Espira Helldalsåsen Årsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Espira Helldalsåsen Årsplan 2013-14"

Transkript

1 Espira Helldalsåsen Årsplan H E L L D A L S Å S E N

2 INNHOLD DEL 1 Del 1 Kontaktinfo...3 Om oss...3 Barnehagen vår...4 Personalutvikling...5 Foreldresamarbeid...5 Hovedsatsingsområder...6 Pedagogiske verktøy vi bruker...10 Dette har vi...10 Felles aktiviteter...11 Skolespira Årshjul 2013/ DEL 2 Generell del Espira...16 KONTAKTINFO Styrer: Siv Laila Mjanger Tlf.: / E-post: Web: Bjørnehulen Tlf.: E-post: Revehiet Tlf.: E-post: Pinnsvinbarna Tlf.: E-post: Ekornbarna Tlf.: E-post: INNLEDNING Barnehagens årsplan skal gi informasjon om hvordan barnehagene formidler sin omsorg og kunnskap til barna. Årsplanen er en konkretisering av Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Del 1 beskriver barnehagens pedagogiske arbeid, mål, satsingsområder, egenart og gir i tillegg viktig informasjon til foreldre og andre samarbeidspartnere. Del 2 er felles for alle Espirabarnehagene og beskriver Espiras pedagogiske plattform. OM OSS Espira Helldalsåsen barnehage åpnet juli Barnehagen er en privateid barnehage med fire avdelinger og plass til ca 80 barn. Det er to småbarnsavdelinger med barn fra 0-3 år og to store avdelinger med barn i alderen 3-6 år. Avdelingene samarbeider tett på tvers av alder, og vi har to pedagoger per avdeling. Espira Helldalsåsen ligger i Sanddalsringen, mellom Midttun og Sædalen i Fana bydel i Bergen kommune. Barnehagen er en del av Espira gruppen som eier og driver barnehager rundt om i Norge. Hovedkontoret er i Kopervik med driftsavdeling i Oslo. Vi har vår egen kursavdeling Espira Akademiet som gir våre ansatte gode kurs- og utviklingsmuligheter. For mer informasjon: Åpningstider Vi har åpent fra Barnehagen har fem stengte planleggingsdager, og vi følger Bergen kommune sin skolerute. Vi er i tillegg stengt julaften og nyttårsaften, samt de røde helligdagene. Onsdag før påske stenger vi kl Ellers er barnehagen åpen hele sommeren, der foreldrene selv velger når de vil ta ut ferie for barna. 2 3

3 BARNEHAGEN VÅR Ved å være en 4 avdelings barnehage, har vi opparbeidet et trygt og godt miljø innad i barnehagen. Hele personalgruppen kjenner alle barna og vet hvem foreldrene er. I tillegg har vi også et veldig godt miljø innad i personalgruppen. I løpet av året har vi en rekke felles arrangement i barnehagen, der alle barn og ansatte deltar. I tillegg deler vi ofte i aldersinndelte grupper på tvers av avdelingene. Ved å være en liten barnehage, samarbeider vi ofte om turer og utflukter. Personalet hospiterer på de ulike avdelingene, og barna går på besøk til venner og søsken på de andre avdelingene. Barnesyn Gjør mot andre hva du vil at andre skal gjøre mot deg. Barndommen har en egenverdi i seg selv som det må tas vare på. Gjennom alt vi gjør viser vi respekt og anerkjennelse overfor barna. Barn er individer med egne individuelle behov og vi må ta hvert enkelt barn på alvor se dem. I arbeidet vårt må vi stimulere og ta vare på den enkeltes personlighet og utvikling. Barna må få bli kjent med seg selv, i et miljø der de voksne tar ansvar og barna får medvirke. Dette vil føre til å ivareta barns kreativitet. Vi jobber bevisst med hvilket syn vi har på barn. Hva tenker vi om dem? Hvordan kommuniserer vi med dem? På hvilke måter ser vi barna? Hver enkelt av oss må finne ut hvilket barnesyn vi har. Vi må være bevisst på hvordan vi er i samspill med barna. Ved å diskutere, reflektere og lese faglitteratur jobber vi for å finne en felles plattform. Dette skal gjenspeiles i kvaliteten vi har i det daglige samværet med barna. Det er en kontinuerlig prosess som er aktuell hele tiden og som en derfor ikke er ferdig med en gang for alle. Etikkens gylne regel: Gjør mot andre hva du vil at andre skal gjøre mot deg. Vårt syn på læring og omsorg Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer, gjennom egne handlinger og gjennom hva andre gjør. Barn lærer i samspill med og ved å iaktta andre barn og voksne. Med et slikt syn på læring og utvikling får barnets omgivelser en stor betydning. Sentralt står den voksnes omsorg for barnet og samspillet i omsorgssituasjonene. Av den grunn mener vi at det er viktig at det er god kvalitet på omsorgen. I de første årene er de fleste barn nysgjerrige, fantasifulle oppdagere som fryder seg over alt de har rundt seg. De danser, synger og hopper rundt som den mest selvfølgelige ting i verden. De er i besittelse av en ustoppelig livsenergi som voksne bare kan misunne dem. Hvordan skal vi legge forholdene til rette for at disse livskvaliteter også kan følge dem når de blir større? PERSONALUTVIKLING Gjennom Espira Akademiet har vi mulighet for kursing på ulike felt. Kompetanseheving Espira legger stor vekt på kompetanseheving av personalet. Planleggingsdager og personalmøter brukes også til felles faglig fordypning og input. Foreleserne er egne fagfolk supplert av innleide ressurser. Ledertrening Alle ledere i Espira får ledertrening. Vi går gjennom et leder program over 1,5 år. Vi får i tillegg oppfriskingskurs for å holde oss oppdatert og ivaretatt som ledere. FORELDRESAMARBEID Barnehagen har et tett og godt samarbeid med foreldrene/foresatte på mange måter. Brukerundersøkelse Hvert år sender barnehagen ut brukeundersøkelse til foreldrene/foresatte. Foreldrene/foresatte svarer på spørsmål innenfor ulike områder som omhandler barnehagen og personalet. Den gir oss nyttig informasjon til å jobbe videre med det som fungerer godt, og til å sette nye mål for områder vi kan bli bedre på. Våren 2013 hadde vi en felles skår på 5,3 av 6 mulige. Dette er vi veldig stolt av og vi skal jobbe videre med å opprettholde det gode tilbudet. Foreldremøte Hver avdeling gjennomfører foreldremøte hver høst hvor vi presenterer barnehagen og avdelingen og viser bilder fra hverdagen. Vi gir barna tid og oppmerksomhet i denne fasen. Foreldrene skal kjenne seg trygg på at barna blir sett og ivaretatt. I garderoben overføres viktig informasjon mellom hjem og barnehage. Ved å bruke tid og fokus på barna gir vi dem en god start på dagen. Dette er vi bevisst på ved å være tilstedeværende voksne. Når bana blir hentet forteller vi foreldrene om dagens hendelser. Vi kan gi dem innblikk og informasjon i hva barna har opplevd gjennom dagen. Foreldremiddag I løpet av året arrangerer alle avdelingene foreldremiddager der store og små spiser middag sammen i barnehagen. Vi jobber for et tett foreldresamarbeid, og setter pris på å møte hverandre utenfor de vanlige hente og bringe situasjonene. På foreldremiddagene får barna også vise frem barnehagen sin til søsken og besteforeldre, og familier treffes gjennom barnas vennskap. Foreldrerepresentanter Hver avdeling har foreldrerepresentanter i både Samarbeidsutvalget (SU) og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). Disse er med på å ivareta foreldrenes interesser i barnehagen i samarbeid med styrer DOKUMENTASJON For å dokumentere arbeidet vårt sender vi ut jevnlige ukebrev og skriv der vi informerer om hva vi har gjort på den siste tiden. Det blir også lagt ut bildeshow på hjemmesiden med bilder fra aktiviteter. Som foreldre mottar dere passord som er nødvendig for å få tilgang på bilder. Foreldresamtaler Vi har foreldresamtaler på vinteren, og ellers på året er det alltid mulig å snakke med pedagogisk leder eller andre om barnets situasjon i barnehagen. ESPIRA VIGILO PRO Espira Vigilo Pro er et nytt datasystem som hjelper oss med å dokumentere barnas hverdag. Informasjon mellom hjem og barnehage I garderoben skjer det første møte mellom barn og personalet hver dag. Her skal foreldrene overlevere deres dyrebare barn i våres hender. Dette tar vi på alvor. 4 5

4 Hovedsatsningsområder I løpet av hverdagen er vi innom alle fagområdene i Rammeplanen for barnehagen, men vi har valgt å ha hovedsatsning på Tumleplassen og Språklabben (Informasjon om LekEspira finner dere i del 1). TUMLEPLASSEN Forskning viser at stadig flere barn, unge og voksne blir mindre aktive. Regjeringen la i 2005 ut en handlingsplan for å oppnå økt fysisk aktivitet i befolkningen. Et av områdene de da ser på som viktige er at det fins muligheter for fysisk aktivitet på fritiden og på viktige arenaer som barnhage og skole. I barnehagens rammeplan som er en forskrift til barnehageloven står følgene: Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barna: Får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. Skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. Videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motoriske følsomhet Får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. Utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer og får en forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen. Utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige. Får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold. Gjennom dette satsingsområdet ønsker vi å være gode bidragsytere til å heve aktivitetsnivået ved å gi barna positive opplevelser og gode holdninger i forhold til fysisk aktivitet. Vår egen unike Tumleplass Barnehagen ligger idyllisk til med skogen som nærmeste nabo. Fotballbane Rett utenfor gjerdet har vi fotballbane der vi leker ringleker og spiller fotballkamper. Grillhytte Ved fotballbanen har vi bygget grillhytte der vi har samlinger og spiser måltider. Skogen er spennende og innholdsrik med slengdisser, klatretrær og en liten bekk som barna kan leke fiskere i. Froskedam Bare et steinkast fra fotballbanen har vi froskedammen hvor vi henter froskeegg sammen med barna hver vår. Lekehytte i skogen Litt lenger oppe i skogen ligger Revebu, en to etasjers trehytte som en gruppe barn har vært med på å lage. Hytten utfordrer barnas motorikk med stige og «brannmannstang» og innbyr til både rollelek for de store barna og titt-tei lek for de mindre. Den unike beliggenheten gjør at skogen og hyttene er tilgjengelig også for de yngste barna i barnehagen. Skogen gir oss fantastiske muligheter og vi vet å gripe dem, barna får delta på indianerjakt, sanseløyper og matlaging på bål. Indianerskogen I skogen overfor barnehagen har vi vår egen naturlekeplass, som vi kaller Indianerskogen. Her er det disser, gapahuk, grillplass, balansetau, klatrestativ og mye mer. Her kan vi betraktere dyrelivet om våren og sommeren og plukker bær om høsten. Barna gjør sine egne oppdagelser og mestringer i ulendt terreng i trygge omgivelser. Inne Innendørs har vi to romslige fellesrom der vi kan legge til rette for fysisk fostring. Her har vi en «tjukkas», og puter som barna kan boltre seg med. MiniRöris Ofte høres heftige rytmer og vi ser små føtter bevege seg i takt. Vi er glade i å danse og personalet er kurset i bevegelsesprogrammet MiniRöris. 6 7

5 SPRÅKLABBEN Det språklige erfaringene barn får i tidlig førskolealder er av stor betydning for barns tekstforståelse i skolen. God tekstforståelse er en forutsetning for å tilegne seg kunnskap og lære innenfor de fleste virksomhetsområder, og dermed viktig for livslang læring. Forskning viser at barn som mottar god språkstimulering i førskolealder får et bedre utgangspunkt enn barn som ikke mottar tilsvarende stimulering. I rammeplanen står følgende: Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna Lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne Videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd Bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær Får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskaping Lytter til lyder og rytme i språket og blir fortrolige med symboler som tallsiffer og bokstaver Bli kjent med bøker, sanger, bilder, media m. m Gjennom dette satsingsområdet ønsker vi at barna skal være best mulig rustet til livslang læring. I arbeidet med språklabben legger vi vekt på språkleker og språkets lyder. Gjennom samlingsstund, lesestund, pedagogisk verktøy og andre dagelige aktiviteter utfordrer og stimulerer vi barna til å bruke språket aktivt. Både yngre og eldre barn får trent opp begreper, språkforståelse og artikulasjon og får samtidlig verdifull erfaring i kommunikasjon og dialog. En god dialog bidrar til relasjonsbygging og identitetsskaping. Våre ansatte har tilgang pedagogiske verktøy i barnehagen. 8 9

6 PEDAGOGISKE VERKTØY VI BRUKER Snakkepakken Snakkepakken er et pedagogisk verktøy som brukes for å styrke barnas språkutvikling. Barna oppfatter og utvikler større forståelse for språket dersom begrepene de ser eller hører, knyttes til konkrete handlinger. Innholdet i snakkepakken er lagt opp slik at språktilegnelsen skjer gjennom illustrasjoner, sang, rim, regler og fortellinger. Språkgrupper Språkgrupper er i fokus på alle avdelingene. I forbindelse med språkgruppene har avdelingene laget språkposer som inneholder ulike konkreter. På de forskjellige avdelingene har vi ofte språkgrupper i mindre eller større grupper, der begrepslæring er i fokus. Geometriske former, farger, Bukkende Bruse og frukt er noe av det de forskjellige posene inneholder. Å få varierte og konkrete erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Biblioteket Hyppige turer til biblioteket gir oss gode muligheter til å fordype oss i bøkenes magiske verden. DETTE HAR VI Kjøkkenhage Her planter vi ulike planter som jordbær, gressløk, sukkererter, reddiker og gulrøtter. Tanken bak dette er at barna skal få erfaring med prosessen fra frø- spire- blomst og så selvfølgelig få smake på det man selv har dyrket. Froskedam Rett utenfor barnehagen i enden av fotballbanen har vi vår egen froskedam. Noen få egg tar vi med oss inn på avdelingen for å observere utviklingen fra egg til frosk. Sammen med barna undrer vi oss over denne fascinerende forvandlingen. Buss I tillegg til turer i nærmiljøet har vi en avtale med et busselskap som frakter oss til turer utenfor vårt nærmiljø. Enten til andre steder med skog og mark, eller til kulturarrangementer som teater, museum og lignende. Vi kjører også en del kollektivt med buss og bybane, noe barna synes er veldig spennende. Akebakke På uteområdet har vi en fin akebakke, og siden barnehagen ligger på en snørik plass. Får vi brukt denne mye gjennom vinteren, dette gjør også at vi har gode muligheter til skilek. Fullkost I barnehagen serverer vi alle måltider med et sunt og variert kosthold. Vi har en som jobber fast på kjøkkenet, som serverer frokost, lunsj og et fruktmåltid hver dag. En dag i uken serverer vi varmlunsj. Vi legger vekt på å ha et bevisst forhold til mat og vi lager det meste av maten fra bunnen av. Vi er også med i et prosjekt som heter Fiskesprell, med mål om økt bruk av fisk og sjømat i barnehagen Vi tilbereder også maten ute på bål. Bursdager feirer vi ved at barna velger ut fra en bursdagsmeny som inneholder sunnere alternativer til sukkerholdige kaker. Ellers legger vi vekt på at bursdagsbarnet er i fokus denne dagen. Sykkeldager Vi arrangerer flere sykkeldager i året blant annet i forbindelse med vår årlige Miljøfestival. Barna kan da ta med seg sin egen sykkel i barnehagen, de får sykle på parkeringsplassen utenfor barnehagen. Vi tegner opp veier, butikker, parkeringshus, politistasjon og så videre. Vi er en Miljøfyrtårn barnehage Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Der vi oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Noen av tiltak vi gjør i barnehagen er kildesortering, radonmåling, handler inn i store kvantum, bruker kollektivtransport på turer, bevisstgjører barna, tenker gjenbruk og handler inn miljømerkede produkter. Solsikke barnehage Å være en Solsikkebarnehage betyr at vi støtter SOS-barnebyers arbeid for barn. Vi viser vår støtte ved å være en fadderbarnehage for Malek 8 år fra Tunisia. FELLES AKTIVITETER Vennskap Vårt felles tema er Vennskap, ut ifra manifest mot mobbing Tema for årets kampanje er «Voksne skaper vennskap - sammen» Årets kampanjeuke, september, skal handle om at voksne samarbeider for gode og inkluderende oppvekst- og læringsmiljøer, der barn kan utvikle vennskap og gode relasjoner. Vennskap er viktig for å motvirke mobbing, og voksne er viktige rollemodeller og tilretteleggere for vennskap. I løpet av året jobber vi med hverdagssituasjoner, vi har samlinger, prosjekt som Hakkebakkeskogen og Folk og røvere i Kardemomme by. Adventstiden I adventstiden samles alle avdelingene til fellessamlinger hver uke

7 På samlingene tenner vi lys, øver på julesanger og blir kjent med julens budskap. Vi har fokus på å skape ro og stemning i en høytid der det er mye som skjer rundt barna. Nissen er en del av vår julefeiring, og i den forbindelse arrangerer vi nissefest. Vi er så heldige å ha kontakt med en unik, ekte nisse som besøker oss denne dagen Tur til juletreskogen på Gimmeland I adventstiden drar alle avdelingene på tur til Juletreskogen på Gimmeland. På Gimmeland griller vi pølser, hilser på gårdsdyr og hogger juletre som vi tar med tilbake til barnehagen. Lucia Hvert år har vi Lucia markering i barnehagen. Førskolebarna går i Luciatog fremfor spente foreldre og besteforeldre. Vi spiser frokost sammen i barnehagen, der barna byr på hjemmelagde lussekatter og varm saft. Etter markeringen går førskolebarna Lucia tog for beboerne på Kolstihagen sykehjem på Landås. Vi har også flere dager der vi besøker de eldre, synger for dem og baker julekaker sammen. Miljøfestival Gjennom hele året har vi et stort fokus på miljø, vi ble en Miljøfyrtårn barnehage i I tillegg arrangerer vi felles Miljøfestival for alle avdelingene før sommeren. Denne uken har vi ekstra fokus på hvordan vi kan ta vare miljøet rundt oss. Barna deltar på blant annet kildesortering, resirkulering og gjenbruk. Vi drar på besøk til Fretex, planter og plukker boss i nærmiljøet. Brannvernsuke I løpet av våren arrangerer vi brannvernuke for alle avdelingene. I brannvernuken har vi flere brannøvelser, prøver brannslangen og går brannvernrunder. Vi har samlinger med fokus på brannvern, og hva vi skal gjøre om brannalarmen går. Vi har flere ganger fått besøk av brannvesenet med brannbil i barnehagen. Karneval Hvert år arrangerer vi felles karneval for alle avdelingene. Vi kler oss ut, spiser middag sammen og koser oss sammen med gode venner. Høydepunktet for barna er når vi slår hull på pinjataen. Påske I forkant av påsken lager vi påskepynt, og vi har en fellessamling der vi synger sanger og får besøk av Påskeharen som legger ut påskeegg til barna. 17. mai forberedelser I forkant av 17. mai har vi en felles markering i barnehagen. Vi pynter barnehagen med bjørk og flagg, øver oss på å gå i tog, har ulike aktiviteter som sekkeløp, fiksedam og svapekasting. Til lunsj kjøper vi pølser i pølsebod. Sommerarrangement Hvert år har vi et sommerarrangement, der vi enten drar på tur eller har en tilstelling i barnehagen. Flere ganger har vi bland annet vært på 4H gården i Arna. SKOLESPIRA Førskolebarna I barnehagen vår ligger det en spenning og forventning til å bli eldst i barnehagen. Det siste året samler vi førskolebarna til Skolespirer. Det er viktig for oss å skape en fin overgang mellom overgangen fra barnehage til skole. For å klare dette jobber vi med å opparbeide et samarbeid med de skolene som skolespirene skal begynne på. Ved å vite hva skolene forventer av skolespirene våre, legger vi grunnlaget for det pedagogiske arbeidet for det siste barnehageåret. Det skal være spesielt å være skolespire hos oss. Det er utarbeidet en språklig standard. Den gir oss rammer for å kunne gi barna et fantastisk siste år i barnehagen. Derfor har vi en rekke felles arrangement for skolespirene: De får utstyr i form av sekk, penal, t-skjorte, tegnebok og perm som forsterker deres opplevelse av å være skolespirer. Overnatting i barnehagen Hver høst får alle skolespirer tilbud om å overnatte i barnehagen. Det kan være både spennende, gøy og litt skummelt å være i barnehagen etter stengetid. Sammen med trygge voksne fra avdelingen spiser vi kvelds i barnehagen, før vi har pysjamasfest og pusser tennene. Barna har med seg soveposer og madrasser, og sovner knisende med de aller beste vennene sine rundt seg. Skidager I løpet av vinteren arrangerer vi skidager, både i barnehagen og på Frotveit. Vi ønsker å formidle skiglede og gi barna gode vinteropplevelser. 7-Fjellsturen I løpet av barnehageåret går skolespira på toppen av alle de 7 fjell. På Ulriken, den siste toppen, mottar barna medalje og diplom for vell gjennomført 7 fjellstur. Fjelltur med overnatting Som en avslutning på barnehagetiden får Skolespirene tilbud om å være med på overnatting på Turnerhytten på Ulriken. De får to fine minnerike dager sammen. Espira Lekene Hvert år samles alle skolespirer i Hordaland til Espira leker på Fana Stadion. Språksprell Språksprell er et verktøy som forebygger skrive og lesevansker gjennom lek for barn i alderen 4-6 år. I leken er det fokus på språkstimulering og gjennom visualisering med bildekort og konkreter som er tilpasset denne aldersgruppen. Ved å bruke språksprell får barna mulighet til å utvikle sin språklige bevissthet gjennom morsomme aktiviteter. Å leke med språket er nyttig og viktig for alle barn. Alle skolespirer jobber med Språksprell før de begynner på skolen

8 Årshjul 2013/14 Juli August Juni Fellesaktiviteter på huset Tilvenning September Sommertur Miljøfestivaluke Prosjektarbeid vennskap starter Foreldremøte Mai 17. mai markering Høstfest Oktober VENNSKAP Brannvernuker April November Mars Påskeforberedelser Karneval Juleforberedelser: - Adventstunder - Lucia - Nissefest - Gimmeland Desember Februar Januar 14 15

9 Del 2 VELKOMMEN TIL ESPIRA Vårt ønske er å gi barna en fantastisk start på livet! Barnehagene skal i nært samarbeid med hjemmet gi barna en trygg hverdag preget av mestring, lek og glede. For å oppnå dette, kreves det profesjonell satsing, høy kompetanse og god dokumentasjon rundt arbeidet. Espira har utviklet rutiner, standarder og verktøy som både oppfyller myndighetskrav og foreldrenes krav til godt innhold. For å sikre at vi er på riktig vei har vi omfattende brukerundersøkelser og gode rutiner på evaluering av arbeidet vårt. Espira driver barnehager i Akershus, Aust Agder, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Oppland, Rogaland, Vest Agder, Vestfold og Østfold. ESPIRAS BARNESYN OG FILOSOFI Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverden. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø. Vårt barnesyn og vår filosofi er styrende for vår praksis og skal ligge til grunn for alle valg vi foretar oss i vårt arbeid med barna. SKAPERGLEDE, IDENTITET, BEVEGELSE Espira barnehagene skal arbeide tverrfaglig med barns skaperglede, identitet og bevegelse. Ved å oppmuntre barns naturlige nysgjerrighet og indre motivasjon til utforsking og kreativitet, skal barns evner til å se muligheter fremfor begrensninger ivaretas. Barns skaperglede skal verdsettes og synliggjøres i barnehagehverdagen. Gode dannelsesprosesser skal bidra til å utvikle barns selvstendighet, trygghet og egen identitet. Gjennom lek og sosialt samspill med andre lærer barn seg selv å kjenne. Barnehagen skal styrke barns selvfølelse gjennom mestringsopplevelser og anerkjennelse. I forbindelse med lek og andre aktiviteter er barn i stadig bevegelse. Slik lærer de å mestre de små ting og får oppleve gleden ved å nå nye høyder både kroppslig og mentalt. Barnehagetiden er begynnelsen på en livslang læringsprosess som skal gi barn lyst til å prøve og lyst til å skape. LEKESPIRA Vi ser på barndommen som en svært avgjørende fase i menneskets livsløp og samtidig som en fase med enormt stor verdi i seg selv. Barnehagenes innhold bygger på at barn lærer i samhandling med andre. Leken står sentralt, og er en viktig arena for læring og sosial utvikling. Leken har stor egenverdi, og skal kjennetegnes av glede og frivillighet. Kompetente voksne skal gjennom en balanse mellom aktiv deltagelse og observasjon bidra til god lek for barna. For å oppfylle kravene i Lov om Barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver har Espira utviklet et pedagogisk verktøy for å synliggjøre arbeidet med fagområdene i Rammeplanen. Ved hjelp av spirer som illustrerer hvert enkelt fagområde forsøker vi å gjøre dette arbeidet mer levende både for barn, foreldre og ansatte. Rammeplanens 7 fagområder blir hos oss visualisert gjennom syv spirer i vårt LekEspira konsept. LekEspira sitter og vipper på toppen av de ulike spirene og representer vårt helhetlige læringssyn og tanken om at fagområdene er tett knyttet sammen. Espira har i samarbeid med Inped utviklet LekEspira fagkort. Hver avdeling/base i våre barnehager har en LekEspiratavle med fagkort på veggen. Under hver spire ligger det 20 kort hvor det står forslag til aktiviteter våre ansatte kan gjøre sammen med barna. VISJON OG VERDIER Vår visjon; Sol ute, Sol inne Våre verdier; Kompetent Fleksibel Ordentlig Personlig Espiras visjon og fire kjerneverdier skal ligge til grunn for alt vi gjør og komme til uttrykk gjennom barnehagens planer og praksis. ESPIRASTANDARDER For å sikre at våre ansatte har en felles forståelse av de mest sentrale arbeidsoppgavene som er knyttet til det å skulle jobbe i barnehage, har vi utviklet Espirastandarder. Det er beskrivelser som på en enkel måte forteller hvordan personalet skal forholde seg til enkelte situasjoner. Det er utviklet Espirastandarder for følgende områder: Når barnet begynner i barnehagen/tilvenning Når barnet bytter avdeling Når barnet kommer i barnehagen Når barnet skal hjem fra barnehagen SkolEspira ESPIRA VIGILO PRO Espira Vigilo Pro er et unikt driftssystem som samler, forenkler og forbedrer de daglige rutinene og kommunikasjonen med foresatte ved bruk av moderne teknologi som berøringsskjerm, håndholdte enheter og web. Samtidig dokumenteres pedagogisk praksis slik at den kan hentes frem og brukes til refleksjon både underveis og i ettertid. Både de ansatte i barnehagene og foresatte er brukere av systemet. Systemet skal tas i bruk i alle Espirabarnehagene i løpet av PROGRESJON I FAGOMRÅDENE (spirene) Våre barnehager jobber systematisk med å legge til rette for at barna opplever og erfarer progresjon i de ulike fagområdene (spirene). Barnehagene dokumenterer dette arbeidet på ulike måter. PEDAGOGISK DOKUMENTAJON Pedagogisk dokumentasjon er dokumentasjon som er satt i system og som det systematisk reflekteres over både mellom de ansatte, og sammen med barna. Barnehagene våre jobber systematisk med dokumentasjon gjennom barnehageåret ved bruk av for eksempel praksisfortellinger, bilder, video og barns utrykk (tegninger, kunstverk ol). Dokumentasjonen brukes som utgangspunkt for refleksjon i personalgruppa for å videreutvikle praksis. Refleksjonen skjer med Espiras filosofi/ barnesyn, rammeplanen ol. som utgangspunkt. Refleksjonen kan skje på avdelingsmøter, personalmøter, veiledningsgrupper, egne refleksjonsmøter osv

10 18 19

11 Spirene SPRÅKLABBEN Språk er nøkkelen til kommunikasjon og forståelse mellom mennesker og er langt mer enn bare tale. Vi kan også kommunisere ved hjelp av f.eks. tegnspråk og skriftspråk. Det er også mulig å kommunisere uten å bruke ord. Spedbarnsforskning viser at babyer foretrekker mors stemme fra første stund og at de ikke bare oppfatter ord som lyder, men at de også er i stand til å forstå hva de betyr. Dette forteller oss hvor viktig språket er for kommunikasjonen mellom mennesker og at språk også handler om følelser. Gjennom Språklabben får barna anledning til å bli kjent med språk og tekst som kommunikasjonsform. Med leken som plattform får de utforske mange måter å nærme seg dette temaet på. Gjennom planlagte og ikke planlagte situasjoner blir barna kjent med mulighetene som ligger i å bruke og beherske språket i forskjellige former. Språket er en viktig del av barns identitet. Hvordan du uttrykker deg handler om hvem du er og om hvordan du ønsker å bli oppfattet. Barna får her erfaringer med betydningen og viktigheten av å kunne kommunisere med omgivelsene på en god måte. TUMLEPLASSEN Barn er skapt til å bevege seg, til å gå, løpe og hoppe. De lærer mens de beveger seg, og utvikling av motoriske ferdigheter er helt grunnleggende for å kunne utføre dagligdagse handlinger. Tumleplassen skal være en mestringsarena for begge kjønn. Her lærer de å mestre nye utfordringer og opplever at de lykkes dersom de prøver, anstrenger og øver seg. Det er viktig at barna får anledning til å bruke kroppen aktivt, slik at de lærer å beherske og kontrollere den. Det er disse erfaringene som skal gjøre dem i stand til å takle forskjellige situasjoner på en god måte senere i livet. Bl.a. vet vi at det kreves god kroppsbeherskelse for å kunne klare å sitte rolig, noe som kan komme godt med når barna begynner på skolen. Like viktig er det at barna så tidlig som mulig blir bevisste på verdien av å ta vare på egen helse og får oppleve gleden og betydningen av å kunne mestre de forskjellige elementene de kommer i kontakt med. Tumleplassen handler også om å legge til rette for å skape sunne matvaner. SKATTEKISTA Mennesker har et medfødt behov for å uttrykke seg og har et stort register når det gjelder måter å uttrykke seg på. Det handler om å kunne bearbeide inntrykk og bruke disse til å skape sine egne avtrykk på den verden en ser rundt seg. Gjennom Skattekista skal barna oppleve at de blir stimulert til å gjøre akkurat det. Det handler om frihet og om å få lov å uttrykke seg på forskjellige måter, i forskjellige formater, og ikke minst om å få tilbakemeldinger fra omgivelsene. Barn lar seg ikke begrense av tradisjonell tenkning. De griper mulighetene som byr seg og handler ut i fra disse. Gjennom Skattekista får barna anledning til å prøve seg på uttrykk som er tilpasset deres forutsetninger og utviklingsnivå. Gjennom drama, musikk og forming skal barna få mulighet til å utforske og utfordre sine kreative evner. Skattekista skal være en arena der barns kreativitet har gode vilkår og forutsetninger for å blomstre. SAMFUNNSPIRA Gjennom Samfunnspira skal vi bidra til at barna blir trygge på seg selv som enkeltindivider og som deltakere i større grupper. De skal oppleve at deres syn blir hørt og respektert og at deres bidrag teller. Barn er viktige samfunnsborgere og deres meninger og synspunkter fortjener å bli hørt. Gjennom Samfunnspira skal barna få en begynnende forståelse for det som har med menneskeverd og likestilling å gjøre. De skal oppleve at synspunktene deres er like mye verdt, uansett om du er gutt eller jente.ved å få oppleve og erfare små og store ting som skjer i nærmiljøet får barna utvikle positive holdninger til det å påvirke sine omgivelser. Vi ønsker også at barna skal bli kjent med omsorg i et større perspektiv. Derfor samarbeider Espira med SOS-barnebyer for å gi barn i andre land en bedre barndom og en tryggere oppvekst

Espira Årølia Årsplan 2013-14

Espira Årølia Årsplan 2013-14 Espira Årølia Årsplan 2013-14 Å R Ø L I A INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Organisering...4 Årets tema er nærmiljø...4 Mål og plan...5 Språkutvikling og språklig mangfold...5 Skolespira...6

Detaljer

Espira stongafjellet Årsplan 2013-14

Espira stongafjellet Årsplan 2013-14 Espira stongafjellet Årsplan 2013-14 S T O N G A F J E L L E T INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Avdelingene...4 Friluftsliv og miljø...4 Biler...5 Språkstimulering og pedagogisk

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Del 1 Nasjonale føringer...4 Lokale føringer...4

Detaljer

Espira Gåserud Årsplan 2013/14

Espira Gåserud Årsplan 2013/14 Espira Gåserud Årsplan 2013/14 G Å S E R U D INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Evaluering 2013...4 Espira Vigilo Pro...4 Renholdssoner...4 Espira Gåseruds pedagogiske plattform...5 Standarder...5

Detaljer

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Espira Krystallveien KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Praktisk informasjon...4 Årsplan...5 Lov om barnehager...5 Vedtekter...5 Rammeplanen...5

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no Årsplan 2014/2015 Bekkestua Kanvas-Barnehage Sett Hørt Verdsatt www.bekkestua.kanvas.no Velkommen til et nytt barnehageår i Bekkestua Kanvas-Barnehage! Bekkestua Kanvas-Barnehage skal være en trygg og

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR I NOPRO BARNEHAGE ORD OM SUKSESS: Å LE OFTE OG MYE, Å VINNE INNTELIGENTE MENNESKERS RESPEKT OG BARNS HENGIVENHET, Å BLI VERDSATT AV ÆRLIGE

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring Nordbyhagen Barnehage - med livslang lyst til lek og læring Innholdsfortegnelse Velkommen til et nytt år i Nordbyhagen barnehage! 3 Nordbyhagen barnehage er en Norlandia Barnehage! 4 Verdigrunnlag 5 Barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort beskrivelse av Hasselkroken Kanvas-barnehage s. 3 2. Driften s. 3 Barnehageloven Rammeplanen Vedtekter Visjon Kanvas' pedagogiske

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer