Revmatismen spesialiseres

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revmatismen spesialiseres"

Transkript

1 Desember 2010 Informasjonsavis Revmatismen spesialiseres Einaste fullverdige hudklinikk i Helse Fonna-området Slå vern om revmatismesykehuset - Vi bør alle støtte opp om våre lokale sykehus. De representerer intelligensarbeidsplasser, som har stor betydning for å holde folk i arbeid lengst mulig, sier billedkunstner Roald Tellnes fra Karmøy til Folkets Gave. 6 Ingeniør med fotodilla Fotografen Torleiv Tveit fra Sveio er en av kunstnerne som er begynt å gløde for Folkets Gaveaksjonen. 8 Sykepleierne Marit Nilsen og Tove Austreim Jacobsen sammen med pasient Lasse Skjoldal. Dette er en av lysbehandlingsmaskinene ved hudpoliklinikken. Fram til 2008 var det ein einaste lege ved hudpoliklinikken i Haugesund. Året etter hadde legestaben vakse til fire. Til våren kjem lege nummer fem. Hudpoliklinikken ved Revmatisme-sjukehuset veks og utviklar seg med turbofart og er i dag den einaste fullverdige hudklinikken i Helse Fonna-området. Les mer om hvordan du kan støtte Folkets Gave på siste side. Side 4 og 5 Har trivs på jobben fra første stund 12 Ingeborg Wennerberg har vært ansatt ved sykehuset siden 1986, først en tid på økonomikontoret før hun begynte i resepsjonen.

2 Leder Folkets Gave har siden stiftelsen arbeidet uavbrutt mot det mål å gi en skikkelig folkegave til ny rehabiliteringsavdeling ved Haugesund s Revmatismesykehus, HSR. Tiden har blitt brukt til massivt informasjonsarbeid langs hele vestlandskysten, et informasjonsarbeid som har gitt frukter. Folkegaven bygges opp stein for stein og det slutter ikke her. Samtidig er det særs hyggelig å registrere at HSR er i gang med planlagt rehabilitering og egen avdeling for dette ved sykehuset. Forventningsfulle pasienter treffes nå daglig i korridorene og det er god aktivitet. Dette er en av de gode historier. Det står også å lese i denne avis en sak om hud poliklinikken som drives ved HSR. Den er i ferd med å bli et kompetanse senter for alt som har med hudsykdommer å gjøre. Et lite kraftsentrum i det norske helsetilbudet plassert midt i vår egen region. Her utføres daglig kirurgiske inngrep av en art som ikke utføres andre steder i fedrelandet. Det er godt å se at god planlegging og gode strategier bærer frukter. Det er nok et eksempel på en skikklig gladhistorie rundt vårt lokale helsevesen. Nå er det også slik at ikke alt går pasientenes vei hele tiden. I forrige utgave ble det satt fokus på det fysikalske instituttet ved HSR og det faktum at driftsavtalen de i en årrekke har hatt med Haugesund Kommune var oppsagt. Årsaken var enkel, tilførsel av midler fra sentrale myndigheter stoppet opp og det rammet over tusen brukere av tilbudet. Pasientene som mer eller mindre er avhengig av varmtvanns trening, trening med fysioterapeut osv. for å holde seg selv i gang er hardt rammet. En registrerte at det i akuttfasen var stor vilje blant de politikerne som meldte seg på i debatten til å finne en løsning på problemet. Vi registrerte vel ikke en eneste politiker som mente at dette ikke var god helsegevinst for de kronene tilbudet koster. Men nei, det har i praksis skjedd fint lite konkret frem til i dag. I rettferdighetens navn, saken er av Haugesund Kommune ført frem til Haugalands rådet som på sin side pekte ut representanter som skulle drive arbeidet videre. Dette for å gjøre et ærlig forsøk på å få til det etterlengtede interkommunale samarbeidet. Slik jeg nå ser det så er prosessen stoppet opp. Det debatteres villig vekk i alle typer media om hvorfor det ikke besluttes noe i denne saken. Pasientene dette direkte påvirker blir som statister å regne oppe i det hele. Hver eneste dag har disse pasientene utfordringer med egen helse, de savner den hjelpen som fantes ved det fysikalske instituttet. Gode initiativ kommer frem uten at det gir konkrete resultater, Tiden går og helsen blir ikke bedre av den grunn. Det måtte være årets fineste politiske julegave å få skåret igjennom i maktens korridorer og fått inn et vedtak som får på plass et fysikalsk tilbud til pasientgruppen. Det finnes nemlig en klar forventning til at våre lokale politikere evner å beslutte i så viktige saker. Ikke minst burde det være et godt signal å sende til velgerne når vi nå er i ferd med å rase inn i et valgår hvor løftene historisk alltid står skrevet med fet skrift. Tar dere våre folkevalgte utfordringen? Kjære medlem av Karmøy kommunestyre Nekrolog ROALD STØLÅS mannen som ga til andre med nesten barnsleg glede og som tok imot takk med verdig respekt. No er også han borte. Men ikkje skal døden ta bort gleda over at Roald fekk leve og virke mellom oss. Vi møtte Roald og hans store skaparkraft i eit genuint og strålande samarbeid frå starten av i Folkets Gave. Han var ein trena lagsarbeidar og eit menneske med sans for praktiske løysingar.vi trur ikkje han kjende ordet problem. Det var i alle fall ingen hindringar som stoppa entusiasten og realisten Roald. Vart motkreftene for store så fann han andre stiar som alltid førde til målet. Folkets Gave er til for revmatikarsaka og for HSR. Roald var ikkje revmatikar, men hans kjære kone hadde desse plagene. Og da var vegen ganske kort for Roald inn i arbeidet for mennesker med revmatisme. Familiemannen var alltid klar til innsats. Den Den 30. mai i år måtte Haugesund Revmatismesykehus (HSR) legge ned et behandlingstilbud som har vært rettet mot pasienter i Haugalands-regionen, med kroniske lidelser, samt rehabiliterings-lidelser. Et tilbud som årlig brukes av ca pasienter og utløser over konsultasjoner, (herav ca av Karmøy-innbyggere i 2009). Dette tilbudet har vært aktivt i 50 år, og omfatter en kombinasjon av fysikalsk behandling og varmtvannsbehandling i basseng med 35 grader. Det har av mange fagfolk blitt kalt som ganske unikt, senest av tidligere helseminister Bjarne Håkon Hansen som under et besøk i 2007 kaldte tilbudet Samhandlingsreform i praksis. Tilbudet som HSR har drevet har vært en del av kommune-helsetjenesten som forplikter kommunene å ha et slikt tilbud til de av sine innbyggere som har behov for det. Årsaken til nedleggelsen er at Staten ved Helseministeren er av den oppfatning at denne virksomheten ikke var drevet etter loven da tilskudd ikke kan gis til et foretak, men kun enkeltstående fysioterapeuter. Likeledes har helseministeren spilt ballen over til de enkelte kommuner med beskjed om at dette er deres ansvar. Vi er fortsatt sterkt uenig med departementet om at dette er en statlig oppgave, men her gjelder det om å være pratisk, - å finne lokale løsninger, inntil vi eventuelt for staten til å ta sitt ansvar Aksjonsgruppen har hittil iår arrangert 3 stormøter samt 1 rehabiliteringskonferanse 10. august der vi har lagt vekt på å invitere kommunenes ordførere/varaordførere for å belyse saken. Likeledes inviterte ledelsen ved HSR kommunenes rådmenn til orientering 11. august på Revmatismesykehuset. På alle disse møtene har de ledende politikere og rådmenn fra Haugesund, Sveio og Tysvær møtt, mens fra Karmøy møtte Einar Endresen fra FrP. På rådmannsmøte på HSRvar der heller ingen fra Karmøy. På rehabiliteringskonf. 10. august ble der fremlagt en skisse fra Aksjonsgruppen til en lokal løsning, - der kommunene i regionen påtar seg kostnadene for den videre drift av dette unike tilbudet på HSR som er stipulert til ca. 2.5 millioner kroner pr. år. Det var en samstemt gruppe blant ordførerne i Haugesund-Tysvær-Sveio samt Einar Endresen Karmøy FrP, som mente at dette måtte man få til som et spleiselag blant kommunene. Summen den enkelte kommune skulle bidra med var foreslått løst etter innbyggertallet som også gjenspeilet brukerne av tilbudet. Endresen tok saken opp i Karmøy formannskap 17.8 og fikk til svar fra ordfører Svendsen at sitat fra protokoll: Haugalandsrådets medlemskommuners administrasjon skal vurdere problemstillingen nærmere før en vil komme tilbake til saken. Det er der vi er idag: Pr. dato har Haugesund vedtatt å bidra med kr. 1 mill. Tysvær har signalisert at de stiller med kr og Sveio signaliserer at de prøver å få til sitt bidra på kr Som nevnt er det hele bassert på et spleiselag, og vi vil nå på det sterkeste be om at også Karmøy med DEG som representant i kommunestyret tar ansvar og gir sine innbyggere muligheten for å få denne behandling de så sterkt har behov for, - og som for mange er helt avgjørende om de kan fungere i det daglige liv uten en mengde smerter. første tida - dei aller første åra- i Folkets Gave var det entusiasmen, idealismen og viljen til å hjelpe som var drivkrafta. Og Roald var formann nettopp fordi han kunne organisasjonslivet i revmatikarforbundet og fordi han sto oppreist i dei stormar som kom. Men vi gjekk vegen frå dei lause trådars tid til ei stifting med råd og styre. Roald Stølås gjekk inn i styret og var der inntil han gjekk bort. Vi merka at Roald var mest glad for å gi endå om han også gledde seg over små venskaps-teikn og takkord for innsats. Den dagen Roald KRONIKK Med hilsen Aksjonsgruppen for opprettholdelse av rehabiliteringstilbudet på HRS. Kjell A. Underhaug Det nytter heller ikke å henvise disse pasienter til varmtvanns-behandling i Karmøy-hallen der temperaturen er 10 grader lavere!! Og HUSK: Dette dreier seg ikke om å holde liv i Revmatismesykehuset, MEN Å GI VÅRE MED- MENNESKER I KARMØY KOMMUNE ET VERDIGE- RE LIV! Stølås fekk Kongens heider (fortenestemedaljen) då var gleda totalt dominerande. Det var ein god dag for han og endå større var det nok den dagen han kunne takke Kongen for heider og ære på Slottet. Vi vil fylle Roald sin styrestol med eit menneske som har dei same evnene og den same uhilda totalitet i sitt arbeid for medmennesker. Folkets Gave. 2

3 Rehab AS Oppstart av nytt rehabiliteringssenter i Haugesund! Haugesund åpnet 1 oktober i år et nytt rehabiliteringssenter i Haugesund. Rehabiliteringssenteret er lokalisert i foreningens revmatismesykehus, og tilbyr rehabiliteringstjenester etter avtale med Helse Vest. Velkommen til Sildajazzen august Vi har 20 rehabiliteringsplasser i nyoppussede lokaler. Rehabiliteringen foregår i sykehusets treningslokaler og varmtvannsbasseng (34 grader C), i tillegg til undervisningsrom og samtale / veiledningsrom i rehabiliteringssenteret. Deltagerne på et rehabiliteringsopphold vil ivaretas av et erfarent og kompetent rehabiliteringsteam, som sammen vil bidra til at deltakerne når sine mål. Vi tilbyr rehabiliteringstjenester til følgende grupper:»» Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev.»» Etter større operasjoner i muskel skjelettsystemet»» Etter skader: lårhalsbrudd og andre skader i muskel/skjelettsytemet Søknad om plass: Ønsker du opphold hos oss, må fastlegen din sende søknad om rehabilitering til Regional vurderingseining for rehabilitering (tlf: ). Du kan også henvises direkte til oss fra sykehus. Kontakt oss! For ytterligere informasjon og spørsmål, vennligst besøk vår hjemmeside på eller ring oss på telefon Direkte til Alicante DIREKTE FRA HAUGESUND MED RYANAIR Onsdag-fredag BESTILL BILLIGE FLYBILLETTER PÅ TE: ALICANr fra kr: tu re Fly tur/ 490,atter *inkl. skifter g v og a FERIE HELSE VELVÆRE i varme og lyse omgivelser Pris fra: 2880,- eltrom uke i dobb pr. pers. 1 het i delt leilig ommer k e n e tt e *Flybill g i tilleg Reuma-Sol S enter i Alfas del Pi Helsebringen de klima - Trygghet - Oppvarmet basseng soldager i året Haugesund Travel AS og Ryanair Service Desk Tlf:

4 Avdelingsoverlege Malte Hübner ved hudpoliklinikken HSR. Fotos: Reidar Inge Blom Haugesund i teten Fram til 2008 var det ein einaste lege ved hudpoliklinikken i Haugesund. Året etter hadde legestaben vakse til fire. Til våren kjem lege nummer fem. Hudpoliklinikken ved Revmatisme-sjukehuset veks og utviklar seg med turbofart og er i dag den einaste fullverdige hudklinikken i Helse Fonna-området. Av Kristine Sele For folk flest er hudpoliklinikken ved Revmatismesjukehuset i Haugesund lite kjend. Men det blå lyset frå vindaugo i det gule bygget langs Karmsundsgata er kjend for folk som ferdast i byen der sjukehuset sin lysavdeling held til. Her får psoriasispasientar UV-lysbehandling. Men det er berre ein liten del av klinikken sitt tilbod. - Både i 2009 og i år har me hatt over 8000 pasientkonsultasjonar. Me gjennomfører mellom 15 og 20 operasjonar i løpet av ei veke, seier ein stolt avdelingsoverlege Malte Hübner. Pasientane kjem fyrst og fremst frå Helse Fonna-området, men det kjem også folk frå heile landet til den etterkvart anerkjente klinikken i Haugesund. Hjemmelaget julepålegg Persesylte Lammerull Sylteflesk Juleskinke + mye mer. Smak våre hjemmelagde salater (Uten tilsetningsstoffer) 4 Starta i 1986 Hudpoliklinikken ved Haugesunds s Revmatismesjukehus vart opna i 1986, eit resultat av kombinasjonen ledige lokaler/ein god ide. Den danske hudlegen Mårten Borup vart tilsett og han vart værande i 22 år; åleine lege på avdelinga. Men så, frå 2008 skaut utviklinga fart. Fleire legar, sjukepleiarar og sekretærar vart tilsett, og når 2010 går over i historia, tel arbeidsstokken 15 personar. Av dei er det to tyske overlegar og to norske assisentlegar. I mai 2011 kjem den tredje tyske hudlegen til Haugesund. Overlege Malte Hübner, som sjølv er tysk, forklarar dette slik: Det er vanskeleg, for ikkje å sei umulig, å få norske spesialistar hit til Haugesund. Dei utdannar seg i Bergen eller Oslo, og er ikkje interesserte i å flytta på seg. Løysinga for oss er at me utdannar våre eigne legar, fortel han. Sjølv har han budd og jobba i Haugesund sidan 2008 og trivst godt, både i byen og på sjukehuset. Haugesund er ein fin, liten by,

5 Tilbodet ved Hudpolklinikken er fyrsteklasses, seier pasient Lasse Skjoldal, som her får behandling av sjukepleiar Marit Nilsen. Ifjor var det over 80 lokale idrettslag, foreninger og almennyttige tiltak som fikk en sjekk med banksjef Knut Grinde Jacobsens underskrift. Lokal, nær og personlig Sykepleierne Marit Nilsen og Tove Austreim Jacobsen sammen med pasient Lasse Skjoldal. Dette er en av lysbehandlingsmaskinene ved hudpoliklinikken. seier han, som då kom frå Stockholm. Der hadde han jobba i halvtanna år. Utdanning og kurs Revmatismesjukehuset har no godkjenning til å ta i mot legar i spesialisering hudsjukdommar for eit år. Dessutan utdannar Revmatismesjukehuset legestudentar i samarbeid med Universitetet i Bergen. - Me jobbar for å utvida utdanningstilbodet til to år. Då har me større sjanse til å få behalda dei etter ferdig utdanning, håpar Hübner. Saman med sine kollegaer har Hübner i år også arrangert operasjonskurs for andre hudlegar. Me hadde 14 legar frå heile landet her i to dagar og underviste dei i avanserte hudkirurgiske teknikkar, mellom anna Mohs-kirurgi, ein spesiell teknikk som me nyttar på kreftpasientar for å sikra at all kreften vert fjerna. Me er dei einaste i Noreg som utfører slike operasjonar, og pasientane kjem frå heile landet. Det gjorde også deltakarane på kurset, som var fullbooka på kort tid. På grunn av stor interesse har me planar om nytt kurs til våren, seier overlegen og fortel at kursdeltakarane fekk praktisk opplæring på svinehovud. Det var ein stor suksess, smiler han, som også opplever at Rikshospitalet er interessert i kunnskap frå Haugesund. Mange pasientgrupper Hudpolikklinikken utreiar og behandlar alle hudsjukdommer, det vil sei endringar i huda sine funksjonar; til dømes ulike former eksem. Mange av pasientane har medfødd, tørr problemhud frå barndommen og omskuleringsbehov i vaksen alder. Til hudsjukdommane høyrer også problem med talgkjertlar, hår og negler. I tillegg til eigentlege hudsjukdommar vil mange sjukdommar føra med seg hudproblem som delsymptomer, på same måte som mange legemidlar kan ha biverknader i huden. Mange eldre får både eksem og sår på leggene. Hudpoliklinikken har eigen såreinhet for denne pasientgruppa. Ein eigen lysavdeling gjev UVlysbehandlingar to til fire gonger i veka. Ein viktig del av hudpoliklinikken sitt arbeid dreiar seg om tidleg diagnostikk og behandling av hudkreft, ved kirurgi eller fotokjemoterapeutisk behandling. Digital lupefotografering auka tryggleiken. 20 til 30 kreftpasientar får behandling kvar veke. Kjønnssjukdommar inngår også i klinikken sitt ansvarsområde, og utgjer no ein aukande del av verksemda. Med så stort spekter har me lange ventelister, men me håpar å få redusert desse etter kvart som me aukar kvaliteten og kapasiteten. Me prøver å innføra nye behandlingsmetodar, også for å fremja fagmiljøet, både her i Haugesund og i heile Noreg. Pasientane må ha skriftleg rekvisisjon frå fastlege for å få time på klinikken, og dei blir vurderte for prioritering etter gjeldande retningslinjer. Hudpoliklinikken har ikkje sengepostar, og tar difor berre i mot dagpasientar. Opningstidene er frå klokka 0800 til kl 1515 alle dagar, unnateke onsdag. Då er det langdag, ope til kl Avdelinga er stengt laurdag og søndag. Optimisme Hudpoliklinikken sitt hovudmål er å skapa eit betre og meir effektivt behandlingstilbod for pasientane og for primærlegane som viser pasientar til klinikken. Alvorleg hudsjuke pasientar skal i størst mulig grad unngå å reisa til klinikkane i Bergen og Stavanger, sidan me her i Haugesund no har mulighet til å ta hand om alle hudsjukdommar frå psoriasis og eksem til kreft og immunsjukdommar, seier Hübner. Det nye og utvida behandlingstilbodet omfattar no så vel spesifikk allergibehandling av mulitallergikarar, behandling av vanskeleg psoriasis med biologiske medisiner, som laserbehandling av pigmentforstyrrelser og blodkar med vårt nye lasersystem, som vart kjøpt inn hausten Alle desse oppgåvene blir løyste med stor innsatsvilje, noko som er ein grunnleggjande forutsetning for Hudpoliklinikken sin gode drift. Me ser framover og er sikre på at klinikken har spanande og utfordrande år føre seg, seier avdelingsoverlegen optimistisk. Her er god hjelp å få Lasse Skjoldal er ein av Hudpoliklinikken sine pasientar og han finn mest ikkje ord når han skal fortelja om den flotte behandlinga han får. Eg har hatt psoriasis i årevis, det går opp og ned. No er eg i gang med den tredje omgangen med lysbehandling i løpet av ein fireårs-periode, det er den beste måten å halde det i sjakk på, seier han og skryt over dei flinke folka som jobbar på klinikken. Dei er dyktige og oppdaterte og så er dei veldig hyggelege og hjelpsomme. Eg set umåteleg stor pris på at me har dette tilbodet her heima i Haugesund, slik at me slepp å reka land og strand rundt for å få behandling. Som ein bonus slår lysbehandlinga ut på pigmentet i huden, difor har eg også fått ein flott sydenfarge, ler Lasse. Som Folkets Gave meddelte i siste nummer er Haugesund Sparebank en av de store aktørene som har stått bak innsamlingsaksjonen vår siden oppstart. I august ifjor fikk Folkets Gave overrakt en sjekk på hele kroner fra Haugesund Sparebank og dessuten støtter banken oss med mindre sponsorbeløp når vi skulle trenge det. -Sponsorvirksomheten i distriktet er et viktig kommersielt virkemiddel for å fremme bankens visjon, forretningsidé og forretningsmessige mål og strategier, sier adm banksjef Knut Grinde Jacobsen i Haugesund Sparebank. - Fordelingen av sponsormidlene går vanligvis etter nøkkelen 50 prosent til idrett, 33 prosent til musikk, teater, film og øvrig kultur, mens 17 prosent går til ideelle organisasjoner og samarbeidspartnere. I 2009 passerte sponsoravtalene våre 6 millioner kroner og i 2010 regner vi med at dette beløpet blir øket med 15 prosent, mens støtten til almennyttige formål antas å bli på nivå med Dette besluttes i forstanderskapet. Banken gir også en del priser i løpet av året, blant annet under Kulturnatt, byggskikkspris i Vindafjord og utdeling under bankens årlige sponsortreff. -Har banken vært rammet av finanskrisen? -Vi har drevet som vanlig og har holdt budsjettene våre. En av våre forretningsideer er at banken skal drive etter sunne prinsipper, til beste for kundene og lokalsamfunnet. Og innsamlingsaksjonen til Folkets gave er en aksjon vi finner det naturlig å støtte. Folkets Gave er en sak som angår oss alle. Det er et svært positivt tiltak. Det er klart vi ser på hvilke ringvirkninger det blir for banken. Det som omfattes som positivt for lokalsamfunnet, kan bli positivt for oss, sier sparebanksjefen, som sammen med sine medarbeidere, fordelt på 9 kontorer på Haugalandet, støtter opp under bankens visjon om å være lokal, nær og personlig. Av Kjell A. Johannessen 5

6 Billedkunstneren Roald Tellnes: Slå vern om revmatismesykehuset -Vi bør alle støtte opp om våre lokale sykehus. De representerer intelligensarbeidsplasser, som har stor betydning for å holde folk i arbeid lengst mulig, sier billedkunstner Roald Tellnes (64) fra Karmøy til Folkets Gave. Av Kjell A. Johannessen Tellnes har nylig donert trykket Glød til Folkets Gave. Det er trykket opp i 300 eksemplarer og med en antatt verdi av kroner per eksemplar, vil det bety 1,8 millioner kroner til formålet. -Motivet er en kvinneskikkelse som gløder (for saken) i et astralt (tenkt) landskap. I den omstruktureringsprosessen som våre sykehus er inne i ser det ut til å gå mot mer og mer spesialiserte sykehus. Haugesund Revmatismesykehus har stor ekspertise og kompetanse på sitt område og har et godt omdømme her i distriktet og Vestlandet for øvrig -Når sykehuset nå står foran store utvidelser, er det viktig at vi som venner er med å skaffe tilveie utstyr til rehabiliteringsavdelingen. Vi må ikke være redde for å slå vern om institusjonen, sier Roald Tellnes som absolutt ikke står tilbake å vise sin glød for prosjektet. -Nylig hadde du en utstilling i Altea i Spania. Hvilke planer har du nå framover? -Det er et godt spørsmål ettersom jeg har mistanke om at NAV vil at jeg skal førtidspensjonere meg fra januar av. For det første synes jeg det er altfor tidlig i mitt aktive liv, og for det andre har jeg ennå mange planer som ikke er realisert. Eksempelvis har jeg de siste fem årene hatt planer om utstilling i Galleri S utenfor Molde, noe det ser ut for at det er åpent for Trykket Glød er et v kunstverkene til Roald Tellnes som kan gi midler i innsamlingsaksjonen. Foto: Arne Andreassen. med det første. Dessuten har billedkunstneren Omar Alic fra Bosnia nå bosatt i Haugesund og Harald Antonsen fra Kopervik, lenge hatt planer om en utstilling i Sarajevo, noe som sannsynligvis blir aktuelt i løpet av våren, sier Roald Tellnes. 6

7 reklamebyrå Vi bryr oss Selvfølgelig bryr vi oss! Haugesundsdistriktet er vårt primærområde og vi er avhengig av et godt helsetilbud. Vi støtter ombyggingen av Haugesund s Revmatismesykehus AS Kulturbanken Vi er en lokal bank som er med på nyskapning og utvikling på Haugalandet. Haugesund Sparebank er med som støttespiller for de aller fleste. Vi vil med dette ønske Haugesund s Revmatismesykehus lykke til med ombyggingen og det nye rehabiliteringssenteret. Haugesund Sparebank er stolte av å ha mange av dere som samarbeidspartnere og kunder! Vi er tilstede Bankens motto om å være lokal, nær og personlig ønsker vi å vise distriktets befolkning, - ta derfor kontakt med oss i et av våre kontorer så vil vi fortelle deg mer om fordelene med å være kunde hos oss! Kontakt oss Du kan kontakte oss på telefon eller via e-post til På vår hjemmeside holder vi deg orientert om våre priser og hva som er aktuelt i banken til enhver tid: Haugesund Sentrum Amanda Storsenter Gard Senter Bømlo Sandeid Skjold - Vikedal/Imsland - Ølen - Tysvær 7

8 Torleiv Tveit fra Sveio gløder for Folkets Gave: Ingeniør med Fotografen Torleiv Tveit fra Sveio er en av kunstnerne som er begynt å gløde for Folkets Gaveaksjonen. Av Kjell A. Johannessen - For vel en måned siden fant jeg en kveldstime et motiv som jeg foreviget.bildet har jeg kalt Sein kveld ved stranda og avspeiler gløden på himmelen som blir gjengitt i den våte sanden. Dette fotoet, som det er 30 eksemplarer av, er gitt til Folkets Gave-komiteen som vil gi det videre til givere eller selge dem til inntekt for saken, sier han. Hobby i over 50 år -Egentlig har jeg aldri levd av fotoyrket, men siden 1950-tallet har foto likevel vært en del av mitt liv, sier den pensjonerte maskiningeniøren Torleiv Tveit (72), opprinnelig fra Bjoa, til Folkets Gave Det var allerede i tiden da Tveit tok sin ingeniørutdannelse i Sverige at han havnet i fotomiljøet i vårt naboland. Her ble han venner med to av Sveriges aller beste fotografer og det inspirerte Tveit til å bruke svært mye av sin fritid til selv å fotgrafere. Brøyt og Vegvesenet Ingeniøryrket førte han først til Jæren og Brdr. Søyland senere Brøyt i 1963 hvor han jobbet på konstruksjons- og utviklingssiden, men i 1981 bestemte han seg for å flytte til Haugesund hvor han begynte som verksmester for Vegvesenets verksteder i Haugesund og på Sand. Samtidig kjøpte han hus og bosatte seg noen steinkast fra Vigdarvatnet i Sveio. -I tillegg til verksmesterjobben drev jeg med innsamling og restaurering av utstyr og maskiner som skulle på Vegvesenets museum i Stavanger. Nå er dette museumet flyttet til Dirdal, forteller Tveit, som pensjonerte seg for ti år siden. Likeverdig kunstform Men fotoapparatet la Tveit aldri på hylla. Tvertom hadde han det med seg overalt hvor han dro og på 60- og 70-tallet deltok han ivrig i foto-konkurranser og utstillinger i inn- og utland. Han er en av de få norske fotografene som har oppnådd internasjonale ærestitler som AFIAP Fotografen Torleiv Tveit er stadig på farten med kameraet sitt. Her har han foreviget en skarv i Mannavatnet like ved Sveio sentrum. Et nokså uvanlig syn, i følge Tveit. Foto: Svein Olav Hansen. og senere EFIAP. Han har også tilsvarende norske ærestitler fra Norsk Selskap for Fotografi: ANSSF og ENSSF. -Jeg følte at jeg måtte være med å hjelpe fotografiet fram som likeverdig kunstform, som eksempel maleri og skulptur. -Hva er spesielt med dine fotos? -Jeg er en gammel svart/hvittfotograf, men tar gjerne fargebilder i bruk når det passer. Jeg er vel det som kalles naturfotograf, men er spesielt opptatt av å skape innhold i bildet. Eksempelvis hører en fugl eller et dyr naturlig inn i landskapet, sier Tveit. Aktiv herremann I 2005 ga Tveit ut boka Bergtatt av landet på Kulturhusets Forlag i Stavanger. I tillegg til fotoene til Tveit, inneholdt boka flere dikt av forfatteren Olav H. Hauge. Han har også hatt bilder i mange bøker og tidsskrifter, inn- og utenlands. Eller har Tveit hatt mange utsmykkingsoppdrag for bedrifter, skoler og institusjoner. Han er innkjøpt av blant andre StatoilHydro, Stavanger bibliotek, Time kommune, Hå kommune, Klepp kommune, Sveio kommune, Bryne Kunstforening, Karmøy Kunstforning og mange bedriftskunstforeninger samt private. Moster Amfi neste Som nevnt har Torleiv Tveit gjennom mange ti-år deltatt på utstillinger, men siden han pensjonerte seg holder hans seg stort sett innenlands. Undertegnede fikk imidlertid se en utstilling han hadde på Reuma-Sol i Alfaz del Pi på Costa Blanca i vår. Der hadde han utstilling sammen med maleren Roald Tellnes fra Karmøy og de fikk gode kritikker. I Haugesund har Torleiv Tveit blant annet hatt utstilling i Galleri Hantho i 2000 og 2007 og en del av hans bilder er for salg hos Dahls Rammeservice i Strandgata. Han har også hatt tre utstillinger på Ryvarden Kunstfyr. På Etnemarknaden var han gjesteutstiller i 2003, på Sveiomarknaden var han det samme i 2005 og på Karmøy var han Vikingfestivalutstiller i Han har hatt bilder som er antatt på Vestlandsutstillingen. -Har du nye utstillinger på gang? -Jeg er nettopp ferdig med en utstilling i Hiskholmen Galleri på Bømlo. Her har jeg hatt to utstillinger før. I august ble det en utstilling på Moster Amfi i forbindelse med Kystsogedagene. Det er for øvrig tredje gang jeg deltok der, sier Torleiv Tveit, som i høst også var invitert til en fellesutstilling i Brüssel sammen med seks andre fotografer fra Haugalandet i regi av Haugesund Vekst. Dette var en utstilling som hadde tittelen Fjord Impressions og hvor vi fotokunstnere presenterte våre inntrykk av 8

9 d fotodilla Sein kveld på stranda er et foto som Sveiofotografen Torleiv Tveit har donert til Folkets Gave-aksjonen. våre hjemlige trakter i film og fotos, sier Toleiv Tveit, som el- lers har et eget flott fotogalleri på Tveitavegen 294 i Sveio. Det er åpent etter avtale og vanligvis på søndager mellom påske og jul. Adressen her er Direkte til Alicante Dette må være forløsende ord når du skal på tur til og fra Syden. På Vestlandets lavprisflyplass Haugesund Lufthavn, Helgenes står Ryanairflyene klar til å frakte deg av gårde tre ganger i uka til Alicante og vice versa. -Under slagordet Ferie-Helse-Velvære tilbyr vi direkteavganger fra Haugesund med Ryanair til Alicante hver tirsdag, torsdag og lørdag, sier Aanen Torvestad i Haugesund Travel AS og Ryanair Service Desk til Karmsund. -Det er flytypen Boeing med plass til 189 passasjerer som flyr på denne strekningen. Turen Haugesund Alicante tar tre timer og tre kvarter og buss/drosjeturen fram til eksempelvis helsesenteret Reuma-Sol tar 50 minutter fra flyplassen. -Hvilket transportmiddel anbefaler dere fram til Haugesund Lufthavn? -Det beste og billigste tilbudet er Kystbussen fra Bergen eller Stavanger som korresponderer med flybussen på Flotmyr i Haugesund. -Hvor mye koster disse helseog velværeturene? -For én ukes overnattinger i området rundt Reuma-Sol vil det koste fra kroner. Flyturen kommer i tillegg og her veksler prisene etter årstidene, sier Aanen Torvestad. HSH har et bredt og godt etter- og videreutdanningstilbud innen helsefag Arbeidslivets kompetansepartner AOF Haugaland har et omfattende utvalg av kurs- og utdanningstilbud. Mange av dem tilbys jevnlig som åpne kurs, andre arrangeres stort sett på oppdrag fra bedrifter og organisasjoner. Vinterens kurs- og utdanningstilbud er nå klart. Gå inn på våre hjemmesider eller ta kontakt med en av våre studiekonsulenter for nærmere informasjon. Vi ønsker tidligere og nye deltakere velkommen til vårt helt nye kurssenter i DreierGaarden, Haraldsgt. 190, som åpner 3. januar. Se for mer informasjon Tlf , e-post: AOF Haugaland Tlf: e-post: 9

10 COOP Haugaland en viktig støttespiller COOP Haugaland, med sine 42,000 medlemmer i området fra Stord og Bømlo i nord, Odda og Sauda i øst og Skudeneshavn i sør, er opp gjennom årene blitt en viktig støttespiller for en rekke lag, foreninger og institusjoner i byen og distriktet. for. På vegne av våre medlemmer vil jeg gjerne si at vi støtter det gode formålet fullt ut, sier Trygve Vikse. K. A. J. - Også Folkets Gave har inngått en sponsoravtale med oss, sier viseadministrerende direktør Trygve Vikse i COOP Haugaland. -Det er viktig for oss å være en vesentlig bidragsyter når det skjer ting i regionen og spesielt vil vi være med i den innsamlingsaksjonen Folkets Gave står Viseadministrerende direktør Trygve Vikse i COOP Haugaland. Foto: Arne Andreassen. Cristina i butikken Under et Reuma-Sol-opphold på Costa Blanca kan du ikke unngå å treffe Cristina Garcia (36) i butikken. Hun er opprinnelig fra Barcelona, men ettersom hun har vært gift med haugesunderen Frode Stensen de siste femten årene og har i hele 11 år vært bosatt i Haugesundsområdet, snakker hun like godt norsk som en ektefødt nordmann, -Det første året bodde vi i Gardsvikvegen nord i Haugesund, før vi flyttet til Austmannablokkene hvor vi bodde i fem år. Deretter gikk turen til Karmøy hvor vi bodde fem år på Torvastad. For tre år siden fikk jeg jobb som aktivitør på Reuma-Sol, og nå er jeg butikksjef på senteret, sier Cristina. Mannen Frode jobber offshore på Statoil i Nordsjøen og sammen med ungene en gutt på 14, en jente på 11 og minstejenta på 8 - har de kjøpt seg i enebolig i Alfaz del Pi. -Går ungene i norsk eller spansk skole? -Vi har valgt å la dem gå i spansk skole. Det eneste aberet med det er at skolen har halvannen times siesta midt på dagen og da må de hentes. Det har vi ennå ikke helt vent oss til. Barna kan få middag på skolen i denne siestatiden, men det er nokså dyrt. Da må vi betale 4,50 Euro for hver av dem per dag, 5 dager i uka. Imidlertid er det hjelpeordninger vi kan søke på, og da kan det bli billigere, forteller Cristina Garcia, som forteller at Frode henter og bringer ungene i siestatiden når han har fridager fra virksomheten i Nordsjøen. Reuma-Sol Senter - en opplevelse for alle Avslappende ferie ved solfylte middelhavet, trening, rehabilitering, store muligheter i variert fjellterreng. Er dette noe du er på utkikk etter så er Reuma-Sol stedet for deg. Reuma-Sol er et komeplett trening- og feriesenter som ligger på Spanias Costa Blanca og kan blant annet tilby: - hotell og leiligheter - 24 t bemannet resepsjon - fysioterapitjeneste - akuttsykepleietjeneste - gode treningsfasiliteter - oppvarmede bassenger - restaurant med norske og spanske spesialiteter - sosiale aktiviteter og utflukter til severdigheter, blant annet vingårder - frisør - massasje, hud- og fotpleie Reuma-Sol Senter C/ Falguera 2, Urb. Foya Blanca, ES Alfaz del Pi, Alicante Tlf: ER GRUPPE- TUREN FOR 2011 PÅ PLASS?»» BLÅTURER»» TURER I INN OG UTLAND»» TEMATURER»» BUSS-FLY-CRUISE etc. Vi skreddersyr reisen/opplegget som blir en minneverdig opplevelse for gruppen. Kontakt oss for forslag Møllervn. 28, (tidl. Røthingbygget) 5525 Haugesund Tlf , 10

11 Diamanter vår spesialitet! Haraldsgaten Haugesund - Tlf

12 Ingeborg Wennerberg i HSR-resepsjonen: Har trivs på jobben fra første stund GARANTERT sterkere rygg Ingeborg Wennerberg (65) har vært ansatt ved sykehuset siden 1986, først en tid på økonomikontoret før hun begynte i resepsjonen. Foto: Arne Andreassen En av de hyggelig resepsjonsdamene du helt sikkert møter når du ankommer Haugesund s Revmatismesykehus (HSR), er Ingeborg Wennerberg (65). Hun har vært ansatt ved sykehuset siden 1986, først en tid på økonomikontoret før hun begynte i resepsjonen. Likevel gikk det flere år før hun ble fast ansatt, forteller hun. Prøv den nye Back App Mobil. Prøv den nye Back App Mobil. Kontakt oss for gratis demo. Kontakt oss for gratis demo. Smedasundet 49, 5528 Haugesund Telefon Mer enn 30 år i bransjen Av Kjell A. Johannesen -Før mitt engasjement ved HSR hadde jeg vært hjemmeværende sjømannskone, men selv om det var en annen hverdag den gang uten data og andre moderne hjelpemidler - trivdes jeg fra første stund. Jeg måtte ta mot pasientene, skrive dem inn på lister og følge med hvor på huset de ble forlagt, henvise pårørende eller andre besøkende til de rette avdelingene, passe sentralbordet, skrive regninger, formidle telefonbeskjeder o.s.v. -Nå i dataalderen er alt mye enklere, men arbeidsområdet er omtrent det samme som før sier Ingeborg. I dag har hun en 80 prosents stilling i resepsjonen. -Det er et trivelig sted å jobbe. Det skjer noe hele tiden. Det kommer nye og gamle pasienter, og når den siste kategorien ankommer blir det ofte en liten radl om hva som har skjedd siden sist. -Har du tenkt å førtidspensjonere deg? -Jeg er frisk og rørlig ennå og kommer nok til å stå på til jeg går av med pensjon om et par år eller så, sier Ingeborg Wennerberg som bor på Torvastad vest og kjører egen bil fra og til jobben. 12

13 g e d : l ti hilsen: Er du medlem? I år utbetalte vi over 26,7 millioner i kjøpe utbytte til våre medlemmer / medeiere på Haugalandet. Er du ikke medlem i Coop, men ønsker å bli det, meld deg inn på er du ikke på nettet: 1. Fyll ut innmeldingsskjemaet som du får i din butikk 2. Lever det ferdig utfylte skjemaet i din Coop-butikk 3. Betal ansvarsinnskuddet på 300 kroner (Dette er et engangsbeløp. Beløpet får du tilbake hvis du melder deg ut). Du får 2% kjøpeutbytte i alle våre butikker på Haugalandet: reklamebyrå 13

14 w Behov for rehabilitering? Illustrasjonen er tegnet av Bjørn M TofT For mange år siden, før tekniske hjelpemidler inntok byggeplassene, var det en gang en murer som skulle utføre noe reparasjon på en murgavl. Han var sikkert bedre murer enn å ha kunnskap om det mest elementære innen regnekunsten. All teglstein og mørtel ble heist opp med bruk av en kasteblokk og et langt tau. Men etter at jobben var gjort viste det seg at det var mye teglstein til overs. Han gjorde tauet fast nede, klatret opp og fylte steinen oppi en tredunk. Vel nede igjen løste han tauet for så å låre steinen ned. Det var bare det at dunken med stein var mye tyngre enn mureren og halvveis nede møttes dunk og murer ettersom mannen var redd for å slippe taket i tauet. I sammenstøtet fikk mannen venstre skulder ut av ledd og den venstre hofta fikk også en kraftig smell, men slapp han taket? - ikke denne karen. Da dunken nådde bakken gikk bunnen ut mens mannen fikk begge hendene klemt i blokka og to fingre på hver hånd fikk brudd og klemskader, men han hadde fremdeles tak i tauet. Plutselig ble situasjonen snudd på hodet, mannen var nå mye tyngre enn den tomme dunken og resultatet på halvveien ble at mannen fikk knust høyre ankelen og det venstre kneet, men Lasse - tidligere murer, men ikke karen det handlet om i historien over! han holdt ut. Da han så igjen nådde bakken brakk han lårhalsen på høyre side og brakk den venstre foten på to plasser. Da slapp han taket i tauet og den tomme dunken raste ned og traff mannen i hodet og den høyre skulderen. Resultatet var at han fikk en kraftig hjernerystelse, brukket nese og brukket kravebein. Så svimte han av og våknet på sykehuset for å bli lappet sammen. Ettersom det var liten tilgang på rehabiliterings tilbud den gangen, ble karen aldri i stand til å fortsette arbeidet som murer. Historien forteller at mannen livnærte seg som skredder resten av livet uten fare for liv og helse som i den forrige jobben. Operasjoner og trafikk- arbeidsulykker skjer den dag i dag så behovet for hjelp og rehabilitering er ikke mindre nå til dags. «Det gule huset i Haugesund» Har du en spesiell drøm? Opprett drømmekonto hos oss. Tlf: Eg hadde observert bygningen lenge før eg kom på innsida av han. Det er med hus som med mennesker: Det tek si tid å bli kjend og endå meir tid for å notere særtrekk finne vegen inn til det innerste rommet. Dei gamle hadde gikt. Og gikta beit aller verst i samarbeid med nye lavtrykk. Dette folkelege og lite nyanserte ordet er skifta ut med andre og fagleg meir korrekt namn i våre dagar. Men namnet skjemmer ingen. Mennesker med revmatiske plager har i hovudsak eit mål: Å bli betre, bli frisk, få delta med kraft og iver. Eg hadde høyrt om gikt, men aldri kjent plagene. Men så som lyn frå klår himmel, eller kanskje var det vibrasjonane frå motorsaga så sat eg i kjeften til det gnagande udyret. Og då fekk eg sjå, studere og erfare det gule huset frå innsida. Alt var stille, men effektivt. Damene i resepsjonen, dei som skapte den gode og reine lukta, legane som såg og prøvde seg fram frå ledd til ledd og alle som orienterte, ga råd og opplyste i gym. salen eller i bassenget hadde eit lysande mål: Friske mennesker! Dag etter dag trudde eg at dette er rare greier. Er dette norsk helsevesen? Så nesten umerkbart virka medisinen. Gymnastikk og symjing ga resultat og kroppen nytte dagane frå frukost til sengetid. Det stille og solide systemet hadde i seg både retning og helse. Tre veker seinare var eg heime og skulle leve i samsvar med gode råd frå HSR eller det gule huset. Dette er mange år sidan. Eg fungerar og manipulerar plagene med retningsråd frå HSR, eller oppsøker medisinfolket ved sykehuset for påfyll både av råd og trøst. Er så mine kontakttrådar inn til DET GULE HUSET I HAUGESUND berre av sporadisk karakter? Nei! Folkets Gave både fangar og engasjerar. Håkon Randal 14

15 Vi støtter Folkets Gave Førre Haugesund & Karmøy Revmatikerforening Håvåsen Lindås Revmatikerlag Minnegave Randi Sæther Nasjonalt Helselag Torvastad Norges Fibromyalgi Forbund Haugesund Norheim Norsk Pensjonistforening, Haugesund NRF Rogaland Oftedal Radøy Revmatikerlag Sandnes og Jæren RF Skåre Minnegave Irene Sørhaug, Skåredalen Solvang Stangeland Stord Revmatikerlag Sunnhordland Senioruniversitet Sveio Krets Helselag Sør-Rogaland Bechterevforening Tuastad Tysvær Revmatikerforening Tysvær Ullensvang Revmatikerlag Vaksdal Revmatikerlag Vedavåg 15

16 Utgiver: Stiftelsen Folkets Gave Karmsundgata 143, 5528 Haugesund, tlf Org.nr Returadresse: Folkets Gave P.b Haugesund Støtt folkets gave på forskjellige måter Har du tenkt tanken på å støtte Folkets Gave? Nå har du muligheten! Nok et år går mot slutten og vi haster alle av gårde i en travel hverdag og gjør juleinnkjøp. Gaver i alle varianter har vi i tankene, ingen skal gjemmes, ei heller glemmes! Har du vurdert å støtte Folkets Gave og arbeidet med å skaffe Haugesund s Revmatismesykehus det beste av utstyr og inventar? Målet er å hjelpe til for å gjøre sykehuset til landets beste på rehabilitering. Det kommer ikke av seg selv, faktum er at befolkningen viser sterk givervilje, spesielt brukerne av sykehuset og dets tilbud. Ikke nok med det, det er faktisk mulig å få skattefradrag for en slik gave. Noe å ta med seg nå når året går mot slutten. Som Folkets Gave venn vil du som giver motta et kunstverk laget av Roald Telnes eller Torleiv Tveit. Det er vår måte å si tusen takk på. Noe for deg? Les mer nedenfor om Folkets Gave venn og bli en del av gaven til Haugesund s Revmatismesykehus frem mot Minnegaver - i stedet for blomster En minnegave er et godt alternativ til blomster. I stedet for blomster, kan et medmenneske æres med en pengegave til et godt formål. Denne minnegaven vil spre glede og takknemlighet i lang tid. Hvert eneste bidrag til Stiftelsen Folkets Gave brukes til å bedre tilbudene til landets revmatikere og formålet til Stiftelsen Folkets Gave. Det er enkelt å gi en minnegave De pårørende kan gjennom dødsannonsen oppfordre til at man gir en gave til Stiftelsen Folkets Gave istedenfor blomster. Like kjært som blomster er en gave til Stiftelsen Folkets Gave Bankgironummer : Husk at det er viktig å merke giroen med avdødes navn og pårørendes navn og adresse. Bruk gjerne nettbank. Skattefradrag! Alle som gir 500 kroner eller mer kan få fradrag på skatten for sine gaver. NRF må da sende beskjed til skattemyndighetene sammen med ditt personnummer. Vi ordner alt det praktiske så sant vi har fått personnummeret ditt! Norsk Revmatikerforbund behandler alle personlige opplysninger fortrolig. Opplysninger som du gir vil ikke bli gitt videre til tredjepart. Du kan også støtte oss gjennom bankgiro: Folkets Gave, Pb. 2175, 5504 Haugesund Kontonummer velkommen som FG-VENN! Folkets Gave til HSR mot 2057 BLI PERSONLIG SPONSOR FÅ SKATTEFRADRAG! STIFTELSEN FOLKETS GAVE Organisasjonsnummer: Du kan tegne deg som VENN på tre nivåer: * VENNER av FolkEtS GaVE - Privatpersoner * DIaMaNt - VENN - DIaMaNt BlaNkEt kr ,00 - to kunstverk - Med kunstverk fra Roald tellnes. - Med kunstverk fra Torleiv Tveit. * PlatINa- VENN - PlatINa BlaNkEtt kr 6.000,00 - Med kunstverk fra Roald tellnes. * GUll-VENN - GUll BlaNkEtt kr 600,00 Med rett til skattefradrag 28% Eller avtale om fast beløp pr måned nok 50,00,- Her kan du får opptil kr 3.360,- i skattefradrag og hele beløpet tilkommer Folkets Gave Ring: eller send mail.: for nærmere info. FolkEtS GaVE kontonummer Velkommen som FG-VENN! Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge ett lag eller én forening som du ønsker å støtte din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i STIFTELSEN FOLKETS GAVE. Ved spill hos Norsk Tipping vil 5% av innsatsen gå direkte til ditt lag eller forening. Merk at Grasrotandelen ikke på noen måte går ut over innsatsen eller premien din du blir ikke belastet noe for å være grasrotgiver. Du trenger Norsk Tipping spillerkort for å knytte deg til Grasrotandelen. Spillerkort får du kjøpt hos kommisjonær, eller du kan bestille på Vi oppfordrer deg til å knytte deg til ordningen allerede i dag, og du gjør det på følgende måter: 1. Hos kommisjonær: Ta med deg strekkoden og ditt spillerkort til en av Norsk Tippings mange kommisjonærer. 2. SMS: GRASROTANDELEN til 2020 (tjenesten er gratis) 3. Internett: grasrotandelen.no eller 4. Norsk Tipping Mobilspill. Mer om Grasrotandelen på Avisa Karmsund

1. april 2005. Jæren og Sandnes Kaninalslag. www.josk.no. Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag mars aug 10

1. april 2005. Jæren og Sandnes Kaninalslag. www.josk.no. Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag mars aug 10 1. april 2005 Jæren og Sandnes Kaninalslag www.josk.no Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag mars aug 10 1 Vi har satt opp ny halvårsplan for vår/sommer2010: Programmet er slik: 01.mars kl 1900:

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Rekruttering av helsepersonell fra Polen Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Dette er Helse Vest Har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Rogaland, Hordaland og Sogn og

Detaljer

1. april 2005. Jæren og Sandnes Kaninalslag. www.josk.no. Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag mars aug 12

1. april 2005. Jæren og Sandnes Kaninalslag. www.josk.no. Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag mars aug 12 1. april 2005 Jæren og Sandnes Kaninalslag www.josk.no Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag mars aug 12 1 Vi har satt opp ny halvårsplan for vår/sommer2012: Programmet er slik: 5.mars kl 1900: Referat

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Innhald. Værlam Gamalnorsk spælsau VILLSAU. Vaksen villsauvær for sal. Risbitvær for sal (NKS) Nummer 41 24. oktober 2011.

Innhald. Værlam Gamalnorsk spælsau VILLSAU. Vaksen villsauvær for sal. Risbitvær for sal (NKS) Nummer 41 24. oktober 2011. Fagmelding Innhald Boks 38. 5588 Ølen Tlf: 948 51 010 Bankgiro: 3330-20-32438 Org.nr.: 988 094 781 MVA Internett: http://haugaland.lr.no haugaland@lr.no Nummer 41 24. oktober 2011 Aktivitetskalender Medlemsannonser

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

Husk! Avlyst på grunn av liten påmelding! Innhald

Husk! Avlyst på grunn av liten påmelding! Innhald Fagmelding Innhald Boks 38. 5588 Ølen Tlf: 948 51 010 Bankgiro: 3330-20-32438 Org.nr.: 988 094 781 MVA Internett: http://haugaland.lr.no haugaland@lr.no Nummer 42 31. oktober 2011 Aktivitetskalender Medlemsannonser

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT!

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR INVITASJON DELTA MED EGNE LIVSBILDER LAR-pasienter i hele landet oppfordres til å stille inn fokus på livet sitt og fange

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Maria Parr Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Illustrert av Bo Gaustad Det Norske Samlaget Oslo 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av eboknorden 2013 ISBN 978-82-521-8583-6

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014 Orstad Idrettslag Barnas Turnfestival 24.-25. mai 2014 Kongesangen Gud signe vår konge god! Sign ham med kraft og mot. Sign hjem og slott! Lys for ham ved din Ånd Knytt med din sterke hånd Hellig brorskapsband

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

Ledelse over fjord og fjell

Ledelse over fjord og fjell Ledelse over fjord og fjell Klinikksjef Svanhild Tranvåg Helse Møre og Romsdal frå 1. juli 2011 Ny klinikkstruktur frå hausten 2012 Rusføretaket inn i HMR 1. januar 2014 Ambulanseføretaket inn i HMR 1.

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

OPERASJON I MAGE ELLER TARM

OPERASJON I MAGE ELLER TARM OPERASJON I MAGE ELLER TARM KJÆRE PASIENT Velkommen til avdeling for gastro og akuttkirurgi. Dette er informasjon til deg som er operert på grunn av akutt stopp i fordøyinga. ILLUSTRASJON AV MAGE OG TARM

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

HYPERBARMEDISIN VELKOMMEN TIL BEHANDLING

HYPERBARMEDISIN VELKOMMEN TIL BEHANDLING HYPERBARMEDISIN VELKOMMEN TIL BEHANDLING HYPERBAR OKSYGENBEHANDLING (HBO) Ved Seksjon for hyperbarmedisin behandlar vi pasientar med ulike sjukdomstilstander med 100 % oksygen under auka omgjevnadstrykk

Detaljer

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS. Presentasjon nettverksmøte fredag 13.06.14 v/ Linda Meier og Jo Inge Gåsvær

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS. Presentasjon nettverksmøte fredag 13.06.14 v/ Linda Meier og Jo Inge Gåsvær Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS Presentasjon nettverksmøte fredag 13.06.14 v/ Linda Meier og Jo Inge Gåsvær INSTITUSJOANAR PÅ HAUGLAND Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter Aksjeselskap.

Detaljer

HYPERBARMEDISIN VELKOMMEN TIL BEHANDLING

HYPERBARMEDISIN VELKOMMEN TIL BEHANDLING HYPERBARMEDISIN VELKOMMEN TIL BEHANDLING HYPERBAR OKSYGENBEHANDLING (HBO) Ved Seksjon for hyperbarmedisin behandlar vi pasientar med ulike sjukdomstilstander med 100 % oksygen under auka omgjevnadstrykk

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Beit Shalom Zion. Herzliya, Israel. Bu rimeleg og komfortabelt i nærleiken av stranda i Herzliya. Du kan også læra hebraisk

Beit Shalom Zion. Herzliya, Israel. Bu rimeleg og komfortabelt i nærleiken av stranda i Herzliya. Du kan også læra hebraisk Beit Shalom Zion Herzliya, Israel Bu rimeleg og komfortabelt i nærleiken av stranda i Herzliya Du kan også læra hebraisk Nytt! Ulpan i Israel. Spesialtilbod. 5veker. Spør etter program og tilbod. 2 veker

Detaljer

Spesialisert rehabilitering i Haugesund!

Spesialisert rehabilitering i Haugesund! Spesialisert rehabilitering i Haugesund! tilbyr i dag rehabilitering etter avtale med Helse Vest Pr i dag 20 døgnplasser med oppholdstid på 3 til 4 uker. Oppstart 1.oktober 2010 etter anbudsprosess. Vi

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE

VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE Fakta om skulen Ny i 2010 Ca 450 elevar 2012-2013 2013 Ca 60 lærarar og 10 assistentar/b.&u.arb Rektor og 3 avdelingsleiarar Miljøterapeut og 2 rådgjevar/sosiallærarrar

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

Beit Shalom Zion. Herzliya, Israel. Bu rimeleg og komfortabelt i nærleiken av stranda i Herzliya. Du kan også læra hebraisk

Beit Shalom Zion. Herzliya, Israel. Bu rimeleg og komfortabelt i nærleiken av stranda i Herzliya. Du kan også læra hebraisk Beit Shalom Zion Herzliya, Israel Bu rimeleg og komfortabelt i nærleiken av stranda i Herzliya Du kan også læra hebraisk 3 veker overnatting med israelsk frukost: 30/8-20/9-2015: 2 rom igjen 2 veker overnatting

Detaljer

Rapport frå La Zenia, 06.04.13 13.04.13

Rapport frå La Zenia, 06.04.13 13.04.13 Rapport frå La Zenia, 06.04.13 13.04.13 Då Velferdsklubben i Wärtsilä sendte mail om at det var inngått avtale om leige av hus/leilighet i Spania, meldte eg meg på for å stå på lista til trekking. Svaret

Detaljer

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Er jeg klar for treningsprogrammet? Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til oss. Når vi har mottatt det vil du få plass på vår venteliste. Når det nærmer

Detaljer

OPERASJON VED BETENNELSE I TARM

OPERASJON VED BETENNELSE I TARM OPERASJON VED BETENNELSE I TARM KJÆRE PASIENT Velkommen til Avdeling for gastro- og akuttkirurgi. Dette er informasjon til deg som er operert på grunn av betennelse i tarm. ILLUSTRASJON AV MAGE OG TARM

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland Det blir pinlig uansett Om forfatterne: Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland kjente ikke hverandre mens de skrev denne boka. De skrev uten å ha snakket sammen,

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Om når regjeringens kreftgaranti vil være en realitet, med henvisning til målsettingen om at det skal gå maksimalt

Detaljer

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat Brukarundersøking Bibliotek 2012 Resultat 30 enheter(kommune) er med i lands-snittet Side Luster Land Høyest kommune Lavest kommune Slik svarer du på spørsmålene - - - - Service 5,4 5,2 5,7 4,7 Brukermedvirkning

Detaljer

d Mitt nye eventyr og utfordringer d

d Mitt nye eventyr og utfordringer d DESEMBER 2015 d Mitt nye eventyr og utfordringer d Nå nærmer julen seg med stormskritt, og selv her i Nord-Thailand er nettene kalde nå. Det er ikke bare julen som nærmer seg, men det er heller ikke så

Detaljer

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 Då ungdomsskulebussen stoppa i Straumøykrysset kom 3. og 4. klasse veltande ut av bussen, klar til ein ny dag på Straumøy Gard. Marta, Marie og Janna var

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark

Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark Onsdag 10.september, sette nettverksgruppa for læring og mestring i Helse Vest, kursen mot Danmark. Me møttes frå nord til sør i Helse Vest på flyplassen

Detaljer

POLEN - SOPOT PUSTETEKNIKK & SPA PROGRAM 13.-18.04.2016

POLEN - SOPOT PUSTETEKNIKK & SPA PROGRAM 13.-18.04.2016 POLEN - SOPOT PUSTETEKNIKK & SPA PROGRAM 13.-18.04.2016 JOMFRUREISER NORGES LEDENDE ARRANGØR AV TEMAREISER FOR JENTER Jomfrureiser arrangerer temareiser for jenter med fokus på glede, fellesskap og aktivitet.

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Heilårsbruk av hus på gard og i grend

Heilårsbruk av hus på gard og i grend Heilårsbruk av hus på gard og i grend Historikk 1999: Gardsformidlingsprosjektet. Samarbeid med bondeorganisasjonane. Kartlegging av ledige gardsbruk. Kr.150 000 til seljar. På 1,5 år vart denne ordninga

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Grupperettleiing for turnuslegar i kommunehelsetenesta

Grupperettleiing for turnuslegar i kommunehelsetenesta Til turnuslegane i kommunehelsetenesta i Sogn og Fjordane Grupperettleiing for turnuslegar i kommunehelsetenesta Sosial- og Helsedepartementet har sett i gang tiltak for å betre rekrutteringa til primærhelsetenesta

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE

MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE Takk for godt oppmøte på " suppen" vår og en trivelig ettermiddag. Vi vil fortsatt jobbe for å bli kjent med hverandre og ha fokus på vennskap i alt vi gjør, i lek, aktiviteter

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

STUDENTRAPPORT. NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Santa Maria Hospital, Escola Superior de Saude, Red Cross.

STUDENTRAPPORT. NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Santa Maria Hospital, Escola Superior de Saude, Red Cross. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Santa Maria Hospital, Escola Superior de Saude, Red Cross. BY: Lisboa LAND: Portugal UTVEKSLINGSPERIODE: 15.09.11-15.12.11 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN:

Detaljer

MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET

MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET JÆRLAPPEN Nr. 2, 2015 Meldingsblad for Vennelaget for Jærmuseet - Vitengarden 15. årgang MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET På statsbudsjettet fekk Jærmuseet midler til magasin og restureing. Det vil mellom anna

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.09.2015 62957/2015 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving

Detaljer

Eg må kjøpe ei ny grammatikkbok. Eg må kjøpe ei nynorsk ordbok. Eg må kjøpe ei ny grammatikkbok. I tillegg må eg kjøpe ei nynorsk ordbok.

Eg må kjøpe ei ny grammatikkbok. Eg må kjøpe ei nynorsk ordbok. Eg må kjøpe ei ny grammatikkbok. I tillegg må eg kjøpe ei nynorsk ordbok. Å BINDE SAMAN SETNINGAR 1 Kva ordklasse høyrer dei utheva orda til? Då eg var i London, besøkte eg tanta mi. Ein hund beit Leo. Derfor er han redd hundar. Arne går på spanskkurs, for han vil lære spansk.

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Områdemåte 31.05.2014

Områdemåte 31.05.2014 1 Områdemåte 31.05.2014 Møteleder: Frode Sekretær: Sven Åpner med Stille stund. Tradisjoner lest opp inspirert av en kjærlig Gud. 11 konsept. Ble lest opp Agenda for dagen: Tilstede: Monica GSR Strand,

Detaljer

Okhaldhunga Times November 2010

Okhaldhunga Times November 2010 Okhaldhunga Times November 2010 Kjære venner Denne måneden har vært fylt med det store spørsmålet, hvordan skal vi komme til enighet om landkjøp for sykehusutbygging? Mange møter, innspill og bønner. Følg

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer