Tjenesteovervåkning. COOP i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tjenesteovervåkning. COOP i Norge"

Transkript

1 Tjenesteovervåkning COOP i Norge

2 Agenda 1. Litt om COOP i Norge 2. Prosjekt Tjenesteovervåkning i COOP i Norge 1. Bakgrunn 2. Konsept 3. Status Tjenesteovervåkning og SLA rapportering på IT i Butikk området 4. Gevinst 5. Suksessfaktorer 6. Plusser / Minuser 7. Vegen videre

3 Litt om COOP i Norge

4 COOP i Norge Landets nest største dagligvareaktør Har rundt fjerdeparten av det norske dagligvaremarkedet I 2010: ansatte Vel 33 milliarder i omsetning Vel 630 millioner tilbakeført til medlemmene gjennom kjøpeutbytte, medlemsrabatter etc

5 COOP i Norge COOP Norge SA 130 S-lag 1000 butikker > medlemmer

6 CNIT -organisasjonen har 110 ansatte IT Direktør Administrativ Stab Teknisk Stab Infrastruktur og produksjon Service og Support Datavarehus Styringsinfo & rapportering Økonomisystemer CNH fagsystemer Utvikling og forvaltning S-lag/Butikk systemer Utvikling og forvaltning Leveranseenheter Account enheter

7 IT Service Management i CNIT Oppstart implementering Forbedring/modning Implementering Forbedring/Modning Implementering Service Desk - SPOC Incident Mgmt Change Mgmt Service Level Mgmt Operativ Kommunikasjon IT Tjenesteintroduksjon Service Desk forbedringer Incident forbedring Change forbedring SLM forbedring Operativ kommunikasjon forbedring IT Tjenesteintroduksjon forbedringer Problem Problem forbedring Tjeneste overvåkning Tjenesteovervåkning forbedringer Kontinuerlig forbedring

8 Prosjekt Tjenesteovervåkning

9 Bakgrunn Nr Område Status 2007 Dagens utfordringer 1 Organisering spredt på alle avdelinger flere grupper (tilnærmet alle) er driver aktiv kontroll Spesialister (2/3 linje) burde ikke utføre aktiv overvåkning. 2 Prosesser/ Rutiner ingen overordnet policy for hva som skal/kan leveres av overvåkning, og ingen prosess for avstemming mot forretningens endrede behov Ingen enhetlig rutiner og krav til utførelse Mangler dokumentasjon/oversikt på hva/hvordan vi kontrollerer på en del områder Stort sett reaktivt Stort sett kontroller på gitte tidspunkter ikke kontinuerlig 3 Personer/ kompetanse 4 Rapportering/ oppfølging Manuelle kontroller Til dels svært personavhengig; dvs lite overlapp Vanskelig å tilegne seg god nok forretningsforståelse Ingen automatisert rapportering på tilgjengelighetshistorikk verken på komponent og tjenestenivå 5 Verktøy Mye manuelle kontroller Ulike verktøy i bruk ingen integrasjon Anskaffede verktøy ikke tatt i bruk Mangler funksjonalitet for å kunne utføre analyse/diagnoser inkl. trender Mangler mulighet for å overvåke forretningsprosess slik bruker opplever for eksempel med responstid

10 Konsept: Overordnet Viktig å fokusere på Overvåkning som del av leveranse både på eksisterende og på nye/endrede tjenester Endring i eksisterende Tjeneste Ny Tjeneste/ Prosjekt/CO Komponentskisse Policy Evnt. udekket behov? Servicenivå IT Tjenesteintro sjekkliste IT Tjeneste = Overvåkning 2 Tillegg 1 Standard SLA OLA Overvåkning som selvstendig tjeneste Overvåkning for Leveranse av IT tjeneste

11 Konsept: Tjeneste - Komponent Forretnings- og IT Tjeneste Config DB Integrator Nettverk HP Network Node Mgr Servere HP Operations Mgr Skrivere Filtrafikk SAP PIPE/XIB Applikasjon 1-x Solution Mgr/Mercury Komponentlaget Roller: Forvalter Rutiner: monitorering, event, incident, komponent rapportering HW Mgmt system Discovery/Scan Programvare distr Asset DB Cisco Works Serv.mgr Disc Disc Software distribusjon (sms) Asset/Lincense db (sms) IT Infrastruktur Basislaget Roller: Forvalter Rutiner: asset, license, Software distribusjon, discovery/scan

12 Konsept: Organisering og roller Den største organisatoriske endringen mot dagens overvåkning, er at 1.linje for all overvåkning samles i en gruppe Roller Målbildet Hvorfor Monitorerere Forvaltere Det skal etableres en felles monitoreringsgruppe for all 1.linje overvåkning med fokus på tjenester. Utfører monitorering, lage sak, korrigerer avvik etter avtale med forvalter og dispatche til 1/2 linje Denne skal ligge organisatorisk under/i IT SS Oppsett og tuning ansvar, samt 2.linje event analyser blir værende i de enkelte faggruppene. For eksempel Serverdrift HP operations, Utvikling og forvaltning SolMan etc Håndterer avvik/events ved dispatch. Konfigurerer/ansvarlig innen eget område for eksempel server, linje, nettverk, applikasjon, EDI etc. Delta ved avklaring tilleggsbehov Disse skal dermed ligge i Produksjon og Utvikling/forvaltning Informasjon bør være tilgjengelig nærmest mulig brukere/kunden (muliggjør raskere og forbedret tilbakemelding ved avvik) Gruppen har tettest forhold til tjeneste begrepet vi leverer ikke komponenter, men tjenester. Effektivisering av ressursbruk en gruppe utfører aktiv/passiv overvåkning, ikke flere (til dels paralelle) som i dag. Kunder 1.1 Motta henvendelse 1.2 Registrer i Servicedesk, prioriter og kategoriser Overvåkning Underleverandør Output: Servicedesk Incident Ut-trekk fra Incident Mgmt prosessen: Incidents enten oppdaget av brukere, kunder, underleverandører eller internt ved automatisk overvåkning Helhetlig prosesseierskap monitorering og event Prosesseierskapet, dvs helhetsansvaret på tvers av faggruppene, skal ligge under IT Tjenester. I hht ansvaret for leveranse av IT Tjenester

13 Konsept: Prosess systemstøtte og kompetanse Prosesser, systemstøtte og kompetanse skal bidra til effektivitet i organisasjonen Område Målbildet Hvorfor Systemstøtte Varsling av avvik på tjenestenivå skal vises i et presentasjonslag. Dvs en dashboard med kobling til de underliggende komponent-løsningene. En inngangsport der all info kan nåes (linkes mot komponentløsningene) forenkler overvåkningen hos IT SS. I dashboarden skal relasjoner mellom komponentene være definert slik at avvik på komponentnivå vises på tjenestenivå. Ulike views med link mot komponentløsningene skal gi forvaltere tilstrekkelig informasjon til å behandle events på forespørsel fra 1.linje. Det skal videre være mulig med borring fra tjenester ned på komponent og vise versa. Aktiv varsling systemmessig skal være mulig for eksempel rødt/grønt lys, sms, oppringning etc Personer/ kompetanse 1.linje fokuserer og bygger kompetanse på tjenester og øker dermed sin forståelse av forretningsprosessene. 2.linjene avgrenser sin kompetanse til primært å gjelde enkelt komponent(grupper), og kompetansen vil her være mye dypere enn i 1.linje. Identifisere impact on business ved avvik og dermed iverksette tiltak (for eksempel Incidents) Forbedret kommunikasjon med brukermiljøene (operativ kommunikasjon)

14 Konsept Prosess, systemstøtte og kompetanse Prosesser, systemstøtte og kompetanse skal bidra til effektivitet i organisasjonen Område Målbildet Hvorfor Måling/ Rapportering Det skal måles og rapporteres (automatisk) tilgjengelighet på komponentnivå og på tjenestenivå Komponentmålinger er nødvendig for å identifisere og iverksette tiltak på den enkelte komponent (mest internt IT fokus). Tjenestemåling er nødvendig for å kunne rapportere på det nivået kunden er interessert i, dvs i forhold til den tjenesten de kjøper (eksternt fokus) Prosesser/ Rutiner Det må etableres enhetlige rutiner innen flere nye områder: Rutiner for monitorering og kontroll funksjonen i de enkelte verktøy (komponenter) Enhetlig prosess for event styring, inkl grensesnitt mot incident prosessen (på tvers) Endringer i øvrige itsm prosesser som følge av overvåkningsprosessen: SLM, Change, TI Rutine for konfigurasjonsstyring Men også: Asset styring, lisensstyring, Discovery/Scan og Software distribusjon Enhetlig og forutsigbar behandling av events Forbedredt mulighet for proaktivitet og raskere reaktivitet Mer gjennomsiktighet i hva vi gjør på overvåkningsområdet Gode rutiner må på plass for å sikre kontinuerlig god kvalitet i basis-løsningene.

15 Status 2011 Nr Område Status 2007 Status Organisering 2 Prosesser/ Rutiner 3 Personer/ kompetanse 4 Rapportering/ oppfølging 5 Verktøy

16 Tjenesteovervåkning og SLA rapportering på IT i Butikk området

17 Avgjørende beslutning tatt i 2009 CNIT skal levere en felles, sentralisert Butikkdata tjeneste til COOP i Norge sine 1000 Butikker Tjenesten skal rulles ut til alle butikker i løpet av 1 år Gradvis økning over ett år til 130 nye kunder (Samvirkelagene) nye potensielle brukere 2700 kasser 3000 nye desktoper

18 Strategiske valg 2009 Hvordan takle nye utfordringer? For å sikre kontroll på leveransene var det nødvendig å ha fokus på noen prinsipper for levering av tjenesten 1. CNIT skal levere med allerede implementerte leveransemodeller eksisterende plattform for Service Management 2. CNIT skal styre forventninger ved å inngå Serviceavtaler 3. CNIT skal tilby ett mottakspunkt (SPOC) for alle henvendelser fra COOP i Norge brukere 4. CNIT skal jobbe proaktivt for å redusere antall hendelser og dermed antall henvendelser

19 CNIT skal styre forventninger ved å avtale servicegrader Styring av Servicenivåer i CNIT Definisjon av servicenivå Måling, kontroll og rapportering av servicenivå Revisjon av servicenivå

20 Definisjon av servicenivå i praksis Konsept servicegrad Definisjon av servicenivå Måling, kontroll og rapportering av servicenivå Revisjon av servicenivå Servicegrad Avtalt tilgjengelighet: Tilgjengelighet i %: Gull Hverdager Lørdag Helligdag Helligdagsaften Sølv Hverdager Lørdag Helligdag ,5% 98% Helligdagsaften Bronse Hverdager Lørdag - Helligdag - 98%

21 PRIORITERINGSREGLER FOR FEIL Definisjon av servicenivå i praksis Prioriteringsregler ved feil Definisjon av servicenivå Måling, kontroll og rapportering av servicenivå Revisjon av servicenivå Prioritet Prioritet 1 - Høyeste prioritet Definisjon Feil på IT Tjenester som stopper salg for en eller flere butikker Feil på IT Tjenester som støtter viktige forretningsprosesser hvor alle butikker i to eller flere S-lag er rammet Prioritet 2 - Høy prioritet Prioritet 3 - Middels prioritet Feil på IT Tjenester som støtter viktige forretningsprosesser hvor alle butikker i ett S- lag er rammet Feil på IT Tjenester som støtter viktig forretningsprosess i en eller flere butikker Prioritet 4 - Lav prioritet Feil som kun berører én bruker (innmelderen) Prioritet 5 Laveste prioritet Feil som berører kun én bruker (innmelderen) og hvor denne fortsatt kan jobbe (muligens med en midlertidig justering for å omgå problemet)

22 Definisjon av servicenivå i praksis Definisjon av servicenivå Hvilke tjenester med hvilke Måling, kontroll og rapportering av servicenivå Revisjon av servicenivå Tjenestenavn Beskrivelse Tjenesteeier Servicegrad Leveransemodell Tjenesten brukes i S-lag HK Butikk Prismodell COOP Desktop Microsoft Office Plattform for levering av IT Tjenester. Leveres med sentral fil og print. Tekstbehandling (Word), regneark (Excel), presentasjon (Power Point), database (Access). Coop Norge Handel IT Gull 5 x x LCM Coop Norge Handel IT Gull 5 x x E-post E-post klient, elektronisk meldingsformidling. Coop Norge Handel IT Gull 5 x x WebMail E-post, elektronisk meldingsformidling. Tjenesten er tilgjenglig via Microsoft Explorer. Coop Norge Handel IT Sølv 5 x x Antivirus Programvare for virusdetektering Coop Norge Handel IT x x Antivirus TISL Tilgang til Coop intranett for styreledere i S-lag Coop Norge SA Bronse 5 x N/A Intranett Tilgang til Intranett Coop Norge Handel IT Bronse 5 x x N/A Fjernkontor Tilgang til Tjenester på COOP Desktop og lokalt. VPN klient. Coop Norge Handel IT Bronse 5 x x Fjernkontor

23 Kontroll og rapportering Definisjon av servicenivå Måling, kontroll og rapportering av servicenivå Revisjon av servicenivå Rapportering Automatisert utsendelse av SLA rapport til alle kunder pr. mnd I praksis 130x12=1560 rapporter Felles Serviceforum pr. kvartal m/de største kundene Kontroll overvåkning av definerte målepunkter for SLA Alle prosesser i butikk som kan medføre en alvorlig hendelse og avvik på SLA Tilgjengelighet på tjenester som kan medføre avvik på SLA SLA løsningstid Incidents

24 Kontroll og rapportering Oppnådd servicegrad Definisjon av servicenivå Måling, kontroll og rapportering av servicenivå Revisjon av servicenivå Tilgjengelighet tjeneste Tilgjengelighet LCM Brudd på SLA løsningstid SLA-brudd i % pr mnd 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 # pri 5 # pri 4 # pri 3 # pri 2 # pri 1 Mål < 4% 5,0 0,0 des.09 feb.10 apr.10 jun.10 aug.10 okt.10 des.10

25 Demo: CNITs Butikk tjenester Portefølje: Butikk drift LCM Tilgjengelighet 99.5 (demo) Måles i sentralt miljø basert på applikasjonsskript, database skript og om server er tilgjengelig End Of Day (overføring av salgsdata) (demo) Danner grunnlag for bestilling av varer, rapporter til BW, rapporter for butikkdrift Krav: Alle salgsdata skal være ferdig kjørt innen kl Overvåkes, og evt. avvik rettes av morgenvakt før butikken åpner Salg Kasse med applikasjoner skal være tilgjengelig Overvåkes Vare- og prisinformasjon Danner grunnlag for Prising av varer i kasse Krav: Skal være overført innen butikkens åpningstid Overvåkes

26 Gevinst Butikk-tjenester Nytteområde Gevinst Kommentar Utarbeidelse av SLA 1 FTE=1mnok Automatisering av rapporter Butikk drift 4 mnok Feil rettes før butikk åpner CNIT drift 4 mnok Feil rettes før den sprer seg videre i verdikjeden Butikk salg 4 mnok Feil rettes slik at bestilling av varer kommer inn i riktig tid

27 Suksessfaktorer Være tro mot konsept-mange mener mye på dette området Finne ildsjeler for å drive Ikke vær for ambisiøs-80% løsning er bra nok Må tune allikevel Ha en overordnet Tjenesteovervåkningsansvarlig Leder komponentovervåkerne i matrise Velg enkle løsninger for målepunkter for tjeneste Ofte mer enn bra nok for å gi riktig opplevd tilgjengelighet Ha fokus på SLA og hva som utløser alvorlige hendelser Velg ett verktøy som gir raske resultater

28 Plusser og minuser Oppnådd gevinst Potensiale for videre effektivisering og automatisering Tungt område-tar lang tid Mistet Tjeneste overvåkningsansvarlig, og i trange budsjett tider ikke erstattet (budsjettert 2012) Hvordan vise Business case for Tjeneste overvåkningsansvarlig Fremdeles overvåkning i noen egne leire Krever tydelig og samlet ledelse for å løfte videre Ikke god på håndtering av Change Servicerapportene må i noen grad sjekkes manuelt på overordnet nivå Ikke god på responstid måling

29 Vegen videre Etablere overvåkning på sølvtjenester Forbedre verktøystøtte SMS varsling Etablere overvåkning av Nytt Østandslager Forbedre overvåkning på SAP tjeneste området 2014 overvåkning tilbys som Tjeneste til Forretning Tid

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01)

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Knut Arne Strand og Bjørn Klefstad 18.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD 1046 ITIL v3

Detaljer

IKT-strategi for Den norske kirke 2009-2014. Felles utfordringer og veivalg for hele Dnk

IKT-strategi for Den norske kirke 2009-2014. Felles utfordringer og veivalg for hele Dnk 2009-2014 Felles utfordringer og veivalg for hele Dnk RAPPORT FRA STRATEGIGRUPPENS ARBEID Versjon: 1.0 Dato: 02. juli 2009 Innholdsfortegnelse 0 VERSJONSHÅNDTERING... 3 1 SAMMENDRAG... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Analyserapport Utarbeidet for: NTNU IT Kontaktperson: Forfatter: Carl-Fredrik Sørensen og Steivor Bjarghov Versjon: 03.07.2012

Analyserapport Utarbeidet for: NTNU IT Kontaktperson: Forfatter: Carl-Fredrik Sørensen og Steivor Bjarghov Versjon: 03.07.2012 Norges teknisknaturvitenskapelige universitet NTNU Enkel saksbehandling Analyserapport Utarbeidet for: NTNU IT Kontaktperson: Forfatter: Carl-Fredrik Sørensen og Steivor Bjarghov Versjon: 03.07.2012 1

Detaljer

IKT-STRATEGI 2014-2017

IKT-STRATEGI 2014-2017 SAMMENDRAG Med IKT skal vi bidra til gode tjenester for innbyggere og næringsliv. Vi skal være til stede på viktige lokale og nasjonale arenaer for IKT. Vi skal gå foran som en av landets ledende kommuner

Detaljer

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 16.03.2015

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 16.03.2015 STYREMØTE Helse Vest IKT AS 16.03.2015 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS Stad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger Møtetidspunkt: Mandag 16.03.2015, kl. 13.00 16.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

Sluttrapport plattformprosjektet

Sluttrapport plattformprosjektet Sluttrapport plattformprosjektet Til: Styringsgruppa plattformprosjektet Fra: Prosjektleder Bjørn Jacobsen, Helse Nord IKT Dato: 8.10.2012 Innhold Bakgrunn... 5 Om arbeidet... 5 Sammendrag... 6 Hovedprosjekt...

Detaljer

for tekniske entreprenører

for tekniske entreprenører Elektronisk samhandling Veien til building SMART TELFOs faktahefteserie Hefte nr. 5 Elektronisk samhandling for tekniske entreprenører forord TELFO har utviklet en rekke faktahefter som viser hvordan de

Detaljer

INTERN KONTROLL NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INNKJØPSOMRÅDET FORVALTNINGSREVISJON N R. 1700-1 /2007

INTERN KONTROLL NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INNKJØPSOMRÅDET FORVALTNINGSREVISJON N R. 1700-1 /2007 INTERN KONTROLL INNKJØPSOMRÅDET NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE N R. 1700-1 /2007 FORVALTNINGSREVISJON INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunnen for prosjektet... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Prosjekt: Felles Noark-5 basert løsning Dokumenttittel: Sluttrapport

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport kort versjon Nasjonal IKT Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport redusert versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon:

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: Roy Smelien

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

ÅRSMELDING FOR IKT AGDER IKS 2013

ÅRSMELDING FOR IKT AGDER IKS 2013 ÅRSMELDING FOR IKT AGDER IKS 2013 FORORD I 2013 markerte IKT Agder sitt 10 årsjubileet med både interne og eksterne arrangementer. Jubileumsseminaret den 8. februar, med blant annet besøk og gode ord fra

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Tittel: Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Side 1 av 48 Side 2 av 48 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 6 2 BAKGRUNN... 8 3 PROSJEKTMANDAT... 8 3.1 FORPROSJEKTETS HOVEDMÅL

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport full versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon: Tjenesteorientert_arkitektur_i_spesialisthelsetjenesten_hovedrapport_full_v1_0e.doc

Detaljer

IT- Servicedesk og Incident håndtering i MRFK

IT- Servicedesk og Incident håndtering i MRFK IT- Servicedesk og Incident håndtering i MRFK Bakgrunn: Bakgrunnen for dette dokumentet er å skape en felles forståelse for nivå av servicenivået vi skal gi til brukerne våre i MRFK, og fokus på IT- Support

Detaljer

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter Veiledning for outsourcing av IT Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter September 2010 innhold o Sammendrag...4 1 Om denne veiledningen... 7 1.1 IT er virksomhetskritisk... 7 1.2 Outsourcing

Detaljer

ITIL hvordan kommer vi i gang? 2009 Prosesshuset AS

ITIL hvordan kommer vi i gang? 2009 Prosesshuset AS ITIL hvordan kommer vi i gang? 2009 Prosesshuset AS 1 Introduksjon Stig Bjørling Ellingsen Gründer og daglig leder i Prosesshuset AS Konsulentfirma med fokus på IT Bakgrunn i prosessarbeid siden ca 1990

Detaljer

Informasjonssikkerhet og IT-drift

Informasjonssikkerhet og IT-drift Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Informasjonssikkerhet og IT-drift Oppegård kommune 24. JANUAR 2007 RAPPORT 1/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Dato: 30. mai 2014 Revisjonsnummer: 1.0 Metier AS KS2 Ny IKT-løsning

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota Revisjon av standarder for faktura og kreditnota 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Kort intro til elektronisk handel... 3 2.1.1 Elektronisk faktura - Slik fungerer formidlingen... 3 2.1.2 Elektronisk

Detaljer

Utvikle bedriften din trygt og sikkert

Utvikle bedriften din trygt og sikkert Utvikle bedriften din trygt og sikkert La bedriften vokse og utvikle seg Uansett om du lager gadgets, selger tjenester eller flytter varer, er du avhengig av dine ansatte, og dine ansatte er avhengige

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Evatic AS Managed Print Services Økt lønnsomhet i dagens marked Hvordan automatisering av prosesser kan redusere kostnadene og øke marginenene

Evatic AS Managed Print Services Økt lønnsomhet i dagens marked Hvordan automatisering av prosesser kan redusere kostnadene og øke marginenene Evatic AS Managed Print Services Økt lønnsomhet i dagens marked Hvordan automatisering av prosesser kan redusere kostnadene og øke marginenene Innholdsfortegnelse Kort sammendrag 4 Hvem bør lese dette

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Teknologi og prosesser

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Teknologi og prosesser OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Teknologi og prosesser KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.no/ Innhold Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål

Detaljer

NorgesGruppens erfaringer knyttet til "shared services" Elisabeth G. Myhre Daglig leder NorgesGruppen HR Tjenester AS

NorgesGruppens erfaringer knyttet til shared services Elisabeth G. Myhre Daglig leder NorgesGruppen HR Tjenester AS NorgesGruppens erfaringer knyttet til "shared services" Elisabeth G. Myhre Daglig leder NorgesGruppen HR Tjenester AS Agenda Kort om NorgesGruppen Bakgrunn for etableringen av HR Tjenester Driftsmodellen

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer