Årsrapport 2003 Wilh. Wilhelmsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2003 Wilh. Wilhelmsen"

Transkript

1 Årsrapport 2003 Wilh. Wilhelmsen

2 Alexander Andersen, Assist. Canteen Mngr, WilService, Lysaker, Norway 002. Anne Petterøe, Controller, WW ASA, Lysaker, Norway 003. Wael Dia, Dep. Manager, Operations, Barwil, Alexandria, Egypt 004. Ceasar Gasmen, Bosun, MV Taronga 005. Erik Svanekil, Yield Mngmnt. Global, WWL, Lysaker, Norway 006. Erlend Moe, Project Mngr., BASS, Lysaker, Norway 007. Samah Ismaeil, Acct, Port & Marine Serv., Barwil, Alexandria, Egypt 008. Frank Voldstad, Marine Superintendent, BSM, Lysaker, Norway 009. Geir Pedersen, Consultant/Driver, WilService, Lysaker, Norway 010. Glenn Edvardsen, Project Mngr., Logistics, WW ASA, Lysaker, Norway 011. Hans Borge, Bunker Broker & Trader, Wilhelmsen Bunkers, Lysaker, Norway 012. Thomas, Admin. Assistant, Barber, Kuala Lumpur, Malaysia 013. Harald Knutsen, Sr. Consultant, WilService, Lysaker, Norway 014. Helle Bye, Business Analyst, R & D, WWL, Lysaker, Norway 015. Frank Solnør, Electrician Trainee, MV Taronga 016. Henning Frisak, IT Consultant, WW ASA, Lysaker, Norway 017. Lars Thomas, 3rd Officer, MV Taronga 018. Håvard Hareide, Vice President, BSM, Lysaker, Norway 019. Eduardo Batisla-Ong, Able seaman, MV Taronga 020. Ingrid Lambach, Bunker Broker & Trader, Wilhelmsen Bunkers, Lysaker, Norway 021. Ivar Brynildsen, Claims Mngr., WIS, Lysaker, Norway 022. Tan Mui Chin, IT Executive, WW, Kuala Lumpur, Malaysia 023. Grete Bugge, 2nd Officer, MV Taronga 024. Jørn Even Hansen, Vice President, HR, WWL, Lysaker, Norway 025. Karl Kjeldsen, Yield Management - Tonnage Control, WWL, Lysaker, Norway 026. Abdullah Abed, Dammam Port Office Incharge, Barwil, Dammam, Saudi Arabia 027. Safwat Thabet, Operations Mngr. Barwil, Port Said, Egypt 028. Lars Wilhelmsson, Customer Relations Mngr., BASS, Lysaker, Norway 029. Linda Pettersson, Legal Council, WWL, Lysaker, Norway 030. Marianne Fosaas, Manning Superintendent, BMT, Lysaker, Norway 031. Marthe Romskoug, Insurance Mngr, WIS, Lysaker, Norway 032. Odd Egil Borgen, Yield Mngmnt. Global, WWL, Lysaker, Norway 033. Ove Sætre, Marine Superintendent, BSM, Lysaker, Norway 034. Per Brinchman, Business Dev. & Marketing Mngr, BMC, Lysaker, Norway 035. Winnie Lee, System Analyst, BASS, Kuala Lumpur, Malaysia 036. Tove Røss, Purchaser, BSM, Lysaker, Norway 037. Roland Barayoga, Motorman, MV Taronga 038. Håvard Hedlo, Project Mngr., BMC, Lysaker, Norway 039. Remon Samir, Operations Dept., Barwil, Port Said, Egypt 040. Stig Finstad, Electrician, MV Taronga 041. Terje Iversen, Fleet Mngr., BSM, Lysaker, Norway 042. Reynaldo Emar, Motorman, MV Taronga 043. Per Ola Simensen, CFO, Barwil, Lysaker, Norway 044. Allan Tai, Business Manager, BASS, Kuala Lumpur, Malaysia 045. Sam Hulathduwa, HUB Coord., Barwil, Lysaker, Norway 046. Nevine Marouf, Acct, Port & Marine Serv., Barwil, Alexandria, Egypt 047. Azza El Sarha, S.M, Barwil, Alexandria, Egypt 048. Doreen C. John, Customer Service Executive, Barwil, Singapore 049. Nabil Antar, Operations, Port Office, Barwil, Alexandria, Egypt 050. Solveig Sæther, Marketing Coord., Barwil, Lysaker, Norway 051. Sigrid H. Fodnæss, Mngr. Strategic Planning & Finance, WWL, Lysaker, Norway 052. Idar Wigre, 3rd Engineer, MV Taronga 053. Lian Xu, Financial Acct., WWL, Sydney, Australia 054. Svein Guldteig, General Manager, Operations and SHE, BMC, Lysaker, Norway 055. Severino Colambot, Able seamen, MV Taronga 056. Wenche Foss, Operator - Switchboad & Reception, WilService, Lysaker, Norway

3 FINANSIELL KALENDER Generalforsamling Utdeling av aksjeutbytte JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER Årsrapport Aksjen noteres eks. utbytte Rapport 1. kvartal Rapport 2. kvartal Rapport 3. kvartal INNHOLD Dette er Wilh. Wilhelmsen Rederiets styrende organer Hovedtall Konsern Styrets beretning Regnskap Resultatregnskap Konsern Balanse Konsern Kontantstrømoppstilling Konsern Regnskapsprinsipper Noter til regnskapet Konsern Resultatregnskap Wilh. Wilhelmsen ASA Balanse Wilh. Wilhelmsen ASA Kontantstrømoppstilling Wilh. Wilhelmsen ASA Noter til regnskapet Wilh. Wilhelmsen ASA Konsernsjefen har ordet Fremtidsrettet verdiskapning og strategi Corporate Governance Aksjonærinformasjon Selskapsstruktur Flåteoversikt

4 Tabrani Bin Mohamed, Shipping Ass., Barwil, Singapore 058. Kim Rakkestad, Deck Trainee, MV Taronga 059. Rasha Atef, Sales, Barwil, Alexandria, Egypt 060. Kamal El-Nadoury, Mngr., Liner Coord. & Customer Serv., Barwil, Alexandria, Egypt 061. Jane Krishna, General Manager, Commercial, WWL, Singapore 062. Louis Vaz, Catering Officer, MV Taronga 063. Fernanda Lavos, Liner Dept., Barwil, Lisboa, Portugal 064. Renata O. Grilo, IT Dept., Barwil, Lisboa, Portugal 065. Celerino Tangaro, Able seaman, MV Trinidad 066. Michael Buchanan, General Manager, Barwil, Melbourne, Australia 067. Teresa Lima, Commercial Dept., Barwil, Lisboa, Portugal 068. Shean Mant, Operation Officer, Barwil, Melbourne, Australia 069. Malik Iqbal, Sales Executive, Barwil, Dammam, Saudi Arabia

5 DETTE ER WILH. WILHELMSEN Det er i samspillet mellom våre 13.ooo ansatte at resultatet skapes. Wilh. Wilhelmsen ASAs forretningside er å være en ledende internasjonal leverandør av maritime transporttjenester og tilknyttet servicevirksomhet basert på kompetanse og med fokus på kundens behov. LLC. I det koreanske biltransportselskapet EUKOR har Wilh. Wilhelmsen en eierandel på 40 %. Selskapet er et av verdens største innenfor biltransport og opererer i dag 83 bilskip. konsernets virksomhetsområder ser vi de klart største vekst- og fortjenestemulighetene på de områdene hvor vi først og fremst kan selge maritim kunnskap og kompetanse. Vårt konsern er i dag et av Norges fremste maritime kompetansesentre. Av våre mer enn 13.ooo ansatte arbeider halvparten om bord i over 250 skip. De øvrige er engasjert i arbeid ved over 250 kontorer og på en rekke terminaler i mer enn 60 land. Det er i samspillet mellom disse at våre resultater skapes. Internasjonal linjefart har alltid vært selve fundamentet for selskapet. Wallenius Wilhelmsen Lines, der Wilh. Wilhelmsen og Wallenius Lines eier 50 % hver, er blant verdens største shippinggrupperinger innenfor transport av alle typer rullende last. Selskapet disponerer i dag 60 bilskip og Ro/Ro-skip i et verdensomspennende linjenett. De samme partnerne samarbeider også på lik basis i det amerikanske bil- og Ro/Roselskapet American Roll-on/Roll-off Carriers Disse engasjementene gjør Wallenius Lines og Wilh. Wilhelmsen til verdens største aktører innenfor bil- og Ro/Ro virksomhet. Videre inntar Wilh. Wilhelmsen en ledende posisjon når det gjelder ship management virksomhet og skipsagenturvirksomhet. Disse aktiviteter ivaretas av selskapene Barber International og Barwil Agencies, som begge er blant verdens største innenfor sitt segment. Rederiet har utviklet seg fra å være en tradisjonell rederivirksomhet med fokus på å eie og drive skip til å bli en global leverandør av transport- og logistikktjenester. Fortsatt vil vekten ligge på det maritime, men vi ser ikke nødvendigvis det å eie skip som det sentrale i våre aktiviteter. Innenfor alle deler av Vår hovedutfordring blir å fortsatt utvikle kompetanse til å greie omstillingen fra i hovedsak å være en leverandør av transporttjenester med skip, til å kunne tilby løsninger og organisere transport fra produsent helt frem til kunden. I denne verdikjeden skal vårt konsern være en maritim merkevare og en foretrukket forretningspartner Robert Robards, Manager, TQM, WWL, Woodcliff Lake, USA 071. Susan Mallinson, Manager IT Dev., WWL, Sydney, Australia 072. Jong Hyeong Lee, Superintendent, EUKOR, Seoul, S. Korea 073. Ju Hyun Sun, Acc. Clerk, EUKOR, Seoul, S. Korea 074. Juanito Boncolmo Jr, Fitter, MV Taronga 075. Suzanne Marshall, Contract Mngr., WWL, Sydney, Australia 076. Mohd Suleiman, Shipping Coord., Barwil, Dammam, Saudi Arabia 077. Ji Sook Chae, General Manager, Tonnage Center, EUKOR, Seoul, S. Korea 078. Zorro James Dionisio, Able Seaman, MV Trinidad DETTE ER WILH. WILHELMSEN 2 3

6 K. Sultan Mahmood, Logistic Coord., Barwil, Dammam, Saudi Arabia 080. Essam Eisa Al Mahasna, Shipchandling Coord., Barwil, Dammam, Saudi Arabia 081. Vidar Bjørnevik, Engine Trainee, MV Taronga 082. Gunnar Knudsen Hansen, Commercial Director, Barwil, Lisboa, Portugal 083. Usha Rajan, Sales Coord., Barwil, Dubai, UAE 084. Vincie Moreno, Wiper, MV Trinidad REDERIETS STYRENDE ORGANER STYRET Wilhelm Wilhelmsen (styreleder), Leif T. Løddesøl (nestleder), Odd Rune Austgulen, Helen Juell, Diderik Schnitler, Anders Chr. Stray Ryssdal, Ingar Skaug (varamedlem) Sjur Galtung (varamedlem) SJUR GALTUNG Visekonsernsjef INGAR SKAUG Konsernsjef Konsernstab Finans/Økonomi/Juridisk SJUR GALTUNG Visekonsernsjef Shipping/Strategi/Logistikk ARILD B. IVERSEN Direktør Informasjon/Samfunnskontakt HANS CHR. BANGSMOEN Direktør Wilhelmsen Lines Wilhelmsen Lines Shipowning Wallenius Wilhelmsen Lines (50%) Barber International Barwil Dockwise (21%) EUKOR (40%) ARILD B. IVERSEN Adm. direktør NILS P. DYVIK Adm. direktør SVEIN SØRLIE Adm. direktør BJØRN TØNSBERG Adm. direktør ANDRÈ GOÈDÈE Adm. direktør CARL-JOHAN HAGMAN Adm. direktør REDERISTYRET Wilhelm Wilhelmsen, Arild B. Iversen, Sjur Galtung, Ingar Skaug, Arne B. Normann (ansatte representant), Arne Schaufel (1. varamann), Åse K. Sætre (ansatte representant), Stein Erik Flø (1. varamann) ADMINISTRERENDE DIREKTØR Ingar Skaug REVISOR PricewaterhouseCoopers DA v/ statsautorisert revisor Erling Elsrud

7 HOVEDTALL KONSERN Resultat konsern Brutto omsetning USD mill Primært driftsresultat USD mill Driftsresultat USD mill Resultat etter tilknyttede selskaper USD mill Resultat før skattekostnad USD mill Årsresultat USD mill Balanse konsern Anleggsmidler USD mill Omløpsmidler USD mill Egenkapital USD mill Rentebærende gjeld USD mill Totalkapital USD mill Finansielle hovedtall Kontantstrøm (1) USD mill Likvide midler (2) USD mill Likviditetsgrad (3) 2,1 2,1 2,3 2,8 3,0 Egenkapitalprosent (4) % 40 % 34 % 36 % 34 % 35 % Lønnsomhet Avkastning på sysselsatt kapital (5) % 8,6 % 7,5 % 6,3 % 8,8 % 7,7 % Egenkapitalrentabilitet (6) % 11,7 % 10,6 % 6,1 % 10,6 % 8,4 % Nøkkeltall pr. aksje Resultat pr. aksje (7) USD 2,76 2,26 1,02 1,71 1,28 Utvannet resultat pr. aksje (8) USD 2,76 2,26 1,02 1,71 1,28 Kontantstrøm pr. aksje (9) USD 6,11 5,84 4,41 4,87 3,73 Gjennomsnittlig antall aksjer (10) (hele tusen) Definisjoner 1) Årsresultat justert for endring utsatt skatt, avskrivninger og nedskrivninger. 2) Bankinnskudd, obligasjoner, sertifikater og omløpsaksjer. 3) Omløpsmidler dividert på kortsiktig gjeld. 4) Egenkapital i prosent av totalkapital. 5) Resultat før skattekostnad pluss rentekostnader dividert på gjennomsnittlig egenkapital og rentebærende gjeld. 6) Resultat før skattekostnad fratrukket betalbar skatt dividert på gjennomsnittlig egenkapital. 7) Årsresultat med fradrag for minoritetsinteresser dividert på gjennomsnittlig antall aksjer. 8) Resultat pr. aksje hensyntatt effekt av potensielle ordinære aksjer utestående i perioden. 9) Årsresultat justert for endring utsatt skatt, avskrivninger og nedskrivninger dividert på gjennomsnittlig antall aksjer. 10) Sammenligningstall er omarbeidet for å reflektere at aksjen er splittet i to. HOVEDTALL KONSERN 4 5

8 STYRET I WILH. WILHELMSEN ASA

9 Fra venstre: Anders Chr. Stray Ryssdal, Wilhelm Wilhelmsen, Helen Juell, Leif T. Løddesøl, Odd Rune Austgulen og Diderik Schnitler. STYRET I WILH. WILHELMSEN ASA 6 7

10 STYRETS BERETNING 2003 Konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA (WW) oppnådde et godt økonomisk resultat for Resultatet viste en fremgang fra året før. Samtlige av konsernets virksomhetsområder oppnådde positive resultater. Året har ellers vært preget en betydelig satsing på ny tonnasje for bil- og Ro/Ro-virksomheten og konsernet har inngått kontrakter for bygging av i alt syv skip for Wallenius Wilhelmsen Lines og EUKOR Car Carriers. Konsernet forventer fortsatt stor aktivitet og gode resultater i 2004, resultater som er bedre enn de som ble oppnådd i ÅRSREGNSKAPET I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelse av årsregnskapet. RESULTATREGNSKAPET Konsernet fikk i 2003 et driftsresultat på USD 72 millioner. Året før var resultatet 71 millioner. For nærmere redegjørelse viser vi til omtalen av de enkelte segmenter. Den samlede omsetningen økte betydelig, fra USD 875 millioner i 2002 til USD 966 millioner i Konsernets netto finansposter utgjorde USD 3 millioner mot USD 27 millioner året før. Regnskapet er gjort opp med et resultat før skatt på USD 73 millioner og et årsresultat på USD 66 millioner. De tilsvarende tall for 2002 var henholdsvis USD 57 millioner og USD 54 millioner. KAPITAL OG FINANSFORHOLD WW har gjennom året redusert den langsiktige rentebærende gjeld, inkludert leasing forpliktelser, fra USD 712 millioner til USD 597 millioner. Reduksjonen i gjennomsnittlig utestående gjeld kombinert med et lavere USD rentenivå har redusert rentekostnaden fra USD 27 millioner i 2002 til USD 24 millioner for Ved inngangen av 2003 hadde konsernet rentesikringskontrakter tilsvarende ca. 30 % av utestående langsiktig gjeld. I 2. kvartal inngikk konsernet langsiktige rentesikringskontrakter for ytterligere USD 140 millioner. Som en følge av at det langsiktige USD rentenivå har vært høyere enn det kortsiktige, har denne transaksjonen isolert sett bidratt til å øke årets rentekostnad. Kontraktene ble imidlertid inngått på historisk lave USD rentenivåer, og markedsverdien på de nye kontraktene er positiv USD 2 millioner ved utgangen av året. Sammenlignet med 2002 er rentesikringsgraden fordoblet fra ca 30 % til i overkant av 60 % i Konsernet legger stor vekt på å ha tilgang til flere lånekilder, og er aktiv i det norske sertifikat- og obligasjonsmarked. Gjennom året har aktiviteten i dette markedet bedret seg vesentlig. I 2003 ble konsernet vurdert til å kvalifisere for investment grade rating (BBB-) av en sentral aktør i markedet. Markedets interesse synes å være styrket, og konsernet har relativt god tilgang på denne type finansiering. I tillegg til sertifikater er det utstedt obligasjoner med løpetid på opp til 4 år. Ved årsskiftet utgjør utestående sertifikater og obligasjoner ca. USD 116 millioner. Likvide midler utgjorde USD 256 millioner ved utgangen av I tillegg hadde konsernet USD 126 millioner i utrukne kommitterte kredittlinjer hvorav USD 30 millioner fungerer som "backstop" for eksisterende sertifikatlån. En andel av konsernets likviditet forvaltes gjennom investeringer i aksjer og strukturerte produkter. Nær 50 % av porteføljen er plassert i det norske markedet. Oppgangen i aksjemarkedene bidro til at avkastningen på forvaltningsporteføljen i inneværende år ble USD 11 millioner. Konsernets inntekter og kostnader er hovedsaklig denominert i USD. Ca. 40 % av kostnadene er i andre valutaer, primært EUR, NOK, SEK og JPY, og deler av denne valutaeksponering avdekkes gjennom bruk av sikringsforretninger. I forbindelse med oppkjøpet av EUKOR Car Carriers Inc. har morselskapet avgitt en garanti på USD 15 millioner. Konsernet eide 3,4 % av egne aksjer ved utgangen av året, og administrasjonen har fullmakt til å kjøpe tilbake inntil 10 % av utestående aksjer. LINJE- OG BILSKIPSVIRKSOMHET Også i 2003 ble resultatene fra linjeog bilskipsaktivitetene betydelig bedre enn året før. Driftsresultatet ble USD 90 millioner, opp fra USD 78 millioner i Også årsresultatet økte, fra USD 52 millioner i 2002 til USD 61 millioner i Den positive utviklingen skyldes flere forhold; først og fremst god utnyttelse av kapasiteten på viktige transportstrekninger, operativ effektivisering og en betydelig reduksjon i netto finanskostnader. BILMARKEDET Det globale salget av kjøretøyer økte med 1,8 % til 58 millioner enheter i Bak dette tallet ligger det imidlertid store forskjeller i utvikling mellom de ulike markeder. Bilsalget i Nord-Amerika falt med 1,6 %, til knapt 19,2 millioner enheter, etter nedgang i både USA, Canada og Mexico. Til tross for en liten økning i Storbritannia, Italia og Spania sank bilsalget samlet sett også i Vest- Europa, med 1,3 %. Nedgangen var størst i Frankrike og Tyskland. Også i Sør- og Mellom-Amerika gikk salget av kjøretøyer ned, spesielt i Brasil og Venezuela. Dette ble imidlertid mer enn kompensert gjennom en kraftig økning av bilsalget i Asia, spesielt i Kina og Thailand. I begge land økte salget med omkring 30 %. Kina nådde i 2003 posisjonen som verdens fjerde største bilmarked. Sjøverts transport av nye biler og andre lette kjøretøyer økte med 4 % i 2003, altså vesentlig mer enn økningen av salget. Totalt ble det transportert 8,7 millioner enheter i Også her skjuler imidlertid gjennomsnittsutviklingen store, regionale forskjeller. I tillegg skipes det årlig ca. 2 millioner bruktbiler på verdensbasis. Eksporten fra Japan var totalt sett på omtrent samme nivå som i 2002, opp 0,1 %. Skipningene fra Japan til Europa økte med 19 %, mens den japanske eksporten av kjøretøy til Nord-Amerika falt med 14 %. Den koreanske bilindustrien fortsetter å ta markedsandeler, og økte eksporten med 14 % i Den europeiske eksporten falt med nær 1 %, mens skipningene av nye kjøretøyer fra Nord-Amerika økte med 11 %. HIGH & HEAVY LAST Det skjedde forholdsvis små endringer i markedet for High & Heavy (tung rullende last som f. eks. jordbruksmaskiner, gravemaskiner, busser, lastebiler og lignende) i Etterspørselen lå på omtrent samme nivå som året før, med en samlet økning av de globale skipningene av denne type last på cirka 1,5 %. Spesielt bidro den begynnende globale økonomiske oppgangen i 2. halvår 2003 positivt. Av samme årsak forventes en økning for denne type last i Markedet var svakt i Oceania i Det medførte lavere etterspørsel av H&H-last, spesielt jordbruksmaskiner. Dette bidro til en nedgang av skipningsvolumene fra Europa og Amerika til denne regionen. Dette ble mer enn oppveiet av en økning for skipningene fra Asia, en utvikling som forventes å fortsette i I tillegg har strekningen Europa-Nord-Amerika-Europa også vist en svakt positiv trend.

11 NCC LAST NCC (Non-Containerised Cargo/ statisk last) er et samlebegrep for mange typer last, blant annet papirmasse, papir i ruller, rågummi, stålprodukter, teknologisk avanserte maskiner, turbiner, fabrikkutstyr, jernbanevogner og kraner. Også for denne typen last var det betydelige variasjoner i den globale etterspørselen i 2003, men totalt sett var markedet bedre enn året før. Spesielt var trenden positiv gjennom 2. halvår. Samtidig forsøkte Japan å utligne den negative utviklingen i eksporten til USA gjennom å fokusere på alternative markeder i Europa, Sør- Amerika og Sentral-Asia. Også i Den mexikanske gulf ble det investert betydelig i 2003, spesielt innen avsaltingsanlegg og i oljeog energirelaterte prosjekter. Dette bidro positivt til utviklingen av skipningene fra Europa og Asia. WW har i løpet av året besluttet å tre ut av containertrafikken. KONKURRANSE Det skjedde ingen store forandringer i konkurransesituasjonen innen bilog Ro/Ro-markedet i løpet av Stigende volumer fra Asia til Europa og fortsatt høye volumer fra Europa til Nord-Amerika bidro til at Wallenius Wilhelmsen Lines (WWL) økte sin markedsandel også dette året Brutto omsetning WWL fortsetter å ekspandere innen logistikk, med utvikling av totale logistikkløsninger for viktige bil- og Ro/Ro-kunder. I denne sammenheng er WWLs 40 % eierandel i CAT (Compagnie d Àffreightement et de Transport S.A.) en vesentlig bidragsyter. Det ble i alt levert 17 nye PCC/- PCTC-skip (Pure Car Carrier/Pure Car & Truck Carrier) i Det bragte totalflåten opp til 432 skip. Frem til 2008 er det ca. 100 bilskip i ordre Resultat etter tilknyttede selskaper KUNDER Trafikkområdet Asia - Europa bidro mest til den globale økningen i bilskipninger i En positiv utvikling i salget for enkelte japanske og koreanske bilprodusenter bidro til dette. Rask vekst i bilsalget i Asia ga en kraftig økning i sjøgående biltransport mellom landene i regionen. Kjøretøyindustrien preges fortsatt av kostnadsbesparende tiltak. Nye fabrikker i hurtig voksende markeder øker i betydning, både lokalt og på eksportmarkedet. Utviklingen påvirker også det globale transportmønsteret. Transporten blir mer fragmentert, men de nye fabrikkene bidrar samtidig til å styrke de store, globale transportaktørenes rolle som partnere for den internasjonale kjøretøyindustrien Årsresultat STRUKTUR/FLÅTE/VIRKSOMHET WWs linje- og bilskipsaktiviteter er samlet i de heleide datterselskapene Wilhelmsen Lines Shipowning AS (WLS) og Wilhelmsen Lines AS (WL). I tillegg eier WW ASA 40 % av EUKOR Car Carriers, Korea. De øvrige eiere er Wallenius Lines AB (OW) med 40 % og Hyundai Motor Group med 20 %. Sammen med OW (ca. 50 %) eier WW ca. 50 % av de USA baserte selskapene American Roll-on/Roll-off Carriers LLC (ARC) og American Auto Logistics som begge er engasjert i transport av biler og annet materiell tilhørende militært personell som stasjoneres utenlands, samt i transportoppdrag for amerikanske myndigheter P.K. Abdurrasheed, Operations, Barwil, Dammam, Saudi Arabia 086. Roberto M. Borja, Operations Assist., Barwil, Saudi Arabia 087. Saif Eldin Hassan, Grain Warehouse Coord., Barwil, Dammam, Saudi Arabia 088. Wael Nasef, Operations, Port & Marine Serv,, Barwil, Alexandria, Egypt 089. Pepito Rayco, Motorman, MV Trinidad 090. Rodrigo Dacusin, Messman, MV Taronga 091. Wael Refaat, Ass. S.M, Barwil, Alexandria, Egypt 092. Heba Khedr, Secretary, Barwil, Port Said, Egypt 093. Hatem Hagazy, Auditor, Barwil, Alexandria, Egypt 094. Domingo Oliveros, Electrician, MV Trinidad 095. Fahim, Office Boy, Barwil, Port Said, Egypt 096. Nevine El-Sayed, Secretary, Barwil, Port Said, Egypt 097. Gunnar Johansen, Master, MV Taronga 098. Kamal Mohd Khier, Asst. Customs Clearance Coord., Barwil, Dammam, Saudi Arabia STYRETS BERETNING 8 9

12 WLS og WL disponerer en flåte på 27 bil- og Ro/Ro-skip. Av disse er 14 skip eiet 100 %, åtte er eiet 50 %, og fem leies på langsiktig bareboatcharter. WWs skip drives i hovedsak av Barber Ship Management (BSM). Samtlige opererte godt i 2003, med bare minimale driftsavbrudd. Størstedelen av flåten opereres på langsiktig timecharter av WWL, som eies i fellesskap med OW, Stockholm. Med en samlet flåte på cirka 60 skip er WWL et av verdens største operatørselskap for frakt av biler og rullende last. Selskapet tilbyr også transportert til sammen 2,4 millioner biler, en økning på over 11 % fra året før. Også EUKOR opplevde markedet for tilleggstonnasje som svært stramt. Situasjonen for selskapet forventes imidlertid å bli bedre fra og med midten av inneværende år, med nye avtaler om innchartring av tonnasje. EUKOR opererer cirka 80 skip, av disse er en stor andel på kortsiktige timecharter kontrakter. Dette gir selskapet høy fleksibilitet til å tilpasse tonnasjen til volumsvingningene i markedet. EUKOR har i løpet av 2003 sikret DE VIKTIGSTE HENDELSER I 2003/2004 I løpet av 2003 inngikk WW avtale med Mitsubishi Heavy Industries, Japan om bygging av fire bilskip. Det første blir levert i oktober 2004, de øvrige i Pris pr. skip er cirka USD 50 millioner. Skipene er tenkt beskjeftiget i WWL. I tillegg hadde WW opsjon på ytterligere to skip av samme type hos Mitsubishi. Denne opsjonen ble erklært primo mars I januar 2004 inngikk WW en avtale om levering av ytterligere to bilskip, denne gang fra Hyundai Heavy Industries i Korea. Skipene skal leveres i 2006 og 2007, til en pris i overkant av USD 50 millioner pr. skip. Begge skip vil bli beskjeftiget på langsiktig charter til EUKOR. I februar 2004 inngikk WW en avtale med OW der OW overtar den ene nybyggingskontrakten med Hyundai Heavy Industries. Bilskipet TAKAMINE ble i november 2003 solgt til ARC Inc., USA for USD 40 millioner. Skipet fikk deretter amerikansk flagg og inngår i ARCs flåte i Nord- Atlanteren. Ombyggingsprosjektet for fire Ro/Ro-skip ble avsluttet som planlagt tidlig i Ombygging besto i at en garasje med betydelig bilkapasitet ble bygget på skipenes Brynjar Iversen, Master, MV Trinidad 100. Chelvi Nallu, Shipping Assistant Acct, IAS, Kuala Lumpur, Malaysia 101. Rudy Yee, Vessel Acc. Assistant, IAS, Kuala Lumpur, Malaysia 102. Johanne M. Yusof, Head of Shipping Acc. Group, IAS, Kuala Lumpur, Malaysia 103. Premala Devi, Help Desk Assist., WW, Kuala Lumpur, Malaysia 104. Pablito Dequina Jr., Motorman, MV Trinidad 105. Rakesh Bhargava, Superintendent, BSM, Kuala Lumpur, Malaysia 106. See Lek Choo, Account Executive, IAS, Kuala Lumpur, Malaysia 107. Frank Liang, Manager, BASS, Kuala Lumpur, Malaysia 108. Selvarani, Tea Lady/General Cleaner, WW, Kuala Lumpur, Malaysia 109. Anne Lourdes, HR Executive, Barber, Kuala Lumpur, Malaysia 110. Lamberto Luna, Bosun, MV Trinidad 111. Gordon Hammer, General Manager, South America Trade, WWL, Woodcliff Lake, USA 112. Michael Bank, Financial Syst. Analyst, WWL, Woodcliff Lake, USA 113. Mark Ravi, Manager, BASS, Kuala Lumpur, Malaysia omfattende tjenester utover maritim transport, bl.a. logistikktjenester og landbasert transport. WWL oppnådde et bedre resultat i 2003 enn i Høy kapasitetsutnyttelse i de viktigste fartsområdene var én viktig årsak, sammen med kostnads- og effektiviseringsgevinster. Markedet var gjennom det meste av året preget av god tilgang på last. Dette resulterte i et meget stramt marked for tilleggstonnasje. EUKOR ble etablert i desember 2002, og hadde dermed sitt første hele driftsår i Selskapet oppnådde et resultat som var noe lavere enn forventet. Dette skyldtes først og fremst en syv uker lang streik hos de viktigste kundene Hyundai Motor Company og Kia Motors Corporation, samt høye bunkerskostnader. Utviklingen i transporterte volumer var meget positiv. Det ble seg tilgang til i alt 14 bilskip som alle vil gå på langsiktige certepartier til selskapet. containerdekk. Skipene er beskjeftiget i WWLs jorden-rundt-service. Et tilsvarende ombyggingsprosjekt startet i januar 2004 for ytterligere fem Ro/Ro-skip. Skipene eies av Mark I KS, hvor WWs eierandel er 50 %. Også disse skipene får økt sin bilkapasitet betydelig som følge av ombyggingen. WW har på grunn av ombyggingen av disse skipene besluttet å tre ut av containertrafikken. Fjerningen av vraket av TRICO- LOR, som sank etter kollisjon i Den engelske kanal i desember 2002, har pågått gjennom store deler av Dårlig vær har forsinket deler av operasjonen, men det forventes at hele vraket vil være fjernet i løpet av første halvår Omkostningene for dette arbeidet dekkes av assuranseselskapene.

13 BARWIL Barwil er en av verdens ledende skipsagenturkjeder, og dekker de fleste av verdens viktigste havner. Barwil-gruppen utgjøres av følgende hovedselskaper: - Barwil - Wilhelmsen Bunkers - Abeer Marine Services Samlet årsresultat for 2003 var USD 5,1 millioner. Dette er en klar fremgang i forhold til årsresultatet på USD 2,9 millioner i 2002, men fortsatt er det rom for ytterligere forbedringer. Etter 13 år som Barwils adm. direktør gikk Erik Nes (62) av pr. 30. juni 2003 og ble etterfulgt av Bjørn O. Tønsberg (51). AGENTURVIRKSOMHETEN Barwil er en av verdens fremste leverandører av Port & Marine Services (PMS) og beslektede tjenester til internasjonal skipsfart. I 2003 ble konsentrasjon om kjerneaktivitetene, basert på intern kompetanse erklært som selskapets strategi. Samtidig søker Barwil å avhende eller avvikle virksomheter utenfor kjerneområdene, og denne prosessen fortsetter i Barwil konsentrerer sin virksomhet omkring følgende produktgrupper: 1. Globale produkter, i hovedsak Port & Marine Services. 2. Regionale produkter som spedisjon, linjeagenturer og prosjektlaster og 3. Lokale produkter som er alle aktiviteter knyttet til maritim service. Også i 2003 oppnådde Barwil sterk vekst i aktivitetene innen sin kjernevirksomhet, PMS. Antall skipsanløp steg med 10,3 % sammenlignet med året før, til anløp. Antallet linjeanløp steg enda sterkere, med 22 % til anløp. Økningen ble oppnådd til tross for at totalt antall ansatte gikk svakt ned. Ca ansatte ved årsskiftet 2003/2004 er ca. 100 færre enn året før. Antall land hvor selskapet opererer økte i 2003, idet Canada, Tanzania, Syria og Irak kom til. Dermed var Barwil ved siste årsskifte representert med 225 kontorer i 58 land var preget av omfattende operativ og organisasjonsmessig konsolidering. Nettverket av lokale kontorer ledes av Barwil sentralt og hvert land rapporterer til ett av fire regionsentra. Globale strategier og mål blir fastlagt av konsernledelsen. Barwils hovedkontor i Oslo ble styrket i 2003, spesielt på områdene finans og regnskap, salgs og markedsføring samt IT. Kundeporteføljen følges opp av selskapets salgsorganisasjon, med kontorer i Oslo, London, Port-de- Bouc, Athen, Houston, New York, Singapore, Tokyo og Seoul. Alle salgsfremstøt tilpasses den enkelte kundes spesielle behov. Barwils regionstruktur ble reorganisert i 2003 og antall regioner redusert fra fem til fire: - Region Amerika dekker Nordog Sør-Amerika med regionkontor i New Orleans. - Region Europa dekker Europa med regionkontor i Oslo. - Region Afrika, Midt-Østen og Svartehavet med regionkontor i Dubai. - Region Asia og Oceania, med regionkontor i Singapore. Barwils forretningskonsept går ut på å tilby kostnadseffektive tjenester, basert på globale systemer og lokal kompetanse. Selskapet legger avgjørende vekt på kompetanseutvikling, globale standarder og lokal kunnskap. Selskapet vil fortsette å investere i kompetanseoppbygging for å sikre at Barwil til enhver tid har bransjens dyktigste medarbeidere. En global infrastruktur for våre systemer er nøkkelen til å drifte, styre og kvalitetssikre vår kundeportefølje. Barwil vil derfor fortsette å standardisere gjennom å ta i bruk globale WEB applikasjoner. Disse vil være avgjørende for selskapets muligheter til å nå sine langsiktige mål. Barwil regner med videre fremgang i Selskapet har startet året med å ta i bruk sin nye logo hvor WW-flagget har erstattet de oransje stripene. Barwil arbeider videre med å utvide sin globale dekning gjennom samarbeid og oppkjøp i såvel eksisterende som nye markeder. Afrika og Sør-Amerika står høyt på agendaen for Barwils hovedprodukt, Port & Marine Services, er prissensitivt og sårbart for konjunktursvingninger. Selskapet vil derfor arbeide hardt for å øke sine volumer, bedre kvaliteten på produktene og samtidig øke effektiviteten og dermed inntjeningen ved hvert enkelt skipsanløp. WILHELMSEN BUNKERS Aagaard Euro Oil endret navn til Wilhelmsen Bunkers (WB) den 1. september WW-flagget ble samtidig en integrert del av selskapets logo. WB har hovedkontor i Oslo og avdelingskontor i Singapore. WB har utvidet sin produktportefølje med bunker hedging i tillegg til bunker brokering og bunker trading. Selskapet håndterte et volum på 3,5 millioner tonn i 2003 og oppnådde et tilfredsstillende resultat. ABEER MARINE SERVICES Abeer Marine Services (AMS) oppnådde gode resultater i Selskapet eier 28 servicefartøyer og opererer en flåte på i alt 33 slike båter. Ett nybygg kom til i 2003, mens ett fartøy ble solgt. Hoveddelen av flåten er engasjert i Sør-Øst Asia. 17 av fartøyene opererer i indonesiske farvann, og ytterligere fire i thailandske. Operasjonene i Midt-Østen består av åtte båter i Saudi-Arabia, tre i Emiratene og en i Irak. Selskapet hadde et godt driftsår i De fleste fartøyene drives på avtaler med solide oppdragsgivere. AMS har tre fartøyer under bygging for levering i Samtlige vil gå inn på langsiktige kontrakter. Selskapet ser optimistisk på markedet og forretningsmulighetene i BARBER INTERNATIONAL Barber International er et av verdens ledende selskaper innen ship management, bemanning, opplæring av seilende personell, teknisk-maritime konsulenttjenester og utvikling og salg av maritime IT-løsninger. Selskapet oppnådde i 2003 et årsresultat på USD 4,2 millioner. Det er ned i forhold til resultatet for året før, som endte på USD 5,8 millioner. Mer enn sjøfolk er tilknyttet Barber-systemet. Selskapet hadde ved utgangen av 2003 fullt management og/eller bemanning av 253 skip. Dette er på linje med året før. Flåten eies av mer enn 100 selskaper fra hele verden, og seiler under 30 forskjellige flagg. Mindre enn ti prosent av Barbers samlede virksomhet kommer fra andre deler av WW konsernet. Barber lanserte en omfattende omorganisering av sin administrative virksomhet i juli Hovedfokus er på globale forretningsprosesser, økt kundefokus og ytterligere profesjonalisering av salg og markedsføring. MARKEDET Markedet for ship management, bemanning og konsulenttjenester har også gjennom 2003 vært preget av sterk konkurranse. Driftskostnader er under kontinuerlig press, dette til tross for en utbredt forståelse blant uavhengige operatører om at en prisøkning må komme, både på driftssiden og for management honorarer. Disse har vært uendret eller faktisk synkende gjennom det siste tiåret, samtidig som oppgavene har økt dramatisk som følge av en rekke nye regler og bestemmelser. Barber er i øyeblikket verdens tredje største uavhengige ship manager selskap, målt etter antall skip på fullt teknisk management og/eller ren bemanning. Japan og Norge er fortsatt de viktigste markedene for selskapets tjenester, men nye og lovende markeder åpner seg også i Asia og Europa, spesielt i Korea og Tyskland. MARITIM SIKKERHET Arbeidet med å oppfylle kravene i ISPS-koden (International Ship and Port Security Code) fortsatte med økt intensitet gjennom Hele næringen er under stort press for å overholde de vedtatte frister. På verdensbasis må 130 skip sertifiseres hver eneste dag gjennom hele 2004 for at fristen skal overholdes. Barber ligger godt an i så måte. Et team fra Barber Marine Consultants kontor i Mumbai har så langt betjent 240 fartøyer, drevet av både Barber og andre operatører. Det forventes at flere kunder vil benytte seg av tjenestene i Barbers maritime sikkerhetspakke i løpet av SHIP MANAGEMENT Barber Ship Management (BSM) er inne i en omstruktureringsprosess som følge av de organisatoriske endringene som ble iverksatt av Barber pr. 1. juli Alle ship management-kontorer er nå samlet Fortsettelse på side 14 STYRETS BERETNING 10 11

14

15 STYRETS BERETNING 12 13

16 Fortsatt fra side 11 under én ledelse. I tillegg har man fått felles avdelinger for regnskap og innkjøp. International Accounting Services i Kuala Lumpur vil i fremtiden bidra med alle regnskapstjenester til Barbers ship management avdelinger. Felles innkjøpsavdeling er under etablering i Mumbai, India, med en controllerfunksjon på Lysaker. etablere et fotfeste i dette markedet gjennom en bemanningskontrakt for åtte LNG-skip fra en europeisk eier/- operatør. I øyeblikket er BMT i dialog med flere eiere av LNG-skip med sikte på å utvide og utvikle sitt engasjement innen denne interessante nisjen. Administrasjonen av Norsk Bemanning ble pr. 1. oktober 2003 overført til Humares Beheer B.V. 21 nye salg gjennomført mot eksisterende kunder i løpet av Avtalen om å levere BASS software til den norske marine var et betydelig gjennombrudd. Det innebærer at selskapets løsninger tas i bruk for å styre sikkerhets- og kvalitetsprosessene på alle norske marinebaser og kystvaktfartøyer. Distribusjonsavtalen med Telenor ASAs datterselskap Marlink er en Matthew Jackson, Reg. Pricing & Marketing Analyst, WWL, Sydney, Australia 115. Nancy Torre, Customer Care, WWL, Woodcliff Lake, USA 116. Michael George, Operations Dept., Barwil, Port Said, Egypt 117. Waseem Shokny, Assist. Operations Mngr., Barwil, Port Said, Egypt 118. Nicolas Granada Jr., Ordinary Seaman, MV Trinidad 119. Rogelio Montoya, Chief Officer, MV Trinidad 120. Andrea Farrison, Manager, PR & Comm., WWL, Woodcliff Lake, USA 121. Young Soung Cho, General Manager, Global Marketing, EUKOR, Seoul, S. Korea 122. Pedro Del Rosario, 2nd Cook, MV Taronga Den 1. august 2003 etablerte Barber også ship management fra India. Ved utgangen av året hadde BSM India fullt teknisk management for fire skip fra to nye kunder. Mulighetene for vekst i det asiatiske markedet er gode. BEMANNING Barber Marine Team (BMT) leverte bra resultater i 2003 og har fortsatt å utvikle sine bemanningstjenester, både internt og for eksterne eiere. Fokuset på cruiseindustrien ble utviklet ytterligere gjennom 2003 og et nytt bemanningskontor ble etablert i Honduras for å bedre rekrutteringen av mannskaper fra Sentral- og Sør-Amerika. Markedet for LNG-skip er spesielt interessant, og det forventes en sterk etterspørsel etter erfarne mannskaper. BMT lyktes i løpet av 2003 å Norske seilende på WW- og/eller Barber skip vil fortsatt være ansatt i Norsk Bemanning, som fremdeles vil være et selskap i WW-gruppen. ENGINEERING OG KONSULENTTJENESTER Barber Marine Consultants (BMC) er WWs tekniske og maritime kunnskapssenter. Skipsdesign, prosjektledelse for nybygginger og reparasjoner/ombygginger er BMCs viktigste aktiviteter. Selskapet har også etablert seg som en global aktør i markedet for inspeksjon og oppfølging av arbeidet med sikkerhet, helse og miljø. BMC utviklet i 2003 egne tjenester for implementering av de nye internasjonale forskriftene for sikring av skip mot terrorisme. Mer enn 250 skip er allerede BMCs kunder på dette området, og nye kommer stadig til. BMCs 35 høyt kvalifiserte offiserer og ingeniører betjener sine kunder ut fra kontorer i Norge, India og Malaysia. Som følge av den kraftige veksten i kinesisk skipsbygging har BMC som mål å kunne tilby sine tjenester også fra et nytt selskap i dette landet i løpet av MARITIME IT LØSNINGER BASS (Barber Software Solutions) oppnådde god vekst og økt markedsandel i BASS har fått 33 nye kunder de siste to årene. I tillegg er annen milepæl. Marlink betjener over 8,000 skip med løsninger for telekommunikasjon og har salgskontorer i alle viktige maritime sentra. Selskapet vil bruke sin salgsorganisasjon til å selge BASS software på verdensbasis. ANNEN FORRETNINGSVIRKSOMHET TUNGTRANSPORT WW har i dag en eierandel på 21 % i Dockwise Transport B.V. Selskapet disponerer en flåte på 16 spesialskip, som betjener markedet for transport av tunge og kostbare konstruksjoner samt store lystbåter. Selskapet har i 2003 arbeidet under vanskeligere markedsforhold, noe som skyldes redusert etterspørsel i de viktigste segmenter (offshore moduler og borerigger) og økt konkurranse. Selskapets resultat er derfor svakere i 2003 enn i foregående år, og det bidrar med USD 2,3 millioner til WWs årsresultat. WILHELMSEN INSURANCE SERVICES WWs kompetanse innen forsikring er samlet i en egen resultatenhet, Wilhelmsen Insurance Services AS (WIS). WIS er et heleiet datterselskap av WW ASA, som gir råd og assistanse ved forsikring mot maritime risiki for skip eiet av WW, og for skip hvor Barber International har

17 Rogelio Montoya, Chief Officer, MV Trinidad. Petter W. Christiansen, Chief Officer, MV Taronga. teknisk management, inklusive forsikringsdekning. WIS tilbyr i tillegg rådgivning og koordinering av WW-konsernets ikke-maritime forsikringer. WIS forestår også havaribehandling, inklusive presentasjon av krav og innhenting av erstatninger fra assurandører. Selskapet bistår i noen grad også med oppgjør for lasteskader ble et relativt godt år. Det var få havarier som ga alvorlige forsikringsmessige følger. En tendens Ingrid Lambach, Bunker Broker & Trader, Knut Bjørnebye, Managing Director, Nicholas Baveridge, Bunker Broker & Trader, Wilhelmsen Bunkers. Brynjar Iversen, Master, MV Trinidad, and Belgian pilot. selskaper arbeider aktivt med tiltak innenfor opplæring og organisasjonsutvikling. Medarbeidersamtaler og klimaundersøkelser (undersøkelser av den enkeltes trivsel med egen arbeidssituasjon) blir regelmessig gjennomført. WW Academy, som ble opprettet i 2001, har vist seg å være et viktig redskap når det gjelder å samkjøre kunnskap og kompetanse fra ulike forretningsområder. WW Academy har fortsatt sin virksomhet overfor nye grupper av ansatte også i Ansatte fra hele verden har gjennomgått en omfattende utdannelse. Dette har resultert i uformelle nettverk på tvers av selskapsgrensene, og nye forretningsidéer. WW har som mål å være en attraktiv arbeidsplass for både kvinner og menn. Konsernet har en klar holdning til forhold rundt likestilling som går på at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Konsernet har på grunn av forretningens natur og krav til kompetanse imidlertid måttet rekruttere fra miljøer hvor antall kvinner og menn ikke er likt representert. Av selskapets 396 ansatte i Norge er 35 % kvinner. Styret i Wilh. Wilhelmsen ASA har ett kvinnelig styremedlem. Andelen kvinner i ledende stillinger er, som følge av at vår virksomhet tradisjonelt har vært mannsdominert, fortsatt noe lav, men den er økende. I dag har selskapet 14 kvinnelige ledere. Arbeidstidsordninger i selskapet er uavhengig av kjønn. Andelen av ansatte som jobber deltid er svært lav, men de få som har denne ordningen er kvinner. Konsernet satser meget på kompetanseutvikling gjennom WW Academy og det er en klar policy at kvinner og menn inkluderes på like vilkår. Når det gjelder vår sjøverts virksomhet, har driftssystemene og sikkerheten alltid hatt første prioritet. Gjennom datterselskapet Barber International brukes betydelige ressurser på sikkerhetsarbeid og kvalitetssikring. Hovedtyngden av arbeidet som utføres i tilknytning til sikkerhets- og miljøspørsmål består i å utvikle personalets kunnskaper og holdninger. I 2003 som i tidligere år har det vært gjennomført en lang rekke kurs og konferanser for vårt seilende personell over hele verden. WW har etablert et system for Naseem Khot, Marketing Coord., Barwil, Dammam, Saudi Arabia 124. Idris Elfatih, Shipping-Operations Mngr., Barwil, Dammmam, Saudi Arabia 125. Doaa Nour, Chief Acct, Port & Marine Serv., Barwil, Alexandria, Egypt 126. Mohamed Antar, Operations, Liner, Barwil, Alexandria, Egypt 127. Virgilio Aromin, Catering Officer, MV Trinidad 128. Rehab Reda, Comm., Barwil, Alexandria, Egypt 129. Gerardo Bautista, Able Seaman, MV Trinidad 130. Nestor J. Perez, HR & Quality Mngr., Barwil, Dammam, Saudi Arabia 131. Gaber Mohamed, Driver, Barwil, Alexandria, Egypt 132. Zeena D Gama, Assistent Mngr., Admin & HR, Barwil, Dubai, UAE 133. Roldan Abcede, Comm. Officer, MV Trinidad 134. Khalifa Kassem, Operations, Barwil, Alexandria, Egypt 135. Anglino Calibuso, Chief Engineer, MV Trinidad 136. Yasser Mira, Operations, Port & Marine Services, Barwil, Alexandria, Egypt 137. Mamutty K., Boarding Officer, Barwil, Fujairah, UAE 138. Marina Abraham, Credit Mngr., Barwil, Dubai, UAE fra senere år i retning av færre, men større og mer kostbare havarier fortsatte også i Selskapets målsettinger for 2003 er i det alt vesentlige oppfylt. Dette gjelder både interne og eksterne forhold. Dette viser at det fortsatt er mulig å opprettholde et gunstig kostnadsnivå ved hjelp av volum og stordriftsfordeler. Selskapet oppnådde et akseptabelt økonomisk resultat i ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE Konsernets forskjellige arbeidsmiljøutvalg har avholdt regelmessige møter i En rekke saker er blitt behandlet i utvalgene og løsninger er blitt foreslått for de berørte avdelinger. Det er videre avholdt tre møter i Rederistyret, hvor de ansatte er representert. Rederistyret behandler spørsmål som omhandler regnskap, budsjetter, større prosjekter og andre forhold av betydning for konsernets virksomhet og de ansatte. Konsernet er opptatt av utviklingen av et godt og inspirerende arbeidsmiljø både på sjø og land. De ulike datterselskapene og samarbeids- prestasjonslønn for konsernet. Bakgrunnen er et ønske om at prestasjonslønn skal være ett av flere virkemidler for å realisere selskapets strategier, hvor nyskaping, motivasjon og lønnsomhet er sentrale elementer. Som et første skritt ble prestasjonslønn innført for ansatte på hovedkontoret i Systemet vil så langt det er mulig bli innført også i andre deler av vår globale organisasjon, som et ledd i den globale strategiprosess som nå implementeres. I 2003 var det gjennomsnittlige STYRETS BERETNING 14 15

18 Kyla Jones, Acc. Payable Team, WWL, Woodcliff Lake, USA 140. Jennifer Hiramatsu, Invoice Services Coord., WWL, Woodcliff Lake, USA 141. Dae Hun Kim, IT Clerk, EUKOR, Seoul, S. Korea 142. Tony Vissaritis, Management Acct., WWL, Sydney, Australia 143. Lars Selnes, 2nd Engineer, MV Taronga 144. Sofya Zhdanova, Agency Acct. Analyst, WWL, Woodcliff Lake, USA sykefraværet ved hovedkontoret 3,23 %. Til sammenligning var fraværet 2,54 % i Økningen har i hovedsak sammenheng med enkelte langtids sykdomsfravær. Når det gjelder de skip som selskapet eier, hadde vi åtte avmønstringer forårsaket av skader i I 2002 var dette tallet fire. Hva angår sykeavmønstringer var tallet for 2003 fire, sammenlignet med 19 i MILJØ OG MILJØARBEIDE WW Gruppens arbeidsområde, som er sjøtransport og tilknyttede tjenester, representerer flere sentrale miljøutfordringer. Vi ønsker derfor å bidra til å forebygge og redusere de eventuelle uheldige miljømessige konsekvenser som måtte oppstå av den næringsvirksomheten som konsernet er engasjert i. Innenfor de rammer som er gitt av teknologisk utvikling og økonomiske realiteter ønsker vi fortløpende å innrette vår virksomhet slik at skader eller ulemper på helse og miljø ikke finner sted eller reduseres til et minimum. WW vil være aktivt med på å støtte arbeidet for et felles internasjonalt regelverk og miljøpolitikk. Skader på miljøet kan best hindres gjennom forebyggende tiltak. Vi skal kontinuerlig vurdere våre miljørisiki og analysere hvordan sikkerhetsnivået kan høynes eller miljøbelastningen reduseres. Forskning og teknologisk utvikling er en forutsetning for å finne de mest hensiktmessige og kostnadseffektive løsninger. WW ønsker å opprettholde et kontaktnett til forskningsinstitusjoner og faglige miljøer nasjonalt og internasjonalt som kan skaffe oss tilgang til eksisterende ekspertise på miljøområdet. Vår beredskap for håndtering av forurensningssituasjoner inkluderer både forebyggende arbeid og krisehåndtering. Vi gjennomfører derfor regelmessig realistiske øvelser. Åpenhet og aksept av offentlighetens informasjonsbehov på miljøområdet skal prege våre holdninger og handlinger til media også på dette feltet. Sjøtransport er uten sammenligning det mest energieffektive alternativet regnet i energienheter pr. fraktet lastemengde. En sammenligning viser at våre moderne Ro/Roskip i dag bruker ca. 0,1 MJ/tonn-km (energienhet pr. fraktet lastemengde og km). Tilsvarende last fraktet landeveien krever mellom 5 og 10 ganger så mye energi. Barber Internationals landbaserte virksomheter og de skip som er eiet av Wilh. Wilhelmsen er miljøsertifisert i henhold til ISO standarden. Miljøprogrammet som er iverksatt for samtlige av våre Ro/Ro- og bilskip i forbindelse med denne sertifiseringen holdes kontinuerlig oppdatert, og resultatene om bord er gode. Rederiet har i bestilling seks PCTC fartøy (Pure Car & Truck Carriers) i Japan. Hva angår disse skipene har vi gått lengre enn hva gjeldende miljøkrav tilsier. For å redusere risikoen for forurensing har vi plassert bunkerstankene beskyttet slik at skader i skutesiden ikke skal føre til oljelekkasje. Fartøyene er videre utstyrt med elektroniske kart for bedre og sikrere navigering. Ved hjelp av avansert hydrodynamisk forskning er skrog og propell utviklet ytterligere slik at vi kan forvente 10 % lavere forbruk av brennstoff enn dagens fartøy, og i tillegg er lastekapasiteten øket med 10 %. Skipenes NOx utslipp ligger godt under gjeldende MARPOL krav. Fartøyenes lensevanns-separatorer er utstyrt med filter som reduserer oljenivået i lensevannet til 5ppm (parts per million); godt under MARPOLs grense på 15ppm. Skipene vil ha utstyr for kildesortering slik at søppel kan destrueres effektivt i forbrenningsovn om bord, og verdifulle materialer kan sendes på land til resirkulering. For å begrense utslippene av SOx er det besluttet at våre skip ikke skal benytte brennstoff med svovelinnhold over 3 %. I 2003 ble det oppnådd i gjennomsnitt 2,1 % gjennom egne innkjøpsavtaler i Wallenius Wilhelmsen Lines. Målet er å komme ned til under 1,5 % i Hele flåten er påført tinnfrie bunnstoffer, og vi er for tiden i ferd med å teste ut nye alternative bunnstoffer. Bruken av miljøvennlige kjemikalier er økende og våre innkjøpere utarbeider lister over miljøvennlige kjemikalier til bruk ombord. For øvrig henviser styret til en mer omfattende og detaljert miljørapport som utgis separat. FREMTIDSUTSIKTER WW har sammen med sin partner OW gjennom de seneste årene tatt en rekke strategiske grep for å styrke posisjonen som verdens ledende transportør av rullende last. Denne satsingen forventes å få stor betydning for inntjeningen i årene fremover. Linje- og bilskipsvirksomheten vil være den store bidragsyter også i Markedene både for bil og Ro/Ro-last ser fortsatt bra ut, med Asia som en drivkraft. Bilsalget og etterspørselen etter sjøveis transport av kjøretøyer forventes å øke og markedet for biltonnasje vil etter all sannsynlighet være stramt også i 2004, til tross for det relativt store antall nybygg som blir levert i de kommende år. WWL er godt posisjonert i markedet og forventer et godt resultat også for EUKOR forventer en positiv resultatutvikling, både som følge av godt bilsalg hos de viktigste kundene og forhåpentligvis mindre omfattende streiker ved bilfabrikkene enn i Vi forventer å kunne hente ut ytterligere synergier av samarbeidet mellom de to selskapene i Høye kostnader for tilleggstonnasje og bunkers vil imidlertid kunne påvirke resultatene negativt. EUKOR har imidlertid inngått sikringsforretninger for det meste av sitt bunkersforbruk i årene fremover. WWL har i tilegg til en automatisk sikring gjennom bunkersklausuler inngått sikringsforretninger for ca. 40 % av sitt bunkersbehov i Samlet sett forventes resultatene fra linje- og bilskipsvirksomheten å ligge på et høyere nivå enn for Barber International forventer et resultat på linje med 2003, mens Barwil forventer en viss bedring av sine resultater. I sum forventer vi et resultat som er bedre enn resultatene for Lysaker 22. mars 2004 Styret i Wilh. Wilhelmsen ASA Wilhelm Wilhelmsen Leif T. Løddesøl Helen Juell Odd Rune Austgulen Anders Chr. Stray Ryssdal Diderik Schnitler Ingar Skaug styreleder nestleder adm.direktør

19 REGNSKAP REGNSKAP 16 17

20 RESULTATREGNSKAP KONSERN USD mill. Note Driftsinntekter Fraktinntekter skip Reiseavhengige kostnader skip (335) (302) (299) Fraktinntekter på T/C-basis Andre driftsinntekter 1, Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn og andre personalkostnader 2 (138) (147) (124) Avskrivninger 5 (73) (77) (79) Nedskrivninger 5 (2) (8) Andre driftskosnader 3 (346) (270) (248) Sum driftskostnader (559) (502) (451) Driftsresultat Netto resultat fra tilknyttede selskap Resultat etter tilknyttede selskap Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader 3 (24) (30) (49) Netto finansposter (3) (27) (43) Resultat før skattekostnad Skattekostnad 4 (7) (3) (4) Årsresultat Herav minoriteter 3 Resultat pr. aksje (USD) 2,76 2,26 1,02 Utvannet resultat pr. aksje (USD) 2,76 2,26 1,02 RESULTATREGNSKAP KONSERN

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Tlf: 67 58 43 30 Mob.: 90 92 48 47 Fax: 67 58 44 96 Priv.: 22 29 36 45 Rapport for

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998

TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998 TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998 Konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA ( WW ) oppnådde et driftsresultat for årets første fire måneder på NOK 277 mill. mot NOK 177 mill. for tilsvarende periode i fjor.

Detaljer

Foreløpig årsmelding 2000 Wilh. Wilhelmsen ASA

Foreløpig årsmelding 2000 Wilh. Wilhelmsen ASA Foreløpig årsmelding 2000 Wilh. Wilhelmsen ASA Konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA (WW) oppnådde i 2000 et driftsresultat på USD 84 millioner. Dette er en bedring på ca. 50% i forhold til 1999 da driftsresultatet

Detaljer

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Resultatene for konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA (WW) preges av en klar forbedring i perioden april juni sammenliknet med 1. kvartal 2000. Linje- og bilskipsvirksomheten i Wallenius

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Tlf: 67 58 43 30 Mob.: 90 92 48 47 Fax: 67 58 44 96 Priv.: 22 29 36 45 RAPPORT FOR

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Tlf: 67 58 43 30 Mob.: 90 92 48 47 Fax: 67 58 44 96 Priv.: 22 29 36 45 Rapport for

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt: Informasjonsdirektør Telefon: 67 58 41 60 Cecilie Stray Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 Telefax: 67 58 44 96 1324 Lysaker Privat: 67 14 83 43 E-post:

Detaljer

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL LEIF HÖEGH & CO Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. E-post: lhc@hoegh.no. Telefon: 22 86 97 00. Telefax: 22 20 14 08. Organisasjonsnr:

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000

LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000 LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet er under betydelig endring gjennom nylige oppkjøp av partneres eierandeler både i HUAL AS og Unicool Ltd. Fokus legges i

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet oppnådde for 1997 et foreløpig driftsresultat før salgsgevinster og avskrivninger på NOK 719 millioner (NOK 651 millioner i 1996) og et driftsresultat

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 Telefax: 67 58 44 96 1324 Lysaker Privat: 67 14 83 43 E-post:

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2006

Rapport for 1. kvartal 2006 Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Telefon: 67 58 41 60 Mobil: 977 00 802 Telefax: 67 58 44 96 Privat: 67 14 83 43 E-post: cecilie.stray@ww-group.com

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Kvartalsrapport per 30.09.2013

Kvartalsrapport per 30.09.2013 Kvartalsrapport per 30.09.2013 Namsos 20. november 2013 1 Hovedtrekk per 30.09. 2013 Samlede driftsinntekter for konsernet per 30.09. utgjør kr 228,2 mill. (kr 131,7 mill. i samme periode i fjor). Driftsresultatet

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Vice President

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Vice President Pressemelding Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Telefon: 67 58 41 60 Cecilie Stray Mobil: 97 70 08 02 Kommunikasjonsdirektør Telefax: 67 58 44 96 Vice President Privat: 67 14 83 43 Strandveien 20

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006 Delårsrapport for pr.9.6 s delårsregnskap pr.9.6 er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards og tilhørende International Accounting Standards, og er derfor avlagt etter samme standard

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1996 LEIF HÖEGH & CO. ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 1996 LEIF HÖEGH & CO. ASA RAPPORT 1. KVARTAL 19 LEIF HÖEGH & CO. ASA RAPPORT 1. KVARTAL 19 RAPPORT 1. KVARTAL Driftsresultatet for Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet i 1. kvartal ble NOK 156 millioner før avskrivninger (NOK 120 millioner

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Gyldendal oppnådde et driftsresultat (EBITDA) i 2010 på 138,1 millioner kroner (156,7).

Gyldendal oppnådde et driftsresultat (EBITDA) i 2010 på 138,1 millioner kroner (156,7). GYLDENDAL ASA RAPPORT 4. KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2010 Gyldendal ASA 4. kv. 10 4. kv. 09 2010 2009 Driftsinntekter 521,4 544,6 1 678,3 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 88,5 98,4

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Årsrapport 2004 Wilh. Wilhelmsen

Årsrapport 2004 Wilh. Wilhelmsen Årsrapport 2004 Wilh. Wilhelmsen Amarante S. Carvalho, 2. maskinist, M/V Talisman Gunnar O. Gartland, Kaptein, M/V Talisman Arvin P. Salgado, 4. maskinist, M/V Talisman FINANSIELL KALENDER 2005 09.05 Generalforsamling

Detaljer

Årsrapport 2002 Wilh. Wilhelmsen

Årsrapport 2002 Wilh. Wilhelmsen 02 Årsrapport 2002 Wilh. Wilhelmsen FINANSIELL KALENDER 2003 18.04 Årsrapport 06.05 Aksjen noteres eks. utbytte 06.05 Rapport 1. kvartal 29.07 Rapport 2. kvartal 28.10 Rapport 3. kvartal JANUAR FEBRUAR

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal.

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. FØRSTE KVARTAL 2009 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. 88,3 % vekst i resultat før skatt til MNOK 12,0. Dette er det beste resultatet noen gang for et kvartal.

Detaljer

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009.

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. GYLDENDAL ASA RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. Driftsinntekter 544,6 530,5 1 741,1 1 773,4 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 98,5 81,6 156,7 129,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

WILH. WILHELMSEN ÅRSRAPPORT

WILH. WILHELMSEN ÅRSRAPPORT 2001 WILH. WILHELMSEN ÅRSRAPPORT INNHOLD 1 Dette er Wilh. Wilhelmsen 2 Hovedbegivenheter 2001 4 Konsernorganisasjon 5 Hovedtall konsern 6 Linking tradition with new solutions 8 Årsberetning 16 Resultatregnskap

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer