St. Olavs Hospital. En veiviser i fase 2-byggene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "St. Olavs Hospital. En veiviser i fase 2-byggene"

Transkript

1 Nye St. Olavs Hospital En veiviser i fase 2-byggene

2 Innhold ID-kort 4 Adgangssoner 5 Digitalt sykehus 6 Sikker utskrift 7 Nye telefoner 8 Hvite sider 9 Vaktregistrering 10 Pasientsignal 11 Pasientterminal 12 Avfall 13 Robottralle (AGV) 14 Heiser 15 Rørpost 16 Lys og varme brannvern 17 Personaltøy 18 Sengetun 19 Fakta om Gastrosenteret 20 Fakta om Bevegelsessenteret 22 Fakta om Akutten og Hjerte-lunge-senteret 24 Hvem svarer? hvis du trenger hjelp eller oppdager feil? Gjelder det driftsteknikk og bygg kontakt St. Olavs driftsservice Kundesenter, telefon: 67500, e-post: Gjelder det telefoner og dataløsninger, bruk følgende telefoner og e-postadresser: St. Olavs Hospital tar kontakt med Hemit, telefon (0)3612, e-post: NTNU tar kontakt med IT servicedesk telefon (735)50500, e-post: HiST tar kontakt med Brukersenteret, telefon (735)55900, e-post:

3 Velkommen! Velkommen til sentrene i fase 2 av sykehusutbyggingen i Trondheim: Gastrosenteret, Bevegelsessenteret, Akutten og Hjerte-lungesenteret. Vi er stolte av det nye universitetssykehuset som nå langt på vei er fullført. Ikke bare har vi fått moderne kvalitetsbygg og oppdatert utstyr. På Øya oppnår vi også integrering mellom sykehus og universitet, der behandling og pleie forenes tett med forskning og undervisning. Vårt mål er å gjøre St. Olavs Hospital til et universitetssykehus i internasjonal toppklasse. Det forutsetter at vi utvikler kompetanse, utnytter muligheter, arbeider smartere og tar i bruk mer effektive metoder til beste for dagens og framtidas pasienter. Dette heftet gir en kort innføring i sentrale driftsendringer i nybyggene. Sammen med senterkart (i eget hefte) gjør det deg også bedre kjent med senteret du skal arbeide eller studere i. Gratulerer med ny og flott arbeidsplass! Adm. dir. Gunnar Bovim St. Olavs Hospital Dekanus Stig Slørdahl Det medisinske fakultet

4 ID-kort - åpner dører og PC-er ID-kortet er personlig og gir adgang til kontrollerte områder (soner) i universitetssykehuset. Kortet gir dessuten tilgang til sykehusets datanettverk og tjener også som identifikasjonskort. Uten dette er du «hjelpeløs» på din nye arbeidsplass. Husk å ha med kortet hver dag! Kortet må alltid følge eieren. I sykehusområdene bestemmer klinikksjefen hvilke soner den enkelte har adgang til. I universitetsområdene bestemmer instituttleder hvilke soner den enkelte har adgang til. Studenters adgang bestemmes av fakultetet/avdelingen. Kortet utstedes i Kundesenteret (1. etasje i Forsyningssenteret). Hvis kortet mistes eller ødelegges, blir klinikken/fakultetet belastet med 300 kroner. Det må ikke lages hull i kortet. Kortet brukes med og uten PIN-kode. Kortet holdes foran kortleser, det dras ikke. Når kortet brukes sammen med PIN-kode, blir informasjonen lagret i tre måneder. For mer informasjon eller hjelp, kontakt St. Olavs driftsservice Kundesenter, telefon: E-post: 4

5 Fire adgangssoner -for bedre sikkerhet Nybyggene er delt inn i fire soner for å gi riktig tilgjengelighet og best mulig sikkerhet. Av praktiske grunner har sonene fargenavn, men disse fargene preger ikke byggene visuelt. Klinikksjefen/instituttlederen bestemmer hvilke soner du skal ha adgang til. Denne informasjonen er lagt inn i ID-kortet. Akutt-team kan bevege seg overalt uten å taste PIN-kode. Soneinndelingen er slik: Grønn sone: Fri adgang for ansatte, pasienter, studenter og besøkende. Gjelder vestibyle, kantine, heiser, trapper, ekspedisjoner og bruene mellom byggene i 2. etasje. Gul sone: Fri adgang på dagtid, kontrollert ellers. Gjelder sengeområder, poliklinikker og undervisningsrom for sykehuset. Blå sone: Begrenset adgang. Gjelder poliklinikker etter normal åpningstid, operasjons- og intensivområder, kontorer, transportkulverter, laboratorier og undervisningsrom for NTNU. Rød sone: Sterkt begrenset adgang. Gjelder tekniske rom, medisinrom og enkelte spesiallaboratorier for NTNU. 5

6 Digitalt sykehus minst mulig papir Det nye universitetssykehuset skal «snakke sammen» elektronisk og bruke minst mulig papir. Kort vei til nærmeste PC, og rask og sikker pålogging, er en forutsetning for dette. Det er trådløs dekning i det nye universitetssykehuset og i uteområder mellom nybyggene.* Det er ikke mulig å installere programmer selv eller tilpasse egen PC. Alt dette styres fra en sentral driftstjeneste som sørge for at nødvendige programmer er tilgjengelige. Alle ansatte skal ha tilgang og rettigheter til PC etter behov. De fleste PC-er brukes av flere, men en del er også personlige. Såkalte fellesbrukere er ikke mulig i nytt sykehus og tillates heller ikke av Datatilsynet. Pålogging for ansatte ved St. Olavs Hospital: 1. Sett ID-kortet i kortleser. 2. Tast inn din personlige PIN-kode. 3. Klikk OK. Sykehusansatte med bistilling ved NTNU får tilgang til NTNU via DMFs terminaltjenerløsning. Pålogging for ansatte ved NTNU og HiST: Pålogging skjer med brukernavn og passord, uten bruk av IDkort. NTNU-ansatte med bistilling ved sykehuset får tilgang til St. Olavs Hospital via HEMITs terminaltjenerløsning. * Det er (mars 2009) ikke trådløs dekning i gamle sykehusbygg, det vil si mesteparten av Høyblokka, Parkbygget (U1, 4. og 5. etasje), MR-senteret, Lungebygget, Revmatismehuset, MTFS, Øya Helsehus, enkelte tekniske rom i nybyggenes underetasjer og noen uteområder. 6

7 Sikker utskrift med kode St. Olavs Hospital har valgt å innføre et sikrere utskriftssystem for å hindre at sensitive papirer blir liggende eller kommer på avveie. Det finnes noen unntak, men hovedregelen er at du taster en valgfri tallkode for å få utskrift fra PC-en. Den samme koden brukes også på skriveren for å få utskriften. For NTNU er ikke «sikker utskrift» satt opp som standard. Men tjenesten kan velges ved behov. vanskelig? Mer informasjon om de tekniske systemene (telefon, PC, rørpost, osv.) finner du på www. stolav.no/nyttsykehus Merk! St. Olav, NTNU og HiST har ansvar for feilretting i hver sin organisasjon. Se side 2. 7

8 Nye telefoner erstatter og forbedrer IP-telefoner er innført i nye St. Olavs Hospital. Det betyr at tale og tekst overføres i datanettverket. De nye telefonene: Gjør det lettere å kommunisere direkte. Blir «din» når du logger på. Det gjelder hvilken som helst telefon. Hver enkelt får sitt eget telefonnummer. Tillater definering av roller. F.eks. får vakthavende lege sine telefoner dirigert til seg. Er koplet til syke-, alarm- og driftssignalanlegget. Varsling kan sendes direkte til telefonen. Er enten trådløse eller faste. Slå aldri av trådløs telefon. Bare logg av og sett til lading. Hvordan logge på trådløse telefoner?* Tast telefonnummer og velg deretter PIN med. Bruk piltast. Da kommer du på linjen under og kan slå PIN-kode (PIN-kode er ditt telefonnummer ved første gangs pålogging). Tast inn egen PIN-kode, og velg «Logg inn». * Gjelder ikke telefoner som betjener en funksjon med fast nummer. Se «Avdelingstelefoner» under. Hvordan ringe ut? Tast nummer Bruker du fasttelefon, trykk << Bruker du trådløs telefon, trykk «Velg» (<< for å fjerne feil inntasting) For eksternt nummer, slå 0 først. For utenlandssamtaler må sykehusansatte via sentralbordet (99). Trykk og samtale settes opp. Avdelingstelefoner (Det vil si telefoner knyttet til faste numre) Noen telefoner betjener en funksjon og har da et fast nummer. Personer som er knyttet til funksjonen, kan nås på denne telefonen hvis de ikke har et personlig nummer (informasjon på Hvite sider). Høyttalende telefon Den trådfaste telefonen kan også brukes til calling (annonsering). 8

9 Hvite SIDER digital katalog Hvite sider hvitesider.stolav.no er en digital internkatalog over ansatte i sykehuset. NTNU har egen katalog som er tilgjengelig via Hvite sider. For St. Olavs Hospital: Kontaktformer er telefonoppringing, tekstmelding, personsøker og e-post. For å utnytte Hvite sider fullt ut, må du være pålogget en IP-telefon og PC. Hvite sider er forhåndsinstallert på telefonene og PC-ene. Feil opplysninger i Hvite sider skal meldes til den i avdelingen som er ansvarlig for personalsystemet (PRS). Hvis det er feil i «fast» telefonnummer i nytt sykehus, varsler du HEMIT: tlf. (0)03612 eller For NTNU og HiST: St. Olavs interne telefonkatalog er tilgjengelig fra NTNU via lenken: hvitesider.stolav.ntnu.no og for HiST via lenken: hvitesider.stolav.hist.no - publikumsnumre Sykehuset har 5-sifrede publikumsnumre. De skal også brukes av St. Olavs-ansatte som ringer sykehuset utenfra. St. Olavs Hospital (sentralbord) St. Olavs driftsservice (Kundesenter)

10 Vaktregistrering «innmelding» må til Alt personell på vakt må registreres elektronisk for å styre tilkallinger til rette person. Først må du være pålogget trådløs telefon, så kan «innmeldingen» gjøres på sengetun-pc. Husk at du selv har ansvar for at dette blir gjort. Du registrerer deg slik for å ta over en rolle: Velg Meny Velg Tilkalling Velg Innmelding Velg ønsket rolle/funksjon Du tilkaller andre sykehusansatte slik: Velg Tilkall Velg Avdelinger Velg aktuell avdeling. Velg den ansattes rolle eller funksjon Velg «fagressursens» rolle eller funksjon Velg ønsket kontakform: oppringing eller melding For mer informasjon eller hjelp, kontakt Helse Midt-Norge IT (HEMIT) Telefon: (0)03612 E-post: 10

11 Pasientsignal hjelp når det trengs Når alarmen utløses, går det øyeblikkelig beskjed til riktig pleiepersonell. Hva skjer når signalet utløses? Lyd høres, rødt lys blinker og sted/romnummer vises på sengetunpanel. Sengetun-PC markerer Visning med rødt. Dette forteller hvor signalet kommer fra. Pleiepersonell registrert på vakt tilkalles via trådløs telefon. Hvordan skjer tilkalling på signal? Pleiepersonell registrert på vakt blir tilkalt på trådløs telefon for det aktuelle sengetun. Melding vises med lydsignal. Velg OK. Tilkalling legges i Arbeidslisten som bekrefter tilkallinger. Du har 15 sekunder til å svare ja eller nei på telefonen. Svarer du ja, må du også markere Til stede i rommet innen 120 sekunder. Hvis ikke, sendes meldingen videre til neste registrerte pleiepersonell etter nærmere avtalt tid. Hvordan avsluttes signalet? Trykk på grønn knapp på panelet for Til stede i det rommet signalet ble utløst. Alle visninger på display blir borte. Det gjør også lydsignal. Oppføringen i Arbeidsliste forsvinner på pleiepersonellets trådløse telefoner. På sengetun-pc forsvinner markering for pasientsignal i Visning. For mer informasjon eller hjelp, kontakt Helse Midt-Norge IT (HEMIT) Telefon: (0)03612 E-post: 11

12 Pasientterminal dialog, info og underholdning Terminalen over pasientsengene skal bedre dialogen mellom helsepersonell og pasient. Via terminalen kan helsepersonell logge seg på spesialistsystemer for å finne pasientinformasjon. Her kan det også utføres dokumentasjon (i Doculive) sammen med pasienten. For pasienten gir terminalen muligheter for å: utløse pasientsignal. finne sykehusinformasjon. bruke telefon. styre romlys. høre musikk og radio. se TV. se intern-tv. sende e-post og søke på Internett. spille videospill (på utvalgte terminaler). stille vekkerklokke... og mer er på trappene. Hvordan registreres pasienten i terminalen? Pasienten registreres på den enkelte pasientterminal eller på «felles-pc» i arbeidsstasjonen. Skriv inn pasientens fornavn og etternavn. Marker om pasienten ønsker nummeret tilgjengelig for sentralbordet. Trykk på Neste. Noter internt telefonnummer og kode som kommer opp på skjermen. Gi pasienten denne informasjonen. Pasienten kan nå logge seg på terminalen. For mer informasjon eller hjelp, kontakt Helse Midt-Norge IT (HEMIT) Telefon: (0)03612 E-post: 12

13 Avfall trykk og kast Det meste av kildesortert avfall kastes i egne sjakter som er plassert i alle etasjer. Sjaktene er knyttet til et automatisk anlegg som fordeler avfallet i fire typer: restavfall, plast, papir og konfidensielt papir. Avfallstypene har hver sin knapp med symbol over nedkastluka. Luka har et display som viser om sjakta er ledig for kasting, om tømming foregår osv. Slik kastes avfall: Trykk på rett knapp for det avfallet som skal kastes. Lampe tennes. Du åpner luka, kaster og lukker. Merk: Det kan ta noen få sekunder før OK vises i displayet og det er mulig å åpne luka. I samme fløy kan bare én luke åpnes av gangen. Skal du kaste annet avfall etterpå, så lukk luka og trykk på knappen for riktig avfallstype før du kaster. Timeglasset betyr «vent litt» og vises når tømming pågår, andre kaster avfall eller anlegget stiller seg inn på rett avfallstype. Dette kan ikke kastes i sjaktene: Pasient- og sengetøy. Papp (større emballasje). Glass og metall. Risiko- og smitteavfall (pakkes og merkes etter gjeldende bestemmelser). Spesialavfall (kjemikalier, lysstoffrør osv.) Merk: For NTNU gjelder egne regler for pakking og merking av kjemikalieavfall. Radioaktive isotoper skal plasseres på spesiallager. Dette gjelder både universitet og sykehus. For mer informasjon eller hjelp, kontakt St. Olavs driftsservice Kundesenter Telefon: E-post: 13

14 Robottraller/AGV i fast skyttel Dette er automatiserte kjøretøy som transporterer vogner med forsyninger til og fra sentrene. Vognene kan inneholde: Forbruksvarer, inkludert sterile engangsartikler. Sterilt sirkulasjonsgods. Mat fra forsyningskjøkken til senterkjøkken. Rent og skittent tøy. Legemidler som ikke går i rørpost. Post (tidsskrifter osv.). Kildesortert avfall som ikke kastes i avfallssjakt. Risikoavfall. AGV er forkortelse for Automatic Guided Vehicle Levering og henting AGV-ene leverer og henter vogner etasjevis på egne stasjoner nær heiser. Fra stasjonene trilles vogna dit forsyningen skal. Før den blir satt tilbake på stasjonen, fylles noen av vognene med returgods (se over). AGV-ene leverer og henter ulike varegrupper etter en plan med faste tider. Avsenderne (kjøkken, sterilsentral, vaskeri osv.) legger såkalte transponderbrikker i lommer på vognene. Disse brikkene forteller hva som er i vognene og hvor de skal. Samtidig gir de AGV-ene «beskjed» om å komme tilbake til avsenderen. Slik unngås feilsendinger. Det er for eksempel umulig å sende en vogn med rent tøy direkte fra Gastrosenteret til Bevegelsessenteret. Adgangskort er ikke nødvendig for å hente og levere vogner i en AGV-stasjon. Men selve kjøretøyet kan bare betjenes av autorisert personell. Merk: AGV-rutene må holdes fri for alle hindringer. Hvis ikke stanser transporten. AGV-ene må aldri tråkkes på. AGV-ene «eier» sin heis. Ikke treng deg inn sammen med den (se side 15). For mer informasjon eller hjelp, kontakt St. Olavs driftsservice Kundesenter Telefon: E-post: 14

15 Heiser for personer og roboter Der det er «doble» heiser i fase 2-sentrene kan én av heisene benyttes til både persontransport og robottransport. Dette betyr at heisen blir frigitt til vanlig bruk med én gang AGV forlater den. Når heisen er i AGV-modus, lyser V i displayet utenfor. Samtidig varsler en stemme at «heisen er i automatisk varetransport, vennligst ikke gå inn.» Det nytter ikke å konkurrere med en AGV om heisen. Systemet er programmert slik at robottransporten alltid har forrang. Hvis brannalarm blir utløst rett før en AGV skal inn i heisen, blir transporten stående utenfor. Først når alarmen er slått av, kan roboten «jobbe» videre. Det samme skjer dersom alarmen aktiveres under heisturen. Da står AGV også stille inne i heisen som automatisk går til 1. etasje. Akuttheiser Alle sentra har akuttheiser. Disse skal bare brukes ved akutt medisinsk nød og kan overstyres med adgangskort forbeholdt leger og akutt-team. Akuttheisene er plassert slik i byggefase 2: Gastrosenteret: sørfløy. Bevegelsessenteret: nord- og østfløy. Akutten og Hjerte-lungesenteret: sør, midt- og nordfløy (Akutten). For mer informasjon eller hjelp, kontakt St. Olavs driftsservice Kundesenter Telefon: E-post: 15

16 Rørpost med ekspressfart I rørposten sendes medisiner, blod og prøver i egne patroner. Disse patronene kan frakte fem kilo og har en diameter på 16 cm. De fleste rørposttransportene tar inntil fem minutter, men noen trenger litt mer tid: ca. åtte minutter. Det er rørpoststasjoner i alle sengetun og andre rom med pasientbehandling. Det er også mulig å sende rørpost mellom nytt og gammelt sykehus helt til Høyblokka er fraflyttet. Hvordan sende patroner? Patronen er ikke tett. Innholdet må derfor sikres så det ikke lekker væske fra patronen. Forsendelsen emballeres. Sjekk at begge lokkene på patronen er låst. Patronen settes inn i åpningen av rørpoststasjonen. Mottakers stasjonsnummer tastes inn og sendingen godkjennes ved å trykke «E». Ny patron kan ikke sendes før rørposten er tilbake i sendeposisjon. Normalt tar det 4 5 sekunder, men det kan ta noe lenger tid hvis trafikken i er stor. Merk: Ta ikke ut patroner som er lagt inn for å sendes! Hvordan motta patroner? Patroner faller automatisk ned i kabinettet under stasjonen. De må fjernes snarest mulig for ikke å blokkere stasjonen. Adgangskortet brukes for å låse opp kabinettet. Den som tar ut patronen, blir automatisk loggført, men loggen forteller ikke hvilken patron det gjelder. Når patronlageret er fullt, sendes overflødige patroner tilbake til adresse 999. For mer informasjon eller hjelp, kontakt St. Olavs driftsservice Kundesenter Telefon: E-post: 16

17 Lys og varme brannvern Sykehusets klimaanlegg er sentralstyrt og gir en stabil gjennomsnittstemperatur på rundt 23 grader. Temperaturen kan overstyres på enkelte rom (opp eller ned to tre grader), men skal ikke overstige 26 grader. Automatisk lys I noen rom slås lyset automatisk på når det er aktivitet i rommet. I alle rom slås lyset automatisk av når det ikke er aktivitet. Varme og kjøling I noen rom øker ventilasjonen automatisk ved behov. I særlig varme rom er det montert ekstra kjøling. Det er ikke mulig å bruke varme og kjøling samtidig. Solvendte vinduer har avskjerming med motorstyrte utvendige persienner, eller faste lameller i aluminium. Uten aktivitet synker romtemperaturen med to grader. Når det er aktivitet i rommet stiger temperaturen til «normalen». VED BRANN! Når brannalarm utløses, varsles det med informasjon over høyttaler i alle rom. Følg gjeldende prosedyre. Brann- og rømningsplaner er hengt opp godt synlig i alle etasjer. Alle rom har sprinkleranlegg og røykvarslere. 17

18 Personaltøy fra «tenkende» skap Personaltøy hentes og leveres i spesialskap i underetasjene. Alle plagg har innsydd en elektronisk brikke (RFid) som gir informasjon om uttak, innlevering, vasking osv. Dette systemet gir orden og nok tøy i ulike varianter og størrelser. Bruk adgangskort når du tar ut tøy. Kast det brukte tøyet i returautomaten. Det er mulig å ta ut mer enn ett sett av gangen. Etter hvert vil alle ansatte få en egen «konto» som blir belastet når tøy tas ut. Henter du for eksempel fem frakker fra ett skap, vil ikke systemet gi deg flere før noen av de brukte er lagt tilbake i returautomaten. For mer informasjon eller hjelp, kontakt St. Olavs driftsservice Kundesenter Telefon: E-post: 18

19 Sengetun minst mulig gjennomgang Sengetun må skjermes mest mulig for gjennomgang. Finn ut hvilken heis eller trapp du kan bruke for å unngå å gå gjennom sengetun. I deler av 2. etasje er det fri gangsone. I samme etasje går sykehusbruene mellom sentrene, mens NTNU har bruer i 3. etasje. Følg skilt og bruk informasjonstavlene som er satt opp i alle etasjer. 19

20 Fakta om: Gastrosenteret BESØKSADRESSE: Prinsesse Kristinas gate 1. Gastrosenteret består av fire fløyer. Sør-, øst- og nordfløy er nybygg. Senterets midtfløy utgjør det rehabiliterte Kreftbygget. Samlet senterareal: kvadratmeter. Medisinske fagfelt i Gastrosenteret er fordøyelses- og leversykdommer, blodsykdommer, nyresykdommer, endokrinologi, urologi, gastroenterologisk kirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, kreft, lindrende behandling og bildediagnostikk, samt laboratorium for prøvetaking. NTNU i Gastrosenteret omfatter Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. ETASJE FOR ETASJE i det fullførte senteret 6. ETASJE: Sengetun blodsykdommer (østfløy) Sengetun nyresykdommer og endokrinologi (midtfløy) Dagenhet dialyse / peritoneal (midtfløy) Kontorer St. Olavs Hospital (sørfløy) 5. ETASJE: Sengetun bryst- og endokrinkirurgi (sør) Sengetun gastroenterologisk kirurgi (sør) Sengetun fordøyelses- og leversykdommer (øst) Poliklinikk nyresykdommer (midt) Undervisning nyreskole (midt) Dagenhet dialyse / hemo (midt) 4. ETASJE: Sengetun gastroenterologisk kirurgi (sør) Sengetun urologisk kirurgi (øst) Tung overvåking (sør) Klinisk service fysioterapi, ergoterapi (øst, midt) Kontorer St. Olavs Hospital (nord) Sengetun Seksjon lindrende behandling (midt) Poliklinikk Seksjon lindrende behandling (midt) 20

21 3. ETASJE: NTNU Institutt for kreftforskning og molekylær medisin: laboratorier, undervisningsrom og kontorer (sør, øst, nord) Sengetun kreft (midt) 2. ETASJE: Bildediagnostikk CT, MR, røntgen, ultralyd, gjennomlysning og thorax/skjelett (sør, øst, nord) Dagkirurgi (sør) Operasjon (sør) Sengetun kreft (midt) 1. ETASJE: Poliklinikker bryst- og endokrinkirurgi, gastroenterologisk kirurgi og urologisk kirurgi (sør) Mammografi (sør) Poliklinikker blodsykdommer, endokrinologi, fordøyelses- og leversykdommer, infeksjonssykdommer (øst, nord) Poliklinikk og dagbehandling kreft (midt) Klinisk service fysioterapi, klinisk ernæringsfysiolog (midt, nord) Laboratorium prøvetaking (øst) Hovedinngang, resepsjon, kantine (sør) UNDERETASJE: Stråleterapi (sør) Ambulansestasjon (sør) Kjøkken (sør, heis 1) Renholdssentral (sør) Ambulanseinngang (midt) Klinisk service sosionom (midt) Nukleærmedisin (nord) Omkledning, lager, tekniske rom (alle fløyer) OPERASJON Gastrosenteret har sju operasjonsstuer fordelt på dagkirurgi og elektiv (planlagt) kirurgi. Ved øyeblikkelig hjelp brukes operasjonsstuene i Akutten og Hjerte-lunge-senteret på motsatt side. Det er «grønnkledd» bruforbindelse mellom operasjonsområdene i de to sentrene. BILDEDIAGNOSTIKK MR, CT, nukleærmedisin, mammografi, ultralyd og røntgenlaboratorier PASIENTPLASSER 242 (175 sengerom) 21

22 Fakta om: Bevegelsessenteret BESØKSADRESSE: Olav Kyrres gate 13 Senteret er kvadratmeter og består av tre fløyer: nord, vest og øst. Her får pasientene medisinsk og kirurgisk behandling innen ortopedi, revmatologi og plastikkirurgi. NTNUs Institutt for nevromedisin driver forskning og undervisning i Bevegelsessenteret, sammen med Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk og Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin. Dessuten har Høgskolen i Sør-Trøndelag lokaler for radiografiutdanning og sykepleie. Senteret rommer også Nasjonalt kompetansesenter for ortopediske implantater. ETASJE FOR ETASJE 6. ETASJE: Sengetun ortopedi med traumatologi (vest- og nordfløy) Kontorer, møterom, undervisningsrom St. Olav, NTNU (vest- og nordfløy) Betongskall (nordfløy) 5. ETASJE: Sengetun ortopedi med rekonstruktiv kirurgi og plastikkirurgi (vest og nord) Klinisk service fysioterapi Kontorer, møterom, undervisningsrom St. Olav, NTNU (vest og nord) 4. ETASJE: Sengetun ortopedi med elektiv kururgi (vest) Sengetun, dagenhet, mødresenter revmatologi (nord) Kontorer, møterom, undervisningsrom St. Olav, NTNU (vest og nord) 22

23 3. ETASJE: NTNU Institutt for nevromedisin NTNU Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk NTNU Institutt for kreftforskning og molekylær medisin: Kontorer, laboratorier, undervisningsrom (vest, nord, øst) Nasjonalt kompetansesenter for ortopediske implantater, St. Olav (vest) 2. ETASJE: Oppvåkning (vest) Dagkirurgi med dagkirurgisk hvile (nord) Operasjon (nord, øst) Inntakskontor (1902-bygget) 1. ETASJE: Poliklinikker ortopedi, revmatologi, plastikkirurgi (vest) Bildediagnostikk røntgen (vest) Ortopedisk verksted (vest) Dagbehandling revmatologi (vest) Ambulanseinngang (vest) Hovedinngang, resepsjon, kantine (nord) Laboratorium prøvetaking (nord) Klinisk service varmebasseng (øst) HiST ferdighetslaboratorier (øst) UNDERETASJE: Omkledning (vest og nord) Lagerrom, tekniske rom, renhold (vest, nord, øst) PASIENTPLASSER 118 (92 sengerom) OPERASJON Åtte operasjonsstuer. Det gjøres elektive (planlagte) og dagkirurgiske inngrep. Noen akutte operasjoner vil foregå i Akutten. Én av stuene er avsatt til NTNU for undervisning og forskning. BILDEDIAGNOSTIKK Tre laboratorier for skjelettfotografering. Ett av disse benyttes til radiografiutdanning (HiST). 23

24 Fakta om: Akutten og Hjerte-lunge-senteret BESØKSADRESSE: Prinsesse Kristinas gate 3 Senteret er kvadratmeter og størst i nye St. Olavs Hospital. Akutten og Hjerte-lunge-senteret består av fire fløyer: nord (m. Akutten), midt, øst og sør. Kliniske fagfelt er akuttmedisin, intensivmedisin, hjerte- og lungemedisin, hjerte- og lungekirurgi, karkirurgi, bildediagnostikk. I tillegg er forsyningskjøkken og steril forsyning lokalisert i senteret. Forskning og undervisning drives av Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk og Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Virksomheten i det sentrale akuttmottaket er organisert i en vertikal akse med to store heiser. På taket er det helikopterlandingsplass og i underetasjen ambulanse- og akuttmottak. Heisene gir rask forbindelse til operasjonsstuer, intensiv og overvåkingssenger for alle fagfelt i bygget. Legevakta (interkommunal) og ortopedisk skadepoliklinikk har eget inngangsparti. 24

25 ETASJE FOR ETASJE TAK Helikopterlandingsplass (nordfløy) 6. ETASJE: AMK-sentral (nordfløy) Overvåking lungemedisin (nordfløy) Sengetun lungemedisin (midt- og østfløy) Kontorer, møterom (sør- og nordfløy) 5. ETASJE: Overvåking karkirurgi, hjerte- og lungekirurgi (nord, midt) Dagenhet karkirurgi (nord) Sengetun karkirurgi (nord, midt) Dagenhet lungemedisin (øst) Sengetun hjerte- og lungekirurgi (midt) Sengetun hjertemedisin (sør) Klinisk service fysioterapi (øst) Kontorer, møterom (nord, øst) 4. ETASJE: Bildediagnostikk angio hjerte, elektrofysiologi (nord) Dagenhet hjertemedisin (øst) Overvåking hjertemedisin (nord) Sengetun hjertemedisin (midt, sør, øst) Kontorer, møterom (øst) 3. ETASJE: NTNU Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk NTNU Institutt for kreftforskning molekylær medisin Laboratorier, kontorer, møte- og undervisningsrom (alle fløyer) Operasjon garderober, kontorer, møterom (midt) 25

26 2. ETASJE: Operasjon akutt (midt) Operasjon karkirurgi (nord) Operasjon hjerte- og lungekirurgi (midt) Postoperative senger (nord) Bildediagnostikk angio kar (nord) Hovedintensiv 1 og 2 (øst) Intensiv hjerte- og lungekirurgi (sør) 1. ETASJE: Legevakta (nord) Skadepoliklinikk (nord) Bildediagnostikk thorax/skjelett (nord) Hovedinngang, resepsjon, kantine (øst) Poliklinikk lungemedisin (midt) Poliklinikker hjertemedisin, hjertesvikt (sør, øst) Poliklinikker hjerte- og lungekirurgi, karkirurgi (sør) Laboratorium prøvetaking (øst) NTNU: undersøkelser, behandling, trening, forskningssenger (sør, midt) Kontorer, møterom (sør, øst) UNDERETASJE 1 Akuttmottak (nord, midt) Bildediagnostikk CT, thorax/skjelett (nord) Medisinsk SimulatorSenter (nord) Observasjonsenhet (midt, øst) Kontorer, møterom (midt, nord) Steril forsyning (sør) Forsyningskjøkken (sør) UNDERETASJE 2 Omkledning, lager, tekniske rom (nord, midt, sør) PASIENTPLASSER 250 (133 sengerom) OPERASJON Åtte stuer (se Gastrosenteret) BILDEDIAGNOSTIKK Thorax/skjelett, angio kar, angio hjerte, elektrofysiologi, CT, ultralyd 26

27 Notater 27

28 Byggefakta: Alle nybygg: Utbygger: Helsebygg Midt-Norge Byggherre: Helse Midt-Norge Eier og finansiering: Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet Prosjektering m. arkitekt: Team St. Olav Byggentreprise: NCC Rørentreprise: K. Lund / Oras Elektroentreprise: Siemens / Vintervoll Ventilasjonsentreprise: Elnan / Teknisk Ventilasjon / Økovent Teknisk integrator, IKT og Tele: Telenor Teknisk integrator, sentral driftskontroll: Siemens Building Systems Rehabiltering (Gastro midtfløy): Utbygger: Helsebygg Midt-Norge Byggherre: Helse Midt-Norge Eier og finansiering: Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet Prosjektering m. arkitekt: Team St. Olav Totalentreprise: Teknobygg Bygg: Teknobygg Entreprenør / Trebetong Rør: Teknobygg Tekniske Elektro: Elektroeksperten Ventilasjon: Elnan / Teknisk Ventilasjon / Økovent Tekst: Helsebygg Midt-Norge Foto: Erik Børseth og Geir Mogen Utforming: TRB kommunikasjon Trykk: Trykkpartner Lade

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 25/09 Overlevering til Sameiet - Akutten og Hjerte-lunge-senteret

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 25/09 Overlevering til Sameiet - Akutten og Hjerte-lunge-senteret MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 09/8808-1 Møtested: St. Olav Eiendom, Elgeseter gt 10 Møtedato: 25.11.2009, kl 12:00-15:00 Sak SAKSLISTE 24/09 Overlevering

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 09/ Møtested: Elgeseter gt 10, 1 etg - møterom St.

MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 09/ Møtested: Elgeseter gt 10, 1 etg - møterom St. MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 09/5023-2 Møtested: Elgeseter gt 10, 1 etg - møterom St. Olav Eiendom Møtedato: 25.06.2009, kl 12:00-15:00 Sak 14/09 IKT rapport

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 09/1869-2. Møtedato: 06.03.2009 SAKSLISTE. Sak

MØTEINNKALLING. Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 09/1869-2. Møtedato: 06.03.2009 SAKSLISTE. Sak MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 09/1869-2 Møtedato: 06.03.2009 Sak 7/09 IKT rapport 4.kvartal 2008 SAKSLISTE 8/09 Overlevering til Sameiet - Gastro sør- øst-

Detaljer

Opplæring: Telefoni. Trådfasttelefon. Dato Versjon Forfatter Godkjent av Endringer utført. 24.05.05 1.0 André S. Mathiesen Tore Jo Nilsen Opprettet

Opplæring: Telefoni. Trådfasttelefon. Dato Versjon Forfatter Godkjent av Endringer utført. 24.05.05 1.0 André S. Mathiesen Tore Jo Nilsen Opprettet Opplæring: Telefoni Trådfasttelefon Dato Versjon Forfatter Godkjent av Endringer utført 24.05.05 1.0 André S. Mathiesen Tore Jo Nilsen Opprettet 27.05.05 1.1 André S. Mathiesen Tore Jo Nilsen Mindre endringer

Detaljer

NYE K-FLØY etasje for etasje

NYE K-FLØY etasje for etasje NYE K-FLØY etasje for etasje Nye K-fløy Nye K-fløy, også kalt behandlingsfløyen, rommer det meste av sykehusets poliklinikker, dagbehandling og operasjonsstuer. Dette er en guide over funksjonene i K-fløy.

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Flytting før INNFLYTTING i Gastrosenteret, øst- og nordfløy, 22. april 06. mai 2009

Flytting før INNFLYTTING i Gastrosenteret, øst- og nordfløy, 22. april 06. mai 2009 INNFLYTTING i, øst- og fløy, 22. april 06. mai 2009 1. Tidsplan, hvem flytter hvor, og til hvilken tid: Flytting før 22.04.09 Bildediagnostikk Røntgenavdelingen, MR, flytting av gjenbruksutstyr lever-

Detaljer

Er det hygienisk forsvarlig å sende sterile instrumenter i rørpost? Rørpostprosjekt Steril forsyning, St. Olav Driftsservice

Er det hygienisk forsvarlig å sende sterile instrumenter i rørpost? Rørpostprosjekt Steril forsyning, St. Olav Driftsservice Er det hygienisk forsvarlig å sende sterile instrumenter i rørpost? Rørpostprosjekt Steril forsyning, St. Olav Driftsservice St. Olavs Hospital Byggefase 1 og 2 Steril forsyning Fase 1: Rødt Fase 2: Blått

Detaljer

Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2009

Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2009 Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2009 Nytt universitetssykehus Nytt universitetssykehus bygger på en modell der undervisnings og forskningsfunksjonene innen de kliniske fagene skal integreres i de

Detaljer

Telefonliste St. Olavs Hospital for fastleger

Telefonliste St. Olavs Hospital for fastleger Telefonliste St. Olavs Hospital for fastleger Barne- og ungdomsklinikken Pasientmottak 7257 4764 Barn Poliklinikk 7257 4891 Ortopedi inntakskontor/poliklinikk 7257 5929 Trondsletten Habiliteringssenter

Detaljer

Videre utvikling av Det integrerte universitetssykehuset

Videre utvikling av Det integrerte universitetssykehuset Videre utvikling av Det integrerte universitetssykehuset Tom Christian Martinsen Fakultetsstyret 25.05.16. 1 Effektiv organisering Unngå parallelle strukturer Enhetlig utad Klinikk akademia 2 Styrevedtak

Detaljer

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital Informasjonshefte til pasienter og pårørende Lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital Innholdsfortegnelse Velkommen til Lungemedisinsk avdeling.. side 2 Telefonnummer til avdelingen. side 2 Ansatte

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Ombygging av areal i Bevegelsessenteret og Nevro Øst, Øya

Ombygging av areal i Bevegelsessenteret og Nevro Øst, Øya 1 av 3 Arbeidsmiljøutvalgets byggearm Dato 05.02.2014 Referanse Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Det medisinske fakultet, Institutt for nevromedisin, Eiendomsforvaltningen, St.Olav Eiendom, Almenteknikk

Detaljer

Flytting før INNFLYTTING i Gastrosenteret, øst- og nordfløy, 22. april 06. mai 2009

Flytting før INNFLYTTING i Gastrosenteret, øst- og nordfløy, 22. april 06. mai 2009 INNFLYTTING i, øst- og fløy, 22. april 6. mai 29 1. Tidsplan, hvem flytter hvor, og til hvilken tid: Flytting før 22.4.9 Bildediagnostikk Røntgenavdelingen, MR, flytting av gjenbruksutstyr fordøyelsessykdom,

Detaljer

Avanserte logistikkløsninger på St. Olavs Hospital. Silje Marie Nedland, Systemforvalter Teknikk silje.marie.nedland@stolav.no

Avanserte logistikkløsninger på St. Olavs Hospital. Silje Marie Nedland, Systemforvalter Teknikk silje.marie.nedland@stolav.no Avanserte logistikkløsninger på St. Olavs Hospital Silje Marie Nedland, Systemforvalter Teknikk silje.marie.nedland@stolav.no St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Ett av fem universitetssykehus

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON. SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER

BRUKERDOKUMENTASJON. SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER BRUKERDOKUMENTASJON SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER Hva er Solidus ecare? Solidus ecare er en programvareløsning for å køe og organisere innkomne telefonsamtaler. Når en bruker ringer et (felles) telefonnummer

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

(eller kunsten å gjennomføre et svært byggprosjekt på en smart måte)

(eller kunsten å gjennomføre et svært byggprosjekt på en smart måte) (eller kunsten å gjennomføre et svært byggprosjekt på en smart måte) Kompaniskap Eks. Delt risiko for overskridelse, med felles fastsatt målpris. Kommunikasjon Eks. Krav til skandinavisk språkforståelse

Detaljer

FASE 2. Full byggeinnsats for ST. OLAVS HOSPITAL

FASE 2. Full byggeinnsats for ST. OLAVS HOSPITAL FASE 2 NYTT UNIVERSITETSSYKEHUS I TRONDHEIM I fase 2 skal vi bygge både billligere og bedre. Da trenger vi K5-modellen. Adm. dir. Johan Arnt Vatnan, Helsebygg Midt-Norge Se side 14 og 15 Full byggeinnsats

Detaljer

Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel

Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel Innhold Velkommen til TNS Gallup Mediepanel... s. 3 Komme i gang... s. 4 Når og hvor skal jeg ha med meg Mediemeteret... s. 5 Bruk av Mediemeteret på reiser... s. 6

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C for bruk til e-budbok Rev. 3.02 Ved mottakelse av PDA, skal PDA'en være innstilt med SIM-kort og korrekte innstillinger for tilkobling til mobilt nettverk. Internettknapp

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Elektronisk resept. Til deg som trenger resept. Trygt og enkelt

Elektronisk resept. Til deg som trenger resept. Trygt og enkelt Elektronisk resept Trygt og enkelt Til deg som trenger resept Ved flere legekontor i kommunen får du nå elektronisk resept (e-resept) i stedet for papirresept. Hva er e-resept? E-resept betyr elektronisk

Detaljer

Brannvern Fylkeshuset i Troms

Brannvern Fylkeshuset i Troms Brannvern Fylkeshuset i Troms Bygg- og eiendomssenteret 1 INNHOLD 1. Organisering Intern fordeling 2. Rømningsplan 3. Branninstruks 4. Bygningsmessig brannsikring 2 1. ORGANISERING INTERN FORDELING Den

Detaljer

Integrasjonsprosjektet

Integrasjonsprosjektet 1 Integrasjonsprosjektet Overlappende oppdrag men også ulike Begge: forskning, utdanning, innovasjon Sykehuset: Pasientbehandling Sykehusets primæroppgave er pasientbehandling og i tillegg forskning, utdanning,

Detaljer

Nettokalkyle brukerutstyr prioritet 2

Nettokalkyle brukerutstyr prioritet 2 Bygg Haugesund sjukehus 2020 Helse Fonna Utvalg Budsjettgruppe: BRU-Brukerutstyr Prioritet: 2-Anskaffes hvis budsjett dekning Brutto Netto Hovedfunksjon: 01 - Akutt 01 - Felles akuttmottak somatikk psykiatri,

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Oslo kommune Legevakten - ditt sikkerhetsnett - alltid Fremtidens Storbylegevakt i Oslo Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Jon Ørstavik Prosjektkoordinator/overlege Mars 2011 Status

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Nettokalkyle brukerutstyr prioritet 4 og 5

Nettokalkyle brukerutstyr prioritet 4 og 5 Bygg Haugesund sjukehus 2020 Helse Fonna Utvalg Budsjettgruppe: BRU-Brukerutstyr Prioritet: 4-Avventes, 5-Plass for i rom Brutto Netto Hovedfunksjon: 01 - Akutt 01 - Felles akuttmottak somatikk psykiatri,

Detaljer

Hallvaktinstruks Kjelsåshallen. 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1

Hallvaktinstruks Kjelsåshallen. 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1 Kontaktpersoner sesongen 2014-15 Ansvarlig Kjelsåshallen Anders Holand Pettersen 928 84 842 Hall ansvarlig i styret Åge Alman-Kaas

Detaljer

Styret for St. Olavs Hospital HF behandlet utviklingsplan for Psykisk Helsevern i 2011, sak 19/11 og 40/11.

Styret for St. Olavs Hospital HF behandlet utviklingsplan for Psykisk Helsevern i 2011, sak 19/11 og 40/11. NOTAT Oversikt bygningsmessige investeringsbehov 2013-2018 Bakgrunn Styret for St. Olavs Hospital HF behandlet utviklingsplan for Psykisk Helsevern i 2011, sak 19/11 og 40/11. Videre behandlet styret utviklingsplan

Detaljer

Multi-Faktor Autentisering. Brukerveiledning

Multi-Faktor Autentisering. Brukerveiledning Multi-Faktor Autentisering Brukerveiledning 1 Innhold Innledning... 3 Telefonanrop (standard)... 3 Oppsett... 3 Bruk... 3 Mobil App (valgfri)... 4 Oppsett... 4 Bruk... 5 Multi-Faktor portal...7 Pålogging...7

Detaljer

VED ALERIS SYKEHUS OSLO DAGKIRURGI. Tekst

VED ALERIS SYKEHUS OSLO DAGKIRURGI. Tekst FAST-TRACK VED ALERIS SYKEHUS OSLO DAGKIRURGI Tekst Dette er Aleris! Aleris er Norges største private helse- og omsorgsforetak. Vi har virksomheter innen sykehus og medisinske sentre, psykiatri- og barnevern

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer

WinMed Allmenn NPR. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER

WinMed Allmenn NPR. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER WinMed Allmenn NPR versjon 2.11 Databaserevisjon 2.9.7 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Bakgrunn...3 Hensikt...3 Endringer...3

Detaljer

SLUS - er lett å administrere og enkel å bruke. SLUS Transport eier er ansvarlig for at sjåfører har fått opplæring i bruk av SLUS.

SLUS - er lett å administrere og enkel å bruke. SLUS Transport eier er ansvarlig for at sjåfører har fått opplæring i bruk av SLUS. Til SLUS sjåfører Trondheim 18.01.12 SLUS - er lett å administrere og enkel å bruke. SLUS Transport eier er ansvarlig for at sjåfører har fått opplæring i bruk av SLUS. Sjåførene er kjent med at det blir

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

SD St Olavs Hospital HF

SD St Olavs Hospital HF SD St Olavs Hospital HF SD integrerte løsninger 8 mars 2007 St. Olav Allmenn Teknikk Otto Koch Seksjonsleder drift AT SD Intergrerte løsninger St. Olav har overtatt 3 nye sentra Lab september-05 (25.556kvm)

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne Installatørmanualen nøye www.holars.no Installatør Meny Meny for å programmere systemet utover kundetilpassning fra fabrikk. Kun for installatør.

Detaljer

Nye Kirkenes sykehus

Nye Kirkenes sykehus Nye Kirkenes sykehus 24.03.2017 Tidsplan Oppstart skisseprosjekt januar 2010 Oppstart forprosjekt november 2012 Oppstart detaljprosjekt januar 2014 Tilbudsforespørsel entreprenører juni 2014 Forhandlingsperiode

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

NTNU Det medisinske fakultet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-sak 03-05 RÅDSSAK 03-05 Til: Fra: Fakultetsrådet Dekanus Gjelder: Forprosjekt, Fase 2 Saksbehandler: Tor Olaussen Dato: 07.02.05

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Kontaktpersoner sesongen 2012-13

Kontaktpersoner sesongen 2012-13 Kontaktpersoner sesongen 2012-13 Ansvarlig Kjelsåshallen Eirik Næss 951 82 730 Oppmannsansvarlig Torunn Eilertsen 930 55 456 Dommeransvarlig Anders Holand Pettersen 928 84 842 Leder KIL Håndball Knut Sundby

Detaljer

Gespage Utskrift fra nettsiden

Gespage Utskrift fra nettsiden Gespage Utskrift fra nettsiden Gespage har en web løsning for utskrift av dokumenter. Denne web løsningen kan brukes av de fleste enheter nå i dag. For å bruke web løsningen så skriver du http://152.93.122.7:7180

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

Veiledning i bruk av Fjernaksess

Veiledning i bruk av Fjernaksess Veiledning i bruk av Fjernaksess Fjernaksess-tjenesten er til for å kunne benytte sykehus-pcer fra andre lokasjoner, f.eks. hjemmefra eller når du er på reise. Merk! - FØR du tar PCen med deg hjem, må

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Kristiansund sjukehus (presentasjon for styret/adm HMN 1.nov 2012)

Kristiansund sjukehus (presentasjon for styret/adm HMN 1.nov 2012) Kristiansund sjukehus (presentasjon for styret/adm HMN 1.nov 2012) Sykehus på Innlandet fra 1834 1877 Midlertidig sykehus på Kirkelandet 1877 1899 Sykehus på dagens område 1899 Nytt sykehusbygg i 1956,

Detaljer

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A HVA ER 1A? Sengepost 1A har 16 sengeplasser for akutt syke eldre, som er rammet av akutt funksjonssvikt med økende behov for hjelp i dagliglivet. Vi jobber

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Net2 - Full kontroll. Paxton Access. PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll?

Net2 - Full kontroll. Paxton Access. PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll? Paxton Access Net2 - Full kontroll PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll? Hvorfor kvitte seg med nøklene? Adgangskontroll gir deg kontroll over hvem som har tilgang

Detaljer

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO Brukerveiledning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 323234 Rev C NO Innhold 1. Introduksjon:... 2 2. Pakkens innhold:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Montering av GSM-modul... 4 5. Oppstart... 4 6. Koding av GSM-modulen...

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen

Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen Klikk på overskriften du vil lese om Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen... 1 Starte eksamensmodus... 2 Skrive

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Prosjektinformasjon

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Prosjektinformasjon Nye Kirkenes Sykehus Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Arkivnr.: Dokument tittel: Saksbeh.: GSt Kontroll: Dato: 15.12.2014 Nye Kirkenes Sykehus 15.12.2014 side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Utfordringsbildet etter et år i nytt sykehus. Erik Kreyberg Normann, Bjørn Magne Eggen, Akershus universitetssykehus

Utfordringsbildet etter et år i nytt sykehus. Erik Kreyberg Normann, Bjørn Magne Eggen, Akershus universitetssykehus Utfordringsbildet etter et år i nytt sykehus Erik Kreyberg Normann, Bjørn Magne Eggen, Akershus universitetssykehus Smartkort nøkkelen til oppgaveløsning Parkeringshuset Utlevering av arbeidstøy Døråpner

Detaljer

SJEKK: At Acrobat Reader er installert på din PC. Dersom ikke kan programmet lastes ned gratis fra www.adobe.com/products/acrobat/readstep.

SJEKK: At Acrobat Reader er installert på din PC. Dersom ikke kan programmet lastes ned gratis fra www.adobe.com/products/acrobat/readstep. Startmanual 1. Oppstart/pålogging 2. Registrere sending 3. Sendingsoversikt 4. Utskrift fraktdokumenter 5. Registrere en Retur/videreforsendelse 6. Sendingsoversikt Retur/videreforsendelse 7. Sendingsstatus

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Mariboesgate 13 BRUKERVEILEDNING. Oppdatert: 4 januar 2010. Side 1 av 5

Mariboesgate 13 BRUKERVEILEDNING. Oppdatert: 4 januar 2010. Side 1 av 5 Mariboesgate 13 BRUKERVEILEDNING Oppdatert: 4 januar 2010 Side 1 av 5 1. HENVENDELSE OM UTLEIE, LEIEKONTRAKT, OG DRIFT Kontaktperson utleie og leiekontrakt: First Property Fund Management AS v/ Ole-Jacob

Detaljer

SD St Olavs Hospital HF

SD St Olavs Hospital HF SD St Olavs Hospital HF SD integrerte løsninger Bilde og alarmdesign 17 april 2008 St. Olav Allmenn Teknikk Otto Koch Enhetsleder drift AT SD Intergrerte løsninger St. Olav har overtatt 3 nye sentra Lab

Detaljer

Robotkirurgi- utfordringer. Erfaringer fra Steril Forsyning St.Olavs Hospital HF

Robotkirurgi- utfordringer. Erfaringer fra Steril Forsyning St.Olavs Hospital HF Robotkirurgi- utfordringer Erfaringer fra Steril Forsyning St.Olavs Hospital HF Hvor og hvem Ansvar for at SSG er forsvarlig rengjort, desinfisert og sterilisert til alle avdelinger på St.Olavs Nevro,

Detaljer

FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000)

FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000) FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000) Orientering i forbindelse med PC-eksamen 27. november 2014 Alle oppmeldte studenter skal ta eksamen 27. november fra

Detaljer

Duo HOME. Monteringsanvisning

Duo HOME. Monteringsanvisning Monteringsanvisning INNHOLD Teknisk data Side 2 Montering Side 3-5 Programmering Side 6-11 Administrering Side 12-13 Daglig bruk Side 14-16 TEKNISK DATA TEKNISK SPESIFIKASJON Lesing: Lese/skrive MIFARE/NFC

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Kvinne-Barnsenteret Kvinneklinikken Barne-og ungdomsklinikken Anne-Bjørg Nyseter 14. mars Anne-Bjørg Nyseter

Kvinne-Barnsenteret Kvinneklinikken Barne-og ungdomsklinikken Anne-Bjørg Nyseter 14. mars Anne-Bjørg Nyseter 1 Kvinne-Barnsenteret Kvinneklinikken Barne-og ungdomsklinikken 14. mars 2007 2 PLANLEGGING 1 Visjoner og realisering? Hadde alle et samme bilde? Initiativtaker premissleverandører Ulike interessenter

Detaljer

Videre utvikling av Det integrerte universitetssykehuset

Videre utvikling av Det integrerte universitetssykehuset Videre utvikling av Det integrerte universitetssykehuset Tom Christian Martinsen Styremøte St. Olavs Hospital 26.05.16. 1 Innstilling 1/3 1. Aktiviteten innenfor utdanning, forskning og innovasjon skal

Detaljer

Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162. Oppdag dine Telenor-fordeler

Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162. Oppdag dine Telenor-fordeler Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162 Oppdag dine Telenor-fordeler Velkommen Oppdag Telenor-fordelene dine Gratulerer med ny mobiltelefon, vi håper

Detaljer

Brukermanual Helseregister.no

Brukermanual Helseregister.no Brukermanual Helseregister.no Versjon 1.0 Illustrasjonsfoto: Colourbox Helse Nord IKT har i samarbeid med SKDE utviklet helseregister.no som er et webhotell designet for å huse kvalitetsregistre og multisenterstudier,

Detaljer

Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon

Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon Smart-house Lysstyring Med Smart-house har du full kontroll over belysningen både innendørs og utendørs, slik at den kan tilpasses forskjellige situasjoner og

Detaljer

Nytt sykehus i 2023 nye teknologiske muligheter. Ove Nordstokke

Nytt sykehus i 2023 nye teknologiske muligheter. Ove Nordstokke Nytt sykehus i 2023 nye teknologiske muligheter Ove Nordstokke 14.09.2017 Presentasjon Prosjektleder for IKT og medisinsk teknologi Utdannet sykepleier Arbeidet som prosjektleder IKT i 10 år Medlem i revygruppe

Detaljer

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter Hjemmetelefonen Gir mange muligheter Velkommen! Denne brosjyren skal hjelpe deg å få mest mulig ut av ditt telefonabonnement. Med fasttelefon får du tilgang til nyttige tjenester, og du kan velge tre av

Detaljer

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8.

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. 1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. Rom, tidsstyring lys... 10 9. Rom, varmestyring... 11 10. Rom,

Detaljer

KOMMENDE INNSTILLINGER...10

KOMMENDE INNSTILLINGER...10 Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 2 INNLOGGING...2 3 MENYEN...3 4 STYRING AV VARME...4 4.1 VALG AV KIRKE...4 4.2 SETTE PÅ VARMEN...5 4.3 SETTE PÅ VARMEN NÅ...7 5 VARSLINGSLISTE...8 6

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Mandat arbeidsgrupper: «Framtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus» Delprosjekt 6: «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St.

Mandat arbeidsgrupper: «Framtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus» Delprosjekt 6: «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St. Mandat arbeidsgrupper: «Framtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus» Delprosjekt 6: «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St. Olavs hospital» Mandat fra styret «Utrede en framtidig driftsmodell for Orkdal

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra Lyse er en fiberoptisk løsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberoptiske kabel får du raske internettlinjer, et variert tv-

Detaljer

Brannvernorganisering

Brannvernorganisering Brannvernorganisering ved Innhold: 1. Branninstruks 2. Oversikt over brannvernorganisasjonen 3. Instruks for områdeansvarlige 4. Dokumentasjon av brannvernopplæring for nyansatte 5. Skjema for kvartalsvis

Detaljer

Eksamen våren 2014. Vårens vakreste eventyr?

Eksamen våren 2014. Vårens vakreste eventyr? Eksamen våren 2014 Vårens vakreste eventyr? Hvor mange eksamener SSP? VG3 SSP = 4 eksamener Hovedregel 3 skriftlige og en muntlig eller muntlig-praktisk, men spesiell fagkombinasjon kan gi 2 skriftlige

Detaljer

St. Olavs Hospital. Forbedret pasientbehandling og sykehuslogistikk med IKT

St. Olavs Hospital. Forbedret pasientbehandling og sykehuslogistikk med IKT St. Olavs Hospital Forbedret pasientbehandling og sykehuslogistikk med IKT 28. oktober 2004 Rune Døssland og Jan Røberg-Larsen Telenor Norge AS, Divisjon Bedriftsmarked Visjon for det nye Universitetssykehuset

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer