REFERAT ÅRSMØTE GAMMEN, ORRENESET Godkjenning av innkallingen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT ÅRSMØTE GAMMEN, ORRENESET 20.05.2013. Godkjenning av innkallingen"

Transkript

1 STIGELIA HYTTEFORENING REFERAT ÅRSMØTE GAMMEN, ORRENESET Sak 1 Vedtak: Godkjenning av innkallingen Vedtatt slik den foreligger til møtet. Sak 2 Styrets beretning Leder Pål Lillerovde orienterte. Det ble utdelt Årsberetning perioden Juni 2012 mai Det ble poengtert at styret hadde mye arbeid med organisering av veibom; telefonnummer og radiostyringer. Videre at Leif Nærø kan kontaktes ved spørsmål om veibom. Det er kjøpt inn brøytestikker til feltet. Det var en overraskende sak i perioden at medlemmene mottok brev med krav fra Guido Sandberg sin advokat, noe vi stilte oss uforstående til. Saken ble videresendt til Steinar Aanning som grunneier, siden han hadde gjort alle avtaler med innkrever i forkant av at den omtalte vei ble bygget. En regner saken som avsluttet. Steinar gav tilsvar til firmaet, og har via advokat avvist kravet for egeninnsats, veimassen vil evt. bli etterkommet. Utviding av bru: utvidet 80 cm, kostnadsforskjell i tillegg til reparasjon. Pål Lillerovde forskutterte betaling for reparasjon. Utgiftene er blitt delt på medlemmene, som har fått et krav om å betale inn 1200 kr. Gjenstar: rekkverket, ordnes på dugnad. 1

2 Det har i ettertid kommet opp at Raudlia hytteforening har i sine statutter at de skal vedlikeholde bruen. Dette må tas opp med Raudlia. Det viser seg også at dette feltet har hatt inntekter ved salg av hyttetomter. Saken tas opp med Raudlivegen bomforening på møte i juni. En bør formalisere ansvaret for Raudlia bomforening. Nytt er også at hytteforeninga skal registreres i Brønnøysund registeret. Inn i ordna forhold. Kvitblikkhaugen vil ikke innlemmes i Stigelia, de har annen grunneier, og det må aksepteres. Gapahuk: Aanning laget en på Furubakken, og det er kjempeflott. Gapahuk ved vatnet: saken har drøyd ut. Aanning må byggemelde, så vil medlemmene sette i gang med dugnad sammen med Aanning. Vedlikehold veier: Hytteforeninga sine medlemmer, vil se over veier vår og høst, både hovedveier og stikkveger, møtes på parkeringsplassen til en felles dugnad vår og høst. Kan låne traktor fra Aanning, og bruke skuffen, mer praktisk enn trillebår. En bør også ta ned stikker (pinseaften). Og om høsten, sette opp stikker, på dugnad. Firmaet Dags Maskin ihht avtale med formann i Kvitblikkhaugen Svein A. Tandstad må ordne opp etter tungtransport til Kvitblikkhaugen/det nye feltet. Legge ut grus, slik at den enkelte kan tette hull ved problem. Økonomi, se sak 3. Raudelivegen Bomforening, ved spørsmål: evt. kontakt Leif Nærø

3 Medlemskontigent: kr. 500 fra i år (ha eget vedtak). Vedtak: Styrets beretning godkjennes. Sak 3 Økonomi og Regnskap for perioden juni 2012 mai 2013 v/ Espen Å. Molvær (for Jan Sønsteby) Regnskap lagt ut: Regnskap hytteforeningen Kto /Vedlegg til regnskap hytteforeningen 2012/2013 /Regnskap vannlaget Øke medlemsavgift hytteforening og Veilaget, er nå satt til kr.500. Veilaget sin konto fjernes. Gjeld vannlaget kr Vannlaget har stående beløp, ca , veilaget har gjeld på ca til Vannlaget. Sender ut en giro på 364,58 kr (30 stk) for å få slettet denne gjelden til vannlaget. Veilaget sin konto forsvinner da. Revisor ikke fått revidert regnskapet.(ertresvåg solgt hytte). Mangler ny revisor. Spørre Johan R.Sunde. Vedtak: Ingen hadde innvendinger til regnskapene, og styret tar ansvar for at det blir revidert av revisor for perioden. Det innføres kontingent på kr.500,- for inneværende år. Sak 4 Fortsatt støtte til skispor rundt vatnet Vedtak: Denne saken ble ikke diskutert, og overlates til styret for videre behandling. Sak 5 Valg av leder, nestleder/medlem + 1 representant fra Vannlaget 3

4 Valgkomiteen ved Pål Lillerovde og Espen Aasen Molvær hadde kommet med forslag til personer, og dette forsalget var det ingen innvendinger til. Eva Walderhaug Sæther (sekretær) og Jan Sønsteby (kasserer) sitter et år til. Vedtak(valg): Leder: Tonny Grotle (Pål Lillerovde går ut) Nestleder: Arnt Rune Blindheimsvik 1 representant fra Vannlaget: Jan Petter Sønderland (Espen Molvær går ut) Sak 6 Innkomne forslag: - Orientering om reparasjon av brua Se sak 2, styrets beretning. - Innføring av eiendomsskatt Stranda kommune har gjort en skjønnsmessig vurdering/taksering av hyttene, for eksempel hytte til 1 mill. vil få 2000 kr. taksert i ligninga. Prisvurdering; beliggenhet, byggeår, kvm, bygslet tomt i forhold til eiertomt blir ikke tatt hensyn til. -Orientering om renseanlegget v/olaf Tyssing Tyssing orienterte(fra Jarle Fausafeltet). Kommunen har endret regler for utslepp, dette gjelder ikke bare Stranda, gjelder m.a. også Sykkylven, som tidligere godtok enkelt renseanlegg. Firmaet RMT vil leverte anlegg, dette står i plan, godtatt av Stranda kommune. Stigelia vil bli invitert med. Evt. inntil 200 hytter, slik at planen kan omfatte hele området. En må da ha to renseanlegg, ovenfor parkeringsanlegget(disse gravd ned). Hovedlinjen vil gå langs Nysetervatnet. Det vil bli satt opp flere pumpestasjoner, kan da lage med tynnere rør. Og en 4

5 vil legge rør med varmekabel pga kalde vinter. Sameie (dvs Tyssing&co) har ikke råd til å finansiere et så stort privat anlegg, det koster 5 10 mill. Renseanlegg, rør, graving mv. for anslagsvis 100 hytter til kr pr.hyttestand holder ikke. De som har tank må også koble seg til. Nytt bygg eller ved utbygging, må koble seg til. Kvitblikkhaugen har dette systemet og det fungerer (ikke lukt). Tidsperspektiv: ville begynne i år, men prosjektet må ha lages og komme inn i en Vann-og avløpsplan. De som har svart får først. 100 hytter først. Først-til møllaprinsippet gjelder. En må ha to renseanlegg side ved side. Rørgater blir laget, men den enkelte hytteeier må selv legge rør fra hytte til anlegget. En må samarbeide mellom hyttene. Evt. pumper må vurderes. På spørsmål: Jet-do vil sannsynligvis også være ok for anlegget. Hvis naturlig fall ok. Hvis ikke må en ha pumpestasjon. Altså: Forskjellig rørstørrelser og kvalitet. Betaler noenlunde likt, felleskostnader 200 hytter, finansierer selv fra hytte til tilkoblingspunktet. Serviceutgifter beregnet til ca kr pr år; tømming, tilsetting av kjemikalier, vaktmestertjeneste. Kan melde seg på Det blir sendt ut nabovarsel. (4 ukers svarfrist). Det gjenstår å ta vannprøver, finne kart. Når det går gjennom i kommunen, vil det bli sendt ut forespørsel til folk. På sikt vil kommunen ta over anlegget(5-10 år). Kommunen er pliktig etter plan og bygningsloven, det private selskapet får da tilbake momsen. En lager nå med Stranda Anleggsservice sammen med Steinar Aanning og Tyssing, et aksjeselskap: Nysetervatn avløpsanlegg. De har hatt ute anbud, og valgt Stranda anleggsservice og Steinar Aanning. Blir billigst for de som melder seg først pga at de er med på å ta opp lån m.m. Evt. overskudd i kassen, evt. 5

6 betale , så vil de få overskuddet (evt ) tilbake. Summen er ennå ikke satt. Manglet 10 personer for tilbudet. (Hver pumpestasjon må ha egen tank, krav fra Stranda kommune). Får ut tilbudet til høsten. Svar på spørsmål fra medlemmer: Samla plan sendes ut med nabovarsel, ledningsnettet vil vises der. Beregnes til 200 hytter. Mørelaft vil ikke forskuttere nytt felt med 13 hytter. Den enkelte hytteeier må betale tilknytning fra anlegg selv. Driftssikket anlegg? Har gode referanser. Orreneset har hatt anlegget siden 1990 ca. Har fungert. (Utvida, overordnet plan jobbes med nå). Spørsmål: kan modellen også brukes til oppgradering av vegen ved Nysetervatnet (som ikke er asfaltert)? Svar: Sak for neste årsmøte neste prosjekt? Sak 7 Eventuelt : -Veier og brøyting Alle medlemmene betaler det samme for brøyting (parkeringsplass + egne veger). -Morken sin sak: skal betale for bryting og vedlikehold for tomt 1 inntil det blir aktivitet på tomten, og i forhold til bruk av veien for tomt 2. Saken gis tilbakemelding ved leder. Møtet sluttet klokken Ca. 20 fremmøtte. Eva Walderhaug Sæther Sekr. 6

7 Webside: 7

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL 16.10.2014

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL 16.10.2014 SAK 3 HOVEDVEIAVTALE MELLOM SKARSDALEN VEL OG VEGEN GULSVIK DAMTJERN SAMEIE 1. UTVIKLINGEN AV VEINETTET 2. VEIGRUPPEN: BAKGRUNN OG ARBEID 3. STYRETS TILNÆRMING OG STRATEGI 4. INNSPILL FRA MEDLEMMER MED

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Dato for møte: (Møte 4) 18.11.2014 kl.18.00 20.00 (Hos Jan) Neste møte: Primo januar 15 Deltagere: Ann Evelyn Irgesund Jan Engebretsen Sylvi Frank (ref.)

Detaljer

HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 16 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2008 e-post: styret@hallangspollensvel.no

HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 16 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2008 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 16 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2008 e-post: styret@hallangspollensvel.no INFORMASJON Innkalling til Årsmøte Onsdag 2. april 2008 kl. 1900. Nytt sted: Molex kantine i Brynsveien

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Dato for møte: (Møte 2) 05.06.2014 kl. 18.30. (Hos Jan) Deltagere: Ann Evelyn Irgesund Jan Engebretsen Per Chr. Brynildsen Referat, oppfølgingspunkter

Detaljer

Referat fra informasjons- og tegningsmøte for VA-anlegg i Kjøvangen Grevlingen skole lørdag 22. mai 2010 kl 1400

Referat fra informasjons- og tegningsmøte for VA-anlegg i Kjøvangen Grevlingen skole lørdag 22. mai 2010 kl 1400 Referat fra informasjons- og tegningsmøte for VA-anlegg i Kjøvangen Grevlingen skole lørdag 22. mai 2010 kl 1400 Inviterte: Alle eiere av hytter, boliger og tomter i Kjøvangen, samt representanter fra

Detaljer

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Årsmøte Referat 2012 Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av referent. 3. Valg av ordstyrar.

Detaljer

Årsberetning Nordbyhagen Velforening 2014-2015

Årsberetning Nordbyhagen Velforening 2014-2015 Årsberetning Nordbyhagen Velforening 2014-2015 Årsmøtet for 2014 ble avholdt i Nordbyhagen Barnehage, Jessheim, 24.april 2014. Tilstede var 45 stk boligeiere. Etter årsmøtet har styret bestått av følgende

Detaljer

R E F E R A T. STED Rådhuset Skjeberg DATO: 15.11.09 KL. 11.00. REFERENT Leif Bergersen DATO: 19.11.09

R E F E R A T. STED Rådhuset Skjeberg DATO: 15.11.09 KL. 11.00. REFERENT Leif Bergersen DATO: 19.11.09 R E F E R A T FRA MEDLEMSMØTE STED Rådhuset Skjeberg DATO: 15.11.09 KL. 11.00 REFERENT Leif Bergersen DATO: 19.11.09 09.01.1. Velkommen Bredo Swanberg ønsket velkommen til medlemsmøtet og informerte om

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 30 stemmeberettigede, 1 fullmakter, totalt 31 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 41 hytter var representert på generalforsamlingen. DAGSORDEN. ÅPNING: Ingen innvendinger til innkallingen.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2012

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2012 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2012 15 fremmøtte - hvorav alle var stemmeberettiget. 1. Godkjenning av innkallingen/dagsorden. Godkjent. Ønske om å få innkallingen til årsmøtet pr. post

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av

Detaljer

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013 Saksliste 1/13 Valg av dirigent 2/13 Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøteprotokoll 3/13 Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2012 4/13 Godkjenning

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Dato for møte: (Møte 4) 16.10.2013 kl 18:30 20:15 (Hos Tine) Neste møte: Ekstraordinær generalforsamling 30.10.2013 kl 19:00 (I Holmsåsen Barnehage)

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING SAKSLISTE. Til husstandene i Askjellrud Huseierforening

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING SAKSLISTE. Til husstandene i Askjellrud Huseierforening Til husstandene i Askjellrud Huseierforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING Dato: 5. juni 2008 Tid: Klokken 18:30 Sted: Kantina på Røyslimoen Skole SAKSLISTE 1. Opprop og fastsetting

Detaljer

Det var pr 31.12.2008 34 betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap.

Det var pr 31.12.2008 34 betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap. REFERAT FRA ÅRSMØTE I USKEKALVEN VEL FOR REGNSKAPSÅRET 2008 Referent: Møteleder: Representant 1 for signering av møtereferat: Representant 2 for signering av møtereferat: Øyvind Gabrielsen Arne Oscar Løschbrandt

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS. Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av møteleder/møtesekretær 3. Valg av representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Solvang kolonihager avdeling 2

Solvang kolonihager avdeling 2 Solvang kolonihager avdeling 2 Årsmøte 26. september 2010 Dagsorden 1) Åpning og godkjenning av innkalling 2) Konstituering - valg av: a) møteleder b) referent c) tellekorps d) to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Styret innkalte til sameiermøte søndag 19.8.2012 kl 16.00. Sameiermøtet ble avholdt på Emmaus. Vedlegg til innkallingen var: Regnskap og revisjon 2011 2012

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

innkalling til kringsjå grendelags 30. ordinære generalforsamling Torsdag 27. mars 2014, Dagbo kl 18.30

innkalling til kringsjå grendelags 30. ordinære generalforsamling Torsdag 27. mars 2014, Dagbo kl 18.30 innkalling til kringsjå grendelags 30. ordinære generalforsamling Torsdag 27. mars 2014, Dagbo kl 18.30 Kringsjå Grendelag Dagsorden: 1. Konstituering 2. Meddelelse av ansvarsfrihet for styret 3. Årsberetning

Detaljer

revidert på ekstraordinær generalforsamling 26. oktober 2014 1. VEGEN 2. FORMÅL OG ANSVAR 3.VEGRETT Bnr. Bruk av grunn Andel

revidert på ekstraordinær generalforsamling 26. oktober 2014 1. VEGEN 2. FORMÅL OG ANSVAR 3.VEGRETT Bnr. Bruk av grunn Andel VEDTEKTER FOR VEILAGET SETERVEIEN, SKANSEVEIEN OG TORSBAKKEN revidert på ekstraordinær generalforsamling 26. oktober 2014 1. VEGEN Vegen omfatter Seterveien, Skanseveien og Torsbakken, samt stier, som

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EGGEDAL TURLAG 2013-2014

ÅRSMELDING FOR EGGEDAL TURLAG 2013-2014 ÅRSMELDING FOR EGGEDAL TURLAG 2013-2014 Organisering Styret: Nestleder Kasserer Sekretær Kommunensrep Lokal lag: Vestfjella Haglebu og omegn Varamedlem Gunbjørn Vidvei Kristian Medalen Knut Helge Ålien

Detaljer

1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer

1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer 1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer Leilighet: Fornavn: Etternavn: Aksjer/stemmer: A-3H Randi/Arlstidis Søgnen/Kaloudis 17 A-3V Inger Johanne/Petter Andreas Rein/Larsen

Detaljer

Årsmøtereferat SMFK 2006

Årsmøtereferat SMFK 2006 Årsmøtereferat SMFK 2006 Årsmøtet ble holdt i Soldatheimen på Værnes Flystasjon 14 mars kl 1900. Det var 14 medlemmer tilstedet. Godkjenning av stemmeberettigede: Samtlige oppmøtte var stemmeberettige

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2014 24.03.15

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2014 24.03.15 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2014 24.03.15 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 25 stemmeberettigede, 4 fullmakter, totalt 29 stemmer b. Valg

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

REFERAT OØ2SK 11.04.14

REFERAT OØ2SK 11.04.14 REFERAT OØ2SK 11.04.14 TILSTEDE: Leder, Kasserer, Vara RKM, O&I leder, HI leder, AK leder, 4 stk. observatører (11 stk. med stemmerett), totalt 21 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok

Detaljer