Elektronisk påmelding til NHF Region SørVest må være registrert før kl 24:00 den 30. april 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elektronisk påmelding til NHF Region SørVest må være registrert før kl 24:00 den 30. april 2014."

Transkript

1 1

2 2 VELKOMMEN til sesongen Det er flott å se at det er svært mange som har lyst til å være med og spille håndball. Regionstyret og administrasjonen vil gjøre sitt ytterste for at sesongen blir arrangert på en god måte. For å få det beste resultatet, er vi avhengig av at klubbene gjør sin del av jobben. Dere må melde på lag innenfor fristen, og dere må forsøke å melde på rett antall lag. Klubbene oppfordres til å melde på så mange lag som mulig ut i fra det spillergrunnlaget klubben har. Flere lag gir mer spilletid til hver enkelt spiller. Da er det mer gøy å være med, og spillerne fortsetter lengre! Påmelding til regionens serier skal skje elektronisk via Klubbsiden på innen 30. april 2014 kl mai 2014 er den elektroniske påmeldingssiden stengt. Kristiansand, 10. april 2014 NHF Region SørVest Tor-Jan Stokkedal (sign) Leder Inger Berit Høiklev (sign) Seksjonsleder Hjemmeside og Facebook Hold deg oppdatert ved å følge med på regionens hjemmeside -. Der finner du blant annet - oppdaterte terminlister, resultater og tabeller - dommerdagbøker - informasjon om samlinger og uttak til utviklingsmiljøer - kursinformasjon - lover, regler og skjemaer - treningstips og fagstoff - andre nyheter I tillegg kan du følge aktiviteten i regionen på Facebook-siden vår Håndball i SørVest. Kom gjerne med innspill dersom det er noe du synes vi bør ha med på sidene våre.

3 3 Startkontingent 4. divisjon Kr divisjon Kr divisjon Kr HU lag Kr J/G 18 Kr J/G 17 Kr J/G 16 Kr J/G 15 Kr J/G 14 Kr J/G 13 Kr J/G 12 Kr J/G 11 Kr J/G 10 Kr J/G 9 Kr Minihåndball Kr 0 Klubbene dekker alle dommerutgifter i Minihåndball og Aktivitetsserier. I øvrige serier er dommerutgifter inkludert i startkontingenten. Vi gjør oppmerksom på at totalbeløpet i påmeldingen er utgangspunktet for fakturagrunnlaget. Faktureringen deles i to deler, 50 % av totalbeløpet har forfall Resten av totalbeløpet har forfall Det henvises til avsnittet Opplegg for serien 2014/15 les dette nøye før påmelding! Dommere Klubben melder på dommerne samtidig som de melder på lag. Deretter må hver enkelt dommer selv aktivere seg og bekrefte at de vil være med å dømme. De som gjør dette innen 1. juni, får automatisk tilsendt NHF sitt adgangskort. Klubber som ikke oppfyller dommerkvote ihht NHF Region SørVest Kampreglement 5 og Seriereglementet 1-2, må betale gebyr. De klubber som har flere dommere enn kvoten tilsier, får utbetalt et avregnet beløp ved sesongslutt. Gebyr for manglende dommer (kravet er én dommer pr. to lag) vil for sesongen 2014/15 være kr Dersom klubben bare har ett lag, må det meldes på minst én dommer.

4 4 Tilbud og påmeldingsfrister Påmeldings frist Dommere 30. april Minihåndball 30. april Aktivitets serie 30. april Region serie 30. april Regionalt sluttspill Nr. 1 og 2 i Agder/Rog Nasjonalt tilbud 30. april Gjelder tilbud merket med * J/G 6 8 X J/G 9 X J/G 10 X J/G 11 X J/G 12 X X J/G 13 X X X J/G 14 X X X Nasjonalt sluttspill for Regionsmester J/G Region Vest er arrangør april 2015 J/G 15 X X Rica Cup Bylag i Trondheim. 27. februar - 1. mars 2015 J/G 16 X X Bringserien 16 * J/G 17 X X NM regionslag J/G 18 X X Landsserien * Senior div X X NM senior * NM junior * HU X Landsturnering i Stjørdal august 2014 Veteran X Veteran NM i Bergen * oktober 2014

5 5 Opplegg for serien 2014/2015 o Seriestart for de fleste serier er planlagt til 20. september De yngste gutteklassene starter hovedsakelig etter høstferien. o Pulje- og avdelingsoppsettene blir lagt ut på til høring, slik at klubbene får anledning til å påvirke oppsettene. De vil være tilgjengelig fra mandag 15. mai. Høringsfristen er fredag 25. mai. o Terminlisten for Aktivitetsserien (9-11 år) offentliggjøres fredag 27. juni. o Forslag til terminlister for øvrige klasser offentliggjøres onsdag 21. august og har høringsfrist fredag 29. august. o Klubber som ønsker å spille hjemmekamper på ukedager, vil få mulighet til dette. Klubben må da skrive det i kommentarfeltet ved påmelding av hvert enkelt lag. o Terminlistene blir offentliggjort 10 dager før seriestart. o Det arrangeres Regionale sluttspill i de klassene hvor det ikke spilles regionsserie. For sesongen vil dette gjelde klassene J/G 13 og 14 år. Sluttspillet arrangeres helgen mars 2015 (Palmehelga) i Kristiansand. Seniorlag En spiller kan delta på seniorlag fra og med den dag vedkommende fyller 16 år. 4. divisjon vil bli prioritert ved kamp- og dommeroppsett, og vi forventer derfor full seriøsitet av lagene. Behandling av lagene i 4. divisjon vil ligge nær opptil Norges Håndballforbunds behandling av høyere divisjoner. Regionstyret kan, fra sesong til sesong, dispensere fra det for hver divisjon fastsatte lagsantall hvis spesielle forhold tilsier det. Nedrykk av "overtallige" lag vil komme i tillegg til det ihht. bestemmelsene ordinære opp-/nedrykk og kvalifisering. En klubb kan stille mer enn ett lag pr. klasse. Det lavere lag må spille minst én divisjon lavere enn det høyere lag. En klubb kan ha flere enn ett lag i regionens laveste divisjon. Laget på førsteplass etter endt serie premieres som Avdelingsvinner (inntil 15 personer). 4. divisjon Kvinner Består av inntil 3 avdelinger Menn Består av inntil 3 avdelinger 5. divisjon Kvinner Består av inntil 3 avdelinger Menn Består av inntil 3 avdelinger 6. divisjon Kvinner Består av inntil 3 avdelinger

6 6 HU-serien Serien vil bli arrangert som aktivitetsserie med 2 kamper pr. dag. Premiering Alle avdelingsvinnere fra og med 12-årsklassen premieres med lagsplakett og t-skjorte for inntil 15 personer pr lag. I regionalt sluttspill og regionserien vil lagene som kommer på 1. til 3. plass bli premiert med lagsplakett og inntil 15 deltakerplaketter pr lag. Lag som har fått innvilget dispensasjoner vil ikke bli premiert, selv om de kommer på 1., 2. eller 3. plass, uavhengig av om det er nivå A eller B. I Aktivitetsseriene (9 til 11 år) vil alle spillere bli premiert med medalje innenfor følgende begrensninger: Klubben får inntil 12 medaljer pr lag i 11-årsklassen og inntil 8 medaljer pr lag i 9- og 10 årsklassen. Det er viktig at klubben melder på tilstrekkelig antall lag, slik alle kan få premie. Klubben er selv ansvarlig for utdeling av premiene til sine medlemmer. Medaljene deles ut på klubbledermøtene på våren, eller de kan hentes på regionskontoret ved avslutningen av sesongen. I Minihåndball (6 til 8 år) har arrangøren av hvert enkelt arrangement ansvar for premiering. Spillere i Håndball for utviklingshemmede premieres med deltakerpremie til inntil 15 spillere pr lag.

7 7 Påmelding av aldersbestemte lag Lag i klassene J/G 9, 10 og 11 år kan unntaksvis meldes på gjennom hele sesongen. Påmeldingen pr 30. april må likevel være mest mulig reell på grunn av reservering av halltid og inndeling i puljer. Lag som blir påmeldt etter fristen, kan ikke regne med å komme i den puljen de ønsker. Kamptilbud ungdomshåndball Figuren under gir en skjematisk oversikt over kamptilbudet i ungdomshåndballen. Hensikten er å få flest mulig jevne og spennende kamper som gir utvikling og utfordringer for alle. A-seriene og Regionseriene er ment å være serier som skal gi de beste lagene et best mulig sportslig kamptilbud. B-seriene skal være et kamptilbud for de nest beste lagene. Det er ikke intensjonen med B-serien at de beste lagene skal bruke den som en treningsarena for sine beste spillere. Det forventes at klubber og lag respekterer dette og forholder seg til intensjonene. Regionserie Øvet Agder Øvet Rogaland A-serie Agder A-serie Rogaland B-serie Agder B-serie Rogaland 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17/18 år Maksimalt 12 lag pr avdeling. Én avdeling for hele regionen pr klasse. Antall avd bestemmes av påmeldingen. Én avdeling for Agder og én avdeling for Rogaland pr klasse. Normalt inntil 10 lag pr avdeling. Det settes opp så mange avdelinger som påmeldingen gir grunnlag for. Antall lag pr avdeling kan fravikes dersom påmeldingen tilsier det. Man forsøker å ta geografiske hensyn ved oppsett av avdelingene. Antall lag pr avdeling kan fravikes dersom påmeldingen tilsier det.

8 8 JENTER/GUTTER 17 og18 (født 1997 eller senere) Regionen ønsker å styrke kamptilbudet for de eldste aldersbestemte klassene. For å få et bredest mulig lagsgrunnlag, slås 17- og 18-årsklassen sammen og deles i to nivåer. Klubber som har spillere i aktuell aldersgruppe, oppfordres sterkt om å melde på lag i denne klassen fremfor å melde dem på i seniorklassen. Det vil gi et bedre og mer utviklende kamptilbud for denne gruppen. JENTER/GUTTER 17 OG 18 NIVÅ A Det spilles Regionserie i disse klassene. Vinnerne blir Regionsmester. JENTER/GUTTER 17 OG 18 NIVÅ B Nest høyeste nivå deles inn i avdelinger i Rogaland og Agder med inntil 10 lag i hver avdeling. Det spilles dobbel serie og vinnerne blir Avdelingsvinner. JENTER/GUTTER 16 (født 1998 eller senere) JENTER/GUTTER 16, NIVÅ A Det spilles Regionserie i disse klassene. Vinnerne blir Regionsmester. JENTER/GUTTER 16, NIVÅ B Nest høyeste nivå deles inn i avdelinger i Rogaland og Agder med inntil 10 lag i hver avdeling. Det spilles dobbel serie og vinnerne blir Avdelingsvinner. JENTER/GUTTER 15 (født 1999 eller senere) JENTER/GUTTER 15, NIVÅ A Det spilles Regionserie i disse klassene. Vinnerne blir Regionsmester. De seks beste lagene fra J/G14 nivå A i Rogaland og Agder i sesongen er i utgangspunktet kvalifisert til å delta i regionserien for J/G15. Andre lag som ønsker å delta på øverste nivå, kan angi dette i påmeldingen og vil bli satt på venteliste. Det kan bli aktuelt å arrangere kvalifiseringskamper mellom disse lagene dersom flere ønsker å delta på øverste nivå. Primært kan hver klubb kun delta med ett lag på øverste nivå. Dersom to lag fra samme klubb er kvalifisert til deltakelse, vil det bli innhentet opplysninger om hvilke spillere som deltar på hvilket lag. Det vil ikke være anledning til å flytte spillere mellom lagene. Med bakgrunn i diskusjonene fra møtene om ungdomshåndballen, vil det bli vurdert å sette opp en lokal serie i henholdsvis Rogaland og Agder som nivåmessig vil ligge mellom A og B for Jenter 15. Skriv gjerne i kommentarfeltet dersom dette er av interesse for klubben. Tilbudet vil bli vurdert igangsatt ut i fra tilbakemeldinger.

9 9 JENTER/GUTTER 15, NIVÅ B Nest høyeste nivå deles inn i avdelinger i Rogaland og Agder med inntil 10 lag i hver avdeling. Det spilles dobbel serie og vinnerne blir Avdelingsvinner. JENTER/GUTTER 14 (født 2000 eller senere) JENTER/GUTTER 14, NIVÅ A Høyeste nivå består så langt mulig av én avdeling i Agder og én i Rogaland med inntil 12 lag i hver avdeling. Det spilles dobbel serie og vinnerne blir avdelingsvinner. Det arrangeres sluttspill for de to beste lagene i Agder og Rogaland for å kåre Regionsmester. Regionmesteren vil få plass i det nasjonale sluttspillet. JENTER/GUTTER 14, NIVÅ B Nest høyeste nivå deles inn i avdelinger i Rogaland og Agder med inntil 10 lag i hver avdeling. Det spilles dobbel serie og vinnerne blir Avdelingsvinner. JENTER/GUTTER 13 (født 2001 eller senere) JENTER/GUTTER 13, NIVÅ A Høyeste nivå består så langt mulig av én avdeling i Agder og én i Rogaland med 10/20 lag i hver avdeling. Det spilles dobbel/enkel serie og vinnere blir avdelingsvinner. Det arrangeres sluttspill for de to beste lagene i Agder og Rogaland for å kåre Regionsmester. JENTER/GUTTER 13, NIVÅ B Nest høyeste nivå deles inn i avdelinger i Rogaland, Aust- og Vest-Agder med inntil 10 lag i hver avdeling. Det spilles dobbel serie og vinneren blir Avdelingsvinner. JENTER/GUTTER 12 (født 2002 eller senere) Vi trenger flest mulig opplysninger om lagenes håndballerfaring ved påmelding. Nivå 1 er viderekommende nivå, nivå 2 er nybegynnernivå. Vinnerne premieres som avdelingsvinner. Det vil bli tatt geografiske hensyn. Avdelingene vil i størst mulig grad bestå av 8 10 lag.

10 10 Håndball for barn fra 6 til 11 år AKTIVITETSSERIE (9, 10 og 11 år) Det lages ikke tabeller i Aktivitetsseriene. Spillebegrensningene i NHFs Lov, kamp- og konkurransereglement gjelder ikke for klassene G/J 9, 10 og 11 år. JENTER/GUTTER 11 (født 2003 eller senere) 6 SPILLERE PÅ HVERT LAG! Serien blir arrangert som aktivitetsserie. I 11-årsklassen er det spill 6 mot 6. Det vil si at det er 5 utespillere på hvert lag. Ved færre spillere på banen samtidig, blir det større plass og større utvikingsmuligheter for den enkelte spiller og det enkelte lag. Vi mener at dette i større grad vil være med på å gi barna en naturlig utvikling og en større mestringsfølelse. 11-åringene spiller på full bane. Det benyttes ordinære håndballmål med nedsenket tverrligger. Det spilles etter eget spilleopplegg med 2 kamper pr dag. JENTER/GUTTER 10 (født 2004 eller senere) Serien blir arrangert som aktivitetsserie. Fra og med denne sesongen, vil 10-årsserien være en kombinasjon av spill på både liten og stor bane. Det samlede kamptilbudet for 10-åringene vil omfatte 5 arrangement med spill på liten bane og 3 arrangement med spill på stor bane. Spill på liten bane vil foregå på tvers av banen med minihåndballmål. Det spilles etter eget spilleopplegg med inntil 3 kamper pr dag. Det benyttes 4 spillere på banen samtidig. Det bør ikke være mer enn maks 6 spillere på hvert lag. Spill på stor bane vil gjennomføres etter samme mal som for 11-åringene, med 6 spillere på hvert lag. Kampene spilles på full bane. Det benyttes ordinære håndballmål med nedsenket tverrligger. Det spilles etter eget spilleopplegg med 2 kamper pr dag. Klubbene melder på lag med utgangspunkt i spill på liten bane. Skriv også i kommentarfeltet hvor mange lag klubben ønsker å ha med i spill på stor bane. Husk å registrere kontaktperson med e-postadresse for videre informasjon. Meld på tilstrekkelig antall lag, slik at alle spillerne får mest mulig spilletid.

11 11 JENTER/GUTTER 9 (født 2005 eller senere) Spill på liten bane vil foregå på tvers av banen med minihåndballmål. Det spilles etter eget spilleopplegg med inntil 3 kamper pr dag. Det benyttes 4 spillere på banen samtidig. Det bør ikke være mer enn maks 6 spillere på hvert lag. Meld på tilstrekkelig antall lag, slik at alle spillerne får mest mulig spilletid. MINIHÅNDBALL (Jenter/Gutter 8 år) For å gi et bedre tilbud til de eldste spillerne i Minihåndball vil denne aldersgruppen bli delt mellom gutter og jenter. Intensjonen er at dette skal gi et bedre sportslig tilbud og jevnere kamper for både gutter og jenter. Dersom det er nødvendig for å stille lag, er det mulig å benytte blandede lag. For øvrig følger denne klassen de samme reglene som i Minihåndball for blandede lag. MINIHÅNDBALL (6 og 7 år blandede lag) Klubbene vil bli inndelt i ringer som i størst mulig grad tar hensyn til geografi, kjønnsfordeling og antall spillere i hver klubb. Regionen avsetter halltid til turneringer, og klubber som har spesielle ønsker om dato bes melde dette til Regionen. Det vil bli lagt opp til fire turneringer pr sesong. I disse aldersklassene skal klubbene melde fra 1. mai om de skal ha minihåndball for kommende sesong. 20. september er fristen for å melde på antall spillere i de ulike årsklassene, og fordeling mellom gutter og jenter. (Ikke antall lag.) Minihåndball er viktig for den videre rekrutteringen. Vi oppfordrer derfor klubbene til å melde på flest mulig barn.

12 12 Samarbeidsformer mellom klubber Det er et overordnet mål å opprettholde flest mulig lag for å kunne lage gode serier og gode konkurransetilbud. I noen situasjoner vil det likevel være nødvendig og/eller hensiktsmessig å inngå ulike former for samarbeidsavtaler for å sikre et sportslig tilbud eller for å kunne gi enkeltspillere utviklingsmuligheter som vedkommende ikke kan få i egen klubb. I disse situasjonene oppfordres klubben om å søke løsninger som i størst mulig grad opprettholder eller øker antall lag. Partnerklubbsamarbeid NHFs lov- kamp og konkurransereglement 14 inneholder bestemmelser om partner- og prestasjonsklubbsamarbeid. Søknadsfristen er 1. mai. Det er viktig at klubber som ønsker å benytte denne samarbeidsformen setter seg godt inn i regelverket. Sammensatte lag For å kunne opprettholde et håndballtilbud i klubber med for få spillere, kan to eller flere klubber søke om å få stille med sammensatt lag (også senior). Jmf. NHFs Lovkamp- og konkurransereglement Det må søkes Regionstyret om tillatelse til dette, uavhengig av påmelding til serien. Søknadsfrister for lag i kl G/J år i A avdelinger samt seniorlag er 31. august, for øvrige lag er fristen 15. oktober. Søknadsskjema finner du på våre hjemmesider. Bestemmelsene om sammensatte lag kan også benyttes for å gi talentfulle spillere mulighet til å for eksempel trene med og spille for en annen og bedre klubb i regionserien nivå A, mens vedkommende fortsatt har klubbtilhørighet, trener og spiller kamper i B-serien for sin opprinnelige klubb. Hensikten er å bidra til å opprettholde laget i B-serien, la spilleren få beholde tilhørigheten til sin opprinnelige klubb, samtidig som vedkommende får bedre sportslig utviklingsmuligheter med et bedre lag.

13 13 Dispensasjoner Hovedregelen er selvsagt at spillerne på et lag ikke skal være eldre enn den årsklassen de deltar i. Det er likevel anledning til å kunne søke dispensasjon om å få benytte overårig spiller i visse tilfeller. Lag som har fått innvilget å bruke spillere på dispensasjon, er merket med * i terminlisten. Reglene for dispensasjoner har hjemmel i NHF Region SørVest sitt seriereglement pkt 2-2 Dispensasjoner og i Kampreglementet 6. Det står utrykkelig at dispensasjoner ikke skal brukes for å styrke laget, men for å kunne gi et sportslig tilbud til enkeltspillere og for at klubben skal kunne opprettholde et lag i serien. Reglementets bestemmelser vil bli overholdt, slik at det gis maksimalt dispensasjon til tre spillere pr lag hvorav én kan være på banen av gangen. Dispensasjonen gjelder kun i regionens serier i inneværende sesong. Lag som har med spillere på dispensasjon, kan ikke bli nummer 1, 2 eller 3 i sin klasse/avdeling og kan derfor heller ikke delta i sluttspill. Det er klubben som har fått innvilget dispensasjonene som har ansvaret for å "holde seg til spillereglene" og ikke benytte flere spillere med dispensasjon på banen enn hva de har fått innvilget. Dommere og sekretariat skal også påse at regelverket overholdes. Dersom ikke vilkårene for dispensasjonen overholdes, vil denne bli inndratt.

14 14 Spillerutvikling Regionen legger stor vekt på å ha utviklingsmiljøer for spillerne som muliggjør identifisering og utvikling av talentene. Spilleren kan første gang delta i regionens utviklingsmiljø den sesongen de er 13 år. Alle klubber inviteres til å melde inn spillere i den laveste årsklassen, men det er viktig at det gjøres en reell vurdering av om spilleren er egnet til å delta på dette tilbudet. Blant annet skal spillere som meldes inn, gjennomføre tre treningsaktiviteter pr uke. For de eldre aldersklassene foretar trenerne for de ulike miljøene uttaket i samarbeid med regionen. Etterhvert som spillerne blir eldre, spisses uttaket. Dersom klubbene har spillere over 13 år som de ønsker å få vurdert med tanke på deltakelse i utviklingsmiljø, må de ta kontakt med regionen. Nærmere opplysninger om hvilke egenskaper og ferdigheter som vektlegges ved uttak til utviklingsmiljøene er beskrevet på regionens nettside under punktet Utviklingsmiljøer i høyre marg. Trenerutvikling Faglig utvikling som trener er viktig! Både fordi laget da vil prestere bedre over tid, men like mye fordi det gir større trygghet i utøvelsen av trenerjobben. Et av de beste virkemidlene for å bli en bedre trener er å gå på trenerkurs. Da lærer du konkret hvordan øvelser kan legges opp, du lærer noe om hvorfor det er lurt å gjøre det ene eller det andre, og du får et nettverk blant andre trenere og ledere. Regionen arrangerer hver sesong flere kurs tilpasset ulike nivåer. Om du er en foreldre som har sagt ja til å trene et lag for første gang, eller har trent lag i flere sesonger, så vil du finne kurs som vil være med på å øke kompetansen din. Bli med på en faglig utvikling og vær forberedt til nye utfordringer. Basistilbud Barnehåndball Grunnutdanning for trenere (regionalt) Topputdanning for trenere (sentralt) Impulskurs Trener 1 Trener 2 Trener 3 Trener 4 3 timer 12 moduler á 4 timer 20 moduler á 4 timer Topptrenerutdanning Topphåndballutdanning

15 15 Aldersbestemmelser, spilletider og ballstørrelser Aldersgrensen regnes fra 1. januar det året serien starter. * Dispensasjon fra Norges Håndballforbund sine regler gjort av Regionstyret. Dispensasjonen gjelder kun for spill i regionens serier, spill på liten bane. Klasse Alder/Født Antall spillere Spilletid Pause Ballstr IHFs bestemmelser for ballstørrelse Kvinner SR Fra fylte 16 år 14 2 x IHF 2 (54-56 cm/ gram) Jenter eller senere 14 2 x IHF 2 (54-56 cm/ gram) Jenter eller senere 14 2 x IHF 2 (54-56 cm/ gram) Jenter eller senere 14 2 x IHF 2 (54-56 cm/ gram) Jenter eller senere 14 2 x IHF 2 (54-56 cm/ gram) Jenter eller senere 14 2 x IHF 2 (54-56 cm/ gram) Jenter eller senere 12 2 x IHF 1 (50-52 cm/ gram) Jenter eller senere 12 2 x IHF 1 (50-52 cm/ gram) Jenter eller senere 12 2 x IHF 1 (50-52 cm/ gram) Jenter eller senere 12 2 x (47-49 cm/ gram) Jenter 10 * 2004 eller senere x (47-49 cm/ gram) Jenter eller senere x (47-49 cm/ gram) Menn SR Fra fylte 16 år 14 2 x IHF 3 (58-60 cm/ gram) Gutter eller senere 14 2 x IHF 3 (58-60 cm/ gram) Gutter eller senere 14 2 x IHF 3 (58-60 cm/ gram) Gutter eller senere 14 2 x IHF 3 (58-60 cm/ gram) Gutter eller senere 14 2 x IHF 3 (58-60 cm/ gram) Gutter eller senere 14 2 x IHF 2 (54-56 cm/ gram) Gutter eller senere 12 2 x IHF 2 (54-56 cm/ gram) Gutter eller senere 12 2 x IHF 1 (50-52 cm/ gram) Gutter eller senere 12 2 x IHF 1 (50-52 cm/ gram) Gutter 11(+10) 2003 eller senere 12 2 x (0) IHF 1 (50-52 cm/ gram) Gutter 10* 2004 eller senere x (47-49 cm/ gram) Gutter eller senere x (47-49 cm/ gram) HU 14 2 x 15 5

16 16 Hva kan min klubb gjøre for å få best mulig terminlister for våre lag? Melde på lagene på riktig nivå. Meld på tilstrekkelig antall lag, slik at alle spillerne får mest mulig tid på banen. Bruk kommentarfeltet aktivt for hvert enkelt lag! Skriv inn lagets ønsker - for eksempel om laget ønsker to bortekamper samme dag ved lange reiser. Se nøye gjennom pulje, avdelings- og divisjonsoppsettene når disse er ute til høring og gi tilbakemelding dersom dere ønsker endringer eller oppdager feil. Se nøye gjennom terminlistene når disse er ute til høring og meld inn eventuelle feil eller ønsker om endringer. Husk å kontakte motstander før eventuelle endringer meldes Regionen. Det er klubbene selv som er ansvarlig for å ta hensyn til eventuelle kampkollisjoner for spillere som deltar på flere lag. Terminoppsettet fra regionen tar kun hensyn til kollisjoner med Bring- og Landsserien. Overholde alle tidsfrister!

Elektronisk påmelding til NHF Region SørVest må være registrert før kl 24:00 den 30. april

Elektronisk påmelding til NHF Region SørVest må være registrert før kl 24:00 den 30. april 1 2 VELKOMMEN til serien 2011-2012 Det er flott å se at det er svært mange som har lyst til å være med og spille håndball. Regionstyret og administrasjonen vil gjøre sitt ytterste for at sesongen blir

Detaljer

NHF Region SørVest innbyr til sesongen 2009/2010

NHF Region SørVest innbyr til sesongen 2009/2010 NHF Region SørVest innbyr til sesongen 2009/2010 VELKOMMEN TIL SERIEN 2009/2010 Det er flott å se at det er svært mange som har lyst til å være med og spille håndball. Regionstyret og administrasjonen

Detaljer

Invitasjon til sesongen Velkommen til sesongen

Invitasjon til sesongen Velkommen til sesongen Invitasjon til sesongen 2015-16 Velkommen til sesongen 2015-16 Generell informasjon og påmeldingsfrister Barnehåndball Ungdomshåndball Seniorhåndball Håndball for utviklingshemmede Dommere Påmeldingsavgifter

Detaljer

Invitasjon til sesongen

Invitasjon til sesongen Invitasjon til sesongen 206-7 Velkommen til sesongen 206-7 Generell informasjon og påmeldingsfrister Barnehåndball Ungdomshåndball Seniorhåndball Håndball for utviklingshemmede Dommere Påmeldingsavgifter

Detaljer

Invitasjon til sesongen

Invitasjon til sesongen Invitasjon til sesongen 2017-18 INVITASJON TIL SESONGEN 2017-18 1 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2017-18 3 1. GENERELL INFORMASJON 4 2. PÅMELDINGSFRISTER 6 3. BARNEHÅNDBALL (6-11 ÅR) 7 3.1 MINIHÅNDBALL GENERELT

Detaljer

Norges Håndballforbund Region SørVest. Seriereglement

Norges Håndballforbund Region SørVest. Seriereglement Norges Håndballforbund Region SørVest Seriereglement Vedtatt på Regionstinget mai 2004 Sist oppdatert 26. februar 2014 Seriereglement NHF Region SørVest 1. BESTEMMELSER FOR NHF REGION SØRVEST 1-1 Generelt.

Detaljer

Norges Håndballforbund Region SørVest. Seriereglement. Vedtatt på Regionstinget mai 2004

Norges Håndballforbund Region SørVest. Seriereglement. Vedtatt på Regionstinget mai 2004 Norges Håndballforbund Region SørVest Seriereglement Vedtatt på Regionstinget mai 2004 Sist oppdatert 27. Juni 2017 1 Seriereglement NHF Region SørVest 1. BESTEMMELSER FOR NHF REGION SØRVEST 1-1 Generelt.

Detaljer

Informasjonshefte om spiller utvikling sesongen 2008-2009

Informasjonshefte om spiller utvikling sesongen 2008-2009 Informasjonshefte om spiller utvikling sesongen 2008-2009 Informasjon om regionens spiller utviklings miljøer Regionen ønsker å informere om alle de forskjellige utviklings tiltak, som utøvere og lag kan

Detaljer

INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN 2016-2017

INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN 2016-2017 INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN 2016-2017 SESONG START SESONG SLUTT Sesongstart er 10.-11. september 2016. Serieslutt er 01.-02. april 2017. Regionsmesterskap U14, U16,U19: 22.-23. april

Detaljer

Hånd(ball)boka Sesongen 2014-2015

Hånd(ball)boka Sesongen 2014-2015 1 Innholdsfortegnelse 1. Kontaktopplysninger... 3 2. Ansatte... 4 3. Regionstyret... 6 4. Barnehåndball 6-11 år... 7 4.1 Minihåndball (6-8 år)... 7 4.2 Aktivitetsserie (9-11 år)... 8 5. Kamptilbud ungdomshåndball...

Detaljer

REGIONSTINGET Presentasjonsmateriell klubbledermøtene

REGIONSTINGET Presentasjonsmateriell klubbledermøtene Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere undertittelstil i malen REGIONSTINGET 2014 Presentasjonsmateriell klubbledermøtene Én av sju regioner Norges Håndballforbund

Detaljer

HANDLINGSPLAN HÅNDBALLKLUBBEN EIDSBERG

HANDLINGSPLAN HÅNDBALLKLUBBEN EIDSBERG HANDLINGSPLAN HÅNDBALLKLUBBEN EIDSBERG 2016-2019 Innledning; Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten HK Eidsberg ønsker å tilby spillere, trenere, dommere, ledere og foresatte. Planen skal

Detaljer

SESONGEN Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter

SESONGEN Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere undertittelstil i malen SESONGEN 2014-15 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter Håndballens verdier Hovedoppgaver Arrangement

Detaljer

Aldersgrenser sesongen 2008/2009. Aldersdispensasjoner. GENERELLE BESTEMMELSER Vedtatt av regionstyret januar 2008

Aldersgrenser sesongen 2008/2009. Aldersdispensasjoner. GENERELLE BESTEMMELSER Vedtatt av regionstyret januar 2008 GENERELLE BESTEMMELSER Vedtatt av regionstyret januar 2008 Aldersgrenser sesongen 2008/2009 Klasse 20 år: Født i 1988 eller senere. Klasse 18 år: Født i 1990 eller senere Klasse 17 år: Født i 1991 eller

Detaljer

SESONGEN 2013/2014 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter

SESONGEN 2013/2014 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere undertittelstil i malen SESONGEN 2013/2014 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter Hovedoppgaver Stor aktivitet i den primære

Detaljer

Cup reglement Landsås Cup 10-12 juni 2016

Cup reglement Landsås Cup 10-12 juni 2016 Cup reglement Landsås Cup 10-12 juni 2016 (ORDENSREGLEMENT OG VILKÅR) Landsås Cup er ett håndballarrangement som følger reglementet som er gitt av Norges Håndballforbund region Midt sesongen 2015/2016,

Detaljer

KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST

KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST Vedtatt på Regionstinget 12. 13. mai 2012. 1. NHFs LOV, KAMP- OG KONKURRANSE REGLEMENT Alle klubber tilsluttet NHF Region Vest skal arrangere og spille sine kamper i overensstemmelse

Detaljer

Opprykk- nedrykk NHFs serier i Region SørVest sesongen 2015/16

Opprykk- nedrykk NHFs serier i Region SørVest sesongen 2015/16 nedrykk NHFs serier i Region SørVest sesongen 2015/16 2. divisjon kvinner 3. divisjon kvinner 2. divisjon menn 3. divisjon menn NHF seriene, 2. divisjon avdeling 3 og 3. divisjon avdeling 7 består av lag

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil våren 2016. Klikk for å redigere undertittelstil i malen

Klikk for å redigere tittelstil våren 2016. Klikk for å redigere undertittelstil i malen Klikk for å redigere tittelstil Klikk Velkommen for å redigere til tittelstil Infomøte våren 2016 Klikk for å redigere undertittelstil i malen Det inviteres til: Regionseriespill stor bane i klassene:

Detaljer

Kvam IL Håndball. Sportsplan. www.kvamil.no 1

Kvam IL Håndball. Sportsplan. www.kvamil.no 1 Kvam IL Håndball Sportsplan 2015 www.kvamil.no 1 Sportsplan håndball Kvam IL Overordna Sportsplan Planen skal brukes som en rettesnor og redskap for de ansvarlige rundt hvert lag. Det skal være enkelt

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil NHF Region Vest Sesongen 2011/12. Klikk for å redigere tittelstil. Klikk for å redigere undertittelstil i malen

Klikk for å redigere tittelstil NHF Region Vest Sesongen 2011/12. Klikk for å redigere tittelstil. Klikk for å redigere undertittelstil i malen Spillmeny Klikk for å redigere NHF Region Vest Sesongen 2011/12 Klikk for å redigere Klikk for å redigere under i malen Klikk for å redigere SESONGEN 2011/12 Sesongstart planlegges i uke 35 i 2011. Noen

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil. Klikk Velkommen for å redigere til tittelstil informasjonsmøte. Klikk for å redigere undertittelstil i malen

Klikk for å redigere tittelstil. Klikk Velkommen for å redigere til tittelstil informasjonsmøte. Klikk for å redigere undertittelstil i malen Klikk for å redigere tittelstil Klikk Velkommen for å redigere til tittelstil informasjonsmøte Klikk for å redigere undertittelstil i malen Klikk for å redigere tittelstil Klikk Spilltilbud for å redigere

Detaljer

Håndbok for arrangører. i serien 2009/2010. FOTO: Bjørn Hove. E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091

Håndbok for arrangører. i serien 2009/2010. FOTO: Bjørn Hove. E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091 FOTO: Bjørn Hove Håndbok for arrangører i serien 2009/2010 NHF Region Midt-Norge Post: Idrettens Hus 7495 TRONDHEIM Besøk: Klostergt. 90 E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091 NHF Region

Detaljer

Håndball for alle. Barnehåndball Øvingsforslag

Håndball for alle. Barnehåndball Øvingsforslag Håndball for alle Barnehåndball Øvingsforslag Seks øktforslag for barnehåndball Vi presenterer her seks forslag til økter for deg som leder og trener barn i alderen 6-12 år. Disse øktene skal kunne tilpasses

Detaljer

SAMMENSATTE LAG. Eventuelle spørsmål rettes til NHF Region SørVest, e-post eller tlf

SAMMENSATTE LAG. Eventuelle spørsmål rettes til NHF Region SørVest, e-post eller tlf Revidert 31.07.17 SAMMENSATTE LAG For NHF Region SørVest gjelder følgende: Søknadsfrister 31. august for seniorlag og aldersbestemte lag i følgende klasser: o Regionserie 15 år o A-serie 13 og 14 år 15.

Detaljer

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

SESONGEN 2015-16 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter

SESONGEN 2015-16 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter Håndballens verdier Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere undertittelstil i malen SESONGEN 2015-16 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter Håndballens verdier Hovedoppgaver

Detaljer

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd disponeres slik: Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner:

Detaljer

Vi presenterer sesongen 2016 2017

Vi presenterer sesongen 2016 2017 Vi presenterer sesongen 2016 2017 Håndball for alle I samarbeid med NORGES HÅNDBALLFORBUND REGION ØST 2 For kontaktinfo og full meny se www.egon.no INNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon... 4 Påmeldingsavgift...

Detaljer

Serien 2015. Ytterligere nedrykk øker proporsjonalt med antall lag som rykker ned fra 3. divisjon

Serien 2015. Ytterligere nedrykk øker proporsjonalt med antall lag som rykker ned fra 3. divisjon Serien 2015 Menn 4. divisjon 3 avdelinger a 12 lag Opprykk: Vinner i hver avdeling rykker opp til 3. divisjon Nedrykk: De to siste lag i hver avdeling rykker ned i 5. divisjon Ytterligere nedrykk øker

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Temaserien 12 år. Informasjonshefte sesongen 2011-2012

Temaserien 12 år. Informasjonshefte sesongen 2011-2012 Temaserien 12 år Informasjonshefte sesongen 2011-2012 Informasjon om regionens spillerutviklingsmodell Regionen ønsker å informere om de forskjellige utviklingstiltak som utøvere og lag kan være med på.

Detaljer

HÅNDBALLMENYEN S ES ONGE N 2015/20 1 6

HÅNDBALLMENYEN S ES ONGE N 2015/20 1 6 HÅNDBALLMENYEN S ES ONGE N 2015/20 1 6 Vinn kamper på riktig nivå! handball.no 2 Innholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL NY SESONG... 3 BARNEHÅNDBALL... 4 SERIESPILL J/G 12-SENIOR... 5 REGIONSSERIEN... 7 ØVRIGE

Detaljer

2. divisjon kvinner Sesongen 1415

2. divisjon kvinner Sesongen 1415 2. divisjon kvinner 2. divisjon i NHF Region Øst og NHF Region Innlandet består av 1 avdeling med 11 lag. De samarbeidende regionene kan dispensere fra bestemmelsene om lagsantall og antall avdelinger

Detaljer

Årshjul. Håndballåret i Region SørVest

Årshjul. Håndballåret i Region SørVest Årshjul Håndballåret i Region SørVest 1 Håndballsesongen NHF Region SørVest April Mai Juni Revidert 27.06.12 30. april Klubbenes frist for påmelding av lag og innmelding av dommere til regionens serier.

Detaljer

SESONGREGLEMENT 2015/16. Vedtatt av regionstyret 13. februar 2015

SESONGREGLEMENT 2015/16. Vedtatt av regionstyret 13. februar 2015 SESONGREGLEMENT 2015/16 Vedtatt av regionstyret 13. februar 2015 Dette reglementet gjelder i tillegg til NHFs lov, kamp og konkurransereglement -for alle klassene hvor det spilles 6 er og 7 er håndball

Detaljer

Håndbok for arrangører

Håndbok for arrangører Håndbok for arrangører Norges Håndballforbund Region Øst NHF Region Øst ønsker å skape en best mulig sportslig ramme rundt kampene og vil derfor oppfordre alle arrangører til noen faste rutiner både før,

Detaljer

PROGRAM. BVH Jentecup. Kr. 30,-

PROGRAM. BVH Jentecup. Kr. 30,- 20 16 PROGRAM BVH Jentecup 15.-17. april 2016 Kr. 30,- Velkommen til Bærums Verk Hauger IF og BVH-Jentecup 2016 Det er en stor glede å ønske velkommen til den tolvte jentecup'en i regi av Bærums Verk Hauger

Detaljer

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 NFF Trøndelag Trondheim www.fotball.no/trondelag Besøksadresse: Lerkendal Stadion, 7031 TRONDHEIM Tlf 73821460 Fax 73821470 Trøndelag

Detaljer

Infoskriv TKRG nr.7 2015

Infoskriv TKRG nr.7 2015 Uttakskriterier EM 2016 Mesterskapet, som er et mesterskap for senior tropp og junior lag, avholdes 13.juni- 19.juni 2016 i Holon, Israel. Uttakskriteriene er vedtatt på NGTFs styremøte 4.desember 2015.

Detaljer

Sesongen 2014/2015. Håndball for alle. FOTO: Knut A Maråk

Sesongen 2014/2015. Håndball for alle. FOTO: Knut A Maråk Arrangørhåndbok Håndball for alle Sesongen 2014/2015 FOTO: Knut A Maråk ønsker å skape en best mulig sportslig ramme rundt våre kamper, og vil derfor oppfordre alle arrangører til noen faste rutiner både

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil våren Klikk for å redigere undertittelstil i malen

Klikk for å redigere tittelstil våren Klikk for å redigere undertittelstil i malen Klikk for å redigere tittelstil Klikk Velkommen for å redigere til tittelstil Infomøte våren 2015 Klikk for å redigere undertittelstil i malen Det inviteres til: Regionseriespill stor bane i klassene:

Detaljer

- serien 2015/2016. handball.no. velkommen. Sluttspill J/G 14 og 16 år

- serien 2015/2016. handball.no. velkommen. Sluttspill J/G 14 og 16 år - serien 2015/2016 velkommen Sluttspill J/G 14 og 16 år Trondheim Spektrm 08.-10. april 2016 Tr øn d erenerg i-ser ie n S lu t t spill J e n t e r o g G ut t e r 14 å r Trøn deren ergi- serien Slu ttspill

Detaljer

REGIONSTYRET HAR VEDTATT FØLGENDE BESTEMMELSER. Sesongen 2013/2014. Forhold Ald.best. Senior

REGIONSTYRET HAR VEDTATT FØLGENDE BESTEMMELSER. Sesongen 2013/2014. Forhold Ald.best. Senior REGIONSTYRET HAR VEDTATT FØLGENDE BESTEMMELSER Sesongen 2013/2014 A. LAG OG DOMMERE SOM IKKE MØTER TIL KAMP: Forhold Ald.best. Senior 1. Lag som ikke møter til kamp 1.gang (*) kr. 3 000,- kr. 3 000,- 2.

Detaljer

FRIIDRETTENS ØVELSESUTVALG

FRIIDRETTENS ØVELSESUTVALG FRIIDRETTENS ØVELSESUTVALG Barn som driver med idrett gjør det fordi de synes det er gøy. Det er trenere, ledere og foreldre som skal være med å skape denne idrettsgleden. For å skape denne idrettsgleden

Detaljer

KAMPREGLEMENT NBBF REGION ØST

KAMPREGLEMENT NBBF REGION ØST KAMPREGLEMENT NBBF REGION ØST Sist endret 1. april 2014 NB! For 1M og 1K se eget reglement. INNHOLD: 1 Generell instruks... 2 2 Påmelding av lag til regionsseriene samt Easy Basket... 2 3 Spillernes kvalifikasjoner...

Detaljer

Nordea Pairs 2014. Nå er det igjen på tide å planlegge Norges største golfturnering!

Nordea Pairs 2014. Nå er det igjen på tide å planlegge Norges største golfturnering! Nordea Pairs 2014 Nå er det igjen på tide å planlegge Norges største golfturnering! Det er flere spennende nyheter i Nordea Pairs 2014. Med dette ønsker Nordea og NGF at enda flere deltar i klubbenes kvalifiseringer

Detaljer

Junior Tour 1. divisjon 2014 - Turneringsbestemmelser

Junior Tour 1. divisjon 2014 - Turneringsbestemmelser Junior Tour 1. divisjon 2014 - Turneringsbestemmelser Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Nytt i 2014... 2 Generelt... 2 Spill og bestemmelser... 3 Spilleformer... 3 Banen... 3 Informasjon om den enkelte

Detaljer

Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge

Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge Oppdatert pr 01.08.2014 erstatter versjon datert 02.04.2014. Inkluderer Tingvedtak 2014 og «Offisielle spilleregler for basketball» gjeldende fra 01.08.2014 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

HÅNDBOK FOR DFI DOMMERE. Rev. 3-25.02.15

HÅNDBOK FOR DFI DOMMERE. Rev. 3-25.02.15 HÅNDBOK FOR DFI DOMMERE Rev. 3-25.02.15 Sportslig utvalg Dommerkontakt Dommerveileder Kvotedommere over 20 år Kvotedommere 16 år (før 31.12) Reservedommere over 16 år Interne dommere (BKL) DOMMERE Ansvaret

Detaljer

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open:

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Invitasjon til STAVANGER OPEN Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 10. juni Søndag 12. juni 2016 På vegne av Madla Svømmeklubb inviterer vi til Stavanger Open i Stavanger Svømmehall 10. juni - 12. juni

Detaljer

2013 Version: 2.2.0 2013-09-10 2013 Paintball.se

2013 Version: 2.2.0 2013-09-10 2013 Paintball.se 2013 Version: 2.2.0 2013-09-10 2013 Paintball.se Start Eliminated sign C lean Penalty Tim e Tim e REGLEMENT 2015 1 Innhold 2.1.1 Introduksjon & generell informasjon...

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil våren Klikk for å redigere undertittelstil i malen

Klikk for å redigere tittelstil våren Klikk for å redigere undertittelstil i malen Klikk for å redigere tittelstil Klikk Velkommen for å redigere til tittelstil Infomøte våren 2017-18 Klikk for å redigere undertittelstil i malen Det inviteres til: Regionseriespill stor bane i klassene:

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Midt 2014

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Midt 2014 Landsdel Årsklassemønstring 2014 Namsos, Oasen 7.-9. februar 2014 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2014 - side 2 Som teknisk arrangør har Namsos Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund, gleden

Detaljer

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer Tønsbergs Turn håndballgruppe 2016-2019 Visjon TT er og skal være en breddeklubb. I dette ligger: TT skal gi et godt sportslig tilbud til alle som ønsker

Detaljer

Ekte håndball glede noe for din klubb?

Ekte håndball glede noe for din klubb? Ekte håndball glede noe for din klubb? Hvordan komme i gang med et Gullserielag. Steg 1 Hvem og hva kan hjelpe håndballklubben til å komme i gang? En i styret eller en i klubben/håndballgruppa kommer med

Detaljer

Kapittel 3. LAGSERIEN

Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1 ORGANISERING Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1.1 HERRER 3.1.1.1 Innledende bestemmelser 3.1.1.1.1 Den nasjonale lagserien Den nasjonale lagserien består av Stiga-ligaen 1., 2., 3. divisjon og dameserien. Serien

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

HÅNDBALLMENYEN SESONGEN 2013/2014

HÅNDBALLMENYEN SESONGEN 2013/2014 HÅNDBALLMENYEN Tingbok 2010 2007 NHF Region Midt-Norge SESONGEN 2013/2014 www.handball.no 2 Innholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL NY SESONG... 3 NYTTIG SERIEINFORMASJON... 4 DOMMERPÅMELDINGER... 6 REGIONSSERIEN

Detaljer

SERIEREGLEMENTET SESONGEN 2017/2018

SERIEREGLEMENTET SESONGEN 2017/2018 Sonemøter mars 2017 AGENDA Velkommen Seriereglementet kommende sesong Valg tingdelegat Tingsaker Håndballforum Klubbhuset Lokale saker Aktiv dommerkontakt rapport Avklaringer vedr. Sårbare årskull for

Detaljer

Regionstyremøte Nr. 09/12-14 Mandag 11.mars 2013 på Idrettens Hus i Drammen

Regionstyremøte Nr. 09/12-14 Mandag 11.mars 2013 på Idrettens Hus i Drammen Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Regionstyremøte Nr. 09/12-14 Mandag 11.mars 2013 på Idrettens Hus i Drammen Tilstede: Geir Floen Morten Bredo Egge Rigmor Øverli Per Inge Bjerkseter Gro

Detaljer

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS Vi har gleden av å invitere til Ungdomstreff i Østfoldhallen 2013. Litt om Ungdomstreffen: Østfold

Detaljer

KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT FOR NORGES HÅNDBALLFORBUND

KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT FOR NORGES HÅNDBALLFORBUND Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT FOR NORGES HÅNDBALLFORBUND Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil. Klikk for å redigere undertittelstil i malen. INFO MØTE 2012 Dommere

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil. Klikk for å redigere undertittelstil i malen. INFO MØTE 2012 Dommere Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere undertittelstil i malen INFO MØTE 2012 Dommere 1 1 AGENDA Dommerkontaktens oppgaver Fagsiden Kurs dommere observatører

Detaljer

Vi presenterer sesongen

Vi presenterer sesongen Vi presenterer sesongen 2017 2018 Håndball for alle SPORTS- OG FORENINGSPRISER PÅ OVER 80 HOTELLER I NORGE scandichotels.no/sport 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon... 4 Påmeldingsavgift... 5 Regionserien...

Detaljer

Informasjon vedr. påmelding av lag til sesongen 2018

Informasjon vedr. påmelding av lag til sesongen 2018 Til klubbene Dato: 07.12.2017 Sted: Trondheim Ref.: Kristin Seim Side: 1/11 Informasjon vedr. påmelding av lag til sesongen 2018 Del 1 Seriespill 11 19 år og senior Del 2 Norgesmesterskapet 16 19 år og

Detaljer

Ny utfyllende Dommerkontakts abc

Ny utfyllende Dommerkontakts abc Ny utfyllende Dommerkontakts abc Region SørVest-Norge har for få dommere til å dekke det antall kamper som skal avvikles i løpet av en sesong. For at vi skal kunne opprettholde aktivitetsnivået blir det

Detaljer

Invitasjon til sesongen 2016 for barn, ungdom og senior (7-er)

Invitasjon til sesongen 2016 for barn, ungdom og senior (7-er) Til klubbene i Hordaland Fotballkrets Bergen 8.12.2015 Invitasjon til sesongen 2016 for barn, ungdom og senior (7-er) Hordaland Fotballkrets inviterer klubbene til fotballsesongen 2016. Fristen for påmelding

Detaljer

Rettledning til styrets/strategisk utvalg:

Rettledning til styrets/strategisk utvalg: Rettledning til styrets/strategisk utvalg: - Alle handlingsplaner følger av strategiplan og videre prioriterte strategiområder. Jmf. pyramiden s.7 i Strategiplan 2013 2018. - Hver enkelt fagansvarlig/region

Detaljer

INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN

INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN 2017-2018 SESONG START SESONG SLUTT Sesongstart er 30. september 2017. Serieslutt er 07.-08. april 2018. Regionsmesterskap U14, U16,U19: 14.-15. april 2018

Detaljer

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL Desember Håndballskole (egne juniortrenere)3 Utbetale dommere Lage supersøndag Januar SU møte 2 DK samling NHF RØN Dommerkurs 5 Følge opp påmelding fellescup Sekretariatkurs Tapekurs Februar Trenerfora

Detaljer

Velkommen til fotballsesongen 2016

Velkommen til fotballsesongen 2016 Nyheter og viktig informasjon foran fotballsesongen 2016 1 Velkommen til fotballsesongen 2016 Dette informasjonsskrivet fra Østfold Fotballkrets gir våre klubber viktig informasjon om nyheter og endringer

Detaljer

Håndbok for arrangører

Håndbok for arrangører Håndbok for arrangører Norges Håndballforbund Region Øst Strømsveien 80 E-post: nhf.ron@handball.no 2010 Strømmen Tlf: 66 94 16 53 FAIR PLAY TEKST Mine damer og herrer, kjære håndballpublikum! For å sikre

Detaljer

Øvre Eiker Svømmeklubb har gleden av å invitere til. Øvre Eiker Cup 2011. I Hokksund lørdag 12. og søndag 13. mars 2011. Premie til beste klubb

Øvre Eiker Svømmeklubb har gleden av å invitere til. Øvre Eiker Cup 2011. I Hokksund lørdag 12. og søndag 13. mars 2011. Premie til beste klubb Øvre Eiker Svømmeklubb har gleden av å invitere til Øvre Eiker Cup 2011 I Hokksund lørdag 12. og søndag 13. mars 2011 Premie til beste klubb VELKOMMEN Med NSF godkjennelse og i.h.t NSF lover og regler,

Detaljer

Protokoll Fra møte nr. 16/ i Regionstyret, avholdt som videokonferanse, mandag 23. april 2012 fra klokken 16:00 til 17:15.

Protokoll Fra møte nr. 16/ i Regionstyret, avholdt som videokonferanse, mandag 23. april 2012 fra klokken 16:00 til 17:15. Stavanger 23. april 2012 57G-Protokoll_RS-16 Protokoll Fra møte nr. 16/2010-2012 i Regionstyret, avholdt som videokonferanse, mandag 23. april 2012 fra klokken 16:00 til 17:15. Tilstede: Regionstyret (RS)

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Protokoll Fra møte nr. 15/ i Regionstyret, avholdt som videokonferanse, mandag 12. mars 2012 fra klokken 16:00 til 17:40.

Protokoll Fra møte nr. 15/ i Regionstyret, avholdt som videokonferanse, mandag 12. mars 2012 fra klokken 16:00 til 17:40. Stavanger 12. mars 2012 57G-Protokoll_RS-15 Protokoll Fra møte nr. 15/2010-2012 i Regionstyret, avholdt som videokonferanse, mandag 12. mars 2012 fra klokken 16:00 til 17:40. Tilstede: Regionstyret (RS)

Detaljer

BARNEKAMPER i håndball Minihåndball og Aktivitetsserier

BARNEKAMPER i håndball Minihåndball og Aktivitetsserier BARNEKAMPER i håndball Minihåndball og Aktivitetsserier NHF brosjyre BARNEKAMPER i håndball utgitt av: NHFs fagservice 1998 2. opplag August 2001 COPYRIGHT Uten skriftlig tillatelse fra copyrightholderne

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER FOR HERRE-SERIENE

GENERELLE BESTEMMELSER FOR HERRE-SERIENE GENERELLE BESTEMMELSER FOR HERRE-SERIENE A. Lag som uten gyldig grunn ( kfr. Kampreg. 9 ), unnlater å møte til kamp bøtelegges med kr. 10.000, og kampen settes primært opp på nytt. Ved gjentagelse diskvalifiseres

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

Konkurransereglement Jujutsu

Konkurransereglement Jujutsu Konkurransereglement Jujutsu 1: Forenklet konkurransesystem Jujutsu seksjonen har utviklet er forenklet konkurransesystem for barn, ungdom, samt for nybegynnere. 1.1 Duo 8-12 år 2 fritt valgte angrep fra

Detaljer

SESONGREGLEMENT 2016/17 Vedtatt av regionstyret 29. februar 2016 (med endret ordlyd i pkt 15 slik som RS vedtok )

SESONGREGLEMENT 2016/17 Vedtatt av regionstyret 29. februar 2016 (med endret ordlyd i pkt 15 slik som RS vedtok ) SESONGREGLEMENT 2016/17 Vedtatt av regionstyret 29. februar 2016 (med endret ordlyd i pkt 15 slik som RS vedtok 29.02.2016) Dette reglementet gjelder i tillegg til NHFs lov, bestemmelser og reglementer

Detaljer

Reglement for Aldersbestemte Klasser

Reglement for Aldersbestemte Klasser Reglement for Aldersbestemte Klasser 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 0.0 Generelt 4 0.1 Aldersbestemte klasser 4 1.0 Struktur for aldersbestemte klasser 4 1.1 Klasser 4 1.2 Organisering

Detaljer

Håndbok for arrangøreroppdatert august

Håndbok for arrangøreroppdatert august 2012 Håndbok for arrangøreroppdatert august Norges Håndballforbund Region Øst Strømsveien 80 E-post: nhf.ron@handball.no 2010 Strømmen Tlf: 66 94 16 53 Mine damer og herrer, kjære håndballpublikum! For

Detaljer

Hvordan unngå å tape en kamp på skrivebordet som er vunnet på banen

Hvordan unngå å tape en kamp på skrivebordet som er vunnet på banen Notat Til : Klubbene i Håndballnorge Fra : Norges Håndballforbund Dato : 15.september 2005 Arkiv : Kopi : - Emne : Hvordan unngå å tape en kamp på skrivebordet som er vunnet på banen Innledning: For sørge

Detaljer

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014 INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014 PÅMELDING OG REGISTRERING VIKTIGE FRISTER: Påmelding av Seniorlag Påmelding av lag Påmelding av og 5er lag 10. januar 20. januar 20. februar 1 Innhold Side Klubbkontingent

Detaljer

Lag i klassene 12-16, som får innvilget dispensasjon ved forsinket skolestart, kan ikke bli avdelingsvinnere.

Lag i klassene 12-16, som får innvilget dispensasjon ved forsinket skolestart, kan ikke bli avdelingsvinnere. GENERELLE BESTEMMELSER Vedtatt av regionstyret juni 2006 Aldersdispensasjoner Søknad om aldersdispensasjon må underskrives av klubbens leder. Det innvilges ikke dispensasjoner i Regionsseriene nivå 1,

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2017 PÅMELDING AV LAG INNEN

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2017 PÅMELDING AV LAG INNEN TROMS FOTBALLKRETS Postadresse: Postboks 12, 9251 Tromsø Kontor: Idrettens Hus Tromsø, Alfheim stadion, 9007 Tromsø Telefon: 77 61 07 50. E-post: troms.fotball@fotball.no Internett: www.fotball.no/kretser/troms

Detaljer

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT I oktober 2014 foretok forbundsstyret en del justeringer i «Breddereglementet» som ble vedtatt første gang på forbundstinget i mars 2014. Breddereglementet gjelder

Detaljer

Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen

Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen Våre verdier NHF Region Nord skal bygge på og kjennetegnes ved den enkeltes stolthet og engasjement, og utøves gjennom et sett av felles verdier som er gjeldende for

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TRØNDERENERGI-SERIEN 2014 / Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play

RETNINGSLINJER FOR TRØNDERENERGI-SERIEN 2014 / Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play RETNINGSLINJER FOR TRØNDERENERGI-SERIEN Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play 2014 / 2015 2 2 DE VIKTIGSTE ENDRINGENE I FORHOLD TIL 2013/14: - 3.div i 16-årsklassen fjernes - Kvalifisering til Regionserien

Detaljer

Faglig grunnlag for J14 sesongen 2016/2017

Faglig grunnlag for J14 sesongen 2016/2017 Faglig grunnlag for J14 sesongen 2016/2017 Klubbens føringer Sportslig plan Faglig plan for J14 Gjennomføring Planer, treninger, kamper, møter -- Kjempetopp: Det blir en uvanlig stor gjeng med spillere!!!

Detaljer

2014/2015. Nyheter denne sesongen

2014/2015. Nyheter denne sesongen 2014/2015 Nordland Tournament 1 Svolvær 23.8 21.8 Nordland Tournament 2 Sandnessjøen 30.9 5.10 Nordland Tournament 3 Sortland 8.11 16.11 Nordland Tournament 4 Bodø 2.12 7.12 Nordland Tournament 5 Harstad

Detaljer

Presentasjon av serieperiode 2 og sluttspill. Velkommen til NHF Region Midt-Norge

Presentasjon av serieperiode 2 og sluttspill. Velkommen til NHF Region Midt-Norge Presentasjon av serieperiode 2 og sluttspill Velkommen til NHF Region Midt-Norge Bakgrunn for og hensikten med nytt seriesystem Bakgrunn: 1. Nasjonalt: NHF-kartlegging 2009/10 som viste at enkeltspillere

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER NORGES HÅNDBALLFORBUND REGION NORD SESONGEN 2011/2012

GENERELLE BESTEMMELSER NORGES HÅNDBALLFORBUND REGION NORD SESONGEN 2011/2012 GENERELLE BESTEMMELSER NORGES HÅNDBALLFORBUND REGION NORD SESONGEN 2011/2012 1 Generelt om bestemmelsene til NHF RN 2 Aldersgrenser 3 Antall spillere på kampkortet 4 Spilletider 5 Ballstørrelser 6 Påmelding,

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

Protokoll Fra telefonmøte i Arbeidsutvalget 22.juni 2010

Protokoll Fra telefonmøte i Arbeidsutvalget 22.juni 2010 Ullevaal Stadion 6. juli 2010 22c-0911_Protokoll_AU_13_Sak 206-210 Kopi: handball.no Protokoll Fra telefonmøte i Arbeidsutvalget 22.juni 2010 Til stede: Karl-Arne Johannessen President Nina Britt Husebø

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2018 PÅMELDING AV LAG INNEN

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2018 PÅMELDING AV LAG INNEN TROMS FOTBALLKRETS Postadresse: Postboks 12, 9251 Tromsø Kontor: Idrettens Hus Tromsø, Alfheim stadion, 9007 Tromsø Telefon: 77 61 07 50. E-post: troms.fotball@fotball.no Internett: www.fotball.no/kretser/troms

Detaljer