LEDERNE. Når overtid blir standardtid. sept MENTORING - HVA HANDLER DET OM? TA KONTROLL OVER MOBILEN! HVORDAN UNNGÅ FRUSTRASJON.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEDERNE. Når overtid blir standardtid. sept MENTORING - HVA HANDLER DET OM? TA KONTROLL OVER MOBILEN! HVORDAN UNNGÅ FRUSTRASJON. www.lederne."

Transkript

1 LEDERNE MENTORING - HVA HANDLER DET OM? TA KONTROLL OVER MOBILEN! HVORDAN UNNGÅ FRUSTRASJON Når overtid blir standardtid sept

2 REKRUTTERING OM LEDERNE Lederne er en bransje- og partipolitisk uavhengig fag organisasjon for arbeidstakere med lederansvar, tekniske og merkantile stillinger. Organisasjonen har omkring medlemmer fordelt på hele landet. OM MAGASINET LEDERNE Magasinet Lederne skal bli det ledende forum for ledere i Norge. Her skal det finnes aktuelt stoff om økonomi, bil, reise, kvinner/ledelse, portrett/samfunn, nettverk/ relasjonsbygging og mye mer. Magasinet blir distribuert til alle medlemmene i Lederne. OM LESERNE Organisasjonen Lederne har i dag medlemmer innenfor følgende bransjer: barnehager, franchise takere, handel og service, olje og gassindustri, offentlig virksomhet, IT/IKT, luftfart, tradisjonell industri, med flere. Magasinet Lederne skal være et forum for faglig og personli g utvikling. UTGIVER Lederne, Postboks 2523 Solli, 0202 Oslo Besøksadresse: Henrik Ibsensgt 100 Tlf , fax Hjemmesider: ANSVARLIG REDAKTØR Tor Hæhre, tlf E-post: Redaksjon: Norsk Kunde og medlemsutvikling E-post: TEMANUMMER Hvert nummer vil inneholde artikler knyttet til ledelse og utvikling, i tillegg til fokus på et spesielt tema. Har du behov for spisskompetanse innen rekruttering og utvelgelse? Vår lange erfaring og brede kompetanse kombinert med riktig verktøy og metodikk sikrer våre samarbeidspartnere tilgang til markedets beste ressurser innen ovennevnte områder. Selskapet består av 30 ansatte med hovedkontor i Oslo samt avdelingskontorer i Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim. UTGIVELSESPLAN 2006 Nr Materiellfrist Utgivelse august 20. september november 1. desember OPPLAG : LAYOUT : Lokomotiv.no Vi gjør rekruttering bedre! Telefon TRYKK: Bryne offset ANNONSER Forum Media v/ellen M. Harbo, Postboks 4, 4349 BRYNE Tlf , Fax E-post: 2 LEDERNE SEPTEMBER 2006

3 Når overtid blir standardtid Ta kontroll over mobilen! INNHOLD 5 Leder 12 Mentoring: Hva handler det om? 14 Fortrinnsrett deltidsansatte 20 Hvilke steintavler skal man velge? 22 Et utvalg av De ti bud 24 Les en bok! 32 Kjekt å ha! 38 Nå er det tid for lam! 42 VIN: Lurton Bonarda Store ord og fett flesk Hvordan unngå frustrasjon 34 Når oppsigelse er uunngåelig 44 Halvparten av norske coacher mister tittelen 46 Digitale turister 48 Store utfordringer i det latviske samfunnet 50 Vellykket Compendia - seminar i Kristiansand LEDERNE SEPTEMBER

4 Apropos Publicis. Foto: Tom Haga Rimeligere Det er rimeligere å produsere porselen ved hjelp av naturgass Mugge fra Figgjo Norway Norske Shell leverer naturgass til boliger, industri og landbruk, samt som drivstoff til biler, busser og ferger. Gassen brenner rent, er trygg i bruk og er konkurransedyktig på pris. Shell er hovedleverandør av norsk naturgass i Norge. 4 LEDERNE SEPTEMBER 2006

5 LEDER Er nattlige forhandlere som promillekjørere? Tor Hæhre, Nestleder/ ansv. redaktør Påstanden om at deltakere i nattlige forhandlinger i forbindelse med lønnsoppgjørene er å sammenligne med promillekjørere, kommer fra søvnforsker Alvhild Alette Bjørkum ved Universitetet i Bergen. Hun underbygger dette med at man ikke er helt ved sine fulle fem når man sitter og forhandler døgn etter døgn i strekk uten å få nødvendig søvn. Hun mener at forhandlere som har sittet en hel natt uten søvn, er å sammenligne med promillekjørere med opp til èn i promille. Det er et tankekors når man vet at promillegrensen for å kjøre bil i Norge er 0,2. Maratonløp med utslitte forhandlere på begge sider, som har sittet på døgnvis og spilt kort, drukket kaffe, spist snop, flikket på et komma her og setning der, og forsøkt å få noen minutters søvn innimellom, mener vi ikke er noen god og farbar vei for å komme fram til et godt resultat for organisasjonenes medlemmer. Påstanden er nok ikke helt uten rot i virkeligheten. Det vet alle som har opplevd slike forhandlinger. Vanligvis heter det jo at deadline for å komme i havn med forhandlinger er ved midnatt noen timer etter at forhandlingene er startet. Likevel går man ofte mange timer på overtid. Man kan sitte i flere timer uten at det er særlig bevegelse mellom partene. Ofte er det den rene uthalingstaktikk som foregår. Det er derfor absolutt på sin plass å stille spørsmål om man bør sette hele forhandlingsinnretningen under lupen. Bjørkum sier at tilstrekkelig søvn er livsviktig, og både konsentrasjons- og reaksjonsevnen reduseres vesentlig etter en hel natt uten søvn. Den innovative og fleksible tankegangen, samt evnen til å ta raske og rasjonelle beslutninger, påvirkes negativt. Da vil en logisk konsekvens måtte være at dette må gå ut over resultatet av forhandlingene. Det er det ingen som tjener på, verken forhandlerne eller de man forhandler for. I tillegg kommer naturligvis det helsemessige aspektet. Selvsagt er det gode argumenter både for og i mot dagens forhandlingsordning. Man kan si at det legges et positivt press på partene for å komme fram til en løsning ved å kjøre et maratonløp. På den annen side kommer de negative konsekvensene som beskrevet ovenfor. Vi mener at hele forhandlingsinnretningen bør ses på. Det kan man gjøre ved å, som nå, sette en deadline på et visst klokkeslett etter at forhandlingene er startet. Men da må tidsfristen overholdes. Kommer man ikke fram til en løsning innen dette tidspunktet, og det heller ikke er utsikter til en løsning, avsluttes forhandlingene og man fortsetter på et gitt tidspunkt dagen etter med en ny deadline. Da møter man frisk og uthvilt og har sannsynligvis bedre forutsetninger for å komme fram til et godt resultat. Man kan iallfall ta sine avgjørelser uten å være dødstrett bare for å bli ferdig. Så får begge parter kanskje akseptere at forhandlingene kan ta lengre tid. Likevel en viss fleksibilitet må man kunne akseptere. Dersom begge parter, samt meglingsmannen, er enige om at en løsning er nær forestående, må en kunne innrette seg etter det. Det er den tidsubegrensede uthalingstaktikken som man kan oppleve under forhandlingene vi vil til livs. Maratonløp med utslitte forhandlere på begge sider, som har sittet på døgnvis og spilt kort, drukket kaffe, spist snop, flikket på et komma her og setning der, og forsøkt å få noen minutters søvn innimellom, mener vi ikke er noen god og farbar vei for å komme fram til et godt resultat for organisasjonenes medlemmer. Og det er tross alt medlemmene man forhandler for. Da bør medlemmene kunne være sikre på at forhandlerne deres fungerer optimalt. LEDERNE SEPTEMBER

6 OVERTID Tekst: Ole Jørgen Alstadsæter 6 LEDERNE SEPTEMBER 2006

7 Når overtid blir standardtid Er det blitt tradisjon på din arbeidsplass for at alle jobber litt utover ordinær arbeidstid. Da føler du deg kanskje uvel når du forlater jobben når den ordinære arbeidstiden er slutt? LEDERNE SEPTEMBER

8 OVERTID Problemstillingen er kjent for mange. Bedriften har så mye å gjøre at det forventes litt ekstra av de fleste. Å strekke på arbeidstiden er etter hvert blitt normalen. Uten at det står skrevet noe sted, forventes det av deg at du bruker noen ekstra timer på jobben utover de ordinære 37,5 timene som står i arbeidskontrakten. Situasjonen har forårsaket mange diskusjoner og ikke så lite frustrasjon rundt omkring på arbeidsplassene. Men organsiasjons-psykolog Øyvind Bjørnsen snur litt på problemstillingen. Lederen bestemmer -Hva tenker en leder som lar en slik kultur bre seg i organisasjonen. Dersom det danner seg en uformell holdning om at det forventes å jobbe utover vanlig arbeidstid, retter jeg ansvaret først og fremst mot lederen, sier Bjørnson. Og han tenker like mye på de som eventuelt har en tendens til å forlate kontoret før arbeidstiden er slutt. -Verdier er ofte uutalte og mange ledere er ikke gode nok til å formidle hvilke holdninger han ønsker skal gjelde. Tja Tja-holdninger åpner for avvik. I Norge mener jeg lederne bruker det jeg kaller relasjonsmakten for lenge. Vi skal like hverandre og unnviker for ofte konflikter. Men ved å være en tydelig sjef med klare regler for eksempel om arbeidstid, bruker en sin posisjon på en måte som er forventet og akseptert. Bli mer sjef, er Øyvind Bjørnson sin oppfordring til norske ledere og mellomledere. Han har sans for relasjonslederen som velger å bruke sin personlighet og relasjoner i rollen som sjef. Men Bjørnson mener mange ledere i tillegg bør være tydeligere på en del verdisett som er med på å skape bedriftskulturen. Det finnes organisasjoner hvor ingen går hjem før sjefen Sjefen går hjem først -Ikke la det være tvil om hva som er akseptert og ikke. Er det udiskutabelt å forlate jobben før arbeidstiden er slutt, så la alle vite det. På samme måte bør en leder være oppmerksom og tydelig på hva som forventes av innsats utover arbeidstiden, mener Bjørnson. Verdier er ofte uutalte og mange ledere er ikke gode nok til å formidle hvilke holdninger han ønsker skal gjelde. - Dersom alle er blitt gjort tydelig oppmerksomme på at arbeidstiden er absolutt og at avvik ikke tolereres, da er det svært vanskelig å bryte dette uten å være forberedt på konsekvenser, mener Bjørnson. Det finnes organisasjoner hvor ingen går hjem før sjefen. Sannsynligvis ikke fordi han har forlangt det, men heller fordi ingen tar sjansen på å utfordre en kultur og verdinorm som har fått utviklet seg. En tydeliggjøring av verdinormer og klar tale fra sjefen, ville sannsynligvis klargjort en del i en slik organisasjon. Øyvind Bjørnson 8 LEDERNE SEPTEMBER 2006

9 LEDERNE SEPTEMBER

10 OVERTID Tydelig budskap -Min erfaring er at tydelige sjefer skaper tydelige medarbeidere. Dersom en leder ikke har gjort det tydelig nok for alle i organisasjonen vil han ganske snart komme opp i situasjoner hvor medarbeidere ber om omkamp. En tja-holdning, skaper muligheter for de som vil tøye grensene, mener psykologen. -Det bør ikke være et mål for en sjef å alltid være godt likt av alle At dette bidrar til gjøre verdinormen i bedriften uklar er en ting. Noe annet er at sjefen må bruke mye tid på å ta omkamper og presisere hva han tolererer. -Det bør ikke være et mål for en sjef å alltid være godt likt av alle. Relasjonssjefer bør bruke sin medmenneskelige styrke, men aldri glemme at lederrollen også innebærer å lage regler og absolutte verdinormer for alle i organisasjonen, sier Bjørnson. Spør sjefen Han understreker at tydelig lederskap skaper en bedriftskultur og holdninger som blir tydelige for de ansatte. Er overtid i ferd med å bli standardtid på din arbeidsplass kan du se på hvor lenge sjefen selv er på jobb. Har han gitt tydelige signaler om hvordan han selv ser på utvidet arbeidstid. Er du i tvil bør du kanskje spørre ham. 10 LEDERNE SEPTEMBER 2006

11 4238 Smedvig-ansatte Melvær&Lien Idé-entreprenør Foto: Dag E. Thorenfeldt har fått nytt navn FØR: Ole Christian Øxnevad Driftsingeniør Smedvig NÅ: Ole Christian Øxnevad Driftsingeniør Seadrill Etter 30 begivenhetsrike år med boreoperasjoner over hele verden har Smedvig-navnet forsvunnet. Men over fire tusen navn forblir. Når Smedvig og Seadrill nå er smeltet sammen, har Norge fått et nytt, kraftig og energisk boreselskap. Et selskap våre kunder, partnere, eiere og ansatte vil nyte godt av. Vi har nemlig store ambisjoner både i Norge og internasjonalt. Vi kommer til å vokse. Og vi kommer til å trenge flere navn. Har du lyst til å bli med oss? Les mer på SETTING THE STANDARD IN DRILLING

12 MENTOR Tekst: Bjørn Tore Bjørsvik Opplever du som leder å stå alene om ansvar, beslutninger og forming av egen lederrolle? Har du lyst til å ha en erfaren leder å snakke med? Da trenger du kanskje en mentor. Mentoring hva handler det om? 12 LEDERNE SEPTEMBER 2006

13 - Hvem som trenger en mentor? lederkandidater, mennesker som ennå ikke Alle sammen, sier Siw Anita Vik, seniorrådgiver og ansvarlig for Statskonsults inger. Det finnes også programmer som skal er ledere, men som er aktuelle for lederstill- "Mentorprogram for statlig sektor." synliggjøre mennesker med minoritetsbakgrunn, og for trainees, både i statlig Selskapet, som har spesialisert seg på lederrådgivning overfor statlige virksomheter, har og i privat sektor. hatt nærmere 150 mellomledere fra statlig Vik, som er Cand. polit. med psykologi sektor som deltakere, eller såkalte adepter, hovedfag og informatikk på utdanningspå sitt "Mentorprogram for statlig sektor" CV en, og har bred erfaring fra blant annet siden oppstarten i I tillegg har et prosjekter med fokus på nye arbeidsformer, femtitalls toppledere fra staten blitt samspill og selvledelse, understreker at innlemmet i mentorstallen for å mentoring handler om lederutvikling. imøtekomme adeptenes behov. - Det er både et utviklingsprogram og en - Programmet vårt ble opprinnelig brukt utviklingsprosess. Vi kobler mellomledere som et tiltak for å øke andelen kvinnelige opp mot toppledere, og adepten drar nytte ledere i statlig sektor, men de siste to årene av mentorens erfaring, samtidig som har programmet vært åpent også for menn, mentoren får et innblikk i hva som skjer forteller Vik. på mellomledernivå i dag. Det er god - Men vi har prøvd å bevare det kvinnespesifikke i programmet, legger Vik til, og læring for begge parter. forklarer: - Ikke noe hokus-pokus - Mange kvinnelige adepter ønsker å ha en Ordningen med mentor og adept, kvinnelig mentor, for å også kunne dra nytte er ikke et nytt påfunn. av den dimensjonen: Å være kvinnelig leder - Det er en gammel ordning, som stammer i en mannsdominert sfære. helt fra antikken. Men den er vel så aktuell i dag, særlig i kunnskapsorganisasjoner, Hvem bruker mentor? forteller Vik. - Å ha en mentor kan være - Man setter erfarne seniorer sammen med til nytte for mange, unge, energiske og nyskjerrige nyansatte. sier Vik. Dette er et godt utgangspunkt for - Vi har vellykkede mentorskap. Det er programmer være en god mentor, og man heller ikke noe hokus-pokus å for trenger ikke masse kurs og kvalifikasjoner, understreker Vik. - Det handler om å være en god samtalepartner, å kunne lytte og ta imot. Å skaffe mentorer til adeptene, er heller ikke vanskelig. - Vi opplever at mange synes det er hyggelig å bli spurt, og at de synes det er kjekt å være med å utvikle neste generasjon ledere. Dermed er det også lett å spørre topplederne, sier hun. Siw Anita Vik er ansvarlig for Statskonsults "Mentorprogram for statlig sektor." Skummelt og forpliktende privilegium Blant tilbakemeldingene Vik får fra adeptene er det tre som gjentar seg: - Mange synes det er litt skummelt å skulle ha en mentor. De spør seg selv: Er det spennende nok, det jeg har å by på? Etter hvert som de blir trygge i situasjonen og får tilbakemeldinger fra mentor om at det lærerikt å ha en adept, sier Vik. - Den andre tilbakemeldingen er at det oppleves som et privilegium å ha en mentor. Man kan fokusere på seg selv og egne opplevelser, og får tilfredsstilt behovet for å snakke om ting, dele tanker - Men, understreker Vik: - Det oppleves som forpliktende. Både mentoren og adepten må investere tid og energi i dette. Basert på våre erfaringer, anbefaler vi at mentor og adept har en samtale minst en gang i måneden. HVOR FINNER JEG EN MENTOR? Flere selskaper og organisasjoner har mentorprogrammer og skaffer mentorer. Her er noen av dem: - Statskonsult har programmer for statlig sektor. - NHO har et program som fokuserer på kvinner i næringslivet. - Flere lederutviklingskonsulenter, deriblant Administrativt Forskerfond ved Norges Handelshøyskole (AFF) har sine programmer. - Også Forsvaret har sine programmer: Blant annet arrangerer Luftforsvaret et mentorprogram, hvor også Sjøforsvarets og Hærens offiserer kan delta. - Flere private selskaper, deriblant Con Motoh Consulting, Novinor as, Solveig Sikkeland, nettverksfirmaet De Gode Hjelperne as, m.fl. tilbyr mentorprogrammer. LEDERNE SEPTEMBER

14 COMPENDIA Tekst: Odd Magne Amdahl 14 LEDERNE SEPTEMBER 2006

15 Fortrinnsrett for deltidsansatte Den nye arbeidsmiljøloven lovfester fortrinnsrettsregel for deltidsansatte. Regelen er hjemlet i aml 14-3 og er et virkemiddel for å redusere ufrivillig deltid. Deltidsansettelse kan være en fleksibel løsning hvor arbeidstaker klarer å håndtere tidsklemma i forbindelse med familiens krav og forventninger. For andre kan uønsket deltid innebære både økonomiske og sosiale kostnader gir deltidsansatte en rett til utvidet stilling fremfor at det foretas nyansettelser i virksomheten. Det forventes at den deltidsansatte må ha de ferdigheter som normalt forutsettes for det aktuelle arbeid. Fortrinnsretten må ikke påføre virksomheten vesentlig ulempe Fortrinnsretten kan ikke gjøres gjeldende dersom den påfører virksomheten vesentlig ulempe. Hva som ligger i vesentlig ulempe beror på en konkret vurdering av om utøvelsen av fortrinnsretten i det enkelte tilfellet vil gi urimelig utslag for virksomheten. I vesentlig ulempe ligger eksempelvis at den deltidsansatte ikke kan velge seg en brøk/andel av en ledig stilling, men må akseptere hele den utlyste stilling. Det kan for eksempel være nødvendig for virksomheten å ansette flere personer for å dekke opp helgearbeid for å unngå å komme i konflikt med lovens krav om ukentlig hvile. I slike tilfeller kan arbeidsgiver påberope seg at fortrinnsretten er til vesentlig ulempe. Utvidet stilling 14-3 skal forstås slik at den ikke gir deltidsansatte anledning til å velge å utvide sin eksisterende stillingsbrøk ut fra egne preferanser. Hvis en deltidsansatt gjør fortrinnsretten gjeldende, må vedkommende ta hele den utlyste/ledige stillingen. Bestemmelsen er likevel ikke til hinder for at arbeidsgiver og arbeidstaker kan bli enige om løsninger som innebærer at den ledige stillingen blir besatt delvis av en fortrinnsberettiget. Kvalifikasjonskrav Fortrinnsretten for deltidsansatte er betinget av at den deltidsansatte har den nødvendige kompetanse i forhold til den aktuelle stillingsutvidelsen, jfr aml 14-3 (2). I følge forarbeidene (Ot.prp nr ) skal begrepet kvalifisert forstås på samme måte som tilsvarende begrep i 14-2 om fortrinnsrett til ny ansettelse ved overtallighet. Ved kvalifikasjonsvurderingen kan det tas hensyn til både faglige og personlige forutsetninger. Prioritet mellom fortrinnsberettigede Aml 14-3 (3) inneholder en prioriteringsregel som sier at den alminnelige fortrinnsrett ved overtallighet etter aml 14-2 går foran fortrinnsrett for deltidsansatte. Videre er det fastsatt at deltidsansatte med fortrinnsrett skal ha prioritet foran en midlertidig ansatt med fortrinnsrett pga av overtallighet etter aml 14-2 (2) annet punktum. Aktivitetsplikt for arbeidsgiver Arbeidsgiver har i henhold til aml 14-1 plikt til å informere alle arbeidstakere om stillinger som blir ledige. Bestemmelsen gir ikke arbeidsgiver en undersøkelsesplikt. Arbeidsgiver må selv vurdere fremgangsmåter for å avdekke om det er kvalifiserte og interesserte fortrinnsberettigede søkere. LEDERNE SEPTEMBER

16 Ta kontroll over mobilen! 16 LEDERNE SEPTEMBER 2006

17 MOBIL Tekst: Ole Jørgen Alstadsæter Mobiltelefon er et nyttig arbeidsredskap. Men hva gjør du når den lille tekniske innretningen overtar hele styringen av arbeidsdagen din? Overstrømmes du av telefonsamtaler og meldinger som du ikke har mulighet til å følge opp? Viss ditt ærlige svar er ja, kan du trøste deg med at du slett ikke er alene. -Jo, jeg møter en del kunder som sliter med at mobiltelefonen har tatt over styringen av arbeidsdagen, forteller Eirik Håland. Han selger mobiltelefoner hos elektrokjeden Eutronics og bruker mer og mer av sin arbeidsdag til å gi kundene gode råd for effektiv bruk av mobiltelefon. Dropper mobilsvar -Når du i løpet av en telefonsamtale på ti minutter mottar både flere inngående samtaler og talemeldinger, kan det være vanskelig å respondere på alle henvendelsene. Flere og flere kunder dropper nå mobilsvartjenesten, forteller Håland. -Å ta styringen over mobiltelefonen er å ta ansvar for sin egen arbeidsdag og ikke minst sørge for at dine medarbeidere og kunder får bedre mulighet til å snakke med deg. Det er frustrerende å legge igjen meldinger som ikke blir hørt. -Det er som regel ingen god løsning å skru av telefonen heller, mener Håland. For de som bruker mobiltelefonen mye, foreslår han å erstatte mobilsvar med en talemelding om hvor en skal ringe for å få kontakt. LEDERNE SEPTEMBER

18 Nytt nummer -En løsning kan være å legge igjen en beskjed om hvor en skal ringe for å gi beskjed, sier Håland. En slik person kan være sekretær eller kollega. Mange telefonsamtaler gjelder spørsmål andre kan svare på. Ved å oppgi et nytt telefonnummer, får de som ringer en konkret melding om hvor en kan henvende seg for å få svar. -Det er som regel ingen god løsning å skru av telefonen heller instruksjonsboken. I løpet av det siste året har Håland fått et nytt produkt å selge som er spesielt rettet mot storbrukere av mobiltelefon. Han er overrasket over hvor få som foreløpig har tatt i bruk mailfunksjonen som nå er tilgjengelig på mobiltelefon. -Det er nå mulig å hente opp alle mailer på mobiltelefonen. Det betyr at ethvert ledig øyeblikk er en anledning til å sjekke innboksen. Dersom en oppfordrer kunder og kontakter til å sende en mail framfor å ringe mobilen, kan en overta noe av styringen av arbeidsdagen ved å få mail via mobiltelefonen, mener Eirik Håland. Sile For de som totalt har overlatt styringen av arbeidsdagen til mobiltelefonen, foreslår Håland en tilleggstjeneste som er mindre kjent. -Dagens telefonmodellerer mulig å programmere slik at de siler ut inngående samtaler. Du kan velge enkeltnummer som alltid skal nå gjennom, mens andre nummer automatisk går til en annen telefon, for eksempel sekretær. -Det blir mer vanlig for travle mobiltelefonbrukere å lage en profil over de som skal ha direkte adgang til mottaker. Det kan være familie, spesielt gode kunder eller andre kontakter som en ønsker skal nå deg direkte. Resten av de inngående telefonsamtalene styres til andre, sier Eirik Håland. Mail på telefon Han forteller at denne tjenesten er tilgjengelig på de aller fleste mobiltelefonene, men krever at en setter seg ned og leser Ta styring Mobiltelefon er et nyttig og helt nødvendig redskap for mange arbeidstakere. Men redskapet kan bli et betydelig frustrasjonselement og for flere og flere har den vesle dingsen overtatt styringen av arbeidsdagen. Når du er overlatt til en situasjon der du bruker mestedelen av dagen til å svare på uvilkårlige og uprioriterte telefonsamtaler som renner inn, har du et problem. Situasjonen skaper frustrasjon og utilfredshet hos deg selv. Men vær oppmerksom at det samme skjer med den etter hvert betydelige gruppen mennesker som forsøker å få tak i deg. Alle forstår at du er opptatt. Langt færre aksepterer at du ignorerer meldingene og ikke gir dem en anledning til å utføre sitt oppdrag. Å ta styringen over mobiltelefonen er å ta ansvar for sin egen arbeidsdag og ikke minst sørge for at dine medarbeidere og kunder får bedre mulighet til å snakke med deg. Lykke til! To mobiltelefoner Det finnes en mulighet til å sortere inngående telefoner og meldinger: Ha to ulike mobiltelefoner og nummer. La ditt ordinære telefonnummer være kjent for alle. I bakhånd har du et hemmelig mobiltelefonnummer som er forbeholdt en gruppe mennesker du selv bestemmer hvem skal værer. Det kan være greit at barna og konen alltid kan nå deg. Det samme kan gjelde andre familiemedlemmer. Og kanskje sjefen Ved å ha to telefoner, er det lettere å velge prioritet når begge ringer. Og lettere å få kontakt med deg for de som du absolutt ikke vil skal få opptattsignal. 18 LEDERNE SEPTEMBER 2006

19 GODE RÅD 1. Dropp mobilsvartjenesten dersom du føler du ikke har tid til å spille av meldingene fortløpende. Legg heller inn en beskjed om at du er opptatt. 2. Sorter inngående samtaler. Det er mulig å programmere hvilke telefonummer som skal prioriteres. 3. Vurder å anskaff mail-løsning på telefonen. Det er enklere å håndtere mail enn tekstmeldinger. 4. Noen har hatt gode erfaringer med å få to telefonnummer. Ett tilgjengelig for alle, ett annet kun for de du selv ønsker til enhver tid skal kunne nå deg på telefon. For eksempel familie, gode kunder og sjefen! LEDERNE SEPTEMBER

20 Hvilke Frode Dale 20 LEDERNE SEPTEMBER 2006

21 Flere suksessrike ledere og undervisningsinstitusjoner, fra flere områder, har listet opp sine ti bud for lederskap. Men hvilke bud passer for hvem, og finnes det egentlig en liste som passer alle? Tekst: Bjørn Tore Bjørsvik steintavler skal man velge? - Nei, sier Frode Dale, daglig leder for nettverksfirmaet De Gode Hjelperne as. - Skal en slik liste passe, må man sette seg ned og skrive ti ganger etter hverandre: Det er ekstremt komplekst å være leder. Dale har jobbet med ledelse og lederutvikling i 15 år, og de siste 10 årene har han spesialisert seg på å jobbe med, og fase inn, nye ledere. Han jobber også med å forbedre organisasjoners evne til selv å rekruttere og integrere sine nye medarbeidere og ledere, og underviser i temaet ved blant annet Høgskolen i Østfold. Videre har Dale skrevet en rekke fagartikler om emnet, vært medforfatter på den første boken på norsk om det å bli leder for første gang: «På randen av ledelse en veiviser i førstegangsledelse,» er ansvarlig for spørrespalten for nye ledere/førstegangsledere i Ukeavisen Ledelse og skriver to nye bøker innen fagfeltet: en om Lederskifter og en om Introduksjon og integrasjon av nyansatte medarbeidere og ledere. - Blir svett av forenklingene Dale er mindre imponert over dem som tror det finnes en universaloppskrift for å lede ethvert foretagende. - Jeg bli svett av forenklingene, sier han. - De fleste slike ledertips-lister er basert på at man allerede behersker psykologien og sosialpsykologien en god leder må ha i bunn. Den basalkunnskapen er det de færreste ledere som har, mener han. - Ledelse er et prosjekt en utøver sammen dem man jobber med: Hvordan dette prosjektet skal se ut, er noe man må forhandle fram; eventuelt re-forhandle, om man overtar etter en annen leder. I praksis betyr dette å sette seg ned og ha oppstartssamtale med medarbeiderne, intervjue dem om deres oppfatning av hva ståa er, hvilke mål, forventninger og ønsker de har for lederskapet. Dette blir ikke gjort, og dermed roter de seg fast og vekk. - Mangler basalkunnskap om ledelse Fra konsulentvirksomheten kjenner Dale godt til hvor takknemlige lederne er for rådene de kommer med. - Vi gir dem praktiske råd om hvordan de skal forholde seg til organisasjonen og enkeltmennesker, hvordan de skal håndtere stress og emosjoner, hva de skal gjøre når de overtar en ledergruppe, også videre. Vi gir dem på en måte de boltene de trenger, så slipper de å drive friklatring, sier han. - Problemet med dette, er at dette var noe de skulle fått før de begynte. De mangler basalkunnskap om ledelse. De har kanskje gått på handelshøyskolen og lært noen modeller, men ingen har lært dem hvordan de skal brukes i praksis. Og det blir omtrent som å sende folk gjennom teorikurset for førerkort, for så å sende dem ut i trafikken uten praktisk kjøreopplæring. Driver lederreparasjon Dale mener det står dårlig til med lederutviklingen i norske bedrifter, noe han mener slappe HR-folk må ta noe av skylden for. - De har ikke et system for å ta i mot nye ledere, mener han. - Dermed klarer man heller ikke bygge et apparat rundt lederen, med den tryggheten de trenger for å gjøre jobben sin. Resultatet, mener Dale, er at konsulenter som ham selv, kommer inn og driver leder-reparasjon. - Det er god butikk i å reparere, så dette er et system det vil bli tungt å snu. Men for vår del vil vi heller forebygge, sier han. LEDERNE SEPTEMBER

22 Et utvalg av De ti bud Her er et knippe toppledere fra forskjellige miljøers ti bud for lederskap. Enkelte punkter går igjen, men utvalget viser med all ønskelig tydelighet at det ikke finnes en universaloppskrift som passer alle. Da språket i noen tilfeller sier mye om lederstilen og hvem de leder, har vi valgt å beholde originalversjonene, heller enn å oversette. Gründeren Først ut er Samuel Moore Walton, grunnlegger av blant annet gigantselskapet Wal-Mart, og ptriarken i Walton-familien, en av de rikeste familiene i verden. The Ten Commandments of Leadership 1. Commit to your goals. 2. Share your rewards. 3. Energize your colleagues. 4. Communicate all you know. 5. Value your associates' contributions. 6. Celebrate your success. 7. Listen to everyone. 8. Deliver more than you promise. 9. Work smarter than others. 10. Blaze your own path. 22 LEDERNE MARS 2006

23 En norsk variant 1. Som leder må du kjenne deg selv, både dine styrker og svakheter, for å kunne bygge opp et team rundt deg. 2. Ledere må sette seg tydelige mål og ha en tydelig balanse mellom hva man selv gjør og hva man forventer av andre. 3. Bygg opp et godt team ved å velge mennesker med riktig holdning og hjelp dem til å utvikle seg videre. Deleger ansvar. 4. Bygg relasjoner med teamet ditt gjennom god kommunikasjon. Lytt, konsulter, involver. Forklar formålet og bakgrunnen for dine mål. 5. Vær til enhver tid sikker på at budskapet ditt har nådd alle med- Soldaten Til slutt den mest testosterondryppende varianten; den kommer fra Richard Marcinko, også kjent som the Rogue Warrior. Marcinko er en av USAs mest dekorerte offiserer, og blant annet stifter av US Navys Seal Team Six, landets mest spesialiserte anti-terror avdeling. Han er også Bachelor of Arts i International Relations, har en Master-grad i Political Science og daglig leder for SOS Temps, Inc., et sikkerhetsrådgivningsfirma med blant annet General Motors, AT&T og Motorola på kundelisten. The ten commandments of naval special warfare, according to Richard Marcinko 1. I am the War Lord and the wrathful God of Combat and I will always lead you from the front, not from the rear. arbeiderne i organisasjonen. 6. Led gjennom eksempler og sett en høy standard som medarbeiderne dine kan følge. 7. Løft frem teamet ditt når dere får ros og ta selv ansvar for feil som blir gjort. 8. Ta deg tid til å lytte til medarbeiderne dine og spør dem om deres arbeid. 9. Vær positiv. Uttrykk deg slik at det kommer frem at du ser mulighetene - ikke problemene. 10. Lov bare det du garantert kan levere. Kilde:Dagens Næringsliv og Training Journal 2. I will treat you all alike; just like shit. 3. Thou shalt do nothing I will not do first, and thus will you be created Warriors in My deadly image. 4. I shall punish thy bodies because the more thou sweatest in training, the less thou bleedest in combat. 5. Indeed, if thou hurteth in thy efforts and thou suffer painful dings, then thou art Doing It Right. 6. Thou hast not to like it-thou hast just to do it. 7. Thou shalt Keep It Simple, Stupid. 8. Thou shalt never assume. 9. Verily, thou art not paid for thy methods, but for thy results, by which meaneth thou shalt kill thine enemy before he killeth you by any means available. 10. Thou shalt, in thy Warrior's Mind and Soul, always remember My ultimate and final Commandment:There Are No Rules-Thou Shalt Win At All Cost. Den akademiske Columbia University har også kommet med en liste: The Ten Commandments of Leadership 1. "Treat everyone with respect and dignity. 2. Set the example for others to follow. 3. Be an active coach. 4. Maintain the highest standards of honesty and integrity. 5. Insist on excellence and hold your people accountable. 6. Build group cohesiveness and pride. 7. Show confidence in your people. 8. Maintain a strong sense of urgency. 9. Be available and visible to your staff. 10. Develop yourself to your highest potential (Manske, 1990, p.195)." Kilde: Manske, F.A. (1990, 2nd ed.). Secrets of effective Leadership. Columbia, TN: Leader-ship Education and Development, Inc. LEDERNE MARS

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

LEDER Om LEDERnE Om magasinet LEDERnE Om LEsERnE UtgivER ansvarlig REDaktøR temanummer UtgivELsEspLan 2010 OppLag : LayOUt : trykk: annonser

LEDER Om LEDERnE Om magasinet LEDERnE Om LEsERnE UtgivER ansvarlig REDaktøR temanummer UtgivELsEspLan 2010 OppLag : LayOUt : trykk: annonser www.lederne.no 04 10 DES Sjefene må være mer Lego enn ego Alle gode ting er tre Store utfordringer i vekst- og attføring Oljeliv gir utfordrende samliv Innhold LEDER Om Lederne Lederne er organisasjonen

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen : FORORD Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres et utvalg av innsikter, begreper, figurer og verktøy

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

Opp eller ut? En kvalitativ rapport om kvinnelige advokaters vei ut av bransjen og utfordringer knyttet til å kombinere karriere og omsorgsansvar

Opp eller ut? En kvalitativ rapport om kvinnelige advokaters vei ut av bransjen og utfordringer knyttet til å kombinere karriere og omsorgsansvar Opp eller ut? En kvalitativ rapport om kvinnelige advokaters vei ut av bransjen og utfordringer knyttet til å kombinere karriere og omsorgsansvar av Selma Therese Lyng AFI-notat 12/2008 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Moderne ledelse Alle har rett til et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Det slår Arbeidsmiljøloven fast. Lenge

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv Snipetorpgt. 31 N-3715 SKIEN www.krem-norge.no Rapport 2012/1 ISBN 978-82-93207-04-7

Detaljer

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere I DETTE NUMMERET: Resept på god ledelse Ahus-direktøren Hvordan gi feedback Look to Denmark Ledelse nr. 1-2013 årgang 1 nsfs faggruppe for ledere NSF vil ha med lederne Ledelse LEDELSE blir utgitt av Landsgruppa

Detaljer

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Carin Pettersson Kristin Svendsen Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Eksamenskode og navn: MAN 29281 Flermedial ledelse Utleveringsdato:

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer Hvis konflikten trappes opp på arbeidsplassen - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2013 1. opplag 2013 Heftet er utarbeidet av danske Arbejdsmiljøsekretariatet

Detaljer

Vær raus mot deg selv

Vær raus mot deg selv BALANSE finans karriere rekruttering nummer 1 2006 Fire ledere om avkobling Møt Norges finanskometer Mor & datter i finans Futuraprojektet skal få jentene opp og frem Kristin Halvorsen: Vær raus mot deg

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

talenter på spill eksempler på god forskningsledelse

talenter på spill eksempler på god forskningsledelse @ talenter på spill eksempler på god forskningsledelse curt rice @ prorektor for forskning og utvikling ved Universitetet i Tromsø tor grande @ nylig avgått leder ved Institutt for materialteknologi ved

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer»

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» Nordens barn Unge gjør en forskjell! Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» 1 Nordens barn Unge gjør en forskjell! Utgiver: Nordens Välfärdscenter

Detaljer

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram INNHOLD 1.0 Innledning....side 1 2.0 En historie..... 1 2.1 Problemstilling.. 3 3.0 Teori.. 4 3.1

Detaljer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdags livet med kognitive

Detaljer

Invivo. aktivt hus med mange rom. Fokus på vekst- og attføringsbedrifter. Landsmøtet 2008. Inspirert av Ledernes kurs. Attføringsbedriften.

Invivo. aktivt hus med mange rom. Fokus på vekst- og attføringsbedrifter. Landsmøtet 2008. Inspirert av Ledernes kurs. Attføringsbedriften. Lederne www.lederne.no 03 08 sept Fokus på vekst- og attføringsbedrifter Landsmøtet 2008 Inspirert av Ledernes kurs Invivo Attføringsbedriften aktivt hus med mange rom Lederne september 2008 1 Om Lederne

Detaljer

SKOLELEDEREN. Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Effektive strategier for skoleutvikling. Hjerneforsker (og baronesse):

SKOLELEDEREN. Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Effektive strategier for skoleutvikling. Hjerneforsker (og baronesse): SKOLELEDEREN Nr. 2 februar 2015 Fagblad for skoleledelse Hjerneforsker (og baronesse): Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Professor Michael Fullan: Effektive strategier for skoleutvikling

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer