Første kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Første kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest"

Transkript

1 Første kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 28. april 2011

2 Hovedtrekk første kvartal 2011 God vekst i ordinært driftsresultat og finansinntekter God inntektsvekst og godt resultat på eiendomsmegling Økt egenkapitalavkastning med styrking av soliditeten Høy og stabil kundetilfredshet Fremforhandlet avtale om fusjon med Sparebank 1 Hardanger 2

3 Hovedtall Første Første Fjerde kvartal 2011 kvartal kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt 226 mkr 160 mkr* ) 215 mkr Resultat før skatt 215 mkr 144 mkr* ) 168 mkr Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis 1.39 kr 1.77 kr 1.12 kr Rentenetto 1.42 % 1.54 % 1.44 % Kostnadsprosent 1.21 % 1.29 %* ) 1.26 % Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert 11.1 % 8.5 %* ) 8.3 % Finansieringsgrad ultimo 54.2 % 54.0 % 55.1 % Likviditetsindikator ultimo % % % Kjernekapitaldekning ultimo 10.9 % 10.3 % 10.8 % Kapitaldekning ultimo 11.8 % 11.5 % 11.6 % Kjernekapitaldekning ultimo (Basel II fullt implementert) 14.1 % 11.9 % 13.9 % Kapitaldekning ultimo (Basel II fullt implementert) 15.3 % 13.2 % 15.0 % Kapitaldekningstallene inkluderer 50 % av resultatet. * ) Tallene er eksklusiv implementeringseffekten av nytt AFP-regelverk på 62 mill. kroner. 3

4 Egenkapitalavkastning og kredittspreadeffekt Egenkapitalavkastning for Q er 11.1 (8.5) % (inkl. AFP var egenkapitalavkastningen 12.2 % i første kvartal ) Egenkapitalavkastning for Q1 2011, korrigert for kredittspread, er 11.5 (10.9) % 15,4 % 15,8 % 17,9 % 18,0 % 16,2 % 15,8 % 4,9 % 11,8 % 8,0 % 12,2 % 10,9 % 13,4 % 11,3 % 12,2 % 11,0 % 11,3 % 10,8 % 11,5 % 11,1 % 20,0 % 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % Prinsippet utjevner egenkapitalavkastningen 1,8 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Regnskapsmessig ROE ROE justert for FVO effekt 4

5 Mkr God underliggende resultatutvikling - beste førstekvartal i bankens historie Q Q 68 3 Q 50 4 Q 30 1 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Resultat før skatt Engangseffekt AFP 1Q / Nordito 2Q

6 Mkr. Resultat før skatt øker med 79 millioner 300,0 250, ,0 150, ,0 50,0 0,0 6

7 Mkr Pr kapitalenhet % p.a. Økt nominell rentenetto 6 millioner økning vs 1Q Kvartalets rentenetto påvirket av: Fallende innskuddsmargin Økte utlån/ innskuddsvolum Redusert Sikringsfondsavgift ,53 % 1 Q 1,52 % 2 Q 343 1,64 % 3 Q 382 1,71 % 4 Q 341 1,53 % 1 Q ,69 % 2 Q 1,52 % 3 Q 1,58 % 4 Q 1,54 % 1 Q 1,51 % 2 Q Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter mkr 1,47 % 3 Q 1,44 % 4 Q 1,42 % 1 Q 2011 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter % per kapitalenhet 3,50 % 3,00 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % Inklusiv full konsolidering av Sparebanken Vest Boligkreditt AS 7

8 % p.a. Rentemargin 2,50 % 2,00 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 1,01 % 0,99 % 0,50 % 0,00 % 1 Q Q Q Q Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2011 Utlån Innskudd Rentemargin 8

9 Mkr Inntektsvekst på 77 millioner kroner - god vekst i finansielle instrumenter - stabilt inntektsforløp i kjernevirksomheten 700 Finansielle instrumenter 52 mkr Rentenetto 6 mkr Banktjenester 5 mkr Andre driftsinntekter 14 mkr Meglerprovisjon øker med 15 mkr Q -11 2Q Q Q Q -10 2Q -12 3Q -9 4Q Q -8 2 Q -8 3 Q -8 4 Q Q Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto gevinst/tap finansielle instrumenter Inntekter eierandeler i tilknyttede selskaper Netto banktjenester Andre driftsinntekter

10 % p.a. Produktiviteten bedres Kostnader i % p.a. av gjennomsnittlig forvaltningskapital: K/I-relasjon: 1,60 % 1,40 % 90,0 % 1,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 1,25 % 1,45 % 1,27 % 1,27 % 1,33 % 1,31 % 1,16 % 1,30 % 0,26 % 1,03 % 1,28 % 1,23 % 1,26 % 1,21 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 67,7 % 60,3 % 68,1 % 63,3 % 76,9 % 57,3 % 52,2 % 59,3 % 13,1 % 53,0 % 11,6 % 54,0 % 59,6 % 60,8 % 58,8 % 0,00 % 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q Driftskostnader i % p.a. av gjennomsnittlig forvaltningskapital 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2011 Implementering AFP 0,0 % 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q Regnskapsmessig K/I-relasjon 4Q 1Q 2Q 3 Q Engangseffekter 4 Q 1 Q

11 Mrd. kr Utlån til personmarkedet utgjør 73 % av kredittporteføljen - utlånsvekst siste 12 mnd.: 6.8 % (PM 7.4 % og BM 4.0 %) Utlån PM & BM: God diversifisering i BM-porteføljen*: ,5 50,2 15,8 51,5 17,2 52,8 18,9 54,2 21,1 55,2 21,1 55,8 21,2 57,0 21,4 58,0 22,2 60,1 22,9 61,1 23,7 62,4 23,3 63,7 23,7 64,8 23,8 65,6 1,8 % 2,0 % 4,3 % 4,2 % 10,4 % 1,0 % 1,2 % 1,0 % 1,4 % 1,1 % 0,6 % 0,5 % 0,3 % Personmarked Eiendom Shipping Annet Industri Bygg og anlegg Verftsindustri Varehandel Fiskeoppdrett Fiskeri og fiskeindustri Q 1Q Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2011 *engasjement 70,3 % Energi og småkraft Landbasert transport Jord- og skogbruk Hotell og restaurant Personmarked Bedriftsmarked 11

12 Mrd. kr % Stabil finansieringsgrad - innskuddsvekst siste 12 mnd.: 7.0 % (PM 6.0 % og BM 8.3 %) Innskuddsutvikling: Finansieringsgrad: 100, ,6 14,3 24,0 23,3 4Q 1Q ,0 15,8 24,3 25,6 2Q 3Q 15,2 15,1 25,4 25,4 4Q 1Q 17,8 17,5 25,5 26,9 2Q 3Q 19,1 18,8 26,2 26,1 4Q 1Q 21,0 20,3 27,5 28,2 2Q 3Q 20,7 21,2 27,8 27,6 4Q 1 Q ,2 72,9 71,3 69,5 62,4 63,4 62,9 66,0 59,1 60,0 54,2 55,1 55,8 56,3 54,0 54,5 54,6 56,9 52,8 53,2 58,0 59,1 57,4 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1 Q 2011 Finansieringsgrad - innskudd i prosent av netto utlån 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Personmarked Bedriftsmarked Finansieringsgrad morbank Likviditetsindikator pr Q er % 12

13 PM-porteføljen - høy andel med pant i bolig - god sikkerhetsdekning med lave LTV-verdier 95 % av PM eksponert mot boliglån: God sikkerhetsdekning: 100,00 % 90,00 % 80,00 % 67 % 70,00 % 60,00 % 5 % 95 % 33 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % Andre lån Boliglån Nedbetalingslån Flexilån 0,00 % LTV <= 75 % LTV > 75 % 95 % av PM-porteføljen er lån sikret i fast eiendom* 33 % av boliglånene er flexilån (rammekreditter), resten er ordinære nedbetalingslån Flexilån innvilges innenfor 75 % av boligens markedsverdi Ordinære nedbetalingslån er normalt innenfor 90 % av boligverdi Inntil 100% LTV tillates under BSU-programmet dersom det stilles tilleggssikkerhet og etter en særskilt forsvarlighetsvurdering Omtrent 95% av totale boliglån er innenfor 75 % av boligverdi *Inklusive boligkredittforetak, konserntall 13

14 Risikoprofil - lav i personmarkedet, moderat i bedriftsmarkedet Forventet tap: Betjeningsevne + sikkerhetsdekning (PD/LGD) Høy PM-andel bidrar positivt til samlet lav risikoprofil Høy andel med pant i bolig og lav LTV Om lag uendret risikoprofil i BM 80 % av samlet portefølje med lav risiko 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 5,7 % 5,7 % 6,8 % 5,9 % 5,4 % 5,7 % 6,4 % 5,5 % 15,7 % 17,1 % 16,8 % 16,0 % 14,9 % 14,2 % 12,9 % 14,1 % 78,6 % 77,1 % 76,4 % 78,0 % 79,7 % 80,1 % 80,7 % 80,5 % 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q Q3 Q4 Q < 0,2 % 0,2 % > < 0,75 % > 0,75 % 14

15 Avsetningsgrad Nedskrivninger mkr Uendret avsetningsgrad og lave nedskrivninger i Q lavt og stabilt betalingsmislighold i PM, økning BM skyldes noen få engasjement i ulike bransjer Balanseførte nedskrivninger og avsetningsgrad: Betalingsmislighold 90 dager/brutto utlån: 0,70 % 0,60 % 0,50 % 0,43 % 0,49 % 0,51 % 0,60 % 0,63 % 0,62 % 0,63 % 0,64 % 0,64 % 0,63 % ,40 % 1,20 % 1,00 % 0,40 % 0,30 % 0,28 % 0,21 % 0,22 % 0,23 % 0,24 % 0,29 % ,80 % 0,60 % 0,20 % ,10 % 0,00 % ,40 % 0,20 % Individuelle nedskrivninger Avsetningsgrad Gruppenedskrivninger 0,00 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Misligholdsgrad 90 dg PM Misligholdsgrad 90 dg BM Misligholdsgrad 90 dg Alle segmenter 15

16 Lave tap - reduksjon i tapsutsatte, ikke misligholdte engasjementer Nedskrivninger første kvartal på -11 (-16) mill. kroner Tapskostnad 0.05 (0.08) % p.a. av gjennomsnittlig brutto utlån Konstaterte tap på utlån og garantier på 17 (19) mill. kroner 16

17 Rating Status - Fitch har ultimo første kvartal bekreftet bankens rating med stabile fremtidsutsikter Moodys Fitch Long-term Short-term Outlook Long-term Short-term Outlook Sparebanken Vest A2 P-1 Stable A- F2 Stable Sparebanken Vest Boligkreditt AS Covered bond program Moodys Rating Aaa Fitch Rating AAA 17

18 Netto tellende likviditetsportefølje økt fra forrige kvartal - strukturell likviditet styrket til 16 måneder Mill. Mnd kv. 2 kv. 3 kv. 4 kv. 1 kv. 2 kv. 3 kv. 4 kv. 1 kv. 2 kv. 3 kv. 4 kv. 1 kv Stat Banker OMF Interbank Strukturell likviditet Kommuner og fylkeskommuner Andre Aksjer Benyttet for å skaffe låneadgang i Norges Bank - 18

19 Mkr. Kapitalmarkedsfinansiering - relativt stabile kredittspreader i 1Q Kapitalmarkedsfinansiering på til sammen NOK 49.4 mrd. (eks. bytteordningen) Bytteordningen NOK 3.9 mrd. 32% av finansieringen er utenfor Norge Vellykket internasjonal emisjon på EUR 500 mill. 5 år OMF i februar kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr år 1-3 år 3-5 år 5+ år Senior gjeld/sertifikater OMF i markedet OMF i bytteordningen 19

20 Bankens kapitaldekning/soliditet - kapitaldekning over bankens soliditetsmål (9% kjerne-, 12% ansvarlig kapital) Kapitaldekning - Basel II Kapitaldekning - overgangsordning Tilleggskapital Fondsobligasjon Ren kjernekapital 11,6 % 11,4 % 11,6 % 11,6 % 11,8 % 1,2 % 1,0 % 0,9 % 0,8 % 0,9 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,3 % 2,5 % Tilleggskapital Fondsobligasjon Ren kjernekapital 14,7 % 15,0 % 15,3 % 13,4 % 13,8 % 1,1 % 1,1 % 1,2 % 1,3 % 1,2 % 1,8 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 2,9 % 7,9 % 9,0 % 9,3 % 9,4 % 9,6 % 9,1 % 10,9 % 11,8 % 12,2 % 12,4 % Q1 Q2 Q3 Q Q1 Kapitaldekning 11,6 % 11,4 % 11,6 % 11,6 % 11,8 % Tilleggskapital 1,2 % 1,0 % 0,9 % 0,8 % 0,9 % Kjernekapital Fondsobligasjon 10,4 % 2,5 % 10,4 % 1,4 % 10,7 % 1,4 % 10,8 % 1,4 % 10,9 % 1,3 % Ren kjernekapital 7,9 % 9,0 % 9,3 % 9,4 % 9,6 % Q1 Q2 Q3 Q Q1 Kapitaldekning 13,4 % 13,8 % 14,7 % 15,0 % 15,3 % Tilleggskapital 1,3 % 1,2 % 1,1 % 1,1 % 1,2 % Kjernekapital Fondsobligasjon 12,0 % 2,9 % 12,6 % 1,7 % 13,6 % 1,8 % 13,9 % 1,7 % 14,1 % 1,7 % Ren kjernekapital 9,1 % 10,9 % 11,8 % 12,2 % 12,4 % Kvartalstallene inkluderer 50% av akk. resultat etter skatt Konsernets kapitaldekning basert på overgangsordningen er styrket i første kvartal. Målt etter BASEL II er kapitaldekningen styrket. Utviklingen i soliditeten forklares av bedret risikoprofil, samt resultatakkumulering.

21 Nytt regelverk og status Sparebanken Vest - tilfredsstiller i dag kravene etter Basel III med god margin Common Equity (Ren kjernekapital) Tier 1 Capital (Kjernekapital) Total Capital (Ansvarlig kapital) Minimum 4.5 % 6.0 % 8.0 % Conservation Buffer 2.5 % 2.5 % 2.5 % Minimum + Conservation buffer Countercyclical buffer range % Sparebanken Vest % 8.5 % 10.5 % BASEL II 12.4 % 14.1 % 15.3 % Overgang 9.6 % 10.9 % 11.8 % 21

22 Utvikling av produkt- og leverandørstrategi - i samarbeid med en rekke andre frittstående sparebanker Fullintegrert finanskonsern med et bredt spekter av finansielle tjenester Resultat 1 Vekst i omsatte eiendommer på 24 % Befester posisjonen som ledende eiendomsmegler på Vestlandet 6.4 MNOK Forvalter boliglån på 26.7 mrd. kroner pr Vellykket internasjonal emisjon på EUR 500 mill. i første kvartal Frende Skade - premiebestand utgjør omkring 672 mkr ved utgangen av første kvartal fordelt på kunder. Frende Liv - premiebestand utgjør omkring 372 mkr ved utgangen av første kvartal fordelt på kunder MNOK MNOK Obligasjonsmegling, netthandel, aksjemegling og corporate finance Totalt kunder Eid av ni frittstående sparebanker og Sparebanken Vest (49.9 %) Hovedkontor i Bergen med 11 ansatte Fremdrift i henhold til plan Eid av åtte frittstående sparebanker og Sparebanken Vest (40 %) Har utestående obligasjoner på 1.8 mrd. kroner pr Selskapet driftes av Sparebanken Vest MNOK MNOK 0.3 MNOK 1 For tilknyttede selskaper vises Sparebanken Vest sin andel av selskapsresultatene etter skatt for Q

23 mars 08 juni 08 september 08 desember 08 mars 09 juni 09 september 09 desember 09 mars 10 juni 10 september 10 desember 10 mars 11 Bestandspremie kr antall kunder Frende Skadeforsikring nær 91 % av volum gjenvunnet på knappe tre år Frende Skade har ved utgangen av første kvartal 672 mill. kroner i bestandspremie fordelt på kunder Sparebanken Vest sin andel av total premiebestand i Frende Skade er 46 % Fra årsskiftet er Helgeland Sparebank ny distributør på skadeforsikring - - Bestandspremie Antall kunder 23

24 kv 2011 Høy og stabil kundetilfredshet Sparebanken Vest viderefører i første kvartal en høy og stabil kundetilfredshet med KTI-verdi på 75 og 71, for henholdsvis personmarked og bedriftsmarked. Resultatet for PM ville plassert Sparebanken Vest på en delt andreplass blant banker på Norsk Kundebarometers målinger for 2011, som ble offentliggjort før påske KTI PM KTI BM 24

25 En Hardanger-region for fremtiden

26 Bakgrunn Innledende kommentarer Sparebanken Vest har forhandlet med SpareBank 1 Hardanger vedrørende et mulig oppkjøp av SpareBank 1 Hardanger etter Tingvoll-modellen Styrene i de to bankene har kommet frem til en avtale om verdier og vederlagsform Fondsfinans har gjort en overordnet uavhengig vurdering av vederlagsstørrelsen og vederlagsformen som partene har kommet frem til 26

27 Fakta om SpareBank 1 Hardanger Etablert 16. mars 1846 (Kinsarvik Sparebank) Ble del av SpareBank 1 alliansen i 2007 Åtte kontor i syv kommuner i Hardanger innbyggere i de kommunene hvor banken har kontor Adm. banksjef Anne Maria Langeland 27

28 Oppkjøp av Sparebanken Hardanger - en solid og lønnsom bank med lokal tilhørighet Sparebanken Hardanger personkunder og bedriftskunder PM-andel på lån er ca 75 % (inkl. boligkreditt) Innskuddsdekningen 63 % i (inkl. boligkreditt) Finansielle nøkkeltall (NOKm) Forvaltningskapital (inkl. boligkreditt) Samlet utlån inkl. boligkreditt Ultån bedriftsmarked 875 Innskudd Egenkapital 421 Netto renteinntekter (i % av GFK) 2,03% Kapitaldekning 19,85% Resultat før skatt 55,2 Egenkapitalavkastning (etter skatt) 10,8% Egenkapitalen 421 mill kr per * Forvaltningskapital og lån er inkl kapital som er flyttet til boligkreditt selskap, (knappe 500 mill) og er derfor høyere enn det som fremgår av regnskapet for banken Andre nøkkeltall Antall filialer 8 Antall ansatte 52 Antall årsverk 46 28

29 Fordeling av utlån på næring Andel av utlån - næringsliv Primærnæringer 19 % 18 % 14 % 11 % 11 % 12 % 11 % Industri og bergverk 8 % 8 % 7 % 6 % 5 % 5 % 5 % Bygg og anlegg, kraft 15 % 16 % 17 % 17 % 18 % 21 % 23 % Varehandel, hotell og restaurant 18 % 18 % 18 % 19 % 18 % 12 % 13 % Transport 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 4 % 3 % Eiendomsdrift 26 % 24 % 29 % 32 % 32 % 37 % 32 % Annen tjenesteyting 10 % 11 % 10 % 10 % 11 % 9 % 12 % Sum utlån næring 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 29

30 Oppkjøp av Sparebanken Hardanger - vi styrker vår markedsposisjon i et strategisk viktig område Sparebanken Vest overtar alle eiendeler, ansatte og forpliktelser Sparebankstiftinga Hardanger opprettes skal bidra til allmennyttige formål i Hardanger og, Transaksjonen Totalvederlag* NOK 528,1m Nye egenkapitalbevis* NOK 422,5m Kontanter NOK 105,6m Eierandel EK-bevis Sparebankstiftinga Hardanger Ca. 28 % være en langsiktig og stabil eier av egenkapitalbevis i Sparebanken Vest Samlet vederlag: NOK 528,1m* * 20 % kontanter 80 % egenkapitalbevis Øvrige betingelser Sparebankstiftinga Hardanger mottar ½ utbytte for inntektsåret 2011 Inntjening i Sparebanken Hardanger i 2011 tilfaller Sparebanken Vest Sparebankstiftinga Hardanger har intensjon om å erverve egenkapitalbevis i SPV for NOK m. Basert på bokført verdi per egenkapitalbevis (eks. utbytte og gaver for ). Endelig fordeling mellom EK-bevis og kontanter fastsettes ut fra markedsverdien av SVEG på gjennomføringstidspunktet. Hvis kontantdelen (NOK 105,6 m) blir større enn 20% av totalvederlaget, byttes overskytende kontantdel mot EK-bevis til kurs NOK 49,83. 30

31 Sparebankstiftelsen Hardanger blir en betydelig EK-beviseier Sparebankstiftelsen Hardanger Eier av 8.48 m egenkapitalbevis av totalt 30,06 m egenkapitalbevis i Sparebanken Vest, tilsvarende 28,2% av totalt antall utestående egenkapitalbevis (SVEG) Sauda-stiftelsen (9,9 %) Andre EK-beviseiere (61,9 %) 28,2% Eierandelskapital NOK 1 485m Grunnfond / annen EK NOK 4 865m Total egenkapital etter transaksjon ( ): NOK 6 350m fordelt på NOK 1 485m i eierandelskapital og NOK 4 865m i grunnfondskapital.

32 Strategisk rasjonale for Sparebanken Vest Industriell og finansielt rasjonale Et oppkjøp av SpareBank 1 Hardanger er i tråd med Sparebanken Vest sitt målbilde som Vestlandets ledende og foretrukne finanshus SpareBank 1 Hardanger er attraktiv for Sparebanken Vest sett fra et industrielt perspektiv: Banken kompletterer Sparebanken Vests kontornett i Hordaland på en god måte Utlånsporteføljen har en god risikoprofil Sparebanken Vest vil tilføre regionen et bedre banktilbud, særlig på bedriftsmarkedet Et vellykket oppkjøp vil forsterke synet på Sparebanken Vest som en attraktiv partner SpareBank 1 Hardanger er attraktiv for Sparebanken Vest sett fra et finansielt perspektiv: Attraktive betingelser Synergieffekter med hensyn på kapitalisering, kostnader og funding Positivt at oppgjør skjer til en overkurs i forhold til markedskurs på SVEG Positivt for egenkapitalbeviset SVEG at market cap øker Etterfølgende kjøp i størrelsesorden mill. i markedet for deler av oppgjør forventes å bidra positivt til verdsetting av SVEG SPV får en ny langsiktig egenkapitalbeviseier som kan bidra i fremtidige kapitalemisjoner 32

33 Fremtidsutsikter Risikofaktorer Eksterne forhold Fall i vektsratene i fremvoksende økonomier Gjeldssituasjonen i Europa Oljeprisutviklingen Avvikende næringsstruktur på Vestlandet Sparebanken Vest Press på rentenetto som følge av intens konkurranse Økt bidrag fra datter-/tilknyttede selskap God kredittstyring og lave tap Størst resultatrisiko: rentenetto, tap og verdipapirer Forventet resultat i overkant av hensyntatt engangsforhold 33

34 Appendix

35 4,0 % 3,2 % 4,7 % 3,5 % Godt diversifisert BM-portefølje* 6,1 % Bedriftsmarked 29,7 % av total 1,6 % 1,1 % 3,6 % 2,0 % *engasjement 6,6 % 14,0 % 14,6 % Shipping Annet Industri Bygg og anlegg Verftsindustri Varehandel Fiskeoppdrett Fiskeri og fiskeindustri Energi og småkraft Landbasert transport Jord- og skogbruk Hotell og restaurant 31,0 % 0,1 % 20,0 % 14,5 % Eiendom 10,4 % av total 3,1 % 1,9 % 19,3 % 18,2 % 0,4 % 0,5 % 13,7 % 21,1 % 4,3 % 2,2 % 2,3 % 14,8 % Shipping 4,2 % av total 1,0 % 1,6 % 30,1 % Bolig Borettslag Fritidseiendom Hotell Industri Kjøpesenter/butikk Kontor Uspesifisert næring Ikke spesifisert Container Ferge/passasjer Kjøleskip (reefer) Offshore Tank Tørrbulk, mindre Tørrbulk, store Brønnbåt Kjemikalier Ikke spesifisert 35

36 Avsetninger i % av lån Mkr Avsetninger i % av utlån Mkr Balanseførte nedskrivninger BM og PM Bedriftsmarked Personmarked 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % 0,76 % 0,74 % 0,98 % 1,09 % ,73 % 0,75 % ,85 % ,46 % 1,28 % ,95 % 1,99 % 1,88 % 1,54 % ,03 % 2,05 % 2,07 % 1,96 % ,14 % 0,12 % 0,10 % 0,08 % 0,06 % 0,04 % 0,02 % 0,00 % 0,11 % ,08 % ,07 % ,07 % ,06 % ,08 % ,10 % ,10 % ,12 % ,13 % ,12 % ,12 % ,12 % ,12 % ,11 % ,11 % ,11 % Individuelle nedskrivninger Bedriftsmarked Gruppeneskrivninger Bedriftsmarked Avsetningsgrad Bedriftsmarked Individuelle nedskrivninger Personmarked Gruppenedskrivninger Personmarked Avsetningsgrad Personmarked 36

37 Risikoprofil - forventet tap PM (betjeningsevne + sikkerhet) - lav og stabil risiko, 95 % innenfor 0,2 % i forventet tap. 100 % 90 % 1,6 % 1,6 % 1,5 % 1,3 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,1 % 4,2 % 4,1 % 3,9 % 3,7 % 3,3 % 3,4 % 3,4 % 3,2 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 94,2 % 94,2 % 94,6 % 95,0 % 95,4 % 95,3 % 95,4 % 95,7 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q Q3 Q4 Q < 0,2 % 0,2 % > < 0,75 % > 0,75 % 37

38 Risikoprofil - forventet tap BM (betjeningsevne + sikkerhet) - moderat risikoprofil, bevegelse i enkeltengasjement gir noe utslag 100 % 90 % 15,0 % 15,5 % 18,8 % 16,7 % 15,0 % 16,1 % 18,8 % 15,7 % 80 % 70 % 60 % 50 % 42,1 % 48,0 % 46,5 % 44,9 % 41,5 % 39,9 % 35,1 % 39,8 % 40 % 30 % 20 % 10 % 43,0 % 36,5 % 34,7 % 38,5 % 43,5 % 44,0 % 46,1 % 44,5 % 0 % 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q Q3 Q4 Q < 0,2 % 0,2 % > < 0,75 % > 0,75 % 38

39 Styrket markedsposisjonen på Vestlandet (tall er pr ) 20,0 % 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 20,0 % 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Sum innskudd personmarked Sum utlån personmarked Sum innskudd bedriftsmarked Sum utlån bedriftsmarked 39

40 Største EK-beviseiere 20 største eiere av egenkapitalbevis Antall EKB Andel av EAkapital % SPARBANKSTIFTELSEN SAUDA ,79 FRANK MOHN AS ,03 SKAGEN VEKST ,61 MP PENSJON ,17 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE ,17 ODIN NORGE ,62 ODIN NORDEN ,52 HERFO FINANS AS ,35 FONDSFINANS ,03 HOLBERG NORGE ,46 KOMMUNAL LANDPENSJONKASSE ,14 SPAREBANKEN VEST ,82 KLP AKSJE NORDEN ,52 KLP AKSJE NORGE ,52 VPF NORDEA KAPITAL ,95 HELGELAND SPAREBANK ,91 VPF NORDEA NORGE ,88 VPF NORDEA AVKASTNING ,78 SKUDENES OG AAKRA SPAREBANK ,76 TERRA UTBYTTE VPF ,74 Omsetningsstatistikk siste 12 måneder Måned Volum OSE (antall) Kurs ultimo April ,50 Mai ,00 Juni ,50 JuLi ,40 August ,70 September ,00 Oktober ,00 November ,00 Desember ,00 Januar ,00 Februar ,20 Mars ,50 Sum ,77 40

41 Oppdatert per Avkastning fra 2006 justert for utbytte SVEG OSEEX

42

Andre kvartal og første halvår 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 19. august 2010

Andre kvartal og første halvår 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 19. august 2010 Andre kvartal og første halvår 2010 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 19. august 2010 1 Vestlandets ledende finanshus Engasjert og selvstendig bank for privatpersoner og næringsliv

Detaljer

Fjerde kvartal og året 2011 Konsernet Sparebanken Vest

Fjerde kvartal og året 2011 Konsernet Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011 Konsernet Sparebanken Vest 15. februar 2012 Stein Klakegg, administrerende direktør 1 Året 2011 Styrket kundetilfredshet og markedsposisjon God underliggende bankdrift i urolig

Detaljer

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest 23. August 2012 Stein Klakegg, Administrerende direktør 1 Lokal storbank for innbyggere og bedrifter på Vestlandet Hver femte bedrift og hver

Detaljer

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest 24. oktober 2012 Stein Klakegg, administrerende direktør 1 Hovedtrekk 3. kvartal Solid 3. kvartal resultat før skatt på 303 MNOK (135 MNOK) Egenkapitalavkastning

Detaljer

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011 Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2011 Hovedtrekk Hovedtall God fremgang i ordinær drift og sammenlignbart resultat Andre inntekter og resultatbidrag fra produktselskapene øker Høy aktivitet

Detaljer

Sparebanken Vest første kvartal 2010

Sparebanken Vest første kvartal 2010 Sparebanken Vest første kvartal 2010 Hovedtrekk Sterk resultatvekst i første kvartal resultat før skatt 206 (30) mkr Vekst i nominell rentenetto; forbedring i finansielle instrumenter, moderate nedskrivninger

Detaljer

Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011

Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011 Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011 Hovedtrekk for 2011 Styrket kundetilfredshet og markedsposisjon God underliggende bankdrift i urolig kapitalmarked Økt nominell rentenetto til tross for økte

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 Regnskap 3. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 3. kvartal Godt resultat Positive verdiendringer på verdipapirer Lave tap på utlån Redusert kostnader i % av inntekter og i % av forvaltning

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 2. kvartal 2015

Innholdsfortegnelse. 2. kvartal 2015 Innholdsfortegnelse Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 17 Balanse... 19 Kontantstrømoppstilling... 20 Endring i egenkapital... 21 Egenkapitalbevisbrøk... 24 Resultater fra kvartalsregnskapene...

Detaljer

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 0 Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 15 kontorer i 13 kommuner på Helgeland

Detaljer

God underliggende drift, men resultatet preges av internasjonal uro

God underliggende drift, men resultatet preges av internasjonal uro Side 1 God underliggende drift, men resultatet preges av internasjonal uro 3. kvartal 2011 Resultat før skatt: 253 mill kroner (386 mill kroner) Resultat etter skatt: 174 mill kroner (300 mill kroner)

Detaljer

Meget godt resultat bygget på solid drift

Meget godt resultat bygget på solid drift Side 1 Meget godt resultat bygget på solid drift 3. kvartal 2010 Resultat før skatt: 386 mill kr (503 mill kr) Egenkapitalavkastning etter skatt 14,3 % (25,2 %) Nedskrivning på utlån: 43 mill kr (85 mill

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2013

Regnskap per 3. kvartal 2013 Regnskap per 3. kvartal 2013 31. oktober 2013 Kjell Fordal, finansdirektør 3. kvartal 2013 Overskudd 433 mill kroner (306 mill) Egenkapitalavkastning 16,3 % (12,8 %) Resultat kjernevirksomhet 365 mill

Detaljer

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Styrets beretning 1. kvartal 2012 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Resultat før skatt 340 mill. kroner (325 mill. kroner) Overskudd 1. kvartal

Detaljer

delårsrapport 2. k va r ta l urevidert

delårsrapport 2. k va r ta l urevidert delårsrapport 2. k va r ta l urevidert 14 2 2. KVARTAL 2014 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern 7 Resultat konsern 8 Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling

Detaljer

ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 SPV. 22.august 2013. Stein Klakegg Administrerende direktør

ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 SPV. 22.august 2013. Stein Klakegg Administrerende direktør SPV ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 22.august 2013 Stein Klakegg Administrerende direktør KORT OM SPAREBANKEN VEST Nøkkelfakta Norges 3. største sparebank Etablert i 1823 og Norges nest eldste sparebank

Detaljer

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt resultat i et krevende marked. Egenkapitalavkastning på 12,8 % Garantert fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt 1.kvartal 2012, overskudd 272 mill kroner og egenkapitalavkastning på 13,0 % Gjennomført egenkapitalemisjon for 761

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Jan Erik Furunes

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 3. kv. 12 2. kv. 12 1. kv. 12 4. kv. 11 3. kv. 11 2. kv. 11 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Tidenes høyeste overskudd etter skatt på 1 024 mill. kr.

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Tidenes høyeste overskudd etter skatt på 1 024 mill. kr. Styrets beretning Foreløpig årsregnskap 2011 Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Tidenes høyeste overskudd etter skatt på 1 024 mill. kr. Resultat

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2015

Regnskap 1. kvartal 2015 Regnskap 8. mai 2015 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Det går bra i Midt-Norge, moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Nord-Trøndelag Relativt lav vekst Sør-Trøndelag

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank ASA. 2. kvartal 2012. 9. august 2012. Side 1

SpareBank 1 SR-Bank ASA. 2. kvartal 2012. 9. august 2012. Side 1 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2. kvartal 2012 9. august 2012 Side 1 Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events

Detaljer

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert delårsrapport 4. k va r ta l urevidert 4 4. KVARTAL 4 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern Resultat konsern Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling konsern

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Meget godt resultat - høy inntektsvekst resultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %). Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %)

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2014

Regnskap per 3. kvartal 2014 Regnskap per 3. kvartal 2014 31. oktober 2014 Finn Haugan, konsernsjef KONJUNKTURBAROMETER 2014 Moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Nord-Trøndelag Oppbremsing i sikte Sør-Trøndelag

Detaljer

EIENDOMSMEGLER VEST NÆRINGSMEGLING. Årsrapport 2011

EIENDOMSMEGLER VEST NÆRINGSMEGLING. Årsrapport 2011 EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Årsrapport 2011 Sparebanken Vest skal ta posisjonen som det ledende finanshuset på Vestlandet. Miljø: Sparebanken

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt)

Regnskap per 3. kvartal 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Styrets beretning Regnskap per 3. kvartal 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Resultat før skatt 1.282 millioner kroner (1.053 millioner) Resultat

Detaljer