Skoleinfo 2009/2010. Horten videregående skole og Fagskolen i Vestfold. Kunnskap gir muligheter!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skoleinfo 2009/2010. Horten videregående skole og Fagskolen i Vestfold. Kunnskap gir muligheter! http://hvs.vfk.no http://hvs.fiv."

Transkript

1 Skoleinfo Horten videregående skole og Fagskolen i Vestfold 2009/ Nasjonal demonstrasjonsskole Kunnskap gir muligheter!

2 2

3 Rektor ønsker velkommen Horten videregående skole og Fagskolen i Vestfold har totalt ca 1150 elever, ca 120 studenter og 220 ansatte. Vi tilbyr videregående opplæring innenfor 9 ulike utdanningsprogrammer og fagskoleutdanning innen elektro, maritime fag og helsefag. I tillegg har vi ansvar for fengselsundervisning og oppdragsundervisning ved Horten Ressurs Kunnskap gir muligheter! Dette er vår skoles visjon; det vi har tro på. Vår viktigste oppgave er å motivere deg til å søke kunnskap slik at du kan nå dine mål. Vi skal gjøre alt vi kan for å legge forholdene til rette, men mest av alt er det deg selv det kommer an på! Møt opp på skolen, vis innsats og engasjement, og ha en positiv innstilling til skolearbeidet, dine medelever og skolens ansatte. Vårt Verdigrunnlag består av tre verdier som er spesielt viktige for oss: Medvirkning Læring Utvikling. Skolen vår skal kjennetegnes av at vi har en bevisst medvirkningskultur og at vi samarbeider godt om å legge til rette for en best mulig opplæring for skolens elever og studenter. Gjennom evaluering og resultatoppfølging setter vi oss langsiktige mål for utvikling av skolens pedagogiske virksomhet. Skolens læringsmiljø skal være så godt som mulig, slik at elever og studenter kan fokusere på læring og oppnå så gode resultater som mulig. Skoleåret 0910 gjennomføres det for første gang en undervisningsvurdering (Respons), felles for alle skoler i Vestfold Fylkeskommune. Slik vurdering skal gjennomføres for samtlige klasser i videregående opplæring, og tiltaket har som mål å skulle bidra til en enda bedre dialog og et bedre samarbeid mellom lærer og elev for å skape en best mulig arena for læring. Som rektor oppfordrer jeg samtlige elever til å delta og bidra til at våre lærere får konstruktive og nyttige tilbakemeldinger. Våre Husregler gjelder for alle som har sin arbeidsplass på Horten videregående skole, enten som elev, student eller ansatt: 1. Vi møter presis til timene. 2. Vi har PC n lukket når timen begynner. 3. Vi holder fokus på faget i timene. 4. Vi spiser ikke i timene. 5. Vi rydder alltid opp etter oss. Vi skal hjelpe hverandre til å overholde og respektere Husreglene. På den måten kan vi få til et læringsmiljø som stimulerer til enda bedre innsats, orden, medvirkning og resultater. Nytt av året er også Rektors side på skolens hjemmeside, her kan det fra tid til annen finnes viktig informasjon for både elever, studenter og foresatte. Med ønsker om et lærerikt og godt skoleår! Lisbeth Eek Svensson Rektor 3

4 visjon og verdigrunnlag Vår visjon er - Kunnskap gir muligheter Vårt verdigrunnlag - Medvirkning Læring - Utvikling Gjennom medvirkning og et godt fungerende elevdemokrati legger vi forholdene til rette for utvikling av en enda bedre skole. Skolen skal kjennetegnes av godt samarbeid og en bevisst medvirkningskultur. Gjennom erfaringsutveksling, resultatoppfølging og evaluering setter vi oss langsiktige mål for utvikling av skolens pedagogiske virksomhet. Vi vil utvikle et læringsmiljø som preges av aktive elever som setter læring i fokus. Undervisningsarbeidet skal preges av tydelige, inspirerende og faglig dyktige lærere som opplever å få støtte for sin rolle som tydelig leder av undervisningsarbeidet i klasserommet. På vår felles arbeidsplass viser vi hverandre gjensidig respekt, vi samarbeider med hverandre og er lojale til vedtak og retningslinjer. Pedagogisk utviklingsarbeid preger skolen vår, samtidig som vi søker å finne en god balanse mellom det etablerte og tradisjonsrike, og utprøving av nye arbeids- og organiseringsformer. Vi vil etablere en kultur for vurdering sett i et læringsstøttende perspektiv. Individet skal få muligheter til å medvirke, lære og utvikle seg innenfor rammen av skolesamfunnets regler og normer. Kunnskap gir muligheter! Dette er vår skoles nye visjon; det vi har tro på. Vår viktigste oppgave er å motivere våre elever til å søke kunnskap slik at de kan nå sine mål i et livslangt perspektiv. Kunnskap er en nøkkel som gir tilgang til enda flere muligheter. Muligheter for personlig vekst, faglig fordypning, valg av videre studier og yrkeskarriere. Vi skal differensiere og tilpasse opplæringen slik at elevene ut i fra sine forutsetninger blir motivert for læring, ser mulighetene og oppnår så gode resultater som mulig. 4

5 innhold Rektor ønsker velkommen 3 visjon og verdigrunnlag 4 innhold 5 Nasjonal demonstrasjonsskole 6 Skolens utviklingsmål 7 SKOLERUTE SKOLETIDER 9 klasser og kontaktlærere 10 Bekkegata 10 Skippergata 11 FAGSKOLEN i vestfold 12 LEDELSEN VED SKOLEN 13 avdelinger og prosjektledere 14 studiekoordinatorer 16 Kontaktpersoner f. tillitsvalgte 16 avdelingsledere 17 ELEVRÅD OG STUDENTRÅD 18 NN-dagen 19 elevenes innsamlingsaksjon 19 Skolekontoret informerer 20 Skolekontorene 20 ID-kort 20 Skoleskyss 20 Bokskap 20 Gratis læremidler 20 Utlånsordning for pc 21 utstyrs-stipend 21 Lånekassen 21 Oppslagstavler 21 Informasjons-skjermer 21 Posthyller 21 Hjemmesiden 21 Læringssenter - bibliotek 22 Elevkantine 22 RØYKFRI og snusfri SKOLE 22 vaktmestertjeneste 23 PARKERING 23 RUTINER VED BRANN 24 KAMERAOVERVÅKING 24 IT-avdelingen. 24 Elevmedvirkning og miljø 25 It s Learning /skolearena 25 Husregler 25 Vurdering og fravær 25 ELEVMEDVIRKING 25 elevsamtaler 26 VIKARORDNING 26 ARBEIDSMILJØ 26 ELEVSTATUS 26 FRITAK FOR FAG 27 KARAKTERER 27 elevtjenesten 28 Rådgivertjenesten 28 PP-tjenesten (PPT) 29 Helsesøster 29 Helsestasjon for ungdom 29 Utekontakten i Horten 29 ORDENSREGLEMENT 30 IKT-REGLEMENT 34 IKT tilleggsregler 36 KUNNSKAPSLØFTET 37 Organisasjonskart 38 ADRESSEr, TELEFON, fax og kart 40 5

6 Nasjonal demonstrasjonsskole Utdanningsdirektoratet utnevnte skolen til nasjonal demonstrasjonsskole for perioden den 1. november Utdanningsdirektoratets jury uttaler: Horten videregående skole viser gjennom dokumentasjonen at de er en utviklingsorientert skole med et helhetlig perspektiv på læring. Det er stor bredde i tiltakene og det arbeides svært systematisk på mange fronter der hovedmålet er bedring av elevenes læringsutbytte. Spesielt vil juryen peke på den systematiske oppfølgingen av resultater fra kartlegging, forsøk og evalueringer som grunnlag for forbedringer. Skolen har utviklet en medvirkningskultur på alle plan og for alle grupper i skolesamfunnet. Spesielt har dette vært viktig i en vanskelig prosess med å slå sammen skoler til en større enhet. Tid er satt av til samarbeid og samhandling. Horten videregående skole kan også vise til utstrakt samarbeid med eksterne institusjoner innen industri, næringsliv og høyere utdanningsinstitusjoner. Skolen har et samarbeid med og ungdomsskoler for å binde sammen individuell veiledning, karriereplan og programfag til valg i de to skoleslagene. Horten videregående skole har arbeidet med vurdering knyttet til oppstartsamling og elevsamtaler. Generelle vurderingskriterier er utviklet lokalt på skolen, som så er tilpasset ulike fag. I arbeidet med grunnleggende ferdigheter har de spesielt vektlagt arbeidet med digitale verktøy og lagt stor vekt på kritisk kildebruk. 6

7 Skolens utviklingsmål Skolen har følgende utviklingsmål for skoleåret 2009 / 2010: 1. Vi skal være en utviklingsorientert organisasjon som bygger vår virksomhet på en felles visjon og et felles verdigrunnlag. 2. Vi skal gjennom tydelig ledelse bidra til økt læringsutbytte for skolens elever. 3. Vi skal differensiere og tilpasse opplæringen slik at elevene ut i fra sine forutsetninger blir motivert til og oppnår så gode resultater som mulig. 4. Vi skal samarbeide om å kvalitetssikre elevenes opplæring og skape en god vurderingskultur. 5. Vi skal kvalitetssikre medarbeidernes individuelle kompetanse innen IKT for å videreutvikle den pedagogiske bruken av verktøyet. 6. Vi skal videreutvikle en teamorganisert arbeidsform som legger til rette for økt samarbeid, refleksjon og erfaringsdeling. 7

8 SKOLERUTE Med forbehold om justeringer. Høsthalvåret (87 dager): Skolestart for elevene mandag 17. august 2009 Siste skoledag i høsthalvåret tirsdag 22. desember 2009 Vårhalvåret (103 dager) Skolestart for elevene mandag 4. januar 2010 Siste skoledag i vårhalvåret fredag 18. juni 2010 Måned Antall Ferier og fridager/merknader dager August 11 Første skoledag mandag 17/8 September 19 Oktober 20 Høstferie uke 40: 28/9 2/10 November 21 Desember 16 Siste skoledag tirsdag 22/12 (med forbehold 20 Første skoledag mandag 5/1 om endringer) Januar 20 Første skoledag mandag 4/1 Februar 15 Vinterferie uke 8: 22/2 26/2 Mars 20 Påskeferie: 29/3 5/4 April 17 Fridager: torsdag 22/4- fredag 23/4 (med forbehold 13 Siste skoledag torsdag 18/6 om endringer) Mai 17 Fridager: 13/5-14/5-17/5-24/5 Juni 14 Siste skoledag fredag 18/6 Sum skoledager 190 Terminer 1. termin: Mandag 17. august 2009 Fredag 15. januar dager 2. termin: Mandag18. januar 2010 Fredag 18. juni dager Planleggingsdager for pedagogisk personale: Onsdag 12. august Torsdag 13. august Fredag 14. august Torsdag 22.april og fredag 23.april Fordeling Høst 2009 Vår 2010 Mandager 18stk. 19stk. Tirsdager 18stk. 22stk. Onsdager 17stk. 22stk. Torsdager 17stk. 20stk. Fredager 17stk. 20stk. 8

9 SKOLETIDER Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. økt 1. økt 1. økt 1. økt 1. økt 2. økt 2. økt 2. økt 2. økt 2. økt 3. økt 3. økt 3. økt 3. økt 3. økt 4. økt Planfestet tid 4. økt Planfestet tid 4. økt 1. økt fra 0830 til 1000 Pausetid 15 minutter 2. økt fra 1015 til 1145 Felles spisepause 3. økt fra 1215 til 1345 Pausetid 15 minutter 4. økt fra 1400 til 1530 Ringesignal

10 klasser og kontaktlærere Bekkegata Betegnelse Klasse Kontaktlærer Vg1 Idrett 1IDA Håvard Løvmo / Rafiq Belqaid Vg1 Medier- og kommunikasjon 1MKA Jon Gunnar Brekka 1MKB Anette Haldorsen Vg1 Studiespesialisering 1STA Mette Buan / Jan Kåre Qvam 1STB Ole Ragnar Olsen / Anne Skarstad 1STC Agnetha Blix / Eirik Danielsen Vg1 Service og samferdsel 1SEA Stine Reitan 1SEB Camilla Eid 1SEC Elisabeth Holst Vg2 Idrett 2IDA Bjørg Figved / Håvar Studsrød Vg2 Medier- og kommunikasjon 2MKA Morten Schøyen 2MKB Kjell Paulsen Vg2 Studiespesialisering 2STA Kjetil Idås / Anne-Ruth Jangaard 2STB Hanne Christensen / Randi Thorkildsen 2STC Leif Amland / Torgny Dokke 2STD Flavio D. Andersen / Bente Kristiansen Vg2 Salg, service og sikkerhet 2SEA Jan Martin Veberg Vg2 Reiseliv 2REA Cathrine Asbjørnrød Vg3 Idrett 3IDA Tom Erik Brattbakk / Rita S. Breiby Vg3 Medier- og kommunikasjon 3MKA Ragnar Gjertsen / Stein Erik Lunde Vg3 Studiespesialisering 3STA Mariann Nebdal / Tone G. Stabell 3STB Randi Nordhuus / Venja Hammer 3STC Helge Nordgreen / Klaus Mathisen 3STD Guro H. Hetland / Tommy Moum Vg3 Påbygging 3PBA Lise Olsen / Svein Arne Pedersen 3PBB Mette Mo / Roger Horn 3PBC Pål Hytten / Svein Terje Kvestad 10

11 Skippergata Betegnelse Klasse Kontaktlærer Alternativ opplæring 1AOA Sissel Klevjer 1AOB Eddie Plath 1AOC Anne Kari Gjone Vg1 Design og håndverk 1DHA Minken Schøyen 1DHB Ingrid Iburg Vg1 Elektro 1ELA Ragnar Gjerpe 1ELB Per Klaveness 1ELC Egil Flaa Vg1 Helse- og sosialfag 1HSA Anita Günther 1HSB Ingo Kvalø-Hamann 1HSC Nina Larsen 1HSD Merete C.Kolstad 1HSE Trine N. Golf Vg1 Teknikk og industriell produksjon 1TPA Lars Larsen Vg2 Barne- og ungdomsarbeider 2BUA Karin Soltveit/ Cecilie Kongstein Kokkim Vg2 Helsearbeider 2HAA Rita Baggethun 2HAB Aud Wold Vg2 Hudpleie 2HUA Helle Iversen Vg2 Frisør 2FIA Berit Johnsen Vg2 IKT service 2IKA Inger Ora Vg2 Automatisering 2AUA Morten Olsrød Vg2 Data og elektronikk 2DEA Lidvin Øyra Vg2 Elenergi 2ELA Svein Erik Sørbøe Vg2 Produksjon og industriteknikk 2PIA Tore Bjørnstad 2PIB Arnulf Rønningen / Terje Øverlien Vg3 Automatiker 3AUA Tor Arthur Berg Vg3 Dataelektroniker 3DEA Frank Borgersen Vg3 Hudpleier 3HUA Turid Jakobsen 11

12 FAGSKOLEN i vestfold Fagskoleutdanning i Vestfold har fordypninger innenfor elektrofag, maritime fag og helsefag. Fordypningene er lokalisert på forskjellige steder i fylket. Alle fordypningene har NOKUT- godkjenning (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). På fagskolen har alle status som studenter og skolen benytter karakterskalaen fra A til F. A er beste karakter og F er dårligste karakter. Viktig informasjon ligger på den digitale læringsplattformen it s learning. Dette er et kommunikasjonsområde mellom skolen, lærerne og studentene. Brukertilgang til dette området deles ut ved skolestart. I tillegg til læringsplattformen it s learning har skolen egen nettside Teknologifag. Kontaktperson: Marit Carlsen FE1 Elektronikk 1. år, FS1 Elkraft 1. år, FA1 Automatisering 1. år FE2 Elektronikk 2.år, FS2 Elkraft 2.år, FA2 Automatisering 2. år Maritime fag. Kontaktperson: Ola Småkasin FMA1 Skipsteknisk drift 1.år, FMA2 Skipsteknisk drift 2.år, FNA1 Nautisk 1.år, FNA2 Nautisk 2.år Helsefag. Kontaktperson: Agnes Brønstad FHE1 Eldreomsorg, FHP1 Psykisk helse FHE2 ELDREOMSORG, FHP2 PSYKISK HELSEARBEID 12 Oppdrag. Kontaktperson: Jan erik lie

13 LEDELSEN VED SKOLEN Rektor Lisbeth Eek Svensson Virksomhetsleder Elevråd Studierektor Harald Johannessen Ansvarsområde Skippergata. Helse- og sosialfag (HS) Design- og håndverksfag (DH) Teknikk og industriell produksjon (TP) Elektrofag (EL) AO - Alternativ opplæring Fengselsundervisning Studierektor Brit Connie Stuksrud Ansvarsområde Bekkegata. Studiespesialiserende utdanningsprogram (ST) Påbygging til generell studiekompetanse (PB) Idrettsfag (ID) Medier- og kommunikasjonsfag (MK) Service og samferdsel (SS) Horten natursenter Studierektor Marianne K Egeland Ansvarsområde Utvikling og Elevtjenester. Rådgivingstjenesten Helsetjenesten PP-tjenesten Utviklingsprosjekter Koordinator for Kunnskapsløftet Horten ressurs 13

14 Stabsleder for pedagogisk service Kirsti Hagen Røed Pedagogiske servicetjenester Plan- og utviklingsarbeid Læringssenter/bibliotek Inntak og eksamen Analyse, utredning og rapportering Kvalitetssikring av pedagogisk tilrettelegging Informasjon Stabsleder for personalforvaltning og drift Arne Øvrid Personalforvaltning Driftsoppgaver Administrasjon IT Kvalitetssystemer Økonomi og HMS g avdelinger og prosjektledere Daglig leder for Fagskolen i Vestfold Ola Småkasin Daglig leder for fagskolen innen teknologifag, helsefag og maritime fag. Avdelingsleder for Horten Ressurs Jan Olav Sveen Ressurssenteret er leverandør av kurs og kompetansetjenester. 14

15 Prosjektleder, Horten Natursenter Gunn H Aasen Avdelingsleder fengselsundervisning på Bastøy, Horten og Hof fengsel Hilde Beate Tørnby Prosjektleder for pedagogisk IKT Kjetil Idås Avdelingslederne i Skippergata Agnes, Bente, Frøydis, Arne Olav, Hilde Avdelingslederne i Bekkegata Mette, Bjørg, Bjarne, Liv Marit, Svein Ivar, Lise, Jan Martin 15

16 studiekoordinatorer Studiekoordinator: Inger Lundsør kontorplass i 1. etasje Bekkegata Studiekoordinator: Anine Fischer Bjelland kontorplass i 1. etasje Skippergata Skolen har to studiekoordinatorer. De har ansvar for pedagogiske servicetjenester. Ta kontakt dersom du lurer på noe angående timeplaner, eksamen, fagvalg, fritak for fag, karakteroppgjør eller annet. Dersom du ikke vet hvem du skal spørre, kan studiekoordinatorene hjelpe deg videre. Kontaktpersoner f. tillitsvalgte Rektor Lisbeth Eek Svensson Daglig leder Ola Småkasin Studierektor Harald Johannessen Studierektor Brit Stuksrud Elevrådets styre og elevrådet ved Horten videregående skole Studentrådet ved Fagskolen i Vestfold UP-lag og tillitselever for EL, TP, HS, DH og AO UP-lag og tillitselever for ST, PB, MK, ID og SS 16

17 avdelingsledere HORTEN VIDEGERGÅENDE SKOLE Avdelingsleder Utdanningsprogram for Idrettsfag (ID) Avdelingsleder Utdanningsprogram for Media og kommunikasjon (MK) Avdelingsleder Utdanningsprogram for Service og samferdsel (SS) Avdelingsleder Utdanningsprogram for Studiespesialisering (ST) VG1 og Norsk Avdelingsleder Utdanningsprogram for Studiespesialisering (ST) VG2 Språk Avdelingsleder Utdanningsprogram for Studiespesialisering (ST) VG3 og PB Samf/Økonomi Avdelingsleder Utdanningsprogram for Studiespesialisering (ST) Realfag Avdelingsleder Utdanningsprogram for Helse- og sosialfag (HS) Avdelingsleder Utdanningsprogram for Design og håndverk (DH) Avdelingsleder teknologifag Utdanningsprogram for Elektro (EL) og Teknikk og industriell Produksjon (TP) Avdelingsleder Utdanningsprogram for Alternativ opplæring (AO) Maritime fag Teknologifag Helsefag Oppdrag Fagskolen i vestfold Bjørg Egeland-Eriksen Figved Liv Marit Hansen Jan Martin Veberg Mette Buan Svein Ivar Berg Sandåker Bjarne Johannessen Lise Olsen Agnes Brønstad Frøydis Henni Arne Olav Steffensen Bente Brekke Ola Småkasin Marit Carlsen Agnes Brønstad Jan Erik Lie 17

18 ELEVRÅD OG STUDENTRÅD Skolens primære oppgave er å legge til rette for gode læringsaktiviteter slik at du som elev eller student blir motivert til å oppnå så gode resultater som mulig. Et levende og aktivt elevdemokrati er en viktig forutsetning. Vi skal samarbeide om å legge til rette for en god læringskultur i skolesamfunnet vårt. Som tillitsvalgt elev ved Horten videregående skole eller student ved Fagskolen i Vestfold, har du mulighet for å påvirke din egen skolehverdag, og du oppfordres til å engasjere deg for å skape et enda bedre læringsmiljø. Det skal velges en tillitsvalgt med vararepresentant i samtlige klasser, og det er avgjørende at den som velges er motivert og villig til å gjøre en innsats for klassen og skolesamfunnet. Elevrådet og studentrådet er fellesorgan for skolens elever og studenter, skoleutvalget og rektor. Rådene skal være viktige bindeledd mellom elever / studenter og skolens ledelse og skal ta seg av oppgaver i forbindelse med elevenes /studentenes arbeidsforhold, læring og trivsel i skolen. Elevrådet ved Horten videregående skole har en rekke vedtekter som styrer rådets arbeid. I følge vedtektene skal elevrådet velge et elevrådsstyre, grupper og komiteer til å administrere elevrådets arbeid. Ved Horten videregående skole har vi en egen veileder for elevrådsarbeid som beskriver hvordan det legges til rette for elevdemokrati og elevmedvirkning på skolen vår. Denne veilederen finnes tilgjengelig for alle på skolens hjemmeside. Elevrådet organiserer alle tillitselevene fra samme utdanningsprogram i UPlag. En av tillitselevene velges som leder av laget. Denne organiseringen av elevrådet har som målsetting å legge til rette for direkte dialog mellom tillitselevene og områdets studierektor og avdelingsleder, samt ivareta behovet for behandling av saker av betydning for det enkelte utdanningsprogram. Ved skolestart vil skolens ledelse i samarbeid med elev- og lærlingeombudet i Vestfold, arrangere et seminar for tillitselevene der det skal velges et styre for elevrådet. Samtlige elever vil også få skolering i elevmedvirkning gjennom et undervisningsopplegg som er utarbeidet felles for skolen. Studentene ved Fagskolen i Vestfold oppfordres til å etablere et eget studentrådsstyre på tvers av fagskolens studietilbud, samt å samarbeide med studentmiljøet på Høgskolen i Vestfold. Velkommen som aktiv og engasjert elev ved Horten videregående skole, og som student ved Fagskolen i Vestfold! Elevrådets styre 2008/2009 Bjørn- Kristian Svendsrud, Ida Kristine Johansen, Jenny Hansen, Tania Kristine Markussen, Marianne Djuve og Jon Ask Kristensen Herlofsen. 18

19 NN-dagen elevenes innsamlingsaksjon Elevene ved Horten Videregående skole har gjennom tre år gjort en innsats for de fattigste i Tanzania og Kenya. Første året innbrakte ca kroner ved hjelp av en dags innsats. Etter det har suksessen blitt gjentatt to ganger. Norsk Nødhjelp har arbeidet med mikrofinans i fem år nå og resultatene er svært gode. En rapport fra virksomheten i Tanzania viser at 85 % av låntagerne har tidoblet innsatsen sin i løpet av en periode på ca tre år. Mikrofinans går ut på å gi de fattigste, de som ikke kan gå i en vanlig bank for å låne, mulighet til å låne penger for å starte eller utvide en liten bedrift. De kan for eksempel låne penger til en symaskin slik at de kan tjene penger på å selge egenproduserte klær. Eller de kan låne penger til å kjøpe fem høner, og tjene penger på å selge egg. Lånet blir betalt tilbake med renter i løpet av et år, og kanskje får de anledning til å ta opp et nytt lån for å utvide virksomheten sin. På den måten kan også fattige mennesker få mulighet til å leve et verdig liv uten å måtte tigge eller ty til kriminelle aktiviteter. De kan tjene nok penger til å gi barna mat og skolegang. Kanskje kan de til og med bygge seg et lite murhus. Det fine med mikrofinans er at de fattige ikke blir passive mottakere av penger, de må selv gjøre en innsats. Pengene kan brukes om igjen til nye låntakere. Norsk Nødhjelp har gjennom vår samarbeidspartner Acist drevet med mikrofinans siden 2005, og Horten videregående skole skal i år være med for fjerde år på rad. Din innsats vil bety en stor forskjell for mange mennesker i Tanzania. Bjørn Lindvig Daglig leder Norsk Nødhjelp 19

20 Skolekontoret informerer Skolekontorene Skolekontorene er betjent hver skoledag i undervisningstiden med unntak av kortere perioder hvor praktiske årsaker gjør det nødvendig å stenge. Skolekontorene finner du i 1. etasje både i Bekkegata, Skippergata og Strandpromenaden. Åpningstidene finner du på oppslag ved kontorene. Sentralbordet har dessverre ikke kapasitet til å ta imot beskjeder til elevene. Bare svært viktige meldinger kan bringes videre. ID-kort ID-kort er praktisk å ha i mange sammenhenger, blant annet som lånekort på bibliotek/læringssenter. Alle nye elever vil få beskjed om når fotografering til ID-kort vil skje og når og hvor de kan hente kortet når det er ferdig. Skoleskyss Har du spørsmål om skoleskyssordningen og/eller trenger hjelp til å fylle ut søknad om fri skoleskyss henvender du deg til skolekontorene. Reglementet for skyss av elever i videregående skoler og en rekke praktiske opplysninger om skoleskyssordningen i Vestfold finner du for øvrig på internettadressen: Bokskap Skolen har bokskap til disposisjon for elevene. De som ønsker å benytte seg av tilbudet må ta kontakt med sin kontaktlærer for å få henvist plass. Elevene må selv anskaffe hengelås. Skapet kan benyttes fra skolestart til skoleslutt. Eleven må tømme skapet i slutten av hvert skoleår. Hvis det ikke er tømt innen en uke etter skoleslutt, vil skolen klippe av låsen og ta ut det som måtte ligge der. Skolen oppbevarer ikke det som tas ut. Det presiseres at skolen ikke er ansvarlig/erstatningspliktig for hengelåsen eller innholdet i skapet. Anmeldelse av eventuelt innbrudd i og/ eller tyveri fra skapet må derfor gjøres av den som disponerer skapet. Gratis læremidler Regjeringen har vedtatt at elevene i videregående skole skal få gratis læremidler. I løpet av 3 år skal alle elever ha tilgang på gratis læremidler gjennom en utlånsordning fra skolen. Utlånsordningen blir organisert av bibliotek/læringssenter. 20

21 Utlånsordning for pc For skoleåret gjelder dette for elever som er tatt inn til følgende utdanningsprogrammer og programområder: Studiespesialisering, påbygging til generell studiekompetanse, idrettsfag, Vg1 helse og sosialfag, Vg1 elektro, Vg2 automatisering og Vg3 automatisering. Det er utarbeidet en egen informasjonsfolder om ordningen. Det er også mulig å låne bærbar PC fra skolens Læringssenter for en kortere periode i forbindelse med spesielle skoleprosjekter. utstyrs-stipend Alle elever med ungdomsrett har rett til et ikke-behovsprøvet stipend gjennom Statens lånekasse for utdanning. Stipendet skal være med på å dekke utgifter til andre læremidler enn lærebøker og nødvendig individuelt utstyr. Stipendet vil variere i forhold til utdanningsprogram, og du må søke for å få dette utstyrsstipendet. Elever med ungdomsrett søker via nettadressen Lånekassen Hjelp til å fylle ut nettsøknad og svar på spørsmål om lån og stipend i Statens Lånekasse får du ved å henvende deg til rådgiver eller skolekontorene. Elever og studenter skal normalt søke om lån/stipend på nettet, gå inn på www. lanekassen.no/og logg deg inn med MinID. Oppslagstavler Elevene disponerer tavle ved hovedinngangene. Informasjon fra administrasjonen henges opp på egne tavler. I Bekkegata henger tavla ved inngangen til kantina. I Skippergata henger tavla i 1. etasje i A-fløya. Informasjonsskjermer Infoskjermer finnes i Bekkegata, Skippergata og på Horten Ressurs. Som elev plikter du daglig å følge med på den informasjonen som blir gitt her. Posthyller Hver klasse har posthylle i gangen utenfor skolekontorene. I Bekkegata finnes også posthyller for elevråd og russen. Hjemmesiden Målgruppen for hjemmesiden er elever, foresatte, ansatte og andre som er interessert i informasjon om skolen vår. Her finner du blant annet oppdaterte skolenyheter og oversikt over skolens fagtilbud. I tillegg ber vi deg spesielt legge merke til venstremenyen som heter skoleinfo. Her finner du viktig informasjon om for eksempel: Boklister, eksamen og prøver, elevrådet, lånekassa, skoleskyss. Skoleinfoheftet som du leser nå, finner du også her. 21

22 Læringssenter - bibliotek Både i Bekkegt. og Skippergt. er læringssenter bibliotek et viktig knutepunkt i forhold til skolearbeidet. I tillegg er dette steder hvor du kan koble litt av med å lese aviser, tidsskrifter og vårt rike utvalg i tegneserier. Eller kanskje du vil utfordre en venn i et slag sjakk? Både i Skippergt. og Bekkegt. finner du bøker, filmer, aviser, tidsskrifter og tegneserier, i tillegg finner du verktøy du trenger for å løse skoleoppgaver og kunne presentere dem på en spennende måte: IT-arbeidsplasser tilknyttet internett. Utskriftsmuligheter og kopimaskin. Multimedia-utstyr (kameraer, videokamera, videokanon etc.) Bærbare datamaskiner til utlån I begge avdelingene er det arbeidsplasser for grupper. I Bekkegt. er det også en lesesal. Bekkegt. Bibliotekar Kirsti Morstøl og Oxana Qvam 2. etasje. Åpningstid : mandag, onsdag, fredag og tirsdag, torsdag Skippergt. Bibliotekar Ingunn Elise Hellingsrud og pedagogisk veileder Sissel Andreassen 1.etasje. Åpningstid : mandag, onsdag, fredag og tirsdag, torsdag Ønsker du å vite mer om læringssenter - bibliotek, klikk deg inn via hjemmesiden vår. Kontakt bibliotekaren hvis du har spørsmål vedrørende bruk av læringssenter - bibliotek. Elevkantine Spisekroken kantine i Bekkegata ligger i 1. etasje. Kantinetoppen i Skippergata ligger i 3. etasje. Åpningstidene vil kunne variere og er kunngjort med oppslag i/ved kantinene. På Horten Ressurs i Strandpromenaden er det tilgang på tørrvarer og drikke fra automater. RØYKFRI og snusfri SKOLE Under 4 pkt. f. i det nye skolereglementet som gjelder for alle fylkets videregående skoler står det at Røyking er ikke tillatt på skolenes område med mindre skolen har avsatt egne skjermede områder til dette. Bakgrunn for unntaket som tillater røyking på skjermede områder er hensynet til naboer og brukere av skolenes nærområder. Ved Horten vgs tillates røyking på følgende steder: Skippergata I garasjen på østsiden av skolebygningen (mot parken/idrettsbanene) og dens umiddelbare nærhet. Bekkegata I uværsskuret på nordvestsiden av skolebygningen. Strandpromenaden (Horten Ressurs) Inne i U-en mot nordøst. 22

23 Røyking på skolens nærområder eller områder som tilhører skolen utover de som er angitt ovenfor vil bli påtalt og gi konsekvenser på lik linje med andre brudd på skolereglementet. Det henstilles til alle brukere av de skjermede områdene om å benytte de utplasserte askebegrene og søppelkassene slik at forsøpling unngås. vaktmestertjeneste Skolens tekniske avdeling har det praktiske og tekniske ansvaret for utstyr, inventar og bygninger. Dersom du oppdager feil eller mangler på dette, er det teknisk leder eller en av vaktmestrene du skal si fra til. Utstyr til vasking og rydding får du på vaktmesterkontoret. Her finner du vaktmestrene: må selv sørge for å finne et sted å parkere. Fagskolestudenter med en viss reiseavstand kan etter søknad få tildelt parkeringskort. Dette gjelder også elever i den videregående skole som av medisinske eller andre tungtveiende grunner har behov for å bruke egen bil til og fra skolen. Den som søker må dokumentere at vedkommende eier eller disponerer bil. Også de forhold søknaden begrunnes med må dokumenteres for eksempel i form av legeattest, arbeidsavtale etc. Søknader som mangler slik dokumentasjon vil ikke bli behandlet. Søknadsskjema fås ved henvendelse til skolekontorene som også tar i mot skjemaet når det er ferdig utfylt. Alle henvendelser for øvrig vedrørende parkeringsordningen skal skje til vaktmesterkontoret i Skippergata på tlf eller Bekkegata: Ved siden av rom 015 i underetasjen Skippergata: Rom C004 i underetasjen (C-fløya) Strandpromenaden: Ikke fast bemannet kontor. Henvendelse til skolekontoret. PARKERING Skolens parkeringsarealer i Skippergata og Bekkegata overvåkes av Horten Parkering a.s. Det betyr at de som parkerer ulovlig og/eller uten å ha gyldig parkeringsbevis blir ilagt kontrollavgift (parkeringsbot). Skolen har ikke fullmakt til å frafalle/omgjøre slik ilagt avgift. Elever i videregående skole har tilbud om rabattavtaler for bruk av offentlige kommunikasjonsmidler og vil normalt ikke få tildelt parkeringskort. De som ønsker å bruke egen bil til og fra skolen NB! Parkeringskort gir kun rett til å parkere dersom det er ledig plass. Kortet skal festes innvendig nede til venstre på frontruta (sett innefra) slik at det er lett synlig utenfra. Horten videregående skole disponerer følgende parkeringsarealer: Skippergata Begge parkeringsplassene syd for skolebygningen (mot sjøen). Kan kun benyttes av de som innehar gyldige parkeringsbevis eller som har betalt parkeringsavgift. Rundt skolebygningen på oppmerkede plasser. Kan kun benyttes av ansatte og besøkende med gyldig parkeringsbevis. Bekkegata Parkeringsplassen på nordvestsiden av skolebygningen. Kan kun benyttes av de som innehar gyldig parkeringsbevis. 23

24 Strandpromenaden (Horten Ressurs) Parkeringsplassen på vestsiden av skolebygningen (asfaltert område). Inntil videre fri parkering for elever, kursdeltakere, ansatte og besøkende. Hortenshallen Den avgiftsbelagte parkeringsplassen ved Hortenshallen kan benyttes vederlagsfritt, men kun av ansatte som innehar gyldig parkeringsbevis, ikke elever og studenter. RUTINER VED BRANN I alle undervisnings-/oppholdsrom henger det en branninstruks og en oversikt over hvor den enkelte elevgruppe skal samles når brannalarmen går og bygningen må forlates. Rømningsveiene er tydelig merket med piler og skilt. I tillegg er det på veggene i gangene i hver etasje hengt opp en tegning som viser rømningsveiene fra stedet der tegningen henger. Dersom brannalarmen går, forlater elevene klasserommet samlet. Sistemann ser etter at vinduer er lukket og at alle har forlatt klasserommet før vedkommende lukker døra. Bygningen forlates fortest mulig og elevene holder seg samlet klassevis for opptelling. Det blir gitt beskjed når elevene kan vende tilbake til bygningen. Brannøvelser avholdes iht. egen plan som utarbeides av skolens overordnede brannvernleder. Anleggene er registrert hos Datatilsynet som er tilsynsmyndighet for etablering og drift av slike anlegg. Sikring, bruk og oppbevaring av billedmaterialet reguleres av Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Stabsleder for personalforvaltning og drift er ansvarlig for at skolen ivaretar bestemmelsene i denne loven. IT-avdelingen. Avdelingen står for drift og vedlikehold av alt datateknisk utstyr på skolen, dvs. bærbare og stasjonære PCer, nettverk, telefonsystemer, overvåking, projektorer og smartboards. Det er opprettet en Servicedesk som både elever og ansatte kan benytte. Elever kan henvende seg direkte ttil servicekontorene i Bekkegata og Skippergata, på web: Skolens hjemmeside (hvs.vfk.no) IT-avdelingen IT Servicedesk Web eller e-post: Skolen leverer tilgang til Internett og printer. Gjester kan få utlevert tidsbegrenset brukernavn og passord for tilgang til skolens gjestenett på skolekontorene. 24 KAMERAOVERVÅKING Som et forebyggende tiltak mot innbrudd, tyverier og skadeverk er skolens bygninger i Bekkegata, Skippergata og Strandpromenaden utvendig overvåket av videokameraer.

ORDENSREGLEMENT FOR RE VIDEREGÅENDE

ORDENSREGLEMENT FOR RE VIDEREGÅENDE KVALITETSSYSTEM Område: Kvalitet Kapittel: 06.02 Dokument nr: 05 Organisasjonsnivå: Re videregående skole Dokumentnavn: Ordensreglement Godkjent dato: Godkjent av: 01.06.11 Rektor Dokumentreferanser: http://www.vfk.no/qmplus/avd_for_utdanning/kvalitet/reglementer/06_01_03%20ordensreg

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1. Formål Ordensreglementet skal bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for elevene og til utviklingen av deres sosiale ferdigheter. Ordensreglementet har

Detaljer

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms Dok.id.: 2.1.1.2.3.3 P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Håkon Figenschou Versjon: 2.00 Gjelder fra: 12.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

ELEVHÅNDBOK SANDE 2014-2015 VIDEREGÅENDE SKOLE

ELEVHÅNDBOK SANDE 2014-2015 VIDEREGÅENDE SKOLE 1 ELEVHÅNDBOK 2014-2015 SANDE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 3 Innhold Studietilbud Skolens ledelse Skolens verdier Elevmedvirkning Praktisk informasjon Skolereglement 4 5 6 8 10 12 4 5 Dette er Sande videregående

Detaljer

STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN

STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN NB! Les gjennom reglementet, skriv under og lever svarslippen på siste side til kontaktlærer. STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN VEDTATT AV STYRET FOR FAGSKOLEUTDANNINGA PÅ NORDMØRE OG ROMSDAL

Detaljer

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR PLAN OG UTVIKLING 15.08.2016 13/01926-25 : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innholdsfortegnelse 1 Formål...

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringsloven av. 17.07.98 nr.61 av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 3-7. Endret 16.06.2006. Reglene i dette

Detaljer

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2013/2014 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Rektors hilsen Velkommen til skolestart! Et nytt skoleår står for døren, og du som er elev har alle muligheter foran deg. Hvilke

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort.

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Friskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Ordensreglementet er vedtatt

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Hjemmel: Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Ordensreglene er vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7,

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER 1 av 5 SEKSJON FOR PEDAGOGISK UTVIKLING Saksbehandler: Åse Holthe Vår dato Vår referanse 13.03.2013 13/01926-1 : ---, B32, &00 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER

Detaljer

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR PLAN OG UTVIKLING 15.08.2016 13/01926-25 : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglement Skien vg skole 2013 2014 Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler ID UTS.F.2.1 Versjon 1.02 Gyldig fra 29.07.2014 Forfatter Bjørn Isachsen Verifisert Høringsrunde Utdanningssektoren, UNG og elevorganisasjonene Godkjent

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark Styringsdokument 2A/2010 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Ordensreglementet som er laget vil nå gjelde uavkortet for alle

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet gjelder fra skoleåret 2011-2012. Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi.

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer pr. 1.

Detaljer

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Reglementet er i tråd med forskrift om

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer, senest

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune.

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Fastsatt av Tinn kommunestyre med hjemmel 9A-10 og 9 A-11* i Lov 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova),

Detaljer

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden:

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden: Ordensreglementet Ordensreglement for elever i grunnskolen i Narvik Kommune. Reglementet er gitt med hjemmel i Opplæringslova jf. opplæringsloven 2-9. Reglementet gjelder fra høsten 2015. Kapittel 1. Formål

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Ordensreglement REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Fastsatt med hjemmel i privatskolelova 3-9 første ledd. (Vedtatt av skolestyret for Nordborg juni 2011) FORMÅL Formålet med reglementet

Detaljer

VELKOMMEN TIL SAMARBEID GAULDAL VGS

VELKOMMEN TIL SAMARBEID GAULDAL VGS 23.08.2017 VELKOMMEN TIL SAMARBEID GAULDAL VGS Gauldal videregående skole Trivsel læring kunnskap! Velkommen! Spesielt velkommen til foresatte til 1-årselevene våre. Nytt skoleslag. Opp ett nivå på veien

Detaljer

Oversikt over de siste skoleukene

Oversikt over de siste skoleukene Oversikt over de siste skoleukene Versjon pr 20130610 Skippergata DESIGN OG HÅNDVERK UKE/ DAG DH FI DH FI ELEKTRO VG1 MAN TIRS ONS TORS FRE 10.juni 11.juni 12.juni 13.juni 14.juni Bokinnlevering: PTF:

Detaljer

ORDENSREGLEMENT VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORDLAND FYLKE

ORDENSREGLEMENT VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORDLAND FYLKE ORDENSREGLEMENT VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORDLAND FYLKE Ordensreglementet er ei forskrift fastsatt med hjemmel i Opplæringslova 3-7 og 3-8 samt Forskrift til Opplæringslova 3-6 (1 august

Detaljer

Reglementet er utarbeidet i tråd med fylkeskommunal forskrift til ordensreglement og opplæringslova 3-7.

Reglementet er utarbeidet i tråd med fylkeskommunal forskrift til ordensreglement og opplæringslova 3-7. Illustrasjoner: Ewie Alice Torkildsen 2 Formål Målet med skolereglementet er å bidra til trivsel, samarbeid, arbeidsro og respekt. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner slik at læringsmiljøet

Detaljer

Rutine for fraværsføring

Rutine for fraværsføring Rutine for fraværsføring Rutinen gjelder for alle videregående skoler i Vestfold PRESISERINGER GJORT PÅ GREVESKOGEN VIDEREGÅENDE SKOLE ER MARKERT MED RØDT OG KURSIV Dokumentreferanser: Forskrift til Opplæringslova

Detaljer

SKOLEREGLEMENT med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens vgs

SKOLEREGLEMENT med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens vgs SKOLEREGLEMENT Revidert juni 2008 Etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.08.2017 2 Innhold Kapittel 1. Formål og virkeområde...3 1-1. Formål...3 1-2. Virkeområde...3 Kapittel 2. Elevenes

Detaljer

Vedtatt av fylkestingene i Nord og Sør-Trøndelag, og Fellesnemnda i Trøndelag, juni Gjeldende fra 1. august 2017.

Vedtatt av fylkestingene i Nord og Sør-Trøndelag, og Fellesnemnda i Trøndelag, juni Gjeldende fra 1. august 2017. Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Ordensreglement for Skjetlein videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Vår ref.: 16/ Deres ref.: Dato: Forskrift om Ordensreglement FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER

Vår ref.: 16/ Deres ref.: Dato: Forskrift om Ordensreglement FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER Vår ref.: 16/07277-3 Deres ref.: Dato: 04.09.2017 KLIKK ELLER TRYKK HER FOR Å SKRIVE INN TEKST. Forskrift om Ordensreglement FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER Forskrift om

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Forskriften

Detaljer

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune 2015- Aust Agder Fylkeskommune 2016 Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. 1 SKOLEREGLER Alle elever bidrar til et trygt og godt klasse- og læringsmiljø.

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT om Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innhold 1 Formål... 3 2 Virkeområde...

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2012/2013 http://hvs.vfk.no Ser muligheter Godtar at andre er forskjellig fra deg selv Moter presis Er inkluderende Profesjonelle elever Oppmuntrer medelever til bedre

Detaljer

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2015-2016 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Hilsen fra rektor Velkommen til Elverum videregående skole! På vegne av skolen ønsker jeg både elever og foreldre velkommen til

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs.

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. 1 Innhold 1 Rammer for gjennomføring... 3 2 Målsetting... 3 3 Prioriterte temaer på Vg1, Vg2 og Vg3... 3 4 Årshjul... 4 4.1 Innhold skolestart høstferie

Detaljer

NAMSSKOGAN SKOLE Namsskogan Tlf

NAMSSKOGAN SKOLE Namsskogan Tlf ORDENSREGLEMENT SKOLENE I NAMSSKOGAN Reglementet tar utgangspunkt i lov om grunnskolen og den videregående opplæringen av 17. juli 1998 (heretter kalt opplæringsloven) med forskrifter av 23. juni 2006

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 13.mai kl.09.00 i avd. Fritidsparken og i avd. Klosterskogen Eksamensplanen

Detaljer

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET ORDENSREGLEMENT Dette ordensreglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr 61 3-7 og Lov om private skoler med rett til statstilskudd (Privatskolelova)

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet er godkjent av opplæringsutvalget i møte den 07.06.2011. Ordensreglementet er revidert og godkjent av utvalget for oppvekst, helse og

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKIEN VG SKOLE 2010 FORELDREMØTE 8. SEPTEMBER KL 18:00

VELKOMMEN TIL SKIEN VG SKOLE 2010 FORELDREMØTE 8. SEPTEMBER KL 18:00 VELKOMMEN TIL SKIEN VG SKOLE 2010 FORELDREMØTE 8. SEPTEMBER KL 18:00 SKOLEÅRET 2010-2011 Hvem er jeg? Rektor Lill Harriet Koi Hvem er Skien VGS? Studierektorer Rådgivere og Leder for elevtjenesten PP-tjeneste

Detaljer

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014 Trondheim Katedralskole August 2014 Informasjon til alle - skolestart 2014 Dette skrivet inneholder informasjon om viktige søknadsfrister skoleåret 2014/15 samt ulike påminnelser og presiseringer alle

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune Vedtatt av Rådmannen august 2015 1 Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Vadsø kommune Hjemmel: Fastsatt av rådmannen med

Detaljer

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014 http://hvs.vfk.no Kunnskap gir muligheter! Rektor ønsker velkommen Velkommen til et godt og inkluderende skolemiljø! Horten videregående skole har totalt ca

Detaljer

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Vedtatt i BUK 15.06.16 Hjemmel Utvalg for barn, unge og kultur har i møte 16.06.16, med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr.61 om grunnskolen

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

Skolereglement ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG

Skolereglement ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Skolereglement ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi.

Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer pr. 1.

Detaljer

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Søgne videregående skole Saksbehandler: Kari Brunvatne Kleivset FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Søgne videregående skole Saksbehandler: Kari Brunvatne Kleivset FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Søgne videregående skole Saksbehandler: Kari Brunvatne Kleivset 1 av 5 Vår dato Vår referanse 21.12.2016 16/07277-2 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

Elevundersøkelsen 2015

Elevundersøkelsen 2015 Innhold Informasjon til kontaktlærere:... 1 Gjennomføring av elevundersøkelsen i Skippergata... 3 Gjennomføring av elevundersøkelsen i Bekkegata... 4 Obligatoriske spørsmål i elevundersøkelsen 2015...

Detaljer

glemmen videregående skoles husregler

glemmen videregående skoles husregler glemmen videregående skoles husregler Et springbrett til fremtiden Glemmen videregående skole - framtidas skole for alle! For at du skal lykkes med å nå dine mål, har vi fokus på kunnskap og læring gjennom:

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 Eksamensdatoer

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 Eksamensdatoer

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

Reglement for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag

Reglement for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Reglement for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Revidert mai 2017 Supplement til lokal forskrift for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Vedtatt av fagskolestyret 23. mai 2017 -

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017

Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017 Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017 den beste starten på fremtiden! Agenda 1. Skriftlig eksamen 2. Muntlig eksamen 3. Standpunktkarakter 4. Klagefrister 5. Avslutning av

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved Wang Toppidrett Stavanger AS

Forskrift om ordensreglement ved Wang Toppidrett Stavanger AS Forskrift om ordensreglement ved Wang Toppidrett Stavanger AS Hjemmel: Lov 1988-07-17 nr.61 3-7 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Stavanger AS den 06.05.2013 med hjemmel i lov av 17 juli 1988 nr.61

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017 Lokal muntlig / muntlig-praktisk eksamen eksamensdato melding om eksamen Vg1,Vg2,Vg3 onsdag 7.juni fredag 2.juni Vg1,Vg2,Vg3 torsdag

Detaljer

Velkommen til Sam Eyde Videregående skole

Velkommen til Sam Eyde Videregående skole Velkommen til Sam Eyde Videregående skole 1-1. Formålet med opplæringa Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE Foto: Bjarne Sætrang 1 Endringer i forskrift vedtatt av bystyret 14. juni 2017. Gjeldende fra 01.08.2017 Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Velkommen til foreldremøte 10. trinn

Velkommen til foreldremøte 10. trinn Morellbakken skole Velkommen til foreldremøte 10. trinn 04.04.17 Informasjon om. eksamen standpunktkarakterer klagerett inntak til videregående skole annen informasjon Sluttvurdering Standpunktkarakterer

Detaljer

Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid

Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid 2016-17 Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid Til elever og foresatte! Vi arbeider og skal arbeide kontinuerlig for at våre elever skal oppnå et best mulig læringsutbytte og for at flest mulig består.

Detaljer

Rutine fraværsføring

Rutine fraværsføring Rutine fraværsføring Innledning Fra 1. august 2016 er det innført en nasjonal fraværsgrense for udokumenterte fravær i videregående skole. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre

Detaljer

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune [13.2.14] GRUNNSKOLER INKL. SFO ORDENSREGLEMENT Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse et er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Mål for møtet Gi informasjon Tydeliggjøre forventninger Styrke kontakt hjem -skole Hvem er vi -ledelsen Rektor: Ellen Winstrup Ass rektor: Petter Holvik Trinnleder VG1: May Britt

Detaljer

Ordensreglementet. Kapittel 1. Formål. Kapittel 2. Virkeområde. Kapittel 3. Rettigheter. Kapittel 4. Orden og atferd

Ordensreglementet. Kapittel 1. Formål. Kapittel 2. Virkeområde. Kapittel 3. Rettigheter. Kapittel 4. Orden og atferd Ordensreglementet Ordensreglement for Den Norske Skolen, Malaga (DNS Malaga). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra skoleåret

Detaljer

Velkommen til Jåttå vgsjåttå videregående skole

Velkommen til Jåttå vgsjåttå videregående skole Velkommen til Jåttå vgsjåttå videregående skole Agenda Generell orientering om skolen o Generelt o Elevtjenesten o Fraværsordning o Kap 9A i Opplæringsloven o Litt til Omvisning og informasjon på de enkelte

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember Formål:

Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember Formål: Fraværsreglement: Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember 2016. Formål: Hovedmålet med fraværsreglementet på er å sikre at elevene møter til undervisning. Det

Detaljer

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER.

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER. SENTRALADMINISTRASJONEN KLAGE PÅ KARAKTERER Videregående opplæring Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER April 2013 Side 1 av 6 GENERELLE BESTEMMELSER Denne

Detaljer

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Grønnåsen skole Prestmarkveien 163, 8074 Bodø Tlf. 75556560 Hjemmeside: http://www.minskole.no/gronnasen Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014 1 St. Svithun videregående skole Ca 750 elever og ca 100 (75+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer