HELSE OG PLEIE GI PLEIESEKTOREN EN BEDRE BEHANDLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSE OG PLEIE GI PLEIESEKTOREN EN BEDRE BEHANDLING"

Transkript

1 HELSE OG PLEIE GI PLEIESEKTOREN EN BEDRE BEHANDLING

2 2 3 ARKITEKTUREN OG DENS VIRKEMIDLER MÅ BRUKES AKTIVT TIL Å FREMME PASIENTENES FYSISKE OG PSYKISKE HELING. #01 DESIGN & AKUSTIKK 5 FLEKSIBELT, ESTETISK OG INNOVATIVT DESIGN 6 #02 SYKEHUS 9 ROCKFON LEVER OPP TIL DE STRENGESTE HYGIENEKRAV 10 CASE: NYA KAROLINSKA SOLNA 11 LØSNING: ROCKFON SWING 12 PRODUKT: MEDICARE 14 #03 SPESIALOMRÅDER 17 FARGER SOM HELER 18 CASE: ØSTFOLD PLASTIKKIRURGI 19 LØSNING: NIVÅSKIFTE 20 PRODUKT: ROCKFON COLOR-ALL 22 PRODUKT: ROCKFON SONAR DB 23 #04 SYKEHJEM 25 MANGE MULIGHEDER 26 CASE: FREMTIDENS PLEIEHJEM 27 LØSNING: BREDE KORRIDORER 28 PRODUKT: ROCKFON HYGIENIC & ROCKFON SONAR 30 PRODUKT: ROCKFON MONO ACOUSTIC 31 #05 SIKKERHET 33 EN BÆREKRAFTIG LØSNING 34 CASE: BRØNDERSLEV SUNDHEDSHUS 35 Sykehjemmet Solbjerg Have, Danmark

3 4 #01 DESIGN & AKUSTIKK #01 DESIGN & AKUSTIKK 5 #01 DESIGN & AKUSTIKK #01 SAMMEN SKAPER VI DE BESTE RAMMENE FOR PLEIE OG OMSORG Denne brosjyren er til deg som for eksempel som arkitekt eller byggherrerådgiver arbeider med å skape de fysiske rammene for framtidens pleie- og helsesektor. Meningen er å gi deg et overblikk over hvordan ROCKFONs unike materialer både teknisk og estetisk støtter den helende arkitekturen, samtidig med at de lever opp til alle gjeldende standarder og regler. STØY KAN FORHØYE PASIENTENES HJERTEFREKVENS, BLODTRYKK OG ÅNDEDRETT OG DERMED HEMME HELBREDELSES- PROSESSEN. Fælledgården Sykehjem, Østerbro, Danmark HVA ER HELENDE ARKITEKTUR? Begrepet helende arkitektur har blitt mer vanlig sammen med de mange renoveringene og nybyggene i pleiesektoren de senere årene. Den sentrale ideen er at arkitekturen og dens virkemidler for eksempel materialvalg, planløsning, lys, akustikk og fargevalg må brukes aktivt til å fremme pasientenes fysiske og psykiske heling. Utover pasientenes behov tar filosofien også høyde for personalets og de pårørendes trivsel og følelsesmessige opplevelse av bygningen. Strålbehandlingskliniken, Lund, Sverige

4 6 #01 DESIGN & AKUSTIKK #01 DESIGN & AKUSTIKK 7 #01 FLEKSIBELT, ESTETISK OG INNOVATIVT DESIGN Byggematerialer til helsesektoren må leve opp til strenge krav. Derfor har form tradisjonelt sett fulgt funksjon på sykehus og sykehjem. Også selv om det i flere nyere undersøkelser er blitt påvist at vakre og rolige omgivelser har positiv innflytelse på pasientenes helingsprosess. Finstadtunet Sykehjem, Ski, Norge ROCKFON har tatt den nyeste kunnskapen alvorlig og utviklet produkter som oppfyller alle de strengeste kravene til byggematerialene og samtidig har en rekke andre viktige kvaliteter: Våre himlinger er lyddempende idet støy generelt er hemmende for fysisk og psykisk heling. Det er også tenkt mye på at det er viktig for pasientenes og pleiepersonalets trivsel med behagelige visuelle inntrykk. Som arkitekt vil du derfor raskt finne ut at du har mange muligheter med tanke på fargevalg og dimensjonering med ROCKFONs produkter. Fleksibilitet har vært et nøkkelord, fordi man ofte må foreta service på tekniske installasjoner i himlingene på sykehus og andre steder i helsesektoren. I tillegg tåler våre produkter hyppig rengjøring, noe som er essensielt i helsesektoren der hygienestandarden er svært høy. Vi har også tatt høyde for at ROCKFONs produkter skal fungere i to fundamentalt forskjellige byggescenarier: Renovering, der bygningsstrukturen og en rekke andre tekniske rammer er gitt på forhånd, og nybygg, der man fritt kan innrede etter den nye kunnskapen vi har fått om arkitekturens egenskaper og potensiale. I ROCKFON får du en byggepartner som virkelig vil den helende arkitektur og har et dypt kjennskap til sektorens krav og muligheter. Fremtidens Sykehjem, Nørresundby, Danmark Fælledgården Sykehjem, Østerbro, Danmark

5 8 #02 SYKEHUS #02 SYKEHUS 9 #02 SYKEHUS RO OG ROMMETS MATERIALER OG OVERFLATER SKAL, I TILLEGG TIL Å OPPFYLLE KRAVENE TIL FUNKSJONALITETOG ESTETIKK, MEDVIRKE TIL Å SKAPE RO OG TRYGGHET RUNDT PASIENTEN. SIMON LUCAS KOPP, ARKITEKT, CREO ARKITEKTER RENSLIGHET I EN PLATE #02 Opp mot 10 prosent av alle pasienter pådrar seg en infeksjon i løpet av en sykehusinnleggelse. Den risikoen vil vi være med på å redusere. ROCKFONs produkter tåler mer enn alminnelig arbeidsinnsats. Det må de også kunne, for kravene til rengjøring og desinfeksjon på sykehusene er så strenge at mange materialer blir slitt eller får skader av behandlingen. Derfor har vi utviklet materialer som egner seg for de spesifikke rengjøringsstandardene i de forskjellige sonene i et sykehus. Våre himlinger tåler dermed den løpende rengjøringen og desinfeksjonen selv på steder der man er nødt til å bruke sterkere rengjøringsmidler eller damprens. Samtidig har vi sørget for at hygienehensynet ikke har dominert alle andre hensyn som for eksempel akustiske og estetiske. Tvert imot har vi utviklet himlinger som demper støy og dermed bidrar til å skape ro og trygghet. Og himlinger som samtidig gir plass til å treffe mange forskjellige estetiske valg i forhold til dimensjonering og farger. Men uten å kompromisse med den nødvendige materialstyrken og andre tekniske krav. Herlev Hospital, Onkologisk Børneafdeling, Danmark

6 10 #02 SYKEHUS #02 SYKEHUS 11 Herlev Hospital, Onkologisk Børneafdeling, Danmark BAKGRUNN: PASIENTEN I SENTRUM Nya Karolinska Solna skal tegne framtiden for pasientbehandlingen på svenske sykehus. Når det står ferdig i 2018 skal universitetssykehuset fungere som et laboratorium for en bedre sammenheng mellom det daglige kliniske arbeidet og medisinsk forskning. ROCKFON LEVER OPP TIL DE STRENGESTE HYGIENEKRAV Det tekniske uttrykket for de kravene som stilles til sykehushygienen blant annet på høyrisikoområder som for eksempel operasjonsstuer og intensivavdelinger er bakteriologisk klassifikasjon. For å klassifisere et materiale, tester man det med mikroorganismer. Jo lavere klassifikasjon et materiale har fra B100 ned til B1, jo mindre spres mikroorganismene på materialets overflate. ROCKFONs MediCare-sortiment har etter tester oppnådd den best mulige klassifikasjonen: Bakteriologisk klasse B10-B1. Det betyr at ROCKFON har lyktes med å utvikle et himlingsprodukt som ikke bidrar til spredning av bakterier. CASE NYA KAROLINSKA SOLNA STOCKHOLM, SVERIGE Det skal sikre at alt arbeid i den svenske helsesektoren foregår med pasienten i sentrum. Sykehuset skal vise veien ved å fungere som et helende og trygt miljø som støtter og beskytter pasientenes bedring. Her har det vist seg at ROCKFONs varierte og sterke produktsortiment har store fordeler. Alle leverandører til prosjektet herunder ROCKFON er dessuten blitt stilt overfor strenge miljøkrav, både når det gjelder byggefasen og den påfølgende driftsfasen. Den første pasienten vil etter planen bli tatt imot i I 2018 vil Nya Karolinska Solna være klar til så mange pasienter at den samlede sykehuskapasiteten i Stockholms-området økes med 16 prosent. ROCKFON er leverandør av himlingsløsninger til nybygget Nya Karolinska Solna som forventes å stå ferdig i Leveringen skjer i tett samarbeid med Skanska Healthcare og byggherren Karolin i Stockholm AB, som står for byggingen. Sammen har vi valgt de optimale løsningene der vi også tar hensyn til de gjeldende kravene. ROCKFON har levert materiale til prøvemontering og har dessuten vært medvirkende ved evaluering av prøvemonteringen for løpende å optimalisere valget av løsninger og produkter. Østfold Plastikkirurgi, Moss, Norge Det er blant annet ROCKFON-produktene Koral, Sonar Z, MediCare Block, Industrial og Swing som er blitt valgt ut. De vesentligste kriteriene som ligger til grunn for valgene har vært overflatekvalitet, rengjøringsvennlighet og holdbarhet.

7 #02 SYKEHUS 13 LØSNING ROCKFON SWING ENKEL ADGANG TIL HUSETS INSTALLASJONER Bygging av sykehus utfordres av store mengder ledninger, ventilasjonsanlegg og andre installasjoner som helst skal fungere i det skjulte, men som nødvendigvis må kunne være tilgjengelige for inspeksjon og vedlikehold. Det er typisk i de brede gangene på sykehusene at alle HVAC installasjonene ligger og med tradisjonelle nedhengte himlinger kan det være en utfordring med hyppig tilgang til disse. ROCKFON tilbyr flere løsninger som både gir hurtig og enkel adgang til installasjonene og samtidig er designet for å tåle hyppig bruk. ROCKFON Swing er en korridorløsning der hver plate er montert i en stålramme og kan åpnes individuelt fra begge sider, slik at det er lett adgang til installasjonene bak. Det er en slitesterk og robust løsning som ofte benyttes på sykehus. Psykiatrins Hus, Uppsala, Sverige VI FORHOLDER OSS ALLTID TIL INNEMILJØET; NATURLIG LYS, HYGIENE ETC. MEN VI MÅ OGSÅ TA HØYDE FOR BYGNINGENS TEKNISKE LØSNINGER OG LIVSSYKLUS. LØSNING ROCKFON SWING JUHANI TAKKINEN, ARKITEKT, RE-SUUNNITTELU OY

8 #02 SYKEHUS 15 PRODUKT ROCKFON MEDICARE ROCKFON har utviklet MediCare-sortimentet spesifikt for de områdene av sykehus, klinikker og laboratorier hvor hygienen er svært viktig. Det dreier seg eksempelvis om operasjonsstuer, intensivavdelinger og vaskefasiliteter. Foruten de akustiske egenskapene oppfyller hele serien kravene til rengjøring, desinfeksjon og fuktstabilitet. ROCKFON MEDICARE: daglig rengjøring Tåler desinfeksjon Tåler damprens1 Motstår slitasje Brannhemmende Bæredyktig Hemmer spredning av bakterier BAKTERIOLOGISK KLASSE MediCare er testet med mikroorganismer og har oppnådd den bakteriologiske klassifikasjonen B10-B1 som oppfyller kravene til høyrisikoområder som for eksempel operasjonsstuer og intensivavdelinger. MEDICARE PLUS MEDICARE AIR MEDICARE BLOCK Oppfyller alle standardkrav til hygiene og rengjøring innenfor helseområdet, perfekt til områder som rengjøres hyppig. Danner ikke grobunn for MRSA og har en lav partikkelemisjon (ISO klasse 5). Høy lydabsorpsjon, brannklasse A1 og formstabil selv ved en luftfuktighet på opp til 100 %. Godt egnet til områder med strengere krav til hygiene innenfor helseområdet. Danner ikke grobunn for MRSA, har en lav partikkelemisjon (ISO klasse 4) og kan rengjøres med vanlige rengjøringsmidler samt damprenses. Meget god lydabsorpsjon, brannklasse A1 og formstabil selv ved en luftfuktighet på opp til 100 %. Godt egnet til områder der lufttrykket må kunne kontrolleres for å forhindre spredning av infeksjoner, som for eksempel i operasjonsstuer, oppvåkningsstuer og på intensivavdelinger. Danner ikke grobunn for MRSA, har en lav parti-kkelemisjon (ISO klasse 3) og kan rengjøres med vanlige rengjøringsmidler samt damprenses. God lydabsorpsjon, brannklasse A1 og formstabil selv ved en luftfuktighet på opp til 100%. Utviklet for bruk i høyrisikoområder, som for eksempel operasjonsstuer, skadestuer, vaskefasiliteter og intensivavdelinger Høyt klassifisert bakteriologisk klasse B1 og rentromsklassifisering ISO klasse 2 Meget god renseevne, kjemisk motstand klassifisert Fremragende Mineralullplate innkapslet av en luft- og vanntett nøytral folie Støvsuging / Fuktig klut Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer. Bakteriologisk klasse B5 & B10 utover kravene til sone 4 (NF S ): Tested with : Methicillin-resistant staphylococcus aureus (MRSA) Candida albicans Aspergillus niger ISO klasse 5 Jo lavere bakteriologisk klasse himlingen har (fra 1-100), desto lavere spredning av bakterier. Kort fortalt betyr det at MediCare bidrar til å hemme spredning av bakterier. Overflaten er forsterket og sterkt vannavvisende. Smuss reduseres. Overflaten er forsterket og sterkt vannavvisende. Smuss reduseres. Støvsuging / Fuktig klut / Damprengjøring Støvsuging / Fuktig klut / Damprengjøring Steinull danner ingen grobunn for mikro-organismer. Bakteriologisk klasse B1 utover kravene til sone 4 (NF S NF S ): Methicillin-resistant staphylococcus aureus (MRSA) Candida albicans Aspergillus niger Den bakteriedrepende og soppdrepende effekten av damprensing tilfredsstiller kravene i NF EN (> 5 log10) og NF EN (> 4 log10), som betyr at desinfiseringen er svært effektiv. Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer. MediCare Air har blitt testet med følgende mikroorganismer og har oppnådd bakteriologisk klasse B1 og B5, som går ut over kravene til Zone 4 definert i NF S : Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA): bakterieresistent overfor antibiotika og skyld i infeksjoner som følge av operasjoner. Candida Albicans: sopp som forårsaker infeksjoner på huden samt lungebetennelse. Aspergillus Niger: sopp som forårsaker lungebetennelse. MediCare Air kan effektivt desinfiseres ved damprens. Damprensens effekt mot bakterier og fungicider på MediCare Air har blitt testet. Produktet oppfyller kravene i NF EN (> 5 log10) og NF EN (> 4 log10), hvilket betyr at desinfiseringen er ytterst effektiv. ISO klasse 4 Dette er viktig fordi antallet sykehusrelaterte infeksjoner har steget de siste årene. Støvsuging / Fuktig klut / Damp Tester har blitt utført i henhold til ISO ( Bestemmelse av motstand mot væsker - Del 1: Nedsenkning i andre væsker enn vann ) og klassifisert i henhold til VDI 2083 Part 17. Resultatet er klassifisert som perfekt ved bruk av følgende rengjørings- og desinfeksjonsmidler: Isopropanol (100%), Ammoniak (25%), Saltsyre (5%), Formalin (37%)/formaldehyd, Peracetsyre (15%)/Peroxyeddikesyre, Natriumhypoklorit (15%), Ethanol MediCare Block er testet med følgende mikroorganismer og har oppnådd bakteriologisk klasse B1, som går ut over kravene til Zone 4 definert i NF S : Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA Candida Albicans. Aspergillus Niger ISO klasse 2 ISO klasse 3 Kan benyttes til lokaler hvor det er behov for over- eller undertrykk, for å forhindre spredning av bakterier. 1 Styrket holdbarhet og motstandsevne mot smuss. Kan benyttes til lokaler hvor det er behov for over- eller undertrykk, for å forhindre spredning av bakterier. Gjelder ikke MediCare Standard αw = opp til 0,95 (Klasse A) αw = opp til 1,00 (Klasse A) αw = opp til 0,80 (Klasse B) αw = opp til 0,85 (Klasse B) Fullt ut gjenanvendelig Fullt ut gjenanvendelig Fullt ut gjenanvendelig A1 86% Opp til 100% RH 1/C/0N A1 85% Opp til 100% RH 1/C/0N A1 85% Opp til 100% RH 1/C/0N B-s1,d0 74% Opp til 100% RH Store deler av MediCare Block kan resirkuleres PRODUKT ROCKFON MEDICARE Tåler MEDICARE STANDARD

9 16 #03 SPESIALOMRÅDER #03 SPESIALOMRÅDER 17 #03 #03 SPESIALOMRÅDER ROM FOR BEDRE BEHANDLING VÅR AMBISJON ER Å GJØRE DET MULIG Å BYGGE FOR MENNESKER OG TIL BEDRE BEHANDLING OG IKKE BARE FOR INSTITUSJONELLE KRAV. ROCKFONs høye materialstandard og brede produktportefølje gjør det mulig å imøtekomme de mange kravene og ønskene i alle deler av den moderne helsesektoren. Ambisjonen er å gjøre det mulig å bygge for mennesker og for bedre behandling og ikke bare for institusjonelle krav. De vi kaller spesialområder dekker både særlig følsomme områder på de offentlige sykehusene for eksempel psykiatrien og sykehus, klinikker og legekontorer i privat sektor. Psykiatriske pasienter befinner seg i en sårbar situasjon som krever romslighet. Deres intimsfære er mer plasskrevende enn andre pasienttyper, og de reagerer også mer på støy og uro. De omgivelsene som den helende arkitekturen tilbyr kan dermed ha stor positiv effekt med tanke på å berolige og avstresse pasientene. Sykehus og klinikker i den private delen av helsesektoren er omfattet av de samme sikkerhetsog hygienekravene som offentlig sektor. Det stiller dermed også høye krav til de byggematerialene man bruker i innredningen av dem. Utover hygiene og sikkerhet er det i privat sektor et særlig fokus på bygningenes estetiske uttrykk. De private sykehusene og klinikkene er opptatt av å signalisere state of the art healthcare. Samtidig vil de ha vakre, rolige og eksklusive omgivelser som tiltaler pasienter og pårørende. Mange spesialklinikker har en høy pasienttrafikk, så her er demping av støy en særlig utfordring. ROCKFON baserer sin produktutvikling på kunnskap om alle disse behovene og på den nyeste kunnskapen om hvordan man arbeider med å oppfylle dem. Strålbehandlingskliniken, Lund, Sverige

10 18 #03 SPESIALOMRÅDER #03 SPESIALOMRÅDER 19 FARGER SOM HELER Farger er et viktig element i den helende arkitekturen. De kan brukes til å avstresse og stimulere pasientene, og det er dessuten svært utbredt å bruke fargekoder for å lede pasienter, pårørende og personale på rett vei i de store bygningsstrukturene. ROCKFONs Color-all og Color-all Special sortiment tilbyr en uovertruffen kombinasjon av spesialdefinerte farger og enestående akustiske egenskaper. De gir høy lydabsorpsjon (Klasse A) og fremragende brannsikkerhet (Klasse A1 - Precious Tones: A2-s1,d0). CASE ØSTFOLD PLASTIKKIRURGI MOSS, NORGE ROCKFON MediCare var et naturlig valg da Østfold Plastikkirurgi i Moss skulle etableres i de tidligere kontorlokalene. Fordi det er snakk om operasjonsstuer, som er sterile soner, falt valget ganske hurtig på ROCKFONs himlinger som tilfredsstiller de strenge rengjøringskravene. Samtidig var det et tilpasningsbehov i forhold til montering av operasjonslamper og et behov for enkel adgang til de eksisterende installasjonene i taket. Dessuten var man opptatt av å forbedre akustikken så mye som mulig. Alt kunne løses med MediCare-sortimentet fra ROCKFON. ROCKFON MEDICARE AIR VAR DET ENESTE ALTERNATIVET PÅ MARKEDET SOM KUNNE OPPFYLLE KRAVENE. DET VAR OGSÅ VIKTIG FOR OSS Å KUNNE BENYTTE ET ANERKJENT OG FULLT DOKUMENTERT PRODUKT. MORTEN SEIM, PROJEKTLEDER, ØSTFOLD TOTALBYGG AS

11 LØSNING NIVÅSKIFTE #03 SPESIALOMRÅDER 21 EN GLIDENDE OVERGANG Renovering og utvidelse av eksisterende bygg er svært vanlig i den offentlige helsesektoren. Ofte streber man etter å maksimere lysinnfallet i helende bygg, og det kan gi særlige designmessige utfordringer med tanke på å utnytte eksisterende rammer med de nyere og skjerpede kravene til installasjoner mm. Grunnet de økte kravene til HVAC er det ofte nødvendig å senke himlingene i forbindelse med en renovering. For å bevare en fullstendig utnyttelse av eksempelvis vinduspartiene kan nivåskifte være en ideell løsning. Ved et nivåskifte i himlingen er det viktig å skape en stabil og driftssikker løsning som sikrer et ensartet uttrykk over tid når bygningen tas i bruk. ROCKFON tilbyr forskjellige løsninger som sikrer flotte overganger og en stor frihet i designet. Enten du ønsker et kurvet, et skrått eller et loddrett nivåskifte. LØSNING NIVÅSKIFTE

12 #03 SPESIALOMRÅDER PRODUKT ROCKFON COLOR-ALL PRODUKT ROCKFON SONAR DB ISOLER LYDEN Color-all-serien fra ROCKFON er utviklet for å gi designmessig frihet til å understreke stemninger og skape unike miljøer ved hjelp av farger. ROCKFONs db sortiment er et utvalg av unike himlingsplater som i tillegg til høy lydabsorbsjon også har en høy lydisolering. Sonar db består av en lufttett membran som sammen med steinullen reduserer støy fra rom til rom. ROCKFON COLOR-ALL Design Tåler som gir frihet daglig rengjøring Spesialdesignede farger COLOR-ALL COLOR-ALL SPECIAL SONAR DB eksklusive standardfarger for å skape eksepsjonelle akustiske himlingsløsninger som inspirerer og forbedrer design og innredning. Finnes i mange dimensjoner og kanttyper med matt, plan overflate som støtter fargens naturlige glød. Optimal lydabsorpsjon og formstabil selv ved en luftfuktighet på opp til 100 %. Mulighet for fargeavstemte profiler i hele ROCKFON Colorall sortimentet ROCKFON Color-all Special plater tilbyr en unik kombinasjon av spesialdefinerte farger og fremragende egenskaper. Minimumsordren er bare en pakke og du kan velge mellom synlige, delvis skjulte og skjulte kanter samt forskjellige dimensjoner for total designfrihet. For å sikre en perfekt match av både himlingsplate og profilsystem, bruker vi det anerkjente Natural Colour System (NCS) i alle deler av prosessen, fra fargevalg til produksjon. Forbedret lydisolering rom til rom samt ekstra god lydabsorpsjon. Elegant, klassisk, hvit overflate med optimal lysrefleksjon. Lav vekt, enkel å installere, brannklasse A1 og formstabil selv ved en luftfuktighet på opp til 100 % Brannhemmende Bærekraftig SLIK FUNGERER FARGER Støvsuging Støvsuging Støvsuging / Fuktig klut Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer Beroligende: Man kan avstresse pasienter ved å bruke farger og kunst, f.eks. i rom dedikert til avslapning og stillhet. Lindrende: Farger f.eks. i form av kunst kan fungere som distraksjon i forhold til smerte. Stimulerende: Visse pasientgrupper har bruk for generell sansestimulering og avledning det kan farger også brukes til. Veivisende: Mange sykehus bruker farger til å indikere hvor man befinner seg. Det hjelper både pasienter, pårørende og pleiepersonalet med å finne vei. αw = opp til 1,00 (Klasse A) αw = opp til 0,95 (Klasse A) αw = opp til 0,90 (Klasse A) A1 / Precious Tones: Klasse A2-s1,d0 A1 / Precious Tones: Klasse A2-s1,d0 A1 Fargeavhengig Fargeavhengig 85% Opp til 100% RH 1/C/0N 2/C/0N hvis platen er bredere og længere end 700 mm Opp til 100% RH Opp til 100% RH Fullt ut gjenanvendelig Fullt ut gjenanvendelig Fullt ut gjenanvendelig Lydisolering kan være nyttig når man ikke ønsker at lyden vandrer fra et rom til et annet. I psykiatrien, der det kan forekomme mye støy fra urolige pasienter, kan dette være ekstra viktig. På eksempelvis privatklinikker og helsesentre, der der foregår mange fortrolige samtaler, kan db produktene bidra til at den fortrolige samtalen forblir fortrolig ved å isolere lyden. PRODUKT ROCKFON COLOR-ALL ROCKFON SONAR DB DESIGN UNIKE MILJØER Det er påvist at pasientenes helingsprosess påvirkes av farger og kunst. Farger kan både berolige, stimulere og avlede fra smertepåvirkning. Derfor er de et viktig element når man vil skape helende arkitektur. 23

13 24 #04 SYKEHJEM #04 SYKEHJEM 25 FØRST OG FREMST BYGGER VI FOR MENNESKER SOM SKAL TRIVES I HJEMLIGE OMGIVELSER. THOMAS NØRKÆR, NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER #04 SYKEHJEM #04 MER HJEM MINDRE INSTITUSJON Det siste hjemmet skal være nettopp det: Et hjem. Ikke en institusjon. Kommuner over hele landet forsøker å omstille seg fra den institusjonelle standardtenkningen på pleieområdet og streber etter å tilby mer verdige rammer for de eldste og svakeste borgerne. Men driftsøkonomiske hensyn er ikke helt plutselig satt til side. Det må stadig være slik at pleiepersonalets arbeidsforhold blir støttet av arkitekturen. Man må klare alle de vanlige kravene uten å kompromisse med ambisjonen om først og fremst å bygge for mennesker som skal trives i hjemlige omgivelser. Lys, akustikk og fleksibel innredning er nøkkelord i den sammenhengen. Eldres trivsel er for eksempel sterkt påvirket av lysforholdene. Særlig når man skal innrede sykehjem for demente er det viktig å være oppmerksom på hvordan områder med kunstig belysning blir løst. Jægersborg Have Sykehjem, Danmark

14 26 #04 SYKEHJEM #04 SYKEHJEM 27 MANGE MULIGHETER Gangarealer og fellesområder skal gjerne optimaliseres akustisk for beboernes skyld, men også for å sikre personalets og de pårørendes trivsel. Det stiller høye krav til de materialene man bruker i bygging av pleieboliger. ROCKFONs produkter tilbyr mange innredningsmuligheter, blant annet med tanke på å kombinere gode akustiske egenskaper med muligheten for å installere moderne belysning og tilstrekkelig ventilasjon. Rent estetisk for eksempel med tanke på fargevalg er det mange veier å gå, noe som gir enda mer frihet til arkitektene. På den måten er ROCKFON med på å sikre at eldre mennesker får ordentlige og verdige omgivelser å leve i når de ikke lenger er i stand til å klare seg daglig i sitt eget hjem. VI HAR HATT DEN INNGANGSVINKELEN AT MAN IKKE SKAL FORSTYRRES AV STØY FRA GANGEN I SIN EGEN LEILIGHET. THOMAS NØRKÆR, NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER FREMTIDENS PLEJEHJEM Finstadtunet Sykehjem, Ski, Norge CASE FREMTIDENS SYKEHJEM NØRRESUNDBY, DANMARK Fremtidens Plejehjem det heter det faktisk, og det ligger ved Limfjorden i Nørresundby tilbyr sine beboere gode, lyse leiligheter og inviterer dem samtidig ut i fellesområder som bærer svært lite preg av institusjon i tradisjonell forstand. Huset er åpent for omverden. For eksempel er restauranten innredet slik at andre enn sykehjemmets 75 beboere kan komme og spise der. Trimavdelingen benyttes ikke bare av beboerne, men også av eldre i lokalområdet. Det er mange uformelle oppholdsrom, små tekjøkken, leserom og andre temarom. Og så er beliggenheten ved Limfjorden utnyttet maksimalt, slik at alle beboerne merker den og får glede av den. Det er ROCKFONs Sonar x-himlinger som er valgt til fellesrom og gangarealer i bygget blant annet på grunn av deres akustiske egenskaper. Men også fordi de er fleksible å bygge med og forøvrig lever opp til alle de kravene man stiller til materialer i pleieboliger. Jægersborg Have Sykehjem, Danmark

15 LØSNING BREDE KORRIDORER #04 SYKEHJEM 29 HIMLINGER SOM SPENNER BREDT Gangarealene er travle i helsevesenet, og ikke minst på sykehjemmene. Det går med mange kvadratmeter og plassen skal romme mange funksjoner og mye trafikk. Det er kjøring av senger, rullestoler og matvogner, det er gående trafikk både pasienter, personale og pårørende og det er møblement og annet utstyr. Man har ofte ganske brede ganger for å kunne ha plass nok til all trafikken og utstyret. Gangarealene er ofte hovedføringsveier for installasjoner. Installasjonene kan være så mange at det er begrensede muligheter for nedhenging av himlingen. ROCKFON har utviklet flere løsninger som fungerer godt som alternativ til en standard nedhengt himling. Med et stort utvalg i plateformater kan man skape akkurat det uttrykket man ønsker i korridoren. Kombinert med eksempelvis dobbelthøye profiler som bare festes til veggene kan det skapes et fritt spenn på opp til 2400 mm. LØSNING BREDE KORRIDORER Fælledgården Sykehjem, Østerbro, Danmark

16 #04 SYKEHJEM PRODUKT ROCKFON HYGIENIC & ROCKFON SONAR PRODUKT ROCKFON MONO ACOUSTIC Med ROCKFON Sonar er det mulig å fjerne seg langt fra den tradisjonelle institusjonsestetikken. For eksempel kan himlingene i fellesområder på sykehjem lages slik at de ikke har synlige kanter. Dermed kommer rommene til å bære mye mindre preg av institusjon. Himlingen har stadig den funksjonaliteten som er nødvendig i et sykehjem: Demonterbarhet, rengjøringsvennlighet og høy akustisk kvalitet. ROCKFON SONAR Stor grad av frihet for designere og arkitekter Retningsløs overflate som gjør installasjon enklere Rengjøringsvennlig overflate Brede dimensjoner som passer godt til korridorene på sykehjem EN UBRUTT FLATE Den hvite ubrutte himlingen som preger de fleste hjem er hva de fleste arkitekter streber etter. ROCKFON Sonar fås i store formater og med skjulte kanter slik at man kan skape en mer hjemlig himling kontra de svært tradisjonelle 600x600 himlingsplatene i et synlig profilsystem. Det nærmeste man kommer den hvite skjøteløse himlingen uten at fire på kravene til akustikk, brann mm. er vår unike ROCKFON Mono Acoustic. HYGIENIC SONAR MONO ACOUSTICMONO ACOUSTIC E Himlingsplatene i Hygienic-sortimentet er utviklet for å imøtekomme de strengeste kravene til hygiene og rengjøringsvennlighet. Kombinert med lang levetid, høy slitestyrke og gode lydabsorberende egenskaper er disse himlingsplatene ideelle for de fleste rentromsmiljøer. Hygienic produktene har en holdbar og spesialbehandlet overflate som er vann-og smussavvisende. Steinullkjernen kan ikke danne grobunn for skadelige mikroorganismer Attraktiv klassisk, glatt, hvit overflate. Full designfrihet takket være mange modulstørrelser og kantdetaljer. Enestående kombinasjon av brannklasse A1, beste lydabsorpsjon og formstabil selv ved en luftfuktighet på opp til 100 %. Estetisk elegant akustisk systemhimling og veggkledning uten synlige skjøter. Alle kvaliteter ved en steinullhimling: fremragende akustikk, brannsikkerhet og enkel innbygging av alle tekniske installasjoner. Kan monteres direkte eller nedhengt, den perfekte løsningen for nybygg eller eksisterende arkitektur. Overflaten er forsterket og sterkt vannavvisende. Smuss reduseres. Overflaten er forsterket og sterkt vannavvisende. Smuss reduseres. Støvsuging / Fuktig klut / Skumrensning / Damprengjøring / Høytrykksrens Støvsuging / Fuktig klut Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer Støvsuging Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer ISO klasse 5 αw = opp til 1,00 (Klasse A) αw = opp til 1,00 (Klasse A) αw = opp til 1,00 (Klasse A) A1 A1 A2-s1,d0 85% 85% 78% Opp til 100% RH 1/C/0N Opp til 100% RH 1/C/0N 2/C/0N hvis platen er bredere og længere end 700 mm Opp til 100% RH Fullt ut gjenanvendelig Fullt ut gjenanvendelig Fullt ut gjenanvendelig Fælledgården Sykehjem, Østerbro, Danmark PRODUKT ROCKFON HYGIENIC ROCKFON SONAR ROCKFON MONO ACOUSTIC HJEMLIG ESTETIKK Kravene til kjøkkenhygiene på sykehjem er høye. Her har vi Hygienic-serien som er ideell til formålet, fordi produktet lever opp til hygienekravene og sikrer den nødvendige akustiske dempingen i travle storkjøkken. 31

17 32 #05 SIKKERHET #05 SIKKERHET 33 #05 #05 SIKKERHET SIKKERT OG GRØNT Branner inntreffer på tross av at vi gjør alt for å unngå dem. Også på sykehus og i pleiesektoren der det er særlige utfordringer når ulykken er ute. En av de største er at en del pasienter og beboere vil være helt ute av stand til å redde seg ut i en evakuering. Ny Lundbygården, Gråbo Sykehjem, Sverige DEN BRANNHEMMENDE STEINULLEN BIDRAR VESENTLIG TIL BRANNSIKKERHETEN PÅ SYKEHUS, SYKEHJEM OG KLINIKKER. En annen utfordring er at det ikke alltid er nok personale til stede i forhold til antallet pasienter og beboere. Derfor gjelder det å konstruere bygninger som minsker brannrisikoen og gir tid og plass for alle til å komme seg ut i god behold. Den brannhemmende steinullen som alle ROCKFONs himlinger er laget av bidrar vesentlig til brannsikkerheten på de sykehusene, sykehjemmene og klinikkene som har installert våre produkter. Helsingborg Sykehjem, Sverige

18 34 #05 SIKKERHET #05 SIKKERHET 35 EN BÆREKRAFTIG LØSNING Odense Hospital Patienthotel, Danmark I mange år har ROCKFON gjort en innsats for å redusere påvirkningen av miljøet med fokus på økt energieffektivitet, begrenset vannforbruk, omdirigering fra deponeringsanlegg og resirkulering av industriavfall. Stein fra naturen er et av de viktigste råmaterialene i ROCKFONs produkter. Steinulllkjernen inneholder opp til 84 % gjenbruksmateriale samt vedvarende naturmateriale og er fullt ut gjenanvendelig. Ønsker du å få en bygning sertifisert gjennom for eksempel BREEAM; LEED eller annet kan ROCKFON produkter også hjelpe deg med å oppnå dette målet. Kontakt oss for den nødvendige dokumentasjonen. Art Clinic Göteborg, Sverige CASE BRØNDERSLEV SUNDHEDSHUS BRØNDERSLEV, DANMARK Helsehuset er tegnet av C.F. Møller og har til oppgave å danne rammen for en rekke helsefaglige fellesskap og dermed forenkle adgangen til helsevesenet for områdets beboere. Brønderlev Sundhedshus er på ca m² fordelt på to etasjer som inneholder en rekke klinikker, opptreningsfunksjoner og diverse fellesfasiliteter (herunder felles resepsjon, bydelskafe og takterrasse for personalet). Det er et bygg som skal leve opp til de mest ambisiøse energikravene, noe som er i tråd med at Brønderslev Kommune er såkalt klimakommune. Huset skal derfor sertifiseres etter den Danske Bæredygtigheds certificering, DGNB-Danmark (sølv), med fokus på blant annet energieffektivitet, miljø og fleksibilitet. ROCKFON har levert Sonar E til prosjektet. Produktet er fullt ut gjenanvendelig, M1 sertifisert og har Dansk Indeklima Mærkning. Diacor Jumbo, Helsinki, Finland

19 We believe our acoustic stone wool and metal solutions for ceilings and walls are a fast and simple way to create beautiful, comfortable and safe spaces. Easy to install and durable, they protect people from noise and the spread of fire. They are our way of making a constructive contribution towards a sustainable future. Create and Protect is what drives us. It means putting people first, sharing success and maintaining trust. It s our rock-solid promise to you. At ROCKFON, Create and Protect is what we do - and it s inspired by you All colour codes mentioned are based on the NCS - Natural Colour System, property of and used on licence from NCS Colour AB, Stockholm Subject to alterations in range and product technology without prior notice. ROCKFON accepts no responsibility for printing errors. ROCKFON A/S ROCKWOOL Besøksadresse: Gjerdrums vei Oslo Postadresse: Postboks 4215 Nydalen 0401 Oslo Tel: Fax:

Korridorens mange utfordringer Når det også er krav til akustikken

Korridorens mange utfordringer Når det også er krav til akustikken Korridorløsninger Korridorens mange utfordringer Når det også er krav til akustikken Korridorer er et av de områdene i en bygning hvor flest personer passerer igjennom på en dag. På denne måten blir korridorene

Detaljer

ROCKFON VERTIQ VEGGLØSNINGER SOM DEMPER LYDEN

ROCKFON VERTIQ VEGGLØSNINGER SOM DEMPER LYDEN ROCKFON VERTIQ VEGGLØSNINGER SOM DEMPER LYDEN Przezmark Skole, Polen ROCKFON VertiQ A Hat Malmø Live, Sverige ROCKFON VertiQ A Tippen Børnehave, Danmark ROCKFON VertiQ Metal Mulernes Legatskole, Danmark

Detaljer

Samson Veggabsorbent. Akustisk og slagfast veggabsorbent som supplement til himlingens akustiske demping

Samson Veggabsorbent. Akustisk og slagfast veggabsorbent som supplement til himlingens akustiske demping Samson Veggabsorbent Akustisk og slagfast veggabsorbent som supplement til himlingens akustiske demping Akustisk og slagfast veggabsorbent som supplement til himlingens akustiske demping Samson veggabsorbent

Detaljer

Rockfon Color-all. Farger har aldri hatt bedre lyd!

Rockfon Color-all. Farger har aldri hatt bedre lyd! Rockfon Color-all Farger har aldri hatt bedre lyd! Farger har aldri hatt bedre lyd! Når man ønsker å skape en bestemt stemning i et rom kan farger bidra konstruktivt til dette. Rockfon Color-all sortimentet

Detaljer

Krios db sortimentet

Krios db sortimentet Krios db sortimentet Krios db sortimentet tilbyr en totalløsning for akustisk komfort og rom-til-rom lydisolering. Med forskjellige nivåer av lydisolering mellom 35dB til 44dB og en høy lydabsorpsjon,

Detaljer

Installasjon. Rockfon Contour

Installasjon. Rockfon Contour Installasjon Rockfon Contour GENERELL INFORMASJON: Beskrivelse av systemet: Rockfon Contour er en rammeløs akustisk baffel som består av en 50 mm tykk steinullplate. Begge sider av platen er dekket av

Detaljer

Fargede akustiske himlinger

Fargede akustiske himlinger Fargede akustiske himlinger Fargede akustiske himlinger Rockfon tilbyr nå 34 nye eksklusive farger til akustiske himlinger. Rockfon Color-all er en unik inspirasjonskilde til forbedring av visuelle inntrykk,

Detaljer

Installasjon. ROCKFON System Contour

Installasjon. ROCKFON System Contour Installasjon GENERELL INFORMASJON: Beskrivelse av systemet: ROCKFON Contour er en rammeløs akustisk baffel som består av en 50 mm tykk steinullplate. Begge sider av platen er dekket av en matt, hvit glassfleece.

Detaljer

ROCKFON SYSTEM T35 MONOLITHIC

ROCKFON SYSTEM T35 MONOLITHIC Systembeskrivelse ROCKFON SYSTEM T35 MONOLITHIC Monolittisk himlingsystem med de beste akustiske egenskapene Klassisk hvitpusset overflate Stabilt og enkelt profilsystem Utføres av sertifiserte Mono installatører

Detaljer

ROCKFON SYSTEM C DIREKTE

ROCKFON SYSTEM C DIREKTE Systembeskrivelse ROCKFON SYSTEM C DIREKTE System til direkte montasje Mulighet for montasje i forbandt Skjult profilsystem Kan monteres på vannrette, skrå eller loddrette flater C BESKRIVELSE Rockfon

Detaljer

Sonar db sortimentet

Sonar db sortimentet Sonar db sortimentet Sonar db sortimentet tilbyr en totalløsning for akustisk komfort og rom-til-rom lydisolering. Med forskjellige nivåer av lydisolering mellom 35dB til 44dB og en høy lydabsorpsjon,

Detaljer

Montasjeveiledning. ROCKFON System Swing

Montasjeveiledning. ROCKFON System Swing Montasjeveiledning ROCKFON System Swing GENERELL INFORMASJON Systembeskrivelse: ROCKFON System Swing kombinerer rask og enkel tilgang til installasjoner med lang levetid, til og med ved hyppig bruk. Standardalternativet

Detaljer

ROCKFON SYSTEM G DIREKTE

ROCKFON SYSTEM G DIREKTE Systembeskrivelse ROCKFON SYSTEM G DIREKTE System til direkte montasje Hurtig og effektiv montasjeprosess Ubrutt og enkelt himlingsuttrykk Ideell til rom med lav himlingshøyde G BESKRIVELSE Rockfon System

Detaljer

Montasjeveiledning Samson veggabsorbent System T. Slagfast og ekstra slagfast system for veggabsorbenter.

Montasjeveiledning Samson veggabsorbent System T. Slagfast og ekstra slagfast system for veggabsorbenter. Montasjeveiledning Samson absorbent System T Slagfast og ekstra slagfast system for absorbenter. Samson absorbent - System T GENERELL INFORMASJON: Produktinformasjon: Samson er en akustisk absorbent som

Detaljer

Forseglingstape. 2. Mål til kanten + 10 mm og fjern baksidefolien. 3. Mål til 5 mm overlapp på forsiden. 1. Beskjær. 5. Snu platen med baksiden opp

Forseglingstape. 2. Mål til kanten + 10 mm og fjern baksidefolien. 3. Mål til 5 mm overlapp på forsiden. 1. Beskjær. 5. Snu platen med baksiden opp Rockfon MediCare Forseglingstape Til forsegling av tilpasningsplater leverer vi en aluminiumsfolietape. Den har en god festeevne og eliminerer fiberemisjon og støv, noe som er essensielt innenfor helsesektoren,

Detaljer

DEN PERFEKTE FUSJON AV FORM OG FUNKSJON I ET PRISBELØNNET DESIGN ROCKFON FUSION

DEN PERFEKTE FUSJON AV FORM OG FUNKSJON I ET PRISBELØNNET DESIGN ROCKFON FUSION DEN PERFEKTE FUSJON AV FORM OG FUNKSJON I ET PRISBELØNNET DESIGN ROCKFON FUSION FUSE AESTHETIC AND FUNCTIONALITY MIDDELFART SPAREKASSE, MIDDELFART PRISVINNENDE DESIGN MED EN UNIK IDENTITET ROCKFON Fusion

Detaljer

ROCKFON GARASJEHIMLINGSLØSNINGER Med ROCKFON garasjehimling finnes det enkle og effektive løsninger både for nybygg og oppgradering av eksisterende

ROCKFON GARASJEHIMLINGSLØSNINGER Med ROCKFON garasjehimling finnes det enkle og effektive løsninger både for nybygg og oppgradering av eksisterende ROCKFON GARASJEHIMLINGSLØSNINGER Med ROCKFON garasjehimling finnes det enkle og effektive løsninger både for nybygg og oppgradering av eksisterende etasjeskiller. ROCKFON ALUZINK GARASJEHIMLING SYSTEMBESKRIVELSE

Detaljer

Installasjonsveiledning. ROCKFON System Eclipse

Installasjonsveiledning. ROCKFON System Eclipse Installasjonsveiledning ROCKFON System Eclipse GENERELL INFORMASJON Systembeskrivelse: ROCKFON System Eclipse er en rammeløs akustisk flåte, tilgjengelig i kvadratiske, rektangulære og andre elegante former.

Detaljer

MediCare-sortimentet

MediCare-sortimentet MediCare-sortimentet MediCare-sortimentet består av fire løsninger som er utviklet for å tilfredsstille kravene til ulike typer rom i helseinstitusjoner. MediCare-himlinger er enkle å rengjøre og desinfisere,

Detaljer

Farger har aldri hatt bedre lyd! Rockfon Color-all

Farger har aldri hatt bedre lyd! Rockfon Color-all Farger har aldri hatt bedre lyd! Rockfon Color-all Farger har aldri hatt bedre lyd! Når man ønsker å skape en bestemt stemning i et rom kan farger bidra konstruktivt til dette. Rockfon Color-all sortimentet

Detaljer

ROCKFON SYSTEM T24 A/E

ROCKFON SYSTEM T24 A/E Systembeskrivelse ROCKFON SYSTEM T24 A/E Allsidig og enkelt himlingssystem Raskt og enkelt å installere Synlig profilsystem Kan enkelt kombineres med armaturer A24 E24 E24 ROCKFON SYSTEM T24 A/E BESKRIVELSE

Detaljer

FORM DIN VERDEN ROCKFON MONO ACOUSTIC MONO BY NAME, MULTIPLE BY NATURE

FORM DIN VERDEN ROCKFON MONO ACOUSTIC MONO BY NAME, MULTIPLE BY NATURE FORM DIN VERDEN ROCKFON MONO ACOUSTIC MONO BY NAME, MULTIPLE BY NATURE MONO BY NAME, MULTIPLE BY NATURE * *MONO AV NAVN, MANGFOLDIG AV NATUR Monolittisk arkitektur oppfordrer til stilrene, uttrykksfulle

Detaljer

ROCKFON BLANKA HVIS BARE ALT HVITT VAR LIKE LYST

ROCKFON BLANKA HVIS BARE ALT HVITT VAR LIKE LYST ROCKFON BLANKA HVIS BARE ALT HVITT VAR LIKE LYST NOE HVITT ER LYSERE ENN ANNET Ren hvit. Kritthvit. Snøhvit. Lysende hvit. Det finnes tusenvis av hvitnyanser. Og hver person oppfatter hvithet forskjellig,

Detaljer

ROCKFON ECLIPSE FLÅTER. www.rockfon.no. Fax: 22 15 91 78. Tel: 22 02 40 00. 0484 Oslo. Gjerdrums vei 19 (A/S ROCKWOOL) ROCKFON

ROCKFON ECLIPSE FLÅTER. www.rockfon.no. Fax: 22 15 91 78. Tel: 22 02 40 00. 0484 Oslo. Gjerdrums vei 19 (A/S ROCKWOOL) ROCKFON 09.2014 Alle fargekodene nevnt er basert på NCS Natural Colour System eid av og brukt på lisens fra NCS Colour AB, Stockholm 2010. ROCKFON er et registrert varemerke. Det tas forbehold for trykkfeil samt

Detaljer

ROCKFON ECLIPSE FLÅTER

ROCKFON ECLIPSE FLÅTER ROCKFON ECLIPSE FLÅTER HVOR FORENES AKUSTISKE LØSNINGER MED UBEGRENSET KREATIVITET? Overalt - takket være ROCKFON Eclipse flåter - nå tilgjengelig i alle farger og former. Alle former, alle farger ROCKFON

Detaljer

MediCare-sortimentet. MediCare Standard. MediCare Plus. MediCare Air

MediCare-sortimentet. MediCare Standard. MediCare Plus. MediCare Air MediCare-sortimentet MediCare Standard MediCare Plus MediCare Air MediCare-sortimentet består av tre løsninger som er utviklet for å tilfredsstille kravene til ulike typer rom i helseinstitusjoner. MediCare-himlinger

Detaljer

ROCKFON SYSTEM T15 A/E

ROCKFON SYSTEM T15 A/E Systembeskrivelse ROCKFON SYSTEM T15 A/E Allsidig og enkelt himlingssystem Raskt og enkelt å installere Synlig profilsystem A15/A24 15 mm elegant profilsystem E15 E15 BESKRIVELSE Rockfon System T15 A/E

Detaljer

Rockfon Eclipse Når design og akustikk går opp i en høyere enhet

Rockfon Eclipse Når design og akustikk går opp i en høyere enhet Rockfon Eclipse Når design og akustikk går opp i en høyere enhet Rockfon Eclipse Når design og akustikk møtes Elegant rammeløs flåte Gode støydempende egenskaper Velegnet til de fleste typer bygninger

Detaljer

Akustisk komfort. Brannsikkerhet og fuktmotstand. Kort montasjetid - og enkel demontering

Akustisk komfort. Brannsikkerhet og fuktmotstand. Kort montasjetid - og enkel demontering Nå er det slutt med kompromisser! Rockfon Sonar db og Krios db lydisolerende og lyddempende himlinger Akustisk komfort God kombinasjon av høy Designfrihet lydisolering og høy lydabsorpsjon Kantmuligheter,

Detaljer

Vekt (Kg/m 2 ) MKH / MKH for demontasje (mm)

Vekt (Kg/m 2 ) MKH / MKH for demontasje (mm) Rockfon Color-All Rockfon Color-All 34 eksklusive standardfarger pluss en skreddersydd fargeservice for å skape eksklusive akustiske himlingsløsninger som inspirerer og forbedrer design og interiør Finnes

Detaljer

ROCKFON COLOR-ALL. Tilgjengelig i mange dimensjoner og kanttyper med en matt, plan overflate som fremhever fargene

ROCKFON COLOR-ALL. Tilgjengelig i mange dimensjoner og kanttyper med en matt, plan overflate som fremhever fargene Rockfon Color-all ROCKFON COLOR-ALL 34 eksklusive standardfarger pluss en skreddersydd fargeservice for å skape eksepsjonelle akustiske himlingsløsninger, som inspirerer og forbedrer design og innredning

Detaljer

Sonar sortimentet. Sonar Activity. Prosjekt: AROS - Århus kunstmuseum, Danmark

Sonar sortimentet. Sonar Activity. Prosjekt: AROS - Århus kunstmuseum, Danmark Sonar sortimentet Sonar Sonar Plan Sonar Activity Sonar Bas Prosjekt: AROS - Århus kunstmuseum, Danmark Fotograf: Adam Mørk Projekt: Sonar Rockfon Sonar har den klassiske glatte overflaten, og fås i mange

Detaljer

Retursystem. Spar ressurser med retursystem for ROCKWOOL og ROCKFON produkter

Retursystem. Spar ressurser med retursystem for ROCKWOOL og ROCKFON produkter Retursystem Spar ressurser med retursystem for ROCKWOOL og ROCKFON produkter Spar ressurser med returordningen fra ROCKWOOL og ROCKFON Avfall fra bygge- og anleggsvirksomhet utgjør ca 20% av det totale

Detaljer

Sonar db sortimentet. Sonar db 35. Sonar db 44

Sonar db sortimentet. Sonar db 35. Sonar db 44 Sonar db sortimentet Sonar db 35 Sonar db 40 Sonar db 42 Sonar db 44 Projekt: Sonar db 35 Sonar db 35 har et lufttett baksidebelegg som sammen med steinullen, reduserer støy fra rom til rom. Sonar db 35

Detaljer

NYHET! Gyptone Quattro 70 Akustiske himlinger og vegger med fin perforering

NYHET! Gyptone Quattro 70 Akustiske himlinger og vegger med fin perforering NYHET! Akustiske himlinger og vegger med fin perforering NYHET! Rene, lyse overflater og behagelig lyd Estetiske rammer rundt et godt lydmiljø Med den nye serien kan du designe rom med lyse, glatte og

Detaljer

INTEGRERT LYSLØSNING. ROCKFON plater med kant X i kombinasjon med Fagerhult Notor REC LED

INTEGRERT LYSLØSNING. ROCKFON plater med kant X i kombinasjon med Fagerhult Notor REC LED INTEGRERT LYSLØSNING ROCKFON plater med kant X i kombinasjon med Fagerhult Notor REC LED En tilpasset løsning Ved å kombinere ROCKFONs elegante X-kant med Fagerhults Notor REC LED innbygningsarmatur får

Detaljer

Fargede akustiske himlinger

Fargede akustiske himlinger Fargede akustiske himlinger Fargede akustiske himlinger Rockfon tilbyr nå 34 nye eksklusive farger til akustiske himlinger. Rockfon Color-all er en unik inspirasjonskilde til forbedring av visuelle inntrykk,

Detaljer

Inspirasjon og design for nye himlinger

Inspirasjon og design for nye himlinger Gyptone Kant D2 Inspirasjon og design for nye himlinger Gyptone Kant D2 gir en harmonisk himling med et elegant helhetsinntrykk. Ny design for systemhimling med skjult bæresystem En følelse av velvære

Detaljer

Gyptone BIG Curve. Bøyde akustiske himlinger som ikke begrenser kreativiteten. Bøyde himlinger uten synlige skjøter og opphengsystem.

Gyptone BIG Curve. Bøyde akustiske himlinger som ikke begrenser kreativiteten. Bøyde himlinger uten synlige skjøter og opphengsystem. Gyptone BIG Curve Bøyde akustiske himlinger som ikke begrenser kreativiteten Bøyde himlinger uten synlige skjøter og opphengsystem. Gyptone BIG Curve kommer i standard mønstre Line 6, Quattro 41, Sixto

Detaljer

Rockfon Mono Acoustic

Rockfon Mono Acoustic Rockfon Mono Acoustic Perfekt til himlinger og vegger. Den innovative monolittiske overflaten gir en fremragende akustisk komfort og brannsikring Flat eller buet. I hvit eller brukerdefinert farge. Direkte

Detaljer

Installasjon ROCKFON VERTIQ. ROCKFON System T, ROCKFON System HATT. Slagfast og ekstra slagfast system for veggabsorbenter

Installasjon ROCKFON VERTIQ. ROCKFON System T, ROCKFON System HATT. Slagfast og ekstra slagfast system for veggabsorbenter Installasjon ROCKFON VERTIQ, ROCKFON System HATT Slagfast og ekstra slagfast system for absorbenter , ROCKFON System HATT Innhold Valg av system... 3 Kanter og dimensjoner... 3 (slagfast) Systemkomponenter...

Detaljer

Fargede akustiske himlinger

Fargede akustiske himlinger Fargede akustiske himlinger Fargede akustiske himlinger Rockfon tilbyr nå 34 nye eksklusive farger til akustiske himlinger. Rockfon Color-all er en unik inspirasjonskilde til forbedring av visuelle inntrykk,

Detaljer

ROCKFON GARASJEHIMLINGSLØSNINGER Med ROCKFON garasjehimling finnes det enkle og effektive løsninger både for nybygg og oppgradering av eksisterende

ROCKFON GARASJEHIMLINGSLØSNINGER Med ROCKFON garasjehimling finnes det enkle og effektive løsninger både for nybygg og oppgradering av eksisterende ROCKFON GARASJEHIMLINGSLØSNINGER Med ROCKFON garasjehimling finnes det enkle og effektive løsninger både for nybygg og oppgradering av eksisterende etasjeskiller. ROCKFON ALUZINK GARASJEHIMLING SYSTEMBESKRIVELSE

Detaljer

ROCKFON SYSTEM ECLIPSE ISLAND

ROCKFON SYSTEM ECLIPSE ISLAND Systembeskrivelse ROCKFON SYSTEM ECLIPSE ISLAND Rammeløst flåtesystem GRP A-KANT WAR YEARS IT LIM ED Enkel og rask installasjon SYSTE M NT Y P erfekt løsning til forbedring av akustikk F innes i forskjellige

Detaljer

ROCKFON SYSTEM T24 X. Systembeskrivelse. Concealed ceiling system. Skjult profilsystem. Elegant, ubrutt himlingsuttrykk

ROCKFON SYSTEM T24 X. Systembeskrivelse. Concealed ceiling system. Skjult profilsystem. Elegant, ubrutt himlingsuttrykk Systembeskrivelse ROCKFON SYSTEM T24 X Concealed ceiling system SYSTE K an enkelt kombineres med armaturer WAR YEARS IT LIM ED Lav montasjehøyde og full demonterbarhet M NT Y Skjult profilsystem RA Elegant,

Detaljer

Denne beskrivelsesdatabase for ROCKFON produkter er utviklet av AS ROCKWOOL, ROCKFON. NS3420 utgave 4 er benyttet for beskrivelseskoder.

Denne beskrivelsesdatabase for ROCKFON produkter er utviklet av AS ROCKWOOL, ROCKFON. NS3420 utgave 4 er benyttet for beskrivelseskoder. Info ROCKFON G-Prog Beskrivelser. Versjon 10.14 Beskrivelsene blir jevnlig oppdatert. Sjekk om du har siste versjon her: Denne beskrivelsesdatabase for ROCKFON produkter er utviklet av AS ROCKWOOL, ROCKFON.

Detaljer

Anvendelsesguide 1.1.02

Anvendelsesguide 1.1.02 Anvendelsesguide 1.1.02 Utdannelsessektoren 12.99 / N Aula Fremskaffe optimal taleforståelse for en stor forsamling. Gulvareal: opptil 500 m 2 Takhøyde: 3,7-6 m Uten høytalere: 2.1.01 Sonar og Sonar Bas

Detaljer

BIG Choices NYE DESIGNMULIGHETER MED GYPTONE BIG

BIG Choices NYE DESIGNMULIGHETER MED GYPTONE BIG BIG Choices NYE DESIGNMULIGHETER MED GYPTONE BIG Gyptone BIG Choices Design og akustikk Nå lanserer vi Gyptone BIG Quattro 40 og 44, to nye designmuligheter som tilbyr spennende design og optimalisert

Detaljer

Anvendelsesguide 1.1.01. Administrasjonssektoren

Anvendelsesguide 1.1.01. Administrasjonssektoren Anvendelsesguide 1.1.01 Administrasjonssektoren 12.99 / N Enkeltmannskontor Å skape et miljø som gir maksimal mulighet for konsentrasjon og ro. Gulvareal: 9-25 m 2 Takhøyde: 2,4-3 m Kontorlandskap et er

Detaljer

PARAFON HYGIEN - REN AKUSTIKK

PARAFON HYGIEN - REN AKUSTIKK PARAFON HYGIEN - REN AKUSTIKK Hvorfor bør du velge PARAFON HYGIEN? 2 I miljøer hvor det er strenge krav til hygiene og renhet Innen helse- og sykepleie, ved næringsmiddelhåndtering, industri eller storkjøkken.

Detaljer

Knauf Danoline NO - 08/2014 UNITY. Knauf Danoline

Knauf Danoline NO - 08/2014 UNITY. Knauf Danoline Knauf Danoline NO - 08/2014 UNITY Knauf Danoline 1 DESIGN OG FUNKSJON UNITY KONSEPTET Det er noe beroligende solid og enkelt med gipshimlinger. I sin opprinnelige form er overflaten enhetlig og ubrutt.

Detaljer

ROCKFON BLANKA HVIS BARE ALT HVITT VAR LIKE LYST

ROCKFON BLANKA HVIS BARE ALT HVITT VAR LIKE LYST ROCKFON BLANKA HVIS BARE ALT HVITT VAR LIKE LYST NOE HVITT ER LYSERE ENN ANNET Ren hvit. Kritthvit. Snøhvit. Lysende hvit. Det finnes tusenvis av hvitnyanser. Og hver person oppfatter hvithet forskjellig,

Detaljer

Installasjon. Rockfon Eclipse

Installasjon. Rockfon Eclipse Installasjon Rockfon Eclipse GENERELL INFORMASJON Systembeskrivelse: Rockfon Eclipse er en elegant, rammeløs flåte som består av en 40 mm tykk steinullplate. Den synlige siden (som vender ned mot rommet)

Detaljer

August 2003 Sfb: 35. design og akustiske kledninger. ceilings by nature. www.danoline.no

August 2003 Sfb: 35. design og akustiske kledninger. ceilings by nature. www.danoline.no August 2003 Sfb: 35 design og akustiske kledninger ceilings by nature www.danoline.no 1 egenskaper Overflater - ferdigmalte, foliebelagte eller ubehandlede overflater. Malte overflater i hvit standardfarge

Detaljer

Installasjon. Rockfon Contour

Installasjon. Rockfon Contour Installasjon Rockfon Contour GENERELL INFORMASJON: Beskrivelse av systemet: Rockfon Contour er en rammeløs akustisk baffel som består av en 50 mm tykk steinullplate. Begge sider av platen er dekket av

Detaljer

GOD INNSIKT OG KLART UTSYN

GOD INNSIKT OG KLART UTSYN GOD INNSIKT OG KLART UTSYN - krystallklare løsninger fra DEKO 2 Krystallklare løsninger Hvordan skape et inspirerende arbeidsmiljø? DEKO har en enkel filosofi å sette mennesker i sentrum. Når kontorarealer

Detaljer

Fuggibaggi Design, Bergen Kino, Norge, Kinopanel

Fuggibaggi Design, Bergen Kino, Norge, Kinopanel Fuggibaggi Design, Bergen Kino, Norge, Kinopanel KINOPANEL KINOPANEL VEGGKLEDNINGER Spesialtilpasset akustisk veggkledning for kinoer og andre underholdningslokaler som krever utmerket lyd diffusjon. Diskret

Detaljer

ROCKFON SYSTEM A, B ADHESIVE

ROCKFON SYSTEM A, B ADHESIVE Systembeskrivelse ROCKFON SYSTEM A, B ADHESIVE Himlingsystem til spesialområder Begrenset installasjonshøyde A-KANT As-KANT GRP SYSTE R ask installasjon WAR YEARS NT Y F estes med lim til horisontale eller

Detaljer

Kosmorama, Danmark, Amfipanel, Tangent

Kosmorama, Danmark, Amfipanel, Tangent Kosmorama, Danmark, Amfipanel, Tangent VISSTE DU AT... Knauf Danoline-produkter testes for inne luftkvalitet i henhold til Dansk Indeklima Mærkning; og at de plasseres i beste kategori med lavt partikkelutslipp

Detaljer

3.6 Gyptone Systemhimlinger

3.6 Gyptone Systemhimlinger Gyptone Systemhimlinger Gyptone Systemhimlinger Innhold Innledning 321 322 Kant A Synlig opphengsystem...322 Kant A1 Rigitone Skrumontering på stål...323 Kant B Skrumontering på trelekter...324 Kant B

Detaljer

Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden!

Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden! Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden! Robust, moderne, miljøvennlig, lett å holde ren og lett å manøvrere. Praktisk og sikker! Rabtrolley

Detaljer

make better bedre læring

make better bedre læring La oss skape Let s make schools better bedre læring Klasserom Mange barn, høyt støynivå, dårlig lyd. KORRIDOR/fellesområder/oppholdsrom Rom med mange funksjoner, stor trafikk og høyt støynivå. IDRETTSHALLER

Detaljer

www.gyptone.no Gyptone akustiske himlinger Funksjon og design Reflecting everyday life

www.gyptone.no Gyptone akustiske himlinger Funksjon og design Reflecting everyday life www.gyptone.no Gyptone.no er ikke bare en hjemmeside. Her finner du alle Gyptone produkter live - se www.gyptone.no - velg 3D produktgalleri så kommer du inn i et 3D univers hvor alle våre produkter kan

Detaljer

Ecophon Wall Panel C. Lydisolasjon: Ikke relevant. Adskillelse: AC = 240 i henhold til ASTM E 1376 og E 1110. Wall Panel C

Ecophon Wall Panel C. Lydisolasjon: Ikke relevant. Adskillelse: AC = 240 i henhold til ASTM E 1376 og E 1110. Wall Panel C Ecophon Wall Panel C For bruk som veggabsorbenter sammen med, eller i stedet for, en støyabsorberende himling for å oppnå optimale akustiske egenskaper i rommet. Ecophon Wall Panel C har forseglet og faset

Detaljer

Elements of Vision. PAROC panel solutions

Elements of Vision. PAROC panel solutions Elements of Vision PAROC panel solutions Panel System 2.00 NO August 2012 Erstatter: Januar 2008 PAROC-ELEMENTLØSNINGER GIR ROM FOR INDIVID- UALITET OG STORE ARKITEKTONISKE MULIGHETER. PRAKTISKE OG SPESIALKONSTRUERTE

Detaljer

Gyptone himlinger 4.2 Funksjon og egenskaper

Gyptone himlinger 4.2 Funksjon og egenskaper Gyptone himlinger 4.2 Funksjon og egenskaper Reflecting everyday life Funksjon og egenskaper Bak alle Gyptone produkter ligger en lang rekke innebygde egenskaper. Kombinasjonen av solide egenskaper og

Detaljer

Den nye generasjon lydabsorbenter

Den nye generasjon lydabsorbenter Den nye generasjon lydabsorbenter DeAmp tilbyr en helt ny type fiberfrie lydabsorberende paneler i harde materialer som metall og plast. Dagens lydabsorbenter av porøse materialer avgir over tid astma-

Detaljer

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk.

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Sluk i plan med gulvet blir mer og mer populært. Flere og flere ønsker å ha en åpen design i sin dusjsone. Våre systemer for sluk i plan med gulvflisene tilbyr

Detaljer

ROCKFON PRISLISTE PRISENE GJELDER FRA 1. APRIL 2016

ROCKFON PRISLISTE PRISENE GJELDER FRA 1. APRIL 2016 ROCKFON PRISLISTE PRISENE GJELDER FRA 1. APRIL 2016 ROCKFON BLANKA Se hele sortimentet på vårt nye produkt ROCKFON Blanka vår hviteste himling noensinne. INNHOLD INSPIRASJON Kanter og dimensjoner...6 Oversikt

Detaljer

VISSTE DU AT... Adit er tilgjengelig med trykk etter eget ønske? Elementene vil gi et løft til rommet både utseendemessig og akustisk?

VISSTE DU AT... Adit er tilgjengelig med trykk etter eget ønske? Elementene vil gi et løft til rommet både utseendemessig og akustisk? VISSTE DU AT... Adit er tilgjengelig med trykk etter eget ønske? Elementene vil gi et løft til rommet både utseendemessig og akustisk? Skørping skole, Danmark, Adit, Tangent ADIT ADIT VEGGKLEDNINGER Høyeffektiv

Detaljer

Gyptone INSTANT akustikkpanel for vegg

Gyptone INSTANT akustikkpanel for vegg Gyptone INSTANT akustikkpanel for vegg Lavere etterklangstid, mindre flutterekko og forbedret taletydelighet Akustisk regulering av eksisterende rom Gyptone INSTANT akustikkpanel er konstruert for akustisk

Detaljer

Gyptone akustikkveggløsninger

Gyptone akustikkveggløsninger Gyptone akustikkveggløsninger Lavere etterklangstid, mindre flutterekko og bedre taletydelighet Akustisk regulering av nye og eksisterende rom. Gyptone akustikkveggløsninger benyttes til akustisk regulering

Detaljer

VISSTE DU AT... Knauf Danoline er del av den verdensomspennende Knauf-gruppen - en av de viktigste leverandørene av byggematerialer i verden?

VISSTE DU AT... Knauf Danoline er del av den verdensomspennende Knauf-gruppen - en av de viktigste leverandørene av byggematerialer i verden? Wingårdh arkitektkontor, Astra Zeneca Tinghuset, Sverige, Mitex VISSTE DU AT... Knauf Danoline er del av den verdensomspennende Knauf-gruppen - en av de viktigste leverandørene av byggematerialer i verden?

Detaljer

GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR

GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 INFEKSJONSBEKJEMPELSE ENKELT OG PRAKTISK Med sin attraktive, moderne design, brukervennlighet og utmerkede desinfeksjonsytelse

Detaljer

Acusto er en ledende leverandør. av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg

Acusto er en ledende leverandør. av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg Acusto er en ledende leverandør av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg Miljø Vi planlegger fremtidens bygg Resultatet er miljøvennlige og effektive bygginnredninger i alle typer bygg.

Detaljer

We are LITE LIGHT INNOVATION TECHNOLOGY. Lighting the Future

We are LITE LIGHT INNOVATION TECHNOLOGY. Lighting the Future We are LITE LIGHT INNOVATION TECHNOLOGY Lighting the Future LITE A/S LITE A/S (Light Innovation Technology) er en dansk bedrift med hovedkontor og utstillingslokale i Nørresundby. Datterselskaper er LITE

Detaljer

Gyptone akustikkveggløsninger

Gyptone akustikkveggløsninger Gyptone akustikkveggløsninger Lavere etterklangstid, mindre flutterekko og bedre taletydelighet Akustisk regulering av nye og eksisterende rom. Gyptone akustikkveggløsninger benyttes til akustisk regulering

Detaljer

Gyptone himlinger 2.3.4 Trap

Gyptone himlinger 2.3.4 Trap Gyptone himlinger 2.3.4 Reflecting everyday life Gyptone luker i alle Gyptone mønstervarianter 2 3 Gyptone Gyptone er et system for svingbare korridorhimlinger der platene kan felles ned i begge sider

Detaljer

EN STILREN LØSNING TIL BADET

EN STILREN LØSNING TIL BADET UNIDRAIN GLASSLINE unidrain GlassLine er dusjbunner og dusjvegger i glass som sammen med det originale unidrain gulvavløpet danner én stilren, våtromssikker og gjennomtenkt løsning. EN STILREN LØSNING

Detaljer

VISSTE DU AT... perforeringshullene i gipsplater gir flere akustiske effekter: lyd absorbering, lyd diffusjon og lyd refleksjon?

VISSTE DU AT... perforeringshullene i gipsplater gir flere akustiske effekter: lyd absorbering, lyd diffusjon og lyd refleksjon? Cabinet Serge ROUX Architects, Sports College, Lons-le-Saunier, Frankrike, Contrapanel Wall, Globe VISSTE DU AT... perforeringshullene i gipsplater gir flere akustiske effekter: lyd absorbering, lyd diffusjon

Detaljer

TrioVing Line. Dørvridere og skilt i rustfritt stål. Foto av hvit dør med montert dørvrider fra TrioVing Line med hånd

TrioVing Line. Dørvridere og skilt i rustfritt stål. Foto av hvit dør med montert dørvrider fra TrioVing Line med hånd TrioVing Line Dørvridere og skilt i rustfritt stål Foto av hvit dør med montert dørvrider fra TrioVing Line med hånd ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions TrioVing Line dørvriderserie

Detaljer

Nordialøsninger. Fleksible lokaler

Nordialøsninger. Fleksible lokaler Nordialøsninger Fleksible lokaler Behovene I næringsbygg blir det stadig viktigere å tilrettelegge for fleksibilitet uten at kostnadene øker. Forskriftene til Plan- og bygningsloven definerer krav til

Detaljer

2012-13 NATURAL FLOORS L I F E W I T H C O M F O R T. www.mystepfloor.no

2012-13 NATURAL FLOORS L I F E W I T H C O M F O R T. www.mystepfloor.no NATURAL FLOORS 2012-13 L I F E W I T H C O M F O R T www.mystepfloor.no 2 Velkommen til Natural Floors et univers av natur og komfort NATURAL FLOORS L I F E W I T H C O M F O R T LINO CORK side 6 VINYL

Detaljer

OPPDAG Den nye standarden av elektriske designovner

OPPDAG Den nye standarden av elektriske designovner Det er lagt ned stor nøyaktighet i utarbeidelsen av dette dokumentet. Ingen del av dette dokumentet må fremstilles uten skriftlig samtykke fra Rettig ICC. Rettig ICC påtar seg ikke ansvar for eventuelle

Detaljer

Hvordan var det på skolen i dag?

Hvordan var det på skolen i dag? Hvordan var det på skolen i dag? Innhold: Hvorfor bekymre seg Side 3 Bedre innemiljø i undervisningsrom Side 4-5 Nå trives både barn og personale! Rockfon Polar ble montert i flere Montesorribarnehager

Detaljer

Lever du FREMDELES i steinalderen?

Lever du FREMDELES i steinalderen? Lever du FREMDELES i steinalderen? G l a s s u l l et valg for det 21. århundre Vi mennesker har utviklet oss til skapninger som ikke ønsker å bo i huler. Vi ønsker moderne hjem, og vi vil ikke ha det

Detaljer

LYSENDE KERAMIKK, STEMNING OG KVALITET

LYSENDE KERAMIKK, STEMNING OG KVALITET LYSENDE KERAMIKK LYSENDE KERAMIKK, STEMNING OG KVALITET Det finnes de som arbeider med plast. Andre med metall. På Ifö Electric i Bromölla på grensen mellom Skåne og Blekinge, ved vakre Ivösjön, har vi

Detaljer

GETINGE 9100-serien VASKEDEKONTAMINATOR FOR VOGNER OG UTSTYR

GETINGE 9100-serien VASKEDEKONTAMINATOR FOR VOGNER OG UTSTYR GETINGE 9100-serien VASKEDEKONTAMINATOR FOR VOGNER OG UTSTYR 2 GETINGE 9100-serien SPAR TID, STRØM OG VANN Getinges 9100-serie har flere unike, nye funksjoner som kan redusere prosesstidene og forbruket

Detaljer

PRODUKTVELGER - PROFESJONELLE DAMPRENSERE

PRODUKTVELGER - PROFESJONELLE DAMPRENSERE PRODUKTVELGER - PROFESJONELLE DAMPRENSERE Rent og bedre miljø Vi tilbyr deg et bredt sortiment av pålitelige løsninger til damp, vakuum og rengjøring med kjemi - innendørs eller utendørs. Finn den damprenser

Detaljer

Unity 6 fix / fastmontert himling

Unity 6 fix / fastmontert himling Unity 6 fix / fastmontert himling Akustisk himlingskledning med en sammenhengende design. Perforeringer til kanten. Skulte festebeslag. Forhåndsmalt overflate. Krever ikke sparkling eller maling. Unity

Detaljer

Gyptone Plank system Monteringsanvisning

Gyptone Plank system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse/bruksområde Gyptone Plank er en selvbærende gipshimling som ofte brukes i gangarealer og korridorer. Gyptone Plank kan brukes i forskjellige segmenter,

Detaljer

FREMHEV FASADEN MED STENI COLOUR INNHOLD. 02 Fremtidens fasadeplate 06 En skole som skiller seg ut 08 Våre produktfordeler 14 La deg inspirere

FREMHEV FASADEN MED STENI COLOUR INNHOLD. 02 Fremtidens fasadeplate 06 En skole som skiller seg ut 08 Våre produktfordeler 14 La deg inspirere FREMHEV FASADEN MED STENI COLOUR INNHOLD 02 Fremtidens fasadeplate 06 En skole som skiller seg ut 08 Våre produktfordeler 14 La deg inspirere 2 FREMTIDENS FASADEPLATE Fuktbestandig Miljøvennlig UV-stabil

Detaljer

PARAFON Exclusive. Mål. Oppdatert: Utskrevet: Services Ltd, P.O. Box 1001, FI VTT, Finland

PARAFON Exclusive. Mål. Oppdatert: Utskrevet: Services Ltd, P.O. Box 1001, FI VTT, Finland PARAFON Exclusive Sertifikat nummer Kort beskrivelse Bruksområde 0809-CPR-1013 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI- 02044 VTT, Finland PARAFON Exclusive er en eksklusiv akustikkplate med store

Detaljer

REFERANSER 2009 og eldre

REFERANSER 2009 og eldre REFERANSER 2009 og eldre På de neste sidene følger referansebilder for å gi deg en smakebit på hvordan våre produkter kan brukes til å skape helhetlig og innovativ innredning. Prosjekt Produkt Overflate

Detaljer

REFERANSER. modulvegger.no

REFERANSER. modulvegger.no REFERANSER På de neste sidene følger referansebilder for å gi deg en smakebit på hvordan våre produkter kan brukes til å skape helhetlig og innovativ innredning. Produkt Overflate Ava Eiendom MV-100 Beiset

Detaljer

Baccarat Gymnasium, Frankrike, Contrapanel, Globe Arkitekt: Salaignac - Camarra architecture office VISSTE DU AT...

Baccarat Gymnasium, Frankrike, Contrapanel, Globe Arkitekt: Salaignac - Camarra architecture office VISSTE DU AT... Baccarat Gymnasium, Frankrike, Contrapanel, Globe Arkitekt: Salaignac - Camarra architecture office VISSTE DU AT... perforerte gipsplater, takket være sin hardførhet, kan fullstendig integreres i veggkonstruksjonen

Detaljer

ROCKFON SYSTEM ULTRALINE E

ROCKFON SYSTEM ULTRALINE E Systembeskrivelse ROCKFON SYSTEM ULTRALINE E Synlig profilsystem Estetisk GRP SYSTE Funksjonelt profilsystem til innfesting av reklam og sikkerhetsskilter E15S8-KANT WAR YEARS IT LIM ED D esignfrihet med

Detaljer

T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT

T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT PASSIVHUS I BETONG T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT T-Box er det første typehus i betongelementer som oppfyller passivhuskravene. Ved å benytte prefabrikkerte betongelementer er du garantert høy komfort i ditt

Detaljer

Pyramiden Arkitekter, Sahlgrenska sykehus, Sverige, Corridor Swing, Micro

Pyramiden Arkitekter, Sahlgrenska sykehus, Sverige, Corridor Swing, Micro Pyramiden Arkitekter, Sahlgrenska sykehus, Sverige, Corridor Swing, Micro CORRIDOR SWING CORRIDOR SWING DEMONTERBAR SELVBÆRENDE HIMLING Corridor 400 Corridor Swing Corridor F30 Corridor Planks Meget funksjonell

Detaljer