Ståstedsanalyse for videregående skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ståstedsanalyse for videregående skole"

Transkript

1 Ståstedsanalyse for Videregående Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av basert vurdering jf. 2-1 i forskriften til opplæringsloven og 2-1 i forskriften til privatloven. Målet er å skape en felles refleksjon over ns praksis og hvilke områder n vil prioritere å arbeide videre med. Dette forutsetter at alle ns ansatte er involvert i analysearbeidet. I analysen sammenstilles data fra Skoleporten, blant annet resultater fra Elevundersøkelsen og karakterstatistikk, med de ansattes vurdering av ns praksis. Dette kan gi n et utgangspunkt for å velge ut og prioritere noen innsatsområder for å iverksette helhetlig utvikling. Konklusjonene i ståstedsanalysen er et uttrykk for hvordan de ansatte vurderer ns praksis. Verktøyet kan ikke brukes til å sammenligne ulike r i en kommune eller i en fylkeskommune. Ståstedsanalysen for r finnes i to versjoner: en for grunnn og en for. Ståstedsanalysen består av seks deler: Datainnsamling A. Faktaopplysninger om n B. Resultater fra Elevundersøkelsen C. Resultater fra nasjonale prøver og karakterer Først drøftes datagrunnlaget som er hentet fra A, B og C i ns personale. Neste skritt er å gjennomføre en undersøkelse av ns praksis Det er viktig å være bevisst på at resultatene fra undersøkelsen kun gir noen indikasjoner, og egner seg bare som et underlag for drøfting ved oppstart, valg og prioritering av forbedringstiltak. Vurdering D. Medarbeiderne svarer på undersøkelsen der de vurderer ns praksis ut fra en rekke påstander om god praksis. Alle svarene bearbeides i en samlet rapport som viser hvor det er avvik eller sammenfall i forhold til god praksis, for hver enkelt påstand. E. Resultater fra andre frivillige undersøkelser F. Skolens samlede vurdering og valg av satsingsområder Utarbeidet ved hjelp av Skoleporten Side 1 av 21 Ståstedsanalyse for oktober 2010

2 A. Faktaopplysninger om n Informasjon om n Navn på : Skoleslag: Videregående Annet: Fylke: Eksempel fylke Informasjon om elevene Fordelt på periode Offentlig Alle trinn Begge kjønn Videregående opplæring Talet på elevar (R94) Talet på elevar i allmennfaglege studieretningar Talet på elevar i yrkesfaglege studieretningar Antall elever (Kunnskapsløftet) Fordelt på periode Offentlig Alle trinn Begge kjønn Videregående opplæring Talet på elevar (Kunnskapsløftet) Antall elever tatt inn på særskilt inntak: 63 Gjennomføring/frafall Antall elever som følges opp av ns rådgivingstjeneste grunnet høyt fravær, manglende motivasjon og fare for bortvalg Ca 70 Antall elever som har avbrutt utdanningen dette året 91 Antall elever med avbrutt utdanning som har gjennomført sluttintervju Ca 75 Antall elever som søkte om læreplass dette året 120 Antall elever som fikk læreplass dette året 90 Ressurser og ansatte Antall elever pr PC 0,75 Antall ansatte på n 135 Side 2 av 21 Ståstedsanalyse for oktober 2010

3 B. Resultater fra elevundersøkelsen Det skal ikke trekkes konklusjoner om ns ståsted basert på disse dataene alene. Elevundersøkelsen Fordelt på periode Offentlig Vg1 Begge kjønn Videregående opplæring Side 3 av 21 Ståstedsanalyse for oktober 2010

4 Fordelt på periode Offentlig Vg1 Begge kjønn Videregående opplæring Sosial trivsel 4,3 4,1 4,1 4,2 Trivsel med lærerne 3,8 3,6 3,8 3,8 Mestring 3,5 Faglig utfordring 3,3 Elevdemokrati 3,1 2,9 3,0 2,9 Fysisk læringsmiljø 3,0 2,8 2,9 2,8 Mobbing på n 1,4 1,6 1,6 1,6 Motivasjon 3,7 3,7 3,7 3,6 Faglig veiledning 3,3 3,1 3,3 3,1 Medbestemmelse 2,7 2,6 2,5 2,5 Karriereveiledning 3,4 3,2 3,3 3,2 Sammenlignet geografisk Side 4 av 21 Ståstedsanalyse for oktober 2010

5 Sammenlignet geografisk [navn] Sosial trivsel 4,2 4,3 4,3 Trivsel med lærerne 3,8 3,8 3,8 Mestring 3,5 3,8 3,8 Faglig utfordring 3,3 3,4 3,3 Elevdemokrati 2,9 3,4 3,4 Fysisk læringsmiljø 2,8 3,2 3,2 Mobbing på n 1,6 1,3 1,3 Motivasjon 3,6 3,8 3,9 Faglig veiledning 3,1 3,1 3,0 Medbestemmelse 2,5 2,6 2,6 Karriereveiledning 3,2 3,4 3,4 Sosial trivsel Sammenlignet geografisk [navn] Trives du godt på n? 4,1 4,3 4,2 Trives du sammen med elevene i gruppa/ 4,2 4,4 4,3 klassen din? Trives du i friminuttene/ fritimene? 4,2 4,4 4,4 Trivsel med lærerne Sammenlignet geografisk [navn] Trives du sammen med lærerne dine? 3,8 3,8 3,9 Har du lærere som gir deg lyst til å jobbe 3,2 3,3 3,4 med fagene? Er lærerene hyggelige mot deg? 4,2 4,2 4,2 Mestring Sammenlignet geografisk [navn] Tenk på når du får arbeidsoppgaver på 3,6 3,8 3,9 n som du skal gjøre på egen hånd. Hvor ofte klarer du oppgavene alene? Hvor ofte greier du de oppgavene du har 3,5 3,7 3,8 som lekse uten å be om hjelp? Tenk på når læreren går gjennom og forklarer nytt stoff på n. Hvor ofte forstår du det som læreren gjennomgår og forklarer. 3,4 3,7 3,7 Side 5 av 21 Ståstedsanalyse for oktober 2010

6 Faglig utfordring Sammenlignet geografisk Hvor ofte opplever du at arbeidet ikke gir deg nok utfordring? Hvor ofte gir du opp når du arbeider med arbeid fordi du synes det er for vanskelig? [navn] 3,4 3,4 3,4 3,2 3,3 3,3 Elevdemokrati Sammenlignet geografisk [navn] Hvor godt arbeid synes du elevrådet gjør 2,8 3,4 3,4 på n? Hører n på elevenes forslag? 3,0 3,4 3,4 Fysisk læringsmiljø Sammenlignet geografisk Er du fornøyd med følgende forhold på n? Luften i klasserommene Er du fornøyd med følgende forhold på n? Temperaturen i klasserommene Er du fornøyd med følgende forhold på n? Klasserommene ellers Er du fornøyd med følgende forhold på n? Lærebøker og utstyr Er du fornøyd med følgende forhold på n? Skolebibliotek Er du fornøyd med følgende forhold på n? Toaletter Er du fornøyd med følgende forhold på n? Garderobe og dusj Er du fornøyd med følgende forhold på n? Skolebygget Er du fornøyd med følgende forhold på n? Renhold/ vasking Er du fornøyd med følgende forhold på n? Uteområdet elevene kan bruke i friminuttene [navn] 2,3 2,4 2,6 2,7 2,6 2,6 2,7 3,0 3,1 3,2 3,6 3,6 3,1 3,8 3,6 2,7 3,2 3,2 2,5 2,8 3,0 2,8 3,5 3,5 3,1 3,6 3,6 2,7 3,2 3,1 Side 6 av 21 Ståstedsanalyse for oktober 2010

7 Mobbing på n Sammenlignet geografisk Er du blitt mobbet på n de siste månedene? [navn] 1,6 1,3 1,3 Motivasjon Sammenlignet geografisk [navn] Gjør du leksene dine? 3,5 3,8 3,8 Er du interessert i å lære på n? 3,9 4,1 4,2 Hvor godt liker du arbeidet? 3,3 3,3 3,4 Følger du med og hører etter når læreren snakker? 3,9 4,0 4,1 Faglig veiledning Sammenlignet geografisk Forteller lærerne hva du bør gjøre for at du skal bli bedre i fagene? Hvor ofte forteller lærerne deg hva du bør gjøre for at du skal bli bedre i fagene? [navn] 3,4 3,4 3,4 2,9 2,8 2,7 Medbestemmelse Sammenlignet geografisk Får du være med å bestemme hva det skal legges vekt på når ditt arbeid skal vurderes? I hvor mange fag får du være med på å lage arbeidsplaner? I hvor mange fag får du være med på å velge mellom ulike oppgavetyper? I hvor mange fag får du være med på å velge arbeidsmåter i fagene? Har lærerne forklart hvordan elevene kan være med på å bestemme hvordan dere skal arbeide med fagene? Oppmuntrer lærerne til at elevene kan være med på å bestemme hvordan dere skal arbeide med fagene [navn] 2,6 2,6 2,6 2,0 2,1 2,0 2,5 2,6 2,5 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 Side 7 av 21 Ståstedsanalyse for oktober 2010

8 Karriereveiledning Sammenlignet geografisk I hvilken grad er du fornøyd med informasjonen fra ungdomsn i forhold til å velge type opplæring som passer for deg? I hvilken grad er du fornøyd med informasjonen du får på n om ulike utdannings- og yrkesvalg? [navn] 3,1 3,4 3,4 3,2 3,4 3,4 Elevundersøkelsen for annet trinn Hovedområde Trivsel Elevdemokrati Fysisk læringsmiljø Mobbing på n Motivasjon Faglig veiledning Medbestemmelse Karriereveiledning Ev. Skåre for annet trinn I forhold til landsgjennomsnitt Under Likt Ev. kommentarer om endringer i resultater fra elevundersøkelsen de siste årene: Over Side 8 av 21 Ståstedsanalyse for oktober 2010

9 C. Data om elevenes faglige resultater Det skal ikke trekkes konklusjoner om ns ståsted basert på disse dataene alene. Karakterer studieforberedende Fordelt på periode Offentlig Alle trinn Begge kjønn Videregående opplæring Side 9 av 21 Ståstedsanalyse for oktober 2010

10 Sammenlignet geografisk Norsk hovedmål studieforberedende standpunkt Sammenlignet geografisk Karakteren 1 6,6 1,7 1,1 Karakteren 2 28,5 13,2 11,1 Karakteren 3 28,5 30,6 29,7 Karakteren 4 24,1 32,3 35,0 Karakteren 5 10,9 19,1 20,3 Karakteren 6 1,5 3,3 2,8 Norsk hovedmål studieforberedende eksamen Sammenlignet geografisk Karakteren 1 8,6 4,5 5,0 Karakteren 2 35,0 21,2 21,6 Karakteren 3 30,7 36,8 34,7 Karakteren 4 19,3 26,0 26,6 Karakteren 5 5,7 10,4 11,0 Karakteren 6 0,7 1,0 1,2 Matematikk Vg2T studieforberedende standpunkt Sammenlignet geografisk Side 10 av 21 Ståstedsanalyse for oktober 2010

11 Karakteren 1 3,2 Karakteren 2 15,5 Karakteren 3 22,2 Karakteren 4 29,5 Karakteren 5 24,1 Karakteren 6 5,6 Matematikk Vg2T studieforberedende eksamen Sammenlignet geografisk Karakteren 1 14,0 Karakteren 2 20,3 Karakteren 3 26,6 Karakteren 4 28,0 Karakteren 5 9,1 Karakteren 6 2,1 Matematikk Vg2P studieforberedende standpunkt Sammenlignet geografisk Karakteren 1 0,0 3,5 4,2 Karakteren 2 18,8 20,1 22,7 Karakteren 3 31,3 34,1 28,8 Karakteren 4 25,0 26,1 26,1 Karakteren 5 25,0 14,4 15,7 Karakteren 6 0,0 1,9 2,5 Matematikk Vg2P studieforberedende eksamen Sammenlignet geografisk Karakteren 1 18,2 8,9 14,9 Karakteren 2 36,4 26,4 27,3 Karakteren 3 27,3 30,6 28,2 Karakteren 4 18,2 23,4 21,7 Karakteren 5 0,0 9,8 7,2 Karakteren 6 0,0 0,9 0,6 Side 11 av 21 Ståstedsanalyse for oktober 2010

12 Karakterer yrkesfaglig Fordelt på periode Offentlig Alle trinn Begge kjønn Videregående opplæring Side 12 av 21 Ståstedsanalyse for oktober 2010

13 Sammenlignet geografisk Norsk yrkesfaglig eksamen Sammenlignet geografisk Karakteren 1 3,0 3,7 Karakteren 2 24,1 20,4 Karakteren 3 38,6 37,2 Karakteren 4 24,1 25,7 Karakteren 5 8,4 11,7 Karakteren 6 1,8 1,2 Norsk yrkesfaglig standpunkt Sammenlignet geografisk Karakteren 1 0,6 1,3 1,8 Karakteren 2 28,6 16,1 17,1 Karakteren 3 29,9 36,4 36,4 Karakteren 4 28,6 33,3 32,0 Karakteren 5 11,7 12,3 12,2 Karakteren 6 0,6 0,5 0,6 Side 13 av 21 Ståstedsanalyse for oktober 2010

14 Matematikk Vg1T yrkesfaglig eksamen Sammenlignet geografisk Karakteren 1 10,0 Karakteren 2 22,8 Karakteren 3 24,2 Karakteren 4 22,4 Karakteren 5 18,7 Karakteren 6 1,8 Matematikk Vg1T yrkesfaglig standpunkt Sammenlignet geografisk Karakteren 1 4,6 3,9 Karakteren 2 19,3 23,2 Karakteren 3 28,4 24,9 Karakteren 4 24,8 24,3 Karakteren 5 15,6 19,5 Karakteren 6 7,3 4,3 Matematikk Vg1P yrkesfaglig eksamen Sammenlignet geografisk Karakteren 1 14,3 14,1 17,5 Karakteren 2 42,9 35,2 27,0 Karakteren 3 17,9 25,6 22,9 Karakteren 4 21,4 16,1 18,4 Karakteren 5 3,6 7,5 11,6 Karakteren 6 0,0 1,5 2,6 Matematikk Vg1P yrkesfaglig standpunkt Sammenlignet geografisk Karakteren 1 10,2 7,0 8,1 Karakteren 2 24,6 30,1 28,8 Karakteren 3 28,7 25,4 26,0 Karakteren 4 20,4 19,1 21,0 Karakteren 5 12,0 14,4 13,4 Karakteren 6 4,2 4,0 2,7 Side 14 av 21 Ståstedsanalyse for oktober 2010

15 Resultater faglig læring yrkesfag Resultater faglig læring yrkesfag Antall elever som avsluttet fag- og svennebrev med resultatet: Ikke bestått Bestått Bestått meget godt Ev. kommentarer om endringer og trender i faglige resultater de siste årene: Antall elever på trinnet Ev. resultater fra andre kartleggingsprøver eller resultater for andre elevgrupper: Side 15 av 21 Ståstedsanalyse for oktober 2010

16 D. Ansattes vurdering av n opp mot tegn på god praksis I denne delen finnes en oppsummering av de ansattes vurdering av ns læringsmiljø og elevenes læring opp mot en ideell situasjon. Dataene er samlet inn ved at (et utvalg av) de ansatte har tatt stilling til en rekke påstander som beskriver tegn på god praksis og sammenliknet disse med arbeidshverdagen på egen. Vurderingen av ns ståsted er market slik: Grønn: Skolens praksis er tilfredsstillende. Gul: Skolens praksis må bedres. Rød: Skolens praksis må endres - tiltak er nødvendig. For å krysse grønt bør forholdene være jevnt over gode, men ikke nødvendigvis perfekte. Under finnes et sett av obligatoriske påstander. Påstandene er samlet under 5 overskrifter: 1. Faglig og sosial læring 2. Gjennomføring 3. Lære å lære og motivasjon 4. Tilpasset opplæring og vurdering 5. Miljø De ansatte har bare tatt stilling til påstander som er relevant for den aktuelle typen. Datagrunnlag Antall som har svart på undersøkelsen Ledere Ansatte Ståstedsanalysen 09/ Resultater Her kommer resultatene fra de ansattes vurdering på de 5 områdene (eksempel) Oversikt over det endelige settet med påstander som de ansatte tar stilling til fines i egen fil. Faglig og sosial læring Elevene kan løse konflikter på en konstruktiv måte Ståstedsanalysen 09/10 40,3% 53,7% 6,0% Elevene får trening i å samarbeide med ulike medelever Ståstedsanalysen 09/10 64,7% 33,8% 1,5% Lærerne formidler ns verdigrunnlag og levendegjør verdiene i hverdagen Ståstedsanalysen 09/10 57,4% 38,2% 4,4% Lærerne på n tar også ansvar for de elevene de selv ikke underviser Ståstedsanalysen 09/10 37,7% 58,0% 4,3% Elevene får kunnskap om demokratiske verdier og institusjoner Ståstedsanalysen 09/10 54,0% 42,9% 3,2% Opplæringen ved vår gir elevene gode forutsetninger for å delta aktivt i samfunnet både politisk og sosialt Ståstedsanalysen 09/10 40,6% 53,1% 6,3% Side 16 av 21 Ståstedsanalyse for oktober 2010

17 Skolen har et vel fungerende elevråd Ståstedsanalysen 09/10 19,4% 53,7% 26,9% Skolen legger til rette for fysisk aktivitet hver dag for alle elever Ståstedsanalysen 09/10 7,5% 49,3% 43,3% Opplæringen på vår utvikler elevens evne til å tyde og tolke et komplekst samfunn Ståstedsanalysen 09/10 24,2% 68,2% 7,6% Elevene benytter samme type verktøy og metoder i opplæringa som de skal bruke i arbeidslivet eller ved videre studier Ståstedsanalysen 09/10 43,3% 44,8% 11,9% Elevene bruker jevnlig digitale verktøy i alle fag Ståstedsanalysen 09/10 50,0% 39,7% 10,3% Elevene kan vurdere og bruke den informasjonen de finner digitalt Ståstedsanalysen 09/10 29,4% 61,8% 8,8% Elevene får god innføring i hva som kreves av dem som lærlinger Ståstedsanalysen 09/10 62,9% 30,6% 6,5% Elevene får erfare ulike muntlige aktiviteter hver dag Ståstedsanalysen 09/10 43,1% 50,8% 6,2% Elevene bruker bedrifter/virksomheter utenfor n som lærearena Ståstedsanalysen 09/10 62,1% 33,3% 4,5% Tilbakemeldingen på våre elever fra praksisbedrifter er positiv Ståstedsanalysen 09/10 66,1% 32,3% 1,6% Elevene benytter og trener på regning i alle fag Ståstedsanalysen 09/10 25,0% 53,1% 21,9% Elevene er godt rustet til å møte faglige utfordringer i videre studier Ståstedsanalysen 09/10 32,4% 61,8% 5,9% På foreldremøter og i konferansetimer diskuterer vi ofte måten det undervises på og hva som fører til god læring for elevene Ståstedsanalysen 09/10 29,0% 58,1% 12,9% Skolen bruker lokalmiljøet og ressurspersoner omkring n aktivt i undervisningen Ståstedsanalysen 09/10 33,8% 51,5% 14,7% Gjennomføring Elever som begynner å få høyt fravær følges tett opp av lærere og ledere Ståstedsanalysen 09/10 56,5% 43,5% 0,0% Vi har oversikt over om elever som søker om læreplass har fått plass eller ikke Ståstedsanalysen 09/10 64,5% 32,3% 3,2% Skolen jobber tett sammen med formidlingstjenesten for lærlinger og OT. for å forebygge frafall Ståstedsanalysen 09/10 43,5% 48,4% 8,1% Side 17 av 21 Ståstedsanalyse for oktober 2010

18 Skolen har et godt system for lese og skriveopplæring Ståstedsanalysen 09/10 17,2% 62,5% 20,3% Lære å lære og motivasjon Elevene får trening i å vurdere hvordan de best lærer og hva de har lært Ståstedsanalysen 09/10 36,2% 56,5% 7,2% Elevene tar medansvar for at læringa foregår på en måte som fører til faglig fremgang og utvikling for dem selv Ståstedsanalysen 09/10 24,2% 66,7% 9,1% Skolen gjennomfører planlagte elevsamtaler Ståstedsanalysen 09/10 85,3% 14,7% 0,0% Elevene benytter arbeidsplaner og planlegger egen tid til oppgaver/lekser Ståstedsanalysen 09/10 29,4% 63,2% 7,4% I elevsamtalen diskuterer vi den enkelte elevs læringsresultater, forbedringsområder og videre utvikling Ståstedsanalysen 09/10 78,1% 18,8% 3,1% Elevene benytter arbeidsplaner som er utarbeidet av elever og lærere i fellesskap Ståstedsanalysen 09/10 41,2% 47,1% 11,8% Elevene er motiverte og viser utholdenhet i det faglige arbeidet Ståstedsanalysen 09/10 14,7% 75,0% 10,3% Tilpasset opplæring og vurdering Elever med svake faglige forutsetninger får utfordringer og opplever mestring Ståstedsanalysen 09/10 46,4% 43,5% 10,1% Elever med sterke faglige forutsetninger får oppgaver de kan bryne seg på Ståstedsanalysen 09/10 36,2% 50,7% 13,0% Elevene benytter arbeidsformer og læremidler som er tilpasset deres styrker og behov Ståstedsanalysen 09/10 34,3% 56,7% 9,0% Elevene får vurdering av arbeid og oppnådde læringsmål underveis Ståstedsanalysen 09/10 69,6% 29,0% 1,4% På vår er det vanligvis god spredning på karakterene i fag uten eksamen Ståstedsanalysen 09/10 57,8% 40,6% 1,6% Miljø Elevene har venner og trives godt på n Ståstedsanalysen 09/10 84,8% 15,2% 0,0% Skolens rutiner for å forebygge mobbing / trakassering er godt kjent blant elever og ansatte Ståstedsanalysen 09/10 43,9% 47,0% 9,1% De voksne er til stede og synlige i friminuttene Side 18 av 21 Ståstedsanalyse for oktober 2010

19 Ståstedsanalysen 09/10 23,8% 41,3% 34,9% Både elever og lærere kommer presis til timen Ståstedsanalysen 09/10 13,4% 74,6% 11,9% Når noe går i stykker eller blir ødelagt repareres det med en gang Ståstedsanalysen 09/10 3,0% 50,0% 47,0% Side 19 av 21 Ståstedsanalyse for oktober 2010

20 E. Resultater fra andre frivillige eller lokale undersøkelser En del r gjennomfører andre undersøkelser enn de som er obligatorisk i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. I del E kan man sammenstille informasjon fra slike lokale undersøkelser som grunnlag for vurdering av ns nåværende praksis. Det skal ikke trekkes konklusjoner om ns ståsted basert på disse resultatene alene. Skolen har gjennomført lærerundersøkelsen Ev. resultater fra lærerundersøkelsen kommenteres: Andel i % Skolen har gjennomført foreldreundersøkelsen/lokal brukerundersøkelse Andel i % Ev. resultater fra foreldre- eller brukerundersøkelser kommenteres: Skolen har gjennomført organisasjon/arbeidsmiljøundersøkelse blant de ansatte Andel i % Ev. resultater fra slike undersøkelser kommenteres. Legg spesielt vekt på de ansattes vurdering av ledelse, samarbeid og tidligere utviklingsarbeid på n: Organisasjonsanalysen viser at vi bør bli bedre på disse områdene: Pedagogisk ledelse Involvere de ansatte Vi har endringskapasitet, men kan bli bedre på å gjennomføre endringer Kunnskapsdeling Ev. annen informasjon fra lokale undersøkelser: Side 20 av 21 Ståstedsanalyse for oktober 2010

21 F. Skolens samlede vurdering og valg av satsingsområde De ansattes egenvurdering i del D drøftes i lys av annen tilgjengelig informasjon om n. Viktige momenter fra diskusjonen oppsummeres i tabellen nedenfor. En liten gruppe tar hovedansvar for å velge ut ett eller noen få områder n skal gripe fatt i for å forbedre praksis og for å lykkes med systematisk endringsarbeid. Ledelse, samhandling, ressursfordeling, kompetanseutvikling og bruk av fellestid er eksempler på slike forhold. Gruppens konklusjoner legges fram for ledelsen på n for å sikre forankring. Hovedmomenter fra diskusjon av ansattes vurdering (del D) sett opp mot annen informasjon om n (del A, C, D og E): Beskriv kort hvordan personalet har vært involvert i diskusjonen Andel av de ansatte som deltok: Arbeid på de ulike trinnene og i ns fellestid: Konklusjoner Skolens prioriterte utfordringer i neste periode: Sterke sider som n kan bygge på: Utfordringer på organisasjonsnivå som påvirker det pedagogiske arbeidet: Systematisk arbeid med utforming og gjennomføring av tiltak: Forankring hos ns nøkkelaktører Ja Nei Samlet vurdering av ns ståsted og valg av hovedutfordring (del E) er drøftet med ansatte og tillitsvalgte (kun tillitsvalgte) Samlet vurdering av ns ståsted og valg av hovedutfordring (del E) er drøftet med eier X X Den samlede vurderingen av ns ståsted er drøftet i elevrådet Den samlede vurderingen av ns ståsted er drøftet i FAU X X Symbolforklaring Tall er unntatt offentlighet Tall er ikke publisert på valgt visning av rapporten Tall skal finnes, men mangler Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år Side 21 av 21 Ståstedsanalyse for oktober 2010

A Faktaopplysninger om skolen. Ståstedsanalyse videregående skoler. Kunnskapsløftet fra ord til handling 1

A Faktaopplysninger om skolen. Ståstedsanalyse videregående skoler. Kunnskapsløftet fra ord til handling 1 Ståstedsanalyse videregående skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering. Hele personalet involveres i en vurdering av skolens praksis

Detaljer

Ståstedsanalyse for [Skolenavn] skole

Ståstedsanalyse for [Skolenavn] skole Ståstedsanalyse for Grunn Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av basert vurdering jf. 2-1 i forskriften til opplæringsloven og 2-1 i forskriften

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

Ståstedsanalyse for Herøy Sentralskole 2010

Ståstedsanalyse for Herøy Sentralskole 2010 Ståstedsanalyse for Herøy 2010 Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering jf. 2-1 i forskriften til opplæringsloven og

Detaljer

Generelle betraktninger.

Generelle betraktninger. Ståstedsanalysen Undersøkelsen er besvart av ledelse og lærere/medarbeidere på utdanningsgruppene på Kjelle. Denne rapporten baserer seg på sammenlikning av tallene for ståstedsanalyse 04/05. Tallene for

Detaljer

Vurdering på barnetrinnet. Nå gjelder det

Vurdering på barnetrinnet. Nå gjelder det Vurdering på barnetrinnet Nå gjelder det 2 Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående opplæring endret. Denne brosjyren

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2008) - Kjelle videregående skole

Elevundersøkelsen (2007-2008) - Kjelle videregående skole Nedenfor følger en analyse av årets elevundersøkelse. Vi mener prikkesystemet gjør det vanskelig å finne gode svar på flere av spørsmålene, da der er umulig å si frekvensfordelingen av de svarene som er

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE 2015 Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning...

Detaljer

Risør kommunestyre. 26. mars 2015. v/utdanningsdirektør Karen Junker Fylkesmannen i Aust-Agder

Risør kommunestyre. 26. mars 2015. v/utdanningsdirektør Karen Junker Fylkesmannen i Aust-Agder Risør kommunestyre 26. mars 2015 v/utdanningsdirektør Karen Junker Fylkesmannen i Aust-Agder Formålet med opplæringen Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører

Detaljer

Skolebilde for Bjørklund skole skoleåret 2014 2015

Skolebilde for Bjørklund skole skoleåret 2014 2015 Del I Side 1 Skolebilde for Bjørklund skole skoleåret 2014 2015 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Elever 2012 62 2013 44 2014 47 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/6959-12 Knut Olav Dypvik 90405148 07.05.2013

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/6959-12 Knut Olav Dypvik 90405148 07.05.2013 Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734 Steinkjer Att. Ragnhild Sperstad Lyng Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/6959-12 Knut Olav Dypvik 90405148

Detaljer

EVALUERING Den gode skole i Sigdal 2007-2010

EVALUERING Den gode skole i Sigdal 2007-2010 EVALUERING Den gode skole i Sigdal 2007-2010 Våren 2007 ble det utformet felles utviklingsmål for Sigdalsskole. Alle interessegruppene i skolen; lærere, elever, rektoret, foreldre og politikere utformet

Detaljer

LP-modellen som utviklingsarbeid i skolen

LP-modellen som utviklingsarbeid i skolen Høgskolen i Hedmark LP-modellen som utviklingsarbeid i skolen Anne-Karin Sunnevåg Nordisk LP- konferanse Hamar 30.-31.10.08 Hvorfor utviklingsarbeid? Kunnskapsløftet og Stortingsmelding nr. 30 har begge

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2001 A20 Jan Samuelsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2001 A20 Jan Samuelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2001 A20 Jan Samuelsen RAPPORTERING AV RESULTATER RÅDMANNENS FORSLAG: Følgende plan legges til grunn for rapportering av resultater i skolene:

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2371-4 Arkiv: A10 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGEN 2010

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2371-4 Arkiv: A10 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGEN 2010 Saksfremlegg Saksnr.: 08/2371-4 Arkiv: A10 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGEN 2010 Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Vurderingsbidrag

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Vurderingsbidrag Vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Lesing, skriftlige tekster Trinn: 1.trinn Tidsramme: 1 måned ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging Konkretisering

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Rapport skole: Hersleb

Rapport skole: Hersleb Totalresultat for satsingsområde: Spørsmål 4 (1 3) IKT 37 23 12 28 32 22 13 34 42 23 14 20 27 22 13 38 46 26 4 24 33 25 6 36 38 20 25 17 21 20 19 40 Utsagn 1 Spørsmål 4.1 I hvilken grad bruker du PC på

Detaljer

Bratsberg skole. Arbeidsløype spesialpedagogikk

Bratsberg skole. Arbeidsløype spesialpedagogikk Bratsberg skole Arbeidsløype spesialpedagogikk Innhold Frister Fra bekymring til tiltak Kartlegging vi kan gjennomføre ved skolen IOP Mistanke om vold/ overgrep i hjemmet Faser i arbeidet med barn som

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 52%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 52% Skolerapport Antall besvarelser: 232 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 52% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Nyheter høsten 2015 Fra og med høsten 2015 starter Elevundersøkelsen med en introduksjonstekst til elevene om formålet med og premissene for undersøkelsen,

Detaljer

Rapport skole: Bjørnholt skole (gs)

Rapport skole: Bjørnholt skole (gs) Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 71 22 5 2 68 23 7 2 66 23 9 3 64 23 9 3 61 26 7 6 54 31 12 3 56 24 15 5 62 25 8 5 Utsagn 1 Spm

Detaljer

Kastellet skole Positivt skolemiljø Det er mitt valg

Kastellet skole Positivt skolemiljø Det er mitt valg Kastellet skole Positivt skolemiljø Det er mitt valg Hva skal jeg snakke om Kastellet skole «Det er mitt valg» opplæringsprogram om skolemiljø, sosiale ferdigheter og forebyggende arbeid på Kastellet skole

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 205 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 7. juni

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN I OPPLAND FYLKEKOMMUNE. ELEVER

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN I OPPLAND FYLKEKOMMUNE. ELEVER RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN I OPPLAND FYLKEKOMMUNE. ELEVER Utdrag fra retningslinjer fastsatt av fylkesopplæringssjefen etter drøfting med de tillitsvalgte. Innhold: Styringsdokumenter Skriftlig

Detaljer

Skolebilde for Gran ungdomsskole skoleåret 2014 2015

Skolebilde for Gran ungdomsskole skoleåret 2014 2015 Del I Side 1 Skolebilde for Gran ungdomsskole skoleåret 2014 2015 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Elever 2012 255 2013 270 2014 267 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Brukerundersøkelsen er anonym, og vi ber om at alle svarer slik at resultatet av denne undersøkelsen blir riktig. Dere må levere skjemaet senest.

Brukerundersøkelsen er anonym, og vi ber om at alle svarer slik at resultatet av denne undersøkelsen blir riktig. Dere må levere skjemaet senest. FORSLAG BRUKERUNDERSØKELSE FOR FORELDRE Barnehageåret nærmer seg slutten. Vi vil gjerne høre hva dere foreldre mener om det tilbudet barna får her i barnehagen, og ønsker å bruke deres svar i arbeidet

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 19 33 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

VEILEDER FOR KLASSENS TIME VED THOR HEYERDAHL VGS

VEILEDER FOR KLASSENS TIME VED THOR HEYERDAHL VGS VEILEDER FOR KLASSENS TIME VED THOR HEYERDAHL VGS Innholdsfortegnelse 1 RAMMER FOR GJENNOMFØRING AV KLASSENS TIME.... 3 2 MÅLSETTING MED KLASSENS TIME.... 3 3 PRIORITERTE TEMAER SOM SKAL BERØRES I KLASSENS

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

ARBEIDSBOKA Kapittel 1 NN kommune

ARBEIDSBOKA Kapittel 1 NN kommune ARBEIDBOKA Kapittel 1 NN kommune Hvordan bruke ARBEIDBOKA? il hver samling blir det tilrettelagt et nytt kapittel i arbeidsboka som kommunene og fylkeskommunen kan bruke som utgangspunkt for eget utviklingsarbeid

Detaljer

Verdal kommune Formannskapet 15.06.06 sak 063/06 Brukerundersøkelse 2006 vedlegg 1-18 5,2 5,1 5,0 5,0 5,4. Verdal Snitt nettverk Høyest nettverk

Verdal kommune Formannskapet 15.06.06 sak 063/06 Brukerundersøkelse 2006 vedlegg 1-18 5,2 5,1 5,0 5,0 5,4. Verdal Snitt nettverk Høyest nettverk 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,0 2,0 1,0 Profil. Gjennomsnittlig brukertilfredshet barnehage 5,3 5,5 5,2 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 5,0 5,1 5,3 5,1 5,4 5,4 4,9 5,2 4,8 4,7 Gjennomsnitt Resultat for Trivsel Brukermedvirkning

Detaljer

Studiedag om mobbing

Studiedag om mobbing Studiedag om mobbing Prosess Innled med et foredrag om mobbing for eksempel «Hvordan håndterer vi mobbesaker» og «Observasjon» Bruk kafebordmetoden jf. metodisk tips Vær nøye på å beregne tiden Bruk forslagene

Detaljer

Bakgrunn for Kunnskapsløftet

Bakgrunn for Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet Bakgrunn for Kunnskapsløftet Internasjonale undersøkelser viste at norske elever hadde dårlige faglige resultater i forhold til de ressursene vi bruker på utdanning i Norge Store forskjeller

Detaljer

Value added-indikatoren: Et nyttig verktøy i kvalitetsvurdering av skolen?

Value added-indikatoren: Et nyttig verktøy i kvalitetsvurdering av skolen? Value added-indikatoren: Et nyttig verktøy i kvalitetsvurdering av skolen? Kortversjon av SSBs rapport 42/2011 Behov for value added-indikatorer på grunn av økt interesse for skolens resultatkvalitet De

Detaljer

Tilstandsrapport videregående opplæring i Nordland 2014. Kari Mette Aas, Eksamensleder

Tilstandsrapport videregående opplæring i Nordland 2014. Kari Mette Aas, Eksamensleder Tilstandsrapport videregående opplæring i Nordland 2014 Kari Mette Aas, Eksamensleder 3 februar 2015 De beste nyhetene 2014 Andelen av elevkullet fra 2008 som har fullført og bestått på normert tid, gikk

Detaljer

Hvordan barn opplever møte med andre, vil påvirke barns oppfatning av seg selv. (Rammeplanen s. 13)

Hvordan barn opplever møte med andre, vil påvirke barns oppfatning av seg selv. (Rammeplanen s. 13) 1 Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne. I barnehagen må alle få oppleve hverdager som er preget

Detaljer

Handlingsplan for et godt læringsmiljø ved Sandvollan skole

Handlingsplan for et godt læringsmiljø ved Sandvollan skole Handlingsplan for et godt læringsmiljø ved Sandvollan skole Kunnskap: Vi vil ha en skole der elevene tilegner seg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter, og hvor alle får utvikle sine evner og stimuleres

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Tabellene viser kun resultater for obligatoriske spørsmål, dvs spørsmål som er stilt til alle elevene. Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2010 Vår 2010 405996

Detaljer

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne før

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Trives du på skolen? 4,6. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Trives du på skolen? 4,6. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Høyeste skåre er: 5 Trivsel Trives du på skolen? 4,6 Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene?

Detaljer

Rapport skole: Sælen oppveksttun

Rapport skole: Sælen oppveksttun Totalresultat for satsingsområde: Digital kompetanse 36 35 24 5 37 34 24 4 35 34 26 4 30 33 31 6 28 29 37 6 34 37 24 5 35 33 27 4 32 36 28 5 27 34 33 6 25 31 40 5 38 41 19 4 46 32 16 6 47 34 16 4 37 33

Detaljer

VISJON: PEDAGOGISK PLATTFORM

VISJON: PEDAGOGISK PLATTFORM VISJON: ET GODT STED Å VÆRE ET GODT STED Å LÆRE PEDAGOGISK PLATTFORM Ved Ener har vi trygghet, trivsel og kunnskap som mål fordi vi mener at et trygt miljø preget av klare grenser og trivsel fremmer læring.

Detaljer

NASJONALE PRØVER 2015. En presentasjon av resultatene til 5.trinn ved Jåtten skole, skoleåret 2015-16

NASJONALE PRØVER 2015. En presentasjon av resultatene til 5.trinn ved Jåtten skole, skoleåret 2015-16 NASJONALE PRØVER 2015 En presentasjon av resultatene til 5.trinn ved Jåtten skole, skoleåret 2015-16 Gjennomføring av nasjonale prøver 2015 Nasjonale prøver for 5.trinn ble gjennomført i oktober 2015.

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn

Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Sagvåg skule Vår 2008 63 61 96,83 06.05.2008 Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn Gutt Jente Er du gutt eller jente? 27 34 Trivsel

Detaljer

Stegark sosial kompetanse

Stegark sosial kompetanse Stegark sosial kompetanse Empati kjenne igjen og skille mellom egne og andres følelser. Kunne lytte, ta hensyn og se ting fra andres ståsted. Positiv selvhevdelse kunne ta kontakt med andre på en hensiktsmessig

Detaljer

Vurderingsrapport Garderåsen skole uke 17/2015

Vurderingsrapport Garderåsen skole uke 17/2015 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Garderåsen skole uke 17/2015 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet Rektor: Bodil Alice Kroken Adresse: Garderåsveien 202, 1900 Fetsund E-post:

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Lycee Francais Rene Cassin D'Oslo Avd Grunnskole/barnehage Vår 2011 246 210 85,37 18.08.2011 Elevundersøkelsen (2007-2011) Bakgrunn

Detaljer

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2009/2010 Kap. 3: Planer Side 1

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2009/2010 Kap. 3: Planer Side 1 Ambjørnrød skole 2009/2010 Kap. 3: Planer Side 1 Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KVIKNE SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KVIKNE SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KVIKNE SKOLE 1. Avdekking av mobbing. 1.1 Vi skal ha en årlig mobbeundersøkelse hvert år - 5.- 10.klasse gjennomfører Elevinspektørene, som er en undersøkelse på nettet som alle

Detaljer

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Arbeidstid Medlemsundersøkelse 7. 19. mai 2014 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 19. mai 2014 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1024 Utvalg:

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

ET INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØ SOM FORUTSETNING FOR LÆRING FOR ALLE ELEVER 8.4.16

ET INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØ SOM FORUTSETNING FOR LÆRING FOR ALLE ELEVER 8.4.16 ET INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØ SOM FORUTSETNING FOR LÆRING FOR ALLE ELEVER 8.4.16 FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane og

Detaljer

Ask barnehage. Forventninger fra foreldre til barnehage, fra barnehage til foreldre. Et barn. er laget av hundre. Barnet har.

Ask barnehage. Forventninger fra foreldre til barnehage, fra barnehage til foreldre. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. Ask barnehage Forventninger fra foreldre til barnehage, fra barnehage til foreldre Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke og å snakke

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

VELKOMMEN SOM ELEV HOS OSS

VELKOMMEN SOM ELEV HOS OSS VELKOMMEN SOM ELEV HOS OSS "Mangfold, mestring, læring" Polarsirkelen videregående skole "STOR I NORD" VELKOMMEN SOM ELEV VED POLARSIRKELEN VGS Vi takker deg for at du har søkt skoleplass ved skolen vår,

Detaljer

Mat og livsstil 2. Aktuelle kompetansemål. Beskrivelse av opplegget. Utstyr ARTIKKEL SIST ENDRET: 01.08.2016. Årstrinn: 8-10.

Mat og livsstil 2. Aktuelle kompetansemål. Beskrivelse av opplegget. Utstyr ARTIKKEL SIST ENDRET: 01.08.2016. Årstrinn: 8-10. Mat og livsstil 2 I dette undervisningsopplegget bruker en regning som grunnleggende ferdighet i faget mat og helse. Regning blir brukt for å synliggjøre energiinnholdet i en middagsrett laget på to ulike

Detaljer

Elevvurdering i skolen. Utdanningsforbundets politikk.

Elevvurdering i skolen. Utdanningsforbundets politikk. Elevvurdering i skolen Utdanningsforbundets politikk www.utdanningsforbundet.no 2 www.utdanningsforbundet.no Skal fremme læring og utvikling Utdanningsforbundet mener at formålet med vurdering må være

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2012)

Elevundersøkelsen (2007-2012) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

Plan for arbeid mot mobbing og krenkende atferd Skoger skole

Plan for arbeid mot mobbing og krenkende atferd Skoger skole Plan for arbeid mot mobbing og krenkende atferd Skoger skole 12.08.2015 Skoger skole 1 Innhold 2 Henvisning til lovverk... 2 3 Definisjon av mobbing... 2 4 Forebyggende arbeid mot mobbing og krenkende

Detaljer

Grong kommune 7871 Grong TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Grong kommune Grong barne- og ungdomsskole

Grong kommune 7871 Grong TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Grong kommune Grong barne- og ungdomsskole Grong kommune 7871 Grong TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Grong kommune Grong barne- og ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Grong kommune Grong

Detaljer

LP-modellen hovedelementer og resultater. Thomas Nordahl Horsens 28.01.10 og København 29.01.10

LP-modellen hovedelementer og resultater. Thomas Nordahl Horsens 28.01.10 og København 29.01.10 LP-modellen hovedelementer og resultater Thomas Nordahl Horsens 28.01.10 og København 29.01.10 Utfordringer i grunnskolen Danske elever skårer relativt dårlig på internasjonale undersøkelser sett i forhold

Detaljer

Zippys venner. Forankring og organisering i skolen.

Zippys venner. Forankring og organisering i skolen. Zippys venner - et skoleprogram for 1.-4. trinn som gir økt mestring og bedre læringsmiljø Forankring og organisering i skolen. Barn og unge tilbringer en stor del av livet på skolen. Det er i dag større

Detaljer

Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2017 09.01.2018 Høst 2016 21.09.2017 Høst 2015 21.09.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Detaljer

Prosent. Det går likare no! Svein H. Torkildsen, NSMO

Prosent. Det går likare no! Svein H. Torkildsen, NSMO Prosent Det går likare no! Svein H. Torkildsen, NSMO Enkelt opplegg Gjennomført med ei gruppe svakt presterende elever etter en test som var satt sammen av alle prosentoppgavene i Alle Teller uansett nivå.

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Kragerø videregående skole - Vår 2009 Vår 2009 172 144 83,72 12.05.2009 Kragerø videregående skole - Vår 2008 Vår 2008 192 134

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 544 415 76,29 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 501 439 87,62 15.05.2008 06:39:27 Vår 2007 Vår 2007 509

Detaljer

Når foreldre møter skolen

Når foreldre møter skolen Når foreldre møter skolen I dette forskningsprosjektet skal vi undersøke relasjonene mellom foreldre, lærere og skole. Dette er et felt som er lite undersøkt, og som det derfor er viktig å få mer kunnskap

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Rennesøy skule (Høst 2015) Høst Rennesøy skule (Høst 2013) Høst ,4

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Rennesøy skule (Høst 2015) Høst Rennesøy skule (Høst 2013) Høst ,4 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2015 02.02.2016 Høst 2014 30.06.2015 Høst 2013 30.06.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Detaljer

07.05.2013. Elev får. tilfredsstillende utbytte av undervisningen. Elev får ikke. tilfredsstillende utbytte av undervisningen

07.05.2013. Elev får. tilfredsstillende utbytte av undervisningen. Elev får ikke. tilfredsstillende utbytte av undervisningen 1 Sentrale prinsipper i Likeverdsprinsippet Likeverdig opplæring er ikke en opplæring som er lik, men Lærer, en opplæring eleven selv som tar hensyn til at elevene er ulike. Inkluderende opplæring En konsekvens

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Opplæringsloven 5-4. Unni Dagfinrud Seniorrådgiver 04.05.2016

Opplæringsloven 5-4. Unni Dagfinrud Seniorrådgiver 04.05.2016 Opplæringsloven 5-4 Unni Dagfinrud Seniorrådgiver 04.05.2016 Opplæringsloven 1-3 Tilpasset opplæring og tidlig innsats Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Vi vil bidra til å skape et godt fysisk og psykososialt oppvekstmiljø som fremmer helse, trivsel og læring for elevene ved Eidebakken skole. Januar 1997 Revidert våren 2009 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing ved Høyland ungdomsskole

Handlingsplan mot mobbing ved Høyland ungdomsskole Handlingsplan mot mobbing ved Høyland ungdomsskole August 2016 Arbeid mot mobbing Innhold: 1. Begrepsavklaring 2. Tiltak forebygging 3. Avdekking av mobbing 4. Hva gjør du når du oppdager at en elev blir

Detaljer

Årsplan i valgfaget medier og informasjon 2015/16

Årsplan i valgfaget medier og informasjon 2015/16 Årsplan i valgfaget medier og informasjon 2015/16 Lærer: Ståle Tangset Formål Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom

Detaljer

Vurdering. Hva, hvordan, hvorfor

Vurdering. Hva, hvordan, hvorfor Vurdering Hva, hvordan, hvorfor Program for dagene Vurdering, testing og kvalitetssikring av matematikkundervisning og matematikklæring Med utgangspunkt i læreplanen, læreboka, Arbeidsmåter sammen med

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Gudeberg skole

Handlingsplan mot mobbing på Gudeberg skole Handlingsplan mot mobbing på Gudeberg skole Trivsel - Ansvar - Vekst DEFINISJON PÅ MOBBING: En person blir mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for handlinger som

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2013 2013 2012 2011 Ansatte Relevant 1. Faglig og personlig

Detaljer

Unge Utforskere viser vei! Karin Gustavsen Barn og Unges Samfunnslaboratorium https://www.samfunnslab.com

Unge Utforskere viser vei! Karin Gustavsen Barn og Unges Samfunnslaboratorium https://www.samfunnslab.com Unge Utforskere viser vei! Karin Gustavsen Barn og Unges Samfunnslaboratorium https://www.samfunnslab.com. Barn og Unges Samfunnslaboratorium Hva: Hvorfor: Barn og Unge som utforskere med vekt på samfunnsutforskning.

Detaljer

Velkommen til Svensedammen skole. Læring Trivsel - Utvikling

Velkommen til Svensedammen skole. Læring Trivsel - Utvikling Velkommen til Svensedammen skole Læring Trivsel - Utvikling Svensedammen skole Buskeruds største ungdomsskole med over 500 elever og ca 50 ansatte. Skolen åpnet i 1883, ble ytterligere utvidet i 1997 og

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Engelsk GLU 1-7 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Innledning

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert - 8. - 9. - 10. Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Vurdering og klagebehandling standpunktkarakterer i grunnskolen. Arnulf Ingerøyen og Svein Arild Jakobsen

Vurdering og klagebehandling standpunktkarakterer i grunnskolen. Arnulf Ingerøyen og Svein Arild Jakobsen Vurdering og klagebehandling standpunktkarakterer i grunnskolen Arnulf Ingerøyen og Svein Arild Jakobsen Hvorfor ta opp temaet vurdering og klagebehandling av standpunktkarakterer? Utgangspunkt den store

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALEN INNLEDNING. GJENNOMFØRING Obligatorisk. Planlegging og forberedelse. Systematisk. Godkjent August 2010 Evaluert/revidert: 06/12,

MEDARBEIDERSAMTALEN INNLEDNING. GJENNOMFØRING Obligatorisk. Planlegging og forberedelse. Systematisk. Godkjent August 2010 Evaluert/revidert: 06/12, INNLEDNING MEDARBEIDERSAMTALEN Det er vanlig å definere medarbeidersamtalen som er samtale mellom en ansatt og leder som er planlagt, forberedt, periodisk tilbakevendende, forpliktende og fortrolig. Samtalen

Detaljer

Før du søker og finansiering. Ofte stilte spørsmål. Hvem kan delta på videreutdanning? Last ned som PDF. Skriv ut. Sist endret: 08.06.

Før du søker og finansiering. Ofte stilte spørsmål. Hvem kan delta på videreutdanning? Last ned som PDF. Skriv ut. Sist endret: 08.06. Ofte stilte spørsmål Last ned som PDF Skriv ut Sist endret: 08.06.2016 1. Før du søker og finansiering 2. Søknadsprosess og opptak 3. Gjennomføring og eksamen Før du søker og finansiering Hvem kan delta

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte for neste års 3. trinn Skoleåret 2016/17

Velkommen til informasjonsmøte for neste års 3. trinn Skoleåret 2016/17 Velkommen til informasjonsmøte for neste års 3. trinn Skoleåret 2016/17 Program Hva skjer på møtet: Informasjon om Bussing Organisering Oppstart Pedagogisk plattform Du kan stille spørsmål underveis eller

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 52%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 52% Barnehagerapport Antall besvarelser: 7 BRUKERUNDERSØKELSEN 206 Svarprosent: 52% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 4. mars 206,

Detaljer

Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018. Gjelder for skoleåret 2017 2018. Side 1. Oppdatert 25.08.2016

Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018. Gjelder for skoleåret 2017 2018. Side 1. Oppdatert 25.08.2016 Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Side 1 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier Studieforberedende og yrkesfaglig opplæring: Studieforberedende opplæring

Detaljer

Nettverksmøte for lederne i de kommunale voksenopplæringene

Nettverksmøte for lederne i de kommunale voksenopplæringene Nettverksmøte for lederne i de kommunale voksenopplæringene Gunvor Thomassen Sør-Trøndelag fylkeskommune 27.04.2016 Opplæring av enslige mindreårige hvilke løsninger fungerer? Utfordringer og muligheter

Detaljer

2013-14. Haugjordet ungdomsskole VALGFAG. 8.trinn

2013-14. Haugjordet ungdomsskole VALGFAG. 8.trinn 2013-14 Haugjordet ungdomsskole VALGFAG 8.trinn Informasjonshefte om valgfag. Høsten 2012 ble det innført valgfag på ungdomsskolen for 8. trinn. Bakgrunnen for nye valgfag er at de skal bidra til økt motivasjon

Detaljer

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Spørsmål fra Elevundersøkelsen for 5. til og med 7. trinn Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på

Detaljer

Vennskap og deltakelse Kompetansesatsing for barnehageansatte i 2012

Vennskap og deltakelse Kompetansesatsing for barnehageansatte i 2012 Vennskap og deltakelse Kompetansesatsing for barnehageansatte i 2012 Innledning og mål Kunnskapsdepartementet har i mange år arbeidet for å videreutvikle barnehagen som en lærende organisasjon. Kvalitetsutvikling

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Utviklingsplan 2015/16. Greveskogen videregående skole

Utviklingsplan 2015/16. Greveskogen videregående skole Utviklingsplan 2015/16 Greveskogen videregående skole Utviklingsmål 1: Øke andelen elever som fullfører og består ytterligere Tiltak: Videreføre arbeidet med å identifisere, kartlegge og følge opp elever

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret 2015-2016. Vasshus skule a

Utviklingsplan skuleåret 2015-2016. Vasshus skule a Utviklingsplan skuleåret 2015-2016 Vasshus skule a Innhald Innleiing s. 3 Oppsummering av læringsmiljø og læringsresultat s. 4 Prioriterte utviklingsområder for skulen s. 5 Mål, milepælar, kompetanse og

Detaljer

Leseplan. Barneskole. Skole: Spt, sykehus - undervisning, 18.05.15. Rektor: Torunn Høgblad Kontaktperson lesing: Grethe Stolpestad

Leseplan. Barneskole. Skole: Spt, sykehus - undervisning, 18.05.15. Rektor: Torunn Høgblad Kontaktperson lesing: Grethe Stolpestad Leseplan Barneskole Skole: Spt, sykehus - undervisning, 18.0.1. Rektor: Torunn Høgblad Kontaktperson lesing: Grethe Stolpestad Skien kommune har hatt et målrettet fokus på lesing som grunnleggende ferdighet

Detaljer