19 tips til bedre kundeservice og mer effektiv servicedesk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "19 tips til bedre kundeservice og mer effektiv servicedesk"

Transkript

1 19 tips til bedre kundeservice og mer effektiv servicedesk

2 Hvorfor Syscom Excellence in Service Mangangement Siden starten i 1987, har Syscom AS spesialisert seg på løsninger innen IT Service Management og Infrastructure Management. Hva kan vi hjelpe deg med? Tjenester og prosjektledesle Kurs og opplæring Prosess og ledelses-rådgivning Markedsledende servicedeskløsninger fra leverandører som Pureservice, BMC, Frontrange HEAT etc. Markedsledende infrastructur og sikkerhetsløsninger fra Symantec, MobileIron, Secunia, Microsoft etc. Optimal verdi for deg: SQP er Syscoms kvalitetssikringssystem Ingen ubehagelige overraskelser i form av skjulte kostnader og tidsoverskridelser Eksperter med dybdekompetanse og lang erfaring Din egen TAM som kjenner deg og dine løsninger Driftsavtale hvis du ikke vil drifte den egen løsning Opplæring i løsning eller fag Hjelp til å forankre IT endringer Syscoms dyktige supportavdeling med kunnskapsrike og erfarne medarbeidere. mysyscom din egen portal med dine saker og spørsmål Syscoms årlige Brukerforum en populær og sprudlende fagdag Bedre kundeservice og mer effektiv servicedesk Formålet med med dette white paper er at du får ideer til hvordan du kan videreutvikle og forbedre servicedesken og dermed kundeservice. Noen virksomheter opplever av og til at IT og servicedesken ikke leverer den service man forventer. Dette kan skyldes det faktiske servicenivået eller feil forventninger og det er absolutt mulig å gjøre noe med det. Alle kan forbedre sin kundeservice med riktige verktøy og god håndtering av mennesker. Mange ser også til ITIL når de skal forbedre IT tjenestene sine. Det er mange gode ting å hente i ITIL, men bare vær klar på hva som er målet før du setter i gang med et større prosessløp. Det er også viktig å huske at ITIL er et bibliotek som man kan plukke det man ønsker fra. Vi skal ikke undervise deg i ITIL, men gi deg noen nyttige og konkrete tips. I det følgende er begrepene kunde og bruker benyttet om hverandre - ofte kan begge begrep benyttes samtidig. Våre leveranser gjenspeiler våre grunnverdier: Mot til å skape Vilje til suksess By på seg selv.

3 1 Hva om det grunnleggende svikter? Det hjelper ikke mye med serviceinnstilling og gode servicedesk verktøy dersom det er vesentlige mangler og feil i applikasjoner og infrastruktur. To gode råd; finne ut hvilke feil som skaper størst problemer for brukerne utarbeide tiltaksplaner som tar tak i disse feilene informere brukerne; innrømme problemene, fortelle om plan og fremdrift I dette tilfelle får servicedesken like mye en informasjonsrolle. Medarbeiderne bør derfor trenes i å håndtere vanskelige samtaler samt hvilket budskap man kommuniserer. 2 Spør brukerne om hjelp Be brukerne (eller kundene) om hjelp til å bli bedre. Hva fungerer, hva fungerer ikke? Hvordan kan vi gi en bedre service? Det beste er å spørre brukerne direkte gjerne ved hjelp av 3. part. Alternativt kan man benytte ulike web-baserte spørretjenester. 3 Gjør det enkelt å få kontakt Gjør det enkelt for brukerne å få kontakt med Servicedesken. De aller fleste tilbyr telefon- og epost-kontakt med sine brukere. Med en web- eller mobilportal for selvbetjening kan brukerne registrere sakene direkte fra web, PCen, mobil telefonen eller hvor som helst. Tilgang kan gis som en egen webside med link fra intranettet som en webpart på hovedsiden som en webside tilpasset moderne mobiltelefoner med webtilgang som en mobilapp Dersom man ønsker at flere henvendelser skal registreres elektronisk (heller enn pr telefon) kan man f.eks. gi høyere prioritet til dem som selv registrerer sine saker. Brukerne lærer raskt at de får raskere hjelp på denne måten. I en webportal kan brukerne selv sjekke status på sine saker dette skaper mindre press på servicedesken. Portalen kan med fordel også benyttes til bestilling av ulike tjenester. Som alle andre tjenester må også selvbetjeningsportalen markedsføres til brukerne. Tenk tradisjonell markedsføring. Det er mange morsomme muligheter. Se pkt 18. Til slutt kan nevnes at en webportal gjerne har høyere oppetid enn epost i de fleste virksomheter. 4 Gi brukerne tilbakemelding Umiddelbart etter registrering av en ny sak får brukeren en tilbakemelding pr epost eller sms om at saken er registrert. Om mulig inneholder tilbakemeldingen et tidspunkt for når man kan regne med at saken blir påbegynt. Eposten bør også inneholde en henvisning til webportalen. Noen ønsker også å gi melding til brukerne dersom status på saken endres, dog må dette balanseres så det ikke blir for mye informasjon.

4 5 Gjør det enkelt å være servicedesk medarbeider Informasjon tilpasset meg Åpningsskjermbildet i servicedesken skal være tilpasset meg og min rolle. Uten bruk av menyer og klikk-klikk-klikk skal jeg få en oversikt over mine oppgaver prioritert ift hva jeg bør gjøre først. Enda bedre er det om jeg også får en grafisk oversikt som raskt forteller meg dersom saker har brutt ønsket behandlingstid, etc. Moderne servicedeskverktøy har slik rollebasert visning innebygget. Vi kaller det dashboard. Enkelt å logge saker Gjør det enkelt å logge saker. Dette kan gjøres gjennom hurtigfunksjoner (et klikk logger og avslutter saken) og maler (en del av feltene er ferdig utfylt). Du kan med fordel også redusere antall felter som må fylles ut. Kategorisering er viktig for å kunne rapportere og videreutvikle servicedesken; her må det balanseres mellom mange nok felt til å gi god rapportering og samtidig så få felter at man ikke går seg vill. Hvis servicedesken er integrert med Active Directory (AD) eller annen katalogtjeneste blir brukerne automatisk lagt inn i servicedesken, dette gir raskere registrering. 6 Forenkle rutinene I servicedesk-verktøyet kan du (i nyere verktøy) forenkle en del rutiner. Dette sparer tid og kostnader, i tillegg blir medarbeiderne mer produktive når de slipper en del rutinearbeid. Et annet eksempel er glemt passord. Her kan mange servicedesk verktøy nullstille passord i AD og automatisk gi brukeren et nytt. Hva med å sende dette som SMS? 7 Gode verktøy Gode verktøy gjør servicedesk-medarbeideren i stand til å gjøre jobben raskere og mer presist og i stand til å løse flere saker i 1. linje. Servicedesk-verktøyet En forutsetning for en god servicedesk er et godt verktøy. Hvilken funksjonalitet man har behov for varierer fra virksomhet til virksomhet felles for alle er logging og oppfølging av hendelser/henvendelser. I ITIL heter dette Incident Management. For mange er de neste stegene oppfølging av bestillinger (Service Request Management), endringsstyring (Change Management), konfigurasjonsstyring (Configuration Management og CMDB), samt proaktiv problemløsning (Problem Management). Ved en revitalisering av servicedesken er det naturlig å spørre seg om verktøyet man har i dag dekker dagens og fremtidige behov. Trenger vi større skalerbarhet? Støtte for nye muligheter? En mer moderne løsning? Kanskje er svaret å bytte til en enklere løsning. Det blir mer og mer vanlig å benytte web-baserte verktøy; kanskje skal hele servicedesken ligge i skyen (SaaS/cloud)? Ta kontakt med en leverandør av flere systemer/produsenter for en nøytral og god sparring på disse spørsmålene. Et eksempel er hurtigregistrering av saker; etter at du har funnet frem brukeren trykker du kun en knapp og dermed er saken ferdig registrert.

5 Fjernkontroll Å fjernstyre brukerens PC kan ofte gi en raskere forståelse av kundens problem og dermed løsning av problemet. Vi anbefaler å integrere fjernkontroll med servicedesken slik at denne startes med et trykk på en knapp i skjermbildet. Informasjon om brukernes utstyr Med inventar-scan vet servicedesken mer om brukernes utstyr; det blir lettere å gi rask og god service. Inventar-scan finnes i mange programvarer; de mest kjente er Altiris, LANDesk Management Suite og Microsoft System Center Configuration Manager. De fleste servicedesk-verktøy har mulighet for integrasjon med disse. Det spørsmålet man må ta stilling til er hvor dypt og bredt man skal integrere dette kan en servicedeskspesialist hjelpe med. Rapportering og dashboard Sist men ikke minst bør en god servicedesk inneholde en god rapportmodul. Ja, tenker du kanskje, det har vi jo. Men svært mange bruker ikke rapporteringsmuligheten de har. I neste tips gir vi noen eksempler på KPIer (Key Performance Indicator) som er smarte å rapportere på. Dashboard er en del av brukerens arbeidsflate, og oppdateres løpende. Rapporter gjøres på bestilling og kan vises på skjerm, sendes automatisk på epost eller printes. 8 Rapporter i forhold til målsetninger Ved å ta i bruk riktige KPIer (nøkkel-indikatorer), og styre etter disse, blir det enklere å gjøre jobben sin og enklere for ledelsen å beslutte. Under er utvalgte KPIer og tilhørende rapporter vi anbefaler. Målene er forslag som må avstemmes med egne prioriteringer. Ta kontakt for en mer omfattende liste, samt konkrete forslag til mål og tidsfrekvens. Utvalg KPIer hendelselogging (Incident management) Incidents pr tjeneste Incidents pr prioritet Kvalitet i initiell kategorisering Antall incidents løst av Servicedesk Incidents ikke løst med workaround Gjennomsnittlig tid for å gjenopprette tjeneste Score kundetilfredshet Utvalg KPIer endringsstyring (Change Management) Antall RFC implementert ift plan Antall RFC feilet og/eller reversert Antall alvorlige incidents skapt av RFC implementeringer Antall uautoriserte endringer avdekket Ressursbruk (tid / personell) Utvalg rapporter endringsstyring (Change Management) Arbeidsliste Endringsplanlegging Endringsledelse oversikt Utvalg KPIer tjenestenivå (Service Level Management - SLM) Antall SLA mål feilet Antall SLA mål nær feilet Antall SLAer som krever endringer Utvalg rapporter tjenestenivå (Service Level Management - SLM) Arbeidsliste SLA rapport Kunderapport

6 9 Sett klaremål Som servicemedarbeider er det viktig å forstå viktigheten av god kundebehandling. Det er også viktig å spørre seg selv om hvordan jobben kan gjøres lettere og trene seg på gi god kundebehandling samt føle eierskap til egne saker. I stedet for å generalisere på hvilke mål som bør settes vil vi hevde at det viktigste er å sette mål og å følge opp på disse. Vi har lang erfaring i at dette øker motivasjonen i en servicedesk. Eksempler på mål kan være; utvalgte mål ift KPIer (se forrige tips) mer enn x% tilfredshet i kundeundersøkelser 100% saker logget bruk av verktøyet følge prioritering forbedring/utvikling ihht plan 10 Kommunikasjon og oversikt Hva er status? Hvilke saker jobber andre på? Hva er viktige eller kritiske saker? Kommunikasjon er essensielt i god service. Et forslag til å bedre kommunikasjonen er; 15 minutters morgenmøter med gjennomgang av dagens saker. Leder bør delta på de innledende møtene for å sette scenen. Rapporter/dashboard benyttes aktivt i gjennomgangen. 1., 2. (og eventuelt 3.) linje har ukentlige møter på fastsatte tider for gjennomgang av siste ukers saker; for å lære om avsatt tid er riktig, om saker ble fordelt til rette personer, for å løse problemer. Rapporter benyttes aktivt i gjennomgangen. 11 Organiser servicedesken, gi ansvar Dette er et omfattende tema som lett kunne blitt en hel bok. Dette tipset er derfor ment som inspirasjon til hva man bør tenke på, og hvor man kan finne mer informasjon. For de som har tatt i bruk eller vurderer å ta i bruk noen av ITIL prosessene kan Axelos bok om Service Strategy, kapittel 6 Strategy and organization være nyttig. Den gir klare innspill ift både utforming og oppfølging av en serviceorganisasjon. Forutsetningen for å gjøre rett organisering (og andre tiltak) er at man har definert hvilket ansvar servicedesken har i virksomheten. Hvilke tjenester skal man levere, og til hvem. Tydelige roller og ansvar gjør det enklere å gjøre jobben, dette er derfor en høy prioritet for leder av servicedesk. Den tradisjonelle organisasjonsmodellen for servicedesk har tre nivåer; 1. linje 3. linje 2. linje 1. linje Kunde Tar i mot henvendelser fra kunder og logger i servicedesk verktøyet. Besvarer henvendelse om mulig, hvis ikke fordeles videre til 2. linje (og i helt spesielle tilfelle direkte til 3. linje). Er ansvarlig overfor kunden ift saksgang. Bør bygges opp til å kunne besvare en del spørsmål samt løse flertallet av henvendelsene selv.

7 2. linje 2. linje skal løse de fleste henvendelser som ikke løses av 1. linje. Her finnes spesialistene og folk med erfaring. I IT servicedesker er det ofte driftsfunksjonen som dekker 2. linje. Mange opplever silotenking og uklare linjer ift ansvar, det er derfor viktig å bruke god tid på rutiner og ansvar mellom 1. og 2. linje. 3. linje For IT servicedesken består 3. linje gjerne av tredjepart som leverandør og/eller produsent. Dersom servicedesken representerer egenutviklede produkter er 3. linje som regel personell fra utviklingsavdelingen. Det må gjøres klare avtaler ift respons/svartider og kommunikasjon og arbeidsflyt. Se også avsnitt 19 om 0. linje. 12 Kjent arbeidsflyt og rutiner Definer en arbeidsflyt for hvordan henvendelsene skal håndteres i servicedesken; Hvordan skal inngående henvendelser håndteres (logging, tilbakemelding, kategorisering) Hvem skal besvare hvilke henvendelser Prioritering av saker, hva jobber jeg med først? Hvordan og når skal kunde varsles ift saksgang (f.eks automatisk via epost ved mottak av sak, endring av status, etc) Hvordan sakene overføres via servicedesk verktøyet fra 1. til 2. linje osv, hvordan de overføres tilbake til 1. linje når 2. linje er ferdig, hvordan 1., 2. og 3. linje varsles om at de har fått nye saker, hvordan 1. linje og dermed kunden varsles om at en sak er løst Systemets håndtering av tidsbegrepet; varsling når en sak ikke er påbegynt i tide 13 God kategorisering gir god saksflyt og rapportering Et viktig hjelpemiddel for å sikre riktig behandling av en henvendelse er riktig kategorisering. En gjennomtenkt kategorisering gir et godt grunnlag for god rapportering som igjen gjør service manager i stand til å sette inn tiltakt der det er behov. Et eksempel kan være at antall saker angående Office øker kraftig etter en migrering til ny versjon. Med rett kategorisering ser man raskt denne trenden og kan sette inn f.eks. opplæring på de vanligste henvendelsene. Kategorisering er viktig for å kunne rapportere og videreutvikle servicedesken; her må det balanseres mellom mange nok felt til å gi god rapportering og samtidig så få felter at man ikke går seg vill. Følgende områder bør kategoriseres; Tjeneste berørt (kan være hovedkategori) Type henvendelse, inntil tre nivå (hendelse, forespørsel, bestilling) Kategori, inntil tre nivå Årsak til henvendelse (feil i utstyr/programvare, brukerfeil, manglende kunnskap) Alle i kundeservice må forstå både kategoriseringen og prioriteringen av saker og følge den slik at strukturen i kundeservice fungerer. Syscom har dyktige eksperter som kan gi verdifull rådgivning her.

8 14 Ikke alt er like viktig; prioriter henvendelsene Et viktig hjelpemiddel for å sikre riktig behandling av en henvendelse er riktig prioritering. Gjennom en dialog med kunden vil servicedesken avklare hvilken alvorlighetsgrad den har (og dermed prioritering) samt kunne gi en pekepinn om hva som skal til for å løse den. Det bør også settes hvor lang maksimaltid som kan gå før en sak med en gitt prioritet påbegynnes. Alle i kundeservice må forstå både kategoriseringen og prioriteringen av saker og følge den slik at strukturen i kundeservice fungerer. Prioritering kan settes manuelt, eller automatisk som funksjon av urgency (hvor mye haster det) og impact (omfang). Vi har positiv erfaring med å la brukerne prioritere sine saker selv i selvbetjeningsportalen; så lenge man informerer godt om hvordan man prioriterer. Eksempelvis kan brukerne få prioritere Høy, Normal og Lav prioritet i Servicedesken oversettes disse til prioritet 3 til 5. Prioritetene 1 og 2 er det bare servicedesk selv som kan sette. 15 IT avdelingen leverer tjenester, hvorfor ikke bygge servicedesken rundt tjenestene? Det blir mer og mer vanlig å bygge servicedesken rundt hvilke tjenester kunden mottar. Tradisjonelt har IT avdelinger fokusert på hardware, databaser, switcher, PCer, osv. Brukeren derimot er opptatt av om epost virker, om SAP er tregt, om han får tilgang til internett osv kort sagt de tjenestene han abonnerer på. I servicedesken bør derfor et grunnleggende spørsmål være; skal vi tjenesteorientere leveransene våre?. Utover ja eller nei kan svaret også være ja, vi starter med tjeneste A og B for på den måten å lære denne måten å tenke på. Hele IT avdelingen må være med på dette, her holder det ikke med solokjøring fra servicedesken. For at en tjenesteorientering skal fungere i praksis må man designe, dokumentere, informere og tenke tjenester hele veien. Dette gjøres i en tjenestekatalog og har mange implikasjoner; en av dem er å forstå hva som bygger opp en tjeneste. Et eksempel kan være tjenesten epost. Epost består (minst) av komponentene; Outlook (eller tilsvarende) PC med tilhørende herligheter Tilgang til nettverk (kablet, trådløst) Infrastruktur (switcher, etc) Exchange applikasjon Exchange server (eller tilsvarende) Databaseserver MS SQL database (eller tilsvarende) Kanskje en arkiveringsløsning? Backup For å løse henvendelsen eposten min virker ikke må servicedesken kunne finne informasjon om oppbyggingen av denne tjenesten. Å bygge en tjenestekatalog kan være et omfattende prosjekt (og et stort tema i seg selv). Som en start anbefaler vi å begynne forsiktig med de 2-3 viktigste tjenestene. Det finnes også gode verktøy som automatisk samler inn informasjon om ulike tjenester (applikasjoner) og avhengighetene mellom dem.

9 16 Selvbetjening La brukerne bestille tjenester på intranettet eller mobiltelefonen utvid servicedesk portalen med bestilling av tjenester. Dette blir virksomhetens virtuelle servicesenter og brukerens MinSide/webshop. Servicesenteret kan benyttes både til IT og ikke-it tjenester. Noen eksempler er; Bestilling av programvare også de som ikke er standard (f.eks. Microsoft Project) Bestilling av PC. Telefoner, utstyr Registrering av nyansatt og personer som slutter Bestilling av 3G modem til PC Kantine-tjenester som bestilling av møtemat eller overtidsmat Bygningsrelaterte bestillinger og feilmeldinger, som feil på heiser, rulletrapper, behov for utvidet rengjøring, manglende belysning, ventilasjon m.v. Bestilling av materiell, kontorrekvisita etc. Kvalitetsavvik, reklamasjoner Spørsmål om lønn og ferie osv. Osv. her er mulighetene ubegrenset 17 Genius Bar av litt tid en dag i uken hvor det sitter IT-ressurser tilgjengelig til tips/triks/feilretting/diskusjoner med alle som ønsker å komme innom. Genius Bar, IT-cafe, Åpen time - Det settes Dette oppleves positivt av brukerne, og gir en god mulighet for servicedesken til å lære mer om kunden sin. 18 Forankring & kick-off dersom løsningen blir brukt derfor er Branding av prosjektet og løsning viktig. En implementert løsning er bare suksess Hovedelementene i en slik Branding er; Et godt navn for prosjektet, som senere blir navnet på ny SPOC Motivasjon og opplæring gjerne ved hjelp av simulering/spill Informasjon til sluttbrukere om «what s in it for him/her» Sponsorgruppe som inkluderer ledelsen samt deltakere på tvers av geografi, funksjoner, avdelinger Inkluder både fans og skeptikere Giveaways Kickoff for prosjektet osv Syscom har hjulpet hundrevis av kunder med å forankre prosjekter og løsninger og har en rekke velprøvde metoder. 19 Nullte linje du kundeopplevelsen og gir økt service døgnet rundt. Samtidig reduserer du kostnadene og arbeidsbelastningen til den bemannede supporten. (www.comaround.com) Med nettbasert selvbetjening forbedrer Denne selvbetjeningen innebærer at alle raskt og enkelt kan få hjelp uten å kontakte den bemannede supporten. Nullte linje kommer med andre ord inn i en tidligere fase og fungerer som et filter. Prinsippet går ut på at man flytter enklere og tilbakevendende saker til selvbetjeningen og lar den bemannede supporten ta hånd om mer avanserte saker.

10 20 Videre muligheter utvidelser som kan gi en ekstra verdi og i noen tilfelle besparelser - i servicedesken. Det er mange andre muligheter også, ta kontakt mzed din leverandør for mer informasjon. Dette tipset beskriver veldig kort noen Utrulling av programvare direkte fra servicedesken IT-avdelinger (og servicedesker) bruker mye tid på å distribuere programvare og patcher. Hvis du integrerer klient-administrasjonssystemet (f.eks Altiris, LANDesk eller MS SCCM) med servicedesken kan du legge opp standardjobber som kan distribueres med et klikk. Automatisering og arbeidsflyt Mange driftsoppgaver og rutineoppgaver kan automatiseres og feil kan unngås ved med gode integrasjoner og arbeidsflyt. Tenk bare å kunne nullstille og gi ut nytt passord helt automatisk. Mulighetene er mange. Flere muligheter Det finnes mange flere muligheter for å utvide og integerere servicedesken. Mange av våre kunder kan for eksempel styre brukernes mobile enheter rett fra servicedesken. Ta kontakt med for mer informasjon Kundetilfredshetsundersøkelse Den beste måten å finne ut hvor fornøyd brukerne er er å spørre dem! Informasjonen gir viktig pekepinn om hvor man skal sette inn forbedringstiltak, og gjør det enklere å følge opp målsetningene. Eksempelvis kan man sende ut automatisk spørreundersøkelse etter f.eks hver 10. registrerte sak. Servicenivåavtaler (SLA og SLM) Det kreves i større grad avtaler om servicenivå. I kundeleverandørforhold er dette helt vanlig, trenden nå er at dette blir mer vanlig også mellom IT-avdelingen og virksomheten. Dette er et stort og noen ganger vanskelig område. Rådet er derfor å starte enkelt med de viktigste tjenestene, og å bruke god tid på å logge hvilket nivå man ligger på før man setter målsetninger. ITIL beskriver Service Level Management (SLM), dette kan også være et sted å hente informasjon og inspirasjon. Syscom AS Sørkedalsveien Oslo Norge Tel: Syscom A/S Tuborg Boulevard 12, 3sal 2900 Hellerup Danmark Tel: Syscom Sverige AB Kista Science Tower Färögatan 33 S Kista, Sverige Tel: +46 (0)

Tjenestekatalog i Praksis. Nøkkelen til vellykket forretningstilpasning.

Tjenestekatalog i Praksis. Nøkkelen til vellykket forretningstilpasning. Tjenestekatalog i Praksis Nøkkelen til vellykket forretningstilpasning. Hvorfor Syscom Excellence in Service Mangangement Siden starten i 1987, har Syscom AS spesialisert seg på løsninger innen IT Service

Detaljer

Pureservice integrasjoner og arbeidsflyt. August 2014

Pureservice integrasjoner og arbeidsflyt. August 2014 Pureservice integrasjoner og arbeidsflyt August 2014 Tlf 23 20 51 00 / www.pureservice.com Pureservice by Syscom AS, Sørkedalsveien 6, Pb. 35 Majorstuen, N-0330 Oslo INTEGRASJONER... 3 Overvåkning... 4

Detaljer

IT Service Management

IT Service Management IT Service Management Forelesning uke 3 Innhold Repetisjon fra forrige uke. Service Operation: Incident Management Repitisjon Service Operation: Finne rette balansen Event Management: Få oversikt over

Detaljer

IT ServiceDesk i Møre og Romsdal fylkeskommune

IT ServiceDesk i Møre og Romsdal fylkeskommune IT ServiceDesk i Møre og Romsdal fylkeskommune IT i Møre og Romsdal fylkeskommune er ikke bare teknologi; Det handler også om mennesker og prosesser på tvers av IT IT Service Management er en mulighet

Detaljer

NOVUG 3 februar 2009

NOVUG 3 februar 2009 NOVUG 3 februar 2009 Tjenestekatalog og CMDB En kombinasjon som fungerer i praksis 2008 Prosesshuset AS All tillhørende informasjon kan bli endret uten varsel 1 Introduksjon Stig Bjørling Ellingsen Gründer

Detaljer

Kvalitetssikringssystemer i IKT Agder

Kvalitetssikringssystemer i IKT Agder 9.4.2015 Kvalitetssikringssystemer i IKT Agder Kvalitetssikringssystemer 1 Innholdsfortegnelse 1 KVALITETSSIKRINGSSYSTEMER I IKT AGDER... 3 1.1 INCIDENT MANAGEMENT...3 1.2 CHANGE MANAGEMENT...3 1.3 PROBLEM

Detaljer

Egenevalueringsskjema

Egenevalueringsskjema Egenevalueringsskjema Service Desk, Incident Management og Problem Management - ITIL Dato: 02.02.2009 Versjon 1.1 Finanstilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@finanstilsynet.no www.finanstilsynet.no Evalueringsskjema

Detaljer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Som skapt for bedrifter microsoft.com/nb-no/mobile/business/lumia-for-business/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_nor.indd 1 24.11.2014 11.58 Office 365 mener alvor Gi de ansatte

Detaljer

IT Service Management

IT Service Management IT Service Management Forelesning uke 9 Innhold Configuration Management I keep six honest serving men (They taught me all I knew); Their names are What and Why and When and Where and How and Who -- Rudyard

Detaljer

Arbeidsflyt og integrasjoner i. Pureservice. Mars 2014

Arbeidsflyt og integrasjoner i. Pureservice. Mars 2014 Arbeidsflyt og integrasjoner i Pureservice Mars 2014 Tlf 23 20 51 00 / www.pureservice.com Pureservice by Syscom AS, Sørkedalsveien 6, Pb. 35 Majorstuen, N-0330 Oslo ARBEIDSFLYT... 3 Påkrevd kategori...

Detaljer

Tove M. Schei, Prosjektleder/Rådgiver Atea AS tove.schei@atea.no. Få en bedre IT-hverdag i kommunen

Tove M. Schei, Prosjektleder/Rådgiver Atea AS tove.schei@atea.no. Få en bedre IT-hverdag i kommunen Tove M. Schei, Prosjektleder/Rådgiver Atea AS tove.schei@atea.no Få en bedre IT-hverdag i kommunen Effektiv samhandling, del 1 Bruk av Intranett til kommunikasjon av nyheter og kunngjøringer, samt til

Detaljer

Ny IT infrastruktur på HIL. http://dwiki.hil.no/it_avdelingen/prosjekter/ny_itinfrastruktur

Ny IT infrastruktur på HIL. http://dwiki.hil.no/it_avdelingen/prosjekter/ny_itinfrastruktur Ny IT infrastruktur på HIL http://dwiki.hil.no/it_avdelingen/prosjekter/ny_itinfrastruktur MUS Prosess Forventningene fra organisasjonen Beslutningsgrunnlag for ny IT-infrastruktur ved HIL 2013-2015 http://www.hil.no/hil/om_hoegskolen/hoegskolestyret/sakslister_styre

Detaljer

Konfigurasjonsstyring i NAV. Johannes Buverud

Konfigurasjonsstyring i NAV. Johannes Buverud Konfigurasjonsstyring i NAV Johannes Buverud 22.okt 2013 Agenda Kort om NAV Hva har vi gjort så langt Hva vi er i gang med Hva vi vil ønsker å gjøre videre Erfaringer NAV, 24.10.2013 Side 2 Generelt om

Detaljer

Implementering av CMDB/CMS

Implementering av CMDB/CMS Implementering av CMDB/CMS Kort om meg mounir.chermiti@skatteetaten.no 92042243 Begrepsavklaring CMDB Database som inneholder to typer data Type 1: Inventaroversikt (CI) Oversikt over infrastrukturkomponenter,

Detaljer

IT Service Management - ITIL v3. Av Are Sivertsen Sjefskonsulent Atea AS are.sivertsen@atea.no

IT Service Management - ITIL v3. Av Are Sivertsen Sjefskonsulent Atea AS are.sivertsen@atea.no IT Service Management - ITIL v3 Av Are Sivertsen Sjefskonsulent Atea AS are.sivertsen@atea.no IT Service Management Definisjon: Implementasjon og håndtering av IT-tjenester med kvalitet som fyller kommunens

Detaljer

Ementor SharePacks. Breakfast Club 23. september 2008. Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo

Ementor SharePacks. Breakfast Club 23. september 2008. Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo Ementor SharePacks Breakfast Club 23. september 2008 Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo SharePoint hva er det? Enkelt forklart: Microsofts webbaserte samhandlings- og lagringsplattform Kan

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

Tjenesteavtale mellom. IKA Øst. Serviceenheten IKT om leveranse av IKT-tjenester

Tjenesteavtale mellom. IKA Øst. Serviceenheten IKT om leveranse av IKT-tjenester Tjenesteavtale mellom IKA Øst Serviceenheten IKT om leveranse av IKT-tjenester Innhold 1 Om avtalen... 3 1.1 Parter... 3 1.2 Hensikt og Formål... 3 1.3 Definisjoner... 3 1.4 Avtalens varighet... 4 1.5

Detaljer

Vedlegg 3 Teknisk støtte Vedlegg 3 Teknisk støtte

Vedlegg 3 Teknisk støtte Vedlegg 3 Teknisk støtte Vedlegg 3 Teknisk støtte Versjon-1 1 av 7 Versjon-1 2 av 7 Vedlegg 3 Teknisk støtte Innholdsfortegnelse 1 Operatørens tekniske support Single Point of Contact (SPOC)... 4 1.1 Henvendelser til Operatørens

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

IT ServiceDesk i Møre og Romsdal fylkeskommune

IT ServiceDesk i Møre og Romsdal fylkeskommune Bolstad IT ServiceDesk i Møre og Romsdal fylkeskommune IT i Møre og Romsdal fylkeskommune er ikke bare teknologi; Det handler også om mennesker og prosesser på tvers av organisasjonen. Dette dokumentet

Detaljer

Konfigurasjonsstyring hos Norsk Tipping. itsmf Hordaland, 09 juni 2010 Eystein Linnerud, konfigurasjonsansvarlig

Konfigurasjonsstyring hos Norsk Tipping. itsmf Hordaland, 09 juni 2010 Eystein Linnerud, konfigurasjonsansvarlig Konfigurasjonsstyring hos Norsk Tipping itsmf Hordaland, 09 juni 2010 Eystein Linnerud, konfigurasjonsansvarlig Norsk Tipping - Spill og underholdning siden 1948 9. juni 2010 2 Målet med presentasjonen

Detaljer

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway.

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway. Hva er eway? eway er en portal og plattform for samarbeid internt i en organisasjon og med organisasjonens partnere og kunder. Gjennom portalen forenkles og effektiviseres arbeidsprosesser knyttet til

Detaljer

«Himmelfalne tjenester» dagen derpå. HRM og ressursstyring

«Himmelfalne tjenester» dagen derpå. HRM og ressursstyring «Himmelfalne tjenester» dagen derpå HRM og ressursstyring Agenda Våre tjenester Hva har vi Hva har vi gjort Tjenester Kurs Seminarer Konsulentutleie Opplæring Abonnementsavtale Rådgivning Nettkurs Enkelttema

Detaljer

2010 One Voice AS. CIM-seminar for kommunale beredskapsmedarbeidarar 2014

2010 One Voice AS. CIM-seminar for kommunale beredskapsmedarbeidarar 2014 CIM-seminar for kommunale beredskapsmedarbeidarar 2014 One Voice AS 27 ansatte 100% norskeid selskap etablert i 2006 Ansatte er sikkerhetsklarert på nivå hemmelig Eget beredskapsplanverk og beredskapsorganisasjon

Detaljer

IT-forum våren 2004. ITIL et rammeverk for god IT-drift

IT-forum våren 2004. ITIL et rammeverk for god IT-drift IT-forum våren 2004 ITIL et rammeverk for god IT-drift Jon Iden, dr. polit Institutt for prosessutvikling og arbeidsflyt AS Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB Institutt for Prosessutvikling

Detaljer

Service Level Agreements

Service Level Agreements Service Level Agreements - Hensikt, innhold og skråblikk på case Dagfinn Sæther, fagsjef ASP Norge Vi gjør en avtale (Service Level Agreement) Åpningstid: Torsdag 12 mars 2009 13.15 13.50 Foredragsholders

Detaljer

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. JOBBER MED DE STØRSTE GLOBALE LØSNINGENE ELLER ET LITE KONTORMILJØ SÅ ER HVERT PROSJEKT NØYE GJENNOMFØRT MED KUNDENS

Detaljer

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen?

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Karine Engebretsen Halden kommune Utfordringer Kommunen hadde; enkle publiseringsløsninger

Detaljer

Itil-prosesser. NIF-ITs arbeid med utbedring av feilen

Itil-prosesser. NIF-ITs arbeid med utbedring av feilen Innhold NIF-IT 1 NIF-IT 1.1 Service Level Agreement (SLA) 1.2 Support (SPOC) 1.3 Request Fulfillment 1.4 Incident Management 1.5 Problem Management 1.6 Supplier Management 1.7 Change Management 1.8 Release

Detaljer

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business.

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business. 13 tips for å lykkes med Skype for Business Skype for Business er ikke bare en ny type telefonsentral eller et nytt videosystem. Det er en mulighet for å jobbe sammen på en ny måte. Men det kommer ikke

Detaljer

BRUKERVEILEDNING SNAPFLOW

BRUKERVEILEDNING SNAPFLOW Side 1 av 7 BRUKERVEILEDNING SNAPFLOW SnapFlow er et verktøy som skal sikre deg rask brukerstøtte når du trenger hjelp med datarelaterte problemer eller spørsmål. For at SnapFlow skal virke som ønsket

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av vannmålere

Rammeavtale for kjøp av vannmålere Bilag 2 TEKNISK BESKRIVELSE, SERVICE OG VEDLIKEHOLD VEDRØRENDE Rammeavtale for kjøp av vannmålere TIL Skedsmo kommune Side 1 av 7 1 Tekniske krav, service og vedlikehold... 3 1.1 Tekniske forhold... 3

Detaljer

Egenevalueringsskjema

Egenevalueringsskjema Egenevalueringsskjema Service Level Management - ITIL Dato: 12.02.2009 Versjon 1.1 Finanstilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@finanstilsynet.no www.finanstilsynet.no Evalueringsskjema for foretakets Service

Detaljer

lisensiering Enkelt forklart

lisensiering Enkelt forklart lisensiering Enkelt forklart 1 Kjøpe kua eller bare melken? De færreste av oss ville investert i egen ku, kun for å ha tilgang til melkeprodukter hver dag. På samme måte er det heller ikke nødvendig å

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

1. Intro om System Center

1. Intro om System Center Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om System Center Stein Meisingseth 16.09.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IDRI2001 Drift av datasystemer 1. Intro om System Center

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester

Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester Sist endret: 2004-12-01 Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 NYTTEVERDI WEBHOTELLTJENESTER FRA TELENOR... 3 2 FUNKSJONALITET... 4 2.1 INNHOLD

Detaljer

Tilbud ABAX elektronisk kjørebok

Tilbud ABAX elektronisk kjørebok Glass og Fasadeforeningen Fridtjof Nansens vei 19 N-0369 Oslo Tilbud ABAX elektronisk kjørebok Vi viser til hyggelig dialog, og har med dette gleden av å oversende tilbud på ABAX elektronisk kjørebok som

Detaljer

Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner

Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner Saksnummer 13/00203 1 / 7 Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 0.1 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere 02. 01.11.2013 Difi Ny definisjon

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog

Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog Kommuneforlaget lanserer nå en ny versjon(4.4.) av KF Lokal tjenestekatalog, heretter kalt lokal tjenestekatalog. Mange av endringene kommer som resultat

Detaljer

www.steria.no Steria as a Service En norsk skytjeneste Steria

www.steria.no Steria as a Service En norsk skytjeneste Steria www.steria.no Steria as a Service En norsk skytjeneste Steria Steria as a Service - Agenda Kort presentasjon av Steria Sterias utfordringer i drift Sterias målsetninger for drift Prosjektet IT Factory

Detaljer

Tom Bjærum Løsningssalg Software. AD og SharePoint administrasjon

Tom Bjærum Løsningssalg Software. AD og SharePoint administrasjon Tom Bjærum Løsningssalg Software AD og SharePoint administrasjon Roller og ansvar mot Active Directory Hvilke holdninger har IT-avdelingen til å la brukeren utføre oppgaver som naturlig hører til hos IT,

Detaljer

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED DOKUMENTET... 3 2. TILGANG TIL PORTALEN... 4 3. TILGJENGELIGE TJENESTER/MODULER... 5 3.1 ADMIN... 5 3.2 NORDIC CONNECT/IP VPN... 5 3.3 INTERNETT INFORMASJON...

Detaljer

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft AGENDA En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen Office 365 del 1 Marie Johansen, Microsoft PAUSE Office 365 del 2 Marie Johansen, Microsoft Avslutning Hege Line Eiliv

Detaljer

Syscom Brukerforum 2013

Syscom Brukerforum 2013 Syscom Brukerforum 2013 «Måling med mening» Claus H. Karlsen Agenda Generelt rundt målinger og rapportering Hvorfor måler vi Den røde tråden Hvem trenger informasjon Tilvirking av målinger og rapporter

Detaljer

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX IT I PRAKSIS 1 IT i praksis 20XX 2 IT I PRAKSIS FORORD 3 INNHOLD 4 IT I PRAKSIS Styringsmodell for utviklingsprosjekter (SBN) 5 Fra en idé til gevinstrealisering styringsmodell for utviklingsprosesser

Detaljer

Getinge Online Få oversikt fra hvor som helst

Getinge Online Få oversikt fra hvor som helst Getinge Online Få oversikt fra hvor som helst Vær på nett og øk både effektivitet og produksjon Kjenner du igjen noen av de følgende situasjonene? Noen ganger forsvinner en prosessutskrift, og vi må lete

Detaljer

EMENTOR Application Management Center

EMENTOR Application Management Center EMENTOR Application Management Center Agenda Hvordan levere en god brukeropplevelse i et konfliktfritt miljø Bjørn M. Riiber Produktsjef - Citrix og Ementor AMC briiber@ementor.no 92018498 Ementors fem

Detaljer

The Optimizer - Hvor gode er dere?

The Optimizer - Hvor gode er dere? The Optimizer - Hvor gode er dere? Ville det ikke vært fint om noen analyserte dokumentbehandlingen i ditt firma og fant løsninger for effektivisering og reduserte kostnader? 2 3 Det er akkurat det Konica

Detaljer

Eierskap, IKT relasjoner, roller og arbeidsflyt - etablering av master Enterprise HRM - masterdata for personalinformasjon

Eierskap, IKT relasjoner, roller og arbeidsflyt - etablering av master Enterprise HRM - masterdata for personalinformasjon Eierskap, IKT relasjoner, roller og arbeidsflyt - etablering av master Enterprise HRM - masterdata for personalinformasjon Venke Ingeberg Ringstad Fungerende HR sjef Lovisenberg Diakonale Sykehus Bakgrunn

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport om systemforvaltning i Pasientreiser ANS 29.08.2011

Tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport om systemforvaltning i Pasientreiser ANS 29.08.2011 Tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport om systemforvaltning i Pasientreiser ANS 29.08.2011 6.2.11 Gjennomgå avtaleverket for å få på plass databehandleravtaler med driftsleverandørene 6.2.7 Pasientreiser

Detaljer

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av:

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av: Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem Hovedprosjekt våren 2007 31.01.07 Skrevet av: Anders Hartvoll Ruud Christian Årving Leif Martin Næss Sahdia Fayyaz Moghal 1 Sammendrag Prosjektittel:

Detaljer

Moderne samhandling gir konkurransefortrinn

Moderne samhandling gir konkurransefortrinn Moderne samhandling gir konkurransefortrinn IBM Smarter Business 7november Arne Berven IT sjef Vi skaper uforglemmelige øyeblikk Visjon Skal vi nå denne visjonen må vi fra IT funksjonen bidra til verktøy

Detaljer

Intern arbeidsfordeling i helse vest IKT. ITIL beste praksis i IKT forvaltning John Kåre Knudsen, gruppeleder kliniske systemer

Intern arbeidsfordeling i helse vest IKT. ITIL beste praksis i IKT forvaltning John Kåre Knudsen, gruppeleder kliniske systemer Intern arbeidsfordeling i helse vest IKT ITIL beste praksis i IKT forvaltning John Kåre Knudsen, gruppeleder kliniske systemer Mål med presentasjonen Forsøke å gi et innblikk i hvordan verden ser ut for

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har

Detaljer

Webjournal. Arbeide med : I FENISTRA. Dokument kontroll. Versjon 1.0 Release dato 30.01.03 Sist Endret dato 18.05.05 Dokumenteier Knut Balchen Filnavn

Webjournal. Arbeide med : I FENISTRA. Dokument kontroll. Versjon 1.0 Release dato 30.01.03 Sist Endret dato 18.05.05 Dokumenteier Knut Balchen Filnavn Arbeide med : Webjournal I FENISTRA Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 30.01.03 Sist Endret dato 18.05.05 Dokumenteier Knut Balchen Filnavn Webjournal arbeide med 20020129.doc Innhold 1 Hensikt...

Detaljer

Service NOW i Datametrix. Trond.lindman@datametrix.no

Service NOW i Datametrix. Trond.lindman@datametrix.no Service NOW i Datametrix Trond.lindman@datametrix.no Datametrix Spesialist på IT infrastruktur og drift Kontorer i Norge og Sverige Service NOW siden 2012, men kunde av Symfoni lenger. SNOW I Datametrix

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 04.11.14 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

BESKYTT FORRETNINGENE UANSETT HVOR DE ER. Protection Service for Business

BESKYTT FORRETNINGENE UANSETT HVOR DE ER. Protection Service for Business BESKYTT FORRETNINGENE UANSETT HVOR DE ER Protection Service for Business DET ER EN MOBIL VERDEN I dag bruker vi flere enheter over flere nettforbindelser enn noensinne. Å kunne velge når, hvor og hvordan

Detaljer

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER Always with you 2 Getinge Online ARBEID SMARTERE OG FÅ MER DRIFTSTID Tradisjonelt blir status for sterilt reprosesseringsutstyr overvåket manuelt

Detaljer

Agenda; 08.30 Velkommen v/atea

Agenda; 08.30 Velkommen v/atea Agenda; 08.30 Velkommen v/atea 08.40 Microsoft System Center v/microsoft Norge Configuration Manager Operation Manager Virtual Machine Manager Data Protection Manager Fremtidig utvikling 09.15 Ateas løsninger

Detaljer

Lync en ny, smartere og morsommere måte å kommunisere på

Lync en ny, smartere og morsommere måte å kommunisere på Lync en ny, smartere og morsommere måte å kommunisere på Av Eldar Hovda, Husbanken 23. nov. 2012 1 Hva er Microsoft Lync 2010? Lync er en intuitiv tjeneste som lar deg snakke, ha videokonferanse, chatte,

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

Multi-Faktor Autentisering. Brukerveiledning

Multi-Faktor Autentisering. Brukerveiledning Multi-Faktor Autentisering Brukerveiledning 1 Innhold Innledning... 3 Telefonanrop (standard)... 3 Oppsett... 3 Bruk... 3 Mobil App (valgfri)... 4 Oppsett... 4 Bruk... 5 Multi-Faktor portal...7 Pålogging...7

Detaljer

Småteknisk Cantor Controller installasjon

Småteknisk Cantor Controller installasjon Cantor AS Småteknisk Cantor Controller installasjon 10.10.2012 INSTALLASJON OG OPPSETT AV CANTOR CONTROLLER 3 Nedlasting av programfiler 3 Nyinstallasjon server / enbruker 3 A. Controller instansen som

Detaljer

VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE

VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE ANSKAFFELSESNR.: A-92383 Systemstøtte for Mobile Device Management (MDM) Side 1 av 7 VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn og formål med anskaffelsen... 2 2. Leveranseomfang...

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

IBM + Microsoft = Effektiv samhandling. Erfaringer med samhandling i

IBM + Microsoft = Effektiv samhandling. Erfaringer med samhandling i IBM + Microsoft = Effektiv samhandling. Erfaringer med samhandling i Inmeta Crayon ASA 550 ansatte 15 kontorer, 8 land Forretningsområder: Tjenester (ca. 350 konsulenter) Lisens/SAM Kurs 44% vekst i 2011!

Detaljer

ITB ERP HR (Personal)

ITB ERP HR (Personal) ITB ERP HR (Personal) IT Tjenestebeskrivelse for: Brukerstøttesystem Ansvarsforhold: Organisasjon IT Ansvarlig: Gunnar Malme Eier: Dag Lervik/Gunn Randi Seime Dagfinn Grønvik Rådgivende: Gunnar Malme Informert:

Detaljer

«Plattformprosjekt skole» - pedagogisk nett

«Plattformprosjekt skole» - pedagogisk nett -Ein tydeleg medspelar «Plattformprosjekt skole» - pedagogisk nett IT-seksjonen Agenda Hensikten med plattformprosjektet Drift av løsningen Teknologiske valg Framdriftsplan Opplæring Hva betyr plattformprosjektet

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Jara NetBusiness og Jara B2B Volum

Jara NetBusiness og Jara B2B Volum Vilkårs - og funksjonsbeskrivelse for Jara NetBusiness og Jara B2B Volum 01.01.2010 Versjon 7.0 Innholdsfortegnelse VILKÅRS - OG FUNKSJONSBESKRIVELSE... 1 1 INNLEDNING... 4 1.1 HENSIKT... 4 1.2 DEFINISJONER...

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine Hva er Office 365? Hva er Office 365? Office er nå en abonnementstjeneste hvor bedriften vil ha enda flere muligheter til å opprettholde produktiviteten, uansett hvor du jobber fra. Med Office som abonnement,

Detaljer

I fellesskap til beste for våre innbyggere! Hvor skal vi? Hvorfor det? Hvordan ser det ut?

I fellesskap til beste for våre innbyggere! Hvor skal vi? Hvorfor det? Hvordan ser det ut? I fellesskap til beste for våre innbyggere! Hvor skal vi? Hvorfor det? Hvordan ser det ut? Ingen organisasjon kan styres utelukkende etter økonomiske størrelser! Det blir som å kjøre bil ved kun og se

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

10 gode grunner til å bruke EffektivEpost.no

10 gode grunner til å bruke EffektivEpost.no 10 gode grunner til å bruke EffektivEpost.no Epostmarkedsføring er et av de kraftigste verktøyene tilgjengelig for å kommunisere og utvikle forretningsforhold. Men, epostmarkedsføring kan kun være så virkningsfullt

Detaljer

IT Service Management

IT Service Management IT Service Management Forelesning uke 6 Innhold Service Desk Hvordan organisere en service desk? Hvordan bemanne en service desk? Service Desk - hensikt Primær kontaktpunkt Utfører alle saker mot brukerne.

Detaljer

Innledende runde Oversiktsbilde av Onix Personell. av Veronica Nordbø

Innledende runde Oversiktsbilde av Onix Personell. av Veronica Nordbø Innledende runde Oversiktsbilde av Onix Personell av Veronica Nordbø Introduksjon Hva skal skje og hva har skjedd? 2 Hvem er vi og hvem er dere? Presentasjon av oss som jobber med Onix Personell Kunder

Detaljer

Kai.Hugo.Lund@atea.no 415 22 438

Kai.Hugo.Lund@atea.no 415 22 438 Kai.Hugo.Lund@atea.no 415 22 438 Ateas fem fokusområder Kommunikasjon Mobilitetsløsninger Bredbånd og linjer Nettverk Telefoni Video Klienter Rekvisita Print og kopi Periferiutstyr Mobiltelefoner Lisensrådgivning

Detaljer

Trådløs Bedrift Sentralbord med Exchange - Brukermanual for sluttbrukere

Trådløs Bedrift Sentralbord med Exchange - Brukermanual for sluttbrukere Trådløs Bedrift Sentralbord med Exchange - Brukermanual for sluttbrukere Introduksjon Dette er en kort innføring i bruk av Exchange i Trådløs Bedrift Sentralbord, TBS, for sluttbrukere. Dokumentet beskriver

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss

Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss Hvem er vi? Rune Synnevåg Systemutvikler Begynte i Uni Pluss juli 2008 Erik Faugstad Kundekonsulent Begynte i Uni Pluss mars 2009. Dette står på menyen

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Hovedkontor lokalisert i Trondheim med 20 ansatte Over 1200 anlegg tilknyttet driftssenteret OEM løsning for partnere

Hovedkontor lokalisert i Trondheim med 20 ansatte Over 1200 anlegg tilknyttet driftssenteret OEM løsning for partnere IWMAC WEB Løsninger for å forbedre energi- og miljøyteevnen på ådine tekniske k installasjoner PRESENTE AV Klaus Ditlefsen IWM AC AS IWMAC Internet & Wap for Monitoring And Control IWMAC AS. Etabl. 2001

Detaljer

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1 Pålogging AllPro-Kjørebok er et Web-basert kjørebokprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

Kravspesifikasjon Tipskanal i Riksrevisjonen

Kravspesifikasjon Tipskanal i Riksrevisjonen 2009 Kravspesifikasjon Tipskanal i Riksrevisjonen Rapportering av misligheter til Riksrevisjonen Marianne S. Pilgaard Riksrevisjonen 10. juni 2009 Innhold 1 Tipskanal på Riksrevisjonens hjemmesider...

Detaljer

Kontroll Inside/Msolution V.3. KONTROLL INSIDE Android

Kontroll Inside/Msolution V.3. KONTROLL INSIDE Android Kontroll Inside/Msolution V.3 KONTROLL INSIDE Android Kontroll Inside/Msolution V.3 1. Våre serviceledere og medarbeidere bruker Samsung Nexus men man kan bruke alle typer android telefoner (ikke Iphone

Detaljer

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger For enkel, sentralisert administrasjon av skrivere og multifunksjonsmaskiner ADMINISTRER ARBEIDSFLYTEN ENKEL ADMINISTRASJON AV SKRIVERE OG

Detaljer

Mål, målinger og oppfølging hvilke faktorer er viktige for å lykkes? Ragnar Løken, RL Bedriftsrådgivning

Mål, målinger og oppfølging hvilke faktorer er viktige for å lykkes? Ragnar Løken, RL Bedriftsrådgivning Mål, målinger og oppfølging hvilke faktorer er viktige for å lykkes? Ragnar Løken, RL Bedriftsrådgivning www.rlbr.no 1 Hva er det strategiske hierarki? Forretningsidé og misjon Visjon Hovedmål Delmål Hovedstrategi

Detaljer

Visma.net Approval. Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1

Visma.net Approval. Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Visma.net Approval Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Visma.net Approval - Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Innhold Visma.net Approval 1.40.1... 2 Brukergrensesnitt... 2 Prosessoversikt Informasjon

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Casestudie. ROI-kalkyle av ComAround Self Service hos Nynas AB

Casestudie. ROI-kalkyle av ComAround Self Service hos Nynas AB 1 Casestudie ROI-kalkyle av ComAround Self Service hos Nynas AB 2 Innholdsfortegnelse Om Nynas AB, målsettingen og behovet...side 3 Et ledende spesialisert oljeselskap...side 3 Et sentralt sted for å få

Detaljer

www.steria.no 08.09.2011 1 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt

www.steria.no 08.09.2011 1 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt 08.09.2011 1 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt En praktisk tilnærming til tjenestekatalog Svein Erik Schnell, Senior Consultant Steria AS Tine Hedelund Nielsen, Consultant Steria AS Steria Agenda

Detaljer