Ta utfordringen samarbeid øker sjømatsalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ta utfordringen samarbeid øker sjømatsalget"

Transkript

1 Ta utfordringen samarbeid øker sjømatsalget

2 Norsk Sjømat en sikker vinner Den beste sjømaten kommer fra Norge! Det vil Norges sjømatråd (Sjømatrådet) at folk i alle verdenshjørner skal tenke. Sammen med norske sjømateksportører og produsenter i Norge ønsker vi å vinne verden for norsk sjømat. Det har vi mulighet til hvis vi samarbeider! Norsk Sjømat foretrekkes av forbrukere verden over. Når Norsk Sjømat markedsføres ute i verden, er det viktig å ha med historien om produktet. Det er tre forhold som gjør sjømat fra Norge unik, og disse grunnsteinene er med i alle deler av Sjømatrådets markedskommunikasjon: > NATURGITTE FORTRINN: Norge har en unik kyst. De barske havområdene er både en krevende og gavmild kilde til mat. Det kalde, klare vannet gir langsom vekst og sunn sjømat med perfekt smak og kvalitet. > HISTORIE OG TRADISJON: Norsk Sjømat er fangstet, oppdrettet og produsert av mennesker som forener generasjoners erfaring med sin tids beste kunnskap. > VARIGE VERDIER: Norsk Sjømat forvaltes økologisk forsvarlig, på en bærekraftig og miljøvennlig måte, som den fornybare ressurs den er og skal være. Forbrukerne oppfatter at Norsk Sjømat har disse egenskapene. De tre grunnverdiene er reflektert i «NORGE Seafood from Norway»-merket, og det oppfordres derfor til størst mulig bruk av merket. Undersøkelser viser at forbrukere i mange land har høy kjennskap til «NORGE Seafood from Norway» merket, og det forbindes med kvalitet. Ved å bruke det norske opphavet i markedsføringen av deres produkter kan dere utnytte fellesmarkedsføringen som Sjømatrådet gjør for Norsk Sjømat verden over. Ved å samkjøre innsatsen kan forbrukerne lettere velge riktig Norsk Sjømat. Sjømatrådet er opptatt av at markedsføringen skjer sammen med bedriftene. Effekten øker når bedriftene involverer seg og sine partnere i markedet i Sjømatrådets aktiviteter. Samarbeidet kan skje på mange måter. På de neste sidene kan du se hvordan Sjømatrådet og norske sjømatbedrifter og produsenter kan samarbeide om ett felles mål økt salg av Norsk Sjømat. Preferanse til Norge som opphavsland av ulike sjømatslag i ulike Foretrukket land opphavsland for ulike sjømatslag i ulike land 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Norsk Sjømat foretrekkes av forbrukere verden over. Undersøkelser viser at i de viktigste markedene foretrekker prosent av forbrukerne norsk sjømat. 30 % 20 % 10 % 0 % Russland Kina Spania Frankrike Portugal Italia Brasil Tyskland Frankrike Sverige Russland Ukraina Japan Tsjekkia Laks Klippfisk/tørrfisk Torsk Sild Makrell Kilde: TNS Gallup / Norges sjømatråd 2014

3 Sjømatrådets tjenester 1 Informasjon På Sjømatrådets hjemmeside, finnes statistikk, nyheter og markedsinformasjon for norske sjømatbedrifter. Eksportører må registrere seg og logge inn for å få tilgang. Informasjon om markedsaktiviteter på 2 Sjømatrådet innsikt Sjømatrådet Innsikt er Norges sjømatråds portal for markedsinformasjon. Her finnes rapporter og annen unik markedsinformasjon for sjømatnæringen. Eksportører må registrere seg å logge seg inn på bi.seafood.no for å få tilgang. 3 Markedsplaner Sjømatrådets markedsplaner har en 3-års horisont med årlige revideringer. Her finnes Sjømatrådets overordnete strategi for Norsk Sjømat, bransjestrategi og landvise markedsplaner. Dette kan være et nyttig hjelpemiddel for bedriftens satsing i de ulike markedene. Markedsplanene finner du på i og med at vi nevner relevante websider på alle punktene nedenfor. HandlingsPlan Fellesmarkedsføringen av sjømat i Norge Norsk Laks og Ørret Norske Konvensjonelle Produkter Norske Torskefisker Norske Reker og Skalldyr Statistikk og markedsinformasjon på 4 Gratis bilder og film Norske sjømateksportører og produsenter kan benytte bilder, filmmateriell og annen kommunikasjon utviklet av Sjømatrådet gratis til eget salgs- og markedsføringsmateriell. > BILDEARKIV: Sjømatrådet har per i dag ca opprinnelsesbilder, matbilder etc. som kan benyttes fritt. Disse finner du ved å registrere deg og logge deg inn på https://market.seafood.no. Sjømatrådets bildearkiv inneholder ca bilder. > PROFILFILMER: Sjømatrådet har tilgjengelig gratis profilfilmer om Norsk Sjømat og opprinnelse. Dette fås ved å ta direkte kontakt med Sjømatrådet. 5 «NORGE Seafood from Norway» merket «NORGE Seafood from Norway»-merket kan i tillegg til egen bedriftslogo brukes på produkter for å skape gjenkjennelse til fellesmarkeds føringen. I noen tilfeller i utlandet må det søkes lisens for å bruke merket. Utfyllende informasjon om dette fås ved å ta direkte kontakt med Sjømatrådet. På Sjømatrådets nettbutikk, finnes alt vi kan tilby av materiell og profileringsartikler. ŒÍÁÙÅâÀª¹Ò Òà Nutrition Information س Ò Ò âહò Òõ Í 100 ÃÑÁ ¾ÅÑ Ò¹ Ñé ËÁ 130 ÔâÅá ÅÍÃÕè (¾ÅÑ Ò¹ Ò ä Áѹ 25 ÔâÅá ÅÍÃÕè) Amount per 100 grams Total energy 130 kcal (Energy from fat 25 kcal) ŒÍá¹Ð¹Óã¹ ÒúÃÔâÀ ÊÓËÃѺÊÔ¹ ŒÒ᪠á ç µœí Ôé äçœã¹íø³ëàùáôëœí ãëœåðåòâ ͹¹ÓÁÒºÃÔâÀ ÇÃà» Ø Í¹ºÃÔâÀ 10 ¹Ò Õ à¾ èíãëœä ŒÃʪҵÔáÅÐÃÊÊÑÁ¼ÑÊ Õè Õ Öé¹ ÊÒÁÒà ¹ÓÁÒ»ÃРͺÍÒËÒÃä ŒËÅÒ ËÅÒª¹Ô ઠ¹ ¼ÊÁ Ñºä ¹»ÃØ ÃÊ ŒÇÂà Å Í ¾ÃÔ ä ÂáÅÐâÃÂ˹ŒÒ ŒÇÂ㺠ÃÐà ÕÂÁ ¾ÒʵŒÒ Ѻá«ÅÁ͹ÃÁ Çѹ ÃÒ ŒÇ ÃÕÁ«ÍÊáÅÐ¼Ñ ªÕ½ÃÑè 㪜໚¹äêœáœç¹âãåãê ÃÕÁªÕÊáÅÐÊÁعä¾Ã àêôã Ѻ ¹Á» bagels áåð ÃÕÁªÕÊ ¾ÃŒÍÁËÍÁá ÊäÅ áåðåù à à»íã ÇÒ º¹ ¹Á» ½ÃÑè àèêëñè¹à»š¹á¼ ¹ Õèã¹ ÃÐ Ð ŒÇ¹éÓÁѹÁÐ Í áµ Ë¹ŒÒ ŒÇÂá«ÅÁ͹ÃÁ Çѹ ѺÎÍÊáà ÔÊÊ ÃÒ ŒÇ ÃÕÁà»ÃÕéÂÇ áµ Ë¹ŒÒ ŒÇÂÇÔ» ÃÕÁáÅÐ㺠ÃÐà ÕÂÁ ÇÒ º¹ ¹Á» ŒÒÇäù ¾ÃŒÍÁ ŒÇ ÃÕÁà»ÃÕéÂÇ ËÑÇËÍÁá ÅÙ à à»íã ¼Ñ ªÕ½ÃÑè 㺠ÃÐà ÕÂÁ áåðáð¹òç 㪜໚¹äêœáœç¹á«åáí¹ãê ÁÒÂÍ à¹ê ÇÔ» ÃÕÁ DijonÁÑʵÒà ¼Ñ ªÕ½ÃÑè áåð¾ãô ä Â Ó µñ ÍÐâÇ Òâ ÃÖè Å٠໚¹ªôé¹àåç æ ¼ÊÁ Ѻá«ÅÁ͹ ¹éÓÁйÒÇ âëãð¾ò ¾ÃÔ á àêôã ã¹à»å Í ÍÐâÇ Òâ Õè ÇÑ à¹ éííí ¼ÊÁá«ÅÁ͹ÊѺ ÃÕÁªÕÊ ÃÕÁà»ÃÕéÂÇ ä»åòêõá áåð¾ãô» ¹ Å º¹ä µœáêø ¼ Ò ÃÖè ÅÙ»ÃРѺ ŒÇÂ¼Ñ ªÕ½ÃÑè ÊÓËÃѺÊÙµÃÍÒËÒÃáÅÐ ÇÒÁ Ô ÊÃŒÒ ÊÃÃ Í è¹æ à ÕèÂÇ ÑºÍÒËÒà Õè¹Í àë¹ Í Ò ¹Õé Ò¹ÊÒÁÒà µô µòáä Œ Ò àççºä«µ Í àãò Õè Serving Suggestions If frozen, allow to defrost slowly at room temperature, before serving. Open the packaging 10 minutes prior to serving for ultimate flavour and texture. Some popular classic dishes with smoked salmon Mix with scrambled eggs, season with salt and pepper, and sprinkle with chopped chives. Add to pasta, with cream sauce and dill. Roll and stuff with cream cheese and herbs. Serve on bagels, with cream cheese, sliced red onion and capers. Top sliced, olive oil pan-fried French baguette and garnish with a mixture of fresh horseradish, sour cream, whipped cream and chives. Served on a slice of pumpernickel bread with sour crème, red onion, capers, dill, chives and lemon. Roll and stuff with a mixture of mayonnaise, whipped cream, Dijon mustard, dill and black pepper. Mix with pieces of half an avocado, lemon juice, basil, and red chilli pepper, then serve the mixture in the empty avocado half shell. Chopped and blend with cream cheese, sour cream, red lumpfish roe and cayenne pepper, then serve on top of a boiled egg half and garnish with dill. For more recipes and ideas, go to our website ÃŒÍÂÅÐ Í»ÃÔÁÒ³ Õèá¹Ð¹Óµ ÍÇѹ* Percent Thai RDI* 5% 3% 17% ä Áѹ Ñé ËÁ Total fat 3 g. ä ÁѹÍÔèÁµÑÇ Saturated fat 0.5 g. â àåêàµíãíå Cholesterol 50 mg. â»ãµõ¹ Protein 22 g. Òà âºäîà õ Ñé ËÁ 3 g. 1% Total carbohydrate ãâíòëòã Dietary fiber 0 g. ¹éÓµÒÅ Sugar 0 g. â«à ÕÂÁ Sodium 970 mg. 4 ÃŒÍÂÅÐ Í»ÃÔÁÒ³ Õèá¹Ð¹Óµ ÍÇѹ* Percent Thai RDI* ÇÔµÒÁÔ¹àÍ Vitamin A ÇÔµÒÁÔ¹ºÕ 1 Vitamin B1 8% ÇÔµÒÁÔ¹ºÕ 2 Vitamin B2 4% á Åà«ÕÂÁ Calcium àëåç Iron * ÃŒÍÂÅÐ Í»ÃÔÁÒ³ÊÒÃÍÒËÒà Õèá¹Ð¹ÓãËŒºÃÔâÀ µ ÍÇѹÊÓËÃѺ ¹ä ÂÍÒÂصÑé áµ 6» Öé¹ä» (Thai RDI) â Â Ô Ò ÇÒÁµŒÍ ÒþÅÑ Ò¹ÇѹÅÐ 2,000 ÔâÅá ÅÍÃÕè * Percent Thai Recommended Daily intakes for population over 6 years of age are based on 2,000 kcal dite. ÇÒÁµŒÍ ÒþÅÑ Ò¹ Í áµ ÅÐºØ Åáµ µ Ò Ñ¹ ¼ÙŒ ÕèµŒÍ ÒþÅÑ Ò¹ÇѹÅÐ 2,000 ÔâÅá ÅÍÃÕè ÇÃä ŒÃѺÊÒÃÍÒËÒõ Ò æ Ñ ¹Õé Energy needs vary by individuals. If your activities require energy of 2,000 kcal per day, you daily dite should provide the following nutrients. ä Áѹ Ñé ËÁ Total fat ¹ŒÍÂ Ç Ò Less than 65 g ä ÁѹÍÔèÁµÑÇ Saturated fat ¹ŒÍÂ Ç Ò Less than 20 g. â àåêàµíãíå Cholesterol ¹ŒÍÂ Ç Ò Less than 300 mg. Òà âºäîà õ Ñé ËÁ Total Carbohydrate 300 g. ãâíòëòã Dietary fiber 25 g. â«à ÕÂÁ Sodium ¹ŒÍÂ Ç Ò Less than 2,400 mg. ¾ÅÑ Ò¹ ( ÔâÅá ÅÍÃÕè) µ Í ÃÑÁ : ä Áѹ = 9, â»ãµõ¹ = 4, Òà âºäîà õ = 4 Energy (kcal) per gram : Fat = 9, Protein = 4, Carbohydrate = 4»ÅÒá«ÅÁ͹ÃÁ Çѹ Ẻëñè¹à»š¹á¼ ¹ºÒ Smoked Salmon Pre-sliced ÒÃà çºãñ ÉÒ Storage à çºã¹µùœàâç¹íø³ëàùáô 0ðC-4ðC à çºáª á ç ÕèÍسËÀÙÁÔ¹ŒÍÂ Ç ÒËà Íà Ò Ñº -18ðC àá Íè à» «Í áåœç ÇÃà çºäçœã¹µùœàâç¹äá à Ô¹ 2 Çѹ Keep refrigerated 0oC - 4oC Keep frozen at -18oC Once opened keep well wrapped, refrigerated and use within 2 days Ê Ç¹»ÃРͺ ÕèÊÓ ÑÞâ »ÃÐÁÒ³ Ingredients ๠éí»åòá«åáí¹ 93.9, à Å Í 4.89% ¹éÓµÒÅ 0.98% Salmon fillet 93.9, Salt 4.89%, Sugar 0.98% PRODUCT OF THAILAND Manufactured by : Tohkaiya Co., Ltd. ¼ÅÔµâ  : ºÃÔÉÑ âµä Â Ò Ó Ñ 164/68 ËÁÙ 10 µ.ºò»åò Í.ºÒ ¾ÅÕ.ÊÁØ Ã»ÃÒ Òà â à â ÃÊÒÃ

4 6 Gratis materiell Art. nr.: 2379 Photo: Per Eide, Kim Holthe Design: Print: Gunnarshaug Trykkeri AS På finnes ulikt profileringsmateriell for norsk sjømat næring som din bedrift kan benytte seg av kostnadsfritt. Rått og godt med hjemmelaget SUSHI Norwegian Saithe Norvég Lazac Norwegian Salmon From the cold, clear waters of Norway Norvégia hideg, tiszta vizeiből Enkle hverdagsretter med laks Plakater 7 Oppskriftshefter Bedriftslogo Bedrifter og kjeder kan få påtrykket egen logo på Sjømatrådets fellesmateriell mot at merkostnaden for påtrykket dekkes av bedrift/kjede. Oppskriftshefter Norvég Lazac Norvég tengeri lazac. A tiszta, hideg tengervíz gyümölcse. Photo: Kim Holthe and Jean Gaumy Design: Ahol a hegyek a tengerből emelkednek ki. Ahol a haragos vizeket a szél korbácsolja, és az áramlatok formálják óriási hullámokká. De még ez a zord vidék bőséget is áraszt. A jéghideg, tiszta, sós vizek mélyén kincsek rejtőznek. A tenger lassan növekvő, hosszan érlelődő kincsei ezek, amelyek ezer éven keresztül életet adtak Norvégia partvidékének és fjordjainak. Magasan képzett emberek gyűjtik be őket, a generációkon át megszerzett tapasztalatokat a legmodernebb technológiával ötvözve. A tenger fiai, akik tisztelettel és szeretettel fogadják ajándékait és alázatos gondossággal őrzik kincseit. Wok s norským lososem Pokrm z norského lososa Norvégia hideg, tiszta vizeiből Norský losos pečený s artyčoky, bylinkami a citrónem Norwegian Seafood Export Council Strandveien 106 N-9291 Tromsø, Norway Telephone: Fax: Norský losos pečený s artyčoky, bylinkami a citrónem 8 Bedriftstilpasning Norges sjømatråd kan gjennomføre ulike samarbeidsaktiviteter sammen med enkeltbedrifter. Bedriftstilpasning består av følgende aktiviteter: > FELLESMATERIELL: Sjømatrådet kan samarbeide med din bedrift om utvikling av fellesmateriell. Forutsetningen er at materiellet bærer budskap om norsk opprinnelse og at NORGE-merket benyttes sammen med bedriftens eget uttrykk og budskap. Sjømatrådet kan delfinansiere maksimalt 50 prosent av det totale design-, produksjons- og distribusjonskostnaden. on, leur du saum ntir le meil Pour vous gara si choi Carrefour a Oppskriftshefter 2009 NORGE / NSEC - Conception et réalisation : Le Public Système Marketing & Digital RCS Nanterre Crédits photos : Corbis, Jupiter Images, Tom Haga, Per Eide Studio. Vippetass Élevage et techniques de pêche sélectionnés pour plus de qualité. Lofoten STÅR BAK ET MANGFOLD AV DELIKATESSER INNEN FISK OG SJØMAT. I VÅRE NORDLIGSTE FARVANN OG I FJORDENE RUNDT Lyngsalpene FINNER VI DET SOM KANSKJE ER VERDENS BESTE REKER. Førsteklasses reker fra Nord-Norge Saumon de Norvège suivez la méthode fraîcheur & plaisir Plakat Hyllereklame Rollup

5 > DEMONSTRASJONER: Sjømatrådet kan delfinansiere opptil 50 prosent av kostnaden ved demonstrasjoner i butikk og/eller ved andre konsumentrettede (business-to-consumer (B2C)) arrangementer som for eksempel matmesser, konkurranser, demonstrasjoner med kokker og lignende. Aktivitetene må markedsføre norsk sjømat generelt, i tillegg til bedriftenes egne produkter. Det må også komme tydelig frem at det er norske produkter som presenteres. Demostanden skal derfor ha profilbyggende materiell for norsk sjømat som et viktig dekorelement. Sjømatrådet stiller med felles materiell - oppskriftshefter, plakater, brosjyrer, osv. Ta kontakt med Sjømatrådet for mer informasjon. > KJØP AV MEDIETID: Under visse forutsetninger kan Sjømatrådet bidra til delfinansiering/kjøp av annonser, reklame, o.l. i kjedemagasin og/eller eksterne medier som for eksempel TV og trykte medier. Sjømatrådets andel av finansieringen vil være begrenset av markedsbudsjetter og omfanget av denne type samarbeid, og oppad begrenset til 15 % av mediekostnaden i kampanjen. 9 Langsiktige aktiviteter Sjømatrådet kan også bidra til å gjennomføre mer langsiktige aktiviteter som for eksempel seminarer, presentasjonskonsepter eller opplæringsprogram for ansatte i butikk og storhusholdning. Synes du dette høres interessant ut? > Spørsmål om samarbeid rettes til markedsansvarlige i de ulike markedene i rimelig tid før aktivitetene starter. > Se baksiden for Sjømatrådets kontaktdetaljer. > Det tas et visst forbehold om at aktiviteten gjennomføres i markeder som er prioritert i markedsplanen og innenfor gjeldende budsjettrammer.

6 Norsk Sjømat. Fra kalde, klare farvann. Norges sjømatråd (Sjømatrådet) er fiskeri- og havbruksnæringens felles markedsorganisasjon. Virksomheten er i sin helhet finansiert av næringen. Norges sjømatråd driver fellesmarkedsføring, beredskapsarbeid, markedsinformasjon, PR og informasjon for Norsk Sjømat i etablerte og nye markeder. Norges sjømatråd har aktiviteter for Norsk Sjømat i 20 markeder. Hovedkontoret er i Tromsø, og det er stedlige representanter i Sverige, Spania, Portugal, Italia, Frankrike, Tyskland, Russland, Brasil, Japan, Kina, Singapore, Storbritannia og USA. Norges sjømatråds visjon er å vinne verden for Norsk Sjømat Foto: Norges sjømatråd Design: Trykk: Gunnarshaug Trykkeri AS Stadig flere bedrifter tar kontakt med Sjømatrådet for å diskutere ulike problemstillinger rundt markedsføring. Dette synes vi i Sjømatrådet er positivt. Sjømatrådet bidrar gjerne med markedskompetanse til enkeltbedrifter. Ikke nøl med å kontakte Sjømatrådets stedlige representanter. Kontaktinformasjon finner du her Norges sjømatråd Postboks Tromsø Telefon: E-post:

#SKREIPASSION2014 KJÆRLIGHET VED FØRSTE BLIKK

#SKREIPASSION2014 KJÆRLIGHET VED FØRSTE BLIKK Norges sjømatråd Vår 2014 #SKREIPASSION2014 KJÆRLIGHET VED FØRSTE BLIKK NORSK LAKS BEST I JAPANSK TEST TØRRFISKINNOVASJON GIR HJEMMESEIER SLIK VIL SPANJOLENE KJØPE SJØMATEN SIN 34 35 20 21 INNHOLD 22 23

Detaljer

Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen

Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen Rapport 27/2010 Utgitt september 2010 Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen Nofima er et

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

Studiehefte - Mat og Helse 8.-10. trinn

Studiehefte - Mat og Helse 8.-10. trinn Studiehefte - Mat og Helse 8.-10. trinn Navn klasse Skole innhold Velkommen til Fiskesprell 4 Tips på kjøkkenet 6 DEL 1. MAT OG KULTUR Forslag til mål for arbeidet 11 Matkultur og identitet 12 Ovnsbakt

Detaljer

En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook?

En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook? En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook? Klikk for å dele Denne e-boken er inspirert av og delvis oversatt fra Facebook sin utgivelse «Page Publishing Best Practices». 2 Facebook beste praksis

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

VIETNAM DET NYE KINA?

VIETNAM DET NYE KINA? 03 MERCUR 2014 VIETNAM DET NYE KINA? Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

Generelle retningslinjer for bruk av varemerker eid av Norges sjømatråd (Sjømatrådet) - NORGE - Norsk Sjømat og andre varemerker

Generelle retningslinjer for bruk av varemerker eid av Norges sjømatråd (Sjømatrådet) - NORGE - Norsk Sjømat og andre varemerker Norges sjømatråd AS Strandveien 106 P.O. Box 6176 N-9291 Tromsø, Norway Phone +47 77 60 33 33 Fax +47 77 68 00 12 mail@seafood.no www.seafood.no NO 988 597 627 MVA Generelle retningslinjer for bruk av

Detaljer

LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 1A

LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 1A LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 1A En liten norsk bedrift har utviklet et helt nytt gjødselsprodukt. Produktet gjør at plantevekster kan ta opp vann direkte fra lufta. Dette vil kunne revolusjonere

Detaljer

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Mer FoU for samfunnet Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Forslag fra en styringsgruppe nedsatt av Norsk Biotekforum, Oslo, mai 2010 Utgiver:

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Bedrift på Facebook. En enkel innføring

Bedrift på Facebook. En enkel innføring Bedrift på Facebook En enkel innføring Bedrift på Facebook En enkel innføring Denne innføringen i Facebook for bedrifter er utarbeidet ved Renommé Communication september 2013. Innføringen tar for seg

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Denne boken er tilegnet alle de kvinner og menn som bygger og verner om verdiene hos de sterkeste merkene i Norge.

Denne boken er tilegnet alle de kvinner og menn som bygger og verner om verdiene hos de sterkeste merkene i Norge. Denne boken er tilegnet alle de kvinner og menn som bygger og verner om verdiene hos de sterkeste merkene i Norge. Aurstralia. Danmark. Dubai. Egypt. England. Finland. Fillippinene. Frankrike. Holland.

Detaljer

Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom

Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom NIBR-rapport 2012:9 Sara Blåka Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom Status etter Opptrappingsplanen Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom

Detaljer

Fremveksten av nye og mindre matleverandører

Fremveksten av nye og mindre matleverandører Diskusjonsnotat Nr. 2012 3 Fremveksten av nye og mindre matleverandører med spesielt fokus på markeds og salgskanaler Julie Nåvik Hval Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Postboks 8024 Dep

Detaljer

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER Nancy Bundt/Innovation Norway INNHOLD HISTORIKK 3 BRUKERE AV TURISTKONTORENE HVEM ER DE? 8 TRENDER FOR REISELIVET: 10 REISELIVSNÆRINGENE 12 TURISTKONTORER 14 MEDARBEIDEREN 21

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting White paper Prinsippene bak god tekstforfatting I innboksen har du bare noen øyeblikk De viktigste elementene i en overbevisende markedsførings-e-post E-postmarkedsføringsverdenen er full av viktige råd

Detaljer

Obs! Der gassen er grønn Selv miljøvernere liker gasskraft i Tyskland tema side 18-23

Obs! Der gassen er grønn Selv miljøvernere liker gasskraft i Tyskland tema side 18-23 Obs! inneholder gass D-DAG FOR SALTKRAFT Prototypen på Tofte testes før sommeren Der gassen er grønn Selv miljøvernere liker gasskraft i Tyskland tema side 18-23 SLAPPE LUNGER I SVERIGE Blåser seg opp

Detaljer

Frode Brunvoll, Svein Homstvedt og Kristine E. Kolshus (red.) Indikatorer for bærekraftig utvikling 2012

Frode Brunvoll, Svein Homstvedt og Kristine E. Kolshus (red.) Indikatorer for bærekraftig utvikling 2012 129 Statistiske analyser Statistical Analyses Frode Brunvoll, Svein Homstvedt og Kristine E. Kolshus (red.) Indikatorer for bærekraftig utvikling 2012 Statistiske analyser 129 Frode Brunvoll, Svein Homstvedt

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for immaterielle

Detaljer

KJENN DIN HISTORIE, FINN DIN BØLGE OCEAN TALENT CAMP BYGDØY

KJENN DIN HISTORIE, FINN DIN BØLGE OCEAN TALENT CAMP BYGDØY KJENN DIN HISTORIE, FINN DIN BØLGE OCEAN TALENT CAMP BYGDØY 21. 23. MAI 2014 SETT AV 21.-23. MAI TIL OCEAN TALENT CAMP Over tre dager i mai blir Ocean Talent Camp Bygdøy arrangert på Norsk Maritimt Museum.

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid?

Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid? Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid? Miljø- og samfunnsrapport 2011 2012 Innholdsfortegnelse Introduksjon 4 Virksomheten vår 5 Strategi og styring 6 Vår verdikjede 7 Våre produkter

Detaljer

INVITASJON TIL FYLKESMESSE FOR UNGDOMSBEDRIFTER 11. MARS 2015

INVITASJON TIL FYLKESMESSE FOR UNGDOMSBEDRIFTER 11. MARS 2015 INVITASJON TIL FYLKESMESSE FOR UNGDOMSBEDRIFTER 11. MARS 2015 Vi ønsker alle ungdomsbedrifter i Hordaland velkommen til fylkesmesse i Grieghallen i Bergen, onsdag 11. mars 2015. Fylkesmessen er en viktig

Detaljer

Norges Sildesalgslag hadde 14. og 15. mai sitt årsmøte i Alta. I ovennevnte sak ble følgende vedtak gjort :

Norges Sildesalgslag hadde 14. og 15. mai sitt årsmøte i Alta. I ovennevnte sak ble følgende vedtak gjort : PELAGISK FISK TIL FÔR OG FOLK ER DET ETT FETT? Årsmøtet tar innledningene ved Øyvind Lie og Ingvild Eide Graf til orientering. Årsmøtet vil understreke viktigheten av det arbeidet som gjøres ved Nasjonalt

Detaljer