Tor-Helge Allern har meldt forfall og i hans sted bes Svein-Halvard Jørgensen møte.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tor-Helge Allern har meldt forfall og i hans sted bes Svein-Halvard Jørgensen møte."

Transkript

1 Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Nesna, seminarrom G-1030 Dato: Tidspunkt: 09:30 15:30 Det kalles herved inn til møte i Styret for Høgskolen i Nesna mandag 11. mars kl. 09:30 15:30 i høgskolens lokaler på Nesna, seminarrom G-1030 (nybyggets 1. etasje, drama). Kristine Toft Rosland har permisjon for resten av valgperioden og hennes styreverv er overtatt av Siv Almendingen. Tor-Helge Allern har meldt forfall og i hans sted bes Svein-Halvard Jørgensen møte. Evt. andre forfall må meldes til sekretæren snarest på tlf , e-post: Dersom noen av fagforeningene eller studentrådet ønsker å komme med en appell eller lignende før møtet, vil det bli gitt anledning til det. Vel møtt til nytt arbeidsår i styret! Hilsen Styret for Høgskolen i Nesna Aslaug Mikkelsen, styreleder Sven Erik Forfang, sekretær

2 Saksliste Saksnr Innhold U.off SAK 1/13 SAK 2/13 SAK 3/13 Beslutningssaker Godkjennelse av innkalling og dagsorden Godkjennelse av møteprotokoll fra høgskolestyrets møte Endring av valgreglement SAK 4/13 Foreløpig regnskap 2012 SAK 5/13 Statusrapport - OUP - per 1. mars 2013 SAK 6/13 Rapport og planer SAK 7/13 SAK 8/13 Tilsetting av direktør Opplegg for styreseminar/ styremøte og 24. april SAK 9/13 Møteplan - høgskolestyret - høsten 2013 RS 1/13 RS 2/13 Statsbudsjettet for 2013 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Nesna Rapport om målbruk i offentlig tjeneste - HiNesna RS 3/13 Referat fra kvalitetsutvalget RS 4/13 Referat fra møte i kvalitetsutvalget, RS 5/13 Møteprotokoll RS 6/13 Referat fra FoU-utvalget RS 7/13 Protokoll fra valgstyret RS 8/13 Møteprotokoll - Tilsettingsutvalget - adm. (TAP) RS 9/13 IDF referat RS 10/13 IDF referat

3 Beslutningssaker

4 Beslutningssaker

5 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/157-0 Saksbehandler: Sven Erik Forfang Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 1/ Godkjennelse av innkalling og dagsorden Saksopplysninger Forslag til innkalling og dagsorden framgår av omslagssiden til møtedokumentet. Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner innkalling og dagsorden for styrets møte den 11. mars 2013.

6 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/158-0 Saksbehandler: Sven Erik Forfang Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 2/ Godkjennelse av møteprotokoll fra høgskolestyrets møte Saksopplysninger Vedlagt følger møteprotokoll fra HiNe-styrets møte den 22. og 23. november Forslag til vedtak: Møteprotokoll fra HiNe-styrets møte den 22. og 23. november 2012 godkjennes.

7 Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Rica Nidelven hotel, Trondheim Dato: Tidspunkt: Fra kl. 13:00 den til kl. 11:30 den Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Medlem Kristine Toft Rosland Medlem Hallstein Hegerholm Medlem Magnar Solbakk Nestleder Anette Smedseng Medlem Aslaug Mikkelsen Leder Trine Fagervik Medlem Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Barbro Fossland MEDL Inger Aksberg Johansen Janne Sommerseth MEDL Varamedlem Bjørn Audun Risøy MEDL Tor Helge Allern MEDL Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Svein Halvard Jørgensen Tor Helge Allern Rolf Reikvam Bjørn Audun Risøy Siv Almendingen Barbro Fossland Merknader Før møtet var det orientering fra Kvinneuniversitetet i Norden ved Arna Meisfjord og fra representantskapsmøtet for universitets- og høgskolerådet ved rektor Sven Erik Forfang. Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Sven Erik Forfang Rektor Margrete Norheim Prorektor Magne Elstad Økonomi- og personalsjef Øyvind Steinslett Rådgiver

8 Saksliste Saksnr Innhold U.off SAK 54/12 SAK 55/12 SAK 56/12 SAK 57/12 SAK 58/12 SAK 59/12 Beslutningssaker Godkjennelse av innkalling og dagsorden Godkjennelse av møteprotokoll - høgskolestyrets møte den 5. september 2012 Statusrapport - omstillings- og utviklingsprosjekt (OUP) - november 2012 OUP-bærekraftig studieportefølje Studieprogrammet HiNesna Målstruktur for Høgskolen i Nesna SAK 60/12 Kvalitetsrapport SAK 61/12 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Nesna og Kvinneuniversitetet SAK 62/12 Tilsetting av direktør X SAK 63/12 Opprykk til dosent i samfunnsfag X SAK 64/12 Delegasjon - opprettelse av sakkyndig utvlag SAK 65/12 Regnskap 2. tertial 2012 SAK 66/12 Budsjett 2013 Referatsaker RS 62/12 RS 63/12 RS 64/12 RS 65/12 RS 66/12 RS 67/12 RS 68/12 RS 69/12 RS 70/12 Orientering om nytt rammeverk for Riksrevisjonens revisjon Semestervarighet på studieopphold i utlandet og støtte fra Lånekassen Matematikk i lærerutdanningene Avvisning av søknad om akkreditering av mastergradsstudium i profesjonsrettet pedagogikk Samarbeidsavtale mellom HiNe og NJFF Behov for IKT-infrastruktur ved Kunnskapssenteret Helgeland/ Campus Helgeland Samordnet plan for opplæring i bruk av IKT-verktøy Søknadsskjema for FoU-ressurs ved HiNe Referat fra styringsgruppe SAK Nordland RS 71/12 Referat fra idf-møte Møte nr. 7 RS 72/12 IDF referat RS 73/12 RS 74/12 Referat fra møte i tilsettingsutvalget for UF-stillinger, Referat fra møte i internasjonalt utvalg

9

10 Beslutningssaker SAK 54/12 Godkjennelse av innkalling og dagsorden Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner innkalling og dagsorden for styrets møte 22. og 23. november Saksprotokoll i Høgskolestyret Hallstein Hegerholm beklaget at møtet var lagt til Trondheim da ansatte ikke får mulighet til å overvære styremøtet. Dette ble støttet av Rolf Reikvam. Vedtak Enstemmig som innstilt. SAK 55/12 Godkjennelse av møteprotokoll - høgskolestyrets møte den 5. september 2012 Forslag til vedtak: Møteprotokoll fra HiNe-styrets møte den 5. september 2012 godkjennes. Saksprotokoll i Høgskolestyret Vedtak Enstemmig som innstilt. SAK 56/12 Statusrapport - omstillings- og utviklingsprosjekt (OUP) - november 2012 Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna tar statusrapporten per november 2012 for omstillings- og utviklingsprosjektet til orientering med de synspunkter som framkom på møtet. Saksprotokoll i Høgskolestyret Aslaug Mikkelsen fremmet følgende tilleggsforslag: Styret ber de ulike gruppene konkretisere sine planer i framtidig rapportering.

11 Hallstein Hegerholm fremmet følgende tilleggsforslag: Modellen for GLU 1-7 videreutvikles og utformes gjennom intern dialog. Vedtak Enstemmig som innstilt med Mikkelsens og Hegerholms tilleggsforslag. SAK 57/12 OUP-bærekraftig studieportefølje Forslag til vedtak: Da studieporteføljen består av flere studietilbud enn hva høgskolen til en hver tid har kapasitet til å gjennomføre, må det enkelte institutt i forkant av hvert studieår fremme en sak til høgskolestyret om hvilke studieprogram de ønsker å utlyse for det aktuelle studieår. For det enkelte års studieprogram gjelder følgende: 1. Forslag til studieprogram fra instituttene må være innenfor instituttenes egne budsjettrammer. 2. Forslaget til studieprogram må være kostnadsberegnet. 3. Dersom vedtatt studieprogram likevel ikke skulle la seg gjennomføre innenfor det enkelte institutts budsjettrammer, må instituttet søke om økt budsjettramme evt. om å få trekke studietilbudet. Dette må skje før vedtak om eventuell oppstart. 4. Dersom det skal søkes om å utlyse studietilbud utover instituttenes budsjettrammer må dette fremmes som en egen sak, hvor størrelsen på nødvendig økning av budsjettrammene fremkommer. 5. Vedtak om oppstart av studietilbudene fattes av instituttleder i de tilfeller der antall kvalifiserte søkere er likt eller høyere enn antall budsjetterte studieplasser. Oppstart av studietilbud med lavere søkertall må godkjennes av høgskolestyret. Unntatt fra dette er vedtak om oppstart av høgskolens utenlandsstudier. Dette er regulert gjennom inngåtte avtaler med GoStudy. Dersom et institutt ønsker å fjerne eller legge til et studieprogram til studieporteføljen må dette fremmes i en egen sak til høgskolestyret. Dersom det ikke blir oppstart av et studietilbud grunnet lave søkertall, eller at et studietilbud ikke produserer tilstrekkelig studiepoeng, tre år på rad utgår studietilbudet fra studieporteføljen. Oppdragsstudier kan tilbys selv om de ikke er en del av høgskolens studieportefølje. Studieportefølje: Studium Stp Dir. kostn. Stputtelling Resultatgrad Master i profesjonsretta naturfag ,5 % Master i musikkvitenskap (kultur/estetiske ,6 %

12 fag) Master i pedagogikk ,6 % Grunnskolelærerutdanning ,6 % Grunnskolelærerutdanning ,4 % Barnehagelærerutdanning ,3 % Sykepleierutdanning ,6 % Bachelor IKT 180 Årsstudium IKT 60 Bachelor idrett 180 Idrett årsstudium ,5 % ,6 % Drama årsstudium ,3 % Engelsk årsstudium ,9 % Kunst og håndverk årsstudium ,9 % Matematikk årsstudium 60 Samkjørt med GLU 5-10 Naturfag årsstudium 60 Samkjørt med GLU 5-10 Samfunnsfag årsstudium ,4 % Videreutdanning rettet mot helse og sosialsektoren ,5 % og Alternerende innhold ut fra etterspørsel kapasitet i fagmiljøet. International Cultural studies ,1 % Digital medieproduksjon og sosiale medier årsstudium ,5 % Foreslås som årlig studietilbud under forutsetning av økonomisk bærekraft studieåret Kreativt musikkarbeid årsstudium ,5 % Ex.Phil/Ex.fac m/støttefag (høst og vår) 30(*2) ,7 % Anglophone culture and communication (høst og vår) 30(*2) ,3 % Idrett 1, Sydney (høst og vår) 30(*2) Idrett 1, Bali (høst og vår) 30(*2) ,4 % Personlig trener, Bali (høst og vår) 30(*2) ,9 % Idrett 2 (høst og vår) 30(*2) ,2 % IKT & læring ,0 % IKT & læring ,8 % Norsk 2 30 Samkjørt med GLU 5-10 Rådgivning ,0 %

13 Rådgivning 1, Studiesenteret.no 30 Rådgivning ,1 % Rådgivning 2, Studiesenteret.no ,9 % Spesialpedagogikk ,4 % Spesialpedagogikk 3 - Samspill og samspillsvansker ,0 % Spesialpedagogikk 3 - Språk, lese- og skrivevansker ,3 % Grunnstudium i sosial- og spesialpedagogikk ,6 % Pedagogisk ledelse i barnehagen ,0 % Barnehagepedagogikk ,1 % Musikk for de minste ,7 % Flerkulturell forståelse 1og ,2 % Kroppsøving, Friluftsliv og Dans ,6 % Matematikk 3 NY påbygning ,1 % Musikk og identitet på nordkalotten ,5 % Mentor 1 og ,1 % RLE påbygning (høst og vår) ,2 % Studieporteføljens finansieringsgrad ,0 % Utgåtte studieprogram Pedagogisk entreprenørskap Entreprenørskap i skole og lokalsamfunn Matematikk 3 nåværende Musikkteknologi og studioarbeid Karibisk musikk og kultur Saksprotokoll i Høgskolestyret Aslaug Mikkelsen fremmet følgende forslag: Styret takker for framlagt oversikt over bærekraftig studieportefølje og tar denne til orientering. Gjeldende for studieåret ber styret om at en prioriterer innenfor denne studieporteføljen slik at det blir forutsigbarhet i hva som lyses ut hvert år, hvilke tilbud som rulleres og innen høgskolens kostnadsramme. Ved endring i søkning og antall studenter som starter opp, lages retningslinjer i tråd med intensjonene i sak 57/ 12. Kristine Toft Rosland fremmet følgende forslag som et tilleggsforslag til administrasjonens innstilling:

14 Styret forutsetter at det utarbeides en plan for rullering av de studietilbudene det ikke er grunnlag for utlysning av hvert år for å sikre planlegging i fagmiljøene, og for å hjelpe studentene til å legge sine studieplaner. Ved avstemningen ble Mikkelsens forslag til vedtak satt opp mot administrasjonens forslag til vedtak. Mikkelsens forslag fikk 1 stemme mot 9 stemmer som ble avgitt for administrasjonens forslag. Roslands tilleggsforslag fikk ved avstemningen 2 stemmer. Vedtak Som innstilt med 9 mot 1 stemme. SAK 58/12 Studieprogrammet HiNesna Forslag til vedtak: Forslag til studieprogram for studieåret godkjennes med de synspunkter og endringsforslag som framkom på møtet. Saksprotokoll i Høgskolestyret En justert sak til studieprogram ble lagt fram. Rolf Reikvam fremmet følgende tilleggsforslag: Ledelsen får fullmakt til å lyse ut studietilbudet Vold mot kvinner i samarbeid med Kvinneuniversitetet i Norden dersom ledelsen mener det er faglig og økonomisk forsvarlig. Aslaug Mikkelsen fremmet følgende tilleggsforslag: Under forutsetning av intern støtte og bidragsfinansiering, kan studietilbudet Vold mot kvinner inngå i studieprogrammet De to tilleggsforslagene ble ved avstemningen satt opp mot hverandre. Reikvams forslag fikk 9 stemmer mot Mikkelsens forslag som fikk 1 stemme. Deretter ble det votert over administrasjonens forslag til vedtak og det ble enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Det fremlagte forslag til studieprogram i pkt. 5 nedenfor vedtas utlyst for studieåret Dersom studieprogrammet vedtas og det likevel ikke lar seg gjennomføre innenfor det enkelte institutts budsjettramme, må instituttet søke om økt budsjettramme, eller om å få

15 Varighet Studieplasser Økonomi trekke aktuelle studietilbud innen vedtak om eventuell oppstart av studietilbudet. 3. Vedtak om oppstart av studietilbudene gjøres av instituttleder i de tilfeller der antall kvalifiserte søkere er likt eller høyere enn antall budsjetterte studieplasser. Dersom antall kvalifiserte søkere er lavere enn budsjetterte studieplasser fattes vedtak om oppstart av høgskolestyret. Unntatt fra dette er vedtak om oppstart av høgskolens utenlandsstudier, som er regulert gjennom inngåtte avtaler med GoStudy. 4. Oppdragsstudier kan tilbys i tillegg til det vedtatte studieprogram. 5. Oversikt over studietilbud som utlyses for studieåret : Studium Studieprogram Stp Start slutt Budsj. Res.grad SO-LOK Grunnskolelærerutdanning H13 V ,00% S Grunnskolelærerutdanning H13 V ,00% S Barnehagelærerutdanning 180 H13 V ,00% S Bachelor i idrett 180 H13 V ,00% S Idrett års Nesna 60 H13 V ,00% S Idrett års Bali/Nesna 60 H13 V14 S Idrett års Sydney/Nesna 60 H13 V14 S Idrett 1 30 H 13 H13 L Idrett 2 30 H13 H13 L Idrett 2 30 V14 V14 L Årsstudium Engelsk 60 H13 V ,00% S Språk og kultur i USA 7,5 S13 H ,00% L Kulturstudier i USA 7,5 S13 H ,00% L Årsstudium kunst og håndverk 60 H13 V ,00% S Årsstudium produksjon for sal og scene 60 H13 V ,00% S Årsstudium kreativt musikkarbeid 60 H13 V ,00% S Årsstudium samfunnsfag 60 H13 V ,00% S Samfunnsfag 1 30 H13 V14 L Samfunnsfag 2 30 H13 V14 L Naturfag årsstudium 60 H13 V ,00% S Naturfag 1 30 H13 V14 L Naturfag 2 30 H13 V14 L Bachelor - Informasjonssystemer 180 H13 V ,00 % S Årskurs - Informasjonssystemer - Campus Mo 60 H13 V ,00 % S Årskurs - Informasjonssystemer - Nettsamlinger 60 H13 V14 20 S Digital medieproduksjon og sosiale medier 60 H13 V ,00 % S Bachelor sjukepleie 180 H13 V ,00 % S

16 Master i profesjonsretta naturfag 120 H13 V ,00% L Master i musikkvitenskap 120 H13 V ,00% L Årsstudium matematikk 60 H13 V ,00 % L Matematikk 1 30 H13 V14 L Matematikk 2 30 H13 V14 L Årsstudium norsk 60 H13 V ,00 % L Norsk 1 30 H13 V14 L Norsk 2 30 H13 V14 L Kroppsøving 1 30 H13 V ,00% L Friluftsliv 1 30 H13 V ,00% L Musikk og identitet Nordkalotten 15 V14 V ,00% L Musikk for de minste 30 H13 H ,00% L Flerkulturell forståelse 1, Studiesenteret.no 30 H13 V ,00% L Flerkulturell forståelse 2 30 H13 V ,00% L RLE påbygging 10 H13 V ,00% L Pedagogisk ledelse i barnehagen 30 H13 V ,00% L Pedagogisk ledelse i barnehagen, Lofoten 30 H13 V ,00% L Spesialpedagogikk 2 30 H13 V ,00% L Spesialpedagogikk 3 30 H13 V ,00% L Grunnstudium i pedagogikk 30 H13 V ,00% L Grunnstudium i pedagogikk, studiesenteret.no 30 H13 V ,00% L Mentor 1 15 H13 H13 125,00% L Mentor 2 15 V14 V ,00% L Rådgivning 1 30 H13 V ,00% L Rådgivning 1, Studiesenteret.no 30 H13 V ,00% L Rådgivning 2, Studiesenteret.no 30 H13 V ,00% L International Culture Studies 60 H13 V ,00% L IKT og læring 1 30 H13 V ,00 % L IKT og læring 2 30 H13 V ,00 % L Vidareutdanning reta inn mot seksualitet, L seksuelle overgrep og misbruk 60 H13 V ,00 % L Ex.phil/ex.fac og kulturforståelse, Bali 30 H13 H ,00% L Ex.phil/ex.fac og kulturforståelse, Bali 30 V14 V ,00% L Ex.phil/ex.fac og kulturforståelse, Brasil 30 H13 H ,00% L Ex.phil/ex.fac og kulturforståelse, Brasil 30 V14 V ,00% L Ex.phil/ex.fac og kulturforståelse, Mexico 30 H13 H ,00% L Ex.phil/ex.fac og kulturforståelse, Mexico 30 V14 V ,00% L Ex.phil/ex.fac og spansk, Mexico 30 H13 H ,00% L Ex.phil/ex.fac og spansk, Mexico 30 V14 V ,00% L Ex.phil/ex.fac og Intro.int. communication, Sydney 30 H13 H ,00% L Ex.phil/ex.fac og Intro.int. communication, Sydney 30 V14 V ,00% L Flerkulturell forståelse, Bali 30 H13 H ,00% L Flerkulturell forståelse, Bali 30 V14 V ,00% L Anglophone Culture and Communication, Sydney 30 H13 H ,00% L Anglophone Culture and Communication, Sydney 30 V14 V ,00% L

17 Personlig Trener, Bali 30 H13 H ,00% L Personlig Trener, Bali 30 V14 V ,00% L Idrett 1, Bali 30 H13 H ,00% L Idrett 1, Bali 30 V14 V ,00% L Idrett 1, Sydney 30 H13 H ,00% L Idrett 1, Sydney 30 V14 V ,00% L Vinteridrett, Sveits 30 V14 V ,00% L Enkeltemner Utlyses i studier hvor fagplan åpner for ekstern søkning på enkeltemner L Ledelsen får fullmakt til å lyse ut studietilbudet Vold mot kvinner i samarbeid med Kvinneuniversitetet i Norden dersom ledelsen mener det er faglig og økonomisk forsvarlig. SAK 59/12 Målstruktur for Høgskolen i Nesna Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner forslag til ny målstruktur med de endringer som framkom på møtet. Saksprotokoll i Høgskolestyret Aslaug Mikkelsen fremmet følgende tilleggsforslag til virksomhetsmål 1.1: Gjennom sine fleksible utdanningstilbud kan høgskolen bidra til å dekke både regionale og nasjonale kompetansebehov. Aslaug Mikkelsen fremmet følgende forslag til nytt virksomhetsmål 1.2: Høgskolen i Nesna skal gjennom arbeidsdeling med partnerne i initiativet Nordlandsløftet bidra til å dekke kompetansebehov i regionen gjennom nåværende og nye studietilbud. Høgskolens studietilbud skal så langt det er mulig være fleksible, praksisnære, relasjonelle, stedsbaserte og virtuelle. Aslaug Mikkelsen fremmet følgende forslag til endring i virksomhetsmål 1.3 (opprinnelig 1.2): Høgskolen i Nesna skal tilby et profilert læringsmiljø hvor studentene gjennom god oppfølging får utviklet sitt fulle potensial, lykkes og har god gjennomstrømming. Aslaug Mikkelsen fremmet følgende tillegg integrert i virksomhetsmål 2.1: Prioriterte områder for FoU skal være: kvalitet i barnehagen, læringsprosesser og læringsutbytte innen skole og IKT, relasjonelle problemstillinger av anvendt karakter innen sykepleie og samfunnsfag, naturmiljø og musikkpraksiser i nordområdene og offentlig forvaltning og næringsliv i regionen. Denne FoU-satsing skal understøtte profilene i studietilbudene.

18 Alle Mikkelsens forslag ble ved avstemningen vedtatt enstemmig med unntak av sistnevnte som ble vedtatt med 6 mot 4 stemmer. Det ble gjort følgende endringer i styringsparametrene: Beskrive framdrift i Nordlandsløftet. Hva er avdekket av kompetansebehov og hvilke planer er lagt for å dekke det? (kvalitativt, V1.2) Studentens karakterer skal ligge over gjennomsnittet for sektoren (kvantitativt, V1.3) FoU-plan ved hvert institutt (kvalitativt, V2.1) Andel FoU-ressurs til forskning skal ligge på 25 % (kvantitativt V2.1) Medarbeidersamtaler og ajourført utviklingsplan (kvalitativt, V4.2) Vedtak Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner forslag til ny målstruktur med de endringer som framkom på møtet. SAK 60/12 Kvalitetsrapport Forslag til vedtak: Kvalitetsrapporten tar til orientering med de synspunkter som framkom på møtet. Saksprotokoll i Høgskolestyret Aslaug Mikkelsen fremmet følgende tilleggsforslag: Det skal gjennomføres medarbeidersamtaler med alle ansatte hvert år. For vitenskapelig ansatte skal det utarbeides en plan for kompetanseutvikling/kvalifisering som gjennomgås hvert år. Vedtak Enstemmig som innstilt med Mikkelsens tilleggsforslag. SAK 61/12 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Nesna og Kvinneuniversitetet Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner den 3-årige samarbeidsavtalen mellom Høgskolen i Nesna og Kvinneuniversitetet i Norden.

19 Saksprotokoll i Høgskolestyret Vedtak Enstemmig som innstilt. SAK 62/12 Tilsetting av direktør Forslag til vedtak: Som direktør ved Høgskolen i Nesna i et 4-årig åremål med mulighet til forlengelse en 4-års periode til, tilsettes Tor-Arne Haug. Dersom han ikke tar stillingen, tilsettes i følgende rekkefølge: 1. Jan-Harald Dalen 2. Arne Langset Saksprotokoll i Høgskolestyret Møtet ble lukket. Siv Almendingen fratrådte som inhabil før behandling av denne sak. Rektor opplyste at den søker som var innstilt som nr. 1, hadde trukket seg like før møtet. Etter en kort drøftelse foreslo Aslaug Mikkelsen følgende forslag til vedtak: Stillingen lyses ut på nytt. Et rekrutteringsbyrå kontaktes for bistand i rekrutteringsarbeidet. Vedtak Enstemmig som foreslått av Mikkelsen. SAK 63/12 Opprykk til dosent i samfunnsfag Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna gir førstelektor Erik Bratland opprykk til dosent i samfunnsfag på bakgrunn av søknad og sakkyndig vurdering. Saksprotokoll i Høgskolestyret Siv Almendingen tiltrådte styret. Møtet forble lukket under behandling av denne sak.

20 Vedtak Enstemmig som innstilt. SAK 64/12 Delegasjon - opprettelse av sakkyndig utvlag Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna delegerer til rektor å oppnevne sakkyndig utvalg for vurdering av søker(e) til professor II stilling i sykepleie. Saksprotokoll i Høgskolestyret Møtet ble åpnet. Vedtak Enstemmig som innstilt. SAK 65/12 Regnskap 2. tertial 2012 Forslag til vedtak: Regnskapsrapport 2. tertial 2012 godkjennes. Saksprotokoll i Høgskolestyret Aslaug Mikkelsen foreslo at avsetninger kunne brukes til å styrke FoU og faglig utvikling og det burde lages en plan for det. Kristine Toft Rosland støttet dette og foreslo i tillegg at seksjonene burde få egne driftsmidler, slik de tidligere hadde. Hanne Maren Reistad foreslo at rekrutterings- og markedsføringsbudsjettet ble styrket økonomisk. Aslaug Mikkelsen fremmet deretter følgende forslag til vedtak: Regnskapsrapport for 2. tertial godkjennes med de synspunkter som framkom på møtet. Vedtak Enstemmig som foreslått av Mikkelsen.

21 SAK 66/12 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Høgskolestyret Vedtak Enstemmig som innstilt. Referatsaker nr. 62/ 12 74/ 12 ble tatt til etterretning. Eventuelt: Neste styremøte flyttes fra 7. mars til 11. mars. Møtet i juni flyttes fra 6. juni til 5. juni.

22 Arkiv: Arkivsaksnr: 2011/91-0 Saksbehandler: Sven Erik Forfang Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 3/ Endring av valgreglement Saksopplysninger Rektor har blitt oppmerksom på en uklarhet i gjeldende valgreglement. Det gjelder regler for valg av interne styremedlemmer. Vi har en bestemmelse som sier: Dersom et medlem fratrer i løpet av det siste året av sin funksjonstid, overtar varamedlem som fast medlem. Fratrer medlemmet før dette tidspunkt, velges/ oppnevnes nytt medlem. ( 3, pkt. 11) Det uklare et uttrykket velges/ oppnevnes. Slik det nå står kan det tolkes dit hen at valgstyret står fritt til å foreta valg eller oppnevning. Slik har i hvert fall valgstyret oppfattet det. Det blir imidlertid rart i forhold til setningen foran som sier at det kun er i løpet av det siste året av valgperioden at et varamedlen skal tre i funksjon. For på rydde denne uklarhet av veien, foreslås rektor at vi følger det kommunale prinsipp som sier at varamedlem rykker automatisk opp uansett hvor lang tid det er igjen av valgperioden. Vi har jo fulgt dette prinsipp, men da med hjemmel i en heller uklar bestemmelse i valgreglementet. Rektor foreslår følgende ny bestemmelse i valgreglementets 3, pkt. 11: Dersom et medlem fratrer før utløpet av sin funksjonstid, overtar et varamedlem som fast medlem. Dersom det ikke fins varamedlem som kan rykke opp, gjennomføres det valg på nytt styremedlem. Dersom styret er uenig i dette, og heller vil ha valg på styremedlem før siste år av valgperioden (ikke opprykk av varamedlem), bør det presiseres gjennom en ny bestemmelse som helt eksplisitt sier dette, for eksempel ved at uttrykket oppnevnes tas helt ut i 3, pkt. 11. For øvrig er nå høgskolen i den situasjon at dersom et kvinnelig styremedlem fra de fagansatte fratrer, må det gjennomføres valg da det ikke fins flere kvinnelige varamedlemmer som kan rykke opp.

23 Forslag til vedtak: Valgreglementets 3, pkt. l1 tas ut og erstattes med følgende bestemmelse: Dersom et medlem fratrer før utløpet av sin funksjonstid, overtar et varamedlem som fast medlem. Dersom det ikke fins varamedlem som kan rykke opp, gjennomføres det valg på nytt styremedlem.

24 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/158-0 Saksbehandler: Magne Elstad Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 4/ Foreløpig regnskap 2012 Foreløpig årsregnskap er lagt inn i database for høgre utdanning (DBH) og er sendt til riksrevisjonen. Rektor har på bakgrunn av tidligere delegert myndighet fra høgskolestyret underskrevet og godkjent regnskapet. Endelig regnskap 2012 sendes inn etter at revisor har levert sitt revisjonsbrev. Forslag til vedtak: Foreløpig årsregnskap 2012 godkjennes. Saksopplysninger Ledelseskommentar til årsregnskapet 2012 Høgskolen i Nesna skal som statlig høgskole tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Virksomheten er særskilt konsentrert om utdanning og forskning for barnehage, skole, helse, kultur og IKT. Vår visjon er å løfte utdannings- og kompetansenivået på Helgeland. Regnskapet er avlagt etter beste evne og i samsvar med de statlige regnskapsstandarder. Høgskolen har oppnådd målet som ble vedtatt i omstillingsprosessen i 2008, der hensikten var å gjenopprette en sunn økonomi, sikre et bærekraftig studietilbud og kvalitetssikre rutiner, systemer og kompetanse i organisasjonen slik at HiNe fortsatt kan være en selvstendig høgskole ( del av styrevedtak i samband med bistandsprosjekt iverksatt av KD). Ordinært driftsresultat er 69 kroner. For 2012 var det beregnet å bruke ca 2 mill av avsetningene for å ta «svingning» i studiepoengproduksjonen (STP). STP i 2010 var svært lav, noe som ga nedgang i tildelingen for

25 2012. En del avsetninger var også tiltenkt lønn til faglige ledere i oppdateringstid. Noen av disse lederne er ikke lengre ved institusjonen, mens andre har fortsatt i lederstilling. Derfor har slike avsetninger blitt brukt i svært liten grad. Høgskolen har fortsatt en positiv utvikling i opparbeidelse av virksomhetskapital fra oppdragsaktivitet.. Det er ingen store endringer i balanseposter utenom det som kan tilskrives normale svingninger. Budsjettrapporten viser et avvik på 1,7 millioner i budsjett og regnskap. Økte inntekter i forhold til budsjett skyldes primært forsiktig budsjettering av bidragsvirksomheten. Gjennomføringen av budsjettet 2012 har vært i henhold til den målsettingen som er gitt i tildelingsbrevet og i hovedsak i tråd med høgskolens egne vedtatte prioriteringer. Avsetningene reduseres med knapt 100 kroner. Dette er ca 1.9 mill mindre enn det som var beregnet brukt av avsetningene. Høgskolen har ikke gjennomført større investeringer i 2012, men har startet prosess med innkjøp av utstyr for nettbasert undervisning og fjernundervisning til studiestedene Nesna, Mo i Rana og Sandnessjøen. Når det gjelder trender og utvikling i inntekter og sentrale kostnader, er det ikke noe særskilt å bemerke. Nesna, 11. februar 2012 Sven Erik Forfang Magne Elstad

26 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Resultatregnskap Virksomhet:. Note Referanse Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger RE.1 Tilskudd og overføringer fra andre RE.3 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner 1 RE.4 Salgs- og leieinntekter RE.5 Andre driftsinntekter RE.6 Sum driftsinntekter RE.7 Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader RE.8 Varekostnader RE.9 Andre driftskostnader RE.10 Kostnadsførte investeringer og påkostninger 4,5 RE.11 Avskrivninger 4, RE.12 Nedskrivninger 4,5 RE.13 Sum driftskostnader RE.14 Ordinært driftsresultat RE.15 Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 1 RE.16 Finanskostnader 6 RE.17 Sum finansinntekter og finanskostnader 0 1 RE.18 Inntekter fra eierandeler i selskaper m.v. Utbytte fra selskaper m.v. RE.19 Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m.v. 0 0 RE.20 Resultat av ordinære aktiviteter RE.21 Avregninger Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) 7 RE.22 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) RE.23 Sum avregninger RE.24 Periodens resultat RE.25 Disponeringer Tilført annen opptjent virksomhetskapital RE.26 Sum disponeringer RE.27 Innkrevningsvirksomhet Inntekter av avgifter og gebyrer direkte til statskassen 9 RE.28 Andre inntekter fra innkrevningsvirksomhet 9 RE.29 Overføringer til statskassen 9 RE.30 Sum innkrevningsvirksomhet 0 0 RE.31 Tilskuddsforvaltning Overføringer fra statskassen til tilskudd til andre 10 RE.32 Utbetalinger av tilskudd til andre 10 RE.33 Sum tilskuddsforvaltning 0 0 RE.34 Dato: Versjon: :59

27 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Balanse Virksomhet: EIENDELER Note Referanse A. Anleggsmidler I Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling 4 AI.01 Rettigheter og lignende immaterielle eiendeler 4 AI.02 Sum immaterielle eiendeler 0 0 AI.1 II Varige driftsmidler Bygninger, tomter og annen fast eiendom 5 AII.01 Maskiner og transportmidler AII.02 Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende AII.03 Anlegg under utførelse 5 AII.04 Beredskapsanskaffelser 5 AII.05 Sum varige driftsmidler AII.1 III Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskaper 11 AIII.01 Investeringer i tilknyttet selskap 11 AIII.02 Investeringer i aksjer og andeler AIII.03 Obligasjoner og andre fordringer AIII.04 Sum finansielle anleggsmidler AIII.1 Sum anleggsmidler AIV.1 B. Omløpsmidler I Varebeholdninger og forskudd til leverandører Varebeholdninger 12 BI.1 Forskuddsbetalinger til leverandører 12 BI.2 Sum varebeholdninger og forskudd til leverandører 0 0 BI.3 II Fordringer Kundefordringer BII.1 Andre fordringer BII.2 Opptjente, ikke fakturerte inntekter BII.3 Sum fordringer BII.4 III Investeringer Tøyenfondet og Observatoriefondet 8 BIII.01 Sum finansielle omløpsmidler 0 0 BIII.1 IV Kasse og bank Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank BIV.1 Andre bankinnskudd 17 BIV.2 Andre kontanter og kontantekvivalenter BIV.3 Sum kasse og bank BIV.4 Sum omløpsmidler BIV.5 Sum eiendeler BV.1 Dato: Versjon: :59

28 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Balanse Virksomhet: VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD C. Virksomhetskapital Note Referanse I Innskutt virksomhetskapital Innskutt virksomhetskapital 8 C.01 Sum innskutt virksomhetskapital 0 0 C.02 II Opptjent virksomhetskapital Opptjent virksomhetskapital C.03 Sum opptjent virksomhetskapital C.04 Sum virksomhetskapital C.1 D. Gjeld I Avsetning for langsiktige forpliktelser Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler 4, DI.1 Andre avsetninger for forpliktelser DI.2 Sum avsetning for langsiktige forpliktelser DI.3 II Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld DII.01 Sum annen langsiktig gjeld 0 0 DII.1 III Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld DIII.1 Skyldig skattetrekk DIII.2 Skyldige offentlige avgifter DIII.3 Avsatte feriepenger DIII.4 Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter DIII.5 Annen kortsiktig gjeld DIII.6 Sum kortsiktig gjeld DIII.7 IV Avregning med statskassen Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) DIV.1 Avsetning statlig og bidragsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) DIV.2 Ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag (nettobudsjetterte) DIV.3 Ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger DIV.4 Sum avregninger DIV.5 Sum gjeld DV.1 Sum virksomhetskapital og gjeld DVI.1 Dato: Versjon: :59

29 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Kontantstrømoppstilling etter den direkte modellen Virksomhet: Note Referanse Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger innbetalinger av bevilgning (nettobudsjetterte) L1 innbetalinger av skatter, avgifter og gebyrer til statskassen 0 0 L2 innbetalinger fra statskassen til tilskudd til andre 0 0 L3 innbetalinger fra salg av varer og tjenester L4 innbetalinger av avgifter, gebyrer og lisenser 0 0 L5 innbetalinger av tilskudd og overføringer fra andre statsetater L6 innbetalinger av utbytte 0 0 L7 innbetalinger av renter 0 1 L8 innbetaling av refusjoner L9 andre innbetalinger L10 Sum innbetalinger LI Utbetalinger utbetalinger av lønn og sosiale kostnader L11 utbetalinger for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk L12 utbetalinger av renter 0 0 L13 utbetalinger av skatter og offentlige avgifter L14 utbetalinger og overføringer til andre statsetater L14A utbetalinger og overføringer til andre virksomheter 0 0 L14B andre utbetalinger L15 Sum utbetalinger LII Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter * LIII Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 75 L16 utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler L17 innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak 0 0 L18 utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak 0 0 L19 utbetalinger ved kjøp av andre investeringsobjekter 0 0 L20 innbetalinger ved salg av andre investeringsobjekter 0 0 L21 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter LIV Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter (nettobudsjetterte) 0 0 innbetalinger av virksomhetskapital 0 0 L22 tilbakebetalinger av virksomhetskapital 0 0 L23 utbetalinger av utbytte til statskassen 0 0 L24 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 0 LV Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter 0 0 L24A Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter L25 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse L26 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt LVI Dato: Versjon: :59

30 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap * Avstemming Note periodens resultat L27 bokført verdi avhendede anleggsmidler 0 93 L28 ordinære avskrivninger L29 nedskrivning av anleggsmidler 0 0 L30 netto avregninger L31 inntekt fra bevilgning (bruttobudsjetterte) 0 0 L32 arbeidsgiveravgift/gruppeliv ført på kap 5700/ L33 avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler) L34 resultatandel i datterselskap 0 0 L35 resultatandel tilknyttet selskap 0 0 L36 endring i ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler L37 endring i varelager 0 0 L38 endring i kundefordringer L39 endring i ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag L40 endring i ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger 0 0 L41 endring i leverandørgjeld L42 effekt av valutakursendringer 0 0 L43 inntekter til pensjoner (kalkulatoriske) 0 0 L44 pensjonskostnader (kalkulatoriske) 0 0 L45 poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter L46 endring i andre tidsavgrensningsposter L47 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter LVII Merknad: I avsnittene for investerings- og finansieringsaktiviteter (som omfatter både innbetalinger og utbetalinger) skal utbetalingene ha negativt fortegn. Dato: Versjon: :59

31 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Statsregnskapsrapportering for nettobudsjetterte virksomheter Virksomhet: Periode: Regnskapsførerkonto: Regnskap Referanse I Inngående beholdning SR.1 II Endring i perioden 958 SR.2 III Utgående beholdning SR.3 Merknad: Inngående beholdning skal oppgis pr. 1. januar i regnskapsåret. Endring i perioden skal oppgis for hele regnskapsåret. Utgående beholdning skal oppgis pr. 31. desember i regnskapsåret. Dato: Versjon: :59

32 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Referanse Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet Periodens bevilgning fra Kunnskapsdepartementet * N1.2 - brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd N1.3 + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) N1.5 + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler 0 93 N1.6 - utbetaling av tilskudd til andre 0 0 N1.8 Andre poster som vedrører bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet (spesifiseres) N1.9 Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet N1.10 * Vesentlige tildelinger skal spesifiseres på egne linjer. Tilskudd og overføringer fra andre departement Periodens tilskudd/overføring fra andre departement * 0 0 N brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd 0 0 N utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) 0 0 N utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler 0 0 N utbetaling av tilskudd til andre 0 0 N1.17 Andre poster som vedrører tilskudd og overføringer fra andre departement (spesifiseres) 0 0 N1.18 Sum tilskudd og overføringer fra andre departement 0 0 N1.19 * Vesentlige tilskudd/overføringer skal spesifiseres på egne linjer Sum inntekt fra bevilgninger (linje 1 i resultatregnskapet) N1.20 Tilskudd fra andre statlige forvaltningsorganer * Periodens tilskudd /overføring N1.21 Periodens tilskudd /overføring N1.22 Periodens tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond** 0 0 N1.22A - brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd 0 0 N1.22A1 - ubrukt bevilgning til investeringsformål (bruttobudsjetterte virksomheter) 0 0 N1.22A2 + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) 0 0 N1.22A3 + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler 0 0 N1.22A4 + inntekt til pensjoner (gjelder virksomheter som er med i sentral ordning) 0 0 N1.22A5 - utbetaling av tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond til andre 0 0 N1.22B Periodens tilskudd /overføring fra NFR 55 0 N brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd 0 0 N ubrukt bevilgning til investeringsformål (bruttobudsjetterte virksomheter) 0 0 N utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) 0 0 N utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler 0 0 N inntekt til pensjoner (gjelder virksomheter som er med i sentral ordning) 0 0 N utbetaling av tilskudd/overføring fra NFR til andre 0 0 N1.29 Andre poster som vedrører tilskudd fra andre statlige forvaltningsorganer (spesifiseres) N1.30 Sum tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer N1.31 * Vesentlige tilskudd/tildelinger skal spesifiseres på egne linjer Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet* Kommunale og fylkeskommunale etater N1.32 Organisasjoner 60 5 N1.33 Næringsliv/privat N1.34 EU tilskudd/tildeling fra rammeprogram for forskning 0 0 N1.35 EU tilskudd/tildeling til undervisning og annet 0 0 N1.36 Stiftelser N1.37 Andre 0 0 N1.38 Sum tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet N1.39 *Vesentlige bidrag skal spesifiseres på egne linjer eller i egne avsnitt. Midler som benyttes til investeringer skal behandles etter forpliktelsesmodellen og presentreres som i NFR-avsnittet. Tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger* Mottatte gaver/gaveforsterkninger i perioden 0 0 N ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger 0 0 N utsatt inntekt fra mottatte gaver/gaveforsterkninger 0 0 N1.42 Sum tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger 0 0 N1.43 *Vesentlige bidrag skal spesifiseres på egne linjer eller i egne avsnitt. Sum tilskudd og overføringer fra andre (linje 2 i resultatregnskapet) N1.44 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg, maskiner mv.* Salg av eiendom 0 0 N1.45 Salg av maskiner, utstyr mv 0 0 N1.46 Dato: Versjon: :59

33 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Salg av andre driftsmidler 0 0 N1.47 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner mv. (linje 3 i resultatregnskapet) 0 0 N1.48 * Vesentlige salgstransaksjoner skal kommenteres og det skal angis eventuell øremerking av midlene. Merk at det er den regnskapsmessige gevinst og ikke salgssum som skal spesifiseres under driftsinntekter, ref. også note 9. Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter, forts Salgs- og leieinntekter Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet: Statlige etater 0 0 N1.49 Kommunale og fylkeskommunale etater N1.50 Organisasjoner 0 0 N1.51 Næringsliv/privat N1.52 Stiftelser 0 0 N1.53 Andre 0 0 N1.54 Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet N1.55 Andre salgs- og leieinntekter Salgsinntekter N1.56 Leieinntekter N1.56 Andre salgs- og leieinntekter N1.56 Sum andre salgs- og leieinntekter N1.59 Sum salgs- og leieinntekter (linje 4 i resultatregnskapet) N1.60 Andre inntekter: Gaver som skal inntektsføres 0 0 N1.61 Øvrige andre inntekter N1.62 Øvrige andre inntekter N1.62 Øvrige andre inntekter N1.62 Sum andre inntekter (linje 5 i resultatregnskapet) 7 8 N1.65 Sum driftsinntekter N1.66 ** Tilskudd og overføringer fra Norges forskningsråd og de regionale forskningsfondene skal regnskapsmessig behandles som bevilgning i regnskapet for Dato: Versjon: :59

34 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Note 2 Lønn og sosiale kostnader Referanse Lønninger N2.1 Feriepenger N2.2 Arbeidsgiveravgift N2.3 Pensjonskostnader* N2.4 Sykepenger og andre refusjoner N2.5 Andre ytelser N2.6 Sum lønnskostnader N2.7 Antall årsverk: N2.8 *Virksomheter som betaler pensjonspremie selv: Pensjoner kostnadsføres i resultatregnskapet basert på faktisk påløpt premie for regnskapsåret. Premiesats for 2012 har vært 12,09 prosent. Premiesats for 2011 har vært 11,15 prosent. Dato: Versjon: :59

35 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Note 3 Andre driftskostnader Referanse Husleie N3.1 Vedlikehold egne bygg og anlegg 0 0 N3.2 Vedlikehold og ombygging av leide lokaler N3.3 Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler N3.4 Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv N3.5 Mindre utstyrsanskaffelser N3.6 Leie av maskiner, inventar og lignende N3.7 Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne N3.8 Reiser og diett N3.9 Øvrige driftskostnader (*) N3.10 Sum andre driftskostnader N3.11 (*) Spesifiseres ytterligere dersom det er andre vesentlige poster som bør fremgå av regnskapet Dato: Versjon: :59

36 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Note 5 Varige driftsmidler Tomter Øvrige bygninger Anlegg under utførelse Infrastruktureiendeler Driftsbygninger Beredskapsanskaffelser Maskiner, Annet inventar transportmidler og utstyr Sum Referanse Anskaffelseskost N5.1 Tilgang pr N5.2 Avgang anskaffelseskost pr N5.3 Fra anlegg under utførelse til annen gruppe N5.4 Anskaffelseskost N5.5 Akkumulerte nedskrivninger pr N5.6 Nedskrivninger pr N5.7 Akkumulerte avskrivninger N5.8 Ordinære avskrivninger pr N5.9 Akkumulerte avskrivninger avgang pr N5.10 Balanseført verdi N5.11 Avskrivningsatser (levetider) Ingen avskrivning år dekomponert år dekomponert Ingen avskrivning Virksomhetsspesifikt Virksomhetsspesifikt 3-15 år lineært 3-15 år lineært Tilleggsopplysninger når det er avhendet anleggsmidler: Vederlag ved avhending av anleggsmidler 0 N bokført verdi av avhendede anleggsmidler* 0 N5.13 Regnskapsmessig gevinst/tap N5.14 * Resterende forpliktelse vedrørende bokført verdi av avhendede anleggsmidler er inntektsført og vist i note 1 som "utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler" på grunn av at det er sannsynlighetsovervekt for at salgssummen tilfaller <virksomhetens navn>. eller når det er sannsynlighetsovervekt for at salgssummen ikke tilfaller virksomheten: *Resterende forpliktelse vedrørende bokført verdi av avhendede anleggsmidler er regnskapsført direkte mot "avregning med statskassen" i balansen på grunn av at det er sannsynlighetsovervekt for at salgssummen ikke tilfaller <virksomhetens navn> Universiteter og høyskoler som kostnadsfører anskaffelser og påkostninger, skal oppgi anskaffelser av andre varige driftsmidler som har en kostpris større enn kr (dersom dette avviker fra benyttet sats, skal faktisk sats oppgis) og levetid over 3 år. Vedlikehold og mindre investeringer og påkostninger kostnadsføres som andre driftskostnader. Regnskapsposten består av investeringer og påkostninger til: Eiendom og bygg (benyttes kun av de som eier egne bygg) 0 0 Teknisk data og undervisningsutstyr Anleggsmaskiner og transportmidler Kontormaskiner og annet inventar Sum investeringer og påkostninger av varige driftsmidler N5.15 Dato: Versjon: :59

37 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Note 6 Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Referanse Renteinntekter 0 1 N6.1 Agio gevinst 0 1 N6.2 Annen finansinntekt 0 0 N6.3 Sum finansinntekter 0 2 N6.4 Finanskostnader Rentekostnad 0 0 N6.5 Nedskrivning av aksjer 0 0 N6.6 Agio tap 0 0 N6.7 Annen finanskostnad 0 0 N6.8 Sum finanskostnader 0 0 N6.9 Utbytte fra selskaper m.v. Mottatt utbytte fra selskap XX 0 0 N6.10 Mottatt utbytte fra selskap YY 0 0 N6.10 Sum mottatt utbytte 0 0 N6.11 Grunnlag beregning av rentekostnad på investert kapital: Gjennomsnitt i perioden Balanseført verdi immaterielle eiendeler Balanseført verdi varige driftsmidler Sum Antall måneder på rapporteringstidspunktet: (må fylles ut) 12 Gjennomsnittlig kapitalbinding i år 2012: Fastsatt rente for år 2012: 3,04 % Beregnet rentekostnad på investert kapital*: 186 Beregning av rentekostnader på den kapitalen som er investert i virksomheten vises her i henhold til "Utkast til veiledningsnotat om renter på kapital" * Gjelder bare institusjoner som balansefører anleggsmidler. Beregnet rentekostnad på investert kapital skal kun gis som noteopplysning. Den beregnede rentekostnaden skal ikke regnskapsføres. Dato: Versjon: :59

38 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Note 8 Innskutt og opptjent virksomhetskapital (nettobudsjetterte virksomheter) Nettobudsjetterte virksomheter kan ikke etablere virksomhetskapital innenfor den bevilgningsfinansierte aktiviteten, se note 15. Opptjent virksomhetskapital tilsvarer dermed resultatet fra oppdragsfinansiert aktivitet. Universitet og høyskoler kan anvende opptjent virksomhetskapital til å finansiere investeringer i randsonevirksomhet. Når virksomhetskapital er anvendt til dette formålet, er den å anse som bundet virksomhetskapital, dvs den kan ikke anvendes til å dekke eventuelle underskudd innenfor den løpende driften. Bunden virksomhetskapital: Referanse Bunden virksomhetskapital N8.1 Kjøp av aksjer 0 N8.2 Salg av aksjer 0 N8.3 Nedskrivning av aksjer 0 N8.4 Bunden virksomhetskapital N8.5 Annen opptjent virksomhetskapital: Annen opptjent virksomhetskapital N8.6 Underskudd bevilgningsfinansiert aktivitet belastet annen opptjent virksomhetskapital 0 N8.7 Overført fra periodens resultat 167 N8.8 Overført til/fra bunden virksomhetskapital 0 N8.9 Annen opptjent virksomhetskapital N8.10 Sum opptjent virksomhetskapital N8.11 Nettobudsjetterte virksomheter kan eventuelt supplere med ytterligere spesifikasjon og gruppering av annen opptjent virksomhetskapital. (Gjelder f. eks. virksomheter som fordeler opptjent virksomhetskapital til underliggende driftsenheter) Dato: Versjon: :59

39 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Note 11 Investeringer i aksjer og selskapsandeler Ervervsdato Antall aksjer Eierandel Forretningskontor Stemmeandel Årets resultat* Balanseført egenkapital** Balanseført verdi i virksomhetens regnskap Referanse Aksjer Kunnskapsparken Helgeland AS Mo i Rana ,3 % 0,0 % N11.1 Selskap 2 0,0 % 0,0 % N11.1 Selskap 3 0,0 % 0,0 % N11.1 Selskap 4 0,0 % 0,0 % N11.1 Selskap 5 0,0 % 0,0 % N11.1 Selskap 6 0,0 % 0,0 % N11.1 Balanseført verdi N11.2 * Gjelder bokført resultat i vedkommende selskaps siste avlagte årsregnskap 2011 ** Gjelder bokført egenkapital i vedkommende selskaps siste avlagte årsregnskap 2011 Dato: Versjon: :59

40 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Note 13 Kundefordringer Referanse Kundefordringer til pålydende N13.1 Avsatt til latent tap (-) N13.2 Sum kundefordringer N13.3 Dato: Versjon: :59

41 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Note 14 Andre kortsiktige fordringer Fordringer Referanse Forskuddsbetalt lønn 0 0 N14.1 Reiseforskudd 0 74 N14.2 Personallån 0 3 N14.3 Andre fordringer på ansatte 0 0 N14.4 Forskuddbetalte kostnader N14.5 Andre fordringer N14.6 Fordring på datterselskap m.v* 0 0 N14.7 Sum N14.8 * gjelder også tilknyttet selskap (TS) og felleskontrollert virksomhet. Dato: Versjon: :59

42 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Note 15 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. (nettobudsjetterte virksomheter) Den andel av bevilgninger og midler som skal behandles tilsvarende som ikke er benyttet ved regnskapsavslutningen, er å anse som en forpliktelse. Det skal spesifiseres hvilke formål bevilgningen forutsettes å dekke i påfølgende termin. Vesentlige poster skal spesifiseres på egen linje. Det er foretatt følgende interne avsetninger til de angitte prioriterte oppgaver/formål innenfor bevilgningsfinansiert aktivitet og aktivitet som skal behandles tilsvarende: Inntektsførte bevilgninger og bidrag: Avsetning pr Overført fra virksomhetskapital Avsetning pr Endring i perioden Referanse Kunnskapsdepartementet Utsatt virksomhet Prioritert oppgave N15I.1a Prioritert oppgave N15I.1a Prioritert oppgave N15I.1a osv N15I.1a SUM utsatt virksomhet N15I.1 Strategiske formål Prioritert oppgave N15I.2a Prioritert oppgave N15I.2a Prioritert oppgave N15I.2a osv N15I.2a SUM strategiske formål N15I.2 Større investeringer Prioritert oppgave N15I.3a Prioritert oppgave N15I.3a Prioritert oppgave N15I.3a osv N15I.3a SUM større investeringer N15I.3 Andre avsetninger Avsetninger styret N15I.4a Avsetning enhetene N15I.4a Formål N15I.4a osv N15I.4a SUM andre avsetninger N15I.4 Sum Kunnskapsdepartementet N15I.ds1 Andre departementer og statlige etater Utsatt virksomhet N15I.5a Strategiske formål N15I.5b Større investeringer N15I.5c Andre avsetninger N15I.5d Sum andre departementer og statlige etater N15I.5 Norges forskningsråd Utsatt virksomhet N15I.6a1 Strategiske formål N15I.6b Større investeringer N15I.6c Andre avsetninger N15I.6d Sum Norges forskningsråd N15I.6 Regionale forskningsfond Utsatt virksomhet N15I.6Aa Strategiske formål N15I.6Ab Større investeringer N15I.6Ac Andre avsetninger N15I.6Ad Sum regiuonale forskningsfond N15I.16A Sum departementer og statlige etater Sum avsatt andel av tilskudd til statlig finansiert aktivitet N15I.ds2 Andre bidragsytere* Utsatt virksomhet N15I.7a Strategiske formål N15I.7b Større investeringer N15I.7c Andre avsetninger N15I.7d Sum andre bidragsytere N15I.7 Sum avsatt andel av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert aktivitet N15I.ds3 Tilført fra annen opptjent virksomhetskapital - se note 8 0 Dato: Versjon: :59

43 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Tilført fra annen opptjent virksomhetskapital - se note 8 0 N15I.8 Resultatført endring av avsatt anddel av tilskudd til bidrags- og bevilgningsfiansiert aktivitet -98 N15I.sum Dato: Versjon: :59

44 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Note 15 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. (nettobudsjetterte virksomheter), forts Ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver: Avsetning pr Avsetning pr Endring i perioden Kunnskapsdepartementet Tiltak/oppgave/formål Tiltak/oppgave/formål N15II.1a Sum Kunnskapsdepartementet N15II.1 Andre departementer Tiltak/oppgave/formål Tiltak/oppgave/formål Tiltak/oppgave/formål N15II.2a Sum andre departementer N15II.2 Referanse Norges forskningsråd Tiltak/oppgave/formål Tiltak/oppgave/formål N15II.3a Sum Norges forskningsråd N15II.3 Regionale forskningsfond Tiltak/oppgave/formål 0 0 Tiltak/oppgave/formål 0 0 N15II.3Aa Sum regionale forskningsfond N15II.3A Andre bidragsytere Tiltak/oppgave/formål Tiltak/oppgave/formål N15II.4a Sum andre bidragsytere N15II.4 Sum ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag N15II.ds1 Gaver og gaveforsterkninger Tiltak/oppgave/formål/giver Tiltak/oppgave/formål/giver N15II.5a Sum gaver og gaveforsterkninger Sum gaver og gaveforsterkninger N15II.5 Sum ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag ogaver mv N15II.sum Avsnittet "Ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver" skal primært brukes til periodisering av bevilgninger m.v. i forbindelse med presentasjon av delårsregnskap. Ved årsavslutningen kan avsnittet bare brukes når det kan dokumenteres at midlene er forutsatt brukt i påfølgende termin fra bevilgnende myndighets side. Vesentlige poster bør presenteres på egne linjer. I avsnittet "Inntektsførte bevilgninger og bidrag" skal de prioriterte oppgavene grupperes i kategorier som vist under den delen av note som spesifiserer avsetningene under Kunnskapsdepartementet. I avsnittet "Utsatt virksomhet" skal institusjonene føre opp tildelinger til planlagt virksomhet som ikke ble gjennomført i perioden. I avsnittet "Strategiske formål" skal institusjonene føre opp avsetninger til tiltak som i henhold til institusjonens strategiske plan eller annet planverk er forutsatt gjennomført i senere perioder og som ikke er dekket gjennom bevilgninger i de terminer tiltakene planlegges gjennomført. I avsnittet "Større investeringer" skal institusjonene føre opp avsetninger til utstyr til nybygg eller andre bevilgninger til eller i tilslutning til byggevirksomhet som er forutsatt gjennomført i senere perioder og som ikke er dekket gjennom bevilgninger i de terminer investeringene er planlagt gjennomført. I avsnittet "Andre avsetninger" skal institusjonene føre opp avsetninger uten spesifisert formål eller formål som som ikke hører inn under de tre kategoriene som er omtalt ovenfor. * I avsnittet "Andre bidragsytere" skal vesentlige poster spesifiseres etter bidragsyter i kategoriene "Utsatt virksomhet", "strategiske formål", "Større investeringer" og eventuelt "Andre avsetninger, jf. oppstillingen i avsnittet for NFR. Dato: Versjon: :59

45 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Note 16 Opptjente, ikke fakturerte inntekter / Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter Opptjente, ikke fakturerte inntekter Referanse Prosjekt N16.1 Prosjekt n 0 0 N16.1 Sum fordring 0 48 N16.2 Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter Prosjekt N16.3 Prosjekt N16.3 Sum gjeld N16.4 Prosjektene spesifiseres etter sin art. Dato: Versjon: :59

46 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Note 17 Bankinnskudd, kontanter og lignende Referanse Innskudd statens konsernkonto (nettobudsjetterte virksomheter) N17.1 Øvrige bankkonti 0 0 N17.2 Håndkasser og andre kontantbeholdninger 2 7 N17.3 Sum bankinnskudd og kontanter N17.4 Dato: Versjon: :59

47 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Note 18Annen kortsiktig gjeld Gjeld Referanse Skyldig lønn -7 1 N18.1 Skyldige reiseutgifter 0 0 N18.2 Annen gjeld til ansatte N18.3 Påløpte kostnader N18.4 Annen kortsiktig gjeld N18.5 Gjeld til datterselskap m.v* 0 0 N18.6 Sum N18.7 * Gjelder også tilknyttet selskap (TS) og felleskontrollert virksomhet. Alle vesentlige poster skal spesifiseres. Legg til flere linjer om nødvendig. Dato: Versjon: :59

48 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Note 21 Spesifikasjon av andre innbetalinger (kontantstrømoppstillingen) Andre innbetalinger Referanse DEL I Tilskudd til diverse bidragsfinansiert aktivitet Innbetalinger fra kommunale og fylkeskommunale etater N21.1 Innbetalinger fra organisasjoner 60 0 N21.2 Innbetalinger fra næringsliv/private N21.3 Innbetalinger fra EU til undervisning og andre formål 0 0 N21.5 Innbetalinger fra stiftelser N21.6 Innbetalinger fra andre N21.7 Sum tilskudd til diverse bidragsfinansiert aktivitet N21.8 DEL II Innbetalinger fra EUs rammeprogram for forskning m.v. Direkte innbetalinger fra EUs rammeprogram for forskning - FP7 0 0 N21.9 Direkte innbetalinger fra randsoneprogrammer til FP7 (JTI) 0 0 N21.10 Direkte innbetalinger fra aktiviteter med hjemmel i art N21.11 Direkte innbetalinger fra andre randsoneprogrammer 0 0 N21.12 Sum direkte tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning m.v. 0 0 N21.13 DEL III Direkte innbetaling fra EUs rammeprogram for forskning (linje 22) 0 0 N utbetaling av tilskudd fra EU til andre 0 0 N21.4B + innbetalinger av tilskudd fra EU fra statlige etater 0 0 N innbetalinger av tilskudd fra EU fra andre 0 0 N21.16 Sum netto tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning m.v. 0 0 N21.4A DEL III (oppsummering) Tilskudd til diverse bidragsfinansiert aktivitet (linje 14) N21.17 Tilskudd fra Eus rammeprogram for forskning m.v. (linje 22) 0 0 N21.4 Øvrige innbetalinger 0 0 N21.18 Sum andre innbetalinger N21.19 Merknad: Formålet med note 21 er å etablere beregningsgrunnlaget for parametrene knyttet til de tilskudd og overføringer fra EUs rammeprogram for forskning m.v. (linje N21.4A) som inngår i finansieringssystemet for universitets- og høyskolesektoren. Dato: Versjon: :59

49 Universiteter og høyskoler - standard mal for delårsregnskap Note 22 Spesifikasjon av innbetalinger fra andre statsetater (kontantstrømoppstillingen) DEL I Tilskudd og overføringer fra andre statsetater Referanse Direkte innbetalinger fra NFR 55 0 N22.1a + innbetalinger fra NFR via andre statlige etater 0 0 N22.1b + innbetalinger fra NFR via andre 0 0 N22.1c Sum innbetalinger (brutto) fra NFR 55 0 N22.1 DEL II Sum innbetalinger (brutto) fra NFR (linje 10) 55 0 N22.2a - utbetalinger av tilskudd fra NFR til andre N22.2 Sum innbetalinger (netto) fra NFR 55 0 N22.3 DEL III Direkte innbetalinger fra RFF 0 0 N22.4a + innbetalinger fra RFF via andre statlige etater 0 0 N22.4b + innbetalinger fra RFF via andre 0 0 N22.4c Sum innbetalinger (brutto) fra RFF 0 0 N22.4 DEL IV Sum innbetalinger (brutto) fra RFF (linje 21) 0 0 N22.5a - utbetaling av tilskudd fra RFF til andre 0 0 N22.5 Sum innbetalinger (netto) fra RFF 0 0 N22.6 DEL V (Avstemming) Innbetalinger direkte fra NFR (linje 7) 55 0 N22.7a Innbetalinger fra NFR via andre statlige etater (linje 8) 0 0 N22.7b Innbetalinger direkte fra RFF (linje 18) 0 0 N22.7c Innetalinger fra RFF via andre statlige etater (linje 19) 0 0 N22.7d Øvrige innbetalinger fra andre statlige etater N22.7e Sum innbetalinger fra andre statlige etater N22.7 Skal tilsvare L6 i kontanstrømmen Merknad: Formålet med note 22 er å etablere beregningsgrunnlaget for parametrene knyttet til tilskudd og overføringer fra Norges forskningsråd og regionale forskningsfond som inngår i finansieringssystemet for universitets- og høyskolesektoren. For så vidt gjelder NFR skal linje N22.1 ovenfor skal tilsvare linje N1.23 i note 1. Tilsvarende skal linje N22.2 ovenfor tilsvare linje N1.29 i note 1. Når det gjelder tilskudd og overføringer fra regionale forskningsfond skal linje N22.4 ovenfor tilsvare linje N1.22A i note 1. Tilsvarende skal linje N22.5 ovenfor tilsvare linje N1.22B i note 1. Dato: Versjon :59

50 Universiteter og høyskoler - standard mal for delårsregnskap L6 i kontanstrømmen Dato: Versjon :59

51 EU-finansierte prosjekter (eksklusiv utdanninger) Prsojekt 1 Prsojekt 1 Prsojekt 1 Sum Prosjektnavn (tittel) Forklaring Tabellen omfatter de tiltak/prosjekter ved institusjonen som finansieres av EU. Prosjekter som er EU-finansiert, størrelsen på finansiering finansieres via EUs rammeprogram for forskning (FP7 og eventuelt FP6) og andre EU-finansierte prosjekter. Tilskudd fra EUs randsonep

52 Prosjektets kortnavn (hos EU) Pro1 Pro1 Pro1 Tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning Tilskudd fra EUs randsoneprogram til FP7 0 0 sjekter som er EU-finansiert, størrelsen på finansieringen og navnet og kortnavnet på prosjektene skal rapporteres. Det skal skilles mellom prosjekte EU-finansierte prosjekter. Tilskudd fra EUs randsoneprogram til FP7 skal oppgis særskilt. Institusjoner som har koordinatorrolle i EU-finansierte pros

53 Tilskudd fra andre tiltak/programmer finansiert av EU Koordinatorrolle (JA/NEI) Referanse nei EU.01 nei EU.01 nei EU.01 0 EU.1 e skal rapporteres. Det skal skilles mellom prosjekter som sjoner som har koordinatorrolle i EU-finansierte prosjekter

54 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Sammenhengen mellom gammel og ny notenummerering Notenummererinnummerering Note- i 2009 i 2012 Note 1 Note 1 Note 2 Note 2 Note 3 Note 3 Note 4 Note 4 Note 5 Note 5 Note 6 Note 6 Note 7 Utgår Note 8 Note 7 Note 9 Ikke i bruk Note 10 Note 9 Note 11 Note 10 Note 12 Note 8 Note 13 Note 11 Note 14 Note 12 Note 15 Note 15 Note 16 Note 13 Note 17 Note 14 Note 18 Note 16 Note 19 Note 17 Note 20 Note 18 Note 21 Note 21 Ikke i bruk Note 22 Dato: Versjon: :59

55 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Virksomhet: Resultat - Budsjettoppfølgingsrapport Budsjett pr: Regnskap pr: Avvik budsjett/ Regnskap pr: regnskap Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger Gebyrer og lisenser Tilskudd og overføringer fra andre Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner Salgs- og leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader Varekostnader Andre driftskostnader Kostnadsførte investeringer og påkostninger Avskrivninger Nedskrivninger Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Inntekter fra eierandeler i selskaper m.v. Utbytte fra selskaper m.v Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m.v Resultat av ordinære aktiviteter Avregninger Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) Avregning statlig og bidragsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte) Sum avregninger Periodens resultat Disponeringer Tilført annen opptjent virksomhetskapital Sum disponeringer Innkrevningsvirksomhet Inntekter av avgifter og gebyrer direkte til statskassen Andre inntekter fra innkrevningsvirksomhet Overføringer til statskassen Sum innkrevningsvirksomhet Tilskuddsforvaltning Overføringer fra statskassen til tilskudd til andre Utbetalinger av tilskudd til andre Sum tilskuddsforvaltning Dato: Versjon: :59

56 Arkiv: Arkivsaksnr: 2008/812-0 Saksbehandler: Sven Erik Forfang Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 5/ Statusrapport - OUP - per 1. mars 2013 Saksopplysninger Styret for Høgskolen i Nesna opprettet på møte et 3-årig omstillings- og utviklingsprosjekt bestående av flere delprosjekter. Det er tidligere lagt fram statusrapporter per april, juni og november Nå legges det fram statusrapport per 1. mars Det er ikke satt av egne ressurser til arbeidet med OUP-ene så arbeidet gjøres ved siden av ordinær drift. Det innebærer at framdriften går litt i rykk og napp alt etter hvilke oppgaver som må prioriteres av den enkelte prosjektleder/ prosjektgruppe. Status per 1. mars viser at flere av prosjektene er fullførte og kan avvikles som prosjekt, men arbeidsområdet må videreføres som del av ordinær drift. Det gjelder OUP-digital kompetanse, OUPrevisjon av studieporteføljen, OUP-organisasjonsstruktur, OUP-FoU-strategi, OUP-etter- og videreutdanning, OUP-rekruttering og markedsføring og OUP-GLU-estetisk. Prosjektet OUPøkonomimodell har vi ikke fått til på grunn av manglende interesse fra UiN og HiN. De samarbeidstiltak som vi har med disse institusjonene, er regulert i egne avtaler hvor de økonomiske vilkår fremgår. Dette oppleves som tilfredsstillende. OUP-lærerutdanning og OUP-sykepleierutdanning må videreføres og har fått ny giv gjennom Nordlandsløftet. Det gjenstår en del arbeid med OUP-kvalitetssystem. Dette arbeid må prioriteres på grunn av NOKUT-reakkreditering i Det må også settes fart på arbeidet med revisjon av strategisk plan. Nåværende plan løper ut i Flere av delprosjektene har gitt innspill og føringer for dette arbeid. Det foreslås et nytt prosjekt OUP-Helhetlig kommunikasjonsstrategi. Forslag til prosjektbeskrivelse legges fram på neste møte.

57 Forslag til vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Nesna tar statusrapporten for OUP per 1. mars 2013 til orientering med de synspunkter som framkom på møtet. 2. Følgende delprosjekter avvikles og arbeidsområdet videreføres i ordinær drift: OUP-digital kompetanse, OUP-revisjon av studieporteføljen, OUP-organisasjonsstruktur, OUP-FoU-strategi, OUP-etter- og videreutdanning, OUP-rekruttering og markedsføring og OUP-GLU-estetisk. OUP- Økonomimodell avvikles på grunn av manglende interesse fra aktuelle samarbeidspartnere. 3. Prosjektbeskrivelse for nytt prosjekt OUP-Helhetlig kommunikasjonsstrategi legges fram på neste styremøte. 4. Revisjon av Strategisk plan ( ) settes opp som tema på neste styreseminar/ styremøte.

58 STATUSRAPPORT OMSTILLINGS- OG UTVIKLINGSPROSJEKT Rapporteringstidspunkt: 1. mars 2013 Oversikt over prosjektene: OUP Lærerutdanning OUP Sykepleierutdanning OUP Utvikling av digital kompetanse OUP Revisjon av strategisk plan Delprosjekt revisjon av studieporteføljen Delprosjekt organisasjonsstruktur Delprosjekt FoU-strategi Delprosjekt etter- og videreutdanningstilbud OUP Kvalitetssystem OUP Rekruttering og markedsføring OUP Økonomimodell OUP GLU-Estetisk Ansvarlig Hanne Davidsen Ansvarlig Else Lid Ansvarlig Hallstein Hegerholm Ansvarlig Sven Erik Forfang Ansvarlig Margrete Norheim Ansvarlig Sven Erik Forfang Ansvarlig Sven Erik Forfang Ansvarlig Sven Erik Forfang Ansvarlig Øyvind Steinslett Ansvarlig Margrete Norheim Ansvarlig Magne Elstad Ansvarlig Margrete Norheim 1

59 Prosjektnavn: Lærerutdanning Prosjektperiode: oktober 2011-august 2013 Hovedmål/mandat: Prosjektorganisasjon: Sikre GLU 1-7 og GLU 5-10 ved Høgskolen i Nesna, studie- og fagutvikling og kompetanseutvikling for de ansatte. Det overordnede målet er å sikre rekruttering, kompetanseoppbygging og forskning. Flere arbeidsgrupper er satt ned, bl.a. innenfor utvikling av profil, rekruttering og digital kompetanse Prosjektleder: Renee Waara til august 2012, Hanne Davidsen fra september Prosjektgruppe: Samarbeidspartnere: Anne Mette Rosø, Margrete Norheim, Halvor Hestmark, Hallstein Hegerholm, Trude Gystad, Camilla V. Bakke, Knut Berntsen, Torill Myrbostad, Beata Godejord. Gisle Johnsen ved UiN, Bjørn Cristian Nilsen ved HiN og region 6 forøvrig. Milepæl 1: Sikre regional støtte Resultat: De nye lærerutdanningene har blitt bedre kjent for politisk og skolefaglig ledelse i vår region. Det er gjort avtaler med kommuner og skolene om utvidet veiledning i forbindelse med praksis. Skoler vi allerede har et samarbeid med og nye skoler ønsker å bli basiskoler neste skoleår (2013/14) og nye kommuner ønsker etablert regionale klasser i GLU (bl.a. Lovund og Alstahaug). Utdanningsleder, faglig og administrativt tilsatte har hatt møter med alle rektorene ved praksisskolene på Helgeland, regionvis, våren Det har også vært avholdt praksislærermøter ved HiNe for alle praksislærere/skoler høsten Analyse: Ny profil for GLU og ny organisering av GLU er godt mottatt. Det er likevel fortsatt behov for å spre kunnskap og informasjon om utdanningene til kommuner og regionale samfunnsaktører (særlig på Ytre Helgeland, Sør-Helgeland og i Namdal). Det har vært en økning i studenttallet på GLU 1.-7., men studenttallet har ikke økt tilsvarende på GLU ved opptaket høsten 2012 (det har vært omvendt ved tidligere opptak/kull). Det på tross av at profilarbeidet har kommet lengst ved GLU og er tydeliggjort i rekrutteringsmateriell og i aktiviteter i utdanningen. Profilen må GLU er i stor grad regionalt forankret gjennom et tett samarbeid med kommunene og studiesentraene lokalt. Kommunene er en aktiv part i å få utdanningen etablert, noe som er med på å sikre lokal rekruttering. Det er ikke tilfelle med GLU Skal vi sikre regional støtte til GLU må profilen «Det utvidede læringsrommet med vekt på naturen som klasserom» og den faglige kompetansen som denne utdanningen gir, forankres lokalt og regionalt. Folkehelsearbeid og forebyggende helsearbeid rettet mot barn og unge er nå lovfestet for kommunene og samarbeidsprosjekter mellom HiNe og kommuner/skoler, kan være en måte å sørge for slik forankring på. Det bør også inngås samarbeid med kommuner og skoler slik at det blir tydeligere at HiNe bidrar til å heve den faglige kompetanse og øke læringsutbytte i skolen. Videre arbeid: Det må arbeides videre for å sikre regional støtte ved nytt opptak Vi må søke større 2

60 drahjelp fra kommunene til å gjøre tilbudene bedre kjent. Det gjelder både GLU 1-.7 og GLU Kommunene må sammen med høgskolen oppfordre unge til å søke utdanningen, og det bør etableres flere regionale klasser på Helgeland og i Namdalen. Det må blåses liv i partnerskapsavtalene med kommunene og det må inngås nye partnerskapsavtaler der hvor de eksisterende har utgått. Høgskolen må inn i flere forsknings- og utviklingsprosjekter i skolen som kommuner og skoler på Helgeland har behov for, f.eks. i Vefsn. HiNe må delta i ungdomsskolesatsingen innenfor skolebasert kompetanseutvikling, på Helgeland, i samarbeid med øvrige institusjoner i SAK-region 6. Milepæl 2: Rekruttering/ markedsføring av ny lærerutdanning Resultater: Det er utarbeidet nytt informasjonsmateriell om grunnskolelærerutdanning til bruk i rekrutteringsarbeidet våren Det er laget brosjyrer for hver av GLU-ene. HiNe har deltatt på utdanningsmesser og på Nordlandsturneen (som UiN arrangerer) og GNIST-stand (med FU og GLUstudenter). I tillegg er det satset på markedsføring bl.a. gjennom målrettet annonsering av lærerutdanningene. Analyse: Nordlandsturneen og utdanningsmesser har vært vellykket på den måten at vi har fått synliggjort HiNes tilbud overfor elever i videregående skole. Elevene har vist interesse for HiNes studier og de kvalitetene HiNe har (bl.a. at ser den enkelte student). Mange elever har deltatt på våre informasjonsmøter. Det har vært noe mediedekning i forhold til lærerutdanningene, både for GLU 5-10 (med friluftslivsfokus) og GLU 1-7 (med bruk av videokonferanse). Denne dekning har imidlertid ikke vært så bred og intens som ønsket. Videre arbeid: Det arbeides videre med å utgi brosjyrer, informasjon på nett og målrettet annonsering samt produksjon av pressemeldinger om lærerutdanning. Milepæl 3-4: Kompetanseheving/førstelektorforum, Resultat: Arbeidet med en plan for kompetanseheving med målsettinger for IFL, er i gang. Et viktig mål er økning i antall førstelektorer de kommende tre. Det er lyst ut førstelektorprogram med oppstart fra høsten Det er 10 søkere. Analyse: Det har vært en økning i antall førsteamanuensiser, professorer og dosenter ved HiNe fra 2011 til 2012, men en nedgang i antall førstelektorer fra 2009 til Det er nødvendig å øke antall førstestillingskompetente i alle stillingskategorier, men særlig antall førstelektorer fordi vi der ligger lavere enn andre sammenlignbare høgskoler. 3

61 År Andel Andel Andel Andel 1.amanunesis kvinner 1.lektor kvinner Dosent kvinner Professor kvinner ,75 2,75 11,10 1,60 1,91 0,00 1,20 0, ,95 6,20 11,51 1,71 0,95 0,00 2,60 0, ,55 5,55 6,70 1,71 0,95 0,00 3,95 0, ,50 5,50 9,10 2,10 3,20 0,00 3,95 0,00 Videre arbeid: Førstelektorprogrammet skal bidra til å heve antall førstelektorer. Informasjon og bevisstgjøring omkring betydningen av å registrere forskning og formidlingsarbeid i Cristin vil fortsette. Milepæl 5: Faglig utvikling og forskning Resultater: HiNe har i samarbeid med de andre institusjonene i Region 6 SAK søkt Utdanningsdirektoratet om å få gi videreutdanning i skoleledelse gjennom Kompetanse for kvalitet. Søknaden ble avvist. Region 6 ønsker å være tilbyder i pulje 1 i skolebasert kompetanseutvikling (ungdomsskolesatsingen) og har gitt tilbakemelding til Utdanningsdirektoratet om det. HiNe har deltatt i arbeidet i region 6 og planlegger å delta som tilbyder på Helgeland i dialog med RKK og kommunene. Nylig vedtatt FoU-plan gir klare føringer for framtidig FoU-arbeid ved institusjonen (både satsingsområder og målsetting om økt publisering). Instituttleder har gjennomført medarbeidersamtaler hvor bl.a. FoU har vært tema. Det har også vært avholdt møter med seksjonene om mulighetene for å få til samarbeidsprosjekter og felles søknader innfor de prioriterte forskningsområdene. Det har vært gjennomført et felles personalmøte der nytt FoU-søknadskjema og FoU-plan ble gjennomgått og drøftet. Analyse: Det er viktig at HiNe får en rolle innenfor det faglig og pedagogiske utviklingsarbeidet som står sentralt i skolesektoren (vurdering for læring, ungdomsskolesatsingen, grunnleggende ferdigheter mv.). HiNe må komme i posisjon i forhold til skolebasert kompetanseutvikling og fortsette samarbeid med region 6 på dette området. Ny FoU plan, satsingsområder og klare mål er viktig for å øke forskningsaktiviteten. Men dette er ikke tilstrekkelig. Forsknings- og utviklingsarbeid må få bedre feste i høgskoleskolekulturen og det krever større fokus over tid. Forskning gir høgskolen legitimitet og det er nødvendig å øke forståelsen for betydning av forskning og sammenhengen mellom forskning og undervisning. Videre arbeid: Arbeidet med å øke fokus på forskning gjennom personalmøter, medarbeidersamtaler, seksjonsmøter og i andre sammenhenger, fortsetter. 4

62 Prosjektnavn: Sykepleieutdanning Prosjektperiode: Oktober 2011 august 2013 Hovedmål/ mandat: Prosjektorganisasjon: Prosjektleder: Samarbeid med UiN og HiN om: 1) Felles markedsføring, sikre økt rekruttering til sykepleieutdanningene; 2) Styrking av fagmiljøene; 3) samordning av studieplaner og samarbeid om bruk av lærerressurser og praksisplasser. Ledergruppe med representanter fra hver institusjon (SAK-gruppen). Arbeidsgrupper på de 3 områdene med representanter fra hver institusjon, rapporterer til ledergruppe. Even Næss til august 2012 deretter Else Lid Prosjektgruppe: Tverrinstitusjonelle arbeidsgrupper på hvert område: 1) Markedsføring og rekruttering; 2) Styrking av fagmiljøene; 3) Samordning av studieplaner, bruk av lærerressurser og praksisplasser. Samarbeidspartnere: UiN, HiN. Samarbeid med markedsråd. FoU-miljø med førstelektorprogram. Milepæl 1: Konstituering av ledergruppe og etablering av møteplasser Aktivitet/ resultat: Felles lederforum for sykepleierutdanningen ved de tre institusjonene i Nordland. o Samarbeid og samhandling er søkt ivaretatt med møtepunkt omkring Høgskolesamarbeidet med Helse Nord. Alle lederne møter fast der som medlem. o Ledergruppen har også hatt egne møter med tema: Master i klinisk sykepleie. Det er etablert felles praksisråd mellom HiNe og UiN. o Som en konsekvens av tettere samhandling og dialog mellom institusjonene, er det etablert en god samarbeidsarena mellom praksiskooerdinator ved HiNe(Tiina Skyttä, ) og UiN, Helgeland(Øyvind Christiansen). Det er avholdt to felles erfaringsseminar for kontaktsykepleiere for HiNe og UiN. Gjennomføring av det siste seminaret gjennomførte HiNe alene da UiN melde avbud. HiNe og UiN bruker hverandres institusjoner til ekstern sensur. Man underviser hos hverandre ved behov. Vi har erfart at kjøp av undervisningstjenester gjennom institusjonen UiN koster svært mye pga påslag på ca. 40%. Bruk av fagpersonell hos UiN tilstrebes derfor gjennom personlige avtaler. Milepæl 2: Felles markedsføring Aktivitet/ resultat: Markedsføringskampanjen knyttet til filmen Det akutte mennesket mislyktes. Januar 2013 ble det gjennomført en felles markedsførings-turnè til de fleste videregående skolene i Nordland. Institutt for sykepleieutdanning inngikk som en del av helheten for HiiNe sitt studietilbud. Rekruttering til sykepleierutdanningen ved HiNe for må karakteriseres som vellykket. Vi fikk 163 søkere, sendte tilbud til 106 og fikk 39 som startet opp. Milepæl 3: Fagutvikling og kompetanseheving 5

63 Aktivitet/ resultat: To emner i fagplanene til HiNe og UiN er tilnærmet like. Alle institusjonene (samt Høgskolen i Harstad) samarbeider om å gjøre UiNs master i klinisk sykepleie mer fleksibel og tilgjengelig. Tilbudet blir lyst ut i disse dager med søknadsfrist 15. mai Stipendiat Jorunn Hov er vår fagansvarlig og vil følge studentene i Sandnessjøen. Det er uavklaring om finansiering. Vår sykepleierutdanning er involvert i flere prosjekter med Utviklingssenter for sykehjem i Nordland, bl.a. et ernæringsprosjekt hvor det nylig er laget en film, et prosjekt om bruk av drama og bildeteater som grunnlag for etisk refleksjon, et prosjekt om åndedelig behov og et prosjekt om sykepleiedokumentasjon (nylig startet). De gjennomførte prosjektene formidles gjennom skriftlige hefter. Det er gjennomført formidlingskonferanser der våre faglærere har vært sentrale både i planlegging og formidling av prosjektresultater. Sak om OUP-sykepleie- styrking av kompetansen ble lagt fram for styret på juni-2012 møtet. Stilling som professor II i sykepleie er lyst ut med søknadsfrist 1. desember. Vi har fire søkere til stillingen. Det har tatt tid å få formalisert en kommisjon. Tilsettingsprosessen har derfor trekt ut i tid med fare for å miste aktuelle søkere. Pr. dato er kommisjonen ennå ikke fullstendig. Det er tatt kontakt med Helgelandssykehuset om delfinansiering av en felles stipendiatstilling. Svaret er negativt da sykehuset er inne i en krevende nedbemanningsprosess. Utdanningen vil derfor søke andre samarbeidsparter for å realisere fullfinansiering av vår andre stipendiatstilling. Det er utarbeidet en kompetanseplan for ansatte ved sykepleierutdanningen. Flere er i førstelektorløp. En er i doktorgradsløp. I følge planen vil utdanningen få sin andre førstelektor i august 2013 og den tredje i juli I løpet av høsten 2013 vil doktorgradsstipendiaten doktorere. Planen er at en av faglærerne når dosentkompetanse innen Videre arbeid nye milepæler: Utarbeide kravspesifikasjon for nye lokaler. Utdanningen har for dårlige lokaler for lytt, mye støy både i bygget og utenfra, for dårlig ventilasjon, for utpraktisk. Nåværende leieavtale utløper i Arbeidet med planlegging av nye, tidsmessige lokaler ble startet opp høsten Det er avholdt to befaringer i nærområde for å få en oversikt over mulige løsninger. En av disse var omvisning i Sandnessjøen Videregående skole sine praksislokaler. Vi vurderer det som uhensiktsmessig å kunne bruke noen av deres praksislokaler til vårt formål. Det er også avholdt et møte med investor og eiendomsforvalter Håkon Grande. Han ønsker oss velkommen i Sentrum Næringshage sine lokaler og skisserer en løsning som kan gi oss en samlet studentaktivitet i nybygg. Vi arbeider videre med instituttets egen bestillerkompetanse også for å være klar for snarlig utlysing. Tydeliggjøring av profil og egenart. Klargjøring av tankegrunnlag, ide, vitenskaplig ståsted og arbeidsmetoder. Det er innvilget partnerskapsmidler (regionalt næringsfond) for å starte dette arbeidet våren Vår utdanning har vektlagt individuell læreroppfølging av studentene i pasientnære praksissituasjoner. Studenter og praksisfelt løfter dette fram som et godt bidrag for en god praksisgjennomføring. Studenten blir gjennom hele studiet utfordret til ettertanke over det relasjonelle møtet med pasient og pårørende samtidig som de skal ivareta krevende vurderinger og utføre prosedyrer og andre sykepleiehandlinger. Gjennom hele studiet søker vi å støtte studentene til å skatte sin egen livserfaring i dannelsen til sykepleier. Vi ønsker å 6

64 reflektere rundt hvorfor det har blitt slik i vår utdanning og om dette er en god vei for våre studenter. Prosjektleder er Tone Anita Lund. Hun ønsker å løfte prosjektet til en studie på nivå med utdanningsforskning. Veileder er tiltenkt den som tiltrer professor II stillingen. Styrking av videreutdanningstilbudet. I dag er det kun en faglærer som er knyttet til videreutdanningstilbudet. Dette er svært sårbart. Ved økt kompetanse i lærerstaben, vil vi vurdere både organiseringen og innholdet av og regulariteten på videreutdanningstilbudet. Vi har flere henvendelser på oppdragsstudier som vi arbeider med både fra Helgelandssykehuset(tilbud er gitt) og RKK(arbeider for å få dette på plass fra høsten 2013). Prosjektnavn: Utvikling av digital kompetanse Prosjektperiode: oktober 2011 juni 2013 Hovedmål/ mandat: Utvikle digital kompetanse og fleksibel læring ved Høgskolen i Nesna i samarbeid med Universitetet i Nordland og Høgskolen i Narvik. Utvikle felles IKT-løsninger i Kunnskapssenter Helgeland i Mo i Rana sammen med Universitet i Nordland og Høgskolen i Narvik Konkret ber styret om: - Kartlegging av behov for IKT-infrastruktur innen utdanning, forskning og formidling innen april Utarbeidelse av forslag til innkjøp og installasjon av IKT-verktøy innen juni Utarbeidelse av samordnet plan for opplæring i bruk av IKT-verktøy innen oktober Her kan det søkes om/ brukes SAK-midler til opplæring av ansatte. - Utarbeidelse av forslag til framtidig organisering av IT-funksjonen ved HiNe innen 1. januar Forsøke å gi råd og støtte til fleksibel undervisning ved HiNe i prosjektperioden. Hovedfokus blir utvikling av GLU fra høsten Prosjektorganisasjon: Prosjektleder: Førstelektor Hallstein Hegerholm 7

65 Prosjektgruppe: Intern prosjektgruppe ved HiNe: Førstelektor Hallstein Hegerholm (leder) Dekan Even Næss til august erstattet av instituttleder Else Lid og utdanningsleder Anne Mette Rosø. Dekan Renee Waara til august erstattet av instituttleder Geir-Tore Klæbo Økonomi- og personalsjef Magne Elstad IT-leder Halvor Hestmark IT-bibliotekar Trude Gystad (sekretær) Samarbeidspartnere: Universitetet i Nordland og Høgskolen i Narvik UNINETT og ECampus-programmet Eksterne konsulenter/ rådgivere Milepæl 1: Oppnevning og konstituering av intern prosjektgruppe Aktivitet/ resultat: Prosjektgruppen er oppnevnt og har konstituert seg. Dekanene gikk ut av gruppen pr. august 2012 og er erstattet av instituttledere/ utdanningsledere. Det holdes løpende møter i gruppen. Framdriften er god. Milepæl 2: Avklaring av samarbeidsrelasjoner til SAK-grupper og ecampusgruppe Aktivitet/ resultat: Rapporten Prosjektoversikt digital kompetanse ble lagt fram for styret på møte Her ble fire prosjekter omtalt, ecampus Nord, SAK Nordland nettbaserte og fleksible studier, SAK Nord- Norge teknologigruppa, region 6 og RHU-arbeidsgruppe for IKT. I rapporten ble det uttalt: Samarbeidsgruppen for IKT som RHU har nedsatt vil trolig være den sentrale prosjektgruppen i arbeidet med å utvikle infrastruktur for fleksible studier. Slik sett bør føringer fra denne gruppa ha hovedprioritet for høgskolens eget arbeid. Det er etablert kontakt med de andre gruppene. ECampus-prosjektet gir føringer for arbeidet med å utvikle infrastruktur for fleksible studier mens SAK-Nordland og SAK 6-Nord-Norge fungerer støttende. Milepæl 3: Kartlegging av behov for IKT-infrastruktur ved HiNe Aktivitet/ resultat: Kartleggingen er gjennomført. Rapport foreligger og ble lagt fram for styret på møte Rapporten sier bl.a.: Det er nødvendig å knytte utvikling av fleksible studier til høgskolens kvalitetssystem. En plan for styrking av IKT-infrastruktur ved HiNe bør legge grunnlag for å vurdere hvordan en samlet IT-tjeneste ved HiNe skal organiseres og ledes. Milepæl 4: Utarbeidelse av forslag til innkjøp og installasjon av IKT-verktøy ved HiNe 8

66 Aktivitet/ resultat: Plan foreligger. Det er kjøpt inn 2 stk. komplette videokonferanseutstyr og 2. stk. interaktive tavler. Har nå 5 stk. videokonferansesystemer og 7 interaktive tavler. PC-er og prosjekter er installert på aktuelle rom. Datamaskinpark byttes ut i henhold til plan. Ny telefonsentral er planlagt. Forbedrede nettverksløsninger i flere bygg også. Det er særskilt behov for utstyr til det nye medieproduksjonsstudiet. HiNe har gjennom FEIDE-pålogging fått tilgang til webmøteverktøy. Milepæl 5: Kartlegging av behov for IKT-infrastruktur ved Kunnskapssenter Helgeland Aktivitet: Notat om dette ble lagt fram for styret på forrige møte. Arbeidet er i rute. Milepæl 6 og 7: Kartlegging av kompetansebehov innen IKT og utarbeidelse av opplæringsplan Aktivitet/ resultat: Forslag til samordnet plan for opplæring ble lagt fram for styret på forrige møte. Det gjenstår å finne fram til organisasjonsformer og ledelse som er langsiktige og stabile.. Milepæl 8: Utarbeidelse av forslag til innkjøp og installasjon av IKT-verktøy ved Kunnskapssenter Helgeland Aktivitet/ resultat: Høgskolen tar med seg nåværende utstyr fra HOK-bygget. Supplering av utstyr skjer ved behov. Drift av utstyret ivaretas av våre egne folk. Nødvendige avklaringer med byggherre og samarbeidspartnere skjer i løpende prosesser. Milepæl 9: Utarbeidelse av forslag til framtidig organisering av IT-funksjonen ved HiNe Aktivitet/ resultat: Prosjektgruppa foreslår at det lyses ut en IT-sjef stilling med ansvar for IT-drift som også har personal- og økonomiansvar på linje med andre mellomledere. Prosjektgruppa mener at IT-arbeidet ved høgskolen krever en egen leder på samme nivå som de andre administrative enhetene har. Gruppa peker på at følgende oppgaver som gis større fokus: utvikling av IT-strategi, utvikling av tjenestekatalog, servicedesk, styrke brukerstøtte. Alternativt foreslår gruppen at høgskolen skaffer seg en ekstern konsulent til å komme med forslag til organisering av IT-funksjonen. Prosjektleder heller til en slik løsning. Konklusjon: Prosjektgruppa anser seg ferdig med arbeidet, og anbefaler at det som gjenstår kan videreføres i daglig drift. Prosjektgruppas avsluttende oppsummering er vedlagt statusrapporten. Styret oppfordres til å drøfte om det bør opprettes en funksjon som IT-sjef, eller om en ekstern konsulent bør leies inn for å komme med anbefaling om framtidig organisering av IT-drift. 9

67 Prosjektnavn: Revisjon av studieporteføljen Prosjektperiode: Januar 2012 juni 2012 Hovedmål/ mandat: Med utgangspunkt i prinsippene om samarbeid og arbeidsdeling skal en utvikle et studietilbud for HiNe som skal være bærekraftig. Nødvendige elementer i bærekraft er økonomisk robusthet (inklusive studentrekruttering), har høy kvalitet, at tilbudet understøtter helheten i virksomheten, og er et svar på samfunnets behov. Prosjektorganisasjon: Prosjektleder: Prorektor Margrete Norheim Prosjektgruppe: prorektor, instituttledere og rådgiver for kvalitet og plan Samarbeidspartnere: andre delprosjekt under strategisk plan, studieadministrasjonen, fagansatte og utdanningsledere, ansattes fagforeninger, regionale samarbeidspartnere og kompetansesentre Milepæl 1-5 Prosjektstart, kartlegginger og drøftinger studietilbud, kompetanse og FoU-virksomhet Milepæl 6-8 Skisse til bærekraftig studieportefølje legges fram i styret, utkast sendes på høring, og forslag ferdigstilles. Milepæl nådd etter planen Milepæl 9: Forslag til bærekraftig studieportefølje legges fram for styret til behandling Sak 57/12 Bærekraftig studieportefølje ble vedtatt i styret november Milepæl nådd etter planen Konklusjon: Prosjektgruppa anser prosjektet Revisjon av studieporteføljen som avsluttet. Vedtak i styresak 57/12 vil være styrende for framtidig revisjon av høgskolens studieportefølje. 10

68 Prosjektnavn: Endring av organisasjonsstrukturen Prosjektperiode: Januar 2012 desember 2012 Hovedmål/ mandat: Utarbeide ny organisasjonsstruktur for HiNe som er tilpasset et bærekreftig studietilbud og samarbeid med andre institusjoner Prosjektorganisasjon: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Samarbeidspartnere: Sven Erik Forfang Rektor, prorektor, dekaner, studiesjef og økonomi.-/ personalsjef Fagforeningene Milepæl 1: Drøfte behov for endringer internt Gjennomført. Milepæl 2: Utarbeide forslag til ny avdelings-/instituttstruktur Gjennomført. Milepæl 3: Avklare spørsmålet om nestleder Gjennomført. Milepæl 4: Styrevedtak om avdelings-/ instituttstruktur Gjennomført. Overgang fra avdelinger til institutter per 1. august Milepæl 5: Utlysning av funksjoner som instituttledere og nestleder (prorektor) Gjennomført. Milepæl 6: Styrevedtak om tilsetting av instituttledere og nestleder (prorektor) Gjennomført. 3 instituttledere og prorektor tilsatt. Milepæl 7 og 8: Vurdering av andre organisatoriske endringer Aktivitet/ resultat: Prorektor trakk seg og styret har vedtatt utlysning av nestlederstilling som direktør i septembermøtet. Tilsetting av direktør ble utsatt i november-2012-møtet og ny tilsetting planlegges den 11. mars Servicetorgteamet som ble vedtatt i styremøtet i juni-2012 er etablert, men det trengs noe nytt utstyr og møbler og prosesser blant de ansatte før det er i funksjon som planlagt. Arbeidet pågår. Det er opprettet en funksjon som FoU-administrator ved at en medarbeider som var i permisjon er kommet tilbake og fått utvidet et arbeidsområde. Forskningsveiledning er tenkt ivaretatt ved at det tilsettes professor II stillinger ved hvert institutt. Det fins en slik stilling i IFL. Det er under tilsetting en slik stilling i IFS. Det planlegges utlysning av en slik stilling i IFI. Konklusjon: Prosjektet kan avvikles. 11

69 Prosjektnavn: Utforming av strategisk FoU-plan for HiNe Prosjektperiode: Januar 2012 juni 2012 Hovedmål/ mandat: Utarbeide en strategisk FoU-plan for perioden Prosjektorganisasjon: Prosjektleder: Sven Erik Forfang Prosjektgruppe: Rektor, prorektor, dekaner og utdanningsledere Samarbeidspartnere: Fagmiljøet og fagforeningene Milepæl 1: Innhente innspill/ forslag fra fagmiljøene Gjennomført. Milepæl 2: Utarbeide skisse til overordnet FoU-strategi/ plan Gjennomført. Milepæl 3: Høring av skisse i fagmiljøet Gjennomført. Milepæl 4: Utarbeidelse av FoU-plan Gjennomført. Det bør også utarbeides en FoU-plan for hvert institutt. Milepæl 5: Ferdigstillelse av samlet dokument. Gjennomført. Det gjenstår å utarbeide en FoU-plan for hvert institutt. Milepæl 6: Styrevedtak om strategisk FoU-plan. Gjennomført. Etter styremøtet hvor FoU-plan ble vedtatt, er det utarbeidet nytt søknadsskjema for FoU-ressurs med veiledning. Det er nå tatt i bruk. Konklusjon: Prosjektet kan avikles. 12

70 Prosjektnavn: Utarbeide EVU-plan for HiNe ( ) Prosjektperiode: Februar 2012 august 2012 Hovedmål/ mandat: Utarbeidelse av en strategisk EVU-plan for perioden Prosjektorganisasjon: Prosjektleder: Sven Erik Forfang Prosjektgruppe: Rektor, prorektor og dekaner Samarbeidspartnere: RKK-kontorene på Helgeland og fagmiljøet (seksjoner og institutter) Milepæl 1: Innhente innspill fra fagmiljø og regionale kompetansekontorer Gjennomført. Milepæl 2: Utarbeide skisse til overordnet EVU-strategi og EVU-plan Gjennomført. Milepæl 3: Høring av skisse i fagmiljø og RKK-kontorer Hovedmål og EVU-strategi har vært på høring. Arbeidet med EVU-plan ble deretter integrert i prosjektet om bærekraftig studieportefølje. Milepæl 4: Drøfting av høringsresultat i ledergruppen Gjennomført for hovedmål og EVU-strategi. Milepæl 5 og 6: Ferdigstillelse av samlet dokument og styrevedtak Styret har vedtatt hovedmål og EVU-strategi. Etter- og videreutdanningstilbudet er fastsatt gjennom vedtak av sak om bærekraftig studieportefølje. Endringer vil skje gjennom årlig behandling av studietilbudet. Konklusjon: Prosjektet kan avikles. 13

71 Prosjektnavn: Kvalitetssikringssystem Prosjektperiode: Oktober 2011 Juni 2012 Hovedmål/ mandat: Ferdigstilling av kvalitetssikringssystem og implementering av QualiWare Prosjektorganisasjon: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Samarbeidspartnere: Øyvind Steinslett Ingunn Valan, Alf-Magne Jacobsen Ledergruppen, utdanningsledere, faglærere, saksbehandlere, Kvalitets- strategi- og plankonsulent og Kvalitetsutvalget ved HiNe Milepæl 1: Overordnede prosesser identifisert 4. november 2011 ble det gjennomført en Work-shop med ledelsen ved HiNe, under ledelse av vår Gjertrud Leikvoll Laukvik fra QualiSoft. Hensikten med Work-shopen var å identifisere de overordnede prosessene ved høgskolen, og kategorisere disse iht. overordnede ledelsesprosesser, kjerneprosesser og støtteprosesser. De kjerneprosessene som ble fastsatt var Utdanning og læringsmiljø, Forskning og utvikling og Samfunnskontakt og kommunikasjon. Milepæl nådd etter planen Milepæl 2. Modellører opplært Det ble gjennomført kurs for modellører 5. og 6. desember Det deltok fire personer fra kurset, en fra Økonomi/personal, en fra Biblioteket og to fra Studieadministrasjonen. Milepæl nådd etter planen Milepæl 3: Driftsansvarlig QualiWare opplært Innføring av QualiWare er et resultat av SAK-Nordland, og opplæring av driftsansvarlig for QualiWare planlegges samkjørt med Høgskolen i Narvik og Universitet i Nordland. Kvalitetsansvarlig ved Høgskolen i Narvik er for tiden ute i permisjon. Han kommer tilbake fra permisjon medio november. Det tas sikte på et samarbeidsmøte mellom institusjonene månedsskifte novemberdesember for å konkretisere videre samarbeid, herunder opplæring av driftsansvarlig for QualiWare. Ved forrige rapportering stod det at «Ny milepælsdato settes i felles møte med HiN og UiN innen utgangen av året.» Dette møtet ble utsatt til 23. januar. På dette møtet møtte ikke representanter fra HiN, og heller ikke prosjektleder fra UiN. Det ble da avtalt nytt møte 18. mars. 18. februar kom det melding fra prosjektleder om at møtet må utsettes til etter påske. Ny dato er ikke fastsatt. 14

72 Frem til nå har manglende opplæring av driftsansvarlig ikke vært kritisk. Nå er vi imidlertid kommet så lang at dersom vi ikke får avklaring gjennom SAK-prosjektet om felles kurs i løpet av andre kvartal, så må det vurderes å kjøpe dette kurset utenom det felles SAK-prosjektet. Milepæl 4: Kvalitetsdimensjoner, -mål og -indikatorer revidert Kvalitetsutvalget har gjennomført flere møter med hovedfokus på kvalitetsdimensjoner, mål og indikatorer. 22. januar hadde Kvalitetsutvalget et seminar med fokus på kvalitetsdimensjoner, mål og indikatorer. Disse er samordnet så langt det lar seg gjøre med høgskolens nylig vedtatte målstruktur. Indikatorene som er tenkt innhentet fra studieevalueringer er nå i ferd med å bli integrert i studieevalueringene. Reviderte kvalitetsdimensjoner, -mål og -indikatorer vil være klar for styrebehandling i april. Indikatordata i forhold til reviderte kvalitetsdimensjoner og kvalitetsmål vil foreligge for studieåret Milepæl 5: Hovedprosesser og rutiner revidert og overført til QualiWare Dels av samme årsak som forsinkelsene i M4 ble også arbeidet med denne milepælen forsinket. Arbeidet med å legge høgskolens prosesser inn i QualiWare er godt i gang. Hovedprosesser og delprosesser knyttet til Utdanning og læringsmiljø er beskrevet. Det pågår nå et arbeid med å knytte rutiner, sjekklister, eksterne krav etc. til de ulike delprosessene. I forbindelse med dette arbeidet blir det noen justeringer av noen av delprosessene. Så snart vi har fått driftsopplæringskurset (milepæl 3) vil det være klart for å publisere det nye kvalitetssikringssystemet på nett. Milepæl 6: Evaluerings- og rapporteringsstruktur revidert Arbeidet har vært noe forsinket, men er nå kommet i gang. Evaluerings- og rapporteringsstrukturen har vært oppe som tema på møte i Kvalitetsutvalget 22. februar og 26. februar. Arbeidet er kommet godt i gang, og vil være klar for styrebehandling i april. 15

73 Prosjektnavn: Rekruttering og markedsføring Prosjektperiode: Oktober 2011 august 2012 Hovedmål/ mandat: Prosjektorganisasjon: Utarbeidelse av prosjektplan for rekruttering og markedsføring for å sikre rekruttering av studenter. Prosjektleder: prorektor Margrete Norheim Prosjektgruppe: prorektor, markeds- og rekrutteringskonsulent, informasjonsog web-ansvarlig, studiesjef Samarbeidspartnere: Markedsrådet ved HiNe (markedskonsulent, dekaner, studiesjef, SiNe, Nesna kommune og studentrådet), ledergruppa, opptakskontoret, team rekruttering, utdanningsledere og faglærere. UiN og HiN og andre eksterne samarbeidspartnere Milepæl 1: Drøfting i markedsrådet Milepæl 2: Arbeidsmøter i prosjektgruppa Milepæl 3: Gjennomføring og evaluering av planl.agte rekrutteringstiltak for opptak 2012 Milepæl 4: Spesielle markedsføringstiltak samarbeidsavtaler/ eksterne aktører Milepæl 1-4 er tidligere rapportert på til styret november Milepæl nådd etter planen Milepæl 5: Web-strategi omlegging av nettsider Arbeid er igangsatt og videreføres i 2013 Plan for Web-strategi og omlegging av nettsider innarbeides i nytt prosjekt (Helhetlig kommunikasjonsstrategi). Milepæl 6. Omdømmebygging og andre markedsføringstiltak Omdømmebygging er en møysommelig prosess der hele organisasjonen må bidra. Formidling av faglig og populærvitenskapelig karakter, herunder mediebidrag, har vist en god økning i 2012 (jfr Rapport og planer), og planlagt aktivitet er gjennomført i noen grad. Arbeidet med omdømmebygging og andre markedsføringstiltak videreføres i nytt prosjekt (Helhetlig kommunikasjonsstrategi). Milepæl 7: Ny organisering Viser til tidligere rapportering til styret november Milepæl nådd etter planen Milepæl 8: Felles markedsføringstiltak med andre UH-institusjonene Kommunikasjonskonsulent (markedsføring) deltar i samarbeidsprosjekt om profilering av Campus Helgeland i samarbeid med UiN, HiN og Kunnskapsparken Helgeland, i partnerskapene GNIST og GLØD Nordland i forhold til økt rekruttering til grunnskole- og barnehagelærerutdanningene, og arbeidsgruppe rekruttering i forbindelse med Nordlandsløftet. Høgskolen i Nesna har deltatt på UiNs universitets-turne ved alle videregående skoler i Nordland våren

74 Felles markedsføringstiltak med andre UH-institusjoner videreføres og implementeres i nytt prosjekt (Helhetlig kommunikasjonsstrategi). Milepæl 9: Helhetlig handlingsplan for rekruttering og markedsføring. Handlingsplan for rekruttering og markedsføring ble lagt fram på styremøtet november (Sak 56/12). Ny profilhåndbok og ny logo er utarbeidet og tatt i bruk. Milepæl nådd etter planen Konklusjon: Prosjektgruppa anser prosjektet Rekruttering og markedsføring som avsluttet, og foreslår at det opprettes et nytt prosjekt som ivaretar framdriften av det videre arbeidet med rekruttering og markedsføring. Plan for prosjektet med milepæler utarbeides av Markedsrådet 17.april og legges fram for styret på neste møte. Prosjektnavn: Helhetlig kommunikasjonsstrategi Hovedmål/ mandat: Utarbeidelse en helhetlig kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Nesna Prosjektorganisering: Instituttlederne inngår i prosjektgruppa, ellers beholdes nåværende prosjektorganisering. Prosjektnavn: Økonomimodell for samarbeid Prosjektperiode: Oktober 2011 juni 2012 Hovedmål/ mandat: For å realisere målene i prosjekt 1 og 2 må det utarbeides en økonomimodell for samarbeid mellom HiNe, UiN og HiN. Dette kan defineres som et nytt SAK-prosjekt. Prosjektorganisasjon: Prosjektleder: Magne Elstad Prosjektgruppe: - Nytilsatt administrativ koordinator for avdelingene, - En økonomimedarbeider fra øk/pers-seksjonen - Samarbeidspartnere: - Økonomiledere -/medarbeidere ved UiN og HiN - Utdanningsleder GLU - Instituttleder sykepleie Nordland fylkeskommune har innvilget kr til prosjektet. Midlene er gitt til Universitet i Nordland. Det har ikke vært mulig å få til et samarbeid om dette prosjektet. De samarbeidstiltak vi har med UiN og HiN er regulert av egne avtaler som også ivaretar de økonomiske forhold. 17

75 Konklusjon: Prosjektet avvikles. Økonomiske forhold mellom institusjonene forutsettes regulert gjennom egne samarbeidsavtaler. Prosjektnavn: GLU-Estetisk Prosjektperiode: Januar august 2013 Hovedmål/mandat: Prosjektorganisasjon: Utvikle grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 med vekt på kreative og estetiske læreprosesser Styringsgruppe: dekan Britt Theodorsen (Høgskolen Stord/Haugesund), dekan Anne Solberg (Høgskolen i Telemark) og prorektor Margrete Norheim (Høgskolen i Nesna) Felles arbeidsgruppe: utdanningsledere, to/tre faglærere fra hver institusjon. Intern arbeidsgruppe HiNe: prorektor, dekan, utdanningsleder, faglærere Prosjektleder: Samarbeidspartnere: Dekan HSH. (Intern prosjektleder: prorektor) Høgskolen Stord Haugesund og Høgskolen i Telemark, Kunnskapsdepartementet Milepæl 1: Vedtak i høgskolestyret Milepæl 2: Planlegging med andre institusjoner Milepæl 3: Rapportere til KD Milepæl 4: Utvikle modell og struktur på utdanningen Milepælene er tidligere rapportert på Milepæl 1-4 er tidligere rapportert på til styret november Milepæl nådd etter planen Milepæl 5: Intern behandling Modell for GLU ble vedtatt i høgskolestyret november Milepæl nådd etter planen Milepæl 6: Program- og emneplanutvikling Arbeidet med program- og emneplanutvikling gjennomføres i vårsemesteret etter gjeldende frister. Egen plan for arbeidet er utarbeidet av utdanningsleder, og alle fag som inngår i utdanninga involveres. Emneplan Didaktikk for barnetrinnet (nytt fellesemne der kroppsøving, musikk og kunst 18

76 og håndverk inngår) er under utarbeidelse. Det legges opp til å videreutvikle samarbeidet mellom pelfaget (pedagogikk og elevkunnskap) og dramafaget innenfor fokusområder i utdanningen, slik som klasseledelse, observasjon, vurdering, etc. Tverrfaglige temaer vil vektlegges i utdanningen, og legger føringer for innhold og undervisningsformer i studieløpet. Distriktsmodellen og utvidet praksissamarbeid videreføres også fir GLU 1-7 i Samarbeidet mellom Hine, HSH og HiT ble igangsatt som svar på KDs ønske om å ivareta praktiske og estetiske fag og læreprosesser innenfor rammen av GLU 1-7. Institusjonene ønsker å videreutvikle nettverkssamarbeidet. En videreføring vil være avhengig av nye midler fra KD. Prosjektleder (HSH) har på vegne av nettverket tatt initiativ til ny søknad, der midler er tenkt brukt til å drive utviklingsarbeid på tvers av høgskolene (bl.a. videreutvikling av tverrfaglige prosjekt, kreative læreprosesser og praktiske og estetiske fag som metodefag, og felles forskergruppe på tvers av høgskolene). Videre arbeid med program- og emneplanutvikling følger gjeldende frister. Videre nettverkssamarbeid med HSH og HiT følges opp av utdanningsleder for GLU ved HiNe. Milepæl 7: Rekruttering og markedsføring Det er utarbeidet egen plan for rekruttering og markedsføring av GLU , og gjennomføres i tett samarbeid med kommunikasjonskonsulentene (markedsføring og web-ansvarlige). Det er ikke tatt initiativ til felles markedsføringstiltak med de andre institusjonene i prosjektet (HSH og HiT). HiNe inngår i samarbeid med UiN og HiN om GNIST Nordland der UiN er prosjektleder (partnerskap for en helhetlig lærersatsing som har som mål å styrke skolens faglige plattform og læreryrkets anseelse, og gjennom det bidra til god rekruttering og profesjonell yrkesutøvelse). Videre arbeid med rekruttering og markedsføring følger oppsatt plan. Konklusjon: Prosjektgruppa anser prosjektet GLU 1-7 estetisk som avsluttet. Videre arbeid med emneplanutvikling og markedsføring for GLU inngår som del av OUP-Lærerutdanning. 19

77 Avsluttende oppsummering fra Prosjektet for utvikling av digital kompetanse. Denne oppsummeringen bygger på tidligere arbeid i prosjektgruppa samt avsluttende møte 8/ om Organisering av IT-tjenester ved Høgskolen i Nesna. Høgskolestyret ved HiNe nedsatte i 2011 ei prosjektgruppe med mandat og milepæler for å utvikle digital kompetanse ved HiNe med en prosjektperiode fra oktober 2011 til juni Prosjektbeskrivelsen ligger ved. Prosjektgruppa består nå av: Hallstein Hegerholm (leder) Instituttleder IfS Else Lid Instituttleder IfI Geir Tore Klæbo Utdanningsleder IfL Anne Mette Rosø Økonomi- og personalsjef Magne Elstad Seniorkonsulent It-drift Halvor Hestmark IT-bibliotekar Trude Gystad Prosjektet for utvikling av digital kompetanse (ProDK) har tidligere oversendt høgskolestyret følgende dokumenter som svar i forhold til sentrale milepæler: Oversikt over IKT-prosjekt knytta til SAK Kartlegging av behov for IKT-infrastruktur Forslag til innkjøp og installasjoner av IKT-verktøy ved HiNe Notat om Behov for IKT-infrastruktur ved Kunnskapssentret Helgeland Samordnet plan for opplæring i bruk av IKT-verktøy. En kort redigert oppsummering fra hvert av disse dokumentene blir gitt i slutten av dette dokumentet. Her følger Prosjektets avsluttende konklusjoner og oppsummeringer: ProDK har bidratt til kartlegging av behovet for IKT-struktur og tjenester ved HiNe. Beskrivelsene omfatter nå-beskrivelser og endringsbeskrivelser bygget på krav og kritikk fra brukere (brukerkravspesifikasjon). Prosjektet har også bidratt til utvikling av tjenester knytta til HiNes føringer for omstilling. Prosjektet har beskrevet behovet for og bidratt til opplæring og støttefunksjoner i forhold til HiNes brukergrupper. Arbeidet til ProDK avspeiler den omfattende omstillingsprosessen som HiNe gjennomfører knytta til fleksibilisering av studiene. HiNe har en stabil drift av nettverk og maskinvare organisert, utviklet og driftet av It-drift. Det er allikevel formulert kritikk i forhold til brukerstøtte og rutiner for vedlikehold av undervisningsutstyr. IfS i Sandnessjøen mangler sentrale IT-tjenester. En framtidig disposisjon og organisering av driftsressurser ved Campus Helgeland må avklares i samarbeid med framtidige partnere. I dag framstår tilrettelegging for studier og It-tjenester ved Campus Helgeland som et sentralt samarbeidsprosjekt for HiNe i forhold til UiN og HiN. Det bør lyses ut en IT-sjef stilling med ansvar for It-drift med personal- og økonomiansvar - på tilsvarende ledelsesnivå som personalsjef, studiesjef og instituttledere. IT-drift vil med det kunne delta og bidra til utvikling av strategi for HiNe, og at operative føringer for IT-tjenester iverksettes i samsvar med dette. Prioriterte oppgaver for It-drift framover er utvikling av Tjenestekatalog og Servicedesk. En IT-sjef må trolig også starte interne prosesser for å utvikle 1

78 for å styrke organisering og tjenestenivå samt en egnet brukerstøtte. En slik stilling kan utlyses snarlig og ny It-sjefen får ansvar for en slik utviklingsprosess. Alternativt kan HiNe be om be om /kjøpe ekstern kompetanse for å gi råd, utvikle og implementere framtidig organisering av IT-tjenester. Prosjektleder heller til en slik løsning. ProDK har klargjort behovet for opplæring og støttefunksjoner knytta til omstilling og utvikling av digital kompetanse. Prosjektdeltagerne har også aktivt deltatt for å iverksette og tilrettelegge for omstilling og utvikling av digital kompetanse ved HiNe. Slik ProDK oppsummerer bør HiNe styrke organiseringen av videre opplærings- og støttefunksjoner knytta til omstilling og utvikling av digital kompetanse. En slik organisering kan samordnes og videreføres for hele HiNe. Organiseringen kan realiseres ved at den eksisterende prosjektsturkturen blir tilpasset opplærings- og støttebehovene ved HiNe - beskrevet i Opplæringsplanen, og blir permanent form for organisering. Alternativet er at hvert institutt organiserer sin egen tjeneste ut fra sine definerte behov og sin tilgang til kompetanse. Prosjektet mener arbeidet med utvikling av digital kompetanse har vært verdifullt og bør fortsette - om enn i andre former og med mer hensiktsmessig organisering. Prosjektet har ikke levert en fullverdig forslag for organisering av framtidige IT-tjenester ved HiNe, men har gitt noen føringer som høgskolestyret kan ta stilling til. HiNe 22/ For Prosjekt for utvikling av digital kompetanse Hallstein Hegerholm Prosjektleder 2

79 Prosjektbeskrivelse Omstillings- og utviklingsprosjekt - Høgskolen i Nesna Prosjektnavn: Utvikling av digital kompetanse SAK-prosjekt Prosjektperiode: oktober 2011 juni 2013 Hovedmål/ mandat: Utvikle digital kompetanse ved Høgskolen i Nesna i samarbeid med Universitetet i Nordland og Høgskolen i Narvik. Utvikle felles IKT-løsninger i Kunnskapssenter Helgeland i Mo i Rana sammen med Universitet i Nordland og Høgskolen i Narvik Konkret ber styret om: - Kartlegging av behov for IKT-infrastruktur innen utdanning, forskning og formidling innen april Utarbeidelse av forslag til innkjøp og installasjon av IKT-verktøy innen juni Utarbeidelse av samordnet plan for opplæring i bruk av IKT-verktøy innen oktober Utarbeidelse av forslag til framtidig organisering av IT-funksjonen ved HiNe innen 1. januar 2013 Prosjektorganisasjon: Prosjektleder: Førstelektor Hallstein Hegerholm Prosjektgruppe: Intern prosjektgruppe ved HiNe: Førstelektor Hallstein Hegerholm (leder) Dekan Even Næss Dekan Renee Waara Økonomi- og personalsjef Magne Elstad IT-leder Halvor Hestmark IT-bibliotekar Trude Gystad Samarbeidspartnere: Universitetet i Nordland og Høgskolen i Narvik UNINETT og ECampus-programmet Eksterne konsulenter/ rådgivere Hovedaktiviteter/ milepæler: Milepæl Ansvarlig Frist M1: Konstituering av intern prosjektgruppe Rektor 21. okt. 11 M2: Avklaring av samarbeidsrelasjoner til SAK-gruppe og Prosjektleder 30. jan. 12 e-campusgruppe M3: Kartlegging av behov for IKT-infrastruktur ved HiNe Prosjektleder 15. apr. 12 M4: Utarbeidelse av forslag til innkjøp og installasjon av Prosjektleder 15. juni 12 IKT-verktøy ved HiNe M5: Kartlegging av behov for IKT-infrastruktur ved Prosjektleder, 15. sept. 12 Kunnskapssenter Helgeland SAK-prosjekt M6: Kartlegging av kompetansebehov innen IKT Prosjektleder 1. sept. 12 M7: Utarbeidelse av opplæringsplan for IKT Prosjektleder 1. okt. 12 M8: Utarbeidelse av forslag til innkjøp og installasjon av Prosjektleder, 1. nov. 12 IKT-verktøy ved Kunnskapssenter Helgeland M9: Utarbeidelse av forslag til framtidig organisering av ITfunksjonen ved HiNe SAK-prosjekt Prosjektleder 1. jan. 12 3

80 Budsjett: Prosjektarbeidet kan skje innen eksisterende ressurser. Innkjøpsplan for utstyr og opplæringsplan må kalkuleres og midler må bevilges i forbindelse med vedtak i styret. Kort oppsummering fra dokumenter oversendt høgskolestyret fra Prosjekt for utvikling av digital kompetanse: Her følger et redigert utdrag av oppsummeringer fra dokumentene som høgskolestyret har fått oversendt fra Prosjektet for utvikling av digital kompetanse: Prosjektoversikt ecampus og Sakgrupper. Ulike prosjekt knytta til utvikling av digital kompetanse og fleksibel læring, er etablert i fylket og landsdelen. Følgende fire prosjekt i landsdelen - knytta til digital kompetanse og fleksibel undervisning, blir vurdert her: ecampus Nord Sak Nordland Nettbaserte og fleksible studier Sak NordNorge Teknologigruppa Reg. 6 Arbeidsgruppe for IKT - Råd for høgere utdanning i Nord Norge. Samarbeidsgruppen for IKT som RHU har nedsatt, vil trolig være den sentrale prosjektgruppen i arbeidet med å utvikle infrastruktur for fleksible studier. Slik sett bør føringer fra denne samarbeidsgruppa ha hovedprioritet for HiNesnas arbeid. De to andre prosjektgruppene SAK Nordland og SAK6 NordNorge, bør vurderes som støttende til hovedprosjektet som blir forankret i Uninetts ecampus. Begge disse gruppene vil kunne tilføre HiNesna kompetanse, samarbeidsformer og nettverk som er støttende til HiNesnas egne prosjektmålsettinger. Kartlegging av behov for IKT-infrastruktur ved Høgskolen i Nesna Rapport fra Prosjektgruppa for utvikling av digital kompetanse og fleksibel utdanning. Eksisterende nivå på infrastruktur vil ikke være tilstrekkelig for å ivareta de nye utfordringene som kreves knytta til digital kompetanse og fleksibel undervisning. For HiNe er dette spesielt synliggjort ved planene for nye GLU, men også for utdanninger som Bachelor i informasjonssystemer og sykepleierutdanning vil være tjent med at studentgrunnlaget utvides som digitale fellesskap. Etter- og videreutdanningstilbudet som regionen etterspør, kan trolig bare imøtekommes ved hjelp av digitale verktøy og fleksible undervisningsformer. Det er behov for å styrke IKT-infrastrukturen ved HiNe både i forhold til kommunikasjonsløsninger, maskin- og programvare, lokalisering/rom, opplæring og servicenivå. Høgskolen i Nesna vil vektlegge Uninetts anbefalinger til grunn for utviklingsarbeid og sine investeringer. Dette, sammen med samarbeidsprosjekter med UiN, 4

81 vil være med å gi et grunnlag for utvikling knytta til undervisning, opplæring og It-tjenester. Digitale verktøy knytta til forskning vil trolig kunne knyttes til den generelle digitale satsingen ved HiNe, men særegne forskningsverktøy bør anskaffes ut fra behov. Ønsker om egna digitale forskningsverktøy kan registreres i forbindelse med delprosjektene for utvikling av Ikt-infrastruktur. Utgangspunktet for utvikling av IKT-infrastruktur ved HiNe, er å gi studenter fullverdig fleksibel undervisning. Dette innebærer utvikling av både studenter og faglig ansattes digitale kompetanse med spesiell vekt på digitale verktøy knytta til fleksibel undervisning. Et særegent ansvar må forankres ved HiNe for å undervise studentene i forhold til fag- og studieplanenes krav til generell digital kompetanse samt HiNes egne prioriteringer av digitale verktøy for fleksibel undervisning. Det er behov for å utvikle en IKT-infrastruktur som også ivaretar samarbeid med øvingspraksis. Planene for fleksibel undervisning tilsier at det er behov for å styrke opplæring med frikjøp og stillinger. Det er ønskelig med å finne fram til superbrukere samt personer som kombinerer både har IKT- og pedagogisk kompetanse. Opplæring og undervisning bør samordnes og det bør etableres et team som ivaretar disse behovene. Servicenivået i forhold til tjenester og veiledning bør styrkes. IT-drift bør styrkes ytterligere med stilling og det bør tilbys kompetanseheving i samspill med ansatte på IT-drift. Endringene av GLU 1-7 bør forankres i et samarbeid med UiN. Dette prosjektet bør få mulighet til å utvikles over tid og evalueres i prosessen. Evalueringene bør legges til grunn for utvikling av andre studier ved HiNe. Det er nødvendig å knytte utvikling av fleksible studier til HiNes kvalitetssystem. En plan for styrking av IKT-infrastruktur ved Hine bør legge grunnlag for å vurdere hvordan en samlet It-tjeneste ved HiNe skal organiseres og ledes. Utarbeidelse av forslag til innkjøp og installasjoner av IKT-verktøy ved HiNe. Prosjekt for digital dannelse og fleksible studier leverer med dette et forslag som beskriver situasjonen og gir føringer for anskaffelser. Hensikten er å orientere styret om framdrift og hvilke større beslutninger som er gjort for å realisere avgjørelser - spesielt i forhold til oppstart av nye GLU. Bakgrunn for et slikt forslag til innkjøp og installasjoner av IKT-verktøy er beskrevet i Kartlegging av behov for IKT-infrastruktur ved Høgskolen i Nesna. Dette - sammen med erfaringene fra IT-drift og personal-/økonomi-/ikt-ansvarlig, danner grunnlag å formulere et forslag til innkjøp og installasjoner av IKT-verktøy. I tillegg har prosjektet sendt ut en oppfordring: Det er ønskelig med innspill og forslag fra enkeltpersoner, seksjoner og enheter ved HiNE til anskaffelser av digitale verktøy (både program- og maskinvare) som har betydning for utvikling av fag og forskning. Ulike tilbakemelding på oppfordringen er gitt fra Idrett, Musikk, Kunst & håndverk, GLU, Pedagogikk og IKT-seksjonen Mo. Situasjonen og behov knytta til GLU 1-7 ble oppsummert i møte 8 mai mellom rektor, prosjektgruppa og berørte lærere. Sandenessjøen har sendt et 5

82 skriv som oppsummerer noen av problemene knytta til utstyr og tjenester. Enkelt-lærere har kommet med innspill. Vi savner allikevel føringer fra enkelte punkt i organisasjonen, men i noen tilfeller vil behovene først kunne beskrives når de oppstår. Det meste av dette vil kunne dekkes innen ordinært budsjett. Det er viktig å være oppmerksom på at en oversikt i forhold til investeringer knytta til kunnskapssenter i Rana, har milepæl i september. En slik oppsummering av prioriterte anskaffelser fyller ut denne oversikten: Investeringer innenfor budsjett og ekstra bevilgninger. Hva som bør inn i forhold til vanlig vedlikehold/drift og hva som er nye investeringer. Siden viktige beslutninger allerede er fattet kan det være viktig å synliggjøre hvilke investeringer som gjøres nå i løpet av neste studieår, og hva som bør inn på en langsiktigs plan. It-drift formulerte en detaljert oversikt ut fra disse føringene. Notat - Behov for IKT-infrastruktur ved Kunnskapssentret Helgeland/Campus Helgeland Det er to prosesser av betydning for HiNes interesser som Prosjektet for utvikling av digital kompetanse har fokusert på. Disse vil påvirker HiNes framtidige situasjon i forhold til IKT infrastruktur ved Kunnskapssentret Helgeland. Disse prosessene er samarbeidsprosesser knytta til UiN og et pilotprosjekt knytta til Uninett for fjerndrift av studiofunksjoner (MediaSite). Det er nedsatt ulike grupper som skal tilrettelegge og gi føringer for infrastruktur og framtidig bruk av Kunnskapssentret Helgeland. Det kan se ut som om disse gruppenes funksjon i forhold til IKT-infrastruktur ikke har ivaretatt HiNes interesser tilstrekkelig. Prosjektgruppa har på dette tidspunktet ikke godt nok materiale til å komme med forslag til innkjøp og installasjoner av IKT verktøy ved Kunnskapssentret Helgeland. Grunnlaget for HiNes deltagelse i Kunnskapssentret Helgeland er en leie-kontrakt med UiN. I forhold til utviklingen av Kunnskapssenteret, er det nedsatt fire grupper: En styringsgruppe hvor Sven Erik Forfang deltar, en bibliotekgruppe hvor Kari Pettersen deltar, en arealgruppe hvor Ingun Høgset deltar og en IT-gruppe med Halvor Hestmark/It-drift. IT-gruppa for Kunnskapssenteret består av Halvor Hestmark (HiNe), Ørjan Dypvik (HiN) og Erik Gaukerud (UiN). Det har vært møte mellom Instituttleder, prosjektleder og IT drift for å få oversikt og avklare arbeidsdeling. Det innebærer både interne møter og møter med UiN og ecampus/iktgrupper. Institutt for IKT i Rana som framtidig bruker av Kunnskapssentret Helgeland, bør bli sentral i arbeidet med å ivareta HiNes helhetlige interesser her. I forhold til undervisning kan dette knyttes til: Årskurs distribuert og campusbasert i informasjonssystemer Bachelor i Informasjonssystemer IKT&læring Årskurs i media og kommunikasjon Lærerutdanning knytta til Helgelandsmodellen Distribuert videre- og etterutdanning Kurs og opplæring i forhold til samarbeidspartnere Framtidige behov i sykepleierutdanningen 6

83 Institutt for IKT ved instituttleder har ansvar for utvikling av IKT-løsninger knytta til Campus Helgeland. Utvikling av IT-tjenester for Campus Helgeland må sees i sammenheng med samarbeidspartnere som Kunnskapsparken Helgeland, UiN og HiN. Samordnet plan for opplæring i bruk av IKT-verktøy Denne planen skal dekke opplæringsbehovet blant ansatte, studenter og ressursgrupper knytta til tre institutter samt videre- og etterutdanning ved HiNe. Den viser et mulig opplæringsbehov for de neste tre semestrene samt tiltak som kan styrke kompetansen hos ulike brukergruppene. Planen har allikevel ikke funnet løsninger i forhold til langsiktig organisering og ledelse. Dette bør knyttes til en helhetlig plan for It-tjenester ved HiNe. Midlertidig - fram til studiestart 2013, kan det ligge et ansvar hos ei gruppe (prosjektgruppa for digital kompetanse?) som viderefører ledelse og opplæring i forhold til denne tidsbegrensede perioden. I forhold til opplæringsansvaret så gir denne planen føringer for hvordan HiNe bør prioritere ulike verktøy ut fra forskjellige behov. Mange av de tiltakene og føringene som planen gir, er allerede iverksatt. Måten som HiNe gir opplæring på er i størst mulig grad en form for coaching når det er behov. Dette er ressurskrevende og stiller krav til samordning. Når grupper av faglig ansatte har behov, forsøkes det å gi opplæring knyttet til oppgave på et tidspunkt som passer. Knytta til opplæring bør det også være støtte til bruk og feilretting av maskin- og programvare. I tillegg til denne tette opplæringsformen er det også ønskelig å legge ut opplæringstilbud i samsvar med føringer fra den nasjonale/nuv monitoren. Dette vil være et tilbud basert på generell interesse og frivillighet. HiNe bør samle ressursene til støtte for planens prioriterte digitale verktøy. Disse kan oppsummeres slik: Digitale verktøy knytta til undervisning i samsvar med ramme- og fagplaner. Digitale verktøy knytta til HiNes utviklings- og omstillingsprosjekt Faglærere har behov for oppdatering knytta til nye digitale verktøy. LMS Moodle er grunnleggende for organisering av undervisning. MS Office og tilsvarende verktøy står sentralt i faglig arbeid sammen med fagenes egne verktøy. Digitale tavler (SmartBoard) vil være en ressurs i flere fag. Faglig ansatte har behov for opplæring i sosiale medier og multimedia. Studenter har behov for opplæring i utvalgte verktøy for fleksibel undervisning. Studenten har i tillegg krav på faglig og generell innføring i digital kompetanse. HiNe har som mål å utvikle fleksible former for undervisning. Utvalgte verktøy her er Videokonferansesystem (Tandberg-kompatibelt), Adobe Connect (DesktopVideo), Camtasia (Screencapture program) og på sikt SmartBoard for opptak og PodCast. HiNe bør utvikle studiepoenggivende opplæringstilbud knytta til praksislærere, arbeidsplassrelevante kurs (ITIL) og andre nettverk (f.eks Kvinneuniversitetet): Opplæring bør planlegges på semesterbasis. Opplæringen bør utvikle etablerte rutiner samtidig som det åpnes for utvikling av kompetanse knytta til nye verktøy. 7

84 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/167-0 Saksbehandler: Sven Erik Forfang Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 6/ Rapport og planer Saksopplysninger Rapport og planer Det vises til tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet hvor høgskolen innen 15. mars 2013 skal sende inn dokumentet Rapport og planer som er høgskolens årsrapport for 2012 og virksomhetsplan for På grunn av knappe frister, har ikke administrasjonen greid å ferdigstille dokumentet fullstendig før utsendelse til styret. Administrasjonen trenger tiden fram til frist for innsendelse til Kunnskapsdepartementet den 15. mars for å fullføre og kvalitetssikre dokumentet. Slik var det i fjor og slik må det også bli i år. Administrasjonen legger derfor fram et foreløpig dokument som styret har gode muligheter til å påvirke. Rapportdelen for 2012 forholder seg til den tidligere målstrukturen. Ny målstruktur ble først vedtatt av styret i november Plandelen for 2013 forholder seg til ny målstruktur. Høgskolen i Nesna må arbeide videre med mål og strategier. Ny strategisk plan må på plass i løpet av 2013, og styreseminaret/ møtet den 24. og 25. april bør legge premisser og føringer for arbeidet. Rekruttering av studenter er fortsatt jobb nr.1 ikke minst til høgskolens profesjonsutdanninger. Forskningsaktiviteten må fortsatt økes og vi må sikre oss mest mulige robuste og kompetent fagmiljøer. Det har vist seg vanskelig å rekruttere høyt kompetente medarbeidere som passer inn i vårt profesjonsfokus, og det kan se ut som om høgskolen i enda større grad selv må utvikle de medarbeidere en trenger. Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner forslag til Rapport og planer med de kommentarer og forslag som framkom på møtet.

85 Rapport og planer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Barbro Fossland MEDL

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Barbro Fossland MEDL Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Rica Nidelven hotel, Trondheim Dato: 22.11. 23.11.2012 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 den 22.11 til kl. 11:30 den 23.11 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169 Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo. Note 31.08.2008 31.08.2007 31.12.2007 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 132 561 122 417 192 133 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081 AFT AHS ALT TØH AITeL ASP AMMT HA SUM Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 37 009 35 997 34 759 16 929 13 698 30 188 23 213 151 271 343 064 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: Virksomhet: Note 2005 2004 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 Gebyrer og lisenser 1 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 Gevinst ved salg av eiendom,

Detaljer

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotels, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04. 2013 Tidspunkt: 24.04. kl. 13 til 25.04. kl. 12 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Hanne Reistad

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Audun Risøy

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Audun Risøy Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Nesna Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:30 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor Helge Allern Hallstein

Detaljer

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Universitetet i Stavanger Note 31.08.2006 2005 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 437 187 625 470 Gebyrer og lisenser 1 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Samlet tildeling i henhold til tildelingsbrev Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Samlet tildeling xxxx [Formålet/Virksomheten] xx xxxx

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Høgskolen i Sør-Trøndelag Org nr. 975 264 750 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 01.01.2010 31.12.2010 Alle beløp i NOK Alle beløp i hele tusen Regnskapsprinsipper Universiteter og høyskoler Versjon 20100120 RPS Generelle

Detaljer

Ordinært driftsresultat 135 163 143 569 37 640

Ordinært driftsresultat 135 163 143 569 37 640 Resultatregnskap Virksomhet: NTNU. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 1 994 997 1 994 320 3 053 824 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 388 897 329 281 479 498

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Mo i Rana Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor Helge Allern Kristine

Detaljer

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Hedmark. Note 30.04.2012 30.04.2011 31.12.2011 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 164 245 156 865 416 982 Tilskudd og overføringer fra andre 1 7 038 9 533

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Resultatregnskap. Virksomhet:

Resultatregnskap. Virksomhet: Resultatregnskap Virksomhet:. Org.nr:974767880 Tall i 1000 kroner Note 31.08.2015 31.08.2014 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 2 795 845 2 828 555 Inntekt fra gebyrer 1 Inntekt fra tilskudd og

Detaljer

Regnskap pr. 1. tertial 2008

Regnskap pr. 1. tertial 2008 Høgskolen i Nord-Trøndelag Økonomitjenesten Saksframlegg Dato: Saksnr i 4.6.2008 2008/485 Joar Nybo 74112025 Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 2008/37 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 19.06.2008 IDF-utvalg

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Helgeland, Mo i Rana Dato: 12.09.2013 Tidspunkt: 09:30 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Hallstein

Detaljer

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Resultatregnskap Virksomhet: Universitetet i Tromsø. Note 31.08.2012 31.08.2011 31.12.2011 Referanse Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 1 315 444 1 170 615 1 889 392 Linje 1 Tilskudd og overføringer

Detaljer

Vedlegg 1: Virksomhet: Nasjonalbiblioteket Rapport kjørt: 29.01.2016 09:53 Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap

Detaljer

Fjelltilsynet. Note A Forklaring av samlet tildeling Kapittel og post

Fjelltilsynet. Note A Forklaring av samlet tildeling Kapittel og post Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 31.12.2014 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling Regnskap 2014 Merutgift (-) og mindreutgift 0125 Driftsutgifter 01 Driftsutgifter

Detaljer

Siv F. Almendingen og vara Svein-Halvard Jørgensen. 31/15 15/ Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2

Siv F. Almendingen og vara Svein-Halvard Jørgensen. 31/15 15/ Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2 MØTEPROTOKOLL Styret for Høgskolen i Nesna Dato: 07.10.2015 kl. 10:00 14.00 Sted: Campus Helgeland Mo i Rana Rom C-113 Arkivsak: 14/01634 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Protokollfører: Aslaug

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Høgskolestyret. Møteprotokoll. Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Høgskolestyret. Møteprotokoll. Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Høgskolen i Nesna Note Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 79 065 107 437 Tilskudd fra NFR 1 1 225 1 413 Inntekt

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Vedlegg: 1. Resultatregnskap, balanse og noter pr Resultatregnskap pr enhet pr Ledelseskommentarer til regnskapet.

Vedlegg: 1. Resultatregnskap, balanse og noter pr Resultatregnskap pr enhet pr Ledelseskommentarer til regnskapet. 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 24.10.2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Delårsregnskap pr. 2. tertial 2012. HS-V-33/12 Saksbehandler/-sted: Atle Helberg / SØR Tidligere

Detaljer

Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo

Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Resultatregnskap Org.nr: 977027233 Note 31.08.2014 31.08.2013 31.12.2013 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 219 150 195 034 310 926 Inntekt fra gebyrer 1 0 0 0 Inntekt fra tilskudd og overføringer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret 15.11.2014-31.12.2015

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret 15.11.2014-31.12.2015 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret 15.11.2014-31.12.2015 Dato: 16.02.2015 kl. 10:00 13.30 Sted: Campus Helgeland, rom C-205 Mo i Rana Arkivsak: 14/01634 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

VEILEDNING. Regnskapsmalene er ment som en veiledning og hjelp ved utarbeidelse av regnskaper innenfor universitets- og høyskolesektoren.

VEILEDNING. Regnskapsmalene er ment som en veiledning og hjelp ved utarbeidelse av regnskaper innenfor universitets- og høyskolesektoren. VEILEDNING Regnskapsmalene er ment som en veiledning og hjelp ved utarbeidelse av regnskaper innenfor universitets- og høyskolesektoren. Regnskapsmalene tar utgangspunkt i regnskapslovens krav, men er

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 60 774 65 714 180 409 Tilskudd fra NFR 1 293 0 Inntekt fra ekstern finansiert virksomhet

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap pr.: 30.04.2006 Universitetet i Stavanger Note 30.04.2006 2005 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 238 326 625 470 Gebyrer og lisenser 1 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ,5

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ,5 Oppstilling av bevilgningsrapportering 2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0045 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Detaljer

I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene

I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene Fortegnsregler i oppgjørspakken I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene skal derfor alle tall være positive. 17.12.2013

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aslaug Mikkelsen Magnar Solbakk Alf-Magne Jacobsen

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aslaug Mikkelsen Magnar Solbakk Alf-Magne Jacobsen Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 27.04.2012 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aslaug Mikkelsen

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Konkrete problemstillinger 3 Overgangsbestemmelser 7 Iverksettelse

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt:

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt: Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt: 13.02.2017 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 39/14 Regnskapsrapport 1. tertial 2014 ephortesak: 2013/3659 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 12.06.2014 Informasjonsansvarlig

Detaljer

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme ,4. Rapport kjørt:

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme ,4. Rapport kjørt: Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt: 13.02.2017 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift

Detaljer

Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS

Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS Kunnskapsdepartementet Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS 20090506 Institusjonen: Universitetet/Høyskolen i xx Alle de hvite boksene skal fylles ut av institusjonen. - De

Detaljer

Rapporteringspakken. Rolf Petter Søvik og Joar Nybo. Økonomiseminarene 2015

Rapporteringspakken. Rolf Petter Søvik og Joar Nybo. Økonomiseminarene 2015 Rapporteringspakken Rolf Petter Søvik og Joar Nybo Økonomiseminarene 2015 Målsetting Oppnå perfekt års- og delårsrapportering Diskusjon og forbedring av pakken Forklare hensikten med rapporteringen Lysarkene

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 2

Statlig RegnskapsStandard 2 Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen... 3 Ikrafttredelse...

Detaljer

Svein-Halvard Jørgensen for Tor-Helge Allern. Innkalling og dagsorden - høgskolestyrets møte 16. mars 2015

Svein-Halvard Jørgensen for Tor-Helge Allern. Innkalling og dagsorden - høgskolestyrets møte 16. mars 2015 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret 15.11.2014-31.12.2015 Dato: 16.03.2015 kl. 10:30 15:00 Sted: D-210 Høgskolen i Nesna, Nesna Arkivsak: 14/01634 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Tilskudd fra UFD og andre departement 1 245 476 318 311 Tilskudd fra NFR 1 2 272 4 208 Inntekt fra oppdragsvirksomhet

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Regnskapsanalyse som grunnlag for styringsdialog. Malen inneholder to typer handlinger/kontrollpunkter:

Kunnskapsdepartementet. Regnskapsanalyse som grunnlag for styringsdialog. Malen inneholder to typer handlinger/kontrollpunkter: Kunnskapsdepartementet Regnskapsanalyse som grunnlag for styringsdialog Malen inneholder to typer handlinger/kontrollpunkter: 1) handlinger/kontrollpunkter rettet mot beregning av nøkkel-/forholdstall

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005

Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005 Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 165 420 157 308 Tilskudd andre statlige

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Helge Allern Alf Magne Jacobsen Kristine Toft Rosland Hallstein Hegerholm

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Helge Allern Alf Magne Jacobsen Kristine Toft Rosland Hallstein Hegerholm Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Lovund rorbuhotell Dato: 15.06.2012 Tidspunkt: 14.06. kl. 19:30 21:00 og 15.06. kl. 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Avlagt årsregnskap 2014

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Avlagt årsregnskap 2014 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 13.02.2015 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Avlagt årsregnskap 2014 HS-V-02/15 Saksbehandler/-sted: SØR / økonomidirektør Tidligere sak(er):

Detaljer

Konsernregnskap. Morselskap: Høgskolen i Nord-Trøndelag. Datterselskap: Trøndelag Forskning og Utvikling AS

Konsernregnskap. Morselskap: Høgskolen i Nord-Trøndelag. Datterselskap: Trøndelag Forskning og Utvikling AS Konsernregnskap 2007 Høgskolen i Nord-Trøndelag Datterselskap: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 1 Konsernregnskap for Høgskolen i Nord-Trøndelag RESULTATREGNSKAP (Beløp i NOK 1 000) 2 007 2 006 Note

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår Ledelseskommentar

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår Ledelseskommentar Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2015 Ledelseskommentar INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2015... 4 2.1. Finansiell status første halvår... 4 2.2. Måloppnåelse...

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 83/15 Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Saksnr: 15/05898-2 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi- og virksomhetsdirektør Møtedag: 01.10.2015

Detaljer

Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005

Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005 Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005 Tilskudd fra KD og andre departement 1 166 568 171 180 250 877 Tilskudd fra NFR 1 5 119

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Resultatregnskap Virksomhet: NTNU. Note 30.04.2012 30.04.2011 31.12.2011 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 1 274 074 1 222 092 3 672 578 Tilskudd og overføringer fra andre 1 420 436 413 966 1

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aslaug Mikkelsen Tor-Helge Allern

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aslaug Mikkelsen Tor-Helge Allern Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: IFS Sandnessjøen Dato: 29.04.2014 Tidspunkt: 09:30 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aslaug Mikkelsen Tor-Helge

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014

Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014 Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014 1. NTNUs formål NTNUs visjon er Kunnskap for en bedre verden. NTNU skal legge premisser for kunnskapsutviklingen og skape verdier i og for samfunnet økonomisk,

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: NTNU. Note 31.12.2008 31.12.2007 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 3 175 733 3 053 824 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 513 628 457

Detaljer

Økonomiseminar for UH-sektoren

Økonomiseminar for UH-sektoren Økonomiseminar for UH-sektoren Rolf Petter Søvik Oktober Tema for denne presentasjonen Om nye SRS-er fra 1. januar 2 SRS 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Resultatregnskapet Gevinst

Detaljer

1.tertial 2015 969 159 570 MVA

1.tertial 2015 969 159 570 MVA 1.tertial 2015 969 159 570 MVA 1. tertialregnskap 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 969 159 570 MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Note A og B til bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 og noter 1 til 7 til oppstilling av artskontorapporteringen for 2014

Note A og B til bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 og noter 1 til 7 til oppstilling av artskontorapporteringen for 2014 Vedlegg 17 til årsrapport 2014 Note A og B til bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 og noter 1 til 7 til oppstilling av artskontorapporteringen for 2014 Note A Forklaring av samlet tildeling Kapittel

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2011

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2011 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2011... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 2.2.1. Sektormål 1... 4

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Høgskolen i Oslo RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2.tertial tertial

Høgskolen i Oslo RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2.tertial tertial Høgskolen i Oslo RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2.tertial 2006 2.tertial 2005 2005 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 600 577 608 062 894 402 Tilskudd fra NFR 1 10 873 10 149 17 226

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Barbro Fossland

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Barbro Fossland Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: IFS, Sandnessjøen Dato: 31.10.2013 Tidspunkt: 09:30 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor Helge Allern

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer