19 tips til bedre kundeservice og mer effektiv servicedesk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "19 tips til bedre kundeservice og mer effektiv servicedesk"

Transkript

1 19 tips til bedre kundeservice og mer effektiv servicedesk

2 Hvorfor Syscom Excellence in Service Mangangement Siden starten i 1987, har Syscom AS spesialisert seg på løsninger innen IT Service Management og Infrastructure Management. Hva kan vi hjelpe deg med? Tjenester og prosjektledesle Kurs og opplæring Prosess og ledelses-rådgivning Markedsledende servicedeskløsninger fra leverandører som Pureservice, BMC, Frontrange HEAT etc. Markedsledende infrastructur og sikkerhetsløsninger fra Symantec, MobileIron, Secunia, Microsoft etc. Optimal verdi for deg: SQP er Syscoms kvalitetssikringssystem Ingen ubehagelige overraskelser i form av skjulte kostnader og tidsoverskridelser Eksperter med dybdekompetanse og lang erfaring Din egen TAM som kjenner deg og dine løsninger Driftsavtale hvis du ikke vil drifte den egen løsning Opplæring i løsning eller fag Hjelp til å forankre IT endringer Syscoms dyktige supportavdeling med kunnskapsrike og erfarne medarbeidere. mysyscom din egen portal med dine saker og spørsmål Syscoms årlige Brukerforum en populær og sprudlende fagdag Bedre kundeservice og mer effektiv servicedesk Formålet med med dette white paper er at du får ideer til hvordan du kan videreutvikle og forbedre servicedesken og dermed kundeservice. Noen virksomheter opplever av og til at IT og servicedesken ikke leverer den service man forventer. Dette kan skyldes det faktiske servicenivået eller feil forventninger og det er absolutt mulig å gjøre noe med det. Alle kan forbedre sin kundeservice med riktige verktøy og god håndtering av mennesker. Mange ser også til ITIL når de skal forbedre IT tjenestene sine. Det er mange gode ting å hente i ITIL, men bare vær klar på hva som er målet før du setter i gang med et større prosessløp. Det er også viktig å huske at ITIL er et bibliotek som man kan plukke det man ønsker fra. Vi skal ikke undervise deg i ITIL, men gi deg noen nyttige og konkrete tips. I det følgende er begrepene kunde og bruker benyttet om hverandre - ofte kan begge begrep benyttes samtidig. Våre leveranser gjenspeiler våre grunnverdier: Mot til å skape Vilje til suksess By på seg selv.

3 1 Hva om det grunnleggende svikter? Det hjelper ikke mye med serviceinnstilling og gode servicedesk verktøy dersom det er vesentlige mangler og feil i applikasjoner og infrastruktur. To gode råd; finne ut hvilke feil som skaper størst problemer for brukerne utarbeide tiltaksplaner som tar tak i disse feilene informere brukerne; innrømme problemene, fortelle om plan og fremdrift I dette tilfelle får servicedesken like mye en informasjonsrolle. Medarbeiderne bør derfor trenes i å håndtere vanskelige samtaler samt hvilket budskap man kommuniserer. 2 Spør brukerne om hjelp Be brukerne (eller kundene) om hjelp til å bli bedre. Hva fungerer, hva fungerer ikke? Hvordan kan vi gi en bedre service? Det beste er å spørre brukerne direkte gjerne ved hjelp av 3. part. Alternativt kan man benytte ulike web-baserte spørretjenester. 3 Gjør det enkelt å få kontakt Gjør det enkelt for brukerne å få kontakt med Servicedesken. De aller fleste tilbyr telefon- og epost-kontakt med sine brukere. Med en web- eller mobilportal for selvbetjening kan brukerne registrere sakene direkte fra web, PCen, mobil telefonen eller hvor som helst. Tilgang kan gis som en egen webside med link fra intranettet som en webpart på hovedsiden som en webside tilpasset moderne mobiltelefoner med webtilgang som en mobilapp Dersom man ønsker at flere henvendelser skal registreres elektronisk (heller enn pr telefon) kan man f.eks. gi høyere prioritet til dem som selv registrerer sine saker. Brukerne lærer raskt at de får raskere hjelp på denne måten. I en webportal kan brukerne selv sjekke status på sine saker dette skaper mindre press på servicedesken. Portalen kan med fordel også benyttes til bestilling av ulike tjenester. Som alle andre tjenester må også selvbetjeningsportalen markedsføres til brukerne. Tenk tradisjonell markedsføring. Det er mange morsomme muligheter. Se pkt 18. Til slutt kan nevnes at en webportal gjerne har høyere oppetid enn epost i de fleste virksomheter. 4 Gi brukerne tilbakemelding Umiddelbart etter registrering av en ny sak får brukeren en tilbakemelding pr epost eller sms om at saken er registrert. Om mulig inneholder tilbakemeldingen et tidspunkt for når man kan regne med at saken blir påbegynt. Eposten bør også inneholde en henvisning til webportalen. Noen ønsker også å gi melding til brukerne dersom status på saken endres, dog må dette balanseres så det ikke blir for mye informasjon.

4 5 Gjør det enkelt å være servicedesk medarbeider Informasjon tilpasset meg Åpningsskjermbildet i servicedesken skal være tilpasset meg og min rolle. Uten bruk av menyer og klikk-klikk-klikk skal jeg få en oversikt over mine oppgaver prioritert ift hva jeg bør gjøre først. Enda bedre er det om jeg også får en grafisk oversikt som raskt forteller meg dersom saker har brutt ønsket behandlingstid, etc. Moderne servicedeskverktøy har slik rollebasert visning innebygget. Vi kaller det dashboard. Enkelt å logge saker Gjør det enkelt å logge saker. Dette kan gjøres gjennom hurtigfunksjoner (et klikk logger og avslutter saken) og maler (en del av feltene er ferdig utfylt). Du kan med fordel også redusere antall felter som må fylles ut. Kategorisering er viktig for å kunne rapportere og videreutvikle servicedesken; her må det balanseres mellom mange nok felt til å gi god rapportering og samtidig så få felter at man ikke går seg vill. Hvis servicedesken er integrert med Active Directory (AD) eller annen katalogtjeneste blir brukerne automatisk lagt inn i servicedesken, dette gir raskere registrering. 6 Forenkle rutinene I servicedesk-verktøyet kan du (i nyere verktøy) forenkle en del rutiner. Dette sparer tid og kostnader, i tillegg blir medarbeiderne mer produktive når de slipper en del rutinearbeid. Et annet eksempel er glemt passord. Her kan mange servicedesk verktøy nullstille passord i AD og automatisk gi brukeren et nytt. Hva med å sende dette som SMS? 7 Gode verktøy Gode verktøy gjør servicedesk-medarbeideren i stand til å gjøre jobben raskere og mer presist og i stand til å løse flere saker i 1. linje. Servicedesk-verktøyet En forutsetning for en god servicedesk er et godt verktøy. Hvilken funksjonalitet man har behov for varierer fra virksomhet til virksomhet felles for alle er logging og oppfølging av hendelser/henvendelser. I ITIL heter dette Incident Management. For mange er de neste stegene oppfølging av bestillinger (Service Request Management), endringsstyring (Change Management), konfigurasjonsstyring (Configuration Management og CMDB), samt proaktiv problemløsning (Problem Management). Ved en revitalisering av servicedesken er det naturlig å spørre seg om verktøyet man har i dag dekker dagens og fremtidige behov. Trenger vi større skalerbarhet? Støtte for nye muligheter? En mer moderne løsning? Kanskje er svaret å bytte til en enklere løsning. Det blir mer og mer vanlig å benytte web-baserte verktøy; kanskje skal hele servicedesken ligge i skyen (SaaS/cloud)? Ta kontakt med en leverandør av flere systemer/produsenter for en nøytral og god sparring på disse spørsmålene. Et eksempel er hurtigregistrering av saker; etter at du har funnet frem brukeren trykker du kun en knapp og dermed er saken ferdig registrert.

5 Fjernkontroll Å fjernstyre brukerens PC kan ofte gi en raskere forståelse av kundens problem og dermed løsning av problemet. Vi anbefaler å integrere fjernkontroll med servicedesken slik at denne startes med et trykk på en knapp i skjermbildet. Informasjon om brukernes utstyr Med inventar-scan vet servicedesken mer om brukernes utstyr; det blir lettere å gi rask og god service. Inventar-scan finnes i mange programvarer; de mest kjente er Altiris, LANDesk Management Suite og Microsoft System Center Configuration Manager. De fleste servicedesk-verktøy har mulighet for integrasjon med disse. Det spørsmålet man må ta stilling til er hvor dypt og bredt man skal integrere dette kan en servicedeskspesialist hjelpe med. Rapportering og dashboard Sist men ikke minst bør en god servicedesk inneholde en god rapportmodul. Ja, tenker du kanskje, det har vi jo. Men svært mange bruker ikke rapporteringsmuligheten de har. I neste tips gir vi noen eksempler på KPIer (Key Performance Indicator) som er smarte å rapportere på. Dashboard er en del av brukerens arbeidsflate, og oppdateres løpende. Rapporter gjøres på bestilling og kan vises på skjerm, sendes automatisk på epost eller printes. 8 Rapporter i forhold til målsetninger Ved å ta i bruk riktige KPIer (nøkkel-indikatorer), og styre etter disse, blir det enklere å gjøre jobben sin og enklere for ledelsen å beslutte. Under er utvalgte KPIer og tilhørende rapporter vi anbefaler. Målene er forslag som må avstemmes med egne prioriteringer. Ta kontakt for en mer omfattende liste, samt konkrete forslag til mål og tidsfrekvens. Utvalg KPIer hendelselogging (Incident management) Incidents pr tjeneste Incidents pr prioritet Kvalitet i initiell kategorisering Antall incidents løst av Servicedesk Incidents ikke løst med workaround Gjennomsnittlig tid for å gjenopprette tjeneste Score kundetilfredshet Utvalg KPIer endringsstyring (Change Management) Antall RFC implementert ift plan Antall RFC feilet og/eller reversert Antall alvorlige incidents skapt av RFC implementeringer Antall uautoriserte endringer avdekket Ressursbruk (tid / personell) Utvalg rapporter endringsstyring (Change Management) Arbeidsliste Endringsplanlegging Endringsledelse oversikt Utvalg KPIer tjenestenivå (Service Level Management - SLM) Antall SLA mål feilet Antall SLA mål nær feilet Antall SLAer som krever endringer Utvalg rapporter tjenestenivå (Service Level Management - SLM) Arbeidsliste SLA rapport Kunderapport

6 9 Sett klaremål Som servicemedarbeider er det viktig å forstå viktigheten av god kundebehandling. Det er også viktig å spørre seg selv om hvordan jobben kan gjøres lettere og trene seg på gi god kundebehandling samt føle eierskap til egne saker. I stedet for å generalisere på hvilke mål som bør settes vil vi hevde at det viktigste er å sette mål og å følge opp på disse. Vi har lang erfaring i at dette øker motivasjonen i en servicedesk. Eksempler på mål kan være; utvalgte mål ift KPIer (se forrige tips) mer enn x% tilfredshet i kundeundersøkelser 100% saker logget bruk av verktøyet følge prioritering forbedring/utvikling ihht plan 10 Kommunikasjon og oversikt Hva er status? Hvilke saker jobber andre på? Hva er viktige eller kritiske saker? Kommunikasjon er essensielt i god service. Et forslag til å bedre kommunikasjonen er; 15 minutters morgenmøter med gjennomgang av dagens saker. Leder bør delta på de innledende møtene for å sette scenen. Rapporter/dashboard benyttes aktivt i gjennomgangen. 1., 2. (og eventuelt 3.) linje har ukentlige møter på fastsatte tider for gjennomgang av siste ukers saker; for å lære om avsatt tid er riktig, om saker ble fordelt til rette personer, for å løse problemer. Rapporter benyttes aktivt i gjennomgangen. 11 Organiser servicedesken, gi ansvar Dette er et omfattende tema som lett kunne blitt en hel bok. Dette tipset er derfor ment som inspirasjon til hva man bør tenke på, og hvor man kan finne mer informasjon. For de som har tatt i bruk eller vurderer å ta i bruk noen av ITIL prosessene kan Axelos bok om Service Strategy, kapittel 6 Strategy and organization være nyttig. Den gir klare innspill ift både utforming og oppfølging av en serviceorganisasjon. Forutsetningen for å gjøre rett organisering (og andre tiltak) er at man har definert hvilket ansvar servicedesken har i virksomheten. Hvilke tjenester skal man levere, og til hvem. Tydelige roller og ansvar gjør det enklere å gjøre jobben, dette er derfor en høy prioritet for leder av servicedesk. Den tradisjonelle organisasjonsmodellen for servicedesk har tre nivåer; 1. linje 3. linje 2. linje 1. linje Kunde Tar i mot henvendelser fra kunder og logger i servicedesk verktøyet. Besvarer henvendelse om mulig, hvis ikke fordeles videre til 2. linje (og i helt spesielle tilfelle direkte til 3. linje). Er ansvarlig overfor kunden ift saksgang. Bør bygges opp til å kunne besvare en del spørsmål samt løse flertallet av henvendelsene selv.

7 2. linje 2. linje skal løse de fleste henvendelser som ikke løses av 1. linje. Her finnes spesialistene og folk med erfaring. I IT servicedesker er det ofte driftsfunksjonen som dekker 2. linje. Mange opplever silotenking og uklare linjer ift ansvar, det er derfor viktig å bruke god tid på rutiner og ansvar mellom 1. og 2. linje. 3. linje For IT servicedesken består 3. linje gjerne av tredjepart som leverandør og/eller produsent. Dersom servicedesken representerer egenutviklede produkter er 3. linje som regel personell fra utviklingsavdelingen. Det må gjøres klare avtaler ift respons/svartider og kommunikasjon og arbeidsflyt. Se også avsnitt 19 om 0. linje. 12 Kjent arbeidsflyt og rutiner Definer en arbeidsflyt for hvordan henvendelsene skal håndteres i servicedesken; Hvordan skal inngående henvendelser håndteres (logging, tilbakemelding, kategorisering) Hvem skal besvare hvilke henvendelser Prioritering av saker, hva jobber jeg med først? Hvordan og når skal kunde varsles ift saksgang (f.eks automatisk via epost ved mottak av sak, endring av status, etc) Hvordan sakene overføres via servicedesk verktøyet fra 1. til 2. linje osv, hvordan de overføres tilbake til 1. linje når 2. linje er ferdig, hvordan 1., 2. og 3. linje varsles om at de har fått nye saker, hvordan 1. linje og dermed kunden varsles om at en sak er løst Systemets håndtering av tidsbegrepet; varsling når en sak ikke er påbegynt i tide 13 God kategorisering gir god saksflyt og rapportering Et viktig hjelpemiddel for å sikre riktig behandling av en henvendelse er riktig kategorisering. En gjennomtenkt kategorisering gir et godt grunnlag for god rapportering som igjen gjør service manager i stand til å sette inn tiltakt der det er behov. Et eksempel kan være at antall saker angående Office øker kraftig etter en migrering til ny versjon. Med rett kategorisering ser man raskt denne trenden og kan sette inn f.eks. opplæring på de vanligste henvendelsene. Kategorisering er viktig for å kunne rapportere og videreutvikle servicedesken; her må det balanseres mellom mange nok felt til å gi god rapportering og samtidig så få felter at man ikke går seg vill. Følgende områder bør kategoriseres; Tjeneste berørt (kan være hovedkategori) Type henvendelse, inntil tre nivå (hendelse, forespørsel, bestilling) Kategori, inntil tre nivå Årsak til henvendelse (feil i utstyr/programvare, brukerfeil, manglende kunnskap) Alle i kundeservice må forstå både kategoriseringen og prioriteringen av saker og følge den slik at strukturen i kundeservice fungerer. Syscom har dyktige eksperter som kan gi verdifull rådgivning her.

8 14 Ikke alt er like viktig; prioriter henvendelsene Et viktig hjelpemiddel for å sikre riktig behandling av en henvendelse er riktig prioritering. Gjennom en dialog med kunden vil servicedesken avklare hvilken alvorlighetsgrad den har (og dermed prioritering) samt kunne gi en pekepinn om hva som skal til for å løse den. Det bør også settes hvor lang maksimaltid som kan gå før en sak med en gitt prioritet påbegynnes. Alle i kundeservice må forstå både kategoriseringen og prioriteringen av saker og følge den slik at strukturen i kundeservice fungerer. Prioritering kan settes manuelt, eller automatisk som funksjon av urgency (hvor mye haster det) og impact (omfang). Vi har positiv erfaring med å la brukerne prioritere sine saker selv i selvbetjeningsportalen; så lenge man informerer godt om hvordan man prioriterer. Eksempelvis kan brukerne få prioritere Høy, Normal og Lav prioritet i Servicedesken oversettes disse til prioritet 3 til 5. Prioritetene 1 og 2 er det bare servicedesk selv som kan sette. 15 IT avdelingen leverer tjenester, hvorfor ikke bygge servicedesken rundt tjenestene? Det blir mer og mer vanlig å bygge servicedesken rundt hvilke tjenester kunden mottar. Tradisjonelt har IT avdelinger fokusert på hardware, databaser, switcher, PCer, osv. Brukeren derimot er opptatt av om epost virker, om SAP er tregt, om han får tilgang til internett osv kort sagt de tjenestene han abonnerer på. I servicedesken bør derfor et grunnleggende spørsmål være; skal vi tjenesteorientere leveransene våre?. Utover ja eller nei kan svaret også være ja, vi starter med tjeneste A og B for på den måten å lære denne måten å tenke på. Hele IT avdelingen må være med på dette, her holder det ikke med solokjøring fra servicedesken. For at en tjenesteorientering skal fungere i praksis må man designe, dokumentere, informere og tenke tjenester hele veien. Dette gjøres i en tjenestekatalog og har mange implikasjoner; en av dem er å forstå hva som bygger opp en tjeneste. Et eksempel kan være tjenesten epost. Epost består (minst) av komponentene; Outlook (eller tilsvarende) PC med tilhørende herligheter Tilgang til nettverk (kablet, trådløst) Infrastruktur (switcher, etc) Exchange applikasjon Exchange server (eller tilsvarende) Databaseserver MS SQL database (eller tilsvarende) Kanskje en arkiveringsløsning? Backup For å løse henvendelsen eposten min virker ikke må servicedesken kunne finne informasjon om oppbyggingen av denne tjenesten. Å bygge en tjenestekatalog kan være et omfattende prosjekt (og et stort tema i seg selv). Som en start anbefaler vi å begynne forsiktig med de 2-3 viktigste tjenestene. Det finnes også gode verktøy som automatisk samler inn informasjon om ulike tjenester (applikasjoner) og avhengighetene mellom dem.

9 16 Selvbetjening La brukerne bestille tjenester på intranettet eller mobiltelefonen utvid servicedesk portalen med bestilling av tjenester. Dette blir virksomhetens virtuelle servicesenter og brukerens MinSide/webshop. Servicesenteret kan benyttes både til IT og ikke-it tjenester. Noen eksempler er; Bestilling av programvare også de som ikke er standard (f.eks. Microsoft Project) Bestilling av PC. Telefoner, utstyr Registrering av nyansatt og personer som slutter Bestilling av 3G modem til PC Kantine-tjenester som bestilling av møtemat eller overtidsmat Bygningsrelaterte bestillinger og feilmeldinger, som feil på heiser, rulletrapper, behov for utvidet rengjøring, manglende belysning, ventilasjon m.v. Bestilling av materiell, kontorrekvisita etc. Kvalitetsavvik, reklamasjoner Spørsmål om lønn og ferie osv. Osv. her er mulighetene ubegrenset 17 Genius Bar av litt tid en dag i uken hvor det sitter IT-ressurser tilgjengelig til tips/triks/feilretting/diskusjoner med alle som ønsker å komme innom. Genius Bar, IT-cafe, Åpen time - Det settes Dette oppleves positivt av brukerne, og gir en god mulighet for servicedesken til å lære mer om kunden sin. 18 Forankring & kick-off dersom løsningen blir brukt derfor er Branding av prosjektet og løsning viktig. En implementert løsning er bare suksess Hovedelementene i en slik Branding er; Et godt navn for prosjektet, som senere blir navnet på ny SPOC Motivasjon og opplæring gjerne ved hjelp av simulering/spill Informasjon til sluttbrukere om «what s in it for him/her» Sponsorgruppe som inkluderer ledelsen samt deltakere på tvers av geografi, funksjoner, avdelinger Inkluder både fans og skeptikere Giveaways Kickoff for prosjektet osv Syscom har hjulpet hundrevis av kunder med å forankre prosjekter og løsninger og har en rekke velprøvde metoder. 19 Nullte linje du kundeopplevelsen og gir økt service døgnet rundt. Samtidig reduserer du kostnadene og arbeidsbelastningen til den bemannede supporten. (www.comaround.com) Med nettbasert selvbetjening forbedrer Denne selvbetjeningen innebærer at alle raskt og enkelt kan få hjelp uten å kontakte den bemannede supporten. Nullte linje kommer med andre ord inn i en tidligere fase og fungerer som et filter. Prinsippet går ut på at man flytter enklere og tilbakevendende saker til selvbetjeningen og lar den bemannede supporten ta hånd om mer avanserte saker.

10 20 Videre muligheter utvidelser som kan gi en ekstra verdi og i noen tilfelle besparelser - i servicedesken. Det er mange andre muligheter også, ta kontakt mzed din leverandør for mer informasjon. Dette tipset beskriver veldig kort noen Utrulling av programvare direkte fra servicedesken IT-avdelinger (og servicedesker) bruker mye tid på å distribuere programvare og patcher. Hvis du integrerer klient-administrasjonssystemet (f.eks Altiris, LANDesk eller MS SCCM) med servicedesken kan du legge opp standardjobber som kan distribueres med et klikk. Automatisering og arbeidsflyt Mange driftsoppgaver og rutineoppgaver kan automatiseres og feil kan unngås ved med gode integrasjoner og arbeidsflyt. Tenk bare å kunne nullstille og gi ut nytt passord helt automatisk. Mulighetene er mange. Flere muligheter Det finnes mange flere muligheter for å utvide og integerere servicedesken. Mange av våre kunder kan for eksempel styre brukernes mobile enheter rett fra servicedesken. Ta kontakt med for mer informasjon Kundetilfredshetsundersøkelse Den beste måten å finne ut hvor fornøyd brukerne er er å spørre dem! Informasjonen gir viktig pekepinn om hvor man skal sette inn forbedringstiltak, og gjør det enklere å følge opp målsetningene. Eksempelvis kan man sende ut automatisk spørreundersøkelse etter f.eks hver 10. registrerte sak. Servicenivåavtaler (SLA og SLM) Det kreves i større grad avtaler om servicenivå. I kundeleverandørforhold er dette helt vanlig, trenden nå er at dette blir mer vanlig også mellom IT-avdelingen og virksomheten. Dette er et stort og noen ganger vanskelig område. Rådet er derfor å starte enkelt med de viktigste tjenestene, og å bruke god tid på å logge hvilket nivå man ligger på før man setter målsetninger. ITIL beskriver Service Level Management (SLM), dette kan også være et sted å hente informasjon og inspirasjon. Syscom AS Sørkedalsveien Oslo Norge Tel: Syscom A/S Tuborg Boulevard 12, 3sal 2900 Hellerup Danmark Tel: Syscom Sverige AB Kista Science Tower Färögatan 33 S Kista, Sverige Tel: +46 (0)

Tjenestekatalog i Praksis. Nøkkelen til vellykket forretningstilpasning.

Tjenestekatalog i Praksis. Nøkkelen til vellykket forretningstilpasning. Tjenestekatalog i Praksis Nøkkelen til vellykket forretningstilpasning. Hvorfor Syscom Excellence in Service Mangangement Siden starten i 1987, har Syscom AS spesialisert seg på løsninger innen IT Service

Detaljer

WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016

WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016 WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016 Hvorfor rapportere? Mål for servicedesk/kundeservice Konkrete målsetninger / KPIer Hvordan får vi til dette? HVORFOR RAPPORTERE? Bottom up, mange KPIer

Detaljer

PURESERVICE ROADMAP OG NYHETER DESEMBER 2014

PURESERVICE ROADMAP OG NYHETER DESEMBER 2014 PURESERVICE ROADMAP OG NYHETER DESEMBER 2014 INNHOLD Typiske bruksområder for Pureservice Pureservice v2 Pureservice v3 Hva er likt i v2 og v3? Nyheter i v3 Vi ønsker v3, hva gjør vi nå? Migrering til

Detaljer

IT Service Management

IT Service Management IT Service Management Forelesning uke 3 Innhold Repetisjon fra forrige uke. Service Operation: Incident Management Repitisjon Service Operation: Finne rette balansen Event Management: Få oversikt over

Detaljer

Pureservice integrasjoner og arbeidsflyt. August 2014

Pureservice integrasjoner og arbeidsflyt. August 2014 Pureservice integrasjoner og arbeidsflyt August 2014 Tlf 23 20 51 00 / www.pureservice.com Pureservice by Syscom AS, Sørkedalsveien 6, Pb. 35 Majorstuen, N-0330 Oslo INTEGRASJONER... 3 Overvåkning... 4

Detaljer

IT ServiceDesk i Møre og Romsdal fylkeskommune

IT ServiceDesk i Møre og Romsdal fylkeskommune IT ServiceDesk i Møre og Romsdal fylkeskommune IT i Møre og Romsdal fylkeskommune er ikke bare teknologi; Det handler også om mennesker og prosesser på tvers av IT IT Service Management er en mulighet

Detaljer

NOVUG 3 februar 2009

NOVUG 3 februar 2009 NOVUG 3 februar 2009 Tjenestekatalog og CMDB En kombinasjon som fungerer i praksis 2008 Prosesshuset AS All tillhørende informasjon kan bli endret uten varsel 1 Introduksjon Stig Bjørling Ellingsen Gründer

Detaljer

Tove M. Schei, Prosjektleder/Rådgiver Atea AS tove.schei@atea.no. Få en bedre IT-hverdag i kommunen

Tove M. Schei, Prosjektleder/Rådgiver Atea AS tove.schei@atea.no. Få en bedre IT-hverdag i kommunen Tove M. Schei, Prosjektleder/Rådgiver Atea AS tove.schei@atea.no Få en bedre IT-hverdag i kommunen Effektiv samhandling, del 1 Bruk av Intranett til kommunikasjon av nyheter og kunngjøringer, samt til

Detaljer

Egenevalueringsskjema

Egenevalueringsskjema Egenevalueringsskjema Service Desk, Incident Management og Problem Management - ITIL Dato: 02.02.2009 Versjon 1.1 Finanstilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@finanstilsynet.no www.finanstilsynet.no Evalueringsskjema

Detaljer

Kvalitetssikringssystemer i IKT Agder

Kvalitetssikringssystemer i IKT Agder 9.4.2015 Kvalitetssikringssystemer i IKT Agder Kvalitetssikringssystemer 1 Innholdsfortegnelse 1 KVALITETSSIKRINGSSYSTEMER I IKT AGDER... 3 1.1 INCIDENT MANAGEMENT...3 1.2 CHANGE MANAGEMENT...3 1.3 PROBLEM

Detaljer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Som skapt for bedrifter microsoft.com/nb-no/mobile/business/lumia-for-business/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_nor.indd 1 24.11.2014 11.58 Office 365 mener alvor Gi de ansatte

Detaljer

Arbeidsflyt og integrasjoner i. Pureservice. Mars 2014

Arbeidsflyt og integrasjoner i. Pureservice. Mars 2014 Arbeidsflyt og integrasjoner i Pureservice Mars 2014 Tlf 23 20 51 00 / www.pureservice.com Pureservice by Syscom AS, Sørkedalsveien 6, Pb. 35 Majorstuen, N-0330 Oslo ARBEIDSFLYT... 3 Påkrevd kategori...

Detaljer

Implementering av CMDB/CMS

Implementering av CMDB/CMS Implementering av CMDB/CMS Kort om meg mounir.chermiti@skatteetaten.no 92042243 Begrepsavklaring CMDB Database som inneholder to typer data Type 1: Inventaroversikt (CI) Oversikt over infrastrukturkomponenter,

Detaljer

Arbeidsflyt og integrasjoner i. support point. Mai 2013

Arbeidsflyt og integrasjoner i. support point. Mai 2013 superenkel support Arbeidsflyt og integrasjoner i support point Mai 2013 Tlf 23 20 51 00 / www.supportpoint.no support point by Syscom AS, Sørkedalsveien 6, Pb. 35 Majorstuen, N-0330 Oslo Arbeidsflyt...

Detaljer

IT Service Management

IT Service Management IT Service Management Forelesning uke 9 Innhold Configuration Management I keep six honest serving men (They taught me all I knew); Their names are What and Why and When and Where and How and Who -- Rudyard

Detaljer

IT Service Management - ITIL v3. Av Are Sivertsen Sjefskonsulent Atea AS are.sivertsen@atea.no

IT Service Management - ITIL v3. Av Are Sivertsen Sjefskonsulent Atea AS are.sivertsen@atea.no IT Service Management - ITIL v3 Av Are Sivertsen Sjefskonsulent Atea AS are.sivertsen@atea.no IT Service Management Definisjon: Implementasjon og håndtering av IT-tjenester med kvalitet som fyller kommunens

Detaljer

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen?

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Karine Engebretsen Halden kommune Utfordringer Kommunen hadde; enkle publiseringsløsninger

Detaljer

Konfigurasjonsstyring i NAV. Johannes Buverud

Konfigurasjonsstyring i NAV. Johannes Buverud Konfigurasjonsstyring i NAV Johannes Buverud 22.okt 2013 Agenda Kort om NAV Hva har vi gjort så langt Hva vi er i gang med Hva vi vil ønsker å gjøre videre Erfaringer NAV, 24.10.2013 Side 2 Generelt om

Detaljer

Kundeundersøkelse 2012 - Total

Kundeundersøkelse 2012 - Total Kundeundersøkelse 2012 - Total Totalt antall besvarelser: 166 Hvor lenge har du vært kunde av Schløsser Møller Kulde AS? 6 måneder eller mindre Mer enn 6 måneder og mindre enn et år 1-3 år Mer enn 3 år

Detaljer

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine Hva er Office 365? Hva er Office 365? Office er nå en abonnementstjeneste hvor bedriften vil ha enda flere muligheter til å opprettholde produktiviteten, uansett hvor du jobber fra. Med Office som abonnement,

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business.

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business. 13 tips for å lykkes med Skype for Business Skype for Business er ikke bare en ny type telefonsentral eller et nytt videosystem. Det er en mulighet for å jobbe sammen på en ny måte. Men det kommer ikke

Detaljer

Ementor SharePacks. Breakfast Club 23. september 2008. Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo

Ementor SharePacks. Breakfast Club 23. september 2008. Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo Ementor SharePacks Breakfast Club 23. september 2008 Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo SharePoint hva er det? Enkelt forklart: Microsofts webbaserte samhandlings- og lagringsplattform Kan

Detaljer

Vedlegg 3 Teknisk støtte Vedlegg 3 Teknisk støtte

Vedlegg 3 Teknisk støtte Vedlegg 3 Teknisk støtte Vedlegg 3 Teknisk støtte Versjon-1 1 av 7 Versjon-1 2 av 7 Vedlegg 3 Teknisk støtte Innholdsfortegnelse 1 Operatørens tekniske support Single Point of Contact (SPOC)... 4 1.1 Henvendelser til Operatørens

Detaljer

Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss

Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss Hvem er vi? Rune Synnevåg Systemutvikler Begynte i Uni Pluss juli 2008 Erik Faugstad Kundekonsulent Begynte i Uni Pluss mars 2009. Dette står på menyen

Detaljer

Oppskrift for saksbehandlere i Pureservice

Oppskrift for saksbehandlere i Pureservice Oppskrift for saksbehandlere i Pureservice Logg på agentsiden Logg inn på http://selvbetjening.mrfylke.no/agent/ Logg på ved å klikke på «Logg inn med din Microsoft Windows konto» eller opprette passord

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. JOBBER MED DE STØRSTE GLOBALE LØSNINGENE ELLER ET LITE KONTORMILJØ SÅ ER HVERT PROSJEKT NØYE GJENNOMFØRT MED KUNDENS

Detaljer

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft AGENDA En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen Office 365 del 1 Marie Johansen, Microsoft PAUSE Office 365 del 2 Marie Johansen, Microsoft Avslutning Hege Line Eiliv

Detaljer

Syscom Brukerforum 2013

Syscom Brukerforum 2013 Syscom Brukerforum 2013 «Måling med mening» Claus H. Karlsen Agenda Generelt rundt målinger og rapportering Hvorfor måler vi Den røde tråden Hvem trenger informasjon Tilvirking av målinger og rapporter

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

IT ServiceDesk i Møre og Romsdal fylkeskommune

IT ServiceDesk i Møre og Romsdal fylkeskommune Bolstad IT ServiceDesk i Møre og Romsdal fylkeskommune IT i Møre og Romsdal fylkeskommune er ikke bare teknologi; Det handler også om mennesker og prosesser på tvers av organisasjonen. Dette dokumentet

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

Ny IT infrastruktur på HIL. http://dwiki.hil.no/it_avdelingen/prosjekter/ny_itinfrastruktur

Ny IT infrastruktur på HIL. http://dwiki.hil.no/it_avdelingen/prosjekter/ny_itinfrastruktur Ny IT infrastruktur på HIL http://dwiki.hil.no/it_avdelingen/prosjekter/ny_itinfrastruktur MUS Prosess Forventningene fra organisasjonen Beslutningsgrunnlag for ny IT-infrastruktur ved HIL 2013-2015 http://www.hil.no/hil/om_hoegskolen/hoegskolestyret/sakslister_styre

Detaljer

BESKYTT FORRETNINGENE UANSETT HVOR DE ER. Protection Service for Business

BESKYTT FORRETNINGENE UANSETT HVOR DE ER. Protection Service for Business BESKYTT FORRETNINGENE UANSETT HVOR DE ER Protection Service for Business DET ER EN MOBIL VERDEN I dag bruker vi flere enheter over flere nettforbindelser enn noensinne. Å kunne velge når, hvor og hvordan

Detaljer

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway.

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway. Hva er eway? eway er en portal og plattform for samarbeid internt i en organisasjon og med organisasjonens partnere og kunder. Gjennom portalen forenkles og effektiviseres arbeidsprosesser knyttet til

Detaljer

Problemfri IT for bedrifter som ikke får ligge nede.

Problemfri IT for bedrifter som ikke får ligge nede. IT Online Problemfri IT for bedrifter som ikke får ligge nede. Hvis du skal nå dine bedriftsmål, må du kunne stole på at effektiviteten ikke forstyrres av kompliserte prosedyrer, systemer eller applikasjoner

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Lync en ny, smartere og morsommere måte å kommunisere på

Lync en ny, smartere og morsommere måte å kommunisere på Lync en ny, smartere og morsommere måte å kommunisere på Av Eldar Hovda, Husbanken 23. nov. 2012 1 Hva er Microsoft Lync 2010? Lync er en intuitiv tjeneste som lar deg snakke, ha videokonferanse, chatte,

Detaljer

Office 365, din nye kommunikasjonsplattform og samarbeidsløsning.

Office 365, din nye kommunikasjonsplattform og samarbeidsløsning. Viste du at: Office 365, din nye kommunikasjonsplattform og samarbeidsløsning. Microsoft Office 365 er det produktet fra Microsoft som har vokst raskest i historien. Økningen for små og mellomstore bedrifter

Detaljer

Vanlige spørsmål. GallupPanelet. TNS Panel-app. TNS Juni 2015 v.1.3

Vanlige spørsmål. GallupPanelet. TNS Panel-app. TNS Juni 2015 v.1.3 Vanlige spørsmål Innhold 1 Hvor kan man laste ned appen 1 2 Vanlige spørsmål 03-19 3 Begrensninger i GallupPanel-app v. 2.3.2 20 4 Kontakt oss 21 2 Hvor kan man laste ned GallupPanel-appen? For ios kan

Detaljer

Moderne samhandling gir konkurransefortrinn

Moderne samhandling gir konkurransefortrinn Moderne samhandling gir konkurransefortrinn IBM Smarter Business 7november Arne Berven IT sjef Vi skaper uforglemmelige øyeblikk Visjon Skal vi nå denne visjonen må vi fra IT funksjonen bidra til verktøy

Detaljer

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter.

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Dagens bedrifter må ha fleksible og skalerbare informasjonssystemer,

Detaljer

IT-forum våren 2004. ITIL et rammeverk for god IT-drift

IT-forum våren 2004. ITIL et rammeverk for god IT-drift IT-forum våren 2004 ITIL et rammeverk for god IT-drift Jon Iden, dr. polit Institutt for prosessutvikling og arbeidsflyt AS Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB Institutt for Prosessutvikling

Detaljer

Mailorganisering. Sist oppdatert:

Mailorganisering. Sist oppdatert: Mailorganisering Mål Hensikten med denne guiden er å sette opp et system for organisering av mail som er oversiktlig og skalerbart. Systemet består av to deler; tradisjonell organisering med mapper, og

Detaljer

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER Always with you 2 Getinge Online ARBEID SMARTERE OG FÅ MER DRIFTSTID Tradisjonelt blir status for sterilt reprosesseringsutstyr overvåket manuelt

Detaljer

IT ServiceDesk i Møre og Romsdal fylkeskommune

IT ServiceDesk i Møre og Romsdal fylkeskommune IT ServiceDesk i Møre og Romsdal fylkeskommune IT i Møre og Romsdal fylkeskommune er ikke bare teknologi; Det handler også om mennesker og prosesser på tvers av organisasjonen. Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Småteknisk Cantor Controller installasjon

Småteknisk Cantor Controller installasjon Cantor AS Småteknisk Cantor Controller installasjon 10.10.2012 INSTALLASJON OG OPPSETT AV CANTOR CONTROLLER 3 Nedlasting av programfiler 3 Nyinstallasjon server / enbruker 3 A. Controller instansen som

Detaljer

Egenevalueringsskjema

Egenevalueringsskjema Egenevalueringsskjema Service Level Management - ITIL Dato: 12.02.2009 Versjon 1.1 Finanstilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@finanstilsynet.no www.finanstilsynet.no Evalueringsskjema for foretakets Service

Detaljer

«Himmelfalne tjenester» dagen derpå. HRM og ressursstyring

«Himmelfalne tjenester» dagen derpå. HRM og ressursstyring «Himmelfalne tjenester» dagen derpå HRM og ressursstyring Agenda Våre tjenester Hva har vi Hva har vi gjort Tjenester Kurs Seminarer Konsulentutleie Opplæring Abonnementsavtale Rådgivning Nettkurs Enkelttema

Detaljer

Konfigurasjonsstyring hos Norsk Tipping. itsmf Hordaland, 09 juni 2010 Eystein Linnerud, konfigurasjonsansvarlig

Konfigurasjonsstyring hos Norsk Tipping. itsmf Hordaland, 09 juni 2010 Eystein Linnerud, konfigurasjonsansvarlig Konfigurasjonsstyring hos Norsk Tipping itsmf Hordaland, 09 juni 2010 Eystein Linnerud, konfigurasjonsansvarlig Norsk Tipping - Spill og underholdning siden 1948 9. juni 2010 2 Målet med presentasjonen

Detaljer

Service Level Agreements

Service Level Agreements Service Level Agreements - Hensikt, innhold og skråblikk på case Dagfinn Sæther, fagsjef ASP Norge Vi gjør en avtale (Service Level Agreement) Åpningstid: Torsdag 12 mars 2009 13.15 13.50 Foredragsholders

Detaljer

Multi-Faktor Autentisering. Brukerveiledning

Multi-Faktor Autentisering. Brukerveiledning Multi-Faktor Autentisering Brukerveiledning 1 Innhold Innledning... 3 Telefonanrop (standard)... 3 Oppsett... 3 Bruk... 3 Mobil App (valgfri)... 4 Oppsett... 4 Bruk... 5 Multi-Faktor portal...7 Pålogging...7

Detaljer

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT Viste du dette om OneDrive og SharePoint: BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT Office 365 for bedrifter gir deg 2 muligheter for å lagre og dele dokumenter, OneDrive for Business og SharePoint Nettsteder. Her

Detaljer

Kundens kravspesifikasjon ERP-løsning for kommunene i DDV-samarbeidet

Kundens kravspesifikasjon ERP-løsning for kommunene i DDV-samarbeidet Bilag 1 til vedlikeholdsavtalen Kundens kravspesifikasjon ERP-løsning for kommunene i DDV-samarbeidet Side 2 av 14 Innhold 1 KRAV TIL VEDLIKEHOLDSAVTALE... 3 1.1 KRAV TIL BRUKERSTØTTE OG OPPFØLGING.3 1.2

Detaljer

Tilbud ABAX elektronisk kjørebok

Tilbud ABAX elektronisk kjørebok Glass og Fasadeforeningen Fridtjof Nansens vei 19 N-0369 Oslo Tilbud ABAX elektronisk kjørebok Vi viser til hyggelig dialog, og har med dette gleden av å oversende tilbud på ABAX elektronisk kjørebok som

Detaljer

Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner

Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner Saksnummer 13/00203 1 / 7 Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 0.1 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere 02. 01.11.2013 Difi Ny definisjon

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Hvordan bruke Helsegris for veterinær Innhold:

Hvordan bruke Helsegris for veterinær Innhold: Hvordan bruke Helsegris for veterinær Innhold: 1. Logge seg inn i Helsegris som veterinær 2. Godta vilkårene for å bruke Helsegris 3. Oppdatere kontaktinformasjonen 4. Kommer alltid til meny/forsiden ved

Detaljer

Skype for Business. Med telefoni. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk.

Skype for Business. Med telefoni. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk. Et godt førsteinntrykk kan du gi uten at du trenger å kjøpe dyrt utstyr. Bruk det du har på en bedre måte. Du får gjort

Detaljer

Itil-prosesser. NIF-ITs arbeid med utbedring av feilen

Itil-prosesser. NIF-ITs arbeid med utbedring av feilen Innhold NIF-IT 1 NIF-IT 1.1 Service Level Agreement (SLA) 1.2 Support (SPOC) 1.3 Request Fulfillment 1.4 Incident Management 1.5 Problem Management 1.6 Supplier Management 1.7 Change Management 1.8 Release

Detaljer

Rødt nye Office 365 app- switcher i skyen, linker øverst til høyre på bakken. Blått båndet er likt bakke og sky.

Rødt nye Office 365 app- switcher i skyen, linker øverst til høyre på bakken. Blått båndet er likt bakke og sky. Kort oppsummering av forskjeller på Office 365 og Idrettskontor Det kan være greit i Idrettskontor å ha klart for seg at begrepet Office 365 etter hvert har begynt å bety mer enn kombinasjonen "Exchange

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine?

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Beskriv din digitale infrastruktur, med tilhørende arbeidsflyt. Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Hva gjør du med back-up? Hva slags online lagringsløsning har du valgt? Hvordan finner du fram

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED DOKUMENTET... 3 2. TILGANG TIL PORTALEN... 4 3. TILGJENGELIGE TJENESTER/MODULER... 5 3.1 ADMIN... 5 3.2 NORDIC CONNECT/IP VPN... 5 3.3 INTERNETT INFORMASJON...

Detaljer

Tom Bjærum Løsningssalg Software. AD og SharePoint administrasjon

Tom Bjærum Løsningssalg Software. AD og SharePoint administrasjon Tom Bjærum Løsningssalg Software AD og SharePoint administrasjon Roller og ansvar mot Active Directory Hvilke holdninger har IT-avdelingen til å la brukeren utføre oppgaver som naturlig hører til hos IT,

Detaljer

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Microsoft Dynamics CRM 2011 Totalleverandør som leverer integrerte løsninger fra Microsoft Dynamics CRM til ERP system og portal Tidligere WM Data Global partner representert i 36 land Norske Skog: 140

Detaljer

Tjenesteavtale mellom. IKA Øst. Serviceenheten IKT om leveranse av IKT-tjenester

Tjenesteavtale mellom. IKA Øst. Serviceenheten IKT om leveranse av IKT-tjenester Tjenesteavtale mellom IKA Øst Serviceenheten IKT om leveranse av IKT-tjenester Innhold 1 Om avtalen... 3 1.1 Parter... 3 1.2 Hensikt og Formål... 3 1.3 Definisjoner... 3 1.4 Avtalens varighet... 4 1.5

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester

Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester Sist endret: 2004-12-01 Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 NYTTEVERDI WEBHOTELLTJENESTER FRA TELENOR... 3 2 FUNKSJONALITET... 4 2.1 INNHOLD

Detaljer

Oppgradering av Handyman til ny versjon

Oppgradering av Handyman til ny versjon Oppgradering av Handyman til ny versjon Innhold Kjekt å vite før oppgradering av Handyman... 1 Installasjonsveiledning... 2 Handyman Administrator... 2 Handyman Office... 3 F.A.Q.... 5 Hvorfor får jeg

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

Implementering av nytt ITSM-system og selvbetjeningsportal

Implementering av nytt ITSM-system og selvbetjeningsportal 10:00-10:45 Implementering av nytt ITSM-system og selvbetjeningsportal v/sølvi Hagen og Leo Sande Gasnier ITSM systemet skal understøtte saksflyt og avtaleoppfølging mellom tjenesteeier, AAS og leverandørene

Detaljer

5 alternativer til epost i Office 365.

5 alternativer til epost i Office 365. 5 alternativer til epost i Office 365. De fleste får mye epost, for mye epost. Noen ganger finnes det bedre måter å gjøre det på. Det finnes 5 alternativer til epost i Office 365. Se hvordan de vil hjelpe

Detaljer

BRUKERVEILEDNING SNAPFLOW

BRUKERVEILEDNING SNAPFLOW Side 1 av 7 BRUKERVEILEDNING SNAPFLOW SnapFlow er et verktøy som skal sikre deg rask brukerstøtte når du trenger hjelp med datarelaterte problemer eller spørsmål. For at SnapFlow skal virke som ønsket

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 04.11.14 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

Håndbok for Office 365

Håndbok for Office 365 ProCloud As P Håndbok for Office 365 Nyttige brukertips for å få mer ut av din løsning Geir Hogstad 2012 w w w. p r o c l o u d 3 6 5. n o Innholdsfortegnelse Forord... 2 Komme i gang med dokumentbiblioteker....

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning Visma ERP POS Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning En moderne og funksjonell kasseløsning kasseløsning Det lønner seg å utvide økonomisystemet med integrert kassefunksjonalitet. I alle

Detaljer

Avtale mellom Utviklings- og kompetanseetaten og Leverandør: Drift av fasttelefoni Bilag 5: Tjenestenivå med standardiserte kompensasjoner

Avtale mellom Utviklings- og kompetanseetaten og Leverandør: Drift av fasttelefoni Bilag 5: Tjenestenivå med standardiserte kompensasjoner Avtale mellom Utviklings- og kompetanseetaten og Leverandør: Drift av fasttelefoni Bilag 5: Tjenestenivå med standardiserte kompensasjoner Bilag 5 Side 1 Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 AVREGNINGSPERIODE...

Detaljer

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01 Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse v1.01 Installasjonsveiledning Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Introduksjon...2 1.2 Hvordan PCKasse virker...2 2 Skritt for skritt forklaring:...3

Detaljer

SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger

SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger FÅ EN BEDRE OFFICE Solide løsninger som gir små bedrifter en

Detaljer

Intern arbeidsfordeling i helse vest IKT. ITIL beste praksis i IKT forvaltning John Kåre Knudsen, gruppeleder kliniske systemer

Intern arbeidsfordeling i helse vest IKT. ITIL beste praksis i IKT forvaltning John Kåre Knudsen, gruppeleder kliniske systemer Intern arbeidsfordeling i helse vest IKT ITIL beste praksis i IKT forvaltning John Kåre Knudsen, gruppeleder kliniske systemer Mål med presentasjonen Forsøke å gi et innblikk i hvordan verden ser ut for

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Getinge Online Få oversikt fra hvor som helst

Getinge Online Få oversikt fra hvor som helst Getinge Online Få oversikt fra hvor som helst Vær på nett og øk både effektivitet og produksjon Kjenner du igjen noen av de følgende situasjonene? Noen ganger forsvinner en prosessutskrift, og vi må lete

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

Call-Center.no HVA ER TELEVAKT?

Call-Center.no HVA ER TELEVAKT? HVA ER TELEVAKT? Televakt er et sentralbord og en profesjonell svartjeneste som gjør det mulig for din bedrift aldri å gå glipp av telefonsamtaler - de anrop som ikke besvares av bedriften koples automatisk

Detaljer

Ofte spurte spørsmål (FAQ)

Ofte spurte spørsmål (FAQ) Ofte spurte spørsmål (FAQ) Oversikten er inndelt i følgende avsnitt Logg inn Brukere Prosjektadgang Arbeidsområdet Utgivelsesområdet Fordelingsområdet Se på / print av filer E-post Logg inn Hva gjør jeg

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

App for organisasjoner. Hvorfor app og ikke bare web?

App for organisasjoner. Hvorfor app og ikke bare web? App for organisasjoner Hvorfor app og ikke bare web? Innhold App fra Winorg... 2 Hvorfor app og ikke bare web?... 2 Hva bør den inneholde?... 3 Hva skal til for at appen blir vellykket?... 5 Hvilke unike

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av vannmålere

Rammeavtale for kjøp av vannmålere Bilag 2 TEKNISK BESKRIVELSE, SERVICE OG VEDLIKEHOLD VEDRØRENDE Rammeavtale for kjøp av vannmålere TIL Skedsmo kommune Side 1 av 7 1 Tekniske krav, service og vedlikehold... 3 1.1 Tekniske forhold... 3

Detaljer

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1 Pålogging AllPro-Kjørebok er et Web-basert kjørebokprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Service NOW i Datametrix. Trond.lindman@datametrix.no

Service NOW i Datametrix. Trond.lindman@datametrix.no Service NOW i Datametrix Trond.lindman@datametrix.no Datametrix Spesialist på IT infrastruktur og drift Kontorer i Norge og Sverige Service NOW siden 2012, men kunde av Symfoni lenger. SNOW I Datametrix

Detaljer

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT Viste du dette om OneDrive og SharePoint: OneDrive er ditt private hjørnet av SharePoint. Hver bruker får 10TB med egen lagringsplass. Bruk den når dokumentene er mest for deg. Bruker du OneDrive for Business

Detaljer

VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE

VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE ANSKAFFELSESNR.: A-92383 Systemstøtte for Mobile Device Management (MDM) Side 1 av 7 VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn og formål med anskaffelsen... 2 2. Leveranseomfang...

Detaljer