St. Olavs Hospital. En veiviser i fase 2-byggene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "St. Olavs Hospital. En veiviser i fase 2-byggene"

Transkript

1 Nye St. Olavs Hospital En veiviser i fase 2-byggene

2 Innhold ID-kort 4 Adgangssoner 5 Digitalt sykehus 6 Sikker utskrift 7 Nye telefoner 8 Hvite sider 9 Vaktregistrering 10 Pasientsignal 11 Pasientterminal 12 Avfall 13 Robottralle (AGV) 14 Heiser 15 Rørpost 16 Lys og varme brannvern 17 Personaltøy 18 Sengetun 19 Fakta om Gastrosenteret 20 Fakta om Bevegelsessenteret 22 Fakta om Akutten og Hjerte-lunge-senteret 24 Hvem svarer? hvis du trenger hjelp eller oppdager feil? Gjelder det driftsteknikk og bygg kontakt St. Olavs driftsservice Kundesenter, telefon: 67500, e-post: Gjelder det telefoner og dataløsninger, bruk følgende telefoner og e-postadresser: St. Olavs Hospital tar kontakt med Hemit, telefon (0)3612, e-post: NTNU tar kontakt med IT servicedesk telefon (735)50500, e-post: HiST tar kontakt med Brukersenteret, telefon (735)55900, e-post:

3 Velkommen! Velkommen til sentrene i fase 2 av sykehusutbyggingen i Trondheim: Gastrosenteret, Bevegelsessenteret, Akutten og Hjerte-lungesenteret. Vi er stolte av det nye universitetssykehuset som nå langt på vei er fullført. Ikke bare har vi fått moderne kvalitetsbygg og oppdatert utstyr. På Øya oppnår vi også integrering mellom sykehus og universitet, der behandling og pleie forenes tett med forskning og undervisning. Vårt mål er å gjøre St. Olavs Hospital til et universitetssykehus i internasjonal toppklasse. Det forutsetter at vi utvikler kompetanse, utnytter muligheter, arbeider smartere og tar i bruk mer effektive metoder til beste for dagens og framtidas pasienter. Dette heftet gir en kort innføring i sentrale driftsendringer i nybyggene. Sammen med senterkart (i eget hefte) gjør det deg også bedre kjent med senteret du skal arbeide eller studere i. Gratulerer med ny og flott arbeidsplass! Adm. dir. Gunnar Bovim St. Olavs Hospital Dekanus Stig Slørdahl Det medisinske fakultet

4 ID-kort - åpner dører og PC-er ID-kortet er personlig og gir adgang til kontrollerte områder (soner) i universitetssykehuset. Kortet gir dessuten tilgang til sykehusets datanettverk og tjener også som identifikasjonskort. Uten dette er du «hjelpeløs» på din nye arbeidsplass. Husk å ha med kortet hver dag! Kortet må alltid følge eieren. I sykehusområdene bestemmer klinikksjefen hvilke soner den enkelte har adgang til. I universitetsområdene bestemmer instituttleder hvilke soner den enkelte har adgang til. Studenters adgang bestemmes av fakultetet/avdelingen. Kortet utstedes i Kundesenteret (1. etasje i Forsyningssenteret). Hvis kortet mistes eller ødelegges, blir klinikken/fakultetet belastet med 300 kroner. Det må ikke lages hull i kortet. Kortet brukes med og uten PIN-kode. Kortet holdes foran kortleser, det dras ikke. Når kortet brukes sammen med PIN-kode, blir informasjonen lagret i tre måneder. For mer informasjon eller hjelp, kontakt St. Olavs driftsservice Kundesenter, telefon: E-post: 4

5 Fire adgangssoner -for bedre sikkerhet Nybyggene er delt inn i fire soner for å gi riktig tilgjengelighet og best mulig sikkerhet. Av praktiske grunner har sonene fargenavn, men disse fargene preger ikke byggene visuelt. Klinikksjefen/instituttlederen bestemmer hvilke soner du skal ha adgang til. Denne informasjonen er lagt inn i ID-kortet. Akutt-team kan bevege seg overalt uten å taste PIN-kode. Soneinndelingen er slik: Grønn sone: Fri adgang for ansatte, pasienter, studenter og besøkende. Gjelder vestibyle, kantine, heiser, trapper, ekspedisjoner og bruene mellom byggene i 2. etasje. Gul sone: Fri adgang på dagtid, kontrollert ellers. Gjelder sengeområder, poliklinikker og undervisningsrom for sykehuset. Blå sone: Begrenset adgang. Gjelder poliklinikker etter normal åpningstid, operasjons- og intensivområder, kontorer, transportkulverter, laboratorier og undervisningsrom for NTNU. Rød sone: Sterkt begrenset adgang. Gjelder tekniske rom, medisinrom og enkelte spesiallaboratorier for NTNU. 5

6 Digitalt sykehus minst mulig papir Det nye universitetssykehuset skal «snakke sammen» elektronisk og bruke minst mulig papir. Kort vei til nærmeste PC, og rask og sikker pålogging, er en forutsetning for dette. Det er trådløs dekning i det nye universitetssykehuset og i uteområder mellom nybyggene.* Det er ikke mulig å installere programmer selv eller tilpasse egen PC. Alt dette styres fra en sentral driftstjeneste som sørge for at nødvendige programmer er tilgjengelige. Alle ansatte skal ha tilgang og rettigheter til PC etter behov. De fleste PC-er brukes av flere, men en del er også personlige. Såkalte fellesbrukere er ikke mulig i nytt sykehus og tillates heller ikke av Datatilsynet. Pålogging for ansatte ved St. Olavs Hospital: 1. Sett ID-kortet i kortleser. 2. Tast inn din personlige PIN-kode. 3. Klikk OK. Sykehusansatte med bistilling ved NTNU får tilgang til NTNU via DMFs terminaltjenerløsning. Pålogging for ansatte ved NTNU og HiST: Pålogging skjer med brukernavn og passord, uten bruk av IDkort. NTNU-ansatte med bistilling ved sykehuset får tilgang til St. Olavs Hospital via HEMITs terminaltjenerløsning. * Det er (mars 2009) ikke trådløs dekning i gamle sykehusbygg, det vil si mesteparten av Høyblokka, Parkbygget (U1, 4. og 5. etasje), MR-senteret, Lungebygget, Revmatismehuset, MTFS, Øya Helsehus, enkelte tekniske rom i nybyggenes underetasjer og noen uteområder. 6

7 Sikker utskrift med kode St. Olavs Hospital har valgt å innføre et sikrere utskriftssystem for å hindre at sensitive papirer blir liggende eller kommer på avveie. Det finnes noen unntak, men hovedregelen er at du taster en valgfri tallkode for å få utskrift fra PC-en. Den samme koden brukes også på skriveren for å få utskriften. For NTNU er ikke «sikker utskrift» satt opp som standard. Men tjenesten kan velges ved behov. vanskelig? Mer informasjon om de tekniske systemene (telefon, PC, rørpost, osv.) finner du på www. stolav.no/nyttsykehus Merk! St. Olav, NTNU og HiST har ansvar for feilretting i hver sin organisasjon. Se side 2. 7

8 Nye telefoner erstatter og forbedrer IP-telefoner er innført i nye St. Olavs Hospital. Det betyr at tale og tekst overføres i datanettverket. De nye telefonene: Gjør det lettere å kommunisere direkte. Blir «din» når du logger på. Det gjelder hvilken som helst telefon. Hver enkelt får sitt eget telefonnummer. Tillater definering av roller. F.eks. får vakthavende lege sine telefoner dirigert til seg. Er koplet til syke-, alarm- og driftssignalanlegget. Varsling kan sendes direkte til telefonen. Er enten trådløse eller faste. Slå aldri av trådløs telefon. Bare logg av og sett til lading. Hvordan logge på trådløse telefoner?* Tast telefonnummer og velg deretter PIN med. Bruk piltast. Da kommer du på linjen under og kan slå PIN-kode (PIN-kode er ditt telefonnummer ved første gangs pålogging). Tast inn egen PIN-kode, og velg «Logg inn». * Gjelder ikke telefoner som betjener en funksjon med fast nummer. Se «Avdelingstelefoner» under. Hvordan ringe ut? Tast nummer Bruker du fasttelefon, trykk << Bruker du trådløs telefon, trykk «Velg» (<< for å fjerne feil inntasting) For eksternt nummer, slå 0 først. For utenlandssamtaler må sykehusansatte via sentralbordet (99). Trykk og samtale settes opp. Avdelingstelefoner (Det vil si telefoner knyttet til faste numre) Noen telefoner betjener en funksjon og har da et fast nummer. Personer som er knyttet til funksjonen, kan nås på denne telefonen hvis de ikke har et personlig nummer (informasjon på Hvite sider). Høyttalende telefon Den trådfaste telefonen kan også brukes til calling (annonsering). 8

9 Hvite SIDER digital katalog Hvite sider hvitesider.stolav.no er en digital internkatalog over ansatte i sykehuset. NTNU har egen katalog som er tilgjengelig via Hvite sider. For St. Olavs Hospital: Kontaktformer er telefonoppringing, tekstmelding, personsøker og e-post. For å utnytte Hvite sider fullt ut, må du være pålogget en IP-telefon og PC. Hvite sider er forhåndsinstallert på telefonene og PC-ene. Feil opplysninger i Hvite sider skal meldes til den i avdelingen som er ansvarlig for personalsystemet (PRS). Hvis det er feil i «fast» telefonnummer i nytt sykehus, varsler du HEMIT: tlf. (0)03612 eller For NTNU og HiST: St. Olavs interne telefonkatalog er tilgjengelig fra NTNU via lenken: hvitesider.stolav.ntnu.no og for HiST via lenken: hvitesider.stolav.hist.no - publikumsnumre Sykehuset har 5-sifrede publikumsnumre. De skal også brukes av St. Olavs-ansatte som ringer sykehuset utenfra. St. Olavs Hospital (sentralbord) St. Olavs driftsservice (Kundesenter)

10 Vaktregistrering «innmelding» må til Alt personell på vakt må registreres elektronisk for å styre tilkallinger til rette person. Først må du være pålogget trådløs telefon, så kan «innmeldingen» gjøres på sengetun-pc. Husk at du selv har ansvar for at dette blir gjort. Du registrerer deg slik for å ta over en rolle: Velg Meny Velg Tilkalling Velg Innmelding Velg ønsket rolle/funksjon Du tilkaller andre sykehusansatte slik: Velg Tilkall Velg Avdelinger Velg aktuell avdeling. Velg den ansattes rolle eller funksjon Velg «fagressursens» rolle eller funksjon Velg ønsket kontakform: oppringing eller melding For mer informasjon eller hjelp, kontakt Helse Midt-Norge IT (HEMIT) Telefon: (0)03612 E-post: 10

11 Pasientsignal hjelp når det trengs Når alarmen utløses, går det øyeblikkelig beskjed til riktig pleiepersonell. Hva skjer når signalet utløses? Lyd høres, rødt lys blinker og sted/romnummer vises på sengetunpanel. Sengetun-PC markerer Visning med rødt. Dette forteller hvor signalet kommer fra. Pleiepersonell registrert på vakt tilkalles via trådløs telefon. Hvordan skjer tilkalling på signal? Pleiepersonell registrert på vakt blir tilkalt på trådløs telefon for det aktuelle sengetun. Melding vises med lydsignal. Velg OK. Tilkalling legges i Arbeidslisten som bekrefter tilkallinger. Du har 15 sekunder til å svare ja eller nei på telefonen. Svarer du ja, må du også markere Til stede i rommet innen 120 sekunder. Hvis ikke, sendes meldingen videre til neste registrerte pleiepersonell etter nærmere avtalt tid. Hvordan avsluttes signalet? Trykk på grønn knapp på panelet for Til stede i det rommet signalet ble utløst. Alle visninger på display blir borte. Det gjør også lydsignal. Oppføringen i Arbeidsliste forsvinner på pleiepersonellets trådløse telefoner. På sengetun-pc forsvinner markering for pasientsignal i Visning. For mer informasjon eller hjelp, kontakt Helse Midt-Norge IT (HEMIT) Telefon: (0)03612 E-post: 11

12 Pasientterminal dialog, info og underholdning Terminalen over pasientsengene skal bedre dialogen mellom helsepersonell og pasient. Via terminalen kan helsepersonell logge seg på spesialistsystemer for å finne pasientinformasjon. Her kan det også utføres dokumentasjon (i Doculive) sammen med pasienten. For pasienten gir terminalen muligheter for å: utløse pasientsignal. finne sykehusinformasjon. bruke telefon. styre romlys. høre musikk og radio. se TV. se intern-tv. sende e-post og søke på Internett. spille videospill (på utvalgte terminaler). stille vekkerklokke... og mer er på trappene. Hvordan registreres pasienten i terminalen? Pasienten registreres på den enkelte pasientterminal eller på «felles-pc» i arbeidsstasjonen. Skriv inn pasientens fornavn og etternavn. Marker om pasienten ønsker nummeret tilgjengelig for sentralbordet. Trykk på Neste. Noter internt telefonnummer og kode som kommer opp på skjermen. Gi pasienten denne informasjonen. Pasienten kan nå logge seg på terminalen. For mer informasjon eller hjelp, kontakt Helse Midt-Norge IT (HEMIT) Telefon: (0)03612 E-post: 12

13 Avfall trykk og kast Det meste av kildesortert avfall kastes i egne sjakter som er plassert i alle etasjer. Sjaktene er knyttet til et automatisk anlegg som fordeler avfallet i fire typer: restavfall, plast, papir og konfidensielt papir. Avfallstypene har hver sin knapp med symbol over nedkastluka. Luka har et display som viser om sjakta er ledig for kasting, om tømming foregår osv. Slik kastes avfall: Trykk på rett knapp for det avfallet som skal kastes. Lampe tennes. Du åpner luka, kaster og lukker. Merk: Det kan ta noen få sekunder før OK vises i displayet og det er mulig å åpne luka. I samme fløy kan bare én luke åpnes av gangen. Skal du kaste annet avfall etterpå, så lukk luka og trykk på knappen for riktig avfallstype før du kaster. Timeglasset betyr «vent litt» og vises når tømming pågår, andre kaster avfall eller anlegget stiller seg inn på rett avfallstype. Dette kan ikke kastes i sjaktene: Pasient- og sengetøy. Papp (større emballasje). Glass og metall. Risiko- og smitteavfall (pakkes og merkes etter gjeldende bestemmelser). Spesialavfall (kjemikalier, lysstoffrør osv.) Merk: For NTNU gjelder egne regler for pakking og merking av kjemikalieavfall. Radioaktive isotoper skal plasseres på spesiallager. Dette gjelder både universitet og sykehus. For mer informasjon eller hjelp, kontakt St. Olavs driftsservice Kundesenter Telefon: E-post: 13

14 Robottraller/AGV i fast skyttel Dette er automatiserte kjøretøy som transporterer vogner med forsyninger til og fra sentrene. Vognene kan inneholde: Forbruksvarer, inkludert sterile engangsartikler. Sterilt sirkulasjonsgods. Mat fra forsyningskjøkken til senterkjøkken. Rent og skittent tøy. Legemidler som ikke går i rørpost. Post (tidsskrifter osv.). Kildesortert avfall som ikke kastes i avfallssjakt. Risikoavfall. AGV er forkortelse for Automatic Guided Vehicle Levering og henting AGV-ene leverer og henter vogner etasjevis på egne stasjoner nær heiser. Fra stasjonene trilles vogna dit forsyningen skal. Før den blir satt tilbake på stasjonen, fylles noen av vognene med returgods (se over). AGV-ene leverer og henter ulike varegrupper etter en plan med faste tider. Avsenderne (kjøkken, sterilsentral, vaskeri osv.) legger såkalte transponderbrikker i lommer på vognene. Disse brikkene forteller hva som er i vognene og hvor de skal. Samtidig gir de AGV-ene «beskjed» om å komme tilbake til avsenderen. Slik unngås feilsendinger. Det er for eksempel umulig å sende en vogn med rent tøy direkte fra Gastrosenteret til Bevegelsessenteret. Adgangskort er ikke nødvendig for å hente og levere vogner i en AGV-stasjon. Men selve kjøretøyet kan bare betjenes av autorisert personell. Merk: AGV-rutene må holdes fri for alle hindringer. Hvis ikke stanser transporten. AGV-ene må aldri tråkkes på. AGV-ene «eier» sin heis. Ikke treng deg inn sammen med den (se side 15). For mer informasjon eller hjelp, kontakt St. Olavs driftsservice Kundesenter Telefon: E-post: 14

15 Heiser for personer og roboter Der det er «doble» heiser i fase 2-sentrene kan én av heisene benyttes til både persontransport og robottransport. Dette betyr at heisen blir frigitt til vanlig bruk med én gang AGV forlater den. Når heisen er i AGV-modus, lyser V i displayet utenfor. Samtidig varsler en stemme at «heisen er i automatisk varetransport, vennligst ikke gå inn.» Det nytter ikke å konkurrere med en AGV om heisen. Systemet er programmert slik at robottransporten alltid har forrang. Hvis brannalarm blir utløst rett før en AGV skal inn i heisen, blir transporten stående utenfor. Først når alarmen er slått av, kan roboten «jobbe» videre. Det samme skjer dersom alarmen aktiveres under heisturen. Da står AGV også stille inne i heisen som automatisk går til 1. etasje. Akuttheiser Alle sentra har akuttheiser. Disse skal bare brukes ved akutt medisinsk nød og kan overstyres med adgangskort forbeholdt leger og akutt-team. Akuttheisene er plassert slik i byggefase 2: Gastrosenteret: sørfløy. Bevegelsessenteret: nord- og østfløy. Akutten og Hjerte-lungesenteret: sør, midt- og nordfløy (Akutten). For mer informasjon eller hjelp, kontakt St. Olavs driftsservice Kundesenter Telefon: E-post: 15

16 Rørpost med ekspressfart I rørposten sendes medisiner, blod og prøver i egne patroner. Disse patronene kan frakte fem kilo og har en diameter på 16 cm. De fleste rørposttransportene tar inntil fem minutter, men noen trenger litt mer tid: ca. åtte minutter. Det er rørpoststasjoner i alle sengetun og andre rom med pasientbehandling. Det er også mulig å sende rørpost mellom nytt og gammelt sykehus helt til Høyblokka er fraflyttet. Hvordan sende patroner? Patronen er ikke tett. Innholdet må derfor sikres så det ikke lekker væske fra patronen. Forsendelsen emballeres. Sjekk at begge lokkene på patronen er låst. Patronen settes inn i åpningen av rørpoststasjonen. Mottakers stasjonsnummer tastes inn og sendingen godkjennes ved å trykke «E». Ny patron kan ikke sendes før rørposten er tilbake i sendeposisjon. Normalt tar det 4 5 sekunder, men det kan ta noe lenger tid hvis trafikken i er stor. Merk: Ta ikke ut patroner som er lagt inn for å sendes! Hvordan motta patroner? Patroner faller automatisk ned i kabinettet under stasjonen. De må fjernes snarest mulig for ikke å blokkere stasjonen. Adgangskortet brukes for å låse opp kabinettet. Den som tar ut patronen, blir automatisk loggført, men loggen forteller ikke hvilken patron det gjelder. Når patronlageret er fullt, sendes overflødige patroner tilbake til adresse 999. For mer informasjon eller hjelp, kontakt St. Olavs driftsservice Kundesenter Telefon: E-post: 16

17 Lys og varme brannvern Sykehusets klimaanlegg er sentralstyrt og gir en stabil gjennomsnittstemperatur på rundt 23 grader. Temperaturen kan overstyres på enkelte rom (opp eller ned to tre grader), men skal ikke overstige 26 grader. Automatisk lys I noen rom slås lyset automatisk på når det er aktivitet i rommet. I alle rom slås lyset automatisk av når det ikke er aktivitet. Varme og kjøling I noen rom øker ventilasjonen automatisk ved behov. I særlig varme rom er det montert ekstra kjøling. Det er ikke mulig å bruke varme og kjøling samtidig. Solvendte vinduer har avskjerming med motorstyrte utvendige persienner, eller faste lameller i aluminium. Uten aktivitet synker romtemperaturen med to grader. Når det er aktivitet i rommet stiger temperaturen til «normalen». VED BRANN! Når brannalarm utløses, varsles det med informasjon over høyttaler i alle rom. Følg gjeldende prosedyre. Brann- og rømningsplaner er hengt opp godt synlig i alle etasjer. Alle rom har sprinkleranlegg og røykvarslere. 17

18 Personaltøy fra «tenkende» skap Personaltøy hentes og leveres i spesialskap i underetasjene. Alle plagg har innsydd en elektronisk brikke (RFid) som gir informasjon om uttak, innlevering, vasking osv. Dette systemet gir orden og nok tøy i ulike varianter og størrelser. Bruk adgangskort når du tar ut tøy. Kast det brukte tøyet i returautomaten. Det er mulig å ta ut mer enn ett sett av gangen. Etter hvert vil alle ansatte få en egen «konto» som blir belastet når tøy tas ut. Henter du for eksempel fem frakker fra ett skap, vil ikke systemet gi deg flere før noen av de brukte er lagt tilbake i returautomaten. For mer informasjon eller hjelp, kontakt St. Olavs driftsservice Kundesenter Telefon: E-post: 18

19 Sengetun minst mulig gjennomgang Sengetun må skjermes mest mulig for gjennomgang. Finn ut hvilken heis eller trapp du kan bruke for å unngå å gå gjennom sengetun. I deler av 2. etasje er det fri gangsone. I samme etasje går sykehusbruene mellom sentrene, mens NTNU har bruer i 3. etasje. Følg skilt og bruk informasjonstavlene som er satt opp i alle etasjer. 19

20 Fakta om: Gastrosenteret BESØKSADRESSE: Prinsesse Kristinas gate 1. Gastrosenteret består av fire fløyer. Sør-, øst- og nordfløy er nybygg. Senterets midtfløy utgjør det rehabiliterte Kreftbygget. Samlet senterareal: kvadratmeter. Medisinske fagfelt i Gastrosenteret er fordøyelses- og leversykdommer, blodsykdommer, nyresykdommer, endokrinologi, urologi, gastroenterologisk kirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, kreft, lindrende behandling og bildediagnostikk, samt laboratorium for prøvetaking. NTNU i Gastrosenteret omfatter Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. ETASJE FOR ETASJE i det fullførte senteret 6. ETASJE: Sengetun blodsykdommer (østfløy) Sengetun nyresykdommer og endokrinologi (midtfløy) Dagenhet dialyse / peritoneal (midtfløy) Kontorer St. Olavs Hospital (sørfløy) 5. ETASJE: Sengetun bryst- og endokrinkirurgi (sør) Sengetun gastroenterologisk kirurgi (sør) Sengetun fordøyelses- og leversykdommer (øst) Poliklinikk nyresykdommer (midt) Undervisning nyreskole (midt) Dagenhet dialyse / hemo (midt) 4. ETASJE: Sengetun gastroenterologisk kirurgi (sør) Sengetun urologisk kirurgi (øst) Tung overvåking (sør) Klinisk service fysioterapi, ergoterapi (øst, midt) Kontorer St. Olavs Hospital (nord) Sengetun Seksjon lindrende behandling (midt) Poliklinikk Seksjon lindrende behandling (midt) 20

21 3. ETASJE: NTNU Institutt for kreftforskning og molekylær medisin: laboratorier, undervisningsrom og kontorer (sør, øst, nord) Sengetun kreft (midt) 2. ETASJE: Bildediagnostikk CT, MR, røntgen, ultralyd, gjennomlysning og thorax/skjelett (sør, øst, nord) Dagkirurgi (sør) Operasjon (sør) Sengetun kreft (midt) 1. ETASJE: Poliklinikker bryst- og endokrinkirurgi, gastroenterologisk kirurgi og urologisk kirurgi (sør) Mammografi (sør) Poliklinikker blodsykdommer, endokrinologi, fordøyelses- og leversykdommer, infeksjonssykdommer (øst, nord) Poliklinikk og dagbehandling kreft (midt) Klinisk service fysioterapi, klinisk ernæringsfysiolog (midt, nord) Laboratorium prøvetaking (øst) Hovedinngang, resepsjon, kantine (sør) UNDERETASJE: Stråleterapi (sør) Ambulansestasjon (sør) Kjøkken (sør, heis 1) Renholdssentral (sør) Ambulanseinngang (midt) Klinisk service sosionom (midt) Nukleærmedisin (nord) Omkledning, lager, tekniske rom (alle fløyer) OPERASJON Gastrosenteret har sju operasjonsstuer fordelt på dagkirurgi og elektiv (planlagt) kirurgi. Ved øyeblikkelig hjelp brukes operasjonsstuene i Akutten og Hjerte-lunge-senteret på motsatt side. Det er «grønnkledd» bruforbindelse mellom operasjonsområdene i de to sentrene. BILDEDIAGNOSTIKK MR, CT, nukleærmedisin, mammografi, ultralyd og røntgenlaboratorier PASIENTPLASSER 242 (175 sengerom) 21

22 Fakta om: Bevegelsessenteret BESØKSADRESSE: Olav Kyrres gate 13 Senteret er kvadratmeter og består av tre fløyer: nord, vest og øst. Her får pasientene medisinsk og kirurgisk behandling innen ortopedi, revmatologi og plastikkirurgi. NTNUs Institutt for nevromedisin driver forskning og undervisning i Bevegelsessenteret, sammen med Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk og Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin. Dessuten har Høgskolen i Sør-Trøndelag lokaler for radiografiutdanning og sykepleie. Senteret rommer også Nasjonalt kompetansesenter for ortopediske implantater. ETASJE FOR ETASJE 6. ETASJE: Sengetun ortopedi med traumatologi (vest- og nordfløy) Kontorer, møterom, undervisningsrom St. Olav, NTNU (vest- og nordfløy) Betongskall (nordfløy) 5. ETASJE: Sengetun ortopedi med rekonstruktiv kirurgi og plastikkirurgi (vest og nord) Klinisk service fysioterapi Kontorer, møterom, undervisningsrom St. Olav, NTNU (vest og nord) 4. ETASJE: Sengetun ortopedi med elektiv kururgi (vest) Sengetun, dagenhet, mødresenter revmatologi (nord) Kontorer, møterom, undervisningsrom St. Olav, NTNU (vest og nord) 22

23 3. ETASJE: NTNU Institutt for nevromedisin NTNU Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk NTNU Institutt for kreftforskning og molekylær medisin: Kontorer, laboratorier, undervisningsrom (vest, nord, øst) Nasjonalt kompetansesenter for ortopediske implantater, St. Olav (vest) 2. ETASJE: Oppvåkning (vest) Dagkirurgi med dagkirurgisk hvile (nord) Operasjon (nord, øst) Inntakskontor (1902-bygget) 1. ETASJE: Poliklinikker ortopedi, revmatologi, plastikkirurgi (vest) Bildediagnostikk røntgen (vest) Ortopedisk verksted (vest) Dagbehandling revmatologi (vest) Ambulanseinngang (vest) Hovedinngang, resepsjon, kantine (nord) Laboratorium prøvetaking (nord) Klinisk service varmebasseng (øst) HiST ferdighetslaboratorier (øst) UNDERETASJE: Omkledning (vest og nord) Lagerrom, tekniske rom, renhold (vest, nord, øst) PASIENTPLASSER 118 (92 sengerom) OPERASJON Åtte operasjonsstuer. Det gjøres elektive (planlagte) og dagkirurgiske inngrep. Noen akutte operasjoner vil foregå i Akutten. Én av stuene er avsatt til NTNU for undervisning og forskning. BILDEDIAGNOSTIKK Tre laboratorier for skjelettfotografering. Ett av disse benyttes til radiografiutdanning (HiST). 23

24 Fakta om: Akutten og Hjerte-lunge-senteret BESØKSADRESSE: Prinsesse Kristinas gate 3 Senteret er kvadratmeter og størst i nye St. Olavs Hospital. Akutten og Hjerte-lunge-senteret består av fire fløyer: nord (m. Akutten), midt, øst og sør. Kliniske fagfelt er akuttmedisin, intensivmedisin, hjerte- og lungemedisin, hjerte- og lungekirurgi, karkirurgi, bildediagnostikk. I tillegg er forsyningskjøkken og steril forsyning lokalisert i senteret. Forskning og undervisning drives av Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk og Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Virksomheten i det sentrale akuttmottaket er organisert i en vertikal akse med to store heiser. På taket er det helikopterlandingsplass og i underetasjen ambulanse- og akuttmottak. Heisene gir rask forbindelse til operasjonsstuer, intensiv og overvåkingssenger for alle fagfelt i bygget. Legevakta (interkommunal) og ortopedisk skadepoliklinikk har eget inngangsparti. 24

25 ETASJE FOR ETASJE TAK Helikopterlandingsplass (nordfløy) 6. ETASJE: AMK-sentral (nordfløy) Overvåking lungemedisin (nordfløy) Sengetun lungemedisin (midt- og østfløy) Kontorer, møterom (sør- og nordfløy) 5. ETASJE: Overvåking karkirurgi, hjerte- og lungekirurgi (nord, midt) Dagenhet karkirurgi (nord) Sengetun karkirurgi (nord, midt) Dagenhet lungemedisin (øst) Sengetun hjerte- og lungekirurgi (midt) Sengetun hjertemedisin (sør) Klinisk service fysioterapi (øst) Kontorer, møterom (nord, øst) 4. ETASJE: Bildediagnostikk angio hjerte, elektrofysiologi (nord) Dagenhet hjertemedisin (øst) Overvåking hjertemedisin (nord) Sengetun hjertemedisin (midt, sør, øst) Kontorer, møterom (øst) 3. ETASJE: NTNU Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk NTNU Institutt for kreftforskning molekylær medisin Laboratorier, kontorer, møte- og undervisningsrom (alle fløyer) Operasjon garderober, kontorer, møterom (midt) 25

26 2. ETASJE: Operasjon akutt (midt) Operasjon karkirurgi (nord) Operasjon hjerte- og lungekirurgi (midt) Postoperative senger (nord) Bildediagnostikk angio kar (nord) Hovedintensiv 1 og 2 (øst) Intensiv hjerte- og lungekirurgi (sør) 1. ETASJE: Legevakta (nord) Skadepoliklinikk (nord) Bildediagnostikk thorax/skjelett (nord) Hovedinngang, resepsjon, kantine (øst) Poliklinikk lungemedisin (midt) Poliklinikker hjertemedisin, hjertesvikt (sør, øst) Poliklinikker hjerte- og lungekirurgi, karkirurgi (sør) Laboratorium prøvetaking (øst) NTNU: undersøkelser, behandling, trening, forskningssenger (sør, midt) Kontorer, møterom (sør, øst) UNDERETASJE 1 Akuttmottak (nord, midt) Bildediagnostikk CT, thorax/skjelett (nord) Medisinsk SimulatorSenter (nord) Observasjonsenhet (midt, øst) Kontorer, møterom (midt, nord) Steril forsyning (sør) Forsyningskjøkken (sør) UNDERETASJE 2 Omkledning, lager, tekniske rom (nord, midt, sør) PASIENTPLASSER 250 (133 sengerom) OPERASJON Åtte stuer (se Gastrosenteret) BILDEDIAGNOSTIKK Thorax/skjelett, angio kar, angio hjerte, elektrofysiologi, CT, ultralyd 26

27 Notater 27

28 Byggefakta: Alle nybygg: Utbygger: Helsebygg Midt-Norge Byggherre: Helse Midt-Norge Eier og finansiering: Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet Prosjektering m. arkitekt: Team St. Olav Byggentreprise: NCC Rørentreprise: K. Lund / Oras Elektroentreprise: Siemens / Vintervoll Ventilasjonsentreprise: Elnan / Teknisk Ventilasjon / Økovent Teknisk integrator, IKT og Tele: Telenor Teknisk integrator, sentral driftskontroll: Siemens Building Systems Rehabiltering (Gastro midtfløy): Utbygger: Helsebygg Midt-Norge Byggherre: Helse Midt-Norge Eier og finansiering: Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet Prosjektering m. arkitekt: Team St. Olav Totalentreprise: Teknobygg Bygg: Teknobygg Entreprenør / Trebetong Rør: Teknobygg Tekniske Elektro: Elektroeksperten Ventilasjon: Elnan / Teknisk Ventilasjon / Økovent Tekst: Helsebygg Midt-Norge Foto: Erik Børseth og Geir Mogen Utforming: TRB kommunikasjon Trykk: Trykkpartner Lade

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen Tema: Hva blir nytt i nytt sykehus Vi har spurt sju medarbeidere side 7 Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen side 4 11 operasjonsstuer i Moss Stor byggeaktivitet kommer, sier Asbjørn Elgen

Detaljer

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold Informasjon fra Sykehuset Østfold Magasin fra Sykehuset Østfold til husstander i Østfold April 2015 www.sykehuset-ostfold.no Slik blir ditt nye sykehus! Nå kan vi feire! Er du spent på hvordan det nye

Detaljer

Hovedfunksjonsprogram Sentralsjukehuset i Rogaland

Hovedfunksjonsprogram Sentralsjukehuset i Rogaland 5RJDODQGI\ONHVNRPPXQH 6HQWUDOVMXNHKXVHWL5RJDODQG +29(')81 6-216352*5$0 QRYHPEHU 2YHURUGQHGHIRUXWVHWQLQJHURJUDPPHEHWLQJHOVHU 'HSDUWHPHQWHWVYHLOHGHU 2YHURUGQHWSODQSURVHVV 5DPPHUJLWWLYLUNVRPKHWVSODQHQ 7RPWRJORNDOLVHULQJ

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Nye St.Olavs Hospital i Trondheim: NORGES DYRE KOMPLISERTE

Nye St.Olavs Hospital i Trondheim: NORGES DYRE KOMPLISERTE REPORTASJE Tidenes største norske IKT-leveranse tas i bruk på St. Olavs Hospital i Trondheim. Totalt kommer IKT-løsningene på godt over en milliard kroner. TEKST OG FOTO ARNE ASPHJELL Nye St.Olavs Hospital

Detaljer

RIKTIG MEDISIN- MASKIN. d:mag. Nye Ahus får helautomatisk. Livsfarlig personvern SIDE 8-11. Pasienten tar mer kontroll SIDE 20-21

RIKTIG MEDISIN- MASKIN. d:mag. Nye Ahus får helautomatisk. Livsfarlig personvern SIDE 8-11. Pasienten tar mer kontroll SIDE 20-21 d:mag ET MAGASIN FRA DIPS ASA Nye Ahus får helautomatisk MEDISIN- MASKIN Pasientene ved Nye Ahus vil få sin medisin levert i slike endosepakker, direkte fra en maskin. Sykehuset er først i verden med helautomatisk

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne brukermanualen nøye. 1 Jan 2015 Kjære kunde. Introduksjon Takk for att du har kjøpt Holars 2020G av oss. Om Holars Holars startet opp som grossist

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Status bruk av. Smarthusteknologi, trygghetsalarmsystem, bærbare enheter/pda innen hjemmetjenestene mv. Kristiansund kommune

Status bruk av. Smarthusteknologi, trygghetsalarmsystem, bærbare enheter/pda innen hjemmetjenestene mv. Kristiansund kommune Status bruk av Smarthusteknologi, trygghetsalarmsystem, bærbare enheter/pda innen hjemmetjenestene mv. i Kristiansund kommune Innhold 1.0 Teknisk infrastruktur i sykehjem mv.... 3 1.1 Teknisk oppbygging

Detaljer

IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold

IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold Hva må du som ny student gjøre for å bli korrekt registrert?... 3 IT-systemer for studenter ved Høgskolen i Hedmark... 4 Bruk av aktiveringsportal for nye studenter...

Detaljer

Grenseløs helse Ny teknologi forenkler livet ditt

Grenseløs helse Ny teknologi forenkler livet ditt Møt medisinroboten Blipp s. 10 Hvor går teknogrensene? s. 18 Her er framtiden s. 28 02/2013 Årgang 12. Et magasin fra Helse Midt-Norge Grenseløs helse Ny teknologi forenkler livet ditt INFORMASJON leder

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

Akuttdatabasen. Brukerveiledning. kari.anne.ness@hemit.no Mars 2010

Akuttdatabasen. Brukerveiledning. kari.anne.ness@hemit.no Mars 2010 Akuttdatabasen Brukerveiledning kari.anne.ness@hemit.no Mars 2010 Dette er en brukerveiledning til Akuttdatabasen, v.1.5.3, som er i bruk ved Akuttmottaket ved St. Olavs Hospital. Applikasjonen breddes

Detaljer

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Office 70IP Brukerveiledning Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 5 1 6 7 2 17 16 11 8 9 10 12 13 14 15 3

Detaljer

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual Advarsel: JABLOTRON 100 serien alarmer bør installeres av kvalifiserte teknikere med sertifikat fra Noby AS. Det anbefales at man kun benytter JA-100

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Brukermanual edialog24 Operator. edialog24 AS. Avd. Oslo Hovfaret 17B 0275 Oslo. Avd. Trondheim Ingvald Ystgaards vei 23 7047 Trondheim

Brukermanual edialog24 Operator. edialog24 AS. Avd. Oslo Hovfaret 17B 0275 Oslo. Avd. Trondheim Ingvald Ystgaards vei 23 7047 Trondheim Brukermanual edialog24 Operator edialog24 AS Avd. Trondheim Ingvald Ystgaards vei 23 7047 Trondheim Telefon +47 73 89 48 00 Avd. Oslo Hovfaret 17B 0275 Oslo E-post: edialog24@sentinel.no Innhold Innledning...

Detaljer

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Brukerveiledning SL40 CONNECT dedicated to communication Dette er en bruksanvisning for Lightwriter SL40 Connect. OppDateringer og tillegg finner du på nettsiden vår: http://www.toby-churchill.com

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

Brukerveiledning for Feiemodul

Brukerveiledning for Feiemodul Brukerveiledning for Feiemodul Litt om oppbygningen av feiemodulen Brukerveiledning for feiemodulen v.3 1-2 2013 Datamann AS Brukerveiledning for feiemodulen v.3 Litt om oppbygningen av feiemodulen Innhold

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Norsk Desember 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

Novell GroupWise 6.5

Novell GroupWise 6.5 Novell GroupWise 6.5 Nye muligheter Brukerveiledning Tilpasset av Cross Platform AS 2003 Side 1 Innholdsliste 1.Innledning...4 2 Å starte GroupWise... 4 2.1 Programvinduet...4 3 Sende og motta meldinger...

Detaljer