Første kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Første kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest"

Transkript

1 Første kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 28. april 2011

2 Hovedtrekk første kvartal 2011 God vekst i ordinært driftsresultat og finansinntekter God inntektsvekst og godt resultat på eiendomsmegling Økt egenkapitalavkastning med styrking av soliditeten Høy og stabil kundetilfredshet Fremforhandlet avtale om fusjon med Sparebank 1 Hardanger 2

3 Hovedtall Første Første Fjerde kvartal 2011 kvartal kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt 226 mkr 160 mkr* ) 215 mkr Resultat før skatt 215 mkr 144 mkr* ) 168 mkr Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis 1.39 kr 1.77 kr 1.12 kr Rentenetto 1.42 % 1.54 % 1.44 % Kostnadsprosent 1.21 % 1.29 %* ) 1.26 % Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert 11.1 % 8.5 %* ) 8.3 % Finansieringsgrad ultimo 54.2 % 54.0 % 55.1 % Likviditetsindikator ultimo % % % Kjernekapitaldekning ultimo 10.9 % 10.3 % 10.8 % Kapitaldekning ultimo 11.8 % 11.5 % 11.6 % Kjernekapitaldekning ultimo (Basel II fullt implementert) 14.1 % 11.9 % 13.9 % Kapitaldekning ultimo (Basel II fullt implementert) 15.3 % 13.2 % 15.0 % Kapitaldekningstallene inkluderer 50 % av resultatet. * ) Tallene er eksklusiv implementeringseffekten av nytt AFP-regelverk på 62 mill. kroner. 3

4 Egenkapitalavkastning og kredittspreadeffekt Egenkapitalavkastning for Q er 11.1 (8.5) % (inkl. AFP var egenkapitalavkastningen 12.2 % i første kvartal ) Egenkapitalavkastning for Q1 2011, korrigert for kredittspread, er 11.5 (10.9) % 15,4 % 15,8 % 17,9 % 18,0 % 16,2 % 15,8 % 4,9 % 11,8 % 8,0 % 12,2 % 10,9 % 13,4 % 11,3 % 12,2 % 11,0 % 11,3 % 10,8 % 11,5 % 11,1 % 20,0 % 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % Prinsippet utjevner egenkapitalavkastningen 1,8 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Regnskapsmessig ROE ROE justert for FVO effekt 4

5 Mkr God underliggende resultatutvikling - beste førstekvartal i bankens historie Q Q 68 3 Q 50 4 Q 30 1 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Resultat før skatt Engangseffekt AFP 1Q / Nordito 2Q

6 Mkr. Resultat før skatt øker med 79 millioner 300,0 250, ,0 150, ,0 50,0 0,0 6

7 Mkr Pr kapitalenhet % p.a. Økt nominell rentenetto 6 millioner økning vs 1Q Kvartalets rentenetto påvirket av: Fallende innskuddsmargin Økte utlån/ innskuddsvolum Redusert Sikringsfondsavgift ,53 % 1 Q 1,52 % 2 Q 343 1,64 % 3 Q 382 1,71 % 4 Q 341 1,53 % 1 Q ,69 % 2 Q 1,52 % 3 Q 1,58 % 4 Q 1,54 % 1 Q 1,51 % 2 Q Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter mkr 1,47 % 3 Q 1,44 % 4 Q 1,42 % 1 Q 2011 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter % per kapitalenhet 3,50 % 3,00 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % Inklusiv full konsolidering av Sparebanken Vest Boligkreditt AS 7

8 % p.a. Rentemargin 2,50 % 2,00 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 1,01 % 0,99 % 0,50 % 0,00 % 1 Q Q Q Q Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2011 Utlån Innskudd Rentemargin 8

9 Mkr Inntektsvekst på 77 millioner kroner - god vekst i finansielle instrumenter - stabilt inntektsforløp i kjernevirksomheten 700 Finansielle instrumenter 52 mkr Rentenetto 6 mkr Banktjenester 5 mkr Andre driftsinntekter 14 mkr Meglerprovisjon øker med 15 mkr Q -11 2Q Q Q Q -10 2Q -12 3Q -9 4Q Q -8 2 Q -8 3 Q -8 4 Q Q Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto gevinst/tap finansielle instrumenter Inntekter eierandeler i tilknyttede selskaper Netto banktjenester Andre driftsinntekter

10 % p.a. Produktiviteten bedres Kostnader i % p.a. av gjennomsnittlig forvaltningskapital: K/I-relasjon: 1,60 % 1,40 % 90,0 % 1,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 1,25 % 1,45 % 1,27 % 1,27 % 1,33 % 1,31 % 1,16 % 1,30 % 0,26 % 1,03 % 1,28 % 1,23 % 1,26 % 1,21 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 67,7 % 60,3 % 68,1 % 63,3 % 76,9 % 57,3 % 52,2 % 59,3 % 13,1 % 53,0 % 11,6 % 54,0 % 59,6 % 60,8 % 58,8 % 0,00 % 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q Driftskostnader i % p.a. av gjennomsnittlig forvaltningskapital 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2011 Implementering AFP 0,0 % 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q Regnskapsmessig K/I-relasjon 4Q 1Q 2Q 3 Q Engangseffekter 4 Q 1 Q

11 Mrd. kr Utlån til personmarkedet utgjør 73 % av kredittporteføljen - utlånsvekst siste 12 mnd.: 6.8 % (PM 7.4 % og BM 4.0 %) Utlån PM & BM: God diversifisering i BM-porteføljen*: ,5 50,2 15,8 51,5 17,2 52,8 18,9 54,2 21,1 55,2 21,1 55,8 21,2 57,0 21,4 58,0 22,2 60,1 22,9 61,1 23,7 62,4 23,3 63,7 23,7 64,8 23,8 65,6 1,8 % 2,0 % 4,3 % 4,2 % 10,4 % 1,0 % 1,2 % 1,0 % 1,4 % 1,1 % 0,6 % 0,5 % 0,3 % Personmarked Eiendom Shipping Annet Industri Bygg og anlegg Verftsindustri Varehandel Fiskeoppdrett Fiskeri og fiskeindustri Q 1Q Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2011 *engasjement 70,3 % Energi og småkraft Landbasert transport Jord- og skogbruk Hotell og restaurant Personmarked Bedriftsmarked 11

12 Mrd. kr % Stabil finansieringsgrad - innskuddsvekst siste 12 mnd.: 7.0 % (PM 6.0 % og BM 8.3 %) Innskuddsutvikling: Finansieringsgrad: 100, ,6 14,3 24,0 23,3 4Q 1Q ,0 15,8 24,3 25,6 2Q 3Q 15,2 15,1 25,4 25,4 4Q 1Q 17,8 17,5 25,5 26,9 2Q 3Q 19,1 18,8 26,2 26,1 4Q 1Q 21,0 20,3 27,5 28,2 2Q 3Q 20,7 21,2 27,8 27,6 4Q 1 Q ,2 72,9 71,3 69,5 62,4 63,4 62,9 66,0 59,1 60,0 54,2 55,1 55,8 56,3 54,0 54,5 54,6 56,9 52,8 53,2 58,0 59,1 57,4 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1 Q 2011 Finansieringsgrad - innskudd i prosent av netto utlån 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Personmarked Bedriftsmarked Finansieringsgrad morbank Likviditetsindikator pr Q er % 12

13 PM-porteføljen - høy andel med pant i bolig - god sikkerhetsdekning med lave LTV-verdier 95 % av PM eksponert mot boliglån: God sikkerhetsdekning: 100,00 % 90,00 % 80,00 % 67 % 70,00 % 60,00 % 5 % 95 % 33 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % Andre lån Boliglån Nedbetalingslån Flexilån 0,00 % LTV <= 75 % LTV > 75 % 95 % av PM-porteføljen er lån sikret i fast eiendom* 33 % av boliglånene er flexilån (rammekreditter), resten er ordinære nedbetalingslån Flexilån innvilges innenfor 75 % av boligens markedsverdi Ordinære nedbetalingslån er normalt innenfor 90 % av boligverdi Inntil 100% LTV tillates under BSU-programmet dersom det stilles tilleggssikkerhet og etter en særskilt forsvarlighetsvurdering Omtrent 95% av totale boliglån er innenfor 75 % av boligverdi *Inklusive boligkredittforetak, konserntall 13

14 Risikoprofil - lav i personmarkedet, moderat i bedriftsmarkedet Forventet tap: Betjeningsevne + sikkerhetsdekning (PD/LGD) Høy PM-andel bidrar positivt til samlet lav risikoprofil Høy andel med pant i bolig og lav LTV Om lag uendret risikoprofil i BM 80 % av samlet portefølje med lav risiko 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 5,7 % 5,7 % 6,8 % 5,9 % 5,4 % 5,7 % 6,4 % 5,5 % 15,7 % 17,1 % 16,8 % 16,0 % 14,9 % 14,2 % 12,9 % 14,1 % 78,6 % 77,1 % 76,4 % 78,0 % 79,7 % 80,1 % 80,7 % 80,5 % 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q Q3 Q4 Q < 0,2 % 0,2 % > < 0,75 % > 0,75 % 14

15 Avsetningsgrad Nedskrivninger mkr Uendret avsetningsgrad og lave nedskrivninger i Q lavt og stabilt betalingsmislighold i PM, økning BM skyldes noen få engasjement i ulike bransjer Balanseførte nedskrivninger og avsetningsgrad: Betalingsmislighold 90 dager/brutto utlån: 0,70 % 0,60 % 0,50 % 0,43 % 0,49 % 0,51 % 0,60 % 0,63 % 0,62 % 0,63 % 0,64 % 0,64 % 0,63 % ,40 % 1,20 % 1,00 % 0,40 % 0,30 % 0,28 % 0,21 % 0,22 % 0,23 % 0,24 % 0,29 % ,80 % 0,60 % 0,20 % ,10 % 0,00 % ,40 % 0,20 % Individuelle nedskrivninger Avsetningsgrad Gruppenedskrivninger 0,00 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Misligholdsgrad 90 dg PM Misligholdsgrad 90 dg BM Misligholdsgrad 90 dg Alle segmenter 15

16 Lave tap - reduksjon i tapsutsatte, ikke misligholdte engasjementer Nedskrivninger første kvartal på -11 (-16) mill. kroner Tapskostnad 0.05 (0.08) % p.a. av gjennomsnittlig brutto utlån Konstaterte tap på utlån og garantier på 17 (19) mill. kroner 16

17 Rating Status - Fitch har ultimo første kvartal bekreftet bankens rating med stabile fremtidsutsikter Moodys Fitch Long-term Short-term Outlook Long-term Short-term Outlook Sparebanken Vest A2 P-1 Stable A- F2 Stable Sparebanken Vest Boligkreditt AS Covered bond program Moodys Rating Aaa Fitch Rating AAA 17

18 Netto tellende likviditetsportefølje økt fra forrige kvartal - strukturell likviditet styrket til 16 måneder Mill. Mnd kv. 2 kv. 3 kv. 4 kv. 1 kv. 2 kv. 3 kv. 4 kv. 1 kv. 2 kv. 3 kv. 4 kv. 1 kv Stat Banker OMF Interbank Strukturell likviditet Kommuner og fylkeskommuner Andre Aksjer Benyttet for å skaffe låneadgang i Norges Bank - 18

19 Mkr. Kapitalmarkedsfinansiering - relativt stabile kredittspreader i 1Q Kapitalmarkedsfinansiering på til sammen NOK 49.4 mrd. (eks. bytteordningen) Bytteordningen NOK 3.9 mrd. 32% av finansieringen er utenfor Norge Vellykket internasjonal emisjon på EUR 500 mill. 5 år OMF i februar kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr år 1-3 år 3-5 år 5+ år Senior gjeld/sertifikater OMF i markedet OMF i bytteordningen 19

20 Bankens kapitaldekning/soliditet - kapitaldekning over bankens soliditetsmål (9% kjerne-, 12% ansvarlig kapital) Kapitaldekning - Basel II Kapitaldekning - overgangsordning Tilleggskapital Fondsobligasjon Ren kjernekapital 11,6 % 11,4 % 11,6 % 11,6 % 11,8 % 1,2 % 1,0 % 0,9 % 0,8 % 0,9 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,3 % 2,5 % Tilleggskapital Fondsobligasjon Ren kjernekapital 14,7 % 15,0 % 15,3 % 13,4 % 13,8 % 1,1 % 1,1 % 1,2 % 1,3 % 1,2 % 1,8 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 2,9 % 7,9 % 9,0 % 9,3 % 9,4 % 9,6 % 9,1 % 10,9 % 11,8 % 12,2 % 12,4 % Q1 Q2 Q3 Q Q1 Kapitaldekning 11,6 % 11,4 % 11,6 % 11,6 % 11,8 % Tilleggskapital 1,2 % 1,0 % 0,9 % 0,8 % 0,9 % Kjernekapital Fondsobligasjon 10,4 % 2,5 % 10,4 % 1,4 % 10,7 % 1,4 % 10,8 % 1,4 % 10,9 % 1,3 % Ren kjernekapital 7,9 % 9,0 % 9,3 % 9,4 % 9,6 % Q1 Q2 Q3 Q Q1 Kapitaldekning 13,4 % 13,8 % 14,7 % 15,0 % 15,3 % Tilleggskapital 1,3 % 1,2 % 1,1 % 1,1 % 1,2 % Kjernekapital Fondsobligasjon 12,0 % 2,9 % 12,6 % 1,7 % 13,6 % 1,8 % 13,9 % 1,7 % 14,1 % 1,7 % Ren kjernekapital 9,1 % 10,9 % 11,8 % 12,2 % 12,4 % Kvartalstallene inkluderer 50% av akk. resultat etter skatt Konsernets kapitaldekning basert på overgangsordningen er styrket i første kvartal. Målt etter BASEL II er kapitaldekningen styrket. Utviklingen i soliditeten forklares av bedret risikoprofil, samt resultatakkumulering.

21 Nytt regelverk og status Sparebanken Vest - tilfredsstiller i dag kravene etter Basel III med god margin Common Equity (Ren kjernekapital) Tier 1 Capital (Kjernekapital) Total Capital (Ansvarlig kapital) Minimum 4.5 % 6.0 % 8.0 % Conservation Buffer 2.5 % 2.5 % 2.5 % Minimum + Conservation buffer Countercyclical buffer range % Sparebanken Vest % 8.5 % 10.5 % BASEL II 12.4 % 14.1 % 15.3 % Overgang 9.6 % 10.9 % 11.8 % 21

22 Utvikling av produkt- og leverandørstrategi - i samarbeid med en rekke andre frittstående sparebanker Fullintegrert finanskonsern med et bredt spekter av finansielle tjenester Resultat 1 Vekst i omsatte eiendommer på 24 % Befester posisjonen som ledende eiendomsmegler på Vestlandet 6.4 MNOK Forvalter boliglån på 26.7 mrd. kroner pr Vellykket internasjonal emisjon på EUR 500 mill. i første kvartal Frende Skade - premiebestand utgjør omkring 672 mkr ved utgangen av første kvartal fordelt på kunder. Frende Liv - premiebestand utgjør omkring 372 mkr ved utgangen av første kvartal fordelt på kunder MNOK MNOK Obligasjonsmegling, netthandel, aksjemegling og corporate finance Totalt kunder Eid av ni frittstående sparebanker og Sparebanken Vest (49.9 %) Hovedkontor i Bergen med 11 ansatte Fremdrift i henhold til plan Eid av åtte frittstående sparebanker og Sparebanken Vest (40 %) Har utestående obligasjoner på 1.8 mrd. kroner pr Selskapet driftes av Sparebanken Vest MNOK MNOK 0.3 MNOK 1 For tilknyttede selskaper vises Sparebanken Vest sin andel av selskapsresultatene etter skatt for Q

23 mars 08 juni 08 september 08 desember 08 mars 09 juni 09 september 09 desember 09 mars 10 juni 10 september 10 desember 10 mars 11 Bestandspremie kr antall kunder Frende Skadeforsikring nær 91 % av volum gjenvunnet på knappe tre år Frende Skade har ved utgangen av første kvartal 672 mill. kroner i bestandspremie fordelt på kunder Sparebanken Vest sin andel av total premiebestand i Frende Skade er 46 % Fra årsskiftet er Helgeland Sparebank ny distributør på skadeforsikring - - Bestandspremie Antall kunder 23

24 kv 2011 Høy og stabil kundetilfredshet Sparebanken Vest viderefører i første kvartal en høy og stabil kundetilfredshet med KTI-verdi på 75 og 71, for henholdsvis personmarked og bedriftsmarked. Resultatet for PM ville plassert Sparebanken Vest på en delt andreplass blant banker på Norsk Kundebarometers målinger for 2011, som ble offentliggjort før påske KTI PM KTI BM 24

25 En Hardanger-region for fremtiden

26 Bakgrunn Innledende kommentarer Sparebanken Vest har forhandlet med SpareBank 1 Hardanger vedrørende et mulig oppkjøp av SpareBank 1 Hardanger etter Tingvoll-modellen Styrene i de to bankene har kommet frem til en avtale om verdier og vederlagsform Fondsfinans har gjort en overordnet uavhengig vurdering av vederlagsstørrelsen og vederlagsformen som partene har kommet frem til 26

27 Fakta om SpareBank 1 Hardanger Etablert 16. mars 1846 (Kinsarvik Sparebank) Ble del av SpareBank 1 alliansen i 2007 Åtte kontor i syv kommuner i Hardanger innbyggere i de kommunene hvor banken har kontor Adm. banksjef Anne Maria Langeland 27

28 Oppkjøp av Sparebanken Hardanger - en solid og lønnsom bank med lokal tilhørighet Sparebanken Hardanger personkunder og bedriftskunder PM-andel på lån er ca 75 % (inkl. boligkreditt) Innskuddsdekningen 63 % i (inkl. boligkreditt) Finansielle nøkkeltall (NOKm) Forvaltningskapital (inkl. boligkreditt) Samlet utlån inkl. boligkreditt Ultån bedriftsmarked 875 Innskudd Egenkapital 421 Netto renteinntekter (i % av GFK) 2,03% Kapitaldekning 19,85% Resultat før skatt 55,2 Egenkapitalavkastning (etter skatt) 10,8% Egenkapitalen 421 mill kr per * Forvaltningskapital og lån er inkl kapital som er flyttet til boligkreditt selskap, (knappe 500 mill) og er derfor høyere enn det som fremgår av regnskapet for banken Andre nøkkeltall Antall filialer 8 Antall ansatte 52 Antall årsverk 46 28

29 Fordeling av utlån på næring Andel av utlån - næringsliv Primærnæringer 19 % 18 % 14 % 11 % 11 % 12 % 11 % Industri og bergverk 8 % 8 % 7 % 6 % 5 % 5 % 5 % Bygg og anlegg, kraft 15 % 16 % 17 % 17 % 18 % 21 % 23 % Varehandel, hotell og restaurant 18 % 18 % 18 % 19 % 18 % 12 % 13 % Transport 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 4 % 3 % Eiendomsdrift 26 % 24 % 29 % 32 % 32 % 37 % 32 % Annen tjenesteyting 10 % 11 % 10 % 10 % 11 % 9 % 12 % Sum utlån næring 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 29

30 Oppkjøp av Sparebanken Hardanger - vi styrker vår markedsposisjon i et strategisk viktig område Sparebanken Vest overtar alle eiendeler, ansatte og forpliktelser Sparebankstiftinga Hardanger opprettes skal bidra til allmennyttige formål i Hardanger og, Transaksjonen Totalvederlag* NOK 528,1m Nye egenkapitalbevis* NOK 422,5m Kontanter NOK 105,6m Eierandel EK-bevis Sparebankstiftinga Hardanger Ca. 28 % være en langsiktig og stabil eier av egenkapitalbevis i Sparebanken Vest Samlet vederlag: NOK 528,1m* * 20 % kontanter 80 % egenkapitalbevis Øvrige betingelser Sparebankstiftinga Hardanger mottar ½ utbytte for inntektsåret 2011 Inntjening i Sparebanken Hardanger i 2011 tilfaller Sparebanken Vest Sparebankstiftinga Hardanger har intensjon om å erverve egenkapitalbevis i SPV for NOK m. Basert på bokført verdi per egenkapitalbevis (eks. utbytte og gaver for ). Endelig fordeling mellom EK-bevis og kontanter fastsettes ut fra markedsverdien av SVEG på gjennomføringstidspunktet. Hvis kontantdelen (NOK 105,6 m) blir større enn 20% av totalvederlaget, byttes overskytende kontantdel mot EK-bevis til kurs NOK 49,83. 30

31 Sparebankstiftelsen Hardanger blir en betydelig EK-beviseier Sparebankstiftelsen Hardanger Eier av 8.48 m egenkapitalbevis av totalt 30,06 m egenkapitalbevis i Sparebanken Vest, tilsvarende 28,2% av totalt antall utestående egenkapitalbevis (SVEG) Sauda-stiftelsen (9,9 %) Andre EK-beviseiere (61,9 %) 28,2% Eierandelskapital NOK 1 485m Grunnfond / annen EK NOK 4 865m Total egenkapital etter transaksjon ( ): NOK 6 350m fordelt på NOK 1 485m i eierandelskapital og NOK 4 865m i grunnfondskapital.

32 Strategisk rasjonale for Sparebanken Vest Industriell og finansielt rasjonale Et oppkjøp av SpareBank 1 Hardanger er i tråd med Sparebanken Vest sitt målbilde som Vestlandets ledende og foretrukne finanshus SpareBank 1 Hardanger er attraktiv for Sparebanken Vest sett fra et industrielt perspektiv: Banken kompletterer Sparebanken Vests kontornett i Hordaland på en god måte Utlånsporteføljen har en god risikoprofil Sparebanken Vest vil tilføre regionen et bedre banktilbud, særlig på bedriftsmarkedet Et vellykket oppkjøp vil forsterke synet på Sparebanken Vest som en attraktiv partner SpareBank 1 Hardanger er attraktiv for Sparebanken Vest sett fra et finansielt perspektiv: Attraktive betingelser Synergieffekter med hensyn på kapitalisering, kostnader og funding Positivt at oppgjør skjer til en overkurs i forhold til markedskurs på SVEG Positivt for egenkapitalbeviset SVEG at market cap øker Etterfølgende kjøp i størrelsesorden mill. i markedet for deler av oppgjør forventes å bidra positivt til verdsetting av SVEG SPV får en ny langsiktig egenkapitalbeviseier som kan bidra i fremtidige kapitalemisjoner 32

33 Fremtidsutsikter Risikofaktorer Eksterne forhold Fall i vektsratene i fremvoksende økonomier Gjeldssituasjonen i Europa Oljeprisutviklingen Avvikende næringsstruktur på Vestlandet Sparebanken Vest Press på rentenetto som følge av intens konkurranse Økt bidrag fra datter-/tilknyttede selskap God kredittstyring og lave tap Størst resultatrisiko: rentenetto, tap og verdipapirer Forventet resultat i overkant av hensyntatt engangsforhold 33

34 Appendix

35 4,0 % 3,2 % 4,7 % 3,5 % Godt diversifisert BM-portefølje* 6,1 % Bedriftsmarked 29,7 % av total 1,6 % 1,1 % 3,6 % 2,0 % *engasjement 6,6 % 14,0 % 14,6 % Shipping Annet Industri Bygg og anlegg Verftsindustri Varehandel Fiskeoppdrett Fiskeri og fiskeindustri Energi og småkraft Landbasert transport Jord- og skogbruk Hotell og restaurant 31,0 % 0,1 % 20,0 % 14,5 % Eiendom 10,4 % av total 3,1 % 1,9 % 19,3 % 18,2 % 0,4 % 0,5 % 13,7 % 21,1 % 4,3 % 2,2 % 2,3 % 14,8 % Shipping 4,2 % av total 1,0 % 1,6 % 30,1 % Bolig Borettslag Fritidseiendom Hotell Industri Kjøpesenter/butikk Kontor Uspesifisert næring Ikke spesifisert Container Ferge/passasjer Kjøleskip (reefer) Offshore Tank Tørrbulk, mindre Tørrbulk, store Brønnbåt Kjemikalier Ikke spesifisert 35

36 Avsetninger i % av lån Mkr Avsetninger i % av utlån Mkr Balanseførte nedskrivninger BM og PM Bedriftsmarked Personmarked 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % 0,76 % 0,74 % 0,98 % 1,09 % ,73 % 0,75 % ,85 % ,46 % 1,28 % ,95 % 1,99 % 1,88 % 1,54 % ,03 % 2,05 % 2,07 % 1,96 % ,14 % 0,12 % 0,10 % 0,08 % 0,06 % 0,04 % 0,02 % 0,00 % 0,11 % ,08 % ,07 % ,07 % ,06 % ,08 % ,10 % ,10 % ,12 % ,13 % ,12 % ,12 % ,12 % ,12 % ,11 % ,11 % ,11 % Individuelle nedskrivninger Bedriftsmarked Gruppeneskrivninger Bedriftsmarked Avsetningsgrad Bedriftsmarked Individuelle nedskrivninger Personmarked Gruppenedskrivninger Personmarked Avsetningsgrad Personmarked 36

37 Risikoprofil - forventet tap PM (betjeningsevne + sikkerhet) - lav og stabil risiko, 95 % innenfor 0,2 % i forventet tap. 100 % 90 % 1,6 % 1,6 % 1,5 % 1,3 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,1 % 4,2 % 4,1 % 3,9 % 3,7 % 3,3 % 3,4 % 3,4 % 3,2 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 94,2 % 94,2 % 94,6 % 95,0 % 95,4 % 95,3 % 95,4 % 95,7 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q Q3 Q4 Q < 0,2 % 0,2 % > < 0,75 % > 0,75 % 37

38 Risikoprofil - forventet tap BM (betjeningsevne + sikkerhet) - moderat risikoprofil, bevegelse i enkeltengasjement gir noe utslag 100 % 90 % 15,0 % 15,5 % 18,8 % 16,7 % 15,0 % 16,1 % 18,8 % 15,7 % 80 % 70 % 60 % 50 % 42,1 % 48,0 % 46,5 % 44,9 % 41,5 % 39,9 % 35,1 % 39,8 % 40 % 30 % 20 % 10 % 43,0 % 36,5 % 34,7 % 38,5 % 43,5 % 44,0 % 46,1 % 44,5 % 0 % 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q Q3 Q4 Q < 0,2 % 0,2 % > < 0,75 % > 0,75 % 38

39 Styrket markedsposisjonen på Vestlandet (tall er pr ) 20,0 % 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 20,0 % 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Sum innskudd personmarked Sum utlån personmarked Sum innskudd bedriftsmarked Sum utlån bedriftsmarked 39

40 Største EK-beviseiere 20 største eiere av egenkapitalbevis Antall EKB Andel av EAkapital % SPARBANKSTIFTELSEN SAUDA ,79 FRANK MOHN AS ,03 SKAGEN VEKST ,61 MP PENSJON ,17 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE ,17 ODIN NORGE ,62 ODIN NORDEN ,52 HERFO FINANS AS ,35 FONDSFINANS ,03 HOLBERG NORGE ,46 KOMMUNAL LANDPENSJONKASSE ,14 SPAREBANKEN VEST ,82 KLP AKSJE NORDEN ,52 KLP AKSJE NORGE ,52 VPF NORDEA KAPITAL ,95 HELGELAND SPAREBANK ,91 VPF NORDEA NORGE ,88 VPF NORDEA AVKASTNING ,78 SKUDENES OG AAKRA SPAREBANK ,76 TERRA UTBYTTE VPF ,74 Omsetningsstatistikk siste 12 måneder Måned Volum OSE (antall) Kurs ultimo April ,50 Mai ,00 Juni ,50 JuLi ,40 August ,70 September ,00 Oktober ,00 November ,00 Desember ,00 Januar ,00 Februar ,20 Mars ,50 Sum ,77 40

41 Oppdatert per Avkastning fra 2006 justert for utbytte SVEG OSEEX

42

Tredje kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest

Tredje kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest Tredje kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 26. oktober 2011 1 Tredje kvartal 2011 God underliggende drift Bedret rentenetto Moderate tap Økte provisjonsinntekter og bidrag

Detaljer

Første kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Første kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest Første kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest 25. april 2012 Stein Klakegg, Administrerende direktør 1 Første kvartal 2012 Optimisme i næringslivet på Vestlandet på tross av internasjonal uro Positivt

Detaljer

Året 2010 og fjerde kvartal 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 22. februar 2011

Året 2010 og fjerde kvartal 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 22. februar 2011 Året 2010 og fjerde kvartal 2010 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 22. februar 2011 1 2010: Tidenes beste resultat før nedskrivninger og skatt 927 millioner kroner Hovedtrekk for 2010:

Detaljer

Andre kvartal og første halvår 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 19. august 2010

Andre kvartal og første halvår 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 19. august 2010 Andre kvartal og første halvår 2010 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 19. august 2010 1 Vestlandets ledende finanshus Engasjert og selvstendig bank for privatpersoner og næringsliv

Detaljer

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest 24. oktober 2012 Stein Klakegg, administrerende direktør 1 Hovedtrekk 3. kvartal Solid 3. kvartal resultat før skatt på 303 MNOK (135 MNOK) Egenkapitalavkastning

Detaljer

Sparebanken Vest Kapitalmarkedsdag 5.september 2011 Del 1 - Strategi markedsutvikling - fremtidsutsikter. v/administrerende direktør Stein Klakegg

Sparebanken Vest Kapitalmarkedsdag 5.september 2011 Del 1 - Strategi markedsutvikling - fremtidsutsikter. v/administrerende direktør Stein Klakegg Sparebanken Vest Kapitalmarkedsdag 5.september 2011 Del 1 - Strategi markedsutvikling - fremtidsutsikter v/administrerende direktør Stein Klakegg Sterk markedsposisjon i attraktivt marked - Positiv lønnsomhetsutviking

Detaljer

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest 23. August 2012 Stein Klakegg, Administrerende direktør 1 Lokal storbank for innbyggere og bedrifter på Vestlandet Hver femte bedrift og hver

Detaljer

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør SPV FØRSTE KVARTAL 2014 29. april 2014 Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL ØKT DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 526 MNOK (273) GOD EGENKAPITALAVKASTNING EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

1. kvartal 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Viseadm. dir. Jan Erik Kjerpeseth 28.4.2010

1. kvartal 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Viseadm. dir. Jan Erik Kjerpeseth 28.4.2010 1. kvartal 2010 Konsernet Sparebanken Vest Viseadm. dir. Jan Erik Kjerpeseth 28.4.2010 1 Agenda Finansiell informasjon Refinansiering fondsobligasjon gjennom emisjon Styrket markedsposisjon og økt kundetilfredshet

Detaljer

Året 2010 og fjerde kvartal Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 22. februar 2011

Året 2010 og fjerde kvartal Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 22. februar 2011 Året 2010 og fjerde kvartal 2010 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 22. februar 2011 1 2010: Tidenes beste resultat før nedskrivninger og skatt 927 millioner kroner Hovedtrekk for 2010:

Detaljer

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest 23. August 2012 Stein Klakegg, Administrerende direktør 1 Lokal storbank for innbyggere og bedrifter på Vestlandet Hver femte bedrift og hver

Detaljer

Fjerde kvartal og året 2011 Konsernet Sparebanken Vest

Fjerde kvartal og året 2011 Konsernet Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011 Konsernet Sparebanken Vest 15. februar 2012 Stein Klakegg, administrerende direktør 1 Året 2011 Styrket kundetilfredshet og markedsposisjon God underliggende bankdrift i urolig

Detaljer

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR HOVEDTREKK Fjerde kvartal Året 2014 ØKT RESULTAT FØR SKATT 356 MNOK (246) MNOK 1.493 (1.221) EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

1. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

1. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL RESULTAT RESULTAT EKSKL. ENGANGSEFFEKTER* DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 407 MNOK (526) 370 MNOK (360) GOD EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank

Detaljer

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 Sparebanken SØR @ Vekst RESULTATER 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 % Kostnader Rentenetto Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Sparebanken Sør Q4 2011

Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

TREDJE KVARTAL OG 24. OKTOBER 2014 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

TREDJE KVARTAL OG 24. OKTOBER 2014 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR TREDJE KVARTAL 2014 23 OG 24. OKTOBER 2014 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR TREDJE KVARTAL 1. Hovedtrekk regnskap 2. Status Bedriftsmarked Tema Shipping # 1 REGNSKAP HOVEDTREKK HOVEDTREKK TREDJE

Detaljer

3. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

3. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR 3. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR ØKTE KRAV I 2016 FOR NORSKE BANKER 2 SOLIDITET Basel 1 gulv* IRB * * Kvartalstallene inkluderer 80% av akkumulert resultat etter skatt, med

Detaljer

Sparebanken Sør Q2 2011

Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

SPAREBANKEN SØR. Vekst Rentenetto. Provisjonsinntekter. Reduserte kostnader RESULTATER. Økning tap. 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013

SPAREBANKEN SØR. Vekst Rentenetto. Provisjonsinntekter. Reduserte kostnader RESULTATER. Økning tap. 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013 SPAREBANKEN SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Sparebanken Sør Q3 2011

Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

SPV TREDJE KVARTAL oktober Stein Klakegg Administrerende direktør

SPV TREDJE KVARTAL oktober Stein Klakegg Administrerende direktør SPV TREDJE KVARTAL 2013 23.oktober 2013 Stein Klakegg Administrerende direktør STERK FREMGANG I KJERNEBANKDRIFT Egenkapitalavkastning etter skatt ble 14,0 % (12,5 %) Resultat før skatt ble 370 MNOK (303

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans SpareBank 1 SR-Bank Rogaland på børs 7. september 2011 Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans Vi har bidratt til verdiskaping i over 170 år 1839 1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909 1919 1929

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1.

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1. sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 2. KVARTAL og 1. HALVÅR 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra

Detaljer

FØRSTE HALVÅR OG 2. KVARTAL 2017 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST

FØRSTE HALVÅR OG 2. KVARTAL 2017 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST FØRSTE HALVÅR OG 2. KVARTAL 2017 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST EN MER PRESTASJONSORIENTERT BANK - GOD LØNNSOMHET PÅ VESENTLIG HØYERE EGENKAPITAL Egenkapitalavkastning og ren kjernekapital

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 SPV. 22.august 2013. Stein Klakegg Administrerende direktør

ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 SPV. 22.august 2013. Stein Klakegg Administrerende direktør SPV ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 22.august 2013 Stein Klakegg Administrerende direktør KORT OM SPAREBANKEN VEST Nøkkelfakta Norges 3. største sparebank Etablert i 1823 og Norges nest eldste sparebank

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Andre kvartal og første halvår 2011 Konsernet Sparebanken Vest

Andre kvartal og første halvår 2011 Konsernet Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2011 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 18. august 2011 1 Vestlandets ledende finanshus Engasjert og frittstående sparebank for privatpersoner og næringsliv

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg Kapitalmarkedsdag Oslo 18. august 2015 Den internasjonale økonomiske uroen og usikkerheten i norsk økonomi som følge av oljeprisnedgangen, har så langt gitt begrensede utslag

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2013 er kr. 2,284 mill. mot kr. 3,662 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 31.03.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 7,0 mill. mot 6,3 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Februar 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 4. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 4. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2017 1.kvartal 2017 oppsummert (1.kv 2016) Resultat etter skatt 89 mill kroner (60 mill) Egenkapitalavkastning 10,3 % (6,8%) K/I forvaltet portefølje 37,2 % (37,1%)

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Årsregnskap Foreløpig årsregnskap 2016, styrebehandlet 14. februar, fastsettes i generalforsamling 28. februar 2017.

Årsregnskap Foreløpig årsregnskap 2016, styrebehandlet 14. februar, fastsettes i generalforsamling 28. februar 2017. Årsregnskap 2016 Foreløpig årsregnskap 2016, styrebehandlet 14. februar, fastsettes i generalforsamling 28. februar 2017. Året 2016 Meget godt resultat Vekst i driftsinntekter og godt breddesalg God underliggende

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Årsregnskap 2015 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Telemark Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Banken for Telemark og telemarkinger Kostnadseffektivitet og

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Banken for Telemark og telemarkinger Halvårsregnskap 2016

Banken for Telemark og telemarkinger Halvårsregnskap 2016 Banken for Telemark og telemarkinger Halvårsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 22. august 2016 Per Halvorsen Administrerende banksjef Første halvår 2016 Driftsresultat før tap og skatt 172,5 (127,9) millioner

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

Fjerde kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Fjerde kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest Fjerde kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest 6.Februar 2013 Stein Klakegg, administrerende direktør 1 Hovedtrekk 2012 Resultat før skatt ble 1.191 MNOK (732 MNOK) Egenkapitalavkastning etter skatt for

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 25. februar Adm. banksjef Per Halvorsen

Kapitalmarkedsdag 25. februar Adm. banksjef Per Halvorsen Kapitalmarkedsdag 25. februar 2014 Adm. banksjef Per Halvorsen God vekst og effektiv bankdrift ga et godt årsresultat i 2013 Resultat før skatt ble på 221,5 millioner kroner mot 168,7 millioner kroner

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Oslo, 26. april 2013 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i første kvartal 2013

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 10.07. 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 God start på 2010 Oslo, 29. april 2010 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra 1.1.10 Bank 1 Oslo ble fra 1.1.10 direkte eid av SpareBank 1- bankene

Detaljer

EGENKAPITALBEVISSEMINAR

EGENKAPITALBEVISSEMINAR EGENKAPITALBEVISSEMINAR Oslo 20. oktober 2015 Odd Einar Folland, adm. direktør Steinar Sogn, finansdirektør «Lokal verdiskaping i 180 år, 1835-2015» 2 Bankens markedsområde 3 4 5 6 7 Markedsfordeling regioner

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Delårsrapport - 3. kvartal Marker Sparebank

Delårsrapport - 3. kvartal Marker Sparebank Delårsrapport - 3. kvartal 2014 Marker Sparebank Resultat Resultat av ordinær drift utgjør per 3. kvartal kr 44,0 mill. eller 1,69 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 36,6 mill. og 1,47 %

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Første kvartal 2013 Konsernet Sparebanken Vest

Første kvartal 2013 Konsernet Sparebanken Vest Første kvartal 2013 Konsernet Sparebanken Vest 23. april 2013 Stein Klakegg, administrerende direktør 1 Hovedtrekk første kvartal Resultat før skatt ble 273 MNOK (234 MNOK) Resultatet er i hovedsak drevet

Detaljer