organiseres og driftes riktig Siden jeg ikke kjenner til de aktuelle området baserer jeg foredraget på data og kunnskap fra områder jeg har studert de siste årene Sjusjøen i Ringsaker og Os i Østerdalen(Hedmark) samt Synndalen i Nordre Land (Oppland). Jeg har også med kunnskap fra andre fjellområder (Trysil, Vinje i Telemark, Hovden i Setesdal, Kvitfjell og Skiekampen i Gudbrandalen)

4 Fra enkle sommer-hytter til å bo på flere steder På den ene siden har vi et om enn noe falmet - bilde av den norske drømmen om den enkle lille hytta uten særlige fasiliteter som ligger fem kilometer fra vegen og må fyres opp noen timer På den andre siden vet vi at den norske feriehusdrømmen i dag er i motsatt ende av standard spekteret: den velutstyrte sekundærboligen med alle bekvemmeligheter du kan tenke deg, med bilveg helt til døra og mange gode aktivitetstilbud i nærheten Jeg kommer til å konsentrere meg om den sistnevnte, med et sideblikk på fortiden.

5 Bosteder i arbeid og rekreasjon - om meg sjøl som eksempel født tallet: Vi bodde seks personer på ca 60 kvadratmeter i Søre Ål Vi hadde ei restaurert enkel hytte på 50 kvm på Hornsjø seinere utvidet og med strøm innlagt. Det meste av mine foreldres ferietid ble lagt til hytta samt noe familiebesøk. Dessuten gikk vi på ski inn på lørdag etter skole/arbeidstid I dag Vi bor tre personer på ca 140 kvadratmeter på Busmoen Etter brann har vi hytte på 80 kvm på Hornsjø med el- og innlagt vann. Hytta brukes hyppig ca 50 netter i året men vi tar andre sammenhengende ferieturer mest utenlands Noen dagsbesøk kanskje med overnatting og tidlig biltur til jobb neste morgen

6 Mine to hjem i dag: Idealavstand: Vinterstid 36 km Sommerstid: kun 27 km Hytta på Hornsjø brukes varierende, men minst 20 ganger i året maks 80 dager av oss, men lånes også ut.

7 Ulike typer hjem /boliger Arbeidsplasslokalisert hjem - kommunen hvor du arbeider Pendlerhjemmet der pendleren bor i arbeidsuka Permanent hjem der du betaler kommuneskatt Rekreasjonshjem på fjell/i skogsområde hytta på fjellet/ i skogen Rekreasjonshjem på kysten solskinnsorientert hjem Rekreasjonshjem i storbyene ofte små leiligheter Nye familiehjem hvor to personer er samboere men har hjem på hvert sitt bosted Av ca 1000 respondenter på Sjusjøen i 2003 hadde mer enn 250 ytterligere ei hytte! Seinere har denne andelen økt litt.

8 Muligheter til avspassering i stedet for overtid Dette er en meget viktig opplysning å ha med seg Sjusjøen 2011 Muligheter til avspassering Vinter Sommer Høst Forvinter Totalt 2010 Antall svar Antall dagsturer: NEI 3,37 1,56 0,95 0,37 6,25 43 JA 2,00 2,86 1,79 1,09 7, Totalt dagsturer 2,12 2,61 1,62 0,97 7, Antall Kortturer; NEI 3,35 3,29 2,31 1,17 10,12 48 JA 4,46 3,55 2,95 2,07 13, Totalt kortturer 4,15 3,53 2,86 1,80 12, Antall ferieturer: NEI 2,02 2,00 0,56 0,30 4,88 44 JA 1,94 2,35 1,05 0,74 6, Totalt ferieturer 2,05 2,35 1,00 0,62 6,07 427

9 Hva gjør vi når vi er på hytta? Før: Bygger og reparerer sjøl Matauk var viktig bær og noe fiske samt litt jakt Turskigåing og fotturer Hygge i og omkring hytta Familien bodde tett sammen Hadde med ferdiglaget mat Kom med jernbane/buss eller etter 1960 også med bil Nå: Nyter livet og bruker dyktige håndverkere Fiske og jakt som rekreasjon Flertallet hytter byges ved alpinanlegg, men lysløyper er også viktige Venner og barn bor i egne soverom velutstyrte Møtedeltakere i kontorrom Matlaging er viktig et godt utstyr kjøkken hører med Privatbilen dominerer

10 Hytta brukes altså til mangt: Du kan både ta med jobben dit og gjøre noe helt annet

11 Kravet til standard på både bolig og fritidshus er under sterk forandring Dermed blir ordet hytte vanskelig å bruke når dette oppfattes stereotypisk som minihusværet bygget på fjellet rett etter krigen med materialer fra nedrevne tyskerbrakker Denne presentasjonen skal dreie seg om dagens dobbelte bosetting på engelsk gjerne kalt for multiple dwelling, men med mange tilbakeblikk til hvordan vi til nå har kolonisert fjellet. Dette dreier seg da også om reiselivsutvikling i vår fjellverden : Ringsaker er den kommunen i Norge med flest fritidshus, og mange av Gudbrandsdalskommune kommer høyt på denne lista! Os i Østerdalen har ca tusen fritidshus. To nasjonalparker og verdensarvstedet Røros ligger i nærheten friluftsliv dominerer Synndalen i Nordre Land ligger også i en viktig fritidshuskommune Fritidshusbruk er nå så omfattende at flere kommuner mer enn dobler innbyggertallet mange ganger i løpet av året.

12 Det norske dilemmaet hyttebegrepet Vi lever med et idealbilde av ei primitiv hytte bygget rett etter krigen her i området av materialer fra tyske brakker på kvadratmeter uten strøm eller avløp. Vi har begrenset fritidshusbegrepet til bygninger i utkant-områder mangler oversikt over urbane fritidsboliger (fritidsleiligheter i Oslo) Lenge var det slik at hyttefolket ikke var regnet med som fullverdige tilreisende fordi kommersielle effekter kun kom fra hotellsektoren Vi har en slags misforstått ide om at hvis vi begrenser standard på hytter så redder vi klimakrisen, men resultatet kan da like gjerne bli at rike nordmenn (som det er mange av) kjøper fritidshus i Alpene i stedet og reiser enda lengre. Markedene og tilbudene er i dag tilnærmet globale!

13 Forandringene i reiselivstilbudene nå er viktige å forstå, fordi: De delvis er avhengige av produksjonskostnader Norge er et høgkostnadsland på en rekke områder særlig arbeidskraft De delvis er avhengige av utvikling av nasjonalt inntektsnivå et velstandsfenomen skattesystemet gjør det rimeligere å eie enn å leie / bo på hotell I høg grad dreier dette seg om markedstilpassing Fagfeltet studier av multiple dwelling - å ha flere bosteder - er i sterk vekst nasjonalt og intgernasjonalt Vårt område har mange tilbud og enda flere utfordringer og hvis det er ønskelig med et moderne reiseliv så må området ha tilbud som viktige markeder ønsker å kjøpe.

14 Det er i dag mange ulike muligheter for å overnatte i fjellområdene: Hotell og herberger, spesielt de som ikke hovedsakelig er baserte på yrkesmarkedene Hytter og leiligheter bygget for utleie Camping om vinteren mest i caravaner og tretelt Hytter og leiligheter i personlig eie, men helt eller delvis utleid Leiligheter og hytter eiet av bedriften din eller en organisasjon, hvor du kun betaler en symbolsk leiepris bedriftshytter Personlig eide fritidsboliger som kun brukes av eier, dennes familie og lånes ut til slekt og venner. Besøk hos slekt og venner noen skiller mellom slekt og venner Overnattingsstatistikken til SSB dekker bare noen brøkdeler av dette besøket hos disse. Dermed blir disse et stadig dårlige mål på reiselivsutviklingen.

15 Det norske dilemmaet hyttebegrepet Vi lever med et idealbilde av ei primitiv hytte bygget rett etter krigen her i området av materialer fra tyske brakker på kvadratmeter uten strøm eller avløp. Vi har begrenset fritidshusbegrepet til bygninger i utkant-områder mangler oversikt over urbane fritidsboliger Lenge var det slik at hyttefolket ikke var regnet med som fullverdige tilreisende fordi kommersielle effekter kun kom fra hotellsektoren Vi har en slags misforstått ide om at hvis vi begrenser standard på hytter så redder vi klimakrisen, men resultatet kan da like gjerne bli at rike nordmenn (som det er mange av) kjøper fritidshus i Alpene i stedet og reiser enda lengre. Markedene og tilbudene er i dag tilnærmet globale!

16 Dette innlegget handler om utviklingen innenfor temaet private fritidsboliger Det er her vi har den sterkeste utviklingen den siste tiden! % Oppland 37,600 44, % Buskerud 37,415 43, % Hedmark 29,120 32, % Sør-Trønde. 23,647 28, % Samlet økning på hytter med 7 i hver er dette flere senger Norge % Samlet mer enn nye hytter lang Flere om vi bruker betegnelsen fritidsbolig Kilde: Reiseliv Hvis senger brukes 50 døgn i året av 3 personer = er dette 22,5 mill overn.

17 Det jeg har arbeidet med de siste 20 årene er å studere: Hva betyr dette for det kommersielle reiselivet? Hva betyr dette for øvrig næringsliv i kommunene som for eksewmpel handel; byggefag og byggvarer, aktivitets- og opplevelsesprodusenter? Hva betyr dette for grunneiere/landbruket og hvordan bør disse organisere seg for å møte utfordringene? Hva betyr dette for kommunal økonomi - både på inntektsog utgiftssiden se på skattesystemet vårt. Hva betyr dette for transportstrukturen når nye tusener av biler skal hjem til storbyene søndag kveld Her skal jeg forsøke å vise noen resultater av dette.

18 Hvor bor hytteeierne? Sjusjøen Skjåk Synndalen Nore og Uvdal Ved Høgskolen i Lillehammer Har det blitt uført flere hytte- Brukerundersøkelser, bl a : Sjusjøen i Ringsaker Synnfjellet i Nordre Land Skjåk Nore og Uvdal Os i Østerdalen Her ser vi mønstrene for hjemsted for disse hytteområdene. (Os kommer seinere) Vi baserer oss på oppgitte postnummer. (Kart ved Even Tjørve, HiL)

19 Bakgrunn og utvalgsmetodikk for våre undersøkelser på Sjusjøen i 1992, 2003 og 2011 Med noen års mellomrom gjorde vi tilsvarende undersøkelse r vi sendte ut 1000 spørreskjemaer på 12 sider til hytteeiere og fikk ca 50% svar den gangen var svarsprosenten 58. Dette repeterte vi i 2011 med noen flere respondenter, men 46 % svar. Utvalget ble trukket fra eierregister hos grunneierne, siden det er bygget en del nye hytter det siste tiåret er det slik at andelen som fikk skjema er noe mindre nå ned fra ca 38 % til omkring % har fått skjemaene. Utvalgskriterier var grunneier og for Pihl AS også hvor i området hyttene ligger. Helt tilfeldig ellers var hvem som kom med. Når en eier hadde svart ble navnet krysset av lista og skjemaet punsjet inn uten tilknytning til navn. Purring skjedde blant de som ikke hadde besvart skjemaene. Tilsvarende undersøkelser ble gjort for Os i 2007 og Synndalen i 2011.

20 Fritidshus i fjellet ---- Noen tanker basert på data fra hyttebrukerundersøkelser på Sjusjøen og Synnfjell 2011 samt Os 2007.

21 Utvalget vårt på Sjusjøen: Hvem eier hytta fordelt etter lokalisering i området Hvor ligger hytta? Indre Sjusjøen Ringsaker Ljøsheim Totalt Hvem eier hytta Sjusjøen sentralt almenning Eies av husstanden alene Eies av husst. sammen med andre Eies av firma* Uoppgitt Totalt Totalt prosent 20 % 30 % 25 % 24 % 100 % Andel bosatte i Ringsaker kommune 26 % 13 % 7 % 35 % 20 % De aller fleste hyttene er eiet av en husstand alene. Ringsaksokninger eier størst andel i Ljøsheim og Indre Sjusjøen. * Ikke med som svaralternativ, men lagt inn av studentene.

22 Hvor bor hytteeierne? Synndalen i Nordre Land Sjusjøen/Ljøsheim Alle faste bostedsadresser plottet på postnummer. Kernel-polygoner på 90% (ytterst), 75% og 50% (innerst)

23 Mønstrene er like, men noen har to kjerneområder Osa i Østerdalen 2007 Lundgren s modell for historisk utvikling av Fritidshus (1974)

24 Gjennomsnittlig husholdningsinntekt blant respondentene etter hyttas beliggenhet Hvor ligger hytta: Gjennomsnittsinntekt Antall Standard- svar avvik Ringsaker allmenning Aksjøen Elgåsen Kuåsen Lunkelia/Kroksjøen Sjusjøen/Heståsen/Storåsen Ljøsheim/Grunnåsen Totalt Synndalen Nordre Land

25 Hytteeiernes samlede brutto husholdningsinntekt 2010 fordelt på hyttetyper Hva slags hytte: Gjennomsnittsinntekt Antall svar Standardavvik Tradisjonell hytte Moderne hytte Totalt Sjusjøen/Ljøsheim Tradisjonell hytte Moderne hytte Totalt Synndalen Røde tall = Sjusjøen/Ljøsheim Blå tall = Synndalen, Nordre Land Med brutto husholdningsinntekt menes her inntekten i 2010 til Eierfamilien. Den er registrert som noe høyere i Synndalen. Over 75 % har svart på dette, begge steder.

26 Opplysninger om hyttene og eierne Vi spør altså om: Hyttestørrelser Antallet senger i hytta Toalettløsninger Interesse for å utvide hyttene Fast bosted på hytta? Eierskap til andre fritidshus, campingvogner og fritidsbåter + mye, mye mer Noen få eksempler vil bli trukket fram her

27 Hyttestørrelse etter hva slags hytte respondentene definerer sin som Antall kvadratmeter Tradisjonell hytte Moderne hytte Andre former Totalt 50 kvm kvm kvm kvm kvm kvm Totalt Sjusjøen 2011: Utvalgets bestand fordelt etter størrelsesklasser

28 Sjusjøenundersøkelsene 1992, 2003 og 2011 Fordelt kumulativt etter hyttestørrelser Antall kvadratmeter 1992 kumulativt 2003 kumulativt 2011* kumulativt 50 kvm 19 % 12 % 11 % 70 kvm (*75) 70 % 48 % 41 % 90 kvm (*100) 90 % 80 % 79 % 120 kvm (*125) 98 % 94 % 97 % 150 kvm 100 % 99 % 99 % 150 kvm % 100 % 100 % Totalt antall svar * Tallene i parantes er de som ble brukt i spørreskjemaet for Tabellen viser hvordan størrelsene på hyttene i våre utvalg har forandret seg. I 1992 og 2003 var Brøttum almenning med, i 2011 var Ljøsheimområdet med.

29 Interesse for å utvide hytta mot lokalisering. Hvor ligger hytta? Hva som ønskes utvidet: (Prosent som ønsket utvidelse) Indre Sjusjøen Sjusjøen sentralt Ringsaker allmenning Ljøsheim Totalt Bad 26 (22%) 43 (24%) 20 (13%) 33 (23%) 124 (21%) Soverom 19 (16%) 34 (19%) 16 (11%) 24 (17%) 94 (16%) Kjøkken 8 (7%) 16 (9%) 4 (3 %) 8 (6%) 36 (6%) Stue 4 (3%) 9 (5%) 8 (5%) 7 (5%) 28 (5%) Badstue 5 (4%) 6 (3%) 2 (1 %) 8 (6%) 21 (4%) Andre utvidelsesbehov som ble oppgitt var: Anneks 12; Garasje/bod 6; Uthus 4; Gang/entre 2; Vaskerom/dusj 2; Kontorplass 2. Det kan være viktigst å se på prosenttallene her siden vi har laget en utvalgsundersøkelse. At soverom og bad er viktigst samsvarer med tidligere undersøkelser.

30 Hva slags toalettløsning har hytta? Prosent etter hyttelokalisering. Hvor ligger hytta? Indre Sjusjøen Ringsaker Ljøsheim Toaletttype Sjusjøen sentralt almenning Vannklosett 2 % 44 % 76 % 7 % Elektrisk 1 % 8 % 3 % 16 % doløsning Mulldo 38 % 14 % 12 % 19 % Annen doløsning 3 % 5 % 2 % 5% Kun utedass 56 % 29 % 7 % 48 % Ubesvart % Det er først og fremst på Sjusjøen sentralt og i Ringsaker almenning at det er tilbudt muligheter til å ha vannklosett i offentlig regi.

31 Interesse for å ha hytta som fast bosted mot lokalisering av hytta Hvor ligger hytta? Ha hytta som fast bosted Indre Sjusjøen Sjusjøen sentralt Ringsaker allmenning Ljøsheim Totalt Sannsynlig Kanskje Lite sannsynlig Helt sikker ikke Helt sikkert ikke prosent Sannsynlig/kanskje prosent 66% 53% 59% 59% 59% 5% 9% 9% 8% 8%

32 Eierskap/disponering av andre fritidshus enn på Sjusjøen mot lokalisering av hytta Hvor ligger hytta? Indre Sjusjøen Ringsaker Ljøsheim Totalt Andre fritidshus Sjusjøen sentralt almenning På fjellet: Eier Disponerer I byer/tettsteder: Eier Disponerer Ved kysten: Eier Disponerer I utlandet: Eier Disponerer Samlet antall eiet: Samlet antall disponert:

33 Standardkrav - en slags oppsummering I undersøkelsene målte vi blant annet: Boarealets størrelse antall kvadratmeter per hytte - øker Antall sengeplasser stabilt viktig med kommentar Elforsyning nesten alle har en eller annen løsning nå Oppvarmingsmuligheter varierende opplegg el i vekst Innlagt vann stadig høyere andel tilknyttet vannverk Avløpsstandard bedret først og fremst i nye områder Forhold til offentlig renovasjon kommentar her også. Bilveg fram til hytta og vinterbrøyting viktig for bruk Tilgang til flere enn et fritidsbosted virker inn på bruk Avstand fra hjemsted fører til færre dagsbesøk og flere ovale weekender

34 Fritidshus på Sjusjøen 1991, 2003 og 2011 stemmer også for Os 2007 og Synndalen 2011 Forskjellene: 1. Kravet til bekvemmelighet har økt enormt og det har også viljen til å betale for bekvemmelighet 2. Bostedslik standard betyr: veg helt fram, snøbrøyting, større soverom og innlagt elektrisitet/vannforsyning/avløp 3. Brukstid på hytta øker med standard og tilgjengelighet hytter med lav standard brukes kun av de som bor nært 4. Bruken konsentreres nå om helger og ovale weekends få tar sommerferie på fjellhytta, men høsten øker 5. Boarealet økte fra kvm, men ikke antall senger!

35 Brukstid etter bosted Mindre enn 10 netter 10 til 29 netter 30 til 59 nette 60 netter og over Fritidshus i Os 2007 Bosted og antall overnattinger i året (25%, 50% og 75% kvartiler).

36 La oss se på hytteutviklingen ut fra reiselivs- og migrasjonsteorier Jeg skal trekke fram noen modeller for å se hvordan vi kan analysere utviklingen av antallet fritidshus med hjelp av noen migrasjonsmodeller Det er spesielt forholdet mellom det permanente bostedet og fritidshusene som er viktige å se på. Jeg er klar over at disse modellene trenger dere mye mer tid for å fordype dere i så de er tatt med for å illustrere. De som ønsker får tilgang til foredraget og kan se nærmere på dette seinere.

37 Modeller for forståelse av fritidhus som fenomen Migrasjonsmodellene: Innenfor geografien vil vi gjerne se på hyppige besøk på eget eller lånt fritidshus som en del av migrasjonsforskningen. Sjøl har jeg omtalt fritidshuseieren som en semi-migrant, d v s en person som nesten har flyttet. Dette er altså en frekvent besøkende som vil kjenne omgivelsene til fritidshuset godt iblant bedre enn han/hun kjenner hjemstedet, Vanligvis brukes fritidshuset opp til 100 netter årlig av sine eiere, litt over 50 netter i gjennomsnitt. I figuren ovenfor ser vi hvor mye tid vi har registrert at ulike grupper av besøkende tilbringer på et sted.

38 Her ser vi hva avstand betyr. Hovedsonene for fritidshus i forhold til hjemsted. Kilde: C M Hall 2005.

39 Kilde: C M Hall 2005 Viktigste sonen for fritidshus, avstand er avhengig av mange faktorer se neste side.

40 (Avstands-)faktorer ved lokalisering av fritidshus Kjøretid hjemmefra her teller også mulighetene til å komme raskt ut av storbyene inkludert er også mulighetene til om vinteren å komme helt fram til hyttedøra med egen bil Muligheter til/kostnader ved å bruke kollektiv transport pris og mulighet for slik transport på siste strekning til hytteveggen Muligheter til å hande mat undervegs mot fritidshuset siste sted med godt vareutvalg og seine åpningstider teller Nytt hyttefelt langs gondolbanen i Hafjell her ser vi at å ha veger fram til hver eneste hyttedør er blitt viktig.

41 Global sone for fritidshus Regional sone Lokalisering av fritidshus i regionalt og internasjonalt perspektiv

42 Spatial boundaries: Time: Years Residential mobility Local Intra Ğ urban Rural Ğ urban Urban - rural Regional Inter-regional Inter - urban National International Months Seasonal work Extended recreational travel 12 months 4 weeks Weeks Study Vacations Long distance commuting Days Health care Business travel Excursions 7 days Visits 24 hours Hours Commuting Shopping Local community Space : Source: Bell & Ward 2000 Region Nation World Figure 6 Population mobility in space and time.

43 Jeg har bevisst flyttet sonen for second homes ned i arbeidslivssfæren Årsaken er at flere hytteeiere har lagt inn kontormuligheter i sine nye fritidshus og iblant tar jobben med seg dit.

44 Noe av det vi har sett på: Historien til semi-migrasjon til norske fjellområder Faser innenfor utbygging av sekundærboliger Fase 1: Enkle rekreasjonshytter sommarstugor Fase 2: Hyttene blir større og godt vinterisolerte Fase 3: Bekvemmelighetshytter tilnærmet full boligstandard sekundærboliger som livsstil Fase 4 (?): Multiple dwelling vi bor på flere ulike steder Utfordringene her på engelsk: Positvie utfordringer basert på bekvemmelighetsmigrasjon (amenity migration) og semimigrasjon. Framtida: Vi bor mange steder (a multiple set of sites) mer enn en primærbolig?

45 Årsaker til flytting til fjellområdene Re-migrasjon for å arve en familie eiendom, most oftest en gård eller et småbruk Kjøp av gård eller småbruk for å flytte til ei bygd er ikke alltid like lett for den som ikke har tilknytning Semi-permanent flytting til det som var en sekundærbolig helst av rekreasjonmessig, hobby- eller sportsårsak men også det å kunne bringe jobben med seg hjelper. Noen flytter til en farsgård og restaurerer denne til et kulturminne.

46 Figure 1. Density of second homes per municipality, per sq. km January Dette er det offisielle bildet, men svært mange fritidshus faller utenfor registreringen særlig urbane fritidshus eller leiligheter.

47 Forholdet mellom hytteeiere og lokale innbyggere Utfordringer: Mange kommuner har i dag flere fritidshus enn de har permanente boliger. Dette skaper både et service- og et skatteproblem. Kommunen er forpliktet til å yte sosial service til de som befinner seg innenfor kommunen. Kommuneskatt betales kun til den kommunen du oppgir som fast bosted kanskje må vi ha mer eiendomsskatt som i andre land. Fritidsboliger i forhold til antall permanente boliger kilde Overvåg. Østlandsfirskning

48 Hvem er vinnere innenfor hyttebygging Grunneiere og kommuner der det finnes samordnete og langsiktige utviklingsprosesser. Bygdealmenninger, utmarkslag (a la Trysil) og storskogeiere har tradisjon for å investere langsiktig og legge inn fellesskapsløsninger. Dette gjør at de tilnærmet kan utbygge resorter a la Sjusjøen etter noen slags idealmodeller. Der hvor den enkelte grunneier har små arealer dominerer oftest synet at jeg må være først ute for å få høyest gevinst dette tjener ikke lokalsamfunnet mye på. Det totalproduktet som er attraktivt må inneholde en del elementer som ikke er lønnsomme som sjølstendige produktelement skiløyper, opprydding og vegforbedringer.

49 Hvem er så taperne? Oftest der hvor kommunen ikke har vært villig til å tenke langsiktig og dette resulterer i planløs spredt utbygging med mengder av ad-hoc vedtak. Der hvor prosjektene blir så små at det må importeres arbeids-kraft for nær sagt hver eneste oppgave. Når utbyggingen er over finnes det ingen ny jobb å gå til for lokal arbeidskraft. Der hvor ingen er villige til å ta fellesutgiftene, og hvor det - som resultat av dette mangler infrastruktur. De som har vunnet har kommuner som legger stor vekt på å trekke opp de store linjene og grunneiere/investorer med kapasitet til å utvikle i tråd med disse.

50 Når kommer hytteeventyret / hyttehelvetet til å være over? Når nordmenn blir fattige Men da kan vi være glade over at noen satset på å bygge varige verdier og ikke bare tenkte som vår finansminister: Det er viktigst for Norge å være verdens største børsspekulant! Hvis det skulle komme en lengre nedgangsperiode vil det for de fleste høystandard hytter være et internasjonalt marked Dessuten viser studier i USA at i perioder med lengre lavkonjunktur øker bruken av private fritidshus på bekostning av andre typer reiser. Man eier jo overnattingsanlegget!

51 Dette skal også være et forsøk på å sammenfatte noen tendenser - og deretter spekulere i hva dette kan bety for vårt distrikt. Hovedtendensene er: 1. Tradisjonelle hotell og fjellstuer har gått tilbake som sted for å bo i ferie og fritid 2. Nordmenn har penger til å investere i flere boliger og ønsker ikke lengre bare ett bosted. 3. Gode reisemål særlig skiresorter må ha et variert overnattingstilbud for å være attraktive 4. De mest aktive og erfarne naturbrukerne er sjelden de som skaper gode lokale arbeidsplasser Investeringer som denne i en gondolbane på Hafjell Betyr gjerne at nye områder for bygging av fritidshus Kan tas i bruk.

52 Hovedutfordringene Dette kunne lett vært et eget foredrag Spredt eller tett utbygging - etter min mening bygger vi altfor spredt med få muligheter til å bruke senterfasiliteter etter kl 1700 Sentrumsutforming og lokalisering bør tenkes på før utbygging Fellesgodefinansiering slik skattesystemet i dag er, er det kun kommunal eiendomsskatt som er mulig, samt årlige avgifter via utbyggingsavtaler Infrastruktur og aktivitetstilbud bør helst være utført og finan-siert før nye hyttetomter selges da øker akseptabel tomtepris! Hvis dere ønsker hyppig bruk tenk kun høy standard og lett tilgjengelighet men dette kan oppnås i ulike pris- og størrelses-klasser Til slutt: Hvis dere vil at hyttene skal bidra til økt verdiskaping, må utbyggingen minst tas like høytidlig som annen næringspolitikk.

53 Foreløpige konklusjoner: Til nå har vi gjort enkelte analyser av datamaterialet, men det gjenstår mye arbeid: Vi skal se nærmere på lokalisering i form av at vi trekker inn hytteeiernes hjemsted som en bakgrunnsvariabel Vi skal se på flere av de spørsmålene som vi foreløpig ikke har fått sett nærmere på Vi skal gå igjennom de personlige kommentarene til de åpne spørsmålene Vi skal forsøke å se denne analysen i sammenheng med de tidligere i 1992 og 2003 på Sjusjøen, og andre analyser vi har foretatt mest Os i Østerdalen 2007 og Synndalen Vi skal drøfte funnene med våre samarbeidspartnere både grunneierne og kommunene for å kunne foreta en kvalitetssikring.

54 Vi kan stoppe her, men: Jeg har med mange flere tabeller og kommentarer for den som vil sette seg mer inn i temaet. Tid avgjør om jeg fortsetter.

55 Har hytta veg helt fram vinterstid etter lokalisering. Hvor ligger hytta? Veg helt fram til hytta om vinteren Indre Sjusjøen Sjusjøen sentralt Ringsaker almenning Ljøsheim Totalt Ikke helt fram 88 % 38 % 6 % 20 % 35 % Veg helt fram 8 % 60 % 89 % 78 % 61 % Ubesvart 5 % 2 % 5 % 3 % 4 % Tilgjengelighet vinterstid er viktig for bruk av hytta. Denne varierer kraftig etter hvor hytta ligger. Vi bruker denne inndeling som bakgrunnsvariabel når vi ser på hvor ofte hytta er i bruk.

56 Kvalitet og viktighet på primære aktiviteter Viktighetsmåling: Kvalitetsmåling: Vi spurte hvor viktige tilbudene var for bruken av hytta Tilbudene sorteres etter score basert på en skala fra 1 ikke viktig - til 5 meget viktig. Vi oppgir gjennomsnittscore. De som oppgir 1 på viktighet får opplyst at de ikke behøver å vurdere kvalitet Vi bad de som hadde oppgitt at tilbudene var viktige om å gi en kvalitetsvurdering. Kvalitets på tilbudene sorteres etter score basert på en skala fra 1 lav kvalitet - til 5 meget høy kvalitet. Vi oppgir gjennomsnittscore Primære aktiviteter er: Generelle tilbud, turskitilbudene, fotturtilbudene og skianleggene på Sjusjøen/Natrudstilen

57 Hvor viktige er aktivitets- og fritidstilbudene generelt Antall svar Score % viktig/meget vikt. Vandrestier/fotturmuligheter sommerstid 548 4,09 75 % Sykkelkjøring generelt 539 3,21 46 % Utendørs bademuligheter 537 2,84 21 % Utfluktsmuligheter med bil 543 2,79 32 % Fiskemuligheter generelt 540 2,74 30 % Aktivitetsmuligheter for små barn 537 2,44 24 % Alpintilbudet på Natrudstilen 539 2,30 23 % Sykkeltreningsmuligheter for Birkebeinerritt 518 2,08 19 % Fjellkirka - seremonier og arrangement 539 2,08 16 % Riding/hesteaktiviteter generelt 530 1,84 9 % Akt. I regi av "Lucky Næroset" 519 1,70 9 % Riding/aktivit. ved Mesnali Islandshestsenter 523 1,67 7 % Jaktmuligheter generelt 530 1,67 10 % Isfiskemuligheter 529 1,64 7 % Terrengsykling downhill i Hafjell 525 1,33 3 %

58 Kvalitet på aktivitets- og fritidstilbudene generelt Antall svar Score % bra/ meget bra Vandrestier/fotturmuligheter sommerstid 434 4,02 59 % Sykkeltreningsmuligheter for Birkebeinerritt 234 3,86 27 % Sykkelkjøring generelt 345 3,85 39 % Alpintilbudet på Natrudstilen 308 3,71 33 % Utfluktsmuligheter med bil 320 3,7 32 % Fjellkirka - seremonier og arrangement 246 3,57 21 % Riding/akt ved Mesnali Islandshestsenter 190 3,43 13 % Terrengsykling downhill i Hafjell 160 3,38 10 % Fiskemuligheter generelt 320 3,3 23 % Akt. I regi av "Lucky Næroset" 187 3,18 10 % Riding/hesteaktiviteter generelt 211 3,09 9 % Isfiskemuligheter 208 3,08 9 % Jaktmuligheter generelt 194 3,06 8 % Utendørs bademuligheter 323 2,9 13 % Aktivitetsmuligheter for små barn 271 2,74 8 %

59 Nærmere om viktighet av/kvalitet på turskitilbudene Viktighet Antall svar Score % viktig/meget vik Turskimuligheter generelt Sjusjøen/Åstadalen 536 4,43 79 % Turskiløyper: preparering 543 4,43 81 % Turskiløyper: merking og skilting 544 4,40 80 % Turskiløyper: variasjon i tilbudet 539 4,25 76 % Utfartsmål - skistuer/serveringstilbud i løypenettet 531 3,03 25 % Lysløyper - muligheter for kveldsturer 529 2,39 22 % Benytte lysløypene 523 2,20 19 % Kvalitet Antall svar Score % bra/ meget bra Turskiløyper: preparering 449 4,56 71 % Turskiløyper: variasjon i tilbudet 433 4,48 66 % Turskiløyper: merking og skilting 449 4,47 69 % Turskimuligheter generelt Sjusjøen/Åstadalen 455 3,72 69 % Lysløyper - muligheter for kveldsturer 276 3,57 25 % Benytte løysløypene 243 3,44 18 % Utfartsmål - skistuer/serveringstilbud i løypenettet 341 3,21 23 %

60 Nærmere om viktighet av/kvalitet på fotturtilbudene Viktighet Antall svar Score % viktig/ meget viktig Fotturmuligheter - variasjon innenfor stinettet 543 4,12 75 % Bruken av merkete fotturstier 541 4,09 74 % Turmuligheter i fjellterrenget 539 4,21 77 % Turmuligheter i skogsterrenget 526 3,58 53 % Fotturmuligheter for bevegelseshemmede 498 2,47 24 % Informasjon langs stier og veger i området 531 3,45 49 % Kvalitet: Antall svar Score % bra/ meget bra Turmuligheter i fjellterrenget 445 4,13 62 % Fotturmuligheter - variasjon innenfor stinettet 448 4,01 60 % Bruken av merkete fotturstier 444 3,95 57 % Turmuligheter i skogsterrenget 391 3,79 43 % Informasjon langs stier og veger i området 398 3,32 29 % Fotturmuligheter for bevegelseshemmede 251 2,88 10 %

Hyttebygging og bruk en gullkalv for lokalsamfunnet? Norsk kommunalteknisk forening Oslo 13/11-06. Hva forventer turistene.

Hyttebygging og bruk en gullkalv for lokalsamfunnet? Norsk kommunalteknisk forening Oslo 13/11-06. Hva forventer turistene. Hyttebygging og bruk en gullkalv for lokalsamfunnet? Norsk kommunalteknisk forening Oslo 13/11-06 Jan Velvin Høgskolen i Buskerud Jan.velvin@hibu.no Hva forventer turistene Begeistring Underholdning Opplysning

Detaljer

Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid2 i filen. Hytteundersøkelsen i Oppdal 2015 Nasjonalparken Næringshage AS Bård Jystad

Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid2 i filen. Hytteundersøkelsen i Oppdal 2015 Nasjonalparken Næringshage AS Bård Jystad Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid2 i filen. Hytteundersøkelsen i Oppdal 2015 Nasjonalparken Næringshage AS Bård Jystad Gjennomføring - metode Undersøkelsen er gjennomført i tidsrommet 19. 30.mars,

Detaljer

MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK

MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK Wilhelm Murray Seniorrådgiver, Hedmark fylkeskommune NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING FAGSEMINAR 13 OG 14 NOVEMBER 2006 En enkelt hytte i fjellheimen

Detaljer

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Pris fra 451.500,-* I et samarbeide mellom KOBBL (Kongsvinger og omegns boligbyggelag) og Hedalm Anebyhus, lanseres ett av markedets beste tilbud for deg som ønsker

Detaljer

HYTTEBRUKERUNDERSØKELSE PÅ SJUSJØEN 2010/2011

HYTTEBRUKERUNDERSØKELSE PÅ SJUSJØEN 2010/2011 HYTTEBRUKERUNDERSØKELSE PÅ SJUSJØEN 2010/2011 En foreløpig rapport per mars 2012 Thor Flognfeldt, førsteamanuensis, Høgskolen i Lillehammer Hytteundersøkelsen på Sjusjøen/Ljøsheim 2011 Side 1 Hytteundersøkelsen

Detaljer

Hytteundersøkelsen i Holtålen 2015 Nasjonalparken Næringshage AS Bård Jystad

Hytteundersøkelsen i Holtålen 2015 Nasjonalparken Næringshage AS Bård Jystad Hytteundersøkelsen i Holtålen 2015 Nasjonalparken Næringshage AS Bård Jystad Gjennomføring - metode Undersøkelsen er gjennomført i tidsrommet 28. sept. 5. oktober 2015. Samtlige 960 utenbygds eiere av

Detaljer

HYTTEBRUKERUNDERSØKELSE

HYTTEBRUKERUNDERSØKELSE Forskningsrapport nr. 154 / 2012 Research report no. 154 / 2012 HYTTEBRUKERUNDERSØKELSE I synndalen, NORDRE LAND KOMMUNE 2010/2011 Av Thor Flognfeldt Kr. 200,- ISSN 0806-8348 ISBN 82-7184-349-4 Alle synspunkter

Detaljer

Kunnskap som grunnlag til lønnsomme opplevelser.

Kunnskap som grunnlag til lønnsomme opplevelser. Kunnskap som grunnlag til lønnsomme opplevelser. Hytteutvikling som varig næring/fremtidens fridtidsboliger/nye løsninger og konsepter. Utbyggers roller og strategier. Komparative fortrinn v/ Mathias Neraasen

Detaljer

HYTTEBRUKERUNDERSØKELSE PÅ SJUSJØEN 2010/2011

HYTTEBRUKERUNDERSØKELSE PÅ SJUSJØEN 2010/2011 Forskningsrapport nr. 153 / 2012 Research report no. 153 / 2012 HYTTEBRUKERUNDERSØKELSE PÅ SJUSJØEN 2010/2011 Av Thor Flognfeldt Kr. 200,- ISSN 0806-8348 ISBN 82-7184-348-6 Alle synspunkter står for forfatterne

Detaljer

Hvordan øke attraktivitet og verdiskapning?

Hvordan øke attraktivitet og verdiskapning? Hvordan øke attraktivitet og verdiskapning? Hytteutvikling som varig næring/fremtidens fridtidsboliger/nye løsninger og konsepter. Utbyggers roller og strategier v/ Mathias Neraasen 1. Kort om Ringsaker

Detaljer

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet 1 Forord om undersøkelsen gjennomførte på oppdrag for Trysilfjell Hytteeierforening (THF) en spørreundersøkelse

Detaljer

Sp. 2: Hva er din alder? 18+ Sp. 3: Kjønn Sp. 4: Geografisk lokalisering (POSTNUMMER om mulig; BEST FOR IDENTIFISERING)

Sp. 2: Hva er din alder? 18+ Sp. 3: Kjønn Sp. 4: Geografisk lokalisering (POSTNUMMER om mulig; BEST FOR IDENTIFISERING) FILTRERINGSSPØRSMÅL Sp. 1: Hvilken av følgende påstander passer best for deg? SINGLE (ett svar mulig) 1. Jeg pleier å reise på ferie i vinterhalvåret til steder med snø 2. Det hender jeg reiser på ferie

Detaljer

Ringvirkninger av fritidsboligbygging

Ringvirkninger av fritidsboligbygging østlandsforskning - eastern norway research institute - lillehammer - norway Ringvirkninger av fritidsboligbygging Regionale planer for villreinfjellene Kongsberg desember 2009 Birgitta Ericsson Former

Detaljer

Sjusjøen i endring - Pihl AS

Sjusjøen i endring - Pihl AS Sjusjøen i endring - Pihl AS Kort om Pihl AS Utviklingen av Sjusjøen - status pr i dag Utvikling og planer Beiteproblematikk Offentlige virkemiddelapparat Pihl AS i Ringsaker - Historien Situasjonen rundt

Detaljer

Hyttebrukerundersøkelse. Nore og Uvdal kommune

Hyttebrukerundersøkelse. Nore og Uvdal kommune Hyttebrukerundersøkelse Nore og Uvdal kommune 2009 Innholdsfortegnelse (I elektronisk versjon: Klikk på teksten for å gå direkte til siden) Innledning... 2 Sammendrag... 3 Undersøkelsen... 5 1. Utvalget...

Detaljer

UTMARK - tidsskrift for utmarksforskning

UTMARK - tidsskrift for utmarksforskning 1 UTMARK - tidsskrift for utmarksforskning http://www.utmark.org 1/2007 Skriv ut html-fil / Print html-file Last ned pdf-fil / Download pdf-file Fritidsboliger og villreinens leveområde i Rondane Hans

Detaljer

REISEPULS Sommerferien 2015. 23.Juni 2015

REISEPULS Sommerferien 2015. 23.Juni 2015 REISEPULS Sommerferien 2015 23.Juni 2015 Innhold Forventninger til sommerferien 2015 Nordmenns feriebudsjett Hva påvirker valget av ferie? Kald vår ga hett chartersalg Bransjens forventninger til sommeren

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

REISEMÅLSPROSESS NOREFJELL. Presentasjon referansegruppemøter april 2017

REISEMÅLSPROSESS NOREFJELL. Presentasjon referansegruppemøter april 2017 REISEMÅLSPROSESS NOREFJELL Presentasjon referansegruppemøter 27-28 april 2017 REISEMÅLSPROSESSEN KUNNSKAPSGRUNNLAGET GJESTEUNDERSØKELSE HYTTE- OG LEILIGHETSEIERE MULIGHETSOMRÅDER STRATEGISK VALG Mål med

Detaljer

Bolig, arbeid og nettverk.

Bolig, arbeid og nettverk. Bolig, arbeid og nettverk. Skjema for kartlegging og vurdering av habiliteringsbehov. Navn:... Personen selv bør i størst mulig grad delta under utfyllingen av skjemaet. Der det er tilsatt miljøarbeidere

Detaljer

Ferdsel ut fra hytter i Rondane midt og sør

Ferdsel ut fra hytter i Rondane midt og sør Ferdsel ut fra hytter i Rondane midt og sør FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Oppland fylkeskommune FYLKESMANNEN I OPPLAND Miljøvernavdelingen Forord Dette notatet er utarbeidet som en del av

Detaljer

Nasjonal fritidsboligundersøkelse 2008 TOURIMPACT rapport nr 4

Nasjonal fritidsboligundersøkelse 2008 TOURIMPACT rapport nr 4 Sammendrag: Nasjonal fritidsboligundersøkelse 2008 TOURIMPACT rapport nr 4 TØI rapport 1155/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2011 66 sider Denne rapporten er basert på datamateriale

Detaljer

Økonomiske ringvirkninger av reiseliv i Hedmark og Oppland 2005

Økonomiske ringvirkninger av reiseliv i Hedmark og Oppland 2005 Sammendrag: Økonomiske ringvirkninger av reiseliv i Hedmark og Oppland 2005 TØI-rapport 863/2006 Forfatter(e): Petter Dybedal Oslo 2006, 74 sider I denne rapporten beregnes de økonomiske ringvirkningene

Detaljer

Fritids- og feriereiser høsten 2017

Fritids- og feriereiser høsten 2017 Fritids- og feriereiser høsten 2017 Innhold Først: Hva med sommeren som var? 4 Ferie- og fritidsreiser høsten 2017 6 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2017 11 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2017

Detaljer

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. Uansett årstid 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Grubbå Smølåsen Finnstølløypa Fidjelandvatnet Sirdal Høyfjellshotell Parkering Fidjeland skitrekk

Detaljer

«Grenser for utbygging, grenser for forskning og politikk» Tor Arnesen Østlandsforskning. Spol fram til 1978

«Grenser for utbygging, grenser for forskning og politikk» Tor Arnesen Østlandsforskning. Spol fram til 1978 «Grenser for utbygging, grenser for forskning og politikk» Tor Arnesen Østlandsforskning Spol fram til 1978 «Grenser for utbygging, grenser for forskning og politikk» Situasjonen i 1978, og framtiden slik

Detaljer

Resultater fra undersøkelsen Sydenturistene brosjyrer samtale med reisebyrå-ansatte By-ferie i Europa Internett Ferie utenfor Europa Internett

Resultater fra undersøkelsen Sydenturistene brosjyrer samtale med reisebyrå-ansatte By-ferie i Europa Internett Ferie utenfor Europa Internett Ferieplanlegging og bruk av informasjonskilder, utdrag fra reiselivsundersøkelse i 2. Undersøkelsen inngår i et prosjekt støttet av reiselivsprogrammet i Norges Forskningsråd. Forfatter: Ingvar Tjøstheim,

Detaljer

Tyske turister på sommerferie i Norge

Tyske turister på sommerferie i Norge Tyske turister på sommerferie i Norge Noen resultater fra gjesteundersøkelsene 2002-2006 Gjesteundersøkelsen utarbeides på oppdrag fra Innovasjon Norge For ytterligere opplysninger: Sigrid Oterholm Hoem,

Detaljer

Fritidsboligundersøkelsen Ål 2008. Presentasjon for fritidsboligeiere i Ål 17.02.09 Ved Kristian Kvistad Holm

Fritidsboligundersøkelsen Ål 2008. Presentasjon for fritidsboligeiere i Ål 17.02.09 Ved Kristian Kvistad Holm Fritidsboligundersøkelsen Ål 2008 Presentasjon for fritidsboligeiere i Ål 17.02.09 Ved Kristian Kvistad Holm Den typiske Ål-fritidsboligeieren: Middelaldrende Bor i Oslo/Asker-Bærum Relativt god inntekt

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Effs årsrapport Fritidsboliger på fjellet. Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Februar 2012

Effs årsrapport Fritidsboliger på fjellet. Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Februar 2012 Effs årsrapport Fritidsboliger på fjellet Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Februar 2012 Oppsummering 2011, fritidsboliger på fjellet I 2011 ble

Detaljer

Åpent Fjellmøte Lørdag 15. april kl Spåtind Sport Hotel

Åpent Fjellmøte Lørdag 15. april kl Spåtind Sport Hotel Åpent Fjellmøte 2017 Lørdag 15. april kl. 11.00 Spåtind Sport Hotel Hytteforeningen har som hovedmål å informere, skape gode opplevelser og aktivt bidra til en positiv utvikling av Synnfjellet Øst/Synnadalen

Detaljer

Bærekraftig hytteutvikling

Bærekraftig hytteutvikling Bærekraftig hytteutvikling Representantskapet for Kongsbergregionen, 08.02.2012 Dag Åsmund Bilstad, prosjektleder Bærekraftig hytteutvikling Jf strategiplan kap. 3 Steds- og områdeutvikling Utvikling av

Detaljer

«Hvordan skape attraktive områder for fritidsbebyggelse?» - og hvilke feller kan man gå i!

«Hvordan skape attraktive områder for fritidsbebyggelse?» - og hvilke feller kan man gå i! «Hvordan skape attraktive områder for fritidsbebyggelse?» - og hvilke feller kan man gå i! Thor Flognfeldt, Førsteamanuensis Høgskolen i Lillehammer Det er flere måter å takle tittelen på: 1. Fra et grunneiersyn

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

Finansiering av reiselivets fellesgoder

Finansiering av reiselivets fellesgoder Finansiering av reiselivets fellesgoder Hvorfor kan ikke vi gjøre som andre land? Ved prosjektleder for HA 04 Rammebetingelser: Bård Jervan, Mimir AS Foredrag på Konferansen om allemannsrettens og friluftslivets

Detaljer

Destinasjon Venabygdsfjellet

Destinasjon Venabygdsfjellet Et prosjekt etablert av i 2013 Formål: Utvikle og sikre gode tur- og naturopplevelser både sommer og vinter på Venabygdsfjellet. Prosjektleder: Harald Larsen Visit Venabygdsfjellet Hvorfor har startet

Detaljer

Spørreundersøkelse til besøkende

Spørreundersøkelse til besøkende Kjære gjest! jobber nå med å kartlegge behovet for utvidet tilbud innenfor opplevelser. Vi ønsker med dette å kunne tilby dere et enda bedre aktivitetstilbud i fremtiden, og trenger derfor litt hjelp.

Detaljer

Ferieplaner i sommeren litt om camping og wifi

Ferieplaner i sommeren litt om camping og wifi Ferieplaner i sommeren 2015 + litt om camping og wifi Innhold 1 Ferieplaner sommeren 2015 4 2 4 Tilgang til wifi 19 5 Camping 21 Reisemål og ferieform i Norge 10 3 Ferieform i utlandet 15 2 Prosjektbekrivelse

Detaljer

Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016

Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016 Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016 Britt Elton, gründer Norske Bygdeopplevelser AS Sykkel Ski fotturer + kultur Min bakgrunn Utenlandsopphold 1969/70 Ligningssekretær

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

Utbyggingsavtaler i Øyer kommune. Strategi for å bruke utbyggingsavtaler som verktøy og virkemiddel

Utbyggingsavtaler i Øyer kommune. Strategi for å bruke utbyggingsavtaler som verktøy og virkemiddel Utbyggingsavtaler i Øyer kommune Strategi for å bruke utbyggingsavtaler som verktøy og virkemiddel Oslo 24. november 2011 Utbyggingsprogram som styringsverktøy Utfordringer og erfaringer Sentral beliggenhet

Detaljer

Fritidseiendommer - Næringseiendommer

Fritidseiendommer - Næringseiendommer Kun 6 min til Sjusjøen sentrum FRITIDSEIENDOMMER - NÆRINGSEIENDOMMER Ved Landetjern NORDSETER (Lillehammers fjellområde) Nordseter - et eldorado for vintersport såvel som for alle former for utendørstrening

Detaljer

Vi får mye mer for pengene enn i Oslo

Vi får mye mer for pengene enn i Oslo Nå er vi klare til å innta Formtoppen, sier Amund Pettersen og Mina Sundhagen. Vi får mye mer for pengene enn i Oslo Perfekt beliggenhet kombinert med super størrelse, passelig pris og god planløsning

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling En forskningssamtale om erfaringer og utfordringer i Vinje Lars Ueland Kobro (forsker/prosjektleder) Opplegg de neste to og en halv timene 1. Hvem er her? 2. Prosjektinformasjon

Detaljer

I forbindelse med denne høringsplanen har vi rådført oss, med våre medlemmer innen varehandel, reiseliv og bygg og anleggsbransjen.

I forbindelse med denne høringsplanen har vi rådført oss, med våre medlemmer innen varehandel, reiseliv og bygg og anleggsbransjen. Nord-Fron Kommune V/planlegger Arne Skuterud 2640 Vinstra Nedregt.54, 2640 Vinstra Adm.: Sverre Sætre Sentralbord: 61 21 61 00 Telefon dir.: 61 21 61 82 Mobil: 97 18 11 12 E- post:post@mgnf.no Høringsuttalelse

Detaljer

PLAN- OG BYGNINGSKONFERANSEN 2014 UTVIKLING FRITIDSBOLIGER TRYSIL

PLAN- OG BYGNINGSKONFERANSEN 2014 UTVIKLING FRITIDSBOLIGER TRYSIL PLAN- OG BYGNINGSKONFERANSEN 2014 UTVIKLING FRITIDSBOLIGER TRYSIL TRYSILFJELL UTMARKSLAG SA HISTORIKK STIFTET 19.JAN 1971 13 medlemmer 1 andel = 100 dekar I DAG 26 medlemmer 3 store grunneiere = nesten

Detaljer

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

Umbukta hyttefelt. stedet for din mest verdifulle tid. www.ranahytta.no

Umbukta hyttefelt. stedet for din mest verdifulle tid. www.ranahytta.no Umbukta hyttefelt stedet for din mest verdifulle tid Velkommen til Umbukta Nå har du muligheten til å skaffe deg hytte i friluftseldoradoet Umbukta. Med eventyrlige friluftsmuligheter og kort vei til byen

Detaljer

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling En forskningssamtale om erfaringer og utfordringer i Røros Lars Ueland Kobro (forsker/prosjektleder) Opplegg de neste to timene 1. Hvem er her? 2. Prosjektinformasjon

Detaljer

Effs årsrapport Fritidsboliger på fjellet. Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Januar 2013

Effs årsrapport Fritidsboliger på fjellet. Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Januar 2013 Effs årsrapport Fritidsboliger på fjellet Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Januar 2013 Oppsummering 2012, fritidsboliger på fjellet I 2012 ble

Detaljer

Fritidsbebyggelse - utviklingstrekk, dilemmaer og hovedutfordringer

Fritidsbebyggelse - utviklingstrekk, dilemmaer og hovedutfordringer KP-notat, utvalg 2 nr. 1. Hugo Hallum 9.februar 2004. Fritidsbebyggelse - utviklingstrekk, dilemmaer og hovedutfordringer I løpet av de nærmeste årene vil det bli bygget mellom 50.000 og 60.000 nye hytter

Detaljer

Honne Hotell og Konferansesenter. Skogbrukets Kursinstitutt

Honne Hotell og Konferansesenter. Skogbrukets Kursinstitutt Honne Hotell og Konferansesenter Skogbrukets Kursinstitutt Reiselivs- og opplevelsesnæringene verdens største og raskest voksende næring Konkurranseutsatt Norge et lite land Norske og utenlandske turister

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Slik har vi det på Nordseter Bilde tatt av Tove Røysted Aker 2013-11-10

Slik har vi det på Nordseter Bilde tatt av Tove Røysted Aker 2013-11-10 Hva skal til for å øke antallet overnattingsdøgn i fritidsboligene? Hvordan motivere til kjøp av varer, tjenester og opplevelser i regionen? Budskap fra Nordseter - Jørgen Erik Galtestad Nordseter Slik

Detaljer

SAMPLAN 2015. Fritidsboliger Utviklingstrekk og trender. Østlandsforskning Lillehammer - Hamar

SAMPLAN 2015. Fritidsboliger Utviklingstrekk og trender. Østlandsforskning Lillehammer - Hamar SAMPLAN 2015 Lillehammer 17. september 2015 # Fritidsboliger Utviklingstrekk og trender. # Tor Arnesen Østlandsforskning Lillehammer - Hamar Hvor mange? MATRIKKELDATA (17.09. 2015) ANTALL PROSENT FRITIDSBYGG

Detaljer

Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013

Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013 Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013 Basert på rapporter fra Østlandsforskning (2003,2005,2009), Telemarkforskning (2011,2012,2013) og Norsk institutt for by og regionsforskning (2000, 2011)

Detaljer

Fritidseiendommer - Næringseiendommer

Fritidseiendommer - Næringseiendommer Kun 6 min til Sjusjøen sentrum FRITIDSEIENDOMMER - NÆRINGSEIENDOMMER Ved Landetjern NORDSETER (Lillehammers fjellområde) Nordseter - et eldorado for vintersport såvel som for alle former for utendørstrening

Detaljer

Slipp oss til - ungdom inn i landbruket! Bente Lorentzen og Dagny Warner Ullensvang 17.november 2012

Slipp oss til - ungdom inn i landbruket! Bente Lorentzen og Dagny Warner Ullensvang 17.november 2012 Slipp oss til - ungdom inn i landbruket! Bente Lorentzen og Dagny Warner Ullensvang 17.november 2012 3 spørsmål: Hva er Slipp oss til - ungdom inn i landbruket? Hvorfor står mange gardsbruk ubebodde? Hvordan

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Synnfjells fritidshus som utviklingsressurs -

Synnfjells fritidshus som utviklingsressurs - Thor Flognfeldt: Synnfjells fritidshus som utviklingsressurs - En rapport til Synnfjell Dokksfløy Utmarkslag. Lillehammer desember 2010 INNHOLD Side Forord 2 1 En generell innledning om utviklingen av

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Ferieplaner i sommeren 2016 og hva hvis du måtte velge

Ferieplaner i sommeren 2016 og hva hvis du måtte velge Ferieplaner i sommeren 2016 og hva hvis du måtte velge Innhold 1 Ferieplaner sommeren 2016 5 2 Reisemål og ferieform i Norge 10 3 Ferieform i utlandet 16 4 Aktiviteter i sommerferien 19 5 Bestilling av

Detaljer

Omdømmerapport for Hamarregionen

Omdømmerapport for Hamarregionen Omdømmerapport for Hamarregionen Mai 017 Markedsinfo as 017 Formål og gjennomføring Omdømmeundersøkelsen for Hamarregionen har hatt følgende formål: Måle og dokumentere Hamarregionens omdømme, herunder

Detaljer

Evaluering av Birkebeinerrittet - September 2013

Evaluering av Birkebeinerrittet - September 2013 Evaluering av Birkebeinerrittet - September 2013 Innledning Denne rapporten er utarbeidet av Markedsføringshuset på bakgrunn av en webbasert markedsundersøkelse av et tilfeldig utvalg av påmeldte deltakere

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling En forskningssamtale om erfaringer og utfordringer i Balestrand kommune Lars Ueland Kobro (forsker/prosjektleder) Opplegg de neste to timene 1. Hvem er her? 2. Prosjektinformasjon

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

Gjestestatistikk 1999

Gjestestatistikk 1999 TØI rapport 475/2000 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2000, 47 sider Sammendrag: Gjestestatistikk 1999 Totaltrafikken Tabellen nedenfor gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2009

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2009 Sammendrag: Forfatter(e): Petter Dybedal og Eivind Farstad Oslo 2010, 42 sider Økonomiske virkninger av reiseliv i 2009 For 2009 er det beregnet at turister handlet varer og tjenester for om lag 2,15 milliarder

Detaljer

Flyttestraum og hyttedraum. Fritidsbuande og lokal utvikling. Winfried Ellingsen Geografisk Institutt, NTNU

Flyttestraum og hyttedraum. Fritidsbuande og lokal utvikling. Winfried Ellingsen Geografisk Institutt, NTNU Flyttestraum og hyttedraum. Fritidsbuande og lokal utvikling Winfried Ellingsen Geografisk Institutt, NTNU Fakta om Hytte-Norge Kommunale utfordringer a. Pleie og omsorg b. Demokrati Et blikk i fremtiden

Detaljer

Ferieplaner høsten 2016

Ferieplaner høsten 2016 Ferieplaner høsten 2016 Contents 1 Først: Hva med sommeren som var? 5 2 Ferieplaner høsten 2015 7 3 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2016 4 12 Ferieform i utlandet 17 5 Økonomi og reiseplaner 21 6

Detaljer

Spørreundersøkelse «hyttedøgn» Roan hytteforening mai 2015

Spørreundersøkelse «hyttedøgn» Roan hytteforening mai 2015 Spørreundersøkelse «hyttedøgn» Roan hytteforening mai 2015 Roan hytteforening, november 2014 1 Innledning Hyttedøgn er en spørreundersøkelse utført av Roan hytteforening blant våre medlemmer sommeren 2014.

Detaljer

FredagsBirken ski 2013

FredagsBirken ski 2013 2013 Denne rapporten er utarbeidet av Markedsføringshuset AS på bakgrunn av en webbasert markedsundersøkelse av et tilfeldig utvalg av påmeldte deltakere til 2013. Vi sendte ut invitasjon om å delta i

Detaljer

Kong Ravals rike et rike for alle...

Kong Ravals rike et rike for alle... 2 Kong Ravals rike et rike for alle... ..et kongerike for deg! Slo du deg til i Kong Raval sitt rike, fann deg ein heim der i solvend li den heim du aldri sidan hev svik. Vaknar um våren på grønkande voll

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

Vedlegg 7 Spørreskjema og kodebok for kvantitativ spørreundersøkelse.

Vedlegg 7 Spørreskjema og kodebok for kvantitativ spørreundersøkelse. Vedlegg 7 Spørreskjema og kodebok for kvantitativ spørreundersøkelse. Svaralternativ Variabelnavn Koding 1. Hva er de vanligste grunnene til at du er i Bymarka? Kryss av maks 3 alternativer. Fottur sp_1_1

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNES INNBYGGERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNENS HJEMMEBOENDE OVER 70 ÅR.

BÅTSFJORD KOMMUNES INNBYGGERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNENS HJEMMEBOENDE OVER 70 ÅR. BÅTSFJORD KOMMUNES INNBYGGERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNENS HJEMMEBOENDE OVER 70 ÅR. UNDERSØKELSEN ER ET LEDD I KOMMUNENS DELTAGELSE I KVALTETSKOMMUNEPRGRAMMET Bakgrunn: Båtsfjord kommunes ønske om å bedre

Detaljer

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge Denne testen er en hjelp til å kartlegge din egen sansepreferanse-rekkefølge. Som du sikkert vet har alle mennesker 5 sanser: Syn - (Visuell sansekanal)

Detaljer

Fagdag om fritidsboliger Moelv 2. oktober Fritidsboliger som lokal planutfordring. Østlandsforskning Lillehammer - Hamar

Fagdag om fritidsboliger Moelv 2. oktober Fritidsboliger som lokal planutfordring. Østlandsforskning Lillehammer - Hamar Innledning på Fagdag om fritidsboliger Moelv 2. oktober 2013 # Fritidsboliger som lokal planutfordring # Tor Arnesen Østlandsforskning Lillehammer - Hamar Fagdag om fritidsboliger # Fritidsboliger som

Detaljer

Attraktive bomiljø - kommunal rolle

Attraktive bomiljø - kommunal rolle Attraktive bomiljø - kommunal rolle Buskerud fylke Krødsherad, Norefjell 21. -22. februar 2012 Svein Hoelseth, sjefarkitekt Husbanken 27. feb. 2012 1 Husbankens visjon er at Alle skal kunne bo godt og

Detaljer

Fritidsboligenes betydning i lokaløkonomien Faktorer og kunnskapsstatus

Fritidsboligenes betydning i lokaløkonomien Faktorer og kunnskapsstatus østlandsforskning - eastern norway research institute - lillehammer - norway Fritidsboligenes betydning i lokaløkonomien Faktorer og kunnskapsstatus Distriktssenteret work shop på Værnes 23. mars 2011

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

Evaluering av FredagsBirken sykkel - September 2013

Evaluering av FredagsBirken sykkel - September 2013 Evaluering av FredagsBirken sykkel - September 2013 Innledning Denne rapporten er utarbeidet av Markedsføringshuset på bakgrunn av en webbasert markedsundersøkelse av et tilfeldig utvalg av påmeldte deltakere

Detaljer

REISEPULS Sommerferien Line Endresen Normann, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 15.

REISEPULS Sommerferien Line Endresen Normann, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 15. REISEPULS Sommerferien 2016 Line Endresen Normann, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 15. juni 2016 Hvordan ser det ut i norsk reiseliv? Forventninger til sommerferien

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling En forskningssamtale om erfaringer og utfordringer i Lyngdal Lars Ueland Kobro (forsker/prosjektleder) Opplegg de neste tre timen 1. Hvem er her? 2. Prosjektinformasjon

Detaljer

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling En forskningssamtale om erfaringer og utfordringer i Eidfjord kommune Lars Ueland Kobro (forsker/prosjektleder) Opplegg de neste to timene 1. Hvem er her? 2. Prosjektinformasjon

Detaljer

Skarsnuten Eiendom AS

Skarsnuten Eiendom AS Skarsnuten Eiendom AS Selskapet ble opprettet i 1999 Espen Eliassen og Bjørn Tore Moger var aktive de første årene. Utbygging av område Skarsnuten var bakgrunnen for selskapet. Skarsnuten Panorama AS og

Detaljer

Klevan Hyttefelt SAVALEN. www.nordbohus.no/klevan

Klevan Hyttefelt SAVALEN. www.nordbohus.no/klevan Klevan Hyttefelt SAVALEN www.nordbohus.no/klevan Eksklusivt og flott på Savalen 47 46 64 48 1 45 49 65 63 FA 6 1100 66 300 62 FL 1 67 61 1000 FA 1 TUN 1 68 50 Klevan hyttefelt er et nytt hyttefelt på Savalen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL ØST ÅPENT MØTE PÅ SYNNFJELLPORTEN STATUS OG GJENNOMGANG AV FORELØPIG PLANKART PR 17 JUNI 2016

KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL ØST ÅPENT MØTE PÅ SYNNFJELLPORTEN STATUS OG GJENNOMGANG AV FORELØPIG PLANKART PR 17 JUNI 2016 KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL ØST ÅPENT MØTE PÅ SYNNFJELLPORTEN 17.06.2016 STATUS OG GJENNOMGANG AV FORELØPIG PLANKART PR 17 JUNI 2016 FORVENTET FREMDRIFT Det jobbes gjennom sommeren med fullføring av alle

Detaljer

A k t i v i t e t e r hele året!

A k t i v i t e t e r hele året! A k t i v i t e t e r hele året! Målselvfossen med kulpen og kortstrekningen nedenfor må kunne betegnes som et av Norges beste laksevald. Naturen rundt Fjellandsbyen gir store muligheter også for opplevelsesrike

Detaljer

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling En forskningssamtale om erfaringer og utfordringer i Øyer kommune Lars Ueland Kobro (forsker/prosjektleder) Opplegg de neste to timene 1. Hvem er her? 2. Prosjektinformasjon

Detaljer

Tellus datainnsamling fra bedrifter i regi av Trefjellsamarbeidet i Numedal

Tellus datainnsamling fra bedrifter i regi av Trefjellsamarbeidet i Numedal Tellus datainnsamling fra bedrifter i regi av Trefjellsamarbeidet i Numedal Versjon: 1 (Produksjon) Status endret : 03.10.2007 11:28:40 Bakgrunnsopplysninger om innsamlingen og prosjektet I del 1 av datainnsamlingen

Detaljer

Hvem er vi? Medlem av SkiStar Gruppen - 4,2 millioner skidager

Hvem er vi? Medlem av SkiStar Gruppen - 4,2 millioner skidager Hvem er vi? Medlem av SkiStar Gruppen - 4,2 millioner skidager Trysils beliggenhet - Oslo Airport Gardermoen 160 km - Oslo 210 km - Stockholm 470 km - Gøteborg 500 km - København 770 km Trysilfjellet 32

Detaljer

Blefjell- undersøkelsen 2004

Blefjell- undersøkelsen 2004 1 Blefjell- undersøkelsen 2004 Rapport utarbeidet for Blefjell 2010 av elever ved TOS, avdeling Saggrenda - skog. 1 Innhold 2 Innledning Side 2 Blefjell hvor er det? Side 3 Hytter, campingvogner og dagsturister

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Presentasjon utarbeidet mars 2016 av Kristian Nordlunde Foto: Skeikampen Resort

Presentasjon utarbeidet mars 2016 av Kristian Nordlunde Foto: Skeikampen Resort Presentasjon utarbeidet mars 2016 av Kristian Nordlunde Foto: Skeikampen Resort Bakgrunn Lysløype ved Segalstad Bru og i Follebu er forsvunnet, Skiskytteranlegg på Austlid legges ned, og klubbene har ikke

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer