Fysisk aktivitet og måltider i skolen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fysisk aktivitet og måltider i skolen"

Transkript

1 Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fylkeskonferanse april Ålesund Mette Nordhus, Sosial- og helsedirektoratet, Avdelingsdirektør avdeling fysisk aktivitet Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 1

2 Prosjekt Fysisk aktivitet og måltider i skolen Oppdrag: Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet: 3 mill fra hvert dep. i 3 år Arbeidsgruppe: Sosial- og helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet (prosjektleder) Skolekontakt: Fylkesmannens to avdelinger for helse og utdanning. Innstillt skoler, nettverkssamlinger i alle fylker Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 2

3 Fysisk aktivitet og måltider i skolen Tot ca. 600 prosjektskoler, grunnskole + 18 vgo Alle fylker, hele Nordland, flere hele kommuner 2006/07: ca. 350 prosjektskoler i grs + 18 vgo. Prosjektet avsluttes som prosjekt Videreføres i vgo + spredning i 2007 Tot. 19 mill. Små beløp til mange skoler Varighet utover prosjektperioden HEMIL v. UiB evaluert prosjektet/prosjektskolene Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 3

4 Fysisk aktivitet og måltider i skolen Visjon: Alle skoler skal legge til rette for 1 times fysisk aktivitet og gode rammer for måltidet Mål: Kartlegge kunnskap og erfaringer om eksisterende arbeid og spre disse underveis i prosjektet Bidra til utvikling av modeller for organisering av skolehverdagen som ivaretar fysisk aktivitet og måltider som en integrert del av skoledagen Gi råd og veiledning til skoleeier og skoler om hensiktsmessige modeller som har vist gode resultater Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 4

5 Forankring: St. meld 16: Et sunnere Norge St meld. 30: Kultur for læring Regjeringens handlingsplan for fysisk aktivitet ( 9 departement ) Regjeringens handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen ( 11 departement ) Kunnskapsløftet: Prinsipper for opplæringen: Sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring Opplæringsloven 9a og 11a: alle elever har rett til et læringsmiljø som fremmer helse trivsel og læring alle skoler skal ha et skolemiljøutvalg som skal følge opp 9a Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 5

6 Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 6

7 Betydningen av et godt kosthold og velorganiserte skolemåltider Ernæring Viktig for normal vekst og utvikling (inkl. tenner) Overskudd til aktivitet Kulturelt Sosialt Trivsel, psykososialt miljø Læringsmiljø Konsentrerte og opplagte elever Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 7

8 Erfaringsbasert kunnskap LARS KLUGE Aftenposten 25/3-04 Roer seg ned med solid frokost Elevene på Lønnebakken spesialskole startet skoledagen skoledagen så godtesyke at noen av dem sto og ristet i i gitteret foran Rimi-butikken før den åpnet Vi er på Lønnebakken spesialskole på Torshov. Her går 25 av byens mest bråkete elever. Men nå sitter de pent og rolig og spiser frokost. 24 av elevene er gutter. De aller fleste har diagnosen ADHD, mange er hyperaktive. Men dét er det ikke mye som tyder på i frokostrommet. Lærer lettere Etter at morgengodteriet, eller ikke noe mat i det hele tatt, ble erstattet av en solid frokost, har læringsmiljøet endret seg radikalt på Lønnebakken. - Elevene er blitt mer mottagelige for læring. Mange av dem er mindre hektiske og rastløse. De har ikke piggene ute FOTO: JON påhauge samme måte. Det er lettere å kommunisere med dem, sier rektor Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 8

9 Retningslinjer for mat i skolen Merknad 11 Måltid i Forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler Skolene bør tilby elevene: Minst 20 minutters spisepause Fullt tilsyn Klasse Frukt og grønnsaker Lettmelk, ekstra lett lettmelk eller skummet melk Enkel brødmat Tilgang på kaldt drikkevann Skolene bør ikke tilby elevene: Brus og saft Potetgull, snacks og godteri Ungdoms- og videregående skoler bør ha: Mattilbud i kantine/matbod Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 9

10 Miljøtiltak: Fysisk miljø Måltider i skolen Organisering av skoledagen Kantinetilbud/areal til å spise/handle mat Vareutvalg (retningslinjer for skolemåltidet) Pris (differensiering?) Kjøleareal for oppbevaring av frukt/grønt/melk Kaldt drikkevann Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 10

11 Drikke vann den beste tørstedrikken Eksempler på skoletiltak Nye vannrør koblet direkte fra skolens inntak til drikkekraner Gratis til alle elever vannflasker fra vannverket Vanndispenser/vannkjølemaskin Isbitmaskin Undervisningsopplegg om vann Vann vinner venner, Kongsvinger Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 11

12 Handlingsplan for fysisk aktivitet Sammen for fysisk aktivitet Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 12

13 Fysisk aktivitet nødvendig for god helse Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 13

14 Fedmeutvikling i USA blant voksne 1985 (KMI 30, dvs. ~ 16 kg overvekt for person på 1,80) Ukjent <10% 10 14% Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 14

15 Fedmeutvikling i USA blant voksne 1986 (KMI 30, dvs. ~ 16 kg overvekt for person på 1,80) Ukjent <10% 10 14% Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 15

16 Fedmeutvikling i USA blant voksne 1987 (KMI 30, dvs. ~ 16 kg overvekt for person på 1,80) Ukjent <10% 10 14% Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 16

17 Fedmeutvikling i USA blant voksne 1988 (KMI 30, dvs. ~ 16 kg overvekt for person på 1,80) Ukjent <10% 10 14% Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 17

18 Fedmeutvikling i USA blant voksne 1989 (KMI 30, dvs. ~ 16 kg overvekt for person på 1,80) Ukjent <10% 10 14% Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 18

19 Fedmeutvikling i USA blant voksne 1990 (KMI 30, dvs. ~ 16 kg overvekt for person på 1,80) Ukjent <10% 10 14% Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 19

20 Fedmeutvikling i USA blant voksne 1991 (KMI 30, dvs. ~ 16 kg overvekt for person på 1,80) Ukjent <10% 10 14% 15 19% Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 20

21 Fedmeutvikling i USA blant voksne 1992 (KMI 30, dvs. ~ 16 kg overvekt for person på 1,80) Ukjent <10% 10 14% 15 19% Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 21

22 Fedmeutvikling i USA blant voksne 1993 (KMI 30, dvs. ~ 16 kg overvekt for person på 1,80) = Norge anno 2003 Ukjent <10% 10 14% 15 19% Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 22

23 Fedmeutvikling i USA blant voksne 1994 (KMI 30, dvs. ~ 16 kg overvekt for person på 1,80) Ukjent <10% 10 14% 15 19% Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 23

24 Fedmeutvikling i USA blant voksne 1995 (KMI 30, dvs. ~ 16 kg overvekt for person på 1,80) Ukjent <10% 10 14% 15 19% Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 24

25 Fedmeutvikling i USA blant voksne 1996 (KMI 30, dvs. ~ 16 kg overvekt for person på 1,80) Ukjent <10% 10 14% 15 19% Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 25

26 Fedmeutvikling i USA blant voksne 1997 (KMI 30, dvs. ~ 16 kg overvekt for person på 1,80) Ukjent <10% 10 14% 15 19% 20 24% Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 26

27 Fedmeutvikling i USA blant voksne 1998 (KMI 30, dvs. ~ 16 kg overvekt for person på 1,80) Ukjent <10% 10 14% 15 19% 20 24% Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 27

28 Fedmeutvikling i USA blant voksne 1999 (KMI 30, dvs. ~ 16 kg overvekt for person på 1,80) Ukjent <10% 10 14% 15 19% 20 24% Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 28

29 Fedmeutvikling i USA blant voksne 2000 (KMI 30, dvs. ~ 16 kg overvekt for person på 1,80) Ukjent <10% 10 14% 15 19% 20 24% Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 29

30 Fedmeutvikling i USA blant voksne 2001 (KMI 30, dvs. ~ 16 kg overvekt for person på 1,80) Ukjent <10% 10 14% 15 19% 20 24% 25 29% Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 30

31 Fedmeutvikling i USA blant voksne 2002 (KMI 30, dvs. ~ 16 kg overvekt for person på 1,80) Ukjent <10% 10 14% 15 19% 20 24% 25 29% Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 31

32 Fedmeutvikling i USA blant voksne 2003 (KMI 30, dvs. ~ 16 kg overvekt for person på 1,80) Ukjent <10% 10 14% 15 19% 20 24% 25 29% Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 32

33 Fedmeutvikling i USA blant voksne 2004 (KMI 30, dvs. ~ 16 kg overvekt for person på 1,80) Ukjent <10% 10 14% 15 19% 20 24% 25 29% Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 33

34 Fedmeutvikling i USA blant voksne 2005 (KMI 30, dvs. ~ 16 kg overvekt for person på 1,80) Ukjent <10% 10 14% 15 19% 20 24% 25 29% 30% Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 34

35 Barn & ungdom i Oslo (9 & 15 år) Jenter 9 år 15 år Gutter 9 år 15 år *Justert for høydevekst kg kg kg kg62.4 Heggebø et al. EYHS/ NIH, Høstkongressen 2001 & Vekt-helserapporten, SEF 2001

36 Vektutvikling ungdom i Norge Andelen 8. klassinger med overvekt og fedme* % Overvekti ge jenter Overvekt ige gut ter Jenter med fedme Gu t t er med fedme *Basert på internasjonale grenseverdier for kroppsmasseindeks (forholdstall mellom vekt og høyde) Andersen et al. Scand J Public Health. 33: , 2005

37 Vektutvikling og sosial bakgrunn 30 Andel overvektige blant 8- og 12-åringer i Oslo i 2004 (%) Indre øst Indre vest Eldre drabantby Ny drabantby Ytre vest Vilim as et al. Tidsskr Nor Lægeforen 125: , 2005

38 Inaktivitet blant norske barn Lekselesing (timer per uke) klasse 8. Klasse 10. klasse GK 0 Gutter Jenter Torsheim et al. Helse og trivsel blant barn og unge. Hemil-rapport 3/2004

39 Inaktivitet blant norske barn PC-bruk (timer per uke) klasse 8. Klasse 10. klasse GK 0 Gutter Jenter Torsheim et al. Helse og trivsel blant barn og unge. Hemil-rapport 3/2004

40 Inaktivitet blant norske barn TV (timer per uke) klasse 8. Klasse 10. klasse GK 0 Gutter Jenter Torsheim et al. Helse og trivsel blant barn og unge. Hemil-rapport 3/2004

41 Fysisk aktivitet hos skolebarn Aktivitetsskåre år gutter 9 år jenter 15 år gutter 15 år jenter ukedag helg P<0.01 m ellom kjønn og alder; Heggebø et al. EYHS/ Norges idrettshøgskole, 2000

42 Aggresjon (lærervurdering) og motorikk. 2. klasse K T K Mest aggressiv 2 3 Minst aggressiv Mjaavatn/BBO Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 42

43 Motorikk og popularitet i klassen. 2.klasse, målt med sosiometri. K T K Minst populær 2 3 Mest populær Mjaavatn/BBO Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 43

44 Transport til skolen (1-6. klasse) 100 Andel elever (%) Gikk Syklet Kollektivt Bil Annet 0 Første Tredje Sjette TØI rapport 814/2005

45 Skolen ligger på veg til mors eller fars jobb - viktigste grunn til å bli kjørt prosent Samme vei som mor/fars arbeid 58 Trafikkfarlig 21 Raskest/enklest 18 Søsken blir kjørt 17 Sparer tid for de voksne 15 For langt å gå/sykle 14 Sparer tid for barnet 14 Barnet ønsker å bli kjørt 12 Har mye å bære på 12 Andre grunner 9 Veien utrygg av andre grunner 5 Venner blir kjørt 2 Sykdom/funksjonshemming Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 45

46 Undersøkelse på en videregående skole i Nordland 95% Av idrettsfagelevene trente på fritida 75% av HS elever trente aldri på fritida 82% av MDD elevene trente aldri på på fritida 90% av idrettsfagelevene likte KRØ 50% av HS elever likte KRØ 19% av HS elevene deltok aldri i KRØ Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 46

47 Barn og unge fysisk helse Regelmessig fysisk aktivitet er nødvendig for normal vekst hos barn og unge, og for utvikling av funksjonelle kvaliteter Fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene har stor betydning for helsen også senere i livet Fedme Diabetes type II Hjerte- karsykdom Ulike kreftformer Beinskjørhet SEF, rapport nr. 2/ Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 47

48 Fysisk aktivitet sett i sammenheng med psykososial helse Positiv identitet, psykisk overskudd og velvære, evnen til tilfredsstillende sosiale relasjoner Synes å fremme selvaktelse, involvering synes å gi mindre psykiske helse plager effekten av behandling ved hjelp av FA er fortsatt uklar Forskning viser at kognitiv funksjon og ferdighet stimuleres direkte.(bunkeflo- Ericsson) Økt FA i skolen svekker ikke den kognitive ferdigheten som følge av mindre tid til teoretiske fag

49 I løpet av én generasjon fra ute til inne fra løkker til baner til haller fra å gå og sykle til å bli kjørt i bil fra egenstyrt vilter lek til voksenstyrt kontroll fra selvorganisering til andres organisering fra foreldreansvar til institusjonalisering fra selvaktivisering til passivisering - TV, dataspill, video Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 49

50 Fritidsaktiviteter Tilknytning til idrettslag år Gutter Jenter Norske 45 % 37 % Ikke-vestlige 38 % 11 % Kun 2 % av jentene med muslimsk bakgrunn Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 50

51 Barn & ungdom I barnehager og skoler bør det derfor være minst 60 minutter utelek eller fysisk aktivitet per dag på alle klassetrinn Fysisk aktivitet og helse - anbefalinger, SEF 2000

52 Plan for spredning vår 2007 Kort veileder til alle skoler Omfattende veileder på nett DVD med gode eksempler Kompetanseutviklingstilbud ( UH-sektoren) Spredningskonferanser i alle fylker ( FM) Modellskoler i alle fylker Rapport fra prosjektet Evalueringsrapport ( )Hemil Spredningskonferanse 7 mai Rapport fra prosjektet Kommunikasjonsstrategi, oppstart 7 mai Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 52

53 Kompetanseheving Nettverk for fysisk aktivitet som en del av direktoratets strategi for kompetanseutvikling. Oppdrag: Kompetansehevingstiltak for daglig fysisk aktivitet lavterskeltilbud helhetlig helseperspektiv kurs og veiledning av skoler læringsmiljø og skoleanlegg (nytt materiell) Knyttet til spredning og implementering av gode modeller for daglig fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 53

54 L06 GENERELL DEL LÆRINGSPLAKATEN Lokale satsingsområde Grunnleggande dugleikar Tema / prosjekt Sosial kompetanse Entreprenørskap Fysisk aktivitet/mat/helse Digitale verktøy Rekning Lesing Skriving Munnleg aktivitet Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 54

55 Muligheter for å søke om spillemidler til utvikling av skolens nærmiljø. Søknad om nærmiljøanlegg inntil , stille med samme sum selv Forenklet spillemiddelsøknad inntil , må stille samme sum selv Må være tilgjengelig for alle Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 55

56 Innholdskrav basert på funksjonskrav Gi rom for utøvelse av allsidig fysisk aktivitet Gi rom for ulike typer sosial aktivitet Gi trygghet og være trivselsskapende Gi mulighet for endringer av det fysiske miljøet Gi rom for å tilegne seg ny kunnskap Gi rom for spenning og uforutsigbarhet og skape lokal identitet Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 56

57 Aktiv transport Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 57

58 Foreldreveiledningsprogrammet I samarbeid med Barne- og likestillingsdepartementet er et hefte om viktigheten av fysisk aktivitet for barn beregnet på foreldre under utarbeiding Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 58

59 Mål: Redusere sosiale helseforskjeller, uten at noen grupper får dårligere helse Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 59

60 Viktige skoletiltak for å redusere sosiale forskjeller blant skolebarn Frukt og grønt til alle Daglig fysisk aktivitet Styrke skolehelsetjenesten Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 60

61 Kommunikasjonsstrategi materiell - Nyhetsbrev - Medlemsblader - Fagblader - Mediearbeid generelt - Fylkesvise konferanser Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 61

62 Logoer til bruk Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 62

63 Takk for oppmerksomheten lykke til i ditt arbeid for å få flere barn og unge i aktivitet Fysisk aktivitet og m åltider i skolen 63

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 Sammen for fysisk aktivitet

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 Sammen for fysisk aktivitet Sammen for fysisk aktivitet Forankring og utfordring St. meld. nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge og Innst. S. nr. 230 (2002-2003) Fysisk aktivitet et prioritert satsingsområde i folkehelsearbeidet

Detaljer

Retningslinjer. IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

Retningslinjer. IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Retningslinjer IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Heftets tittel: Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Utgitt: 08/2007 Bestillingsnummer: IS-1484 Utgitt av: Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

SKOLEMÅLTIDET I GRUNNSKOLEN - kunnskapsgrunnlag, nytte- og kostnadsvirkninger og vurderinger av ulike skolemåltidsmodeller

SKOLEMÅLTIDET I GRUNNSKOLEN - kunnskapsgrunnlag, nytte- og kostnadsvirkninger og vurderinger av ulike skolemåltidsmodeller SKOLEMÅLTIDET I GRUNNSKOLEN - kunnskapsgrunnlag, nytte- og kostnadsvirkninger og vurderinger av ulike skolemåltidsmodeller Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet Juni 2006 Innhold

Detaljer

barn, kosthold og fysisk aktivitet

barn, kosthold og fysisk aktivitet VEILEDER 2013 Gode vaner for god helse barn, kosthold og fysisk aktivitet M T O T F L S Forord Kilder Små grep, stor forskjell. Råd for et sunnere kosthold, Helsedirektoratet, 2012 Retningslinjer for skolemåltidet,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet Forord Fysisk aktivitet forebygger en rekke sykdommer og

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I SFO

RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I SFO 1 Innhold FORORD...3 1. GENERELT OM MAT OG DRIKKE...4 2. MÅLTIDER...5 2.1 Serveringsfrekvens...5 2.2 Måltidet skal være ramme for økt trivsel...5 2.3 Hygiene...6 2.4 Mat og måltider skal være en del av

Detaljer

Fysisk aktivitet og måltider i skolen

Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen ble i 2004 satt i gang av Utdannings- og forskningsdepartementet og Helsedepartementet.

Detaljer

PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017

PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017 PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017 1 Innholdsoversikt Kap. Side 0 Forord 3 1 Innledning 4 2 Hva er folkehelsearbeid 5 3 Forhold som virker inn på sosiale ulikheter i helse. 7 4 Samhandlingsreformen

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2008. Tannpuss i barnehagen s. 2 4 Barn og kosthold s. 8 11 Tobakk og tannhelse s. 12 13

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2008. Tannpuss i barnehagen s. 2 4 Barn og kosthold s. 8 11 Tobakk og tannhelse s. 12 13 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2008 Tannpuss i barnehagen s. 2 4 Barn og kosthold s. 8 11 Tobakk og tannhelse s. 12 13 Tenner for livet ruller videre i Møre og Romsdal Tekst og foto: Bente Stuveseth...vaske

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE // PROSJEKTDOKUMENT. Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud. Sammen om et aktivt Porsgrunn"

PORSGRUNN KOMMUNE // PROSJEKTDOKUMENT. Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud. Sammen om et aktivt Porsgrunn PORSGRUNN KOMMUNE Sammen om et aktivt Porsgrunn" // PROSJEKTDOKUMENT Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud 1 Prosjektplan: Sammen om et aktivt Porsgrunn Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre god helse for alle gjennom aktivitet og sunne levevaner Plangjennomføringen skal gi som resultat sunnere

Detaljer

Barn og fysisk aktivitet

Barn og fysisk aktivitet program for foreldreveiledning BUF00072 Barn og fysisk aktivitet med hovedvekt på aldersgruppa 0-16 år Informasjon og veiledning til foreldre og andre voksne Desember 2008 Per Egil Mjaavatn og Ingunn Fjørtoft

Detaljer

2013 2014 2015 2016 2017 80 89 år 76 78 74 73 74 90 år eller eldre 18 16 18 19 20

2013 2014 2015 2016 2017 80 89 år 76 78 74 73 74 90 år eller eldre 18 16 18 19 20 2.1 Befolkningssammensetning (Demografi) Fram mot 2040 vil befolkningssammensetningen i Nordland og Hattfjelldal endres mot en gradvis større andel eldre. En konsekvens av den demografiske endringen er

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets skolepolitikk hva, hvordan og hvorfor Innhold En god skole for alle 4 Arbeiderpartiets skolepolitikk på 1-2-3 7 1. Muligheter for alle 7 2. Trygghet og trivsel for bedre læring 7 3. Yrkesfag

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK... 6 2.3 REGIONALE FØRINGER

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 Vedtatt av kommunestyret 20.03.13 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK...

Detaljer

Situasjon, utfordringer og statlig satsing på skoleanlegg

Situasjon, utfordringer og statlig satsing på skoleanlegg Foredragsholder: Statssekretær Lisbet Rugtvedt, Kunnskapsdepartementet Arrangement: Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse om skoleanlegg 2008. Tittel: Fleksible skoleanlegg Arrangør: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Plan for fysisk aktivitet

Plan for fysisk aktivitet Plan for fysisk aktivitet i barnehage, barneskole / SFO og ungdomsskole Aktiv, sosial og frisk! PLAN FOR FYSISK AKTIVITET I BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I STAVANGER KOMMUNE Aktiv, sosial og frisk Stavanger,

Detaljer

Tiltak for å utjevne sosiale ulikheter i helse

Tiltak for å utjevne sosiale ulikheter i helse Tiltak for å utjevne sosiale ulikheter i helse Knut-Inge Klepp, divisjonsdirektør Folkehelse og levekår Dødelighet etter inntekt. Aldersjustert, døde pr. 100.000 Menn, 45-59 år 1400 Kvinner, 45-59 år 1400

Detaljer

Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013

Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Innhold 0. Sammendrag av tilsynsrapporten... 3 1. Innledning... 3 1.1 Overordet utviklingsarbeid og satsingsområder... 3 2. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole?

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? En empirisk undersøkelse Gro Breili Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Verdal kommune. Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009

Verdal kommune. Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Verdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Innhold Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 1.1. Om tilstandsrapporten... 5 1.2. Verdal kommunes planverk... 6 2. Hovedområder og indikatorer...

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014 Folkehelseoversikt Lom / 22. februar 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi

Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi Rapport 2010 Folkehelsa i Selbu Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 Innledning... 4 Metode... 7 Resultater for Selbu... 8 Statistikk... 8 Kommunebarometeret

Detaljer

Frafall og psykisk helse i videregående opplæring

Frafall og psykisk helse i videregående opplæring Frafall og psykisk helse i videregående opplæring Hvordan kan skolen bli mer robust til å møte frafallsproblematikken, som er en følge av redusert psykisk helse hos elevene? Masteroppgave i spesialpedagogikk

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer