Bibliotekaren. En ekte hybrid i Helsinki. Bibliotekar i randsonen. Yrkesetisk dilemma: Tjenester til streikende? Stolt verbal mitraljøse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bibliotekaren. En ekte hybrid i Helsinki. Bibliotekar i randsonen. Yrkesetisk dilemma: Tjenester til streikende? Stolt verbal mitraljøse"

Transkript

1 Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet En ekte hybrid i Helsinki Bibliotekar i randsonen Yrkesetisk dilemma: Tjenester til streikende? Stolt verbal mitraljøse

2 Innhold Lederen har ordet side 3 Vil ha anonyme søknader side 4 Forbundsstyrets desember-møte side 4 Molde-studentene gir biblioteket toppscore side 5 Anne Hustad foreslås som ny NBF-leder side 5 Bibliotekar i randsonen Kristine Mesgrahl viser at det går an at bibliotekarer kan bruke fagkunnskapen sin også utenfor bibliotek. Hun jobber i Norges Røde Kors, i randsonen av bibliotekarenes faglige landskap. Fordomsfritt: Materialevalg og bibliotekarprofessionen side 8 Overskudd fra IFLA 2005 til bibliotekfond side 9 Yrkesetisk dilemma: Tjenester til streikende kollegaer? side 10 Ledelse: Jakten på formidleren side 12 Politisk streik i Porsgrunn side 14 En ekte hybrid i Helsinki På Bibliotek 10 er musikk - og it-biblioteket smeltet sammen. Her låner finnene musikk instrumenter og spiller inn cd-er på biblioteket. Inkluderende arbeidsliv i fire år til side 19 Fornyingsminister Heidi Grande Røys: Stolt verbal mitraljøse side 20 Den som leter... : SveMed+ side 22 Debatt: Etisk standard - hvem og hva side 24 Redaktørens spalte: Wiki meg her og wiki meg der side Bibliotekaren ISSN ISSN X (online) Bibliotekaren er Bibliotekarforbundets tidsskrift og utkommer hver måned. Ansvarlig redaktør Erling Bergan Redaksjonens adresse Runnen 4, 6800 FØRDE Tlf.: Mobil: Faks: Epost: Stoff Vi mottar stoff i de fleste former og formater. Usignerte artikler står for redaktørens regning. Abonnement Kr. 240,- pr. år betales til BFs girokonto Merk innbetalingen «Abonnement». Alle henvendelser om abonnement rettes til BFs sekretariat i Lakkegata 21, 0187 Oslo, tlf , faks , epost: Annonsepriser 1/8 side kr /8 side kr /8 side kr /8 side kr /8 side kr /8 side kr /8 side kr /8 side kr % mva. kommer i tillegg. Annonseprisene gjelder både farger og svart/hvitt. Det kan gis rabatt ved bestilling av flere annonser under ett. Alle henvendelser om annonser rettes til redaksjonen. (se over) -et godt valg Utgivelsesplan i 2006 Nr: Deadline: Hos medl.: desember 11. januar januar 8. februar februar 8. mars mars 5. april april 10. mai mai 14. juni juni 12. juli 8 2. august 16. august august 13. september september 11. oktober oktober 8. november november 6. desember Postboks 9102, 3006 Drammen Tlf: Fax: Bibliotekaren 1/2006

3 Lederen har ordet Godt nyttår, Hverdagen kommer brått på for de fleste av oss. Den er som en middagsgjest som kommer en halvtime for tidlig. Det er ikke det at den kommer verken uventet eller egentlig uvelkomment, det er bare det at den kom litt for tidlig, og du var liksom ikke helt klar. Sånn er det med hverdagen nå i januar, den er både ventet og i og for seg velkommen, den kommer bare så fryktelig fort. Men nå er den her, og vi kan ingenting annet gjøre enn å ønske den hjertelig velkommen og gyve løs. For Bibliotekarforbundet vil hverdagen i 2006 først og fremst by på hovedoppgjør. Selv om selve forhandlingene først begynner i april er arbeidet påbegynt allerede på tampen av fjoråret. Forberedelsene til hovedoppgjøret er mange, vi skal forberede konflikt, vi skal forberede informasjonsarbeidet i forbindelse med oppgjøret, vi skal forberede selve forhandlingene og mulig mekling, og fremfor alt og i første rekke: Vi skal forberede våre krav. Vi prøver nå ut en ny modell med rådgivende tariffutvalg som en sentral del av kravsutformingsprosessen. Utvalgets medlemmer skal ha særlig ansvar for å bidra til og overvåke kravsutforming på sine respektive tariffområder. De får således en viktig rolle å spille i prosessen fram mot forbundsstyrets endelige behandling og de endelige vedtatte kravene fra Bibliotekarforbundet. Forbundets fylkeslag har også sendt inn kravsformuleringer. Jeg var veldig spent på om fylkeslagene ville bruke denne muligheten til å bidra i utforming av kravene, og stor var gleden over å få inn svært gode formuleringer fra mange fylkeslag. Disse formuleringene vil vi ta med oss videre i prosessen. Med de forbehold jeg må ta når jeg uttaler meg om noe som forbundsstyret fatter endelig vedtak om, vil jeg si at jeg er ganske sikker på at samtlige av innspillene fra fylkeslagene blir med i BFs endelige kravsdokumenter. Dette fordi de er gode, i tråd med forbundets tariffpolitikk slik den er nedfelt i målprogrammet og fordi de har sitt utspring i erfaringer fra virkeligheten, noe som høyner både aktualitet og viktighet. Det høye kunnskapsnivå om tariff som etter hvert preger BFs organisasjon er etter min mening noe av det aller mest verdifulle forbundet har oppnådd i sin 12 årige historie. Det er dette som sikrer oss fremgang i de lokale forhandliger år etter år, det er dette som har gitt oss et målprogram som faktisk kan brukes som grunnlag for utforming av krav, og det er dette som gjør det mulig å sette ned Rådgivende tariffutvalg og få inn velformulerte og gode kravsformuleringer fra fylkeslagene. Det blir godt å gå til forhandlingsbordet i april med en slik organisasjon i ryggen. Godt OG krevende. Hvis vi et øyeblikk skal løfte blikket bort fra det umiddelbart forestående, og se litt lenger (men ikke veldig langt) fram i tid er det helt åpenbart at BF må utarbeide videregående kurs i forhandlinger og tariffspørsmål. Dette fordi en stor del av våre tillitsvalgte og medlemmer for lengst har beveget seg forbi det nivået vi underviser i når vi holder de årlige forhandlingskursene om høsten. Det hører jeg på diskusjonene, jeg ser det i tilbakemeldingene og jeg leser det i spørsmålene, overalt der BFere snakker om og diskuterer tariffspørsmål går det fram at kunnskapsnivået er høyt. Dette er og vil forbli vår viktigste kapital, og et av de aller viktigste virkemidler vi skal møte dette og de kommende årenes utfordringer med vil også stå i politikkens tegn for oss i Bibliotekarforbundet. Den store Bibliotekutredningen vil bli lagt fram dette året, og vi vet lite om hva vi kan forvente, men vi har anelser. Vi har anelser nok til allerede å ha startet forberedelsene med dette. Vi vet at utredningen kommer til å bli offentliggjort på vårparten, i en tid der vi har hendene fulle av lønnsforhandlinger. Dette betyr ikke at BFs innspill i forbindelse med den politiske behandlingen av utredningen kommer til å bli nedprioritert, det betyr bare at vi må planlegge godt på forhånd og være tidlig ute med hva vi har på hjertet. Men det betyr naturligvis også at vi må forberede oss på å kunne agere raskt i forhold til uventede utfordringer på dette feltet. Det var litt om hva vi vet at 2006 bringer med seg, men så var det alt det andre da, alt det som vi ikke vet. Denne hverdagen, denne middagsgjesten som kommer for tidlig, den er jo som regel full av overraskelser. Heldigvis! Monica Deildok Forbundsleder Bibliotekaren 1/2006 3

4 Norart endelig gratis Fra 1. januar er Norart-basen gratis, på linje med Nasjonalbibliotekets øvrige baser. Dermed er en litt pinlig sak endelig avsluttet. For det har ikke vært lett å forklare omverden hvorfor en offentlig finansiert bibliotektjeneste, av såpass sentral karakter som en nasjonal database over tidsskriftartikler må sies å være, skulle avkreve 1250 kroner fra hver enkelt innbygger som ønsker å gjøre noen oppslag i løpet av et år. Det analyseres i dag 437 norske tidsskrifter og årbøker i Norart. Det dreier seg om referanser til artikler i tidsskrifter med mer allment innhold og til artikler i vitenskapelige tidsskrifter. Nå blir dette altså gratis tilgjengelig for alle. Jobb-boom neste år Nå løsner det på arbeidsmarkedet: Aetat spår at Norge får over nye jobber de neste to årene. Men bare hver tredje av disse jobbene går til de ledige, skriver Aftenposten. Omtrent halvparten av veksten i arbeidsplasser er forventet å komme i offentlig sektor, fortrinnsvis i omsorg, undervisning og barnehage. Denne trenden startet under den forrige regjeringen, men de rødgrønnes erklærte mål om satsing på eldreomsorgen har bidratt til store forventninger om nye arbeidsplasser i stat og kommune. Innenfor privat sektor ventes de nye arbeidsplassene å komme i oljerelatert virksomhet, reiseliv og varehandel, samt en mer beskjeden økning innenfor bygg og anlegg. Men over nye jobber på to år betyr ikke at ledigheten går ned like mye. Antallet nyutdannede som melder seg på arbeidsmarkedet er større enn antallet som blir pensjonister. Dessuten er det flere hjemmeværende som melder seg som jobbsøkere. Aetat regner med at arbeidsstyrken vil stige med til sammen personer i år og neste år. Dermed blir nedgangen i ledigheten bare drøyt personer neste år, mens den blir mye mindre i Aetat spår at summen av ledige og personer på tiltak vil falle fra , som er gjennomsnittet for i år, til i Vil ha anonyme søknader Bjarne Håkon Hanssen ønsker en forsøksordning der jobbsøkere kan sende anonym CV til statlige bedrifter. Det skal hindre at innvandrernavn velges bort. - Blant de tiltak jeg ønsker å diskutere med Regjeringen, er et forsøk med anonyme CVer. Det skal hindre at arbeidsgivere bevisst velger bort innvandrernavn. I Sverige har man hatt suksess med denne ordningen, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen til Aftenposten. Tanken er at forsøksordningen innføres i statlige bedrifter. Hvis den blir vellykket, kan private bedrifter bli oppfordret til å følge opp. Men hvordan skal arbeidsgivere kunne kalle inn folk til intervju uten å vite navnene på dem? - Det finnes flere praktiske løsninger på det, så det skal ikke være noe problem, svarer Hanssen til avisa. Han vil nå jobbe aktivt for å få flere med innvandrerbakgrunn inn i statlige bedrifter. Forbundsstyrets desember-møte BFs styre rundet av fjoråret med sitt møte 5. desember. Tradisjonen tro gikk styremedlemmer og BFs ansatte ut for å spise julemiddag etterpå. Første sak på formiddagen var møteplan for våren Styret vedtok å avholde fire møter det kommende halve året: 6. februar, 13. mars, 15. mai og 19. juni. Neste sak var revisjon av BFs reisereglement. Her ble diett-satsene og kilometergodtgjørelsen justert noe opp, men de ligger fremdeles under statens satser. Dessuten ble den pålagte egenandelen (200 kroner) på reiseutgifter til deltakelse på fylkeslagenes medlemsmøter og årsmøter fjernet, etter en del diskusjon. Den økonomiske statusen pr 30. november viste at forbundet går mot et overskudd i forhold til budsjett for Forbundsleder kunne konstatere at store utgiftsposter som advokathonorar (når medlemmer trenger juridisk bistand i arbeidsforholdet) og kontordrift er under bedre kontroll nå, mens lavere forbruk enn budsjettert på kurs og fylkeslag tyder på at aktiviteten på disse områdene må styrkes. - I dag må departementene kalle inn minst en søker med innvandrerbakgrunn til intervju hvis det finnes kvalifiserte søkere. Jeg vil jobbe for at denne ordningen også skal gjelde statlige bedrifter som for eksempel NSB, Posten og sykehusene. Dermed vil flere arbeidsplasser være tilgjengelige for denne gruppen, understreker statsråden, som mener at staten og statlige bedrifter bør gå foran for å ansette personer med flerkulturell bakgrunn. Det er en kjent sak at en del arbeidsgivere bevisst velger bort innvandrernavn fra søkerbunken. Spørsmålet er om disse bedriftene kommer til å ansette innvandrere selv om de ved hjelp av anonymiserte søknader kommer inn til intervju. Dessuten er det viktig å være klar over at de fleste stillingene i Norge aldri blir utlyst. De blir besatt gjennom personlige kontakter. Derfor er det viktig at også innvandrerne blir kjent med nettverkene som gir innpass til flere jobber. Styremøtets store sak, var forslag til plan for verving på statssektoren. Astrid Kilvik hadde ledet en arbeidsgruppe som i løpet av en tre måneders tid fikk produsert en oversiktlig og vel begrunnet styresak på dette feltet. De 9 foreslåtte tiltakene ble inngående drøftet og i all hovedsak vedtatt. Planen presenteres i dette bladet. Forbundsstyret hadde etter dette tre saker som gjaldt forberedelser til kommende hendelser: Felles skandinavisk BFmøte uka etter styremøtet, BFs aktiviteter på bibliotekmøtet i Trondheim i mars og streikeberedskap i staten. Det siste skal jo ikke offentliggjøres det er tross alt en del av spillet å holde sine kampplaner tett til brystet: Hvem bør tas ut i første, andre og tredje fase av en streik, hvem bør uttakene koordineres med, osv. Medlemsoversikten, som avslutter et hvert styremøte, viste blant annet gledelig nyrekruttering blant bibliotekstudentene i Tromsø. Bibliotekarforbundet har nå totalt 1461 medlemmer. Av disse er 12 prosent menn. 4 Bibliotekaren 1/2006

5 Molde-studentene gir biblioteket toppscore I en stor læringsmiljøundersøkelse gjennomført ved Høgskolen i Molde før jul, ble biblioteket vurdert i forhold til faglitteratur, arbeidsplasser, opplæring og tilgang på hjelp. Tilbakemeldingene studentene ga var svært gode. 95 prosent av studentene er fornøyd med faglitteratur og hjelp fra de ansatte. 80 prosent er fornøyde med opplæringen og 73 prosent er fornøyd med arbeidsplassene. Til høgskolens nettsider sier hovedbibliotekar Anne Hustad seg svært fornøyd med tilbakemeldingene som studentene har gitt. Hun tror dette har sammenheng med den store innsatsen som har vært gjort med tanke på å gjøre biblioteket så brukervennlig og tilpasset studentenes behov som mulig. Anne Hustad foreslås som ny NBF-leder Valgkomiteen i Norsk bibliotekforening har lagt fram sin innstilling til vårens landsmøte i Trondheim. Anne Hustad er foreslått som Frode Bakkens etterfølger i leder-vervet. Hun er i dag hovedbibliotekar ved Høgskolen i Molde. Hustad er utdanna bibliotekar med tilleggsutdanning innenfor informasjonskunnskap og IT, og har erfaring fra arbeid i de fleste bibliotekttyper. Hun er nestleder i styret for BIBSYS, medlem av referansegruppa for bibliotekutredningen og medlem i styringsgruppa for rammeverksprosjektet i Norsk Digitalt Bibliotek. Valgkomiteen foreslår også gjenvalg på Bente Bing Kleiva som nestleder. Helge Salvesen, Carol van Nuys, Eirik Newth og Liv Marit Moland fortsetter uten å være på valg denne gangen. Som nye i styret foreslås Morten Haugen (Ørland kommune), Anette Kure (Høgskolen i Østfold) og Vidar Lund (Sør-Varanger kommune). Valgkomiteen foreslår følgende på varaplasser: Ingeborg Biblioteket har hele tiden forsøkt å fornye seg både når det gjelder tjenester overfor studentene. De gamle lesesalsplassene er byttet ut med fleksible innredninger. Skranken er lett tilgjengelig og lokalene er i seg selv en inspirerende ramme omkring læringssituasjonen. Etter ombygging og utvidelse i 2002 har høgskolebiblioteket i Molde opplevd oppgang i besøkstallene. De hadde besøk i 2004, mot i Utlån av bøker i biblioteket har økt med 15%. Tallene for 2005 er ikke klare ennå. Intensjonene med ombyggingen og utvidelsen var å skape et godt læringsmiljø. Biblioteket tilbyr studieplasser og møteplasser, muligheter til å jobbe individuelt og i grupper, med og uten PC. Rygh Hjorthen (NRK Biblioteket), Mariann Schjeide (Ålesund bibliotek), Hilde Rokkan (Rana bibliotek), Halvor Kongshavn (Det juridiske fakultetsbibliotek, UB Bergen), Svein Arne Tinnesand (Rogaland fylkesbibliotek). Anne Hustad er i dag hovedbibliotekar ved Høgskolen i Molde. Nå har valgkomiteen i NBF foreslått henne som ny leder i foreninga. Biblioteksentralens stipend 2006 Biblioteksentralen utlyser stipend for ansatte i offentlige bibliotek, med søknadsfrist 13. februar Tildeling vil skje i tilknytning til Biblioteksentralens årsmøte 22. mars. Stipendets formål er faglig utvikling og skal benyttes til reiser, studier, utredninger eller prosjektutvikling. Stipendet skal bidra til faglig utbytte som har overføringsverdi og som kommer offentlige bibliotek generelt til gode. Stipendet skal også bidra til å utvikle nye produkter og tjenester. Det er også grunn til å merke seg at søknader som er i samsvar med Biblioteksentralens visjon, strategier og planer skal prioriteres. Ved forrige tildeling var det 20 søknader, hvorav 5 ble innvilget med til sammen kroner. Blant dem var Arendal bibliotek v/ola Eiksund, som utvikler sin ungdomsvirksomhet der brukermedvirkning står sentralt, sambiblioteket i Drammen og Sørfold folkebibliotek v/richard Madsen, som ser på endringene i bibliotekarens yrkesutøvelse og rolle knyttet til den teknologiske utviklingen, i forbindelse med mastergrad ved Høgskolen i Bodø. Langtidsledige sliter Arbeidsgivere skyr langtidsledige som pesten. Jo lenger du går ledig, jo verre blir det å få ny jobb, skriver Dagsavisen. Nærmere 70 prosent av dem som hadde gått arbeidsledige i over ett år ved utgangen av 2004, var fremdeles uten jobb et halvt år senere. Dette går fram av en analyse utført av Aetat. Det blir klart vanskeligere å få jobb etter å ha gått ledig i over ett år. Det kan synes som om arbeidsgivere i stedet for å velge langtidsledige, velger korttidsledige eller personer som ikke er ledige i det hele tatt, sier arbeidsdirektør Yngvar Åsholt. I desember hadde 8608 arbeidssøkere gått ledige i over ett år. Vi vet at veldig mange av de langtidsledige er svært flinke folk. Det er derfor viktig å oppfordre arbeidsgiverne til å tenke bredt når de ansetter, sier Åsholt. Din økonomi i 2006 Ekspertene har sett inn i glasskulen og spår dempet boligprisvekst og høyere renter i Nordmenn tror lommeboken vil bli enda tykkere til neste år. 64 prosent vurderer utsiktene for egen økonomi som meget gode eller ganske gode, ifølge en undersøkelse MMI har gjort for DnB Nor. - Ja, nordmenn ser positivt på fremtiden, vil øke forbruket, søker trygghet i sparingen og er blitt mer opptatt av pensjon, sier forbrukerøkonom Aud-Helen Rasmussen i DnB Nor til DN privatøkonomi. Frontfaget består NAVO-direktør Lars Haukaas er kritisk til frontfag-modellen, men erkjenner at det ikke finnes noen gode alternativ. - Vi har vært kritiske til frontfaget. Er det for eksempel stort nok til å styre Norge? Men vi har ikke funnet noe alternativ. Det er derfor det eneste som har legitimitet, konstaterte Haukaas på LO Stats kartellkonferanse. Han fikk støtte av LO Stats leder Morten Øye, som sa seg enig i at det ikke finnes noe alternativ til frontfaget. Frontfag-modellen innebærer at det er den konkurranseutsatte industrien som åpner og går i front ved tariffoppgjørene. Den økonomiske rammen det da blir enighet om blir i stor grad retningsgivende for også resten av tariffoppgjørene i andre sektorer. Industriens synkende andel av sysselsettingen har åpnet for en pågående debatt om modellen fungerer. I LO er det spesielt serviceforbundene som er kritiske. Bibliotekaren 1/2006 5

6 Bibliotekar i randsonen Kristine Mesgrahl viser at det går an at bibliotekarer kan bruke fagkunnskapen sin også utenfor bibliotek. Det dreier seg om å forstå og styre informasjonsflyt i en organisasjon. Det dreier seg om å finne nye roller i et litt navnløst faglig landskap. Er det informasjonsarkitektur? Eller dokumenthåndtering? Uansett er det i randsonen av bibliotekbransjen. Men må det også være i randsonen av det faglige fellesskapet? TEKST & FOTO Erling Bergan Kristine Mesgrahl har satt av tid til en prat med Bibliotekaren i en ellers hektisk arbeidsdag. Vi er kilt inn mellom to andre avtaler. - Det går i ett, sier hun. Som prosjektleder for overgangen til nytt system for elektronisk informasjonshåndtering og ny virksomhetsportal i Norges Røde Kors, er det mye å gjøre. De rundt 500 ansatte i organisasjonen, ved hovedkontoret og distriktskontorene til sammen, samt 3000 tillitsvalgte og frivillige, produserer og konsumerer mye informasjon. Nå trenger de fagkunnskap for å få orden og flyt på det hele. - Det er tradisjonelt arkiv-materiale, saksbehandlingsinformasjon, og så videre. Nå forsøker vi å kartlegge den informasjonen som finnes, for å kunne lagre den ett sted. I dag er dette fragmentert, ansatte lagrer forskjellige steder og det er vanskelig å gjenbruke dokumenter. Vår jobb er å samle dette, og få en god oversikt. - Er bibliotekarutdanningen en god bakgrunn for å fylle en slik rolle? - Den kunne gjerne vært spisset mer i forhold til kunnskap om informasjonsflyt, uavhengig av medium. Det dreier seg om ulike typer dokumenter. Grensen mellom bibliotek og arkiv er visket ut i det jeg jobber med nå. Informasjonen er det viktigste. Om det er bok, på nettet, epost eller som brev spiller ingen rolle. Det er om å gjøre å kartlegge den informasjonen vi har og finne den igjen. - Er tradisjonelle bibliotektjenester inne i bildet? - Den tradisjonelle bibliotekrollen, å finne utfyllende informasjon om et emne via bøker eller på nettet, må også bli ivaretatt. Vi ser på det også. Informasjonsarkitekter Kristine har registrert diskusjonene som har gått om bibliotekarutdanningen, om vektlegging på folke- og fagbibliotek, om de ulike retningene utdanningen kan gå. Hun synes Tord Høivik har skrevet mange fornuftige ting, og er enig i mye av det han har sagt om profesjonalisering av bibliotekarstudiet. - Jeg jobber nå med noen folk fra Halogen konsulentselskap. Veldig flinke konsulenter. Selskapet har to typer konsulenter: strategiske rådgivere og noe de kaller informasjonsarkitekter. De siste kunne vært bibliotekarer, men de har ingen bibliotekarutdannelse. De er utdannet som industridesignere, IT-folk, ingeniører. De kaller seg informasjonsarkitekter, og det kunne bibliotekarene fint ha kalt seg også, hvis utdanningen hadde vært vridd litte grann. Ikke så veldig mye. Det er viktig å oppdage kompetansen vår på denne måten, når vi sitter og snakker om nesten de samme tingene. Men de har litt andre ord på det. Informasjonsarkitektene jobber med å organisere informasjon på internett, intranett, emneord, hierarkier, å tenke i brukervennlighet, å legge til rette for at folk lett finner fram til den informasjonen de søker. Det er jo nettopp mye av det samme som går igjen i bibliotekarutdanningen! Det er dette som er spennende uansatt hvor man jobber: å legge til rette og hjelpe folk å finne informasjon. IT og formidling Det var en brytningstid for bibliotekarutdanningen midt på nittitallet. IT og internett kom for fullt, med endring av mange forutsetninger for bibliotekdrift. Og en begynnende endring av bibliotekarrollen. Men utdanningsløpet endret seg ikke i samme takt som omgivelsene. Kristine Mesgrahl tok sin bibliotekareksamen fra Høgskolen i Oslo i Jeg hadde valgt enda klarere i retning informasjonsteknologi, hvis det hadde vært tilbudt da. Så hadde jeg valgt vekk en del av den tradisjonelle formidlingstankegangen som var på studiet. Formidling er viktig, men jeg ville vridd litt på den. For det er ikke bare formidling av bøker det er snakk om 6 Bibliotekaren 1/2006

7 Kristine Mesgrahl ser fellesskapet med informasjonsarkitektene. - Men vi burde kunne kalle oss bibliotekarer og være stolt av det, sier hun. lenger, men også formidling på nett. - Vil du ha forskjøvet fokus fra drift av bibliotek, til organisering av informasjon? - Ja, gjerne det. De tekniske sidene med drifting av biblioteksystem blir etter hvert mindre krevende. Det lærer man seg, det er ikke så viktig å gå i detaljer. Det ene systemet ligner det andre. - Med din bakgrunn og jobberfaring - hvordan opplever du ditt forhold til yrkesgruppa? Er du midt blant bibliotekarene som yrkesgruppe? Er du i randsonen? Eller er du utenfor? - Litt av alt? Vi passer liksom ikke helt inn noe sted. Organisasjonene er mye knyttet til bibliotektyper, spesielt folkebibliotek. Det gjelder også BF. Artiklene i Bibliotekaren er også preget av det. Så jeg føler meg litt utenfor. Samtidig synes jeg det er mange bibliotekarer, kollegaer og venner som tok bibliotekareksamen samtidig med meg, som jobber nettopp i denne randsonen, som egentlig ikke jobber som tradisjonelle bibliotekarer. Her i Norges Røde Kors er vi nå tre bibliotekarer, som alle jobber i randsonen. Så det finnes noen av oss. Men å være der, og si at man er bibliotekar, og være stolt av det - det steget er litt viktig å få fram. Vi må si at bibliotekarer kan gjøre dette også. Vi er profesjonelle og må ta tilbake litt yrkesstolthet i dette nye fine, kule, hippe internettet. - Er du stolt av yrket når du på jobben her forteller at du er bibliotekar? - Ja. Men jeg kommer med et tillegg: Ja, jeg er bibliotekar, men jeg har jobbet mye med internett og intranett. Jeg føler ofte at jeg må fortelle litt mer om hva vi kan. Det er teit at det skal være sånn. Det burde være en selvfølge. De som kaller seg informasjonsarkitekter er i dag er i konsulentbransjen. Vi kunne vært der. Ingen av oss har noen beskyttet tittel. Uansett burde vi kunne kalle oss bibliotekarer og være stolt av det. Prosjektledelse Kristine Mesgrahl ser gjerne at noen tilbyr kurs innen de områdene hun utfordres på for tida. Kunnskap om prosjekt og prosjektledelse kunne inngått i grunnstudiet, men kan også godt tilbys som kurs. - Prosjektledelse har jeg måttet lære meg underveis. Det er mange bibliotekarer som går inn i sånne roller, i prosjekter. Man kommer med sin bibliotekarbakgrunn og gir en ekstra dimensjonen, som mangler i mange informasjonshåndteringsprosjekter. Vi har en viktig rolle å fylle. - Hvordan opplever du at BF fungerer for deg som medlem, i din arbeidssituasjon nå? - Her i Norges Røde Kors er det eget funksjonærlag, hvor de fleste unntatt lederne er organisert. Jeg har valgt å bli værende i Bibliotekarforbundet. Jeg synes det er greit å være organisert som bibliotekar. Det er et valg jeg har gjort. Jeg vet at BF forholder seg til en tradisjonell bibliotekverden, men jeg har lyst til at det skal være litt mer enn det. Her har Bibliotekarforbundet åpenbart en utfordring. Kristine Mesgrahl kan stå som representant for en gruppe bibliotekarer som har framtida for seg, men som neppe vil renne ned dørene til organisasjonene i bransjen. BF må nok legge seg i selen for å gi bibliotekarer i randsonen tilbud og organisasjonsroller som stemmer overens med deres situasjon. Til gjengjeld vil randsone-bibliotekarene kunne tilføre BF erfaringer og kompetanse om utdanning og arbeidsmarked som vi har alt for lite av i dag. Bibliotekaren 1/2006 7

8 Fordomsfritt Materialevalg og bibliotekarprofessionen TEKST Ågot Berger Er materialevalg en nødvendig del af enhver bibliotekars stillingsbeskrivelse og praksis? Er denne funktion organisk knyttet til det at udøve bibliotekarjobbet kvalificeret? Lad mig starte med min konklusion: Nej! Historien Kampen om bogvalget har altid været central i de danske bibliotekers historie. I mellemkrigsårene var bogvalget til diskussion på stormfulde møder i den danske biblioteksforening. Bibliotekstilsynet og centralbibliotekerne i amterne(fylkerne) udgav vejledninger og førte tilsyn med bogvalget i sognebogssamlingerne. Bogvalget havde historisk blevet besluttet og styret af de lokale lærere eller præster som drev samlingerne, og de var mildt sagt utilfredse med at staten begyndte at blande sig. (Se bogen Det stærke folkebibliotek, 100 år med Danmarks Biblioteksforening. Kbh. 2005) I nyere tid har debatten bølget om bogvalget er for efterspørgselsstyret, for præget af kvindelige bibliotekarers egne præferencer osv. Med den nye bibliotekslov i Danmark i 2000 blev der understreget at medierne skal ligestilles. Derfor snakker vi nu om materialevalg ikke bogvalg. I flere folkebiblioteker i Danmark, bl.a. i Århus og København ligger indkøbet af ikke-boglige materialer (musik, dvd og pc-spil) i dag på omkring 25 % af det samlede materialebudget. På dette punkt er der ikke den store uenighed, skønt nogle få mener det ikke er bibliotekernes rolle at stille pc-spil til rådighed, og at bibliotekerne er for styret af efterspørgselen. Generelt er der dog konsensus om materialevalgslinien. Den store kamp om materialevalget Der hvor bølgerne går højt i disse dage, er hvordan materialevalget skal foregå. I Ågot Berger har fra 1. januar 2006 ny jobb. Hun går da over i stilling som utviklingssjef for bibliotekene i København. (Foto: Erling Bergan) Københavns Kommunes Biblioteker bliver der fra 1. januar indført centralt koordineret materialevalg. Der er nedsat grupper på 2 til 3 som forestår valget for samtlige 20 biblioteker i kommunen. Nogle vælger romaner og lydbøger, andre vælger faglitteratur, film, spil og musik. Den beslutning er ikke sket uden sværdslag, hårde debatindlæg og meget hjerteblod. Den bibliotekariske identitet er åbenbart i høj grad knyttet til valget af materialer eller det vil sige primært bøger. Jeg har været en af de som har argumenteret for rigtigheden af koordineret materialevalg. Der er mange gode grunde til omlægningen: Servicen for brugerne bliver bedre. En gruppe der koordinerer for hele byen kan bedre sikre det rigtige antal titler set under et. Suppleringer ligeledes. Optimal anvendelse af materialekontoen, som bl.a. giver mulighed for at styrke købet af andre medier og nyere engelsksproglig litteratur (fag og skøn). Den lokale profil er efter indføring af globale reserveringer ikke interessant. Materialerne flyder alligevel rundt mellem bibliotekerne Den meget specielle lokale profil har vist sig at være en konstruktion i bibliotekarernes hoved. Det er de samme bøger der købes, med meget små udsving. Der bliver en mindre konto på alle bibliotek til særlig profilering, lokalhistorisk stof, etc. For meget arbejdstid er blevet brugt på at vælge og teknisk bestille (de samme) boglige titler. Koordineret indkøb giver også mulighed for at effektivisere indgåelsen af materialerne. Den frigjorte tid bør bruges til at opdatere bibliotekarerne på netinfor- 8 Bibliotekaren 1/2006

9 mation, samt at indgå i udviklingen af nationale netjenester som litteratursiden.dk, biblioteksvagten.dk og spoergolivia.dk På danske forskningsbiblioteker udgør digitale udlån i dag omkring 70 % af det samlede udlån. Den trend vil også præge folkebibliotekerne. Derfor skal vi ændre fokus. Kendskab til litteraturen er stadig vigtig, men indgår som en del af den tid man bruger på at orientere sig i alle materialer vi formidler. Kvalitetssikring Hvad med kvaliteten? I bibliotekernes lovgrundlag garanterer vi kvalitet, aktualitet og alsidighed i materialetilbudet. Det betyder af gode grunde at vi er forpligtiget til at sikre at bibliotekernes materialetilbud er baseret på de tre elementer. Kvalitetssikringen foregår imidlertid primært fra forlagene. Det er forlagene som bestemmer hvad som udgives af faglitteratur og hjemlandets forfattere, og hvad som oversættes. De lægger de afgørende rammerne for det vi har i bibliotekerne. De der forestår materialevalget i det centrale materialevalg skal selvsagt kritisk vælge og prioritere ud fra lovens kriterier. Det endrer ikke ved det forhold at større biblioteker køber det meste, med mindre det er rene kioskbaskere eller pornohæfter. Utfordringen Beslutning om at indføre centralt koordineret materialevalg i de københavnske folkebiblioteker er derfor både nødvendig og rigtig. Andre medier end bøger er en stigende del af bibliotekernes udlån (p.t. ca. 33 %). Det kræver at bibliotekarerne ændrer vaner og fokus. Vi er i skarp konkurrence for at beholde bibliotekernes rolle som det sted hvor man bedst får hjælp til at finde materiale som inspiration og information. Vores største udfordrer er ikke en anden faggruppe, men Google. Der er to muligheder; at ignorere udfordringen og på sigt udspille vores rolle at tage handsken op, være Googles og Internettets mest kompetente partnere. Jeg tror vi skal positionere os på model 2. Vi skal vide hvordan man finder de bedste kilder og søger mest effektivt i Google, netkilder og fuldtekstbaser. Bibliotekarerne skal markedsføre sig som de som kan hjælpe alle, fra fiskeren til professoren med den bedste viden om informationskompetence. Dette bliver tema for min næste spalte. Foreningen IFLA 2005 Oslo oppløst - overskuddet til bibliotekfond På en ekstraordinær generalforsamling i Foreningen IFLA 2005 Oslo 29. november ble foreningen oppløst. Til postlista Biblioteknorge skriver NBF-leder Frode Bakken: - Dette skjedde etter planen og stemningen var meget god. Foreningens leder Jon Bing ble hyldet for sin innsats gjennom 5 år og sekretariatet ble takket for det arbeidet som var utført. På det siste hovedkomitemøtet i foreningen umiddelbart før generalforsamlingen drøftet en hva som skulle skje med overskuddet på kr Hovedkomiteen gjorde følgende enstemmige vedtak: Hovedkomiteen vedtar at overskuddet disponeres i et fond som administreres av NBF. Følgende organisasjoner inviteres til å oppnevne en representant i fondsstyret: Norsk bibliotekforening, Nasjonalbiblioteket, ABM-utvikling og Biblioteksentralen. Fondets midler disponeres til de formål og på den måte som er listet opp i NBFs forslag til IFLA 2005 Oslo. Dette forslaget er veiledende for fondsstyret: Det skjer en årlig utbetaling fra fondet etter søknad og et fondsstyre bestående av en representant fra hver av aktørene beslutter om bruken av midlene Bruken av midlene skal benyttes til formål lik formålet til foreningen IFLA 2005 med vekt på følgende: - bidra til å utvikle det internasjonale biblioteksamarbeid - bidra til å utvikle det nasjonale biblioteksamarbeid - framheve og støtte biblioteksaken i Norge Dyrere studielån i 2006 Fra årsskiftet gikk fastrenten på studielån med tre års bindingstid opp fra 3,8 til 4,3 prosent. Ved fem års bindingstid går renten opp fra 4,1 til 4,6 prosent. Med oppgangen er fastrenten på studielån nå på det høyeste nivået siden 1. januar Ifølge en pressemelding fra Statens lånekasse tyder prognosene på at den flytende renten kommer til å stige fra 3,1 til 3,3 prosent fra 1. april. Søknadsfrist for fastrente var 10. januar De som ikke aktivt valgte fast rente innen fristen, beholder flytende rente fra 1. januar. En tar sikte på å avvikle fondet i løpet av 4 år slik at årlig utbetaling kan være en sum på mellom kr og Forvaltningen kan foretas gjennom NBFs system. Målsettingen er at midlene benyttes til formål i tråd med det opprinnelige formål; at midlene forvaltes av norsk biblioteksektor; at det er en viss størrelse på årlig beløp og at dette tar slutt (etter 4 år - første år siste år 2009) Målsettingen er samtidig at alle kan søke på midler fra dette fondet og en kan ta seg tid med å vurdere fornuftig bruk. Overskuddet fra IFLA-konferansen i Oslo har nå blitt et fond på kroner, som alle kan søke fra i årene som kommer. Her fra et arrangement om flerkulturelle bibliotektjenester under konferansen. Nytt selskap for salg av lærebøker Norli Gruppen AS og Biblioteksentralen AL vil i løpet av januar etablere et nytt felles selskap som blir leverandør av lærebøker, bøker til skolebibliotek og annet materiell til grunnskolemarkedet. I en pressemelding fra de to selskapene heter det: Det nye selskapet, BS Norli skole AS, vil bli en ledende leverandør til grunnskolene i hele landet. Selskapet bygger på Norlis store bredde i sortiment og kompetanse på skolemarkedet, Biblioteksentralens kompetanse og tjenester til alle landets skolebibliotek og Edda Bokhandels konsept for leveranser av lærebøker til grunnskolen. Bibliotekaren 1/2006 9

Bibliotekaren. Hovedavtaler til revisjon. Første møte i Yrkesetisk råd. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Hovedavtaler til revisjon. Første møte i Yrkesetisk råd. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 11 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Lån en fordom! Første møte i Yrkesetisk råd Hovedavtaler til revisjon Innhold Lederen har ordet side 3 Styremøte med dobbel ledelse side 4 Hovedavtaler

Detaljer

Bibliotekaren. Fortsett å være kreative! Mellom statlig lovgivning og kommunalt selvstyre. Søkemotorer og kildekritikk

Bibliotekaren. Fortsett å være kreative! Mellom statlig lovgivning og kommunalt selvstyre. Søkemotorer og kildekritikk Bibliotekaren 2 2006 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Fortsett å være kreative! Møt biblioteksjefen i Tromsø Mellom statlig lovgivning og kommunalt selvstyre Søkemotorer og kildekritikk Innhold Lederen

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En ny arbeidspolitikk i Bærum? Bibliotekstudiet i et nytt utdanningsmarked. Kampanjeproduktene.

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En ny arbeidspolitikk i Bærum? Bibliotekstudiet i et nytt utdanningsmarked. Kampanjeproduktene. Bibliotekaren 6 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekstudiet i et nytt utdanningsmarked En ny arbeidspolitikk i Bærum? Et lite stykke Norge BFs høringssvar om nye læreplaner Kampanjeproduktene

Detaljer

Bibliotekaren. Biblioteksentralen som utviklingsaktør på Toten. Oppgjørenes time. Med lærerbakgrunn. bibliotekar framtid

Bibliotekaren. Biblioteksentralen som utviklingsaktør på Toten. Oppgjørenes time. Med lærerbakgrunn. bibliotekar framtid Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Biblioteksentralen som utviklingsaktør på Toten Oppgjørenes time Med lærerbakgrunn og bibliotekar framtid BFs økonomi under god kontroll Skadd på jobb

Detaljer

Bibliotekaren. Myk start i Alexandria. Thor Bjarne blir ny organisasjonssekretær. Mona Hedén på vei til Malerhaugveien

Bibliotekaren. Myk start i Alexandria. Thor Bjarne blir ny organisasjonssekretær. Mona Hedén på vei til Malerhaugveien Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 9. årgang 11 2001 Thor Bjarne blir ny organisasjonssekretær Myk start i Alexandria Mona Hedén på vei til Malerhaugveien Hjelp oss å rydde i medlemsregisteret!

Detaljer

Bibliotekaren. Bredere tilbud om mastergrad i Oslo. Nettverk for store arbeidsplasser. Forskjell på læringssenter og bibliotek?

Bibliotekaren. Bredere tilbud om mastergrad i Oslo. Nettverk for store arbeidsplasser. Forskjell på læringssenter og bibliotek? Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bredere tilbud om mastergrad i Oslo Nettverk for store arbeidsplasser Forskjell på læringssenter og bibliotek? Det nærmer seg hovedoppgjør Glem Google...

Detaljer

Bibliotekaren 7. Bestill på nettet, hent på Kiwi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet. Den digitale bibliotekar - hvem er det? Kick-off i det fri

Bibliotekaren 7. Bestill på nettet, hent på Kiwi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet. Den digitale bibliotekar - hvem er det? Kick-off i det fri Bibliotekaren 7 2007 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bestill på nettet, hent på Kiwi men gå på biblioteket for den ekstra opplevelsen Staten taper i kampen om bibliotekarers minstelønn Utviklingstrekk

Detaljer

Bibliotekaren. Kursen satt for tre år fram. Landsmøtet i BF: Ungdom er blitt dårligere til å søke etter god informasjon

Bibliotekaren. Kursen satt for tre år fram. Landsmøtet i BF: Ungdom er blitt dårligere til å søke etter god informasjon Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 12 - Desember - 2011 Landsmøtet i BF: Kursen satt for tre år fram Ungdom er blitt dårligere til å søke etter god informasjon Wimp som modell for digitale

Detaljer

Bibliotekaren. Endelig fagbrev for biblioteksekretærer. Radiobasert internett i Nairobislummen. Frivillighet også i Larvik?

Bibliotekaren. Endelig fagbrev for biblioteksekretærer. Radiobasert internett i Nairobislummen. Frivillighet også i Larvik? Bibliotekaren 4 2006 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Endelig fagbrev for biblioteksekretærer Radiobasert internett i Nairobislummen Frivillighet også i Larvik? En blandt mange dokumentforvaltere Innhold

Detaljer

Bibliotekaren. - Det er vrøvl å snakke om krise. BF-prosjekt med helsefagbibliotek i Gaza. Nr 4 - April - 2012. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. - Det er vrøvl å snakke om krise. BF-prosjekt med helsefagbibliotek i Gaza. Nr 4 - April - 2012. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 4 - April - 2012 - Det er vrøvl å snakke om krise BF-prosjekt med helsefagbibliotek i Gaza Innhold Lederen har ordet side 3 BIBSYS-uro over OCLC-forsinkelser

Detaljer

Bibliotekaren. Bibliotekutredninga og de første reaksjonene. Høgskolebibliotekarene i Østfold samles i BF. Undervisning i referanseteknikk

Bibliotekaren. Bibliotekutredninga og de første reaksjonene. Høgskolebibliotekarene i Østfold samles i BF. Undervisning i referanseteknikk Bibliotekaren 10 2006 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Høgskolebibliotekarene i Østfold samles i BF Bibliotekutredninga og de første reaksjonene Undervisning i referanseteknikk Yrkesetikk på Island

Detaljer

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt Bibliotekaren 5 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Landsmøte med viktige vedtak En samarbeidets maktperson Et lite stykke Norge Kampen om bibliotekmeldinga i Olso Yrkets etiske standard er satt Innhold

Detaljer

Nye bibliotekstudenter ved ABI ser muligheter i faget

Nye bibliotekstudenter ved ABI ser muligheter i faget Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 9 - September - 2012 Nye studenter ser muligheter i faget Bibliotekets bidrag i forskningsprosessen Lokale forhandlinger er i gang Bokhylla forlenges

Detaljer

Bibliotekaren. Landsmøtesakene er her! Parkeringsplass eller kulturell møteplass? Mindre politikk i BF? Seier nr. 2 i lovsaka

Bibliotekaren. Landsmøtesakene er her! Parkeringsplass eller kulturell møteplass? Mindre politikk i BF? Seier nr. 2 i lovsaka Bibliotekaren 2 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Parkeringsplass eller kulturell møteplass? Landsmøtesakene er her! Mindre politikk i BF? Seier nr. 2 i lovsaka Innhold Lederen har ordet side 3

Detaljer

Bibliotekaren. Nr 8 - Juli / August - 2013. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Nr 8 - Juli / August - 2013. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 8 - Juli / August - 2013 Løft for Tøyen? Tøyen mister Munch-museet til Bjørvika. Som kompensasjon får en sliten bydel ekstra penger til å møte sosiale

Detaljer

Bibliotekaren. Essmat Sophie er klar for oss! Er vi klare for henne? Utdanningstilbud om spill i bibliotek. Oppløsningstendesenser

Bibliotekaren. Essmat Sophie er klar for oss! Er vi klare for henne? Utdanningstilbud om spill i bibliotek. Oppløsningstendesenser Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 12 - Desember - 2009 Essmat Sophie er klar for oss! Er vi klare for henne? Utdanningstilbud om spill i bibliotek Oppløsningstendesenser i ABM-sektoren?

Detaljer

Bibliotekaren. Roger Jøsevold snakker ut. Nye stemmer på Hamar. JBI med tettere oppfølging av 1. årsstudentene. Modellbibliotek må være noe annet

Bibliotekaren. Roger Jøsevold snakker ut. Nye stemmer på Hamar. JBI med tettere oppfølging av 1. årsstudentene. Modellbibliotek må være noe annet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 4 - April - 2010 Nye stemmer på Hamar JBI med tettere oppfølging av 1. årsstudentene Modellbibliotek må være noe annet BF i møte med Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Bibliotekaren. Tilgang til forskningsinformasjon utenfor de store institusjonene? Fra skranken til kateteret

Bibliotekaren. Tilgang til forskningsinformasjon utenfor de store institusjonene? Fra skranken til kateteret Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 2 Tilgang til forskningsinformasjon utenfor de store institusjonene? Fra skranken til kateteret Skrekkblandet fryd å skulle innfri store forventninger

Detaljer

Bibliotekaren. Hver sjette måtte gå i Bærum. Nye bibliotekstudenter. variert bakgrunn. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Hver sjette måtte gå i Bærum. Nye bibliotekstudenter. variert bakgrunn. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nye bibliotekstudenter med variert bakgrunn Hver sjette måtte gå i Bærum 92003 Bare halvparten av folkebibliotekene har nettkatalog Fundamentet på Sjusjøen

Detaljer

B f. Bibliotekaren. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet BIBLIOTEKARFORBUNDET. 3-2009 Mars. Å være biblioteksjef når økonomien skranter

B f. Bibliotekaren. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet BIBLIOTEKARFORBUNDET. 3-2009 Mars. Å være biblioteksjef når økonomien skranter Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet B f BIBLIOTEKARFORBUNDET 3-2009 Mars Å være biblioteksjef når økonomien skranter Innhold Lederen har ordet side 3 BFs resultatregnskap for 2008 side 5

Detaljer

Bibliotekaren. Fra Oslo-gryta til Dale i Sunnfjord. Nr 2 - Februar - 2011. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Fra Oslo-gryta til Dale i Sunnfjord. Nr 2 - Februar - 2011. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 2 - Februar - 2011 Fra Oslo-gryta til Dale i Sunnfjord Innhold Lederen har ordet side 3 Årsmøter i BFs fylkeslag side 4 Fire av ti savner tilbakemeldinger

Detaljer

Bibliotekaren. Siri leder satsinga på skolebibliotek. Debatt om ansettelser av seniorer. Bibliotekfaget i den fusjonerte høgskolen i Oslo og Akerhus

Bibliotekaren. Siri leder satsinga på skolebibliotek. Debatt om ansettelser av seniorer. Bibliotekfaget i den fusjonerte høgskolen i Oslo og Akerhus [ SENIOR-DEBATT ] Ja, i velferdsstaten Norge Godt kvalifisert kontakt med NAV 1 gang. Da var det jeg Men nei, min egen hjemkommune som måtte ta initiativ. De erkjente at de er vi for gamle til å få ny

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

Bibliotekaren. Nytt hovedbibliotek i Oslo rykker nærmere. Flere søker bibliotekarstudiet. Knalltøft å bli kastet ut på dypt vann

Bibliotekaren. Nytt hovedbibliotek i Oslo rykker nærmere. Flere søker bibliotekarstudiet. Knalltøft å bli kastet ut på dypt vann Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr. 6 / 2000-8. årgang Nytt hovedbibliotek i Oslo rykker nærmere Flere søker bibliotekarstudiet i Oslo Knalltøft å bli kastet ut på dypt vann... og tariffoppgjøret

Detaljer

Bibliotekaren. Arbeidsmiljø og bibliotek. Stine M. Raaden er ny BF-leder på Deichman. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet / 10. årgang / 2002 / NR.

Bibliotekaren. Arbeidsmiljø og bibliotek. Stine M. Raaden er ny BF-leder på Deichman. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet / 10. årgang / 2002 / NR. Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet / 10. årgang / 2002 / NR. 3 Arbeidsmiljø og bibliotek Stine M. Raaden er ny BF-leder på Deichman Bibliotekutvikling i Egypt: En kikk på Mubarak Public

Detaljer

Bibliotekaren. Hvilken tariffpolitikk? Fra nærings livs - leder til bibliotekarstudent. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Hvilken tariffpolitikk? Fra nærings livs - leder til bibliotekarstudent. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Hvilken tariffpolitikk? Fra nærings livs - leder til bibliotekarstudent Vaktskifte i Bibliotekvakten Fokus på forhandlinger i Sogn og Fjordane 92004 Innhold:

Detaljer

Bibliotekutvikling hver dag

Bibliotekutvikling hver dag Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 9 - September - 2011 Bibliotekutvikling hver dag Ny type kompetanse er nødvendig Petter på plass i sekretariatet UB Tromsø går bort fra trykte bøker

Detaljer

Bibliotekaren. Med fokus på tillitsvalgte. Spennende masteroppgaver. Fryktens pris. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Med fokus på tillitsvalgte. Spennende masteroppgaver. Fryktens pris. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 6 Med fokus på tillitsvalgte Spennende masteroppgaver Fryktens pris Innhold Lederen har ordet side 3 Hva sa Aslak Sira Myhre på Lillehammer? side

Detaljer

Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2004

Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2004 Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Er det her jeg hører til? Bibliotek i Frp-land Oppgjør uten konflikt Døgnåpent lære senter i Bath 62004 Innhold: Lederen har ordet side 3 Fortell oss om

Detaljer