Revmatismen spesialiseres

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revmatismen spesialiseres"

Transkript

1 Desember 2010 Informasjonsavis Revmatismen spesialiseres Einaste fullverdige hudklinikk i Helse Fonna-området Slå vern om revmatismesykehuset - Vi bør alle støtte opp om våre lokale sykehus. De representerer intelligensarbeidsplasser, som har stor betydning for å holde folk i arbeid lengst mulig, sier billedkunstner Roald Tellnes fra Karmøy til Folkets Gave. 6 Ingeniør med fotodilla Fotografen Torleiv Tveit fra Sveio er en av kunstnerne som er begynt å gløde for Folkets Gaveaksjonen. 8 Sykepleierne Marit Nilsen og Tove Austreim Jacobsen sammen med pasient Lasse Skjoldal. Dette er en av lysbehandlingsmaskinene ved hudpoliklinikken. Fram til 2008 var det ein einaste lege ved hudpoliklinikken i Haugesund. Året etter hadde legestaben vakse til fire. Til våren kjem lege nummer fem. Hudpoliklinikken ved Revmatisme-sjukehuset veks og utviklar seg med turbofart og er i dag den einaste fullverdige hudklinikken i Helse Fonna-området. Les mer om hvordan du kan støtte Folkets Gave på siste side. Side 4 og 5 Har trivs på jobben fra første stund 12 Ingeborg Wennerberg har vært ansatt ved sykehuset siden 1986, først en tid på økonomikontoret før hun begynte i resepsjonen.

2 Leder Folkets Gave har siden stiftelsen arbeidet uavbrutt mot det mål å gi en skikkelig folkegave til ny rehabiliteringsavdeling ved Haugesund s Revmatismesykehus, HSR. Tiden har blitt brukt til massivt informasjonsarbeid langs hele vestlandskysten, et informasjonsarbeid som har gitt frukter. Folkegaven bygges opp stein for stein og det slutter ikke her. Samtidig er det særs hyggelig å registrere at HSR er i gang med planlagt rehabilitering og egen avdeling for dette ved sykehuset. Forventningsfulle pasienter treffes nå daglig i korridorene og det er god aktivitet. Dette er en av de gode historier. Det står også å lese i denne avis en sak om hud poliklinikken som drives ved HSR. Den er i ferd med å bli et kompetanse senter for alt som har med hudsykdommer å gjøre. Et lite kraftsentrum i det norske helsetilbudet plassert midt i vår egen region. Her utføres daglig kirurgiske inngrep av en art som ikke utføres andre steder i fedrelandet. Det er godt å se at god planlegging og gode strategier bærer frukter. Det er nok et eksempel på en skikklig gladhistorie rundt vårt lokale helsevesen. Nå er det også slik at ikke alt går pasientenes vei hele tiden. I forrige utgave ble det satt fokus på det fysikalske instituttet ved HSR og det faktum at driftsavtalen de i en årrekke har hatt med Haugesund Kommune var oppsagt. Årsaken var enkel, tilførsel av midler fra sentrale myndigheter stoppet opp og det rammet over tusen brukere av tilbudet. Pasientene som mer eller mindre er avhengig av varmtvanns trening, trening med fysioterapeut osv. for å holde seg selv i gang er hardt rammet. En registrerte at det i akuttfasen var stor vilje blant de politikerne som meldte seg på i debatten til å finne en løsning på problemet. Vi registrerte vel ikke en eneste politiker som mente at dette ikke var god helsegevinst for de kronene tilbudet koster. Men nei, det har i praksis skjedd fint lite konkret frem til i dag. I rettferdighetens navn, saken er av Haugesund Kommune ført frem til Haugalands rådet som på sin side pekte ut representanter som skulle drive arbeidet videre. Dette for å gjøre et ærlig forsøk på å få til det etterlengtede interkommunale samarbeidet. Slik jeg nå ser det så er prosessen stoppet opp. Det debatteres villig vekk i alle typer media om hvorfor det ikke besluttes noe i denne saken. Pasientene dette direkte påvirker blir som statister å regne oppe i det hele. Hver eneste dag har disse pasientene utfordringer med egen helse, de savner den hjelpen som fantes ved det fysikalske instituttet. Gode initiativ kommer frem uten at det gir konkrete resultater, Tiden går og helsen blir ikke bedre av den grunn. Det måtte være årets fineste politiske julegave å få skåret igjennom i maktens korridorer og fått inn et vedtak som får på plass et fysikalsk tilbud til pasientgruppen. Det finnes nemlig en klar forventning til at våre lokale politikere evner å beslutte i så viktige saker. Ikke minst burde det være et godt signal å sende til velgerne når vi nå er i ferd med å rase inn i et valgår hvor løftene historisk alltid står skrevet med fet skrift. Tar dere våre folkevalgte utfordringen? Kjære medlem av Karmøy kommunestyre Nekrolog ROALD STØLÅS mannen som ga til andre med nesten barnsleg glede og som tok imot takk med verdig respekt. No er også han borte. Men ikkje skal døden ta bort gleda over at Roald fekk leve og virke mellom oss. Vi møtte Roald og hans store skaparkraft i eit genuint og strålande samarbeid frå starten av i Folkets Gave. Han var ein trena lagsarbeidar og eit menneske med sans for praktiske løysingar.vi trur ikkje han kjende ordet problem. Det var i alle fall ingen hindringar som stoppa entusiasten og realisten Roald. Vart motkreftene for store så fann han andre stiar som alltid førde til målet. Folkets Gave er til for revmatikarsaka og for HSR. Roald var ikkje revmatikar, men hans kjære kone hadde desse plagene. Og da var vegen ganske kort for Roald inn i arbeidet for mennesker med revmatisme. Familiemannen var alltid klar til innsats. Den Den 30. mai i år måtte Haugesund Revmatismesykehus (HSR) legge ned et behandlingstilbud som har vært rettet mot pasienter i Haugalands-regionen, med kroniske lidelser, samt rehabiliterings-lidelser. Et tilbud som årlig brukes av ca pasienter og utløser over konsultasjoner, (herav ca av Karmøy-innbyggere i 2009). Dette tilbudet har vært aktivt i 50 år, og omfatter en kombinasjon av fysikalsk behandling og varmtvannsbehandling i basseng med 35 grader. Det har av mange fagfolk blitt kalt som ganske unikt, senest av tidligere helseminister Bjarne Håkon Hansen som under et besøk i 2007 kaldte tilbudet Samhandlingsreform i praksis. Tilbudet som HSR har drevet har vært en del av kommune-helsetjenesten som forplikter kommunene å ha et slikt tilbud til de av sine innbyggere som har behov for det. Årsaken til nedleggelsen er at Staten ved Helseministeren er av den oppfatning at denne virksomheten ikke var drevet etter loven da tilskudd ikke kan gis til et foretak, men kun enkeltstående fysioterapeuter. Likeledes har helseministeren spilt ballen over til de enkelte kommuner med beskjed om at dette er deres ansvar. Vi er fortsatt sterkt uenig med departementet om at dette er en statlig oppgave, men her gjelder det om å være pratisk, - å finne lokale løsninger, inntil vi eventuelt for staten til å ta sitt ansvar Aksjonsgruppen har hittil iår arrangert 3 stormøter samt 1 rehabiliteringskonferanse 10. august der vi har lagt vekt på å invitere kommunenes ordførere/varaordførere for å belyse saken. Likeledes inviterte ledelsen ved HSR kommunenes rådmenn til orientering 11. august på Revmatismesykehuset. På alle disse møtene har de ledende politikere og rådmenn fra Haugesund, Sveio og Tysvær møtt, mens fra Karmøy møtte Einar Endresen fra FrP. På rådmannsmøte på HSRvar der heller ingen fra Karmøy. På rehabiliteringskonf. 10. august ble der fremlagt en skisse fra Aksjonsgruppen til en lokal løsning, - der kommunene i regionen påtar seg kostnadene for den videre drift av dette unike tilbudet på HSR som er stipulert til ca. 2.5 millioner kroner pr. år. Det var en samstemt gruppe blant ordførerne i Haugesund-Tysvær-Sveio samt Einar Endresen Karmøy FrP, som mente at dette måtte man få til som et spleiselag blant kommunene. Summen den enkelte kommune skulle bidra med var foreslått løst etter innbyggertallet som også gjenspeilet brukerne av tilbudet. Endresen tok saken opp i Karmøy formannskap 17.8 og fikk til svar fra ordfører Svendsen at sitat fra protokoll: Haugalandsrådets medlemskommuners administrasjon skal vurdere problemstillingen nærmere før en vil komme tilbake til saken. Det er der vi er idag: Pr. dato har Haugesund vedtatt å bidra med kr. 1 mill. Tysvær har signalisert at de stiller med kr og Sveio signaliserer at de prøver å få til sitt bidra på kr Som nevnt er det hele bassert på et spleiselag, og vi vil nå på det sterkeste be om at også Karmøy med DEG som representant i kommunestyret tar ansvar og gir sine innbyggere muligheten for å få denne behandling de så sterkt har behov for, - og som for mange er helt avgjørende om de kan fungere i det daglige liv uten en mengde smerter. første tida - dei aller første åra- i Folkets Gave var det entusiasmen, idealismen og viljen til å hjelpe som var drivkrafta. Og Roald var formann nettopp fordi han kunne organisasjonslivet i revmatikarforbundet og fordi han sto oppreist i dei stormar som kom. Men vi gjekk vegen frå dei lause trådars tid til ei stifting med råd og styre. Roald Stølås gjekk inn i styret og var der inntil han gjekk bort. Vi merka at Roald var mest glad for å gi endå om han også gledde seg over små venskaps-teikn og takkord for innsats. Den dagen Roald KRONIKK Med hilsen Aksjonsgruppen for opprettholdelse av rehabiliteringstilbudet på HRS. Kjell A. Underhaug Det nytter heller ikke å henvise disse pasienter til varmtvanns-behandling i Karmøy-hallen der temperaturen er 10 grader lavere!! Og HUSK: Dette dreier seg ikke om å holde liv i Revmatismesykehuset, MEN Å GI VÅRE MED- MENNESKER I KARMØY KOMMUNE ET VERDIGE- RE LIV! Stølås fekk Kongens heider (fortenestemedaljen) då var gleda totalt dominerande. Det var ein god dag for han og endå større var det nok den dagen han kunne takke Kongen for heider og ære på Slottet. Vi vil fylle Roald sin styrestol med eit menneske som har dei same evnene og den same uhilda totalitet i sitt arbeid for medmennesker. Folkets Gave. 2

3 Rehab AS Oppstart av nytt rehabiliteringssenter i Haugesund! Haugesund åpnet 1 oktober i år et nytt rehabiliteringssenter i Haugesund. Rehabiliteringssenteret er lokalisert i foreningens revmatismesykehus, og tilbyr rehabiliteringstjenester etter avtale med Helse Vest. Velkommen til Sildajazzen august Vi har 20 rehabiliteringsplasser i nyoppussede lokaler. Rehabiliteringen foregår i sykehusets treningslokaler og varmtvannsbasseng (34 grader C), i tillegg til undervisningsrom og samtale / veiledningsrom i rehabiliteringssenteret. Deltagerne på et rehabiliteringsopphold vil ivaretas av et erfarent og kompetent rehabiliteringsteam, som sammen vil bidra til at deltakerne når sine mål. Vi tilbyr rehabiliteringstjenester til følgende grupper:»» Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev.»» Etter større operasjoner i muskel skjelettsystemet»» Etter skader: lårhalsbrudd og andre skader i muskel/skjelettsytemet Søknad om plass: Ønsker du opphold hos oss, må fastlegen din sende søknad om rehabilitering til Regional vurderingseining for rehabilitering (tlf: ). Du kan også henvises direkte til oss fra sykehus. Kontakt oss! For ytterligere informasjon og spørsmål, vennligst besøk vår hjemmeside på eller ring oss på telefon Direkte til Alicante DIREKTE FRA HAUGESUND MED RYANAIR Onsdag-fredag BESTILL BILLIGE FLYBILLETTER PÅ TE: ALICANr fra kr: tu re Fly tur/ 490,atter *inkl. skifter g v og a FERIE HELSE VELVÆRE i varme og lyse omgivelser Pris fra: 2880,- eltrom uke i dobb pr. pers. 1 het i delt leilig ommer k e n e tt e *Flybill g i tilleg Reuma-Sol S enter i Alfas del Pi Helsebringen de klima - Trygghet - Oppvarmet basseng soldager i året Haugesund Travel AS og Ryanair Service Desk Tlf:

4 Avdelingsoverlege Malte Hübner ved hudpoliklinikken HSR. Fotos: Reidar Inge Blom Haugesund i teten Fram til 2008 var det ein einaste lege ved hudpoliklinikken i Haugesund. Året etter hadde legestaben vakse til fire. Til våren kjem lege nummer fem. Hudpoliklinikken ved Revmatisme-sjukehuset veks og utviklar seg med turbofart og er i dag den einaste fullverdige hudklinikken i Helse Fonna-området. Av Kristine Sele For folk flest er hudpoliklinikken ved Revmatismesjukehuset i Haugesund lite kjend. Men det blå lyset frå vindaugo i det gule bygget langs Karmsundsgata er kjend for folk som ferdast i byen der sjukehuset sin lysavdeling held til. Her får psoriasispasientar UV-lysbehandling. Men det er berre ein liten del av klinikken sitt tilbod. - Både i 2009 og i år har me hatt over 8000 pasientkonsultasjonar. Me gjennomfører mellom 15 og 20 operasjonar i løpet av ei veke, seier ein stolt avdelingsoverlege Malte Hübner. Pasientane kjem fyrst og fremst frå Helse Fonna-området, men det kjem også folk frå heile landet til den etterkvart anerkjente klinikken i Haugesund. Hjemmelaget julepålegg Persesylte Lammerull Sylteflesk Juleskinke + mye mer. Smak våre hjemmelagde salater (Uten tilsetningsstoffer) 4 Starta i 1986 Hudpoliklinikken ved Haugesunds s Revmatismesjukehus vart opna i 1986, eit resultat av kombinasjonen ledige lokaler/ein god ide. Den danske hudlegen Mårten Borup vart tilsett og han vart værande i 22 år; åleine lege på avdelinga. Men så, frå 2008 skaut utviklinga fart. Fleire legar, sjukepleiarar og sekretærar vart tilsett, og når 2010 går over i historia, tel arbeidsstokken 15 personar. Av dei er det to tyske overlegar og to norske assisentlegar. I mai 2011 kjem den tredje tyske hudlegen til Haugesund. Overlege Malte Hübner, som sjølv er tysk, forklarar dette slik: Det er vanskeleg, for ikkje å sei umulig, å få norske spesialistar hit til Haugesund. Dei utdannar seg i Bergen eller Oslo, og er ikkje interesserte i å flytta på seg. Løysinga for oss er at me utdannar våre eigne legar, fortel han. Sjølv har han budd og jobba i Haugesund sidan 2008 og trivst godt, både i byen og på sjukehuset. Haugesund er ein fin, liten by,

5 Tilbodet ved Hudpolklinikken er fyrsteklasses, seier pasient Lasse Skjoldal, som her får behandling av sjukepleiar Marit Nilsen. Ifjor var det over 80 lokale idrettslag, foreninger og almennyttige tiltak som fikk en sjekk med banksjef Knut Grinde Jacobsens underskrift. Lokal, nær og personlig Sykepleierne Marit Nilsen og Tove Austreim Jacobsen sammen med pasient Lasse Skjoldal. Dette er en av lysbehandlingsmaskinene ved hudpoliklinikken. seier han, som då kom frå Stockholm. Der hadde han jobba i halvtanna år. Utdanning og kurs Revmatismesjukehuset har no godkjenning til å ta i mot legar i spesialisering hudsjukdommar for eit år. Dessutan utdannar Revmatismesjukehuset legestudentar i samarbeid med Universitetet i Bergen. - Me jobbar for å utvida utdanningstilbodet til to år. Då har me større sjanse til å få behalda dei etter ferdig utdanning, håpar Hübner. Saman med sine kollegaer har Hübner i år også arrangert operasjonskurs for andre hudlegar. Me hadde 14 legar frå heile landet her i to dagar og underviste dei i avanserte hudkirurgiske teknikkar, mellom anna Mohs-kirurgi, ein spesiell teknikk som me nyttar på kreftpasientar for å sikra at all kreften vert fjerna. Me er dei einaste i Noreg som utfører slike operasjonar, og pasientane kjem frå heile landet. Det gjorde også deltakarane på kurset, som var fullbooka på kort tid. På grunn av stor interesse har me planar om nytt kurs til våren, seier overlegen og fortel at kursdeltakarane fekk praktisk opplæring på svinehovud. Det var ein stor suksess, smiler han, som også opplever at Rikshospitalet er interessert i kunnskap frå Haugesund. Mange pasientgrupper Hudpolikklinikken utreiar og behandlar alle hudsjukdommer, det vil sei endringar i huda sine funksjonar; til dømes ulike former eksem. Mange av pasientane har medfødd, tørr problemhud frå barndommen og omskuleringsbehov i vaksen alder. Til hudsjukdommane høyrer også problem med talgkjertlar, hår og negler. I tillegg til eigentlege hudsjukdommar vil mange sjukdommar føra med seg hudproblem som delsymptomer, på same måte som mange legemidlar kan ha biverknader i huden. Mange eldre får både eksem og sår på leggene. Hudpoliklinikken har eigen såreinhet for denne pasientgruppa. Ein eigen lysavdeling gjev UVlysbehandlingar to til fire gonger i veka. Ein viktig del av hudpoliklinikken sitt arbeid dreiar seg om tidleg diagnostikk og behandling av hudkreft, ved kirurgi eller fotokjemoterapeutisk behandling. Digital lupefotografering auka tryggleiken. 20 til 30 kreftpasientar får behandling kvar veke. Kjønnssjukdommar inngår også i klinikken sitt ansvarsområde, og utgjer no ein aukande del av verksemda. Med så stort spekter har me lange ventelister, men me håpar å få redusert desse etter kvart som me aukar kvaliteten og kapasiteten. Me prøver å innføra nye behandlingsmetodar, også for å fremja fagmiljøet, både her i Haugesund og i heile Noreg. Pasientane må ha skriftleg rekvisisjon frå fastlege for å få time på klinikken, og dei blir vurderte for prioritering etter gjeldande retningslinjer. Hudpoliklinikken har ikkje sengepostar, og tar difor berre i mot dagpasientar. Opningstidene er frå klokka 0800 til kl 1515 alle dagar, unnateke onsdag. Då er det langdag, ope til kl Avdelinga er stengt laurdag og søndag. Optimisme Hudpoliklinikken sitt hovudmål er å skapa eit betre og meir effektivt behandlingstilbod for pasientane og for primærlegane som viser pasientar til klinikken. Alvorleg hudsjuke pasientar skal i størst mulig grad unngå å reisa til klinikkane i Bergen og Stavanger, sidan me her i Haugesund no har mulighet til å ta hand om alle hudsjukdommar frå psoriasis og eksem til kreft og immunsjukdommar, seier Hübner. Det nye og utvida behandlingstilbodet omfattar no så vel spesifikk allergibehandling av mulitallergikarar, behandling av vanskeleg psoriasis med biologiske medisiner, som laserbehandling av pigmentforstyrrelser og blodkar med vårt nye lasersystem, som vart kjøpt inn hausten Alle desse oppgåvene blir løyste med stor innsatsvilje, noko som er ein grunnleggjande forutsetning for Hudpoliklinikken sin gode drift. Me ser framover og er sikre på at klinikken har spanande og utfordrande år føre seg, seier avdelingsoverlegen optimistisk. Her er god hjelp å få Lasse Skjoldal er ein av Hudpoliklinikken sine pasientar og han finn mest ikkje ord når han skal fortelja om den flotte behandlinga han får. Eg har hatt psoriasis i årevis, det går opp og ned. No er eg i gang med den tredje omgangen med lysbehandling i løpet av ein fireårs-periode, det er den beste måten å halde det i sjakk på, seier han og skryt over dei flinke folka som jobbar på klinikken. Dei er dyktige og oppdaterte og så er dei veldig hyggelege og hjelpsomme. Eg set umåteleg stor pris på at me har dette tilbodet her heima i Haugesund, slik at me slepp å reka land og strand rundt for å få behandling. Som ein bonus slår lysbehandlinga ut på pigmentet i huden, difor har eg også fått ein flott sydenfarge, ler Lasse. Som Folkets Gave meddelte i siste nummer er Haugesund Sparebank en av de store aktørene som har stått bak innsamlingsaksjonen vår siden oppstart. I august ifjor fikk Folkets Gave overrakt en sjekk på hele kroner fra Haugesund Sparebank og dessuten støtter banken oss med mindre sponsorbeløp når vi skulle trenge det. -Sponsorvirksomheten i distriktet er et viktig kommersielt virkemiddel for å fremme bankens visjon, forretningsidé og forretningsmessige mål og strategier, sier adm banksjef Knut Grinde Jacobsen i Haugesund Sparebank. - Fordelingen av sponsormidlene går vanligvis etter nøkkelen 50 prosent til idrett, 33 prosent til musikk, teater, film og øvrig kultur, mens 17 prosent går til ideelle organisasjoner og samarbeidspartnere. I 2009 passerte sponsoravtalene våre 6 millioner kroner og i 2010 regner vi med at dette beløpet blir øket med 15 prosent, mens støtten til almennyttige formål antas å bli på nivå med Dette besluttes i forstanderskapet. Banken gir også en del priser i løpet av året, blant annet under Kulturnatt, byggskikkspris i Vindafjord og utdeling under bankens årlige sponsortreff. -Har banken vært rammet av finanskrisen? -Vi har drevet som vanlig og har holdt budsjettene våre. En av våre forretningsideer er at banken skal drive etter sunne prinsipper, til beste for kundene og lokalsamfunnet. Og innsamlingsaksjonen til Folkets gave er en aksjon vi finner det naturlig å støtte. Folkets Gave er en sak som angår oss alle. Det er et svært positivt tiltak. Det er klart vi ser på hvilke ringvirkninger det blir for banken. Det som omfattes som positivt for lokalsamfunnet, kan bli positivt for oss, sier sparebanksjefen, som sammen med sine medarbeidere, fordelt på 9 kontorer på Haugalandet, støtter opp under bankens visjon om å være lokal, nær og personlig. Av Kjell A. Johannessen 5

6 Billedkunstneren Roald Tellnes: Slå vern om revmatismesykehuset -Vi bør alle støtte opp om våre lokale sykehus. De representerer intelligensarbeidsplasser, som har stor betydning for å holde folk i arbeid lengst mulig, sier billedkunstner Roald Tellnes (64) fra Karmøy til Folkets Gave. Av Kjell A. Johannessen Tellnes har nylig donert trykket Glød til Folkets Gave. Det er trykket opp i 300 eksemplarer og med en antatt verdi av kroner per eksemplar, vil det bety 1,8 millioner kroner til formålet. -Motivet er en kvinneskikkelse som gløder (for saken) i et astralt (tenkt) landskap. I den omstruktureringsprosessen som våre sykehus er inne i ser det ut til å gå mot mer og mer spesialiserte sykehus. Haugesund Revmatismesykehus har stor ekspertise og kompetanse på sitt område og har et godt omdømme her i distriktet og Vestlandet for øvrig -Når sykehuset nå står foran store utvidelser, er det viktig at vi som venner er med å skaffe tilveie utstyr til rehabiliteringsavdelingen. Vi må ikke være redde for å slå vern om institusjonen, sier Roald Tellnes som absolutt ikke står tilbake å vise sin glød for prosjektet. -Nylig hadde du en utstilling i Altea i Spania. Hvilke planer har du nå framover? -Det er et godt spørsmål ettersom jeg har mistanke om at NAV vil at jeg skal førtidspensjonere meg fra januar av. For det første synes jeg det er altfor tidlig i mitt aktive liv, og for det andre har jeg ennå mange planer som ikke er realisert. Eksempelvis har jeg de siste fem årene hatt planer om utstilling i Galleri S utenfor Molde, noe det ser ut for at det er åpent for Trykket Glød er et v kunstverkene til Roald Tellnes som kan gi midler i innsamlingsaksjonen. Foto: Arne Andreassen. med det første. Dessuten har billedkunstneren Omar Alic fra Bosnia nå bosatt i Haugesund og Harald Antonsen fra Kopervik, lenge hatt planer om en utstilling i Sarajevo, noe som sannsynligvis blir aktuelt i løpet av våren, sier Roald Tellnes. 6

7 reklamebyrå Vi bryr oss Selvfølgelig bryr vi oss! Haugesundsdistriktet er vårt primærområde og vi er avhengig av et godt helsetilbud. Vi støtter ombyggingen av Haugesund s Revmatismesykehus AS Kulturbanken Vi er en lokal bank som er med på nyskapning og utvikling på Haugalandet. Haugesund Sparebank er med som støttespiller for de aller fleste. Vi vil med dette ønske Haugesund s Revmatismesykehus lykke til med ombyggingen og det nye rehabiliteringssenteret. Haugesund Sparebank er stolte av å ha mange av dere som samarbeidspartnere og kunder! Vi er tilstede Bankens motto om å være lokal, nær og personlig ønsker vi å vise distriktets befolkning, - ta derfor kontakt med oss i et av våre kontorer så vil vi fortelle deg mer om fordelene med å være kunde hos oss! Kontakt oss Du kan kontakte oss på telefon eller via e-post til På vår hjemmeside holder vi deg orientert om våre priser og hva som er aktuelt i banken til enhver tid: Haugesund Sentrum Amanda Storsenter Gard Senter Bømlo Sandeid Skjold - Vikedal/Imsland - Ølen - Tysvær 7

8 Torleiv Tveit fra Sveio gløder for Folkets Gave: Ingeniør med Fotografen Torleiv Tveit fra Sveio er en av kunstnerne som er begynt å gløde for Folkets Gaveaksjonen. Av Kjell A. Johannessen - For vel en måned siden fant jeg en kveldstime et motiv som jeg foreviget.bildet har jeg kalt Sein kveld ved stranda og avspeiler gløden på himmelen som blir gjengitt i den våte sanden. Dette fotoet, som det er 30 eksemplarer av, er gitt til Folkets Gave-komiteen som vil gi det videre til givere eller selge dem til inntekt for saken, sier han. Hobby i over 50 år -Egentlig har jeg aldri levd av fotoyrket, men siden 1950-tallet har foto likevel vært en del av mitt liv, sier den pensjonerte maskiningeniøren Torleiv Tveit (72), opprinnelig fra Bjoa, til Folkets Gave Det var allerede i tiden da Tveit tok sin ingeniørutdannelse i Sverige at han havnet i fotomiljøet i vårt naboland. Her ble han venner med to av Sveriges aller beste fotografer og det inspirerte Tveit til å bruke svært mye av sin fritid til selv å fotgrafere. Brøyt og Vegvesenet Ingeniøryrket førte han først til Jæren og Brdr. Søyland senere Brøyt i 1963 hvor han jobbet på konstruksjons- og utviklingssiden, men i 1981 bestemte han seg for å flytte til Haugesund hvor han begynte som verksmester for Vegvesenets verksteder i Haugesund og på Sand. Samtidig kjøpte han hus og bosatte seg noen steinkast fra Vigdarvatnet i Sveio. -I tillegg til verksmesterjobben drev jeg med innsamling og restaurering av utstyr og maskiner som skulle på Vegvesenets museum i Stavanger. Nå er dette museumet flyttet til Dirdal, forteller Tveit, som pensjonerte seg for ti år siden. Likeverdig kunstform Men fotoapparatet la Tveit aldri på hylla. Tvertom hadde han det med seg overalt hvor han dro og på 60- og 70-tallet deltok han ivrig i foto-konkurranser og utstillinger i inn- og utland. Han er en av de få norske fotografene som har oppnådd internasjonale ærestitler som AFIAP Fotografen Torleiv Tveit er stadig på farten med kameraet sitt. Her har han foreviget en skarv i Mannavatnet like ved Sveio sentrum. Et nokså uvanlig syn, i følge Tveit. Foto: Svein Olav Hansen. og senere EFIAP. Han har også tilsvarende norske ærestitler fra Norsk Selskap for Fotografi: ANSSF og ENSSF. -Jeg følte at jeg måtte være med å hjelpe fotografiet fram som likeverdig kunstform, som eksempel maleri og skulptur. -Hva er spesielt med dine fotos? -Jeg er en gammel svart/hvittfotograf, men tar gjerne fargebilder i bruk når det passer. Jeg er vel det som kalles naturfotograf, men er spesielt opptatt av å skape innhold i bildet. Eksempelvis hører en fugl eller et dyr naturlig inn i landskapet, sier Tveit. Aktiv herremann I 2005 ga Tveit ut boka Bergtatt av landet på Kulturhusets Forlag i Stavanger. I tillegg til fotoene til Tveit, inneholdt boka flere dikt av forfatteren Olav H. Hauge. Han har også hatt bilder i mange bøker og tidsskrifter, inn- og utenlands. Eller har Tveit hatt mange utsmykkingsoppdrag for bedrifter, skoler og institusjoner. Han er innkjøpt av blant andre StatoilHydro, Stavanger bibliotek, Time kommune, Hå kommune, Klepp kommune, Sveio kommune, Bryne Kunstforening, Karmøy Kunstforning og mange bedriftskunstforeninger samt private. Moster Amfi neste Som nevnt har Torleiv Tveit gjennom mange ti-år deltatt på utstillinger, men siden han pensjonerte seg holder hans seg stort sett innenlands. Undertegnede fikk imidlertid se en utstilling han hadde på Reuma-Sol i Alfaz del Pi på Costa Blanca i vår. Der hadde han utstilling sammen med maleren Roald Tellnes fra Karmøy og de fikk gode kritikker. I Haugesund har Torleiv Tveit blant annet hatt utstilling i Galleri Hantho i 2000 og 2007 og en del av hans bilder er for salg hos Dahls Rammeservice i Strandgata. Han har også hatt tre utstillinger på Ryvarden Kunstfyr. På Etnemarknaden var han gjesteutstiller i 2003, på Sveiomarknaden var han det samme i 2005 og på Karmøy var han Vikingfestivalutstiller i Han har hatt bilder som er antatt på Vestlandsutstillingen. -Har du nye utstillinger på gang? -Jeg er nettopp ferdig med en utstilling i Hiskholmen Galleri på Bømlo. Her har jeg hatt to utstillinger før. I august ble det en utstilling på Moster Amfi i forbindelse med Kystsogedagene. Det er for øvrig tredje gang jeg deltok der, sier Torleiv Tveit, som i høst også var invitert til en fellesutstilling i Brüssel sammen med seks andre fotografer fra Haugalandet i regi av Haugesund Vekst. Dette var en utstilling som hadde tittelen Fjord Impressions og hvor vi fotokunstnere presenterte våre inntrykk av 8

9 d fotodilla Sein kveld på stranda er et foto som Sveiofotografen Torleiv Tveit har donert til Folkets Gave-aksjonen. våre hjemlige trakter i film og fotos, sier Toleiv Tveit, som el- lers har et eget flott fotogalleri på Tveitavegen 294 i Sveio. Det er åpent etter avtale og vanligvis på søndager mellom påske og jul. Adressen her er Direkte til Alicante Dette må være forløsende ord når du skal på tur til og fra Syden. På Vestlandets lavprisflyplass Haugesund Lufthavn, Helgenes står Ryanairflyene klar til å frakte deg av gårde tre ganger i uka til Alicante og vice versa. -Under slagordet Ferie-Helse-Velvære tilbyr vi direkteavganger fra Haugesund med Ryanair til Alicante hver tirsdag, torsdag og lørdag, sier Aanen Torvestad i Haugesund Travel AS og Ryanair Service Desk til Karmsund. -Det er flytypen Boeing med plass til 189 passasjerer som flyr på denne strekningen. Turen Haugesund Alicante tar tre timer og tre kvarter og buss/drosjeturen fram til eksempelvis helsesenteret Reuma-Sol tar 50 minutter fra flyplassen. -Hvilket transportmiddel anbefaler dere fram til Haugesund Lufthavn? -Det beste og billigste tilbudet er Kystbussen fra Bergen eller Stavanger som korresponderer med flybussen på Flotmyr i Haugesund. -Hvor mye koster disse helseog velværeturene? -For én ukes overnattinger i området rundt Reuma-Sol vil det koste fra kroner. Flyturen kommer i tillegg og her veksler prisene etter årstidene, sier Aanen Torvestad. HSH har et bredt og godt etter- og videreutdanningstilbud innen helsefag Arbeidslivets kompetansepartner AOF Haugaland har et omfattende utvalg av kurs- og utdanningstilbud. Mange av dem tilbys jevnlig som åpne kurs, andre arrangeres stort sett på oppdrag fra bedrifter og organisasjoner. Vinterens kurs- og utdanningstilbud er nå klart. Gå inn på våre hjemmesider eller ta kontakt med en av våre studiekonsulenter for nærmere informasjon. Vi ønsker tidligere og nye deltakere velkommen til vårt helt nye kurssenter i DreierGaarden, Haraldsgt. 190, som åpner 3. januar. Se for mer informasjon Tlf , e-post: AOF Haugaland Tlf: e-post: 9

10 COOP Haugaland en viktig støttespiller COOP Haugaland, med sine 42,000 medlemmer i området fra Stord og Bømlo i nord, Odda og Sauda i øst og Skudeneshavn i sør, er opp gjennom årene blitt en viktig støttespiller for en rekke lag, foreninger og institusjoner i byen og distriktet. for. På vegne av våre medlemmer vil jeg gjerne si at vi støtter det gode formålet fullt ut, sier Trygve Vikse. K. A. J. - Også Folkets Gave har inngått en sponsoravtale med oss, sier viseadministrerende direktør Trygve Vikse i COOP Haugaland. -Det er viktig for oss å være en vesentlig bidragsyter når det skjer ting i regionen og spesielt vil vi være med i den innsamlingsaksjonen Folkets Gave står Viseadministrerende direktør Trygve Vikse i COOP Haugaland. Foto: Arne Andreassen. Cristina i butikken Under et Reuma-Sol-opphold på Costa Blanca kan du ikke unngå å treffe Cristina Garcia (36) i butikken. Hun er opprinnelig fra Barcelona, men ettersom hun har vært gift med haugesunderen Frode Stensen de siste femten årene og har i hele 11 år vært bosatt i Haugesundsområdet, snakker hun like godt norsk som en ektefødt nordmann, -Det første året bodde vi i Gardsvikvegen nord i Haugesund, før vi flyttet til Austmannablokkene hvor vi bodde i fem år. Deretter gikk turen til Karmøy hvor vi bodde fem år på Torvastad. For tre år siden fikk jeg jobb som aktivitør på Reuma-Sol, og nå er jeg butikksjef på senteret, sier Cristina. Mannen Frode jobber offshore på Statoil i Nordsjøen og sammen med ungene en gutt på 14, en jente på 11 og minstejenta på 8 - har de kjøpt seg i enebolig i Alfaz del Pi. -Går ungene i norsk eller spansk skole? -Vi har valgt å la dem gå i spansk skole. Det eneste aberet med det er at skolen har halvannen times siesta midt på dagen og da må de hentes. Det har vi ennå ikke helt vent oss til. Barna kan få middag på skolen i denne siestatiden, men det er nokså dyrt. Da må vi betale 4,50 Euro for hver av dem per dag, 5 dager i uka. Imidlertid er det hjelpeordninger vi kan søke på, og da kan det bli billigere, forteller Cristina Garcia, som forteller at Frode henter og bringer ungene i siestatiden når han har fridager fra virksomheten i Nordsjøen. Reuma-Sol Senter - en opplevelse for alle Avslappende ferie ved solfylte middelhavet, trening, rehabilitering, store muligheter i variert fjellterreng. Er dette noe du er på utkikk etter så er Reuma-Sol stedet for deg. Reuma-Sol er et komeplett trening- og feriesenter som ligger på Spanias Costa Blanca og kan blant annet tilby: - hotell og leiligheter - 24 t bemannet resepsjon - fysioterapitjeneste - akuttsykepleietjeneste - gode treningsfasiliteter - oppvarmede bassenger - restaurant med norske og spanske spesialiteter - sosiale aktiviteter og utflukter til severdigheter, blant annet vingårder - frisør - massasje, hud- og fotpleie Reuma-Sol Senter C/ Falguera 2, Urb. Foya Blanca, ES Alfaz del Pi, Alicante Tlf: ER GRUPPE- TUREN FOR 2011 PÅ PLASS?»» BLÅTURER»» TURER I INN OG UTLAND»» TEMATURER»» BUSS-FLY-CRUISE etc. Vi skreddersyr reisen/opplegget som blir en minneverdig opplevelse for gruppen. Kontakt oss for forslag Møllervn. 28, (tidl. Røthingbygget) 5525 Haugesund Tlf , 10

11 Diamanter vår spesialitet! Haraldsgaten Haugesund - Tlf

12 Ingeborg Wennerberg i HSR-resepsjonen: Har trivs på jobben fra første stund GARANTERT sterkere rygg Ingeborg Wennerberg (65) har vært ansatt ved sykehuset siden 1986, først en tid på økonomikontoret før hun begynte i resepsjonen. Foto: Arne Andreassen En av de hyggelig resepsjonsdamene du helt sikkert møter når du ankommer Haugesund s Revmatismesykehus (HSR), er Ingeborg Wennerberg (65). Hun har vært ansatt ved sykehuset siden 1986, først en tid på økonomikontoret før hun begynte i resepsjonen. Likevel gikk det flere år før hun ble fast ansatt, forteller hun. Prøv den nye Back App Mobil. Prøv den nye Back App Mobil. Kontakt oss for gratis demo. Kontakt oss for gratis demo. Smedasundet 49, 5528 Haugesund Telefon Mer enn 30 år i bransjen Av Kjell A. Johannesen -Før mitt engasjement ved HSR hadde jeg vært hjemmeværende sjømannskone, men selv om det var en annen hverdag den gang uten data og andre moderne hjelpemidler - trivdes jeg fra første stund. Jeg måtte ta mot pasientene, skrive dem inn på lister og følge med hvor på huset de ble forlagt, henvise pårørende eller andre besøkende til de rette avdelingene, passe sentralbordet, skrive regninger, formidle telefonbeskjeder o.s.v. -Nå i dataalderen er alt mye enklere, men arbeidsområdet er omtrent det samme som før sier Ingeborg. I dag har hun en 80 prosents stilling i resepsjonen. -Det er et trivelig sted å jobbe. Det skjer noe hele tiden. Det kommer nye og gamle pasienter, og når den siste kategorien ankommer blir det ofte en liten radl om hva som har skjedd siden sist. -Har du tenkt å førtidspensjonere deg? -Jeg er frisk og rørlig ennå og kommer nok til å stå på til jeg går av med pensjon om et par år eller så, sier Ingeborg Wennerberg som bor på Torvastad vest og kjører egen bil fra og til jobben. 12

13 g e d : l ti hilsen: Er du medlem? I år utbetalte vi over 26,7 millioner i kjøpe utbytte til våre medlemmer / medeiere på Haugalandet. Er du ikke medlem i Coop, men ønsker å bli det, meld deg inn på er du ikke på nettet: 1. Fyll ut innmeldingsskjemaet som du får i din butikk 2. Lever det ferdig utfylte skjemaet i din Coop-butikk 3. Betal ansvarsinnskuddet på 300 kroner (Dette er et engangsbeløp. Beløpet får du tilbake hvis du melder deg ut). Du får 2% kjøpeutbytte i alle våre butikker på Haugalandet: reklamebyrå 13

14 w Behov for rehabilitering? Illustrasjonen er tegnet av Bjørn M TofT For mange år siden, før tekniske hjelpemidler inntok byggeplassene, var det en gang en murer som skulle utføre noe reparasjon på en murgavl. Han var sikkert bedre murer enn å ha kunnskap om det mest elementære innen regnekunsten. All teglstein og mørtel ble heist opp med bruk av en kasteblokk og et langt tau. Men etter at jobben var gjort viste det seg at det var mye teglstein til overs. Han gjorde tauet fast nede, klatret opp og fylte steinen oppi en tredunk. Vel nede igjen løste han tauet for så å låre steinen ned. Det var bare det at dunken med stein var mye tyngre enn mureren og halvveis nede møttes dunk og murer ettersom mannen var redd for å slippe taket i tauet. I sammenstøtet fikk mannen venstre skulder ut av ledd og den venstre hofta fikk også en kraftig smell, men slapp han taket? - ikke denne karen. Da dunken nådde bakken gikk bunnen ut mens mannen fikk begge hendene klemt i blokka og to fingre på hver hånd fikk brudd og klemskader, men han hadde fremdeles tak i tauet. Plutselig ble situasjonen snudd på hodet, mannen var nå mye tyngre enn den tomme dunken og resultatet på halvveien ble at mannen fikk knust høyre ankelen og det venstre kneet, men Lasse - tidligere murer, men ikke karen det handlet om i historien over! han holdt ut. Da han så igjen nådde bakken brakk han lårhalsen på høyre side og brakk den venstre foten på to plasser. Da slapp han taket i tauet og den tomme dunken raste ned og traff mannen i hodet og den høyre skulderen. Resultatet var at han fikk en kraftig hjernerystelse, brukket nese og brukket kravebein. Så svimte han av og våknet på sykehuset for å bli lappet sammen. Ettersom det var liten tilgang på rehabiliterings tilbud den gangen, ble karen aldri i stand til å fortsette arbeidet som murer. Historien forteller at mannen livnærte seg som skredder resten av livet uten fare for liv og helse som i den forrige jobben. Operasjoner og trafikk- arbeidsulykker skjer den dag i dag så behovet for hjelp og rehabilitering er ikke mindre nå til dags. «Det gule huset i Haugesund» Har du en spesiell drøm? Opprett drømmekonto hos oss. Tlf: Eg hadde observert bygningen lenge før eg kom på innsida av han. Det er med hus som med mennesker: Det tek si tid å bli kjend og endå meir tid for å notere særtrekk finne vegen inn til det innerste rommet. Dei gamle hadde gikt. Og gikta beit aller verst i samarbeid med nye lavtrykk. Dette folkelege og lite nyanserte ordet er skifta ut med andre og fagleg meir korrekt namn i våre dagar. Men namnet skjemmer ingen. Mennesker med revmatiske plager har i hovudsak eit mål: Å bli betre, bli frisk, få delta med kraft og iver. Eg hadde høyrt om gikt, men aldri kjent plagene. Men så som lyn frå klår himmel, eller kanskje var det vibrasjonane frå motorsaga så sat eg i kjeften til det gnagande udyret. Og då fekk eg sjå, studere og erfare det gule huset frå innsida. Alt var stille, men effektivt. Damene i resepsjonen, dei som skapte den gode og reine lukta, legane som såg og prøvde seg fram frå ledd til ledd og alle som orienterte, ga råd og opplyste i gym. salen eller i bassenget hadde eit lysande mål: Friske mennesker! Dag etter dag trudde eg at dette er rare greier. Er dette norsk helsevesen? Så nesten umerkbart virka medisinen. Gymnastikk og symjing ga resultat og kroppen nytte dagane frå frukost til sengetid. Det stille og solide systemet hadde i seg både retning og helse. Tre veker seinare var eg heime og skulle leve i samsvar med gode råd frå HSR eller det gule huset. Dette er mange år sidan. Eg fungerar og manipulerar plagene med retningsråd frå HSR, eller oppsøker medisinfolket ved sykehuset for påfyll både av råd og trøst. Er så mine kontakttrådar inn til DET GULE HUSET I HAUGESUND berre av sporadisk karakter? Nei! Folkets Gave både fangar og engasjerar. Håkon Randal 14

15 Vi støtter Folkets Gave Førre Haugesund & Karmøy Revmatikerforening Håvåsen Lindås Revmatikerlag Minnegave Randi Sæther Nasjonalt Helselag Torvastad Norges Fibromyalgi Forbund Haugesund Norheim Norsk Pensjonistforening, Haugesund NRF Rogaland Oftedal Radøy Revmatikerlag Sandnes og Jæren RF Skåre Minnegave Irene Sørhaug, Skåredalen Solvang Stangeland Stord Revmatikerlag Sunnhordland Senioruniversitet Sveio Krets Helselag Sør-Rogaland Bechterevforening Tuastad Tysvær Revmatikerforening Tysvær Ullensvang Revmatikerlag Vaksdal Revmatikerlag Vedavåg 15

16 Utgiver: Stiftelsen Folkets Gave Karmsundgata 143, 5528 Haugesund, tlf Org.nr Returadresse: Folkets Gave P.b Haugesund Støtt folkets gave på forskjellige måter Har du tenkt tanken på å støtte Folkets Gave? Nå har du muligheten! Nok et år går mot slutten og vi haster alle av gårde i en travel hverdag og gjør juleinnkjøp. Gaver i alle varianter har vi i tankene, ingen skal gjemmes, ei heller glemmes! Har du vurdert å støtte Folkets Gave og arbeidet med å skaffe Haugesund s Revmatismesykehus det beste av utstyr og inventar? Målet er å hjelpe til for å gjøre sykehuset til landets beste på rehabilitering. Det kommer ikke av seg selv, faktum er at befolkningen viser sterk givervilje, spesielt brukerne av sykehuset og dets tilbud. Ikke nok med det, det er faktisk mulig å få skattefradrag for en slik gave. Noe å ta med seg nå når året går mot slutten. Som Folkets Gave venn vil du som giver motta et kunstverk laget av Roald Telnes eller Torleiv Tveit. Det er vår måte å si tusen takk på. Noe for deg? Les mer nedenfor om Folkets Gave venn og bli en del av gaven til Haugesund s Revmatismesykehus frem mot Minnegaver - i stedet for blomster En minnegave er et godt alternativ til blomster. I stedet for blomster, kan et medmenneske æres med en pengegave til et godt formål. Denne minnegaven vil spre glede og takknemlighet i lang tid. Hvert eneste bidrag til Stiftelsen Folkets Gave brukes til å bedre tilbudene til landets revmatikere og formålet til Stiftelsen Folkets Gave. Det er enkelt å gi en minnegave De pårørende kan gjennom dødsannonsen oppfordre til at man gir en gave til Stiftelsen Folkets Gave istedenfor blomster. Like kjært som blomster er en gave til Stiftelsen Folkets Gave Bankgironummer : Husk at det er viktig å merke giroen med avdødes navn og pårørendes navn og adresse. Bruk gjerne nettbank. Skattefradrag! Alle som gir 500 kroner eller mer kan få fradrag på skatten for sine gaver. NRF må da sende beskjed til skattemyndighetene sammen med ditt personnummer. Vi ordner alt det praktiske så sant vi har fått personnummeret ditt! Norsk Revmatikerforbund behandler alle personlige opplysninger fortrolig. Opplysninger som du gir vil ikke bli gitt videre til tredjepart. Du kan også støtte oss gjennom bankgiro: Folkets Gave, Pb. 2175, 5504 Haugesund Kontonummer velkommen som FG-VENN! Folkets Gave til HSR mot 2057 BLI PERSONLIG SPONSOR FÅ SKATTEFRADRAG! STIFTELSEN FOLKETS GAVE Organisasjonsnummer: Du kan tegne deg som VENN på tre nivåer: * VENNER av FolkEtS GaVE - Privatpersoner * DIaMaNt - VENN - DIaMaNt BlaNkEt kr ,00 - to kunstverk - Med kunstverk fra Roald tellnes. - Med kunstverk fra Torleiv Tveit. * PlatINa- VENN - PlatINa BlaNkEtt kr 6.000,00 - Med kunstverk fra Roald tellnes. * GUll-VENN - GUll BlaNkEtt kr 600,00 Med rett til skattefradrag 28% Eller avtale om fast beløp pr måned nok 50,00,- Her kan du får opptil kr 3.360,- i skattefradrag og hele beløpet tilkommer Folkets Gave Ring: eller send mail.: for nærmere info. FolkEtS GaVE kontonummer Velkommen som FG-VENN! Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge ett lag eller én forening som du ønsker å støtte din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i STIFTELSEN FOLKETS GAVE. Ved spill hos Norsk Tipping vil 5% av innsatsen gå direkte til ditt lag eller forening. Merk at Grasrotandelen ikke på noen måte går ut over innsatsen eller premien din du blir ikke belastet noe for å være grasrotgiver. Du trenger Norsk Tipping spillerkort for å knytte deg til Grasrotandelen. Spillerkort får du kjøpt hos kommisjonær, eller du kan bestille på Vi oppfordrer deg til å knytte deg til ordningen allerede i dag, og du gjør det på følgende måter: 1. Hos kommisjonær: Ta med deg strekkoden og ditt spillerkort til en av Norsk Tippings mange kommisjonærer. 2. SMS: GRASROTANDELEN til 2020 (tjenesten er gratis) 3. Internett: grasrotandelen.no eller 4. Norsk Tipping Mobilspill. Mer om Grasrotandelen på Avisa Karmsund

Overlege Ole Andreas Sydnes: En glad pasient. Rehabilitering og helsejazz

Overlege Ole Andreas Sydnes: En glad pasient. Rehabilitering og helsejazz Juni 2010 Informasjonsavis www.folketsgave.no Overlege Ole Andreas Sydnes: - Revmatismesykehuset ble min livsoppgave Du går ikke lenger til behandling - Vi har på en måte lagt om stilen. I dag er det mye

Detaljer

Flotte gaver overlevert

Flotte gaver overlevert Desember 2009 Informasjonsavis www.folketsgave.no Flotte gaver overlevert Hva er Folkets Gave? Folkets Gave er for noen blitt et kjent begrep, for andre totalt ukjent. Det er tid for å fremme de gode tanker

Detaljer

Lar seg ikke knekke. Giverglede. Attende i bassenget. I rute. Les mer om hvordan du kan støtte Folkets Gave på siste side.

Lar seg ikke knekke. Giverglede. Attende i bassenget. I rute. Les mer om hvordan du kan støtte Folkets Gave på siste side. Mars 2012 Informasjonsavis www.folketsgave.no Lar seg ikke knekke Giverglede Haugesund og Karmøy, her representert ved styrerepresentantene Kjell Søreng (t.v.), Inger Mølstre, Bjørg Marit Knutsen, Levin

Detaljer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Polio Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Grande er en av svært få steder i Norge som har avtale om rehabilitering av poliorammede Poliorehabilitering

Detaljer

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217 3-2008 SLAGORDET Side ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 3-2008 - 18. årgang Aktiviteten blomstrer Om jeg var minister Side 4 Humør og uhøytidlighet... Side 12

Detaljer

Kundebladet. Nr. 4 2012. Les bl.a. om: Restaurering av lokal kulturskatt. Arbeidslyst hos Klæbu Industrier. Kvikkleiren bekjempes

Kundebladet. Nr. 4 2012. Les bl.a. om: Restaurering av lokal kulturskatt. Arbeidslyst hos Klæbu Industrier. Kvikkleiren bekjempes Kundebladet Nr. 4 2012 Les bl.a. om: Restaurering av lokal kulturskatt Arbeidslyst hos Klæbu Industrier Kvikkleiren bekjempes Kundebladet Innhold Nr. 4 2012 4 Mange ville ha hjelp til selvhjelp 6 Sats

Detaljer

Bli oppdatert på trafikkregler. Kunnskap og trygghet vil gjøre deg til en enda bedre sjåfør. Treff trivelige folk og en del dine erfaringer som bilist

Bli oppdatert på trafikkregler. Kunnskap og trygghet vil gjøre deg til en enda bedre sjåfør. Treff trivelige folk og en del dine erfaringer som bilist BILFØRER 65 + Bilfører 65+, et samarbeid mellom Autoriserte Trafikkskoler Landsforbund og Statens vegvesen Bli oppdatert på trafikkregler Kunnskap og trygghet vil gjøre deg til en enda bedre sjåfør Treff

Detaljer

bladet Veien videre for Sondre En helt unik arbeidsplass Om unge og fordommer Nr. 1 2011 57. årgang Se side 20 Se side 28 Se side 6

bladet Veien videre for Sondre En helt unik arbeidsplass Om unge og fordommer Nr. 1 2011 57. årgang Se side 20 Se side 28 Se side 6 CP bladet Nr. 1 2011 57. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen En helt unik arbeidsplass Se side 20 Om unge og fordommer Se side 28 Veien videre for Sondre Se side 6 CP bladet N r. 1 2011 57.

Detaljer

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar:

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: mai 2009 5 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: Motorsykkelkræsj i bushen Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2015 - 33. ÅRGANG Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang Treningsrobot gir håp Tiden teller Årsmøte i LFS Leder NYE ERFARINGER... LFS årsmøte 2009, ble avholdt på

Detaljer

NO. 100 MARS 2012 TS-NYTT NR 100! Historiske tilbakeblikk Presentasjon av Kruse Smith Anlegg v/hans Ragnar Uthus Kånå te sjefen

NO. 100 MARS 2012 TS-NYTT NR 100! Historiske tilbakeblikk Presentasjon av Kruse Smith Anlegg v/hans Ragnar Uthus Kånå te sjefen NYTT NO. 100 MARS 2012 TS-NYTT NR 100! Historiske tilbakeblikk Presentasjon av Kruse Smith Anlegg v/hans Ragnar Uthus Kånå te sjefen NO.100 MARS 2012 Redaktørens forum Leder Stangeland Maskin Leder Nordic

Detaljer

FEB/2015. PRIS KR. 100,- hvorav Kr. 50,- til selger TEMA: GLEDE. OLe geir feste + MANGE FLERE

FEB/2015. PRIS KR. 100,- hvorav Kr. 50,- til selger TEMA: GLEDE. OLe geir feste + MANGE FLERE FEB/2015 PRIS KR. 100,- hvorav Kr. 50,- til selger TEMA: GLEDE OLe geir feste + MANGE FLERE Innhold GM KLAR FEBRUAR/2015: GLEDE 6-7 DEN STØRSTE GLEDEN - er å gjøre en forskjell, mener Kristin Kirkhusmo,

Detaljer

Fredrikke. skaffer nye sanitetskvinner. vinnerververen: Stavanger sanitetsforening: Stort engasjement for nærmiljøet. anne-grete strøm-erichsen

Fredrikke. skaffer nye sanitetskvinner. vinnerververen: Stavanger sanitetsforening: Stort engasjement for nærmiljøet. anne-grete strøm-erichsen Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 4 I sept 2010 I 95. årgang møt helse- og omsorgsminister anne-grete strøm-erichsen Stavanger sanitetsforening: Stort engasjement for nærmiljøet vinnerververen:

Detaljer

HELSE. Cellegift med utsikt s10. Det papirløse sykehus s14. Flere skal få hjelp av MARiT s18. 03/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE

HELSE. Cellegift med utsikt s10. Det papirløse sykehus s14. Flere skal få hjelp av MARiT s18. 03/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE HELSE 03/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE Cellegift med utsikt s10 Det papirløse sykehus s14 Flere skal få hjelp av MARiT s18 1. januar 2002 overtok staten ansvaret for alle offentlige norske

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 3-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 3-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 3-2009 - 19. årgang De lærer slagrammede å gå Den gode samtale Rask behandling nytter Leder En sommer er over Vel overstått

Detaljer

mai/2014 PRIS KR. 100,- hvorav Kr. 50,- til selger TEMA: SOLIDARITET

mai/2014 PRIS KR. 100,- hvorav Kr. 50,- til selger TEMA: SOLIDARITET mai/2014 PRIS KR. 100,- hvorav Kr. 50,- til selger TEMA: SOLIDARITET Innhold GM KLAR mai/2014: Solidaritet 6-9 10-13 16-19 22-23 38-39 SIDE INNHOLD 6 Røde Kors 10 Ragnar Thorseth 14 Nasjonal - etelleranna

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE

Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Syk, jeg? Hvordan bedre sykehustilbudet til nyrepasientene Gledelige transplantasjonstall for 1. halvår Årsberetning Stiftelsen

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

EN HJELPENDE HÅND STYRER ENSOMHET ENGASJEMENT SOM MONNER DIN NESTE? NÅR FLASKA RESEPT MOT 6ANNONSE HUSKER DU. Les mer side 10

EN HJELPENDE HÅND STYRER ENSOMHET ENGASJEMENT SOM MONNER DIN NESTE? NÅR FLASKA RESEPT MOT 6ANNONSE HUSKER DU. Les mer side 10 annonseinnstikk UtGitt av MeDiaPLanet EN HJELPENDE HÅND 1.UTGAVE DESEMBER 2007 ENGASJEMENT SOM MONNER Les mer side 5 RESEPT MOT ENSOMHET Les mer side 10 NÅR FLASKA STYRER Les mer side 17 Les mer side 12

Detaljer

Den beste vinterferien starter på Notabene! Årets ryddeaksjon i Hinna! Husk: Vårens nyttigste eventyr Sjakkfeber - side 5 og 18

Den beste vinterferien starter på Notabene! Årets ryddeaksjon i Hinna! Husk: Vårens nyttigste eventyr Sjakkfeber - side 5 og 18 Nr. 1/2014, 24. februar Årets ryddeaksjon i Hinna! Torsdag 24 april rydder alle skolene våre i sine nærmiljøer. 2500 barn plukker boss på dugnad! Vi oppfordrer herved alle huseiere, naboer og sameier til

Detaljer

Nr. 3 2011 26. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS)

Nr. 3 2011 26. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) Polio Nr. 3 2011 26. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) Polio nr.3 2011 Postadresse: Postboks 9217, 0134 Oslo Telefon sentralbord: 24 10 24 00 Ansvarlig redaktør Leder i LFPS

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

2 i 1. etter Hydro. Side 6

2 i 1. etter Hydro. Side 6 2 i 1 Vend om for mer lokalt lesestoff i Vi Bygger Nytt NR.02 APRIL 2010 Ny framtid etter Hydro Prosessen etter nedstengingen av Søderberg-anlegget på Hydro Aluminium Karmøy har gitt mange av de som ble

Detaljer

Den afrikanske trafikken tar like mange liv som malaria

Den afrikanske trafikken tar like mange liv som malaria 31 Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 2-2015 s.4 Den afrikanske trafikken tar like mange liv som malaria Ingen bistand til trafikktiltak i Afrika Norge samarbeider Skreddersydd s.6 med EU s.8

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

brostein bymisjonsmagasinet i bodø nr 1. des. 2009

brostein bymisjonsmagasinet i bodø nr 1. des. 2009 brostein bymisjonsmagasinet i bodø nr 1. des. 2009 Leder En visjon Det var en gang et menneske... det var en gang en by. Om få år vil bladet du holder i være historie. Hvilken fortelling byen vår kan se

Detaljer