(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 8/18 (09.01) H04W 8/24 (09.01) H04W 60/00 (09.01) H04W 60/06 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet , GB, (84) Utpekte stater AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR (73) Innehaver Truphone Limited, Simmons & Simmons LLP City Point One Ropemaker Street, London EC2Y 9SS, GB-Storbritannia (72) Oppfinner TAGG, James Peter, Hurst FarmDairy Lane, Crockham HillKent TN8 6RA, GB- Storbritannia GUY, III, Edward Thomas, 12 Williams Road, Chatham, New Jersey 07928, US- USA EVANS, Timothy Paul, 22 Glendale Avenue, NewburyBerkshire RG14 6RU, GB- Storbritannia SNIJDER, Robert, Im Zil 43, 86 Wetzikon, CH-Sveits BORISOGLEBSKI, Igor, Rua Manuel Francisco nº4 3ºA, P Alcabideche, PT-Portugal CAMPBELL, Alistair James, Eden Park, Den CrossEdenbridge TN8 PW, GB- Storbritannia SEQUEIRA, Cláudio Miguel Canário, Rua Nobrega e Sousa Nº RDTO, P Seixal, PT-Portugal (74) Fullmektig Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 04 OSLO, Norge (4) Benevnelse BROKER FOR ADMINISTRASJON AV ABONNENTIDENTIFIKASJON FOR FASTE OG MOBILE NETTVERK (6) Anførte publikasjoner EP-A WO-A1-01/4446 WO-A1-02/21872 WO-A1-03/ FR-A

2 1 BROKER FOR ADMINISTRASJON AV ABONNENTIDENTIFIKASJON FOR FASTE OG MOBILE NETTVERK Beskrivelse Oppfinnelsens felt [0001] Oppfinnelsen er knyttet til administrasjon av abonnentidentifikasjon i kommunikasjonsnettverk. Spesifikt kan oppfinnelsen populært brukes til administrasjon av identiteten til brukere som er kunder på ett eller flere hjemmenettverk, mens de roamer mellom flere besøkte nettverk. I en utgave holder oppfinnelsen styr på abonnentens nettverksidentifikatorer og kan veksle mellom praktiske identifikatorer uten å miste oversikten over kundens hovedidentitet. Kundens hovedidentitet er vanligvis et unikt menneske, men kan også være en maskin, eller iblant en firmaenhet, for eksempel en avdeling. Identifikatorene er ofte kundens IMSI (International Mobile Subscriber Identity) som er innebygget i SIM-kortet (Subscriber Identity Module) eller telefonnummerets 1 MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number) eller andre viktige identiteter, for eksempel (Media Access Control) adresse, IP-adresse, e-postadresse og IMEI (International Mobile Equipment Identity). Bakgrunn [0002] De tre mest brukte nettverkene i verden er internettet, mobilnettverket og fasttelefonnettet, og da disse nettverkene i bunn og grunn er koblet sammen via en rekke inngangsporter, utgjør de verdens største enkeltstående "maskin". Abonnenter roamer på disse nettverkene og kobler seg til fra ulike punkter, ved hjelp av brukerlegitimasjon. Slik brukerlegitimasjon er enten lagret på smartkort, for eksempel SIM-kort, eller på selve enhetene eller i abonnentenes hukommelse, som "passord". Når en abonnent forflytter seg til 2 en annen del av nettverket, må de først identifisere seg overfor nettverket og deretter få tilgang til nettverket, ved hjelp av en autentiseringsmekanisme. [0003] PatentTagg WO 02/07869 beskrev en måte for brukere å koble seg til ulike deler av Internett på, gjennom en form for ko-operativ nettverksbruk. Denne oppfinnelsen er knyttet til en nettverksmediert måte å koble seg til hovedsaklig mobile nettverk på.

3 2 [0004] I GSM (Global System for Mobile communication) utføres autentisering ved hjelp av et SIM-kort som settes inn i den mobile kommunikasjonsenheten. Dette sørger for tilkobling til nettverket og inneholder nettverksabonnementskoden. Det finnes to typer autentisering hjemmeautentisering og roamingautentisering. Hjemmeautentisering er enkelt og krever kun utveksling av en nøkkel med hjemmenettverket, for å bekrefte abonnentens identitet. Når abonnenten er koblet til hjemmenettverket, er det relativt enkelt å få tak i nøkkelen, kontrollere den mot den sentrale databasen og deretter gi abonnenten tilgang til nettverket og samtidig holde styr på brukerens bruk, for å administrasjon av fakturering og kreditt. Ofte registrerer brukere seg på et nettverk på et hjemsted, for eksempel et land, en stat eller et område. Dette hjemstedet inneholder hoveddokumentasjonen om kunden (abonnenten) og opprettholder fakturaforholdet til denne. Hjemstedet opprettholder vanligvis dokumentasjon på personens faktiske identitet, for rettsmyndigheter, etterbetaling og lignende. I tilfelle kommunikasjonsenheten er koblet til et utenlandsk nettverk, er denne prosessen mer 1 kompleks og omtales som roaming. [000] 'Roaming' betyr at tilkoblingen av en tjeneste er utvidet til et område som ikke er hjemstedet. Når en mobil kommunikasjonsenhet, for eksempel en mobiltelefon, reiser med en bruker utenfor hjemstedsoperatørens dekningsområde - "område" - kan enheten fortsatt ha tilgang til tjenester ved hjelp av roamingmekanismer og -tjenester. Det er imidlertid stadig flere som bor i mer enn ett hjem, og naturligvis maskiner som fly og biler, som ikke har et "hjem" slik vi mennesker tenker på det. [0006] Det finnes stadig flere internasjonalt mobile personer, som tilbringer betydelig tid i 2 mer enn ett land. International Air Transport Association (IATA) har beregnet at i løpet av 11 vil globale flyselskaper forflytte 2,7 milliarder passasjerer per år (opp fra 6 millioner i 06). Som et resultat av antallet internasjonalt mobile personer forventes det at antall personer som er avhengige av mobiltelefoner og lignende mobile kommunikasjonsenheter vil øke tilsvarende. Statistikk fra Informa Telecoms & Media viser at internasjonal roaming øker betydelig, og europeiske utgående roamere er forventet å øke fra 131 millioner til millioner (+397 %) innen. I tillegg forekommer betydelig vekst i maskin-til-maskinkommunikasjon, der et SIM-kort kan brukes til å spore forsendelser og salgbare varer og aktiva.

4 3 [0007] Brukere får lite igjen for dagens systemer, som ble utviklet før den eksplosive veksten i internasjonale reiser og som er laget for å håndtere kunder som vanligvis bodde på ett hjemsted og som kun en gang i blant reiste vekk fra stedet. Brukere av mobile radiotelefontjenester kjenner godt til roaming-gebyrene som gjelder for bruk av en terminalenhet, ofte en mobiltelefon, på et utenlandsk nettverk. Her betyr et utenlandsk nettverk rett og slett et nettverk annet enn hjemmenettverket som brukeren opprinnelig abonnerte på. Selv navnet "roaming-gebyr" står i motsetning til den originale nettverksutformingen, som var for eksepsjonell oppførsel. Roaming er imidlertid nå svært utbredt. [0008] Det finnes får tilgjengelige alternativer for brukere som reiser utenlands og ønsker å minske disse ekstragebyrene. 1 [0009] En valgmulighet for brukeren er å kjøpe flere ekstra forhåndsbetalte SIM-kort, ett for hvert område brukeren besøker. Et SIM-kort er et plastkort med innebygde elektroniske kretskoblinger, med et unikt serienummer og et unikt internasjonalt mobilnummer (IMSI). SIM-kortet muliggjør kommunikasjon mellom den mobile enheten og tilgjengelige mobilnettverk. Derfor kan brukeren, ved å kjøpe flere ulike SIM-kort - ett for hvert område - skifte ut det opprinnelige SIM-kortet med et SIM-kort som passer til det besøkte området. På denne måten virker det som om mobilenheten abonnerer på det utenlandske nettverket, slik at brukeren kan ringe og motta samtaler eller bruke datatjenester uten å måtte betale roaminggebyr. 2 [00] Det er mange ulemper med denne løsningen: brukeren må først kjøpe og bære rundt flere ulike SIM-kort; brukeren må sikre at hver av kontiene som er knyttet til hvert SIM-kort har tilstrekkelig kredit. Videre er det ikke ønskelig å ha ubrukt kreditt på flere ulike nettverk, da denne kreditten kan være bortkastet dersom den ikke brukes; Det å opprettholde flere ulike SIM-konti er tungvindt og tidkrevende, og krever en hel del brukermedvirkning; Når abonnenten skifter SIM-kort i mobiltelefonen sin, er han ikke lenger tilgjengelig på sitt vanlige nummer. Videre, hvis han ringer ut, vil hans Caller Line Identifier

5 4 (CLI) være ny, og derfor ukjent for mottakeren. Dette kan føre til at personen som ringes til ikke besvarer anropet, da de ikke gjenkjenner den som ringer. Politimyndighetene er frustrerte over å måtte holde oversikten over uønskede personer, da de i realiteten må ha oversikt over flere utgaver av samme person. [0011] En annen mulighet for å redusere roaming-gebyrer er å bruke en tjeneste, som den som beskrives i Brunnekreef WO , der brukeren (eller en applikasjon) på mobiltelefonen kan forhåndsbruke et (gjerne skjult) telefonnummer på en mellomliggende tjeneste som besvarer brukerens anrop, fjerner den foregående informasjonen og ringer til det ønskede destinasjonsnummeret. Den som ringte legger da automatisk på og venter på å bli oppringt. Denne mellomliggende tjenesten ringer brukeren tilbake for å fullføre tilkoblingen, og brukeren kan da få rimeligere rater enn vanlige roaming-gebyrer. Ulempen med dette er at det innføres en forsinkelse i kommunikasjonskanalen når brukeren prøver å ta kontakt med en 1 annen part. Videre får brukeren en svært dårlig brukeropplevelse, på grunn av kompatibilitetsproblemer med håndsettet: avhengig av modellen på mobiltelefonen kan det se ut som om telefonen "ikke gjør noe" før den ringes tilbake, og merkelige meldinger som "tapt anrop" eller "blokkert samtale" kan vises, eller tjenesten virker ikke i det hele tatt. [0012] Multi-IMSI SIM-kort finnes og kan forhåndsprogrammeres med flere mobile abonnementdatasett. Datasettene omtales iblant uriktig som IMSI-er, derav navnet 'multiimsi SIM', men det er egentlig datasett som hver omfatter en internasjonal mobil abonnentsidentitet (IMSI) og andre nettverksrelaterte data. 2 [0013] Disse SIM-kortene har databehandlingskapasitet og en algoritme som viser riktig datasett til telefonen, avhengig av hvor telefonen befinner seg. Dermed kan telefonen vises som en "lokal" abonnement på det aktuelle nettverket. Problemene forbundet med dette algoritmesystemet inkluderer: Når et SIM-kort er forhåndsprogrammert med et fastsatt sett IMSI-er, må nye SIMkort utstedes dersom flere IMSI-er blir tilgjengelige (det samme gjelder for sletting). Derfor er fysisk håndtering av SIM-kortene svært innviklet.

6 SIM-kort inneholder en preferansetabell med en oversikt over nettverk som har tilgjengelig IMSI. Denne preferanselisten kan endres over tid, og SIM-kortet blir fort utdatert med hensyn til nettverkets realitet. Dette kan medføre roaming-gebyrer som er mindre gunstige for brukeren. Selv om dette alternativet er en måte å ringe ut til lokal takst, er hvert nettverk uavhengig av det andre, og abonnenten blir i realiteten en ny person på hvert nettverk. For at abonnenten skal kunne opprettholde kontakt med personer på hjemmenettverket, må han enten (i) videresende anrop fra hjemlandets telefontjeneste til telefontjenesten i landet som besøkes, (ii) melde fra til personer som forventes å ringe om det nye nummeret, eller (iii) hyppig sjekke telefonsvarer og tapte anrop for å kunne kommunisere med andre. Igjen er dette tungvindt og tidkrevende for brukeren. [0014] Mange doble og multiple IMSI SIM-systemer med fast format selges av selskaper som VeriSign, Gemalto og disse omtales i flere patentsøknader som Cammileri 1 (WO0703), Stadelmann (WO997), Salomon (WO ),Bongers (WO00498). I slike systemer kjøres programvare i SIM-kortet eller på håndsettet, eller på en egen elektronisk modul, og tar avgjørelser om hvilken IMSI som skal brukes avhengig av lokalisasjonen og tilgjengelige nettverk. Slike systemer kalles av og til for SmartSIM, men dette er misvisende da alle SIM-kort er smarte og inneholder en mikroprosessor og et minne som kjører nettverksvalget og autentiseringsprogrammene. I tillegg til de fysiske problemene med SIM-styring som beskrives ovenfor finnes det en rekke flere og mer subtile betjeningsproblemer ved bruk av en SIM-algoritme og en tabell med IMSI-er som skal utgjøre en roaming-løsning: 2 Ett problem er at algoritmen må kjøres sammen med informasjonen som er innhentet fra håndsettet, og selv om alle håndsett i teorien skal samsvare med bestemte driftsstandarder er det i praksis slik at implementing av slike algoritmer er svært inkompatibelt. Derfor kan SIM-algoritmesystemene ofte ikke fungere korrekt i vanlige håndsettmodeller. Sviktfaktorer inkluderer: Tilfeldig svikt; Enkel utelatelse av utført funksjon; og Brukermeldinger som ikke late til å ha noen mening.

7 6 I tillegg mangler SIM-algoritmen ofte informasjon om nettverket den kjøres på, og dette kan føre til en kontinuerlig jakt på et optimalt nettverk. I løpet av denne tiden kan det hende at håndsettet ikke pålitelig kan utføre og motta samtaler og håndsettet kjøres med full effekt, hvilket kan føre til at batteriet tømmes raskt. Hvis algoritmen foranstiller et tilgangsnummer, kan ikke dette tilgangsnummeret praktisk modifiseres for hver enkelt samtale, så videresending av samtaler blir ikke optimert. SIM-kortet vet ikke nok om nettverksgeografien og den aktuelle kommersielle statusen til å velge det beste nettverket. Slike SIM-kort er i grunn et kjør-og-glem-system. Hvis SIM-kortet låses til feil nettverk, på grunn av en endring i nettverket eller programfeil i SIM-kortet, kan det for alltid være tapt for hjemmenettverket. Hvis SIM-kortet kobler seg til et nettverk der forhåndsbetalingskontroll ikke er tilgjengelig, kan SIM-kortet låses i en status som tillater ubegrenset bruk. 1 IMSI-bytting til et utenlandsk nettverk gjør at brukerens vanlige merverditjenester ikke fungerer, da hjemmenettverket nå ikke lenger ser brukeren. Tjenester som kortkoder, kontantkortnumre, telefonsvarer og andre bekvemmelighetstjenester fungerer ikke lenger som forventet. [001] Et annet problem reisende opplever når de reiser nære et land eller et grenseområde er at mobiltelefonen utilsiktet kan koble seg til et utenlandsk nettverk, selv om de fysisk befinner seg i hjemterritoriet sitt. Ved normal drift er det slik at når et håndsett (altså en mobiltelefon) er knyttet til et nettverk, forblir det tilknyttet til signalet forsvinner eller abonnenten kobler seg fra manuelt. Dermed belastes brukeren høye roaming-gebyrer over 2 lengre tid, selv om han fysisk befinner seg i hjemmeområdet sitt. I enkelte områder, som Canada, USA og India, som har nasjonal roaming, kan dette føre til utilsiktet høye gebyrer, selv om kundene ikke reiser i det hele tatt. [0016] WO 03/ (Heutschi) omtaler en ordning der en abonnents mobiltelefon som besøker et nettverk kan få en IMSI som gjelder for det nettverket, fra en ekstern tjenesteenhet. Abonnentens mobiltelefon har en permanent IMSI, IMSI-F. Ved tilkobling til det besøkte nettverket logges IMSI-en til det besøkte nettverkets Visitor Location Register (VLR) og en Location Update (LU) foretas til Home Location Register (HLR) til IMSI-F.

8 7 Denne HLR-en knyttes til tjenesteenheten, som har tilgang til en IMSI-sammenslutning som inkluderer IMSI-ene i nummerområdet som gjelder for nettverket som besøkes. En passende IMSI tildeles abonnentens mobiltelefon og lagres som midlertidig IMSI-T og aktiveres for bruk i det besøkte nettverket, og på det tidspunktet undertrykkes abonnentens permanente IMSI IMSI-F. Oppsummering av oppfinnelsen [0017] Ifølge et første aspekt av herværende oppfinnelse fremsettes en metode for administrering av automatisk tildeling av en identifikator for abonnementnettverket til en abonnerende kommunikasjonsenhet, denne metoden omfatter at man mottar melding fra den sentrale serveren om endring i den abonnerende enhetens aktuelle lokasjon, og at man fastslår fra meldingen og fra en oversikt over abonnentens nettverksidentifikatorer tildelt den abonnerende enheten hvorvidt en ny nettverksidentifikator for abonnenten skal tildeles fra den lokale serveren, valg av en nettverksidentifikator for abonnenten basert på aktuell lokasjon, hvis fastslåingstrinnet har funnet at en ny nettverksidentifikator for abonnenten må 1 tildeles, og utmating av den valgte nettverksidentifikatoren for abonnenten for overføring til den abonnerende enheten og tillegging av den valgte nettverksidentifikatoren til oversiktene over nettverksidentifikatorer for abonnenten som er tildelt den abonnerende enheten. [0018] Bekvemmelig nok er nettverksidentifikatoren for abonnenten en internasjonal mobilabonnementsidentitet (IMSI). Helst er IMSI-en pakket med andre data, f.eks. sikkerhetsnøkler og rutinginformasjon og lagret som en dataoppføring på en Subscriber Identify Module (SIM) i den abonnerende kommunikasjonsenheten. [0019] Herværende oppfinnelse administrerer flere IMSI-er på et enkelt SIM-kort for bruk 2 med ett håndsett og kan dynamisk innhente en lokal IMSI fra vertsdelen av systemet, dersom ingen passende allerede finnes på håndsettet. Det administrerer også telefonnumre som er knyttet til en gitt abonnent med flere IMSI-er, nettverkstikoblingens innstillingstabeller, ruting av samtaler, fakturering og kredittadministrasjon. [00] Vi vil omtale dette nye konseptet som 'IMSI Broker', som vanligvis er innlemmet i en typisk MNO-, MVNO- eller MVNE-arkitektur.

9 8 [0021] Bruk av herværende oppfinnelse gjør fordelaktig en mobilbruker som abonnerer til tjenesten eller til et nettverk som leverer tjenesten i stand til å roame mellom ulike nettverk og automatisk konfigureres og kobles til nettverkene det roames på som en lokal bruker. Dermed elimineres i praksis roaming-gebyrer og dermed reduseres prisen på mobiltelefonsamtaler og databruk til langt lavere nivåer enn det som tidligere var praktisk mulig. [0022] Det er mulig å identifisere nettverket det roames på ved hjelp av mobillandskoden (MCC) og mobilnettverkskoden (MNC) (som definert av ITU-T anbefaling E.212)). Derfor kan man, ved å gjennomføre et søk i HLR-databasen, se om abonnenten allerede er tildelt en IMSI til bruk i det påviste nettverket. [0023] En annen fordel er at abonnentene ikke behøver å opprette nye konti eller 1 forhåndsbetale til flere nettverksoperatører, fordi systemet er i stand til å sette alle fakturarelasjonene til én enkelt konto. [0024] Herværende oppfinnelse gjør det mulig for en enkelt person eller maskin å ha flere nettverkshjem, samtidig som det opprettholdes én enkelt kundedokumentasjon, fakturarelasjon og unik tilknytning til kundens person- eller maskinidentitet. [002] Helst skal mottakstrinnet omfatte mottak av en melding fra en HLR-skanner, der HLR-skanneren er innrettet slik at den påviser en lokasjonsoppdateringsmelding mottatt av et Home Location Register (HLR) som den abonnerende enheten abonnerer på, der 2 lokasjonsoppdateringsmeldingen samsvarer med endringen i den abonnerende enhetens aktuelle lokasjon. [0026] Det er en fordel at HLR alltid ved hvilken IMSI en kunde (abonnerende bruker) er knyttet til nettverket med og sørger for at kartlegging av de ulike numrene en kunde bruker foregår riktig. En kunde kan motta samtaler og tekstmeldinger på hvert av numrene sine, uavhengig av lokasjon. [0027] I en utgave er HLR ikke knyttet til en spesifikk fysisk nettverksinfrastruktur for radiokommunikasjon med abonnerende enheter. I nevnte tilfellet finnes intet

10 9 hjemmenettverk, og alle fysiske radionettverk har samme status i hierarkiet. Virkningen er at alle kundens IMSI-er kan behandles likt og at enhver IMSI kan velges som master-imsi, eller alle IMSI-ene kan være likestilte noder. Dette er forskjellig fra mange eksisterende utformingsmønstre, der én IMSI er hjemme-/master-imsi og alltid må returneres til fra tid til annen, for å oppdatere innstillinger, løse faktureringsproblemer og fastslå kundens eierskap i en KYC-løsning. En av hovedfordelene med å ikke ha én enkelt master-/hjemme-imsi, er at systemet kan opprettes i en multihjemnode, der enhver IMSI kan benyttes til ovennevnte formål. Alternativt kan alle IMSI-er være likestilte noder, uten noen som helst master-imsi. I dette scenariet er det slik at når enheten mister kontakten med basen, søker den blant alle IMSI-er for å gjenopprette kontakten med HLR. [0028] I en foretrukket utgave legger metoden til rette for en nettverksserverbasert samtaleprosessor som heuristisk velger et telefonnummer (MSISDN) fra et sett telefonnumre som er tilordnet abonnenten. Dette valget er basert på nummeret som er best egnet for den 1 oppringte parten, slik at den oppringte parten kan identifisere abonnenten. Dette har den fordelen at det unngår situasjoner der samtaler forblir ubesvarte fordi den oppringte parten ikke kjenner igjen anroper. Disse funksjonene ved oppfinnelsen legger tilrette for bruk av ett eller flere telefonnumre på én telefon, på mange GSM-nettverk verden over, på en kostnadseffektiv måte. [0029] Eventuelt omfatter mottakstrinnet mottak av en kommunikasjonsmelding fra den abonnerende kommunikasjonsenheten, som indikerer en endring i aktuell lokasjon. [00] I en foretrukket utgave omfatter bestemmelsestrinnet hending av en IMSI-liste fra 2 HLR for den abonnerende enheten, der IMSI-listen omfatter alle IMSI-er som er tilordnet den abonnerende enheten og fastslår hvorvidt IMSI-listen omfatter en IMSI som passer til den aktuelle lokasjonen for den abonnerende enheten. [0031] Oftest vil valgtrinnet omfatte innhenting av en lokal IMSI fra en gruppe IMSI-er som omfatter flere IMSI-er for ulike lokasjoner, der den lokale IMSI-en velges fra en undergruppe av IMSI-er som passer for den aktuelle lokasjonen. [0032] Valg av en lokal IMSI er fordelaktig, da det gjør at den mest passende IMSI-en velges og roaming-gebyrer unngås. Dermed er det mulig å tilby en lokal, regional IMSI (med

11 nasjonale roamingrettigheter som unngår eller minimerer roaming-gebyrer for innkommende samtaler). [0033] I andre utgaver er trinnet der det bestemmes om en IMSI er passende basert på tidligere fastsatte innstillinger for den abonnerende enheten. Disse kan også være basert på lokasjons- eller kostnadsbetraktninger, men også andre kriterier, f.eks. nettverkets kompatibilitet med et bestemt håndsett, eller nettverksytelse. Innstillingene kan enten være innstilt utelukkende i IMSI-tabellen på SIM-kortet, eller de kan være lagret på nettverket, slik at SIM-kortet får instrukser om hvilken IMSI det skal byttes til. [0034] Denne serverinstruksen om endring av IMSI-er kalles et "kick". Fordelen med å bruke server-igangsatt IMSI-bytting er at langt mer informasjon er kjent for serveren, når det gjelder nettverkenes aktuelle status, priser og brukerens lokasjon, enn hva som er kjent for programvaren på SIM-kortet. Muligheten til å bytte IMSI-er ved hjelp av 1 programvarekontroll bør utføres i forbindelse med forståelsen av at SIM-kortet må kunne gjenopprette kontakt med HLR gjennom en nødgjenoppkoblingsprosess, som nevnt ovenfor i forbindelse med multi-homing. For klarhetens skyld er det slik at hvis et SIM-kort instrueres av nettverket - kickes - til å skifte IMSI og etter en kort tidsperiode (omtrent minutter) ikke er i stand til å kobles til dette, må det på nytt skanne alle IMSI-er for å kobles til HLR på nytt. [003] Når IMSI er valgt og tilkoblet til HLR og HLR bekrefter at koblingen er pålitelig, enten ved aktiv bekreftelse eller uteblivelse av det motsatte etter en bestemt tidsperiode, sender SIM-kortet et signal til enheten og til andre applikasjoner som kjører på SIM-kortet at det har forekommet en endring og at andre applikasjoner skal oppføre seg i henhold til dette. 2 For eksempel, ved SIM-bytting og en stabilitetsperiode på 3 minutter kan SIM-kortet sende et signal til medfølgende applikasjoner på SIM-kortet om at IMSI-en nå er stabil, og andre applikasjoner kan rapportere informasjon eller logge seg på systemet. [0036] Helst skal utdatatrinnet omfatter utmating av den lokale IMSI-en til en OTA-modul, for overføring til den abonnerende enheten. [0037] I en foretrukket utgave omfatter utdatatrinnet videre et sett regler for når den lokale IMSI-en skal brukes av den abonnerende enheten.

12 11 [0038] Eventuelt kan utdatatrinnet i tillegg omfatte utmating av en tilhørende MSISDN for den valgte IMSI-en. En annen fordel er at systemet kan håndtere tilordningen av telefonnumre, slik at abonnenten kan opprettholde ett enkelt telefonnummer, selv om bruk av flere IMSI-er betyr at abonnenten i realiteten bruker flere telefonnumre. [0039] Helst omfatter metoden videre oppdatering av HLR når den lokale IMSI-en er klargjort for den abonnerende enheten. [0040] I en foretrukket utgave omfatter metoden videre innhenting av en foretrukket CLI (identifisering av innringers linje) fra en database som inneholder flere CLI-er for den abonnerende enheten; og utmating av foretrukket CLI for å fullføre kommunikasjonskanalens oppsett. 1 [0041] Når samtaler eller tekstmeldinger gjennomføres, vil herværende oppfinnelse fordelaktig sørge for at den oppringte parten ser et lokalt nummer (hvis tilgjengelig). Dermed blir det mer sannsynlig at brukeren gjenoppringes, hvilket øker trafikk og gjennomsnittlig inntekt per bruker (ARPU). [0042] Videre, når globetrottere og innringere ringer til andre personer verden over, er det ønskelig at et lokalt nummer vises, for å tilrettelegge for forretningsmarkedsføring og gjenoppringing til lokal takst fra den aktuelle lokasjonen. [0043] Bruk av disse metodene muliggjør nye tilpasningsmuligheter for kunden. I enkelte 2 utgaver vil ulike tilleggstjenester (f.eks. CLIP, CLIR og viderekobling av samtaler) kunne være knyttet til ulike abonnentsnettverksidentifikatorer. Dette gjør at kunden kan utvikle ulike tjenesteprofiler for ulike abonnentsnettverksidentifikatorer. [0044] I noen tilfeller er det ønskelig å opprettholde én kundeidentitet på flere abonnentsnettverksidentifikatorer, i kommunikasjon med tredjeparter. Dette er spesielt gunstig for tilgang til datatjenester - i enkelte utgaver er det tilrettelagt for å kunne ha tilgang til datatjenester konsekvent for enkelte eller alle abonnentsnettverksidentifikatorer for den abonnerende enheten. På andre områder - for eksempel tilfredsstillelse av Know Your

13 12 Customer-kriterier - er det fordelaktig å fremlegge bevis på abonnentens identitetssett til en tredjepart. [004] Ifølge et andre aspekt av oppfinnelsen fremsettes en sentral nettverksserver for administrering av automatisk tildeling av en identifikator for abonnementnettverket til en abonnerende kommunikasjonsenhet, denne metoden omfatter at man mottar melding fra serveren om endring i den abonnerende enhetens aktuelle lokasjon, og at man fastslår fra meldingen og fra en oversikt over abonnentens nettverksidentifikatorer tildelt den abonnerende enheten hvorvidt en ny nettverksidentifikator for abonnenten skal tildeles fra den lokale serveren, valg av en nettverksidentifikator for abonnenten basert på aktuell lokasjon, hvis fastslåingstrinnet har funnet at en ny nettverksidentifikator for abonnenten må tildeles, og utmating av den valgte nettverksidentifikatoren for abonnenten for overføring til den abonnerende enheten og tillegging av den valgte nettverksidentifikatoren til oversiktene over nettverksidentifikatorer for abonnenten som er tildelt den abonnerende enheten. 1 [0046] Ifølge et tredje aspekt ved oppfinnelsen er det tilrettelagt for en metoder for tilkobling til et foretrukket nettverk ved en informasjonsenhet, der metoden omfatter: melding til en sentral server om endring i kommunikasjonsenhetens aktuelle lokasjon; mottak av en abonnentsnettverksidentifikator som er tilordnet i henhold til en tilordningsmetode som beskrevet ovenfor, hvis den sentrale serveren har fastslått at kommunikasjonsenheten ikke er koblet til det foretrukne nettverket; og frakobling fra en aktuell nettverkskobling og gjenoppkobling mot det foretrukne nettverket ved hjelp av mottak av abonnentsnettverksidentifikatoren. Dermed har den sentrale serveren "kicket", så å si, SIMkortet fra ett nettverk til et annet. 2 [0047] Ifølge et fjerde aspekt av oppfinnelsen tilordnes en kommunikasjonsenhet som omfatter lagringsmuligheter for å lagre en oversikt over abonnentsnettverksidentifikatorer; behandlingsmåte for å avgjøre hvor en ny nettverkstilkobling kreves, hvilken abonnentnettverksidentifikator som skal brukes til å foreta den nye nettverkstilkoblingen i henhold til valgreglene som er lagret i lagringsenheten; og metoder for å motta oppdateringsinformasjon over en nettverkstilkobling, der oppdateringsinformasjonen omfatter en abonnentnettverksidentifikator som er tilordnet i henhold til en tilordningsmetode som beskrevet ovenfor, og der kommunikasjonsenheten drives med mottatt

14 13 oppdateringsinformasjon for å oppdatere oversikten over abonnentnettverksidentifikatorer og valgreglene. [0048] Helst er kommunikasjonsenheten tilpasset, ved mottak av oppdateringsinformasjon, slik at den bryter en eksisterende nettverkstilkobling og oppretter en ny nettverkstilkobling i samsvar med oppdaterte valgregler. [0049] Enkelte utgaver beskriver en metode for håndtering av den automatiske tilkoblingen for en abonnerende kommunikasjonsenhet til et tilgjengelig nettverk, der metoden omfatter fastslåing av en aktuell lokasjon for den abonnerende kommunikasjonsenheten, valg av et foretrukket nettverk fra oversikten over tilgjengelige nettverk, og innmating av en instruks for den abonnerende mobilenheten for tilkobling til det foretrukne nettverket. [000] I en foretrukket utgave omfatter metoden videre overvåkning av 1 lokasjonsoppdateringene for den abonnerende kommunikasjonsenhet, fastslåing av hvorvidt det aktuelle nettverket er det foretrukne nettverket, basert på nettverksvalgregler. [001] Helst omfatter metoden videre instrukser til den abonnerende kommunikasjonsenheten om å koble far det aktuelle nettverket, dersom det fastslås at det ikke er det foretrukne nettverket, slik at den abonnerende kommunikasjonsenheten instrueres til å koble seg til det foretrukne nettverket. [002] I en utgave kan fastslåingtrinnet omfatter fastslåing av den aktuelle lokasjonen, basert på den fysiske lokasjonen til den abonnerende kommunikasjonsenheten, fastslått ved hjelp av 2 globalposisjoneringssystemer. [003] Eventuelt kan fastslåingstrinnet omfatte fastslåing av den aktuelle lokasjonen basert på en eller flere av gruppen som omfatter: Nettverksland/operatør-ID, GSM (mobil) mobilid; WiFi-tilgangspunkt-ID; og andre faste lokaliseringsidentifikatorer for radionettverk. [004] I en foretrukket utgave omfatter valgtrinnet at det velges et foretrukket teoretisk nettverk fra masterlisten med nettverk som man vet er tilgjengelige i en bestemt avstand fra den aktuelle lokasjonen.

15 14 [00] I en annen foretrukket utgave omfatter valgtrinnet valg av et foretrukket (tilgjengelig) nettverk, basert på nettverkene som dne abonnerende kommunikasjonsenheten finner tilgjengelige. [006] Eventuelt kan metoden utføres på den abonnerende kommunikasjonsenheten, og metoden omfatter videre mottak av en oppdatert masterliste med nettverk fra den sentrale serveren. [007] Foretrukne utgaver omfatter valg av en abonnentnettverksidentifikator i henhold til det første aspektet, basert på det foretrukne nettverket og den aktuelle lokasjonen, fastslått i henhold til det tredje aspektet. [008] Det er en fordel at enkelte utgaver bruker flere regler til å koble seg til, ved å bruke 1 den mest fordelaktige IMSI-en, det mest fordelaktige nettverket i området. I tillegg merker metoden når en abonnent ikke er knyttet til et foretrukket nettverk og kan instruere den abonnerende kommunikasjonsenheten om å automatisk koble seg fra det aktuelle nettverket og enten koble til et tilgjengelig og kjent mer fordelaktig nettverk, eller søke en tilkobling til et kjent og mer fordelaktig nettverk. [009] Enkelte utgaver omfatter også en metode for å automatisk administrere en oppdaterbar abonnentnettverksidentifikator (IMSI) for en abonnerende kommunikasjonsenhet, der metoden omfatter: ved tilkobling til et aktuelt nettverk, fastslåing av hvorvidt den aktuelle abonnentnettverksidentifikatoren er lokal på det aktuelle nettverket; 2 utskifting av den oppdaterbare abonnentnettverksidentifikatoren med en lagret abonnentnettverksidentifikator, hvis den lagrede abonnentnettverksidentifikatoren er lokal på det aktuelle nettverket, og frakobling fra nettverket; samt påfølgende gjenoppkobling med den oppdaterte oppdaterbare abonnentnettverksidentifikatoren. [0060] Helst skal abonnentnettverksidentifikatoren være en IMSI, og den lagrede abonnentnettverksidentifikatoren er en av flere IMSI-er som er lagret på et SIM-kort i den abonnerende kommunikasjonsenheten. Valget av en IMSI fra de mange IMSI-ene som er lagret på SIM-kortet kan styres av regler for IMSI-valg, som er lagret på SIM-kortet eller den abonnerende kommunikasjonsenheten. IMSI-reglene kan oppdateres ved at man mottar en

16 1 oppdateringsmelding fra en sentral server, som er ordnet slik at den administrerer tilordningen av IMSI-er til den abonnerende kommunikasjonsenheten. [0061] Eventuelt kan den abonnerende kommunikasjonsenheten be om at en ny IMSI lagres på SIM-kortet, dersom metoden finner at SIM-kortet ikke inneholder en IMSI som er lokal på det aktuelle nettverket. [0062] I en foretrukket utgave kan en eller flere av de mange IMSI-ene overskrives dersom antallet IMSI-er lagret på SIM-kortet når en øvre grense. [0063] Helst omfatter metoden videre valg av et foretrukket nettverk, basert på den aktuelle lokasjonen. Dette kan oppnås gjennom en liste med foretrukne nettverk, som er lagret på selve SIM-kortet eller på den abonnerende kommunikasjonsenheten. Listen med foretrukne nettverk kan oppdateres ved at man mottar en oppdateringsmelding fra en sentral server, som 1 er ordnet slik at den administrerer den automatiske tilkoblingen av den abonnerende kommunikasjonsenheten til foretrukne nettverk. [0064] Generelt er muligheten til å automatisk tilordne flere IMSI-er som er lokale for en brukers aktuelle lokasjon en stor fordel, da det betyr at brukeren kan dra nytte av lavere telefontakst, uten at han må bære med seg og opprettholde flere ulike SIM-kort for hvert område (land, region eller nettverk). I enkelte tilfeller forhindres mobiltelefoner fra å bruke flere SIM-kort, og herværende oppfinnelse er kompatibel med slike tilfeller. [006] I tillegg er mengden brukerinvolvering med funksjonaliteten i herværende 2 oppfinnelse langt lavere enn i noen av de tidligere kjente metodene. Metodene som beskrives heri kan fungere uten at brukeren gjøres oppmerksom på det, og dermed er dette en stor forbedring fra tidligere løsninger. [0066] I tillegg, som et resultat av at flere IMSI-er er knyttet til én bruker, er det mulig for politimyndighetene å følge med bestemte enkeltpersoner som kan være innblandet i kriminell aktivitet. [0067] Slik tilknytning kan også være nyttig når det gjelder å hjelpe nettverksoperatører til å opprettholde dokumentasjon for lovpålagte "Know Your Customer"-formål.

17 16 [0068] Som beskrevet mer detaljert senere, er det mulig å oppdatere valgreglene for IMSI og nettverk, som er lagret på SIM-kortet eller mobiltelefonen. Oppdatering av slik informasjon krever minimal dataoverføring og er dermed rask og krever minimal båndbredde. Spesielt er muligheten til å tilordne nye IMSI-er til mobiltelefoner båndbreddeeffektivt, da det kan være mulig å inkludere alle nødvendige opplysninger i en enkelt SMS eller en modifisert SMS. Denne løsningen er en forbedring av alle tidligere kjente systemer som beskrives ovenfor og som medfører flere problemer, som angitt. [0069] Muligheten til å oppdatere SIM-korte/mobiltelefoner trådløst, slik det gjøres med herværende oppfinnelse, har tidligere ikke vært mulig, på grunn av mengden data som kreves. Herværende oppfinnere har utviklet en metode som minimerer dataoverføringene, for å tilrettelegge for en tjeneste der den mobile enheten kan drives av en passende IMSI og et foretrukket nettverk, for å unngå eller redusere roaming-gebyrer. 1 Kort beskrivelse av tegningene [0070] Figur 1 viser en oversikt over kommunikasjonssystemet som herværende oppfinnelse opererer med; Figur 2 er et skjematisk systemdiagram som viser hele systemarkitekturen lagt oppå banen (stiplede linjer) til en IMSI-leverende hendelse; Figur 3 er et prosessflytdiagram som viser den trådløse tildelingsprosessen som er utløst av at IMSI-brokeren merker at et håndsett nå befinner seg i et nytt land eller på et nytt nettverk; Figur 4 er et skjematisk systemdiagram som viser singalbanene knyttet til oppdatering 2 av en abonnents lokasjon (LU) og tildeling av en lokal IMSI; Figur er et funksjonelt blokkdiagram som viser IMSI-brokeren i figur 2 og et SIMkort; Figur 6 er et signaldiagram som viser den typisk signaleringen som oppstår når en abonnent går inn i et nytt dekningsområdet der en ny IMSI tildeles av IMSI-brokeren i figur ; Figur 7 er et signaldiagram som viser et alternativ til figur 6, der SIM-kortet fastslår at en passende IMSI allerede er lagret på SIM-kortet.

18 17 Figur 8 er et signaldiagram som viser en typisk signalering for CLI-utskifting når en abonnent foretar en oppringning; Figur 9 er et signaldiagram som ligner diagrammet i figur 8 og som viser en kredittadministrator og inkluderer signalering knyttet til fakturerings- og kredittadministreringsfunksjoner. Figur er et forenklet flytdiagram som viser et CAMEL-oppsett for gjenoppringing. Figur 11 er et forenklet flytdiagram som viser et USSD-oppsett for gjenoppringing. Figur 12 er en skjematisk illustrasjon av to naboland og mobildekningen over grensene til det to landene; Figur 13 og figur 14 er signaldiagrammer som viser signaliseringen ved innkommende samtale; Figur 1 er et verdenskart som illustrerer en måte å stille inn brukerens innstillingsregler for innstillingsregler for ruting av innkommende samtaler, basert på lokasjon, tidspunkt og tidssone; 1 Figur 16 illustrerer arkitekturer som gjør det mulig for et håndsett å bruke et felless sett APN-er i enkelte utgaver av oppfinnelsen; og Figur 17 er en skjematisk illustrasjon av tilstandsdiagrammet for et SIM-kort i enkelte utgaver av oppfinnelsen. Dettaljert beskrivelse av foretrukne utgaver [0071] Figur 1 (allerede kjent teknologi) er en skjematisk visning av to mobilkommunikasjonsnett, ett i Storbritannia og ett i Italia. I virkeligheten finnes det langt flere mobiloperatører (MNO-er), virtuelle mobilnettverksoperatører (MVNO) og virtuelle mobilnettverkstilretteleggere (MVNE), og derfor langt flere mobilkommunikasjonsnett. Figur 2 1 viser imidlertid kun to nettverk, for enkelhets skyld. [0072] Når en første bruker først gjennomfører en oppringing fra en første mobiltelefon i den første brukerens lokale nettverk, for eksempel i Storbritannia, til en andre bruker på et utenlandsk nettverk (dvs. Italia), rutes samtalen gjennom det lokale nettverkets basisstasjons- undersytsem (BSS), til en et lokalt nettverkskoblingsundersystem (lokal-bss) 32, og samtalen rutes gjennom signalsystemnummer 7 (SS7) 34 på nettverket og til et utenlandsk nettverk, og deretter gjennom koblingssystemet til et utenaldnsk nettverk (utenlandsk NSS)

19 18 3, til det utenlandske nettverkets basisstasjon-undersystem 38. Samtalen rutes tilslutt til den andre brukerenes mobiltelefon. Samtaler motsatt vei rutes på samme måte, gjennom det utenlandske nettverkets basisstasjon-undersytsem, til det utenlandske nettverkets koblingssystem 36, gjennom SS7 34, til det lokale nettverkskoblings-undersystemet (local NSS) 32, på det lokale nettverkets basisstasjon-undersystem (BSS), og til slutt til den første mobiltelefonen. [0073] Måten samtalen rutes til riktig mottaker på, er gjennom en rekke lokasjonsregistre, som utgjør en del av nettverkets undersystemer. For hver bruker som er registrert på et bestemt mobilnettverk finnes det en oppføring på nettverkets Home Location Register (HLR) 40, 42. HLR 40,42 er en sentral database som inneholder informasjon om hver mobilabonnent som har tillatelse til å bruke det bestemte nettverket. [0074] HLR-en lagrer informasjon om hver Subscriber Identity Module (SIM-kort) som 1 utstedes av mobiloperatøren (dvs. MNO, MVNO eller MVNE). Et SIM-kort er et plastkort med et innebygget elektronisk kretskort, som er satt inn i mobiltelefonen. Hvert SIM-krot har en unik identifikator som kalles en International Mobile Subscriber Identity (IMSI), som er hovednøkkelen for hver HLR-oppføring. IMSI-er brukes på alle mobilnettverk som gjennomfører trafikk til andre nettverk, inkludert CDMA- og EVDO-nettverk, i tillegg til GSM-nettverk. [007] En IMSI består som oftest av 1 sifre, men det finne unntak. Ofte er de 3 første sifrene den mobile landkoden (MCC), etterfulgt av den mobile nettverkskoden (MNC) (enten 2 sifre (europeisk standard) eller 3 sifre (nord-amerikansk standard)). De resterende sifrene 2 inneholder et identifiseringsnummer for mobilstasjonen (MSIN) i nettverkets kundebase. [0076] SIM-kort inneholder også en eller flere MSISDN-er, som er telefonnumre som brukes av mobiltelefoner til å foreta eller motta samtaler. Hver MSISDN er også hovednøkkelen for HLR-oppføringen. [0077] Sammenfattet forstår vi at det er en sammenheng mellom HLR, MSISDN, IMSI og SIM. SIM-kortet er en fysisk enhet som inneholder dokumentasjon på IMSI-en. MSISDN er det unike nummeret som identifiserer mobiltelefonen. IMSI-en er den unike identifikatoren til

20 19 brukeren som abonnerer på nettverket, og HLR er systemet som kartlegger MSISDN-er til IMSI-er, og omvendt. [0078] Det ovenstående er riktig når en bruker "roamer" borte fra hjemmenettverket / det lokale nettverket til et utenlandsk nettverk, altså nettverket det roames til. Men når en mobiltelefon forsøker å koble seg til et nettverk annet enn hjemme-/lokalnettverket vil nettverket det roamer til kommunisere med hjemmenettverket, for å verifisere at mobiltelefonen er autorisert for bruk av nettverket det roames til. Denne kommunikasjonen er mulig takket være gjensidige avtaler mellom mange av de tilgjengelige nettverksoperatørene. [0079] Når en bruker roamer langt unna hjemtjenesten og inn i et område som betjenes av en annen operatør, utveksles meldinger over SS7-nettverket, og operatøren på nettverket det roames til innhenter inforamsjon fra hjemmenettverkets HLR, for å opprette en midlertidig oppføring for abonnenten i sitt Visitor Location Register (VLR) 44, 46. VLR er en database 1 som opprettholdes av en nettverksoperatør (på samme måte som HLR opprettholdes). VLR inneholder imidlertid midlertidig informasjon om mobilbrukere på tidspunktet befinner seg innenfor serviceområdet til (og er koblet til) nettverksoperatøren, men som abonnerer på en HLR hos en annen operatør, et annet sted. Når samtaler gjennomføres fra mobiltelefonen, kontrolleres VLR for autorisering, og dersom autorisasjonen finnes, vil et Mobile Switching Center (MSC) tillate sporing av bruk av mobiltelefonen for å muliggjøre fakturering. Abonnentprofilen i HLR (dvs. hvilke tjenester som er tillatt) lastes ned til VRL når den abonnerende brukeren registrerer seg på (eller kobler seg på) nettverket (det samme gjelder for roaming- og hjemmenettverk). Alle samtaledataoppføringer for generering av samtaleadministrasjon og fakturering (CDR) utføres av MSC HLRNLR er ikke involvert. 2 [0080] Med eksempelet i figur 1 er altså en bruker som abonnerer hos en mobiloperatør i Storbritannia på reise i Italia. Når brukeren ankommer Italia og slår på mobiltelefonen, forskøer mobiltelefonen å koble seg til en tilgjengelig italiensk nettverksoperatør 36. Den italienske nettverksoperatøren kan identifisere, fra IMSI-nummeret som er lagret på SIM kortet, at brukeren ikke abonnerer på det italienske nettverk, og vil derfor kontakte brukerens hjemmenettverk 32 i Storbritannia, for å verifisere om brukerene har autorisasjon til å bruke det italienske nettverket. [0081] VLR 46 oppdaterer HLR 40 i Storbritannia, med lokasjonsinformasjon over SS7,

BROKER FOR ADMINISTRASJON AV ABONNENTIDENTIFIKASJON FOR FASTE OG MOBILE NETTVERK

BROKER FOR ADMINISTRASJON AV ABONNENTIDENTIFIKASJON FOR FASTE OG MOBILE NETTVERK 1 BROKER FOR ADMINISTRASJON AV ABONNENTIDENTIFIKASJON FOR FASTE OG MOBILE NETTVERK Beskrivelse Oppfinnelsens felt [0001] Oppfinnelsen er knyttet til administrasjon av abonnentidentifikasjon i kommunikasjonsnettverk.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2292031 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/26 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.25 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2003466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S /02 (2010.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.07.14 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404358 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B60L 3/12 (2006.01) H02J 7/00 (2006.01) B60L 11/18 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.02.16

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

FREMGANGSMÅTE FOR DEAKTIVERING OG EVENTUELT REAKTIVERING AV SIM-KORT

FREMGANGSMÅTE FOR DEAKTIVERING OG EVENTUELT REAKTIVERING AV SIM-KORT FREMGANGSMÅTE FOR DEAKTIVERING OG EVENTUELT REAKTIVERING AV SIM-KORT Foreliggende oppfinnelse vedrører en fremgangsmåte for deaktivering og eventuelt reaktivering av SIM-kort for bruk i mobiltelefoner.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217032 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B07C 3/18 (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert 11.01.31 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3271 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 08 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.03.04 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.03.04 () Prioritet

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 230294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) B60K 1/01 (06.01) F02D 19/06 (06.01) F02M 21/02 (06.01) F02M 37/00 (06.01) F02M 43/00 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1728 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1728 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.12. () Prioritet.03.04,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

signalstyrken mottatt fra mini-bts-laveffektsstasjonen, å registrere signalstyrken mottatt

signalstyrken mottatt fra mini-bts-laveffektsstasjonen, å registrere signalstyrken mottatt 1 Lokaliseringsmetode for mobiltelefon BESKRIVELSE TEKNISK OMRÅDE [0001] Oppfinnelsens omfang og gjenstand er knyttet til en fremgangsmåte for lokalisering av en mobiltelefon, og anvendes særlig for utføring

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2383703 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/06 (11.01) G08G 1/017 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2630328 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E21B 43/12 (2006.01) E21B 43/14 (2006.01) E21B 43/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.13

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 248467 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G0B 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170890 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 487/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.03.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2244923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61K 9/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.30 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2300839 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 31/34 (06.01) G01R 31/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.28 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23123 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) G07F 7/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.03.26 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28644 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 268293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 4/14 (09.01) H04M 1/72 (06.01) H04W 4/16 (09.01) H04W 8/18 (09.01) H04W 8/24 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer