Kommandanten. 52 selveierleiligheter - byggetrinn 1, 2 og 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommandanten. 52 selveierleiligheter - byggetrinn 1, 2 og 3"

Transkript

1 Kommandanten 52 selveierleiligheter - byggetrinn 1, 2 og 3

2 Nøkkelinformasjon Oppdragsnummer Betegnelse Gnr 146, Bnr 300 Eier Komandanten AS. Org nr Adresse Kommandanten, 5165 Laksevåg. Pris fra /til kr ,- til kr ,- Omkostninger* Pris + kr Kom.avg.: Ikke fastsatt Felleskostnader totalt Se prisliste i eget vedlegg BRA fra/til 42,7 m² til 137,9 m² Eierform Eierseksjon Boligtype Selveierleilighet Byggeår 2015, 2016 og 2017 Energimerke Beregnet til energiklasse C, farge gul. Garasje/parkering Det er parkering i garasjeanelgg i bygg 1, 2 og 4. Gjesteparkering vil bli utenfor bygg 3 og ved innkjørselen til prosjektet. Tomt Felles eiet tomt * Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning ** Hvis salg til prisantydning *** Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggtekniskt forskrift og/eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken. For ytterlige opplysninger : Se nærmere beskrivelse i prospektet. Nesttun Lagunen Sentrum Åsane Straume

3 Kommandanten 52 selveierleiligheter - byggetrinn 1, 2 og 3 i Gravdal/Laksevåg Det er med glede at vi nå presenterer bygg 3 for salg. Prosjektet har så langt vært en suksess, noe salget i salgstrinn 1 og 2 viser. Salgstrinn 3 gjelder for hus 3 og 4 og disse vil få en fantastik utsikt, og gode solforhold sommertid. Ofte er det vanskelig å orientere seg i papirprospektene, derfor anbefaler jeg alle til å ta kontakt med megler for gjennomgang av prosjektet. Dette kan foregå på vårt kontor, hjemme hos kunden eller på tomten i Gravdal. Når prosjektet er ferdig bygget vil en få en helt ny asfaltert vei opp til tomten med fortau og god gatebelysning. På nedsiden av prosjektet kommandanten vil det bli opparbeidet en snarvei ned til bussholdeplass. Ønsker dere verdivurdering på deres eksisterende bolig er det bare å ta kontakt med meg så ordner vi dette kostnadsfritt. Lykke til. Mvh Jan Erik Guldbrandsen Oppdragsansvarlig: Jan Erik Guldbrandsen E T M Fana Sparebank Eiendom Org.nr.:

4

5

6 Prosjektet Kommandanten Prosjektet har så lang vært en suksess og her skal det bygges 6 bygg med 52 leiligheter. De første leilig-hetene i byggetrinn 1 er klar allerede høst Tomten ligger høyt i terrenget og får en storslått utsikt over inn-seilingen til Bergen og over Gravdalsvannet. Tomten har sol fra tidlig morgen til ca. kl sommerstid. Prosjektet vil få en helt ny adkomstvei med fortau som begynner fra nordsiden av plantasjen sitt anlegg. Husenes form er hensyntatt av at utsikt er mot øst og at solen går ned i vest. Bebyggelsen er enkel og rene i uttrykket mens leilighetene er arealeffektive og vil bli gjennomført i lyse og tidsriktige farger. Navnet på prosjektet Kommandanten ble et naturlig valg da det ligger like ovenfor den gamle og ærverdige Kommandantboligen som eies av forsvaret og brukes av Bergen Militære Samfunn til selskaps- og kursdrift. Dette prosjektet er en del av en større utbygging i Gravdal i årene fremover og Fana Sparebank Eiendom er stolt over å være megler på dette prosjektet som vil være på den beste tomten i populære Gravdal. Innhold Byggetrinn 3: Gjelder hus 3 og leiligheter. Byggetrinn 2: Gjelder hus 5 og leiligheter Byggetrinn 1: Gjelder hus 1 og leiligheter Se salgsoppgave del 2 for priser og tegninger. På kan en fortløpende se hva som er ledig Standard Leilighetene vil få normal god standard på innvendig utstyr, overflater og innredning. Innvendige vegger og himlinger sparkles og males i lyse og tidsriktige farger (her kan en velge også egne farger). Kjøkken leveres fra Sigdal etter tegning og leveres med hvitevarer. Kjøkkenet heter Uno hvit. Badene blir helfliset med vannboren varme i gulv. Innredning etter tegning. Det henvises til detaljert leveransebeskrivelse i salgsoppgave del 2. Videre gjøres det oppmerksom på at en kan gjøre endringer på utstyr og innredning etter avtale og gjeldene regelverk. Beliggenhet Nydelig beliggenhet i Gravdal med utsikt mot innseilingen til Bergen, over Gravdalsvannet og ned mot Kommandantboligen. Gravdal er et meget populært boligområde i Laksevåg bydel og ligger i dalføret mellom Damsgårdsfjellet i øst og Lyderhorn i vest. Området har en meget sentral beliggenhet i form av nærhet til Bergen sentrum med god offentlig kommunikasjon og et effektivt veinett. I underkant av 10 min kjøring til Bergen sentrum.

7 Videre byr Gravdal på helt unike tur/ rekreasjonsmuligheter med Kvarven og Lyderhornsfjellet i umiddelbar nærhet. Kvarven er et Skogkledd turområde med krigsminner og fine utsiktspunkter som ble høytidelig åpnet som frilufts- og krigsminneområde den 8. mai Kvarven er også et viktig utgangspunkt for turer til Lyderhorn og er hvert år start for 7-fjellsturen. Kvarven Fort var en del av Bergens indre befestninger, bygget mellom 1895 og Flere bunkere og forsvars-stillinger ble også bygget av tyskerne under 2. verdenskrig. Nede ved sjøen ligger restene etter det gamle torpedobatteriet, her er det også populært å fiske. Det er også kort vei til Kanadaskogen som byr på en eventyrlig skog med gode turveier og flotte bademuligheter. Nærbutikk i nærområde (Rema 1000) og innen få minutter kjøring ligger også Laksevåg senter med de fleste servicetilbud. Det er gode oppvekstsvilkår for unge med Laksevåg Turn- og Idrettslag med et bredt aktivitetstilbud og Lyngbø Sportsklubb like i nærhet. Flere fotballbaner innen kort gang/sykkelavstand. Kort vei til skoler og barnehager. Tomt/beskaffenhet Tomten vil bli opparbeidet med asfalterte adkomstveier. Utearealer som fellesområde og lekeområde vil bli med grus/singel, tilsådd jord og busker. Private utearealer for leilighetene i 1.etg. leveres med betongheller eller tilsvarende. Felles eiet tomt på kvm. Parkering Parkering til leilighetene vil bli under bygg 1, 2 og 4med heisadkomst til alle leilighetsplan og enkel adkomst til sportsboder. Gjesteparkering vil bli utenfor bygg 3 og ved innkjørselen til prosjektet. I hvilket bygg den enkelte leilighet har parkeringsplass framgår i leveransebeskrivelse under punkt parkering. Det er 1 ekstra biloppstillingsplass i garasjenalegg som selges for kr ,- etter prinsippet "første mann til mølla". Adkomst Fra Bergen sentrum kjører du riksvei 555 mot Sotra. Ta av mot høyre rett etter Damsgårdstunnelen og ta deretter høyre inn i Lyderhornsveien. Kjør noen hundre meter opp forbi Bensinstasjon (Shell). Ta så til venstre inn i Gravdalsveien og følg denne til ende. Du kommer da til en stor snuplass hvor Plantasjen har et stort utsalg. Prosjektet ligger da opp i åssiden (baksiden av Plantasjen). Det er bygget en helt ny vei opp til prosjektet med enkel adkomst fra Nordsiden av Plantasjen. Denne vil bli asfaltert iløpet av byggeperioden

8 Byggemåte Bygninger, veier, p- plasser bygges opp med sprengstein på stabil telefri grunn. Forstøtningsmurer i terrenget utføres som natursteinmur, betongmur eller geomur. Såler, fundamenter, garasjeanleggets vegger og murer mot terreng utføres i plasstøp betong. Etasjeskiller mot garasjeanlegg utføres i spenndekke eller i betong. Etasjeskillere forøvrig utføres i betong. Utvendige vegger utføres med stående kledning med enkelte felt utført med fasadeplater. Utvendig tak tekkes med Planja moderne takplater. Reguleringsforhold Eiendommen omfattes av reguleringsplan nr , Gravdalsfeltet, ikrafttredelsesdato: , og reguleringsendring med reguleringsplan nr ikrafttredelsesdato: Reguleringsformål er boligbebyggelsefrittliggende-småhusbebyggelse med tilhørende anlegg. I kommuneplanens arealdel er eiendommen vist som boligområde. Tinglyste bestemmelser Ingen servitutter av betydning. Energimerking Boligene er energiberegnet til energiklasse C. Farge gul. Vann, vei og kloakk Privat over i offentlig. Areal Arealer i salgsoppgaven er oppgitt i BRA = Bruksareal. Forsikring Sameiet vil ha en felles forsikring av utvendig bygg. Innboforsikring må de respektive seksjonseiere selv besørge. Se leveransebeskrivelse for detaljert byggemåte og leveranse. Leveransebeskrivelse i salgsoppgaven vil være retningsgivende, det taes forbehold om mindre endringer. Oppvarming Radiatorsystem som kobles opp mot sentral varmepumpe. Det vil bli vannboren varme i badegulv. Vannboren gulvvarme kan bestilles i alle rom som en oppgradering mot tilegg. Ligningsverdi For boligen du bor i blir ligningsverdien satt til 25 prosent av antatt markedsverdi. For alle andre boliger du eier (sekundærboliger) skal ligningsverdien settes til 60 prosent av den antatte markedsverdien. Kommunale avgifter Ikke fastsatt av Bergen kommune. Ferdigattest Det vil bli utarbeidet enten midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest ved innflytning

9 Diverse Utbygger tar forbehold om nødvendige kommunale godkjenninger og at minst 75 % av boligene i byggetrinn 3 er solgt innen før igangsettelse. Fra bortfall av forbehold er produksjonstid estimert til 17 måneder for byggetrinn 1. Ved nok salg og endelige kommunale godkjenninger kan forbeholdet trekkes før Boligene vil bli solgt etter bustadsoppføringsloven ( lov om salg av boliger under oppføring). Vi gjør oppmerksom på at det ikke er lov å eie mer enn 2 leiligheter i et sameie. jmf lov om eierseksjoner. Dersom kjøper ikke er forbruker vil det ikke bli gitt garanti etter bustadsoppføingsloven 12. Illustrasjonsbilder i salgsoppgaven er ikke retningsgivende for endelig resultat. Megler anbefaler alle å lese salgsoppgaven med vedlegg før kjøp av leilighet. Kjøkkenbilde viser type kjøkken, og innredning varierer for de ulike leilighetene. Ubygger forbeholder seg retten til å justere prisene på usolgte leiligheter. Kjøpesum og omkostninger Kr ,- av kjøpesummen forfaller til betaling etter inngåelse av kontrakt når utbyggers bank har stilt bankgaranti etter bustadsoppføringsloven, resterende del av kjøpesummen og omkostninger forfaller ved overtakelse Pris/omkostninger Priser fra Kr ,- til Kr ,- Omkostninger utover kjøpesum: Kr ,- i dokumentavgift (2,5 % av andel tomteverdi) Kr. 172,- (Pantattest) Kr. 525,- (Tingl.gebyr obligasjon) Kr. 525,- (Tingl.gebyr skjøte) Kr ,- (Omkostninger totalt) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon. Det tas forbehold om endringer av satsene for offentlige avgifter og gebyrer frem til hjemmelsovergang finner sted, og at Statens Kartverk aksepterer grunnlag fav tomteverdi. Fellesutgifter I utkast til driftsbudsjett vil fellesutgifter dekke forretningsfører, revisjon, styrehonorar, bygningsforsikring, fellesstrøm, heis, kabel tv, internett, renhold og drift/vedlikehold. Fellesutgifter er stipulert til kr. 10,- pr. kvm pr mnd. Fellesutgiftene dekkes etter sameiebrøk / areal. Felleskostnader er stipulert og er ikke endelig før styret har godkjent hva som skal dekkes av sameiet. Styret blir valgt på et stiftelsesmøte for sameiet. Hver seksjon har en stemme på sameiemøtet. Vedlegg til salgsoppgaven Prisliste, tegninger og utenomhusplaner lagt i eget vedlegg. Salgsoppgaven er ikke komplett uten vedlegget

10 Teknisk beskrivelse Kommandanten AS Versjon 2 GENERELT Boligene oppføres i henhold til TEK 10. Alle arbeider utføres etter gjeldende plan- og bygningslov, bustadoppføringslova, Bergen kommunes forskrifter og NBI s detaljer etter ansvarlig prosjekterende og utbyggers valg. Arbeidene utføres ihht Norsk standard 3420 fra 1994, toleranse klasse 2. GRUNNARBEIDER, VEIER, P- PLASSER OG LEDNINGER Bygninger, veier, p- plasser og ledninger bygges opp med sprengstein på stabil telefri grunn. Vann og avløpsledninger legges på forskriftsmessig dybde eller isoleres. Overvann, drensvann og takvann føres til terreng eller til overvannssystem. Kjøreveier og felles biloppstillingsplasser asfalteres. Det legges grus ca. 70 cm fra yttervegg. Vann- og spillvannsledninger føres til offentlige ledninger. UTEAREALER Uteområdet opparbeides med grus/singel, tilsådd jord og busker. Utearealer for leilighetene i 1 etg. leveres med betongheller/tredekke eller tilsvarende overflater. For øvrig leveres naturtomt. LEKEOMRÅDE/BALLPLASS Over bygningsområdet vil det bli levert en ballplass i tråd med reguleringsplan. Ballplassen vil bli opparbeidet og utstyrt slik at den kan benyttes til flere ulike ballspill. Lekeområde utstyres med benk, sandkasse og dissestativ. TERRENGMURER Forstøtningsmurer i terrenget utføres som natursteinmur eller betongmur. Det kan her også forekomme kombinasjoner av disse. Der lov eller forskriftene krever sikringsgjerde, monteres det flettverksgjerde etter utbyggers sitt valg. BETONGARBEIDER Såler, fundamenter, garasjeanleggets vegger og murer mot terreng utføres i plass støpt betong. Videre utføres lydskillevegger i 1 etg og 2 etg i betong. Etasjeskille mot garasjeanlegget utføres enten som spenndekke eller i betong. Etasjeskille mellom 1etg og 2 etg, 2 etg og 3 etg utføres i betong. Vegger i

11 boligareal slipes, sparkles og males. Vegger i annet areal males direkte i lyse farger etter arkitektens valg. GARASJE Det medfølger 1 biloppstillingsplass i lukket garasjeanlegg for samtlige boliger. Garasjene er plassert i byggets underetasje i bygg 1, 2 og 4. Det monteres leddport i garasje. Port leveres ferdigbehandlet. Port leveres med port åpner og fjernkontroll. Hus 1 og 2 samt hus 5 og 6 har parkering i garasjeanlegg under hus 1 og 2. Leiligheter i hus 4 har parkeringsplass i garasjeanlegg under hus 4, og følgende leiligheter i hus 3 har parkering i garasjeanlegg under hus 4: L7-3, L8-3 og L11-3. Resterende leiligheter i hus 3 får parkering i garasjeanlegg under hus 1 og 2. De leiligheter som får tildelt parkeringsplass på HC-plass, må bytte denne internt dersom noen i sameiet er handikappet og har behov for denne HC-plass. HEIS Hus 1, 2 og 4 vil ha installert heis som betjener samtlige etasjer. GJESTEPARKERING Det er avsatt 20 stk parkeringsplasser i hele prosjektet som skal brukes til gjesteparkering. Gjesteparkering er plassert utenfor hus 3 og ved innkjørselen til prosjektet. Parkeringsplassene asfalteres og merkes før overlevering. FELES TRAPPEROM/GANGAREAL Bærekonstruksjon utføres i betong. Vegger males i lyse farger etter arkitektens valg. Det monters belysning i arealene. Gulv males. MURERARBEIDER Bad Badegulv påsmøres membran og det legges keramiske fliser. På vegger påsmøres membran i plateskjøter og i våte soner, og keramiske fliser limes på gipsplater eller tilsvarende. Alle våtromsarbeider utføres etter NBI`s byggdetaljer og produsentens spesifikasjoner. Det er her inkludert fliser til kr 250pr m2. For baderomsinnredning se punkt for rørleggerarbeider

12 WC WC gulv påsmøres membran og det legges keramiske fliser. På vegger monteres det sokkelsflis langs alle vegger. Alle våtromsarbeider utføres etter NBI`s byggdetaljer og produsentens spesifikasjoner. Det er her inkludert fliser til kr 250pr m2. For baderomsinnredning se punkt for rørleggerarbeider. OPPVARMING I hver leilighet leveres det radiatorsystem som er koplet opp mot egen varmepumpe. I badegulvet legges det vannboren gulvvarme. Vannboren gulvvarme kan også bestilles ekstra i alle rom. Varmepumpen vil bli plassert i bod. TØMMERARBEIDER Tak - Taket tekkes med overlags papp. - Det nyttes takkonstruksjon i tre mm isolasjon. - Diffusjonssperre mm nedforing for el, tele og rør. - Himling i 13mm gipsplate, sparklet og malt. Yttervegger - Stående 22 mm kledning med forskjellig bredde etter arkitektens valg. Kledningen leveres fabrikkgrunnet og malt. Etter montering vil det bli påført 1 toppstrøk med farge etter arkitektens valg. - Enkelte felt i fasaden vil bli utført med fasadeplater av typen Cembrit True. Dette er en gjennomfarget fibersementplate. Platene festes med synlige skruer. - Kryss utlekting for stående kledning og fasadeplater. - Vindsperre duk.. - Mineralullisolasjon 200mm A- kvalitet. - Stenderverk 48x198 mm. - Diffusjonssperre. - Ekstra utlekting påforing 50mm. - Ekstra Mineralull 50 mm A - kvalitet. - Gipsplater 13mm. Innvendige vegger - Stål og tre stenderverk 70 og 100mm. Bærevegger utføres i trekonstruksjon, 48x148mm. - 50mm mineralull A-kvalitet. - 13mm gipsplate på hver side

13 Etasjeskille - 14mm eike parkett. - Parkettunderlag. - 6mm trinnlydplater - Betong dekke. - 48x48mm lekter. - Eventuell nedforing for tekniske installasjoner. - 50mm isolasjon. - 13mm gipsplate som himling, sparklet og malt. Gulv Gulv i alle tørre rom vil bli utført av 14mm eikeparkett. Listverk Alt listverk levers som glatt listverk. Gulvlist leveres i eik med synlig innfesting. Dør og vinduslist leveres som ferdigmalt glattkant trelist, med synlig innfesting. Det leveres listfri overgang mellom tak og vegger. Listfrie overganger kan også bestilles på dør og vind som tilleggs leveranse. Innkassinger Rør for vann, avløp og ventilasjon føres skjult i vegger og under dekket. Enkelte innkassinger må påregnes. Innvendig bæring I 1 etg og 2 etg består bæresystemet av betong dekke. I 3 etg vil det bli noen bærevegger for å ta opp taklastene. Bæresystemet består her av søyler og dragere. Bæresystemet vil i all hovedsak bli skult i vegger og tak. Der hvor det eventuelt blir synlig kles bæresystemet med gips og males i samme farge som omliggende overflater. Blikkenslagerarbeider For å få et helhetlig uttrykk utføres taktekking, takbeslag, nedløp og takhatter etter arkitektens spesifikasjoner. Vinduer Vinduer leveres som 2 lags energiglass med Argongass. Der det er skyvedør til altan, leveres denne i tilsvarende utførelse. Vinduer leveres som aluminiums bekledde vinduer med treverk innvendig. Alle vinduer leveres ferdig behandlet fra fabrikk

14 Dører Inngangsdør leveres som svalgangsdør uten glass, og ytterdører med glass. Innerdører leveres som glatte hvite dører m/skilt og vrider. Det leveres nøkkelsystem for alle låser og dører som går til fellesarealer samt inngangsdør. Dører i fellesareal levers i forskjellig utførelse og materialer. Dette pga lyd og brannkrav. Dørene leveres ferdig behandlet med dørpumper og låssystem. Garasjeport (Hus 4) Det leveres og monteres åpen leddport i aluminiums utførelse med motorstyring. Det brukes leddport i åpen utførelse pga ventilasjon i garasjeanlegget. Kjøkken og baderomsinnredning Kjøkkeninnredning levers og monteres etter egen spesifikasjon fra kjøkkenleverandøren Studio Sigdal. På bad leveres 90 cm baderomsinnredning med nedfelt vask, speil og belysning. Leveranse av baderomsmøbler håndteres av rørlegger. Videre leveres dusjbue, dusj m/komplett garnityr og batteri. Toalettet blir levert som veggmontert, plassert i tråd med gjeldende plantegning. Se rørleggerarbeider for utstyrsbeskrivelse. Det leveres ikke garderobeløsninger. Her står kunde fritt til selv å velge leverandør og løsning for egen kostnad. VENTILAJSON Balansert ventilasjon Det installeres balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner. Innblåsing av frisk luft til oppholdsrom og avtrekk fra bad, wc og vaskerom. Avtrekk fra kjøkken via egen ventilator levert fra kjøkkenleverandør. Støvsuger Det leveres 1 stk. sentralstøvsuger pr. bolig. Kontakt/kontakter for støvsuger plasseres sentralt i boligen slik at den dekker hele boenheten. RØRLEGGERARBEIDER Utvendig Utvendige ledninger med stakekummer utføres i PVC. Ledningene legges på frostfri dybde i telefrie masser. På vannledning monteres stoppekran for hvert hus. Det monteres likeledes utvendig spylekran for hvert hus

15 Innvendig Vannledning legges som rør i rør system for å forhindre skader ved vannlekkasje. Sentral plasseres innfelt i vegg. Anlegget utføres skult i vegger og etasjeskille. Mindre strekk kan bli lagt synlig frem til den enkelte installasjon. All synlig ledning utføres som krommet stål. Ustyr på bad - Veggmontert heve/senk dusjbue - Dusjbatteri, komplett med garnityr - Veggmontert toalett m/sete - Baderomsmøbel 90 cm med nedfelt servant og ettgreps blandebatteri, speil og belysning - Avløp for vaskemaskin - Vannuttak for vaskemaskin - Sentral for rør i rør system - Gulvsluk med rist - Hjelpesluk - Utstyr på wc gjelder seksjons nr: L 3-4, 5-4, 6-4 og Toalett m/sete - Servant m/underskap og speil - Ettgreps blandebatteri for servant Utstyr i entre eller bod - Varmepumpe - Ventilasjons aggregat. Utstyr på kjøkken - Dobbel oppvaskekum - Ettgreps blandebatteri for vaskekum - Avløp for oppvaskemaskin - Vannuttak for oppvaskemaskin - Integrerte hvitevarer ELEKTRO Fellesbelysning I garasje og fellesarealer monteres belysning og ledelys. Hvert hus blir utstyrt med belysning ved inngangsparti. Belysning/lamper i den enkelte leilighet er begrenset til lys ved speil i baderomsmøbel. Belysning utover dette er ikke inkludert i leveransen, men kan bestilles direkte fra elektriker

16 Innvendig Det elektriske anlegget blir prosjktert ihht TEK 10. Antall punkter vil variere ut fra leilighetens størrelse. Det leveres ringeklokke. Det leveres trekkerør for fremføring av kabel tv. Det samme gjelder for telefon. Det leveres her 1 stk kontakt pr. bolig. Sikringsskap plasseres synlig innfelt i vegg fortrinnsvis i gang/bod. Det leveres seriekoblede røykvarslere med kopling mot fast strønmforsyning. MALERARBEIDER Utvendig Utvendig kledning og listverk leveres ferdig grunnet og beiset fra fabrikk.. Etter montering vil kledning og listverk påføres ett toppstrøk etter arkitektens fargevalg. Innvendig Innvendige vegger og himlinger sparkles og males. På våtrom der det ikke legges fliser benyttets våtromssystem i NBI`s byggdetaljer. Listverk leveres ferdig behandlet med synlig innfesting. Kunde selv kan velge farge på innvendige vegger. Det kan her kostnadsfritt velges inntil 3 forskjellige farger innenfor den enkelte leilighet. TILVALG / ENDRINGER Kunden vil bli innkalt til endringsmøte med utbygger. I møte vil leverandørene i prosjektet bli opplyst og kjent. Kunde står fritt til å gjøre endringer direkte med leverandørene i prosjektet. Endringer som har konsekvens for andre fag håndteres av utbygger. Det presiseres at dette kun gjelder kunder som kommer tidlig inn i prosjektet. RENGJØRING Alle rom ryddes, kostes og grovvaskes som byggvask før overlevering. Før bruk bør kjøper foreta finvask av boligen. Utvendige private arealer og felles arealer ryddes for byggavfall. Mindre gjenstander som spiker, skrues mm må rakes/pukkes vekk av kjøper. EIENDOMSFORHOLD Angjeldende eiendom er G. Nr. 146, B. Nr Eiendommen utgjør totalt 8926 m2. Det foreligger matrikkelbrev for eiendommen. Boligene innenfor KS 6 og KS 7 vil bli organisert som et selvstendig sameie. Tomten vil bli felleseid av kjøperne. Garasjeplass og sportsboder vil seksjoneres som tilleggsareal til den enkelte seksjon. ENERGIMERKING: Boligene vil ha energimerke C. Farge gul

17 BYGGETID: Fra bortfall av forbehold er produksjonstid estimert til 17 måneder for byggetrinn 3. FELLESUTGIFTER: Fellesutgifter skal minimum dekke felles bygningsforsikring, fellesstrøm, kabel tv, internett og snøbrøyting. Fellesutgifter er stipulert til kr. 10 pr. m2 pr. måned. FORBEHOLD: Selger tar forbehold om at minst 75 % av boligene i det enkelte byggetrinn er solgt før oppstart. Selger tar forbehold om nødvendige kommunale godkjenninger for utbygging av prosjektet. Selger tar forbehold om mindre endringer som følge av detaljprosjektering. REGULERINGSFORHOLD Eiendommen er regulert til boligformål i plan Reguleringskart med bestemmelser kan besiktiges hos megler. UTBYGGER Komandanten AS. Totlandsv. 2, 5224 Nesttun. Org. Nr ARKIEKT 3RW Arkitekter AS. Pb Sentrum, 5809 Bergen PROSJEKTERINGS KONSULENT. Stracon AS. Temahuset, 5353 Straume

18 Kortfattet arkitektbeskrivelse for boligprosjektet Kommandanten Gravdal i Laksevåg bydel representerer en av de få gjenværende utbyggingsområder som kombinerer muligheten for å bo sentrumsnært men samtidig naturskjønt. Utsikt over byfjorden og Gravdalsvannet, gode solforhold og et variert og småkupert turterreng rett utenfor de kommende boliger er viktige kvaliteter som vil prege det fremtidige bomiljøet. Ved planlegging og utforming av boligområdet har det vært viktig å verne om naturkvalitetene slik at fremtidige beboere kan dra nytte av miljøet og gjøre det til sitt eget. Det er derfor lagt vekt på å utvikle et moderne og fremtidsrettet boligprosjekt som harmonerer med den omliggende naturen. Ved å plassere brorparten av parkeringen i egne anlegg under bebyggelsen skjermes uteområdene for biltrafikk samtidig som en enkel adkomst til den enkelte bolig er ivaretatt. Boligene organiseres som et tun rundt en felles og bilfri naturhage. Naturhagen samler boligområdet og skaper en trygg og solrik ramme for lek og rekreasjon. I tillegg er det lagt vekt på at den enkelte bolig skal ha gode private uteoppholdsarealer som tilbyr skjermede og solfylte uterom. Flere av de private uteoppholdsarealene på bakkeplan er forholdsvis store, og muligheten for å etablere mindre private hager er derfor tilstede. Ved å organisere boligområdet som et tun, bestående av flere enkeltstående bygg, rundt et felles uterom, tas det utgangspunkt i tradisjonell vestlandsk byggetradisjon. Dette understrekes i arkitekturen, hvor eksempelvis bruk av saltak og naturmaterialer i fasadene understreker boligområdets forankring i lokal byggetradisjon. Samtidig har det vært viktig å tilføre bebyggelsen en estetikk som samsvarer med de ønsker og behov vi stiller til nye og fremtidsrettede boliger. Til dels store glasspartier og variert material - og fargebruk signaliserer at også dagens krav til et åpent og imøtekommende bomiljø er ivaretatt. Samlet sett har vi ønsket å utvikle et boligområdet med utgangspunkt i verdier som vi tror på og som vi mener har fremtiden for seg. Ved å kombinere tradisjon og innovasjon skapes rammene for et levende bomiljø, hvor sol, utsikt og nærhet til naturen vil være kjerneverdier. Det er derfor med stor glede at vi ønsker alle fremtidige beboere velkommen til Gravdal og boligområdet Kommandanten.

19 Ballbane +66m +63,3m +55,2m +69m +66m +55,2m +63,3m +66m +63,3m +63,4m Lek i terreng +55,2m Sandkasse +63,4m +64m +66m Sklie +59m +55,50m +66m +61m +57m +58m +63,3m +66m +66m +63,3m Lekeområde +58m +58m +63,3m +66m +66m +63,3m +58,3m stigning 1:12 +61m +63m +61m +58,3m +61m +63m avfallspunkt 10 p-plasser 10 P-plasser BYGG 2 MH +74,80m tunhage sti BYGG 1 MH +74,50m tunhage BYGG 6 MH +70,20m MH +66,80m ,3m +52,3m +51m 10 P-plasser +52,3m +51m +55,1m MH +66,50m +55,1m +55,2m +55m +55,2m +57,3m +55,2m +52,30m S tøttemur 2,00m S tøtte mur 0,5m Støttemur ca.1m BYGG 3 MH +63,60m BYGG 4 BYGG 5 MH +64,20m Forstøtningsmur+ beplantning Fase: F orprosjekt, Byggemelding Tiltakshaver: Optibo AS Tema: Situasjonsplan KS6 og KS7, Gravdalen Prosjektnr.: 1207 Tegningsnr.: A10-1 Type tegning: Situasjonsplan Godkjent: Kontroll prosjekt Sign.: Kontroll: Filnavn: _Gravdal [S E R VE R ] Dato: Målestokk: 1:500 Kontroll utførende Sign.: Kontroll: Prosjektnr. for prosjekterende/lev

20

21

22

23

24

25 PLANKART - Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø - Etat for plan og geodata Målestokk 1:2000 Dato: Gnr/Bnr/Fnr: 146/300/0 Ikrafttredelsesdato: Planbestemmelser: Både på kart og som egen tekst Planstatus: Gjeldende plan Saksnr: Plantype: Reguleringsplan Reguleringsformål: Se planinfo,tegnforklaring ArealplanID: Plannavn: LAKSEVÅG. GNR 146 BNR 7, 10 M.FL., GRAVDALSFELTET

26 - 26 -

27 Tegningsskjema Undertegnede binder seg for kjøp av leilighet nr i prosjektet: Kommandanten Kjøpesum: Eventuelle forbehold:. FINANSIERINGSPLAN Egenkapital salg av egen bolig eller fast eiendom kr. disponibelt kontantbeløp kr. Låneistitusjon m/referanse og tlf.nr. kr. SUM FINANSIERING kr. Ønskes tilbud om finansiering fra Fana Sparebank Ja Nei Tegners navn: Tegners navn: Adresse: Person nr.: Person nr.: Tlf. privat: Sted: Tlf. Mobil : Undertegnede bekrefter med sin underskrift at han/de har forstått at kjøp av bolig er inngått når bekreftelse på dette tegningsskjema blir gitt av megler. På ett senere tidspunkt vil avtalen bli formalisert ved underskrift av kjøpekontrakt. STED/DATO: BYDERS SIGN.: STED/DATO: BYDERS SIGN.: Telefaks: Nesttun Mail:

28 Nesttun Lagunen Sentrum Åsane Straume

Kommandanten. 13 selveierleiligheter - byggetrinn 2 i Gravdal/Laksevåg

Kommandanten. 13 selveierleiligheter - byggetrinn 2 i Gravdal/Laksevåg Kommandanten 13 selveierleiligheter - byggetrinn 2 i Gravdal/Laksevåg Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

Kommandanten. 20 selveierleiligheter - byggetrinn 1 i Gravdal/Laksevåg

Kommandanten. 20 selveierleiligheter - byggetrinn 1 i Gravdal/Laksevåg Kommandanten 20 selveierleiligheter - byggetrinn 1 i Gravdal/Laksevåg Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

Kommandanten. 20 selveierleiligheter - byggetrinn 1 i Gravdal/Laksevåg

Kommandanten. 20 selveierleiligheter - byggetrinn 1 i Gravdal/Laksevåg Kommandanten 20 selveierleiligheter - byggetrinn 1 i Gravdal/Laksevåg Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

SELVEIENDE BOLIGER MED SÆRPREG

SELVEIENDE BOLIGER MED SÆRPREG SELVEIENDE BOLIGER MED SÆRPREG Prosjektet Heimborg består av totalt 16 enheter i størrelse fra 58 m BRA 10 m BRA. Boligene ligger i 3 punkthus som er plassert på et fellesgarasjeanlegg. MODERNE OG FUNKSJONELLE

Detaljer

Hillerhøyden/Mathopen

Hillerhøyden/Mathopen Hillerhøyden/Mathopen 17 prosjekterte selveierleiligheter med nydelig sjøutsikt og sol til sen kveld Nøkkelinformasjon Oppdragsnummer 1159001 Betegnelse Gnr 129, Bnr 728 Utbygger Lars Jønsson Bolig AS

Detaljer

Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken

Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken Nøkkelinformasjon Oppdragsnummer 1129009 Betegnelse Gnr 35, Bnr 167 Eier/utbygger Bergen Properties AS Adresse Søreideparken, 5251

Detaljer

Nordeidtunet. 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun

Nordeidtunet. 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun Nordeidtunet 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

Nordeidtunet. 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun

Nordeidtunet. 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun Nordeidtunet 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

Morvikparken- byggetrinn 2. Nytt boligprosjekt i grønne omgivelser med flott utsikt

Morvikparken- byggetrinn 2. Nytt boligprosjekt i grønne omgivelser med flott utsikt Morvikparken- byggetrinn 2 Nytt boligprosjekt i grønne omgivelser med flott utsikt Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no

Detaljer

Søreideparken. Priser og leilighetstegninger

Søreideparken. Priser og leilighetstegninger Søreideparken. Priser og leilighetstegninger Nøkkelinformasjon Oppdragsnummer 1129009 Betegnelse Gnr 35, Bnr 167 Eier Bergen Properties AS Adresse Søreideparken, 5251 Søreidgrend. Totalt kr. 2 500 000,

Detaljer

Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken

Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

Fana/Steinsvikskrenten. Nytt leilighetsprosjekt like ved det nye bybanesporet.

Fana/Steinsvikskrenten. Nytt leilighetsprosjekt like ved det nye bybanesporet. Fana/Steinsvikskrenten Nytt leilighetsprosjekt like ved det nye bybanesporet. Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no

Detaljer

Fana/Steinsvikskrenten. Nytt leilighetsprosjekt like ved det nye bybanesporet.

Fana/Steinsvikskrenten. Nytt leilighetsprosjekt like ved det nye bybanesporet. Fana/Steinsvikskrenten Nytt leilighetsprosjekt like ved det nye bybanesporet. Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no

Detaljer

panorama BYGGETRINN II Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99

panorama BYGGETRINN II Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99 BYGGETRINN II panorama 5445 5 4 8 201 208 Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7528 CMYK: 5 10 17 15 RGB: 202 192 182 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99 Med leilighet i

Detaljer

WWW.RUDVEST.NO TRINN 1-8 LEILIGHETER MED GODE KVALITETER OG LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET

WWW.RUDVEST.NO TRINN 1-8 LEILIGHETER MED GODE KVALITETER OG LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET 1 WWW.RUDVEST.NO TRINN 1-8 LEILIGHETER MED GODE KVALITETER OG LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET 2 Rud Vest Rud Vest er et attraktivt, usjenert, landlig men allikevel sentralt beliggende boligprosjekt under

Detaljer

18 nye leiligheter med gode planløsninger, heis og parkeringskjeller

18 nye leiligheter med gode planløsninger, heis og parkeringskjeller Fredrikstad 18 nye leiligheter med gode planløsninger, heis og parkeringskjeller BRA Fra kr 2.745.000 2 Sov 1 bad 102 m 2 BRA Fra kr 3.495.000 3 Sov 2 bad Illustrasjon www.arcanova.no Velkommen til Illustrasjon

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

Velkommen til Sonderhagen. 12 luftige leiligheter over 2 plan med egen hage

Velkommen til Sonderhagen. 12 luftige leiligheter over 2 plan med egen hage Byggetrinn 1 utsolgt! Byggetrinn starter nå Byggetrinn 3 Velkommen til Sonderhagen. 12 luftige leiligheter over 2 plan med egen hage Follaug & Kvanvik Eiendom er stolte over å presentere den mest spennende

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C Bygg C SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser Eventyrtunet

Detaljer

Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo

Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo Velkommen til Borgeparken 2 Borgeparken Borgeparken bygg C er siste del av et større leilighetsprosjekt som oppføres i attraktive omgivelser på Hovenga i Porsgrunn

Detaljer

Sentralt på Kampen BRINKEN 63. 24 moderne leiligheter beliggende rett ved Kampen park. www.brinken63.no

Sentralt på Kampen BRINKEN 63. 24 moderne leiligheter beliggende rett ved Kampen park. www.brinken63.no Sentralt på Kampen BRINKEN 63 24 moderne leiligheter beliggende rett ved Kampen park www.brinken63.no Kampen Park Brinken 63 *Kampen Park Hyggelige Kampen Brinken 63 ligger i en stille sidegate rett ved

Detaljer

Haugbro Terrasse 98-124

Haugbro Terrasse 98-124 Haugbro Terrasse 98-124 1 Selger / utbygger: Foretak: Villa Utvikling AS Adresse: Mosseveien 207 Organisasjonsnummer: orgnr. 981602781 Ansvarlig megler: Joacim Johansen / Mobil: 93 49 43 26 Aveny Eiendomsmegling

Detaljer

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene.

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene. Kort om prosjektet: Prosjektet Nyhavn ved gamle Bergen er et unikt prosjekt beliggende på bryggekanten i Byfjorden. Prosjektet vil bestå av totalt 47moderne eierleiligheter fordelt på 2 bygg ( bygg 2 og

Detaljer

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene.

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene. Kort om prosjektet: Prosjektet Nyhavn ved gamle Bergen er et unikt prosjekt beliggende på bryggekanten i Byfjorden. Prosjektet vil bestå av totalt 47moderne eierleiligheter fordelt på 2 bygg ( bygg 2 og

Detaljer

DOCKSIDE HUS B www.kaldnes.no

DOCKSIDE HUS B www.kaldnes.no DOCKSIDE HUS B www.kaldnes.no 2 Salg ved Tor André Vedvik Telefon: 97 95 95 57-33 30 94 75 E-post: tor.andre.vedvik@obos.no Trykk Alllkopi Design Lemon Foto Kai Myhre Bjørn Kjærra 3D Spir/Blår innhold

Detaljer

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER 1 Hamna en by i byen Den som bor i Hamna har det meste innen rekkevidde! Tromsøs kanskje flotteste bydel kan tilby nesten alt man kan

Detaljer

35 nye sentrumsnære leiligheter

35 nye sentrumsnære leiligheter 35 nye sentrumsnære leiligheter STAVANGER/TASTA Adresse: Tastagata 54 (Kaptein Mejlænders gate) BRA fra - til: Leilighetene vil være fra ca. 55-185 kvm. fra kr 3.0-13,5 mill. STAVANGER/TASTA Sentrumsnære

Detaljer

moderne leiligheter TORVMOEN Gode hjem midt i Søgne www.torvmoen.no

moderne leiligheter TORVMOEN Gode hjem midt i Søgne www.torvmoen.no 15 moderne leiligheter TORVMOEN www.torvmoen.no 2 Frodige grønne fellesområder - parken i midten er et naturlig samlingspunkt for beboerne i området. GODE HJEM MIDT I SØGNE Vår visjon med Torvmoen har

Detaljer

Nordal Panorama Salgstrinn 3

Nordal Panorama Salgstrinn 3 Nordal Panorama Salgstrinn 3 DETTE MÅ DU VITE Nøkkelinformasjon a Eiendom: Nordal panorama Matrikkel: Selger: Prisantydning: Tomt: Ansvarlig megler: Gnr 133, bnr 33 i Lier kommune. Otium Bolig AS Org.nr.:

Detaljer

Grefsen. 11 nye leiligheter i Kjelsåsveien 49 L

Grefsen. 11 nye leiligheter i Kjelsåsveien 49 L Grefsen 11 nye leiligheter i Kjelsåsveien 49 L 1 2 3 4 Landlig idyll nær byen Kjelsåsveien 49L vil bestå av 11 leiligheter. Under Grefsenåsen ble det tidlig i 1850-årene oppdaget helsebringende vannkilder,

Detaljer