Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen."

Transkript

1 Bruksanvisning SG13 Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

2 For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres uten forhåndsvarsel. Merk deg at ingen juridiske krav kan baseres på informasjonen i disse instruksjonene. Bruk bare originaldeler ved reparasjon. Bruk av andre deler fører til at garantien blir ugyldig. Det må ikke utføres endringer på maskinen eller monteres uoriginalt utstyr uten tillatelse fra produsenten. Endringer på enheten kan føre til at enheten blir skadet eller at det blir farlig å bruke den. Når dette produktet er utslitt og ikke lenger i bruk, bør det returneres til forhandleren eller en tredjepart til resirkulering HTC. Alle rettigheter forbeholdt Beatrice, NE. Trykket i USA.

3 INNLEDNING... 4 Bruk... 4 God service... 4 Serienummer... 4 SYMBOLER OG MERKER... 5 Generell bruk... 7 SIKKERHET... 7 Forberedelser... 9 Betjening Flytting/transport Lagring Barn Drivstoffsystem Vedlikehold VERNEUTSTYR Personlig verneutstyr OPPSETT STYREENHETER Komponenter og styreenheter Gasspak Startmotor Starthåndtak Drivstoffkran Chokeregulator Drivstofftank Drivstoffpåfylling Sentrifugalclutch Dødmannshåndtak (OP) Gass Kontrollpanel På/Av-motorbryter Brems Håndtaksjustering BETJENING Foreberedelse Start av motoren Motorbryter på håndtakets Dødmannshåndtak Starthåndtak Gass Prosedyre Drift i skråninger Transport Normal avstenging Nødavstenging Vedlikeholdsskjema VEDLIKEHOLD Drivrem Kuttehjul Montere/demontere hjul Bremsejustering Tominuttersregel Rengjøring SMØRING Høyre hjul Kuttehjullager FEILSØKING LAGRING Vinteropplag Service TEKNISKE DATA SAMSVARSSERTIFIKATER SKJEMAER SERVICEHEFTE... 44

4 INNLEDNING Gratulerer Takk for at du kjøpte en Husqvarna stubbefreser. Ved å sette din lit til oss, har du valgt et produkt med eksepsjonelt høy kvalitet. Denne bruksanvisningen er et verdifullt dokument. Den beskriver din nye Husqvarna-maskin. Les bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke maskinen. Ved å følge instruksjonene (bruk, service, vedlikehold osv.), kan du forlenge maskinens levetid vesentlig, og også øke bruktverdien. Kontakt forhandleren hvis du vil vite mer. Hvis du selger Husqvarna-maskinen, må bruksanvisningen overlates til den nye eieren. Bruk Stubbefreseren brukes til å fjerne trestubber. Ved å flytte bladet i sideveis, sveipende bevegelser over toppen og fronten på stubben, blir den gradvis kuttet bort. Les kapitlet Sikkerhetsanvisninger før du bruker maskinen for første gang. Forsikre maskinen Kontakt ditt forsikringsselskap for å kontrollere hvilken forsikring som gjelder for den nye maskinen. Du bør ha en kaskoforsikring som dekker ansvar, brann, skade og tyveri. God service Husqvarnas produkter er bare tilgjengelige hos utvalgte forhandlere med fullstendig servicetilbud. Dette sikrer at du som kunde får kun den beste støtte og service. Maskinen er kontrollert og justert av forhandleren før levering. Hvis du trenger reservedeler eller støtte i forbindelse med servicespørsmål, garantikrav osv., kontakter du følgende leverandør: Denne delemanualen tilhører maskin med serienummer: Motor Serienummer Maskinens serienummer finnes på typeskiltet som er festet på det bakre sidepanelet på maskinen. Typeskiltet inneholder følgende informasjon: Maskinens typebetegnelse (MODEL). Maskinens serienummer (S/N). Oppgi typebetegnelse og serienummer når du bestiller reservedeler. Motorens serienummer er stemplet på veivhuset under oljepeilepinnen. Motortypen er angitt på veivhuset til høyre for oljepeilepinnen, men vises også på dekalen på starteren. Oppgi motorens serienummer og typebetegnelse ved bestilling av reservedeler til motoren. 4

5 SYMBOLER OG MERKER ADVARSEL! Xxxx xxx xxxx xx xxxx x xxxx. VIKTIG INFORMASJON Xxxx xxx xxxx xx xxxx x xxxx. Brukes i denne publikasjonen til å varsle leseren om fare for personskade, spesielt hvis leseren unnlater å følge instruksjonene i bruksanvisningen. Brukes i denne publikasjonen til å markere fare for skade på eiendom, spesielt hvis leseren unnlater å følge instruksjonene i bruksanvisningen. Brukes også hvis det finnes mulighet for feil bruk eller feilmontering. Maskinens sikkerhetsinstruksjoner ON 6 OFF Manglende eller uleselige dekaler må byttes før du bruker maskinen 1. Husqvarnas logo 2. Husqvarnas logo 3. Generelle forholdsregler 4. Bruk av hørselsvern er påbudt. 5. Eksosadvarsler 6. Hovedbryter 7. FARE risiko for skader fra kuttebladet 8. Startprosedyre 9. Gass 10. Håndtaksjustering 11. Trå ikke her 12. SG CE-samsvarsmerking. Kun for det europeiske markedet. 14. Modellnummer 5

6 SYMBOLER OG MERKER Dekal 3 Viktig informasjon Les denne bruksanvisningen nøye, og forsikre deg om at du har forstått den før du bruker maskinen eller utfører vedlikehold. Kontakt forhandleren hvis du trenger et nytt eksemplar av bruksanvisningen. Følg alle sikkerhetsinstruksjoner, ellers kan du skade deg selv eller andre. Pass på at maskinen kjøres i riktig retning i skråninger. Stopp motoren og vent til alle maskinenbevegelser stopper før service, justering eller rengjøring. Ikke kjør motoren i dårlig ventilerte områder. Sørg for at ingen befinner seg i nærheten av maskinen før start og under bruk. Unngå skråninger som er for bratte til å bruke maskinen trygt. Fjern fremmedlegemer før bruk. Dekal 4 Bruk beskyttelses- eller vernebriller og hørselsvern når du bruker enheten. 6 Dekal 5 Advarsel Motoreksos og enkelte komponenter eller motorkomponenter inneholder eller avgir kjemikalier som staten California anser kan forårsake kreft, fødselsfeil eller andre skader på forplantningssystemet. Motoren avgir karbonmonoksid, som er en fargeløs og giftig gass. Maskinen MÅ IKKE brukes på innelukkede steder. Dekal 6 Det er FARE for føttene fra kuttebladene. Dekal 9 Kanin = hurtigclutch Skildpadde = langsom clutch. Dekal 10 Håndtaksjustering Dekal 11 Ikke trå her. Dekal 12 O = av, I = på

7 SIKKERHET Generell bruk Bruk denne brukerhåndboken som hjelp til å betjene Husqvarna-maskinen trygt og til å få informasjon om hvordan du vedlikeholder maskinen. Les denne bruksanvisningen nøye, og forsikre deg om at du har forstått den før du bruker maskinen eller utfører vedlikehold. Hvis brukeren ikke kan lese bruksanvisningen, er det maskineierens ansvar å forklare innholdet for brukeren. Hvis du fortsatt er usikker på sikkerhetsrisikoene forbundet med bruk av maskinen etter å ha lest bruksanvisningen, må du ikke bruke maskinen. Kontakt forhandleren hvis du vil vite mer. Disse sikkerhetsinstruksjonene dekker bare grunnleggende sikker bruk. Det er umulig å beskrive alle mulige farlige situasjoner som kan oppstå ved bruk av maskinen i disse sikkerhetsinstruksjonene. Du kan imidlertid forebygge ulykker ved å alltid bruke sunn fornuft. Kontakt forhandleren hvis du trenger et nytt eksemplar av bruksanvisningen. ADVARSEL! Maskinens opprinnelige konstruksjon må ikke under noen omstendighet endres uten produsentens skriftlige tillatelse. Slike endringer påvirker ikke bare maskinens ytelse og holdbarhet, de kan også medføre sikkerhetsrisiko for brukeren og andre som oppholder seg i nærheten. Uautoriserte endringer i maskinens konstruksjon kan frita produsenten for ansvar for eventuell påfølgende personskade eller skade på eiendom. Hvis det utføres endringer på maskinen uten skriftlig tillatelse fra produsenten, kan garantien bli ugyldig. VIKTIG INFORMASJON Bruk ikke maskinen før du har lest bruksanvisningen nøye, og forstår instruksjonene som blir gitt. Vedlikeholdsarbeid eller justeringer som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen, må utføres av et autorisert Husqvarna serviceverksted. ADVARSEL! Stubbefreseren kan være farlig hvis den brukes feil eller uten nødvendig aktsomhet. Dette kan føre til meget alvorlige og til og med livstruende skader. Det er meget viktig å lese nøye gjennom brukerhåndboken og forstå innholdet før du bruker maskinen b Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke maskinen. 7

8 SIKKERHET Følg alle sikkerhetsinstruksjoner. Ellers kan det føre til skade på deg selv eller andre. Ulykkesforebyggende bestemmelser, generelle sikkerhetsbestemmelser, arbeidsmiljøbestemmelser og trafikkforskrifter må følges uten unntak. Alle brukere skal være opplært i bruk av maskinen. Eieren har ansvaret for opplæring av brukerne. Kontakt et autorisert Husqvarna-verksted for all service og reparasjon som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen. Husqvarna originale reservedeler er konstruert og spesifisert for å holde høy kvalitet og god tilpasning, for optimal slitestyrke og levetid. Bruk alltid originale Husqvarna reservedeler. Lær deg hvordan maskinen og styreenhetene brukes sikkert, og lær deg å kjenne sikkerhetsmerkene. Bruk maskinen kun til å fjerne trestubber. Den er ikke ment for andre typer bruk. Kontroller at maskinen er i god stand før bruk. Se vedlikeholdsskjemaet i delen Vedlikehold. Bruk bare maskinen i dagslys eller med god belysning. Hold maskinen på trygg avstand fra hull eller andre ujevnheter i bakken. Vær oppmerksom på mulige farer. Maskinen må bare brukes av voksne som er kjent med hvordan den brukes. La aldri personer uten opplæring i bruk av maskinen utføre service på den. Maskinen må aldri brukes av barn eller personer som ikke har fått opplæring i bruken av den. Aldersgrense for bruk kan være underlagt lokale bestemmelser. Personer eller dyr kan distrahere deg slik at du mister kontrollen over maskinen. Konsentrer deg derfor alltid om arbeidet du holder på med. La aldri maskinen stå uten tilsyn når motoren er i gang. Forsikre deg om at det finnes andre personer i nærheten når du bruker maskinen, slik at du kan få hjelp hvis en nødsituasjon skulle oppstå. Maskinen er kun testet og godkjent med det originale utstyret eller med utstyr som anbefales av produsenten. ADVARSEL! Motoren kan bli svært varm. For å unngå forbrenning må du slå av motoren og vente til alle deler er kjølt ned, før du berører motoren. ADVARSEL! Overeksponering for vibrasjoner kan føre til blodkar- eller nerveskader hos personer som har blodsirkulasjonsforstyrrelser. Oppsøk lege hvis du opplever fysiske symptomer som kan relateres til overeksponering for vibrasjoner. Eksempler på vanlige symptomer kan være nummenhet, smerte, redusert muskelstyrke, endring i hudfarge og ubehagelig følelse eller kribling. Disse symptomene opptrer vanligvis i fingre, hender eller håndledd. VIKTIG INFORMASJON Bruk aldri en stubbefreser som er skadet eller feiljustert. Bruk aldri stubbefreseren hvis komponenter mangler, eller hvis den ikke er riktig montert. Kontroller at skjæreverktøyet slutter å rotere når du reduserer gasspådraget. Hvis du befinner deg i en situasjon, hvor du ikke er sikker på hva du skal gjøre, søk alltid eksperthjelp. PRØV IKKE å angripe problemer du ikke er kvalifisert til å løse. 8

9 SIKKERHET Forberedelser Sørg for at du alltid har førstehjelpsutstyr tilgjengelig når du bruker maskinen. Kontroller at det ikke befinner seg andre personer i nærheten av maskinen når du starter motoren, kobler inn driften eller kjører maskinen. Sørg for at dyr og andre personer holder seg på trygg avstand fra maskinen. Sjekk at dødmannshåndtaket og alle vern er montert og fungerer. BRUK IKKE maskinen hvis den ikke fungerer riktig. Pass på at klær, langt hår eller smykker ikke kan sette seg fast i bevegelige maskindeler. Kontroller at alle sikkerhetsmerker er på plass. Se kapittelet Plassering av dekaler. Bruk ansiktsvern, vernehansker med godt grep og verneklær som du kan bevege deg fritt i. Brukes også benbeskyttelse for å beskytte mot gnister og skjærende verktøy. Bruk aldri maskinen barføtt. Bruk alltid vernesko eller vernestøvler med sklisikker såle og helst med stålhette i tåen. Bruk hjelm med full ansiktsmaske, visir eller nettingvisir og vernebriller. Bruk godkjent hørselsvern når du bruker maskinen. Spør forhandleren om godkjente vernebriller, hørselvern og anbefalte hjelmer. Rydd arbeidsområdet før du starter arbeidet Bruk personlig verneutstyr ADVARSEL! Bruk alltid godkjent vernetøy og godkjent verneutstyr når du bruker maskinen. Vernetøy og verneutstyr eliminerer ikke faren for ulykker, men riktig bekledning og riktig utstyr reduserer skadeomfanget hvis en ulykke skulle inntreffe. Spør forhandleren hvilket godkjent vernetøy og godkjent verneutstyr som anbefales av Husqvarna. 9

10 SIKKERHET Betjening Maskinen må ikke brukes i skråninger som heller mer enn 10. Bruk aldri maskinen hvis du er trett, har drukket alkohol eller bruker medisiner som kan påvirke syn, vurderingsevne eller koordineringsevne. Bruk aldri maskinen innendørs eller på steder uten tilstrekkelig ventilasjon. Forsikre deg om at du har tilstrekkelig fotgrep når du bruker maskinen, spesielt når du rygger. Gå, ikke løp. Arbeid aldri på vått gress. Dårlig grep mot underlaget kan føre til at du glir. Hold hender og føtter borte fra bevegelige deler. Hold hender og føtter borte fra arbeidsverktøyene. Bruk ikke føtter eller andre deler av kroppen for å få bedre tyngde til å presse mot stubben. Røyking, åpen ild og gnister i nærheten av maskinen er strengt forbudt. Bensin er ekstremt brennbart, og uforsiktighet ved håndtering kan føre til personskade eller brann. Bruk aldri maskinen med en lyddemper som er i dårlig stand. I svært varmt og tørt klima, utgjør stubbefreserens drift en fare for skogbrann. Stopp og inspiser utstyret hvis du kjører over noe eller kolliderer. Utfør om nødvendig reparasjoner før du begynner igjen. Før du forlater operatørposisjonen bak maskinen, parker maskinen på jevnt underlag, koble fra drivenheten, trekk til bremsen, slå av motoren og vent til alle bevegelige deler har stoppet. Motoreksosen er giftig. Kjør aldri motoren innendørs. Hold hender og føtter borte fra bevegelige deler c ADVARSEL! Motoreksos og enkelte komponenter inneholder eller avgir kjemikalier som kan forårsake kreft, fødselsfeil eller andre skader på forplantningssystemet. Motoren avgir karbonmonoksid, som er en fargeløs og giftig gass. Maskinen må ikke brukes på innelukkede steder. Røyking i nærheten av maskinen er strengt forbudt c 10

11 SIKKERHET Flytting/transport Maskinen styres og svinges ved å trykke ned håndtaket og svinge på bakhjulene. Slå av motoren og la den kjøles ned i minst 2 minutter før transport. Fell sammen håndtaket hvis maskinen er utstyrt med sammenleggbart håndtak. Vær forsiktig og bruk sikker løfteteknikk når maskinen lastes/losses. Vi anbefaler at maskinen løftes av to personer. Aktivere parkeringsbremsen under trasnport. Fest maskinen skikkelig med godkjente festeanordninger, for eksempel spennbånd, kjetting eller tau. Kontroller alltid at du følger gjeldende trafikkforskrifter før maskinen transporteres. Lagring La motoren kjøles ned før maskinen settes til lagring. Maskinen må aldri lagres nær åpen ild. Lagre maskinen med drivstoffkranen lukket. Lagre maskin og drivstoff på en slik måte at det ikke er fare for at drivstofflekkasje eller damp kan komme i kontakt med flammer eller gnister fra elektriske maskiner, elektriske motorer, releer, brytere, varmekjeler eller lignende. Lagre maskinen på et avlåst sted som ikke er tilgjengelig for barn eller voksne som ikke har opplæring i bruk av maskinen. Barn Alvorlige ulykker kan forekomme hvis du ikke er på vakt når det er barn i nærheten av maskinen. Gå aldri ut fra at barn kommer til å oppholde seg der du så dem sist. Hold barn borte fra maskinen. Hold barn borte fra arbeidsområdet, og sørg for at de er under oppsyn av en annen voksen. Slå av maskinen hvis barn kommer inn i området. La aldri barn bruke maskinen. Vær spesielt forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller annet som hindrer sikten. Løft maskinen med sidehåndtakene. Hold barn borte fra maskinen c c La aldri barn bruke maskinen c 11

12 SIKKERHET ADVARSEL! Bensin og bensindamp er giftig og svært brennbart. Vær spesielt forsiktig ved håndtering av bensin. Uforsiktighet kan føre til personskade eller brann. Drivstoffsystem Drivstoff må bare lagres i beholdere som er godkjent for formålet. Unngå å fjerne tanklokket og fylle drivstoff mens motoren er i gang. Stopp alltid motoren ved påfylling av drivstoff. Unngå å røyke ved påfylling av drivstoff, og unngå å søle bensin i nærheten av gnister eller åpen ild. Fyll aldri drivstofftanken innendørs. Før maskinen startes etter påfylling av drivstoff, må den flyttes minst 3 meter fra stedet der tanken ble fylt. Slå av drivstofforsyningen ved lagring og transport. Hvis det oppstår lekkasje i drivstoffsystemet, må motoren ikke startes før problemet er utbedret. Sjekk drivstoffnivået før du bruker maskinen og la det være plass til at drivstoffet kan utvide seg. Varme fra motoren og sol kan føre til at drivstoff utvider seg og flyter over. Unngå overfylling. Hvis du søler bensin på maskinen, tørker du opp sølet og venter til det har fordampet før motoren startes. Skift klær hvis du søler bensin på klærne. Fyll aldri drivstofftanken innendørs. Steng drivstoffkranen b b Påfylling av drivstoff medfører alltid en viss risiko a 12

13 SIKKERHET Vedlikehold Utfør aldri justeringer mens motoren er i gang. Koble ut drivverket, slå av motoren og vent til alle bevegelige deler har stoppet helt, før du utfører justeringer, vedlikehold eller rengjøring av maskinen. Koble fra tennpluggkabelen før du begynner reparasjonsarbeid. Hold alle komponenter i god stand, og kontroller at alle mutre, bolter osv. sitter som de skal. Skift slitte eller ødelagte klistremerker. Vær forsiktig når du kontrollerer arbeidsverktøyene. Bruk hansker når du utfører vedlikeholdsarbeid. La aldri personer uten opplæring i bruk av maskinen utføre service på den. Parker alltid maskinen på flatt underlag før du utfører vedlikehold eller foretar justeringer. Motoren må ikke demonteres. Dette kan føre til at garantien på motoren blir ugyldig. Kontakt forhandleren hvis du har spørsmål om service eller garanti. Følg alle instruksjoner for vedlikehold. Unngå å endre innstillingen av regulatorer, og unngå å kjøre motoren med for høyt turtall. Hvis du kjører motoren for raskt, risikerer du skade på maskinens komponenter. Det må ikke utføres endringer på sikkerhetsutstyret. Kontroller regelmessig at det fungerer som det skal. Maskinen må ikke kjøres med defekt eller demontert sikkerhetsutstyr. Lyddemperen er konstruert for å holde lydnivået på godkjent nivå, og rette eksosen bort fra brukeren. Eksosgassene fra motoren er ekstremt varme, og kan inneholde gnister som kan forårsake brann eller brenne brukeren. Bruk aldri maskinen med en lyddemper som er i dårlig stand. Reduser faren for brann ved å fjerne gress, blader og annet som kan ha satt seg fast i maskinen. Fjern tennpluggkabelen. ADVARSEL! Vent til alle bevegelige deler har stoppet helt, før du utfører vedlikeholdsarbeid på maskinen. Slå av motoren og fjern tennpluggkabelen Hold maskinen ren c 13

14 VERNEUTSTYR Personlig verneutstyr Kontakt din Husqvarnaforhandler ved valg av verneutstyr. Forhandlere har et bredt utvalg av utstyr til profesjonelle (for eksempel skogsarbeidere) og kunnskaper om yrkesmessige miljøkrav og vernenivåer. Før du bruker stubbefreseren, kan det hende du må skjære ned objektet med en motorsag. Det er derfor praktisk å bruke personlig verneutstyr som oppfyller kravene for å arbeide med både stubbefresere og motorsager. Hovedforskjellen er at du må bruke vernebriller når du bruker stubbefreseren mens netting visir er tilstrekkelig når du bruker en motorsag. Det anbefales derfor ved bruk av stubbefreseren at du bruker både nettingvisir for å beskytte ansiktet og vernebriller. En ansiktsvern i pleksiglass er et alternativ, men har vist seg å lett få riper og er utsatt for smuss og dogging. Du trenger følgende personlig verneutstyr: 1. Vernehjelm (skallhjelm) 2. Høreselvern 3. Ansiktsvisir 4. Vernebukser 5. Vernebriller 6. Pustevern (støvmaske) 7. Vernehansker 8. Førstehjelpsett Vernestøvler eller vernesko med ståltupp a Personlig verneutstyr 14

15 OPPSETT 1. Fjern topplate og sider. 2. Fjern og legg til side den øvre håndtaksenheten. 3. Åpne posen med løse deler. 4. Ved hjelp av fire (4) skruer, flate skiver og mutre festes den øvre håndtaksdelen til den nedre håndtaksdelen. MERK: Håndtaket har en tett passform Når du retter inn hullene, bruk en konisk føringstype for å rette inn hullene (dvs. en skrutrekker eller en Phillips-type skrutrekker). 5. Fest posisjonsjusteringsstangen til braketten på den øvre håndtaksdelen med skiver og låsepinner plassert over stangbraketten. Fest den nedre justeringsstangen til enheten og sikre med låsepinnen Øvre håndtakdel 2. Justeringsstang 3. Nedre håndtakdel Låsepinner 5. Skiver Monter kompresjonsfjæren, to (2) flate skiver og bøylen til bremsestangenheten. 7. Skru bøylen på stangdelen til stangen er jevnt med eller gjennom den gjengede delen av bøylen ca. 6,35 mm Mutter 2. Fjær 3. Bøyle 4. Skive Fest bremsestangenheten til bremsehåndtak på den øvre håndtakdelen Bremstestangdel 2. Bremsehåndtak

16 OPPSETT Fest bøylen til bremsens toppmonteringshull med gaffelbolt og låsepinne. MERK: Juster bremsen før du setter inn låsesplinten. For å slå på bremsen, trekk tilbake håndtaket til bremsestangen går over senter og låser bremsen PÅ. Å dreie bøylen med urviseren forkorter stangen og strammer grepet på bremseskiven med bremseklossene. Å dreie mot urviseren løsner bremseklossene. Bremsejusteringen er korrekt når hjulet ruller, men ikke dreier når håndtaket er over senteret, og hjulet dreier fritt når bremsehåndtaket er frigjort Låsepinne 2. Låsesplint Fjern luftrenser og dobbel vaierklemme fra motoren Før ledningene fra motoren og gasskabelen gjennom føringen og håndtakets tverrrør. 3. Koble sammen øvre og nedre ledninger, gult til gult og svart til svart. 4. Skyv gasspaken på konsollen fremover til det er fullt gasspådrag. Trekk i gasspaken på motoren sp langt tilbake som mulig Ledninger og gassvaier 2. Føring

17 OPPSETT 5. Sett inn L -enden på gasskabelen i hullet på utsiden av gasspaken på motoren. 1 2 FREMOVER 1. Gassregulator 2. Gassvaier Fest gassvaieren til motoren med den doble vaierklemmen som ble gjernet i trinn Test gasspådraget ved å trekke tilbake gasspaken på konsollen. Gassarmen på motoren skal da bli trukket helt fremover. Vaieren må ikke gli i klemmen når denne testen utføres. 8. Test riktig waierlengde ved å dra i håndtakets justeringsspak og hev og senk håndtaket til høyeste posisjon uten stramming av ledningene. 9. Monter luftfilteret på motoren igjen. 10. Fjern enheten fra pallen. 17

18 STYREENHETER Komponenter og styreenheter Håndtak 2. Dødmannshåndtak 3. Bremsespak 4. Drivrem til kutteenheten 5. Løftehåndtak foran 6. Kuttehjul 7. Motor* 8. Bakre løftehåndtak 9. Håndtaksjusteringsstang 10. Gass 11. Motorbryter * For drift og vedlikehold av motoren, se produsentens brukerhåndbok. 18

19 STYRING Gasspak Gasspaken på motoren brukes normalt ikke. Monter gasspaken på det høyre håndtaket. Hvis vaieren forkiler seg eller ryker, kan du redusere gasspådraget med spaken på motoren som et nødtiltak for å redusere turtallet til tomgang og stoppe kuttehjulet a Startmotor Magnapull-starteren har en returfjær. Hvis du vil erstatte returfjæren eller startsnoren, kan du kontakte et autorisert serviceverksted. VIKTIG INFORMASJON Ikke la retursnoren sprette tilbake av seg selv. Dette kan skade snoren eller returinnretningen. Starthåndtak Misbruk av starthåndtaket kan ødelegge starteren, Surr aldri startlinen rundt hånden. Trekk langsomt i starthåndtaket til giret griper inn. Dra ikke startsnoren helt ut og slipp heller ikke håndtaket fra helt utdratt stilling ADVARSEL! Start eller kjør derfor aldri maskinen innendørs, eller der det er dårlig luftsirkulasjon. Motorens avgasser inneholder girftig karbonmonoksid. 19

20 STYREENHETER Drivstoffkran Drifstoffkranen åpner og lukker forbindelsen mellom tanken og forgasseren. Illustrasjonen viser tankkranen lukket, for å åpne, vri spaken helt til høyre. Det er ingen midtposisjon Slå av kranen når maskinen ikke er i bruk for å unngå for mye drivstoff i forgasseren. Drivstoffkranen er kombinert med en avskillerbeholder. ADVARSEL! Start eller kjør derfor aldri maskinen innendørs, eller der det er dårlig luftsirkulasjon. Motorens avgasser inneholder girftig karbonmonoksid b Chokeregulator Chokeregulatoren åpner og lukker chokeventilen i forgasseren. Den brukes kun til start av kald motor. Dersom motoren er varm, skal regulatoren være i posisjon helt til høyre. Hvis motoren er kald, plasseres spaken helt eller delvis til venstre. Flytt spaken tilbake til høyre når motoren starter. Å glemme choken er tydelig hvis motoren går ujevnt og produserer svart røyk. Dette fører også til økt drivstofforbruk b 20

21 Drivstofftank Under tanken er det et drivstoffilter kombinert med drivstoffkranen. Tankkapasiteten er 6,5 liter. STYRING Drivstoffpåfylling Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før påfylling av drivstoff. Hold drivstoffet og drivstofftanken rene. Unngå å fylle urent drivstoff på maskinen. Kontroller at tanklokket sitter som det skal og at pakningen ikke er skadet, spesielt før rengjøring av maskinen. Bruk blyfri bensin med et oktantall på minst 86. Bruk aldri bensin blandet med totaktsolje. For etanol- og metanoldrivstoff gjelder følgende: Maksimalt etanolinnhold 10 % (volum). Maksimalt metanolinnhold 5 % (volum). Maksimalt innhold av MTBE (metyl-tert-butyleter) 15 % (volum). Hvis motoren rykker ved normal belastning, kan den være skadet. Skift drivstoff. Hvis dette ikke hjelper, kontakter du et autorisert serviceverksted. Unngå å fylle tanken helt, la det være plass til at drivstoffet kan utvide seg når det varmes opp. Bruk rent, nytt drivstoff ADVARSEL! Bensin er meget brennbart. Vær forsiktig og fyll tanken utendørs (se sikkerhetsinstruksjonen) b Sentrifugalclutch Motoren er utstyrt med en sentrifugalclutch som er koblet til veivakselen. Når turtallet øker, kobles drevet til kuttehjulet inn automatisk. Sentrifugalclutchen er vedlikeholdsfri, det er ikke mulig for brukeren å foreta justeringer

22 Dødmannshåndtak (OP) Stangen må klemmes mot håndtaket for at motoren skal gå. Hvis håndtaket slippes, kortslutter tenningen og motoren stopper. STYREENHETER ADVARSEL! Ikke overstyr sikkerhetssystemet ved binde fast stangen til håndtaket Gass Spaken styrer motorturtallet. Med spaken ned, går motoren på tomgang og fungerer som startposisjon. Når turtallet øker, kobler sentrifugalclutchen automatisk inn kuttehjulet Kontrollpanel På/Av-motorbryter På/Av-motorbryteren kan brukes til å stoppe motoren. Illustrasjonen viser vippebryteren i AV-stilling (kortsluttet elektrisk system). En annen bryter med den samme funksjonen aktiveres av dødmannshåndtaket. For å starte motoren, må kontrollpanelbryteren settes i PÅ-posisjon og dødmannshåndtaket må holdes inne

23 Brems Spaken aktiverer en skivebrems på venstre hjul når den blir dratt bakover. Bremsen bør alltid være aktivert når stubbefreseren er parkert, blir transportert eller når den er i drift. STYRING ADVARSEL! Bruk ALDRI en maskin med defekt brems ADVARSEL! For å unngå risiko for å miste kontrollen over maskinen, IKKE trekk ut justeringsstangen mens kuttehjulet roterer. Håndtaksjustering Når trestubben blir kuttet, må håndtakets posisjon justeres. Dra spaken bakover og sett håndtaket i en passende arbeidshøyde. Inngrepsstengene er fjærbelastet for å sikre positiv låsing når de slippes, men det må alltid sørges for at bolter er låst på plass etter at justeringer er foretatt

24 Foreberedelse Grav bort jord og fjern eventuelle steiner nær trestubben som kan forstyrre arbeidet ditt. Kontroller at bakken er fri for fremmedlegemer, slik som elektriske kabler, piggtråd, etc. Kutt eller trim stubben etter behov ved å bruke en motorsag. Gjennomgå alle sikkserhetsdekaler på maskinen. BETJENING Bruk en skallhjelm, hørselvern og vernebriller. En nettingvisir alene gir ikke tilstrekkelig øyebeskyttelse, suppler med vernebriller Kontroller at du er kjent med sikkerhetsforskrifter og prosedyrer for å slå av maskinen som er beskrevet tidligere i bruksanvisningen. Sørg for at alle vern er på plass og i god stand. Kontroller at blader og kuttere er på plass og i god stand. Forsikre deg om at arbeidsområdet og kutteren er fri for metallgjenstander, som vaier eller spiker, som kan skade utstyret eller bli kastet ut og skade personer i nærheten. Sørg for at alle, inkludert barn og dyr, opprettholder en avstand på minst 15 m fra maskinen. Rester fra kuttingen kan bli kastet ut og skade mennesker og dyr

25 Start av motoren Sjekk at alt daglig vedlikehold som beskrevet i vedlikeholdsplanen er utført. Sjekk at det er nok drivstoff på tanken. Drivstoffkran Åpne drivstoffkranen. Skyv spaken helt til høyre BETJENING b Chokeregulator Når du starter motoren varm, bør spaken være i posisjonen til høyre, se illustrasjonen. Når du starter motoren kald eller delvis varme, plasser spaken helt eller delvis til venstre. Flytt spaken tilbake til høyre når motoren starter. Når motoren er kald, kan det være best å flytte spaken tilbake i flere etapper. Finn posisjonen hvor motoren går jevnt b Gass Sett gassen på håndtaket i posisjon LANGSOM (START) / KOBLE FRA

26 Motorbryter på håndtakets Sett vippebryteren til PÅ. Motorbryter PÅ/AV Bryteren på motoren er koblet fra. Bruk motorbryteren på håndtaket. BETJENING Dødmannshåndtak Hold dødmannsstangen klemt mot håndtaket Starthåndtak Dødmannsstangen må klemmes mot håndtaket når du starter motoren. Misbruk av starthåndtaket kan ødelegge starteren, Snurr ALDRI startsnoren rundt hånden. Trekk ut håndtaket langsomt til giret griper inn. Gi deretter et skarpt rykk i starthåndtaket. Dra IKKE startsnoren helt ut og slipp heller IKKE håndtaket fra helt utdratt stilling. Før håndtaket tilbake til utgangsstillingen. Gass Hold gassen på tomgang. Når gasspådraget økes, begynner kuttehjulet å rotere

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Bruksanvisning SC18A. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning SC18A. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning SC18A Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Bruksanvisning DT22. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning DT22. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning DT22 Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk 2010 HTC. Alle rettigheter forbeholdt Beatrice, NE. INNHOLD Innledning...4

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2 GENERELLE SIKKERHETSREGLER Betydning av symboler på produktet: ADVARSEL : Les bruksanvisningen før du tar maskinen i bruk. FARE: Plasser ikke hender eller føtter nær eller under roterende deler. Hold alltid

Detaljer

Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK

Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK Varenr 81478 Modell Stg111QE-02 SYMBOLBRUK Følgende symboler kan finnes på emballasjen, bruksanvisningen eller på selve varen. Forklaringen på symbolene er som følger:

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves ved bruk. Symbolene betyr: Les instruksjonsbok

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK POWER TROWEL TLK90 HYDRAULIC WITH HONDA GX690 1 Håndboken skal alltid være tilgjengelig for brukeren. PRODUSENT OG YTTERLIGERE INFORMASJON: TIEPPO Tel +39 0423746008

Detaljer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-03 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

Brukerveiledning Bensindrevet snørydder 6,5 hk GB-1205

Brukerveiledning Bensindrevet snørydder 6,5 hk GB-1205 Brukerveiledning Bensindrevet snørydder 6,5 hk GB-1205 Innhold 1. Generelle forsiktighetsregler 2. Inkluderte komponenter 3. Bruksområder 4. Miljøbeskyttelse 5. Montering 6. Før oppstart 7. Bruk

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

Bruksanvisning aggregat

Bruksanvisning aggregat Bruksanvisning aggregat Introduksjon Gratulerer med det nye strømaggregatet ditt! Denne bruksanvisningen vil gi deg en god forklaring på bruk og vedlikehold av aggregatet. Dersom du har spørsmål om produktet,

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Hurtigguide. Gå inn i selen, dra den opp rundt livet og stram til ved å dra i stroppen som er festet i bremsen.

Hurtigguide. Gå inn i selen, dra den opp rundt livet og stram til ved å dra i stroppen som er festet i bremsen. Hurtigguide Fest karabinkroken i egnet forankringspunkt, for eksempel Peseq veggfeste (selges separat). Forankringspunktet må tåle en belastning på minst 700 kg. Gå inn i selen, dra den opp rundt livet

Detaljer

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I ADVARSEL! Les disse instruksjonene og sikkerhetsbrosjyren som følger med, nøye før du bruker dette utstyret. Hvis du er usikker på noen aspekter ved bruken av dette verktøyet, kan du kontakte RIDGID-forhandleren

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Bruksanvisning NO Skiveslåmaskin K-280 Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98

Detaljer

BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD

BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD 2:1 Sittestilling 7:1 Trommelbrems 2:2 Grunninnstilling, sittehøyde 8:1 Montering av seteenhet 3:1 Grunninnstilling, gassfjær 9:1 Fotbrett 3:2 Alternative drivhjulsplasseringer

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Bruksanvisning SG11 SG13. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning SG11 SG13. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning SG11 SG13 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Stubbefreser SG11, SG13 Innledning... 2 Kjære kunde...

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm NORSK NO 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke følger instruksjonene

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W Bruksanvisning Strømaggregat 950 i 800 W Sikkerhetsinformasjon Må kun brukes i godt ventilerte rom eller utendørs, da eksos fra aggregatet er farlig å puste inn. Skru alltid av aggregatet ved påfylling

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

Hastighetskontrollsett 2011 og After GrandStand -gressklipper Modellnr Installasjonsveiledning

Hastighetskontrollsett 2011 og After GrandStand -gressklipper Modellnr Installasjonsveiledning Hastighetskontrollsett 20 og After GrandStand -gressklipper Modellnr. 9-7390 Form No. 3369-62 Rev A Installasjonsveiledning Sikkerhet Sikkerhets- og instruksjonsmerker Sikkerhetsmerker og instruksjoner

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Vennligst les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk. Oppbevar veiledningen på en sikker plass for fremtidig bruk og referanse. Vær ekstra

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Kolibri BRUKERVEILEDNING. Aktiviserende ståstativ for barn. Kolibri - funksjoner. Tilbehør

Kolibri BRUKERVEILEDNING. Aktiviserende ståstativ for barn. Kolibri - funksjoner. Tilbehør Kolibri Aktiviserende ståstativ for barn BRUKERVEILEDNING 1 4 5 2 3 6 Kolibri - funksjoner 1. Bryststøtte 2. Bord (tilbehør) 3. Kroppsstøtte 4. Leggstøtte 5. Fotbrett 6. Forlengelsesskinner 7. Hjulbrems

Detaljer

DYNAPAC BETONGUTSTYR. BG21 Betongglatter INSTRUKSJONS- OG RESERVEDELSKATALOG BG21-1 - NO

DYNAPAC BETONGUTSTYR. BG21 Betongglatter INSTRUKSJONS- OG RESERVEDELSKATALOG BG21-1 - NO DYNAPAC BETONGUTSTYR BG21 Betongglatter INSTRUKSJONS- OG RESERVEDELSKATALOG BG21-1 - NO 2 SIKKERHETSINSTRUKSJONER - FOR MASKINER SOM HAR: elektrisk-, pneumatisk-, bensin- eller diesel-motor. - SYMBOLER:

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S.

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S. gator TM orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSOVERSIKT Sikkerhet... 4 Verktøy... 4 Vask... 4 Vedlikehold...

Detaljer

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN 1004 3 7.1/7.1 XXXD CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 ADVARSEL Aldri stå oppreist på en ubevoktet plattform Denne monteringsanvisningen

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

F 50 F 75 ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK

F 50 F 75 ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK F 50 F 75 ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK F50 F / 50 F75 2 BRUKSOMRÅDE F50 / F75 F 50 SWEPAC F 50 / F75 brukes til pakking av grus og sand ved mindre anleggsarbeid, for eksempel som underlag for betongstein eller

Detaljer

Automatdrag 26-100000

Automatdrag 26-100000 MOUNTING INSTRUCTION 04-09-6 38-6803c Automatdrag 6-00000 Beskrivelse VBG Automatdrag 6-00000 er et forlengbart tilhengerdrag med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert låsing. ECE-testet

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 660 Multigym BUILT FOR HEALTH INNHOLD FORHÅNDSREGLER 3 MONTERING 4-11 KARTLEGGING AV KABEL 12 OVERSIKTSDIAGRAM 13 DELELISTE 14-15 VEDLIKEHOLD 16 FORHÅNDSREGLER 1. Les og sett deg inn i

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO V-4000 V Vinsj

Fransgård. Bruksanvisning NO V-4000 V Vinsj Fransgård Bruksanvisning NO Vinsj V-4000 V-6500 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 640

BRUKERMANUAL for Exerfit 640 BRUKERMANUAL for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 PRESENTASJON... 4 PLEIE OG VEDLIKEHOLD:... 4 MONTERING... 5 DELELISTE... 6 KABELMONTERING... 13 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

EKSTRA STOR PORTABEL GARASJE/LAGERHALL

EKSTRA STOR PORTABEL GARASJE/LAGERHALL EKSTRA STOR PORTABEL GARASJE/LAGERHALL MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen.

Detaljer

JB 55 ,16758.&-½2%6 8*, BRUGSANVISNING PL CS 8214-2227-01

JB 55 ,16758.&-½2%6 8*, BRUGSANVISNING PL CS 8214-2227-01 JB 55 NO PL CS BRUGSANVISNING,16758.&-½2%6 8*, 1 92' 8214-2227-01 NO NORSK 1 SYMBOLER, SE FIG. 1 Følgende symboler finnes på jordfreseren. Disse er for å minne brukeren om å vise forsiktighet og være

Detaljer

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10).

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). BRUKERVEILEDNING MONTERING STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). STEG 2 Fest styrestammen (22) ved å føre den inn i den fremre

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Advarsel! Les alle instruksjonene og ta vare på dem for fremtidig referanse. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER FØR DU MONTERER TRENINGSAPPARATET VIKTIG: Les hele bruksanvisningen før du forsøker å montere eller bruke dette apparatet. Denne bruksanvisningen inneholder

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Monteringssett for lasteplan med manuell dump eller elektrisk løft 2011 til 2013 Workman -bruksbil i MD-serien ADVARSEL

Monteringssett for lasteplan med manuell dump eller elektrisk løft 2011 til 2013 Workman -bruksbil i MD-serien ADVARSEL Form No. 3385-512 Rev A Monteringssett for lasteplan med manuell dump eller elektrisk løft 2011 til 2013 Workman -bruksbil i MD-serien Modellnr. 127-7385 Modellnr. 127-7386 Installasjonsveiledning Sikkerhet

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes

Detaljer

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior Avsnitt Innhold Side 1. Generell informasjon 1 1.1 Innledning 1 1.2 Bruksområde 2 1.3 Samsvarserklæring 2 1.4 Garanti 2 1.5 Service og reparasjon 2 2 Sikkerhet

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE PT-32EH SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): Se vedlagte side om oppdatert ekstrautstyr og reservedelsett. Oppdatert diagram viser riktige delenumre for varmeskjold. Oppdatert

Detaljer

ADVARSEL. CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

ADVARSEL. CALIFORNIA Proposition 65-advarsel Form No. 3378-139 Rev A Strømningsfordelersett Trekkenhet i Groundsmaster 4000-serien med Yanmar-motor Modellnr. 30407 Installasjonsveiledning ADVARSEL CALIFORNIA Proposition 65-advarsel Dette produktet

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 KOMPLETT DELELISTE Del nr. Beskrivelse Ant. 1 Hovedramme 1 2 Justeringsstag 1 3 Liggeplate 1 4 Hengsler 2 5 Håndtak 2 6 Støttestag 2 7

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer