EGENES IDRETTSBARNEHAGEBOKEN IDRETTSBARNEHAGE VISJON: ME GÅR FOR GULL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EGENES IDRETTSBARNEHAGEBOKEN 2011-2012 IDRETTSBARNEHAGE VISJON: ME GÅR FOR GULL"

Transkript

1 EGENES IDRETTSBARNEHAGEBOKEN IDRETTSBARNEHAGE VISJON: ME GÅR FOR GULL ET BANKENDE HJERTE FOR BARN I BEVEGELSE, MED FOKUS PÅ LÆRING OG ERNÆRING

2 2

3 3

4 IDRETTSBARNEHAGE 4

5 FORORD PEDAGOGISK IDRETT, ERNÆRING OG LEK Denne boken er en fortsettelse av våre tidligere planer, hvor vi har fokus på idrett, ernæring og lek. Boken er vårt dokument som synliggjør vår kultur, våre verdier og måter vi arbeider på. Boken blir utgitt til alle brukere, studenter og Stavanger kommune. Vi ønsker at den skal inspirere andre til å arbeide med pedagogisk idrett, ernæring og lek. Vi bruker boken aktivt for å dokumentere og jevnlig oppdatere det pedagogiske tilbudet. Barnehageboken beskriver den samme kulturen og de samme verdier som vi har hatt fra oppstart i Vi blir stadighet mer bevisst på hva som er det viktigste i barnehagehverdagen vår, vårt mål er å være i dynamisk utvikling. Boken er blitt utarbeidet og drøftet på personalmøtene, pedagogisk medarbeidermøtene, ped. leder møtene, planleggingsdager og fagdager. Den ligger til grunn for våre pedagogiske dialoger sammen med barna og deres utvikling. Vi bruker den internt og eksternt. Boken har vi som et utviklingsverktøy for oss selv og samtidig imøtekommer vi ønsker og krav fra våre samarbeidspartnere. Vi ønsker dere en riktig god leseropplevelse! 5

6 VELKOMMEN Morgenstund har GULL i munn Velkommen til Egenes Idrettsbarnehage. Barnehagen åpnet og ligger i et Norwegian Wood bygg på Eiganes, rett ved Stavanger stadion. Det er en 6 avdelingsbarnehage med aldersinndelte grupper. I nærmiljøet har vi fotballbaner, løpebane, lekeplasser, flotte turområder, museer, kulturhus, kino, svømmehall, ishall, idrettshall m.m. Søkere til barnehagen må søke via samordnet opptak i Stavanger kommune: Barnehagens åpningstid er mandag til fredag klokken PLANLEGGINGSDAGER 2011/ 2012 Fredag Fredag Mandag Mandag Fredag Egenes Idrettsbarnehage Bretlandsgata Stavanger Tlf:

7 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Logo 4 Forord 5 Velkommen 6 Avdelingene 8-9 Praktiske opplysninger/tilvenning 10 Huskeliste- Dikt Mauren 11 Dagsrytmen 12 Hvordan blir dere møtt i Egenes Idrettsbarnehage 13 Visjon, verdier og Rammeplanen 14 Danning Omsorg, lek og læring 15 ERGO - Engasjement, respekt, glede og omsorg 16 Voksenrollen 17 Barnehagekulturen 18 Våre tradisjoner Satsningsområde Idrett Teori- Pedagogisk idrett Årshjul for motoriske mål Pedagogisk idrett årshjul 29 Kontornytt- informasjonsflyten på huset 30 Kjøkken Bilder Egeneslekene Kokkeskolen Årshjulet på kjøkkenet Ernæring, bedriftshelsetjenesten, samlingsstund 42 Prosjektarbeid i barnehagen 43 Andre satsningsområder - sosial kompetanse 44 TRAS/ALLE MED 45 Språkstimulering, mestring og barns medvirkning 46 Møter, planlegging og evaluering i barnehagen 47 Overgang mellom barnehage og skole 48 Samarbeid med foresatte forventninger 49 SU/FAU Dokumentasjon, presentasjon av avdelingene RULLE 52 FLIKK FLAKK SPAGAT 55 PIRUETT 56 SALTO SPRINT Sommerferie, sykdom, solkrem/solkrem 66 Universitetet i Stavanger 67 7

8 I Egenes Idrettsbarnehage blir dere møtt med et smil av følgende personer Avdeling 1: Flikk Flakk, to åringer. Tel. nr: til avdelingen: Pedagogisk leder: Lina Cohen 80% Barnepleier: Anne Drechler Steen Pedagogisk medarbeider: Tone Mehus Førskolelærerstudent: Espen Austbø 20% Avdeling 2: Spagat, ett og to åringene. Tlf. nr: til avdelingen: Pedagogisk leder: Grethe Haave Pettersson 80% Pedagogisk medarbeider: Monika Kvinlaug-Martinsen Barne og ungdoms arbeider: Caroline Klinge Førskolelærerstudent: Stian Vigrestad 10% Avdeling 3: Rulle, ett åringer. Tlf. nr: til avdelingen: Pedagogisk leder: May Britt Hansen Barnepleier: Sissel Kristiansen 90% Førskolelærerstudent: Andreas Westerheim 10% Avdeling 4: Piruett, tre åringer. Tlf. nr: til avdelingen: Pedagogisk leder: Inger-Johanne Øi Pedagogisk medarbeider: Veronika Vasseng Barne og ungdomsarbeider: Mina Torsteinbø Avdeling 5: Salto, fire åringer. Tlf. nr: til avdelingen: Pedagogisk leder: Trine Haave Andreassen Pedagogisk medarbeider: Ingrid E Håvarstein Pedagogisk medarbeider: Silje Henningsen Pedagogisk medarbeider: Eli Stokkeland Avdeling 6: Sprint, fem åringer. Tlf. nr: til avdelingen: Pedagogisk leder: Elisabeth Hopland Tørsdal Pedagogisk medarbeider: Simon Torheim Pedagogisk medarbeider: Maren Husebø 8

9 VIRKSOMHETSLEDER Elisabeth Aarthun- van der Hagen Tlf. nr: ASSISTERENDE STYRER Birte Berg Johannessen 80 % Tlf. nr: KJØKKEN: Brit Reidun Hetland 60 % Khadija Rihani 100 % 9

10 VELKOMMEN TIL OSS/ PRAKTISKE OPPLYSNINGER / TILVENNING Den første tiden i barnehagen får barna mange inntrykk og opplevelser. Dette er kanskje første gang barnet tar steget ut fra foresattes trygge armer. I Egenes Idrettsbarnehage blir barn og foresatte møtt av en primærkontakt som følger barnet den første tiden i barnehagen. Vi er veldig fleksible og fra første stund er vi opptatt av å ha en god dialog med foresatte, slik at vi blir kjent med barnets vaner m.m. og for å sikre god nok informasjon oss imellom til barnets beste. Vi opplever da at foresatte også får trygghet hos oss, noe som smitter positivt over på barna. ALLTID TIL BARNETS BESTE. Dag 1: Foresatte er med barnet den tiden de er i barnehagen (2 timer). Dag 2: Denne dagen vil personalet bli bedre kjent med barnet og vil be foresatte trekke seg tilbake. Kanskje spiser vi lunsj sammen (tid vil bli avtalt med personalet). Dag 3: Denne dagen ønsker vi at barnet får oppleve kjernetiden uten foresatte ( ). Den første tiden bør barnet ha kortere dager. Det kan være utfordrende for de små å begynne i barnehagen, derfor settes alltid barnets behov i fokus. Vi ønsker at barnet skal få en så god tilvenning som mulig med nok tid, trygghet og omsorg, slik at barnet får positive opplevelser og tilhørighet til gruppen. Hvis barnet har en bamse, koseklut/teppe, tutt og lignende overgangsobjekt, er det fint hvis dette tas med i tilvenningen, slik at barnet har noe kjent i hånden når foresatte tar sine steg ut fra barnets rekkevidde. Det er nødvendig at barna har et sett med ekstra tøy liggende i garderoben i barnehagen og tøfler. Det skal også være regntøy/dress og et par gummistøvler/vintersko. Husk også votter og lue, når det er sesong for den slags. Hver fredag ryddes det i garderoben og yttertøy tas med hjem for vask. For sikkerhetsskyld må det ikke være snorer i halsen på barnas tøy. 10

11 Huskeliste-de første dagene: Skiftetøy Tøfler Bamse/tutt Min bok Bleier Vogn m/tilbehør Mauren Liten? Jeg? Langt i fra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg helt på langs og på tvers, fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? -Inger Hagrup 11

12 DAGSRYTMEN Barnehagen åpner Frokost varierer fra avdeling! Aktivitet Lunsj Hviletid - utelek/aktivitet Ettermiddagsmåltid Utelek/innelek Barnehagen stengt 12

13 HVORDAN ØNSKER VI AT DERE SKAL BLI MØTT I EGENES IDRETTSBARNEHAGE Vi ønsker at DERE skal bli møtt med et smil Vi ønsker å vise at vi ser dere med et; god morgen Vi ser alle som kommer inn i barnehagen ved at vi henvender oss til dere og spør om vi kan hjelpe med noe. Vi ønsker at alle skal føle seg velkomne hos oss Vi ønsker å være voksne som er tilgjengelige for alle barn i barnehagen. Selv om de tilhører en annen avdeling ønsker vi å være voksne som hjelper og er til stede for barna. LEKER DERE TAR MED HJEMMEFRA OG TIL BARNEHAGEN Noen avdelinger har faste lekedager. Da kan barna ha med seg leker hjemmefra. Da er det viktig at leken er merket med barnets navn. Leker som blir ødelagt blir ikke erstattet av barnehagen. Barnet må også kunne tåle at andre barn leker med deres leke. Andre avdelinger har ikke lekedager og da kan dere ta med leker hver dag om dere ønsker det. Det at avdelingene gjør det litt ulikt er hvordan dette fungerer for barnegruppen som helhet, og er en vurdering de voksne i barnehagen tar og evaluerer underveis i barnehageåret. MERKING AV TØY I barnehagen har vi felles garderobe, noe som medfører ulike utfordringer. Vi ønsker å ha det ryddig i barnhagen og trenger derfor hjelp av dere foresatte. MERK ALT TØY med ditt barns navn, vi klarer ikke å holde styr på arvetøy og lignende. Er tøyet merket med barnets navn dukker det som regel opp igjen hvis det skulle forsvinne. Barnehagen erstatter ikke tøy som forsvinner. Har du noe som du er veldig redd for, vennligst ikke ta det med i barnehagen. 13

14 VISJON OG VERDIER VISJON: ME GÅR FOR GULL Vi ønsker å bli Norges beste barnehage ved å ha: ET BANKENDE HJERTE FOR BARN I BEVEGELSE MED FOKUS PÅ LÆRING OG ERNÆRING VERDIER: ERGO = E - Engasjement R - Respekt G - Glede O - Omsorg Vi er pålagt av Stortinget å arbeide ut fra Rammeplanen. Den gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Den tar for seg 7 fagområder som er: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form HVORDAN JOBBER VI I HENHOLD TIL RAMMEPLANEN I BARNEHAGEN? Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet. (Rammeplanen s.5) Barnehagen bygger på et helhetlig læringssyn, med omsorg, lek, læring og danning i fokus. I tillegg kommer sosial og språklig kompetanse og sju fagområder som er viktige deler av barnehagens læringsmiljø. Rammeplanen fremhever betydningen av voksnes holdninger, kunnskaper og ferdigheter til å møte, forstå og hjelper oss i barnehagen til å legge føringer for hvordan vi skal bidra til å oppdra barn til aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn. Vi bruker planen aktivt på alle våre møter hvor vi planlegger samlinger, tema og aktiviteter. Personalet får gå på kurs for å bli inspirert til videre arbeid med rammeplanen, og de som har deltatt på kurs holder foredrag for resten av personalet på personalmøtene. Vi bruker Inped som er et verktøy med klare mål og idèer innenfor hvert av de 7 fagområdene. Inped er et tverrfaglig verktøy som hjelper oss å rette fokus på faglig praksis. Det støtter oss i arbeidet med observasjon og bidrar til å se hele barnet et trent øye er utgangspunkt for pedagogisk dokumentasjon. I tillegg gir det oss et godt utgangspunkt for veiledning oss imellom. Vi går gjennom rammeplanen på ped.leder og pedagogisk medarbeidermøtene. Der alle kommer forberedt og vi diskuterer/drøfte teksten sammen. Hva betyr teksten for oss? Hvordan jobber vi med de ulike tema som rammeplanen tar opp? Vår implemitering av den i hverdagen. 14

15 DANNING Danning har erstattet oppdragelse i formålsparagrafen. Det er mange svar på hva oppdragelse og danning er, hva som forener og skiller dem, og hvilke konsekvenser endringene i formålsparagrafen bør få i barnehager. Svarene henger sammen med hva vi tenker er gode liv, samfunn og mennesker. Høsten 2011 tar vi fatt på å jobbe med danning, som er et nytt punkt i Rammeplanen. 1.3 Danning gjennom omsorg, lek og læring Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. (Barnehageloven 1 Formål, 1. ledd) 15

16 Engasjement, respekt, glede og omsorg BARN E- legge til rette for barna, være lydhøre voksne, være aktive voksne sammen med barna. R- se hver enkelt barn, se hver enkelt i en gruppe, ta de på alvor. G- være sammen med barna, vise at vi trives i deres selskap, tulle og tøyse, le mye (ha det gøy) O- Ha tid, tilstedeværelse fra voksne, sitte på gulvet, tilgjengelige voksne. FORESATTE E- ta foresattes forslag og innspill på alvor, alle skal bli møtt med et smil, i møtekomme foresatte, hei og god morgen. R- ta foresatte på alvor G- smile, vise at vi bryr oss om barna deres, være fremoverlente. O- være lydhøre på hva foresatte sier og deres behov. ANSATTE E- alle skal være delaktige, delta på møtene, tenne på hverandres ideer, tørre å komme med idèer. R- ikke baksnakking, framsnakking, unne hverandre alt det beste, gjøre hverandre gode G- hemmelig venn, overraske hverandre positivt, kunne si ting til hverandre, hjelpe hverandre, humor O- bry oss om hverandre, se hverandre. 16

17 VOKSENROLLEN - UTE Sette i gang lek/stimulere til lek Aktive voksne Veilede Synlige voksne Tilgjengelige for barna Observere barna (klarer å løse en konflikt på annen måte) Sitte på barnas nivå/høyde VOKSENROLLE -AVDELINGENE Delaktige Tilstede Ta barna på alvor Vise interesse Veilede/rettlede Legge til rette for god lek Engasjement Vise humor og glede Omsorg ERGO VOKSENROLLEN - PÅ TUR Aktive voksne Motivere barna Opplegg der de kan utforske og mestre Være drivkraft Gi barna medvirkning Sette i gang aktiviteter, der barna fullfører dem Synlige voksne Veilede Observere HMS REGLENE TIL BARNEHAGEN VOKSENROLLEN- FYSISKE OPPLEGG Planlagt aktivitet - lage program I gangsetter Aktive voksne Opplagte voksne Voksne må tørre å være tydelige Glade voksne 17

18 BARNEHAGEKULTUREN Hva betyr dette? (Kultur fortalt for barn) Slik gjør vi det hos oss Det sitter i veggene Klima Det som gjør at vi kan si vi = Kulturell identitet Definisjon av kultur (for eksempel) De ideer, verdier, regler, normer, koder og symboler som et menneske overtar fra den foregående generasjon, og som man forsøker og bringe videre ofte noe forandret til den neste generasjon (Klausen, 1994) Du skal være mot andre slik du vil andre skal være mot deg VÅRE TRADISJONER Det er flere tradisjoner knyttet til barnehagen vår, og her kommer en kort informasjon om dem: Barnas fødselsdag Vi har samling på avdelingen den dagen barnet fyller år, med sang og eventyr, samt at barnet får bursdagskrone. Vi har felles bursdagssamling hver tredje måned i gymsalen. Da får alle som har hatt bursdag i de siste 3 månedene komme frem på en scene hvor de får krone, hvor vi synger og sender opp raketter. Etterpå spiser og koser vi oss på avdelingen. 18

19 FN- dagen 24. oktober Vi markerer dagen med å arrangere en fest for store og små i barnehagen. På forhånd lager alle barna kunstbilder som blir solgt til foresatte/besteforeldre, tanter og onkler. Vi har salg av middag, kaker, kaffe og te. Det blir utlodding av gaver som barna enten selv har laget eller tatt med seg hjemmefra. Det hele avsluttes med felles sang. Advent og jul Hvert år lager vi egen juleplan med mange ulike aktiviteter og variert innhold. Denne tiden følger med mange hyggelige aktiviteter. Vi har felles adventstund i gymsalen hvor vi leser juleevangeliet og visualiserer det med stall og dukker. Vi lager ulik julepynt og julegaver gjennom hele måneden. SU arrangerer julefest første helgen i desember hvor vi ringer julen inn. Lucia har sin plass den 13. desember. Da går vi først i Luciatog i barnehagen hvor foresatte, tanter/onkler og besteforeldre kommer og ser på. Turen går så videre til sykehjemmet hvor vi synger og deler ut lussekatter. Vi har nissefest i barnehagen der alle kler seg ut i rødt og vi spiser nissegrøt, kanskje kommer også Nissen på besøk Adventstiden avsluttes med et besøk til konserthuset og kirken. Karneval og fastelavn Vi kler oss ut og har karneval i barnehagen. Vi dramatiserer eventyr, har ulike leker og avslutter med å slå hull på en pinjata. Dans og sambarytmer hører til. Fastelavn/bollemandag spiser vi fastelavensboller med og uten krem. Påske Hvert år lager vi egen påskeplan som blir avsluttet med at vi pakker sekkene og drar til Viltskogen for å lete etter påskeegg, kanskje kommer påskeharen også Hver påske lager vi ulik påskepynt som barna får med seg hjem. Vi pynter hele barnehagen og arrangerer Gul frokost, hvor alle foresatte, tanter/onkler og besteforeldre blir invitert. 17. maifeiring Vi innleder måneden med å fortelle hvorfor vi feirer 17- mai og så bli kjent med 17- mai sanger. I løpet av mai samles vi i barnehagen med flagg og fløyter for så å gå på besøk til Domkirken sykehjem hvor vi synger og hilser på de gamle. Etterpå går vi tilbake til barnehagen hvor vi griller pøler, hamburgere og spiser is. Vi har også tradisjonelle leker i barnehagen. Trafikkopplæring: Det er i hovedsak de eldste barna som får en innføring i de viktigste trafikkreglene. Vi har en intensiv kursuke på våren for førskolebarna. Som avslutning på trafikkuken får barna utdelt diplom. 19

20 Brannvernuke I anledning Nasjonal brannøvelse, vil barnehagen gjennomføre en uke med brannvernopplæring for førskolebarna. Brannvernuken er i uke 38. Barnehagedagen Godt personale for gode barnehager Regjeringen ønsker å satse på kvalitet i barnehagen. Med slagordet Vi kan! ønsker barnehagene denne kvalitetssatsingen velkommen. Satsingen er en anerkjennelse av at barnehagen har en viktig funksjon i samfunnet. Først og fremst for barnas hverdag her og nå men også for deres videre liv. Det viktigste kvalitetskriteriet i barnehagen er barnehagepersonalet og vår kompetanse. Derfor må kompetansen som både førskolelærere og andre pedagoger, barne- og ungdomsarbeidere og pedagogisk medarbeidere har, verdsettes. Vi kan! - Slagordet framhever barnas kompetanse, samtidig som vi ønsker å vise fram de ansattes kunnskap og kompetanse. Slik kan foreldre, nærmiljø og beslutningstakere få bedre kjennskap til oss i barnehagen. Skidag Barna elsker snø og når den første snøen har lagt seg arrangerer vi skidag, hvor barna tar med seg sine egne ski og vi går bort til Stadion. Her lager vi skiløype for barn og voksne. Barna har med seg sekkene sine med kakao og kjeks. 20

21 Sommerfest: Samarbeidsutvalget (SU) arrangerer denne sommerfesten i juni. Dette er en avslutning på barnehageåret hvor vi ønsker hverandre god sommer med god mat og ulike aktiviteter. Førskolebarna Vi har et eget opplegg for de som skal begynne på skolen. De får hver sine bøker med tall, bokstaver og oppgaver for barn i førskolealderen. Aktivitetene her går litt ut på det samme som skolestarterne, men vi har også tegneskole, leser, forteller, dramatiserer og lar barna medvirke til valg av aktiviteter. Barnehageåret avsluttes med en overnatting eller på tur. 21

22 SATSNINGSOMRÅDE IDRETT LÆRING GJENNOM BEVEGELSE Vårt fundamentale læringssyn er: læring gjennom bevegelse og gjennom samspill med andre. Barnehagen vår er innredet slik at pedagogisk idrett kan foregå hele tiden. Gjennom pedagogisk idrett holder vi fokus på læring og utvikling på alle nivå; fysiske, sosiale, språklige og personlig læring. Vi har voksentilrettelagt vennskapsaktiviteter gjennom hverdagen ut fra barnas interesser og deres medvirkning. Vi har en stor lekeplass på utearealet som gir barna gode muligheter til kreativ lek og selvstendighetsutvikling. Når vi er ute i barnehagen foregår det uendelig mye læring både motorisk, personlig, sosialt og språklig. Barna lærer å sette pris på å delta aktivt i aktivitetene og konkurransene hvor de lærer å tape og vinne med samme sinn, noe vi synes er viktig at barna lærer seg. Gjennom en aktiv læringsprosess mener vi at barna lærer mer om selv og de lærer hverandre å kjenne på en mer positiv måte, hvor språklig kommunikasjon settes i fokus. Barna lærer/utvikler seg veldig forskjelligindividuelt, noe vi tar høyde for når vi planlegger aktivitetene. I leken sikter vi hele tiden etter det vi kaller for Gylne øyeblikk. De gylne øyeblikk er et sentralt læringsbegrep vi selv har utviklet ut fra teori om flyt. Det beskriver de tidspunkt hvor den mest intense læring foregår. Den foregår i lekens mest intense moment, hvor tiden nærmest står stille for barn og voksne. Verden må bøye seg for leken og alle i leken er 200% konsentrert. Gylne øyeblikk er en følelse av å mestre noe nytt, bevege seg utenfor komfortsonen sin. For å skape optimale betingelser for de gylne øyeblikk og flyt, er vi som voksne i Egenes Idrettsbarnehage nødt til også å utfordre oss selv. Vi må kjenne oss selv, våre fordommer og våre kulturelle mønstre, slik at vi utvikler oss gjennom å oppleve mestring ved å tøye våre egne grenser. Vi tror alle utvikler seg best når man møtes med tillit og stor grad av frihet. Vi er aktive voksne som er sammen med barna på deres premisser. Livet er ikke det verste mann har og om litt er kaffen klar (Kim Larsen) Ved å opprettholde en dynamisk hverdag med plass for uforutsigbarhet, sørger vi alltid for å skape så mange læringsmuligheter for barna som mulig. Egenes Idrettsbarnehage er derfor i forandring. Vi voksne er delaktige sammen med barna på uteområdet eller i planlagte aktiviteter inne. Vi er en idrettsbarnehage- ikke for idrettens skyld men for pedagogikkens. Vi arbeider med pedagogisk idrett på vår egen måte. Det betyr blant annet at vi har planlagte strukturerte aktiviteter i vennegrupper, åpne aktiviteter på lekeområdet, i gymsalen, på tur, samt hver mandagsmorgen i gymsalen. Vi har masse av idrettsutstyr som skum- monduler, inne bandy køller, hekkhopp, lengdehopp, spydkast, erterposer, fotballer, håndballer, tennis baller, balanse bom, ribbevegg, m.m. Pedagogisk idrett rommer alle utviklingsområdene: Det sosiale, det følelsesmessige, det språklige, det fysiske osv. Pedagogisk idrett kombinerer sanser, bevegelse og at en kan glemme seg selv ut, både innendørs og utendørs. Pedagogisk idrett er en bevisst idrettslig og faglig anvendelse av elementer fra idrett, lek og bevegelse. Ved å ta utgangspunkt i barnet som helhet og ved å ha fokus på og være kroppslig aktiv, arbeider vi bl.a. med å utvikle barnas kreativitet, bevegelsesglede, språk, sosial kompetanse, etikk og moral. Formålet med å jobbe med pedagogisk idrett er å skape en kultur, hvor læringen foregår gjennom fysisk aktivitet. Vi legger vekt på barnas motivasjon - at pedagogisk idrett alltid skal være gøy. Leken er det vesentlige, så hvis for eksempel leken skal fortsette, så må det jobbes med reglene i leken. Pedagogikk er øyeblikkets kunst. 22

23 23

24 TEORI PEDAGOGISK IDRETT Vi arbeider med tre typer av idrettsformidling. Voksne - Barn: Styrt idrett tilrettelagt av voksne, hvor barna deltar i varierende grad. For eksempel: hinderløype, dans, Mini Røris. Alle aktivitetene er planlagt av de voksne. Barn- Barn: Idrett som barn og barn i fellesskap tilrettelegger eller impulsivt finner frem til. For eksempel: Slåss lek på uteområdet, Gjemme leken, tikken/sisten, balanser på tur. Voksen- Voksen: Når en voksen inspirerer en annen voksen til å utfolde seg og vise sin bevegelsesglede. For eksempel: Sirkel trening i gymsalen, konkurranser blant de ansatte, tautrekking osv. Gjennom pedagogisk idrett som metode favner vi barns fysiske, psykiske, sosiale og kognitive utvikling uavhengig av hvor du kommer fra, geografi, sosial status, kultur og tid. Det er samholdet og gleden som er det sentrale. Gleden ved å være i bevegelse og stoltheten når man opplever å kunne noe mer enn før, mestringsglede. Mot og utholdenhet, styrkes av de voksne og de andre barns oppmuntring, gjør at barna prøver igjen og igjen, til de endelig lykkes. Hele følelsesregisteret bør få komme til anvendelse, og det er viktig, at barn også selv utforsker og prøver ut deres egne kompetanseområder. Redskaper og materialer skal utover det å utvikle barnas motorikk: Tilfredsstille deres nysgjerrighet Appellere til deres sanser Gi dem følelse av spenning Åpne mulighet for fordypelse Gi mulighet for utvikling av ferdigheter og kreativitet Barnehagen har et stort ansvar når det gjelder å gi barna rikelig med tid til fysisk utfoldelse. Slik stimuleres sanser og motorikk, selvoppfatning og følelser gjennom å mestre ferdigheter og utvikle sosial kompetanse, erkjennelse og begrepsforståelse. I samsvar med andre blir barnet utfordret i fysisk utfoldelse og lek. De fysiske utfordringene kan være at leken krever fysiske ferdigheter, som å holde balansen under løpe- og fangeleker. Utfordringene kan videre være sosiale eller kognitive, for eksempel ved at barnet må samarbeide for å holde leken i gang, som å ta på seg oppgaven med å være den som har den i sisten. Kognitive utfordringer kan bl.a. innebære forståelse av regler i leken, for eksempel hva skjer når en har tatt noen eller blir tatt i sisten? Opplevelse av mestring av dette har betydning for barnet. Våre handlinger og vår opplevelse av ulike situasjoner styres av vår selvoppfatning. En positiv selvoppfatning er en forutsetning for GOD mental helse (Skaalvik og Skaalvik 1988). 24

25 BEVEGELSE, SANSER OG MOTORIKK Lek er en aktiv handling, og kroppen er et nødvendig redskap og uttrykksmiddel for å holde leken i gang. Allsidig utfoldelse i lek stimulerer utviklingen av ferdigheter som brukes i samspill med jevnaldrende. Barnas verden er en kroppslig verden. Ved hjelp av sansene har barn kontakt med omverden. Informasjon mottas og formidles via sansene. Barnet eksisterer gjennom kroppen fordi det forholder seg fysisk utforskende til sine omgivelser. I leken kan barn hengi seg, fortape seg og distansere seg fra den virkelige verden. I leken ledes barnet inn i en mental tilstand hvor det opplever stor grad av glede, samtidig er leken en arena for læring. For et lite barn er bevegelse og handling grunnlaget for hele utviklingen. Motorikken er nødvendig for fysisk trivsel, vekst, kretsløp, åndedrett, organfunksjoner og bevegelsesapparat (Ahlmann 1998). Med gode betingelser vil barn gjennom sin fysiske utfoldelse utvikle et repertoar av grovmotoriske bevegelser som senere utvikling bygger på. Gjennom leken utvikles bevegelsesevnen på en naturlig måte. Bevegelsesevne er motorikk. Definisjonene på motorikk er mange. Bevegelse innebærer en aktivisering av nervesystem og muskler. Jagøien og Hansen (2002:53) definerer begrepet slik: Motorikk innbefatter alle funksjoner og prosesser som er med å styre og kontrollere våre kroppslige bevegelser. Motorikk er en del av barnets totale utvikling og innebærer at barnet behersker bevegelser bedre og bedre. Motorisk utvikling kan deles i to hovedområder: Grovmotorikk og finmotorikk. Grovmotorikk omfatter grunnleggende bevegelser som å gå, løpe, rulle og kaste. Finmotorikk omfatter hendenes og føttennes bevegelser og samspillet mellom synet og hendene/føttene. Dette kalles øye- hånd- og øye- fotkoordinasjon. Barn lærer først å beherske de store bevegelsene. Etter hvert øker kontrollen over mindre bevegelser i hender og føtter. Bakgrunnen for at utviklingen skjer i denne rekkefølgen, er at utviklingen starter i kroppsstammen og går utover i armer og ben på et senere tidspunkt. BEVEGELSE, SELVOPPFATNING OG SELVFØLELSE Forskning viser at hvis man gir barn gode og varierte muligheter til optimal motorisk stimulering og utfoldelse, vil barnet ha gode forutsetninger for videre utvikling i form av mer positiv selvoppfatning. Når barn blir klar over hvordan kroppen beveger seg og lærer seg å styre bevegelser, får de selvtillit. Barn som utvikler et positivt forhold til egen kropp, vil ofte utnytte mulighetene til å oppleve, sanse og erfare gjennom ulike former for fysisk aktivitet. Disse barna får en bredere erfaring med tanke på å forstå seg selv, andre mennesker og omgivelsene, sammenlignet med barn som er utrygge ovenfor egen kropp (Berg og Kippe 2006). KONSEKVENSER FOR BARNEHAGEN Barnehagen har et stort ansvar med tanke på å gi alle barn god mestringsopplevelse. Leken kan også utøves i et bredere perspektiv når barna blir eldre. Barn har stor visuell forestillingsevne og livlig fantasi, og dermed gode forutsetninger for å kunne lage historier med tilhørende bevegelser. Dette gjør at de som kanskje i utgangspunktet ikke er så modne motorisk, også kan få stor innflytelse i leken. BEVEGELSE OG LÆRING En aktiv kropp sanser omverden gjennom berøring, lukt, smak, syn og hørsel. Uten denne evnen til sansing og persepsjon kan vi ikke eksistere som reflekterende mennesker med språk og identitet. Videre er gode motoriske ferdigheter viktige både ved skriveaktiviteter og artikulasjon, og god motorikk er grunnlaget for et positivt selvbilde. Godt selvbilde vil i neste omgang være viktig for all innlæring, også lese- og skriveinnlæringen på skolen (Berg 2002). Barns fysiske utfoldelse i barnehagen utvikler motorisk kompetanse og gir tilgang til lek med andre. Slik kan barnet på en positiv måte gå inn i sosialiseringsprosessen med jevnaldrende. Leken blir en arena for sosialisering, intellektuell stimulering og læring. En positiv selvoppfatning og positive følelser overfor seg selv utvikles. Det styrker både fysisk, psykisk og sosial helse. 25

26 ÅRSHJUL for motoriske mål AUGUST OG JUNI Tradisjonell barneaktivitet MÅL: Stimulere barns lekeinitiativ og tilby lek og spill der barna er i fysisk aktivitet, og opplever glede og mestring gjennom fellesskap. 0-3 ÅR: Sangleker/Bevegelsessanger, Regler for eksempel: alle mine kyllinger kom hjem, troll i eske, bjørnen sover, titt tei, hermeleken 3-6 ÅR: Paradis, strikkhopp/hoppestrikk, Gjemmeleken, hoppetau, sangleker, stolleken (men bruk rockering/erterposer), hermeleken, haien kommer, rødt lys, alle mine kyllinger, politi og tyv, stiv heks, alle typer tikken: par tikken, doktor tikken INNFØRING I BARNEKULTUREN REAKSJONSEVNE SPENST BALANSE, RYTME, TURTAKING, KOORDINASJON, TAKTIL- OG VESTIBULÆR- SANS SEPTEMBER OG MAI Friidrett MÅL: Økt kroppsbevissthet gjennom allsidig bruk av kroppen. 0-3 ÅR: Hinderløype, gå i trapper, klar ferdig gå, turn, skummgummispyd kast, høydehopp (Fun atletics), kast, hopp, nedslag 3-6 ÅR: Alt fra 0-3 år, trappeløp, minirøris, trillebåren, stå på hender, turn, matte, fun atletics m høyde og lengde GRUNNLEGGENDE MOTORISKE FERDIGHETER ØYE- HÅND KOORDINASJON REAKSJONSEVNE BØYING, STREKKE OG VRI SATS, SVEV OG LANDING JANUAR Balanse MÅL: kjennskap til ulike kroppsstillinger og økt kroppsbeherskelse gjennom vestibulær sansen (likevekts-sansen) 0-3 ÅR: Hinderløype, ulendt terreng, ute og inne, fryslek, viltskogen, hermeleken, balansesyklene, skøyter, trappetrening, teip på gulvet, stektikken, lek i svømmebassenget, balansebom, erterposer på hodet, tau mellom trær-balanse BARNA SKAL ØKE SIN BALANSE- EVNE GJENNOM AKTIVITETER MED VESTIBULÆR SANSEN 3-6 ÅR: Alt som 0-3 åringene, sykle, ski, mini røris, svømming, balansere med tau, balanseline, sparkesykkel, klatrestativ, doktortikken, stylter, strikk, strektikken, rockering 26

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 INNLEDNING Ønsker alle barna og foreldre velkommen til nytt barnehageår 2012-2013. I dette året har Piraten fått 9 nye barn, noen har kommet

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

SMÅTROLLA VÅREN 2016 KJERRATEN BARNEHAGE

SMÅTROLLA VÅREN 2016 KJERRATEN BARNEHAGE SMÅTROLLA VÅREN 2016 KJERRATEN BARNEHAGE Velkommen tilbake etter endt juleferie. Vi håper alle har hatt en fin jul og er klare for et nytt halvår. Som dere kanskje har merket er det gjort noen små forandringer

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Progresjonsplan: 3.2 Kropp, bevegelse og helse. ( april 2011)

Progresjonsplan: 3.2 Kropp, bevegelse og helse. ( april 2011) . ( april 2011) I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet.

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Humla i august: Marihøna i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Faste plasser - Vennskap - Lek - Trygghet

Humla i august: Marihøna i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Faste plasser - Vennskap - Lek - Trygghet Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Våren. Elvland naturbarnehage

Våren. Elvland naturbarnehage Våren 2010 ( Elvland naturbarnehage LITT OM... ELVLAND BARNEHAGE: Våren 2010 går det 42 barn i barnehagen i alderen 1-6 år. Vi har en base for barn under 3 år og en base for barn over 3 år. Vi bruker naturen

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 Skauen Mob: 994 69 480 Solstua Mob: 994 68 566 Steinrøysa Mob: 958 99 241 Skogstrolla Mob: 913 35 211 995 66 798 ÅPNINGSTID: 07.15-16.45

Detaljer

EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014

EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014 EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014 EKNE BARNEHAGE BURSFLATA 27 7624 EKNE TLF. 74053165 ekne.barnehage@levanger.kommune.no NAVNELISE BARN NAVNELISTE ANSATTE BARNEGRUPPEN DAGSRYTME ÅRSOVERSIKT

Detaljer

PLAN FOR HELSEFREMMENDE BARNEHAGER HATTFJELLDAL KOMMUNE MAI 2016

PLAN FOR HELSEFREMMENDE BARNEHAGER HATTFJELLDAL KOMMUNE MAI 2016 PLAN FOR HELSEFREMMENDE BARNEHAGER HATTFJELLDAL KOMMUNE MAI 2016 MÅL NATUROPPLEVELSER Barna skal bli glade i å være i naturen. Å gi barna varierte erfaringer med natur og friluftsliv til ulike årstider,

Detaljer

Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014

Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014 MÅL Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014 Satsningsområde: Vennskap og sosialt samspill Hovedmål: Barna skal utvikle evnen til samhandling med andre, og styrke sine sosiale ferdigheter. Tema: Du og jeg og vi

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.»

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage ÅRSPLAN 2015/2016 «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage Åpningstid: kl. 06:45

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016

LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016 LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016 EKNE BARNEHAGE-BURSFLATA 27 7624 EKNE- TLF.74053165 ekne.barnehage@levanger.kommune.no Årsplan må ses i sammenheng med virksomhetsplanen INNHOLD I ÅRSPLAN NAVNELISTE

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013

PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013 PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013 INNLEDNING Hei alle gullhjerte foreldre. Etter sommerferien var det veldig hyggelig å se igjen barn og foreldre på Gullhjerte. Vi vil ønske velkommen

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst 1 2 år - Barn kommunisere en til en (verbalt og nonverbalt), og er i samspill voksen/barn, barn/barn - Møte enkle bøker, sanger, rim og regler, enkle og korte eventyr - Få gode erfaringer med varierte

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Veiledende årsplan. for. Lekeplassen. familiebarnehage.

Veiledende årsplan. for. Lekeplassen. familiebarnehage. Veiledende årsplan for Lekeplassen familiebarnehage. 2015/2016 Velkommen til Lekeplassen familiebarnehage. Lekeplassen familiebarnehage er en privateid familiebarnehage med statlig støtte. Familiebarnehagen

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

Satsningsområdet i Kilden

Satsningsområdet i Kilden Satsningsområdet i Kilden 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Satsningsområde 2014/15 Dette barnehageåret har vi valgt å fordype oss i ett av de syv fagområdene i rammeplanen: Kropp, bevegelse og helse

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

TEMA: " JEG KAN! " Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv!

TEMA:  JEG KAN!  Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! TEMA: " JEG KAN! " Base august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! Velkommen til! Vi har gledet oss til oppstarten, få treffe og bli kjent med dere som foreldre, og barna deres.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Våren 2015. Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet

Våren 2015. Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet Våren 2015 Litt om hverdagen vår Temaer vi jobber med 2 Så er vi godt i gang med det nye året, på kalenderen står det 2015, det har endelig blitt ordentlig vinter og vi gleder oss til nye eventyr sammen.

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015

Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015 Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015 Innledning/ litt info om oss: Vestre aker menighetsbarnehage har 18 plasser for barn i alderen 2-6 år. Vårt hodefokus er sosial kompetanse og vennskap som

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI

HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2012 2013 Med denne handlingsplanen ønsker vi å formidle de tanker og planer, som ditt barn vil være en del av dette

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer