IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145"

Transkript

1 Prosjektør IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst les alle bruksanvisninger for dette produktet. Vær sikker på at du leser først Sikkerhetshåndbok. Etter å ha lest dem, oppbevar dem på et sikkert sted for fremtidig referanse. Om denne manualen Det er brukt forskjellige symboler i denne manualen. Disse symbolenes mening er beskrevet nedenfor. ADVARSEL FORSIKTIG BEMERK Dette symbolet indikerer informasjon som muligens kan resultere i personlig skade eller selv dødsfall pga feil håndtering hvis den ignoreres. Dette symbolet indikerer informasjon som muligens kan resultere i personlig eller fysisk skade pga feil håndtering hvis den ignoreres. Dette gir varsel om fare som forårsaker feil. Vennligst se de sidene som er skrevet etter dette symbolet. MERK Informasjonen i denne brukerhåndboken er underlagt endringer uten foregående varsel. Produsenten påtar seg intet ansvar for eventuelle feil som måtte oppstå i denne brukerhåndboken. Reproduksjon, overføring, eller kopiering av hele eller enhver del av dette dokumentet er ikke tillatt uten spesiell skriftlig godkjennelse. Varemerkebekreftelse Mac er et registrert varemerke som tilhører Apple Inc. Windows, DirectDraw og Direct3D er registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation i U.S. og/eller andre land. VESA og DDC er varemerker som tilhører Video Electronics Standard Association. HDMI TM, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land. Varemerket PJLink er et varemerke som anvendes som varemerkerettigheter i Japan, USA og andre land om områder. Blu-ray Disc TM og Blu-ray TM er varemerker for Blu-ray Disc Association. DICOM er et registrert varemerke for National Electrical Manufacturers Association for dens standarder (publikasjoner) som har å gjøre med digital kommunikasjon av medisinsk informasjon. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 ENKEL-MENY Funksjoner...3 BILDE-meny Kontroller innholdet i pakken...3 UTTRYKK-meny Navn På deler...4 Prosjektør, Kontrollpanel og Indikatorer, KILDE-meny Porter, Fjernkontroll OPPSETT-meny Montering Plassering...7 AUDIO-meny Tilkopling av utstyr...10 SKJERM-meny Festing av kablene VALG-meny Feste adapterdeksel...15 Bruke sikkerhetssperre og lås...15 NETTVERK-meny Strømtilkobling...16 SIKKERHET-meny Fjernkontroll Presentasjonsverktøy Sette i batterier...17 Presentasjon UTEN PC...94 Bruke FJERNKONTROLL ID funksjon...17 Miniatyrbildemodus, Fullskjermmodus, Endre fjernkontrollsignalets frekvens Lysbildevisningsmodus, Spilleliste Om fjernkontrollsignalet...18 USB-visning Start av USB-visning, Flytende meny, Bruke som en enkel PC mus & tastatur...19 Valgvindu Statusskjerm Vedlikehold <Kun for IN5142, IN5144, IN5144a og IN5145> Utskifting av lampen Vise prosjektørens tilstand...20 Rengjøring og utskifting av luftfilteret Vise loggen...22 Annet stell Strøm på/av Påslåing av strømmen...24 Feilsøking Avslåing av strømmen...24 Advarsler vist på Statusskjermen <Kun for IN5142, IN5144, IN5144a og IN5145> Betjening Relaterte meldinger Justering av volumet...25 Vedrørende indikatorlampene Slå av skjerm og lyd midlertidig...25 Nullstille alle innstillinger Velge et kildesignal...26 Fenomener som lett kan Velge et aspektforhold (h/b)...27 forveksles med maskindefekter Justering av prosjektørens elevator...28 Justering av linsen...29 Spesifikasjoner Justere zoom og fokus, Justere linseposisjonen, Linseminne Bruke den automatiske justeringsfunksjonen Justere posisjonen...31 Korrigere forvrengning...32 Bruke forstørrelsesfunksjonen...35 Midlertidig frysing av skjermen...36 Midlertidig lukking av bilde...36 PBP...37 <Kun for IN5135 og IN5145> Bruke menyfunksjonen...39 Indikasjon i OSD (On Screen Display), Inneholder elementer fra hver meny 2

3 Innledning Funksjoner Innledning Prosjektøren gir deg en rekke bruksmuligheter med de følgende funskjonene. ü HDMI-portene kan støtte for forskjellig bildeutstyr som har digitalt grensesnitt for å få klarere bilder på en skjerm. ü Den superklare lampen og optiske systemet av høy kvalitet kan innfri kravene til profesjonell bruk. ü Noen optiske linseenheter og det store spekteret til funksjonen for linseforskyvning vil gi deg mange flere sjanser til å installere produkter hvor enn du vil. ü Linselukkeren kan skjule den innvendige driften og vil bistå din presentasjon. ü Det rikelige antallet I/O-porter antas å støtte enhver virksomhetsscene. Kontroller innholdet i pakken Vennligst se avsnittet Innholdspakke i Brukerhåndbok (konsis) som er en bok. Projektoren skal leveres med de delene som vises der. Ta kontakt med din forhandler umiddelbart dersom noen av gjenstandene mangler. ADVARSEL Hold små deler unna barn og kjæledyr. Skal ikke puttes i munnen. Dersom svelgt, må lege kontaktes for krisebehandling øyeblikkelig. MERK Ta vare på originalemballasjen for fremtidig returtransport. Vær nøye med å bruker originalemballasjen når prosjektøren flyttes. Vær spesielt varsom med objektivet. Projektoren kan gi fra seg en skranglelyd når den vippes, beveges eller skakes, fordi en klaff som kontrollerer luftstrømningen inni projektoren beveger seg. Vær oppmerksom på at dette ikke utgjør en feil eller feilfunksjon. 3

4 Innledning Navn På deler Prosjektør (1) Lampedeksel (&108) Lampeenheten er innebygget. (2) Høyttalere (x2) (&25, 57) (3) Filterdeksel (&110) (2) (4) Luftfilteret og innsugingsviften er innebygget. (4) Elevatorføtter (x2) (&28) (8) (7) (6) (2) (5) Elevatorknapper (x2) (&28) (12) (15) (6) Fjernkontrollfølere (x2) (&18, 71) (7) Linse (8) Linsedeksel (9) Indikatorer (&5) (10) Innsugingsvifter (11) (6) (11) Kontrollpanel (&5) (13) (12) Statusskjerm (&20) (17) (16) <Kun for IN5142, IN5144, IN5144a og IN5145> (18) (19) (13) AC IN (Strøminntak) (&16) (14) Utblåsingsvifter (15) Porter (&5) (16) Sikkerhetssperre (&15) (17) Sikkerhetsspalte (&15) (18) Håndtak (&nedenfor) (19) Sikkerhetsskinne (&15) (9) (14) (5) (4) (3) (1) (10) (10) (10) (5) ADVARSEL Ikke åpne eller fjerne noen deler av produktet, hvis det ikke står i manualen. Håndtak Ikke utsett projektoren for ustabile omgivelser. Ikke utsett produktet for støt eller trykk. For å bære prosjektøren, plasser hendene dine på håndtaket som er plassert på bunnen av prosjektøren. Fjern alle festeanordninger inkludert strømkabelen og ledninger fra projektoren når projektoren skal bæres. Ikke se inn i linsen og åpningene på denne projektoren når lampen er slått på. FORSIKTIG Ikke ta på lampedekslet og/eller ventilasjonsåpningene under eller like etter bruk, siden disse vil bli svært varme. Ikke fest noe annet enn denne projektorens linsedeksel til linsen, ettersom dette kan skade linsen, for eksempel ved at den smelter. 4

5 Innledning Navn På deler (fortsatt) Kontrollpanel og Indikatorer (1) STANDBY/ON-knappen (&24) (2) INPUT-knappen (&26, 39) (3) MENU-knappen (&39) (4) LENS SHIFT-knappen (&29) (5) ZOOM-knapp (&29) (6) FOCUS - / +-knappene (&29) (7) SHUTTER-knappen (&36) (3) (8) FUNCTION-knappen (&22, 29) (9) FILTER-indikator (&117) (4) (10) SHUTTER-indikator (&36) (6) (11) SECURITY-indikator (&93) (12) LAMP-indikator (&115, 116) (2) (13) TEMP-indikator (&115, 116) (14) POWER-indikator (&24, 115, 116) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (5) (8) (1) (7) Porter (&10 ~ 14) (1) COMPUTER IN1-port (2) COMPUTER IN2-porter (G/Y, B/Cb/Pb, R/Cr/Pr, H, V) (3) LAN-port (4) USB TYPE A-porter (5) USB TYPE B-port (6) HDMI 1-port (7) HDMI 2-port (8) COMPONENT-porter (Y,Cb/Pb, Cr/Pr) (9) S-VIDEO-port (10) VIDEO-port (11) AUDIO IN1-port (12) AUDIO IN2-port (13) AUDIO IN3 (L, R)-porter (14) AUDIO OUT (L, R)-porter (15) MONITOR OUT-port (16) REMOTE CONTROL IN-port (17) REMOTE CONTROL OUT-port (18) CONTROL-port (5) (6) (10) (7) (4) (3) (9) (18) (2) (1) (16) (17) (14) (8) (13) (12) (11) (15) 5

6 Innledning Navn På deler (fortsatt) Fjernkontroll (1) STANDBY-knappen (&24) (2) ON-knappen (&24) (3) ID - 1 / 2 / 3 / 4-knappenene (&17) (4) COMPUTER 1-knappen (&26) (5) COMPUTER 2-knappen (&26) (6) COMPUTER 3-knappen * (7) LAN-knappen (&26) (8) USB TYPE A-knappen (&26) (9) USB TYPE B-knappen (&26) (10) COMPONENT-knappen (&26) (11) S-VIDEO-knappen (&26) (12) VIDEO-knappen (&26) (13) HDMI 1-knappen (&26) (14) HDMI 2-knappen (&26) (15) DIGITAL-knappen * (16) PAGE UP / PAGE DOWN-knappenene (&19, 96) (17) F5-knappen (&18, 19) (18) ENTER-knappen (&19, 22, 39) (19) RESET-knappen (&39) (20) ESC-knappen (&19, 39) (21) / / / markørknappene (22) MENU-knappen (&39) (23) VOL + / --knappenene (&25) (24) AV MUTE-knappen (&25) (25) MAGNIFY ON / OFF-knappenene (&35) (26) FREEZE-knappen (&36) (27) PbyP-knappen (&37) (28) ASPECT-knappen (&27) (29) AUTO-knappen (&31) (30) POSITION-knappen (&30, 31, 40) (31) KEYSTONE-knappen (&32) (32) MY BUTTON - 1, 2, 3, 4-knappenene (&68) (33) LENS SHIFT-knappen (&29) (34) LENS MEMORY-knappen (&30) (35) FOCUS + / --knappenene (&29) (36) ZOOM + / --knappenene (&29) (37) Batterideksel (&17) (38) Kabelbasert fjernkontrollport (&14) MERK Ingen knapper som er merket med * støttes av denne projektoren (&114). Alle knapper som er markert med " " er kun tilgjengelig for IN5135 og IN5145. Hver gang du trykker en knapp (unntatt ID-knapper), vil ID-knappen til det aktuelle valgte ID-nummer lyse (&17). 6 (1) (3) (4) (7) (8) (10) (13) (14) (16) (26) (17) (18) (19) (22) (27) (28) (20) (29) (32) (33) (30) (31) (34) (36) (35) (37) Baksiden av fjernkontrollen (38) (2) (5) (6) (9) (11) (12) (15) (23) (25) (24) (21)

7 Montering Montering Plasser prosjektøren i henhold til omgivelsene og måten den skal anvendes på. For montering i en spesiell stilling som takmontering, kreves det spesifiserte monteringstilbehør (&Spesifikasjoner i Brukerhåndbok (konsis)) og tjenester. Rådspør din forhandler om monteringen før du monterer projektoren. Plassering Se tabellene T-1 til T-5 bakerst i Brukerhåndbok (konsis) samt det følgende for å fastslå lerretsstørrelse og projeksjonsavstand. Verdiene som vises i tabellen er beregnet for en fullskjerm. Toppen på projektore H x V : Skjermstørrelse a : Projeksjonsavstand (på framsiden av prosjektørenheten) b, c : Skjermhøyden Bunnen av projektoren 7

8 Montering Plassering (fortsatt) ADVARSEL Monter projektoren på et sted med enkel tilgang til strømuttak. Hvis det skulle oppstå en feil skal du dra ut kontaktet øyeblikkelig. Hvis ikke kan det oppstå fare for brann eller elektrisk støt. Ikke utsett projektoren for ustabile omgivelser. Hvis projektoren faller ned eller velter, kan det forårsake skade på projektoren og gjenstander i nærheten. Bruken av en skadet prosjektør, kan føre til brann og/eller elektrisk støt. Ikke plasser projektoren på ustabile steder, slik som skråplan, steder som er utsatt for vibrasjoner, på bord eller tralle som ikke er stødig, eller på underlag som er mindre enn projektoren. Ikke plasser prosjektøren på siden, fronten, eller baksiden. Ikke fest noe eller plasser noe på projektoren, med mindre dette er nevnt i håndboken. Bruk ikke monteringstilbehør som ikke er spesifisert av fabrikanten. Les og oppbevar brukermanualen til monteringstilbehøret som brukes. Ved spesiell montering som for eksempel i tak, spør alltid forhandler om råd på forhånd. Kun for IN5142, IN5144, IN5144a og IN5145, det er mulig å installere prosjektøren i hvilken som helst retning med spesifisert monteringstilbehør. Konsulter med din forhandler om en slik spesialinstallasjon. For å bære prosjektøren, plasser hendene dine på håndtaket som er plassert på bunnen av prosjektøren. Fjern alle festeanordninger inkludert strømkabelen og ledninger fra projektoren når projektoren skal bæres. Ikke monter projektoren nær varmeledende eller brennbare gjenstander. Når de utsettes fra varme fra projektoren, kan slike gjenstander føre til brann og brannskader. Plasser ikke projektoren på et metallstativ. Ikke plasser projektoren på steder hvor det benyttes olje, f.eks. matolje eller maskinolje. Olje kan skade produktet og føre til feilfunksjon eller at det faller ned fra monteringsposisjonen. Ikke plasser prosjektøren på noe sted hvor den kan bli våt. Hvis prosjektøren blir våt, eller det søles væske inn i den, kan dette føre til brann, elektrisk støt og feilfunksjon av prosjektøren. Ikke plasser projektoren nær vann, som for eksempel på baderom, kjøkken eller ved basseng. Ikke plasser projektoren utendørs eller ved vinduet. Ikke plasser noe som inneholder væske nær prosjektøren. 8

9 Montering Plassering (fortsatt) FORSIKTIG Plasser prosjektøren på et kjølig sted og sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Projektoren kan slå seg av automatisk eller ikke fungere korrekt hvis den indre temperaturen er for høy. Bruken av en skadet prosjektør, kan føre til brann og/eller elektrisk støt. Ikke plasser prosjektøren i direkte sollys eller nær varmekilder, så som varmeapparater. Ikke plasser projektoren slik at luft fra en aircondition-enhet eller lignende blåser rett på projektoren. La det være en avstand på minst 30 cm mellom prosjektørens sider og andre objekter, så som vegger. Ikke plasser prosjektøren på tepper, puter, eller sengeklær. Prosjektørens ventilasjonsåpninger må ikke tilstoppes, blokkeres, eller tildekkes. Ikke plasser noe ved projektorens luftinntak som kan suges inn eller sette seg fast i luftinntakene. Ikke plasser projektoren på steder som er utsatt for magnetfelter, da dette kan føre til at kjøleviftene inne i projektoren ikke fungerer korrekt. Unngå å plassere prosjektøren i et røykfylt, fuktig eller støvete rom. Hvis prosjektøren plasseres i et slikt rom, kan det føre til brann, elektrisk støt og feilfunksjon av prosjektøren. Ikke plasser projektoren nær luftfuktere. Dette gjelder spesielt luftfuktere som fungerer med ultralyd, ettersom disse atomiserer klor og mineraler som finnes i vannet. Disse kan avsettes i projektoren og skape bildeforringelse eller andre problemer. Ikke plasser projektoren i røykeområde, på kjøkken, i korridor eller ved vindu. BEMERK Plasser prosjektøren slik at ikke lys kan treffe prosjektørens fjernkontrollsensor direkte. Ikke plasser produktet å et sted der det kan forårsake radiointerferens. Innstill ALTITUDE for SERVICE gjenstanden i VALG-menyen riktig. Det anbefales vanligvis at den skal stå på AUTO (&69). Hvis prosjektøren brukes med feil innstilling kan det forårsake skade på selve prosjektøren eller delene inne i den. Hold varmefølsomme gjenstander unna projektoren. Hvis ikke kan de skades av varmen fra projektoren. 9

10 10 Montering Tilkopling av utstyr Før du kobler projektoren til en enhet, må du sjekke brukerveiledningen til enheten for å bekrefte at enheten passer til tilkobling med denne projektoren og forberede det nødvendige tilleggsutstyret, slik som en kabel i henhold til signalet fra enheten. Rådspør forhandleren din når det kreves tilbehør som ikke var medsendt produktet eller hvis tilbehøret er skadet. Etter å ha sørget for at projektoren og utstyret er slått av, skal tilkoblingen utføres I overensstemmelse med følgende instruksjoner. Henvis til figurene på de påfølgende sidene. Før projektoren kobles til et nettverksystem, les også Nettverksveiledning. ADVARSEL Bruk riktig tilleggsutstyr. Ellers kan det føre til brann eller skade på enheten og projektoren. Bruk kun tilbehør som er spesifisert eller anbefalt av produsenten av projektoren. Dette kan tilpasses under enkelte standarder. Prosjektøren med tilleggsutstyr må ikke demonteres eller modifiseres. Ikke bruk skadede tilleggsutstyr. Vær forsiktig slik at du ikke skader tilleggsutstyret. Strekk kablene slik at de ikke blir trappeformet og presset ut. FORSIKTIG For en kabel med kjerne kun i den ene enden, kobles den enden som har kjerne til projektoren. Dette kan være påkrevd i reguleringer fra EMI. MERK Ikke slå av eller på projektoren mens den er tilkoblet en enhet i bruk, med mindre dette er uttrykt i enhetens brukermanual. Ellers kan det føre til feilfunksjon på enheten eller projektoren. For noen av inngangene kan funksjonen velges i henhold til dine behov. For nærmere informasjon, se sidenummeret ved siden av hver inngang på følgende illustrasjon. Vær forsiktig slik at du ikke kobler projektoren feilaktig til gal port. Ellers kan det føre til feilfunksjon på enheten eller projektoren. - Mens tilkoblingen foregår, sjekk at formen på kabelens støpsel passer inn i den åpningen den skal tilkobles. - Og husk å dra til alle skruer på tilkoblingselementer som har skruer. - Bruk kablene med rette plugger, ikke de L-formede, da inngangsportene til prosjektøren er innstukket. Om Plug-and-Play-kapabilitet Plug-and-Play er et system som består av en datamaskin, dens operativsystem og perifert utstyr (dvs. fremvisningsanordninger). Denne prosjektøren er VESA DDC 2B-kompatibel. Plug-and-Play kan brukes ved at man kobler denne prosjektøren til en datamaskin som er VESA DDC (Display Data Channel)- kompatibel. - Benytt deg av denne funksjonen ved å koble en PC-kabel til COMPUTER IN1- porten (DDC 2B-kompatibel). Plug-and-Play vil kanskje ikke virke korrekt hvis en annen type tilkobling prøves. - Vennligst bruk standard drivere i din datamaskin ettersom denne prosjektøren er en Plug-and-Play-monitor.

11 Montering Tilkopling av utstyr (fortsatt) (&26, 104) (&26) (&57) (&26) Datamaskin MERK Før du kobler projektoren til en datamaskin, sjekk datamaskinens brukerveiledning og kontroller kompatibiliteten på signalnivået, synkroniseringsmetodene og skjermoppløsningen på projektoren. - Noen signaler kan trenge en adapter for overføring til denne prosjektøren. - Noen datamaskiner har mange skjermvisningsmoduser som kan omfatte signaler som ikke støttes av denne prosjektøren. - Selv om prosjektøren kan vise signaler med en oppløsning på opptil UXGA (1600x1200) eller opp til W-UXGA (1920x1200) for IN5135 og IN5145, vil signalet konverteres til prosjektørens paneloppløsning før det vises. Den beste billedkvaliteten oppnås hvis kildesignalets oppløsning og prosjektørens panel er identiske. Hvis du kobler denne projektoren til en bærbar datamaskin, må du dele ut skjermen med en ekstern skjerm, eller dele ut samtidig den interne skjermen og en ekstern skjerm. Sjekk datamaskinens brukermanual for innstillinger. Avhengig av inngangssignalet, kan den automatiske justeringsfunksjonen på projektoren ta litt tid, og dermed ikke fungere riktig. - Merk at et kompositt signal eller sync-on-screen -signal kan forstyrre den automatiske justeringsfunksjonen på denne projektoren (&52). - Hvis den automatiske justeringsfunksjonen ikke virker riktig, kan det være at du ikke ser dialogen om å justere skjermoppløsningen. I slike tilfeller må du bruke en ekstern skjermenhet. Du kan være i stand til å se dialogen og justere riktig skjermoppløsning. 11

12 Montering Tilkopling av utstyr (fortsatt) (&76) (&19) Datamaskin Eksternt apparat Tilgangspunkt (&76) Trådløs USBadapter (valgfritt) (&76) USB-lagringsenhet (&94, 104) ADVARSEL Varme kan bygge seg opp i den trådløse USB-adapteren, for å unngå mulige brannskader, koble fra prosjektørens strømkabel i 10 min. før du rører ved den. Når du bruker den trådløse USB-adapteren, sørg for at du kobler adapteren til den USB TYPE A-porten som er lengst borte fra LAN-porten og bruk medfølgende adapterdeksel (&15). FORSIKTIG Før du kobler projektoren til et nettverk, vær sikker på at du har administratorrettigheter til nettverket. LAN-porten må ikke kobles til et nettverk som kanskje har for høy spenning. Den spesifiserte trådløs USB-adapter, som selges som valgfritt tilbehør, er nødvendig for å bruke denne prosjektørens trådløse nettverksfunksjon. Før du kobler til den trådløse USB-adapteren, skru av prosjektøren og trekk strømledningen ut av stikkontakten. Bruk ikke skjøteledning eller forlengingsenhet når adapteren kobles til prosjektøren. Før du fjerner USB-lagringsenhet fra porten på projektoren, vær sikker på å bruke funksjonen FJERN USB i miniatyrbildeskjermen for å sikre dine data (&97). Når du skal koble både nettverkskabelen og USB-enheten til prosjektøren, bruker du bare USB TYPE A-porten fra LAN-porten eller en nettverkskabel som er flat på den siden hvor pluggtrådene er synlige. Hvis ikke vil ikke begge kunne kobles til korrekt, eller ledningen kan ryke (feil). MERK Hvis en for stor USB-lagringsenhet blokkerer LAN-porten, bruker du bare USB TYPE A-porten fra LAN-porten eller en USB-skjøteledning til å koble til USB-lagringsenheten. 12

13 Tilkopling av utstyr (fortsatt) Montering VCR/DVD/ (&57) (&26) (&26, 52) (&26) Blu-ray Disc TM -spiller MERK HDMI-portene på denne modellen er kompatible med HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection) og er derfor i stand til å vise videosignaler fra HDCP-kompatible DVD-spillere eller lignende. - HDMI-portene støtter følgende signaler: Videosignal : Audio-signal : Lineært PCM-format Sampling Frequency 48kHz / 44,1kHz / 32kHz - Denne prosjektøren kan kobles til annet utstyr som har HDMI TM -konnektor, men det kan hende at prosjektøren ikke virker korrekt med en del utstyr, f.eks. ikke noe video. - Bruk kun en HDMI TM -kabel som har HDMI TM -logo. - Bruk en kategori 2-sertifisert HDMI -kabel for å sende til prosjektøren. - Når projektoren er tilkoblet med et utstyr som har DVI kobling, skal du bruke en DVI til HDMI TM kabel med HDMI TM inngang. HDMI -kablene kan taes av lett på grunn av mangelen av en mekanisk lås på kablene og forbindelsesleddene. Det er anbefalt å feste kablene til prosjektøren for å unngå at kablene slippes løs (&14). 13

14 Montering Tilkopling av utstyr (fortsatt) En annen prosjektør Høyttalere (med forsterker) (&56) Skjerm Koblet fjernkontroll MERK Hvis du vil bruke en kabelbasert fjernkontroll, kobler du denne til REMOTE CONTROL IN-porten. Du kan også koble en annen prosjektør til REMOTE CONROL OUT-porten og styre den via den kabelbaserte fjernkontrollen. Du kan bruke denne prosjektøren som et eksternt kontrollrelé med portene REMOTE CONROL IN og OUT. Hvis du vil koble den kabelbaserte fjernkontrollen eller en annen prosjektør til REMOTE CONROL IN- eller OUT-porten, bruker du lydkabler med 3,5 mm stereo minijack. Hvis fjernkontrollsignalet har vanskelig for å nå prosjektøren i de aktuelle omgivelsene, er denne funksjonen effektiv. Festing av kablene For å få signalkablene sammen og hindre de fra å slippe løs, fest de til prosjektøren ved bruk av en alminnelig tilgjengelig kabelstropp av plast. Bruk en kabelstropp med størrelse 2,0 x 5,0 mm eller mindre. Det er anbefalt å bøye enden av stroppen litt før du gjenger den til stroppholderen for å la den komme seg lett igjennom. ADVARSEL Ikke fest strømledningen. FORSIKTIG Bruk kun en plaststropp for å holde sammen eller feste kablene. En metallstropp kan føre til skade på kablene og stoppholderen. Ikke fest kablene for stramt. Kablene eller hullet kan bli skadet. 14 Stroppholder Kabelstropp

15 Montering Feste adapterdeksel Når du bruker den trådløse USBadapteren, sørg for at du kobler adapteren til den USB TYPE A-porten som er lengst borte fra LAN-porten og 1 bruk medfølgende adapterdeksel. Løsne på skruen (merket med trekant) 1. nede til venstre på USB TYPE A-portene. Sett tapp på dekselet inn i hullet på 2. øvre høyre side av USB TYPE A-portene i pilens retning. Plasser skruehullene på prosjektøren og dekselet så de 3. passer sammen. Sett deretter skruen som er skrudd ut av prosjektøren inn i hullet og skru til. Tapp 2 3 ADVARSEL Hold små deler unna barn og kjæledyr. Skal ikke puttes i munnen. Varme kan bygge seg opp i den trådløse USB-adapteren, for å unngå mulige brannskader, koble fra prosjektørens strømkabel i 10 min. før du rører ved den. Bruke sikkerhetssperre og lås En anti-tyverilenke eller -ståltråd som finnes i handelen, kan festes til sikkerhetssperren på projektoren.se i figuren for å velge en anti-tyverilenke eller -ståltråd. Også dette produktet har sikkerhetsspalten for Kensington-låsen. For detaljer, se manualen for sikkerhetsverktøy. Anti-tyverikjede eller ståltråd 11mm Sikkerhetssperre Sikkerhetsspalte 19mm 15mm ADVARSEL Ikke bruk sikkerhetssperren og sikkerhetsspalten for å hindre prosjektøren fra å falle ned, siden den ikke er designet for det. FORSIKTIG Ikke plasser anti-tyverilenke eller ståltråd nær utblåsningsventilene. Det kan bli for varmt. MERK Sikkerhetssperren og sikkerhetsspalten er ikke omfattende tyveriforebyggende tiltak. De er ment å skulle brukes som supplerende tiltak for å forhindre tyveri. Sikkerhetsskinnen (&4) kan brukes til samme formål som sikkerhetssperren. 15

16 Montering Strømtilkobling Plugg støpslet på strømkabelen inn i AC IN (Strøminntak) på prosjektøren. Stikk støpslet på strømkabelen godt inn i stikkontakten. I løpet av få sekunder etter at strøm har blitt tilkoblet vil POWER-indikator lyse jevnt oransje. Vennligst husk at når funksjonen DIR.STRØM PÅ er aktivert (&66), vil tilkobling av strøm medføre at prosjektøren slår seg på automatisk. AC IN Strømkabel ADVARSEL Ikke koble til projektoren til en strømforsyning hvis det ikke er montert en linse på den. Vennligst vær ekstra forsiktig når strømkabelen tilkobles, ettersom uriktig eller mangelfull tilkobling kan føre til brann og/eller elektrisk støt. Rør aldri nettledningen med våte hender. Bruk kun den strømkabelen som kom med prosjektøren. Hvis den er skadet, kontakt forhandleren for å få en ny. En strømkabel må aldri modifiseres. Stikk kun strømkabelen inn i en stikkontakt som har spenning som passer for strømkabelen. Stikkontakten bør være nærmt prosjektøren og lett tilgjengelig. Ta strømkabelen ut for fullstendig separering. Ikke bruk strømforsyningen med flere enheter. Dette kan overbelaste uttaket og kontaktene, føre til dårlig kontakt eller resultere i brann, elektrisk støt eller andre ulykker. Koble jordkoblingen for strøminngangen på apparatet til bygningens jordterminal ved hjelp av en egnet strømledning (medfølger). BEMERK This product is also designed for IT power systems with a phasetophase voltage of 220 to 240 V. 16

17 Fjernkontroll Fjernkontroll Sette i batterier Vennligst sett inn batteriene før fjernkontrollen tas i bruk (Batterier ikke inkludert.). Hvis fjernkontrollen begynner å svikte, prøv å bytte batteriene. Hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på en stund, tas batteriene ut av fjernkontrollen og lagres på et trygt sted. Ta tak i hekteanordningen på batterilokket og fjern det. Påse at batteriene ligger riktig ved 2. innsetting av de to AA batteriene (HITACHI MAXELL eller HITACHI MAXELL 3 ENERGY, del nr. LR6 eller R6P) i samsvar med pluss- og minuspolene som indikert i fjernkontrollen. 3. Sett batteridekslet tilbake ved å skyve det i pilretningen og klikk det på plass. ADVARSEL Batteriene må alltid behandles med forsiktighet og kun brukes som anvist. Uriktig bruk kan føre til at batteriene eksploderer, sprekker, eller begynner å lekke, hvilket kan resultere i brann, skade og/eller miljøforurensning. Kun de spesifiserte batteriene må anvendes. Ikke bruk forskjellige batterityper samtidig. Ikke bruk et nytt batteri sammen med et gammelt. Sjekk at pluss- og minus-terminalene plasseres riktig når batteriene settes inn. Hold batterier utenfor barns og dyrs rekkevidde. Batteriene må ikke lades på nytt, kortsluttes, loddes, eller demonteres. Batterier må ikke kastes i ild eller i vann. Oppbevar batterier på et mørkt, kjølig og tørt sted. Hvis du oppdager batterilekkasje, tørk bort lekkasjen og sett inn et nytt batteri. Hvis væsken har kommet på kroppen eller klærne, skyll umiddelbart med rikelig vann. Følg de lokale forskriftene for deponering av batterier. Bruke FJERNKONTROLL ID funksjon Denne funksjonen kan du bruke til å styre bestemte prosjektører med en fjernkontroll som har samme ID-nummer, når du bruker flere prosjektører av samme type samtidig. Tilordne et ID-nummer til hver prosjektør før du bruker punktet FJERNKONT. ID i SERVICE-menyen under VALG-menyen (&71). Trykk på ID-knappen med det samme ID-nummeret som er tilordnet prosjektøren du skal styre. ID-knappen som velges vil lyse i flere sekunder. ID-knappene MERK Hver gang du trykker en knapp (unntatt ID-knapper), vil ID-knappen til det aktuelle valgte ID-nummer lyse. For å bekrefte projektorens aktuelle ID, skal du trykke en ID-knapp i 3 sekunder. Nummeret vil vises på hver skjerm uavhengig av satt ID på projektor. 17

18 Fjernkontroll Endre fjernkontrollsignalets frekvens Den tilhørende fjernkontrollen har to valg for signalfrekvens Modus 1:NORMAL og MODUS 2:HØY. Hvis fjernkontrollen ikke virker korrekt, prøv å skifte signalfrekvens. For å innstille modus, vennligst fortsett å trykke kombinasjonen av to knapper, som vist under, samtidig i omtrent 3 sekunder. (1) I nnstill til Modus 1:NORMAL AV MUTE og ZOOM - -knappene (2) I nnstill til Modus 2:HØY F5 og KEYSTONE-knappene Vennligst husk at "FJERNK.-FREKVENS" (2) F5-knappen KEYSTONE -knappen under SERVICE-punktet i VALG-menyen ( 71) til den prosjektøren som skal kontrolleres, bør settes til samme modus som fjernkontrollen. (1) AV MUTE -knappen ZOOM - -knappen Om fjernkontrollsignalet Fjernkontrollen virker med prosjektørens fjernkontrollsensor. Denne prosjektøren har to fjernkontrollfølere, på forsiden og baksiden. Følerne kan motta signaler fra følgende avstand: 60 grader (30 grader til venstre og til høyre for sensoren) innenfor ca. 3 meter m 30 3m 30 (Ca.) MERK Du kan deaktivere en av følerne ved hjelp av punktet FJERNK.MOTTAK i SERVICE-menyen under VALG-menyen ( 71). Signalet fra fjernkontrollen kan reflekteres fra skjermen eller liknende. Hvis det er vanskelig å sende signalet direkte til sensoren, prøv å få signalet til å reflektere. Fjernkontrollen bruker infrarødt lys for å sende signaler til prosjektøren (Klasse 1 LED), den må derfor brukes i et område som er fritt for hindringer som kan blokkere signalene fra fjernkontrollen til prosjektøren. Fjernkontrollen vil kanskje ikke virke korrekt hvis strerkt lys (så som direkte sollys), eller lys fra en veldig kort avstand (så som fra en invertert fluorescerende lampe) skinner på prosjektørens fjernsensor. Juster prosjektørens posisjon for å unngå disse lysene. 18

19 Fjernkontroll Bruke som en enkel PC mus & tastatur Fjernkontrollen som er tilleggsutstyr, fungerer som en enkel mus og tastatur for datamaskinen når projektorens USB TYPE B-port og datamaskinens type A USB-port er tilkoblet og MUS er valgt for USB TYPE B-elementet i VALG-menyen ( 67). (1) PAGE UP-tasten: Trykk PAGE UP-knappen. (2) PAGE DOWN-tasten: Trykk PAGE DOWN-knappen. (3) Venstre museknappen: Trykk ENTER-knappen. (1) (4) Flytt peker: Bruk markørknappene,, og. (5) ESC-tasten: Trykk ESC-knappen. (2) (6) Høyre museknappen: Trykk RESET-knappen. (7) (7) F5-tasten: Trykk F5-knappen. USB TYPE B-port (3) BEMERK Feil bruk av den enkle musen & tastaturfunksjonen kan skade utstyret ditt. Ved bruk av denne funksjonen, vennligst koble dette produktet kun til en datamaskin. Påse å sjekke med datamaskinens bruksanvisninger før du kobler dette produktet til en datamaskin. (4) (6) (5) MERK Hvis den enkle mus & tastatur-funksjonen på dette produktet ikke virker korrekt, vennligst sjekk følgende. Hvis en USB-kabel kobler denne prosjektøren til en datamaskin med en innebygget pekeinnretning (f.eks. track ball) for eksempel en bærbardatamaskin, åpn BIOS setup menu, velg så den eksterne musen og deaktiver den innebyggede pekeinnretningen, siden den innebyggede pekeinnretningen kan ha prioritet over denne funksjonen. Windows 95 OSR 2.1 eller høyere kreves for denne funksjonen. I tillegg er det mulig at denne funksjonen ikke vil virke på grunn av datamaskinens konfigurasjoner og musdrivere. Denne funksjonen kan virke med datamaskiner som kan bruke generelle USB-mus eller tastatur. Du kan ikke gjøre ting som å trykke to knapper samtidig (for eksempel trykke to knapper samtidig for å flytte musepekeren diagonalt). Denne funksjonen vil kun være aktivert hvis prosjektøren virker korrekt. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for i følgende situasjoner: - Mens lampen varmer opp. (POWER-indikatoren blinker grønt.) - Når enten USB TYPE A eller USB TYPE B blir valg som inngangskilde. - Ved visning av skjermen BLANK ( 59), MAL ( 63) eller MITT BILDE ( 84). - Når en meny vises på skjermen. - Ved bruk av markørknappene til å betjene lyd- eller skjermfunksjoner, så som justering av lydnivået, trapeskorreksjon, korrigering av bildets posisjon samt forstørrelse av skjermen. 19

20 Statusskjerm <Kun for IN5142, IN5144, IN5144a og IN5145> Statusskjerm <Kun for IN5142, IN5144, IN5144a og IN5145> Statusskjermen er under-lcd i bakpanelet i IN5142, IN5144, IN5144a og IN5145. Statusskjermen viser nåværende tilstand for prosjektøren, inklusive feil, oppsettinformasjon og feilhistorie. Statusskjerm Vise prosjektørens tilstand Dersom ingen knapper har blitt betjent, viser Statusskjermen som under, avhengig av tilstanden til prosjektøren. MERK Statusskjermen viser ingenting når prosjektøren er i standbymodus dersom STANDBYMODUS-elementet i OPPSETT-menyen er stilt inn på SPARING ( 56). Når INSTALLASJON i OPPSETT-meny er satt til FRONT / TAK eller BAK / TAK, vil innholdet på Statusskjerm bli vist opp-ned ( 55). I en normal status Statusskjermen viser prosjektørens status på tre linjer. 20 Første linje : Viser prosjektørens tilstand. Mens lampen er på vises valgt port. Viste forhold er som nedenfor; STANDBY: Prosjektøren er i standbymodus. WARM UP: Prosjektoren varmer opp. SEARCHING: Prosjektøren søker etter et inngangssignal. COOL DOWN: Prosjektoren avkjøles. Andre linje : Viser tilstanden til det oppdagede inngangssignalet mens lampen er på. Ellers viser den serienummeret til prosjektøren. Viste forhold er som nedenfor; SYNC OUT: Oppdaget inngangssignal er utenfor spesifisert rekkevidde. NO SIGNAL: Der er ikke noe kildesignal. CONNECTED: Prosjektøren har koblet seg til nettverket eller datamaskinen og noen bilder overføres til prosjektøren mens LAN eller USB TYPE B -porten velges. HOLD: Prosjektøren har koblet seg til nettverket, men det overføres ikke noe bilde mens LAN-porten er valgt. NOT CONNECTED: Prosjektøren er ikke koblet til nettverket eller datamaskinen når LAN eller USB TYPE B -porten er valgt. S T A N D B Y # A B eksempel 2 3 C

21 Vise prosjektørens tilstand (fortsatt) Statusskjerm <Kun for IN5142, IN5144, IN5144a og IN5145> Tredje linje : Viser medfølgende spenning og omgivelsestemperatur i celsius. MERK Når prosjektøren søker etter et inngangssignal eller USB TYPE A -porten velges i normal tilstand, vises ingenting på andre linje på skjermen. Når USB TYPE B -porten velges selv om MUS velges i USB TYPE B -elementet i VALG-menyen, vises "NO SIGNAL" på andre linje på skjermen ( 67). Vist temperatur kan være forskjellig fra faktisk omgivelsestemperatur ettersom den viste temperaturen er målt inne i prosjektøren. I feilstatus Statusskjermen viser en advarsel om en feil med større bokstaver. Løs feilene ved å henvise til tabellen for seksjonene "Relaterte meldinger" ( 114) og COV ER "Vedrørende indikatorlampene" ( 115, 116) når advarselen vises. Viste advarsler er som nedenfor; eksempel COVER: Lampedekslet er ikke skikkelig festet. Henvis til LAMP -indikatorblinkingen på bordet ( 115). FAN: Kjøleviften er ute av drift. Henvis til TEMP -indikatorblinkingen på bordet ( 116). LAMP: Lampen lyser ikke. Henvis til LAMP -indikatorbelysningen på bordet ( 115). TEMP: Det er en mulighet for at den interne delen er blitt opphetet. Henvis til TEMP -indikatorbelysningen på bordet ( 116). AIR (AIR FLOW): Den interne temperaturen stiger. Henvis til beskrivelsen av meldingen, "SJEKK LUFTSTRØMMEN" på bordet ( 114). COLD: Det er en mulighet for at den interne delen er blitt overkjølt. Henvis til LAMP- og TEMP- indikatorene som bytter mellom å blinke på bordet ( 116). FILTR (FILTER): Det er på tide å rengjøre luftfilteret. Henvis til LAMP- og TEMP- indikatorene som blinker samtidig på bordet ( 116). MERK Når en av advarslene til feil på FAN, LAMP, COVER, TEMP vises, blinker bakgrunnslyset samtidig. 21

22 Statusskjerm <Kun for IN5142, IN5144, IN5144a og IN5145> Vise loggen Nåværende oppsettinformasjon og feilhistorie kan vises på Statusskjermen med knappeoperasjon. MERK Nårprosjektøren varmer opp, blir trykking på knappen ignorert. Når USB TYPE A -porten blir valgt, bruk knappene på kontrollpanelet for å vise loggene. Knappeoperasjonen til Statusskjermen ved bruk av fjernkontrollen kan være utilgjengelig. Statusskjermen viser ingenting eller ingen knappetrykk er tilgjengelige på skjermen når prosjektøren er i standbymodus dersom STANDBYMODUSelementet i OPPSETT-menyen er stilt inn på SPARING ( 56). Både Statusskjermen og OSD -menyen kan ikke betjenes samtidig. Når prosjektøren er i en normal tilstand eller viser en av advarslene for AIR FLOW-, COLD- eller FILTERfeil, trykk på FUNCTION -knappen på kontrollpanelet eller trykk på ENTER -knappen på fjernkontrollen i tre sekunder. Bakgrunnslyset på skjermen slås på. For å vise oppsettinformasjonen, inklusive brukstid Bruk / -knappene for å bytte visning. Første visning Brukstid Nettverksinformasjon FUNCTION -knapp ENTER -knapp Brukstid: Statusskjermen viser lampetid (brukstid for den nåværende lampen), filtertid (brukstid for luftfilteret) og prosjektørens brukstid. Nettverksinformasjon: Nettverksinformasjonen vises over tre sider. Bruk / -knappene for å bytte side. Vist informasjon på hver side er som under; Andre side : Subnettmaske (trådløs og kablet nettverk) Første side : IP- adresse (trådløs og kablet nettverk) 0 L A M P h F I L T E R S Y S T E M W N Tredje side : Standard gateway (trådløs og kablet nettverk) I P h h Brukstid (eksempel) A D D R E S S Nettverksinformasjon (eksempel) Lampetid Filtertid Prosjektørens brukstid Trådløst nettverk Kablet nettverk 22

23 Statusskjerm <Kun for IN5142, IN5144, IN5144a og IN5145> Vise loggen (fortsatt) MERK Statusskjermen og dens bakgrunnslys går tilbake til første status før FUNCTION eller ENTER -knappen ble trykket ned når hvilken som helst knapp bortsett fra når markørknappene blir trykket ned, eller etter cirka 30 sekunder uten knappeoperasjon. Prosjektørens brukstid er den totale lampetiden fra tidspunktet da prosjektøren ble kjøpt. Den blir ikke nullstilt ved å bruke LAMPETID i VALG-menyen ( 67). Dersom / -knappene trykkes ned mens brukstiden vises, bytter brukstiden til den som var gjeldende da en feil forekom. For å vise feilhistorikk Trykk på -knappen for å vise tidligere feillogg. Dersom en advarsel har blitt vist, er den første feilloggen den nåværende feilen som forekommer. Statusskjermen viser loggtall, forekommet feil, medfølgende spenning og omgivelsestemperatur på den tiden. Trykk på -knappen for å vise brukstid for når feilen forekom. Bruk / -knappene for å bytte logg. Visningen bytter med / -knappene ved hver loggføring. Opp til ti feillogger, inklusive den nåværende, kan vises. Loggtall 1 P R E V I O U S 7 F I L T E R E R R O A C V 3 5 C Feillogg (eksempel) Feillogg 1 Første visning Feil Brukstid (feillogg 1) Brukstid (gjeldende) Feillogg 10 Brukstid (feillogg 10) MERK Statusskjermen og dens bakgrunnslys går tilbake til første status før FUNCTION eller ENTER -knappen ble trykket ned når hvilken som helst knapp bortsett fra når markørknappene blir trykket ned, eller etter cirka 30 sekunder uten knappeoperasjon. Dersom ingen feil eller mindre enn 10 feil har forekommet, vises "NO DATA" til tross for at det har forekommet feil i feilloggen. 23

24 Strøm på/av Påslåing av strømmen Strøm på/av Kontroller at strømkabelen er skikkelig og korrekt koblet til prosjektøren og stikkontakten. Påse at POWER-indikatoren lyser jevnt oransje ( 115). Fjern deretter linsedekslet. Klikk på STANDBY/ON-knappen på prosjektøren eller ON-knappen på fjernkontrollen. STANDBY/ON-knappen Prosjektørlampen vil lyse og POWER-indikatoren vil begynne å blinke grønt. Når strømmen er fullstedig slått på vil indikatroren slutte å blinke og lyse jevnt grønt ( 115). For å vise bildet, velg et kildesignal iht. seksjon Velge et kildesignal ( 26). Avslåing av strømmen POWER-indikator STANDBY-knappen ON-knappen Klikk på STANDBY/ON-knappen på prosjektøren eller STANDBY-knappen på fjernkontrollen. Meldingen Slå av? vises på skjermen i omtrent fem sekunder. Klikk på STANDBY/ON eller STANDBY-knappen igjen mens meldingen vises. Prosjektørlampen vil slukke, og POWER-indikatoren vil begynne å blinke oransje. Deretter vil POWER-indikatoren stanse blinkingen og lyse jevnt oransje når lampen er helt avkjølt ( 120). Fest linsedekselet etter at POWER-indikatoren begynner å lyse jevnt oransje. Ikke slå prosjektøren på igjen før det er gått 10 minutter eller mer etter at den er slått av. Slå heller ikke projektoren av kort tid etter at den er slått på. Slik drift kan føre til at lampen får feilfunksjon eller forkorte levetiden på noen av delene inkludert lampen. ADVARSEL Et sterkt lys stråler ut når prosjektørens strøm er på. Se ikke inn i linsen på prosjektøren eller inn gjennom noen av prosjektørens åpninger. Ta ikke på lampedekslet og/eller ventilasjonsåpningene under eller like etter bruk, siden det er for varmt. MERK Slå strømmen på/av i riktig rekkefølge. Vennligst slå prosjektøren på før de tilkoblede apparatene. Denne prosjektøren er utstyrt med en funksjon som kan slå strømmen på og av automatisk. Vennigst se punktene DIR.STRØM PÅ ( 66) og AUT.STRØM AV ( 66) i VALG-menyen. 24

25 Betjening 1. Betjening Justering av volumet Bruk VOLUME + / - -knappen for å justere volumet. En dialog vil vises på skjermen for å hjelpe deg med å justere volumet. Hvis du ikke foretar deg noe, vil dialogen forsvinne automatisk etter noen få sekunder. VOL + / - -knappene MERK Hvis er valgt for nåværende bilde-input-port, er volumjusteringen deaktivert. Vennligst se LYD KILDE-punktet i AUDIO-menyen ( 57). Selv om projektoren er i hvilemodus, kan volumet justeres når begge påfølgende forhold er tilstede: - Et valg annet enn er valgt for LYDUTGANG STANDBY på LYD KILDEpunktet i AUDIO-menyen ( 57). - NORMAL er valgt i STANDBYMODUS-punktet på OPPSETT-menyen ( 56). Slå av skjerm og lyd midlertidig 1. Trykk AV MUTE-knappen på fjernkontrollen. BLANK-skjermen vises i stedet for skjermen med inndatasignaler, og lyden fra de innebygde høyttalerne dempes. Se punktet BLANK i SKJERM-menyen om BLANK-skjermen ( 59). For å avslutte LYD/BILDE AV-modus og aktivere skjermen og lyden igjen, trykker du på AV MUTE-knappen på nytt. AV MUTE -knappen FORSIKTIG Hvis du vil ha en blank skjerm mens prosjektorlampen er på, bruker du LYD/BILDE AV-funksjonen over eller linselukker-funksjon ( 36). Hvis du foretar deg andre handlinger kan det forårsake skade på prosjektøren. MERK Prosjektøren vil automatisk gå ut av LYD/BILDE AV-modusen når det trykkes på kontrollknapper. 25

26 Betjening Velge et kildesignal 1. Trykk INPUT-knappen på prosjektøren. Hver gang du trykker denne knappen vil prosjektøren veksle inngangsport fra den aktuelle porten i denne rekkefølgen. COMPUTER IN1 COMPUTER IN2 LAN VIDEO S-VIDEO COMPONENT HDMI 2 HDMI 1 USB TYPE A USB TYPE B INPUT-knappen MERK Hvis du har angitt HOPPE OVER til noen porter via HOPP OVER KILDE i VALG-menyen, kan ikke inndata fra disse portene velges ( 65). Mens SKRU PÅ er valgt for AUTO-SØK element i VALG-meny, vil prosjektøren fortsette å sjekke portene i ovennevnte rekkefølge gjentatte ganger inntil et kildesignal oppdages ( 65). Det kan ta flere sekunder for å vise bildene fra porten USB TYPE B. 1. Trykk COMPUTER 1 / 2, LAN, USB TYPE A / B, HDMI 1 / 2, COMPONENT, S-VIDEO eller VIDEO-knappen på fjernkontrollen. Porten som samsvarer med hver enkelt knapp, velges slik som angitt under. Knap Porter COMPUTER 1 COMPUTER IN1 COMPUTER 2 COMPUTER IN2 LAN LAN USB TYPE A USB TYPE A USB TYPE B USB TYPE B HDMI 1 HDMI 1 HDMI 2 HDMI 2 COMPONENT COMPONENT S-VIDEO S-VIDEO VIDEO VIDEO Knapper for inngangsporter MERK Når SKRU PÅ er valgt for elementet AUTO-SØK på VALG-menyen, vil prosjektøren fortsette å sjekke alle inngangsportene sekvensielt til den oppdager et inngangssignal ( 65). Det kan ta flere sekunder for å vise bildene fra porten USB TYPE B. 26

27 Betjening Velge et aspektforhold (h/b) 1. Trykk ASPECT-knappen på fjernkontrollen. Hver gang du trykker denne knappen, vil prosjektøren veksle modus for aspektforhold vekselvis. For et PC-signal IN5132, IN5142: NORMAL 4:3 16:9 16:10 ASPECT -knappen IN5134, IN5134a, IN5144, IN5144a, IN5135, IN5145: NORMAL 4:3 16:9 16:10 REN For et HDMI TM -signal IN5132, IN5142: NORMAL 4:3 16:9 16:10 14:9 IN5134, IN5134a, IN5144, IN5144a, IN5135, IN5145: NORMAL 4:3 16:9 16:10 14:9 REN For et videosignal, s-videosignal, eller komponentvideosignal IN5132, IN5142: 4:3 16:9 14:9 IN5134, IN5134a, IN5144, IN5144a, IN5135, IN5145: 4:3 16:9 16:10 14:9 REN For inngangssignal fra LAN, USB TYPE A eller USB TYPE B-porter, eller hvis det ikke finnes signal IN5132, IN5142: 4:3 (fixed) IN5134, IN5134a, IN5144, IN5144a, IN5135, IN5145: 16:10 (fixed) MERK ASPECT-knappen fungerer ikke når det ikke legges inn riktig signal. NORMAL modus beholder det opprinnelige aspektforholdets innstilling. 27

28 Betjening Justering av prosjektørens elevator Hvis den flaten som prosjektøren plasseres på er litt ujevn til venstre eller høyre, bruk elevatorføttene for å plassere prosjektøren horisontalt. Man kan også bruke føttene til å heve prosjektøren slik at man kan prosjektere i en passende vinkel til skjermen, ved å heve fronten av prosjektøren innenfor 9 grader. Denne prosjektøren har 2 elevatorføtter og 2 elevatorknotter. En elevatorfot kan justeres mens man trykker på elevatorknotten på samme side Mens prosjektøren løftes trykkes på elevatorknottene for å løsne elevatorføttene. Plasser fronten av prosjektøren i ønsket høyde. Slipp elevatorknottene for å låse elevatorføttene. Etter at elevatorføttene er låst, settes prosjektøren forsiktig ned. Om nødvendig kan elevatorføttene vris manuelt for å foreta mer nøyaktige justeringer. Hold prosjektøren fast mens føttene vris. For å løsne en elevatorfot, trykkes elevatorknotten på samme side. For å finjustere vris foten. FORSIKTIG Ikke juster elevatorknappene uten å holde prosjektøren, siden prosjektøren kan falle ned. Ikke still prosjektøren på skrå unntatt for å heve fronten innenfor 9 grader med justeringsføttene. Skråstilling utover begrensningen, kan forårsake feilfunksjon eller forkorte levetiden til forbruksvarer eller selve prosjektøren. Kun for IN5142, IN5144, IN5144a og IN5145, det er mulig å installere prosjektøren i hvilken som helst retning med spesifisert monteringstilbehør. Konsulter med din forhandler om en slik spesialinstallasjon. 28

29 Betjening Justering av linsen Justere zoom og fokus Dialogen ZOOM eller FOKUS vises når du trykker på en av følgende knapper: ZOOM, ZOOM -, ZOOM +, FOCUS + eller FOCUS Bruk ZOOM + / --knappene på fjernkontrollen eller ZOOM-knappen og / markørknappene på prosjektøren for å justere skjermstørrelsen. Bruk knappene FOCUS + / - for å fokusere bildet. 2. MERK Prosjektøren kan ignorere betjening av andre knapper mens linsen beveger seg. Justere linseposisjonen Trykk på LENS SHIFT -knappen. Dialogen LINSE SKIFT vil komme tilsyne. Hvis man bruker / / / -knappene når dialogene vises skiftes linsen. Man kan generelt få bedre bildekvalitet når linsen er satt til senter. Trykk på LENS SHIFT-knappen igjen for å avslutte LINSE SKIFT-funksjonen. SENTRERING Trykk på ENTER- eller INPUT-knappen mens dialogen vises, for å aktivere SENTRERING-funksjonen som justerer linsen mot midten. Det vises en bekreftelsesdialog. Trykk på -knappen for å foreta SENTRERING. Du kan også foreta SENTRERING i standbymodus ved å trykke samtidig på knappene FUNCTION og LENS SHIFT på kontrollpanelet i 3 sekunder. LENS SHIFT-knappen FOCUS + / - -knappene FOCUS - / + -knappene ZOOM + / - -knappene LENS SHIFT -knappen ZOOM-knappen FUNCTION -knappen FORSIKTIG Ikke plasser fingrene eller andre ting rundt linsen. Linsen som beveger seg kan fange dem i området rundt linsen og resultere i en skade. MERK Mens linsen beveger seg mot midten, forsvinner menyen, og et timeglassikon vises på skjermen. Det kan ta litt tid for SENTRERING å fullføre og linsen når midten. Projektoren kan ignorere funksjonen med knappene mens den beveger linsen. SENTRERING-funksjonen er deaktivert mens prosjektøren er i standbymodus hvis STANDBYMODUS-punktet i OPPSETT-menyen er stilt til SPARING. Foreta SENTRERING før prosjektøren slås av, eller still STANDBYMODUS til NORMAL. Det justerbare området for LINSE SKIFT varierer avhengig av linseenheten som er montert på prosjektøren for å opprettholde bildekvaliteten. Derfor kan det hende LINSE SKIFT-innstillingen ikke når enden av indikatoren i dialogen, men dette er ingen feil. 29

30 Betjening Justering av linsen (fortsatt) Linseminne Denne projektoren er utstyrt med minnefunksjoner for linsejusteringer (LINSE SKIFT og LINSETYPE). Du kan lagre opptil 3 sett med innstillinger. For å bruke linseminnefunksjonen trykker du på POSITION- eller FUNCTION-knappen mens LINSE SKIFT-dialogen vises. Dialogen LINSE MINNE vil deretter komme tilsyne. De gjeldende linseinnstillingene vises på GJELDENDE -linjen. Innstillingene som allerede er lagret i linseminnet, vises på linjene LAGRE og LAST-1 til 3. LAGRE: Hvis du vil lagre de gjeldende linseinnstillingene, velger du et av LAGRE -alternativene fra 1 til 3 (nummeret på linseminnet) og trykker på - eller ENTER-knappen. Husk at de aktuelle lagrede dataene i et minne vil bli tapt når man lagrer nye data i minnet. LAST: Hvis du vil hente frem lagrede innstillinger, velger du et av LAST -alternativene fra 1 til 3 (nummeret på linseminnet) og trykker på - eller ENTER-knappen. FUNCTION -knappen POSITION -knappen LENS MEMORY -knappen Husk at den sist justerte kondisjonen vil gå tapt ved lasting av data. Hvis du ønsker å beholde den aktuelle justeringen, vennligst lagre denne før en LAST-funksjon utføres. SLETT LINSE MINNE: Hvis du vil fjerne en innstilling lagret i et linseminne, velger du SLETT LINSE MINNE og trykker på - eller ENTER-knappen. Dialogen SLETT LINSE MINNE vises. Velg nummeret på linseminnet du vil tømme, ved hjelp av knappene /, og trykk på -knappen. Det vises en bekreftelsesdialog. Trykk på -knappen igjen for å tømme linseminnet. MERK Projektoren kan ignorere funksjonen med knappene mens den beveger linsen. LAST-funksjonene kan også utføres med LENS MEMORY-knappen. 30

31 Bruke den automatiske justeringsfunksjonen 1. Justere posisjonen Trykk AUTO-knappen på fjernkontrollen. Ved å trykke denne knappen utføres følgende. For et PC-signal Den vertikale posisjonen, den horisontale posisjonen og den horisontale fasen vil justeres automatisk. Pass på at applikasjonsvinduet er satt til dets maksimale størrelse før denne funksjonen forsøkes brukt. Et mørkt bilde kan likevel bli feiljustert. Bruk et lyst bilde for justering. For et videosignal og s-videosignal Det videoformatet som passer best for det respektive kildesignalet, vil bli Trykk POSITION-knappen på fjernkontrollen når det ikke vises noen meny. "POSITION"-indikasjonen vil vises på skjermen. Bruk / / / markørknappene for å justere billedets posisjon. Hvis du ønsker å nullstille operasjonen, trykk RESET-knappen på fjernkontrollen under operasjonen. For å fullføre denne operasjonen, trykk POSITION-knappen igjen. Hvis du ikke foretar deg noe, vil dialogen forsvinne automatisk etter noen få sekunder. Betjening AUTO -knappen automatisk valgt. Denne funksjonen er kun tilgjengelig når AUTO er valgt under VIDEOFORMAT-punktet i KILDE-menyen ( 51). Den vertikale posisjonen og den horisontale posisjonen vil stilles automatisk til standard. For et komponentvideosignal Den vertikale posisjonen og den horisontale posisjonen vil stilles automatisk til standard. Den horisontale fasen vil justeres automatisk. MERK Den automatiske justeringsoperasjonen krever om lag 10 seuknder. Vær oppmerksom på at det muligens ikke vil fungere korrekt med noen kildesignaler. Når denne funksjonen er utført for et videosignal, kan det hende at en ekstra linje vises på utsiden av et bilde. Når denne funksjonen er utført for et PC-signal, kan en sort ramme bli vist på kanten av skjermen, avhengig av modell datamaskin. De punktene som kan justeres av denne funksjonen, kan variere når DETALJERT eller SKRU AV er valgt som AUTOJUSTER-punkt under SERVICE-punktet i VALG-menyen ( 69). POSITION -knappen MERK Når denne funksjonen utføres på et videosignaler eller s-videosinaler vil kan det hende at en ekstra linje vises på utsiden av bildet. Når denne funksjonen utføres på videosignaler, s-videosinaler, komponentvideosignaler vil rekkevidden være avhengig av innstillingene i menyene for OVERSCAN og UTTRYKK ( 48). Det er ikke mulig å justere når OVERSCAN har blitt stilt helt til 10. Hvis POSITION-knappen er trykket når en meny vises på skjermen, så skifter ikke posisjonen til det viste bildet, men menyen gjør. Denne funksjonen vil ikke være tilgjengelig for LAN, USB TYPE A / B eller HDMI 1 / 2. 31

32 Betjening Korrigere forvrengning For å korrigere forvrengning av den projiserte skjermen kan du velge blant de tre alternativene AUTO, MANUELL og PERF. TILPASSET. Tykk først på knappen KEYSTONE for å vise menyen KEYSTONE, og pek på et av punktene ved hjelp av knappene /. AUTO: utfører automatisk vertikal keystone-korrigering (&54). MANUELL: lar deg justere vertikal og horisontal keystone. PERF. TILPASSET: lar deg justere hvert av skjermhjørnene og sidene for å korrigere forvrengning. Følg deretter prosedyren som er beskrevet under, for punktet du har valgt. KEYSTONE -knappen MERK Menyen eller dialogen vil automatisk forsvinne etter flere sekunder uten aktivitet. Trykk på KEYSTONE-knappen igjen, eller pek på EXIT med markøren i dialogen og trykk på - eller ENTER-knappen for å avslutte operasjonen og lukke menyen eller dialogen. Når skjermen justeres med PERF. TILPASSET, er verken AUTO eller MANUELL tilgjengelig. Hvis du ønsker å bruke disse funksjonene, se trinn 3 under punktet PERF. TILPASSET for å begynne justering av PERF. TILPASSET. Når BEVEGELSE-DETEKTOR er SKRU PÅ, er disse funksjonene ikke tilgjengelige (&90). AUTO: Når man peker på AUTO, vil man ved å trykke på knappene eller ENTER utføre automatisk vertikal keystone-korrigering. MERK Når prosjektøren er i en av de følgende tilstandene, kan det hende at den automatiske vertikale trapeskorreksjonen ikke fungerer som den skal eller i det hele tatt. - BAK / TAK eller FRONT / TAK er valgt under INSTALLASJON-punktet i OPPSETT-menyen, og prosjektørlerretet er skrått eller heller nedover. - ZOOM-innstillingen er ikke stilt til BRED (vidvinkelfokus). - Prosjektøren er nesten horisontal (ca. ±4 ). - Prosjektøren heller ca. ±35 grader eller mer. Når det vertikale linseskiftet ikke er satt helt opp, er det mulig at denne funksjonen ikke vil virke bra. 32

33 Betjening Korrigere forvrengning (fortsatt) MANUEL: Når man peker på MANUELL, kan man trykke på knappen eller ENTER for å vise dialogen KEYSTONE_MANUELL Velg vertikal eller horisontal keystone ( / ) med knappene /. Bruk knappene / for å justere keystone-forvrengning. MERK Når zoom-justeringen er satt til TELE (telefoto-fokus), er denne funksjonen muligens unødvendig. Når det er mulig, bør denne funksjonen brukes når zoom-justeringen er satt til full WIDE (vidvinkelfokus). Når det vertikale linseskiftet ikke er satt helt opp, er det mulig at denne funksjonen ikke vil virke bra. Hvis det horisontale linseskiftet ikke er sentrert, er det mulig at denne funksjonen ikke virker bra. Pek på RETUR i dialogen med / -knappene og trykk på - eller ENTERknappen for å returnere til KEYSTONE-menyen. PERF. TILPASSET: Når man peker på PERF. TILPASSET, vil man ved å trykke på knappen eller ENTER vise dialogen KEYSTONE_PERF. TILPASSET. Prosjektøren er utstyrt med et testmønster for PERF. TILPASSET. Velg ikonet for testmønster vist i det nedre venstre av dialogen med / -knappene. Når du trykker på ENTEReller INPUT-knappen, vises eller skjules testmønsteret. 1. Hvis man vil initialisere justeringen man holder på med, peker man på knappen NULLS i dialogen med knappen RESET, og trykker på knappen ENTER eller INPUT. 2. Velg ett av hjørnene som skal justeres med knappene / / /, og trykk på knappen ENTER eller INPUT. For IN5132, IN5142, IN5134, IN5134a, IN5144 og IN5144a, kan også sidene velges for justering. IN5132, IN5142, IN5134, IN5134a, IN5144, IN5144a IN5135, IN

34 Betjening Korrigere forvrengning (fortsatt) Juster det valgte elementet som beskrevet under. Ved hjørnejustering brukes knappene / / / for å justere hjørneposisjonen. <Kun for IN5132, IN5142, IN5134, IN5134a, IN5144 og IN5144a> Ved justering av over- eller underside brukes knappene / for å velge et punkt på siden, og knappene / for å justere forvrengningen av siden. <Kun for IN5132, IN5142, IN5134, IN5134a, IN5144 og IN5144a>Ved justering av venstre eller høyre side brukes knappene / til å velge et punkt på siden, og knappene / for å justere forvrengningen av siden. For å justere et annet hjørne eller en annen side, trykker man på knappen ENTER eller INPUT og følger prosedyren fra trinn 2. Prosjektøren er utstyrt med en minne-egenskap for justeringer av PERF. TILPASSET. Du kan lagre opptil 3 sett med innstillinger. LAGRE: For å lagre den nåværende justeringen av PERF. TILPASSET, velg et av LAGRE-ikonene nummerert 1 til 3 (nummer av minnet) med / / -knappene og trykk på ENTER- eller INPUT-knappen. Husk at de aktuelle lagrede dataene i et minne vil bli tapt når man lagrer nye data i minnet. LAST: For å tilbakekalle lagrede justeringen, velg et av LAST-ikonene nummerert 1 til 3 (nummer av minnet) med / / -knappene og trykk på ENTER- eller INPUT-knappen. Husk at den sist justerte kondisjonen vil gå tapt ved lasting av data. Hvis du ønsker å beholde den aktuelle justeringen, vennligst lagre denne før en LAST-funksjon utføres. MERK <Kun for IN5132, IN5142, IN5134, IN5134a, IN5144 og IN5144a> Hvert hjørne eller side kan justeres for seg, men i mange tilfeller kan de justeres sammen med et annet hjørne eller en annen side. Dette skyldes kontrollbegrensninger, og er ikke en feil. De LAST-funksjonene som ikke har noen data i de lenkede minnene, hoppes over. Det kan oppstå noe støy, og skjermen kan flimre et øyeblikk når data lastes. Dette er ikke en feilfunksjon. Pek på RETUR i dialogen med / -knappene og trykk på - eller ENTERknappen for å returnere til KEYSTONE-menyen. 34

35 Bruke forstørrelsesfunksjonen Trykk MAGNIFY ON-knappen på fjernkontrollen. Bildet vil bli forstørret, og FORSTØR dialogen vil bli vist på skjermen. Når MAGNIFY ON-knappen trykkes første gang etter at projektoren blir slått på, vil bildet bli zoomet med 1,5 gang. På dialogboksen, vises trekantmerker for å vise hver retning. Betjening MAGNIFY ON / OFF -knappene Forstørringen av projektorbildet skifter med hvert trykk på knappen MAGNIFY. For datasignaler, HDMI TM (RGB)-signaler, inngangssignaler fra LAN-, USB TYPE A- eller USB TYPE B-porter. 1,5 ganger 2 ganger 3 ganger 4 ganger 1 gang For videosignaler, s-videosignaler, komponentvideosignaler eller HDMI TM (komponent)-signaler. 1,5 ganger 2 ganger 1 gang Når trekantene blir vist i dialogboksen, skal man bruke / / / markørknappene for å endre forstørringsområdet. Trykk MAGNIFY OFF-knappen på fjernkontrollen for å gå ut av forstørring. MERK FORSTØR dialogen vil automatisk forsvinne i flere sekunder hvis den ikke brukes. Dialogen vil komme til syne igjen hvis MAGNIFY ON-knappen blir trykket når dialogen har forsvunnet automatisk. Forstørrelsen blir automatisk vist når visningssignalet eller visningsforholdet endres. Så lenge forstørrelse er aktiv, kan forvrengningsforholdet til keystone variere. Det vil bli gjenopprettet når forstørringen blir deaktivert. Enkelte horisontale striper kan bli synlige på bildet når forstørrelsen er aktiv. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i de følgende tilfeller: - Et synkroniseringssignal som ikke er støttet er matet inn. - Der er ikke noe kildesignal. 35

36 Betjening Midlertidig frysing av skjermen 1. Trykk FREEZE-knappen på fjernkontrollen. "STILL"- indikasjonen vil vises på skjermen (indikasjonen vil imidlertid ikke vises når SKRU AV er valgt som BESKJED-funksjon i SKJERM-menyen ( 61), og prosjektøren vil gå i STILL-modus, hvilket betyr at bildet er frosset. For å gå ut av STILL-modus og gjenopprette skjermen til normal, trykk FREEZE-knappen igjen. FREEZE -knappen MERK Prosjektøren vil automatisk gå ut av STILL-modusen når en kontrollknapp trykkes. Hvis prosjektøren fortsatt å prosjektere et stillbilde ganske lenge, er det mulig at LCD-skjermen er brent. Ikke la prosjektøren stå i STILL-modus for lenge. Bildet kan bli vist forringet når denne funksjonen er i drift, men det er ingen feil. Midlertidig lukking av bilde 1. Trykk på SHUTTER-knappen på kontrollpanelet. Den mekaniske linselukkeren lukkes, og skjermen blir svart. SHUTTER-indikatoren på prosjektoren blinker gult mens lukkeren er lukket. For å åpne lukkeren og gjenopprette skjermen trykker du på SHUTTER-knappen igjen. SHUTTER -knappen FORSIKTIG Hvis du vil ha en blank skjerm mens prosjektorlampen er på, bruker du linselukker-funksjonen over eller LYD/BILDE AV-funksjonen ( 25). Hvis du foretar deg andre handlinger kan det forårsake skade på prosjektøren. MERK Projektoren vil slås av automatisk når tiden som er stilt inn av LUKKER TIMER passeres ( 66). Når du slår av strømmen på normalt vis, åpnes linselukkeren automatisk. Hvis strømforsyningen kobles fra mens linselukkeren åpnes eller lukkes, avslutter linselukkeren bevegelsen. Neste gang prosjektoren slås på, åpnes imidlertid linselukkeren igjen automatisk. 36

37 PBP (Bilde-ved-bilde) <Kun for IN5135 og IN5145> Betjening PBP er en funksjon som viser to forskjellige bildesignaler på en skjerm som er delt i to med et hovedområde og et underområde for hvert signal. PbyPknappen hovedområde sub area Normalmodus PBP-modus Trykk PbyP-knappen på fjernkontrollen. Aktiverer PBP-modus. Skjermen som vises før PbyP-knappen ble trykket, vil bli vist som hovedområde. De fleste operasjonen virker kun for hovedområdet. Sender kun ut lydsignalet til bildeinngangssignalet for hovedområdet. For å avslutte PBP-modusen trykk PbyP-knappen igjen. MERK Hvis LAN- eller USB TYPE A / B-porten er valgt når PbyP-knappen trykkes, vises signaler fra en annen port på hovedområdet. Når du står i PBP-modus skal du bruke MENU-knappen på fjernkontrollen eller / -knappene på kontrollpanelet for å vise OSD-menyen. Visse funksjoner kan ikke brukes når du står i PBP-modus. En melding vil bli vist når knapper som ikke kan brukes, blir trykket ( 114). Men merk at for visse knapper som ikke kan brukes, vises det ingen melding. Funksjonene på OSD-menyen som ikke kan brukes, vises i grått og kan ikke velges. Innstillingsinformasjon Innstillingsinformasjonen vil vises i flere sekunder når PBP-funksjonen starter. Viser kildeinformasjon for hvert område. En blå ramme rundt hovedområdet og et audiomerke som indikerer audioutgangen, vil også bli vist. Informasjonen kan vises på nytt med / -knappene etter at den har blitt slettet. Audiomerke Ramme hovedområde underområde Kildeinformasjon Velge hovedområde Posisjonen for hovedområdet kan byttes med / -knappene når innstillingsinformasjonen er på skjermen. Den blå rammen og audiomerket vil bevege seg sammen med den. hovedområde underområde underområde hovedområde 37

38 Betjening PBP (Bilde-ved-bilde) <Kun for IN5135 og IN5145> (fortsatt) Endre bildeinngangssignal Trykk på en vilkårlig knapp for å velge en inngangsport på fjernkontrollen eller trykk på INPUT-knappen på kontrollpanelet. En dialogboks for valg av inngangssignal for hovedområdet vil bli vist. Velg et signal med / -knappene. For å endre signal i underområdet, bytter du midlertidig over til hovedområdet med / -knappene. Det er ikke tillatt å vise det samme signalet samtidig i begge områdene. Referer til tabellen for detaljer om tilgjengelige kombinasjoner av inngangssignal. Enhver kombinasjon markert med X kan ikke velges. Underområde Hovedområde COMPUTER IN1 COMPUTER IN2 LAN USB TYPE A USB TYPE B HDMI 1 HDMI 2 COMPONENT S-VIDEO VIDEO COMPUTER IN1 X O X X X O O O O O COMPUTER IN2 O X X X X O O O O O LAN X X X X X X X X X X USB TYPE A X X X X X X X X X X USB TYPE B X X X X X X X X X X HDMI 1 O O X X X X X O O O HDMI 2 O O X X X X X O O O COMPONENT O O X X X O O X O O S-VIDEO O O X X X O O O X O VIDEO O O X X X O O O O X hovedområde Inngangssignal underområde MERK De kombinerte inngangssignalene merket med en "O" kan velges og vises i PBP-modus selv om porten er innstilt på HOPPE OVER med HOPP OVER KILDE på VALG-menyen ( 65). PBP BYTTE-funksjon Trykk MY BUTTON tilegnet PBP BYTTE ( 68). Posisjonen til begge områdene byttes uten at noen innstillinger forandres. hovedområde underområde underområde hovedområde MERK For enkelte signaler, kan det hende at de ikke vises korrekt i PBPmodusen selv om de kan vises riktig i normalmodusen. 38

39 Bruke menyfunksjonen Betjening Denne prosjektøren har følgende menyer: BILDE, UTTRYKK, KILDE, OPPSETT, AUDIO, SKJERM, VALG, NETTVERK, SIKKERHET. og ENKEL-MENY. ENKEL-MENY består av funksjoner som ofte brukes, de andre menyene er klassifisert etter formål og samlet i AVANSERT MENY. Hver av disse menyene betjenes med de samme metodene. Mens prosjektøren viser en hvilken som helst meny, virker MENU-knappen på prosjektøren som markørknapper. De grunnleggende funksjonene til disse menyene er følgende: ENTER-knappen Markørknappene MENU -knappen 1. RESET-knappen ESC-knappen INPUT -knappen For å starte MENYEN, trykk på MENU-knappen. MENYEN du sist brukte (ENKEL eller AVANSERT) vil komme tilsyne. ENKEL-meny vil vises først like etter man har slått på. ENKEL-MENY 2. (1) Bruk / markørknappene for å velge det punktet som skal utføres. Hvis du ønsker å bytte til AVANSERT MENY, velger du Gå til AVANSERT MENY. (2) Bruk / markørknappene for å utføre elementet. AVANSERT MENY (1) Bruk / markørknappene for å velge meny.hvis du ønsker å bytte til ENKEL- MENY, velger du ENKEL-MENY. Elementene i menyen kommer til syne på høyre side. (2) Trykk markørknappen eller ENTER-knappen for å flytte markøren til høyre side. Bruk deretter / markørknappene for å velge et element som skal kjøres og trykk på markørknappen eller ENTER-knappen for å gå videre. Funksjonsmenyen eller dialogen til det valgte elementet vil komme til syne. Det valgte punktets betjeningsmeny vil vises. (3) Bruk knappene som anvist i OSD for å betjene elementet. 39

40 Betjening Bruke menyfunksjonen (fortsatt) 3. For å lukke meny, trykk på MENU-knappen igjen, eller velg EXIT og trykk på markørknappen eller ENTER-knappen. Selv om du ikke foretar deg noe, vil dialogen forsvinne automatisk etter ca. 30 sekunder. MERK Hvis du ønsker å flytte menyposisjonen, bruk markørknappene etter å ha presset POSITION-knappen. Noen funksjoner kan ikke utføres når en viss inputport er valgt, eller når et visst kildesignal vises. Hvis du ønsker å nullstille operasjonen, trykk RESET-knappen på fjernkontrollen under operasjonen. POSITION -knappen Merk at noen elementer (eks. SPRÅK, VOLUM, etc.), ikke kan nullstilles. I AVANSERT MENY, hvis du ønsker å returnere til foregående visning, trykk markør-knappen eller ESC-knappen på fjernkontrollen. Indikasjon i OSD (On Screen Display) Betydningen av de generelle ordene på OSD er som følger. Indikasjon EXIT RETUR ANNUL. eller NEI OK eller JA Betydning Hvis du velger dette ordet avsluttes OSD-menyen. Det er det samme som å trykke på MENU -knapen. Hvis man velger dette ordet returnerer menyen til den forrige menyen. Hvis du velger dette ordet avsluttes operasjonen i den nåværende menyen og returnerer til den forrige menyen. Hvis du velger dette ordet utføres den klargjorte funksjonen eller bytter meny til den neste menyen. 40

41 Betjening Bruke menyfunksjonen (fortsatt) Inneholder elementer fra hver meny Elementene i menyene er som under; Meny ENKEL-MENY ( 42) BILDE ( 44) UTTRYKK ( 47) KILDE ( 50) OPPSETT ( 54) AUDIO ( 57) SKJERM ( 59) VALG ( 65) NETTVERK ( 76) SIKKERHET ( 87) Punkt ASPEKT, AUTOKEYSTONE, KEYSTONE, KEYSTONE, PERF. TILPASSET, BILDEMODUS, ØKO. INNST., INSTALLASJON, NULLS, FILTERTID, SPRÅK, AVANSERT MENY, EXIT LYS, KONTRAST, GAMMA, FARGETEMP., FARGE, NYANSE, SKARPHET, AKTIV IRIS, MITT MINNE ASPEKT, OVERSCAN, V POS., H POS., H FASE, H STR., UTFØR AUTOJUSTERING PROGRESSIV, V.STØYRED., FARGESKILLE, COMPONENT, VIDEOFORMAT, HDMI FORMAT, HDMI SPENNV., COMPUTER -INNG., RAMMELÅS, OPPLØSNING AUTOKEYSTONE, KEYSTONE, KEYSTONE, PERF. TILPASSET, AUTO ØKO. INNST., ØKO. INNST., INSTALLASJON, STANDBYMODUS, SKJERMUTGANG VOLUM, HØYTALER, LYD KILDE, HDMI AUDIO SPRÅK, MENYPOS., BLANK, OPPSTRT., MIN SKJERM, MIN SKJERM-LÅS, BESKJED, KILDENAVN, MAL, C.C. HOPP OVER KILDE, AUTO-SØK, AUTOKEYSTONE, DIR.STRØM PÅ, AUT.STRØM AV, LUKKER TIMER, USB TYPE B, LAMPETID, FILTERTID, MIN KNAPP, SERVICE TRÅDLØS NETTV.KONFIG, INFO OM TRÅDLØST NETTV., KAB LET NETTV.KONFIG., INFO OM KAB LET NETTV., PROSJEKTØRNAVN, MITT BILD, AMX D.D., PRESENTAS., SERVICE ENDRING AV SIKRET PASSORD, MIN SKJERM PASSORD, PIN LÅS, BEVEGELSE-DETEKTOR, PASSORD MIN TEKST, VIS MIN TEKST, SKRIV MIN TEKST, SIKEKRHET INDIKATOR, STABEL LÅS 41

42 ENKEL-MENY ENKEL-MENY Fra ENKEL-MENY kan man utføre de punktene som vises i tabellen nedenfor. Velg et element ved å bruke / markørknappene. Utfør det så i henhold til følgende tabell. Punkt ASPEKT AUTOKEYSTONE KEYSTONE KEYSTONE PERF. TILPASSET BILDEMODUS Beskrivelse Med / knappene skifter modusen for aspektforholdet. Se ASPEKT-punktet i UTTRYKK-menyen ( 47). Med knappen utføres AUTOKEYSTONE-punktet. Se AUTOKEYSTONE -punktet i OPPSETT-menyen ( 54). Med / knappene korrigeres den vertikale Keystone-forvrengningen. Se KEYSTONE -punktet i OPPSETT-menyen ( 54). Med / knappene korrigeres den horisontale Keystone-forvrengningen. Se KEYSTONE -punktet i OPPSETT-Menyen ( 55). Når man trykker på knappen, vises dialogen PERF. TILPASSET. Se elementet PERF. TILPASSET. i OPPSETT menyen ( 55). Med / knappene skifter man bildemodus. Bildemodiene er kombinasjoner av GAMMA og FARGETEMP. innstillinger. Velg en passende modus i forhold til den kilden som vises. NORMAL ó KINO ó DYNAMISK ó TAVLE(SVART) DICOM SIM. ó DAGSLYS ó HVIT TAVLE ó TAVLE(GRØNN) 42

43 ENKEL-MENY Punkt BILDEMODUS (fortsatt) ØKO. INNST. INSTALLASJON NULLS FILTERTID SPRÅK AVANSERT MENY EXIT Beskrivelse GAMMA FARGETEMP. NORMAL 1 STANDARD 2 MIDDELS KINO 2 STANDARD 3 LAV DYNAMISK 3 STANDARD 1 HØY TAVLE(SVART) 4 STANDARD 4 HØY-LYSST.-1 TAVLE(GRØNN) 4 STANDARD 5 HØY-LYSST.-2 HVIT TAVLE 5 STANDARD 2 MIDDELS DAGSLYS 6 STANDARD 6 HØY-LYSST.-3 DICOM SIM. 7 STANDARD 2 MIDDELS Hvis GAMMA og FARGETEMP.-kombinasjonen er forskjellig fra de ovenfor anviste modi, viser BILDEMODUS-menyen "TILPASS". Vennligst se GAMMA og FARGETEMP. -punktenee ( 44, 45) i BILDE-menyen. Linjer eller annen støy kan komme til syne på skjermen når denne funksjonen betjenes, men det er ikke en feilfunksjon. DICOM SIM. er prosjektørens DICOM ("Digital Imaging and Communication in Medicine") simuleringsmodus. Denne modusen simulerer DICOM-standarden, hvilket er en standard som gjelder for digital kommunikasjon i medisin, og kan være nyttig for å vise medisinske bilder, slik som røntgenbilder. Denne prosjektøren er ikke en medisinsk enhet og er ikke tilpasset til DICOM -standarden, og verken prosjektøren eller DICOM SIM.-modusen bør brukes for medisinsk diagnose. Med / knappene slås Ekkomodus av/på. Se ØKO. INNST.-punktet i OPPSETT-menyen ( 55). Trykk på -knappen for å åpne dialogboksen INSTALLASJON. Se INSTALLASJON-elementet i OPPSETT-menyen ( 55). Med dette punktet nullstilles alle ENKEL-MENY-punktene unntatt FILTERTID og SPRÅK. En dialog vises hvor du må bekrefte. Hvis man velger OK med knappen, vil nullstilling aktiveres. Brukstiden til luftfilteret vises i menyen. Ved å utføre dette punktet nullstilles filtertiden som teller brukstiden til luftfilteret. En dialog vises hvor du må bekrefte. Hvis man velger OK med knappen, vil nullstilling aktiveres. Se FILTERTID-punktet i VALG-menyen ( 67). Med / knappene endres skjermspråket. Se SPRÅK-punktet i SKJERM-menyen ( 59). Trykk på eller ENTER -knappen for å bruke menyen til BILDE, UTTRYKK, KILDE, OPPSETT, AUDIO, SKJERM, VELG, NETTVERK eller SIKKERHET. Trykk på eller ENTER -knappen for å avslutte OSD-menyen. 43

44 BILDE-meny BILDE-meny Fra BILDE-menyen kan man utføre de punktene som vises i tabellen nedenfor. Velg et element ved å bruke / markørknappene, og trykk markørknappen eller ENTER-knappen for å utføre elementet. Utfør det så i henhold til følgende tabell. Punkt LYS KONTRAST Beskrivelse Med / knappene justeres lysstyrken. Mørk ó Lys Med / knappene justeres kontrasten. Svak ó Sterk Med / knappene skiftes gammamodus. 1 STANDARD 1 TILPASS 2 STANDARD 2 TILPASS 3 STANDARD 7 TILPASS 3 TILPASS 7 STANDARD 4 STANDARD 6 TILPASS 6 STANDARD 5 TILPASS 5 STANDARD 4 TILPASS 44 GAMMA Justere TILPASS Hvis man trykker en modus hvis navn inkluderer TILPASS, og så trykker knappen eller ENTER-knappen, vises en dialog for å hjelpe deg med å justere modusen. Denne funksjonen er nyttig hvis du ønsker å justere lysstyrken på visse fargetoner. Velg et punkt med / knappene og juster nivået med / knappene. Ved å trykke ENTER-knappen, kan du fremvise et prøvemønster på skjermen for å kontrollere effekten av dine justeringer. Hver gang du trykker på ENTER-knappen, forandrer knappen seg, som vist nedenfor. Ikke noe mønster ð Gråskala med 9 trinn Ramp Gråskala med 15 trinn. De åtte utjevningslinjene stemmer med åtte tonenivåer på prøvemønsteret (Gråskala med 9 trinn) unntatt de mørkeste i venstre ende. Hvis du ønsker å justere 2. tone fra venstre side på prøvemønsteret, brukes utjevningsjusteringslinje "1". Den mørkeste tonen i venstre ende av prøvemønsteret kan ikke kontrolleres med noen av utjevningsjusteringslinjene. Linjer eller annen støy kan komme til syne på skjermen når denne funksjonen betjenes, men det er ikke en feilfunksjon.

45 BILDE-meny Punkt FARGETEMP. FARGE NYANSE Beskrivelse Med / knappene skiftes fargetemperaturmodus. 1 HØY 1 TILPASS 2 MIDDELS 2 TILPASS 3 LAV 3 TILPASS 6 TILPASS 6 HØY-LYSST.-3 5 TILPASS 5 HØY-LYSST.-2 4 TILPASS Justere TILPASS 4 HØY-LYSST.-1 Hvis man velger en modus hvis navn inkluderer TILPASS og så trykker knappen eller ENTER -knappen, vises en dialog for å hjelpe deg med å justere AVVIK og ØKNING i valgte modus. AVVIK-justeringer endrer intensiteten på alle fargetonene i prøvemønstret. ØKNING-justeringer påvirker i hovedsak de lysere fargetonenes intensitet i prøvemønstret. Velg et punkt med / knappene og juster nivået ved hjelp av / knappene. Ved å trykke på ENTER-knappen kan du kan vise et prøvemønster på skjermen for å kontrollere effektene av dine justeringer. Hver gang du trykker på ENTER-knappen, forandrer knappen seg, som vist nedenfor. Ikke noe mønster ð Gråskala med 9 trinn Ramp Gråskala med 15 trinn Linjer eller annen støy kan komme til syne på skjermen når denne funksjonen betjenes, men det er ikke en feilfunksjon. Med / knappene justeres hele fargestyrken. Svak ó Sterk Dette valget kan kun velges for et videosignal, s-video og komponentvideo-signal. Når inngangssignalene er HDMI TM, kan dette elementet også velges hvis enten (1) eller (2) legges til. (1) HDMI FORMAT-punktet i KILDE-menyen for valgt port er stilt til VIDEO. (2) HDMI FORMAT-punktet i KILDE-menyen for valgt port er stilt til AUTO, og prosjektøren registrerer at den mottar videosignaler. Med / knappene justeres hele nyansen. Rødlig ó Grønlig Dette valget kan kun velges for et videosignal, s-video og komponentvideo-signal. Når inngangssignalene er HDMI TM, kan dette elementet også velges hvis enten (1) eller (2) legges til. (1) HDMI FORMAT-punktet i KILDE-menyen for valgt port er stilt til VIDEO. (2) HDMI FORMAT-punktet i KILDE-menyen for valgt port er stilt til AUTO, og prosjektøren registrerer at den mottar videosignaler. 45

46 BILDE-meny Punkt SKARPHET AKTIV IRIS MITT MINNE Beskrivelse Med / knappene justeres skarpheten. Svak ó Sterk Det kan oppstå noe støy og/eller skjermen kan flimre et øyeblikk når en justering er foretatt. Dette er ikke en feilfunksjon. Med / markørknappene byttes aktiv iris kontrollmodus. PRESENTAS. ó TEATER ó SKRU AV PRESENTAS : Aktiv iris viser det beste presentasjonsbildet for både lyse og mørke scener. TEATER : Aktiv iris viser det beste presentasjonsbildet for både lyse og mørke scener. SKRU AV : Aktive iris er alltid i åpen tilstand. Skjermen kan flimre når PRESENTAS.- eller TEATER-modus er valgt. Hvis dette skjer, velg SKRU AV. Denne prosjektøren har 4 minner for justeringsdata (for alle punktene i BILDE-menyen). Velg en funksjon med / knappen og trykke på eller ENTERknappen for å utføre hvert punkt. LAGRE-1 ólagre-2 ó LAGRE-3 ó LAGRE-4 LAST-4 ó LAST-3 ó LAST-2 ó LAST-1 LAGRE-1, LAGRE-2, LAGRE-3, LAGRE-4 LAGRE-funksjonen lagrer de aktuelle justerte dataene til det minnet som er lenket i det nummeret som er inkludert i funksjonens navn. Husk at de aktuelle lagrede dataene i et minne vil bli tapt når man lagrer nye data i minnet. LAST-1, LAST-2, LAST-3, LAST-4 Når man utfører en LAST-funksjon, lastes data fra det minnet som er lenket i det nummeret som er inkludert i funksjonsnavnet og justerer bildet automatisk avhengig av dataene. De LAST-funksjonene som ikke har noen data i de lenkede minnene, hoppes over. Husk at den sist justerte kondisjonen vil gå tapt ved lasting av data. Hvis du ønsker å beholde den aktuelle justeringen, vennligst lagre denne før en LAST-funksjon utføres. Det kan oppstå noe støy, og skjermen kan flimre et øyeblikk når data lastes. Dette er ikke en feilfunksjon. LAST-funksjonene kan også utføres med MY BUTTON-knappen, som kan programmeres med MIN KNAPP-punktet i VALG-menyen ( 68). 46

47 UTTRYKK-meny UTTRYKK-meny Fra UTTRYKK-menyen kan man utføre de punktene som vises i tabellen nedenfor. Velg et element ved å bruke / markørknappene, og trykk markørknappen eller ENTER-knappen for å utføre elementet. Utfør det så i henhold til følgende tabell. Punkt Beskrivelse Med / knappene skiftes modus for aspektforhold. For et PC-signal IN5132, IN5142: NORMAL ó 4:3 ó 16:9 ó 16:10 IN5134, IN5134a, IN5144, IN5144a, IN5135, IN5145: NORMAL ó 4:3 ó 16:9 ó 16:10 ó REN For et HDMI TM -signal IN5132, IN5142: NORMAL ó 4:3 ó 16:9 ó 16:10 ó 14:9 ASPEKT IN5134, IN5134a, IN5144, IN5144a, IN5135, IN5145: NORMAL ó 4:3 ó 16:9 ó 16:10 ó 14:9 ó REN For et videosignal, s-videosignal, eller komponentvideosignal IN5132, IN5142: 4:3 ó 16:9 ó 14:9 IN5134, IN5134a, IN5144, IN5144a, IN5135, IN5145: 4:3 ó 16:9 ó 16:10 ó 14:9 ó REN For inngangssignal fra LAN, USB TYPE A eller USB TYPE B-porter, eller hvis det ikke finnes signal IN5132, IN5142: 4:3 (fixed) IN5134, IN5134a, IN5144, IN5144a, IN5135, IN5145: 16:10 (fixed) NORMAL-modus beholder signalets opprinnelige aspektforhold. 47

48 UTTRYKK-meny Punkt OVERSCAN V POS. H POS. Beskrivelse Med / knappene justeres overscan-forholdet. Lite (forstørrer bildet) ó Stor (reduserer bildet) Dette valget kan kun velges for et videosignal, s-video og komponentvideo-signal. Når inngangssignalene er HDMI TM, kan dette elementet også velges hvis enten (1) eller (2) legges til. (1) HDMI FORMAT-punktet i KILDE-menyen for valgt port er stilt til VIDEO. (2) HDMI FORMAT-punktet i KILDE-menyen for valgt port er stilt til AUTO, og prosjektøren registrerer at den mottar videosignaler. Med / knappene justeres den vertikale posisjonen. Ned ó Opp Overjustering av den vertikale posisjonen kan føre til skjermstøy. Hvis dette skjer, vennligst nulls den vertikale posisjonen til standard innstilling. Ved å trykke på RESET-knappen når V POS. er valgt, vil V POS. nullstilles til standard innstilling. Når denne funksjonen utføres på et videosignaler eller s-videosinaler vil, avhenger dette justeringsforholdet av OVERSCAN ( over) innstilling. Videre justering er ikke mulig når OVERSCAN er stilt helt til 10. Denne funksjonen vil ikke være tilgjengelig for LAN, USB TYPE A / B eller HDMI 1 / 2. Med / knappene justeres den horisontale posisjonen. Høyre ó Venstre Overjustering av den horisontale posisjonen kan føre til skjermstøy. Hvis dette skjer, vennligst nulls den horisontale posisjonen til standard innstilling. Ved å trykke på RESET-knappen når H POS. er valgt, vil H POS. nullstilles til standard innstilling. Når denne funksjonen utføres på et videosignaler eller s-videosinaler vil, avhenger dette justeringsforholdet av OVERSCAN ( over) innstilling. Videre justering er ikke mulig når OVERSCAN er stilt helt til 10. Denne funksjonen vil ikke være tilgjengelig for LAN, USB TYPE A / B eller HDMI 1 / 2. 48

49 UTTRYKK-meny Punkt H FASE H STR. UTFØR AUTOJUSTERING Beskrivelse Med / knappene justeres den horisontale fasen for å eliminere flimring. Høyre ó Venstre Dette elementet kan kun velges for et PC-signal, eller komponent videosignal. Denne funksjonen vil ikke være tilgjengelig for LAN, USB TYPE A / B eller HDMI 1 / 2. Med / knappene justeres den horisontale størrelsen. Stor ó Lite Dette elementet kan kun velges for et PC-signal. Denne funksjonen vil ikke være tilgjengelig for LAN, USB TYPE A / B eller HDMI 1 / 2. Hvis denne justeringen er overdreven, kan det hende at bildet ikke vises korrekt. I dette tilfellet vennligst nulls justeringen ved å trykke RESET-knappen på fjernkontrollen under operasjonen. Bildet kan bli vist forringet når denne funksjonen er i drift, men det er ingen feil. Velges dette punktet, utføres den automatiske justeringsfunksjonen. For et PC-signal Den vertikale posisjonen, den horisontale posisjonen og den horisontale fasen vil bli justert automatisk. Sjekk at applikasjonsvinduet er satt til dets maksimale størrelse før denne funksjonen forsøkes brukt. Et mørkt bilde kan likevel bli feiljustert. Bruk et lyst bilde for justering. For et video- og s-videosignal Det videoformatet som passer best for det respektive kildesignalet, vil bli automatisk valgt. Denne funksjonen er kun tilgjengelig når AUTO er valgt under VIDEOFORMAT-punktet i KILDE-menyen ( 51). Den vertikale posisjonen og den horisontale posisjonen vil stilles automatisk til standard. For et komponentvideosignal Den vertikale posisjonen og den horisontale posisjonen vil stilles automatisk til standard. Den horisontale fasen vil justeres automatisk. Den automatiske justeringsoperasjonen tar ca. 10 sekunder. Vær oppmerksom på at det muligens ikke vil fungere korrekt med noen kildesignaler. Når denne funksjonen utføres for et videosignal, kan f.eks. en linje oppstå på utsiden av bildet. Når denne funksjonen er utført for et PC-signal, kan en sort ramme bli vist på kanten av skjermen, avhengig av modell datamaskin. De punktene som justeres med denne funksjonen, kan variere når DETALJERT eller SKRU AV er valgt som AUTOJUSTER-punkt under SERVICE-punktet i VALG-menyen ( 69). 49

50 KILDE-meny KILDE-meny Fra KILDE-menyen kan man utføre de punktene som vises i tabellen nedenfor. Velg et element ved å bruke / markørknappene, og trykk markørknappen eller ENTER-knappen for å utføre elementet. Utfør det så i henhold til følgende tabell. Punkt PROGRESSIV V. STØYRED. FARGESKILLE COMPONENT Beskrivelse Med / knappene skiftes progressivmodus. TV ó FILM ó SKRU AV Denne funksjonen fungerer kun for et videosignal, s-videosignal, komponentvideosignal (til eller eller og HDMI TM signal (til eller eller Når TV eller FILM er valg, vil skjermbildet være skarpt. FILM adapterer til 2-3 Pull-Down konverteringssystemet. Disse kan imidlertid forårsake en viss defekt (f.eks. ujevn linje) av bildet for et hurtig bevegende objekt. I det tilfellet vennligst velg SKRU AV, selv om skjermbildet kanskje blir mindre skarpt. Med / knappene skiftes støyredukjonsmodus. HØY ó MIDDELS ó LAV Denne funksjonen fungerer kun for et videosignal, s-videosignal, komponentvideosignal (til eller eller og HDMI TM signal (til eller eller Med / knappene skiftes modus for fargeskille. AUTO ó RGB ó SMPTE240 ó REC709 ó REC601 Dette elementet kan kun velges for et PC-signal (unntatt for signaler fra LAN, USB TYPE A og USB TYPE B porter), eller komponent videosignal (unntatt SCART RGB). AUTO-modus velger automatisk optimal modus. AUTO-operasjonen vil muligens ikke virke bra med noen signaler. I dette tilfellet kan det være en god idé å velge en passende modus unntatt AUTO. Med / knappene skiftes funksjonen til COMPONENT-porter. COMPONENT ó SCART RGB Når SCART RGB er valgt, vil COMPONENT- (Y, Cb/Pb, Cr/Pr) og VIDEO-portene fungere som en SCART RGB-port. Et SCARTadapter, eller en SCART-kabel, kreves for SCART RGB-inngangen på prosjektøren. For detaljer, kontakt forhandleren. 50

51 KILDE-meny Punkt VIDEOFORMAT HDMI FORMAT HDMI SPENNV. Beskrivelse Still inn videoformatet for S-VIDEO- og VIDEO-port. (1) Med / knappene velges inngangsport. (2) Med / knappene bytter modus for videoformat. AUTO ó NTSC ó PAL ó SECAM N-PAL ó M-PAL ó NTSC4.43 Dette punktet utføres kun for et videosignal fra en VIDEO-port eller S-VIDEO-porten. AUTO-modus velger automatisk optimal modus. AUTO-operasjonen vil muligens ikke virke bra med noen signaler. Hvis bildet blir ustabilt (f.eks. et uregelmessig bilde, mangel på farge), vennligst velg modus i henhold til kildesignal. Videoformatet for HDMI -inndatasignaler fra HDMI 1- og 2-porten kan angis. (1) Bruk / knappene for å velge HDMI-port som skal innstilles (2) Bruk knappene / for å velge videoformat. AUTO ó VIDEO ó COMPUTER AUTO: velger optimal modus automatisk. VIDEO: setter den tilpassede modus for DVD-signaler. COMPUTER: setter den tilpassede modus for datamaskinsignaler. Hvis COMPUTER er valgt, kan ikke FARG (BILDE-meny), NYANSE (BILDE-meny) og OVERSCAN (UTTRYKK-meny) velges. Det digitale området for HDMI -inndatasignaler fra HDMI 1- og 2-porten kan angis. (1) Bruk / knappene for å velge HDMI-port som skal innstilles (2) Bruk knappene / for å velge digitalt område. AUTO ó NORMAL ó FREMHEVET AUTO: velger optimal modus automatisk. NORMAL: setter den tilpassede modus for DVD-signaler (16-235). FREMHEVET: setter den tilpassede modus for datamaskinsignaler (0-255). Hvis kontrasten på skjermbildet er for sterk eller for svak, prøv å finne en mer passende modus. 51

52 KILDE-meny Punkt COMPUTER- INNG. RAMMELÅS Beskrivelse Datamaskinens inngangssignaltype for tilkoplingene COMPUTER IN1 og IN2 kan innstilles. (1) Bruk / knappene for å velge COMPUTER IN-port som skal innstilles. (2) Bruk / knappene for å velge signal til computerinngang. AUTO ó SYNC ON G SKRU AV Hvis du velger AUTO-modus, er det mulig å mate inn et synkronisert G-signal, eller et komponent videosignal fra porten. I AUTO-modus kan bildet bli forvrengt med visse kildesignaler. I dette tilfellet, fjern signalkonnektoren slik at det ikke mottas noe signal, velg SYNC ON G SKRU AV og koble så signalet til igjen. Sett rammelåsfunksjonen på/av for hver port. (1) Med / knappene velges inngangsport. (2) Bruk / knappene for å slå rammelåsfunksjonen på/av. SKRU PÅ ó SKRU AV Dette punktet kan kun utføres på et signal med en vertikal frekvens på 49 til 51 Hz, 59 til 61 Hz. Når SKRU PÅ er valgt, vises bevegende bilder mer jevnt. 52

53 KILDE-meny Punkt OPPLØSNING Beskrivelse Oppløsningen for COMPUTER IN1 og COMPUTER IN2- kildesignaler kan innstilles på denne prosjektøren. (1) I KILDE-menyen velger du OPPLØSNING med / knappene og trykker på knappen. OPPLØSNING-menyen vil vises. (2) I OPPLØSNING-menyen velger du den oppløsningen du ønsker å vise med / knappene. Velger du AUTO, vil en oppløsning innstilles som passer til kildesignalet. (3) Trykker du eller ENTER-knappen under STANDARD- oppløsning, vil de horisontale og vertikale posisjonene, taktfasen og den horisontale størrelsen justeres automatisk. KILDE_INFO dialogen vil vises. (4) For å stille inn en standardoppløsning, bruk / knappene for å velge TILPASS og OPPLØSNING- TILPASSET-ruten vil vises. Velg de horisontale (HORISONTAL) og vertikale (VERTIKAL) oppløsningene med / / / knappene. Med noen oppløsninger er det ikke garantert at denne funksjonen vil virke. NORMAL TILPASS (5) Flytt markøren til OK på skjermen og trykk på eller ENTER-knappen. Meldingen ER DU SIKKER PÅ AT DU VIL FORANDRE BILDEOPPLØSNINGEN?" kommer til syne. For å lagre innstillingen, trykk på -knappen. De horisontale og vertikale posisjonene, taktfasen og den horisontale størrelsen vil justeres automatisk. KILDE_INFO-dialogen vil vises. (6) For å gå tilbake til forrige oppløsning uten å lagre endringer, flytt markøren til ANNUL. på skjermen og trykk på eller ENTERknappen. Skjermen vil da gå tilbake til OPPLØSNING-menyen og vise den forrige oppløsningen. For noen bilder er det mulig denne funksjonen ikke virker bra. 53

54 OPPSETT-meny OPPSETT-meny Fra OPPSETT-menyen kan man utføre de punktene som vises i tabellen nedenfor. Velg et element ved å bruke / markørknappene, og trykk markørknappen eller ENTER-knappen for å utføre elementet. Utfør den så i henhold til følgende tabell. Punkt AUTOKEYSTONE KEYSTONE Beskrivelse Velges dette punktet, vil den automatiske justeringen av Keystoneforvrengning utføres. Prosjektøren korrigerer automatisk vertikale Keystone-forvrengninger pga (forover/bakover) den innstilte vinkelen. Denne funksjonen vil kun utføres én gang når den velges i menyen. Når prosjektørens helling forandres, må denne funksjonen utføres på nytt. Justeringsgraden for denne funksjonen vil variere blant forskjellie kildesignaler. For noen signaler vil denne funksjonen ikke virke bra. Når prosjektøren er i en av de følgende tilstandene, kan det hende at den automatiske vertikale trapeskorreksjonen ikke fungerer som den skal eller i det hele tatt. - BAK / TAK eller FRONT / TAK er valgt under INSTALLASJONpunktet i OPPSETT-menyen, og prosjektørlerretet er skrått eller heller nedover. - ZOOM-innstillingen er ikke stilt til BRED (vidvinkelfokus). - Prosjektøren er nesten horisontal (ca. ±4 ). - Prosjektøren heller ca. ±35 grader eller mer. Når det vertikale linseskiftet ikke er satt helt opp, er det mulig at denne funksjonen ikke vil virke bra. Denne funksjonen er utilgjengelig når BEVEGELSE-DETEKTOR ( 90) er SKRU PÅ eller skjermen er justert med PERF. TILPASSET ( 33, 34). Med / knappene korrigeres den vertikale Keystoneforvrengningen. Reduser nederste delen av bildet ó Reduser øverste delen av bildet Denne funksjonens justeringsgrad kan variere for forskjellige kildesignaler. For noen signaler er det mulig at denne funksjonen ikke virker bra. Når zoom-justeringen er satt til TELE (telefoto-fokus), er denne funksjonen muligens unødvendig. Når det er mulig, bør denne funksjonen brukes når zoom-justeringen er satt til full WIDE (vidvinkelfokus). Når det vertikale linseskiftet ikke er satt helt opp, er det mulig at denne funksjonen ikke vil virke bra. Denne funksjonen er utilgjengelig når BEVEGELSE-DETEKTOR ( 90) er SKRU PÅ eller skjermen er justert med PERF. TILPASSET ( 33, 34). 54

55 OPPSETT-meny Punkt KEYSTONE PERF. TILPASSET AUTO ØKO. INNST. ØKO. INNST. INSTALLASJON Beskrivelse Med / knappene korrigeres den horisontale Keystoneforvrengningen. Minimer høyre side av bildet ó Minimer venstre side av bildet Denne funksjonens justeringsskala vil variere etter kildesignal. For noen kilder er det mulig at denne funksjonen ikke virker bra. Hvis det horisontale linseskiftet ikke er sentrert, er det mulig at denne funksjonen ikke virker bra. Denne funksjonen er utilgjengelig når BEVEGELSE-DETEKTOR ( 90) er SKRU PÅ eller skjermen er justert med PERF. TILPASSET ( 33, 34). Når man velger dette punktet, vises dialogen PERF. TILPASSET. For nærmere informasjon, se PERF. TILPASSET under Korrigere forvrengning ( 33, 34). Dette er utilgjengelig når BEVEGELSE-DETEKTOR er SKRU PÅ ( 90). Med / knappene slås AUTO ØKO.INNST. på/av. SKRU PÅ ó SKRU AV Når SKRU PÅ er valgt vil prosjektøren alltid bli stilt inn på Ecomodus ved oppstart, uansett ØKO.INNST.-innstilling ( nedenfor). OSD-meldingen "AUTO ØKO.INNST." vil bli vist i cirka 10 sekunder når prosjektøren starter med denne funksjonen aktivert. Med / -knappene slås Ekkomodus av/på. NORMAL ó ØKO. Når ØKO. er valgt, vil akustisk støy og skjermens lysstyrke reduseres. Når AUTO ØKO.INNST. ( over) er satt til SKRU PÅ vil projektoren alltid bli stilt inn på Eco-modus ved oppstart, uavhengig av denne innstillingen. Trykk på -knappen for å åpne dialogboksen hvor du kan endre INSTALLASJON-innstilling. FRONT / BORD BAK / BORD BAK / TAK FRONT / TAK Bruk knappene / for å velge den ønskede innstillingen i INSTALLASJON-dialogboksen, og trykk på ENTER-knappen på fjernkontrollen eller INPUT-knappen på projektoren for å bekrefte. Hvis BEVEGELSE-DETEKTOR er SKRU PÅ og INSTALLASJONstatusen er endret, vises BEVEGELSE-DETEKTOR SKRU PÅ-alarmen ( 90) når projektoren startes på nytt. 55

56 OPPSETT-meny Punkt STANDBYMODUS SKJERMUTGANG Beskrivelse Bruk av / -knappene bytter standby-modusen i mellom NORMAL og SPARING. NORMAL ó SPARING Når SPARING er valgt, så vil strømforbruket i standby-modusen reduseres med noen restriksjoner på funksjonene under. Når SPARING er valgt, så vil RS-232 kommunikasjonskontrollen kobles ut untatt for å skru på prosjektøren, og også nettverksfunksjonen kan ikke brukes i standby-modus. Om KOMMUNIKASJONS TYPE i KOMMUNIKASJON-menyen er satt til NETTVERK BRO, vil alle RS-232 kommandoer kobles ut ( 72). Når SPARING er valgt, så vil LYDUTGANG STANDBY-innstillingen i LYD KILDE ( 57), være invalid, og intet signal sendes ut fra AUDIO OUT-porten istandbymodusen. Når SPARING er valgt, så vil STANDBY-innstillingen i SKJERMUTGANG, være invalid, og intet signal sendes ut fra MONITOR OUT porten istandbymodusen. Når SPARING er valgt, er SENTRERING-funksjonen deaktivert mens prosjektøren er i standbymodus. <Kun for IN5142, IN5144, IN5144a og IN5145> Når SPARING velges, blir Statusskjermen og den tilhørende knappenoperasjon er utilgjengelige mens prosjektøren er i standbymodus. Mens bildesignalet fra inngangsporten som ble valgt i trinn (1) vises, vil bildesignalet fra inngangsporten som ble valgt i trinn (2) vises på porten MONITOR OUT. (1) Velg en bildeinngangsport ved å bruke / -knappene. Bruk STANDBY for å velge. bildevisning i hvilemodus. (2) Velg en av COMPUTER IN-portene med / -knappene. Velg SKRU AV for å slå av porten MONITOR OUT for inngangsporten eller hvilemodus valgt i trinn (1). <Kun for IN5132, IN5142, IN5134, IN5134a, IN5144 og IN5144a> Du kan ikke velge COMPUTER IN1 i trinn (1) og COMPUTER IN2 i trinn (2) og motsatt. < IN5132, IN5142, IN5134, IN5134a, IN5144, IN5144a> < IN5135, IN5145> 56

57 AUDIO-meny AUDIO-meny Fra AUDIO-menyen kan man utføre de punktene som vises i tabellen nedenfor. Velg et element ved å bruke / markørknappene, og trykk markørknappen eller ENTER-knappen for å utføre elementet. Utfør det så i henhold til følgende tabell. Punkt VOLUM HØYTALER LYD KILDE Beskrivelse Med / knappene justeres lydvolumet. Lavt ó Høyt Med / knappene slås meldingsfunksjonen på/av. SKRU PÅ ó SKRU AV Når SKRU AV er valgt, virker ikke den innebyggede høyttaleren. Mens bildesignalet fra inngangsporten som ble valgt i trinn (1) vises, vil lydsignalet fra inngangsporten som ble valgt i trinn (2) vises på porten AUDIO OUT og den innebygde høyttaleren på denne projektoren. Likevel virker inne den innebygde høyttaleren når HØYTALER er satt til SKRU AV. (1) Velg en bildeinngangsport ved å bruke / -knappene. Bruk LYDUTGANG STANDBY for å velge lydutgang i hvilemodus. (2) Velg lydinngang eller lyd av/på-ikon ved hjelp av knappene /. Ikonene symboliserer følgende. Nr.1: AUDIO IN1-port Nr.2: AUDIO IN2-port Nr.3: AUDIO IN3-porter Nr.4: LAN-port Nr.5: USB TYPE A-porter Nr.6: USB TYPE B-port Nr.7: HDMI 1-port Nr.8: HDMI 2-port : demper lydvolum til null Lydinngang fra portene 4 til 8 kan bare velges av hver enkelt av portene for bildeinngang. C.C. (Closed Caption: Lukket Tekst) blir aktivert automatisk når er valgt og inngangssignalene som består av C.C. blir mottatt. Denne funksjonen er kun tilgjengelig når signalene er NTSC for VIDEO, eller S-VIDEO, eller for COMPONENT, COMPUTER IN1 eller COMPUTER IN2, og når AUTO er valgt for VIS i C.C. menyen under SKJERM-menyen ( 64). 57

58 AUDIO-meny Punkt HDMI AUDIO Beskrivelse Modusen for HDMI -lyd fra HDMI 1- og 2-porten kan angis. (1) Bruk / knappene for å velge HDMI-port som skal innstilles. (2) Bruk knappene / for å velge modusen for HDMI -lyd. Kontroller hver av de to modiene og velg den som passer for din HDMI TM lydenhet. 58

59 SKJERM-meny SKJERM-meny Fra SKJERM-menyen kan man utføre de punktene som vises i tabellen nedenfor. Velg et element ved å bruke / markørknappene, og trykk markørknappen eller ENTER-knappen for å utføre elementet. Utfør det så i henhold til følgende tabell. Punkt SPRÅK MENYPOS. BLANK OPPSTRT. Beskrivelse Med / / / knappene skifter man OSD (On Screen Display) språket. ENGLISH ó FRANÇAIS ó DEUTSCH ó ESPAÑOL (vises i SPRÅK dialogen) Trykk ENTER eller INPUT-knappene for å lagre språkinnstillingen. Med / / / knappene justeres menyposisjonen. For å avslutte operasjonen, trykk MENU-knappen på fjernkontrollen, eller ikke utfør operasjoner i ca. 10 sekunder. Bruk / -knappene for å styre BLANK-skjermen. BLANK-skjermen vises for LYD/BILDE AV-funksjonen ( 25). Den vises ved å trykke AV-MUTE-knappen på fjernkontrollen. Min Skjerm ó ORIGINAL ó BLÅ ó HVIT ó SVART Min Skjerm: Skjermen kan registreres under Min Skjerm-punktet ( 60). ORIGINAL: Skjermen forhåndsinnstilt som standard skjerm. BLÅ, HVIT, SVART Ensfargede skjermer i hver farge. For å unngå å stå igjen som et etterbilde, vil Min Skjerm, eller ORIGINAL-skjermen skifte til ensfarget svart skjerm etter noen minutter. Med / knappene skiftes modus for oppstartskjermen. Oppstartskjermen er en skjerm som vises når det ikke oppdages noe signal, eller når et uegnet signal oppdages. Min Skjerm ó ORIGINAL ó SKRU AV Min Skjerm: Skjermen kan registreres under Min Skjerm-punktet ( 60). ORIGINAL: Skjermen forhåndsinnstilt som standard skjerm. SKRU AV: Ensfarget svart skjerm. For å unngå å stå igjen som et etterbilde, vil Min Skjerm, eller ORIGINAL-skjermen skifte til BLANK skjerm ( over) etter noen minutter. Hvis også den BLANK skjermen er Min Skjerm eller ORIGINAL-skjermen, installeres den ensfargede svarte skjermen istedenfor. Når SKRU PÅ er valgt på Min Skjerm PASSORD elementet i SIKKERHET menyen ( 88), blir OPPSTRT. satt på Min Skjerm. 59

60 SKJERM-meny Punkt Min Skjerm Beskrivelse Dette punktet gjør det mulig å fange et bilde for bruk som et Min Skjerm-bilde, som kan brukes som BLANK skjerm og OPPSTRT. skjerm. Vis det bildet du ønsker å fange før følgend prosedyre utføres. (1) Hvis man velder dette punktet, vises en dialog med tittelen "Min Skjerm". Den vil spørre deg om du ønsker å fange et uttrykk fra den åpne skjermen. Vennligst vent til målbildet vises og trykk ENTER eller INPUTknappen på fjernkontrollen når bildet vises. Bildet vil bli et STILLbilde og rammen for å fange vil vises. For å avbryte operasjonen, trykk RESET- knappene på fjernkontrollen. (2) Med / / / knappene justeres rammeposisjonen. Vennligst flytt rammen til det bildet du ønsker å bruke. Rammen vil muligens ikke kunne flyttes for noen kildesignaler. For å begynne registrering, trykk ENTER eller INPUT-knappen på fjernkontrollen. For å gjenopprette skjermen og gå tilbake til forrige dialog, rrykk RESET-knappen på fjernkontrollen. Registrering kan ta flere minutter. Når registreringen er fullført, vises den registrerte skjermen og følgende beskjed i fler sekunder: "Min Skjerm-registrering er fullført." Hvis registreringen var mislykket, vises følgende beskjed: "Det har oppstått en overføringsfeil. Vennligst prøv igjen." Denne funksjonen kan ikke velges når SKRU PÅ er valgt under punktet Min Skjerm - Lås ( 61). Denne funksjonen kan ikke velges når SKRU PÅ er valgt på Min Skjerm PASSORD elementet i SIKKERHET menyen ( 88). Denne funksjonen vil ikke være tilgjengelig for LAN, USB TYPE A / B eller HDMI 1 / 2. Å tegne med Tegningsfunksjon kan ikke fanges ( 104). 60

61 SKJERM-meny Punkt Min Skjerm - Lås BESKJED Beskrivelse Med / knappene slås meldingsfunksjonen i Min Skjerm - Lås SKRU PÅ ó SKRU AV AV Når SKRU PÅ er valgt, er punktet Min Skjerm sperret. Bruk denne funksjonen for å beskytte inneværende Min Skjerm. Denne funksjonen kan ikke velges når SKRU PÅ er valgt på Min Skjerm PASSORD elementet i SIKKERHET menyen ( 88). Med / knappene slås meldingsfunksjonen på/av. SKRU PÅ ó SKRU AV Når SKRU PÅ er valgt, virker følgende meldingsfunksjon. "AUTO I GANG" under automatisk justering "OPPDAGET INGEN INNGANGSKILDE" "SYNC LIGGER UTENFOR REKKEVIDDEN" "INVALID SKANFREKVENS" IKKE TILGJENGELIG +++ FOKUS +++ "Søker " mens det søkes etter signal "Oppdager..." mens et kildesignal oppdages "AUTO ØKO.INNST." mens du starter opp med AUTO ØKO.INNST. Indikasjonen på kildesignal som vises ved endring Indikasjonen på aspektforhold vist ved endring Indikasjonen på BILDEMODUS som vises ved endring Indikasjonen på AKTIV IRIS som vises ved endring Indikasjonen på MITT MINNE som vises ved endring Indikasjonen på STILL og "II" (pause) mens skjermen er frosset ved å trykke FREEZE-knappen. Indikasjonen på MAL som vises ved endring Indikasjon av ØKO.INNST. vist ved endring. Når SKRU AV er valgt, vennligst husk det hvis bildet er stillbilde. Stillbilde må ikke oppfattes som feilfunksjon ( 36). 61

62 SKJERM-meny Punkt KILDENAVN Beskrivelse Hver inngangsport for denne prosjektøren kan ha et navn. (1) Bruk / knappene på SKJERM-menyen for å velge KILDENAVN og trykk eller ENTER knappen. KILDENAVN-menyen vil vises. (2) Bruk / knappene på KILDENAVNmenyen for å velge den porten som skal navngis og trykk knappen. KILDENAVN-dialogen vil vises. Høyre side av menyen vil være tom til et navn er spesifisert. (3) Velg et et ikon du ønsker å tilordne porten i KILDENAVN-dialogen. Navnet som er tilordnet porten vil også skifte automatisk i tråd med ditt valg av ikon. Trykk på ENTER- eller INPUTknappen for å fastsette valg av ikon. (4) Velg et nummer du vil tilordne porten sammen med ikonet. Du kan velge blankt (intet nummer tilordnet) eller et av numrene 1, 2, 3 eller 4. Trykk så på ENTER- eller INPUT-knappen. (5) Hvis du vil endre navnet som er tilordnet porten, velger du TILP. NAVN og trykker på ENTER- eller INPUTknappen. 62

63 Punkt KILDENAVN (fortsatt) MAL Beskrivelse SKJERM-meny (6) Det inneværende navnet vil vises på den først linjen. Bruk / / / knappene og ENTER- eller INPUTknappene for å velge og legge inn tegn. For å slette en karakter om gangen, trykk RESET-knappen eller trykk og INPUT-knappene samtidig. Hvis du beveger markøren til FJERN eller SLETT ALT på skjermen, og trykker ENTER- eller INPUT-knappen, vil likeledes 1 tegn, eller alle tegnene, bli slettet. Navnet kan bestå av maksimum 16 tegn. (7) For å forandre et tegn som allerede er lagt inn, trykk knappen for å flytte markøren til den første linjen og bruk / knappene for å flytte markøren til det tegnet som skal endres. Etter at ENTER- eller INPUT-knappen er trykket, er tegnet markert. Følg så samme prosedyre som beskrevet under punkt (6) ovenfor. (8) For å avslutte inntasting av tekst, flytt markøren til OK på skjermen og trykk, ENTER- eller INPUT-knappen. For å gå tilbake til det forrige navnet uten å lagre endringene, flytt markøren til ANNUL. på skjermen og trykk, ENTER- eller INPUT-knappen. Med / knappene skifter man modus for mal skjermen. Trykk (eller ENTER) -knappen for å vise den valgte malen, og trykk på -knappen for å lukke den viste skjermen. Den sist valgte malen vises når MY BUTTON som er plassert på MAL funksjonen blir trykket ( 68). PRØVEBILDE ó PUNKTLINJE1 ó PUNKTLINJE2 ó PUNKTLINJE3 STABEL ó KART 2 ó KART 1 ó SIRKEL 2 ó SIRKEL 1 ó PUNKTLINJE4 Du kan snu et kart opp-ned og rulle det horisontalt når KART 1 eller KART 2 er valgt. For å snu om på eller rulle kartet, skal man vise veiledningen ved å trykke RESET-knappen på fjernkontrollen i tre sekunder eller mer når KART 1 eller KART 2 kommer til syne. 63

64 SKJERM-meny Punkt C.C (Lukket Tekst) Beskrivelse C.C er funksjonen som viser en avskrift eller dialog av lyddelen av en video, filer eller andre presentasjoner eller andre relevante lyder. Det er nødvendig å ha NTSC formatvideo eller format komponentvideo kilde som støtter C.C. funksjonen for å anvende denne funksjonen. Det er ikke sikkert det virker som det skal, avhengig av utstyr eller signalkilde. I dette tilfelle skal du slå av Lukket Tekst. VIS Velg lukket tekst VIS-innstilling fra følgende valg ved å bruke / knapper. AUTO ó SKRU PÅ ó SKRU AV AUTO: Closed Caption vises automatisk når inndatasignalet (C.C.- kompatibelt) fra porten med dempeikonet angitt som LYD KILDE velges. SKRU PÅ: Lukket tekst er slått på. SKRU AV: Lukket tekst er slått av. Teksten vises ikke når OSD-menyen er aktiv. Lukket tekst er funksjonen som viser dialog, fortelling og/eler lydeffekter på et TV-program eller en videokilde. Lukket tekst er tilgjengelighet er avhengig av kringkaster og/eller innhold. MODUS Velg lukket tekst MODUS-innstilling fra følgende valg ved å bruke / knapper. UNDERTEKST ó TEKST UNDERTEKST: Vis lukket tekst. TEKST: Vis tekstdata, som er for tilleggsinformasjon som nyhetsrapporter eller et TV-programveileder. Informasjonen dekker hele skjermen. Ikke alle C.C. programene har tekstinformasjon. KANAL Velg lukket tekst KANAL fra følgende valg ved å bruke / knapper. 1 ó 2 ó 3 ó 4 1: Kanal 1, primærkanal/språk 2: Kanal 2 3: Kanal 3 4: Kanal 4 Kanaldataene kan variere, avhengig av innhold. Noen kanaler kan brukes for et sekundært språk eler kan være tom. 64

65 VALG-meny VALG-meny Fra VALG-menyen kan man utføre de punktene som vises i tabellen nedenfor. Velg et element ved å bruke / markørknappene, og trykk markørknappen eller ENTER-knappen for å utføre elementet LAMPETID og FILTERTID. Utfør det så i henhold til følgende tabell. Punkt HOPP OVER KILDE AUTO-SØK AUTOKEYSTONE Beskrivelse Portene kan stilles til å bli ignorert ved søk med AUTO-SØKfunksjonen ( nedenfor) eller ved knappevalg på kontrollpanelet. (1) Velg en inngangport til bilder med / -knappene. (2) Når du bruker / -knappene slår man av HOPP OVER KILDE -funksjonen. NORMAL HOPPE OVER Porten som er stilt til HOPPE OVER, vil bli ignorert. Det er ikke mulig å stille HOPPE OVER til alle porter på samme tid. Denne innstillingen er ikke gyldig når du står i PBP-modus ( 37). Med / knappene slås det automatiske signalet på/av. SKRU PÅ SKRU AV Når SKRU PÅ er valgt, og det ikke registreres noe signal, vil prosjektøren automatisk søke gjennom inngangene i følgende rekkefølge. Søket startet fra nåværende port. Når et kildesignal er funnet, vil prosjektøren stoppe søket og vise bildet. COMPUTER IN1 COMPUTER IN2 LAN USB TYPE A VIDEO USB TYPE B S-VIDEO ï COMPONENT ï HDMI 2 HDMI 1 Det kan ta flere sekunder for å vise bildene fra porten USB TYPE B. Med / knappene slås den automatiske keystone-funksjonen på/av. SKRU PÅ SKRU AV SKRU PÅ: Automatisk korrigering av keystone-forvrengning vil utføres hver gang prosjektørens hellingsvinkel endres. SKRU AV: Funksjonen er deaktivert. Vennligst foreta AUTOKEYSTONE (UTFØR) i OPPSETT-menyen for korrigering av automatisk keystone-forvrengning. Når prosjektøren henger fra taket, vil ikke denne funksjonen virke slik den skal, så du bør velge SKRU AV. Denne funksjonen vil ikke være tilgjengelig når Bevegelse-detektor er på ( 90). 65

66 VALG-meny Punkt DIR.STRØM PÅ Beskrivelse Med / knappene slås DIR.STRØM PÅ-funksjonen på/av. SKRU PÅ SKRU AV Når innstilt på SKRU PÅ, vil lampen i prosjektøren automatisk bli slått på uten den vanlige prosedyren( 24), kun når prosjektøren blir forsynt med strømmen etter at strømmen ble kuttet mens lampen var på. Denne funksjonen fungerer ikke så lenge som strømmen har blitt levert til prosjektøren mens lampen er av. Etter å ha slått på lampen med DIR.STRØM PÅ-funksjonen, hvis det hverken oppdages input eller drift innen 30 minutter, så blir prosjektøren slått av, selv om AUT.STRØM AV fungerer ( nedenfor) er deaktivert. Med / knappene justeres nedtellingstiden for å slå prosjektøren av automatisk. Lang (maks. 99 minutter) ó Kort (min. 0 minutter = SKRU AV) AUT.STRØM AV LUKKER TIMER Hvis tiden er stilt på 0, blir ikke prosjektøren slått av automatisk. Hvis tiden er stilt på 1 til 99, og når den passerte tiden er over uten at det er registrert noen signaler, verken passende eller upassende, slår prosjektørlampen seg av. Hvis en av prosjektørens eller fjernkontrollens knapper trykkes, eller en av kommandoene (unntatt read-kommandoer) overføres til CONTROL-porten idet samme tidsintervallet, så vil ikke prosjektøren slås av. Vennligst se avsnittet Avslåing av strømmen ( 24). Med / -knappene kan du angi hvor lang tid det skal ta fra linselukkeren lukkes til prosjektoren slår seg av automatisk. 1h ó 3h ó 6h Lukkeren vil åpnes automatisk når du slår projektoren på igjen. 66

67 VALG-meny Punkt USB TYPE B LAMPETID FILTERTID Beskrivelse Å bruke / knappene velger funksjonen på USB TYPE B-porten. For å bruke denne funksjonen må du koble sammen projektorens USB TYPE B-port og datamaskinens type A USB-port. MUS USB-DISPLAY MUS: Ekstra fjernkontroll virker som en enkel mus og tastatur for datamaskinen. USB-DISPLAY: Porten virker som en inngangsport som mottar bildesignaler fra datamaskinen ( 104). Det kan ta flere sekunder for å vise bildene fra porten USB TYPE B. I de følgende tilfellene gjør en beskjed deg oppmerksom på at USB TYPE B-port ikke er tilgjengelig for bildeinngang: - Denne innstillingen er satt til MUS mens en bildeinngang fra USB TYPE B-port blir vist. - USB TYPE B-porten er valgt som inngangskilde for bilde, mens denne innstillingen er satt til MUS. Lampetiden er lampens brukstid regnet fra siste nullstilling. Den vises i VALG-menyen. Hvis du trykker RESET-knappen på fjernkontrollen, eller knappen på prosjektøren, vises en dialog. For å nullstille lampetiden, velg OK med knappen. ANNUL. OK Vennligst nulls lampetiden kun når du har skiftet lampe, for en riktig indikasjon på lampens tilstand. For anvisninger om hvordan man bytter lampe, vennligst se avsnittet Utskifting av lampen ( 108). Lampetiden kan også kontrolleres med Statusskjermen på IN5142, IN5144, IN5144a, IN5145 ( 22). Filtertiden er filterets brukstid regnet fra siste nullstilling. Den vises i VALG-menyen. Hvis du trykker RESET-knappen på fjernkontrollen, eller knappen på prosjektøren, vises en dialog. For å nullstille filtertiden, velg NULLS med knappen. ANNUL. OK Vennligst nulls filtertiden kun når du har rengjort eller byttet luftfilteret, for en riktig indikasjon på luftfilterets tilstand. For rengjøring av luftfilteret, se avsnittet Rengjøring og utskifting av luftfilteret ( 110). Filtertiden kan også kontrolleres med Statusskjermen på IN5142, IN5144, IN5144a, IN5145 ( 22). 67

68 VALG-meny Punkt MIN KNAPP Beskrivelse Dette punktet handler om å tilordne en av de følgende funksjonene til MY BUTTON 1 til 4 på fjernkontrollen ( 6). (1) Bruk / -knappene på MIN KNAPP -menyen for å velge en knapp fra MIN KNAPP-1 til 4, og trykk på - eller ENTERknappen for å vise oppsettsdialogen MIN KNAPP. (2) Deretter bruker du / / / knappene til å anvise en av følgende funksjoner til den valgte knappen. Trykk ENTER eller INPUT-knappene for å lagre innstillingen. SLIDESHOW: Stiller inn porten på USB TYPE A og starter et en lysbildevisning. MITT BILDE: Viser MITT BILDE-menyen ( 84). BUDBRINGER: Skrur budbringer tekst fremvist på skjermen på/av ( 5. Budbringerfunksjon i Nettverksveiledning). Når det er ingen overførte tekstdata å fremvise, fremvises beskjeden "INGEN BUDRINGER DATA". LUKKER: Aktiverer lukking og åpning av lukker ( 36). PBP BYTTE: <Kun for IN5135 og IN5145> Bytter bildet på høyere side med et på venstre når du står i PBP-modus ( 38). INFO: Viser SYSTEM_INFO, KILDE_INFO ( 75), INFO OM TRÅDLØST NETTV. ( 80), INFO OM KABLET NETTV. ( 82) eller ingenting. UTFØR AUTOKEYSTONE: Utfører automatisk korrigering av keystone-forvrengning ( 54). MITT MINNE: Laster en av justeringsdataene som er lagret ( 46). Når det er lagret mer enn én innstilling, endres justeringen for hver gang MY BUTTON-knappene trykkes. Når det ikke er lagret data i minnet, vises dialogen "Ingen data". Når den inneværende justeringen ikke lagres til minnet, vises den dialogen som er vist til høyre. Hvis du ønsker å beholde den aktuelle justeringen, skal du trykke på -knappen for å avslutte. Innlasting av data på annen måte, vil overskrive den aktuelle justerte innstillingen. AKTIV IRIS: Endrer AKTIV IRIS-modus ( 46). BILDEMODUS: Endrer BILDEMODUS ( 42). FILTERNULLS: Viser dialogboks for bekreftelse av nullstilling av filtertid ( 67). MAL: Gjør at malmønsteret tilegnet til MAL-valget ( 63) fremvises eller fjernes. DEMP: Slår demping av lyd på/av. OPPLØSNING: Slår OPPLØSNING-menyen på/av ( 53). ØKO.INNST.: Slår ØKO.INNST.-menyen på/av ( 55). 68

69 VALG-meny Punkt Beskrivelse Ved valg av dette punktet, vises SERVICE-menyen. Velg et punkt med / knappene og trykk knappen eller ENTER-knappen for å utføre punktets funksjon. ALTITUDE Med / knappene skiftes kjøeviftenes rotasjonshastighet. Det anbefales vanligvis at den skal stå på AUTO. HØY-2 ó HØY-1 ó NORMAL ó AUTO SERVICE AUTO: Prosjektøren endrer omdreiningshastighet automatisk i henhold til høyde over havet og andre miljøfaktorer. Velg et av alternativene under når det er problemer med AUTO-modus. NORMAL: Denne modusen kan brukes under 1600 m (5250 Jalkaa). HØY-1: Denne modusen kan brukes mellom 1600 og 2300 m (5250 og 7550 Jalkaa). HØY-2: Denne modusen kan brukes over 2300 m (7550 Jalkaa). AUTOJUSTER Bruk / knappene til å velge en av modusene. Når SKRU AV er valgt, blir den automatiske justeringensegenskapen deaktivert. DETALJERT ó HURTIG ó SKRU AV DETALJERT: Finjustering inkludert H STR. justering. HURTIG: Hurtigere justering, sette H STR. til forhåndsinnstilte data for kildesignal. I visse situasjoner kan det hende at den automatiske justeringen ikke furgerer som den skal, avhengig av forholdene, så som kildebilde, type signalkabel til prosjektør, miljøet omkring prosjektøren, etc. I slike tilfeller velges SKRU AV for å deaktivere den automatiske justeringen og foreta justeringene manuelt. DOBBELTBILDE (1) Velg et fargeelement for dobbeltbilde ved hjelp av / knappene. (2) Juster det valgte elementet ved hjelp av / knappene for å fjerne dobbeltbildet. 69

70 VALG-meny Punkt SERVICE (fortsatt) Beskrivelse FILTERMELDING Bruk / -knappen for å stille inn timer for bli gjort oppmerksom på meldingen når det er på tide å skifte filterenhet. IN5132, IN5134, IN5134a, IN5135: 1000h ó 2000h ó 5000h ó 10000h ó 15000h ó SKRU AV IN5142, IN5144, IN5144a, IN5145: 1000h ó 2000h ó 5000h ó 10000h ó 15000h ó 20000h ó SKRU AV Etter at antall timer er valgt, unntatt SKRU AV, vises meldingen "PÅMINNELSE ***TIMER HAR PASSERT..." etter at tidtakeren har nådd det valgte intervallet som ble innstilt av denne funksjonen ( 114). Når SKRU AV er valgt, vil det ikke vises noen melding. Bruk denne funksjonen til å minne deg på å holde luftfilteret rent ved å stille inn en passende tid i samsvar med prosjektørens miljø. Vennligst se etter filterenheten med jevne mellomrom, selv om du ikke får en melding. Hvis luftfilteret blir tett av støv og annet, vil den interne temperaturen stige, hvilket kan forårsake feilfunksjon, eller at prosjektørens levetid forkortes. Vennligst vær forsiktig med driftsmiljøet til prosjektøren og forfatningen til filterenheten. LENS TYPE (1) Velg linsetypen som brukes for øyeblikket, ved hjelp av / -knappene, og trykk på - eller ENTER-knappen. Hvis AUTO velges, fastslår prosjektøren linsetypen automatisk. (2) Det vises en bekreftelsesdialog. Trykk på - eller ENTERknappen for å lagre linsetypen. Denne innstillingen har innflytelse på keystone-forvrengningen, etc. Linsetypen som er fastslått av prosjektøren, vises på høyre side av AUTO. Hvis prosjektøren ikke kan fastslå linsetypen automatisk når dette punktet er stilt til AUTO, vises UKJENT LINSE på høyre side av AUTO. For opplysninger om andre linser, spør din forhandler. LINSELÅS Med / knappene slås meldingselementet i nøkkel - Lås Når PÅ er valgt, er knappene (ZOOM, ZOOM + / -, FOCUS + / -, LENS SHIFT, LENS MEMORY) låst. SKRU PÅ ó SKRU AV 70

71 VALG-meny Punkt SERVICE (fortsatt) Beskrivelse TASTLÅS (1) Bruk knappene / for å velge kontrollenhet. KONTROLLPANEL ó FJERNKONTROLL (2) Bruk knappene / for å velge SKRU PÅ eller SKRU AV. SKRU PÅ ó SKRU AV Ved å velge SKRU PÅ i trinn 2 låses knappen unntatt STANDBY, ON og STANDBY/ON i operatørkontrollen valgt i trinn 1. Å velge SKRU AV frigjør de låste knappene på kontrollenheten som er valgt i trinn 1. Brukes for å unngå ugagn eller aktivering ved et uhell. Det er ikke mulig å deaktivere begge alternativene samtidig. FJERNK. MOTTAK (1) Velg en fjernkontrollsensor med knappene /. FRONT ó BAK (2) Endres med / -knappen. SKRU PÅ ó SKRU AV Når én føler er slått av, kan ikke den andre slås av. FJERNK.-FREKVENS (1) Bruk knappene / for å endre innstillingene til prosjektørens fjernkontrollsensor ( 4, 18). 1:NORMAL ó 2:HØY (2) Bruk / -knappen for å endre prosjektørens fjernkontrollsensor på eller av. SKRU PÅ ó SKRU AV Fabrikkinnstillingen er at både 1:NORMAL og 2:HØY er på. Hvis fjernkontrollen ikke fungerer riktig, skal begge deaktiveres. Det er ikke mulig å deaktivere begge alternativene samtidig. FJERNKONT. ID Bruk / -knappene på menyen FJERKNKONT. ID for å velge ID og trykk deretter på -knappen. ALLE ó 1 ó 2 ó 3 ó 4 Projektoren kontrolleres av fjernkontrollen hvis ID-knapp er stilt inn med samme nummer som dette nummeret. Når ALLE er valgt, blir projektoren kontrollert av en fjernkontroll uten hensyn til ID-innstilling. 71

72 VALG-meny Punkt Beskrivelse Hvis man velger dette elementet vises menyen KOMMUNIKASJON. I denne menyen kan du konfigurere instillinger for seriell kommunikasjon til prosjektøren via CONTROL-porten. SERVICE (fortsatt) KOMMUNIKASJON Velg et element med markørknappene /. Når du trykker -knappen åpnes undermenyen for det elementet som er stilt inn som du valgte. Eller hvis du trykker -knappen i stedet for -knappen fører det menyen tilbake til den forrige uten å endre oppsett. Hver undermeny kan opereres som beskrevet over. Når KOMMUNIKASJONS TYPE ( nedenfor) står på SKRU AV, er de andre punktene bortsett fra STABEL i KOMMUNIKASJON-menyen ugyldige. For funksjonen til seriell kommunikasjon, henvis til Nettverksveiledning. KOMMUNIKASJONS TYPE Velg kommunikasjonstypen for overføring via CONTROL-porten. NETTVERK BRO (TRÅDLØS) NETTVERK BRO (TILKOPLET LAN) SKRU AV NETTVERK BRO: Velg denne typen hvis ikke er nødvendig å kontrollere et eksternt apparat, som en nettverksterminal, via denne prosjektøren fra datamaskinen. Velg TRÅDLØS eller TILKOPLET LAN som modus for nettverkstilkobling. CONTROL-porten akksepterer ikke RS-232 kommandoer. ( 6. Funksjon for nettverksbro i Nettverksveiledning) SKRU AV: Velg denne modusen for å motta RS- 232 kommandor med CONTROL-porten. AV er valgt som standard innstilling. Når du velger NETTVERK BRO, kontroller elementet, OVERFØRINGS METODE. ( 73) 72

73 VALG-meny Punkt Beskrivelse SERIELL INNSTILLINGER Velg seriell kommunikasjon tilstanden for CONTROL-porten. BAUD-TALL 4800bps ó 9600bps ó 19200bps ó 38400bps SERVICE (fortsatt) KOMMUNIKASJON (fortsatt) PARITET INGEN ó ULIK ó INGEN BAUD-TALL er låst til 19200bps og PARITET er låst til INGEN når KOMMUNIKASJONS TYPE er satt til SKRU AV ( 72). OVERFØRINGS METODE Velg overføringsmetode for kommunikasjon med NETTVERK BRO fra CONTROL porten. HALV-DUPLEKS ó FULL-DUPLEKS HALV-DUPLEKS: Denne metoden lar prosjektøren gjøre toveiskommunikasjon, men kun I en retning, enten overføring eller mottak av data er tillatt om gangen. FULL-DUPLEKS: Denne metoden lar prosjektøren gjøre toveiskommunikasjon, overføring og mottak av data samtidig. HALV-DUPLEKS er valgt som standard innstilling. Hvis du velger HALV-DUPLEKS, kontroller innstillingene på elementet TIDS RESPONS LIMIT ( 74). 73

74 VALG-meny Punkt SERVICE (fortsatt) KOMMUNIKASJON (fortsatt) Beskrivelse TIDS RESPONS LIMIT Velg tidsperiode for å vente på mottak av responsdata fra annet utstyr som kommuniserer med NETTVERK BRO og HALV-DUPLEKS gjennom CONTROL porten. SKRU AV ó 1s ó 2s ó 3s SKRU AV: Velg dette modus hvis det ikke er nødvendig å kontrollere responser fra utstyret som prosjektøren sender data til. I denne modusen, kan prosjektøren sende data fra datamaskinen kontinuerlig. 1s/2s/3s: Velg tidsperiode for å holde prosjektøren ventende for respons fra utstyret som prosjektøren sender data til. Mens man venter på respons, sender ikke prosjektøren ut noen data fra CONTROL porten. Denne menyen er tilgjengelig kun når NETTVERK BRO er valgt for KOMMUNIKASJONS TYPE og HALV-DUPLEKS er valgt for OVERFØRINGS METODE ( 73). SKRU AV er valgt som standard innstilling. SERIELLPORT EKKO Kontrollerer om serieporten ekko tegn. STABEL Når dette punktet velges, vises menyen STABEL. Se Veiledning for hurtigstabling for ytterligere informasjon. Når STABEL MODUS er stilt til VIKTIGSTE eller SUB, er de andre enhetene i KOMMUNIKASJONmenyen ugyldige. 74

75 VALG-meny Punkt Beskrivelse INFO Hvis dette punktet velges, vises en dialogboks med tittelen "KILDE_ INFO" Denne viser informasjon om de aktuelle signalkildene. SERVICE (fortsatt) Beskjeden "RAMMELÅS" i dialogboksen betyr at rammelåsen er aktivert. Beskjeden "SCART RGB" betyr at COMPONENT-porter er i bruk som SCART RGB-kildeinngang. Vennligst se COMPONENT-punktet i KILDE-menyen ( 50). Dette punktet kan ikke velges ved manglende signal og synkronisert utgang. Når VIS MIN TEKST er satt til SKRU PÅ, vises MIN TEKST sammen med kildeinformasjonen i KILDE_INFO boksen ( 92). FABRIKKINNST. Hvis man velger OK med knappen, vil nullstilling aktiveres. Med denne funksjonen vil samtlige punkter i alle menyene tilbakestilles til sine første innstillinger. Vær oppmerksom på at funksjonene LAMPETID, FILTERTID, SPRÅK, FILTERMELDING, STANDBYMODUS, KOMMUNIKASJON, NETTVERK og SIKKERHET ikke nullstilles. ANNUL OK FIRMWARE Viser den nyeste firmware-koden. 75

76 NETTVERK-meny NETTVERK-meny Husk at feil nettverksinnstilling på denne prosjektøren kan forårsake problemer på nettverket. Vær sikker på at du konfererer med din nettverksadministrator før du kobler opp til et eksisterende adgangspunkt på nettverket ditt. Velg "NETTVERK" fra hovedmenyen for å gå inn i følgende funksjoner. Velg et punkt med / markørknappene på prosjektøren eller fjernkontrollen og trykk markørknappen på prosjektøren eller fjernkontrollen, eller trykk ENTER-knappen på fjernkontrollen for å utføre funksjonen. Utfør den så i henhold til følgende tabell. Se Nettverksveiledning for detaljer om betjening av NETTVERK. MERK Den spesifiserte trådløs USB-adapter, som selges som valgfritt tilbehør, er nødvendig for å bruke denne prosjektørens trådløse nettverksfunksjon. Bruk ikke skjøteledning eller forlengingsenhet når adapteren kobles til prosjektøren. Prosjektøren tillater ikke tilkobling til samme nettverk over både trådløst og kablet LAN. Angi ikke samme nettverksaddresse for både trådløst og kablet LAN. Hvis du ikke bruker SNTP ( Dato/tid-innstillinger i Nettverksveiledning), må du stille inn DATO OG TID samtidig med den opprinnelige installasjonen. Nettverkskommunikasjonskontrollen er utkoblet mens prosjektøren er i standbymodus, om STANDBYMODUS-valget er satt til SPARING. Vennligst kobl nettverkskommunikasjon til prosjektøren etter å ha satt STANDBYMODUS til NORMAL ( 56). Punkt Beskrivelse Når man velger dette elementet vises TRÅDLØS NETTV.KONFIG.-menyen for trådløst LAN. Bruk knappene / for å velge et punkt og eller ENTER-knappen på fjernkontrollen for å utføre funksjonen. TRÅDLØS NETTV.KONFIG. 76 MODUS Bruk knappene / til å velge modus for nettverksko mmunikasjonssystemet. Velg i henhold til innstillingene på datamaskinen din. ADHOC INFRASTRUKTUR For å lagre innstillingen, trykk på -knappen. Når ADHOC er valgt kan ikke IEEE n brukes. Hvis ADHOC er satt til MODUS mens enten WPA- PSK eller WPA2-PSK er valgt i KRYPTERING, vil innstillingen KRYPTERING ( 78) automatisk skifte til SKRU AV.

77 NETTVERK-meny Punkt TRÅDLØS NETTV.KONFIG. (fortsatt) DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) IP-ADRESSE SUBNETMASKE DEFAULT GATEWAY DNS-SERVER TIDSFORSKJELL Beskrivelse Bruk knappene / for å skru DHCP på/av. SKRU PÅ SKRU AV Velg SKRU AV når nettverket ikke har DHCP aktivert. For å lagre innstillingen, trykk på -knappen. Når "DHCP"-innstillingene skifter til "SKRU PÅ", tar det litt tid å få en IP-adresse fra DHCP-serveren. Funksjonen Auto-IP vil få tildelt en IP-adresse hvis prosjektøren ikke greide å få en IP-adresse fra serveren, selv om DHCP er "SKRU PÅ". Bruk knappene / / / for å legge inn IP- ADRESSE. Denne funksjonen kan bare brukes når DHCP er satt til AV. IP-ADRESSE er det nummeret som identifiserer denne prosjektøren på nettverket. Du kan ikke ha to apparater med samme IP-ADRESSE på det samme nettverket. IP-ADRESSE " " er forbudt. Bruk / / / knappene for å gå inn i det samme SUBNETTMASKE som brukt av datamaskinen. Denne funksjonen kan bare brukes når DHCP er satt til AV. SUBNETTMASKE " " er forbudt. Bruk knappene / / / for å gå inn i DEFAULT GATEWAY (en node på et computer-nettverk som tjener som et tilgangspunkt til et annet nettverk)- adressen. Denne funksjonen kan kun brukes når DHCP er satt til AV. Bruk knappene / / / for å legge inn DNS- SERVER adresse. DNS-SERVER er et system for å kontrollere domenenavn og IP-adresser på nettverket. Bruk / knappene for å gå inn i TIDSFORSKJELL. Instill den samme TIDSFORSJKELL som er stillt inn på din datamasksin. Hvis du er usikker, bør du rådføre deg med din IT-sjef. Bruk knappene for å gå tilbake til menyen etter å ha satt TIDSFORSKJELL. Når dette elementet er stilt inn, vil det tilsvarende elementet i menyen KABLET NETTV.KONFIG. overskrives med samme innstilling ( 82). 77

78 NETTVERK-meny Punkt TRÅDLØS NETTV.KONFIG. (fortsatt) DATO OG TID KANAL KRYPTERING Beskrivelse Bruk knappene / / / for å gå inn i År (siste to sifrene), Måned, Dato, Timer og Minutter. Når dette elementet er stilt inn, vil det tilsvarende elementet i menyen KABLET NETTV.KONFIG. overskrives med samme innstilling ( 82). Prosjektøren vil tilsidesette denne innstillingen og gjenopprette DATO OG TID-informasjon fra Tidserveren når SNTP er aktivert. ( Dato/ tid-innstillinger i Nettverksveiledning) Denne innstillingen vil tilbakestilles hvis prosjektøren skrus av mens STANDBYMODUS i menyen OPPSETT er stilt inn på SPARING ( 56), eller når strømtilførselen er skrudd av. Bruk knappene / til å velge kanal for det trådløse LAN-et som skal brukes mens MODUS ( 76) er satt til ADHOC. Velg i henhold til innstillingene på datamaskinen din. Kanalene 1 til 11 er tilgjengelige. For å lagre innstillingen, trykk på -knappen. De tilgjengelige kanalene vil variere avhengig av landet. I tillegg kan det være påkrevet med et trådløst nettverkskort pga standarden. Dette elementet kan kun velges når MODUS er satt til ADHOC. Når MODUS er satt til INFRASTRUKTUR, velges kanalen automatisk. Bruk knappene / for å velge den krypteringsmetoden som skal brukes. WPA2-PSK(AES) WPA2-PSK(TKIP) AV WPA-PSK(AES) WEP 64bit WEP 128bit WPA-PSK(TKIP) For å lagre innstillingen, trykk på -knappen. Når MODUS ( 76) er satt til ADHOC, kan ikke WPA-PSK og WPA2-PSK velges. Hvis IEEE n brukes mens MODUS er satt til INFRASTRUKTUR, vil TKIP og WEP deaktiveres. Hvis SKRU AV eller AES ikke er valgt, vil kommunikasjon automatisk skifte til IEEE b/g. 78

79 NETTVERK-meny Punkt TRÅDLØS NETTV.KONFIG. (fortsatt) SSID Beskrivelse Bruk knappene / for å velge SSID for å vise SSID-menyen. #1 STANDARD #2 STANDARD #3 STANDARD #5 TILPASS #4 STANDARD Velg én av STANDARD (#1 ~ #4) og trykk på knappen eller ENTER. Justere TILPASS Trykk eller ENTER-knappen når # 5 TILPASS valgt. SSID #5 TILPASS-menyen vil vises. (1) Den aktuelle SSID vil vises på den første linjen. Hvis det ikke er tastet inn enda, vil linjen være blank. Bruk / / / knappene og ENTEReller INPUT-knappene for å velge og legge inn tegn. For å slette en karakter om gangen, trykk RESET-knappen eller trykk og INPUTknappene samtidig. Hvis du beveger markøren til FJERN eller SLETT ALT på skjermen, og trykker ENTER- eller INPUT-knappen, vil likeledes 1 tegn, eller alle tegnene, bli slettet. SSID kan tastes inn med opptil 32 tegn. (2) For å endre et tegn som allered er lagt inn, trykk / knappen for å flytte markøren til de første 2 linjene, og bruk / knappene for å flytte markøren til de tegnene som skal endres. Etter at ENTER- eller INPUT-knappen er trykket, er tegnet markert. Følg så samme prosedyre som beskrevet under punkt (1) ovenfor. (3) For å avslutte inntasting av tekst, flytt markøren til OK på skjermen og trykk, ENTER- eller INPUT-knappen. For å gå tilbake til det forrige navnet uten å lagre endringene, flytt markøren til ANNUL. på skjermen og trykk, ENTEReller INPUT-knappen. 79

80 NETTVERK-meny Punkt Beskrivelse Når man velger dette elementet, vises dialogen INFO OM TRÅDLØST NETTV., som viser innstillingene for trådløst LAN. Bruk knappene / for å skifte side. Den første siden viser innstillingene for trådløst LAN. Den andre og de følgende sidene viser signalinformasjon for tilkoblingsenheter for trådløst LAN. INFO OM TRÅDLØST NETTV. For nærmere informasjon om PASSKODE henvises det til bruksanvisningen for LiveViewer. Ingen mellomrom vises i PROSJEKTØRNAVN- ( 83) og SSID- ( 79) feltet før du stiller inn disse funksjonene. Kun de 16 første tegnene i PROSJEKTØRNAVN. IP-ADRESSE, SUBNETTMASKE og DEFAULT GATEWAY vises som i følgende situasjoner. (1) Trådløs USB-adapter er ikke plugget inn i prosjektøren. (2) DHCP er SKRU PÅ, men prosjektøren ikke får adresse fra DHCPserveren. Ingenting (tomt) vises i feltene KANAL og HASTIGHET hvis trådløs USB-adapter ikke er satt inn. Den faktiske ytelsen og konfigurasjonen vises i KANAL-feltet i stedet for i konfigurasjonsverdien i TRÅDLØS NETTV.KONFIG.-menyen. Et ikon vises til venstre for SSID til enheten som er koblet til prosjektøren. 80

81 NETTVERK-meny Punkt KABLET NETTV. KONFIG. Beskrivelse Når man velger dette elementet vises KABLET NETTV.KONFIG.-menyen for kablet LAN. Bruk knappene / for å velge et punkt og eller ENTER-knappen på fjernkontrollen for å utføre funksjonen. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) IP-ADRESSE SUBNETMASKE DEFAULT GATEWAY DNS-SERVER Bruk knappene / for å skru DHCP på/av. SKRU PÅ SKRU AV Velg SKRU AV når nettverket ikke har DHCP aktivert. For å lagre innstillingen, trykk på -knappen. Når "DHCP"-innstillingene skifter til "SKRU PÅ", tar det litt tid å få en IP-adresse fra DHCPserveren. Funksjonen Auto-IP vil få tildelt en IP-adresse hvis prosjektøren ikke greide å få en IP-adresse fra serveren, selv om DHCP er "SKRU PÅ". Bruk knappene / / / for å legge inn IP- ADRESSE. Denne funksjonen kan bare brukes når DHCP er satt til AV. IP-ADRESSE er det nummeret som identifiserer denne prosjektøren på nettverket. Du kan ikke ha to apparater med samme IP-ADRESSE på det samme nettverket. IP-ADRESSE " " er forbudt. Bruk / / / knappene for å gå inn i det samme SUBNETTMASKE som brukt av datamaskinen. Denne funksjonen kan bare brukes når DHCP er satt til AV. SUBNETTMASKE " " er forbudt. Bruk knappene / / / for å gå inn i DEFAULT GATEWAY (en node på et computer-nettverk som tjener som et tilgangspunkt til et annet nettverk)- adressen. Denne funksjonen kan kun brukes når DHCP er satt til AV. Bruk knappene / / / for å legge inn DNS- SERVER adresse. DNS-SERVER er et system for å kontrollere domenenavn og IP-adresser på nettverket. 81

82 NETTVERK-meny Punkt KABLET NETTV. KONFIG. (fortsatt) TIDSFORSKJELL DATO OG TID Beskrivelse Bruk / knappene for å gå inn i TIDSFORSKJELL. Instill den samme TIDSFORSJKELL som er stillt inn på din datamasksin. Hvis du er usikker, bør du rådføre deg med din IT-sjef. Bruk knappene for å gå tilbake til menyen etter å ha satt TIDSFORSKJELL. Når dette elementet er stilt inn, vil det tilsvarende elementet i menyen TRÅDLØS NETTV.KONFIG. overskrives med samme innstilling ( 77). Bruk knappene / / / for å gå inn i År (siste to sifrene), Måned, Dato, Timer og Minutter. Når dette elementet er stilt inn, vil det tilsvarende elementet i menyen TRÅDLØS NETTV.KONFIG. overskrives med samme innstilling ( 78). Prosjektøren vil tilsidesette denne innstillingen og gjenopprette DATO OG TID-informasjon fra Tidserveren når SNTP er aktivert. ( Dato/ tid-innstillinger i Nettverksveiledning) Denne innstillingen vil tilbakestilles hvis prosjektøren skrus av mens STANDBYMODUS i menyen OPPSETT er stilt inn på SPARING ( 56), eller når strømtilførselen er skrudd av. Når man velger dette elementet, vises dialogen INFO OM KABLET NETTV., som viser innstillingene for kablet LAN. INFO OM KABLET NETTV. For nærmere informasjon om PASSKODE henvises det til bruksanvisningen for LiveViewer. Kun de 16 første tegnene i PROSJEKTØRNAVN vises. IP-ADRESSE, SUBNETTMASKE og DEFAULT GATEWAY viser når DHCP er SKRU PÅ og prosjektøren ikke får en adresse fra DHCP-serveren. 82

83 NETTVERK-meny Punkt PROSJEKTØRNAVN Beskrivelse (1) Bruk knappene / i NETTVERK-menyen for å velge PROSJEKTØRNAVN og trykk knappen. Dialogen PROSJEKTØRNAVN vil vises. (2) Det aktuelle PROSJEKTØRNAVN vil vises på de 3 første linjene. Et bestemt prosjektørnavn er forhåndstilordnet som standard. Hvis det ikke er tastet inn enda, vil linjene være blanke. Bruk / / / knappene og ENTER- eller INPUT-knappene for å velge og legge inn tegn. For å slette en karakter om gangen, trykk RESET-knappen eller trykk og INPUT-knappene samtidig. Også hvis du flytter markøren til FJERN eller SLETT ALT på skjermen og trykker ENTER- eller INPUT-knappen, vil 1 eller alle tegnene bli slettet. PROSJEKTØRNAVN kan settes med opptil 64 karakterer. (3) For å forandre et tegn som allerede er lagt inn, trykk / knappen for å flytte markøren til en av de første 3 linjene og bruk knappene / for å flytte markøren over til det tegnet som skal endres. Etter at ENTER- eller INPUT-knappen er trykket, er tegnet markert. Følg så samme prosedyre som beskrevet under punkt (2) ovenfor. (4) For å avslutte inntasting av tekst, flytt markøren til OK på skjermen og trykk, ENTER- eller INPUT-knappen. For å gå tilbake til forrige PROSJEKTØRNAVN uten å lagre endringene, flytt markøren til ANNUL. på skjermen og trykk, ENTER- eller INPUT-knappen. 83

84 NETTVERK-meny Punkt MITT BILDE AMX D.D. (AMX Device Discovery) Beskrivelse Ved valg av dette punktet, vises MITT BILDE-menyen. Bruk applikasjonen til å overføre bildedata. Du kan laste det ned fra InFocuss nettside. (www.infocus. com/support). Bruk knappene / for å velge et punkt som er et stillbilde av MITT BILDE ( 4. Funksjoner for Mitt bilde i Nettverksveiledning) og eller ENTER-knappen for å vise bildet. Et punkt uten bilde lagret kan ikke velges. Bildenavnene vises hver med 16 tegn eller færre. For å skifte det bildet som vises Bruk / knappene. For å returnere til menyen Trykk -knappen på fjernkontrollen. For å slette det fremviste bildet og dets kilde i prosjektøren. (1) Trykk RESET-knappen på fjernkontrollen mens et bilde vises for å vise MITT BILDE - FJERN-menyen. (2) Trykk på -knappen for å iverksette sletting. Trykk på -knappen for å stoppe sletting. Bruk / -knappene for å skru AMX Device Discovery på/av. SKRU PÅ SKRU AV Når PÅ er valgt, kan prosjektøren detekteres av kontrollere av AMX tilkoblet det samme nettverket. For detaljer om AMX Device Discovery, besøk AMX websiden. URL: (fra februar 2011) 84

85 NETTVERK-meny Punkt PRESENTAS. Beskrivelse Ved valg av dette punktet, vises PRESENTAS.-menyen. Bruk / knappene for å velge en av de følgende elementene, trykk så på eller ENTER-knappen for å bruke funksjonen. For å bruke Nettverkspresentasjon trengs det en egen applikasjon kalt LiveViewer. Denne kan installeres fra CD-en med programvare som følger med produktet. Du kan også laste ned nyeste versjon og relevant informasjon fra InFocus-nettstedet (www.infocus.com/ support).for nærmere informasjon om Nettverkspresentasjon og instrukser for installering av LiveViewer henvises det til bruksanvisningen for LiveViewer. GÅ UT AV PRESENTASJONSMODUS FLERDATAMODUS Hvis du setter en datamaskin i presentasjonsmodus mens ets bilde blir vist, blir projektoren opptatt av datamaskinen og tilgang fra andre datamaskiner blir stoppet. Bruk denne funksjonen for å avslutte presentasjonsmodus og la andre datamaskiner få tilgang til projektoren. Velg dette punktet for å vise en dialog. Trykk på knappen for å velge OK i dialogen. Presentasjonsmodus blir avbrutt og en beskjed som indikerer resultatet vises. For å aktivere presentasjonsmodus, bruk LiveViewer. For nærmere informasjon henvises det til bruksanvisningen for LiveViewer. Hvis du setter en eller flere datamaskiner til Flere PC-modus på LiveViewer og sender bildene deres til projektoren, kan du velge visningsmodus på projektoren fra to valg som er angitt under. - Enkelt PC-modus: viser bildet til den valgte datamaskinen i fullskjerm. - Flere PC-modus: viser bildene som er sendt fra opp til flere datamaskiner på skjermen som er delt opp i fire seksjoner. Velg dette punktet for å vise en dialog. Bruk dialogen for å endre visningsmodus som beskrevet under. For å endre fra Flere PC-modus til Enkelt PC-modus, velger du en av datamaskinene i dialogboksen ved å bruke / / / knappene og trykke på ENTER eller INPUT-knappen. Trykk på knappen for å velge OK, og trykk så på ENTER eller INPUT-knappen igjen. Bildet for den valgte datamaskinen vises i fullskjerm. 85

86 NETTVERK-meny Punkt PRESENTAS. (fortsatt) FLERDATAMODUS (fortsatt) VIS BRUKERNAVN Beskrivelse For å endre fra Enkelt PC-modus til Flere PC-modus, trykk knappen for å velge OK i dialogboksen og trykk på ENTER eller INPUTknappen. Visningsmodus er endret. For nærmere informasjon om hvordan visningsmodus endres til Multi-PC-modus på datamaskinen din henvises det til bruksanvisningen for LiveViewer. Innstillingene for presentasjonsmodus på den valgte datamaskinen blir gyldig når visningsmodus blir endret til Enkelt PC-modus. I tillegg, innstillingene for presentasjonsmodus blir ugyldig når visningsmodus blir endret til Flere PC-modus, uavhengig av innstillingene på datamaskinene. For nærmere informasjon henvises det til bruksanvisningen for LiveViewer. Ved valg av dette punktet, vises brukernavnet. Denne funksjonen hjelper deg å identifisere hvilken datamaskin som viser bildet nå. Du kan angi et brukernavn for hver datamaskin i LiveViewer. For nærmere informasjon henvises det til bruksanvisningen for LiveViewer. Ved å uføre dette objektet vil du omstarte og initialisere nettverksfunksjonen. Velg OMSTART - UTFØR med knappen. SERVICE Bruk deretter knappen til å iverksette funksjonen. Nettverksforbindelsen vil bli brutt ved valg av omstart. Dersom DHCP er skrudd på kan det forekomme at IP-adressen blir endret. Etter valg av OMSTART - UTFØR vil NETTVERK-menyen ikke være navigerbar i ca. 30 sekunder. 86

87 SIKKERHET-meny SIKKERHET-meny Denne prosjektøren er utstyrt med sikkerhetsfunksjoner. Fra SIKKERHETS-menyen, kan elementer i tabellen under utføres. For å bruke SIKKERHETS-menyen: Det kreves brukerregistrering før man bruker sikkerhetsfunksjonene. Gå inn i SIKKERHETS-menyen 1. Trykk på -knappen. TAST INN PASSORD -boksen vil vises. 2. Bruk / / / -knappene for å legge inn det registrerte passordet. Det fabrikkinnstilte passordet er som følger. IN5132, IN5142: 6007 IN5134, IN5134a, IN5144, IN5144a: 4407 IN5135, IN5145: 6107 Dette passordet kan endres ( nedenfor). Flytt markøren til høyre side av TAST INN PASSORD boksen og trykk på -knapen for å vise SIKKERHET-menyen. Det anbefales på de sterkeste at standardpassordet fra fabrikken endre så snart som mulig. Hvis passordet som blir skrevet inn er feil, vil TAST INN PASSORD -boksen vises igjen. Hvis passordet skrives inn feil 3 ganger, vil prosjektøren bli slått av. Senere vil prosjektøren slås av hver gang et feil passord blir skrevet inn. 3. Elementene som vises i tabellen under kan utføres. Hvis du har glemt passordet (1) Når TAST INN PASSORD-boksen vises, skal du tryke og holde RESET -knappen på fjernkontrollen i ca 3 sekunder eler trykke på INPUT -knappen i 3 sekunder mens du trykker på -knappen på prosjektøren. (2) Den 10 siffer spørrekoden vil vises. Kontakt forhandleren din med den 10 siffer spørrekoden. Passordet vil bli sendt etter at informasjonen om din brukerregistrering er bekreftet. Hvis det ikke er noen nøkkelinngang I løpet av 55 sekunder når spørrekoden vises, vil menyen bli lukket. Repeter prosessen fra (1) hvis nødvendig. Punkt ENDRING AV SIKRET PASSORD Beskrivelse (1) Bruk / -knappene på SIKKERHET -menyen for å velge ENDRING AV SIKRET PASSORD og trykk på -knappen for å vise TAST INN NYTT PASSORD -boksen. (2) Bruk / / / -knappene for å legge inn det nye passordet. (3) Flytt markøren til høyre side av TAST INN NYTT PASSORD -boksen og trykk på -knappen for å vise TAST INN PASSORD PÅ NYTT -boksen, og skriv inn det samme passordet igjen. (4) Flytt markøren til høyre side av TAST INN PASSORD PÅ NYTT -boksen og trykk på -knappen BEMERK NYTT PASSORD -vil vises i 30 sekunder, og vennligst merk deg passordet i løpet av denne tiden. Ved å trykke ENTER-knappen på fjernkontrollen eller -knappen på prosjektøren vil boksen BEMERK NYTT PASSORD lukkes. Vennligst ikke glem passordet ditt. 87

88 SIKKERHET-meny Punkt Min Skjerm PASSORD Beskrivelse Funksjonen Min Skjerm PASSORD kan brukes for å hindre tilgang til Min Skjerm-funksjonen og hindre at det aktuelle registrerte Min Skjerm-bildet overskrives. 1 Slå på Min Skjerm PASSORD 1-1 Bruk knappene / på SIKKERHET-menyen for å velge Min Skjerm PASSORD og trykk knappen for å vise menyen Min Skjerm PASSORD på/av. 1-2 Bruke knappene / i menyen Min Skjerm PASSORD på/av for å velge SKRU PÅ. Dialogboksen TAST INN NYTT PASSORD (liten) vil vises. 1-3 Bruk knappene / / / for å taste inn PASSORDET. Flytt markøren til høyre side av dialogboksen TAST INN NYTT PASSORD Dialogboksen TAST INN (liten) og trykk knappen for å vise NYTT PASSORD (liten) dialogboksen TAST INN PASSORD PÅ NYTT og tast inn samme PASSORD. 1-4 Flytt markøren til høyre side av dialogboksen TAST INN PASSORD PÅ NYTT og trykk knappen for å vise dialogboksen BEMERK NYTT PASSORD i ca. 30 sekunder, vennligst MERK ned ditt PASSORD i denne perioden. Med et trykk på ENTER-knappen på fjernkontrollen, eller -knappen på prosjektøren, vil menyen Min Skjerm PASSORD på/av vises. Når et PASSORD er satt for Min Skjerm: Min Skjerm registreringsfunksjon (og menyer) vil ikke være tilgjengelige. Menyen i Min Skjerm-Lås vil ikke være tilgjengelig. OPPSTRT. innstillingene i Min Skjerm-menyen vil være låst (og menyen vil ikke være tilgjengelig). Hvis Min Skjerm PASSORD slås av, vil disse funksjonene virke som normal. Vennligst ikke glem ditt PASSORD for Min Skjerm. 2 Slå av Min Skjerm PASSORD 2-1 Følg prosedyren i 1-1 for å vise menyen Min Skjerm PASSORD på/av. 2-2 Velg SKRU AV for å vise dialogboksen TAST INN PASSORD (stor). Tast inn registrert PASSORD og skjermen vil gå tilbake til Min Skjerm PASSORD på/av meny. Hvis det tastes inn et uriktig PASSORD, vil menyen lukkes. Om nødvendig, gjenta prosedyren fra Hvis du har glemt PASSORD Dialogboksen TAST INN PASSORD (stor) 3-1 Følg prosedyren i 1-1 for å vise menyen Min Skjerm PASSORD på/av. 3-2 Velg SKRU AV for å vise dialogboksen TAST INN PASSORD (stor). En 10-sifret Etterspør kode vil vises inne i dialogboksen. 3-3 Kontakt din forhandler angående den 10-sifrede Etterspør kode. Ditt PASSORD vil bli sendt ut etter at din brukerregistreringsinformasjon er bekreftet. 88

89 SIKKERHET-meny Punkt PIN LÅS Beskrivelse PIN LÅS er en funksjon som forhindrer at prosjektøren brukes med mindre en registrert kode tastes inn. 1 Slå på PIN LÅS 1-1 Bruk knappene / i SIKKERHET-menyen for å velge PIN LÅS og trykk knappen eller ENTER-knappen for å vise menyen PIN LÅS på/av. 1-2 Bruk knappene / i menyen PIN LÅS på/av for å velge SKRU PÅ og vise Trykk inn PIN-kode felt. 1-3 Tast inn en 4-sifret PIN-kode med / / /, COMPUTER 1 eller INPUT-knappene. Dialogboksen Trykk inn PIN-kode på nytt vil vises. Tast inn den samme PIN-koden igjen. Dette vil avslutte PIN-koderegistreringen. Hvis det ikke tastes inn noen kode i løpet av de ca. 55 sekundene Trykk inn PIN-kode felt eller Trykk inn PIN-kode på nytt vises, vil menyen lukkes. Om nødvendig, gjenta prosessen fra 1-1. Deretter vil Trykk inn PIN-kode felt vises hver gang prosjektøren startes igjen etter at vekselstrømmen er slått av. Tast inn den registrerte PIN-koden. Etter at den registrerte PIN-koden er tastet inn, kan prosjektøren tas i bruk. Hvis det tastes inn en uriktig PIN-kode, vil Trykk inn PIN-kode felt vises igjen. Hvis det tastes uriktig PIN-kode 3 ganger, vil prosjektøren bli slått av. Deretter vil prosjektøren slås av hver gang det tastes inn et feilaktig PINkode. Prosjektøren vil også bli slått av hvis det ikke tastes inn en kode i løpet av de 5 minuttene Trykk inn PIN-kode felt-boksen vises. Denne funksjonen vil kun aktiveres når prosjektøren startes etter at strømmen ble slått av med strømbryteren. Vennligst ikke glem din PIN-kode. 2 Slå av PIN LÅS 2-1 Følg prosedyren i 1-1 for å vise menyen PIN LÅS på/av. 2-2 Bruk knappene / for å velge SKRU AV og Trykk inn PIN-kode vil vises. Tast inn den registrerte PIN-koden for å skru av funksjonen PIN LÅS. Hvis det tastes uriktig PIN-kode 3 ganger, vil prosjektøren bli slått av. 3 Hvis du har glemt PIN-koden din 3-1 Mens Trykk inn PIN-kode felt-boksen vises, trykk og hold nede RESETknappen på fjernkontrollen i 3 sekunder, eller trykk og hold nede INPUTknappen i 3 sekunder samtidig som -knappen trykkes på prosjektøren. Den 10-sifrede Etterspør kode vil vises. Hvis det ikke tastes inn en kode i løpet av de ca. 5 minuttene Etterspør kode vises, vil prosjektøren slås av. 3-2 Kontakt din forhandler angående den 10-sifrede Etterspør kode. Ditt PIN-kode vil bli sendt ut etter at din brukerregistreringsinformasjon er bekreftet. 89

90 SIKKERHET-meny 90 Punkt BEVEGELSE- DETEKTOR Beskrivelse Hvis denne funksjonen er stilt til SKRU PÅ og projektorens vertikale vinkel eller INSTALLASJONinnstillingen avviker fra den forrige registrerte innstillingen, vises BEVEGELSE-DETEKTOR SKRU PÅ-alarmen og inndatasignalet vises ikke. For å vise signalet igjen, skal denne funksjonen settes til SKRU AV. Etter at BEVEGELSE-DETEKTOR PÅ alarmen er vist i 5 minutter, vil lampen slås av. Funksjonen Keystone justering er ikke I funksjon så lenge funksjonen Bevegelse detektor er på. 1 Slå på BEVEGELSE-DETEKTOR 1-1 Bruk / -knappene på menyen SIKKERHET for å velge BEVEGELSE-DETEKTOR og trykk på eller ENTER-knappen for å vise BEVEGELSE-DETEKTOR på/av meny. 1-2 Bruk / -knappene på BEVEGELSE-DETEKTOR på/av meny for å velge SKRU PÅ. Velger du SKRU PÅ, lagres den gjeldende innstillingen for vinkel og INSTALLASJON-innstillingen. TAST INN NYTT PASSORD -boksen (liten) vil vises. 1-3 Bruk / / / -knappene for å legge inn passordet. Flytt markøren til høyre side av TAST INN NYTT PASSORD -boksen (liten) og trykk på -knappen for å vise TAST INN PASSORD PÅ NYTT -boksen, og skriv inn det samme passordet igjen. 1-4 Flytt markøren til høyre side av TAST INN PASSORD PÅ NYTT -boksen og trykk på -knappen BEMERK NYTT PASSORD -vil vises i 30 sekunder, og vennligst merk deg passordet i løpet av denne tiden. Ved å trykke på ENTER-knappen på fjernkontrollen eller på -knappen på prosjektøren vil du returneres til BEVEGELSE-DETEKTOR på/av meny. Vennligst ikke glem BEVEGELSE-DETEKTOR passordet ditt. Denne funksjonen vil kun aktiveres når prosjektøren startes etter at strømmen ble slått av med strømbryteren. Denne funksjonen fungerer ikke riktig hvis prosjektøren ikke er i stabil posisjon når SKRU PÅ blir valgt. 2 Slå av BEVEGELSE-DETEKTOR 2-1 Følg prosedyren i 1-1 for å vise BEVEGELSE-DETEKTOR på/av meny. 2-2 Velg SKRU AV for å vise TAST INN PASSORD -boksen (stor). Skriv inn det registrerte passordet og skjermen vil returnere til BEVEGELSE-DETEKTOR på/av meny. Hvis det blir skrevet inn et feil passord, vil menyen lukkes. Repeter prosessen fra 2-1 vis nødvendig 3 Hvis du har glemt ditt passord TAST INN NYTT PASSORD boks (liten) TAST INN PASSORD boks (stor) 3-1 Følg prosedyren i 1-1 for å vise menyen BEVEGELSE-DETEKTOR på/av. 3-2 Velg SKRU AV for å vise dialogboksen TAST INN PASSORD (stor). En 10-sifret spørrekode vil vises inne i dialogboksen. 3-3 Kontakt din forhandler angående den 10-sifrede Etterspør kode. Ditt passord vil bli sendt ut etter at din brukerregistreringsinformasjon er bekreftet.

91 SIKKERHET-meny Punkt PASSORD MIN TEKST Beskrivelse Funksjonen PASSORD MIN TEKST kan forhindre at MIN TEKST blir overskrevet. Når passord er lagt inn for MIN TEKST; Menyen VIS MIN TEKST vil være utilgjengelig, hvilket kan hindre endring av innstillingen FREMVISNING. Menyen SKRIV MIN TEKST vil ikke være tilgjengelig, hvilket kan hindre at MIN TEKST blir overskrevet. 1 Slå på PASSORD MIN TEKST 1-1 Bruk knappene / på SIKKERHET-menyen for å velge PASSORD MIN TEKST og trykk knappen for å vise menyen PASSORD MIN TEKST på/av. 1-2 Bruk knappene / i menyen passord MIN TEKST på/av for å velge SKRU PÅ. Dialogboksen TAST INN NYTT PASSORD (liten) vil vises. 1-3 Bruk knappene / / / for å taste inn et passord. Flytt markøren til høyre side av dialogboksen TAST INN NYTT PASSORD (liten) og trykk knappen for å vise dialogboksen Dialogboksen TAST INN TAST INN PASSORD PÅ NYTT, tast inn samme NYTT PASSORD (liten) passord igjen. 1-4 Flytt markøren til høyre side av dialogboksen TAST INN PASSORD PÅ NYTT og trykk knappen for å vise dialogboksen BEMERK NYTT PASSORD i ca. 30 sekunder, og vennligst MERKr ned ditt PASSORD i løpet av denne tiden. Ved å trykke ENTER-knappen på fjernkontrollen, eller -knappen på prosjektøren, vil du komme tilbake til menyen PASSORD MIN TEKST på/av. 2 Slå av PASSORD MIN TEKST 2-1 Følg prosedyren i 1-1 for å vise menyen PASSORD MIN TEKST på/av. 2-2 Velg SKRU AV for å vise dialogboksen TAST INN PASSORD (stor). Tast inn registrert passord og skjermen vil gå tilbake til menyen PASSORD MIN TEKST på/av. Hvis et uriktig passord tastes inn, vil menyen lukkes. Om nødvendig, gjenta prosedyren fra 2-1. Dialogboksen TAST INN PASSORD (stor) 3 Hvis du har glemt ditt passord 3-1 Følg prosedyren i 1-1 for å vise menyen PASSORD MIN TEKST på/av. 3-2 Velg SKRU AV for å vise dialogboksen TAST INN PASSORD (stor). Den 10-sifrede Etterspør kode vil vises inne i dialogboksen. 3-3 Kontakt din forhandler angående den 10-sifrede Etterspør kode. Ditt passord vil bli sendt ut etter at din brukerregistreringsinformasjon er bekreftet. 91

92 SIKKERHET-meny Punkt VIS MIN TEKST SKRIV MIN TEKST Beskrivelse (1) Bruk knappene / i SIKKERHET-menyen for å velge VIS MIN TEKST og trykk eller ENTER knappen for å vise menyen VIS MIN TEKST på/av. (2) Bruk knappene / i menyen VIS MIN TEKST på/ av for å velge på eller av. SKRU PÅ ó SKRU AV Når den er satt SKRU PÅ, vil MIN TEKST vises på OPPSTRT.-skjermen og KILDE_INFO dialogboksen. Denne funksjonen er kun tilgjengelig når PASSORD MIN TEKST funksjonen er satt til SKRU AV. (1) Bruk / knappene i SIKKERHETmenyen for å velge SKRIV MIN TEKST og trykk knappen. Dialogen SKRIV MIN TEKST vil vises. (2) Den aktuelle MIN TEKST vil vises på de 3 første linjene. Hvis linjene ikke er beskrevet enda, vil de være blank. Bruk knappene / / / og ENTEReller INPUT-knappen for å velge og legge inn tegn. For å slette en karakter om gangen, trykk RESET-knappen eller trykk og INPUT-knappene samtidig. Hvis du beveger markøren til FJERN eller SLETT ALT på skjermen, og trykker ENTER- eller INPUT-knappen, vil likeledes 1 tegn, eller alle tegnene, bli slettet. MIN TEKST kan bestå av maksimum 24 tegn på hver linje. (3) For å forandre et tegn som allerede er lagt inn, trykk / knappen for å flytte markøren til en av de første 3 linjene og bruk / knappene for å flytte markøren til det tegnet som skal endres. Etter at ENTER eller INPUTknappen er trykket, er tegnet markert. Følg så samme prosedyre som beskrevet under punkt (2) ovenfor. (4) For å avslutte inntasting av tekst, flytt markøren til OK på skjermen og trykk, ENTER- eller INPUT-knappen. For å gå tilbake til forrige MIN TEKST uten å lagre endringene, flytt markøren til ANNUL. på skjermen og trykk, ENTER- eller INPUT-knappen. Funksjonen SKRIV MIN TEKST er tilgjengelig kun når funksjonen PASSORD MIN TEKST er satt til SKRU AV. 92

93 SIKKERHET-meny Punkt SIKKERHET INDIKATOR STABEL LÅS Beskrivelse Når dette punktet velges, vises dialogen SIKKERHET INDIKATOR. Bruk knappene / for å velge SKRU PÅ eller SKRU AV. SKRU PÅ ó SKRU AV Når SKRU PÅ er valgt mens PIN LÅS eller BEVEGELSE- DETEKTOR er SKRU PÅ, blinker SECURITY-indikatoren gult i standbymodus ( 89, 90). Når dette punktet velges, vises dialogen STABEL LÅS. Se Veiledning for hurtigstabling for ytterligere informasjon. 93

94 Presentasjonsverktøy Presentasjonsverktøy Prosjektøren har de følgende to nyttige verktøyene som muliggjør presentasjoner på skjermen enkelt og hurtig: - Presentasjon UTEN PC ( nedenfor) - USB-visning ( 104) - Nettverkspresentasjon For detaljer om nettverkspresentasjon, henvis til Nettverksveiledning og håndboken for LiveViewer. Presentasjon UTEN PC Presentasjon UTEN PC leser bilde- og lyddata fra lagringsmediet som settes inn i USB TYPE A-portene og viser bildet i følgende moduser. Presentasjon UTEN PC kan startes ved å velge USB TYPE A som inngangskilde. Denne muligheten lar deg lage presentasjoner uten hjelp av din datamaskin. - Miniatyrbildemodus ( 95) - Fullskjermmodus ( 99) - Lysbildevisningsmodus ( 101) [Støttet lagringsmedia] USB minne (USB minnetype, USB harddisk og USB kortlesertype) MERK Det kan hende at noen USB-minneenheter og/eller USB-hubber ikke virker ordentlig. USB-enheter med sikkerhetsprogramvare virker kanskje ikke. Vær forsiktig når du setter inn eller fjerner en USB-enhet. ( 12, 97) [Støttet format] FAT12, FAT16 og FAT32 MERK NTFS er ikke støttet. [Støttet filformat og dets utvidelser] JPEG (.jpeg,.jpg) * Progressiv er ikke støttet. Bitmap (.bmp) * 16 bit modus og komprimert bitmap er ikke støttet. PNG (.png) * Sammenflettet PNG er ikke støttet. GIF (.gif) Film (.avi,.mov) * Støttet videoformat: Motion-JPEG Støttet lydformat: WAV (Linear PCM, Stereo 16 bit), IMA-ADPCM 94

95 Presentasjonsverktøy Presentasjon UTEN PC (fortsatt) MERK Filer med høyere oppløsning enn følgende er ikke støttet. IN5132, IN5142: 1024 x 768 (Stillbilde), 768 x 576 (Film) IN5134, IN5134a, IN5144, IN5144a: 1280 x 800 (Stillbilde), 768 x 576 (Film) IN5135, IN5145: 1920 x 1200 (Stillbilde), 768 x 576 (Film) (* Noen datamaskiner støtter ikke oppløsningene ovenfor.) Filer med mindre oppløsning enn 36x36 er ikke støttet. Filer med oppløsning mindre enn 100x100 vil kanskje ikke bli vist. Filmbilder med bildefrekvens på over 15 fps kan ikke vises. Filmbilder med bithastighet på over 20 Mbps kan ikke vises. Noen støttede filer vil kanskje ikke bli vist. Det vil kun vises en ramme når bildets innhold ikke kan bli vist i miniatyrbildemodus. Selv med kombinasjoner av filformat og lydformat som angitt over, kan det oppstå feil ved avspilling av enkelte filer. Miniatyrbildemodus Miniatyrbildemodusen viser bildene som er lagret på USB-lagringsenheter på miniatyrbildeskjermen. Maksimum 20 bilder vises på skjermen. Hvis du ønsker, kan du hoppe inn i fullskjermmodus eller Lysbildeframvisningsmodus, etter at du har valgt noen bilder i miniatyrbildemodus. Miniatyrbildemodus blir startet som første funksjon på Presentasjon UTEN PC etter å ha valgt USB TYPE A som inngangskilde. Valgt bilde Miniatyrbildemenyen Miniatyrbilder 95

96 Presentasjonsverktøy Presentasjon UTEN PC (fortsatt) Betjene med knapper Du kan kontrollere bildene på miniatyrbildeskjermen med fjernkontrollen, kontrollpanelet eller Fjernkontroll over nett. De følgende funksjonene kan støttes mens miniatyrbildet blir vist. Bruk via knapper Fjernkontroll Kontrollpanel Nett fjernkontroll Funksjoner / / / / / / [ ]/[ ]/[ ]/[ ] Beveg markør PAGE UP PAGE DOWN - [SIDE OPP] [SIDE NED] ENTER INPUT [ANGI] Skifter sider Viser valgte bilder i fullskjermmodus når markøren er plassert over et miniatyrbilde. Viser OPPSETTmeny ( nedenfor) for det valgte bildet når markøren er plassert over miniatyrbildenummeret. OPPSE-menyen for det valgte bildet Punkt OPPSETT RETUR START STANS HOPP ROTER Funksjoner Bruk markørknappene / for å aktivere hver innstilling, eller bruk markørknappen for å utføre funksjonene som følger. Trykk på markørknappen eller ENTER for å gå tilbake til forhåndsvisningen. Skift til SKRU PÅ for å stille inn det valgte bildet som det første bildet i slideshowet. Innstillingsinformasjonen vil bli lagret i filen playlist.txt ( 103). Skift til SKRU PÅ for å stille inn det valgte bildet som det siste bildet i slideshowet. Innstillingsinformasjonen vil bli lagret i filen playlist.txt ( 103). Skift til SKRU PÅ for å hoppe over det valgte bildet i slideshowet. Innstillingsinformasjonen vil bli lagret i filen playlist.txt ( 103). Trykk på -markøren eller ENTER-knappen for å rotere det valgte stillbildet 90 grader med urviseren. Innstillingsinformasjonen vil bli lagret i filen playlist.txt ( 101). 96

97 Presentasjonsverktøy Presentasjon UTEN PC (fortsatt) Betjening med miniatyrbildemenyen Du kan også kontrollere bildene ved å bruke menyen i miniatyrbildeskjermen. SORTER / Punkt RETUR NAVN OPP NAVN NED DATO OPP DATO NED SLIDESHOW KILDE MENY RETUR AVSPILL START STANS INTERVALL AVSPILLINGSMOD. FJERN USB Flytter til en mappe over. Funksjoner Gjør det mulig å sortere filer og mapper som følger. Trykk på markørknappen eller ENTER for å gå tilbake til forhåndsvisningen. Sortere i stigende rekkefølge etter filnavn. Sortere i synkende rekkefølge etter filnavn. Sortere i stigende rekkefølge etter fildato. Sortere i synkende rekkefølge etter fildato. Gå til forrige/neste side. Konfigurerer og starter lysbildevisning ( 101). Trykk på markørknappen eller ENTER for å gå tilbake til forhåndsvisningen. Trykk på markørknappen eller ENTER for å starte lysbildevisningen. Stiller inn startnummeret på lysbildevisning. Stiller inn sluttnummer på lysbildevisning. Angir intervalltid for visning av stillbilder under lysbildevisning. Det anbefales ikke å stille intervalltiden svært kort, noe slikt som flere sekunder, fordi det kan ta mer enn flere sekunder å avlese og vise en bildefil hvis den blir lagret veldig dypt i filkatalogen eller hvis mange filer er lagret i den samme filkatalogen. Velger modusen for lysbildevisning. ÉN GANG: Viser lysbildevisningen en gang. REPETERE: Viser lysbildevisningen hele tiden. Skifter inngangsporten. Viser menyen. Sørg for å bruke denne funksjonen før du fjerner USB-lagringsenheten fra prosjektøren. Etter det vil ikke prosjektøren anerkjenne USB lagringsenheter før du setter den inn i USB TYPE A-portene igjen. / Skrur lyden på/av for filer som inneholder lyddata. 97

98 Presentasjonsverktøy Presentasjon UTEN PC (fortsatt) MERK Disse operasjonene er ikke tilgjengelige mens prosjektørens OSD blir vist. Miniatyrbildemodus kan vise opptil 20 filer på én side. Det er ikke mulig å endre inngangsport med INPUT-knappen når miniatyrbildeskjermen, lysbildevisning eller fullskjerm-bildet vises. Bildekvaliteten kan forringes når det spilles av lyddata som følger med en film. Hvis du vil prioritere bildekvalitet, skru av lyden ved å stille på av. Hvis en av AUDIO IN-portene er valgt eller er valgt for USB TYPE A som LYD KILDE i AUDIO-menyen ( 57), kan ikke benyttes. Noen feilikoner vil vises på miniatyrbildeskjermen. Denne filen synes å være ødelagt, eller formatet kan ikke støttes Filer som ikke kan vises i miniatyrbildemodus blir vist med et filformat-ikon. 98

99 Presentasjonsverktøy Presentasjon UTEN PC (fortsatt) Fullskjermmodus Fullskjermmodus viser et bilde gjengitt i full størrelse. For å vise i fullskjermmodus, velger du et bilde i forhåndsvisningen. Trykk så på knappen ENTER på fjernkontrollen, knappen INPUT på kontrollpanelet eller klikk [ANGI] på Fjernkontroll over nett. Fullskjermvisning Funksjoner for stillbilder Følgende funksjoner er aktiverte i fullskjermmodus når et stillbilde vises. Bruk via knapper Fjernkontroll Kontrollpanel Nett fjernkontroll eller PAGE DOWN eller PAGE UP eller eller [ ] [ ] eller [SIDE NED] [ ] [ ] eller [SIDE OPP] Viser neste fil. Viser forrige fil. Funksjoner ENTER INPUT [ANGI] Viser miniatyrbilde. 99

100 Presentasjonsverktøy Presentasjon UTEN PC (fortsatt) Funksjoner for filmer Et ikon for fjernkontroll og en fremdriftsindikator vises når en av markørknappene, knappene ENTER eller INPUT på fjernkontrollen, kontrollpanelet eller Fjernkontroll over nett trykkes eller klikkes mens en film spilles av i fullskjermmodus. Følgende funksjoner er aktiverte mens ikonet for fjernkontroll og fremdriftsindikatoren vises. Bruk via knapper Fjernkontroll Kontrollpanel Nett fjernkontroll [ ] Funksjoner Veksle mellom Play(avspilling)/ Pause (pause) [ ] (FF) Hurtig fremspoling [ ] (REW) Hurtig tilbakespoling ENTER INPUT [ANGI] (Stopp), Viser miniatyrbilde. PAGE DOWN [SIDE NED] Viser neste fil. PAGE UP [SIDE OPP] Viser forrige fil. MERK Disse operasjonene er ikke tilgjengelige mens prosjektørens OSD blir vist. Det er ikke mulig å endre inngangsport med INPUT-knappen når miniatyrbildeskjermen, lysbildevisning eller fullskjerm-bildet vises. 100

101 Presentasjonsverktøy Presentasjon UTEN PC (fortsatt) Lysbildevisningsmodus Lysbildevisningsmodusen viser bilder i fullskjerm og bytter bilder i intervaller som er satt i INTERVAL i forhåndsvisningens meny ( 97). Du kan starte denne funksjonen fra menyen i lysbildevisningen. For å åpne menyen for lysbildevisning velger du knappen SLIDESHOW i miniatyrbildemenyen og trykker på knappen ENTER på fjernkontrollen eller knappen INPUT på kontrollpanelet, eller du klikker [ANGI] på Nett fjernkontroll. Betjene med knapper Under lysbildevisning er følgende knappefunksjoner aktivert når stillbilder vises, og de samme knappefunksjonene som i fullskjermmodus er aktivert når det vises film. Bruk via knapper Fjernkontroll Kontrollpanel Nett fjernkontroll Funksjoner ENTER INPUT [ANGI] Viser miniatyrbilde. MERK Disse operasjonene er ikke tilgjengelige mens prosjektørens OSDmeny blir vist. Det er ikke mulig å endre inngangsport med INPUT-knappen når miniatyrbildeskjermen, lysbildevisning eller fullskjerm-bildet vises. Når modus for lysbildevisning er satt til ÉN GANG og den siste filen er et stillbilde, vil det siste bildet i fremvisningen vises helt til knappen ENTER på fjernkontrollen eller Fjernkontroll over nett, eller knappen INPUT på kontrollpanelet trykkes. 101

102 Presentasjonsverktøy Presentasjon UTEN PC (fortsatt) Betjening ved SLIDESHOW i miniatyrbildemeny Du kan bruke lysbildevisning på ønsket konfigurasjon. Konfigurer SLIDESHOW-elementet i miniatyrbildemenyen ( 97). Punkt SLIDESHOW RETUR Funksjoner Går tilbake til miniatyrbildemodus. AVSPILL Viser lysbildevisningen. START STANS INTERVALL AVSPILLINGSMOD. Stiller inn startnummeret på lysbildevisning. Stiller inn sluttnummer på lysbildevisning. Angir intervalltid for visning av stillbilder under lysbildevisning. Det anbefales ikke å stille intervalltiden svært kort, noe slikt som flere sekunder, fordi det kan ta mer enn flere sekunder å avlese og vise en bildefil hvis den blir lagret veldig dypt i filkatalogen eller hvis mange filer er lagret i den samme filkatalogen. Velger modusen for lysbildevisning. ÉN GANG: Viser lysbildevisningen en gang. REPETERE: Viser lysbildevisningen hele tiden. MERK Innstillingene til lysbildevisningen blir lagret i filen playlist.txt filen som er lagret i lagringsmediet. Hvis filen ikke fins, blir den dannet automatisk. Innstillingene for START, STOPP, INTERVALL og AVSPILLINGSMOD lagres i spillelisten. Hvis lagringsmediene er underlagt skrivebeskyttelse eller playlist.txt er den eneste avleste filtypene, er det umulig å endre innstillingene på lysbildevisningen. 102

103 Presentasjonsverktøy Presentasjon UTEN PC (fortsatt) Spilleliste Spillelisten er en tekstfil formattert som DOS, som bestemmer rekkefølgen av viste stillbilder i forhåndsvisningen eller lysbildevisningen. Spillelistens filnavn er platlist.txt og den kan endres på en datamaskin. Den er laget i mappen som inneholder valgte bildefiler når Presentasjon UTEN PC blir startet eller lysbildevisningen blir konfigurert. [Eksempler på playlist.txt -filer.] START-innstilling : STOPP-innstilling : INTERVALL-innstilling : Innstilling for AVSPILLINGSMODUS : img001.jpg: : : : img002.jpg:600: : : img003.jpg:700:rot1: : img004.jpg: : :SKIP: img005.jpg:1000:rot2:skip: Playlist.txt inneholder den følgende informasjonen. Hver informasjonsbit må separeres med : og : på slutten av hver linje. Første linje: Innstillinger for START, STOPP, INTERVALL og AVSPILLINGSMODUS ( 97). Andre linje og videre: filnavn, intervalltid, roteringsinnstilling og innstilling for hopp. Intervalltid : Den kan settes fra 0 til (ms) med en økning på 100 (ms). Roteringsinnstilling: rot1 betyr en rotering på 90 grader med klokken; rot2 og rot3 øker med enda 90 grader i rekkefølge. Innstilling for hopp: SKIP betyr at bildet ikke vil bli vist i lysbildevisningen. MERK Maksimal lengde i en linje på playlist.txt er 255 tegn inkludert linjeskift. Hvis en linje overskrider denne grensen, blir playlist.txt ugyldig. Opp til 999 filer kan bli registrert i spillelisten. Likevel, hvis noen mapper finnes i den samme katalogen blir grensen senket med antall mapper. Alle filer over grensen vil ikke bli vist i lysbildevisningen. Hvis lagringsenheten er beskyttet eller ikke har nok lagringsplass, kan ikke playlist. txt bli laget. For lysbildeinnstillinger, se seksjonen Lysbildevisningsmodus ( 101). 103

104 Presentasjonsverktøy USB-visning Prosjektøren kan vise bilder som overføres fra en datamaskin via en USB-kabel (&11). MERK Når skjermoppløsningen på datamaskinen din er overspesifisert, krymper datamaskinbildet i spesifisert størrelse som under før det blir overført til prosjektøren. IN5132, IN5142: 1024 x 768 (XGA) De andre modellene: 1280 x 800 Det overførte bildet vises som krympet på den prosjekterte skjermen selv om paneloppløsningen til prosjektøren er større enn ovenfor. Maskinvare og programvarekrav for datamaskin OS: En av de følgende. (Kun 32 bits versjon) Windows XP Home Edition /Professional Edition Windows Vista Home Basic /Home Premium /Business /Ultimate /Enterprise Windows 7 Starter /Home Basic /Home Premium /Business /Ultimate / Enterprise CPU: Pentium 4 (2.8 GHz eller høyere) Grafikkort: 16 bit, XGA eler høyere Minne: 512 MB eller høyere Plass på harddisken: 30 MB eller høyere USB-port (A) USB ledning: 1 del 104

105 Presentasjonsverktøy USB-visning (fortsatt) Start av USB-visning Velg USB-DISPLAY for USB TYPE B-elementet i VALG-menyen. Når du kobler din datamaskin til USB TYPE B porten på projektoren ved hjelp av en USB-kabel, vil projektoren bli gjenkjent som et CD-ROM drev på din datamaskin. Så vil programvaren i projektoren, LiveViewerLiteForUSB.exe, starte automatisk og applikasjonen LiveViewer Lite for USB vil være klar på din datamaskin for USB-visning. Applikasjonen LiveViewer Lite for USB vil automatisk bli lukket når USB-kabelen kobles fra. MERK Hvis programvaren ikke starter automatisk (det er vanligvis fordi CD-ROMens autorun-funksjon er deaktivert i operativsystemet ditt), gå frem som følger. (1) Klikk på [Start] knappen på verktøylinjen og velg Kjør. (2) Enter F:\LiveViewerLiteForUSB.exe and then press [OK]. Hvis CD-ROM-driveren ikke er stasjon F på datamaskinen din, må du å bytte ut F med den rette stasjonsbokstaven for din CD- ROM-stasjon. CD-ROM autokjør deaktiveres mens skjermbeskytteren kjører. Bildeoverføringen fra datamaskinen avbrytes mens den passordbeskyttede skjermbeskytteren kjører. Avslutt skjermbeskytteren for å fortsette overføringen. Se våre nettsider for siste versjon av programvaren og medfølgende veiledning.( Brukerhåndbok (konsis)) Følg instruksjonene som kan bli funnet på oppdateringssiden. Denne applikasjonen vises som et ikon i Windows-systemstatusfeltet når den starter. Du kan avslutte applikasjonen fra din datamaskin ved å velge Quit i menyen. MERK LiveViewer (se Nettverksveiledning) og denne applikasjonen kan ikke brukes samtidig. Hvis du kobler din datamaskin til projektoren med en USB-kabel mens LiveViewer kjører, vil den følgende beskjeden bli vist. Avhengig av programvaren du har installert på datamaskinen, er det ikke sikkert bilder på datamaskinen kan overføres med LiveViewer Lite for USB. Hvis en applikasjon som har brannveggfunksjon blir installert på PC-en din, kan du gjøre brannvegg-funksjonen uaktiv ved å følge brukerhåndboken. Noen sikkerhetsprogrammer kan blokkere bildeoverføring. Endre sikkerhetsprograminnstillingen for å tillate bruk av LiveViewer Lite for USB. Når lydsignal fra USB TYPE B ( 57) er valgt kan det hende at lydnivået fremdeles er lavt selv når volumet i prosjektøren står på maksimal styrke. Sjekk da om datamaskinen din sender ut lydsignal og skru opp volumet etter behov. 105

106 Presentasjonsverktøy USB-visning (fortsatt) Høyreklikkmeny Menyen som er vist til høyre vil bli vist når du høyreklikker på applikasjonens ikon i oppgavelinjen. Display (Vis) Quit (Avslutt) : Den flytende menyen vises, og ikonet forsvinner fra oppgavelinjen i Windows. : Applikasjonen lukkes, og ikonet forsvinner fra oppgavelinjen i Windows. MERK Hvis du ønsker å restarte applikasjonen, må du koble fra USB-kabelen og koble den til på nytt. Flytende meny Hvis du velger Display i høyreklikkmenyen, vil den flytende menyen som er vist til høyre vises på datamaskinens skjerm Starter fangstknappen Overføringen til projektoren starter og bildene vil bli vist. 2 2 Stopper fangstknappen Bildeoverføringen er stanset. 3 Hold-knappen Bildet som vises på projektoren blir midlertidig fryst. Det siste bildet før knappen ble trykket inn blir vist fram. Du kan revidere bildedataene på din datamaskin uten å vise det på prosjektørskjermen. 4 Valg-knappen Valgskjermen vises. 5 Minimer-knappen Den flytende menyen lukkes, og ikonet vises i oppgavelinjen i Windows. MERK Bilder kan kanskje ikke vises på skjermen dersom det gjentatte ganger trykkes på starter/stopper opptaksknappene. 106

107 Presentasjonsverktøy USB-visning (fortsatt) Valgvindu Hvis du velger Valgknappen i den flytende menyen, blir valgvinduet vist. Optimize Performance (Optimaliser ytelsen) LiveViewer Lite for USB tar skjermdumper i JPEG-format og sender dem til projektoren. LiveViewer Lite for USB har to valgmuligheter med forskjellig kompresjonsrate for JPEG-data. Transmission speed (Overføringshastighet) Hastigheten prioriteres framfor bildekvaliteten. Det gjør JPEG-kompresjonsraten høyere. Projektorskjermen skriver raskere tilbake ettersom de overførte dataene er mindre, men bildekvaliteten blir dårligere. Image quality (Bildekvalitet) Bildekvaliteten prioriteres framfor hastigheten. Det gjør JPEG-kompresjonsraten lavere. Projektorskjermen skriver saktere tilbake ettersom de overførte dataene er større, men bildekvaliteten blir bedre. Keep PC resolution (Behold datamaskinens oppløsning) Hvis du fjerner markeringen i feltet [Keep PC resolution], vil din datamaskins skjermoppløsning endres som følger, og visningshastigheten kan bli høyere. IN5132, IN5142: 1024 x 768 (XGA) De andre modellene: 1280 x 800 Hvis din datamaskin ikke støtter skjermoppløsningen nevnt over, vil den høyeste oppløsningen under den spesifiserte velges. Sound (Lyd) Skrur lyden på/av. Bildekvaliteten kan forringes når du spiller av lyddata som overføres sammen med bildedata. For å prioritere bildekvalitet, skru av lyden ved hjelp av avmerkingsboksen. Display LiveViewer Lite for USB (Vis LiveViewer Lite for USB) Hvis du ønsker å vise LiveViewer Lite for USB -applikasjonsvinduet på skjermen, vennligst merk av boksen. About (Om) Versjonsinformasjonen for LiveViewer Lite for USB. MERK Når oppløsningen er endret, kan organiseringen av symboler på PC Desktop-skjermen bli forandret. Hvis én av AUDIO IN-portene er valgt eller er valgt for USB TYPE B under LYD KILDE i AUDIO-menen ( 57), vil lydfunksjonen i Options-vinduet deaktiveres. 107

Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning

Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Prosjektør CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst les alle bruksanvisninger for

Detaljer

LWU420. Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning 020-000303-01

LWU420. Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning 020-000303-01 LWU420 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning 020-000303-01 Prosjektør LWU420 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner å bruke

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning

Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning Takk for kjøpet av dette produktet. Denne veiledningen har kun til intensjon å forklare nettwerksfunksjoner. For riktig

Detaljer

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700 Brukerhåndbok Funksjoner og utforming Denne multimedia-projektoren er utformet med den mest avanserte teknologi for mobilitet, varighet og brukervennlighet. Den anvender

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning

Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning INNHOLD Innledning...5 Opphavsrett til bilder...5 Viktig...5 Merknader til brukere som viser

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rettigheter reservert. Brukerveiledning for Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280/P5370W

Detaljer

Acer Projektor. H5350 Serie Brukerveiledning

Acer Projektor. H5350 Serie Brukerveiledning Acer Projektor H5350 Serie Brukerveiledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rettigheter reservert. Acer Projektor H5350 Serie brukerveiledning Original utgave: 12/2007 Endringer av informasjonen

Detaljer

FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada. Godkjenninger

FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada. Godkjenninger Samsvarserklæring Produsent: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA Vi erklærer på eget ansvar at denne projektoren er i samsvar med følgende direktiver

Detaljer

FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada. Godkjenninger

FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada. Godkjenninger Samsvarserklæring Produsent: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA Vi erklærer på eget ansvar at denne projektoren er i samsvar med følgende direktiver

Detaljer

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktivt flatpanel Brukerhåndbok

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktivt flatpanel Brukerhåndbok RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktivt flatpanel Brukerhåndbok Fraskrivelse BenQ Corporation fremsetter ingen krav eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse...1 Merknader om bruk...2. Tillegg...70. Installasjon...12. Brukerkontroller...20.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse...1 Merknader om bruk...2. Tillegg...70. Installasjon...12. Brukerkontroller...20. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Merknader om bruk...2 Sikkerhetsinformasjon...2 Sikkerhetstiltak...3 Sikkerhetsadvarsler for øyne...5 Produktfunksjoner...5 Innledning...6 Pakkeoversikt...6

Detaljer

Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning

Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning Med enerett. Dette dokumentet skal ikke mangfoldiggjøres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres, det være seg elektronisk, mekanisk, gjennom fotokopiering,

Detaljer

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene SyncMaster 943BW/943BWX LCD-skjerm Brukerhåndbok tenk deg mulighetene Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Merk Les gjennom følgende sikkerhetsinstruksjoner. De er utformet for å beskytte eiendom og forhindre

Detaljer

Brukerhåndbok. Forberedelser før bruk av projektoren. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera

Brukerhåndbok. Forberedelser før bruk av projektoren. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Brukerhåndbok Forberedelser før bruk av projektoren Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

Copyright. Fraskrivelse. Gjenkjennelse av varemerke

Copyright. Fraskrivelse. Gjenkjennelse av varemerke Copyright Denne utgivelsen, inkludert alle fotografier, illustrasjoner og programvare, er beskyttet under internasjonale kopibeskyttelseslover, med enerett. Verken denne veiledningen, eller noe av materialet

Detaljer

FCC-advarsel. Godkjenninger

FCC-advarsel. Godkjenninger Samsvarserklæring Produsent: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA Vi erklærer på eget ansvar at denne projektoren er i samsvar med følgende direktiver

Detaljer

Manual for. Acer projektor PD724/PD726-seriene

Manual for. Acer projektor PD724/PD726-seriene Manual for Acer projektor PD724/PD726-seriene Instrukser for deponering Ikke kast dette elektroniske apparatet i husholdningsavfallet dersom du ikke skal bruke det mer. For minimal forurensning og best

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

BL-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok

BL-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok BL-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, transkriberes, lagres i et gjenhentingssystem eller oversettes

Detaljer

Din bruksanvisning EPSON EMP-710 http://no.yourpdfguides.com/dref/559155

Din bruksanvisning EPSON EMP-710 http://no.yourpdfguides.com/dref/559155 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ADVARSLER. For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell.

ADVARSLER. For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell. NO Brukerhåndbok Før du bruker dette produktet, bør du lese all produktdokumentasjonen og legge den et trygt sted, til senere bruk. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt, må

Detaljer

FINEPIX REAL 3D W3. Brukerveiledning DIGITAL CAMERA. Før du begynner. Første trinn. Grunnleggende fotografering og avspilling. Mer om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Brukerveiledning DIGITAL CAMERA. Før du begynner. Første trinn. Grunnleggende fotografering og avspilling. Mer om fotografering BL01071-G00 NO DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette produktet. Denne veiledningen beskriver hvordan du bruker din FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera og

Detaljer

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING NORSK Innledning SIKKERHET/VIKTIGE OPPLYSNINGER Merk: Denne spilleren kan bare brukes på steder med en nettspenning på 100 240 V vekselstrøm,

Detaljer

SMART Board 480i6. Interaktivt tavlesystem. Konfigurering og brukerveiledning

SMART Board 480i6. Interaktivt tavlesystem. Konfigurering og brukerveiledning SMART Board 480i6 Interaktivt tavlesystem Konfigurering og brukerveiledning FCC-advarsel Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en digital enhet av klasse A, i henhold til kapittel

Detaljer

Brukerinfo...2. Innledning...7

Brukerinfo...2. Innledning...7 Innholdsfortegnelse Brukerinfo...2 Sikkerhetsinformasjon... 2 Klasse B-utslippsgrenser... 2 Viktig sikkerhetsinstruksjon... 2 Forholdsregler... 4 Øyesikkerhetsadvarsler... 6 Innledning...7 Produktets funksjoner

Detaljer

Blu-ray Hjemmekinoanlegg

Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende service, må du registrere

Detaljer