Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd"

Transkript

1 Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2011

2 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye perspektiver til forretningsutvikling i din bedrift. vi valgte kaleidoskopet som vårt symbol på nye sammenhenger, nye relasjoner og nye muligheter Mottakerregister Register of recipients En verden i endring A changing world Design som begeistrer Impressive design Hovedjury for priser og utmerkelser Main jury Hedersprisen for god design The Honours Award for Design Excellence Miljøprisen The Environmental Award Design for alle-prisen The Design for All Award Merket for god design The Award for Design Excellence Tjenester Services Interaktiv design Interactive Design Visuell kommunikasjon Visual Communication Emballasjedesign Packaging Design Industridesign Industrial Design Møbeldesign Furniture Design Tekstil- og konfeksjonsdesign Textile and Clothing Design Unge talenter The Young Talents Award Jurykriterier for Merket for god design Jury Criteria for The Award for Design Excellence Retningslinjer for juryering av Unge talenter Jury guidelines for The Young Talents Award Samarbeidspartnere Partners Fotokreditering Photo credits

3 mottakerregister register over recipients Prosjekt/Project Bedrift/Company Design SIDE prisene the awards Hedersprisen for god design / Honours Award for Design Excellence EX90 Tandberg, nå en del av Cisco Tandberg, nå en del av Cisco 18 Nominert til hedersprisen for god design / Nominated for the Honours Award for Design Excellence Hydrolift SX-22 Hydrolift AS Eker Design AS 24 ebird Kongsberg Seatex Inventas Trondheim AS 30 Sandnes Sparebank kommunikasjonsdesign Sandnes Sparebank Fasett 36 Miljøprisen / Environmental Award EPS Box BEWi Produkter AS og Vartdal Plastindustrier Inventas Trondheim AS 44 Design for alle prisen / Design for All Award Ingen vinner 48 Prosjekt/Project Bedrift/Company Design SIDE Merket for god design/ Award for Design Excellence Tjenester/Services Fuglen Kaffefuglen Rockberry AS 54 ONS 2010 Statoil Scandinavian Design Group 56 Interaktiv design/ Interactive design EX90 Tandberg, nå en del av Cisco Tandberg, nå en del av Cisco 18 Kongsberg Offshore Vessel Simulator Kongsberg Maritime AS Halogen AS 60 trafikanten.no Trafikanten AS Creuna AS 62 TANDBERG Movi 4.0 Tandberg, nå en del av Cisco Tandberg, nå en del av Cisco 64 SECurus Aptomar AS Kadabra produktdesign AS 66 Norge på Expo Online Innovasjon Norge Melvær&Lien Idé-entreprenør 68 Visuell kommunikasjon/ Visual Communications Berg & Berg Berg & Marcusson ANS Heydays AS 72 BIT BIT Norge AS Dinamo Design 74 Nordkyn - Der naturen rår Visit Nordkyn Neue Design Studio 76 4 prisene / the awards 5 mottakerregister / Register of recipients

4 Prosjekt/Project Bedrift/Company Design SIDE Freia Sjokoladebutikken Kraft Foods Norway AS Scandinavian Design Group 78 Norge på Expo Innovasjon Norge Melvær&Lien Idé-entreprenør 80 Rottefella Rottefella AS Creuna Norge AS 82 Prosjekt/Project Bedrift/Company Design SIDE Stereo Wakeskis Stereo Skis AS Jens-Martin Johnsrud 130 STIHL X-Fit ryddesagsele Andreas Stihl A/S Profil Design Norge AS 132 Swix Triac Swix Sport AS Hugo Industridesign 134 Nye horisonter Norges Rederiforbund Neue Design Studio 84 ONE EDB EDB Business Partner ASA Mission AS 86 Sandnes Sparebank kommunikasjonsdesign Emballasjedesign/ Packaging Design Sandnes Sparebank Fasett 36 Dent oi.. så store Brynild Gruppen Strømme Throndsen Design 90 Freias spiseklare desserter Kraft Foods Norway AS Tangram Design 92 GullMack og Bokøl Macks Ølbryggeri AS Tank Design 94 Lade Gaards Brygghus REMA 1000 AS Frank Kommunikasjon AS 96 Lerums Utvalde og Utan tilsett sukker Lerum Konserves AS Tangram Design 98 Prior Litt av en kylling Nortura (Prior) Dinamo Design 100 Mack Cider Macks Ølbryggeri AS Tank Design 102 Møbeldesign/ Furniture Design Kyoto Vestre AS Hareide Design 138 Eva LK Hjelle Anderssen & Voll 140 HÅG Capisco Puls Scandinavian Business Seating AS Peter Opsvik AS, Peter Opsvik 142 Nord VAD AS Knudsen & Hindenes 144 Nordkapp Stordal Møbler AS Stordal Design Team og Inventas 146 Tekstil - og konfeksjonsdesign / Textile and clothing design Berg Røros Tweed AS Anderssen & Voll 150 Bunadslips SPTZBRGN SPTZBRGN 152 Devold Air Woman Vest Devold of Norway AS Cloud Nine, Rita Schäffer 154 Huldreheimen for Women Helsport AS SINTEF Teknologi og samfunn 156 Industridesign/ Industrial Design Diva Northern Lighting AS Peter Natedal & Thomas Kalvatn Egset 106 Drill String Internal Wiper System (DSIWS) 2K Tools 2K Tools AS og Rekyl Reklame 108 ebird Kongsberg Seatex AS Inventas Trondheim AS 30 EasyRoller 2 Easy Roller AS Eker Design 110 EPS Box BEWi Produkter AS og Vartdal Plastindustrier Inventas Trondheim AS 112 Figgjo Tipp Figgjo AS Figgjo AS, Olav Joa 114 Hydrolift SX-22 Hydrolift AS Eker Design AS 24 Jordan Step by Step Jordan AS GeriljaWorks as og Momentum Sverige 116 Jøtul F 470-konseptet Jøtul AS Hareide Designmill 118 Krabat pirat Krabat AS Krabat AS 120 Medisinsk innredning i ambulansefly Lufttransport AS Bendik Torvin Industridesign og Aerolite 122 NeoNatalie Newborn Simulator Laerdal Medical Laerdal Medical 124 Prosjekt/Project Designer SIDE Unge talenter/ The Young Talents Award Vinner Åpen klasse 1. pris/ Winner Open Class 1. prize Visuell læring Nina Lysbakken 160 Vinner Åpen klasse 2. pris/ Winner Open Class 2. prize Tekstilet Between SHE Design Studio 162 Vinner Åpen klasse 3. pris/ Winner Open Class 3. prize Otivio Bilal Zia Chaudhry 164 Vinner Design for Alle/ Winner Design for all Touch Eilin Bergum 166 NeoNatalie Suction Laerdal Medical Laerdal Medical 126 Safehouse Raufoss Ammunisjonsfabrikker AS Kode Design mottakerregister / Register of recipients

5 En VERDEN i endring A changing world The English painter and poet William Blake once said that Truth can never be told so as to be understood, and not be believed. This quote could have been the motto of the Norwegian Design Council. The Design Council s primary task is to disseminate knowledge about design in business, contribute to the increased use of design in corporate competitive strategies and to build confidence in design as an innovation tool. The Design Council s Award for Design Excellence documents the relationship between design methodology, innovation and competitiveness. The award demonstrates how companies from very different industries give themselves a competitive edge through the strategic use of design. Norway has survived the economic crisis relatively well compared to many other countries. There is still unrest in the global economy and countries such as Greece and Ireland have big challenges to overcome. In Norway, the government s handling of the crisis by prioritising employment and targeted measures has given us a unique position. We have been able to facilitate change and innovation in Norwegian industry at a time when others have only acted to prevent further decline. The world is in a period of major change. China, India, Brazil and Russia are competing to become the world s new economic power centres. They are growing faster than western economies and the economic and political power balance is changing. Almost 80 percent of Norwegian exports are still to Europe. However, the changes will mean that we have new trading partners. Norwegian workers will have new colleagues and partners. Norwegian companies will have new competitors in the struggle for contracts and market shares. The changes also mean that we have to be adaptable and become even more competent and knowledgeable. I am convinced that Norwegian companies and corporations have much to offer both new and existing markets. Norwegian industry is based Den engelske maleren og poeten William Blake sa engang at sannheten blir trodd, bare den forstås. Dette sitatet kunne godt vært valgspråket til Norsk Designråd. Designrådets primære oppgaver er å spre kunnskap om design i næringslivet, å bidra til økt bruk av design i bedriftenes konkurransestrategier, og å bygge tillit til design som innovasjonsverktøy. Konkurransefortrinn gjennom design Med Designrådets utmerkelse Merket for god design dokumenteres sammenhengen mellom designmetodikk, innovasjon og konkurransekraft. Prisen viser hvordan bedrifter fra svært ulike næringer skaffer seg konkurransefortrinn gjennom strategisk bruk av design. En tid for omstilling og nyskaping Norge har klart seg godt gjennom den økonomiske krisen sammenlignet med mange andre land. Det er fremdeles uro i den globale økonomien, og land som Hellas og Irland har store utfordringer. I Norge har regjeringens håndtering av krisen, med prioritering av sysselsetting og målrettede tiltak, gitt oss en unik posisjon. Vi har kunnet legge til rette for omstilling og nyskaping i norsk næringsliv, i en tid som for andre kun har handlet om å unngå ytterligere nedgang. Endring gir muligheter Verden er i omfattende endring. Kina, India, Brasil og Russland klatrer på listen over verdens nye økonomiske maktsentra. De vokser raskere enn vestlige økonomier, og den økonomiske og politiske maktbalansen endres. Fortsatt går nærmere 80 prosent av norske eksportvarer til Europa. Men endringene betyr at vi får nye handelspartnere. Norske medarbeidere får nye kolleger og samarbeidspartnere. Norske bedrifter får nye konkurrenter i kampen om oppdrag og markedsandeler. Endringene krever at også vi er omstillingsdyktige at vi blir enda mer kompetente og kunnskapsrike. on a set of values and qualities that makes us interesting partners. We have knowledge and skills that are world-leading in many areas and we have goods and services that are in demand across world markets. Norwegian design is central to all these areas. Norwegian design is both ambassador and witness to what we consider to be core Norwegian values community, welfare and sustainability. These qualities are appreciated in other countries and cultures. On trips abroad, I have seen for myself how Norwegian export products provide marketing for our country, for example when I visited Expo 2010 in Shanghai, and when I took part in a seminar on design policy in New York in the autumn. Norwegian designers are also ambassadors for Norwegian knowledge and skill. Design methodology is all about innovation from the conception of a new idea to the launch of a new product or service. Designers have a unique starting point they use knowledge about everything from technology and marketing strategy to aesthetics and society. This means that they help Norwegian companies to meet the demand for unique and innovative products. When Norwegian companies enter new markets, unique and innovative products are ultimately involved. For this reason, I am glad that the Norwegian Design Council has an award such as the Award for Design Excellence, which rewards creativity and innovation driven by talented designers. Our challenge and the challenge of Norwegian designers is to contribute to even more innovation and creativity in industry. We will succeed with this if companies make use of design. They do this when they recognise that design is primarily about customer and user-orientation that creates a competitive edge. I hope that the recipients of the Award for Design Excellence inspire companies across the country to work on design and design awareness for Truth can never be told so as to be understood, and not be believed. Norske tjenester og viten til verdensmarkedene Jeg er overbevist om at norske bedrifter og foretak har mye å tilby, både i nye og i eksisterende markeder. Norsk næringsliv bygger på et sett av verdier og kvaliteter som gjør oss interessante som samarbeidspartnere. Vi har viten og kompetanse som er verdensledende innenfor flere områder, og vi har varer og tjenester som etterspørres på verdensmarkedet. Norsk design er sentral på alle disse områdene. Norsk design speiler norske kjerneverdier Norsk design er ambassadør og sannhetsvitne for det vi ser på som norske kjerneverdier fellesskap, velferd og bærekraft. Dette er kvaliteter man setter pris på i andre land og kulturer. Selv ser jeg hvordan norske eksportprodukter markedsfører landet vårt på utenlandsreiser, som da jeg besøkte Expo 2010 i Shanghai, eller da jeg deltok på et seminar om designpolitikk i New York i høst. Kunnskapsrike designere bidrar til nyskaping Norske designere er også ambassadører for norsk kunnskap og kompetanse. Designmetodikk handler om nyskaping fra unnfangelsen av en idé, til lanseringen av en ny vare eller tjeneste. Designerne har et unikt utgangspunkt der de bruker kunnskap om alt fra teknologi og markedsstrategi til estetikk og samfunn. Derfor bidrar designerne til at norske bedrifter møter etterspørsel med unike og nyskapende produkter. Merket for god design belønner nyskaping Det er til syvende og sist unike og nyskapende produkter det handler om, når norske bedrifter går inn i nye markeder. Derfor er jeg glad for at Norsk Designråd har en utmerkelse som Merket for god design som belønner nyskaping og innovasjon drevet frem av dyktige designere. Design handler om kunde- og brukerorientering Vår utfordring og norske designeres utfordring er å bidra til enda mer innovasjon og nyskaping i næringslivet. Det lykkes vi med hvis bedriftene tar design i bruk. Det gjør de når de skjønner at design først og fremst handler om kunde- og brukerorientering, som gir konkurransekraft. Jeg håper at mottakerne av Merket for god design inspirerer til designsatsing og designbevissthet i bedrifter over hele landet for sannheten blir trodd, bare den forstås. Trond Giske Nærings- og handelsminister Minister of Trade and Industry 8 Forord / Foreword

6 SOM begeistrer Impressive design Both nationally and internationally, design is in the process of being accepted as a powerful, effective innovation tool that can impress the target group. There is also increasing focus on the relationship between the design process and innovation. Given that this has also been a major issue for the Norwegian Design Council for many years, the innovative element of the work is the first thing the jury considers when evaluating a candidate for the Award for Design Excellence. Recognition at last! In the White Paper An Innovative and Sustainable Norway, the Norwegian government recognised that design is an important tool for triggering innovation. This is an exciting change of pace for a method that has had far too little recognition within innovation and R&D. The Award for Design Excellence and the Young Talent Award focus only on fresh, bold, clever initiatives using design. Through innovative measures in connection with products or communication, design has helped to inspire users and create distance from competitors. An important success factor In Norway there are a number of highly skilled designers, in a range of design disciplines. However, skills alone are not enough. During the annual evaluation process, we also saw that behind the solutions that the jury considers to be worth an award are courageous businesses and employers. Without an employer who supports innovations, talented designers would get nowhere. This interdependence is why we present the Award for Design Excellence to both the design agency and company. Både nasjonalt og internasjonalt er design i ferd med å bli akseptert som et sterkt og effektivt innovasjonsverktøy som kan begeistre målgruppen. Og det er stadig større fokus på sammenhengen mellom selve designinnsatsen og innovasjonen. I og med at dette også har vært en fanesak for Norsk Designråd i alle år, er det innovative elementet i arbeidet det første juryen ser på når de vurderer en kandidat til Merket for god design. Endelig anerkjent! I stortingsmeldingen Et nyskapende og bærekraftig Norge slår regjeringen fast at design er et viktig verktøy for å utløse innovasjon. For en metode som i altfor liten grad har vært anerkjent innenfor innovasjon og FOU, er dette et spennende og viktig taktskifte. Merket for god design og Unge talenter setter fokus på nettopp ferske, dristige og kloke initiativ ved bruk av design. Gjennom innovative tiltak i forbindelse med produkter eller kommunikasjon, har designet bidratt til å begeistre brukere og skape distanse til konkurrenter. En viktig suksessfaktor I Norge finnes det en rekke svært kompetente designere, innenfor mange designfaglige disipliner. Men slik kompetanse alene er ikke nok. Også under årets evaluering så vi at bak de løsningene som juryen finner verdig en utmerkelse, står det modige bedrifter og oppdragsgivere. Uten en oppdragsgiver som har vilje og mot til å tenke nytt, kommer de dyktige designerne ingen vei. Denne gjensidige avhengigheten er grunnen til at vi tildeler Merket for god design både til designbyrå og bedrift. Brukerne har fasiten Et annet fellestrekk for arbeidene som juryen fester seg ved, er om løsningene kjennetegnes av god brukerinnsikt. Det er helt nødvendig å investere tid og ressurser i brukerstudier for å lykkes med innovasjon. Deretter må man evne å omsette de fakta man finner til løsninger som har substans og verdi for brukeren. Når samarbeidet mellom bedrift og designer er bygget på denne erkjennelsen, ser man at resultatene overrasker, engasjerer og overgår forventningene. Users hold the key Another feature of the work that the jury considers is whether the solutions show good user insight. It is essential to invest time and resources in user studies for innovations to succeed. This gives you the ability to translate the facts you find into solutions that have substance and value for users. When the cooperation between company and designer is built on this recognition, the results surprise, engage and exceed expectations. Daring angles In the Young Talent category, we find work with exciting, daring angles on the challenges and possibilities of tomorrow. Some solutions are developed in cooperation with companies, some on the individual s initiative. However, all of them open new windows to the future of society and provide courageous input for solutions to current problems. A well-qualified jury Around 30 people are employed by the Norwegian Design Council to sit on the jury that evaluates work sent in for the Award for Design Excellence and the Young Talent Award. All of them are handpicked from among the best in the design discipline in Norway and our neighbouring Scandinavian countries. Each category also has an experienced design purchaser from industry on the jury. The judging process lasts three weeks and involves several meetings between jurors before they present their recommendations to the main jury and the final decisions are made. The process is organised and thorough. The criteria for selection are very strict, so this year s recipients have every reason to be proud of the result. Congratulations to this year s recipients! Eline Strøm-Gundersen, Project Manager, Marte Grevsgard, Project Assistant, Skule Storheill, Director, R&D and Innovation, Jan R. Stavik, Managing Director Vågale vinklinger I kategorien Unge Talenter finner vi arbeider med spennende, vågale vinklinger på morgendagens utfordringer og muligheter. Noen løsninger er utviklet i samarbeid med bedrifter, andre på eget initiativ. Men alle åpner helt nye vinduer inn i fremtidens samfunn og er modige innspill til løsninger på aktuelle problemstillinger. En meget kvalifisert jury I forbindelse med juryeringen av arbeider som er innsendt til Merket for god design og Unge Talenter, er rundt 30 kvalifiserte personer engasjert av Norsk Designråd. Alle er håndplukket blant de beste innenfor designfaget i Norge og våre naboland i Norden. Hver kategori har dessuten en erfaren designkjøper fra næringslivet med i juryen. Juryeringen går over 3 uker og innebærer flere møter mellom jurymedlemmene, før disse presenterer sine anbefalinger for hovedjuryen og de endelige beslutningene tas. Prosessen er ryddig og grundig. Kravet for å få en utmerkelse ligger høyt, årets mottagere har derfor all grunn til å være stolte over resultatet. Vi gratulerer! Jan R. Stavik, Administrerende direktør, Marte Grevsgard, Prosjektmedarbeider, Skule Storheill Direktør FoU og Innovasjon, og Eline Strøm-Gundersen, Prosjektansvarlig 10 Introduksjon / Introduction

7 148 søkte om Merket for God Design i Av disse har 50 utmerket seg. 148 applied for the Award for Design Excellence in Of them, 50 stood out. The Award for Design Excellence is wide spread: Stay up-to-date via the Award blog at mfgd.norskdesign. no or the Norwegian Design Council s website, www. norskdesign.no. Merket for God Design er mange steder: Hold deg oppdatert på Merket-bloggen, mfgd.norskdesign.no eller på Norsk Designråds nettsider, 12 Norsk kapitteltittel / ENGELSK KAPITTELTITTEL

8 00 mottakere / 000 søkere RECIPIENTS / 000 applicants navn hovedjury på pris award main jury Hovedjuryen består av to personer som er med og juryerer alle innsendte bidrag til Merket for god design og de sterkeste kandidatene i Unge talenter-designkonkurransen. / The main jury consists of two people that take part in the judging of all the applicants to the Award for Design Excellence and the strongest entries to the Young Talents Design Competition. Katinka von der Lippe juryleder I / Jury chair I. Katinka er designsjef i Think - Elbil. Hun er utdannet industridesigner fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og har 12 års erfaring fra Automotive Design og Engineering. Hun var nominert til den prestisjefylte Brit Design Award Hennes spesialområder er Sustainable Design, Design Management og Brand Management. / Katinka is Senior Vice President of Design and Product Planning at Think. She is an Industrial Design graduate of the Oslo School of Architecture and Design and has 12 years experience in automotive design and engineering. She was nominated for the prestigious Brit Design Award She specialises in Sustainable Design, Design Management and Brand Management. Oscar Michaelsen Juryleder II / Jury chair II. Oscar er daglig leder og senior partner i designbyrået FRANK. Han er utdannet bedriftsøkonom fra BI og har over 20 års erfaring fra merkevareutvikling, fra både kunde- og byråsiden. Til daglig jobber Oscar som rådgiver i FRANK med utvikling av selskaps- og merkestrategier, konseptutvikling, selskaps- og produktidentiteter og visuell kommunikasjon. / Oscar is General Manager and Senior Partner at the FRANK design agency. He has a degree in Business Economics from BI Norwegian School of Management and has over 20 years experience in brand development, from both a customer s and design agency s perspective. In his daily work, Oscar works as a consultant at FRANK with developing corporate and brand strategies, concept development, corporate and product identities, as well as visual communication.

9 01 VINNER / 4 NOMINERTE WINNER / 4 NOMINEES hedersprisen for god design the honours award for design excellence The Honours Award for Design Excellence is the highest ranking design award in Norway, given to both designer and manufacturer for a specific design project. The jury nominates the projects that distinguish themselves particularly from among the recipients of the Award for Design Excellence. The purpose of the award is to create awareness around the champions of design in Norway. Hedersprisen for god design er den fremste designprisen i Norge som deles ut til både bedrift og designer for en spesifikk løsning. Juryen nominerer de løsningene som utmerker seg særskilt blant de som mottar Merket for god design. Hedersprisen for god design har som formål å synliggjøre enere innen norsk design.

10 Tandberg, nå en del av Cisco Tandberg, nå en del av Cisco KATEGORI / CATEGORY INTERAKTIV / INTERACTIVE EX90 Personlig Telepresence Personal telepresence The global desktop Tandberg s entire portfolio of personal telepresence products is characterised by elegant interaction design and good usability. EX90 is Tandberg s flagship and is aimed at middle and senior management. Videoconferencing, a PC screen, desk telephone and document camera are merged into one system. The aim was to provide a user-friendly product with a face-to-face experience that was as close to a physical meeting as possible. The jury s verdict Strict prioritising makes for a better user experience EX90 is a video conferencing system like no other. The large screen is used for working on and having meetings. A crystal-clear image is delivered by the professional optics in the integrated camera. If you flip the camera, it becomes a document scanner that can be used in meetings. It is easy to organise discussions and meetings with the small touchscreen. Participants can easily be drawn in, rearranged, put on pause and thrown out. Special features are easily accessible but muted. All interfaces, including the physical, are incredibly detailed and have a clear Tandberg profile. Strict prioritising has made for a good user experience. Only the essentials are available, the rest has been left out. EX90 is focused, clear, easy to read and desirable. This is interactive design at its best. Det globale skrivebord Hele Tandbergs portefølje av personlige telepresenceprodukter kjennetegnes av elegant interaksjonsdesign og god brukskvalitet. EX90 er Tandbergs flaggskip og henvender seg til mellom- og toppledere. Videokonferanse, PC-skjerm, bordtelefon og dokumentkamera skulle flettes sammen til ett system. Målet var å tilby et lettbrukt produkt med en ansikttil-ansikt-opplevelse som lå så nært opp mot et fysisk møte som mulig. Juryens kjennelse Beinhard prioritering muliggjør bedre brukeropplevelse EX90 er et videokonferansesystem uten like. Den store skjermen brukes til å jobbe på og ha møter med. Den profesjonelle optikken i det innebygde kameraet gir et krystallklart bilde. Ved å vippe det på høykant blir det en dokumentscanner til bruk i møter. Samtaler og møter organiseres lett med den lille touchskjermen. Møtedeltakere kan enkelt dras inn, stokkes om på, settes på pause og kastes ut. Spesialfunksjoner nås lett, men vises dempet. Alle grensesnittene er fantastisk godt detaljert og har en tydelig Tandbergprofil også de fysiske. Beinhard prioritering har muliggjort den gode brukeropplevelsen. Kun det mest vesentlige er med, resten er tvunget ut. EX90 er fokusert, tydelig, lettlest og attråverdig. Dette er interaksjonsdesign på sitt beste. 18 Hedersprisen FOR GOD / Honours award FOR EXCELLENCE

11 COMPANY STRATEGY MARKET, TECHNOLOGY AND LEADER TANDBERG is a Norwegian technology company that has experienced many phases, but has always stood for innovation and quality. Tandberg Telecom has developed from being a small market player that started with video conferencing in the 1980s into a market leader with a market share of over 40% when the company was bought by Cisco in The EX90 has not only helped Cisco strengthen its position as a technology and market leader, but also secured its place as design leader in its market. GATHERING INFORMATION SECOND GENERATION Cisco wants to reach people in high positions within organisations, a level defined as the executive experience. This target group is concerned with efficiency and user-friendliness, as well as status. Cisco wanted to develop the second generation of what it calls personal telepresence. This builds on the TANDBERG 1700 MXP, a good, marketable product that could be developed into something much better. The EX90 is an attempt to move video conferencing from the meeting room to the desktop. PLANNING EXPERT AT USING EXPERTS The EX90 is the result of cooperation between experts in fields such as design, mechanics, sound, cameras, electronics and software. The cooperation between the different disciplines was based on the assumption that more participants would enable a greater overall understanding. By gaining greater insight and understanding for other fields, the technologists involved became interested in developing good design and the designers became more concerned with technology. BEDRIFTENS STRATEGI MARKEDS-, TEKNOLOGI- OG LEDER TANDBERG er et norsk teknologieventyr som har gjennomlevd mange faser, men alltid stått for innovasjon og kvalitet. Tandberg Telecom har utviklet seg fra en liten aktør som startet med videokonferanse på 80-tallet til en markedsleder med markedsandel på over 40% da selskapet ble kjøpt av Cisco i Med EX90 har Cisco ikke bare styrket sin posisjon som teknologi- og markedsleder, men også sørget for å bli designleder i sitt marked. INNHENTING AV INFORMASJON GENERASJONSLØFT Cisco ville nå mennesker med høy en stilling i organisasjonene, et nivå definert som the executive experiencer. Målgruppen er opptatt av effektivitet og brukervennlighet så vel som status. Cisco ønsket å utvikle 2. generasjon av det de kaller personlig telepresence. Den bygger på TANDBERG 1700 MXP, et godt og salgbart produkt som kunne utvikles til noe langt bedre. Med EX90 ønsket man å flytte videokonferansen fra møterommet til skrivepulten. KONSEPTUALISERING EKSPERT PÅ Å BRUKE EKSPERTER EX90 er resultatet av samhandling mellom eksperter på områder som design, mekanikk, lyd, kamera, elektronikk og software. Samarbeidet mellom de ulike fagdisiplinene ble basert på at de fleste skulle forstå det meste. Ved at alle involverte fikk større innsyn i og forståelse for andre fagfelt, oppnådde man at teknologene hadde lyst til å utvikle god design og designerne ble mer opptatt av det teknologiske. Design har blitt en viktig fagdisiplin i Cisco. Avdelingen med 18 fast ansatte industri- og interaksjonsdesignere er sannsynligvis et av de største in-house designmiljøene i landet. Design brukes gjennom hele utviklingsprosessen, fra konseptstudier til ferdigstilling av nye produkter og tjenester. Design has become an important discipline at Cisco. Its department, with 18 permanently employed industrial and interaction designers, is probably one of the largest in-house design environments in the country. Design is used throughout the whole development process, from conceptual studies to the completion of new products and services. TEST AND CHOICE OF DIRECTION INTERDISCIPLINARITY AND VOLUNTARY ENFORCEMENT From the start, the focus was on designing the EX90 so that it would function as a video system, PC screen and desk phone. Interdisciplinary workshops were arranged around the user context, interactive prototypes were developed and all involved in the project were forced to use them as video systems to identify what the user s actual needs were. This helped the entire project group to gain a common understanding of the most important challenges and aims. Shared empathy for system users was one of the most important success factors work meetings changed the direction of the project several times during the process. SPECIFICATION THAT TOUCHES YOU In the project, there was most uncertainty about developing the touch screen and the menu systems. When the decision to go for touch technology was taken, the iphone was the only system on the market that had solved touch screen interaction in a good way. It was important to the designers to avoid the user experience ending up in the same category as photocopiers or ticket machines, so Cisco took touch technology seriously. Furthermore, the interface had to be adapted to user TEST OG VALG AV RETNING TVERRFAGLIGHET OG FRIVILLIG TVANG Målsetningen om at EX90 skulle fungere som både videosystem, PCskjerm og bordtelefon var en oppgave det ble lagt fokus på fra starten av. Det ble arrangert tverrfaglige workshops rundt brukerkonteksten, interaktive prototyper ble utviklet og alle involverte i prosjektet ble tvunget til å benytte prototypene som videosystemer, for å avdekke hvilke behov man faktisk hadde som bruker. Dette førte til at hele prosjektgruppen hadde en felles forståelse for de viktigste utfordringene og målsetningene. Felles empati for bruken av systemet var nok en av de viktigste suksessfaktorene, for flere ganger underveis i prosessen endret arbeidsmøtene retningen på prosjektet. SPESIFIKASJON SOM BERØRER I prosjektet var det særlig utviklingen av berøringsskjermen og menysystemene på denne det var knyttet størst usikkerhet til. Da avgjørelsen om å satse på touch-teknologi ble tatt, var iphone det eneste systemet på markedet som hadde løst touchskjerm-interaksjon på en god måte. Det var viktig for designerne å unngå at brukeropplevelsen havnet i samme kategori som kopimaskiner eller billettautomater, så Cisco tok touch-teknologien på alvor. Dessuten måtte grensesnittet være tilpasset brukerscenariet og ha et tydelig Tandberg-uttrykk. Interaksjonsdesignerne jobbet mye med å avdekke kravene til et godt grensesnitt. Hyllevarer ble forkastet, og kontrollenheten ble designet fra bunnen av. 20 Hedersprisen FOR GOD / Honours award FOR EXCELLENCE

12 scenarios and have a distinctive Tandberg look. The interaction designers worked hard to identify the requirements for a good interface. Stock items were rejected, and the control unit was designed from scratch. DEVELOPMENT THE GREAT PROMISE Developing the control unit was a learning process for designers and technologists. Relatively late in the process, all disciplines were gathered together and asked the following question: Does the solution we have gone for provide a user experience of the desired quality? The answer was no, and a new round of comprehensive upgrading of the control unit began. It requires a certain amount of courage to turn around so late in the process, but it can considerably improve the final product. The changes not only solved the performance problem, but at the same time opened up the possibility of using the touch screen as the control unit for all Tandberg products. From a user s point of view, this is a big plus as the menu system and interaction will be the same in the meeting room as on the desktop. COMMERCIALISATION EASY TO USE, EASY TO LIKE The EX90 has set a new standard in the market for making video conferencing easier. Based on the market s reaction, the production capacity for the EX90 has had to be doubled compared to what was originally estimated. The project had a positive return on investment (ROI) only six weeks after the product became available to customers. The EX90 is actively used to market the company s video portfolio. During state elections in the USA, CNN has sent out an EX90 instead of a camera team on a number of occasions. At the VoiceCon business communications trade fair, the EX90 was voted one of the 25 hottest products. UTVIKLING DET STORE LØFTET Utviklingen av kontrollenheten var en læringsprosess, både for designere og teknologer. Forholdsvis sent i prosessen ble alle fagdisipliner samlet og stilt følgende spørsmål: Leverer løsningen vi har gått for, en brukeropplevelse av ønsket kvalitet? Svaret var nei, og en ny runde med omfattende oppjustering av kontrollenheten ble gjennomført. Det krever et visst mot å snu så sent i prosessen, men det kan heve sluttproduktet betraktelig. Endringene løste ikke bare ytelsesproblemet, men åpnet samtidig for muligheten til å bruke berøringsskjermen som kontrollenhet til alle Tandberg-produkter. Fra et brukerståsted er dette et stort pluss, da menysystemet og interaksjonen vil være lik både i møterommet og på pulten. KOMMERSIALISERING LETT Å BRUKE, LETT Å LIKE EX90 har satt en ny standard i markedet når det gjelder å gjøre videokonferanser enklere. Basert på reaksjonen i markedet har man måttet doble produksjonskapasiteten av EX90 i forhold til estimatet. Prosjektet hadde en positiv return on investment (ROI) bare seks uker etter at produktet var tilgjengelig for kunde. EX90 brukes aktivt i markedsføringen av bedriftens videoportefølje. Under delstatsvalg i USA har CNN ved flere anledninger sendt ut en EX90 istedenfor et kamerateam. På business-to-businessmessen Voicecon ble EX90 kåret til et av de 25 mest hotte produktene. Med EX90 har Cisco lykkes med å lage et videosystem som ikke bare er teknisk enestående, men som også har klart å vekke begeistring blant kundene. Eller som én av de fremste analytikerne i videokonferansemarkedet, Andrew Davies i Wainhouse Research, sa: Hele mitt liv har jeg ønsket meg en Porsche, nå tror jeg at jeg vil ha en EX90 isteden. By developing the EX90, Cisco has managed to produce a video conferencing system that is not only technically outstanding but also awakens customers enthusiasm. Or, as one of the foremost analysts in the video conferencing market, Andrew Davies of Wainhouse Research, said: All my life I wanted a Porsche. Now I think I d like an EX90 instead. 22 Hedersprisen FOR GOD / Honours award FOR EXCELLENCE

13 Hydrolift AS Eker Design AS KATEGORI / CATEGORY INDUSTRI / INDUSTRIAL Hydrolift SX-22 Modulbasert skjærgårdsbåt Modular archipelago boat WITH THE FINANCIAL CRISIS AS THE IMPETUS The direct reason behind the development of Hydrolift SX-22 is the financial crisis. At first, the market signalled the need for a larger boat, but suddenly it became imperative for the company to develop a variant that cost half the price of the cheapest model it had. The challenge was that the boat still had to be full of technical innovations and be of a high design quality. JURY S VERDICT SEVERAL BOATS IN ONE The boat is a good example of turning something negative into something positive by using design. This boat is full of innovations. Among other things, the jury considers the newly developed and integrated D-fender system to be a credible alternative to traditional fender/rib solutions. The electrically adjustable windscreen is also an innovation. However, it is the boat s multiple use value that is most exciting and innovative. Using a modular design solution and simple measures, the same boat can be used for fishing, water skiing, diving, family trips, sunbathing, sports, freight and even as a rescue or police boat. With the SX-22, Hydrolift has created a quality boat with a strong sense of style. MED FINANSKRISEN SOM DRIVKRAFT Den direkte årsaken til at Hydrolift SX-22 eksisterer, er finanskrisen. Markedet signaliserte først behovet for en større båt, men brått ble det tvingende nødvendig for selskapet å utvikle en variant som kostet halvparten av den rimeligste modellen de hadde. Utfordringen var at den likevel skulle være full av tekniske nyvinninger og ha høy designkvalitet. JURYENS KJENNELSE MANGE BÅTER I ETT Båten er et godt eksempel på det å snu noe negativt til noe positivt ved hjelp av design. Innovasjonene står i kø i denne båten. Blant annet oppfatter juryen det nyutviklede og integrerte fendersystemet D-fender som et troverdig alternativ til tradisjonelle fendere/rib-løsninger. Den elektrisk justerbare vindskjermen er også en innovasjon. Men det er flerbruksverdien av båten som er aller mest spennende og nyskapende. Ett og samme skrogkonsept kan ved hjelp av en modulisert designløsning og enkle grep brukes som fiskebåt, vannskibåt, dykkerbåt, familiebåt, solbåt, sportsbåt, fraktebåt, ja til og med redningsbåt eller politibåt. Med SX-22 har Hydrolift skapt en kvalitetsbåt med sterkt formspråk. 24 Nominert til Hedersprisen for god design / Nominated for the Honours Award for Design Excellence

14 COMPANY STRATEGY THE ART OF TURNING THE BOAT AROUND QUICKLY Hydrolift is famous for producing relatively exclusive speedboats for people with a special interest in boats. Each boat that comes out of the factory in Fredrikstad, Norway, has been made to order in close cooperation with the customer. Nothing is produced for stock. For Hydrolift, this means flexibility in the face of market fluctuations when developing new models, while never compromising on the strict design and quality requirements that permeate the company. FINANCIAL CRISIS CHANGED THE COURSE When the financial crisis hit Hydrolift amidships in the autumn of 2008, it came out of the blue. Earlier that year, the company had decided to develop the largest and most expensive Hydrolift boat ever in line with market signals. Suddenly it was necessary to completely transform boat production. Hydrolift decided to create a boat platform that would cost half of the least expensive boat it had. Using design, quality and innovative thinking, the company would create a boat at a price customers could afford. And to keep all the company s employees in a job, the boat had to be produced in Fredrikstad. BEDRIFTENS STRATEGI KUNSTEN Å SNU BÅTEN RASKT Hydrolift er kjent for å lage forholdsvis eksklusive speedbåter for mennesker som er spesielt interessert i båt. Hver eneste båt som kommer ut fra fabrikken i Fredrikstad, er laget på bestilling og i tett dialog med kjøperen. Ingenting blir produsert for lager. For Hydrolifts del betyr dette at de må forholde seg fleksible til strømningene i markedet når de utvikler nye modeller, men samtidig aldri gå på akkord med de strenge kravene til design og kvalitet som gjennomsyrer bedriften. FINANSKRISEN FØRTE TIL NY KURS Da finanskrisen rammet Hydrolift midtskips høsten 2008, kom det som lyn fra klar himmel. Tidligere samme år hadde de vurdert å utvikle den største og dyreste Hydrolift-båten noensinne, for det var i tråd med signalene fra markedet. Plutselig ble det nødvendig å omkalfatre båtproduksjonen fullstendig. Hydrolift bestemte seg for å lage en båtplattform som skulle koste halvparten av den rimeligste båten de hadde. Ved hjelp av design, kvalitet og innovativ tankegang skulle de lage en båt til en pris kundene ville betale. Og, for å beholde alle de ansatte måtte båten kunne produseres i Fredrikstad. GATHERING INFORMATION CLOSE CONTACT WITH THE TARGET GROUP Few companies have as close a relationship with their customers as Bård Eker & Co has. The company likes to talk to its customers face-to-face or via the internet, Facebook or . Almost like a club, the company likes to have the first boats of a new model in physical proximity to customers it knows well pilot customers who really test the boats for all they are worth, and who give proper feedback. Such a close cooperation with potential buyers makes it possible for Hydrolift to quickly adapt to the market, as was the case when it turned on a dime and developed the SX-22. INNHENTING AV INFORMASJON NÆRKONTAKT MED MÅLGRUPPEN Det er ikke mange selskaper som har en så nær og god relasjon til kundene sine som det Bård Eker & co har. De snakker gjerne med kundene sine, på tomannshånd eller på internett, via facebook eller på . Det er omtrent som en klubb. De første båtene av en ny modell vil de helst ha fysisk i nærheten, hos kunder de kjenner godt, pilotkunder som virkelig tester båtene for alt hva de er verdt. Og som gir skikkelig tilbakemelding. Et såpass tett samarbeid med potensielle kjøpere gjør det mulig for Hydrolift å tilpasse seg markedet raskt, slik tilfellet var da de snudde på femøringen og utviklet SX Nominert til Hedersprisen for god design / Nominated for the Honours Award for Design Excellence

15 PLANNING FLEXIBLE MULTIPURPOSE BOAT By developing the SX-22, Hydrolift moved away from pure speedboats to a more flexible, user-friendly type of boat, without removing any of the driving features. The boat had to be sturdy, safe and seaworthy even in rough seas. An Sport Utility Boat was suitable for both ego trips and family outings. The basic concept is that you can use modules to construct a range of different boat models. The hull and deck are the basic modules and on this basis the boat can be transformed into different types of boats; an open leisure boat, diving and water sports boat, family boat, fishing boat or a sunbathing boat. It can even be adapted for the professional market, for example for police or rescue services. TEST AND CHOICE OF DIRECTION MODULE AND MOTOR Its modular structure not only means that SX-22 appeals to a wider target group, but such versatility also creates a higher resale value. The modular concept and economic realities influenced the direction and choices linked to the SX-22. For example, it was the first time Hydrolift produced a boat designed for an outboard motor. The design is so flexible that an outboard motor from any supplier can be fitted. Modular sitting and lying solutions in the bow and stern also provide a wide range of options. Further proof of innovative userfriendliness is the electric windshield, which can be adapted to the height of the person steering the boat, and to whether they are sitting or standing. KONSEPTUALISERING FLEKSIBEL FLERBRUKSBÅT I utviklingen av SX-22 beveget Hydrolift seg fra de rendyrkede fartsbåtene til en mer fleksibel og brukervennlig båttype, men uten å ta bort kjøreegenskapene. Den skulle være stødig, trygg og sjødyktig selv i krapp sjø. En skjærgårdsbåt egnet til både egotripp og familietur. Grunnkonseptet er bygd på at man ved hjelp av moduler kan konstruere en rekke ulike båtmodeller. Basismodulen er skroget og dekket, men basert på dette grunnlaget kan båten moduliseres til forskjellige type båter; åpen fritidsbåt, dykke- og sjøsportsbåt, familiebåt, fiskebåt eller solbadebåt. Den kan til og med tilpasses til det profesjonelle markedet, for eksempel politi eller redningstjeneste. TEST OG VALG AV RETNING MODUL OG MOTOR Moduliseringen fører ikke bare til at SX-22 er interessant for en bredere målgruppe, men en slik versatilitet gir også en bedre annenhåndsverdi. Modultankegangen og de økonomiske realitetene påvirket retningen og valgene som ble foretatt med SX-22. Eksempelvis var dette første gang Hydrolift laget en båt tilrettelagt for utenbordsmotor. Designet er så fleksibelt at en utenbordsmotor fra en hvilken som helst leverandør vil kunne påmonteres. Moduliserte sitte- og liggeløsninger i front og akter gir også diverse variasjonsmuligheter. Ytterligere et prov på innovativ brukervennlighet er den elektrisk justerbare vindskjermen som kan tilpasses høyden på den som kjører båten, og om man sitter eller står og styrer. SPECIFICATION GOOD ON THE BOTTOM, GOOD ON TOP The hull design was further developed to form part of the whole boat, not just the hull. One of the greatest innovations of the SX-22 is an extension to the form of the hull. D-fenders are designed as a more aesthetic alternative to rib solutions with inflatable pontoons and consist of a fixed, functional protective fender that also helps to give the SX-22 a special look. The steering console is small and made of rotational moulded plastic. Thanks to the D-fender and convenient console features, the SX-22 can be completed so fast it has even been marketed under the motto Gone in sixty seconds. This is an appealing selling point for busy people. DEVELOPMENT LOGISTICS AND FURTHER DEVELOPMENT Bård Eker is happy that he has managed to keep his staff. He likes to get production staff involved in design, and vice versa. The more everyone involved knows about the whole process, the better. It takes almost three weeks to build a 22 footer, but logistics are a challenge when you are not building for stock. The parts flow now takes 4-6 times longer than previously; the slowness of the system means that customers have to consider purchasing a new boat much earlier than they otherwise would have done. However, the development process continues. COMMERCIALISATION The first batch sold out quickly and feedback has been extremely positive. Not least, the D-fender solution has received a lot of praise. The aesthetics of the boat are reflected in these comments and there is every indication that this cost-effective Hydrolift model also lives up to the company s slogan Fly without wings. SPESIFIKASJON GOD PÅ BUNNEN, GOD PÅ TOPPEN Skrogdesignet ble videreutviklet til å utgjøre en del av hele båten, ikke bare underskroget. I forlengelsen av underskrogets formgivning er en av de virkelig store nyvinningene ved SX-22 plassert. D-fender er designet som et mer estetisk alternativ til RIB-løsninger med oppblåsbare pongtonger, og består av en fast og funksjonell beskyttelsesfender som også er med på å gi SX-22 et visuelt særpreg. Styrekonsollen tar liten plass og er laget i rotasjonsstøpt plast. Takket være D-fender og et lettvint konsolltrekk kan SX-22 klargjøres så kjapt at det har ført til at båten blant annet markedsføres under mottoet Gone in sixty seconds. For travle mennesker er det et interessant salgsargument. UTVIKLING LOGISTIKK OG VIDEREUTVIKLING Bård Eker er fornøyd med at han har klart å beholde staben sin. Han tar gjerne produksjonsfolkene med på konstrueringen, og vice versa. Jo mer alle de impliserte vet om hele prosessen, jo bedre. Det tar omtrent 3 uker å bygge en 22-foter, men logistikken er en utfordring når man ikke bygger for lager. Deleflyten er nå 4 6 ganger så lang som tidligere, tregheten i systemet gjør at kundene må tenke båt mye tidligere enn det de ellers ville gjort. Men utviklingsprosessen går videre, kontinuerlig. KOMMERSIALISERING Det første produksjonspartiet ble fort utsolgt, og tilbakemeldingene har vært svært positive. Ikke minst har fenderløsningen D-fender fått mye ros. Det estetiske ved båten går igjen i kommentarene, og alt tyder på at denne kostnadseffektive Hydrolift-modellen også lever opp til selskapets slogan Fly without wings. 28 Nominert til Hedersprisen for god design / Nominated for the Honours Award for Design Excellence

16 Kongsberg Seatex AS Inventas Trondheim AS KATEGORI / CATEGORY INDUSTRI / INDUSTRIAL ebird Høyteknologisk løsning for styring av seismiske kabler High-tech solution for controlling seismic cables UNDERWATER WINGS Seismic cables with sensors are towed behind vessels to survey the bedrock beneath the seabed in the exploration of hydrocarbons. The trend in the industry is that cables are increasing in both length and number. This creates an increased need to control the position of the cables in terms of separation and depth. Kongsberg Seatex AS saw an opportunity and has developed a product to steer seismic cables. The jury s verdict TECHNOLOGICAL OFFSHORE INNOVATION ebird is interleaving seismic cable sections and steers the cable laterally, vertically and in rotation. An ebird is typically fitted every 300 metres, and the total length of a streamer can be up to 12 km. ebird is a great innovative idea that makes use of an ingenious system design. It is designed for submerged operations and communicates advanced technology. The mechanism is compelling and the design is functional. The ergonomics, use situation and work process for the detachable wings are well taken care of, which is important when there are many units onboard. The time needed for installation, operation and maintenance is reduced, leaving more time for production. Offshore yellow, in contrast to the grey titanium, places the product in the right context and makes it easily visible under poor sight conditions. The product has a visual quality with marketing potential for Kongsberg Seatex AS. A very worthy candidate. UNDERVANNSVINGENE Seismiske kabler med sensorer slepes etter fartøy for å kartlegge grunnforholdene under havbunnen i jakten på hydrokarboner. Trenden i bransjen er at kablene stadig blir lengre og flere. Dette skaper et økt behov for å kontrollere kablenes posisjon, både med tanke på separasjon og dybde. Kongsberg Seatex AS så muligheten og har utviklet et produkt for styring av kabler. Juryens kjennelse TEKNOLOGISK OFFSHORENYVINNING ebird skjøtes mellom seismiske kabelseksjoner og styrer kabelen lateralt, vertikalt samt i rotasjon. Det monteres en ebird for hver 300 meter, og totallengden på en streamer kan være opp mot 12 km. ebird er en fantastisk innovativ idé som ivaretar en genial systemtanke. Den er formgitt for en tilværelse under vann og kommuniserer høyteknologi. Det maskinelle er overbevisende, og formen følger funksjonen. Ergonomi, brukssituasjon og arbeidsprosess for montørene er godt ivaretatt, noe som er viktig med mange enheter ombord. Tid til montering, drift og vedlikehold reduseres, og det blir mer tid til produksjon. Offshoregult som kontrast til den grå titanen plasserer produktet i rett kontekst og synes godt under vann. Produktet har en visuell kvalitetet med et markedsføringspotensial for Kongsberg Seatex AS. En meget verdig kandidat. 30 Nominert til Hedersprisen for god design / Nominated for the Honours Award for Design Excellence

17 ABOUT SEISMIC Marine seismic is a method of searching for the presence of oil and gas beneath the seabed. Seismic vessels send sound waves down to the underground, and the way they are reflected tells geologists about the probability of finding oil and gas. The very faint echo from the sound waves is picked up by hydrophones located in cables that are towed through the water. Seismic cables are 4 to 12 km long, and several of them are usually towed in parallel. The operation of shooting and gathering seismic data is very complicated and expensive. To ensure the operation is as effective as possible, it is necessary to control the seismic cables (streamers) laterally and in depth. COMPANY STRATEGY A DIVING BIRD A control unit for seismic cables is equipped with wings, and is therefore called a bird. Kongsberg Seatex AS had the idea of developing a bird in the early 1990s. Solutions became available on the market, but Kongsberg Seatex aimed at creating something better and more efficient. Long-term development of the company s technology base and systematic strengthening of its innovative capability turned this ambition into reality. Finally, it was time for the ebird to hatch. OM SEISMIKK Marin seismikk er en metode for å lete etter forekomster av olje og gass under havbunnen. Fra seismikkfartøy sendes lydbølger ned i undergrunnen, og måten disse reflekteres på, forteller geologene noe om sannsynligheten for å finne olje og gass. Det svært svake ekkoet fra lydbølgene fanges opp av hydrofoner plassert i kabler som slepes gjennom sjøen. Slike seismiske kabler er 4 til 12 km lange, og man sleper gjerne flere av dem parallelt. Operasjonen med å skyte og samle inn seismikk er svært komplisert og kostbar. For å sikre en mest mulig effektiv operasjon ønsker man å kunne styre de seismiske kablene streamerne sideveis og i dybde. BEDRIFTENS STRATEGI EN FUGL SOM DYKKER En styreenhet for seismiske kabler vil være utstyrt med vinger, og kalles derfor en bird. Tanken om å utvikle en bird ble født i Kongsberg Seatex AS allerede tidlig i 1990-årene. Det fantes løsninger på markedet, men Kongsberg Seatex mente de ville være i stand til å kreere noe bedre og mer effektivt. Veien frem mot beslutningen om å gjøre denne ambisjonen til virkelighet, gikk via en langsiktig utvikling av bedriftens teknologibase og en systematisk styrking av innovasjonsevnen. Til slutt var tiden inne for å klekke ut ebird. GATHERING INFORMATION ADVANCED SCOPE Kongsberg Seatex AS has been a player in the maritime seismic market for a long time. Its market position is built on leading GPS and motion measurement technology. The company s well developed customer network was an important basis for understanding the basic needs that the ebird had to cover. The technical director of Kongsberg Seatex AS acted as project manager of the development project to ensure direct involvement and demonstrate commitment from the management of the company. This has ensured short decision paths for prioritising and resource allocation during the intense development course. PLANNING PROTOTYPING AND LEARNING The ebird project started out as a concept development. It was immediately obvious that it carried high technical and market risks. To handle this, development had to be based on prototyping through repeated iterations. There has been a strong focus on learning as much as possible from the development and testing of each prototype. Although the basic concept for the ebird has been fixed throughout the entire development process, it has come a long way from the first 3D model produced by industrial designers at. INNHENTING AV INFORMASJON ET AVANSERT VIRKEFELT Kongsberg Seatex har lenge vært en aktør i markedet for maritim seismikk. Markedsposisjonen er bygget på ledende teknologi for GPS og bevegelsesmåling. Et godt utviklet kundenettverk var et viktig utgangspunkt for å forstå de grunnleggende behovene ebird skulle dekke. For å sikre en sterkest mulig forankring inn mot ledelsen i Kongsberg Seatex, har teknisk direktør i selskapet vært prosjektleder for utviklingsprosjektet. Dette sikret korte beslutningsveier for valg av løsninger og prioriteringer gjennom et svært intenst utviklingsløp. KONSEPTUALISERING PROTOTYPING OG LÆRING Prosjektet ebird startet som en konseptidé. Det var umiddelbart klart at teknisk og markedsmessig risiko var høy. For å håndtere dette måtte utviklingen baseres på prototyping gjennom mange iterasjoner. Det har vært satset bevisst på å lære mest mulig gjennom utviklingen og utprøvingen av hver prototype. Selv om grunnkonseptet for ebird har vært fast gjennom hele utviklingen, er det lang vei fra den første 3D-modellen industridesignerne i Inventas produserte, til dagens ebird. 32 Nominert til Hedersprisen for god design / Nominated for the Honours Award for Design Excellence

18 TEST AND CHOICE OF DIRECTION AS FAST AS POSSIBLE BUT NO FASTER Prototypes notwithstanding, it became clear that a better understanding of the physical conditions the ebird would be exposed to was needed. Model tests were carried out at Marintek in Trondheim, Norway. FF Gunnerus, The Norwegian University of Science and Technology s research vessel, was hired and rigged to test the first prototypes. An ebird was also subjected to a long-term test in the Nidelven river to gather data about how it would behave under extreme current conditions. The team quickly named this device the dipper. SPECIFICATION COMPRESSED AND COMPLICATED The ebird has to fly through the water, so form must follow function. It must cause minimal turbulence in the water and have carefully calculated lift characteristics. The three symmetrical wings have to be able to quickly control sideways movement, rotation and depth. The body is mounted as a fixed extension between streamer sections, so the ebird must be able to withstand very high tension. A typical configuration is one ebird for every 300 metres. Furthermore, the ebird must be able to survive large depths and operate under extreme conditions like in the splash zone. To allow streamers with ebird to be winched in on reels, the wings have to be easily removed. It is also necessary to mount the wings very quickly when the streamers are deployed again. To make the ebird body as compact and slim as possible, most of the mechanics and electronics is located in the wings. Effective use of available space and transferring signals and energy between the body and wings were the greatest challenges during the development process. TEST OG VALG AV RETNING SÅ RASKT SOM MULIG, MEN IKKE RASKERE Prototypene til tross, man innså at man trengte bedre forståelse for de fysiske forhold ebird ville bli eksponert for. Modellforsøk ble foretatt hos Marintek i Trondheim. FF Gunnerus, NTNUs forskningsfartøy, ble leid inn og rigget for å teste de første prototypene. En ebird ble også satt på langtidstest i Nidelven for å samle data om hvordan den ville oppføre seg under ekstreme strømforhold. Teamet døpte raskt denne enheten Fossekallen. SPESIFIKASJON KOMPRIMERT OG KOMPLISERT ebird skal fly gjennom vann, så form må følge funksjon. Den skal skape minst mulig turbulens i vannet og gi nøye utregnede løftegenskaper. De tre symmetrisk plasserte vingene skal raskt kunne styre sideveis, i rotasjon og dybde. Kroppen skal monteres inn som et fast skjøtestykke mellom seksjoner av kabelen. En typisk konfigurasjon er én ebird for hver 300 meter, så ebird må tåle svært store strekkbelastninger. Dessuten skal ebird være i stand til å overleve på mye større dyp enn til vanlig, og operere under store belastninger i skvalpesonen. For ikke å skade streamerne når de vinsjes inn på tromler må vingene tas av før hver ebird når frem til trommelen. Det må derfor være så enkelt som mulig å ta vingene av og å sette dem på igjen når streameren på nytt skal ut i sjøen. For å gjøre kroppen til ebird så kompakt og slank som mulig ble mest mulig mekanikk og elektronikk flyttet ut i vingene. Plassutnyttelsen og overføringen av signal og energi mellom kropp og vinger var de største utfordringene. DEVELOPMENT A CONTINUAL PROCESS The project was dependent on a strong team based on multiple disciplines. Over many years, Kongsberg Seatex AS had established a good working relationship with industrial designers from Inventas, who were among the first members of the team. As more new prototypes revealed the ebird s potential, the development team was given its own premises. This meant that it was easier to interact across different disciplines, creating common commitment to common goals and ensuring that problems were addressed from different perspectives. The resulting dynamics created strong innovation processes, which have led to a number of new patents and patent applications. The ebird project team is a good example of a team that is stronger than the sum of its members. COMMERCIALISATION THE YELLOW BIRD FLIES Kongsberg Seatex AS launched the ebird for the seismic market at the largest business sector trade fair in Houston in autumn 2009, where it received a lot of attention. It was regarded as one of the greatest news item of the year. Kongsberg Seatex AS has also signed an agreement with PGS, one of the largest players in maritime seismic. PGS has stated that it wants to standardise the ebird as a control unit for its most advanced streamers. UTVIKLING EN KONTINUERLIG PROSESS Prosjektet var avhengig av et sterkt team basert på flere fagdisipliner. Kongsberg Seatex AS hadde gjennom flere år etablert et godt samarbeid med industridesignerne fra Inventas, som var blant de første medlemmene av teamet. Etter hvert som stadig nye prototyper avslørte potensialet til ebird, fikk utviklingsteamet egne lokaler. Dette førte til at de lettere kunne samhandle på tvers av ulike fagområder, skape felles engasjement mot felles mål, og sikre at problemstillinger ble adressert fra ulike faglige perspektiver. Dynamikken dette medførte har skapt sterke innovasjonsprosesser, som blant annet har ført fram til en rekke nye patenter og patentsøknader. Prosjektteamet til ebird er et godt eksempel på at et team kan være sterkere enn summen av medlemmene det består av. KOMMERSIALISERING GULLFUGLEN FLYR Kongsberg Seatex AS lanserte ebird for seismikkmarkedet under den største bransjemessen i Houston høsten 2009, og fikk meget stor oppmerksomhet. Den ble ansett som et av årets store nyheter. Samtidig har Kongsberg Seatex AS inngått en avtale med PGS, en av de største aktørene innenfor maritim seismikk. PGS har uttalt at de ønsker å standardisere ebird som styreenhet for sine mest avanserte streamere. 34 Nominert til Hedersprisen for god design / Nominated for the Honours Award for Design Excellence

19 Sandnes Sparebank FASETT KATEGORI / CATEGORY VISUELL KOMUNIKASJON / VISUAL COMMUNICATION Sandnes Sparebank Profilprogram og kommunikasjonsdesign Profile programme and communications design SMALL BANK WITH BIG IDEAS Over ten years ago, Sandnes Sparebank decided to make itself known as the sympathetic, flexible bank for private individuals and small to medium-sized companies. It has used the motto As you like it and its graphic style since The jury s verdict SERIOUS ENOUGH TO VENTURE AND PLAY Sandnes Sparebank is a small and courageous bank. It has maintained the same bold, humorous design and communication concept for over ten years. The emotional expression contrasts strongly with traditional banking language and creates a unique character. The bank s values are Easier, Better and Happier, and the playful design in yellow, black and white complements these well. You can recognise Sandnes Sparebank in everything it does, yet there is enormous variation within the palette. The cooperation between the agency and the bank is exemplary and shows that you certainly do not need to use grey and blue to be credible as a bank. Here is a bank that values emotional aspects and looks its customers in the eye. The jury wants the royal account. LITEN BANK MED STORE LINJER For mer enn ti år siden bestemte Sandnes Sparebank seg for å bli kjent som den sympatiske og fleksible banken for privatpersoner og små og mellomstore bedrifter. Budskapet Slik du vil ha det og den grafiske stilen har vært fulgt siden Juryens kjennelse SERIØSE NOK TIL Å VÅGE Å LEKE Sandnes Sparebank er en modig liten bank. De har holdt seg til samme dristige og humørfylte design- og kommunikasjonskonsept i over ti år. Det emosjonelle uttrykket bryter overbevisende med det tradisjonelle bankspråket og skaper et umiskjennelig særpreg. Verdiene til banken er Enklere, Bedre og Gladere, og det lekne designuttrykket i gult, sort og hvitt harmonerer godt med dette. Man kan gjenkjenne Sandnes Sparebank i alt de foretar seg, likevel er det en enorm variasjon innenfor paletten. Samarbeidet mellom byrå og bank er forbilledlig og viser at man jaggu ikke trenger å være grå og blå for å være troverdig som bank. Her er en bank som verdsetter det emosjonelle og møter sine kunder i øyehøyde. Juryen vil ha kongekonto. 36 Nominert til Hedersprisen for god design / Nominated for the Honours Award for Design Excellence

20 COMPANY STRATEGY THAT S NOT JUST A PASSING FASHION For 12 whole years Sandnes Sparebank has kept up its own cheerful expression in yellow, black and white with impressive stamina. The bank wants to visualise its personality through its profile. Its aim has been to create a profile, which, based on differentiation, trust and credibility, strengthens all communication from the bank and shows the visions and values it stands for. GATHERING INFORMATION GRAPHIC AND GEOGRAPHIC A small, local bank often knows its target group and can adapt to it in a way that large banks cannot. This has been fully exploited in a playful way. Sandnes Sparebank changed its graphic design in 1998 and its logo in 2000, but has operated in the city of Sandnes for 135 years. In other words, the bank has many years of experience in knowing what makes people tick in Norway s eighth largest city. Although the designer and communication officers in the bank have a lot of freedom, the board and management are always involved in the process. Everything has to be harmonised with how the bank thinks, and there is a small control group that evaluates and approves decisions. BEDRIFTENS STRATEGI SOM IKKE ER NOEN DØGNFLUE I hele 12 år har Sandnes Sparebank med imponerende stamina holdt på sitt eget muntre uttrykk i gult, sort og hvitt. Med denne profilen ønsker banken å visualisere sin personlighet. Målet har vært å skape en profil som, basert på differensiering, tillit og troverdighet, forsterker all kommunikasjon fra banken og viser visjonene og verdiene de står for. INNHENTING AV INFORMASJON GRAFISK OG GEOGRAFISK En liten, lokal bank kjenner ofte sitt publikum og kan tilpasse seg dem på en måte som ikke de store bankene kan. Dette har her blitt utnyttet til fulle på en leken måte. Sandnes Sparebank skiftet grafisk uttrykk i 1998 og logo i 2000, men har operert i Sandnes by i 135 år. De har med andre ord lang erfaring i å vite hva som får folk til å tikke i landets 8. største by. Selv om designeren og kommunikasjonsansvarlige i banken har stor frihet, er styret og ledelsen involvert i prosessen. Alt skal harmonere med hvordan banken tenker, og det finnes en liten kontrollgruppe som evaluerer og godkjenner. KONSEPTUALISERING ET FASETTERT GRAFISK UTTRYKK Det optimistiske fargevalget og den grafiske formen preger alt materiell signert Sandnes Sparebank. Det finnes en designmanual, men designeren har stor frihet når det gjelder hvordan den brukes. Noe av det unike ved det tette samarbeidet mellom byrået og kunden i dette tilfellet er at en og samme designer og tekstforfatter har vært ansvarlig for det grafiske uttrykket i tolv år. Trond Fernblad i Fasett har hatt full visuell kontroll siden merkeløftet Slik du vil ha det ble innført i Konseptet har vokst på en nesten organisk måte underveis. 38 Nominert til Hedersprisen for god design / Nominated for the Honours Award for Design Excellence

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst

Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst Urmas Lepik Region Europa Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no Norway: a small open economy Too fast or too slow? In the front

Detaljer

The CRM Accelerator. USUS February 2017

The CRM Accelerator. USUS February 2017 The CRM Accelerator USUS February 2017 The CRM Accelerator n To start conversations about CRM n To stimulate experiments with aspects of CRM n To share ideas n To learn and pass on experiences and knowledge

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT

VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT Trailer Life #EVRYWHATSHOT Dagens agenda - What s Hot Trondheim www.evry.no/whatshottrondheim WI-FI Nova Kinosenter NETTVERK: tkgjest PASSORD: skyfall007 SOSIALE

Detaljer

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet?

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Hilde Britt S.Mellbye Konserndirektør HÅG Noen innledende spørsmål: Kan man analysere deg frem til banebrytende ideer?

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

På lag med det nye Norge. Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa

På lag med det nye Norge. Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa På lag med det nye Norge Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa Formål Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes virkemiddel for lønnsom næringsutvikling over hele landet Hovedmål Innovasjon

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT SELVSKRYTT ER VELSKRYTT Hva slags markedsføring må til for fagbibliotekene i en ny, digital hverdag? Tone Moseid, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Norsk fagbibliotekforening, Trondheims høstseminar 20.10.2016

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 Social Project Management CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 We human beings are social beings. We come into the world as the result of others actions. We survive here in dependence on others.

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel Utvikling av skills for å møte fremtidens behov Janicke Rasmussen, PhD Dean Master janicke.rasmussen@bi.no Tel 46410433 Skills project results Background for the project: A clear candidate profile is defined

Detaljer

TIDLIGFASE CASE. Hvilke erfaringer har de prosjekterende og entreprenørene? Svein

TIDLIGFASE CASE. Hvilke erfaringer har de prosjekterende og entreprenørene? Svein TIDLIGFASE CASE Hvilke erfaringer har de prosjekterende og entreprenørene? Svein CASE TIDLIGFASE Gjennomført totalt fem workshop med entreprenører og prosjekterende. Delvis hver for seg, delvis sammen

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Hvordan snu finanskrisen til å bli en mulighet for vekst og utvikling? A crisis is a terrible thing to waste

Hvordan snu finanskrisen til å bli en mulighet for vekst og utvikling? A crisis is a terrible thing to waste Hvordan snu finanskrisen til å bli en mulighet for vekst og utvikling? A crisis is a terrible thing to waste Rick Salmon Subscribe to my blog at: www. www.ricksalmon. ricksalmon.com rs@ricksalmon.com Tlf.

Detaljer

QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON

QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON HELLO Frida is produced in Motala in Sweden, and is composed of a broad interest in design. She started up her design schooling with three years on the Aesthetic

Detaljer

Varmo, Marianne Innhold. Vitnemål/kar.utskrift * Rice Houston. Vitnemål/kar.utskrift * CSM London

Varmo, Marianne Innhold. Vitnemål/kar.utskrift * Rice Houston. Vitnemål/kar.utskrift * CSM London Innhold Vedleggstype Beskrivelse Vitnemål/kar.utskrift * Karakterutskrift Filnavn Sidenr Karakterutskrift.pdf 2 Vitnemål/kar.utskrift * Rice Houston Rice.pdf 3 Attest * Knomatic Knomatic CEO.pdf 4 Attest

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

Interaksjonsdesign Utvikling for og med brukere

Interaksjonsdesign Utvikling for og med brukere Interaksjonsdesign Utvikling for og med brukere Håkon Tolsby 1 Hvorfor er brukerperspektivet viktig? Usability rules the Web. Simply stated, if the consumer can t find the product, then he or she will

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes?

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Consulting in Biomedicine, Partnering and Training Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Norsk Biotekforum 2. desember 2014 Olav Flaten, MD, PhD 1 Thanks for the opportunity to,

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Tjenestekjøp i offentlig sektor

Tjenestekjøp i offentlig sektor Virke, rundebordskonferanse, 5. februar 2013: Tjenestekjøp i offentlig sektor Hvor godt er lederskapet knyttet til disse kontraktsrelasjonene? Roar Jakobsen (roar.jakobs@gmail.com) Noen forskningsresultater

Detaljer

Instructions for the base (B)-treatment and the elicitation (E)-treatment of the experiment

Instructions for the base (B)-treatment and the elicitation (E)-treatment of the experiment Appendix Instructions for the base (B)-treatment and the elicitation (E)-treatment of the experiment We here provide the instructions given to the participants at the beginning of the session and throughout

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database Introduction to DK- CERT Vulnerability Database By Peter Rickers and Mikael Stamm 1 Fundamental Idea Securing of networks, in-house and externally Savings for the costumers Making admission to the correct

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Internationalization in Praxis INTERPRAX

Internationalization in Praxis INTERPRAX Internationalization in Praxis The way forward internationalization (vt) : to make international; also: to place under international control praxis (n) : action, practice: as exercise or practice of an

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Akademisk frihet under press

Akademisk frihet under press Akademisk frihet under press 17.November 2015 Unni Steinsmo October 2015 Dette er SINTEF Overgangen til en bærekraftig økonomi Our responsibility: To take care of the environment, To manage the resources,

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

Erfaring fra søknadsutvikling

Erfaring fra søknadsutvikling Erfaring fra søknadsutvikling Grete Patil, Seksjon for folkehelsevitenskap, NMBU 19. september 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Vårt prosjekt Demensomsorg på gård Farm-based day care

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Hvordan bli en digital vinner. Seminar Telemark Online!! Edison Wolfram 2016!

Hvordan bli en digital vinner. Seminar Telemark Online!! Edison Wolfram 2016! Hvordan bli en digital vinner Seminar Telemark Online!! Edison Wolfram 2016! Adaptiv, som har evne til, er gjenstand for tilpasning. You've got to start with the customer experience and work back toward

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Nyttestyring og viktigheten av den gode kunde. Magne Jørgensen

Nyttestyring og viktigheten av den gode kunde. Magne Jørgensen Nyttestyring og viktigheten av den gode kunde Magne Jørgensen Hva er et vellykket IT-prosjekt? Suksess er kontekstavhengig, men bør minimum inkludere: Oppnådd nytte (gevinster, verdi, måloppnåelse, ROI)

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG Simulation & Training Simulator Business Unit A brief introduction: Who KONGSBERG s Simulation & Training business

Detaljer

Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger

Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger Antenor Management System v5 Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger Antenor Management System v5 AMS v5 første versjon lanseres 13. november 100% uavhengig plattform 100% dedikert til Quality

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen.

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. Peer W. Velde, adm. direktør og Karl Geir Pedersen, regionsjef i det grønne. 46 NY I NÆRINGSFORENINGEN Grønn IT-finansiering

Detaljer

Notat. Midtveisevalueringen av SFI - Tilbakemeldinger fra brukerpartnerne. Dato:

Notat. Midtveisevalueringen av SFI - Tilbakemeldinger fra brukerpartnerne. Dato: Notat Emne: Midtveisevalueringen av SFI - Tilbakemeldinger fra brukerpartnerne Dato: 23.3.2011 Som en del av grunnlagsmaterialet for Midtveisevalueringen har brukerpartnere i de 14 sentrene som ble evaluert,

Detaljer

Strategi med kunden i fokus

Strategi med kunden i fokus Strategi med kunden i fokus 4. November 2016 Trond Winther, Head of Department SAFER, SMARTER, GREENER Innhold 1 Bakgrunn og utfordring 2 Strategi 3 Læringer 2 Our vision: global impact for a safe and

Detaljer