Skoleinfo 2009/2010. Horten videregående skole og Fagskolen i Vestfold. Kunnskap gir muligheter!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skoleinfo 2009/2010. Horten videregående skole og Fagskolen i Vestfold. Kunnskap gir muligheter! http://hvs.vfk.no http://hvs.fiv."

Transkript

1 Skoleinfo Horten videregående skole og Fagskolen i Vestfold 2009/ Nasjonal demonstrasjonsskole Kunnskap gir muligheter!

2 2

3 Rektor ønsker velkommen Horten videregående skole og Fagskolen i Vestfold har totalt ca 1150 elever, ca 120 studenter og 220 ansatte. Vi tilbyr videregående opplæring innenfor 9 ulike utdanningsprogrammer og fagskoleutdanning innen elektro, maritime fag og helsefag. I tillegg har vi ansvar for fengselsundervisning og oppdragsundervisning ved Horten Ressurs Kunnskap gir muligheter! Dette er vår skoles visjon; det vi har tro på. Vår viktigste oppgave er å motivere deg til å søke kunnskap slik at du kan nå dine mål. Vi skal gjøre alt vi kan for å legge forholdene til rette, men mest av alt er det deg selv det kommer an på! Møt opp på skolen, vis innsats og engasjement, og ha en positiv innstilling til skolearbeidet, dine medelever og skolens ansatte. Vårt Verdigrunnlag består av tre verdier som er spesielt viktige for oss: Medvirkning Læring Utvikling. Skolen vår skal kjennetegnes av at vi har en bevisst medvirkningskultur og at vi samarbeider godt om å legge til rette for en best mulig opplæring for skolens elever og studenter. Gjennom evaluering og resultatoppfølging setter vi oss langsiktige mål for utvikling av skolens pedagogiske virksomhet. Skolens læringsmiljø skal være så godt som mulig, slik at elever og studenter kan fokusere på læring og oppnå så gode resultater som mulig. Skoleåret 0910 gjennomføres det for første gang en undervisningsvurdering (Respons), felles for alle skoler i Vestfold Fylkeskommune. Slik vurdering skal gjennomføres for samtlige klasser i videregående opplæring, og tiltaket har som mål å skulle bidra til en enda bedre dialog og et bedre samarbeid mellom lærer og elev for å skape en best mulig arena for læring. Som rektor oppfordrer jeg samtlige elever til å delta og bidra til at våre lærere får konstruktive og nyttige tilbakemeldinger. Våre Husregler gjelder for alle som har sin arbeidsplass på Horten videregående skole, enten som elev, student eller ansatt: 1. Vi møter presis til timene. 2. Vi har PC n lukket når timen begynner. 3. Vi holder fokus på faget i timene. 4. Vi spiser ikke i timene. 5. Vi rydder alltid opp etter oss. Vi skal hjelpe hverandre til å overholde og respektere Husreglene. På den måten kan vi få til et læringsmiljø som stimulerer til enda bedre innsats, orden, medvirkning og resultater. Nytt av året er også Rektors side på skolens hjemmeside, her kan det fra tid til annen finnes viktig informasjon for både elever, studenter og foresatte. Med ønsker om et lærerikt og godt skoleår! Lisbeth Eek Svensson Rektor 3

4 visjon og verdigrunnlag Vår visjon er - Kunnskap gir muligheter Vårt verdigrunnlag - Medvirkning Læring - Utvikling Gjennom medvirkning og et godt fungerende elevdemokrati legger vi forholdene til rette for utvikling av en enda bedre skole. Skolen skal kjennetegnes av godt samarbeid og en bevisst medvirkningskultur. Gjennom erfaringsutveksling, resultatoppfølging og evaluering setter vi oss langsiktige mål for utvikling av skolens pedagogiske virksomhet. Vi vil utvikle et læringsmiljø som preges av aktive elever som setter læring i fokus. Undervisningsarbeidet skal preges av tydelige, inspirerende og faglig dyktige lærere som opplever å få støtte for sin rolle som tydelig leder av undervisningsarbeidet i klasserommet. På vår felles arbeidsplass viser vi hverandre gjensidig respekt, vi samarbeider med hverandre og er lojale til vedtak og retningslinjer. Pedagogisk utviklingsarbeid preger skolen vår, samtidig som vi søker å finne en god balanse mellom det etablerte og tradisjonsrike, og utprøving av nye arbeids- og organiseringsformer. Vi vil etablere en kultur for vurdering sett i et læringsstøttende perspektiv. Individet skal få muligheter til å medvirke, lære og utvikle seg innenfor rammen av skolesamfunnets regler og normer. Kunnskap gir muligheter! Dette er vår skoles nye visjon; det vi har tro på. Vår viktigste oppgave er å motivere våre elever til å søke kunnskap slik at de kan nå sine mål i et livslangt perspektiv. Kunnskap er en nøkkel som gir tilgang til enda flere muligheter. Muligheter for personlig vekst, faglig fordypning, valg av videre studier og yrkeskarriere. Vi skal differensiere og tilpasse opplæringen slik at elevene ut i fra sine forutsetninger blir motivert for læring, ser mulighetene og oppnår så gode resultater som mulig. 4

5 innhold Rektor ønsker velkommen 3 visjon og verdigrunnlag 4 innhold 5 Nasjonal demonstrasjonsskole 6 Skolens utviklingsmål 7 SKOLERUTE SKOLETIDER 9 klasser og kontaktlærere 10 Bekkegata 10 Skippergata 11 FAGSKOLEN i vestfold 12 LEDELSEN VED SKOLEN 13 avdelinger og prosjektledere 14 studiekoordinatorer 16 Kontaktpersoner f. tillitsvalgte 16 avdelingsledere 17 ELEVRÅD OG STUDENTRÅD 18 NN-dagen 19 elevenes innsamlingsaksjon 19 Skolekontoret informerer 20 Skolekontorene 20 ID-kort 20 Skoleskyss 20 Bokskap 20 Gratis læremidler 20 Utlånsordning for pc 21 utstyrs-stipend 21 Lånekassen 21 Oppslagstavler 21 Informasjons-skjermer 21 Posthyller 21 Hjemmesiden 21 Læringssenter - bibliotek 22 Elevkantine 22 RØYKFRI og snusfri SKOLE 22 vaktmestertjeneste 23 PARKERING 23 RUTINER VED BRANN 24 KAMERAOVERVÅKING 24 IT-avdelingen. 24 Elevmedvirkning og miljø 25 It s Learning /skolearena 25 Husregler 25 Vurdering og fravær 25 ELEVMEDVIRKING 25 elevsamtaler 26 VIKARORDNING 26 ARBEIDSMILJØ 26 ELEVSTATUS 26 FRITAK FOR FAG 27 KARAKTERER 27 elevtjenesten 28 Rådgivertjenesten 28 PP-tjenesten (PPT) 29 Helsesøster 29 Helsestasjon for ungdom 29 Utekontakten i Horten 29 ORDENSREGLEMENT 30 IKT-REGLEMENT 34 IKT tilleggsregler 36 KUNNSKAPSLØFTET 37 Organisasjonskart 38 ADRESSEr, TELEFON, fax og kart 40 5

6 Nasjonal demonstrasjonsskole Utdanningsdirektoratet utnevnte skolen til nasjonal demonstrasjonsskole for perioden den 1. november Utdanningsdirektoratets jury uttaler: Horten videregående skole viser gjennom dokumentasjonen at de er en utviklingsorientert skole med et helhetlig perspektiv på læring. Det er stor bredde i tiltakene og det arbeides svært systematisk på mange fronter der hovedmålet er bedring av elevenes læringsutbytte. Spesielt vil juryen peke på den systematiske oppfølgingen av resultater fra kartlegging, forsøk og evalueringer som grunnlag for forbedringer. Skolen har utviklet en medvirkningskultur på alle plan og for alle grupper i skolesamfunnet. Spesielt har dette vært viktig i en vanskelig prosess med å slå sammen skoler til en større enhet. Tid er satt av til samarbeid og samhandling. Horten videregående skole kan også vise til utstrakt samarbeid med eksterne institusjoner innen industri, næringsliv og høyere utdanningsinstitusjoner. Skolen har et samarbeid med og ungdomsskoler for å binde sammen individuell veiledning, karriereplan og programfag til valg i de to skoleslagene. Horten videregående skole har arbeidet med vurdering knyttet til oppstartsamling og elevsamtaler. Generelle vurderingskriterier er utviklet lokalt på skolen, som så er tilpasset ulike fag. I arbeidet med grunnleggende ferdigheter har de spesielt vektlagt arbeidet med digitale verktøy og lagt stor vekt på kritisk kildebruk. 6

7 Skolens utviklingsmål Skolen har følgende utviklingsmål for skoleåret 2009 / 2010: 1. Vi skal være en utviklingsorientert organisasjon som bygger vår virksomhet på en felles visjon og et felles verdigrunnlag. 2. Vi skal gjennom tydelig ledelse bidra til økt læringsutbytte for skolens elever. 3. Vi skal differensiere og tilpasse opplæringen slik at elevene ut i fra sine forutsetninger blir motivert til og oppnår så gode resultater som mulig. 4. Vi skal samarbeide om å kvalitetssikre elevenes opplæring og skape en god vurderingskultur. 5. Vi skal kvalitetssikre medarbeidernes individuelle kompetanse innen IKT for å videreutvikle den pedagogiske bruken av verktøyet. 6. Vi skal videreutvikle en teamorganisert arbeidsform som legger til rette for økt samarbeid, refleksjon og erfaringsdeling. 7

8 SKOLERUTE Med forbehold om justeringer. Høsthalvåret (87 dager): Skolestart for elevene mandag 17. august 2009 Siste skoledag i høsthalvåret tirsdag 22. desember 2009 Vårhalvåret (103 dager) Skolestart for elevene mandag 4. januar 2010 Siste skoledag i vårhalvåret fredag 18. juni 2010 Måned Antall Ferier og fridager/merknader dager August 11 Første skoledag mandag 17/8 September 19 Oktober 20 Høstferie uke 40: 28/9 2/10 November 21 Desember 16 Siste skoledag tirsdag 22/12 (med forbehold 20 Første skoledag mandag 5/1 om endringer) Januar 20 Første skoledag mandag 4/1 Februar 15 Vinterferie uke 8: 22/2 26/2 Mars 20 Påskeferie: 29/3 5/4 April 17 Fridager: torsdag 22/4- fredag 23/4 (med forbehold 13 Siste skoledag torsdag 18/6 om endringer) Mai 17 Fridager: 13/5-14/5-17/5-24/5 Juni 14 Siste skoledag fredag 18/6 Sum skoledager 190 Terminer 1. termin: Mandag 17. august 2009 Fredag 15. januar dager 2. termin: Mandag18. januar 2010 Fredag 18. juni dager Planleggingsdager for pedagogisk personale: Onsdag 12. august Torsdag 13. august Fredag 14. august Torsdag 22.april og fredag 23.april Fordeling Høst 2009 Vår 2010 Mandager 18stk. 19stk. Tirsdager 18stk. 22stk. Onsdager 17stk. 22stk. Torsdager 17stk. 20stk. Fredager 17stk. 20stk. 8

9 SKOLETIDER Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. økt 1. økt 1. økt 1. økt 1. økt 2. økt 2. økt 2. økt 2. økt 2. økt 3. økt 3. økt 3. økt 3. økt 3. økt 4. økt Planfestet tid 4. økt Planfestet tid 4. økt 1. økt fra 0830 til 1000 Pausetid 15 minutter 2. økt fra 1015 til 1145 Felles spisepause 3. økt fra 1215 til 1345 Pausetid 15 minutter 4. økt fra 1400 til 1530 Ringesignal

10 klasser og kontaktlærere Bekkegata Betegnelse Klasse Kontaktlærer Vg1 Idrett 1IDA Håvard Løvmo / Rafiq Belqaid Vg1 Medier- og kommunikasjon 1MKA Jon Gunnar Brekka 1MKB Anette Haldorsen Vg1 Studiespesialisering 1STA Mette Buan / Jan Kåre Qvam 1STB Ole Ragnar Olsen / Anne Skarstad 1STC Agnetha Blix / Eirik Danielsen Vg1 Service og samferdsel 1SEA Stine Reitan 1SEB Camilla Eid 1SEC Elisabeth Holst Vg2 Idrett 2IDA Bjørg Figved / Håvar Studsrød Vg2 Medier- og kommunikasjon 2MKA Morten Schøyen 2MKB Kjell Paulsen Vg2 Studiespesialisering 2STA Kjetil Idås / Anne-Ruth Jangaard 2STB Hanne Christensen / Randi Thorkildsen 2STC Leif Amland / Torgny Dokke 2STD Flavio D. Andersen / Bente Kristiansen Vg2 Salg, service og sikkerhet 2SEA Jan Martin Veberg Vg2 Reiseliv 2REA Cathrine Asbjørnrød Vg3 Idrett 3IDA Tom Erik Brattbakk / Rita S. Breiby Vg3 Medier- og kommunikasjon 3MKA Ragnar Gjertsen / Stein Erik Lunde Vg3 Studiespesialisering 3STA Mariann Nebdal / Tone G. Stabell 3STB Randi Nordhuus / Venja Hammer 3STC Helge Nordgreen / Klaus Mathisen 3STD Guro H. Hetland / Tommy Moum Vg3 Påbygging 3PBA Lise Olsen / Svein Arne Pedersen 3PBB Mette Mo / Roger Horn 3PBC Pål Hytten / Svein Terje Kvestad 10

11 Skippergata Betegnelse Klasse Kontaktlærer Alternativ opplæring 1AOA Sissel Klevjer 1AOB Eddie Plath 1AOC Anne Kari Gjone Vg1 Design og håndverk 1DHA Minken Schøyen 1DHB Ingrid Iburg Vg1 Elektro 1ELA Ragnar Gjerpe 1ELB Per Klaveness 1ELC Egil Flaa Vg1 Helse- og sosialfag 1HSA Anita Günther 1HSB Ingo Kvalø-Hamann 1HSC Nina Larsen 1HSD Merete C.Kolstad 1HSE Trine N. Golf Vg1 Teknikk og industriell produksjon 1TPA Lars Larsen Vg2 Barne- og ungdomsarbeider 2BUA Karin Soltveit/ Cecilie Kongstein Kokkim Vg2 Helsearbeider 2HAA Rita Baggethun 2HAB Aud Wold Vg2 Hudpleie 2HUA Helle Iversen Vg2 Frisør 2FIA Berit Johnsen Vg2 IKT service 2IKA Inger Ora Vg2 Automatisering 2AUA Morten Olsrød Vg2 Data og elektronikk 2DEA Lidvin Øyra Vg2 Elenergi 2ELA Svein Erik Sørbøe Vg2 Produksjon og industriteknikk 2PIA Tore Bjørnstad 2PIB Arnulf Rønningen / Terje Øverlien Vg3 Automatiker 3AUA Tor Arthur Berg Vg3 Dataelektroniker 3DEA Frank Borgersen Vg3 Hudpleier 3HUA Turid Jakobsen 11

12 FAGSKOLEN i vestfold Fagskoleutdanning i Vestfold har fordypninger innenfor elektrofag, maritime fag og helsefag. Fordypningene er lokalisert på forskjellige steder i fylket. Alle fordypningene har NOKUT- godkjenning (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). På fagskolen har alle status som studenter og skolen benytter karakterskalaen fra A til F. A er beste karakter og F er dårligste karakter. Viktig informasjon ligger på den digitale læringsplattformen it s learning. Dette er et kommunikasjonsområde mellom skolen, lærerne og studentene. Brukertilgang til dette området deles ut ved skolestart. I tillegg til læringsplattformen it s learning har skolen egen nettside Teknologifag. Kontaktperson: Marit Carlsen FE1 Elektronikk 1. år, FS1 Elkraft 1. år, FA1 Automatisering 1. år FE2 Elektronikk 2.år, FS2 Elkraft 2.år, FA2 Automatisering 2. år Maritime fag. Kontaktperson: Ola Småkasin FMA1 Skipsteknisk drift 1.år, FMA2 Skipsteknisk drift 2.år, FNA1 Nautisk 1.år, FNA2 Nautisk 2.år Helsefag. Kontaktperson: Agnes Brønstad FHE1 Eldreomsorg, FHP1 Psykisk helse FHE2 ELDREOMSORG, FHP2 PSYKISK HELSEARBEID 12 Oppdrag. Kontaktperson: Jan erik lie

13 LEDELSEN VED SKOLEN Rektor Lisbeth Eek Svensson Virksomhetsleder Elevråd Studierektor Harald Johannessen Ansvarsområde Skippergata. Helse- og sosialfag (HS) Design- og håndverksfag (DH) Teknikk og industriell produksjon (TP) Elektrofag (EL) AO - Alternativ opplæring Fengselsundervisning Studierektor Brit Connie Stuksrud Ansvarsområde Bekkegata. Studiespesialiserende utdanningsprogram (ST) Påbygging til generell studiekompetanse (PB) Idrettsfag (ID) Medier- og kommunikasjonsfag (MK) Service og samferdsel (SS) Horten natursenter Studierektor Marianne K Egeland Ansvarsområde Utvikling og Elevtjenester. Rådgivingstjenesten Helsetjenesten PP-tjenesten Utviklingsprosjekter Koordinator for Kunnskapsløftet Horten ressurs 13

14 Stabsleder for pedagogisk service Kirsti Hagen Røed Pedagogiske servicetjenester Plan- og utviklingsarbeid Læringssenter/bibliotek Inntak og eksamen Analyse, utredning og rapportering Kvalitetssikring av pedagogisk tilrettelegging Informasjon Stabsleder for personalforvaltning og drift Arne Øvrid Personalforvaltning Driftsoppgaver Administrasjon IT Kvalitetssystemer Økonomi og HMS g avdelinger og prosjektledere Daglig leder for Fagskolen i Vestfold Ola Småkasin Daglig leder for fagskolen innen teknologifag, helsefag og maritime fag. Avdelingsleder for Horten Ressurs Jan Olav Sveen Ressurssenteret er leverandør av kurs og kompetansetjenester. 14

15 Prosjektleder, Horten Natursenter Gunn H Aasen Avdelingsleder fengselsundervisning på Bastøy, Horten og Hof fengsel Hilde Beate Tørnby Prosjektleder for pedagogisk IKT Kjetil Idås Avdelingslederne i Skippergata Agnes, Bente, Frøydis, Arne Olav, Hilde Avdelingslederne i Bekkegata Mette, Bjørg, Bjarne, Liv Marit, Svein Ivar, Lise, Jan Martin 15

16 studiekoordinatorer Studiekoordinator: Inger Lundsør kontorplass i 1. etasje Bekkegata Studiekoordinator: Anine Fischer Bjelland kontorplass i 1. etasje Skippergata Skolen har to studiekoordinatorer. De har ansvar for pedagogiske servicetjenester. Ta kontakt dersom du lurer på noe angående timeplaner, eksamen, fagvalg, fritak for fag, karakteroppgjør eller annet. Dersom du ikke vet hvem du skal spørre, kan studiekoordinatorene hjelpe deg videre. Kontaktpersoner f. tillitsvalgte Rektor Lisbeth Eek Svensson Daglig leder Ola Småkasin Studierektor Harald Johannessen Studierektor Brit Stuksrud Elevrådets styre og elevrådet ved Horten videregående skole Studentrådet ved Fagskolen i Vestfold UP-lag og tillitselever for EL, TP, HS, DH og AO UP-lag og tillitselever for ST, PB, MK, ID og SS 16

17 avdelingsledere HORTEN VIDEGERGÅENDE SKOLE Avdelingsleder Utdanningsprogram for Idrettsfag (ID) Avdelingsleder Utdanningsprogram for Media og kommunikasjon (MK) Avdelingsleder Utdanningsprogram for Service og samferdsel (SS) Avdelingsleder Utdanningsprogram for Studiespesialisering (ST) VG1 og Norsk Avdelingsleder Utdanningsprogram for Studiespesialisering (ST) VG2 Språk Avdelingsleder Utdanningsprogram for Studiespesialisering (ST) VG3 og PB Samf/Økonomi Avdelingsleder Utdanningsprogram for Studiespesialisering (ST) Realfag Avdelingsleder Utdanningsprogram for Helse- og sosialfag (HS) Avdelingsleder Utdanningsprogram for Design og håndverk (DH) Avdelingsleder teknologifag Utdanningsprogram for Elektro (EL) og Teknikk og industriell Produksjon (TP) Avdelingsleder Utdanningsprogram for Alternativ opplæring (AO) Maritime fag Teknologifag Helsefag Oppdrag Fagskolen i vestfold Bjørg Egeland-Eriksen Figved Liv Marit Hansen Jan Martin Veberg Mette Buan Svein Ivar Berg Sandåker Bjarne Johannessen Lise Olsen Agnes Brønstad Frøydis Henni Arne Olav Steffensen Bente Brekke Ola Småkasin Marit Carlsen Agnes Brønstad Jan Erik Lie 17

18 ELEVRÅD OG STUDENTRÅD Skolens primære oppgave er å legge til rette for gode læringsaktiviteter slik at du som elev eller student blir motivert til å oppnå så gode resultater som mulig. Et levende og aktivt elevdemokrati er en viktig forutsetning. Vi skal samarbeide om å legge til rette for en god læringskultur i skolesamfunnet vårt. Som tillitsvalgt elev ved Horten videregående skole eller student ved Fagskolen i Vestfold, har du mulighet for å påvirke din egen skolehverdag, og du oppfordres til å engasjere deg for å skape et enda bedre læringsmiljø. Det skal velges en tillitsvalgt med vararepresentant i samtlige klasser, og det er avgjørende at den som velges er motivert og villig til å gjøre en innsats for klassen og skolesamfunnet. Elevrådet og studentrådet er fellesorgan for skolens elever og studenter, skoleutvalget og rektor. Rådene skal være viktige bindeledd mellom elever / studenter og skolens ledelse og skal ta seg av oppgaver i forbindelse med elevenes /studentenes arbeidsforhold, læring og trivsel i skolen. Elevrådet ved Horten videregående skole har en rekke vedtekter som styrer rådets arbeid. I følge vedtektene skal elevrådet velge et elevrådsstyre, grupper og komiteer til å administrere elevrådets arbeid. Ved Horten videregående skole har vi en egen veileder for elevrådsarbeid som beskriver hvordan det legges til rette for elevdemokrati og elevmedvirkning på skolen vår. Denne veilederen finnes tilgjengelig for alle på skolens hjemmeside. Elevrådet organiserer alle tillitselevene fra samme utdanningsprogram i UPlag. En av tillitselevene velges som leder av laget. Denne organiseringen av elevrådet har som målsetting å legge til rette for direkte dialog mellom tillitselevene og områdets studierektor og avdelingsleder, samt ivareta behovet for behandling av saker av betydning for det enkelte utdanningsprogram. Ved skolestart vil skolens ledelse i samarbeid med elev- og lærlingeombudet i Vestfold, arrangere et seminar for tillitselevene der det skal velges et styre for elevrådet. Samtlige elever vil også få skolering i elevmedvirkning gjennom et undervisningsopplegg som er utarbeidet felles for skolen. Studentene ved Fagskolen i Vestfold oppfordres til å etablere et eget studentrådsstyre på tvers av fagskolens studietilbud, samt å samarbeide med studentmiljøet på Høgskolen i Vestfold. Velkommen som aktiv og engasjert elev ved Horten videregående skole, og som student ved Fagskolen i Vestfold! Elevrådets styre 2008/2009 Bjørn- Kristian Svendsrud, Ida Kristine Johansen, Jenny Hansen, Tania Kristine Markussen, Marianne Djuve og Jon Ask Kristensen Herlofsen. 18

19 NN-dagen elevenes innsamlingsaksjon Elevene ved Horten Videregående skole har gjennom tre år gjort en innsats for de fattigste i Tanzania og Kenya. Første året innbrakte ca kroner ved hjelp av en dags innsats. Etter det har suksessen blitt gjentatt to ganger. Norsk Nødhjelp har arbeidet med mikrofinans i fem år nå og resultatene er svært gode. En rapport fra virksomheten i Tanzania viser at 85 % av låntagerne har tidoblet innsatsen sin i løpet av en periode på ca tre år. Mikrofinans går ut på å gi de fattigste, de som ikke kan gå i en vanlig bank for å låne, mulighet til å låne penger for å starte eller utvide en liten bedrift. De kan for eksempel låne penger til en symaskin slik at de kan tjene penger på å selge egenproduserte klær. Eller de kan låne penger til å kjøpe fem høner, og tjene penger på å selge egg. Lånet blir betalt tilbake med renter i løpet av et år, og kanskje får de anledning til å ta opp et nytt lån for å utvide virksomheten sin. På den måten kan også fattige mennesker få mulighet til å leve et verdig liv uten å måtte tigge eller ty til kriminelle aktiviteter. De kan tjene nok penger til å gi barna mat og skolegang. Kanskje kan de til og med bygge seg et lite murhus. Det fine med mikrofinans er at de fattige ikke blir passive mottakere av penger, de må selv gjøre en innsats. Pengene kan brukes om igjen til nye låntakere. Norsk Nødhjelp har gjennom vår samarbeidspartner Acist drevet med mikrofinans siden 2005, og Horten videregående skole skal i år være med for fjerde år på rad. Din innsats vil bety en stor forskjell for mange mennesker i Tanzania. Bjørn Lindvig Daglig leder Norsk Nødhjelp 19

20 Skolekontoret informerer Skolekontorene Skolekontorene er betjent hver skoledag i undervisningstiden med unntak av kortere perioder hvor praktiske årsaker gjør det nødvendig å stenge. Skolekontorene finner du i 1. etasje både i Bekkegata, Skippergata og Strandpromenaden. Åpningstidene finner du på oppslag ved kontorene. Sentralbordet har dessverre ikke kapasitet til å ta imot beskjeder til elevene. Bare svært viktige meldinger kan bringes videre. ID-kort ID-kort er praktisk å ha i mange sammenhenger, blant annet som lånekort på bibliotek/læringssenter. Alle nye elever vil få beskjed om når fotografering til ID-kort vil skje og når og hvor de kan hente kortet når det er ferdig. Skoleskyss Har du spørsmål om skoleskyssordningen og/eller trenger hjelp til å fylle ut søknad om fri skoleskyss henvender du deg til skolekontorene. Reglementet for skyss av elever i videregående skoler og en rekke praktiske opplysninger om skoleskyssordningen i Vestfold finner du for øvrig på internettadressen: Bokskap Skolen har bokskap til disposisjon for elevene. De som ønsker å benytte seg av tilbudet må ta kontakt med sin kontaktlærer for å få henvist plass. Elevene må selv anskaffe hengelås. Skapet kan benyttes fra skolestart til skoleslutt. Eleven må tømme skapet i slutten av hvert skoleår. Hvis det ikke er tømt innen en uke etter skoleslutt, vil skolen klippe av låsen og ta ut det som måtte ligge der. Skolen oppbevarer ikke det som tas ut. Det presiseres at skolen ikke er ansvarlig/erstatningspliktig for hengelåsen eller innholdet i skapet. Anmeldelse av eventuelt innbrudd i og/ eller tyveri fra skapet må derfor gjøres av den som disponerer skapet. Gratis læremidler Regjeringen har vedtatt at elevene i videregående skole skal få gratis læremidler. I løpet av 3 år skal alle elever ha tilgang på gratis læremidler gjennom en utlånsordning fra skolen. Utlånsordningen blir organisert av bibliotek/læringssenter. 20

21 Utlånsordning for pc For skoleåret gjelder dette for elever som er tatt inn til følgende utdanningsprogrammer og programområder: Studiespesialisering, påbygging til generell studiekompetanse, idrettsfag, Vg1 helse og sosialfag, Vg1 elektro, Vg2 automatisering og Vg3 automatisering. Det er utarbeidet en egen informasjonsfolder om ordningen. Det er også mulig å låne bærbar PC fra skolens Læringssenter for en kortere periode i forbindelse med spesielle skoleprosjekter. utstyrs-stipend Alle elever med ungdomsrett har rett til et ikke-behovsprøvet stipend gjennom Statens lånekasse for utdanning. Stipendet skal være med på å dekke utgifter til andre læremidler enn lærebøker og nødvendig individuelt utstyr. Stipendet vil variere i forhold til utdanningsprogram, og du må søke for å få dette utstyrsstipendet. Elever med ungdomsrett søker via nettadressen Lånekassen Hjelp til å fylle ut nettsøknad og svar på spørsmål om lån og stipend i Statens Lånekasse får du ved å henvende deg til rådgiver eller skolekontorene. Elever og studenter skal normalt søke om lån/stipend på nettet, gå inn på www. lanekassen.no/og logg deg inn med MinID. Oppslagstavler Elevene disponerer tavle ved hovedinngangene. Informasjon fra administrasjonen henges opp på egne tavler. I Bekkegata henger tavla ved inngangen til kantina. I Skippergata henger tavla i 1. etasje i A-fløya. Informasjonsskjermer Infoskjermer finnes i Bekkegata, Skippergata og på Horten Ressurs. Som elev plikter du daglig å følge med på den informasjonen som blir gitt her. Posthyller Hver klasse har posthylle i gangen utenfor skolekontorene. I Bekkegata finnes også posthyller for elevråd og russen. Hjemmesiden Målgruppen for hjemmesiden er elever, foresatte, ansatte og andre som er interessert i informasjon om skolen vår. Her finner du blant annet oppdaterte skolenyheter og oversikt over skolens fagtilbud. I tillegg ber vi deg spesielt legge merke til venstremenyen som heter skoleinfo. Her finner du viktig informasjon om for eksempel: Boklister, eksamen og prøver, elevrådet, lånekassa, skoleskyss. Skoleinfoheftet som du leser nå, finner du også her. 21

22 Læringssenter - bibliotek Både i Bekkegt. og Skippergt. er læringssenter bibliotek et viktig knutepunkt i forhold til skolearbeidet. I tillegg er dette steder hvor du kan koble litt av med å lese aviser, tidsskrifter og vårt rike utvalg i tegneserier. Eller kanskje du vil utfordre en venn i et slag sjakk? Både i Skippergt. og Bekkegt. finner du bøker, filmer, aviser, tidsskrifter og tegneserier, i tillegg finner du verktøy du trenger for å løse skoleoppgaver og kunne presentere dem på en spennende måte: IT-arbeidsplasser tilknyttet internett. Utskriftsmuligheter og kopimaskin. Multimedia-utstyr (kameraer, videokamera, videokanon etc.) Bærbare datamaskiner til utlån I begge avdelingene er det arbeidsplasser for grupper. I Bekkegt. er det også en lesesal. Bekkegt. Bibliotekar Kirsti Morstøl og Oxana Qvam 2. etasje. Åpningstid : mandag, onsdag, fredag og tirsdag, torsdag Skippergt. Bibliotekar Ingunn Elise Hellingsrud og pedagogisk veileder Sissel Andreassen 1.etasje. Åpningstid : mandag, onsdag, fredag og tirsdag, torsdag Ønsker du å vite mer om læringssenter - bibliotek, klikk deg inn via hjemmesiden vår. Kontakt bibliotekaren hvis du har spørsmål vedrørende bruk av læringssenter - bibliotek. Elevkantine Spisekroken kantine i Bekkegata ligger i 1. etasje. Kantinetoppen i Skippergata ligger i 3. etasje. Åpningstidene vil kunne variere og er kunngjort med oppslag i/ved kantinene. På Horten Ressurs i Strandpromenaden er det tilgang på tørrvarer og drikke fra automater. RØYKFRI og snusfri SKOLE Under 4 pkt. f. i det nye skolereglementet som gjelder for alle fylkets videregående skoler står det at Røyking er ikke tillatt på skolenes område med mindre skolen har avsatt egne skjermede områder til dette. Bakgrunn for unntaket som tillater røyking på skjermede områder er hensynet til naboer og brukere av skolenes nærområder. Ved Horten vgs tillates røyking på følgende steder: Skippergata I garasjen på østsiden av skolebygningen (mot parken/idrettsbanene) og dens umiddelbare nærhet. Bekkegata I uværsskuret på nordvestsiden av skolebygningen. Strandpromenaden (Horten Ressurs) Inne i U-en mot nordøst. 22

23 Røyking på skolens nærområder eller områder som tilhører skolen utover de som er angitt ovenfor vil bli påtalt og gi konsekvenser på lik linje med andre brudd på skolereglementet. Det henstilles til alle brukere av de skjermede områdene om å benytte de utplasserte askebegrene og søppelkassene slik at forsøpling unngås. vaktmestertjeneste Skolens tekniske avdeling har det praktiske og tekniske ansvaret for utstyr, inventar og bygninger. Dersom du oppdager feil eller mangler på dette, er det teknisk leder eller en av vaktmestrene du skal si fra til. Utstyr til vasking og rydding får du på vaktmesterkontoret. Her finner du vaktmestrene: må selv sørge for å finne et sted å parkere. Fagskolestudenter med en viss reiseavstand kan etter søknad få tildelt parkeringskort. Dette gjelder også elever i den videregående skole som av medisinske eller andre tungtveiende grunner har behov for å bruke egen bil til og fra skolen. Den som søker må dokumentere at vedkommende eier eller disponerer bil. Også de forhold søknaden begrunnes med må dokumenteres for eksempel i form av legeattest, arbeidsavtale etc. Søknader som mangler slik dokumentasjon vil ikke bli behandlet. Søknadsskjema fås ved henvendelse til skolekontorene som også tar i mot skjemaet når det er ferdig utfylt. Alle henvendelser for øvrig vedrørende parkeringsordningen skal skje til vaktmesterkontoret i Skippergata på tlf eller Bekkegata: Ved siden av rom 015 i underetasjen Skippergata: Rom C004 i underetasjen (C-fløya) Strandpromenaden: Ikke fast bemannet kontor. Henvendelse til skolekontoret. PARKERING Skolens parkeringsarealer i Skippergata og Bekkegata overvåkes av Horten Parkering a.s. Det betyr at de som parkerer ulovlig og/eller uten å ha gyldig parkeringsbevis blir ilagt kontrollavgift (parkeringsbot). Skolen har ikke fullmakt til å frafalle/omgjøre slik ilagt avgift. Elever i videregående skole har tilbud om rabattavtaler for bruk av offentlige kommunikasjonsmidler og vil normalt ikke få tildelt parkeringskort. De som ønsker å bruke egen bil til og fra skolen NB! Parkeringskort gir kun rett til å parkere dersom det er ledig plass. Kortet skal festes innvendig nede til venstre på frontruta (sett innefra) slik at det er lett synlig utenfra. Horten videregående skole disponerer følgende parkeringsarealer: Skippergata Begge parkeringsplassene syd for skolebygningen (mot sjøen). Kan kun benyttes av de som innehar gyldige parkeringsbevis eller som har betalt parkeringsavgift. Rundt skolebygningen på oppmerkede plasser. Kan kun benyttes av ansatte og besøkende med gyldig parkeringsbevis. Bekkegata Parkeringsplassen på nordvestsiden av skolebygningen. Kan kun benyttes av de som innehar gyldig parkeringsbevis. 23

24 Strandpromenaden (Horten Ressurs) Parkeringsplassen på vestsiden av skolebygningen (asfaltert område). Inntil videre fri parkering for elever, kursdeltakere, ansatte og besøkende. Hortenshallen Den avgiftsbelagte parkeringsplassen ved Hortenshallen kan benyttes vederlagsfritt, men kun av ansatte som innehar gyldig parkeringsbevis, ikke elever og studenter. RUTINER VED BRANN I alle undervisnings-/oppholdsrom henger det en branninstruks og en oversikt over hvor den enkelte elevgruppe skal samles når brannalarmen går og bygningen må forlates. Rømningsveiene er tydelig merket med piler og skilt. I tillegg er det på veggene i gangene i hver etasje hengt opp en tegning som viser rømningsveiene fra stedet der tegningen henger. Dersom brannalarmen går, forlater elevene klasserommet samlet. Sistemann ser etter at vinduer er lukket og at alle har forlatt klasserommet før vedkommende lukker døra. Bygningen forlates fortest mulig og elevene holder seg samlet klassevis for opptelling. Det blir gitt beskjed når elevene kan vende tilbake til bygningen. Brannøvelser avholdes iht. egen plan som utarbeides av skolens overordnede brannvernleder. Anleggene er registrert hos Datatilsynet som er tilsynsmyndighet for etablering og drift av slike anlegg. Sikring, bruk og oppbevaring av billedmaterialet reguleres av Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Stabsleder for personalforvaltning og drift er ansvarlig for at skolen ivaretar bestemmelsene i denne loven. IT-avdelingen. Avdelingen står for drift og vedlikehold av alt datateknisk utstyr på skolen, dvs. bærbare og stasjonære PCer, nettverk, telefonsystemer, overvåking, projektorer og smartboards. Det er opprettet en Servicedesk som både elever og ansatte kan benytte. Elever kan henvende seg direkte ttil servicekontorene i Bekkegata og Skippergata, på web: Skolens hjemmeside (hvs.vfk.no) IT-avdelingen IT Servicedesk Web eller e-post: Skolen leverer tilgang til Internett og printer. Gjester kan få utlevert tidsbegrenset brukernavn og passord for tilgang til skolens gjestenett på skolekontorene. 24 KAMERAOVERVÅKING Som et forebyggende tiltak mot innbrudd, tyverier og skadeverk er skolens bygninger i Bekkegata, Skippergata og Strandpromenaden utvendig overvåket av videokameraer.

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2012/2013 http://hvs.vfk.no Ser muligheter Godtar at andre er forskjellig fra deg selv Moter presis Er inkluderende Profesjonelle elever Oppmuntrer medelever til bedre

Detaljer

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014 http://hvs.vfk.no Kunnskap gir muligheter! Rektor ønsker velkommen Velkommen til et godt og inkluderende skolemiljø! Horten videregående skole har totalt ca

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon:

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon: Informasjonshefte Skoleåret 2014/2015 Skolens visjon: Levende kunnskap Din innsats Vår framtid Risør videregående skole Besøksadresse: Sirisvei 8 Postadresse: Postboks 1025 Randvik 4955 Risør Tlf. 37 14

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27 1 2 Innholdsfortegnelse Pedagogisk plattform s. 2 Skolerute for skoleåret 2012-13 s. 4 Arbeid mot rus og mobbing s. 5 Gratis læremidler s. 6 Bærbar PC s. 6 Bruk av data i videregående skole i Buskerud

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE NAVN: KL: SKOLEGUIDE 2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE 2 INNHOLD 1. Hilsen fra rektor side 3 2. Skolebygget «4 3. Hvordan skolen styres «5-7 4. Personaloversikt «8-9 5. Nyttige opplysninger

Detaljer

Innhold. Studietilbud på Holmestrand videregående skole 4. Skolens ledelse og administrasjon...5. Skolens støttefunksjoner 6

Innhold. Studietilbud på Holmestrand videregående skole 4. Skolens ledelse og administrasjon...5. Skolens støttefunksjoner 6 2 3 Innhold Studietilbud på Holmestrand videregående skole 4 Skolens ledelse og administrasjon...5 Skolens støttefunksjoner 6 Faglige pedagogiske kontakter...7 Kontaktlærere 2015-2016 8 Skolens satsningsområder

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2014/2015 1 VELKOMMEN TIL KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE! Våre kjerneverdier er: trygghet og læring profesjonalitet og engasjement fellesskap og mangfold Du leser nå et informasjonshefte

Detaljer

Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16

Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16 Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16 Velkommen til nytt skoleår 2015/16 Alle nye og «gamle» lærere og elever ønskes velkommen til et nytt skoleår ved Skedsmo videregående skole.

Detaljer

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene 1 Elevhefte med nyttig informasjon til elevene Skoleåret 2012/2013 Innholdsfortegnelse: 2 Velkommen til Grong videregående skole 3 Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4 Oversikt over

Detaljer

Elevhefte Skoleåret 2010/2011

Elevhefte Skoleåret 2010/2011 1 Elevhefte Skoleåret 2010/2011 med nyttig informasjon til elevene Innholdsfortegnelse: Side 2. Velkommen til Grong videregående skole 3. Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4. Oversikt

Detaljer

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag.

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. Vi håper håndboken vil være til nytte. Finner du det du lurer på i denne, før du spør noen andre, sparer

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene 1 Elevhefte med nyttig informasjon til elevene Skoleåret 2011/2012 Innholdsfortegnelse: 2 Velkommen til Grong videregående skole 3 Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4 Oversikt over

Detaljer

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15 Informasjonshefte elever Skoleåret 2014/15 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2014/2015... 2 SKOLENS ULIKE BYGNINGER... 3 VÅRE HUSREGLER... 4 «DEN GODE TIMEN»... 5 GOD

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

Bli kjent med Ås videregående skole

Bli kjent med Ås videregående skole Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

Skoleguiden 2014-15 Side 2

Skoleguiden 2014-15 Side 2 INNHOLD: REKTORHILSEN FRA ELEVRÅDET... 4 FERIE OG FRIDAGER FOR ELEVENE... 6 SKOLERUTEN FOR 2014-15... 6 HVORDAN SKOLEN STYRES... 7 PERSONALOVERSIKT... 8 Administrasjonen:... 8 Andre ansatte/ miljøteam:...

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

SKOLEGUIDE 2012-2013

SKOLEGUIDE 2012-2013 SKOLEGUIDE 2012-2013 2 INNHOLD: VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR!... 3 HILSEN FRA ELEVRÅDET... 4 FERIE OG FRIDAGER FOR ELEVENE... 4 HVORDAN SKOLEN STYRES... 6 PERSONALOVERSIKT... 7 Administrasjonen:... 7 Andre

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1 2013/2014 2013/2014 1 Innhold Velkommen s. Visjon Læringsplakaten Skolerute Timeoppsett Læremidler Skoleskyss Fraværsreglene Viktige frister Stipend Valg av matematikk Valg av programfag VG2 Valg av programfag

Detaljer