(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 8/18 (09.01) H04W 8/24 (09.01) H04W 60/00 (09.01) H04W 60/06 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet , GB, (84) Utpekte stater AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR (73) Innehaver Truphone Limited, Simmons & Simmons LLP City Point One Ropemaker Street, London EC2Y 9SS, GB-Storbritannia (72) Oppfinner TAGG, James Peter, Hurst FarmDairy Lane, Crockham HillKent TN8 6RA, GB- Storbritannia GUY, III, Edward Thomas, 12 Williams Road, Chatham, New Jersey 07928, US- USA EVANS, Timothy Paul, 22 Glendale Avenue, NewburyBerkshire RG14 6RU, GB- Storbritannia SNIJDER, Robert, Im Zil 43, 86 Wetzikon, CH-Sveits BORISOGLEBSKI, Igor, Rua Manuel Francisco nº4 3ºA, P Alcabideche, PT-Portugal CAMPBELL, Alistair James, Eden Park, Den CrossEdenbridge TN8 PW, GB- Storbritannia SEQUEIRA, Cláudio Miguel Canário, Rua Nobrega e Sousa Nº RDTO, P Seixal, PT-Portugal (74) Fullmektig Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 04 OSLO, Norge (4) Benevnelse BROKER FOR ADMINISTRASJON AV ABONNENTIDENTIFIKASJON FOR FASTE OG MOBILE NETTVERK (6) Anførte publikasjoner EP-A WO-A1-01/4446 WO-A1-02/21872 WO-A1-03/ FR-A

2 1 BROKER FOR ADMINISTRASJON AV ABONNENTIDENTIFIKASJON FOR FASTE OG MOBILE NETTVERK Beskrivelse Oppfinnelsens felt [0001] Oppfinnelsen er knyttet til administrasjon av abonnentidentifikasjon i kommunikasjonsnettverk. Spesifikt kan oppfinnelsen populært brukes til administrasjon av identiteten til brukere som er kunder på ett eller flere hjemmenettverk, mens de roamer mellom flere besøkte nettverk. I en utgave holder oppfinnelsen styr på abonnentens nettverksidentifikatorer og kan veksle mellom praktiske identifikatorer uten å miste oversikten over kundens hovedidentitet. Kundens hovedidentitet er vanligvis et unikt menneske, men kan også være en maskin, eller iblant en firmaenhet, for eksempel en avdeling. Identifikatorene er ofte kundens IMSI (International Mobile Subscriber Identity) som er innebygget i SIM-kortet (Subscriber Identity Module) eller telefonnummerets 1 MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number) eller andre viktige identiteter, for eksempel (Media Access Control) adresse, IP-adresse, e-postadresse og IMEI (International Mobile Equipment Identity). Bakgrunn [0002] De tre mest brukte nettverkene i verden er internettet, mobilnettverket og fasttelefonnettet, og da disse nettverkene i bunn og grunn er koblet sammen via en rekke inngangsporter, utgjør de verdens største enkeltstående "maskin". Abonnenter roamer på disse nettverkene og kobler seg til fra ulike punkter, ved hjelp av brukerlegitimasjon. Slik brukerlegitimasjon er enten lagret på smartkort, for eksempel SIM-kort, eller på selve enhetene eller i abonnentenes hukommelse, som "passord". Når en abonnent forflytter seg til 2 en annen del av nettverket, må de først identifisere seg overfor nettverket og deretter få tilgang til nettverket, ved hjelp av en autentiseringsmekanisme. [0003] PatentTagg WO 02/07869 beskrev en måte for brukere å koble seg til ulike deler av Internett på, gjennom en form for ko-operativ nettverksbruk. Denne oppfinnelsen er knyttet til en nettverksmediert måte å koble seg til hovedsaklig mobile nettverk på.

3 2 [0004] I GSM (Global System for Mobile communication) utføres autentisering ved hjelp av et SIM-kort som settes inn i den mobile kommunikasjonsenheten. Dette sørger for tilkobling til nettverket og inneholder nettverksabonnementskoden. Det finnes to typer autentisering hjemmeautentisering og roamingautentisering. Hjemmeautentisering er enkelt og krever kun utveksling av en nøkkel med hjemmenettverket, for å bekrefte abonnentens identitet. Når abonnenten er koblet til hjemmenettverket, er det relativt enkelt å få tak i nøkkelen, kontrollere den mot den sentrale databasen og deretter gi abonnenten tilgang til nettverket og samtidig holde styr på brukerens bruk, for å administrasjon av fakturering og kreditt. Ofte registrerer brukere seg på et nettverk på et hjemsted, for eksempel et land, en stat eller et område. Dette hjemstedet inneholder hoveddokumentasjonen om kunden (abonnenten) og opprettholder fakturaforholdet til denne. Hjemstedet opprettholder vanligvis dokumentasjon på personens faktiske identitet, for rettsmyndigheter, etterbetaling og lignende. I tilfelle kommunikasjonsenheten er koblet til et utenlandsk nettverk, er denne prosessen mer 1 kompleks og omtales som roaming. [000] 'Roaming' betyr at tilkoblingen av en tjeneste er utvidet til et område som ikke er hjemstedet. Når en mobil kommunikasjonsenhet, for eksempel en mobiltelefon, reiser med en bruker utenfor hjemstedsoperatørens dekningsområde - "område" - kan enheten fortsatt ha tilgang til tjenester ved hjelp av roamingmekanismer og -tjenester. Det er imidlertid stadig flere som bor i mer enn ett hjem, og naturligvis maskiner som fly og biler, som ikke har et "hjem" slik vi mennesker tenker på det. [0006] Det finnes stadig flere internasjonalt mobile personer, som tilbringer betydelig tid i 2 mer enn ett land. International Air Transport Association (IATA) har beregnet at i løpet av 11 vil globale flyselskaper forflytte 2,7 milliarder passasjerer per år (opp fra 6 millioner i 06). Som et resultat av antallet internasjonalt mobile personer forventes det at antall personer som er avhengige av mobiltelefoner og lignende mobile kommunikasjonsenheter vil øke tilsvarende. Statistikk fra Informa Telecoms & Media viser at internasjonal roaming øker betydelig, og europeiske utgående roamere er forventet å øke fra 131 millioner til millioner (+397 %) innen. I tillegg forekommer betydelig vekst i maskin-til-maskinkommunikasjon, der et SIM-kort kan brukes til å spore forsendelser og salgbare varer og aktiva.

4 3 [0007] Brukere får lite igjen for dagens systemer, som ble utviklet før den eksplosive veksten i internasjonale reiser og som er laget for å håndtere kunder som vanligvis bodde på ett hjemsted og som kun en gang i blant reiste vekk fra stedet. Brukere av mobile radiotelefontjenester kjenner godt til roaming-gebyrene som gjelder for bruk av en terminalenhet, ofte en mobiltelefon, på et utenlandsk nettverk. Her betyr et utenlandsk nettverk rett og slett et nettverk annet enn hjemmenettverket som brukeren opprinnelig abonnerte på. Selv navnet "roaming-gebyr" står i motsetning til den originale nettverksutformingen, som var for eksepsjonell oppførsel. Roaming er imidlertid nå svært utbredt. [0008] Det finnes får tilgjengelige alternativer for brukere som reiser utenlands og ønsker å minske disse ekstragebyrene. 1 [0009] En valgmulighet for brukeren er å kjøpe flere ekstra forhåndsbetalte SIM-kort, ett for hvert område brukeren besøker. Et SIM-kort er et plastkort med innebygde elektroniske kretskoblinger, med et unikt serienummer og et unikt internasjonalt mobilnummer (IMSI). SIM-kortet muliggjør kommunikasjon mellom den mobile enheten og tilgjengelige mobilnettverk. Derfor kan brukeren, ved å kjøpe flere ulike SIM-kort - ett for hvert område - skifte ut det opprinnelige SIM-kortet med et SIM-kort som passer til det besøkte området. På denne måten virker det som om mobilenheten abonnerer på det utenlandske nettverket, slik at brukeren kan ringe og motta samtaler eller bruke datatjenester uten å måtte betale roaminggebyr. 2 [00] Det er mange ulemper med denne løsningen: brukeren må først kjøpe og bære rundt flere ulike SIM-kort; brukeren må sikre at hver av kontiene som er knyttet til hvert SIM-kort har tilstrekkelig kredit. Videre er det ikke ønskelig å ha ubrukt kreditt på flere ulike nettverk, da denne kreditten kan være bortkastet dersom den ikke brukes; Det å opprettholde flere ulike SIM-konti er tungvindt og tidkrevende, og krever en hel del brukermedvirkning; Når abonnenten skifter SIM-kort i mobiltelefonen sin, er han ikke lenger tilgjengelig på sitt vanlige nummer. Videre, hvis han ringer ut, vil hans Caller Line Identifier

5 4 (CLI) være ny, og derfor ukjent for mottakeren. Dette kan føre til at personen som ringes til ikke besvarer anropet, da de ikke gjenkjenner den som ringer. Politimyndighetene er frustrerte over å måtte holde oversikten over uønskede personer, da de i realiteten må ha oversikt over flere utgaver av samme person. [0011] En annen mulighet for å redusere roaming-gebyrer er å bruke en tjeneste, som den som beskrives i Brunnekreef WO , der brukeren (eller en applikasjon) på mobiltelefonen kan forhåndsbruke et (gjerne skjult) telefonnummer på en mellomliggende tjeneste som besvarer brukerens anrop, fjerner den foregående informasjonen og ringer til det ønskede destinasjonsnummeret. Den som ringte legger da automatisk på og venter på å bli oppringt. Denne mellomliggende tjenesten ringer brukeren tilbake for å fullføre tilkoblingen, og brukeren kan da få rimeligere rater enn vanlige roaming-gebyrer. Ulempen med dette er at det innføres en forsinkelse i kommunikasjonskanalen når brukeren prøver å ta kontakt med en 1 annen part. Videre får brukeren en svært dårlig brukeropplevelse, på grunn av kompatibilitetsproblemer med håndsettet: avhengig av modellen på mobiltelefonen kan det se ut som om telefonen "ikke gjør noe" før den ringes tilbake, og merkelige meldinger som "tapt anrop" eller "blokkert samtale" kan vises, eller tjenesten virker ikke i det hele tatt. [0012] Multi-IMSI SIM-kort finnes og kan forhåndsprogrammeres med flere mobile abonnementdatasett. Datasettene omtales iblant uriktig som IMSI-er, derav navnet 'multiimsi SIM', men det er egentlig datasett som hver omfatter en internasjonal mobil abonnentsidentitet (IMSI) og andre nettverksrelaterte data. 2 [0013] Disse SIM-kortene har databehandlingskapasitet og en algoritme som viser riktig datasett til telefonen, avhengig av hvor telefonen befinner seg. Dermed kan telefonen vises som en "lokal" abonnement på det aktuelle nettverket. Problemene forbundet med dette algoritmesystemet inkluderer: Når et SIM-kort er forhåndsprogrammert med et fastsatt sett IMSI-er, må nye SIMkort utstedes dersom flere IMSI-er blir tilgjengelige (det samme gjelder for sletting). Derfor er fysisk håndtering av SIM-kortene svært innviklet.

6 SIM-kort inneholder en preferansetabell med en oversikt over nettverk som har tilgjengelig IMSI. Denne preferanselisten kan endres over tid, og SIM-kortet blir fort utdatert med hensyn til nettverkets realitet. Dette kan medføre roaming-gebyrer som er mindre gunstige for brukeren. Selv om dette alternativet er en måte å ringe ut til lokal takst, er hvert nettverk uavhengig av det andre, og abonnenten blir i realiteten en ny person på hvert nettverk. For at abonnenten skal kunne opprettholde kontakt med personer på hjemmenettverket, må han enten (i) videresende anrop fra hjemlandets telefontjeneste til telefontjenesten i landet som besøkes, (ii) melde fra til personer som forventes å ringe om det nye nummeret, eller (iii) hyppig sjekke telefonsvarer og tapte anrop for å kunne kommunisere med andre. Igjen er dette tungvindt og tidkrevende for brukeren. [0014] Mange doble og multiple IMSI SIM-systemer med fast format selges av selskaper som VeriSign, Gemalto og disse omtales i flere patentsøknader som Cammileri 1 (WO0703), Stadelmann (WO997), Salomon (WO ),Bongers (WO00498). I slike systemer kjøres programvare i SIM-kortet eller på håndsettet, eller på en egen elektronisk modul, og tar avgjørelser om hvilken IMSI som skal brukes avhengig av lokalisasjonen og tilgjengelige nettverk. Slike systemer kalles av og til for SmartSIM, men dette er misvisende da alle SIM-kort er smarte og inneholder en mikroprosessor og et minne som kjører nettverksvalget og autentiseringsprogrammene. I tillegg til de fysiske problemene med SIM-styring som beskrives ovenfor finnes det en rekke flere og mer subtile betjeningsproblemer ved bruk av en SIM-algoritme og en tabell med IMSI-er som skal utgjøre en roaming-løsning: 2 Ett problem er at algoritmen må kjøres sammen med informasjonen som er innhentet fra håndsettet, og selv om alle håndsett i teorien skal samsvare med bestemte driftsstandarder er det i praksis slik at implementing av slike algoritmer er svært inkompatibelt. Derfor kan SIM-algoritmesystemene ofte ikke fungere korrekt i vanlige håndsettmodeller. Sviktfaktorer inkluderer: Tilfeldig svikt; Enkel utelatelse av utført funksjon; og Brukermeldinger som ikke late til å ha noen mening.

7 6 I tillegg mangler SIM-algoritmen ofte informasjon om nettverket den kjøres på, og dette kan føre til en kontinuerlig jakt på et optimalt nettverk. I løpet av denne tiden kan det hende at håndsettet ikke pålitelig kan utføre og motta samtaler og håndsettet kjøres med full effekt, hvilket kan føre til at batteriet tømmes raskt. Hvis algoritmen foranstiller et tilgangsnummer, kan ikke dette tilgangsnummeret praktisk modifiseres for hver enkelt samtale, så videresending av samtaler blir ikke optimert. SIM-kortet vet ikke nok om nettverksgeografien og den aktuelle kommersielle statusen til å velge det beste nettverket. Slike SIM-kort er i grunn et kjør-og-glem-system. Hvis SIM-kortet låses til feil nettverk, på grunn av en endring i nettverket eller programfeil i SIM-kortet, kan det for alltid være tapt for hjemmenettverket. Hvis SIM-kortet kobler seg til et nettverk der forhåndsbetalingskontroll ikke er tilgjengelig, kan SIM-kortet låses i en status som tillater ubegrenset bruk. 1 IMSI-bytting til et utenlandsk nettverk gjør at brukerens vanlige merverditjenester ikke fungerer, da hjemmenettverket nå ikke lenger ser brukeren. Tjenester som kortkoder, kontantkortnumre, telefonsvarer og andre bekvemmelighetstjenester fungerer ikke lenger som forventet. [001] Et annet problem reisende opplever når de reiser nære et land eller et grenseområde er at mobiltelefonen utilsiktet kan koble seg til et utenlandsk nettverk, selv om de fysisk befinner seg i hjemterritoriet sitt. Ved normal drift er det slik at når et håndsett (altså en mobiltelefon) er knyttet til et nettverk, forblir det tilknyttet til signalet forsvinner eller abonnenten kobler seg fra manuelt. Dermed belastes brukeren høye roaming-gebyrer over 2 lengre tid, selv om han fysisk befinner seg i hjemmeområdet sitt. I enkelte områder, som Canada, USA og India, som har nasjonal roaming, kan dette føre til utilsiktet høye gebyrer, selv om kundene ikke reiser i det hele tatt. [0016] WO 03/ (Heutschi) omtaler en ordning der en abonnents mobiltelefon som besøker et nettverk kan få en IMSI som gjelder for det nettverket, fra en ekstern tjenesteenhet. Abonnentens mobiltelefon har en permanent IMSI, IMSI-F. Ved tilkobling til det besøkte nettverket logges IMSI-en til det besøkte nettverkets Visitor Location Register (VLR) og en Location Update (LU) foretas til Home Location Register (HLR) til IMSI-F.

8 7 Denne HLR-en knyttes til tjenesteenheten, som har tilgang til en IMSI-sammenslutning som inkluderer IMSI-ene i nummerområdet som gjelder for nettverket som besøkes. En passende IMSI tildeles abonnentens mobiltelefon og lagres som midlertidig IMSI-T og aktiveres for bruk i det besøkte nettverket, og på det tidspunktet undertrykkes abonnentens permanente IMSI IMSI-F. Oppsummering av oppfinnelsen [0017] Ifølge et første aspekt av herværende oppfinnelse fremsettes en metode for administrering av automatisk tildeling av en identifikator for abonnementnettverket til en abonnerende kommunikasjonsenhet, denne metoden omfatter at man mottar melding fra den sentrale serveren om endring i den abonnerende enhetens aktuelle lokasjon, og at man fastslår fra meldingen og fra en oversikt over abonnentens nettverksidentifikatorer tildelt den abonnerende enheten hvorvidt en ny nettverksidentifikator for abonnenten skal tildeles fra den lokale serveren, valg av en nettverksidentifikator for abonnenten basert på aktuell lokasjon, hvis fastslåingstrinnet har funnet at en ny nettverksidentifikator for abonnenten må 1 tildeles, og utmating av den valgte nettverksidentifikatoren for abonnenten for overføring til den abonnerende enheten og tillegging av den valgte nettverksidentifikatoren til oversiktene over nettverksidentifikatorer for abonnenten som er tildelt den abonnerende enheten. [0018] Bekvemmelig nok er nettverksidentifikatoren for abonnenten en internasjonal mobilabonnementsidentitet (IMSI). Helst er IMSI-en pakket med andre data, f.eks. sikkerhetsnøkler og rutinginformasjon og lagret som en dataoppføring på en Subscriber Identify Module (SIM) i den abonnerende kommunikasjonsenheten. [0019] Herværende oppfinnelse administrerer flere IMSI-er på et enkelt SIM-kort for bruk 2 med ett håndsett og kan dynamisk innhente en lokal IMSI fra vertsdelen av systemet, dersom ingen passende allerede finnes på håndsettet. Det administrerer også telefonnumre som er knyttet til en gitt abonnent med flere IMSI-er, nettverkstikoblingens innstillingstabeller, ruting av samtaler, fakturering og kredittadministrasjon. [00] Vi vil omtale dette nye konseptet som 'IMSI Broker', som vanligvis er innlemmet i en typisk MNO-, MVNO- eller MVNE-arkitektur.

9 8 [0021] Bruk av herværende oppfinnelse gjør fordelaktig en mobilbruker som abonnerer til tjenesten eller til et nettverk som leverer tjenesten i stand til å roame mellom ulike nettverk og automatisk konfigureres og kobles til nettverkene det roames på som en lokal bruker. Dermed elimineres i praksis roaming-gebyrer og dermed reduseres prisen på mobiltelefonsamtaler og databruk til langt lavere nivåer enn det som tidligere var praktisk mulig. [0022] Det er mulig å identifisere nettverket det roames på ved hjelp av mobillandskoden (MCC) og mobilnettverkskoden (MNC) (som definert av ITU-T anbefaling E.212)). Derfor kan man, ved å gjennomføre et søk i HLR-databasen, se om abonnenten allerede er tildelt en IMSI til bruk i det påviste nettverket. [0023] En annen fordel er at abonnentene ikke behøver å opprette nye konti eller 1 forhåndsbetale til flere nettverksoperatører, fordi systemet er i stand til å sette alle fakturarelasjonene til én enkelt konto. [0024] Herværende oppfinnelse gjør det mulig for en enkelt person eller maskin å ha flere nettverkshjem, samtidig som det opprettholdes én enkelt kundedokumentasjon, fakturarelasjon og unik tilknytning til kundens person- eller maskinidentitet. [002] Helst skal mottakstrinnet omfatte mottak av en melding fra en HLR-skanner, der HLR-skanneren er innrettet slik at den påviser en lokasjonsoppdateringsmelding mottatt av et Home Location Register (HLR) som den abonnerende enheten abonnerer på, der 2 lokasjonsoppdateringsmeldingen samsvarer med endringen i den abonnerende enhetens aktuelle lokasjon. [0026] Det er en fordel at HLR alltid ved hvilken IMSI en kunde (abonnerende bruker) er knyttet til nettverket med og sørger for at kartlegging av de ulike numrene en kunde bruker foregår riktig. En kunde kan motta samtaler og tekstmeldinger på hvert av numrene sine, uavhengig av lokasjon. [0027] I en utgave er HLR ikke knyttet til en spesifikk fysisk nettverksinfrastruktur for radiokommunikasjon med abonnerende enheter. I nevnte tilfellet finnes intet

10 9 hjemmenettverk, og alle fysiske radionettverk har samme status i hierarkiet. Virkningen er at alle kundens IMSI-er kan behandles likt og at enhver IMSI kan velges som master-imsi, eller alle IMSI-ene kan være likestilte noder. Dette er forskjellig fra mange eksisterende utformingsmønstre, der én IMSI er hjemme-/master-imsi og alltid må returneres til fra tid til annen, for å oppdatere innstillinger, løse faktureringsproblemer og fastslå kundens eierskap i en KYC-løsning. En av hovedfordelene med å ikke ha én enkelt master-/hjemme-imsi, er at systemet kan opprettes i en multihjemnode, der enhver IMSI kan benyttes til ovennevnte formål. Alternativt kan alle IMSI-er være likestilte noder, uten noen som helst master-imsi. I dette scenariet er det slik at når enheten mister kontakten med basen, søker den blant alle IMSI-er for å gjenopprette kontakten med HLR. [0028] I en foretrukket utgave legger metoden til rette for en nettverksserverbasert samtaleprosessor som heuristisk velger et telefonnummer (MSISDN) fra et sett telefonnumre som er tilordnet abonnenten. Dette valget er basert på nummeret som er best egnet for den 1 oppringte parten, slik at den oppringte parten kan identifisere abonnenten. Dette har den fordelen at det unngår situasjoner der samtaler forblir ubesvarte fordi den oppringte parten ikke kjenner igjen anroper. Disse funksjonene ved oppfinnelsen legger tilrette for bruk av ett eller flere telefonnumre på én telefon, på mange GSM-nettverk verden over, på en kostnadseffektiv måte. [0029] Eventuelt omfatter mottakstrinnet mottak av en kommunikasjonsmelding fra den abonnerende kommunikasjonsenheten, som indikerer en endring i aktuell lokasjon. [00] I en foretrukket utgave omfatter bestemmelsestrinnet hending av en IMSI-liste fra 2 HLR for den abonnerende enheten, der IMSI-listen omfatter alle IMSI-er som er tilordnet den abonnerende enheten og fastslår hvorvidt IMSI-listen omfatter en IMSI som passer til den aktuelle lokasjonen for den abonnerende enheten. [0031] Oftest vil valgtrinnet omfatte innhenting av en lokal IMSI fra en gruppe IMSI-er som omfatter flere IMSI-er for ulike lokasjoner, der den lokale IMSI-en velges fra en undergruppe av IMSI-er som passer for den aktuelle lokasjonen. [0032] Valg av en lokal IMSI er fordelaktig, da det gjør at den mest passende IMSI-en velges og roaming-gebyrer unngås. Dermed er det mulig å tilby en lokal, regional IMSI (med

11 nasjonale roamingrettigheter som unngår eller minimerer roaming-gebyrer for innkommende samtaler). [0033] I andre utgaver er trinnet der det bestemmes om en IMSI er passende basert på tidligere fastsatte innstillinger for den abonnerende enheten. Disse kan også være basert på lokasjons- eller kostnadsbetraktninger, men også andre kriterier, f.eks. nettverkets kompatibilitet med et bestemt håndsett, eller nettverksytelse. Innstillingene kan enten være innstilt utelukkende i IMSI-tabellen på SIM-kortet, eller de kan være lagret på nettverket, slik at SIM-kortet får instrukser om hvilken IMSI det skal byttes til. [0034] Denne serverinstruksen om endring av IMSI-er kalles et "kick". Fordelen med å bruke server-igangsatt IMSI-bytting er at langt mer informasjon er kjent for serveren, når det gjelder nettverkenes aktuelle status, priser og brukerens lokasjon, enn hva som er kjent for programvaren på SIM-kortet. Muligheten til å bytte IMSI-er ved hjelp av 1 programvarekontroll bør utføres i forbindelse med forståelsen av at SIM-kortet må kunne gjenopprette kontakt med HLR gjennom en nødgjenoppkoblingsprosess, som nevnt ovenfor i forbindelse med multi-homing. For klarhetens skyld er det slik at hvis et SIM-kort instrueres av nettverket - kickes - til å skifte IMSI og etter en kort tidsperiode (omtrent minutter) ikke er i stand til å kobles til dette, må det på nytt skanne alle IMSI-er for å kobles til HLR på nytt. [003] Når IMSI er valgt og tilkoblet til HLR og HLR bekrefter at koblingen er pålitelig, enten ved aktiv bekreftelse eller uteblivelse av det motsatte etter en bestemt tidsperiode, sender SIM-kortet et signal til enheten og til andre applikasjoner som kjører på SIM-kortet at det har forekommet en endring og at andre applikasjoner skal oppføre seg i henhold til dette. 2 For eksempel, ved SIM-bytting og en stabilitetsperiode på 3 minutter kan SIM-kortet sende et signal til medfølgende applikasjoner på SIM-kortet om at IMSI-en nå er stabil, og andre applikasjoner kan rapportere informasjon eller logge seg på systemet. [0036] Helst skal utdatatrinnet omfatter utmating av den lokale IMSI-en til en OTA-modul, for overføring til den abonnerende enheten. [0037] I en foretrukket utgave omfatter utdatatrinnet videre et sett regler for når den lokale IMSI-en skal brukes av den abonnerende enheten.

12 11 [0038] Eventuelt kan utdatatrinnet i tillegg omfatte utmating av en tilhørende MSISDN for den valgte IMSI-en. En annen fordel er at systemet kan håndtere tilordningen av telefonnumre, slik at abonnenten kan opprettholde ett enkelt telefonnummer, selv om bruk av flere IMSI-er betyr at abonnenten i realiteten bruker flere telefonnumre. [0039] Helst omfatter metoden videre oppdatering av HLR når den lokale IMSI-en er klargjort for den abonnerende enheten. [0040] I en foretrukket utgave omfatter metoden videre innhenting av en foretrukket CLI (identifisering av innringers linje) fra en database som inneholder flere CLI-er for den abonnerende enheten; og utmating av foretrukket CLI for å fullføre kommunikasjonskanalens oppsett. 1 [0041] Når samtaler eller tekstmeldinger gjennomføres, vil herværende oppfinnelse fordelaktig sørge for at den oppringte parten ser et lokalt nummer (hvis tilgjengelig). Dermed blir det mer sannsynlig at brukeren gjenoppringes, hvilket øker trafikk og gjennomsnittlig inntekt per bruker (ARPU). [0042] Videre, når globetrottere og innringere ringer til andre personer verden over, er det ønskelig at et lokalt nummer vises, for å tilrettelegge for forretningsmarkedsføring og gjenoppringing til lokal takst fra den aktuelle lokasjonen. [0043] Bruk av disse metodene muliggjør nye tilpasningsmuligheter for kunden. I enkelte 2 utgaver vil ulike tilleggstjenester (f.eks. CLIP, CLIR og viderekobling av samtaler) kunne være knyttet til ulike abonnentsnettverksidentifikatorer. Dette gjør at kunden kan utvikle ulike tjenesteprofiler for ulike abonnentsnettverksidentifikatorer. [0044] I noen tilfeller er det ønskelig å opprettholde én kundeidentitet på flere abonnentsnettverksidentifikatorer, i kommunikasjon med tredjeparter. Dette er spesielt gunstig for tilgang til datatjenester - i enkelte utgaver er det tilrettelagt for å kunne ha tilgang til datatjenester konsekvent for enkelte eller alle abonnentsnettverksidentifikatorer for den abonnerende enheten. På andre områder - for eksempel tilfredsstillelse av Know Your

13 12 Customer-kriterier - er det fordelaktig å fremlegge bevis på abonnentens identitetssett til en tredjepart. [004] Ifølge et andre aspekt av oppfinnelsen fremsettes en sentral nettverksserver for administrering av automatisk tildeling av en identifikator for abonnementnettverket til en abonnerende kommunikasjonsenhet, denne metoden omfatter at man mottar melding fra serveren om endring i den abonnerende enhetens aktuelle lokasjon, og at man fastslår fra meldingen og fra en oversikt over abonnentens nettverksidentifikatorer tildelt den abonnerende enheten hvorvidt en ny nettverksidentifikator for abonnenten skal tildeles fra den lokale serveren, valg av en nettverksidentifikator for abonnenten basert på aktuell lokasjon, hvis fastslåingstrinnet har funnet at en ny nettverksidentifikator for abonnenten må tildeles, og utmating av den valgte nettverksidentifikatoren for abonnenten for overføring til den abonnerende enheten og tillegging av den valgte nettverksidentifikatoren til oversiktene over nettverksidentifikatorer for abonnenten som er tildelt den abonnerende enheten. 1 [0046] Ifølge et tredje aspekt ved oppfinnelsen er det tilrettelagt for en metoder for tilkobling til et foretrukket nettverk ved en informasjonsenhet, der metoden omfatter: melding til en sentral server om endring i kommunikasjonsenhetens aktuelle lokasjon; mottak av en abonnentsnettverksidentifikator som er tilordnet i henhold til en tilordningsmetode som beskrevet ovenfor, hvis den sentrale serveren har fastslått at kommunikasjonsenheten ikke er koblet til det foretrukne nettverket; og frakobling fra en aktuell nettverkskobling og gjenoppkobling mot det foretrukne nettverket ved hjelp av mottak av abonnentsnettverksidentifikatoren. Dermed har den sentrale serveren "kicket", så å si, SIMkortet fra ett nettverk til et annet. 2 [0047] Ifølge et fjerde aspekt av oppfinnelsen tilordnes en kommunikasjonsenhet som omfatter lagringsmuligheter for å lagre en oversikt over abonnentsnettverksidentifikatorer; behandlingsmåte for å avgjøre hvor en ny nettverkstilkobling kreves, hvilken abonnentnettverksidentifikator som skal brukes til å foreta den nye nettverkstilkoblingen i henhold til valgreglene som er lagret i lagringsenheten; og metoder for å motta oppdateringsinformasjon over en nettverkstilkobling, der oppdateringsinformasjonen omfatter en abonnentnettverksidentifikator som er tilordnet i henhold til en tilordningsmetode som beskrevet ovenfor, og der kommunikasjonsenheten drives med mottatt

14 13 oppdateringsinformasjon for å oppdatere oversikten over abonnentnettverksidentifikatorer og valgreglene. [0048] Helst er kommunikasjonsenheten tilpasset, ved mottak av oppdateringsinformasjon, slik at den bryter en eksisterende nettverkstilkobling og oppretter en ny nettverkstilkobling i samsvar med oppdaterte valgregler. [0049] Enkelte utgaver beskriver en metode for håndtering av den automatiske tilkoblingen for en abonnerende kommunikasjonsenhet til et tilgjengelig nettverk, der metoden omfatter fastslåing av en aktuell lokasjon for den abonnerende kommunikasjonsenheten, valg av et foretrukket nettverk fra oversikten over tilgjengelige nettverk, og innmating av en instruks for den abonnerende mobilenheten for tilkobling til det foretrukne nettverket. [000] I en foretrukket utgave omfatter metoden videre overvåkning av 1 lokasjonsoppdateringene for den abonnerende kommunikasjonsenhet, fastslåing av hvorvidt det aktuelle nettverket er det foretrukne nettverket, basert på nettverksvalgregler. [001] Helst omfatter metoden videre instrukser til den abonnerende kommunikasjonsenheten om å koble far det aktuelle nettverket, dersom det fastslås at det ikke er det foretrukne nettverket, slik at den abonnerende kommunikasjonsenheten instrueres til å koble seg til det foretrukne nettverket. [002] I en utgave kan fastslåingtrinnet omfatter fastslåing av den aktuelle lokasjonen, basert på den fysiske lokasjonen til den abonnerende kommunikasjonsenheten, fastslått ved hjelp av 2 globalposisjoneringssystemer. [003] Eventuelt kan fastslåingstrinnet omfatte fastslåing av den aktuelle lokasjonen basert på en eller flere av gruppen som omfatter: Nettverksland/operatør-ID, GSM (mobil) mobilid; WiFi-tilgangspunkt-ID; og andre faste lokaliseringsidentifikatorer for radionettverk. [004] I en foretrukket utgave omfatter valgtrinnet at det velges et foretrukket teoretisk nettverk fra masterlisten med nettverk som man vet er tilgjengelige i en bestemt avstand fra den aktuelle lokasjonen.

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2439969 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 12/06 (09.01) H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2136517 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/58 (2006.01) H04W 4/14 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.24 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184902 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14..06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2329669 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 6/00 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.04.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2344995 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G06Q 30/00 (2012.01) G06F 21/00 (2013.01) G07F 7/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.01

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229039 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 9/4 (06.01) G06F 9/ (06.01) G06F 9/0 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.0.14 (80) Dato for

Detaljer

Elektroniske spor. Rapport. Rapportnr 1008. Forfattere

Elektroniske spor. Rapport. Rapportnr 1008. Forfattere Elektroniske spor Rapport Rapportnr 1008 Forfattere Jerker Danielsson, Arne-Kristian Groven, Thor Kristoffersen, Hans Jakob Rivertz, Åsmund Skomedal Dato 6. juni 2005 ISBN ISBN-13 : 978-82-53-90516-7 ISBN-10

Detaljer

UNINETT SIP infrastruktur. 9. februar 2010

UNINETT SIP infrastruktur. 9. februar 2010 UNINETT SIP infrastruktur 9. februar 2010 Innledning Dette dokumentet beskriver UNINETT sin foreslåtte SIP infrastruktur. Dokumentet er et resultat av arbeid gjort i GigaCampus (2006-2009) og danner et

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2126678 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 3/048 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

FITS Forebyggende vedlikehold

FITS Forebyggende vedlikehold FITS Forebyggende vedlikehold Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS forebyggende vedlikehold Innhold FV 1 Introduksjon... 1 FV 2 Oversikt... 1 FV 3 Implementeringsveiledning...

Detaljer

Godt personvern for apputviklere

Godt personvern for apputviklere Godt personvern for apputviklere Godt personvern for apputviklere 1 Innhold Hvem er veilederen laget for?... 4 Behandler appen din personopplysninger?... 5 Hvem er ansvarlig for behandling av personopplysninger

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240322 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/26 (06.01) G06F 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

ESET ENDPOINT SECURITY for ANDROID

ESET ENDPOINT SECURITY for ANDROID ESET ENDPOINT SECURITY for ANDROID Brukerhåndbok (beregnet for produktversjon 2.0 og høyere) Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET ENDPOINT SECURITY ESET, spol. s r.o.

Detaljer

Sporing av kjøretøy med M2M kommunikasjon basert på GPS og GSM/GPRS

Sporing av kjøretøy med M2M kommunikasjon basert på GPS og GSM/GPRS Sporing av kjøretøy med M2M kommunikasjon basert på GPS og GSM/GPRS av Tor Malvin Nysæter Jahren Stian Kristiansen Hovedoppgave til mastergraden i informasjons- og kommunikasjonsteknologi Høgskolen i Agder

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217972 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/12 (2006.01) H04W 8/28 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.07.11 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 331246 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 331246 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331246 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06Q 0/00 (2006.01) G08G 1/123 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20092789 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2009.07.31 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Overvåkning, personvern og sikkerhet

Overvåkning, personvern og sikkerhet Overvåkning, personvern og sikkerhet Hva mener du? Innhold 1 Velkommen til SurPRISE 5 1.1 Hvordan lese informasjonsheftet 6 2 Oppsummering 7 3 En helt vanlig dag 9 3.1 Overvåkning, personvern og sikkerhet

Detaljer

Overvåkning, personvern og sikkerhet

Overvåkning, personvern og sikkerhet Overvåkning, personvern og sikkerhet Hva mener du? szmarta «Dette prosjektet har mottatt støtte fra EUs syvende rammeprogram for forskning og teknologiutvikling, under kontrakt nummer 285492.». Contents

Detaljer

Analyse av mulige årsaker til høye internasjonale roamingpriser

Analyse av mulige årsaker til høye internasjonale roamingpriser Analyse av mulige årsaker til høye internasjonale roamingpriser av Sarka Dittrichova Søderstrøm SNF-prosjekt nr. 7477 PROGRAMOMRÅDET TELEØKONOMI Denne publikasjonen inngår i en serie arbeidsnotater og

Detaljer

TTM4105. Aksess- og Transportnett. Kompendium

TTM4105. Aksess- og Transportnett. Kompendium TTM4105 Aksess- og Transportnett Kompendium Espen Hvideberg Kap 3 - Synkronisering Synkron er kommunikasjon som går i henhold til en klokkereferanse, f.eks. mellom ulike noder som bruker samme tidsreferanse.

Detaljer

Oversikt over sikkerhetsteknologier

Oversikt over sikkerhetsteknologier Sikkerhet og personvern Oversikt over sikkerhetsteknologier PASR - Preparatory Action on the enhancement of the European industrial potential in the field of Security research Grant Agreement no. 108600

Detaljer

Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI

Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI Sikker informasjonsoverføring over trådløse nettverk i NbF Christine Huseby Kull 54 Luftkrigsskolen 2005-5-01 Innledning 1 Hovedoppgave 1 Innledning...2 1.1 BAKGRUNN...2

Detaljer

ESET MOBILE SECURITY FOR ANDROID. Brukerhåndbok (beregnet for produktversjon 3.0 og høyere)

ESET MOBILE SECURITY FOR ANDROID. Brukerhåndbok (beregnet for produktversjon 3.0 og høyere) ESET MOBILE SECURITY FOR ANDROID Brukerhåndbok (beregnet for produktversjon 3.0 og høyere) Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet Innhold 1. Innledning...3 1.1 Hva er...3 nytt

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7924 Patent nr. 321981 Patentsøknad nr. 20043057 Patenthaver: Forsalg Invest AS, Klostergata 33, 3732 Skien Fullmektig: Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum,

Detaljer

NOTAT/NOTE. Sammenligning av SIP og H.323. IMiS Kernel 6,3 IMEDIA/10/98. Eirik Maus Peter D. Holmes. Oslo October 1998

NOTAT/NOTE. Sammenligning av SIP og H.323. IMiS Kernel 6,3 IMEDIA/10/98. Eirik Maus Peter D. Holmes. Oslo October 1998 Sammenligning av SIP og H.323 Norwegian Computing Center / Applied Research and Development NOTAT/NOTE 6,3,3 + IMEDIA/10/98 Eirik Maus Peter D. Holmes Oslo October 1998 IMiS Kernel NR-notat/NR Note Tittel/Title:

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Politianmeldelser via Internett

Politianmeldelser via Internett Politianmeldelser via Internett DRI 3001 bachelor oppgave vår 2007 Avdeling for forvaltningsinformatikk Universitetet i Oslo Anders Egenes - Thien NGO - Simen Pettersen Thomas Rigvår 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Daglige driftsaktiviteter. Anbefaling

Daglige driftsaktiviteter. Anbefaling Daglige driftsaktiviteter Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til å iverksette

Detaljer

Dagens Dobbel på mobiltelefon Teknologier og problemstillinger ved design og utvikling av online betalingsspill på mobile enheter

Dagens Dobbel på mobiltelefon Teknologier og problemstillinger ved design og utvikling av online betalingsspill på mobile enheter Dagens Dobbel på mobiltelefon Teknologier og problemstillinger ved design og utvikling av online betalingsspill på mobile enheter Norwegian Computing Center/Applied Research and Development RAPPORT/REPORT

Detaljer

CRNA CRNA. Robusthet i norske mobilnett. Tilstandsrapport 2014, CRNA. Centre for Resilient Networks & Applications

CRNA CRNA. Robusthet i norske mobilnett. Tilstandsrapport 2014, CRNA. Centre for Resilient Networks & Applications Robusthet i norske mobilnett Tilstandsrapport 2014, CRNA CRNA CRNA Centre for Resilient Networks & Applications Centre for Resilient Networks & Applications Robusthet i norske mobilnett Tilstandsrapport

Detaljer