HELSE OG PLEIE GI PLEIESEKTOREN EN BEDRE BEHANDLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSE OG PLEIE GI PLEIESEKTOREN EN BEDRE BEHANDLING"

Transkript

1 HELSE OG PLEIE GI PLEIESEKTOREN EN BEDRE BEHANDLING

2 2 3 ARKITEKTUREN OG DENS VIRKEMIDLER MÅ BRUKES AKTIVT TIL Å FREMME PASIENTENES FYSISKE OG PSYKISKE HELING. #01 DESIGN & AKUSTIKK 5 FLEKSIBELT, ESTETISK OG INNOVATIVT DESIGN 6 #02 SYKEHUS 9 ROCKFON LEVER OPP TIL DE STRENGESTE HYGIENEKRAV 10 CASE: NYA KAROLINSKA SOLNA 11 LØSNING: ROCKFON SWING 12 PRODUKT: MEDICARE 14 #03 SPESIALOMRÅDER 17 FARGER SOM HELER 18 CASE: ØSTFOLD PLASTIKKIRURGI 19 LØSNING: NIVÅSKIFTE 20 PRODUKT: ROCKFON COLOR-ALL 22 PRODUKT: ROCKFON SONAR DB 23 #04 SYKEHJEM 25 MANGE MULIGHEDER 26 CASE: FREMTIDENS PLEIEHJEM 27 LØSNING: BREDE KORRIDORER 28 PRODUKT: ROCKFON HYGIENIC & ROCKFON SONAR 30 PRODUKT: ROCKFON MONO ACOUSTIC 31 #05 SIKKERHET 33 EN BÆREKRAFTIG LØSNING 34 CASE: BRØNDERSLEV SUNDHEDSHUS 35 Sykehjemmet Solbjerg Have, Danmark

3 4 #01 DESIGN & AKUSTIKK #01 DESIGN & AKUSTIKK 5 #01 DESIGN & AKUSTIKK #01 SAMMEN SKAPER VI DE BESTE RAMMENE FOR PLEIE OG OMSORG Denne brosjyren er til deg som for eksempel som arkitekt eller byggherrerådgiver arbeider med å skape de fysiske rammene for framtidens pleie- og helsesektor. Meningen er å gi deg et overblikk over hvordan ROCKFONs unike materialer både teknisk og estetisk støtter den helende arkitekturen, samtidig med at de lever opp til alle gjeldende standarder og regler. STØY KAN FORHØYE PASIENTENES HJERTEFREKVENS, BLODTRYKK OG ÅNDEDRETT OG DERMED HEMME HELBREDELSES- PROSESSEN. Fælledgården Sykehjem, Østerbro, Danmark HVA ER HELENDE ARKITEKTUR? Begrepet helende arkitektur har blitt mer vanlig sammen med de mange renoveringene og nybyggene i pleiesektoren de senere årene. Den sentrale ideen er at arkitekturen og dens virkemidler for eksempel materialvalg, planløsning, lys, akustikk og fargevalg må brukes aktivt til å fremme pasientenes fysiske og psykiske heling. Utover pasientenes behov tar filosofien også høyde for personalets og de pårørendes trivsel og følelsesmessige opplevelse av bygningen. Strålbehandlingskliniken, Lund, Sverige

4 6 #01 DESIGN & AKUSTIKK #01 DESIGN & AKUSTIKK 7 #01 FLEKSIBELT, ESTETISK OG INNOVATIVT DESIGN Byggematerialer til helsesektoren må leve opp til strenge krav. Derfor har form tradisjonelt sett fulgt funksjon på sykehus og sykehjem. Også selv om det i flere nyere undersøkelser er blitt påvist at vakre og rolige omgivelser har positiv innflytelse på pasientenes helingsprosess. Finstadtunet Sykehjem, Ski, Norge ROCKFON har tatt den nyeste kunnskapen alvorlig og utviklet produkter som oppfyller alle de strengeste kravene til byggematerialene og samtidig har en rekke andre viktige kvaliteter: Våre himlinger er lyddempende idet støy generelt er hemmende for fysisk og psykisk heling. Det er også tenkt mye på at det er viktig for pasientenes og pleiepersonalets trivsel med behagelige visuelle inntrykk. Som arkitekt vil du derfor raskt finne ut at du har mange muligheter med tanke på fargevalg og dimensjonering med ROCKFONs produkter. Fleksibilitet har vært et nøkkelord, fordi man ofte må foreta service på tekniske installasjoner i himlingene på sykehus og andre steder i helsesektoren. I tillegg tåler våre produkter hyppig rengjøring, noe som er essensielt i helsesektoren der hygienestandarden er svært høy. Vi har også tatt høyde for at ROCKFONs produkter skal fungere i to fundamentalt forskjellige byggescenarier: Renovering, der bygningsstrukturen og en rekke andre tekniske rammer er gitt på forhånd, og nybygg, der man fritt kan innrede etter den nye kunnskapen vi har fått om arkitekturens egenskaper og potensiale. I ROCKFON får du en byggepartner som virkelig vil den helende arkitektur og har et dypt kjennskap til sektorens krav og muligheter. Fremtidens Sykehjem, Nørresundby, Danmark Fælledgården Sykehjem, Østerbro, Danmark

5 8 #02 SYKEHUS #02 SYKEHUS 9 #02 SYKEHUS RO OG ROMMETS MATERIALER OG OVERFLATER SKAL, I TILLEGG TIL Å OPPFYLLE KRAVENE TIL FUNKSJONALITETOG ESTETIKK, MEDVIRKE TIL Å SKAPE RO OG TRYGGHET RUNDT PASIENTEN. SIMON LUCAS KOPP, ARKITEKT, CREO ARKITEKTER RENSLIGHET I EN PLATE #02 Opp mot 10 prosent av alle pasienter pådrar seg en infeksjon i løpet av en sykehusinnleggelse. Den risikoen vil vi være med på å redusere. ROCKFONs produkter tåler mer enn alminnelig arbeidsinnsats. Det må de også kunne, for kravene til rengjøring og desinfeksjon på sykehusene er så strenge at mange materialer blir slitt eller får skader av behandlingen. Derfor har vi utviklet materialer som egner seg for de spesifikke rengjøringsstandardene i de forskjellige sonene i et sykehus. Våre himlinger tåler dermed den løpende rengjøringen og desinfeksjonen selv på steder der man er nødt til å bruke sterkere rengjøringsmidler eller damprens. Samtidig har vi sørget for at hygienehensynet ikke har dominert alle andre hensyn som for eksempel akustiske og estetiske. Tvert imot har vi utviklet himlinger som demper støy og dermed bidrar til å skape ro og trygghet. Og himlinger som samtidig gir plass til å treffe mange forskjellige estetiske valg i forhold til dimensjonering og farger. Men uten å kompromisse med den nødvendige materialstyrken og andre tekniske krav. Herlev Hospital, Onkologisk Børneafdeling, Danmark

6 10 #02 SYKEHUS #02 SYKEHUS 11 Herlev Hospital, Onkologisk Børneafdeling, Danmark BAKGRUNN: PASIENTEN I SENTRUM Nya Karolinska Solna skal tegne framtiden for pasientbehandlingen på svenske sykehus. Når det står ferdig i 2018 skal universitetssykehuset fungere som et laboratorium for en bedre sammenheng mellom det daglige kliniske arbeidet og medisinsk forskning. ROCKFON LEVER OPP TIL DE STRENGESTE HYGIENEKRAV Det tekniske uttrykket for de kravene som stilles til sykehushygienen blant annet på høyrisikoområder som for eksempel operasjonsstuer og intensivavdelinger er bakteriologisk klassifikasjon. For å klassifisere et materiale, tester man det med mikroorganismer. Jo lavere klassifikasjon et materiale har fra B100 ned til B1, jo mindre spres mikroorganismene på materialets overflate. ROCKFONs MediCare-sortiment har etter tester oppnådd den best mulige klassifikasjonen: Bakteriologisk klasse B10-B1. Det betyr at ROCKFON har lyktes med å utvikle et himlingsprodukt som ikke bidrar til spredning av bakterier. CASE NYA KAROLINSKA SOLNA STOCKHOLM, SVERIGE Det skal sikre at alt arbeid i den svenske helsesektoren foregår med pasienten i sentrum. Sykehuset skal vise veien ved å fungere som et helende og trygt miljø som støtter og beskytter pasientenes bedring. Her har det vist seg at ROCKFONs varierte og sterke produktsortiment har store fordeler. Alle leverandører til prosjektet herunder ROCKFON er dessuten blitt stilt overfor strenge miljøkrav, både når det gjelder byggefasen og den påfølgende driftsfasen. Den første pasienten vil etter planen bli tatt imot i I 2018 vil Nya Karolinska Solna være klar til så mange pasienter at den samlede sykehuskapasiteten i Stockholms-området økes med 16 prosent. ROCKFON er leverandør av himlingsløsninger til nybygget Nya Karolinska Solna som forventes å stå ferdig i Leveringen skjer i tett samarbeid med Skanska Healthcare og byggherren Karolin i Stockholm AB, som står for byggingen. Sammen har vi valgt de optimale løsningene der vi også tar hensyn til de gjeldende kravene. ROCKFON har levert materiale til prøvemontering og har dessuten vært medvirkende ved evaluering av prøvemonteringen for løpende å optimalisere valget av løsninger og produkter. Østfold Plastikkirurgi, Moss, Norge Det er blant annet ROCKFON-produktene Koral, Sonar Z, MediCare Block, Industrial og Swing som er blitt valgt ut. De vesentligste kriteriene som ligger til grunn for valgene har vært overflatekvalitet, rengjøringsvennlighet og holdbarhet.

7 #02 SYKEHUS 13 LØSNING ROCKFON SWING ENKEL ADGANG TIL HUSETS INSTALLASJONER Bygging av sykehus utfordres av store mengder ledninger, ventilasjonsanlegg og andre installasjoner som helst skal fungere i det skjulte, men som nødvendigvis må kunne være tilgjengelige for inspeksjon og vedlikehold. Det er typisk i de brede gangene på sykehusene at alle HVAC installasjonene ligger og med tradisjonelle nedhengte himlinger kan det være en utfordring med hyppig tilgang til disse. ROCKFON tilbyr flere løsninger som både gir hurtig og enkel adgang til installasjonene og samtidig er designet for å tåle hyppig bruk. ROCKFON Swing er en korridorløsning der hver plate er montert i en stålramme og kan åpnes individuelt fra begge sider, slik at det er lett adgang til installasjonene bak. Det er en slitesterk og robust løsning som ofte benyttes på sykehus. Psykiatrins Hus, Uppsala, Sverige VI FORHOLDER OSS ALLTID TIL INNEMILJØET; NATURLIG LYS, HYGIENE ETC. MEN VI MÅ OGSÅ TA HØYDE FOR BYGNINGENS TEKNISKE LØSNINGER OG LIVSSYKLUS. LØSNING ROCKFON SWING JUHANI TAKKINEN, ARKITEKT, RE-SUUNNITTELU OY

8 #02 SYKEHUS 15 PRODUKT ROCKFON MEDICARE ROCKFON har utviklet MediCare-sortimentet spesifikt for de områdene av sykehus, klinikker og laboratorier hvor hygienen er svært viktig. Det dreier seg eksempelvis om operasjonsstuer, intensivavdelinger og vaskefasiliteter. Foruten de akustiske egenskapene oppfyller hele serien kravene til rengjøring, desinfeksjon og fuktstabilitet. ROCKFON MEDICARE: daglig rengjøring Tåler desinfeksjon Tåler damprens1 Motstår slitasje Brannhemmende Bæredyktig Hemmer spredning av bakterier BAKTERIOLOGISK KLASSE MediCare er testet med mikroorganismer og har oppnådd den bakteriologiske klassifikasjonen B10-B1 som oppfyller kravene til høyrisikoområder som for eksempel operasjonsstuer og intensivavdelinger. MEDICARE PLUS MEDICARE AIR MEDICARE BLOCK Oppfyller alle standardkrav til hygiene og rengjøring innenfor helseområdet, perfekt til områder som rengjøres hyppig. Danner ikke grobunn for MRSA og har en lav partikkelemisjon (ISO klasse 5). Høy lydabsorpsjon, brannklasse A1 og formstabil selv ved en luftfuktighet på opp til 100 %. Godt egnet til områder med strengere krav til hygiene innenfor helseområdet. Danner ikke grobunn for MRSA, har en lav partikkelemisjon (ISO klasse 4) og kan rengjøres med vanlige rengjøringsmidler samt damprenses. Meget god lydabsorpsjon, brannklasse A1 og formstabil selv ved en luftfuktighet på opp til 100 %. Godt egnet til områder der lufttrykket må kunne kontrolleres for å forhindre spredning av infeksjoner, som for eksempel i operasjonsstuer, oppvåkningsstuer og på intensivavdelinger. Danner ikke grobunn for MRSA, har en lav parti-kkelemisjon (ISO klasse 3) og kan rengjøres med vanlige rengjøringsmidler samt damprenses. God lydabsorpsjon, brannklasse A1 og formstabil selv ved en luftfuktighet på opp til 100%. Utviklet for bruk i høyrisikoområder, som for eksempel operasjonsstuer, skadestuer, vaskefasiliteter og intensivavdelinger Høyt klassifisert bakteriologisk klasse B1 og rentromsklassifisering ISO klasse 2 Meget god renseevne, kjemisk motstand klassifisert Fremragende Mineralullplate innkapslet av en luft- og vanntett nøytral folie Støvsuging / Fuktig klut Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer. Bakteriologisk klasse B5 & B10 utover kravene til sone 4 (NF S ): Tested with : Methicillin-resistant staphylococcus aureus (MRSA) Candida albicans Aspergillus niger ISO klasse 5 Jo lavere bakteriologisk klasse himlingen har (fra 1-100), desto lavere spredning av bakterier. Kort fortalt betyr det at MediCare bidrar til å hemme spredning av bakterier. Overflaten er forsterket og sterkt vannavvisende. Smuss reduseres. Overflaten er forsterket og sterkt vannavvisende. Smuss reduseres. Støvsuging / Fuktig klut / Damprengjøring Støvsuging / Fuktig klut / Damprengjøring Steinull danner ingen grobunn for mikro-organismer. Bakteriologisk klasse B1 utover kravene til sone 4 (NF S NF S ): Methicillin-resistant staphylococcus aureus (MRSA) Candida albicans Aspergillus niger Den bakteriedrepende og soppdrepende effekten av damprensing tilfredsstiller kravene i NF EN (> 5 log10) og NF EN (> 4 log10), som betyr at desinfiseringen er svært effektiv. Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer. MediCare Air har blitt testet med følgende mikroorganismer og har oppnådd bakteriologisk klasse B1 og B5, som går ut over kravene til Zone 4 definert i NF S : Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA): bakterieresistent overfor antibiotika og skyld i infeksjoner som følge av operasjoner. Candida Albicans: sopp som forårsaker infeksjoner på huden samt lungebetennelse. Aspergillus Niger: sopp som forårsaker lungebetennelse. MediCare Air kan effektivt desinfiseres ved damprens. Damprensens effekt mot bakterier og fungicider på MediCare Air har blitt testet. Produktet oppfyller kravene i NF EN (> 5 log10) og NF EN (> 4 log10), hvilket betyr at desinfiseringen er ytterst effektiv. ISO klasse 4 Dette er viktig fordi antallet sykehusrelaterte infeksjoner har steget de siste årene. Støvsuging / Fuktig klut / Damp Tester har blitt utført i henhold til ISO ( Bestemmelse av motstand mot væsker - Del 1: Nedsenkning i andre væsker enn vann ) og klassifisert i henhold til VDI 2083 Part 17. Resultatet er klassifisert som perfekt ved bruk av følgende rengjørings- og desinfeksjonsmidler: Isopropanol (100%), Ammoniak (25%), Saltsyre (5%), Formalin (37%)/formaldehyd, Peracetsyre (15%)/Peroxyeddikesyre, Natriumhypoklorit (15%), Ethanol MediCare Block er testet med følgende mikroorganismer og har oppnådd bakteriologisk klasse B1, som går ut over kravene til Zone 4 definert i NF S : Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA Candida Albicans. Aspergillus Niger ISO klasse 2 ISO klasse 3 Kan benyttes til lokaler hvor det er behov for over- eller undertrykk, for å forhindre spredning av bakterier. 1 Styrket holdbarhet og motstandsevne mot smuss. Kan benyttes til lokaler hvor det er behov for over- eller undertrykk, for å forhindre spredning av bakterier. Gjelder ikke MediCare Standard αw = opp til 0,95 (Klasse A) αw = opp til 1,00 (Klasse A) αw = opp til 0,80 (Klasse B) αw = opp til 0,85 (Klasse B) Fullt ut gjenanvendelig Fullt ut gjenanvendelig Fullt ut gjenanvendelig A1 86% Opp til 100% RH 1/C/0N A1 85% Opp til 100% RH 1/C/0N A1 85% Opp til 100% RH 1/C/0N B-s1,d0 74% Opp til 100% RH Store deler av MediCare Block kan resirkuleres PRODUKT ROCKFON MEDICARE Tåler MEDICARE STANDARD

9 16 #03 SPESIALOMRÅDER #03 SPESIALOMRÅDER 17 #03 #03 SPESIALOMRÅDER ROM FOR BEDRE BEHANDLING VÅR AMBISJON ER Å GJØRE DET MULIG Å BYGGE FOR MENNESKER OG TIL BEDRE BEHANDLING OG IKKE BARE FOR INSTITUSJONELLE KRAV. ROCKFONs høye materialstandard og brede produktportefølje gjør det mulig å imøtekomme de mange kravene og ønskene i alle deler av den moderne helsesektoren. Ambisjonen er å gjøre det mulig å bygge for mennesker og for bedre behandling og ikke bare for institusjonelle krav. De vi kaller spesialområder dekker både særlig følsomme områder på de offentlige sykehusene for eksempel psykiatrien og sykehus, klinikker og legekontorer i privat sektor. Psykiatriske pasienter befinner seg i en sårbar situasjon som krever romslighet. Deres intimsfære er mer plasskrevende enn andre pasienttyper, og de reagerer også mer på støy og uro. De omgivelsene som den helende arkitekturen tilbyr kan dermed ha stor positiv effekt med tanke på å berolige og avstresse pasientene. Sykehus og klinikker i den private delen av helsesektoren er omfattet av de samme sikkerhetsog hygienekravene som offentlig sektor. Det stiller dermed også høye krav til de byggematerialene man bruker i innredningen av dem. Utover hygiene og sikkerhet er det i privat sektor et særlig fokus på bygningenes estetiske uttrykk. De private sykehusene og klinikkene er opptatt av å signalisere state of the art healthcare. Samtidig vil de ha vakre, rolige og eksklusive omgivelser som tiltaler pasienter og pårørende. Mange spesialklinikker har en høy pasienttrafikk, så her er demping av støy en særlig utfordring. ROCKFON baserer sin produktutvikling på kunnskap om alle disse behovene og på den nyeste kunnskapen om hvordan man arbeider med å oppfylle dem. Strålbehandlingskliniken, Lund, Sverige

10 18 #03 SPESIALOMRÅDER #03 SPESIALOMRÅDER 19 FARGER SOM HELER Farger er et viktig element i den helende arkitekturen. De kan brukes til å avstresse og stimulere pasientene, og det er dessuten svært utbredt å bruke fargekoder for å lede pasienter, pårørende og personale på rett vei i de store bygningsstrukturene. ROCKFONs Color-all og Color-all Special sortiment tilbyr en uovertruffen kombinasjon av spesialdefinerte farger og enestående akustiske egenskaper. De gir høy lydabsorpsjon (Klasse A) og fremragende brannsikkerhet (Klasse A1 - Precious Tones: A2-s1,d0). CASE ØSTFOLD PLASTIKKIRURGI MOSS, NORGE ROCKFON MediCare var et naturlig valg da Østfold Plastikkirurgi i Moss skulle etableres i de tidligere kontorlokalene. Fordi det er snakk om operasjonsstuer, som er sterile soner, falt valget ganske hurtig på ROCKFONs himlinger som tilfredsstiller de strenge rengjøringskravene. Samtidig var det et tilpasningsbehov i forhold til montering av operasjonslamper og et behov for enkel adgang til de eksisterende installasjonene i taket. Dessuten var man opptatt av å forbedre akustikken så mye som mulig. Alt kunne løses med MediCare-sortimentet fra ROCKFON. ROCKFON MEDICARE AIR VAR DET ENESTE ALTERNATIVET PÅ MARKEDET SOM KUNNE OPPFYLLE KRAVENE. DET VAR OGSÅ VIKTIG FOR OSS Å KUNNE BENYTTE ET ANERKJENT OG FULLT DOKUMENTERT PRODUKT. MORTEN SEIM, PROJEKTLEDER, ØSTFOLD TOTALBYGG AS

11 LØSNING NIVÅSKIFTE #03 SPESIALOMRÅDER 21 EN GLIDENDE OVERGANG Renovering og utvidelse av eksisterende bygg er svært vanlig i den offentlige helsesektoren. Ofte streber man etter å maksimere lysinnfallet i helende bygg, og det kan gi særlige designmessige utfordringer med tanke på å utnytte eksisterende rammer med de nyere og skjerpede kravene til installasjoner mm. Grunnet de økte kravene til HVAC er det ofte nødvendig å senke himlingene i forbindelse med en renovering. For å bevare en fullstendig utnyttelse av eksempelvis vinduspartiene kan nivåskifte være en ideell løsning. Ved et nivåskifte i himlingen er det viktig å skape en stabil og driftssikker løsning som sikrer et ensartet uttrykk over tid når bygningen tas i bruk. ROCKFON tilbyr forskjellige løsninger som sikrer flotte overganger og en stor frihet i designet. Enten du ønsker et kurvet, et skrått eller et loddrett nivåskifte. LØSNING NIVÅSKIFTE

12 #03 SPESIALOMRÅDER PRODUKT ROCKFON COLOR-ALL PRODUKT ROCKFON SONAR DB ISOLER LYDEN Color-all-serien fra ROCKFON er utviklet for å gi designmessig frihet til å understreke stemninger og skape unike miljøer ved hjelp av farger. ROCKFONs db sortiment er et utvalg av unike himlingsplater som i tillegg til høy lydabsorbsjon også har en høy lydisolering. Sonar db består av en lufttett membran som sammen med steinullen reduserer støy fra rom til rom. ROCKFON COLOR-ALL Design Tåler som gir frihet daglig rengjøring Spesialdesignede farger COLOR-ALL COLOR-ALL SPECIAL SONAR DB eksklusive standardfarger for å skape eksepsjonelle akustiske himlingsløsninger som inspirerer og forbedrer design og innredning. Finnes i mange dimensjoner og kanttyper med matt, plan overflate som støtter fargens naturlige glød. Optimal lydabsorpsjon og formstabil selv ved en luftfuktighet på opp til 100 %. Mulighet for fargeavstemte profiler i hele ROCKFON Colorall sortimentet ROCKFON Color-all Special plater tilbyr en unik kombinasjon av spesialdefinerte farger og fremragende egenskaper. Minimumsordren er bare en pakke og du kan velge mellom synlige, delvis skjulte og skjulte kanter samt forskjellige dimensjoner for total designfrihet. For å sikre en perfekt match av både himlingsplate og profilsystem, bruker vi det anerkjente Natural Colour System (NCS) i alle deler av prosessen, fra fargevalg til produksjon. Forbedret lydisolering rom til rom samt ekstra god lydabsorpsjon. Elegant, klassisk, hvit overflate med optimal lysrefleksjon. Lav vekt, enkel å installere, brannklasse A1 og formstabil selv ved en luftfuktighet på opp til 100 % Brannhemmende Bærekraftig SLIK FUNGERER FARGER Støvsuging Støvsuging Støvsuging / Fuktig klut Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer Beroligende: Man kan avstresse pasienter ved å bruke farger og kunst, f.eks. i rom dedikert til avslapning og stillhet. Lindrende: Farger f.eks. i form av kunst kan fungere som distraksjon i forhold til smerte. Stimulerende: Visse pasientgrupper har bruk for generell sansestimulering og avledning det kan farger også brukes til. Veivisende: Mange sykehus bruker farger til å indikere hvor man befinner seg. Det hjelper både pasienter, pårørende og pleiepersonalet med å finne vei. αw = opp til 1,00 (Klasse A) αw = opp til 0,95 (Klasse A) αw = opp til 0,90 (Klasse A) A1 / Precious Tones: Klasse A2-s1,d0 A1 / Precious Tones: Klasse A2-s1,d0 A1 Fargeavhengig Fargeavhengig 85% Opp til 100% RH 1/C/0N 2/C/0N hvis platen er bredere og længere end 700 mm Opp til 100% RH Opp til 100% RH Fullt ut gjenanvendelig Fullt ut gjenanvendelig Fullt ut gjenanvendelig Lydisolering kan være nyttig når man ikke ønsker at lyden vandrer fra et rom til et annet. I psykiatrien, der det kan forekomme mye støy fra urolige pasienter, kan dette være ekstra viktig. På eksempelvis privatklinikker og helsesentre, der der foregår mange fortrolige samtaler, kan db produktene bidra til at den fortrolige samtalen forblir fortrolig ved å isolere lyden. PRODUKT ROCKFON COLOR-ALL ROCKFON SONAR DB DESIGN UNIKE MILJØER Det er påvist at pasientenes helingsprosess påvirkes av farger og kunst. Farger kan både berolige, stimulere og avlede fra smertepåvirkning. Derfor er de et viktig element når man vil skape helende arkitektur. 23

13 24 #04 SYKEHJEM #04 SYKEHJEM 25 FØRST OG FREMST BYGGER VI FOR MENNESKER SOM SKAL TRIVES I HJEMLIGE OMGIVELSER. THOMAS NØRKÆR, NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER #04 SYKEHJEM #04 MER HJEM MINDRE INSTITUSJON Det siste hjemmet skal være nettopp det: Et hjem. Ikke en institusjon. Kommuner over hele landet forsøker å omstille seg fra den institusjonelle standardtenkningen på pleieområdet og streber etter å tilby mer verdige rammer for de eldste og svakeste borgerne. Men driftsøkonomiske hensyn er ikke helt plutselig satt til side. Det må stadig være slik at pleiepersonalets arbeidsforhold blir støttet av arkitekturen. Man må klare alle de vanlige kravene uten å kompromisse med ambisjonen om først og fremst å bygge for mennesker som skal trives i hjemlige omgivelser. Lys, akustikk og fleksibel innredning er nøkkelord i den sammenhengen. Eldres trivsel er for eksempel sterkt påvirket av lysforholdene. Særlig når man skal innrede sykehjem for demente er det viktig å være oppmerksom på hvordan områder med kunstig belysning blir løst. Jægersborg Have Sykehjem, Danmark

14 26 #04 SYKEHJEM #04 SYKEHJEM 27 MANGE MULIGHETER Gangarealer og fellesområder skal gjerne optimaliseres akustisk for beboernes skyld, men også for å sikre personalets og de pårørendes trivsel. Det stiller høye krav til de materialene man bruker i bygging av pleieboliger. ROCKFONs produkter tilbyr mange innredningsmuligheter, blant annet med tanke på å kombinere gode akustiske egenskaper med muligheten for å installere moderne belysning og tilstrekkelig ventilasjon. Rent estetisk for eksempel med tanke på fargevalg er det mange veier å gå, noe som gir enda mer frihet til arkitektene. På den måten er ROCKFON med på å sikre at eldre mennesker får ordentlige og verdige omgivelser å leve i når de ikke lenger er i stand til å klare seg daglig i sitt eget hjem. VI HAR HATT DEN INNGANGSVINKELEN AT MAN IKKE SKAL FORSTYRRES AV STØY FRA GANGEN I SIN EGEN LEILIGHET. THOMAS NØRKÆR, NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER FREMTIDENS PLEJEHJEM Finstadtunet Sykehjem, Ski, Norge CASE FREMTIDENS SYKEHJEM NØRRESUNDBY, DANMARK Fremtidens Plejehjem det heter det faktisk, og det ligger ved Limfjorden i Nørresundby tilbyr sine beboere gode, lyse leiligheter og inviterer dem samtidig ut i fellesområder som bærer svært lite preg av institusjon i tradisjonell forstand. Huset er åpent for omverden. For eksempel er restauranten innredet slik at andre enn sykehjemmets 75 beboere kan komme og spise der. Trimavdelingen benyttes ikke bare av beboerne, men også av eldre i lokalområdet. Det er mange uformelle oppholdsrom, små tekjøkken, leserom og andre temarom. Og så er beliggenheten ved Limfjorden utnyttet maksimalt, slik at alle beboerne merker den og får glede av den. Det er ROCKFONs Sonar x-himlinger som er valgt til fellesrom og gangarealer i bygget blant annet på grunn av deres akustiske egenskaper. Men også fordi de er fleksible å bygge med og forøvrig lever opp til alle de kravene man stiller til materialer i pleieboliger. Jægersborg Have Sykehjem, Danmark

15 LØSNING BREDE KORRIDORER #04 SYKEHJEM 29 HIMLINGER SOM SPENNER BREDT Gangarealene er travle i helsevesenet, og ikke minst på sykehjemmene. Det går med mange kvadratmeter og plassen skal romme mange funksjoner og mye trafikk. Det er kjøring av senger, rullestoler og matvogner, det er gående trafikk både pasienter, personale og pårørende og det er møblement og annet utstyr. Man har ofte ganske brede ganger for å kunne ha plass nok til all trafikken og utstyret. Gangarealene er ofte hovedføringsveier for installasjoner. Installasjonene kan være så mange at det er begrensede muligheter for nedhenging av himlingen. ROCKFON har utviklet flere løsninger som fungerer godt som alternativ til en standard nedhengt himling. Med et stort utvalg i plateformater kan man skape akkurat det uttrykket man ønsker i korridoren. Kombinert med eksempelvis dobbelthøye profiler som bare festes til veggene kan det skapes et fritt spenn på opp til 2400 mm. LØSNING BREDE KORRIDORER Fælledgården Sykehjem, Østerbro, Danmark

16 #04 SYKEHJEM PRODUKT ROCKFON HYGIENIC & ROCKFON SONAR PRODUKT ROCKFON MONO ACOUSTIC Med ROCKFON Sonar er det mulig å fjerne seg langt fra den tradisjonelle institusjonsestetikken. For eksempel kan himlingene i fellesområder på sykehjem lages slik at de ikke har synlige kanter. Dermed kommer rommene til å bære mye mindre preg av institusjon. Himlingen har stadig den funksjonaliteten som er nødvendig i et sykehjem: Demonterbarhet, rengjøringsvennlighet og høy akustisk kvalitet. ROCKFON SONAR Stor grad av frihet for designere og arkitekter Retningsløs overflate som gjør installasjon enklere Rengjøringsvennlig overflate Brede dimensjoner som passer godt til korridorene på sykehjem EN UBRUTT FLATE Den hvite ubrutte himlingen som preger de fleste hjem er hva de fleste arkitekter streber etter. ROCKFON Sonar fås i store formater og med skjulte kanter slik at man kan skape en mer hjemlig himling kontra de svært tradisjonelle 600x600 himlingsplatene i et synlig profilsystem. Det nærmeste man kommer den hvite skjøteløse himlingen uten at fire på kravene til akustikk, brann mm. er vår unike ROCKFON Mono Acoustic. HYGIENIC SONAR MONO ACOUSTICMONO ACOUSTIC E Himlingsplatene i Hygienic-sortimentet er utviklet for å imøtekomme de strengeste kravene til hygiene og rengjøringsvennlighet. Kombinert med lang levetid, høy slitestyrke og gode lydabsorberende egenskaper er disse himlingsplatene ideelle for de fleste rentromsmiljøer. Hygienic produktene har en holdbar og spesialbehandlet overflate som er vann-og smussavvisende. Steinullkjernen kan ikke danne grobunn for skadelige mikroorganismer Attraktiv klassisk, glatt, hvit overflate. Full designfrihet takket være mange modulstørrelser og kantdetaljer. Enestående kombinasjon av brannklasse A1, beste lydabsorpsjon og formstabil selv ved en luftfuktighet på opp til 100 %. Estetisk elegant akustisk systemhimling og veggkledning uten synlige skjøter. Alle kvaliteter ved en steinullhimling: fremragende akustikk, brannsikkerhet og enkel innbygging av alle tekniske installasjoner. Kan monteres direkte eller nedhengt, den perfekte løsningen for nybygg eller eksisterende arkitektur. Overflaten er forsterket og sterkt vannavvisende. Smuss reduseres. Overflaten er forsterket og sterkt vannavvisende. Smuss reduseres. Støvsuging / Fuktig klut / Skumrensning / Damprengjøring / Høytrykksrens Støvsuging / Fuktig klut Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer Støvsuging Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer ISO klasse 5 αw = opp til 1,00 (Klasse A) αw = opp til 1,00 (Klasse A) αw = opp til 1,00 (Klasse A) A1 A1 A2-s1,d0 85% 85% 78% Opp til 100% RH 1/C/0N Opp til 100% RH 1/C/0N 2/C/0N hvis platen er bredere og længere end 700 mm Opp til 100% RH Fullt ut gjenanvendelig Fullt ut gjenanvendelig Fullt ut gjenanvendelig Fælledgården Sykehjem, Østerbro, Danmark PRODUKT ROCKFON HYGIENIC ROCKFON SONAR ROCKFON MONO ACOUSTIC HJEMLIG ESTETIKK Kravene til kjøkkenhygiene på sykehjem er høye. Her har vi Hygienic-serien som er ideell til formålet, fordi produktet lever opp til hygienekravene og sikrer den nødvendige akustiske dempingen i travle storkjøkken. 31

17 32 #05 SIKKERHET #05 SIKKERHET 33 #05 #05 SIKKERHET SIKKERT OG GRØNT Branner inntreffer på tross av at vi gjør alt for å unngå dem. Også på sykehus og i pleiesektoren der det er særlige utfordringer når ulykken er ute. En av de største er at en del pasienter og beboere vil være helt ute av stand til å redde seg ut i en evakuering. Ny Lundbygården, Gråbo Sykehjem, Sverige DEN BRANNHEMMENDE STEINULLEN BIDRAR VESENTLIG TIL BRANNSIKKERHETEN PÅ SYKEHUS, SYKEHJEM OG KLINIKKER. En annen utfordring er at det ikke alltid er nok personale til stede i forhold til antallet pasienter og beboere. Derfor gjelder det å konstruere bygninger som minsker brannrisikoen og gir tid og plass for alle til å komme seg ut i god behold. Den brannhemmende steinullen som alle ROCKFONs himlinger er laget av bidrar vesentlig til brannsikkerheten på de sykehusene, sykehjemmene og klinikkene som har installert våre produkter. Helsingborg Sykehjem, Sverige

18 34 #05 SIKKERHET #05 SIKKERHET 35 EN BÆREKRAFTIG LØSNING Odense Hospital Patienthotel, Danmark I mange år har ROCKFON gjort en innsats for å redusere påvirkningen av miljøet med fokus på økt energieffektivitet, begrenset vannforbruk, omdirigering fra deponeringsanlegg og resirkulering av industriavfall. Stein fra naturen er et av de viktigste råmaterialene i ROCKFONs produkter. Steinulllkjernen inneholder opp til 84 % gjenbruksmateriale samt vedvarende naturmateriale og er fullt ut gjenanvendelig. Ønsker du å få en bygning sertifisert gjennom for eksempel BREEAM; LEED eller annet kan ROCKFON produkter også hjelpe deg med å oppnå dette målet. Kontakt oss for den nødvendige dokumentasjonen. Art Clinic Göteborg, Sverige CASE BRØNDERSLEV SUNDHEDSHUS BRØNDERSLEV, DANMARK Helsehuset er tegnet av C.F. Møller og har til oppgave å danne rammen for en rekke helsefaglige fellesskap og dermed forenkle adgangen til helsevesenet for områdets beboere. Brønderlev Sundhedshus er på ca m² fordelt på to etasjer som inneholder en rekke klinikker, opptreningsfunksjoner og diverse fellesfasiliteter (herunder felles resepsjon, bydelskafe og takterrasse for personalet). Det er et bygg som skal leve opp til de mest ambisiøse energikravene, noe som er i tråd med at Brønderslev Kommune er såkalt klimakommune. Huset skal derfor sertifiseres etter den Danske Bæredygtigheds certificering, DGNB-Danmark (sølv), med fokus på blant annet energieffektivitet, miljø og fleksibilitet. ROCKFON har levert Sonar E til prosjektet. Produktet er fullt ut gjenanvendelig, M1 sertifisert og har Dansk Indeklima Mærkning. Diacor Jumbo, Helsinki, Finland

19 We believe our acoustic stone wool and metal solutions for ceilings and walls are a fast and simple way to create beautiful, comfortable and safe spaces. Easy to install and durable, they protect people from noise and the spread of fire. They are our way of making a constructive contribution towards a sustainable future. Create and Protect is what drives us. It means putting people first, sharing success and maintaining trust. It s our rock-solid promise to you. At ROCKFON, Create and Protect is what we do - and it s inspired by you All colour codes mentioned are based on the NCS - Natural Colour System, property of and used on licence from NCS Colour AB, Stockholm Subject to alterations in range and product technology without prior notice. ROCKFON accepts no responsibility for printing errors. ROCKFON A/S ROCKWOOL Besøksadresse: Gjerdrums vei Oslo Postadresse: Postboks 4215 Nydalen 0401 Oslo Tel: Fax:

åpent kontorlandskap?

åpent kontorlandskap? i n s p i r eby YOU dy E n s a m l i n g a v a k u s t i s k i n t e r i ø r d e s i g n Kan de ansatte endelig bli fornøyd med åpent kontorlandskap? Inneklima et intervju med inneklimaekspert Geo Clausen

Detaljer

PROSJEKT. Din profesjonelle dørpartner. kvalitetsdører til prosjektmarkedet - som forener høy kvalitet med individuelle ønsker

PROSJEKT. Din profesjonelle dørpartner. kvalitetsdører til prosjektmarkedet - som forener høy kvalitet med individuelle ønsker the prosjekt style 1 PROSJEKT Din profesjonelle dørpartner kvalitetsdører til prosjektmarkedet - som forener høy kvalitet med individuelle ønsker 2 INNHOLD Kvalitetsdører til profesjonelle 3 Hva tilbyr

Detaljer

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt REDAir FLEXSYSTEM - Gjennomført enkelt Energieffektive bygg I mange år har beliggenhet vært en sentral faktor når man skal vurdere en bygnings verdi. I de senere årene er også andre faktorer blitt betydningsfulle

Detaljer

Montasjeveiledning Samson veggabsorbent System T. Slagfast og ekstra slagfast system for veggabsorbenter.

Montasjeveiledning Samson veggabsorbent System T. Slagfast og ekstra slagfast system for veggabsorbenter. Montasjeveiledning Samson absorbent System T Slagfast og ekstra slagfast system for absorbenter. Samson absorbent - System T GENERELL INFORMASJON: Produktinformasjon: Samson er en akustisk absorbent som

Detaljer

EN SMARTERE FREMTID FLUSH HYGIENIC NYHET! INSPIRERENDE, INNOVATIVE OG MILJØSMARTE BADEROM FRA GUSTAVSBERG 2014 2015

EN SMARTERE FREMTID FLUSH HYGIENIC NYHET! INSPIRERENDE, INNOVATIVE OG MILJØSMARTE BADEROM FRA GUSTAVSBERG 2014 2015 EN SMARTERE FREMTID INSPIRERENDE, INNOVATIVE OG MILJØSMARTE BADEROM FRA GUSTAVSBERG 2014 2015 NYHET! HYGIENIC FLUSH ENKLERE RENGJØRING MED SMARTERE SPYLING Smarte baderom gjør fremtiden lysere I denne

Detaljer

om:vinduer Alt du trenger å vite om vinduer fra estetikk til form og funksjoner 84 Sider!

om:vinduer Alt du trenger å vite om vinduer fra estetikk til form og funksjoner 84 Sider! om:vinduer Alt du trenger å vite om vinduer fra estetikk til form og funksjoner 1 84 Sider! Innhold2008 4...Historie 12...Økonomi 18...Trygge valg om Historien Vinduer til de tusen hjem siden 1950.. 4

Detaljer

TARKETT PARKETTGULV TRADISJON OG INNOVASJON BREDE PLANKER ER ÅRETS NYHET VAKKERT, HVITT OG VINTAGE

TARKETT PARKETTGULV TRADISJON OG INNOVASJON BREDE PLANKER ER ÅRETS NYHET VAKKERT, HVITT OG VINTAGE TARKETT PARKETTGULV INSPIRASJON OG VEILEDNING TIL TARKETTS PARKETTGULVUTVALG 2014 2015 BREDE PLANKER ER ÅRETS NYHET VAKKERT, HVITT OG VINTAGE TRADISJON OG INNOVASJON EPOQUE EIK NATUR 7876001 HVORDAN SER

Detaljer

Ecophon Wall Panel. Mangfoldig veggakustikk

Ecophon Wall Panel. Mangfoldig veggakustikk Ecophon Wall Panel Mangfoldig veggakustikk Akustiske løsninger som oppfyller menneskelige behov Det beste lydmiljøet er det du finner utendørs. Under åpen himmel, i skogen eller på slettene. Det er her

Detaljer

Rom for trygghet og omsorg. Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem

Rom for trygghet og omsorg. Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem Rom for trygghet og omsorg Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem Rom for trygghet og omsorg Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem 1 2 Forord:.....................................................................2

Detaljer

SYKEHUSSENGER FOR DET 21. ÅRHUNDRET. svas svalland as

SYKEHUSSENGER FOR DET 21. ÅRHUNDRET. svas svalland as SYKEHUSSENGER FOR DET 21. ÅRHUNDRET svas svalland as svas svalland as tlf 222 80 896 fax 222 89 196 firmapost@svas.no www.svas.no 1 Bilde på forsiden viser Völker sykehusseng modell S 962-2 Vis-a-Vis med

Detaljer

Spine. - Modulbasert møbel i betong

Spine. - Modulbasert møbel i betong Spine - Modulbasert møbel i betong Masteroppgave i produktdesign ved Høgskolen i Akershus, våren 2010 Karoline Sandnes Bommen & Ingvild Wasbotten Mørk Sammendrag Stian og Bjarne Varre skal etablere et

Detaljer

Knowhow. Maksimal testing. Kongelig apehus. Kundemagasin September 2014. Setter materialene på prøve. Referanseobjekt

Knowhow. Maksimal testing. Kongelig apehus. Kundemagasin September 2014. Setter materialene på prøve. Referanseobjekt Knowhow Kundemagasin September 2014 Setter materialene på prøve Maksimal testing Referanseobjekt Kongelig apehus Styrken bak en suksesshistorie. Utgitt av Geberit AS Luhrtoppen 2 1470 Lørenskog 67 97 82

Detaljer

FORUM FOR PROFES JONELLE 3. UTGAVE DESEMBER 2010 10. årgang. Glasstaket Frisk luft gir et godt inneklima Led smeltevannet bort

FORUM FOR PROFES JONELLE 3. UTGAVE DESEMBER 2010 10. årgang. Glasstaket Frisk luft gir et godt inneklima Led smeltevannet bort FORUM FOR PROFES JONELLE 3. UTGAVE DESEMBER 2010 10. årgang Glasstaket Frisk luft gir et godt inneklima Led smeltevannet bort DAGSLYS Leder DAGSLYS Aktuelt Vintervedlikehold Dagslys i arkitekturen Sist

Detaljer

Betongelementer BOLIG

Betongelementer BOLIG Betongelementer Betongelementer BOLIG Innledning 74 leiligheter mellom funkisvillaer og industribygg Fasader i malte sandwichelementer 175% utnyttelse på 5 mål Blokker i strandkanten Rekkehus og leiligheter

Detaljer

Vis hvem du er med unike dører

Vis hvem du er med unike dører Ytter- og innerdører ADVANCE - LINE Vis hvem du er med unike dører eksklusive ytter- og innerdører som forener kvalitet med din personlige stil 2 Innhold YTTERDØRER 4 Character 8 Classic 14 Function 23

Detaljer

Evaluering av et nytt sykehjem - med fokus på universell utforming og velferdsteknologi

Evaluering av et nytt sykehjem - med fokus på universell utforming og velferdsteknologi NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Petter Halvorsen Myhre Evaluering av et nytt

Detaljer

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Rapport 2010-006 Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Econ-rapport nr. 2010-006, Prosjekt nr. 5Z090091.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-109-9 ETO/kki, EBO, 12. januar 2010 Offentlig Tidligpensjonering

Detaljer

Securing business as usual

Securing business as usual Securing business as usual Innhold 4 Riktig sikkerhetsnivå 6 Energioptimalisering 8 Fysisk IT-sikkerhet 12 Forretningskontinuitet 14 Strøm 15 Kjøling og klima 16 Nettverk og kommunikasjon 17 Innredning

Detaljer

veien til et Smartere baderom begynner i gustavsberg

veien til et Smartere baderom begynner i gustavsberg ET SMARTERE BADEROM INSPIRASJON OG INNOVASJON FRA GUSTAVSBERG 2012 2013 veien til et Smartere baderom begynner i gustavsberg Da jeg var ung og ny i Stockholm, flyttet jeg ofte, og det første jeg gjorde

Detaljer

MILJØSMARTE BADEROM INSPIRASJON OG INNOVASJON FRA GUSTAVSBERG 2013 2014

MILJØSMARTE BADEROM INSPIRASJON OG INNOVASJON FRA GUSTAVSBERG 2013 2014 MILJØSMARTE BADEROM INSPIRASJON OG INNOVASJON FRA GUSTAVSBERG 2013 2014 VELKOMMEN TIL ET MILJØSMARTERE BADEROM I denne katalogen finner du hele det miljøsmarte og inspirerende sortimentet fra Gustavsberg,

Detaljer

UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv

UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv Storbysamarbeidet i barnehagesektoren, SINTEF og NTNU Utforming av barnehager På leting etter barneperspektiv 3 2003 Storbysamarbeidet i barnehagesektoren

Detaljer

BYGG UT MEd FLYTTBARE LOKALER FRA CRAMO

BYGG UT MEd FLYTTBARE LOKALER FRA CRAMO BYGG UT MEd FLYTTBARE LOKALER FRA CRAMO FLYTTBARE LOKALER ER MER INTELLIGENTE HUS. innhold s.4 Når det er på tide å vokse, voks med Cramo s.7 Flyttbare lokaler til skoler s.8 Flyttbare lokaler til barnehager

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet

Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet Balanced Choice et bevisst valg for langsiktig holdbarhet Balanced Choice Langsiktig holdbarhet handler om å gjøre kloke valg. Det handler om å finne riktig balanse

Detaljer

Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer

Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer Livsløpstandard i boliger For Bedre Innemiljø For Bedre Etablering For Bedre Omsorg Utarbeidet av: ELBUS Forskningsveien 3B 0313 OSLO Telefon: 22 95 56

Detaljer

Lely astronaut Robotmelkesystem

Lely astronaut Robotmelkesystem Lely astronaut Robotmelkesystem Framtidens melkeproduksjon www.lely.com innovators in agriculture 2 lely astronaut Vårt mål er å hjelpe deg med å skape fremtidens melkeproduksjon Helt siden Lely ble grunnlagt,

Detaljer

HJEMME BRA BORTE BEST?

HJEMME BRA BORTE BEST? HJEMME BRA BORTE BEST? Fysisk bomiljø for personer med demens i heldøgns pleie Erlend Bleken Avdeling for Design Møbel, rom og interiør Kunsthøgskolen i Bergen - Mars 2011 Sammendrag SAMMENDRAG Mange opplever

Detaljer

Offentlig miljø. Oppbevaringsskap Laminatskap Verdiskap Digitale informasjonstavler Garderobeinnredning Benker og kroklister

Offentlig miljø. Oppbevaringsskap Laminatskap Verdiskap Digitale informasjonstavler Garderobeinnredning Benker og kroklister Offentlig miljø Oppbevaringsskap Laminatskap Verdiskap Digitale informasjonstavler Garderobeinnredning Benker og kroklister 2015 Her er den nye DinBox-katalogen for offentlig miljø. På de følgende sidene

Detaljer

led belysningens fremtid Vi kan hele spektret

led belysningens fremtid Vi kan hele spektret led belysningens fremtid Vi kan hele spektret 2 Den store muligheten med LED er også den store utfordringen. Å balansere effektivitet med ergonomi. Å skape god økonomi og et behagelig lys. Nå er vi der.

Detaljer

PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE

PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE BRILLEKUNSTNEREN Når du kjøper briller hos Krogh Optikk kan du være sikker på å få brilleglass i verdensklasse. De aller fleste kommer fra franske Essilor,

Detaljer