Konsekvenser av du skal bare gå hjem og ta det med ro et par uker på muskelskjelttskader

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsekvenser av du skal bare gå hjem og ta det med ro et par uker på muskelskjelttskader"

Transkript

1 MST seminar: Opp av sofaen Fysisk aktivitet som årsak til og tiltak mot muskel- og skjelettlidelser Oslo University Hospital Norwegian School Sport Sciences Hjelp24 NIMI Konsekvenser av du skal bare gå hjem og ta det med ro et par uker på muskelskjelttskader Professor og fysioterapeut May Arna Risberg Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering (NAR), Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges Idrettshøgskole, Hjelp24 NIMI og Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Ullevål

2 Norwegian Research center for Active Rehabilitation (NAR) Established 2003 Department of Sport Medicine, Norwegian School of Sport Sciences Hjelp24 NIMI Department of Orthopaedics, Oslo University Hospital ACL, Osteoarthritis, Meniscus, Cartilage, Osteoporosis, LBP 20 new articles in 2010 International collaboration University of Delaware University of Southern Denmark

3 Dagens praksis : Konsekvenser av du skal bare gå hjem og ta det med ro et par uker Kunnskapsbasert? Er dette beste behandling? Påføres pasientene funksjonsproblemer? Gjør vi pasientene til sofasittere?

4 Innhold Muskelskjelettskader - Diagnostiske utfordringer? Kliniske tester og funksjonstester Behandling av muskelskjelett skader Kasuistikker Evidence Muskel-,ligament- og sene skader Konsekvenser av immobilisering Kunnskapsbasert praksis (EBM) Behandling og Aktiv rehabilitering Hvordan gjør vi det? Behandling av muskelskjelettskader i 2010 Take home message

5 Innhold Muskelskjelettskader - Diagnostiske utfordringer? Kliniske tester og funksjonstester Behandling av muskelskjelett skader Caser Evidence Muskel, ligament og sene skader Konsekvenser av immobilisering Kunnskapsbasert praksis (EBM) Behandling og Aktiv rehabilitering Hvordan gjør vi det? Behandling av muskelskjelettskader i 2010 Take home message

6 Muskelskjelettskader - Diagnostisk utfordring?

7

8

9 Sensitivitet og spesifisitet for kliniske kne tester

10 Diagnose - Muskelskjelettskader Klinisk undersøkelse inkludert funksjonstester Diagnoseverktøy: ICF Kroppstruktur og funksjon Aktivitet Deltakelse Kroppsfunksjoner og -strukturer Helsetilstand (sykdom eller lidelse) Aktiviteter D eltagelse Rtg og MR Miljøfaktorer Personlige faktorer

11 Innhold Muskelskjellettskader - Diagnostiske utfordringer? Kliniske tester og funksjonstester Behandling av muskelskjelett skader Kasuistikker Evidence Muskel, ligament og sene skader Konsekvenser av immobilisering Kunnskapsbasert praksis (EBM) Behandling og Aktiv rehabilitering Hvordan gjør vi det? Behandling av muskelskjelettkader i 2010 Take home message

12 Case Jente 9 år - turner Skade Hyperekstensjonstraume ve kne 2005 Symptomer Smerte og hevelse Diagnose 2005 Kontusjon Behandling Krykker i 6 uker Videre forløp Ikke bra, sluttet med turning, startet med fotball

13 2007 Case og 2010 Svikt episoder og hevelse Behandling Startet eksentrisk trening, noe effekt, men recidiv 2010 Status og funn (fysio og lege) Siste sviktepisode for 2 uker siden med hevelse rundt patella Ingen hydrops nå Smerter Medialt ved knebøy knær valgus stilling Palpasjonssmerter over MCL utspring og proksimale feste Bilaterale palpasjonssmerter lig patella samt hoffas fettpute Lår muskel atrofi 1 cm sideforskjell Neg. lig. tester og usikker meniskprovokasjon da hun får sterke smerter fortil medialt Funksjonstester Redusert balanse og kontroll ved ett bens stående Positiv mod trendelenburg ve side Full ROM smerter end ROM ve

14 Vurdering Case Manglende rehabilitering etter traume 2005 PFSS som sequele etter manglende rehab etter skade 2005 Svekket quadriceps funksjon med sekundær atrofi og tertiær patellartendinopati Quadriceps atrofi MR var rekvirert Behandling Fysioterapi Nevromuskulær trening (balanse, dynamisk ledd stab) Tung styrketrening underekstremitetene med fokus på quadriceps og proksimal muskulatur Taping Ingen aktivitetsrestriksjoner

15 Case 1 status 2010 MR negativ Status etter 14 dager med fysio Bedret balanse og nevromuskulær kontroll, legger til nye øvelser og progresjon (tester gjennomført og plan for øvelser og progresjon) Kontroller

16 Case 2 16 år gammel fotballspiller, gutt Skade går med ballen, faller, ingen kontakt Symptomer funn Umiddelbart mye smerter, ingen vesentlig hevelse de nærmeste timene Ringformet hevelse i overkant av kneet om kvelden On the field behandling Kompresjon og is Diagnose? Behandling Krykker i 10 dager og ingen kontakt belastning

17 Case 2 16 dager etter fallet Symptomer og funn Smerter: Palpasjon smerter/ømhet MCL utspring og feste Patellarsene utspring Hoffas fettpute Ett bens knebøy, valgisering ved knebøy Ingen smerter ved hyperekstensjon Markert VMO atrofi Negative menisk tester MCL: Positiv medial smerteprovokasjon ved valgusstress (30 og 60 grader)

18 Case 2 16 dager etter fallet Diagnose og vurdering MCL ruptur grad 1 (ingen instab. men palpasjonsøm) Inaktivitetsatrofi Mulig traumatisk betinget PFSS symptomer og fettpute affeksjon Behandling Fysioterapi Nevromuskulær trening og hard styrketrening Taping Inaktivitetsatrofi Bedre kontroll ved knebøy (valgisering) innlæring av riktige linjer Kontroll 4 uker (fysio) (funksjonelle tester og progresjon av øvelser)

19 Vi må bli bedre innenfor muskelskjelett! Ble disse kasuistikkene behandlet etter EBM? Passive behandlingsformer som gå hjem og ta det med ro må avvikles! prosent av pasientene får ikke behandling i henhold til vitenskapelig dokumentasjon. Grol R. JAMA 2001

20 Innhold Muskelskjellettskader - Diagnostiske utfordringer? Kliniske tester og funksjonstester Behandling av muskelskjelett skader Caser Evidence Muskel-, ligament- og sene skader Konsekvenser av immobilisering Kunnskapsbasert praksis (EBM) Behandling og Aktiv rehabilitering Hvordan gjør vi det? Behandling av muskelskjelettskader i 2010 Take home message

21 Musculoskeletal injuries Muscle injury Muscle injury - clinical classification: mild, moderate, severe Destruction phase Rupture and necrosis of myofibers Haematoma between stumps of ruptured fibres Inflammatory cell reaction Repair phase Phagocytosis of necrotised tissue Re-generation of myofibres Production of connective tissue scar Re-vascularisation - in-growth of capillaries into injured area Remodelling phase Re-maturation of regenerated myofibres Re-organisation of scare tissue Recovery of functional capacity Acute phase : 48 hours 3-7 days > 7days Woodard 1953, Järvinen 1975, 19976, 1993, 2005, 2007, Kannus 2003

22 Muscloskeletal injuries Ligament and tendon injuries Turning movement into tissue healing Dynamic mechano-responsive tissue the body converts mechanical loading into cellular respons The effect of exercise Eccentric exercise, Khan &Scott 2009 Wall ME et al 2005, Cheema U et al 2005, Banes AJ et al 2007, Khan &Scott 2009, Alfredson & Cook 2007, Jonsson P et al 2008

23 Immobilization and exercise rehabilitation -changes in quadriceps lean mass- 3 x immobilization period! Immob. Exercise - Rehabilitation 2 weeks 2 weeks 24 h 6 weeks MAFbx Calpain 3 Calpain 1,2 Calpastatin Myostatin MAFbx Calpain 1 Myostatin 6 weeks Jones et al Physiology, 2004

24 Behandling av muskelskjelettskader

25 Kunnskapsbasert praksis - muskelskjelettskader Evidence-Based Medicine (EBM) Kontekst Kontekst Jamtvedt G 2006

26 Kunnskapsbasert praksis - muskelskjelettskader Evidence-Based Medicine (EBM) Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Kontekst EBM Kontekst Pasient Jamtvedt G 2006

27 Musculoskeletal treatment Phase 1 - RICE/PRICE Phase 2 Early mobilization within limits of pain Stationary bicycle (Always warm up program!) Exercises General lower extremity neuromuscular exercises Weight-bearing, core, balance, dynamic stability Specific muscle exercises Isometric muscle contraction Isotonic Eccentric Phase 3 Return to Activities/Sport Acute phase : 48 hours 3 x immobilization period! Järvinen 2005, 2007, Kannus 2003

28 Evidence for early mobilization Evidence that a carefully conducted early controlled mobilization is better than immobilization Acute soft-tissue injuries Postoperative care - Quicker recovery and return to activity Ankle ligament rupture Knee ligament tears Articular cartilage injuries Achilles tendon Immobilization Muscle atrophy Cartilage Ligament / tendon Kannus P et al 2003: Basic Science and clinical studies coincide: Active treatment approach is needed after a sports injury

29 Behandling av muskelskjelett skader Hvordan gjør vi det.?

30 Aktiv Rehabilitering - Hvordan gjøre vi det? Funksjonstester Tett oppfølging av fysio i samarbeid med lege Informerte pasienter formidling av kunnskap Rehabilitering i faser - Funksjonelle milepæler Funksjonelle tester Oppfølging / Kontroller med funksjonstester Unngå senskader og reskader

31 Aktiv rehabilitering - fase 1 Intervensjoner Patient education Ergometersykling Vektbæring Gangtrening Nevromuskulær tening Quadriceps aktivering Milepæler Hevelse ROM

32 AIM - patient education AWARENESS INFORMATION MOTIVATION

33 Aktiv rehabilitering - fase 2 - underekstremitet- Progresjon styres av funksjon Hevelse som primær indikator Nevromuskulær trening (NMT) og styrketrening

34 Aktiv rehabilitering - fase 3 - underekstremitet Stabilitet i funksjoner (hopp, hink, sport) Utvikle muskelkraft Åpen kjede, eksentrisk og hopp Hard styrketrening basert på ACSM anbefalinger - dose-respons Gradvis introduksjon av støtbelastning Hopp og løp - Fokusere på myke landinger med fleksjon

35 Behandling av muskelskjelettskader i Vitenskapsåret 2011 Aktive behandlingsformer!

36 Behandling av muskelskjelettskader 2011 Passive behandlings former

37 Hvem skal ta det litt med ro?

38 JO! Det skader vel ikke å ta det med ro? Det meste leger seg selv feil! Men pasienten blir frisk Nei, ikke funksjons - frisk? Avlastning og vent å se behandling? Kan medføre flere reskader og vil føre til større belastningslidelser!

39 Det skader vel ikke å ta det med ro? Fordi om det ikke står om livet så står det om livskvalitet og et lantidsperspektiv med konsekvenser av skader for pasient og for samfunn!!

40 Dagens praksis : Konsekvenser av gå hjem og ta det med ro et par uker Påføres pasienten funksjonsproblemer? Ja Påføres samfunnet ekstrakostander? Ja

41 Take home message Muskelskjelettskader skal behandles kunnskapsbasert (EBM) Fase 1: Akutt RICE (R) R = rest only for 48 hours! R = referral (Samhandling! Send til fysio!) 3 x immobilization period! Fase 2: Aktiv rehabilitering innen første uken etter skade Formidling av kunnskap til pasienten eget ansvar Øvelsebehandling Tilpasset aktivitet Samarbeid og oppfølging Bed-rest is dangerous! Testing og oppfølging ved større skader

42

Forebygging og behandling av arthrose. Sverre Mæhlum Sjeflege professor dr med Hjelp24/NIMI

Forebygging og behandling av arthrose. Sverre Mæhlum Sjeflege professor dr med Hjelp24/NIMI Forebygging og behandling av arthrose Sverre Mæhlum Sjeflege professor dr med Hjelp24/NIMI Jeg ønsker i denne forelesningen å si litt om Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og Forebygging g av arthrose

Detaljer

Fysioterapi ved revmatoid artritt

Fysioterapi ved revmatoid artritt Fysioterapeuten nr. 3/2000: Fysioterapi ved revmatoid artritt Anne Marit Mengshoel, fysioterapeut, dr.philos. Fysioterapiavdelingen, Senter for revmatiske sykdommer, Rikshospitalet Revmatoid artritt (RA)

Detaljer

Fag. Anne Sofie Lofthus, Rådgiver/Fysioterapeut, Helsetilsynet i Oppland, anne.lofthus@fm-op.stat.no

Fag. Anne Sofie Lofthus, Rådgiver/Fysioterapeut, Helsetilsynet i Oppland, anne.lofthus@fm-op.stat.no Fysioterapi er sentralt i den tverrfaglige behandlingen av komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS), en type langvarig smertetilstand som medfører økt smerterespons, redusert funksjon og livskvalitet hos

Detaljer

RÅD OG ANBEFALINGER FOR RIKTIG BRUK AV BILDE- DIAGNOSTIKK VED MUSKEL- SKJELETTLIDELSER I ALLMENNPRAKSIS

RÅD OG ANBEFALINGER FOR RIKTIG BRUK AV BILDE- DIAGNOSTIKK VED MUSKEL- SKJELETTLIDELSER I ALLMENNPRAKSIS RÅD OG ANBEFALINGER FOR RIKTIG BRUK AV BILDE- DIAGNOSTIKK VED MUSKEL- SKJELETTLIDELSER I ALLMENNPRAKSIS Innledning 2 Erik L. Werner og Satya P. Sharma Nakke og rygglidelser 4 Erik L. Werner Skulder 7 Satya

Detaljer

Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon

Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon En studie om treningens betydning for mobilitet og tillit til egen mestring Jette Schack Masteroppgave, Masterstudium i rehabilitering,

Detaljer

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis!

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Scenario: «I kommunen du jobber går ressursene i hovedsak til behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Som ergoterapeut er du opptatt av å fremme

Detaljer

Retningslinjer for undersøkelse innen manuell terapi generell del

Retningslinjer for undersøkelse innen manuell terapi generell del 1 Retningslinjer for undersøkelse innen manuell terapi generell del Henvisningsprosjektet 2001-2003 Faggruppen for manuell terapi Innhold Formål med retningslinjene.....4 Formål med retningslinjer for

Detaljer

John Henry Strupstad. Masteroppgave i helsevitenskap. Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

John Henry Strupstad. Masteroppgave i helsevitenskap. Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap Uspesifikke kroniske smertetilstander satt i en biopsykososial sammenheng og Forskjeller mellom Hernes Institutt og Attføringssenteret i Rauland, to institusjoner innen arbeidsrettet rehabilitering (ARR).

Detaljer

Å bli forstått - og forstå seg selv:

Å bli forstått - og forstå seg selv: MELLANRUMMET NORDISK TIDSKRIFT FÖR BARN- OCH UNGDOMSPSYKOTERAPI NORDIC JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOTHERAPY 31 Anne Grete Hersoug og Randi Ulberg Oslo Å bli forstått - og forstå seg selv: om utvikling

Detaljer

N A S J O N A L E K L I N I S K E R E T N I N G S L I N J E R

N A S J O N A L E K L I N I S K E R E T N I N G S L I N J E R N A S J O N A L E K L I N I S K E R E T N I N G S L I N J E R Korsryggsmerter - med og uten nerverotaffeksjon Even Lærum (Hovedredaktør) Jens Ivar Brox (Medredaktør) Kjersti Storheim (Medredaktør) Ansgar

Detaljer

Metode: Studien har et kvalitativ beskrivende design med semistrukturerte

Metode: Studien har et kvalitativ beskrivende design med semistrukturerte forskning nr 4, 2012; 7: 380-387 doi: 10.4220/sykepleienf.2012.0158 ORIGINALARTIKKEL > Hvordan kan sykepleieren fremme pasientmedvirkning i postoperativ smertebehandling? Foto: Erik M. Sundt sammendrag

Detaljer

95% av alle ryggsmerter er ufarlige. Når bør du oppsøke hjelp? Introduksjon. Introduksjon. Du har ingen utstrålende smerter nedenfor kneet

95% av alle ryggsmerter er ufarlige. Når bør du oppsøke hjelp? Introduksjon. Introduksjon. Du har ingen utstrålende smerter nedenfor kneet Introduksjon www.ryggbok.no 10 95% av alle ryggsmerter er ufarlige 95% av alle ryggsmerter er ufarlige, men de kan være ekstremt smertefulle! Ufarlige betyr i denne sammenheng at du selv kan ta hånd om

Detaljer

Lungesyk men frisk nok for arbeid

Lungesyk men frisk nok for arbeid Lungesyk men frisk nok for arbeid Gir bedre utholdenhet mer aktivitet og mindre sykefravær hos pasienter med astma og kols En prospektiv intervensjonsstudie Ulla Dagrun Pedersen Masteroppgave ved Institutt

Detaljer

Løping for alle. Rehabilitering utenfor allfarvei. 1.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no. Huntingtons sykdom. Elektronisk og direkte

Løping for alle. Rehabilitering utenfor allfarvei. 1.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no. Huntingtons sykdom. Elektronisk og direkte 1.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no Rehabilitering utenfor allfarvei Løping for alle Like barn trener best Elektronisk og direkte Huntingtons sykdom Clinical Trial Registration Om kneehab: Kneehab er

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Hanne Hoaas. Klinisk master i fysioterapi med fordypning i fysioterapi ved hjerte- og lungelidelser

Hanne Hoaas. Klinisk master i fysioterapi med fordypning i fysioterapi ved hjerte- og lungelidelser Endringer i submaksimal utholdenhet, ventilatoriske forhold og helserelatert livskvalitet etter 4 ukers lungerehabilitering ved LHL Helse A/S Skibotn Rehabilitering - En kvalitetssikringsstudie Hanne Hoaas

Detaljer

12. Overgangsalderen

12. Overgangsalderen 162 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 12. Overgangsalderen Forfattere Mats Hammar, professor, överläkare, Avdelningen för obstetrik och gynekologi, Kvinnokliniken, Hälsouniversitetet

Detaljer

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Rapporten er en del av et større prosjekt, initiert

Detaljer

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 Forslag til nasjonalt satsingsområde Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 1 Innhold Sammendrag... 4 Oppdragsgiver, mandat og arbeidsform... 5 Innledning... 6 Muskel-

Detaljer

Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund

Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for prosjektet... 4 1.2 Prosjektets målgruppe og målsetning... 6 1.3 Prosjektgruppen... 7 1.4 Metode

Detaljer

Sunnaas Sykehus HF. Å TA KONTROLL OVER DAGLIGLIVETS AKTIVITETER: En veiviser til varig deltakelse på arbeidsmarkedet Annica Johansson

Sunnaas Sykehus HF. Å TA KONTROLL OVER DAGLIGLIVETS AKTIVITETER: En veiviser til varig deltakelse på arbeidsmarkedet Annica Johansson Sunnaas Sykehus HF Å TA KONTROLL OVER DAGLIGLIVETS AKTIVITETER: En veiviser til varig deltakelse på arbeidsmarkedet Annica Johansson 2014 Å TA KONTROLL OVER DAGLIGLIVETS AKTIVITETER: En veiviser til varig

Detaljer

Verdt å vite om vond rygg

Verdt å vite om vond rygg Verdt å vite om vond rygg - hva fagfolk er enige om Denne brosjyren er laget for deg som har ryggplager enten de er akutte eller langvarige. BROSJYREN GIR DEG SVAR PÅ : Hvorfor vi får vondt i ryggen Hvordan

Detaljer

Hvordan kan forskningsfunn anvendes i egen praksis? Et eksempel på hvordan forskningsresultater fra en valgt artikkel kan brukes i ergoterapipraksis

Hvordan kan forskningsfunn anvendes i egen praksis? Et eksempel på hvordan forskningsresultater fra en valgt artikkel kan brukes i ergoterapipraksis Hvordan kan forskningsfunn anvendes i egen praksis? Et eksempel på hvordan forskningsresultater fra en valgt artikkel kan brukes i ergoterapipraksis Det stilles økende krav til at ergoterapeuter arbeider

Detaljer

Musikkterapi som integrert del av standard behandling i psykisk helsevern

Musikkterapi som integrert del av standard behandling i psykisk helsevern Musikkterapi som integrert del av standard behandling i psykisk helsevern Hans Petter Solli Musikk fra hjertet Jeg har vondt i sjelen Jeg mestrer ingen ting Jeg tar opp munnspillet og begynner å spille

Detaljer

Uten oss går det ikke pårørendes erfaringer med psykisk krise

Uten oss går det ikke pårørendes erfaringer med psykisk krise Uten oss går det ikke pårørendes erfaringer med psykisk krise Marit Borg, Ellinor Haugård og Bengt Karlsson* Ellinor Haugård, Introduksjonssenter for utlendinger, Drammen. Bengt Karlsson, Høgskolen i Buskerud,

Detaljer

Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager

Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager 1 Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager ad modum manuell terapi Henvisningsprosjektet 2001-2003 Faggruppen for manuell terapi Innhold Formål med retningslinjene... 6 Formål

Detaljer

Riktig strategi til riktig tid

Riktig strategi til riktig tid FAGLIG Riktig strategi til riktig tid BRUK AV DEN TRANSTEORETISKE MODELLEN FOR Å FREMME FYSISK AKTIVITET HOS PERSONER MED DEPRESJON Av Elisabet Therese Korban og Tore Bonsaksen Abstrakt Elisabet Therese

Detaljer

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Unge kreftpasienters psykososiale behov

Unge kreftpasienters psykososiale behov Bacheloroppgave i sykepleie Unge kreftpasienters psykososiale behov Young cancer patients psychosocial needs Kandidatnummer: 137 Kull: 2011 Antall ord: 10 006 Innleveringsdato: 19. mars 2014 Kreftsykdommen

Detaljer

polio og senskader.qxp 20.07.2006 12:15 Side 1 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005

polio og senskader.qxp 20.07.2006 12:15 Side 1 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005 Innhold Forord side 4 Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) side 5 Polio en akutt og epidemisk infeksjonssykdom side 7 Professor,

Detaljer