Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse"

Transkript

1 Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf SpareBank 1 Markets var engasjert som med-tilrettelegger ifm emisjonene i SpareBank 1 Nord-Norge i oktober 2013.

2 Kommentarer: Rapporteringssesongen er over oss, estimater 4Q for alle sparebanker Konklusjoner EBA skisserer kriteriene for stresstestesten av 124 EU banker fredag i forrige uke: Minimum CET 1 på 8% i base case (barneskirenn?) og minimum 5.5% i stress-scenarioet. Meldingen er noe forvirrende siden ECB melder et krav på 6% CET 1 i sitt stress-scenario for sin stesstest av 128 euro-banker. Nasjonale myndigheter gies handlingsrom til å både legge til stressfaktorer og sette høyere minimumskrav til CET 1 i EBA-testene, som vil offentliggjøres i slutten av oktober. ECB melder på sin side at de ønsker økt harmonisering av hvordan bankene rapporterer misligholdte lån. CDS på europeiske banker spreader videre ut (5bps), men mindre enn uken før. Vi venter solide bankrapporter i tallskredet denne uken hovedfokus vil være på kapitalbygging og utvikling i rentemargin fremover etter signaler om økt konkurranse både innen bedrift- og boliglån. Møre meldte forrige uke bedre tall enn ventet, delvis fra en sterk rentenetto. Markedet for fondsobligasjoner og ansvarlig lån synes sterkt, vi justerer våre benchmarks ned 15bps til hhv 365bps og 180bps og merker oss nyutstedelse av ansvarlån i Aurskog på lave 185bps. Den svake kursutviklingen for DNB og svensk bank har fortsatt - fra delvis høye P/E multipler for svenske navn. Verdsettelsen av de norske regionbankene fremstår som moderat på P/B 0.92 (2014) og vi ser en sannsynlig kursoppgang på 10-20% i år. Sektoren er priset på P/E X selv etter eventuelle emisjoner som ville økt CET 1 med 1%-poeng. Kommentarer 1. Kursutvikling i 2014: Regionale sparebanker +6%, lokale +7% mot Oslo Børs -2% og DNB -1%. 2. Aktuelt egenkapital: Markedets implisitte avkastningskrav til egenkapitalen er omtrent 8-14%. 3. Aktuelt fremmedkapital: Vår benchmark for fondsobligasjoner og ansvarlig lån begge ned 15bps til hhv 365bps og 180bps. Aurskog med ansvarlig på +185bps viser risikoappetitt i markedet og muligheter for ytterligere spreadinngang? 4. Aktuelt makro: Fortsatt stram kredittgivning blant europeiske banker, men gradvis mindre stram. 5. Prisingssyklus: Basert på 2014 boken er regionbankene priset til P/B 0.92 og lokalbankene til P/B Ukegraf: Estimater for fjerdre kvartal alle sparebanker

3 Ukegraf: Tallskredet på vei vi er klare Estimater sparebanker 4Q13 NOK mill SRBANK SVEG MING NONG MORG PLUG SPOG SADG HELG SBVG RING SOAG TOTG NTSG Rentenetto Provisjonsinntekter Andre inntekter (inkl verdipapir) Driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån Resultat før skatt Resultat etter skatt Resultat pr bevis, NOK Egenkapitalavkastning 12.0 % 5.5 % 13.5 % 12.2 % 11.8 % 10.9 % 11.1 % 7.0 % 11.0 % 8.5 % 6.7 % 8.1 % 9.1 % 6.4 % Rentemargin justert* 1.12% 1.26% 1.16% 1.24% 1.43% 1.00% 1.54% 1.22% 1.34% 1.12% 1.06% 1.13% 1.44% 1.00% Kilde: SpareBank 1 Markets *Juster for rentenivå og egenkapital. % av utlån + innskudd 3

4 Møre først ute av regionbankene fortsatt vekst i rentemarginer i 4Q på reduserte innskuddsbetingelser og en noe lavere likviditetsportefølje MORG: Net interest income and margin Net interest income, NOK m Net interest margin (ex equity contribution) 1.50% 1.40% Net interest income, NOK mill % 1.20% Interest margin % 0 1Q08 1Q09 1Q10 1Q11 1Q12 1Q % 4

5 Siste uken: Fortsatt nebbete nedgang i DNB og svensk bank, sparebank flatt frykt på gjeldskrise i Kina, uro i valuta og EBA stresstester trekker ned + sterk oppgang i forkant 0.0 Kursendring forrige uke* *Inkl evt utbytte, tegningsretter etc w DNB [c.o.p 1 obs] Svensk bank [c.o.p 1 obs] Regional sparebank [c.o.p 1 obs] Europeisk bank [c.o.p 1 obs] w6 Source: SB1M 5

6 Positiv start på 2014 for norske sparebanker, DNB og svenske i minus europeisk bank så vidt i pluss 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% 7% Lokale sparebanker Totalavkastning* hittil i 2014 *Justert for eventuelle utbytter, splitter og tegningsretter 6% Regionale sparebanker 0% -1% -2% -2% Europeisk bank DNB Svenske banker OSEBX Regionale sparebanker: SRBANK, MING, NONG, SVEG, MORG. Lokale sparebanker: RING, SBVG, SOAG, TOTG, HELG, SPOG, SADG, NTSG, PLUGG. Våre delindekser for de regionale og lokale bankene er likevektet. Kvartalsrapporter 2013 Bank Ticker 4Q13 Swedbank SWED 28-Jan BN Bank BNB 28-Jan Nordea NDA 29-Jan Møre MORG 30-Jan Hedmark SBHE 03-Feb SEB SEB 05-Feb Handelsbanken SHB 05-Feb SMN MING 05-Feb SNN NONG 05-Feb Gjensidige GJF 05-Feb Ringerike RING 05-Feb DNB DNB 06-Feb Vest SVEG 06-Feb Toten TOTG 06-Feb SR-Bank SRBANK 07-Feb Østfold-Akershus SOAG 07-Feb Buskerud-Vestfold SBVG 07-Feb Storebrand STB 12-Feb Nøtterøy-Tønsberg NTSG 12-Feb Øst SPOG 12-Feb Helgeland HELG 12-Feb Sandnes SADG 13-Feb SB 1 Gruppen SBGRP Sør SOR

7 Generell oppgang noen enkeltnavn i minus etter kursjusteringer forrige ukene SADG +12% Totalavkastning finansinstitusjoner i 2014* *Justert for eventuelle utbytte, splitter, emisjoner og tegningsretter Sandnes - SADG Buskerud-Vestfold - SBVG Vest - SVEG Nøtterøy - NTSG Toten - TOTG Øst - SPOG SMN - MING EK-bevis index - OSEEX Møre - MORG Ringerike - RING SNN - NONG Østfold-Akershus - SOAG Gjensidige - GJF SR-BANK - SRBANK Helgeland - HELG Nordea - NDA Pluss - SOR SEB - SEB DNB - DNB Handelsbanken - SHB Oslo Børs - OSEBX Storebrand - STB Swedbank - SWED -6% -1% -1% -2% -2% -2% 0% 1% 2% 2% 3% 5% 5% 7% 6% 6% 6% 6% 9% 10% 10% 10% 12% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

8 DNB gjør det svakere enn svensk bank over de siste ukene oljepris flatt Jan DNB relative to Swedish banks* and oil price** * = 0. ** Brent, USD Mar May Jul Sep Nov Jan 12 DNB relative to Swedish banks Oil price Mar May Jul Sep Nov Jan 13 Mar Source: SpareBank 1 Securities, EcoWin 8

9 P/E: Markedet korrigerer noe ned fra historisk høye multipler rabatten i DNB mot svensk bank nær historisk høy siste 3 år (22%) P/E* - Nordic and European banks** *Consensus EPS next 12 months forward. **Swedish banks = SHB, NDA, SEB & SWED. Swedish banks European banks DNB Regionale sparebanker Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec 12 DNB discount to Swedish banks Mar Jun Sep Dec 13 Mar 14 Jun Source: SpareBank 1 Markets

10 Emisjon i norske sparebanker allerede delvis diskontert i moderate P/E multipler multipler fortsatt lave selv etter emisjon på 1% av RWA (øker CET 1 med 1%-poeng til 11.5%) P/E 2014E: Current capitalisation and 1% of RWA* *NONG and MORG reflects recently completed issues Source: SpareBank 1 Markets P/E current capitalisation issue 1% of RWA Issue scenario DNB SRBANK MING SVEG Price Shares Market cap Net profit P/E today Issue = 1% of RWA Issue as % mkt cap 6% 7% 11% 41% P/E issue CET 1 3Q % 10.5% 10.4% 10.8% 2 0 SHB SEB NDA SWED DNB SRBANK MORG MING SVEG NONG 10

11 Vi venter fortsatt positiv reprising av DNB og norske banker på regulatorisk klarhet verdsettelsen av svenske banker viser at utfallsrommet er positivt Jan Price/Tangible Book* - Nordic banks Swedish banks DNB Mar May Jul Sep Nov Jan 12 *Ex goodwill 21 Nov DNB CMD Mar May Jul Sep Nov Jan Dec CCB at 1.0% Mar May 14 Source: SpareBank 1 Markets 11

12 Europeisk bank nesten på P/B 1.0 selv med ROE på 6% - trekker seg litt tilbake nå regionale sparebanker: Skjevt utfallsrom Europeisk bank er bunn og DNB nivå viser potensialet Pris/Bok* - Nordiske og europeiske banker *eks immaterielle eiendeler. Regionale sparebanker SRBANK, MING, NONG, SVEG, MORG Svensk bank Svensk bank mot P/B DNB Regionale sparebanker Europeisk bank Regionale sparebanker i snitt på boken, Europeisk bank rett under Jan May Sep Jan 09 May Sep Jan 10 May Sep Jan 11 May Sep Jan 12 May Sep Jan 13 May 14 Source: SpareBank 1 Markets 12

13 Rabattene i sparebankene reduseres etter kursfall i DNB og kursoppgang i regionbankene. Rabattene fortsatt høye i absolutte og historiske termer, dog Pris/Bok - Sparebanker og DNB * Inkludert utbytte ved årsslutt. Konsern. Premie/rabatt vs DNB målt ved P/B DNB SRBANK MING NONG % premie/rabatt SRBANK MING NONG -50 Apr Aug Oct Dec 10 Feb Apr Jun Aug Oct Dec 11 Feb Apr Jun Aug Oct Dec 12 Feb Apr Jun Aug Oct Dec 13 Feb Apr Jun 14 Source: SpareBank 1 Markets 13

14 Regionale sparebanker på P/B 1.00 (2013) og 0.92 på 2014 boken bedring i prisingen for de lokale også på P/B 0.65 (2014), men økt rabatt mot de regionale Rabatt Pris/Bok* - Regionale og lokale sparebanker * Kurs / Bokført egenkapital pr bevis. Regionale Lokale sparebanker Regionale: P/B 1.00 => 9% P/B 1.10 => 20% Lokale: P/B 0.80 => 23% P/B 0.90 => 38% På 2014 boken Source: SpareBank 1 Markets 14

15 Rentemarginer på boliglån på høyt nivå inn i 2014 på lavere NIBOR NIBOR faller 10bps til i 1H14 => bankene tåler tilsvarende fall i utlånsrente uten å redusere margin 2.4 Bruttomargin på nye boliglån - Sverige og Norge* *Margin før fundingkostnad i %. Flytende rente begge land (Sverige 3 måneder) Norge Sverige Q Source: SpareBank 1 Markets 15

16 Motsyklisk buffer på 1.0% gir krav for CET 1 på % i juli 2016 høy kredittvekst kan imidlertid føre til opprevidering av motsyklisk, men neppe mer enn 50bps 16% 14% 12% Minstekrav og bufferkrav *Basel II, overgangsregler. SIFI banker Dagens nivå regionale sparebanker Margin % Betryggende margin bps Vi tror bankene vil holde en betryggende margin mot minimums-kravene for å redusere sannsynligheten for kupongstopp på fondsobligasjoner. 10% 8% 6% Kombinerte bufferkrav inkl motsyklisk estimat 1% 8.5% Kombinerte bufferkrav: 7.5% +1.0% = 8.5% Krav ren kjernekapital juli % SIFI banker 4% 2% Minstekrav EK 4.5% 0% 01/01/

17 Euro-sonen: Fortsatt stram kredittgivning blant europeiske banker men gradvis mindre stram for hver måling Stramt men mindre enn tidligere 17

18 CDS: Europeisk bank spreader sakte videre ut CDS - spreadendring 2014 i bps I dag 31/12/13 YTD 31/12/12 Europeisk bank Danske Bank Svensk bank CDS = Pris på konkursbeskyttelse for senior lån i basispunkter. Merk at det kan være store avvik mellom CDS markedet og cash-markedet

19 Norge: Vår senior benchmark uendret på 65bps (Nordea Norge 5år) OMF benchmark +37bps (Nordea 5år) Regionbanker: Swap-spread senior obligasjoner og OMF* *5 års løpetid. OMF = Obligasjon med fortrinnsrett (Boligkreditt). Regionale sparebanker Senior relativt til OMF (bps) Senior obligasjon Boligkreditt OMF Source: SpareBank 1 Markets Credit Research 19

20 Utvalgte emisjoner Fondsobligasjoner og ansvarlig lån Aurskog på +185bps Dato Bank Volum Lengde år Spread (bps) Dato Bank Volum Lengde år Spread (bps) Fondsobligasjon (Tier I), 2013 Ansvarlig lån (Lower Tier II), Jan Surnadal SB NOK 40m 5+E Feb SB1 Buskerud-Vest NOK 100m Feb SB1 Buskerud-Vest NOK 100m 5+E Feb Møre NOK 500m Mar Hol Sparebank NOK 50m 5+E Mar Bank 1 Oslo-Ahus NOK 200m Mar Selbu Sparebank NOK 50m 5+E Mar Lillestrøm SB NOK 40m Apr Bamble & Langesund NOK 60m 5+E Apr Øst NOK 200m Apr SB Hemne NOK 30m 5+E May SB1 Østfold-Ahus NOK 150m Apr Indre Sogn SB NOK 40m 5+E May Eika Boligkreditt NOK 250m May Eika Boligkreditt NOK 250m 5+E Jun Helgeland Sparebank NOK 300m Jun Landkreditt Bank NOK 150m 5+E Jun Sparebanken Hedmark NOK 500m Jun Klepp SB NOK 100m 5+E Jun DNB Bank NOK 1 500m Jun SB1 SMN NOK 500m 5+E Jun Sandnes SB NOK 300m Jun Storebrand Bank NOK 150m 5+E Jun Kvinesdal SB NOK 25m Jun Kvinesdal SB NOK 35m 5+E Jun Fana Sparebank NOK 200m Jun Eiendomskreditt NOK 40m 5+E Jun Landkreditt Bank NOK 100m Aug Meldal SB NOK 50m 5+E Jun Eika Kredittbank NOK 90m Sep Jernbanepers. SB NOK 50m 5+E Aug Stadsbygd SB NOK 30m Oct SB Vest NOK 250m 5+E Sep Klepp SB NOK 30m Oct SB1 Østfold-Ahus NOK 150m 5+E Sep Bank 1 Oslo-Ahus NOK 300m Oct Øst NOK 200m Sep SB1 Nøtterøy-T NOK 100m Nov SB1 SMN NOK 450m 5+E Sep DNB EUR 750m (NIBOR +208) 12-Nov Vegårshei SB NOK 15m 5+E Sep Tinn SB NOK 40m Nov SB1 Næringskreditt NOK 200m 5+E Oct SB Vest NOK 500m Dec Blaker SB NOK 30m 5+E Oct Øst NOK 150m Dec Bank Norwegian NOK 125m 5+E Nov ya Bank NOK 40m Nov SB1 SRBANK NOK 500m Nov SB Pluss NOK 400m Jan Tysnes SB NOK 20m 5+E Dec Skudenes SB NOK 75m Jan Sandnes SB NOK 300m 5+E Dec Danske Bank NOK 700m Dec Bank Norwegian NOK 175m Dec Askim SB NOK 50m Kilde: SpareBank 1 Markets Credit Research Dato er børsmelding eller betalingsdato for utstedelse Feb Aurskog SB NOK 85m

21 Fondsobligasjoner spreader videre inn, både absolutt og relativt til ansvarlig fordi risikoen reduseres med mer egenkapital i bankene 600 Fondsobligasjon, senior og ansvarlig lån - Risikopremie* *Bps over 3m NIBOR. Nyutstedelser norske banker. Regionbanker og større Fondsobligasjon Ansvarlige lån Senior OMF Desember bps Desember bps 160bps Des bps Jan bps bps 150bps bps 105bps 80bps 105bps 40bps 0 Kilde: SpareBank 1 Markets nov/ 09 mai/ 10 des/ 10 jun/ 11 jan/ 12 jul/ 12 feb/ 13 sep/

22 Betydelig inngang siste året for fondsobligasjoner vår benchmark +365bps (-15bps) Fondsobligasjoner i Norge - spread i bps ved utstedelse og type Gammel type fondsobligasjoner teller 100% i 2013, 80% i 2014 og deretter 10%-poeng årlig utfasing. Spread i basispunkter ved utstedelse Sannsynlig at utstedelser i 2009/10 kjøpes tilbake Møre SNN Buskerud SMN Mindre banker SMN Sandnes Kilde: SpareBank 1 Markets jan/ 04 mai/ 05 okt/ 06 feb/ 08 jul/ 09 nov/ 10 apr/ 12 aug/ 13 Gammel type Gammel type med reg. call Ny konvertibel med reg. call Ny type med reg. call Ny type med reg. call og endringsadgang

23 Ansvarlige lån (LT II) spreader inn 100bps på seks måneder vår benchmark på +180bps (-15bps). Merk Aurskog på +180bps Ansvarlige lån (LT II) - spread i bps ved utstedelse og type Kilde: SpareBank 1 Markets Protector Forsikring Spread i basispunkter ved utstedelse SRBANK SRBANK SNN SMN BN Bank DNB Aurskog 100 DNB Hedmark SRBANK 0 mai/ 05 okt/ 06 feb/ 08 jul/ 09 nov/ 10 apr/ 12 aug/ 13 des/ 14 Gammel type Gammel type med reg. call Ny type med reg. call Ny type med reg. call og endringsadgang 23

24 Svak utgang i EUR/USD basisspreader etter økt valutaurp kredittspread ved kortsiktige lån (overnatten/ois) uendret i år Likviditetsindikatorer i det europeiske pengemarkedet The OIS spread is a measure of European banks willingnes to make unsecured loans to one another Eur/USD currency basis swap. 12 months Utgang i basisspreader 0 Jan Mar May Jul Sep Nov Jan 11 EUR Libor / OIS spread. 3 months Mar May Jul Sep Nov Jan 12 Mar May Jul Sep Nov Jan 13 Mar 14 0 Source: SpareBank 1 Markets, EcoWin 24

25 Verdsettelse enkeltbanker: Boken flyttet til 2014 fra 2013 fortsatt oppside sparebankene i intervall fra P/B 0.50 til Kilde: SpareBank 1 Markets 14% 14% 13% Pris/Bok* vs egenkapitalavkastning 2014E - Norske banker *P/B basert på dagens kurser og estimert bokført egenkapital pr % % 12.0 % 12.0 % 11.7 % 11.4 % % 10.2 % 10.1 % Pris/Bok (2014 bok) ROE 2014E 8.3 % % 10.3 % SHB SWED SEB NDA DNB SRBANK MING SPOG NONG SVEG MORG PLUG RING SBVG TOTG % 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%

26 P/E: Sparebankene er billige på våre estimater for 2013 og 2014 blir enda bedre svensk bank handler 12-14X våre 2013E P/E basert på 2013 og 2014 estimater - Nordiske banker P/E 14E P/E 13E Kilde: SpareBank 1 Markets

27 Verdsettelse og estimater Core Tier I Pris/Bok ROE Utbytte Direkteavkastning* P/E EPS Ticker Kurs (eks hybrid) Bok E 2014E 2015E 2013E 2014E 2013A 2014E 2013E 2014E 2013E 2014E SR-Bank SRBANK % % 12.8 % 12.0 % % 2.9 % Midt-Norge MING % % 12.7 % 12.0 % % 3.2 % Nord-Norge NONG % % 11.9 % 11.4 % % 3.6 % Møre MORG % % 11.1 % 10.2 % % 4.2 % Vest SVEG % % 11.8 % 10.6 % % 5.5 % Øst SPOG % % 12.4 % 11.7 % % 6.8 % Sandnes SADG % % 7.7 % 7.8 % % 0.0 % Toten TOTG % % 10.6 % 10.3 % % 0.8 % Helgeland HELG % % 10.1 % 9.5 % % 4.1 % Pluss PLUG % % 10.3 % 10.1 % % 7.0 % Buskerud-Vest SBVG % % 10.1 % 9.2 % % 4.9 % Østf-Akershus SOAG % % 9.7 % 8.5 % % 4.5 % Nøtterøy NTSG % % 9.8 % 9.1 % % 4.8 % Ringerike RING % % 8.1 % 8.3 % % 6.2 % DNB % % 11.9 % 12.4 % % 2.4 % Gjennomsnitt* 11.9 % % 10.6 % 10.1 % 4.0 % 4.2 % Regionbanker 11.2 % % 12.0 % 11.2 % 3.4 % 3.9 % Lokalbanker 12.4 % % 9.9 % 9.4 % 4.5 % 4.3 % Kilde: SpareBank 1 Markets * Gjennomsnitt eks DNB. Regionbanker: SRBANK, MING, NONG, MORG, SVEG. Resten defineres som lokale ** NONG etter emisjon

28 Anbefalinger og kursmål Bank Dagens Kursmål PotensialeAnbefaling Prising på dagens kurs* Prising på kursmål ** CET I*** Navn Ticker kurs P/B 14 P/E 14E Yield 13E P/E 14E P/B 14E % DNB DNB % Kjøp % % SR-Bank SRBANK % Kjøp % % SMN MING % Kjøp % % SNN NONG** % Kjøp % % Møre MORG % Kjøp % % Vest SVEG % Kjøp % % Buskerud-Vestfold SBVG % Kjøp % % Sandnes SADG % Nøytral % % Toten TOTG % Kjøp % % Helgeland HELG % Nøytral % % Østfold-Akershus SOAG % Kjøp % % Ringerike RING % Kjøp % % Nøtterøy NTSG % Kjøp % % Øst SPOG % Kjøp % % Pluss PLUG % Nøytral % % Regionbanker 10% % % Lokalbanker 5% % % Kilde: SpareBank 1 Markets * Verdsettelse basert på dagens kurs og våre estimater ** Verdsettelse basert på kursmål og våre estimater *** CET I = Ren kjernekapitaldekning (Tier I eks fondsobligasjoner)

29 Rekordhandel i sparebanker i 2013 omsetning NOK 9.3mrd høyere enn 2012 og 2011 tilsammen. Høyest omsetning i MING og SRBANK Kilde: Oslo Børs Sparebanker - Omsetning i NOK mill* *Per år Omsetning sparebanker januar - desember 2013 Omsetning hele 2012 Bevis og aksjer NOK mill % Ticker NOK mill SMN MING % MING SR-BANK SRBANK % SRBANK SNN NONG % NONG 265 Møre MORG % MORG 119 Vest SVEG % SVEG 85 Helgeland HELG % HELG 27 Øst SPOG % SPOG 75 Ringerike RING % RING 93 Sandnes SADG % SADG 35 Toten TOTG % TOTG 29 Østfold-Akershus SOAG % SOAG 10 Nøtterøy NTSG % NTSG 11 Buskerud-Vestfold SBVG % SBVG 27 Pluss PLUG % PLUG 8 Aurskog AURG % AURG 13 Skue Sparebank SKUE % SKUE 6 Klepp KLEG % KLEG 4 Melhus MELG % MELG 11 Indre sogn ISSG 5 0.1% ISSG 6 Høland HSPG 4 0.0% HSPG 1 Hol HOLG 3 0.0% HOLG 1 Sum % Sum Kilde: Oslo Børs 29

30 Kapitalstruktur norske og svenske banker Basel 2 overgangsregler Sammensetning av bankenes kapitaldekning* *Pr , Basel I gulv (80%). Inkluderer EK emisjoner i NONG DNB - DNB Swedbank - SWED Nordea - NDA SEB - SEB Handelsbanken - SHB 8.9 % 11.0 % 10.9 % 10.9 % 11.3 % 1.1 % 0.0 % 0.3 % 1.8 % % % 0.6 % 1.7 % 1.8 % CET I (eks fondsobl.) Tier I (inkl fonds.obl) Tier II (inkl ansvarlig) Nordiske banker Hedmark - Hedmark Sogn og Fjordane - SSF Møre - MORG Nord-Norge - NONG SØRPLUSS - SØRPLUSS Vest - SVEG BN Bank - BNB SR-BANK - SRBANK Midt-Norge - MING 12.5 % 12.3 % 11.9 % 11.9 % 10.8 % 10.7 % 10.5 % 10.4 % 15.1 % 2.0 % 1.8 % 1.7 % 1.9 % 1.5 % 3.0 % 1.1 % 0.6 % 1.4 % 0.0 % 1.0 % 2.3 % 0.9 % 1.6 % % 1.0 % 1.5 % Regionale sparebanker Ringerike - RING Buskerud-Vestfold - Øst - SPOG Bank 1 OA - Bank1 Østfold-Akershus - SOAG Nøtterøy - NTSG Toten - TOTG Helgeland - HELG Pluss - PLUG Sandnes - SADG 12.9 % 12.9 % 12.8 % 12.6 % 12.4 % 11.7 % 11.7 % 11.4 % 11.2 % 15.5 % 0.0 % 2.0 % 0.8 % 0.9 % 1.5 % 1.9 % 1.5 % 2.2 % 0.8 % 4.3 % 0.3 % 1.6 % 2.1 % 1.9 % 0.0 % 2.9 % 2.0 % Lokale sparebanker 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 30

31 Kapitalisering: Styrket og likere etter % 12% 10% Utvikling i ren kjernekapitaldekning* - Norske banker *CET I, eks fondsobligasjoner. Inkludert 50% av overskudd. Regionbanker SRBANK, MING, NONG 1Q08: 90% 1Q07: RWA gulv 95% av Basel I 1Q09: 80% Lokale banker DNB Region banker 8% 6% Emisjoner 2009/2010: DNB SRBANK MING SVEG SPOG Emisjon 2011: NONG Emisjoner 2012: SRBANK MING Emisjoner 2013: MORG NONG 4% 1Q05 1Q06 1Q07 1Q08 1Q09 1Q10 1Q11 1Q12 1Q13 Kilde: SpareBank 1 Markes 31

32 Overføringer til Boligkreditt flater ut på 50% av boliglån? Tilsynet følger opp grad av overføringer på selskapsbasis gjennom Pillar 2 100% 90% 80% 93% 74% Andel boliglån overført til Boligkredittforetak* *Pr For DNB er det andel boliglån finansiert med OMF DNB har overført 86% av boliglån til Boligkreditt og utstedt OMF tilsvarende 65%. Overført pr siste kvartal Overført Overført % av totale utlån 70% 65% 64% 60% 50% 52% 53% 46% 45% 45% 45% 49% 45% 40% 40% 40% 39% 38% 38% 37% 36% 35% 30% 26% 20% 10% 0% Kilde: SpareBank 1 Markets Research 32

33 Latinspreadene mot Tyskland ned i 2014, men opp siste uken 33

34 Disclaimer IMPORTANT DISCLOSURES SpareBank 1 Markets operates a system of Chinese Walls in order to control the flow of information within the firm; the Research Department is part of this system. The Research Analysts of SpareBank 1 Markets receive salary, and are members of the bonus pool. Analysts do not receive remuneration linked to the performance of their recommendations. Furthermore their remuneration is not linked to specific Investment Banking projects. Generally, investments in financial instruments involve risks. For specific risks related to our various recommendations, please see the latest relevant reports. The target prices on companies in the SpareBank 1 Markets Research universe reflect the subjective view of the analyst about the absolute price that shares should trade at, within our twelve-month recommendation horizon. The target price is based on an absolute valuation approach, which is detailed in our research reports. The target price can differ from the absolute valuation, in accordance with the analyst's subjective view on the trading or cyclical patterns for a particular stock, or a possible discount/premium to reflect factors such as market capitalization, ownership structure and/or changes in the same, and company-specific issues. This report or summary has been prepared by SpareBank 1 Markets from information obtained from different sources not all of which are controlled by SpareBank 1 Markets. Such information is believed to be reliable, and although it has not been independently verified SpareBank 1 Markets has taken all reasonable care to ensure that the information is true and not misleading. Notwithstanding such reasonable efforts, SpareBank 1 Markets can not guarantee that the information contained in this report or summary is accurate or complete, and SpareBank 1 Markets assumes no obligation for, and makes no representations with respect to, the accuracy or completeness of the information contained in this report or summary. SpareBank 1 Markets assumes no obligation to update the information contained in this report or summary to the extent that it is subsequently determined to be false or inaccurate. The analyst(s) who prepared this report or summary certify that: (1) the views expressed accurately reflect the analysts personal views about any and all of the subject securities or issuers; and (2) no part of the research analysts compensation was, is, or will be, directly or indirectly, related to the specific recommendations or views expressed in this report or summary. This report or summary is provided for informational purposes only and under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy any securities. This report or summary is prepared for general circulation and general information only. It does not have regard to the specific investment objectives, financial situation or the particular needs of any person who may receive this report or summary. Investors should seek financial advice regarding the appropriateness of investing in any securities or investment strategies discussed or recommended in this report or summary and should understand that statements regarding future prospects may not be realized. Performance in the past is not a guide to future performance. SpareBank 1 Markets accepts no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from the use of this publication or its contents. Investors in the US should be aware that investing in non-us securities involves certain risks. The securities of non-us issuers may not be registered with, or subject to, the current informational reporting and audit standards of the US Securities and Exchange Commission. These materials may not be reproduced, distributed or published by any recipient for any purpose. Please cite source when quoting. We use only sources we find reliable and accurate, unless otherwise stated in the relevant reports. SpareBank 1 Markets or an affiliate may from time to time perform investment banking or other services (including acting as advisor, manager or lender) for, or solicit investment banking or other business from, companies mentioned in this publication for investment banking services in the next three months. SpareBank 1 Markets AS Olav Vs gate Oslo

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 20.01.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets var engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 30.09.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 07.10.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 14.10.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 08.07.2013 Nils Christian Øyen Mats Benserud Finansanalytiker Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 Tlf +47 958 91 539 nils.oyen@sb1markets.no

Detaljer

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Ukerapport 18.08.2015 Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Disclaimer IMPORTANT DISCLOSURE: This note (the 'Note') must be seen as marketing material and not as an investment recommendation

Detaljer

Egenkapitalbeviskonferansen 2015

Egenkapitalbeviskonferansen 2015 Egenkapitalbeviskonferansen 2015 11.03.2015 Oslo Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom på at MING utstedes av SpareBank

Detaljer

Egenkapitalbeviskonferansen 2012

Egenkapitalbeviskonferansen 2012 Egenkapitalbeviskonferansen 212 SpareBank 1 Markets var engasjert som rådgiver ifm emisjonene i SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 SRBANK samt de gjennomførte nedsalgene i Sparebankstiftelsen SR-Bank. 11.9.212

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009 Ukerapport Makro & Renter 28 september 29 Sentralbanker starter exit strategien Utviklingen til nå Torsdag i forrige uke annonserte Bank of England, ECB og den sveitsiske sentralbanken i en felles uttalelse

Detaljer

Høstkonferansen Stavanger 20.09.11

Høstkonferansen Stavanger 20.09.11 Høstkonferansen Stavanger 20.09.11 «Overføring av boliglån til kredittforetak- Hvilke konsekvenser har dette, og har noen banker allerede gått for langt?» SpareBank 1 Markets - Credit Research Guttorm

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011

Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011 Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011 Renteøkning i Europa Norge følger etter i mai Aksjemarkedene fortsatte å stige forrige uke til tross for stigende oljepris, renteoppgang i Europa og at Portugal

Detaljer

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen 04 februar 2014 Analytikere Ukens tema Shakeb Syed, Sjeføkonom +47 24 14 74 00 shakeb.syed@sb1markets.no Christian F.Bjerknes, Økonom +47 24 14 74 93 christian.bjerknes@sb1markets.no Emerging markets vil

Detaljer

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest 11 Mars 2015 SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest sett fra et EKB-perspektiv Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document Vegard Eid Mediås Direct: +47 22 87 88 24 Email: vegard@paretosec.com

Detaljer

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48 Rammebetingelser i endring sett fra analytikerens side Endringer i rammebetingelser og konsekvenser i et investorperspektiv - Kredittrating av banker - Hvordan påvirkes markedet for fremmedkapital og egenkapital?

Detaljer

Egenkapitalbeviskonferansen 2015

Egenkapitalbeviskonferansen 2015 Egenkapitalbeviskonferansen 2015 11.03.2015 Oslo Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom på at MING utstedes av SpareBank

Detaljer

Credit rating on covered bonds

Credit rating on covered bonds Credit rating on covered bonds OMF-Forum, Oslo 20 January 2015 Rolv Kristian Heitmann Credit Analyst, DNB Markets rh@dnb.no +47 24 16 90 49 The Credit Research Team in DNB Markets - Contact information

Detaljer

Kapitalkrav fra analytikers ståsted

Kapitalkrav fra analytikers ståsted Kapitalkrav fra analytikers ståsted FNO 4. juni 2014 Financial Analysts Bengt Kirkøen Direct: +47 2323 8265 Mobile: +47 9774 8843 E-mail: bk@swedbank.no Hva ønsker vi av kapitalkravene? Et strengt regelverk

Detaljer

Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og lav oljepris

Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og lav oljepris tirsdag, 17. mars 2015 Macro Research Morgenrapport Som ventet ingen endring i den pengepolitiske innretningen i Japan Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og

Detaljer

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen Transaksjonsdagen 2014 Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen SPV BANKENES BETYDNING FOR ET KAPITAL- INTENSIVT NÆRINGSLIV PÅ VESTLANDET Jan Erik

Detaljer

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Bankenes Sikringsfond Høstkonferansen 2013 Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Tobias Lange Corporate Finance Leder Oslo 418 82 942 tl@norne.no

Detaljer

Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import

Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import onsdag, 18. mars 2015 Macro Research Morgenrapport Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import Nytt kraftig fall i kinesiske boligpriser i februar,

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 13. august 2012

Morgenrapport, mandag, 13. august 2012 Morgenrapport, mandag, 13. august 2012 Finansmarkedene setter nok en gang sin lit til sentralbankene Uventet lav BNP-vekst i Japan i andre kvartal Morgendagens tall er ventet å vise fall i BNP i eurosonen

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Den greske sentralbanken kutter sin prognose for gresk vekst Amerikansk konsumenttilliten litt tilbake i april, som ventet I USA ventes det at ordre av varige goder

Detaljer

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga torsdag, 25. juni 2015 Morgenrapport Macro Research Ingen fremdrift i forhandlingene mellom Hellas og kreditorene av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012

Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012 Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012 Den japanske sentralbanken med nye pengepolitiske tiltak New York stengt for andre dag på rad, pga storm Overraskende sterk vekst i svensk detaljvarehandel i september

Detaljer

Høstkonferansen 2010 Bergen 20.09.10. Argo Securities - Credit Research Guttorm L Egge

Høstkonferansen 2010 Bergen 20.09.10. Argo Securities - Credit Research Guttorm L Egge Høstkonferansen 2010 Bergen 20.09.10 Argo Securities - Credit Research Guttorm L Egge Innholdsfortegnelse 3 Makrobildet for kreditt 4 Hvordan går det egentlig i USA 12 Rating og endrede ratinger 16 Utviklingen

Detaljer

Utsyn. Bernt Chr. Brun Head of Research / Chief Strategist. +47 23139190 bbru@danskebank.com. 6 juni 2013. www.danskeresearch.com

Utsyn. Bernt Chr. Brun Head of Research / Chief Strategist. +47 23139190 bbru@danskebank.com. 6 juni 2013. www.danskeresearch.com Utsyn Bernt Chr. Brun Head of Research / Chief Strategist +47 23139190 bbru@danskebank.com 6 juni 2013 Agenda Hva slags bolig får du for ca 6 mill NOK ulike steder i verden? Noen flere betraktninger rundt

Detaljer

Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang

Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang tirsdag, 16. juni 2015 Macro Research Morgenrapport Svakere industriproduksjon enn ventet i USA i mai Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang Tysk

Detaljer

Euro-krisen og Norge i eldrebølgens æra Jan L. Andreassen februar 2012

Euro-krisen og Norge i eldrebølgens æra Jan L. Andreassen februar 2012 Euro-krisen og Norge i eldrebølgens æra Jan L. Andreassen februar 2012 Norge i et kriserammet Europa 1. Intro demografiske faktorer 2. Europa 3. Norge 4.Kapitalavakstning 5. Bolig 6. Næringseiendom 1)

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Irsk folkeavstemming kan forsinke iverksettelsen av den nye budsjettraktaten Tysk høyesterett setter stopper for ekspresshåndtering av EFSF-saker Tyskere stadig

Detaljer