1. INNHOLD SIDE: SIDE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. INNHOLD SIDE: SIDE:"

Transkript

1

2 1. INNHOLD SIDE: SIDE: 2 KJÆRE KUNDE ADVARSELSMERKE 3 3 TEKNISKE DATA 3 4 SIKKERHETSREGLER GENERELL SIKKERHET KRAFTOVERFØRINGSAKSEL TRANSPORT OG FLYTTNING HYDRAULIKK VEDLIKEHOLD OG REPARASJON 6 5 TYPESKILT, ADVARSELSMERKER, SIKKERHETSKOMPONENTER, TYPESKILT 8 6 BRUKSOMRÅDE BRUKSOMRÅDE ANDRE BRUKSOMRÅDER BEGRENSNINGER OG FORBUDTE BRUKSOMRÅDER 9 7 HVORDAN MASKINEN VIRKER 9 8 TRANSPORT, HÅNDTERING OG LAGRING AV MASKINEN TRANSPORT HÅNDTERING LAGRING SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED TRANSPORT 10 9 TA MASKINEN I BRUK LEVERANSENS INNHOLD TA HÅND OM EMBALLASJEN MONTERING MONTERING AV ELEKTRISK FJERNSTYRING MONTERING AV MEKANISK FJERNSTYRING TILKOBLING TIL TRAKTOREN KRAFTOVERFØRINGSAKSLER TILKOBLING AV DRAGET TIL- OG FRAKOBLING I FELTET INNSTILLINGER INNSTILLING AV ICKUPHØYDEN JUSTERING AV DEN HYDRAULISKE REVERS- FUNKSJONEN JUSTERING AV SNITTLENGDEN JUSTERING AV MOTSTÅLET OG AVSTRYKERKNIVEN JUSTERING AV OVER- BELASTNINGSKOBLINGEN21 11 BRUK KJØRING I FELTET BRUK AV TILHENGER SLEPING AV MASKINEN BRUK AV DEN HYDRAULISKE REVERSFUNKSJONEN VEDLIKEHOLD BRUK AV SLIPEUTSTYRET SKIFTE KNIVER DEMONTERING AV MASKINENS DRIVAKSEL LUFTTRYKK I DEKKENE VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISK FJERNSTYRING SMØRING SMØREKART SERVICE ETTER SESONGEN SERVICE FØR EN NY SESONG FEILSØKINGSTABELL NÅR NOE GÅR GALT NÅR MASKINEN TAS UT AV BRUK/HOGGES GARANTIVILKÅR ANSVARSOMRÅDER 31 2

3 2. KJÆRE KUNDE Takk for at du har valgt å kjøpe en Taarup maskin fra Kverneland AS. Vi ønsker at den skal bli et effektivt og driftssikkert redskap og ber deg lese denne instruksjonsboken. Gjør deg kjent med innholdet i den og forstå den. Slik lærer du maskinen å kjenne på en grunnleggende måte. En riktig innstilling og et nøyaktig vedlikehold er den beste garanti for at maskinen vil virke tilfredsstillende i årevis. Det er viktig at denne instruksjonsboken følges. Dersom noe er uklart ber vi deg ta kontakt med din forhandler som vil hjelpe deg å løse eventuelle problemer. 3. TEKNISKE DATA: 2.1 Advarselsmerker I instruksjonsboken brukes dette merket for å markere at det finnes risiko for skade på maskinens bruker eller andre personer. Merket brukes også der det kan være fare for skade på selve maskinen eller omgivelsene. Effektbehov kw Pickupbredde 160 cm Antall innmatingsruller 3 st Knivsylinderens diameter 50 cm Antall kniver på knivsylinderen 24 st Snittlengde: 24 kniver mm 12 kniver mm Antall hjul 5 stk Dekkdimensjon 23H10.5/12 og Lufttrykk i dekkene 200kPa(2.0kp/cm²) og 240kPa(2.4kp/cm²) Hydraulisk sideforskyvning av trekkroken 400 mm Totalvekt 980 kg Første kraftoverføringsaksel EG T eller W2400-SD Andre kraftoverføringsaksel med frikobling EG T CE 112 RF 2 eller W F5/1 venstredrevet EKSTRAUTSTYR : TILLEGGSUTSTYR: Kabelstyring (for utblåsingsrør og klaff) Syrepumpe Maskindata: Type: Produksjonsnummer: Årsmodell: 3

4 4. SIKKERHETSREGLER 4.1 Generell sikkerhet -KLÆR: Bruk tettsittende klar som ikke kan vikles inn i roterende maskindeler. -BRUK: Lær deg hvordan maskinen virker før den tas i bruk. Gjør deg kjent med bruk, tilkobling, innstillinger og hvordan den virker. -ADVARSEL: Følg alle advarselskilt og instruksjoner som er på maskinen. -VERNEUTSTYR: Maskinen må bare brukes når alt verneutstyr er montert og virker som det skal. -TILKOBLING TIL TRAKTOREN: Vær spesielt forsiktig ved til og frakobling av redskapet. Husk faren for klemming og skjæring. -BELASTNING AV DRAGET: Traktorens trekkstenger og bom må ikke overbelastes. -PARKERING: Når maskinen er parkert skal den sikres så den ikke kan rulle. -SIKKERHETSAVSTAND: For at maskinen skal virke finnes det detaljer som ikke kan skjermes helt. Overhold derfor alltid en minste sikkerhetsavstand til disse delene. Føreren skal også sørge for at ingen andre oppholder seg i nærheten av maskinen når den er i drift. -BRUK AV MASKINEN: Det er forbudt å oppholde seg i nærheten av maskinen når den er i bruk. 1. Kontroller at alle deler på en ny maskin er skikkelig festet og at roterende deler kan rotere fritt. 2. Rengjøring, smøring eller innstilling må ikke foretas når maskinen er i gang. 3. Pickup eller andre deler av maskinen må ikke reingjøres eller justeres uten at maskinen har stanset helt og traktoren er sikret med handbrems. 4. Kjør bare med 540 o/min på kraftuttaket 5. Kontroller at det ikke er personer, dyr eller ting i nærheten av maskinen før den startes. Kontroller at det ikke ligger løse verktøy eller lignende på eller i maskinen. 6. Forlat aldri førersetet når maskinen er i gang. 7. Sett traktoren i fri, trekk til handbremsen og senk maskinen ned på bakken før traktoren forlates. 8. La ikke barn eller uvedkommende oppholde seg i traktorens førerhus når maskinen er i bruk. 9. Mat aldri gras inn i maskinen ved hjelp av hender eller føtter. 10. Kontroller kniver og motstål, dersom det har kommet fremmedlegemer inn i maskinen. 11. Ingen må oppholde seg på tilhengeren når maskinen er i bruk. Fare p.g.a ensileringssyre og sprut fra utløpsrøret. 4.2 KRAFTOVERFØRINGSAKSEL 1. Stopp alltid kraftuttaket før du forlater førersetet. 2. Vernet på kraftoverføringsakslingene må ikke rotere. Fest sikkerhetskjettingene når akselen monteres. 3. Koble fra kraftoverføringsakselen når maskinen transporteres på offentlig veg. 4. Ingen må opphode seg innenfor maskinens arbeidsområde når kraftuttaket startes. 5. Før kraftoverføringsakselen kobles til skal kraftuttaket kobles fra, motoren stanses og startnøkkelen tas ut. 6. Koble ut kraftuttaket før motoren startes. 7. Traktorens kraftuttak skal ha en hastighet som er tilpasset drift av denne maskinen. 8. Kraftuttakets maksimale kraftuttak må ikke overskrides. Det kan skade maskinen. 4

5 9. Kraftuttaget ska urkopplas då det inte behövs, eller om vinkeln mellan traktorn och maskinen är för tvär. 10. Innan du kopplar på kraftöverföringsaxeln och hela tiden den roterar bör du förvissa dig om, att ingen uppehåller sig inom riskområdet för roterande axlar. 11. Använd inga andra än CE-märkta och av tillverkaren godkända kraftöverföringsaxlar. Skyddsrör och -kragar samt traktorns PTO-skydd ska alltid vara på plats och i skick. 12. Använd aldrig skadade kraftöverföringsaxlar, för dessa medför alltid olycksrisker. En skadad axel bör repareras före nästa användning. 13. Ta i beaktande kraftöverföringsaxelns överlappning, både vid transport och i arbetsläge. 14. Efter att axeln har avkortats ska profilrören rengöras och infettas ordentligt. 15. Kraftöverföringsaxeln får endast monteras och löskopplas, när traktorns kraftuttag är urkopplat. Kraftöverföringsaxeln får aldrig lämnas urkopplad endast på kopplingen. 16. När kraftöverföringsaxeln är monterad, ska låsstiftet vara låst i kraftuttagets spår. Kontrollera, att axeln sitter stadigt på plats. 17. Fäst axelskyddets kedjor så, att skyddet inte kan rotera. 18. En löskopplad kraftöverföringsaxel ska placeras på det för axeln avsedda stödet. 4.3 TRANSPORT OG FLYTTING 1. Ved kjøring på offentlig veg skal vegtrafikklovens bestemmelser følges. 2. Kontroller og monter nødvendig tilleggsutstyr for kjøring på offentlig veg så som lysutstyr, reflekser, varseltrekanter m.m. 3. Ta hensyn til eventuelle begrensninger i akseltrykk, bredde og høyde. 4. Se til at maskinens bevegelige deler så som kjeder, stag og lignende er festet og beskyttet på en sånn måte at de ikke er til fare. 5. Ta hensyn til at ethvert redskap, enten det løftes eller slepes vil påvirke traktorens stabilitet og kjøreegenskaper. Kontroller hvordan styring og bremser virker før kjøringen begynner. 6. Det er forbudt å benytte maskinen til transport av mennesker, dyr eller ting. 7. Maskinen må bare løftes i løftepunkt som er spesielt merket for dette. 8. Bruk bare godkjent løfteutstyr. 9. Hvis maskinen transporteres på tilhenger eller lignende skal den sikres på en riktig og tilfredsstillende måte. 10. Hvis maskinen løftes med truck eller lignende skal den være i jevnvekt og sikres mot tipping og kanting. 4.4 HYDRAULIKK 1. Hydraulikksystemet står under høyt trykk. Dersom hydraulikkolje plutselig spruter ut kan den trenge gjennom huden og gi alvorlige skader. Faren er størst når man leter etter lekkasjer og under til- og frakobling. 2. Vær forsiktig i nærheten av hydrauliske komponenter. Husk fare for klemming, skjæring o.s.v. 3. Løsne aldri hydrauliske koblinger så lenge det er trykk i systemet. 4. Kontroller at det hydrauliske systemet er trykkløst både på traktor og maskin. 5

6 4. SIKKERHETSREGLER 4.4 HYDRAULIKK VÆR FORSIKTIG MED OLJER OG FETT 1. Bruk hansker og beskyttelsesklær under arbeid med oljer og fett. 2. Unngå hudkontakt. 3. Bruk aldri oljer eller fett som rengjøringsmiddel. Det kan være metallspon i den som skader huden og oljen kan gjøre vondt verre. 4. Følg sikkerhetsforskriftene som følger med det enkelte oljeproduktet. 5. Syntetiske oljer kan være ekstra irriterende på huden. SPILLOLJE 1. Spillolje skal ikke kastes i naturen. Den skal behandles i henhold til de til en hver tid gjeldende offentlige lover og forskrifter. UHELL 1. Dersom olje kommer på bakken skal den samles og suges opp for eksempel ved hjelp av torvstrø. 1. Dersom fett eller olje forårsaker skade eller irritasjon på huden bør man ta kontakt med lege så snart som mulig. 4.5 VEDLIKEHOLD OG REPARASJON 1. Slå av kraftuttaket, stopp traktoren og ta ut startnøkkelen før det utføres rengjøring, smøring, justering eller reparasjon på maskinen. 1. Sørg for at maskinen står stødig før det foretas noen form for service eller reparasjon arbeid på den. 5. TYPESKILT, ADVARSELSMERKER OG SIKKERHETSKOMPONENTER MASKINENS LØFTEPUNKT 6

7 5. TYPESKILT, ADVARSELSMERKER OG SIKKERHETSKOMPONENTER VARO HAPPOA VARNING FÖR SYRA ADVARSEL: SE OPP FOR SYRE 7

8 5.1 TYPESKYLT TYPESKYLT 1. CE-godkjenningens årstall 2. Maskintype 3. Serienummer og årsmodell 4. Maskinens vekt uten ekstra utstyr 5. Hvem som har foretatt CE-merkingen YLIHÄRMÄ FINLAND PUH PHONE FAX FAX TYYPPI TYPE SARJANO: SER.NR: OY KG

9 6. BRUKSOMRÅDE 6.1 BRUKSOMRÅDE Taarup TA 516 eksakthakker er utviklet og produsert for totrinnshøsting av gras eller kornvekster. Taarup TA 516 eksakthakker med pickup plukker nøye opp den fortørkede avlingen direkte fra slåttestubben uten å blande jord i avlingen. Knivsylinderen har 24 kniver og kutter foret i lengde fra med mer. Det gjør at foret pakkes til en tett masse som gir gode vilkår for en vellykket ensilering. 6.2 ANDRE BRUKSOMRÅDER Taarup TA 516 eksakthakker skal ikke brukes til noe annet enn det som er beskrevet i punkt BEGRENSNINGER OG FORBUDTE BRUKSOMRÅDER BEGRENSNINGER I BRUK Bruker Den som bruker maskinen må ikke være påvirket av alkohol, narkotiske midler eller sterke legemidler. Dersom man er i tvil om brukerens skikkethet på grunn av sykdom eller handikap bør man rådføre seg med lege før maskinen tas i bruk. Det er forbudt å bruke maskinen dersom man ikke har nødvendige kunnskaper, ferdigheter og erfaringer. Det er forbudt å bruke maskinen dersom man ikke oppfyller myndighetenes krav til alder, førerkort, maskinførerbevis eller lignende. Forbudte bruksområder - Det er forbudt å kjøre i grøfter eller grøftekanter med maskinen. - Det er absolutt forbudt å samle for fra grøftekanter og vegkanter. - Det er forbudt å samle og hakke vier, osperønninger og andre vedlignende vekster. - Dersom maskinen skal brukes på steinrike jordarter, må løse steiner fjernes. Også røtter og trerester skal plukkes vekk. - Dersom man likevel bruker maskinen på steinrike jordarter bør man stubbe høyt og kjøre med pickupen tistrekkelig høyt oppe. 7. HVORDAN MASKINEN VIRKER Taarup TA 516 eksakthakker har en firetrinns pickup med gode samleegenskaper som plukker den strenglagte avlingen direkte fra slåttestubben. Komprimatoren over pickupen presser foret lett sammen, holder det på plass og styrer det direkte mot matevalsene. Fra matevalsene går fôrstrømmen inn i knivsylinderen. Sylinderens 24 kniver hakker foret effektivt opp til en jevn masse. Knivsylinderen roterer med høy hastighet og kaster foret direkte i tilhenger eller transportkasse via utblåsningsrøret. Utblåsningsrøret kan fjernstyres, mekanisk eller elektrisk, fra traktorens førerhus. Taarup TA 516 eksakthakker kan også utstyres med HP-5 og HP-20 syrepumper. Slik kan man dosere ensileringsmiddel samtidig med hakkingen. 9

10 8. TRANSPORT, HÅNDTERING OG LAGRING AV MASKINEN (IMPORTØR, SJÅFØR OG FORHANDLER) 8.1 TRANSPORT Alle vilkår om frakt, leveringstid og transportforsikring avtales mellom kunden og forhandleren. 8.2 HÅNDTERING 1. Maskinen skal håndteres forsiktig så det ikke oppstår skader. 2. Det må ikke stables noe oppå maskinen. 3. Nye maskiner leveres solid emballert fra fabrikken. 8.3 LAGRING 1. Produktet skal lagres vannrett, godt beskyttet mot vær og vind. Pickupen skal være løftet opp. 2. Ved utendørs lagring må man kontrollere jevnlig at det ikke har samlet seg vann i emballasjen eller at det er kommet vann inn i maskinen. 3. Lagring over lang tid skal skje innendørs. 8.4 SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED TRANSPORT 1. Maskinen må bare løftes i de merkepunktene som er bestemt for løfting. 2. Kontroller at løfteutstyret er kraftig nok til å løfte maskinen og at det ikke er fare for at det kan svikte, steile eller velte. 3. Maskinen må ikke løftes med gaffeltruck. Bruk bare løftestropper eller kjetting festet i løftepunktene som er merket på maskinen. 4. Bruk bare godkjent løfteutstyr. 5. Kontroller at utstyret er i orden før det løftes. 6. Hold løftestroppene stramme slik at ikke maskinen får sleng. 7. Kontroller alltid løftehøyden før det løftes med kran. 8. Under transport skal maskinen alltid være tilfresstillende sikret. 10

11 9.1 LEVERANSENS INNHOLD 9. TA MASKINEN I BRUK Av transporttekniske årsaker leveres Taarup TA 516 i to separate kolli som inneholder følgende deler: Kolli 1 - Taarup TA 516, selve maskinen - utblåsningsrør - styrning for utblåsningsrøret (mekanisk eller elektrisk) - kraftoverføringsaksler - monteringsnøkkel for kniver - feste for fjærregulering Kolli 2 - drag m hydraulisk sideforskyvning av trekkrok og vinkelgir. - bom med bremsende fronthjul/nivåhjul - sidebommens vinkel - sidebom - Beskyttelse for kraftoverføringsaksler 3 stk (2 monterte og 1 løs) 9.2 TA HÅND OM EMBALLASJEN Emballasje av tre eller kartong kan brennes. Alternativt kan de leveres til gjenvinning på godkjent mottaksplass for avfall. Poser og band av plast skal leveres til gjenvinning eller tas hånd om på annen måte i henhold til gjeldende lover og forskrifter. 9.3 MONTERING Draget: Pakk ut maskinen og monter den ved å koble draget til traktoren. (Se tilkobling til traktoren og montering av drag). Til draget monteres sidebommen som består av to deler; vinkel og ledd (bommens spisse del). Fest først vinkelen på draget og still inn bredden etter traktoren, 5-10 cm utenfor bakdekket og lås med settskruen. Fest så sidebommens ledd (bommens spisse del) til sidebommens vinkel. Sidebommens spisse del (leddelen) skal kunne bevege seg litt opp og nedover. Monter kraftoverføringsakslingen mellom traktoren og bommen. Koble til hydraulikken. (se avsnittene Kraftoverføringsaksel og Hydraulikk). Selve maskinen: Monteringen av selv maskinen begynner med å feste justerbommen på hakkerens side. I justerbommens midtpunkt finnes et hull for en festebolt. Her festes bommen til draget på hakkerens venstre side (se bilde). Still først justerbommen slik at den ligger parallelt med draget, og vent med finjusteringen til maskinen er ferdig koblet til traktoren. Monter fronthjulet/nivåhjulet til justerbommens fremre del. Koble hjulets aksling direkte til festeøret på justerbommen. Hjulet festes på hakkerens pickupside. Det er tre hull i festet. Juster hjulhøyden slik at hjulet følger bakken lett uten å være til hinder når maskinen svinger. Trekk til mutteren som holder hjulet. Når hjulet er ferdig montert, monteres utblåsningsrøret. Løft det opp på maskinens topp og fest det ved hjelp av låseskivene som følger med leveringen. (se reservedelsbildene). 11

12 9.4 MONTERING AV ELEKTRISK FJERNSTYRING Monter styreenheten på et passende sted i førerhuset og kontakten på førerhusets bakvegg. Koble el-kabelen til traktorens batteri. Kontroller at utblåsningsrøret er lett å vri på og at dreieskiven er godt smurt. Monter motoren og staget til utblåsningsrøret i henhold til bildet. La skruene på styrestaget være så løse at staget kan bevege seg lett. Kontroller at kablene ikke ligger i klem. Prøvekjør styringen og kontroller at bevegelsene på utblåsningsrøret tilsvarer merkingen på kontrollspaken. 9.5 MONTERING AV MEKANISK FJERNSTYRING Maskinen kan leveres med mekanisk fjernstyring. Monter festeplaten for fjernstyringens manøverspaker på et passende sted i førerhuset. Men styringen må ikke monteres slik at den er til hinder for noe av traktorens originale betjening. Den korteste kabelens akselstump monteres i hylsen på ankerskiven og låses med en R-splint. Vinkelleddet i kabelens ende. Den lengste kabelen med kulefeste monteres til øret på utblåsningsrørets øvre del med to skruer. Koble gaffelfestet i kabelens ende til styreskjermens hevarm. Se reservedelsbildet. M10 60 SKIVE M10 GUMMIHYLSE LEPPENS VRIDMOTOR GUMMIHYLSE M10 60 SKIVE M10 TRAKTORENS BELYSNINGS- UTTAK, BAK M10 LANG KABEL M10 KOBLINGSBOX M4 16 SPORSKRUE MED LINSE HODESKRUE M4 STYREENHET M5 IL FESTESKIVA FESTEPLATE TILL TRAKTORENS FØRERHUS M5 30 EL. KABEL 10A SIKRINGSTAVLE M10 IL M10 30 M10 M6 25 M6 IL M5 M12 30, M12 IL SKIVE M10 FESTE FOR KOBLINGSBOX STAG, ARM M12 30, M12 IL FESTESKIVE M5 16 M10 120, M10, SKIVE M10, GUMMI- HYLSE FESTEØRE M12 25, M12 IL EL. KABEL TIL SYREPUMPEN 12 GUMMIHYLSE

13 SIDEBOMMENS LEDD ( SIDEBOMMENS SPISSE DEL) JUSTERBOM LEDDTAPP LEDDTAPP NIVÅHJUL SIDEBOMMENS VINKEL DRAG LÅSESTANG 9.6 TILKOBLING TIL TRAKTOREN Taarup TA 516 kan kobles til traktorer med trekkstenger av kategori II tilsvarende ISO 730 (28 mm hull i trekkstengene). Trekkstengene og toppstaget kobles normalt til maskinens trepunktfeste på draget. Trekkstengene skal låses sidesveis i midtstilling ved hjelp av stabilisatorstag eller kjettinger. Kraftuttaket Taarup TA 516 kobles til traktorens kraftuttak ved hjelp av kraftoverføringsakslinger i henhold til standard som samsvarer med SFS-ISO 500, kategori 1. Maskinen tilfredstiller også sikkerhetskravene i henhold til EU-direktivet 89/392 samt normene EN 1152 og CEN/TC 144 N 194. Det betyr at maskinen kan utrustes med en alle kraftoverføringsakslinger som tilfredsstiller samme direktiv og normer. Eksempler på passende akslinger finnes i avsnittet Kraftoverføringsakslinger. Kraftuttakets omdreiningshastighet skal være 540 o/min. Hydraulikk Maskinen har hydraulisk sideforskyvning av draget. Det behøves derfor et dobbeltvirkende hydraulikkuttak. Koblingene er i henhold til ISO og skal tilkobles traktoren på normal måte, uten trykk. Stopp traktoren og før kontrollspakene fram og tilbake et par ganger for å være sikker på at systemet er trykkløst. HYDRAULIKKSLANGER SOM STÅR UNDER TRYKK MÅ ALDRI TØMMES VED AT MAN TRYKKER INN VENTILEN PÅ HURTIGKOBLINGEN DA DETTE ALLTID MEDFØRER RISIKO FOR PERSONSKADE OG FORURENSING. HYDRAULIKKSYSTEMETS MAKSIMALTRYKK MÅ ALDRI OVERSKRIDES! Elektriske koblinger Maskinen har elektrisk styrt sving på utblåsningsrøret og leppe på tuten. Maskinen kan også utstyres med elektrisk syrepumpe. Det elektriske utstyret kobles til en 7-polig kontakt i henhold til standarden SFS 2472 DIN ISO V likestrøm. Se koblingsskjema og monteringsanvisning annet sted i denne bruksanvisningen. Den elektriske spenningen skal ikke være lavere enn 12V under arbeid. 13

14 9.7 KRAFTOVERFØRINGSAKSEL 1. Vinkelgir på traktoren Walterscheid W 2400-sd EGT VAPAAKYTKIN FRIHJULSKOBLING OVERRUNNING CLUTCH SLUREKOBLING ELLER FRIHJULSKOBLING 2. Vinkelgir på maskinen Walterscheid W2300-sd f5/1 venstre eller EGT CE112 RF2 LENGDEN PÅ KRAFTOVERFØRINGSAKSELEN Kraftoverføringsakslingens lengde skal være riktig. Det er viktig av hensyn til sikkerhet og for at akslingen skal virke tilfredsstillende. Rørene skal overlappe hverandre minst 100mm(10 cm). En aksling som er for lang vil bunne og forårsake at hele akslingen blir ødelagt. For korte akslinger kan gå fra hverandre når maskinen løftes og forårsake betydelige skader. Dessuten vil akslingen gå i stykker over tid dersom man overfører for mye kraft på en aksling som har for liten overlapping. INNKORTING AV KRAFTOVERFØRINGSAKSLINGEN 1. Finn den korteste aksellengden ved å løfte maskinen. (bilde 1) 2. Tillat 25 mm ekstra til bevegelse og merk hvor rørene skal kappes. (bilde 2) 3. Kapp like mye av alle fire rørene. (bilde 3) 4. Fil bort gradene og gjør rørene rene. 5. Smør grundig til slutt. Bilde 1 Bilde 2 14 Bilde 3

15 9.8 TILKOBLING TIL TRAKTOREN Innstilling og tilpasning til traktoren. Når draget er montert slik som beskrevet tidligere, kobles det til traktorens trepunktfeste. Sidebommens innstilling er avhengig av traktorens sporvidde. Sidebommen skal gå ca 5 10 cm utenfor bakdekket. Still inn toppstaget slik at sidebommens spiss nesten berører bakken når hydraulikken er helt nedsenket. Når hydraulikken løftes helt opp, skal spissen være ca 70 cm over bakken. Prøv de ulike hullene i toppstagfestet inntil målene som er angitt ovenfor stemmer.(se bildet). Tilpass kraftoverføringsakslingen med frihjul og slurekobling mellom maskinen og vinkelgiret (se avsnitt 9.5 Kraftoverføringsaksling, monter den riktige akslingen og monter den riktig veg). Kontroller at akslingene har riktig lengde i alle høyder når maskinen løftes og senkes. Koble tilhengeren til dragets trekkrok. Koble hydraulikken for dragets sideforskyvning til et dobbeltvirkende uttak på traktoren og slangen for den hydrauliske bakken på draget til et enkeltvirkende uttak. Fest snoren som løser ut trekkroken på et passende sted i førerhuset. Kontroller at snoren er lang nok selv når hydraulikken senkes helt ned. 15

16 9.9 TIL- OG FRAKOBLING I FELTET TILKOBLING I FELTET 1. Kjør traktoren fram mot draget med dragarmen nesten helt nedsenket slik at sidebommens spiss går inn i hullet på dragets justeringsbom. (se bildet). 2. Kjør traktoren fram og sving til venstre sil sidestøtten på draget tar imot sidebommen. 3. Koble fast stangen mellom draget og dragarmen. Koble til den andre kraftoverføringsakslingen, fjærreguleringen og slangen for den hydrauliske reversfunksjonen. OBS! Still inn og lås stabilisatorstagene for traktorens trekkstenger slik at når en kjører raskt framover skal sidestøtten på draget gå nesten helt imot trekkarmens sidebom. Kontroller at den andre kraftoverføringsakslingen blir riktig montert. (Se kap om Kraftoverføringsaksel). 16

17 TILKOBLING I FELTET FRAKOBLING I FELTET 1. Senk ned trekkarmene ved hjelp av hydraulikken slik at nivåhjulet berører bakken. 2. Løsne maskinen ved å følge instruksjonene for tilkobling, men i motsatt rekkefølge. 1. Rygg traktoren ut av koblingen og kjør fram igjen. 17

18 10. INNSTILLINGER LES SIKKERHETSFORSKRIFTENE 10.1 INNSTILLING AV PICKUPHØYDEN Pickuphøyden stilles inn ved hjelp av: 1. Traktorhydraulikken 2. Justerbommen på draget 3. Justering av nivåhjulet 4. Bærehjulet under pickupen på draget 5. Hydraulisk toppstag hvis det er i bruk Fra fabrikken leveres maskinen slik innstilt at pickupens fingre er ca 5 cm over bakken. Når maskinen er tilkoblet skal sidebommen være rett når man arbeider. Pickuphøyden kan raskest stilles om ved å endre sidebommens høyde. Nivåhjulet skal berøre bakken, mens bærehjulet under pickupen skal være en anelse over. 18

19 10.2 JUSTERING AV DEN HYDRAULISKE REVERSFUNKSJONEN JUSTERING AV REVERSFUNKSJONEN Revershjulet kan trykke maks 2 mm mot gummihjulet. Hvis kileremmene blir slakke må man ta hensyn til at revers spaken blir liggende 3-5 med mer under midtlinjen. Spakens bevegelsesfrihet kan justeres ved hjelp av skruene i spakens feste. (se bildet). Kileremmene skal ikke strekkes for mye. Wiren for den nedre innmatingsvalsen skal være skikkelig strekt så at det ikke forekommer wireglipp. Diameteren på ett nytt revershjul er 198 mm. 19

20 10.3 JUSTERING AV SNITTLENGDEN Hvis alle 24 knivene brukes er snittlengden mm. Hvis man tar bort annenhver knivrekke, blir lengden litt større, men effektbehovet reduseres betydelig. (Se bildet) JUSTERING AV MOTSTÅLET OG AVSTRYKERKNIVEN Motstålet og avstrykerkniven er festet med like skruer. Når man justerer motstålet bør man også justere avstanden mellom avstrykerkniven og den øvre innmatingsvalsen før skruene trekkes til igjen. Avstrykerknivens avstand A til innmatingsvalsen justeres så kort som mulig. (Bilde 6) Når man løsner avstrykerkniven, må fjærene til den nedre innmatingsvalsen først løsnes slik at valsen kan gå ned. Motstålet dras bort og avstrykerkniven tas ut via innmatingsåpningen. Motstålet er vendbart. Tiltrekkingsmomentet for motstålets skruer er 10 kpm. 20

21 10.5 JUSTERING AV OVERBELASTNINGSKOBLINGEN I enden på innmatingsskruen finnes en overbelastningssikring som slurer hvis skruen stopper. Skruene for boblingens utløsning er justert fra fabrikken til et moment på 2,0 kpm og de må ikke trekkes hardere til. På bilde nr 7 kan man se hvordan fjærene ligger i koblingen. Koblingen må ikke overopphetes for da kan friksjonslamellene skades. Kontroller at koblingen virker i begynnelsen av hver sesong. Hvis den sitter fast må koblingen demonteres og renses. BILDE BRUK LES SIKKERHETSFORSKRIFTENE VIKTIG! Sørg for at kraftoverføringsakslingens vinkler ikke blir for store ved å begrense trepunktsløftes øvre og nedre grense. Dermed unngår man at akslingen ødelegges KJØRING I FELTET Koble inn kraftuttaket 540 o/min og øk maskinens turtall forsiktig. Kjør forsiktig inn i strengen og øk kjørehastigheten i forhold til de praktiske forholdene i feltet. En nøyaktig og godt planlagt slått og strenglegging gjør kjøringen lettere. Taarup TA 516 passer best for strenger som er lagt om med en rotorslåmaskin med arbeidsbredde fra 180 og 250 cm. Kjør ikke tvers over strengene. 21

22 11.2 BRUK AV TILHENGER Taarup TA 516 har egen trekkrok med hydraulisk sideforskyvning. Smør trekkrokens glideflater med grease før maskinen tas i bruk. Tilhengeren er lettest å koble til når den er flyttet nesten helt ut til siden SLEPING AV MASKINEN På maskinens monteringsramme finnes en solid slepekrok. Under sleping skal kroken låses med en sikkerhetssplint. Kontroller at pickupens fingre er tilstrekklig høyt løftet over bakken når maskinen slepes. FØLG VEGTRAFIKKLOVENS BESTEMMELSER VED KJØRING PÅ OFFENTLIG VEG BRUK AV DEN HYDRAULISKE REVERSFUNKSJONEN BRUK AV REVERS Taarup TA 516 har en hydraulisk styrt reversfunksjon som aktiveres ved hjelp av en enkeltvirkende sylinder. Reversfunksjonen brukes for å løsne fôr som har kjørt seg fast i innmatningsskruen eller valsene. Ved fastgjøring går man fram på følgende måte: 1. Reduser motorturtallet til ca 1000 o/min. 2. Koble inn reversen. Hold den innkoblet bare en kort stund. 3. STOPP MASKINEN og ta ut fôret med hånden. 4. Kjør ikke reversen for lenge. Da pakkes bare fôret mot innmatingsskruens ender og kromprimatorens fingre. Hvis innmatingsskruens slurekobling ikke slurer eller dersom fôret ikke har kommet helt inn i knivsylinderen, er det nok å kjøre reversen bare et øyeblikk. Hvis det ikke lykkes å løsne fôret med reversfunksjonen må man åpne opp for knivsylinderen. Ved frakobling skal det hydrauliske trykket i sylinderen avlastes helt. Maskinen kan brukes som vanlig selv om hydraulikkslangen for reversfunksjonen ikke er tilkoblet. 22

23 12. VEDLIKEHOLD LES SIKKERHETSFORSKRIFTENE 12.1 BRUK AV SLIPEUTSTYRET Vær spesielt forsiktig ved bruk av slipeutstyret. Maskinen må være stoppet helt før man begynner å forberede slipingen. Bruk vernebriller eller ansiktsvern. Løsne justeringssveiven og ta bort beskyttelsesdekselet. Kontroller at slipesteinen er i orden. Flytt justeringsskruenes nedre ender inn i de innerste hullene. Juster slipesteinen slik at den er ca 3 mm fra knivene på sylinderen. Start traktoren og kjør kraftuttaket med en hastighet på o/min. Flytt justeringsspaken forsiktig slik at slipesteinen tar jevnt over hele knivbredden. Slip ikke for mye. Stopp maskinen og monter beskyttelsesdekselet igjen. Slipeutstyret et innstilt fra fabrikken, men slipesteinen kan også justeres i ettertid ved hjelp av eksenterskruen på holderens høyre side. Steinen kan byttes når det er ca 20 mm igjen av steinen BYTT UT KNIVENE DERSOM DE ER SLITT NED MER ENN 5 mm. (Legden på en ny kniv er 58 mm.) SPESIALFORSKRIFTER FOR SLIPEUTSTYRET 1. Les de generelle sikkerhetsforskriftene og sikkerhetsforskriftene for vedlikehold og reparasjoner. 2. Maskinen må være stanset helt ved montering, bruk og justering av slipeutstyret. 3. Bruk briller eller ansiktsvern under slipingen. 4. Kontroller knivene og knivfestene før slipingen begynner. 5. Kontroller selve slipesteinen før slipingen begynner. 6. Kraftuttakshastigheten skal være mellom o/min. 7. Kontroller at knivene kan rotere fritt før slipingen begynner. 8. VÆR FORSIKTIG MED FINGRENE når knivsylinderen dreies for hånd. Knivene er kvasse og sylinderen har stor masse som gjør at man lett kan skjære seg, selv ved langsom rotasjon. 9. Slip aldri med en skadet slipestein. 23

24 LES SIKKERHETSFORSKRIFTENE 12.2 SKIFTE KNIVER Knivene må byttes hvis de er skadet eller slitt mer enn 5 mm. Hver kniv skal justeres individuelt. Trekk til knivenes festeskruer ved hjelp av det verktøyet som følger med maskinen med et moment på minst 35 kpm. Avstanden mellom knivene og motstålet skal være ca 0,8 mm. Avstanden kan justeres ved å flytte knivsylinderen framover. Dersom alle knivene må byttes fordi de er nedslitt skal sylinderen flyttes tilbake til sin opprinnelige plass før man begynner å bytte knivene. Knivsylinderens diameter må ikke overstige 498 mm hvis man bytter alle knivene. Husk å kontrollere at lagrenes festeskruer er korrekt tiltrukket. Kontroller både tiltrekkingen og tilstanden på knivenes festeskruer. Kontroller knivene dersom det har kommet stein eller andre fremmedlegemer inn i maskinen. Trekk til skruene skikkelig. Bruk bare originale festeskruer og mutrer på knivene. (OBS! Skruer med riktig strekkfasthet). For stor knivavstand medfører fare for tilstopping av utblåsingsrøret og dessuten øker effektbehovet DEMONTERING AV MASKINENS DRIVAKSEL Løsne først seegerringen (del 2) ved å flytte den til midten av akselen. Løsne deretter bakringen (del 1) og kjedekoblingens dobbelkjede. Flytt kjedekoblingens tannhjul (del 3) på akselen slik at akselen kan løftes ut. (Se bildet). 24

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Bruksanvisning NO Skiveslåmaskin K-280 Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg V6 Presse Serie Det Profesjonelle Valg 1 Våre Spesifikasjoner 1. Splittet Girkasse Den venstre siden av girkassen driver beltene og rullene i pressekammeret, mens den høyre siden driver pickupen og kutteren.

Detaljer

Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD

Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harjumaa 76505, Estonia www.sami.ee 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. KONTAKTOPPLYSNINGER... 3 3. Bruk og arbeidsprinsipp...

Detaljer

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 1 Monteringsanvisning TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E-post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Sami selvlastende strømaskin SL-700, SL-900, SL-1000. (leveres med 3 punktkobling og frontlasterinnfestning) Instruksjonsbok

Sami selvlastende strømaskin SL-700, SL-900, SL-1000. (leveres med 3 punktkobling og frontlasterinnfestning) Instruksjonsbok Sami selvlastende strømaskin SL-700, SL-900, SL-1000 (leveres med 3 punktkobling og frontlasterinnfestning) Instruksjonsbok Importør: Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42, 2040 Kløfta www.sisu.no kontor@sisu.no

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Automatdrag 26-100000

Automatdrag 26-100000 MOUNTING INSTRUCTION 04-09-6 38-6803c Automatdrag 6-00000 Beskrivelse VBG Automatdrag 6-00000 er et forlengbart tilhengerdrag med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert låsing. ECE-testet

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog Stokkstativ ST1910 7630 Åsen, Norway Tlf: +47 74 01 59 00 Fax: +47 74 01 59 10 Foretaksnr: NO 980.400.212.mva www.duun.no Instruksjonsbok og delekatalog 1 Garantibestemmelser Duun ST1910 er garantert for

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID Instruksjonshefte NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID FRITIDSHENGERE PROFFHENGERE BIL/MASKINHENGERE BÅTHENGERE SKAPHENGERE SPESIALHENGERE - tilhenger av norsk kvalitet INNHOLD

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior Avsnitt Innhold Side 1. Generell informasjon 1 1.1 Innledning 1 1.2 Bruksområde 2 1.3 Samsvarserklæring 2 1.4 Garanti 2 1.5 Service og reparasjon 2 2 Sikkerhet

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995 Bruksanvisning Tas vare på for fremtidige behov Dekkebordsvogn DF og Stableramme DF Fra produksjonsår 1995 Stapleramme DF Art.nr. 586079 Typeskilt DOKA INDUSTRIE, A-3300 AMSTETTEN Benevnelse: Dekkebordsvogn

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

Sluttkontroll av montert port: Kontroller at porten presser jevn mot tettelisten når porten står lukket, juster om nødvendig løpehjulsholderne for å presse porten ut eller inn for å oppnå dette på alle

Detaljer

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING FROGNER DUSJKABINETT nor-bad FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING...3 ADVARSEL...3 GARANTI...3 DELELISTE DUSJKABINETT...4

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

BrukerManual. dusjstol McWet

BrukerManual. dusjstol McWet BrukerManual dusjstol McWet Brukermanual McWet Dusjstol McWet Vi gratulerer med valget av dette produktet og er sikker på at dette vil gjøre deg mer mobil og derfor være til stor nytte. Produktet produseres

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Kraftfull og anvennlig maskin

Kraftfull og anvennlig maskin Kraftfull og anvennlig maskin Effektiv Lett å bruke Sikker i de bratteste bakker Hydraulisk drift av hjul og redskap Ingen slitasjeutsatt clutch Knivbjelker tilgjengelig fra 1,25 m til 3,50 m arbeidsbredde

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel.

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel. Vaiertrommel Lagerplate Dobbel horisontal skinne m/bue Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel Skinneskjøt Karmvinkel m/rett vertikal skinne Minimum 15 mm Sideklaring min. 85

Detaljer

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro NOBABR1101-1 Zitzi Flipper Pro Gasst Zitzi Flipper Pro El Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 2:1 Regulerbar sittehøyde - Gassfjær 6:1 Vedlikeholdsanvisning

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

Produsent: AS SAMI. Tule 20, Saue, 76505 Harjumaa ESTONIA www.sami.ee

Produsent: AS SAMI. Tule 20, Saue, 76505 Harjumaa ESTONIA www.sami.ee Bruksanvisning for snøblåser LP-225 Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, 76505 Harjumaa ESTONIA www.sami.ee 1. Innhold 2. INNLEDNING... 3 3. KONTAKTOPPLYSNINGER... 3 4. BRUKSFORMÅL OG ARBEIDSPRINSIPP... 4

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE

EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE Siloklubbe Siloklype 4-armer 65cm Grasklype 4-armer 92cm Siloklype 6-armer 79cm (for kuttet masse) El.hydraulisk grabb MONTERING BRUK VEDLIKEHOLD RESERVEDELER

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER I-LINE. KTIFb

MONTERINGSANVISNINGER I-LINE. KTIFb MONTERINGSANVISNINGER I-LINE KTIFb Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

Innstilling. Kverneland Vendeplog

Innstilling. Kverneland Vendeplog Innstilling Kverneland Vendeplog Traktorens innvendige sporvidde Kontroller innvendig sporvidde på bakre hjul. Anbefalt sporvidde fra 120 cm til 160 cm, dette for å få den rette vidden på første får. Her

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer

HTS275 Instruksjonsbok

HTS275 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no HTS275 Instruksjonsbok Serienummer: f.o.m. HTS275-130001 Vi gratulerer med kjøpet av Duun HTS275 traktorskjær. Produktet har det tetteste forhandlernettverket

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 660 Multigym BUILT FOR HEALTH INNHOLD FORHÅNDSREGLER 3 MONTERING 4-11 KARTLEGGING AV KABEL 12 OVERSIKTSDIAGRAM 13 DELELISTE 14-15 VEDLIKEHOLD 16 FORHÅNDSREGLER 1. Les og sett deg inn i

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning DuoMotion 24 dusj- toalettstol

tekniske hjelpemidler brukerveiledning DuoMotion 24 dusj- toalettstol tekniske hjelpemidler brukerveiledning DuoMotion 24 dusj- toalettstol Forord Kjære kunde. Vi gratulerer med deres nye dusj- og toalettstol. Denne brukerveiledningen viser hvordan produktet brukes og gir

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 Bruksanvisning norsk Kontorstolsete Forma SitRite art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Kontakt... 2 Innledning... 3 Montering... 3 Klasse... 3 Sikkerhetsforskrifter...

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

KLIPPER TYPE "SRM" PRM XRM KLIPPER TYPE "FM" FMRD XFM

KLIPPER TYPE SRM PRM XRM KLIPPER TYPE FM FMRD XFM Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E-post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Monteringsanvisninger for Purus Joti rustfrie sluk og renner

Monteringsanvisninger for Purus Joti rustfrie sluk og renner Monteringsanvisninger for Purus Joti rustfrie sluk og renner 02.2011 Innholdsfortegnelse Forside/ Støtteben side 1 Gulvtype: F1 Klemramme for toppmembran side 2 Gulvtype: F2 Smøremembran for toppmembran

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

tipper Modell: 1500 HDK

tipper Modell: 1500 HDK tipper Modell: 1500 HDK Bruker- & monteringshåndbok Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...2 Tekniske spesifikasjoner:...3 Utstyr:...4 Virkemåte:...5 Førstegangs klargjøring av tipperen:...5 Kort

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

BrukerManual QLASSIC

BrukerManual QLASSIC BrukerManual QLASSIC Brukermanual qlassic Alle rettigheter forbeholdes. Intet i denne utgaven må mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres i trykk, fotokopi, mikrofilm eller på hvilken som helst annen

Detaljer

Bruksanvisning for Tradie

Bruksanvisning for Tradie Bruksanvisning for Tradie BETEGNELSE: TRADIE EN 1004 3 4/4 XXXD CEN angivelse av denne bruksanvisningen EN 1298 IM en Rev 00 QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST Tradie er et tårnstillassystem for mobil tilgang

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

gazelle ps Norsk bruksanvisning 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 A/S. 06.

gazelle ps Norsk bruksanvisning 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 A/S. 06. gazelle ps TM orsk bruksanvisning 2010 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Verktøy... 4

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I ADVARSEL! Les disse instruksjonene og sikkerhetsbrosjyren som følger med, nøye før du bruker dette utstyret. Hvis du er usikker på noen aspekter ved bruken av dette verktøyet, kan du kontakte RIDGID-forhandleren

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

Brukermanual Dynalife

Brukermanual Dynalife Brukermanual Dynalife 2 ROLLATOR DYNALIFE GENERELT Rollator Dynalife er en moderne 4-hjuls rollator i aluminium med meget gode trilleegenskaper. Leveres som standard med trådkurv, ryggbånd, serveringsbrett

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

BrukerManual. Toalettforhøyer Dynalife Step

BrukerManual. Toalettforhøyer Dynalife Step BrukerManual Toalettforhøyer Dynalife Step Brukermanual DYNALIFE STEP OBS! Les brukermanualen nøye før produktet tas i bruk. Pass på at instruksjonene følges og at brukermanualen er tilgjengelig for brukere

Detaljer

GYPROC LIFTOVER 1250 TM

GYPROC LIFTOVER 1250 TM BRUKSANVISNING FOR PLATELØFTER TYPE GYPROC LIFTOVER 1250 TM Gyproc AS BRUKSANVISNING FOR PLATELØFTER Side 2 av 9 INNHOLD 1 Generell informasjon 2 Teknisk informasjon 2.1 Tekniske data 2.2 Begrensninger

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD

DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD DEKK ER VIKTIGE FOR SIKKERHETEN OG KJØREKOMFORTEN Dekkene er den eneste forbindelsen mellom bilen og veien. Kontaktfeltet

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

Vedlikehold Portene er normalt husets største og tyngste bevegelige del. Ved bruk er store krefter i bevegelse for å føre porten opp og ned og personer er ofte i nær kontakt med porten. Et uhell kan derfor

Detaljer

De generelle reglene gjelder for samtlige deltakerer i konkurransen.

De generelle reglene gjelder for samtlige deltakerer i konkurransen. Reglement 2013 1. Generelle regler De generelle reglene gjelder for samtlige deltakerer i konkurransen. 1.1. Dommere Dommeren har det overordnede ansvaret og har rett til å ta alle beslutninger. Rødt og

Detaljer

Swegon CASA Roof. Monteringsanvisning

Swegon CASA Roof. Monteringsanvisning Swegon CASA Roof Monteringsanvisning Innhold Monteringsanvisning Montering av undertakets gjennomføringstetning.4 Gjennomføring for tegltak... 5 Gjennomføring for platetak med plan plate... 6 Gjennomføring

Detaljer

Innhold. Les brukerhåndboken nøye før du tar maskinen i bruk. Oppbevar den i nærheten av maskinen som et oppslagsverk.

Innhold. Les brukerhåndboken nøye før du tar maskinen i bruk. Oppbevar den i nærheten av maskinen som et oppslagsverk. NORSK JOPRO 2200TRH JOPRO 2200TR Semi-automatisk batteribyttesystem for montering på lavløfter. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. Innhold Funksjonsoversikt...4 Betjeningspanel...6

Detaljer

Automatdrag 26-080000

Automatdrag 26-080000 Automatdrag 26-080000 Monteringsanvisning/Serviceanvisning 20--08 8-0500g Beskrivelse VBG Automatdrag 26-080000 er en forlengbar trekkstang med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 640

BRUKERMANUAL for Exerfit 640 BRUKERMANUAL for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 PRESENTASJON... 4 PLEIE OG VEDLIKEHOLD:... 4 MONTERING... 5 DELELISTE... 6 KABELMONTERING... 13 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012 COMBISAFE 83300_012 BRUKERVEILEDNING Innhold Innhold GENERELT... 3 SIKKERHETSANVISNINGER... 4 Generell informasjon... 4 Kontroller alltid produktene og utstyret før bruk... 4 Ikke bland produkter... 4

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Generell samsvarserklæring 2 2.0 Generelt 3 3.0 Begrensninger ved bruk 3 4.0 Før redskapet tas i bruk første gang 3 5.0 Sjekkliste før bruk 4 6.0 Sikkerhet

Detaljer

Innhold. JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg.

Innhold. JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. NORSK JOPRO 2200TV JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. Innhold Funksjonsoversikt...4 Betjeningspanel...6 Bruksområde...10

Detaljer

Monteringsanvisning. K0977 rev.03

Monteringsanvisning. K0977 rev.03 Monteringsanvisning K0977 rev.03 Gratulerer med markedets mest robuste og pålitelige bryggefendersystem. Dette heftet gir deg en trinn for trinn instruksjon til hvordan fenderen skal monteres for å sikre

Detaljer

TS260 Instruksjonsbok

TS260 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no TS260 Instruksjonsbok Serienummer: f.o.m. 130001 Vi gratulerer med kjøpet av Duun TS260 traktorskjær. Produktet har det tetteste forhandlernettverket for

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer