Bruksanvisning. Digitalkamera

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning. Digitalkamera"

Transkript

1 Nr Digitalkamera Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på et trygt sted for fremtidig bruk. Besøk vår offisielle EXILIM webside for all oppdatert informasjon om dette produktet. 1

2 Tilbehør Kontroller at alt tilbehøret som er oppført nedenfor medfølger når du pakker ut kameraet. Hvis noe mangler må du kontakte din opprinnelige forhandler. USB-nettadapter (AD-C53U) Strømledning* 1 USB-kabel Kameradeksel* 2 Grunnleggende veiledning *1 Strømledningens støpsel vil variere fra land til land og geografisk område. *2 Se instruksjonene i den separate Grunnleggende veiledning for informasjon om hvordan kameradekselet festes. Et oppladbart batteri er satt i kameraet når du kjøper det. 2

3 Les dette først! Innholdet i denne veiledningen kan endres uten forbehold. Innholdet i denne brukerveiledningen har blitt sjekket ved hvert steg av produksjonsprosessen. Vennligst kontakt oss om du oppdager noe som det kan stilles spørsmål til, feilaktigheter etc. Enhver kopiering av innholdet i denne Bruksanvisningen, enten delvis eller fullstendig, er forbudt. Med unntak av eget personlig bruk, er enhver annen bruk av innholdet i denne brukerveiledning uten godkjenning fra CASIO COMPUTER CO., LTD. strengt forbudt ifølge loven om opphavsrett til åndsverk. CASIO COMPUTER CO., LTD. kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap av noe slag påført innehaver eller en tredje part, som eventuelt oppstår under bruk eller pga. driftssvikt av dette produktet. CASIO COMPUTER CO., LTD. kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, tapte fortjenester eller erstatningskrav fra tredje part, som oppstår ved bruk av Photo Transport eller YouTube Uploader for CASIO. CASIO COMPUTER CO., LTD. kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap av noe slag forårsaket av sletting av innholdet i minnet grunnet funksjonsfeil, reparasjon eller enhver annen grunn. Vær oppmerksom på at bildeeksemplene og produktillustrasjonene som blir fremstilt i denne Bruksanvisningen kan avvike noe fra kameraets aktuelle skjermbilder og konfigurasjoner. LCD-skjermen Panelet av flytende krystall i LCD-skjermen bruker høypresis teknologi som gir en pikselutnyttelse på mer enn 99,99 %. Dette innebærer at kun et minimalt antall piksler muligvis unnlater å lyse eller lyser konstant. Dette er karakteristisk for paneler av flytende krystall, og indikerer ikke funksjonsfeil. Ta et par prøvebilder Før du fotograferer det endelige bildet, lønner det seg å fotografere et testbilde for å sjekke at kameraet tar opp slik du ønsker. 3

4 Innhold Tilbehør Les dette først! Generell veiledning Innholdet på LCD-skjermen og hvordan du endrer dette Grunnleggende hurtigveiledning 12 Måter du kan bruke CASIO-kameraet ditt på Lad først opp batteriet, før du tar kameraet i bruk Konfigurering av grunnleggende innstillinger første gang du skrur på kameraet Bruk av minnekort Hvilke minnekort som støttes Installasjon av minnekort Formatering (initialisering) av et nytt minnekort Hvordan skru kameraet på og av Riktige grep på kameraet Fotografering av stillbilder Valg av auto-opptaksmodus Fotografering av stillbilder Fremvisning av stillbilder Sletting av stillbilder og video Forholdsregler ved fotografering av stillbilder Stillbildeveiledning 31 Betjening av kontrollpanelet Bruk av blits (Blits).. 32 Bruk av Selvutløseren (Selvutløser).. 34 Opptak av vakre portretter (Sminke).. 35 Fotografering med zoom Opptak av video og lyd 38 Opptak av video Opptak og avspilling av kun lyd (Stemmeopptak).. 40 Bruk av BEST SHOT 42 Fotografering med BEST SHOT Opptak med Kunstneriske effekter (ART SHOT).. 45 Opptak av selvportrett (Selvportrett) Innhold

5 Avanserte innstillinger 47 Bruk av LCD-skjermens menyer REC-modus innstillinger (rec).. 49 Valg av fokus-modus (fokus) Endring av fokusrammens fasong (Fokusramme) Spesifisering av autofokusområde (af-område) Bruk av ansiktsdeteksjon (Ansiktsdetekt.) Bruk av kontinuerlig utløser (Kontinuerlig) Reduser effekten av kamera og motivbevegelse (Anti Shake) Tildeling av funksjoner til knappene [4] og [6] (V/H-knapp) Fremvisning av hjelpelinjer på skjermen (hjelpelinjer) Bruk av Ikonhjelp (Ikonhjelper) Konfigurering av innstillingene for Skru på (minne) Innstillinger for Bildekvalitet (Kvalitet).. 58 Valg av stillbildestørrelse (Størrelse) Spesifisering av Stillbilde-kvalitet (T Kvalitet (Stillbilde)) Spesifisering av Video-kvalitet (» Kvalitet (Video)) Korrigering av bildelysstyrke (ev-skift) Kontroll av hvitbalanse (Hvitbalanse) Spesifisering av ISO-sensitivitet (ISO) Forbedring av bildets lysstyrke (Belysning) Fremvisning av stillbilder og video 65 Fremvisning av stillbilder Fremvisning av video Zooming av et bilde på skjermen Fremvisning av bildemenyen Fremvisning av stillbilder og video på en TV-skjerm Andre avspillingsfunksjoner (PLAY) 69 Betjening av PLAY-panelet Avspilling av slideshow på kameraet (Slideshow) Rotering av et bilde (Rotering) Redigering av bilder (Play-meny).. 72 Valg av bilder for utskrift (DPOF utskrift) Beskytting av en fil mot sletting (beskytt) Endring av størrelsen på et stillbilde (Ny størrelse) Klipping av et stillbilde (Klipping) Tillegging av lyd til et stillbilde (Lydtillegg) Kopiering av filer (Kopier) Utskrift 76 Utskrift av stillbilde Bruk av DPOF for spesifisering av bilder som skal skrives ut og antallet kopier Innhold

6 Bruk av kameraet med en datamaskin 79 Ting du kan gjøre med en datamaskin Bruk av kameraet med en Windows datamaskin Fremvisning og lagring av bilder på en datamaskin Avspilling av video Bruke av kameraet med Macintosh Kobling av kameraet til din datamaskin og lagring av filer Avspilling av video Filer og mapper Minnekortdata Andre innstillinger (Oppsett) 91 Endring av menyenes skjermfarge (Menyfarge).. 91 Ta opp uten å forstyrre andre (stille).. 91 Konfigurering av kameraets lydinnstillinger (Lyder).. 92 Konfigurering av et oppstartsbilde (oppstart).. 92 Spesifisering av regel for generering av serienumre i filnavn.....(fil Nr.).. 93 Konfigurering av verdenstidsinnstillinger (Verdenstid).. 93 Datostempling av stillbilder (Datostempel).. 94 Innstilling av kameraets klokke (Juster).. 95 Spesifisering av datoformat (Datoformat).. 95 Spesifisering av skjermspråk (Language).. 96 Konfigurering av dvaletilstandsinnstillingene (Dvale).. 96 Konfigurering av innstillingene for autoskruav (Autoskruav).. 97 Valg av skjermens sideforhold og videoutgangssystem... (Videoutgang).. 97 Formatering av innebygd minne og minnekort (Formatere).. 98 Nullstilling av kameraet til standard fabrikkinnstillinger (nullstill) Innhold

7 Appendiks 99 Forholdsregler for sikkerhet Forholdsregler ved bruk Strømforsyning Opplading Fjerne og sette i batteriet Forholdsregler for batterier Bruk av kameraet i andre land Bruk av minnekort Nullstilling til standardinnstillingene Når driften ikke går som den skal Feilsøking Skjermbeskjeder Antall stillbilder/opptakstid for video/opptakstid for stemmeopptak Spesifikasjoner Innhold

8 Generell veiledning Tallene i parentes indikerer sidene hvor hver funksjon er forklart. Forside Bakside 8 9bkbl [SET] 7 6 Zoomkontroll (sidene 24, 35, 66, 66) Utløserknapp (side 24) Blits (side 32) [ON/OFF] (Strøm) (side 21) Frontlampe (side 34) Objektiv Mikrofon (sidene 39, 74) bo Baklampe (sidene 14, 15, 32) [0] (Video)-knapp (side 38) Stropphull (side 22) [p] (PLAY)-knapp (sidene 21, 27) bn bm [ ] [ ] [ ] [ ] [SET]-knapp ([8] [2] [4] [6]) (sidene 11, 28, 31, 32, 47) [MENU]-knapp (side 47) LCD-skjerm (sidene 9, 11) Underside bp cl ck bt bs bq br [USB/AV]-port (sidene 13, 14, 67) Minnekortspalte (side 19) Deksel for minnekortspalte/kontakt Batterideksel Batterispalte (side 109) Høyttaler Stativhull Bruk dette hullet når du fester et stativ. 8

9 Innholdet på LCD-skjermen og hvordan du endrer dette LCD-skjermen bruker forskjellige indikatorer, ikoner og tallfremstillinger for å holde deg informert om kameraets status. Eksempelskjermene i dette avsnittet har som formål å vise deg alle indikatorer og figurers plassering som kan bli fremvist på LCD-skjermen i forskjellige moduser. De representerer ikke skjermbilder som faktisk opptrer på kameraet.. Stillbildeopptak co cn cm cl ck bt bs br bq 9 bk bl bm bn bo bp Gjenværende minnekapasitet for stillbilde (side 121) Gjenværende minnekapasitet for video (side 38) Opptaksmodus (side 23) Hvitbalanse (side 62) Kontinuerlig utløser (side 54) Bildeforringelse-indikator (side 36) Lysmålingsmodus (side 123) Stillbildestørrelse (side 58) Stillbildekvalitet (side 60) Video-bildekvalitet (side 60) Blits (side 32) Selvutløser (side 34) Sminke (side 35) Belysning (side 64) ISO-sensitivitet (side 63) Dato/tid (side 95) Eksponeringskompensasjon (side 61) Fokusramme (sidene 25, 52) Tidsstempel-indikator (side 94) Batterinivåindikator (side 16) Stille (side 91) Ansiktsdeteksjon (side 53) Anti Shake (side 55) Fokusmodus (side 49) 9

10 . Halvveis trykk på utløserknappen Opptaksmodus (side 23) Blits (side 32) ISO-sensitivitet (side 63) Blenderverdi Lukkerhastighet Fokusramme (sidene 25, 52) Avhengig av opptaksinnstillingene, vil muligens ikke verdiene for blenderåpning, lukkerhastighet og ISO-sensitivitet vises på LCD-skjermen. Disse verdiene vil være oransje hvis Autoeksponeringen (AE) av en eller annen grunn ikke er riktig.. Videoopptak Opptaksmodus (side 38) Hvitbalanse (side 62) Gjenværende minnekapasitet for video (side 38) Videoopptakstid (side 38) Eksponeringskompensasjon (side 61) Batterinivåindikator (side 16) Videoopptak pågår (side 38). Fremvisning av stillbilder bl bk Filtype Beskyttelsesindikator (side 72) Mappenavn/filnavn (side 88) Stillbildekvalitet (side 60) Stillbildestørrelse (side 58) ISO-sensitivitet (side 63) Blenderverdi Lukkerhastighet Dato/tid (side 95) Batterinivåindikator (side 16) Stille (side 91) 10

11 . Avspilling av video Filtype Beskyttelsesindikator (side 72) Mappenavn/filnavn (side 88) Videoopptakstid (side 38) Video-bildekvalitet (side 60) Dato/tid (side 95) Batterinivåindikator (side 16). Konfigurering av LCD-skjermens innstillinger Du kan skru på eller av skjerminformasjonen ved å trykke [SET] mot [8]. Du kan konfigurere separate innstillinger for modusene REC og PLAY. REC-modus Informasjonsvisning på Informasjonsvisning, gjenværende minnekapasitet for video, dato/tid på Informasjonsvisning av PLAY-modus Informasjonsvisning på Informasjonsvisning av Viser informasjon om bildeinnstillinger etc. I tillegg til informasjon om stillbildeinnstillingene vises også gjenværende minnekapasitet for video, samt skjermbildet for dato/tid. Du kan spesifisere her hvilken stil du ønsker å bruke (side 95). Ingen innstillinger eller annen informasjon blir vist. Viser innstillinger under opptak, gjeldende dato og tid, og annen informasjon. Ingen informasjon blir vist under opptak. 11

12 Grunnleggende hurtigveiledning Måter du kan bruke CASIO-kameraet ditt på Dette kameraet fra CASIO har et stort utvalg av nyttige funksjoner som gjør opptak av digitale bilder enklere, inklusive følgende hovedfunksjoner. Premium Auto Velger du å ta opp med Premium Auto, vil kameraet automatisk avgjøre om du fotograferer mennesker eller landskap samt andre opptaksforhold. Premium Auto vil gi høyere bildekvalitet enn standard Auto. *Se side 23 for mer informasjon. Sminke-funksjon Sminke-funksjonen jevner ut teksturen i et motivs hud og demper ansiktsskygger, som kan oppstå ved fotografering i sterkt sollys, slik at du oppnår bedre portretter. *Se side 35 for mer informasjon. ART SHOT Et mangfold av kunstneriske effekter gjør selv alminnelige, ordinære motiver friskere og mer spennende. ART SHOT gir deg følgende effekter: Leketøyskamera, Mykt fokus, Lyse fargetoner, Pop, Sepia, Monokrom, Miniatyr, Fiskeøye. *Se side 45 for mer informasjon. 12 Grunnleggende hurtigveiledning

13 Lad først opp batteriet, før du tar kameraet i bruk. Et oppladbart litium-ion-batteri (NP-80) ble satt i kameraet på fabrikken. Påse at du lader opp batteriet før du prøver å bruke kameraet for første gang etter innkjøp. Se side 109 for informasjon om hvordan batteriet byttes ut. Du kan benytte begge de følgende to metodene for å lade kameraets batteri. USB-nettadapter USB-tilkobling til en datamaskin. For å lade med USB-nettadapteren Koble til i rekkefølgen vist nedenfor mens kameraet er slått av (,,, ). Oppladingstid: Ca. 120 minutter Strømledning [USB/AV]-port USB-kabel (følger med kameraet) USB-nettadapter Forsikre deg om at -merket på USB-kabelens plugg peker mot skjermsiden og koble kabelen til kameraet. Pass på å skyve pluggen inn i USB/AV-porten helt til du kjenner at den smekker seg på plass. Hvis du unnlater å skyve pluggen helt inn kan det oppstå dårlig forbindelse eller funksjonsfeil. Vær oppmerksom på at litt av pluggens metalldel fortsatt vil være synlig selv etter at pluggen har blitt skjøvet helt inn, som vist i illustrasjonen. 13 Grunnleggende hurtigveiledning

14 Baklampestatus Lampens tilstand Lyser rødt Blinker rødt Av Beskrivelse Lader opp Unormal omgivelsestemperatur, problem med USB-nettadapteren eller batteriet (side 109) Oppladingen er fullført Baklampe. For å lade ved hjelp av en USB-tilkobling til en datamaskin Koble til i rekkefølgen vist Datamaskin nedenfor mens kameraet er (strøm på) slått av (, ). Dersom kameraet er på, må du trykke på [ON/OFF] (Strøm) for å skru av kameraet før du kobler det til datamaskinen. USB Oppladingstid: Ca. 140 minutter USB-port [USB/AV]-port 1 USB-kabel (følger med kameraet) 2 Forsikre deg om at -merket på USB-kabelens plugg peker mot skjermsiden og koble kabelen til kameraet. Første gang to kobler kameraet til en datamaskin med USB-kabelen, vil det muligens dukke opp en feilmelding på datamaskinen. Hvis dette skjer, må du koble USB-kabelen fra og så til igjen. Avhengig av innstillingene til datamaskinen, kan det være at det ikke lar seg gjøre å lade kameraets batteri gjennom en USB-tilkobling. Hvis dette skjer, anbefales det å bruke USB-nettadapteren som følger med kameraet. Opplading utføres ikke mens den tilkoblete datamaskinen er i dvalemodus. 14 Grunnleggende hurtigveiledning

15 Baklampestatus Lampens tilstand Beskrivelse Lyser rødt, (Lyser/blinker oransje) Lader opp Blinker rødt Av, (lyser grønt) Unormal omgivelsestemperatur, lading tar unormalt lang tid, eller problem med batteriet (side 109) Oppladingen er fullført Baklampe Opplysningene i parentes i tabellen over viser lampens status når kameraet er slått på under opplading. Andre forholdsregler ved opplading Ved hjelp av de to lademetodene beskrevet over, kan du lade kameraets batteri (NP-80) uten å ta det ut av kameraet. Aldri bruk noen annen type ladeenhet. Forsøk på å bruke en annen lader kan resultere i uforutsigbare ulykker. USB-oppladingsenheter og strømforsyningsenheter er underlagt fastsatte standarder. Bruk av en dårligere enhet eller en enhet som ikke holder påkrevd standard kan føre til funksjonsfeil og/eller at kameraet svikter. Driften kan ikke garanteres dersom datamaskinen er bygd eller modifisert av deg. Selv med alminnelig tilgjengelige datamaskiner, kan visse USB-portspesifikasjoner gjøre det umulig å lade via USB-kabelen. Et batteri som ennå er varmt etter vanlig bruk, vil muligens ikke lade seg helt opp. Gi batteriet tid til å kjøle seg ned før det lades. Et batteri vil til en viss grad lade seg ut, selv når det oppbevares utenfor kameraet. Av denne årsak anbefales det at du lader batteriet rett før du trenger å bruke det. Opplading av batteriet kan føre til forstyrringer av TV og radiomottak. Hvis slike forstyrrelser forekommer, bør laderen kobles til et strømuttak som ligger lengre unna TV-apparat eller radio. Reell oppladingstid avhenger av den aktuelle batterikapasiteten og oppladingsforholdene. Ikke bruk USB-nettadapteren med noen andre innretninger. 15 Grunnleggende hurtigveiledning

16 Kontroll av gjenværende batteristrøm Etter hvert som batteristrøm brukes opp, vil LCD-skjermens batteri-indikator indikere gjenværende strøm som vist under. Gjenværende strøm Fullt Tomt Batteri-indikator * * * Indikator-farge Lyseblå * Oransje * Rød * Rød indikerer at batteriets strømnivå er lavt. Lad opp batteriet snarest mulig. Det er ikke mulig å gjøre opptak når indikeres. Lad opp batteriet umiddelbart. Batterinivåindikatorens nivå kan forandre seg når du veksler mellom REC-modus og PLAY-modus. Hvis kameraet blir liggende med et utladet batteri i omtrent 20 dager uten strømforsyning, vil tidsinnstillingene for dato og klokkeslett nullstilles. En beskjed som oppfordrer deg til å konfigurere dato og klokkeslett, vil vises neste gang du skrur på kameraet etter at strømforsyningen har blitt gjenopprettet. Du bør stille inn riktig dato og klokkeslett når dette skjer (side 95). Se side 125 for informasjon vedrørende batteriets levetid og antall bilder. Tips for sparing av batteristrøm Velg innstillingen? (Blits av) når du ikke trenger å bruke blits (side 32). Aktiver funksjonene for autoskruav og dvale for å unngå at batteristrøm sløses bort hvis du eventuelt glemmer å skru av kameraet (sidene 96, 97). 16 Grunnleggende hurtigveiledning

17 Konfigurering av grunnleggende innstillinger første gang du skrur på kameraet Første gang du installerer et batteri i kameraet, vil et skjermbilde vises for konfigurering av innstillinger for skjermspråk, dato og klokkeslett. Hvis en unnlater å stille inn dato og klokkeslett, vil dette føre til at feil dato og klokkeslett blir lagret med bildene. Skjermen for valg av språk vil ikke vises i steg 2 i prosedyren under, hvis kameraet du har anskaffet er beregnet for det japanske marked. I dette tilfellet kan du endre språket fra japanske med prosedyren forklart i avsnittet Spesifisering av skjermspråk (Language) (side 96). Vær oppmerksom på at en versjon av denne bruksanvisningen på det valgte språket om mulig ikke er inkludert med kameraer som er beregnet for det japanske marked. Det kan hende at kameramodeller som selges i visse geografiske områder ikke støtter valg av skjermspråk. 1. Trykk på [ON/OFF] (Strøm) for å skru på kameraet. [ON/OFF] (Strøm) 2. Skyv [SET] mot [8], [2], [4] eller [6] for å velge ønsket språk og trykk deretter på [SET]. 3. Skyv [SET] mot [8] eller [2] til å velge datoformat og trykk deretter på [SET]. Eksempel: 10. juli, 2015 ÅÅ/MM/DD * 15/7/10 DD/MM/ÅÅ * 10/7/15 MM/DD/ÅÅ * 7/10/15 [0] (Video) 4. Still inn dato og klokkeslett. Skyv [SET] mot [4] eller [6] for å velge innstillingen du ønsker å endre, og skyv deretter [SET] mot [8] eller [2] for å endre den. For å veksle mellom 12-timers og 24-timers format, trykk på [0] (Video). 5. Etter å ha innstilt dato og klokkeslett, skyver du [SET] mot [4] eller [6] for å velge Ta i bruk, og så trykker du på [SET]. 6. Skyv [SET] mot [8] eller [2] for å velge Auto eller Premium Auto som auto-opptaksmodus og trykk deretter på [SET]. Se side 23 for informasjon om auto-opptaksmoduser. 17 Grunnleggende hurtigveiledning

18 Hvis du eventuelt gjør en feil under konfigureringen av språk, dato eller klokkeslett i prosedyren ovenfor, kan du konsultere følgende sider for informasjon om hvordan en foretar riktige innstillinger. Vis skjermspråk: Side 96 Dato og klokkeslett: Side 95 Da hvert land har kontroll over sin egen lokale tidsforskyvning og sommertid, kan det forekomme at disse endrer seg. Fjerning av batteriet fra kameraet rett etter at innstillingene for dato og klokkeslett blir utørt for første gang, kan føre til at kameraet nullstiles til standardinnstillingene ved levering fra fabrikken. Unnlat å fjerne batteriet i en periode på minst 24 timer etter at du har konfigurert innstillingene. Bruk av minnekort Selv om kameraet er utstyrt med innebygd minne for lagring av bilder og video, vil du antagelig ønske å gå til innkjøp av et minnekort for å oppnå bedre lagringskapasitet. Det medfølger ikke et minnekort med dette kameraet. Bilder som tas opp når et minnekort er installert i kameraet, vil bli lagret på minnekortet. Når et minnekort er fraværende, vil bildene bli lagret i innebygd minne. For informasjon om minnekortkapasitet, se side 121. microsd-minnekort microsdhc-minnekort microsdxc-minnekort Minnekortene over er støttet per juli Dette kameraet støtter bruk av microsd-minnekort av følgende typer og kapasiteter: microsd-minnekort på inntil 2 GB, microsdhc-minnekort fra 2 GB til 32 GB, microsdxc-minnekort fra 32 GB til 2 TB. Merk at evnen til å bruke et særskilt kort med dette kameraet ikke er garantert, selv om kortet tilfredsstiller ovennevnte krav til kapasitet og type. * + + Hvilke minnekort som støttes Advarsel! Det finnes risiko for at minnekort av typen microsd/microsdhc/microsdxc kan bli svelget av små barn. Hold derfor minnekort av typen microsd/microsdhc/microsdxc godt utenfor små barns rekkevidde. Kontakt lege umiddelbart hvis et minnekort eventuelt svelges ved et uhell. 18 Grunnleggende hurtigveiledning

19 Installasjon av minnekort 1. Trykk på [ON/OFF] (Strøm) for å slå av kameraet og åpne deretter dekselet for minnekort/kontakt. 2. Installer et minnekort. Posisjoner minnekortet slik at forsiden peker oppover (mot kameraets LCDskjermside), og skyv det helt inn i kortspalten inntil du hører at kortet festes på plass med et klikk. Forside Forside Bakside 3. Lukk dekselet for minnekort/ kontakt. Skyv aldri andre gjenstander enn støttede minnekort (side 18) inn i minnekortspalten. Skulle det forekomme at væske eller fremmedlegemer trenger seg inn i kortspalten, må du skru av kameraet umiddelbart, fjerne batteriet og kontakte din forhandler eller nærmeste CASIO-autoriserte servicesenter. 19 Grunnleggende hurtigveiledning

20 Utskifting av minnekort Trykk på minnekortet slik at det friggjøres. Dette vil føre til at kortet spretter et lite stykk ut av minnekortspalten. Trekk kortet ut resten av veien og installer deretter et annet kort. Fjern aldri et kort fra kameraet når baklampen blinker grønt. Fordi dette kan føre til at eventuell bildelagring ikke lykkes eller til og med at minnekortet ødelegges. Formatering (initialisering) av et nytt minnekort Formater minnekortet på kameraet før du bruker det for første gang. Formatering av et minnekort som allerede inneholder stillbilder eller andre filer, vil føre til at disse slettes. Normalt trenger du ikke å formatere et minnekort på nytt. Formater imidlertid kortet på nytt hvis lagring til et kort begynner å gå tregt eller du merker andre uregelmessigheter. Bruk alltid dette kameraet til å formatere et minnekort. Å formatere et kort på en datamaskin vil resultere i et ikke-standard SD-format, som kan gjøre behandlingstiden betydelig lengre og forårsake problemer med kompatibiliteten, ytelsen og andre ting. 1. Trykk på [ON/OFF] (Strøm) for å skru på kameraet og trykk deretter på [MENU]. 2. Skyv [SET] mot [4] eller [6] for å velge Oppsett -fanen. 3. Skyv [SET] mot [8] eller [2] for å velge Formatere, og skyv deretter [SET] mot [6]. 4. Skyv [SET] mot [8] eller [2] for å velge Formatere og trykk deretter på [SET]. 20 Grunnleggende hurtigveiledning

21 Hvordan skru kameraet på og av. Hvordan skru på kameraet Ved å trykke på [ON/OFF] (Strøm) går du inn i RECmodus slik at du kan ta bilder. Et trykk på [p] (PLAY) mens du er i REC-modus tar deg inn i PLAY-modus, som du kan bruke til å se stillbilder og videoer (sidene 27, 65). Hvis du trykker på [p] (PLAY), vil kameraet skru seg på og stilles i PLAY-modus. Dersom du trykker på utløserknappen mens du er i PLAY-modus, går du tilbake til REC-modus. Pass på at ingen gjenstander hindrer eller kommer i kontakt med objektivet når det skyver seg ut. Enhver berøring av objektivet, slik at det hindres i å skyve seg ut, medfører fare for funksjonsfeil. Ca. 10 sekunder etter at du trykker på [p] (PLAY) for å gå inn i PLAY-modus, vil linsen trekke seg inn i kameraet. Dvalefunksjonen eller Autoskruav (sidene 96, 97) vil skru av strømmen automatisk hvis ingen operasjoner utføres i løpet av et forhåndsinnstilt tidsrom. [ON/OFF] (Strøm) Utløserknapp [p] (PLAY). Hvordan skru av kameraet Trykk på [ON/OFF] (Strøm). Riktige grep på kameraet Bildene dine vil bli uskarpe hvis du beveger kameraet når utløserknappen blir trykket. Når utløserknappen trykkes ned bør du passe på å holde kameraet som vist i illustrasjonen under, hvor kameraet holdes i ro ved å presse armene godt inntil sidene under fotograferingen. Hold kameraet i ro, trykk utløserknappen forsiktig ned og pass på å unngå all bevegelse så lenge lukkeren er åpen og i en kort stund etter at lukkeren er utløst. Dette er spesielt viktig når det er sparsomt med tilgjengelig lys, noe som senker lukkerhastigheten. 21 Grunnleggende hurtigveiledning

22 Horisontalt grep Vertikalt grep Hold kameraet slik at blitsen befinner seg over linsen. Når du ikke bruker kameradekselet, anbefales det at du fester og bruker en tilstrekkelig sterk kommersielt tilgjengelig håndstropp, slik at du ikke mister kameraet ved et uhell og påfører det skade. Påse at du har stroppen rundt fingrene eller håndleddet mens du betjener kameraet. Pass på at fingrene eller stroppen ikke dekker noen av områdene som vises i illustrasjonen. Aldri sving kameraet rundt med stroppen. 1 2 Blits Frontlampe Fest håndstroppen her. Mikrofon Objektiv Pass på at fingrene dine ikke blokkerer eller kommer for nære blitsen. Fingre kan forårsake uønskede skygger når du bruker blits. 22 Grunnleggende hurtigveiledning

23 Fotografering av stillbilder Valg av auto-opptaksmodus Du kan velge mellom to modus for auto-opptak (Auto eller Premium Auto) i henhold til hvilke krav du stiller til digitalbildene dine. Innstilling R Auto Ÿ Premium Auto Ikon på RECskjermbildet Beskrivelse Auto-modus er beregnet for vanlige opptak. Med opptak i Premium Auto vil kameraet automatisk avgjøre om du fotograferer mennesker eller landskap og andre opptaksforhold. Opptak med Premium Auto vil gi høyere bildekvalitet enn opptak med vanlig Auto. Bildedata som tas opp med Premium Auto vil ta lengre tid å etterbehandle enn bildedata som tas opp med Auto-modus. Den forbruker også mer strøm (og bruker opp batteristrømmen raskere) enn Auto. 1. Trykk på [ON/OFF] (Strøm) for å skru på kameraet. Kameraet vil stilles i REC-modus. Trykk på utløserknappen hvis kameraet er i PLAY-modus. 2. Trykk på [SET]. 3. Skyv [SET] mot [8] eller [2] for å velge det øverste alternativet i kontrollpanelet (Auto-opptaksmodus). 23 Grunnleggende hurtigveiledning

24 4. Skyv [SET] mot [4] eller [6] for å velge Auto eller Premium Auto, og trykk deretter på [SET]. Dette vil stille kameraet i auto-opptaksmodus. Ikon for Auto-opptaksmodus [ON/OFF] (Strøm) Utløserknapp Gjenværende minnekapasitet for stillbilder (side 121) LCD-skjerm Fotografering av stillbilder 1. Pek kameraet mot motivet. Med Premium Auto vil tekst, som beskriver hvilken fotografitype kameraet har avgjort egner seg best, bli vist i nedre høyre hjørne av LCD-skjermen. Du kan zoome bildet, hvis du ønsker. Zoomkontroll w Vidvinkel z Telefoto 24 Grunnleggende hurtigveiledning

25 2. Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere bildet. Når riktig fokusavstand er oppnådd, vil kameraet pipe, baklampen lyse grønt, og fokusrammen bli grønn. Baklampe Fokusramme Trykk halvveis ned Trykk lett inntil knappen stopper. Bip, bip (Bildet er fokusert.) Når du trykker utløserknappen halvveis ned, vil kameraet justere eksponering og fokus automatisk for motivet du peker på i øyeblikket. Mestring av hvor stort trykk som kreves for å trykke utløserknappen halvveis og fullstendig ned, er en viktig teknikk for å oppnå best mulige bilder. 3. Samtidig med at kameraet fortsatt holdes i ro, trykker du utløserknappen helt ned. Bildet har dermed blitt tatt. Trykk helt ned Løs ut (Bildet blir tatt opp.) Opptak av video Trykk på [0] (Video) for å starte videoopptaket. Trykk på [0] (Video) en gang til for å stanse videoopptaket. Se side 38 for detaljer. [0] (Video) 25 Grunnleggende hurtigveiledning

26 . Hvis bildet ikke kommer i fokus... Hvis fokusrammen forblir rød og baklampen blinker grønt, betyr dette at bildet ikke er i fokus (fordi motivet er for nærme osv.). Pek kameraet mot motivet igjen og forsøk å fokusere på nytt.. Fotografering med Auto Hvis motivet ikke befinner seg i midten av rammen... Fokuslås (side 50) er navnet på en teknikk for fotografering av bilder hvor motivet som du ønsker å fokusere på ikke befinner seg innenfor fokusrammen midt på skjermen. Hvordan følge (spore) et motiv i bevegelse Trykk utløserknappen halvveis ned for å følge og fokusere automatisk på et motiv i bevegelse. Se O Sporing (side 52) for mer informasjon.. Fotografering med Premium Auto I tillegg til lukkerhastighet, blenderåpning og ISO-sensitivitet, vil kameraet med Premium Auto utføre følgende funksjoner ifølge forholdene som gjelder i øyeblikket. Autofokus vil vanligvis utføres inntil du trykker utløserknappen halvveis ned. Sminke (side 35) Dersom du velger Premium Auto som auto-opptaksmodus (side 23) under innstillingen av kameraets standardverdier etter innkjøp, vil Sminke-funksjonen slås på. Fotografering med Premium Auto kan medføre vibrasjoner og støy pga. objektivets bevegelser. Dette indikerer ikke funksjonsfeil. Under fotografering med Premium Auto kan det være at beskjeden Bearbeider Premium Auto. dukker opp på skjermen. Det kan lønne seg å skifte til Auto hvis du merker at kameraet bruker uvanlig lang tid på å bearbeide data. Det kan forekomme at Premium Auto ikke er i stand til å tolke forholdene på korrekt måte i visse situasjoner. Hvis dette skjer bør du fotografere med vanlig Auto. 26 Grunnleggende hurtigveiledning

27 Fremvisning av stillbilder Bruk følgende fremgangsmåte for å se gjennom stillbilder på kameraets LCD-skjerm. For informasjon om hvordan du avspiller video, se side Trykk på [p] (PLAY) for å stille [p] (PLAY) kameraet i PLAY-modus. Dette vil vise frem et av stillbildene som for tiden er lagret i minnet. Informasjon om det fremviste stillbildet blir også fremvist (side 10). Informasjonen kan også fjernes slik at utelukkende stillbildet blir vist (side 11). Du kan zoome inn på bildet ved å dreie zoomkontrollen mot z (side 66). Når du tar opp stillbilder som er spesielt viktige, er det en god ide å zoome inn på bildet rett etter opptak for å kontrollere at detaljene er slik du ønsker. 2. Skyv [SET] mot [4] eller [6] for å bla igjennom bildene. Hold hver av knappene nede for å bla igjennom hurtig. [6] [6] [4] [4] Hvis du trykker utløserknappen halvveis ned i PLAY-modus, eller når en menyskjerm blir vist, vil kameraet skifte direkte til REC-modus. 27 Grunnleggende hurtigveiledning

28 Sletting av stillbilder og video Hvis minnet blir fylt opp, kan du slette overflødige bilder og video for å frigjøre plass for lagring av flere bilder. Husk at sletting av en fil (bilde) ikke kan gjøres om senere. Sletting av stillbilder med lyd (side 74) sletter både stillbildet og lydfilen. PLAY-panel Ü (Slett). Sletting av en enkel fil 1. I PLAY-modus, trykk på [SET]. 2. Skyv [SET] mot [8] eller [2] for å velge Ü (Slett) på PLAY-panelet, og trykk deretter på [SET]. 3. Skyv [SET] mot [4] eller [6] til å bla igjennom filene helt til du blir vist filen som du ønsker å slette. 4. Skyv [SET] mot [8] eller [2] for å velge Slett og trykk deretter på [SET]. Gjenta stegene 3 og 4 hvis du vil slette andre filer. Trykk på [MENU] når du er ferdig med å slette. 28 Grunnleggende hurtigveiledning

29 . Sletting av bestemte filer 1. I PLAY-modus, trykk på [SET]. 2. Skyv [SET] mot [8] eller [2] for å velge Ü (Slett) på PLAY-panelet, og trykk deretter på [SET]. 3. Skyv [SET] mot [8] eller [2] for å velge Slett filer og trykk deretter på [SET]. En filvalgsskjerm vil dermed bli vist. 4. Skyv [SET] mot [8], [2], [4] eller [6] for å flytte rammemarkøren til filen du ønsker å slette, og trykk deretter på [SET]. Dette vil velge avkrysningsruten for filen som er valgt i øyeblikket. 5. Gjenta steg 4 og velg andre filer hvis du så ønsker. Trykk på [MENU] når du er ferdig å velge filer. 6. Skyv [SET] mot [8] eller [2] for å velge Ja, og trykk deretter på [SET]. Med dette vil de valgte filene bli slettet. Trykk på [MENU] når du er ferdig med å slette.. Sletting av samtlige filer 1. I PLAY-modus, trykk på [SET]. 2. Skyv [SET] mot [8] eller [2] for å velge Ü (Slett) på PLAY-panelet, og trykk deretter på [SET]. 3. Skyv [SET] mot [8] eller [2] for å velge Slett alle filer, og trykk deretter på [SET]. 4. Skyv [SET] mot [8] eller [2] for å velge Ja, og trykk deretter på [SET] for å slette alle filene. Dette vil føre til at beskjeden Finner ingen filer. dukker opp. 29 Grunnleggende hurtigveiledning

30 Forholdsregler ved fotografering av stillbilder Operasjon Batteridekselet må aldri åpnes når baklampen blinker grønt. Åpning av dekselet kan føre til feilaktig lagring av bildet du nettopp fotograferte, skade på andre bilder i minnet, funksjonsfeil med kameraet osv. Hvis uønsket lys skinner direkte inn i linsen, kan du skygge for linsen med en hånd når du tar et bilde. LCD-skjermen ved fotografering av stillbilder Lyse motivforhold kan føre til at LCD-skjermens respons blir treg og resultere i digital støy på LCD-skjermens bilde. LCD-skjermens fremstilling har som formål å behjelpe bildekomponeringen. Det endelige bildet vil bli tatt opp med innstillingen som har blitt valgt for bildekvalitet (side 60). Fotografering innendørs med fluoriserende lys Flimring fra fluoriserende lys kan ha en negativ effekt på bilders lysstyrke og farge.. Autofokus begrensninger Enhver av de følgende forhold kan vanskeliggjøre riktig fokusering. Helfargete vegger eller andre motiv med lav kontrast Motiv i sterkt motlys Motiv ned svært skinnende overflater Persienner eller motiv som har repeterende horisontale mønstre Flere motiver i varierende avstand fra kameraet Motiv i mørke omgivelser Kamerarystelser under fotograferingen Motiv i hurtig bevegelse Motiv som ligger utenfor kameraets fokusrekkevidde Hvis tilfredsstillende fokusering ikke er mulig, kan du prøve å bruke fokuslåsen (side 50) eller manuell fokus (side 49). 30 Grunnleggende hurtigveiledning

31 Stillbildeveiledning Betjening av kontrollpanelet Kontrollpanelet kan brukes til å konfigurere kameraets innstillinger. 1. I REC-modus, trykk på [SET]. Du kan også vise kontrollpanelet ved å skyve [SET] mot [2]. 2. Skyv [SET] mot [8] eller [2] for å velge innstillingen du ønsker å endre. Dette vil velge ett av kontrollpanelets ikoner og vise dets innstillinger.* Tilgjengelige innstillinger Kontrollpanel Auto-opptaksmodus (side 23) Blits (side 32) Selvutløser (side 34) Sminke (side 35) Valg av BEST SHOT-scene (side 42) * Punktene som vises i kontrollpanelet vil være avhengig av valgte opptaksmodus. 3. Skyv [SET] mot [4] eller [6] for å endre innstillingen. 4. Hvis du ønsker å konfigurere andre innstillinger, repeter steg 2 og Etter at alle innstillingene har blitt som du ønsker, trykker du på [SET]. Dette vil aktivere innstillingene og stille kameraet tilbake i REC-modus. Hvis du velger BS, vil scenemenyen for BEST SHOT bli vist. Du kan lukke kontrollpanelet ved å trykke på [MENU]. Det vil ikke vises ikon for alternativene i kontrollpanelet (side 9) når en standard (nullstilt) innstilling er valgt. Et ikon vises kun hvis du endrer innstillingen for det tilsvarende alternativet i kontrollpanelet. Følgende liste viser standardinnstillingene i kontrollpanelet. Blits: Auto-blits Selvutløser: Av Sminke: Av Du kan også konfigurere andre innstillinger enn de som er oppført ovenfor (side 47). 31 Stillbildeveiledning

32 Bruk av blits (Blits) 1. I REC-modus, skyv [SET] mot [2]. Blits 2. Skyv [SET] mot [4] eller [6] for å velge ønsket blitsinnstilling og trykk deretter på [SET]. Hvis ingen indikatorer vises på LCD-skjermen kan du rulle gjennom blitsmodusene ved å skyve [SET] mot [2]. Du kan skru på og av skjerminformasjonen å skyve [SET] mot [8] (side 11). Innstilling > Auto-blits? Blits av < Blits på Røde-øyne reduksjon Ikon på RECskjermbildet Ingen Beskrivelse Blits avfyres automatisk i samsvar med eksponeringsforholdene (mengde lys og lysstyrke). Ingen avfyring av blits. Blits avfyres alltid. Denne innstillingen kan brukes for å lyse opp et motiv som normalt vil fremtre mørkt grunnet dagslys eller motlys (dagslyssynkronisert blits). Blits vil avfyres automatisk. Denne type blits brukes til å redusere sjansen for at personer i et motiv får røde øyne. 3. Trykk på utløserknappen for å fotografere. < indikerer at blitsen vil avfyres. Baklampe Blinker oransje så lenge blitsen lader seg opp for å indikere at bildeopptak ikke er mulig. Du vil ikke kunne ta opp et nytt bilde med blits før driftslampen slutter å blinke oransje, som indikerer at blitsoppladingen er fullført. For mer informasjon om blitsens rekkevidde, se side Stillbildeveiledning

33 Fremmedlegemer på blitsvinduet kan reagere med blitsens lys og produsere litt røyk og unormal lukt. Selv om dette ikke innebærer en funksjonsfeil, kan det være vanskelig å rengjøre blitsvinduet for fett fra fingrene dine og andre fremmedlegemer som allerede har satt seg på det. Derfor bør du gjøre det til en vane å rengjøre vinduet regelmessig med en myk, tørr klut. Pass på at blitsen ikke tildekkes av fingre eller av stroppen. Ønsket effekt kan enkelte ganger ikke oppnås hvis motivet er for langt unna borte eller for nærme. Blitsens oppladningstid (side 124) avhenger av driftsforholdene (batteriets tilstand, omgivelsenes temperatur, osv.). Fotografering med blitsen skrudd av når det er sparsomt med tilgjengelig lys, vil dette resulterer i en lengre lukkertid, noe som kan føre til uskarpe bilder grunnet håndbevegelser. Under slike forhold bør du feste kameraet til et stativ e.l. Med røde øyne-reduksjon, vil blitsen avfyres automatisk i samsvar med eksponeringen. Den vil ikke avfyres på steder hvor det finnes tilstrekkelig lys. Hvis det forekommer utendørs sollys, fluoriserende lys, eller andre lyskilder kan dette føre til unormale farger i bildet. Velg blitsinnstillingen? (Blits av) når du fotograferer på steder hvor fotografering med blits ikke er tillatt. Røde øyne-reduksjon Bruk av blitsen for nattfotografering eller i svakt belyste rom kan føre til at det oppstår røde flekker i øynene på personene i bildet. Dette kommer av at lys fra blitsen reflekteres fra netthinnen i øyet. Når røde øyne-reduksjon er valgt som blitsmodus, fyrer kameraet av en forhåndsblits som gjør at iris lukker seg i øynene på personene i bildet, noe som reduserer sjansene for røde øyne. Merk deg følgende viktige punkter ved bruk av røde øyne-reduksjon. Røde øyne-reduksjon vil ikke virke dersom personene i bildet unnlater å se direkte mot kameraet (blitsen). Røde øyne-reduksjon vil muligvis virke lite effektivt hvis personene i motivet befinner seg langt unna kameraet. 33 Stillbildeveiledning

34 Bruk av Selvutløseren (Selvutløser) Med selvutløseren vil et trykk på utløserknappen starte en nedtelling. Lukkeren blir utløst og bildet blir fotografert etter et fastsatt tidsrom. 1. I REC-modus, trykk på [SET]. 2. Skyv [SET] mot [8] eller [2] for å velge det tredje valget fra toppen i kontrollpanelet (Selvutløser). 3. Skyv [SET] mot [4] eller [6] for å velge ønsket innstilling og trykk deretter på [SET]. Innstilling Ñ 10s selvutløser Ì 2sek selvutløser Ï 3 Selvutløser (Trippel selvutløser) Î Selvutløser Av Ikon på RECskjermbildet Ingen Beskrivelse 10 sekunders selvutløser 2 sekunders selvutløser Ved fotografering under forhold som senker lukkerhastigheten, kan du bruke denne innstillingen til å forhindre uskarphet grunnet håndbevegelser. Fotograferer tre bilder: Ett bilde 10 sekunder etter at utløserknappen har blitt trykket ned og de neste to bildene så snart kameraet er klart etter å ha fotografert foregående bilde. Tiden det tar for kameraet å bli klar for fotografering av neste bilde, avhenger av innstillingene for bildestørrelse og kvalitet, hvorvidt et minnekort er installert i kameraet og de omgivende forholdene under lading av blitsen. Skrur av selvutløseren. Frontlampen vil blinke når selvutløserens nedtelling pågår. Du kan avbryte en pågående selvutløser-nedtelling ved å trykke på [SET]. Frontlampe Selvutløseren kan ikke brukes sammen med følgende funksjoner. Kontinuerlig utløser, visse BEST SHOT-scener Trippel selvutløser kan ikke brukes sammen med følgende funksjoner. Video, sminke 34 Stillbildeveiledning

35 Opptak av vakre portretter (Sminke) Sminke-funksjonen demper kontrasten i ansiktsskyggene, som ofte oppstår ved fotografering i sterkt sollys og jevner ut motivets hud slik at du oppnår penere portretter. 1. I REC-modus, trykk på [SET]. 2. Skyv [SET] mot [8] eller [2] for å velge det andre valget fra bunnen i kontrollpanelet (Sminke). 3. Skyv [SET] mot [4] eller [6] for å velge Sminke: På, og trykk deretter på [SET]. Innstilling ± På Ikon på RECskjermbildet Beskrivelse Sminke-funksjon aktivert. ½ Av Ingen Sminke-funksjon deaktivert. 4. Pek kameraet mot motivet og ta bilde. Når du slår på Sminke, slås Ansiktsdeteksjon (side 53) automatisk på. Sminke kan ikke brukes med følgende funksjoner. Videoopptak, visse BEST SHOT-scener, Kontinuerlig utløser, Trippel selvutløser Fotografering med zoom Kameraet ditt er utstyrt med en 5X optisk zoom (som forandrer objektivets brennvidde), som kan brukes i kombinasjon med en digital zoom (som behandler bildets senterdel digitalt og forstørrer det) for en samlet zoomkapasitet på 5X 79,7X. Punktet hvor det oppstår forringelse avhenger av bildestørrelsen (side 37). 35 Stillbildeveiledning

36 1. I REC-modus, drei på zoomkontrollen for zoome. w Vidvinkel z Telefoto Zoomkontroll w (Vidvinkel) : Reduserer størrelsen til motivet og utvider rekkevidden. z (Telefoto) : Forstørrer motivet og forminsker rekkevidden. 2. Trykk utløserknappen for å fotografere bildet. Digital zoom blir utkoblet når tidsstempling (side 94) er skrudd på. Jo høyere digital zoomfaktor, desto mer grovkornet blir bildet som tas opp. Vær oppmerksom på at kameraet også har en funksjon som lar deg gjøre opptak med digital zoom uten forringelse av bildet (side 37). Bruk av stativ anbefales når du fotograferer med telefoto for å unngå at bildet blir uskarpt grunnet kamerabevegelser. Objektivets blenderåpning vil skifte under utføring av zoomoperasjoner. Digital zoom er kun tilgjengelig ved videoopptak. Du kan justere innstillingen for optisk zoom, før du trykker utløserknappen for å starte videoopptak.. Overgangspunktet mellom optisk og digital zoom Hvis du skyver zoomkontrollen mot z (Telefoto), vil zoomingen stanse når den optiske zoomfaktoren har nådd sitt maksimum. Et kort slipp av zoomkontrollen for så å skyve den igjen mot z (Telefoto) vil skifte til digital zoom, som gjør at du kan oppnå en enda høyere zoomfaktor. Under bruk av zoom, vil et zoomfelt på LCD-skjermen vise aktuell zoominnstilling. Bildeforringelse-indikator Fokusrekkevidde (Vises for autofokus, makrofokus, manuell fokus.) Zoomgraf 36 Stillbildeveiledning

37 Område med uforringet kvalitet Område med forringet kvalitet 1X 5X til 36X 20X til 79,7X Overgangspunkt mellom optisk/digital zoom 5X optisk zoompunkt Punktet hvor det oppstår forringelse avhenger av bildestørrelsen (side 58). Jo mindre bildestørrelse, desto høyere zoomfaktor kan du bruke før du når bildets forringelsespunkt. Selv om digital zoom generelt fører til forringelse av bildekvaliteten, kan bildeforringelse med noe zooming til en viss grad unngås med bildestørrelser på 10 M eller mindre. Området du kan bruke digital zoom på uten bildeforringelse, blir indikert på skjermen. Bildets forringelsespunkt avhenger av bildestørrelsen. Bildeforringelse Bildestørrelse 16 M 3:2 16:9 Zoommarkør (Indikerer gjeldende zoom.) Maksimal zoomfaktor Uforringet zoomgrense 20,0X 5,0X 10 M 25,3X 6,3X 5 M 36,0X 9,0X 3 M 44,9X 11,3X VGA 79,7X 36,0X 37 Stillbildeveiledning

38 Opptak av video og lyd Opptak av video 1. Konfigurer kvalitetetsinnstillingene for video (side 60). Maksimal opptagbar lengde for en video vil være avhengig av valgte kvalitetsinnstilling. 2. I REC-modus, pek kameraet mot motivet og trykk deretter på [0] (Video). Opptaket vil starte og Y vises på LCD-skjermen. Videoopptakene tar opp lyd i mono. Umiddelbart etter at du har trykket på [0] (Video), vil kameraet fokusere automatisk på motivet som befinner seg i skjermens midtpunkt. Etter dette vil fokus være låst så lenge videoopptak pågår. [0] (Video) Gjenværende opptakstid for video (side 122) Opptakstid 3. Trykk på [0] (Video) en gang til for å stanse videoopptaket. Hver video kan ha en lengde på inntil 29 minutter. Videoopptakene vil stanse automatisk etter 29 minutters opptak. Videoopptak vil også stanse automatisk dersom minnet fylles opp før du stanser opptaket ved å trykke på [0] (Video). Opptak med BEST SHOT Med BEST SHOT (side 42) velger du blant forhåndslagrede scener som ligner typen film du ønsker å ta opp, hvorpå kameraet stiller seg inn automatisk, slik at du oppnår et best mulig opptak hver gang. Videoopptak vil bli deaktivert når visse BEST SHOTscener tas i bruk. 38 Opptak av video og lyd

39 Lang tids sammenhengende bruk av kameraet for videoopptak, kan føre til at kameraet vil føles noe varmt. Dette er normalt og er ikke et tegn på funksjonsfeil. Kameraet tar også opp lyd. Merk deg følgende punkter ved filming av video. Pass på at mikrofonen ikke blokkeres av fingre etc. Gode opptaksresultat er ikke mulig når kameraet befinner seg for langt unna motivet du ønsker å ta opp. Bruk av kameraets knapper samtidig med at du filmer, kan føre til at knappestøy kommer med på lyden. Mikrofon Fotografering av veldig lyse motiv kan føre til at det oppstår en vertikal strek eller et rosa skjær på LCD-skjermens bilde. Dette indikerer ikke funksjonsfeil. Bruk av kameraets innebygde minne eller visse typer minnekort kan senke behandlingshastigheten. Dersom det er mulig bør du bruke et minnekort av typen Ultra High-Speed. Vær imidlertid oppmerksom på at ikke alle operasjoner kan garanteres selv om det brukes et minnekort av typen Ultra High-Speed. Visse videokvalitetinnstillinger kan resultere i at det kreves for mye tid til lagring av data, noe som kan medføre brudd i bildet og/eller audio under avspilling. Dersom dette skjer, vil» og Y blinke på skjermen. Kun den digitale zoomen kan brukes for zooming under opptak av video. Ettersom optisk zooming ikke er mulig under et videoopptak, bør du foreta nødvendig zooming før du trykker på [0] (Video) for å starte opptaket. Effekten av kamerabevegelser i et bilde vil virke mer fremtredende når du filmer nærbilder eller med en høy zoomfaktor. Av denne grunn bør du bruke et stativ under slike omstendigheter. Fokus er faststilt så lenge videoopptak pågår. 39 Opptak av video og lyd

40 Opptak og avspilling av kun lyd (Stemmeopptak) Stemmeopptak lar deg ta opp kun lyd, uten stillbilde eller video. For mer informasjon om kapasiteten for stemmeopptak, se side Opptak av kun lyd 1. I REC-modus, trykk på [SET]. 2. Skyv [SET] mot [8] eller [2] for å velge det nederste alternativet i kontrollpanelet (BS), og trykk deretter på [SET] (side 31). 3. Skyv [SET] mot [8], [2], [4] eller [6] for å velge scenen Stemmeopptak, og trykk deretter på [SET]. Dette fører til at ` fremvises på LCD-skjermen. 4. Trykk utløserknappen for å starte opptak. Baklampen blinker grønt mens opptaket pågår. Trykking av [SET] under opptak vil legge inn et bokmerke i opptaket. Under senere avspillinger, har du mulighet til å hoppe til bokmerkene i opptaket. Opptakstid 5. Trykk utløserknappen på nytt for å stoppe lydopptaket. Gjenta stegene 4 og 5 hvis du ønsker å foreta andre lydopptak. Gjenværende opptakstid For å skru av Stemmeopptak, trykk på [SET], skyv [SET] mot [8] eller [2] for å velge det øverste alternativet i kontrollpanelet (Auto-opptaksmodus), og velg deretter R (Auto) eller Ÿ (Premium Auto). Du kan skyve [SET] mot 8] under lydopptak til å skru LCD-skjermen av og på. Hvis visning av innhold på LCD-skjermen er skrudd av, vil valg av Stemmeopptak føre til at LCD-skjermen skrur seg av umiddelbart (side 11). Angående lyddata Audiofiler kan avspilles på en datamaskin med Windows Media Player eller QuickTime. Lyddata: WAVE/IMA-ADPCM (WAV-filendelse) 40 Opptak av video og lyd

41 . Avspille et lydopptak 1. I PLAY-modus, skyv [SET] mot [4] eller [6] for å vise stemmeopptaksfilen du ønsker å avspille. For stemmeopptaksfiler vil ` vises i istedenfor et bilde. 2. Trykk på [0] (Video) for å starte avspillingen. Avspillingskontrollene for stemmeopptak Spole fort fremover eller fort bakover Avspill/pause Hopp til bokmerke Skyv [SET] mot [4] eller [6]. Trykk på [SET]. Skyv [SET] mot [4] eller [6] mens avspillingen er satt på pause for å hoppe til neste bokmerke og trykk deretter på [SET] for å gjenoppta avspillingen. Justering av lydnivå Skyv først [SET] mot [2] og deretter mot [8] eller [2]. LCD-skjerm på/av Skyv [SET] mot [8]. Avslutt opptak Trykk på [0] (Video). Se side 28 for informasjon om sletting av en stemmeopptaksfil. 41 Opptak av video og lyd

42 Bruk av BEST SHOT BEST SHOT tillater deg å velge blant en samling med bildeeksempler som representerer en rekke forskjellige fotograferingsforhold. Når det blir nødvendig å endre kameraets innstillinger, kan du ganske enkelt finne scenen som best overensstemmer med bildet du ønsker å oppnå, hvorpå kameraet foretar de nødvendige innstillingene automatisk. Dette reduserer muligheten av mislykkede bilder pga. uegnede innstillinger for eksponering og lukkerhastighet.. Eksempler på scener Portrett Landskap Nattscene Nattscene Portrett Fotografering med BEST SHOT 1. I REC-modus, trykk på [SET]. 2. Skyv [SET] mot [8] eller [2] for å velge det nederste alternativet i kontrollpanelet (BS), og trykk deretter på [SET] (side 31). Dette vil bringe frem en meny med BEST SHOT-scener. Det innledende standardvalget er R (Auto) eller Ÿ (Premium Auto). 3. Skyv [SET] mot [8], [2], [4] eller [6] for å flytte rammen over til scenen du ønsker å velge. Scenemenyen består av flere sider. Skyv [SET] mot [8] eller [2] for å bla igjennom menysidene. Det finnes informasjon tilgjengelig om scenen som til enhver tid er valgt. Se side 43 for detaljer. Scenen valgt i øyeblikket (med ramme) Scenenavn Scenenummer 42 Bruk av BEST SHOT

43 4. Trykk på [SET] for å konfigurere kameraet med innstillingene for scenen som er valgt i øyeblikket. Dette vil stille kameraet tilbake i REC-modus. Innstillingene for scenen du har valgt gjelder inntil du velger en annen scene. For å velge en annen BEST SHOT-scene, gjenta fremgangsmåten ovenfor fra steg Trykk på utløserknappen (hvis du skal fotografere et stillbilde) eller på [0] (Video) (hvis du skal filme video). For å gå tilbake til auto-opptaksmodus, trykker du på [SET], velger det øverste alternativet i kontrollpanelet (Auto-opptaksmodus) og deretter R (Auto) eller Ÿ (Premium Auto).. Bruk av skjermen for sceneinformasjon For å finne ut mer om en scene, velger du scenen med rammemarkøren i skjermen for scenevalg og dreier deretter zoomkontrollen i den ene eller andre retningen. For å returnere til scenemenyen, dreier du på zoomkontrollen på nytt. Skyv [SET] mot [4] eller [6] for å bla igjennom scenene. Trykk på [SET] for å konfigurere kameraet med bruk av sceneinnstillingene som er valgt i øyeblikket. 43 Bruk av BEST SHOT

44 . Forholdsregler for BEST SHOT Visse BEST SHOT-scener kan ikke brukes ved opptak av video. For YouTube -scenen kan ikke brukes samtidig med opptak av stillbilder. Stemmeopptak -scenen kan ikke benyttes samtidig med fotografering av stillbilde eller opptak av video. Visse scener, slik som Nattscene og Fyrverkeri, medfører langsommere lukkerhastighet. Ettersom lange lukkertider øker sannsynligheten for digital støy i et bilde, vil kameraet automatisk foreta digital støyreduksjon når en av disse scenene blir valgt. Dette innebærer at det vil ta litt lengre tid å lagre bildet som indikeres med at baklampen blinker grønt. Ikke utfør noen operasjoner med knappene i løpet av denne tiden. Det er også en god ide å bruke et stativ for å unngå uskarphet pga. kamerabevegelser når det fotograferes med lave lukkerhastigheter. BEST SHOT-scenen YouTube vil stille inn kameraet for opptak av videoer som er optimalisert for å lastes opp til YouTube. Videoer tatt opp med YouTube-scenen vil bli lagret i en spesiell mappe slik at de er enkle å finne for opplasting (side 89). Kameraet ditt har en eksempelscene med optimaliserte innstillinger for opptak av bilder for auksjonshjemmesider. Avhengig av kameramodellen vil scenene ha navnene For ebay eller Auksjon. Bilder du tar opp med eksempelscenen for auksjonshjemmesider vil bli lagret i en spesiell mappe slik at de enkelt kan finnes igjen på datamaskinen (side 89). Høy sensitivitet Innstillingen for høy sensitivitet vil bli deaktivert når kameraet fyrer av blits. Høy sensitivitet vil muligvis ikke frembringe ønsket resultat under mørke lysforhold. Når du fotograferer med lave lukkerhastigheter bør du bruke et stativ for å unngå uskarphet pga. håndbevegelser. Kameraet vil noen ganger foreta automatisk støyreduksjon for å redusere digital støy i bilder som blir tatt opp under visse lysforhold. Denne operasjonen gjør at kameraet bruker lenger tid enn normalt på å lagre bildet og bli klar for neste opptak. Scenebildene i BEST SHOT ble ikke fotografert med dette kameraet. Bilder som fotograferes med bruk av BEST SHOT-scener, vil muligvis ikke leve opp til forventningene avhengig av fotograferingsforholdene og andre faktorer. Du kan forandre kamerainnstillingene som ble utført når du valgte et BEST SHOTscene. Merk deg at BEST SHOT-innstillingene tilbakestilles til fabrikkinnstillingene når du velger en annen BEST SHOT-scene eller skrur av kameraet. 44 Bruk av BEST SHOT

45 Opptak med Kunstneriske effekter (ART SHOT) Et mangfold av kunstneriske effekter gjør selv alminnelige, ordinære motiver friskere og mer spennende. Scene Leketøyskamera Mykt fokus Lyse fargetoner Pop Sepia Monokrom Miniatyr Fiskeøye Beskrivelse Gjør periferien mørkere og endrer fargenyansene for å gi en leketøyskameraeffekt. Slører det generelle fokuset for å gi en mystisk, myk effekt. Gjør kontrasten svakere for å skape en elegant, dempet effekt. Styrker metningen for å gi varmere farger. Sepiafarger brukes for å skape en retroeffekt. Gjør kontrasten sterkere for å skape en kornete trykkeffekt. Slører litt av fokuset for å få bildet til å se ut som en miniatyr. Humoristisk effekt som ser ut som den ble tatt med en fiskeøyelinse. 1. Velg BEST SHOT-scenen du ønsker å bruke og trykk deretter på [SET]. Velg fra : Leketøyskamera, Mykt fokus, Lyse fargetoner, Pop, Sepia, Monokrom, Miniatyr, Fiskeøye. 2. Trykk på utløserknappen for å fotografere. Etter at du trykker på utløserknappen, vil beskjeden Opptatt... Vennligst vent... vises på LCD-skjermen for å indikere at opptak pågår. Hold kameraet i ro så lenge denne beskjeden vises på skjermen. Fullføring av opptaket vil ta en viss tid etter at beskjeden viser seg. Opptak er deaktivert så lenge denne beskjeden vises. Du kan ikke se resultatet av en effekt på kamaraets LCD-skjerm mens du setter sammen bildet. Funksjonene Ansiktsdetekt. og Sminke er deaktiverte under opptak med ART SHOT. 45 Bruk av BEST SHOT

46 Opptak av selvportrett (Selvportrett) Med denne funksjonen kan du fotograferer et selvportrett ved å ganske enkelt peke kameraet mot eget ansikt. Du kan velge mellom to selvportrettscener i BEST SHOT. Selvportrett (1 person): Bildet tas når ansiktet til minst en person (inkl. ditt eget) blir registrert. Selvportrett (2 pers.) : Bildet tas når ansiktene til minst 2 personer (inkl. ditt eget) blir registrert. 1. I scenemenyen for BEST SHOT, velg scenen Selvportrett (1 person) eller Selvportrett (2 pers.). 2. Trykk utløserknappen helt ned og pek kameraet mot deg selv. Ca. tre sekunder etter at du har trykket utløserknappen, vil kameraet stilles i Auto-utløser standby og starte ansiktsgjenkjenningen. Etter at kameraet har oppdaget det spesifiserte antallet ansikter, fokusert og justert eksponeringen til riktig nivå, vil det pipe to ganger og deretter automatisk utløse lukkeren. Kameraet vil avgi lyd fra lukkeren og frontlampen vil blinke to ganger når lukkeren utløses. Trykk på [p] (PLAY) hvis du ønsker å avbryte auto-utløser standby. Hvis kameraet forblir i Auto-utløser standby uten å utløse lukkeren, kan du fortsatt ta opp bildet ved å trykke utløserknappen helt ned en gang til. Fotografering med selvportrettfunksjonen kan føre til at bildene blir uskarpe hvis du fotograferer på steder med dunkel belysning som medfører lange lukkertider. Tidsinnstillingen for Autoskruav (side 97) har blitt stilt på fem minutter når kameraet er i Auto-utløser standby. Dvale (side 96) vil være deaktivert når auto-utløseren er i bruk. 46 Bruk av BEST SHOT

47 Avanserte innstillinger Menyoperasjonene som følger er alt du trenger for å konfigurere kameraets forskjellige innstillinger. Innhold og betjening av REC-modusmenyene er forskjellig fra PLAYmodusmenyene. Dette avsnittet forklarer betjening av REC-menyskjermen. Se side 69 for informasjon om betjening av PLAY-menyskjermen. Bruk av LCD-skjermens menyer. Eksempler på betjeningsmåter av REC-menyskjermen 1. I REC-modus, trykk på [MENU]. Dette frembringer REC-menyskjermen. 2. Skyv [SET] mot [4] eller [6] for å velge fanen som inneholder menyelementet du ønsker å konfigurere. 3. Skyv [SET] mot [8] eller [2] for å velge ønsket menyelement, og skyv deretter [SET] mot 6]. 4. Skyv [SET] mot [8] eller [2] for å endre innstillingene til det valgte menyelement. [MENU] Eksempel: Når Størrelse er valgt kategori i Kvalitet - fanen Faner 5. Etter at innstillingene er som du ønsker, trykker du på [SET] for å ta innstillingene i bruk og gå tilbake til søkerskjermen. Å skyve [SET] mot [4] i stedet for å trykke Innstillinger den ned, tar i bruk innstillingene uten at du Valgt menyelement forlater menyskjermen. For å konfigurere innstillingene under en annen fane etter å ha skjøvet [SET] mot [4] for å gå tilbake til valg av menyelement, skyver du [SET] mot [8] eller [MENU] for å flytte uthevingsfeltet opp til fanenivået og skyver deretter [SET] mot [4] eller [6] for å velge ønsket fane. 47 Avanserte innstillinger

48 [MENU] gjør det enklere å navigere seg rundt i faner og menyer. Å trykke på [MENU] mens en fane er valgt, får frem søkerskjermen. Å trykke på [MENU] mens et menyelement eller en innstilling er valgt, vil ta deg tilbake i denne rekkefølgen: Innstillinger * Menyelementer * Fane. Avhengig av opptaksmodusen, kan det være at noen av elementene i menyen som vises ikke kan benyttes.. REC-menyoperasjoner i denne brukerveiledningen REC-menyoperasjonene fremstilles i denne brukerveiledningen som vist nedenfor. Følgende operasjon er identisk med beskrivelsen under Eksempler på betjeningsmåter av REC-menyskjermen på side 47. Skyv [SET] mot [4] eller [6] for å velge Kvalitet -fanen. Prosedyre Still kameraet i REC-modus * [MENU] * Kvalitet -fane * Størrelse Trykk på [MENU]. Skyv [SET] mot [8] eller [2] for å velge Størrelse, og skyv deretter [SET] mot [6]. 48 Avanserte innstillinger

49 REC-modus innstillinger (REC) Valg av fokus-modus (Fokus) Prosedyre Still kameraet i REC-modus * [MENU] * REC -fane * Fokus Kun fokusmodusen autofokus vil være tilgjengelig når ansiktsdeteksjon er aktiv. Hvis du ønsker å bruke en annen fokusmodus må du først skru av ansiktsdeteksjon (side 53). Innstillinger Ikon på RECskjermbildet Type fotografering Fokusmodus Omtrentlig fokusrekkevidde* 1 Stillbilde Video Stillbilde Video Q Autofokus Makro Ingen Generelle opptak Nærbilder Automatisk Låst fokusavstand 10 cm til 9 (uendelig) (vidvinkel)* 2 10 cm til 50 cm (vidvinkel)* 2 Låst distanse * 2 ) Uendelig Landskap og andre motiver som ligger langt unna Låst Uendelig W Manuell fokus Når du ønsker å fokusere manuelt Manuell 10 cm til 9 (uendelig) (vidvinkel)* 2 *1 Fokusrekkevidde betyr avstanden fra linsens overflate. *2 Rekkevidden blir påvirket av optisk zoomgrad. 49 Avanserte innstillinger

50 Fokusering med manuell fokus 1. Komponer bildet på LCD-skjermen slik at motivet du ønsker å fokusere på er innenfor den gule rammen. 2. Betrakt bildet på LCD-skjermen og skyv [SET] mot [4] eller [6] for å justere fokus. På dette stadiet vil bildet som er innefor rammen forstørres og fylle opp LCD-skjermen for å behjelpe fokuseringen. Hvis du unnlater å foreta noen operasjoner i løpet av to sekunder når det forstørrede bildet vises, vil skjermen fra steg 1 gjenopprettes. Gul ramme Funksjonen for automatisk makro detekterer hvor langt motivet befinner seg fra linsen og velger automatisk enten makrofokus eller autofokus ifølge forholdene. Auto-makro kan kun brukes under fotografering av stillbilder. Fokusmodusen kan ikke endres mens BEST SHOT-scenene Miniatyr eller Fiskeøye er valgt. Bruk av blits sammen med makrofokus kan føre til at blitslyset blokkeres, noe som kan lage uønskede linseskygger i bildet. Når du utfører optisk zooming under fotografering med autofokus, makrofokus eller manuell fokus, vil tall på LCD-skjermen indikere fokusrekkevidden, som vist nedenfor. Eksempel: oo* cm til 9 * oo er den aktuelle verdien for fokusrekkevidde. Funksjoner som er blitt tilordnet med V/H-knapp -innstillingen (side 56) kan ikke utføres ved å skyve [SET] mot [4] og [6] mens Manuell fokus er valgt som fokusmodus. Bruk av fokuslås Fokuslås er navnet på teknikken som brukes når en ønsker å fotografere et bilde hvor motivet som skal fokuseres ikke ligger innenfor fokusrammen midt på skjermen. For å bruke fokuslåsen, velg U Punkt som autofokusområde (side 52). Motiv det skal fokuseres på Fokusramme 50 Avanserte innstillinger

51 1. Plasser LCD-skjermens fokusramme over motivet du ønsker å fokusere på og trykk deretter utløserknappen halvveis ned. 2. Hold utløserknappen halvveis nedtrykt (dette låser fokusinnstillingen), flytt kameraet over til ønsket motiv og komponer bildet. 3. Når du er klar for å fotografere bildet, trykker du utløserknappen helt ned. Fokuslås medfører også at eksponering (AE) blir låst. Endring av fokusrammens fasong (Fokusramme) Prosedyre Still kameraet i REC-modus * [MENU] * REC -fane * Fokusramme Du kan bruke denne fremgangsmåten til å velge blant 5 forskjellige fasonger, som f.eks. hjertefasong, for fokusrammen. Innstillinger ß ¹ μ Hvis du trykker utløserknappen halvveis ned vil fokusramme skifte til en av fasongene vist nedenfor. Fokusering ble oppnådd Fokusering mislyktes Ved fotografering med ansiktsdeteksjon vil rammens fasong være ß. 51 Avanserte innstillinger

52 Spesifisering av autofokusområde (AF-område) Prosedyre Still kameraet i REC-modus * [MENU] * REC -fane * AF-område U Punkt I Multi O Sporing Denne modusen foretar avlesninger i et punkt i midten av bildet. Denne innstillingen egner seg godt for bruk med fokuslåsen (side 50). Når utløseren trykkes halvveis ned i denne innstillingen, vil kameraet velge det optimale autofokusområdet blant ni forskjellige fokuseringsmetoder. Fokusrammen for området som kameraet bruker for fokuseringen, vil bli vist i grønt. Et halvveis trykk på utløserknappen fører til at objektivet fokuserer på motivet og at fokusrammen følger motivets bevegelse. U Punkt eller O Sporing I Multi Fokusramme Fokusramme Autofokus er deaktivert når W (Manuell fokus) eller ) (Uendelig) er valgt som fokusmodus (side 49), selv om du velger et AF-område. Valg av O Sporing kan føre til at det oppstår vibrasjoner og støy på grunn av bevegelser i objektivet når kameraet følger motivet. Dette indikerer ikke funksjonsfeil. Når ansiktsdeteksjon (side 53) er slått på, vil U Punkt (senter)-fokusering brukes automatisk når et ansikt av en eller annen grunn ikke oppdages, uavhengig av gjeldende innstilling for AF-område. 52 Avanserte innstillinger

53 Bruk av ansiktsdeteksjon (Ansiktsdetekt.) Prosedyre Still kameraet i REC-modus * [MENU] * REC -fane * Ansiktsdetekt. Ved fotografering av mennesker, vil funksjonen for ansiktsdeteksjon registrere inntil 10 individuelle ansikter og justere fokus og lysstyrke i henhold til disse. 1. Skyv [SET] mot [8] eller [2] for å velge På, og trykk deretter på [SET]. 2. Pek kameraet mot motivet. Kameraet vil finne ansiktene i motivet og plassere en ramme rundt hvert ansikt. 3. Trykk utløserknappen halvveis ned. Kameraet vil fokusere og rammene rundt ansiktene det fokuseres på vil bli grønne. 4. Trykk utløserknappen helt ned. Ansiktsdeteksjon-ikon Kameraet vil foreta senterfokusering hvis det ikke detekterer et ansikt. Kun fokusmodusen autofokus (AF) vil være tilgjengelig under fotografering med ansiktsdeteksjon. Ansiktsdeteksjon kan ta litt lengre tid når du holder kameraet på høykant. Detektering av følgende type ansikt støttes ikke. Et ansikt som er delvis dekket av hår, solbriller, en hatt osv., eller et ansikt som er i mørk skygge Et ansikt i profil eller som er i vinkel Et ansikt som veldig langt unna og lite, eller veldig nærme og stort Et ansikt i et område som er veldig mørkt Kjæledyr eller andre ikke-menneskelige motiv Ansiktsdeteksjon kan ikke brukes i kombinasjon med følgende funksjoner. Visse BEST SHOT-scener Videoopptak Når du slår på Sminke (side 35), slås Ansiktsdeteksjon automatisk på. 53 Avanserte innstillinger

54 Bruk av kontinuerlig utløser (Kontinuerlig) Prosedyre Still kameraet i REC-modus * [MENU] * REC -fane * Kontinuerlig Når funksjonen for kontinuerlige utløser er skrudd på, vil bilder tas opp fortløpende helt til minnet blir fylt opp så lenge utløserknappen holdes nedtrykt. Fotograferingen stanser når du slipper utløserknappen. Med kontinuerlig utløser, vil eksponering og fokus for første bilde også tillegges alle etterfølgende bilder. Kontinuerlig utløser kan ikke brukes i kombinasjon med følgende funksjoner. Premium Auto Sminke Visse BEST SHOT-scener Videoopptak Selvutløser Ved bruk av kontinuerlig utløser må du holde kameraet i ro inntil alle opptak er fullført. Den kontinuerlige utløserens hastighet er avhengig av gjeldende bildestørrelse og bildekvalitetsinnstillinger. Kontinuerlig utløsers hastighet avhenger av typen minnekort som brukes og hvor mye tilgjengelig plass det finnes i minnet for lagring. Når du tar opp til innebygd minne, vil opptak med kontinuerlig utløser gå en del langsommere. 54 Avanserte innstillinger

55 Reduser effekten av kamera og motivbevegelse (Anti Shake) Prosedyre Still kameraet i REC-modus * [MENU] * REC -fane * Anti Shake Du kan skru på kameraets Anti Shake-funksjon for å redusere uskarphet i bildet som oppstår pga. motivbevegelser eller kamerabevegelser når det filmes video med telefoto av motiver i bevegelse, når motiver i hurtig bevegelse fotograferes eller når det fotograferes under svake lysforhold. Innstilling På Ikon på RECskjermbildet Beskrivelse Minimaliserer effekten av både hånd og motivbevegelser. Av Ingen Skrur av alle innstillinger for Anti Shake Når På er valgt vises ikke ISO-sensitivitet, blenderåpning og lukkerhastighet på LCD-skjermen når du trykker utløserknappen halvveis ned. Disse verdiene vil imidlertid bli vist en kort stund i prøvebildet som vises rett etter at du har fotografert et stillbilde. Hvis blitsen avfyres vil Anti Shake-ikonet S forbli på skjermen selv om Anti Shake-funksjonen ikke er virksom under fotografering med blits. Innstillingen for ISO-sensitivitet (side 63) må stilles på Auto for at Anti Shake skal kunne virke. Fotografering med Anti Shake kan medføre at bildet virker noe mer grovkornet enn normalt og kan føre til en liten reduksjon av bildeoppløsningen. Anti Shake kan ikke alltid fjerne alle uønskede effekter pga. kamera eller motivbevegelser hvis bevegelsene er kraftige. Anti Shake-funksjonen vil være deaktivert under videoopptak. 55 Avanserte innstillinger

56 Tildeling av funksjoner til knappene [4] og [6] (V/H-knapp) Prosedyre Still kameraet i REC-modus * [MENU] * REC -fane * V/H-knapp Du kan tildele en av de fire følgende funksjonene til tastene [4] og [6]. Innstilling [4]/[6] knappoperasjon EV-skift Justerer verdien for EV-skift (side 61). Hvitbalanse Endrer innstillingen for hvitbalanse (side 62). ISO Endrer innstillingen for ISO-sensitivitet (side 63). Selvutløser* Bruk av selvutløser (side 34). Av Annullerer knapptildelingene for [4] og [6]. * Når Sminke er slått på, vil du kunne bruke tastene [4] og [6] til å velge en av de følgende innstillingene: 10s selvutløser, 2sek selvutløser, Selvutløser Av. Vær oppmerksom på at du ikke kan konfigurere selvutløseren med tastene [4] og [6] mens Kontinuerlig utløser er slått på. V/H-knapp kan ikke brukes sammen med følgende funksjoner. Visse BEST SHOT-scener Fremvisning av hjelpelinjer på skjermen (Hjelpelinjer) Prosedyre Still kameraet i REC-modus * [MENU] * REC -fane * Hjelpelinjer Hjelpelinjene på skjermen kan frembringes i REC-modus for å behjelpe vertikal og horisontal oppretting når du komponerer bilder. 56 Avanserte innstillinger

57 Bruk av Ikonhjelp (Ikonhjelper) Prosedyre Still kameraet i REC-modus * [MENU] * REC -fane * Ikonhjelper Når Ikonhjelp er skrudd på, vil en tekstforklaring vises på skjermen for visse av ikonene hver gang du veksler mellom REC-funksjonene. Funksjoner som støttes av Ikonhjelp REC-modus, Blits, Hvitbalanse, Selvutløser, EV-skift Konfigurering av innstillingene for Skru på (Minne) Prosedyre Still kameraet i REC-modus * [MENU] * REC -fane * Minne Når du skrur av kameraet vil det huske de nåværende innstillingene for samtlige aktiverte deler av minnet og gjenopprette disse når kameraet slås på igjen. Enhver del av minnet som har blitt deaktivert vil bli stilt tilbake til fabrikkinnstillingen hver gang kameraet slås av. Innstilling Deaktivert (Opprinnelig fabrikkinnstilling) Aktivert b BEST SHOT Sist brukte auto-opptaksmodus Blits Fokus Hvitbalanse ISO AF-område Kontinuerlig Selvutløser MF posisjon Zoom posisjon* Auto AF (Autofokus) Auto Auto Punkt Av Av Posisjon før manuell fokus ble valgt. Full vidvinkel Innstilling når kamera skrus av * Kun innstilling for optisk zoomposisjon. Hvis du slår av kameraet og deretter på igjen når BEST SHOT-minnet er aktivert, vil alle de andre minnekomponentene (med unntak av zoomposisjon), bli stilt i henhold til nåværende valgte BEST SHOT-scene, uavhengig av om de andre minnekomponentene er aktiverte eller deaktiverte. Dette gjelder for alle BEST SHOT-scener. 57 Avanserte innstillinger

58 Innstillinger for Bildekvalitet (Kvalitet) Valg av stillbildestørrelse (Størrelse) Prosedyre Still kameraet i REC-modus * [MENU] * Kvalitet -fane * Størrelse Bildestørrelse (piksler) Ikon på RECskjermbildet Anbefalt utskriftsstørrelse og anvendelse Beskrivelse 16 M (4608x3456) Plakatutskrift 3:2 (4608x3072) Plakatutskrift Detaljrik for bedre skarphet selv med bilder klippet ut (side 73) av et opprinnelig bilde 16:9 (4608x2592) HDTV 10 M (3648x2736) 5 M (2560x1920) A3 utskrift A4 utskrift Detaljrik 3 M (2048x1536) 3.5" 5" utskrift Egner seg best når kapasitet for flere bilder i minnet er viktigere enn bildenes kvalitet. VGA (640x480) e-post Bildefilene vil være mindre, noe som gjør de bedre egnet som bildevedlegg til e-post. Bildene vil imidlertid bli mer grovkornede. Kameraets innledende standardinnstilling for bildestørrelse er 16 M. Valg av 3:2 tar opp bilder med sideforholdet 3:2, som overensstemmer med standard sideforhold for utskriftspapir. Bokstavene HDTV står for High Definition Television. HDTV-skjermer har sideforholdet 16:9, som gjør de bredere enn det opprinnelige 4:3 som har vært tidligere TV-skjermers ordinære sideforhold. Dette kameraet kan gjøre opptak av bilder som er kompatible med sideforholdet for HDTV-skjermer. Vennligst betrakt de anbefalte utskriftsstørrelsene som kun veiledende (200 dpi utskriftsoppløsning). 58 Avanserte innstillinger

59 . Piksler og bildestørrelse Et digitalkamerabilde er en samling av små bildepunkter eller piksler. Jo flere piksler det forekommer i et bilde, desto mer detaljrikt vil det være. Det vil imidlertid ofte være tilstrekkelig med færre piksler når du f.eks. bringer et bilde (i L-størrelse) til utskriftsservice, legger bildevedlegg til e-post, når du ser på bildet på en datamaskin osv. Størrelsen på et bilde indikerer hvor mange piksler det består av, og angis i horisontale pikslerxvertikale piksler. Piksel Eksempel: Bildestørrelse Piksler 10 M 3648x2736 (Ca. 10 millioner piksler) 3 M 2048x1536 (Ca. 3 millioner piksler) Vær oppmerksom på at større bilder inneholder flere piksler, slik at de tar opp mer plass i minnet. For informasjon om bildestørrelse, bildekvalitet og antall bilder som kan lagres, se side 121. For informasjon om videostørrelse, se side 60. For informasjon om størrelseendring av stillbilder, se side Avanserte innstillinger

60 Spesifisering av Stillbilde-kvalitet (T Kvalitet (Stillbilde)) Prosedyre Still kameraet i REC-modus * [MENU] * Kvalitet -fane * T Kvalitet (Stillbilde) Innstilling Fin Ikon på RECskjermbildet Beskrivelse Gir bildekvaliteten høyest prioritet. Normal Normal Fin -innstillingen hjelper med å bringe ut detaljer når det fotograferes veldig detaljerte bilder av natur som inkluderer grener eller blader, eller et bilde med komplisert mønster. Minnekapasiteten (antallet bilder som kan tas opp) vil bli påvirket av kvalitesinnstillingene du utfører (side 121). Spesifisering av Video-kvalitet (» Kvalitet (Video)) Prosedyre Still kameraet i REC-modus * [MENU] * Kvalitet -fane *» Kvalitet (Video) Videokvalitet er en standard som bestemmer graden av detaljerikdom, jevnhet og klarhet på videopptaket når det avspilles. Filming med innstillingen for høyeste kvalitet (HD), vil gi bedre bildekvalitet, men vil samtidig også forkorte tiden du kan filme. Bildekvalitet (piksler) Ikon på RECskjermbildet Omtrentlig datarate Bilderate HD 1280x720 30,2 Megabits/sekund 30 bilder/sekund STD 640x480 10,6 Megabits/sekund 30 bilder/sekund Sideforholdet 16:9 er tilgjengelig når HD er valgt for bildekvalitet. Minnekapasiteten (lengden på video som kan tas opp) vil bli påvirket av kvalitetsinnstillingene du utfører (side 122). 60 Avanserte innstillinger

61 Korrigering av bildelysstyrke (EV-skift) Prosedyre Still kameraet i REC-modus * [MENU] * Kvalitet -fane * EV-skift Du kan justere et bildes eksponeringsverdi (EV-verdi) manuelt før du tar bildet. Eksponeringskompensasjon: 2,0 EV til +2,0 EV Enhet: 1/3 EV 1. Skyv [SET] mot [8] eller [2] for å justere eksponeringskompensasjonsverdien. [8] : Hever EV-verdien. En høyere EV-verdi er best egnet for motiv med lyse farger og for motiv i motlys. [2] : Senker EV-verdien. En lavere EV-verdi er best egnet for motiv med mørke farger og for fotografering utendørs på klare dager. For å annullere eksponeringskompensasjon, juster EV-verdien inntil den er 0,0. 2. Trykk på [SET]. Valgte tall for eksponeringskompensasjon tas i bruk. Tallet for eksponeringskompensasjon som du stiller inn her vil være gjeldende inntil du skrur av kameraet (da kameraet vil stilles tilbake til 0,0 ). Når du fotograferer under veldig mørke eller veldig lyse forhold, kan det være vanskelig å oppnå tilfredsstillende resultat selv etter å ha utført eksponeringskompensasjon. 61 Avanserte innstillinger

62 Kontroll av hvitbalanse (Hvitbalanse) Prosedyre Still kameraet i REC-modus * [MENU] * Kvalitet -fane * Hvitbalanse Du kan justere hvitbalansen slik at den overensstemmer med den aktuelle lyskilden og dermed unngå det blåe skjæret som oppstår når du fotograferer innendørs, når det er overskyet eller det grønne skjæret som oppstår med fluoriserende lys. Innstilling Auto Ikon på RECskjermbildet Ingen Beskrivelse Konfigurerer kameraet slik at hvitbalansen justeres automatisk. (Dagslys) For fotografering utendørs på en klar dag ' (Overskyet) (Skygge) (Daghv. lysrør) (Dagsl. lysrør) For fotografering utendørs på en overskyet dag, i skygge etc. For fotografering på en klar dag i skyggen av trær eller bygninger For fotografering under hvitt eller dagslysfarget fluoriserende lys For fotografering under dagslysfarget fluoriserende lys «(Lyspære) Manuell For fotografering under lyspærelys Manuell konfigurering av kameraet for tilpasning til en bestemt lyskilde Velg Manuell. Blankt hvitt papir I lysforholdene som vil gjelde under fotografering, pek kameraet på et blankt hvitt papirark så det fyller hele LCD-skjermen og trykk så utløserknappen. Trykk på [SET]. Hvitbalanseinnstillingen vil bli bevart selv om du skrur av kameraet. 62 Avanserte innstillinger

63 Når Auto er den valgte innstillingen for hvitbalanse, vil kameraet automatisk bestemme motivets hvitnivå. Enkelte motivfarger og lyskilder kan skape problemer når kameraet prøver å bestemme hvitnivået, noe som gjør justeringen av hvitbalanse umulig. Hvis dette skjer må du velge hvitbalanseinnstillingen som best overensstemmer med forholdene (Dagslys, Overskyet, osv.). Spesifisering av ISO-sensitivitet (ISO) Prosedyre Still kameraet i REC-modus * [MENU] * Kvalitet -fane * ISO ISO-sensitivitet er en målestokk for lyssensitivitet. Innstilling Ikon på RECskjermbildet Beskrivelse Auto Ingen Justerer sensitiviteten automatisk i henhold til forholdene. ISO 64 Lavere sensitivitet Langsommere lukkerhastighet Mindre støy ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1600 Høyere sensitivitet Rask lukkerhastighet (Stilles for fotografering på steder med lav belysning.) Noe grovkornethet (økt digital støy) Auto ISO-sensitivitet brukes alltid for video, uavhengig gjeldende innstilling av ISO-sensitivitet. Høyere tall for ISO-sensitivitet resulterer vanligvis i mer støy på bildene. 63 Avanserte innstillinger

64 Forbedring av bildets lysstyrke (Belysning) Prosedyre Still kameraet i REC-modus * [MENU] * Kvalitet -fane * Belysning Du kan bruke denne innstillingen til å fotografere med en forbedret balanse mellom lyse og mørke områder i bildene. Innstilling På Ikon på RECskjermbildet Beskrivelse Utfører korreksjon av lysstyrken. Når denne velges vil det ta lengre tid å lagre bildet etter at du har trykket på utløserknappen. Av Ingen Utfører ingen korreksjon av lysstyrken. Belysning vil være deaktivert under videoopptak. 64 Avanserte innstillinger

65 Fremvisning av stillbilder og video Fremvisning av stillbilder Se side 27 for hvordan du fremviser stillbilder. Fremvisning av video 1. Trykk på [p] (PLAY) og skyv deretter [SET] mot [4] eller [6] for å fremvise videoen du ønsker å se på. 2. Trykk på [0] (Video) for å starte avspillingen. Video-ikon:» Opptakstid Bildekvalitet Kontroller for videoavspilling Spole fort fremover eller fort bakover Avspill/pause 1 bilde fremover/ tilbake Justering av lydnivå Informasjonsvisning på/av Zoom Stopp avspilling Skyv [SET] mot [4] eller [6]. Å skyve [SET] mot [4] eller [6] vil øke spolehastigheten fort fremover eller fort bakover. For å returnere til normal avspillingshastighet, trykk på [SET]. Trykk på [SET]. Skyv [SET] mot [4] eller [6]. Å holde [SET] mot [4] eller [6] vil bla gjennom bilder kontinuerlig. Skyv først [SET] mot [2] og deretter mot [8] eller [2]. Lydnivået kan kun justeres når videoavspilling pågår. Skyv [SET] mot [8]. Drei zoomkontrollen i retning av z ([). Du kan skyve [SET] mot [8], [2], [4] eller [6] for å flytte rundt i det zoomede bildet på LCD-skjermen. Du kan zoome inn et videobilde i opptil 4,5 ganger normal størrelse. Trykk på [0] (Video). Avspilling kan være umulig for video som ikke har blitt tatt opp med dette kameraet. 65 Fremvisning av stillbilder og video

66 Zooming av et bilde på skjermen 1. I PLAY-modus skyver du [SET] mot [4] eller [6] for å rulle igjennom bildene inntil det du ønsker blir vist. 2. Drei zoomkontrollen mot z ([) for å zoome. Du kan bruke [SET] (skyv den mot [8], [2], [4] eller [6]) for å flytte rundt i det zoomede bildet på LCDskjermen. Drei zoomkontrollen mot w for å zoome ut igjen. Hvis skjermindikatorene er skrudd på, vil en indikator i nedre høyre hjørne av LCD-skjermen vise hvilken del av det zoomede bildet som blir vist i øyeblikket. Trykk på [MENU] når du ønsker å forlate zoomskjermen. Selv om den maksimale zoomfaktoren er 8X, vil du ikke kunne zoome inn hele 8X med visse bildestørrelser. Zoomfaktor Bildeområde Visning i øyeblikket Fremvisning av bildemenyen 1. I PLAY-modus, drei zoomkontrollen mot w (]). Skyv [SET] mot [8], [2], [4] eller [6] for å flytte rammemarkøren rundt i bildemenyen. Skyv [SET] mot [8], [2], [4] eller [6] for å flytte rammemarkøren til bildet du ønsker, og trykk deretter på [STE]. Rammemarkør 66 Fremvisning av stillbilder og video

67 Fremvisning av stillbilder og video på en TV-skjerm 1. Bruk en AV-kabel av typen EMC-7A (ekstrautstyr) til å koble kameraet til TV-apparatet. Gul Hvit TV Video Lyd AUDIO IN-kontakter (hvit) VIDEO IN-kontakt (gul) AV-kabel [USB/AV]- port For detaljer vedrørende tilkobling til kameraet og forholdsregler under tilkobling, se side Skru på TV-apparatet og velg modus for inntak av video. Hvis TV-apparatet har flere enn en videoinngang må du velge inngangen som kameraet er koblet til. 3. Trykk på [p] (PLAY). Dette vil føre til at et bilde vises på TV-skjermen uten at noe blir vist på kameraets LCD-skjerm som forblir tom. Du kan også endre skjermens sideforhold og utgangssystemet for video (side 97). 4. Du kan nå fremvise bilder og avspille videoer på vanlig måte. Lyden er slått av når Stille -innstillingen (side 91) er På. Lyd er i mono. Visse TV-apparater vil muligvis avskjære deler av bildet. Alle ikoner og indikatorer som vises på LCD-skjermen vil også vises på TVskjermen. Du kan skyve [SET] mot [8] for å endre innholdet på skjermen. 67 Fremvisning av stillbilder og video

68 Overføring av kameraets bilder til en DVD-opptaker eller en videoopptaker Bruk en av de følgende metodene til å koble kameraet til opptakerenheten med bruk av en AV-kabel (EMC-7A), som er tilgjengelig som ekstrautstyr. DVD- eller videoopptaker: Koble til VIDEO IN og AUDIO IN-inngangene. Kamera: USB/AV-port Du avspille et slideshow med stillbilder og video på kameraet og gjøre opptak av det på DVD eller videotape. Når du tar opp bilder til en ekstern enhet, skyver du [SET] mot [8] for å fjerne alle indikatorer fra LCD-skjermen (side 11). For informasjon om tilkobling av en monitor til opptakerenheten og hvordan man gjør opptak, se brukerveiledningen som medfølger opptakerenheten du bruker. 68 Fremvisning av stillbilder og video

69 Andre avspillingsfunksjoner (PLAY) Dette avsnittet forklarer menyene du kan bruke for konfigurering av innstillinger og avspillingsoperasjoner. Betjening av PLAY-panelet Trykking på [SET] i PLAY-modus vil frembringe PLAY-panelet.. Eksempler på betjening av PLAY-panelet 1. I PLAY-modus, trykk på [SET]. PLAY-panelet vil vises langs høyre side av LCDskjermen. PLAY-panel 2. Skyv [SET] mot [8] eller [2] for å velge ønsket element i PLAY-panelet og trykk deretter på [SET]. 3. Følgende avsnitt beskriver betjeningsmetodene du kan utføre for hvert av elementene i PLAY-panelet. â Avslutt Avspillingsstart ä Slideshow ÿ Rotering Ü Slett Avslutter PLAY-panelet. Betjeningsmåten som utføres når denne er valgt, avhenger av hvilken type fil som blir vist på LCDskjermen i øyeblikket. Video: Starter videoavspilling (side 65). Stemmeopptak: Starter avspilling av stemmeopptak (side 41). Bilde med lyd: Starter avspilling av lyd (side 74). Viser en slideshow-meny. Se Avspilling av slideshow på kameraet (Slideshow) (side 70) for slideshowmenyens betjening. Viser menyskjerm for rotering. Se Rotering av et bilde (Rotering) (side 71) for detaljer vedrørende rotering. Fremviser en meny for sletting. Se Sletting av stillbilder og video (side 28) for betjening av menyen for sletting. 69 Andre avspillingsfunksjoner (PLAY)

70 Avspilling av slideshow på kameraet (Slideshow) 1. I PLAY-modus, trykk på [SET]. 2. Skyv [SET] mot [8] eller [2] for å velge ä (Slideshow), og trykk deretter på [SET] (side 69). Start Tid Intervall Effekt Starter slideshow. Tiden fra start til slutt av slideshowet 1 til 5 minutter, 10 minutter, 15 minutter, 30 minutter, 60 minutter Tiden hvert bilde skal forbli fremvist Skyv [SET] mot [4] eller [6] for å velge en verdi fra 1 til 30 sekunder, eller Maks. Hvis du spesifiserer en verdi fra 1 til 30 sekunder, vil bilder byttes etter det spesifiserte intervallet, mens lyd fra video og stillbilder med lyd vil fortsette å spille til slutt, uavhengig av intervallinnstillingen. Når slideshowet kommer til en film med Maks som valgte innstilling, vil kun første bilde av videoen bli vist. Stemmeopptaksfiler vil ikke avspille hvis Maks er valgte innstilling. Skrur effekten av og på. På: Skrur på bildeovergangseffekten og bakgrunnsmusikk. Av: Ingen bildeovergangseffekt eller bakgrunnsmusikk For å stoppe slideshowet, trykk på [MENU]. Å trykke på [SET] i stedet for [MENU] vil stoppe fremvisningen og returnere til menyskjermen. Juster volumnivået ved å skyve [SET] mot [2] og deretter mot [8] eller [2] under avspilling. Alle knappeoperasjoner vil være deaktiverte når slideshowet skifter fra et bilde til et annet. Tiden som kreves ved overgangen fra ett bilde til et annet kan bli lenger hvis bildet ble fotografert med et annet kameraet. 70 Andre avspillingsfunksjoner (PLAY)

71 Rotering av et bilde (Rotering) 1. Vis stillbildet du ønsker å rotere i PLAY-modusen. 2. Trykk på [SET]. 3. Skyv [SET] mot [8] eller [2] for å velge ÿ (Rotering), og trykk deretter på [SET] (side 69). 4. Skyv [SET] mot [8] eller [2] for å velge Rotering, og trykk deretter på [SET]. Hvert trykk på [SET] vil rotere det fremviste bildet 90 grader mot venstre. 5. Når det fremviste bildet har ønsket orientering, trykker du på [MENU]. Vær oppmerksom på at denne fremgangsmåten faktisk ikke forandrer bildedata. Den endrer kun hvordan bildet fremvises på kameraets LCD-skjerm. Et bilde som har blitt beskyttet eller er zoomet kan ikke roteres. Den opprinnelige (uroterte) versjonen av bildet vil bli fremvist på bildemenyskjermen. 71 Andre avspillingsfunksjoner (PLAY)

72 Redigering av bilder (Play-meny) For mer informasjon om betjening av menyene, se side 47. Valg av bilder for utskrift (DPOF utskrift) Prosedyre [p] (PLAY) * Stillbildeskjerm * [MENU] * PLAY -fane * DPOF utskrift Se side 76 for detaljer. Beskytting av en fil mot sletting (Beskytt) Prosedyre [p] (PLAY) * [MENU] * PLAY -fane * Beskytt På Alle filer: På Beskytter spesifikke filer. Skyv [SET] mot [4] eller [6] for å bla igjennom filene helt til du blir vist filen som du ønsker å beskytte. Skyv [SET] mot [8] eller [2] for å velge På, og trykk deretter på [SET]. Et bilde som er beskyttet blir indikert med ikonet. Gjenta stegene 1 og 2 hvis du ønsker å beskytte andre filer. Trykk på [MENU] når du er ferdig med beskyttelseprosedyren. Velg Av istedenfor På i steg 2 ovenfor hvis du ønsker å oppheve beskyttelsen. Beskytter samtlige filer. Skyv [SET] mot [8] eller [2] for å velge Alle filer: På, og trykk deretter på [SET]. Trykk på [MENU]. Velg Alle filer: Av istedenfor Alle filer: På i steg 1 ovenfor hvis du ønsker å oppheve beskyttelsen. Vær oppmerksom på at selv om en fil er beskyttet, så vil den bli slettet dersom du foretar formatering (side 98). 72 Andre avspillingsfunksjoner (PLAY)

73 Endring av størrelsen på et stillbilde (Ny størrelse) Prosedyre [p] (PLAY) * Stillbildeskjerm * [MENU] * PLAY -fane * Ny størrelse Du kan redusere størrelsen på et stillbilde og lagre resultatet som et separat stillbilde. Det originale stillbildet vil også bli bevart. Du kan endre størrelsen på et stillbilde til enhver av de følgende størrelsene: 10 M, 5 M, VGA. Hvis du endrer størrelsen på stillbilder med sideforholdet 3:2 eller 16:9, vil det nye bildet ha sideforholdet 4:3 hvor begge sider av bildet blir avskåret. Opptaksdatoen for versjonen av stillbildet med ny størrelse, vil bli den samme som opptaksdatoen for det opprinnelige stillbildet. Klipping av et stillbilde (Klipping) Prosedyre [p] (PLAY) * Stillbildeskjerm * [MENU] * PLAY -fane * Klipping Du kan foreta klipping av et stillbilde for å trimme vekk overflødige deler, og lagre resultatet i en separat fil. Det originale stillbildet vil også bli bevart. Bruk zoomkontrollen til å zoome bildet til ønsket størrelse, skyv [SET] mot [8], [2], [4] eller [6] for å fremvise delen av bildet du ønsker å klippe vekk, og klikk deretter på [SET]. Bildet som produseres ved klipping fra et bilde med sideforholdet 3:2 eller 16:9 vil få et sideforhold på 4:3. Opptaksdatoen for det klippede stillbildet vil bli den samme som opptaksdatoen for det originale stillbildet. Zoomfaktor Representerer stillbildets ramme Delen av bildet som er fremvist i øyeblikket 73 Andre avspillingsfunksjoner (PLAY)

74 Tillegging av lyd til et stillbilde (Lydtillegg) Prosedyre [p] (PLAY) * Stillbildeskjerm * [MENU] * PLAY -fane * Lydtillegg Du kan legge lyd til et stillbilde etter at du har fotografert det. Du kan ta opp ny lyd til et stillbilde når du enn måtte ønske det. Du kan gjøre opptak av opptil 30 sekunder med lyd for hvert stillbilde. 1. Trykk på [SET] for å starte lydopptaket. Gjenværende opptakstid 2. Trykk [SET] på nytt for å stoppe lydopptaket. Pass på at kameraets mikrofon ikke blokkeres av fingrene dine under opptak. Gode opptaksresultat er ikke mulig når kameraet befinner seg for langt unna motivet du ønsker å ta opp. Kameraet støtter følgende lydformater. Lydformat: WAVE/IMA-ADPCM (WAV-filendelse) Du kan ikke legge til lyd på et bilde som er beskyttet. Gå frem på følgende måte for å slette lyd: Lydtillegg * Slett * [SET] * [MENU]. Mikrofon Vær oppmerksom på at du ikke kan gjenopprette opprinnelig lyd etter at du har slettet eller lagt på ny lyd til.. Avspilling av stillbildelyd 1. I PLAY-modus, skyv [SET] mot [4] eller [6] for å rulle igjennom bildene inntil det ønskede stillbildet med lyd blir vist. Stillbilder med lyd har ikonet ˆ. 2. Trykk på [0] (Video) for å starte avspillingen. 74 Andre avspillingsfunksjoner (PLAY)

75 Avspillingskontrollene for stemmeopptak Spole fort fremover eller fort bakover Avspill/pause Justering av lydnivå Veksling av skjerminnhold Stopp avspilling Skyv [SET] mot [4] eller [6]. Trykk på [SET]. Skyv først [SET] mot [2] og deretter mot [8] eller [2]. Skyv [SET] mot [8]. Trykk på [0] (Video). Lyd fra et denne typen stillbilder kan også avspilles på en datamaskin med Windows Media Player eller QuickTime. Kopiering av filer (Kopier) Prosedyre [p] (PLAY) * [MENU] * PLAY -fane * Kopier Filer kan kopieres fra kameraets innebygde minne til et minnekort, eller fra et minnekort til innebygd minne. Innebygd * kort Kort * Innebygd Følgende operasjon kopierer alle filer fra innebygd minne til et minnekort. Dette alternativet kopierer alle filer i det innebygde kameraminnet. Det kan ikke brukes til å kopiere en enkelt fil. Kopierer alle filer fra minnekort til kameraets innebygde minne. Filer blir kopiert til mappen i det innebygde minnet med høyeste nummer i serien. Skyv [SET] mot [4] eller [6] for å velge filen du ønsker å kopiere. Skyv [SET] mot [8] eller [2] for å velge Kopier, og trykk deretter på [SET]. Du kan kopiere stillbilder, video, stillbilder med lyd eller stemmeopptaksfiler som er tatt opp med dette kameraet. 75 Andre avspillingsfunksjoner (PLAY)

76 Utskrift Utskrift av stillbilde Profesjonell utskriftsservice* Du kan bringe minnekortet som inneholder bildene du ønsker å skrive ut til en profesjonell utskriftservice og få de utskrevet. Utskrift på egen skriver* Du kan bruke en skriver utstyrt med minnekortspalte til å skrive ut bilder direkte fra et minnekort. For ytterligere informasjon, se brukerveiledningen som følger med din skriver. Utskrift via datamaskin Etter overføring av bildene til datamaskinen, må du bruke tilgjengelig programvare (ekstrautstyr) for å skrive ut. * Du kan spesifisere hvilke bilder du ønsker å skrive ut, antallet kopier, og datatrykkinnstillingene før du skriver ut (side 76). Bruk av DPOF for spesifisering av bilder som skal skrives ut og antallet kopier. Digital Print Order Format (DPOF) DPOF er en standard som tillater deg å inkludere bildetype, antallet kopier og datotrykk på/av-informasjon på minnekortet sammen med bildene. Etter konfigurering av innstillingene kan du bruke minnekortet til å skrive ut på egen skriver som støtter DPOF eller bringe minekortet til en profesjonell utskriftservice. Hvorvidt du er i stand til å bruke DPOF-innstillingene for utskrift avhenger av skriveren som tas i bruk. Enkelte profesjonelle utskriftsbyråer støtter ikke DPOF. 76 Utskrift

77 . Konfigurering av DPOF-innstillingene for individuelle bilder Prosedyre [p] (PLAY) * Stillbildeskjerm * [MENU] * PLAY -fane * DPOF utskrift * Velg bilder 1. Skyv [SET] mot [4] eller [6] for å bla igjennom filene helt til filen som du ønsker å skrive ut blir vist. 2. Skyv [SET] mot [8] eller [2] for å spesifisere antall kopier. Du kan spesifiser en verdi på inntil 99. Spesifiser 00 dersom du ikke ønsker å skrive ut bildet. Hvis du ønsker å inkludere dato i bildene, trykker du på [0] (Video) slik at På vises for datostempel. Gjenta stegene 1 og 2 for å konfigurere innstillingene for andre bilder, om du ønsker. 3. Trykk på [SET].. Konfigurering av samme DPOF-innstillinger for alle bilder Prosedyre [p] (PLAY) * Stillbildeskjerm * [MENU] * PLAY -fane * DPOF utskrift * Alle bilder 1. Skyv [SET] mot [8] eller [2] for å spesifisere antall kopier. Du kan spesifiser en verdi på inntil 99. Spesifiser 00 dersom du ikke ønsker å skrive ut bildet. Hvis du ønsker å inkludere dato i bildene, trykker du på [0] (Video) slik at På vises for datostempel. 2. Trykk på [SET]. DPOF-innstillingene nullstilles ikke automatisk etter at utskrift er utført. Den neste DPOF-utskriften du foretar vil utføres med bruk av DPOF-innstillingene du konfigurerte for bildene. Hvis du ønsker å slette DPOF-innstillingene, spesifiserer du 00 for antallet kopier for alle bildene. Informer din utskriftsservice om dine DPOF-innstillinger! Hvis du bringer et minnekort til profesjonell utskriftservice, må du passe på å for å fortelle dem at finnes DPOF-innstillinger for hvilke bilder som skal skrives ut og antall kopier. Hvis du ikke gjør dette, kan det hende utskriftsservice skriver ut alle bilder uten å ta hensyn til din DPOF-innstillinger eller at de overser datostemplingsinnstillingene. 77 Utskrift

78 . Datostempling Du kan bruke en av de tre følgende metodene til å inkludere opptaksdatoen på utskriften av et bilde. Konfigurering av kamerainnstillingene Konfigurering av DPOF-innstillingene (side 76). Du kan skru datotrykk på og av hver gang du skriver ut. Du kan konfigurere innstillingene slik at visse bilder inkluderer datostempelet og andre ikke. Konfigurering av kameraets datotrykk-innstilling (side 94). Kameraets datostemplingsfunksjon vil stemple datoen på et stillbilde når du fotograferer bildet slik at datoen alltid blir inkludert ved utskrift. Denne kan ikke slettes. Sørg for å skru av DPOF datostempling når du skriver ut et bilde som inkluderer et datostempel via kameraets datostemplingsfunksjon. Dette kan føre til at to datostempel blir skrevet over hverandre. Konfigurering av datamaskinens innstillinger Du kan bruke programvare for bildebearbeiding (ekstrautstyr) til å datostemple bildene. Profesjonell utskriftsservice Be om datostempling når du bestiller utskrift hos en profesjonell utskriftsservice.. Standarder som støttes av dette kameraet Exif Print Utskrift på en printer som støtter Exif Print bruker informasjon om opptaksforholdene som blir lagret med bildet til å forbedre bildenes utskriftskvalitet. Kontakt din skriverfabrikanten for informasjon om modeller som støtter Exif Print, skriveroppgradering etc. 78 Utskrift

79 Bruk av kameraet med en datamaskin Ting du kan gjøre med en datamaskin... Du kan utføre operasjonene beskrevet nedenfor når kameraet er koblet til en datamaskin. Lagring av bilder til en datamaskin for å fremvise de på denne Lagre bilder og fremvis de manuelt (USB-tilkobling) (sidene 81, 85). Avspilling og redigering av video Du kan avspille videoene (sidene 83, 86). For å redigere videoene må du ta i bruk spesiell programvare (ekstrautstyr). Du kan overføre bilder lagret på din datamaskin til kameraminne Opplasting av videofiler til YouTube I tillegg til bilder kan du også overføre fangede skjermbilder fra datamaskinen til kameraet (Photo Transport*). Videofiler som er tatt opp med BEST SHOTscenen For YouTube kan enkelt lastes opp til YouTube (YouTube Uploader for CASIO*). * Kun for Windows Fremgangsmåtene du må utføre for å bruke kameraet med en datamaskin og når du bruker programvaren, er forskjellige med Windows og Macintosh. Brukere av Windows bør se Bruk av kameraet med en Windows datamaskin på side 80. Brukere av Macintosh bør se Bruke av kameraet med Macintosh på side Bruk av kameraet med en datamaskin

80 Bruk av kameraet med en Windows datamaskin Installer nødvendig programvare i samsvar med Windowsversjonen du kjører og det du ønsker å utføre. Når du ønsker å foreta følgende: Lagring av bilder på en datamaskin for å fremvise de på denne manuelt Avspilling av video Overføring av bilder til kameraet Opplasting av videofiler til YouTube Operativsystemversjon Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3) Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3) Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3) Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3) Installer denne programvaren: Se side: Installasjon er ikke nødvendig. 81 Installasjon er ikke nødvendig. Windows Media Player, som allerede er installert på de fleste PC-er kan bli brukt for avspilling av video. Photo Transport 1.0* Last ned denne programvaren fra nettsiden nedenfor. Last ned brukerdokumentene til denne programvaren fra nettsiden nedenfor. Systemkrav Minne: 64 MB eller mer Harddiskplass: 2 MB eller mer YouTube Uploader for CASIO* Last ned denne programvaren fra nettsiden nedenfor. Last ned brukerdokumentene til denne programvaren fra nettsiden nedenfor. 83 * Photo Transport og YouTube Uploader for CASIO kan ikke kjøres med 64-bitversjoner av Windows OS. 80 Bruk av kameraet med en datamaskin

81 . Forholdsregler for brukere av Windows Administratorprivilegier er påkrevd for å kunne kjøre programvaren. Drift med selvbygde datamaskiner er ikke støttet. Drift vil muligvis ikke kunne utføres innenfor visse datamaskinmiljøer. Fremvisning og lagring av bilder på en datamaskin Du kan koble kameraet til din datamaskin for å fremvise og lagre bilder (stillbilder og videofiler). Bruk aldri datamaskinen din til å modifisere, slette, flytte, gi nytt navn til noen av bildefilene som er i kameraets innebygde minne eller minnekort. Hvis du gjør dette kan det skape problemer for kameraets bildeorganiseringsdata, som vil gjøre det umulig å fremvise bilder og kan drastisk forandre gjenværende minnekapasitet. Når du ønsker å modifisere, slette, flytte eller gi nytt navn til et bilde, må dette gjøres utelukkende på bilder som er lagret på din datamaskin. Koble aldri fra USB-kabelen, eller betjen kameraet samtidig med at du fremviser eller lagrer bilder. Gjør du dette kan det føre til ødelagte data. Du kan også bruke din datamaskins kortspalte (hvis den har en slik) eller en kortleser som kan kjøpes til å lese av bildene direkte fra kameraets minnekort. For flere detaljer, se brukerveiledningen som følger med din datamaskin.. Kobling av kameraet til din datamaskin for lagring av filer 1. Skru av kameraet, og bruk deretter USB-kabelen som følger med kameraet til å koble til datamaskinen. For detaljer vedrørende tilkobling til kameraet og forholdsregler under tilkobling, se side 14. USB-kabel (følger med kameraet) USB-port 2. Skru på kameraet. Første gang to kobler kameraet til en datamaskin med USB-kabelen, vil det muligens dukke opp en feilmelding på datamaskinen. Hvis dette skjer, må du koble USB-kabelen fra og så til igjen. Ladingen fortsetter selv når kameraet er slått på. 3. Brukere av Windows 7, Windows Vista: Klikk Start og deretter Datamaskin. Brukere av Windows XP: Klikk Start og deretter Min datamaskin. 81 Bruk av kameraet med en datamaskin

82 4. Dobbeltklikk Flyttbar Disk. Datamaskinen din vil gjenkjenne minnekortet i kameraet (eller det innebygde minnet hvis kortet mangler) som en flyttbar disk. 5. Høyreklikk på DCIM -mappen. 6. Klikk på Kopier på hurtigmenyen som kommer frem. 7. Brukere av Windows 7, Windows Vista: Klikk Start og deretter Dokumenter. Brukere av Windows XP: Klikk Start og deretter Mine dokumenter. Hvis du allerede har en DCIM -mappe i Dokumenter (Windows 7, Windows Vista) eller Mine dokumenter (Windows XP), vil neste steg overskrive denne. Hvis du ønsker å bevare den eksisterende DCIM -mappen må du endre denne mappens navn eller flytte den til et annet sted før du foretar neste steg. 8. Brukere av Windows 7: Velg Lim inn fra Organiser -menyen under Dokumenter. Brukere av Windows Vista: Velg Lim inn fra Rediger -menyen under Dokumenter. Brukere av Windows XP: Velg Lim inn fra Rediger -menyen under Mine Dokumenter. Dette vil lime DCIM -mappen (samt alle bildene den inneholder) inn i mappen Dokumenter (Windows 7, Windows Vista) eller Mine dokumenter (Windows XP). Du vil med dette ha en kopi av filene som finnes i kameraets minne på datamaskinen din. 9. Frakoble kameraet fra datamaskinen etter at du har fullført kopieringen av bildene. Trykk på kameraets [ON/OFF] (Strøm) for å skru av kameraet. Påse at baklampen er slukket eller lyser rødt, og koble deretter fra USB-kabelen. 82 Bruk av kameraet med en datamaskin

83 . Fremvisning av bildene som ble kopiert til datamaskinen 1. Dobbeltklikk på den kopierte DCIM -mappen for å åpne den. 2. Dobbeltklikk mappen som inneholder bildet som du ønsker å fremvise. 3. Dobbeltklikk bildefilen du ønsker å se på. For mer informasjon om filnavn, se Minnets mappestruktur på side 89. Et bilde som har blitt rotert på kameraet vil bli fremvist på datamaskin i sin opprinnelige (uroterte) stilling. Avspilling av video Windows Media Player, som allerede er installert på de fleste PCer kan bli brukt for videoavspillingen. For å avspille en video, må du først kopiere den til datamaskinen din og deretter dobbeltklikke videofilen.. Minimum datamaskin-systemkrav for videoavspilling Minimum-systemkravene som er beskrevet nedenfor er nødvendige for å kunne avspille video, som har blitt tatt opp med dette kameraet, på en datamaskin. Operativsystem : Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3) CPU : Bildekvalitet HD : Pentium 4 3,2 GHz eller kraftigere Bildekvalitet STD : Pentium M 1,0 GHz eller kraftigere Pentium 4 2,0 GHz eller kraftigere Påkrevd programvare : Windows Media Player, DirectX 9.0c eller nyere Nevnt ovenfor er anbefalte systemmiljøer. Bruk av en disse miljøene garanterer ikke problemfri drift. Visse innstillinger av annen installert programvare kan ha negativ påvirkning på avspilling av video. 83 Bruk av kameraet med en datamaskin

84 . Forholdsregler ved avspilling av video Pass på å kopiere videofilen til datamaskinens harddisk før du forsøker å avspille den. Korrekt avspilling vil muligvis ikke oppnås hvis videofilen avspilles over et nettverk, direkte fra minnekort e.l. Korrekt avspilling er ikke garrantert med alle typer datamaskiner. Hvis du opplever problemer med avspillingen bør du forsøke følgende. Forsøk å ta opp videoer med kvalitetsinnstillingen STD. Forsøk på nytt etter å ha oppdatert Windows Media Player til seneste versjon. Avslutt alle andre programmer som er i drift og avvikle alle bakgrunnprosesser. Dersom korrekt avspilling på datamaskinen fortsatt ikke er mulig, kan du ta i bruk en AV-kabel av typen EMC-7A (ekstrautstyr) og koble denne til videoinngangen på et TV-apparat eller datamaskin og avspille videoen på denne måten. Bruke av kameraet med Macintosh Installer påkrevd programvare i samsvar med versjonen av Macintosh OS du bruker og hva du ønsker å utføre. Når du ønsker å foreta følgende: Lagring av bilder på en datamaskin for å fremvise de på denne manuelt Automatisk lagring av bilder på en Macintosh/ Bildebehandling Avspilling av video Operativsystemversjon Installer denne programvaren: Se side: OS X Installasjon er ikke nødvendig. 85 OS X OS X Bruk iphoto som medfølger visse Macintosh-produkter. Videoen kan avspilles med QuickTime, som er en del av operativsystemet ditt Bruk av kameraet med en datamaskin

85 Kobling av kameraet til din datamaskin og lagring av filer Bruk aldri datamaskinen din til å modifisere, slette, flytte, gi nytt navn til noen av bildefilene som er i kameraets innebygde minne eller minnekort. Hvis du gjør dette kan det skape problemer for kameraets bildeorganiseringsdata, som vil gjøre det umulig å fremvise bilder og kan drastisk forandre gjenværende minnekapasitet. Når du ønsker å modifisere, slette, flytte eller gi nytt navn til et bilde, må dette gjøres utelukkende på bilder som er lagret på din datamaskin. Koble aldri fra USB-kabelen, eller betjen kameraet samtidig med at du fremviser eller lagrer bilder. Gjør du dette kan det føre til ødelagte data. Tilkobling støttes ikke på en Macintosh som bruker Mac OS X Støttes kun for Macintosh som kjører Mac OS 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 og 10.7 (og som bruker standard USB-driver). Du kan også bruke din datamaskins kortspalte (hvis den har en slik) eller en kortleser som kan kjøpes til å lese av bildene direkte fra kameraets minnekort. For flere detaljer, se brukerveiledningen som følger med din datamaskin.. Kobling av kameraet til din datamaskin for lagring av filer 1. Skru av kameraet, og bruk deretter USB-kabelen som følger med kameraet til å koble til din Macintosh. For detaljer vedrørende tilkobling til kameraet og forholdsregler under tilkobling, se side 14. USB-kabel (følger med kameraet) USB-port 2. Skru på kameraet. Kameraets baklampe vil lyse grønt eller oransje på dette stadiet. I denne modusen, gjenkjenner din Macintosh minnekortet i kameraet (eller kameraets innebygde minne om du ikke har noe minnekort installert) som en stasjon. Utseendet til stasjonsikonet avhenger av hvilken versjon av Mac OS, du bruker. Første gang to kobler kameraet til en Macintosh med USB-kabelen, vil det muligens dukke opp en feilmelding på datamaskinen. Hvis dette skjer, må du koble USB-kabelen fra og så til igjen. Ladingen fortsetter selv når kameraet er slått på. 3. Dobbeltklikk kameraets diskikon. 4. Dra DCIM -mappen til mappen du ønsker å kopiere til. 85 Bruk av kameraet med en datamaskin

86 5. Etter at kopieringen er fullført kan du dra stasjonsikonet i Papirkurven. 6. Trykk på kameraets [ON/OFF] (Strøm) for å skru av kameraet. Påse at baklampen er slukket eller lyser rødt, og koble deretter fra USBkabelen.. Fremvisning av kopierte bildene 1. Dobbeltklikk kameraets diskikon. 2. Dobbeltklikk på DCIM -mappen for å åpne den. 3. Dobbeltklikk mappen som inneholder bildet som du ønsker å fremvise. 4. Dobbeltklikk bildefilen du ønsker å se på. For mer informasjon om filnavn, se Minnets mappestruktur på side 89. Et bilde som har blitt rotert på kameraet vil bli fremvist på din Macintosh i den opprinnelige (uroterte) versjonen. Avspilling av video Du kan bruke QuickTime, som medfølger ditt operativsystem, til å avspille videoer på en Macintosh. For å avspille en video, må du først kopiere den over til din Macintosh og deretter dobbeltklikke på videofilen.. Minimum datamaskin-systemkrav for videoavspilling Minimum-systemkravene som er beskrevet nedenfor er nødvendige for å kunne avspille video, som har blitt tatt opp med dette kameraet, på en datamaskin. Operativsystem : Mac OS X eller nyere Påkrevd programvare : QuickTime 7 eller nyere Nevnt ovenfor er anbefalte systemmiljøer. Bruk av en disse miljøene garanterer ikke problemfri drift. Visse innstillinger av annen installert programvare kan ha negativ påvirkning på avspilling av video. 86 Bruk av kameraet med en datamaskin

87 . Forholdsregler ved avspilling av video Korrekt avspilling er ikke garrantert med visse Macintosh-modeller. Hvis du opplever problemer med avspillingen bør du forsøke følgende. Endre innstillingen for videokvalitet til STD. Oppgrader til seneste versjon av QuickTime. Avslutt andre programmer som er aktive i øyeblikket. Dersom korrekt avspilling fortsatt ikke er mulig med din Macintosh, kan du ta i bruk en AV-kabel av typen EMC-7A (ekstrautstyr) og koble denne til videoinngangen på et TV-apparat eller Macintosh og avspille videoen på denne måten. Pass på å kopiere videofilen til harddisken på din Macintosh før du forsøker å avspille den. Korrekt avspilling vil muligvis ikke oppnås hvis videofilen avspilles over et nettverk, direkte fra minnekort e.l. 87 Bruk av kameraet med en datamaskin

88 Filer og mapper Kameraet lager en fil hver gang du fotograferer et stillbilde, tar opp en video eller utfører andre operasjoner som lagrer data. Filene grupperes ved å lagre de i mapper. Hver fil og mappe blir tildelt et unikt navn. For detaljer om hvordan mappene er organisert i minnet, se Minnets mappestruktur (side 89). Navn og maks tillatte antall Fil Hver mappe kan inneholde opptil 9999 filer med navn fra CIMG0001 til CIMG9999. Filnavnets filendelse avhenger av filtypen. Mapper Mapper er navngitt fra 100CASIO til 999CASIO. Det kan forekomme inntil 900 mapper i minnet. BEST SHOT (side 42) har en scene med egnede innstillinger for opptak av bilder for auksjonshjemmesider. Avhengig av kameramodellen vil scenene ha navnene For ebay eller Auksjon. Bilder som er tatt opp med ebay-scenen vil bli lagret i en mappe kalt 100_EBAY. Bilder som er tatt opp med Auksjon-scenen vil bli lagret i en mappe kalt 100_AUCT. BEST SHOT har også en scene kalt For YouTube som foretar egnede innstillinger for videoopptak som skal lastes opp til YouTube. Bilder tatt opp med YouTube-scenen vil bli lagret i mappen kalt 100YOUTB. Eksempel 26. filnavn: CIMG0026.JPG Filendelse Serielt nummer (4 tall) 100. mappenavn: 100CASIO Serielt nummer (3 tall) Du kan se igjennom mappe og filnavn på din datamaskin. For detaljer om hvordan filnavn vises på kameraets LCD-skjerm, se side 10. Det totale antall mapper og filer som er tillatt avhenger av bildestørrelse og kvalitet, og kapasiteten på minnekortet som brukes for lagring. 88 Bruk av kameraet med en datamaskin

89 Minnekortdata Kameraet lagrer bilder du fotograferer i samsvar med Design Rule for Camera File System (DCF).. Angående DCF Følgende operasjoner er støttet for DCF-kompatible bilder. Merk imidlertid at CASIO ikke gir noen ytelsesgaranti når det gjelder disse operasjonene. Overfør dette kameraets DCF-kompatible bilder til en annen fabrikants kamera og vis dem. Skriv ut dette kameraets DCF-kompatible bilder på en annen fabrikants skriver. Overfør et annet kameras DCF-kompatible bilder til dette kameraet og vis dem.. Minnets mappestruktur DCIM 100CASIO * CIMG0001.JPG CIMG0002.AVI CIMG0003.WAV CIMG0004.JPG CIMG0004.WAV 101CASIO * 102CASIO * MISC AUTPRINT.MRK DCIM-Mappe Opptaksmappe Bildefil Videofil Lydfil Stillbilde med lyd/bildedel-fil Stillbilde med lyd/lyddel-fil Opptaksmappe Opptaksmappe DPOF-filmappe DPOF-fil * Andre mapper vil lages når følgende BEST SHOT-scener tas i bruk for opptak: For ebay eller Auksjon (scenenavnet avhenger av kameramodellen), eller For YouTube. Følgende viser navnene på mappene som blir laget for hver scene. ebay-scene: 100_EBAY Auksjon-scene: 100_AUCT YouTube-scene: 100YOUTB 89 Bruk av kameraet med en datamaskin

90 . Støttede bildefiler Bilder fotografert med dette kameraet DCF-kompatible bildefiler Selv om et bilde er DCF-kompatibelt, kan det hende kameraet ikke kan fremvise det. Når det fremvises bilder tatt opp med et annet kamera, kan det ta lenger tid å fremvise bildet på dette kameraets LCD-skjerm.. Forholdsregler for håndtering av innebygd minne og minnekort Hver gang du kopierer minnets innhold til din datamaskin bør du kopiere DCIMmappen og alt det den inneholder. En god måte å holde rede på flere kopier av DCIM-mappene er å forandre navnene til en dato eller lignende etter kopiering til en datamaskin. Når mappen flyttes tilbake til kameraet må du sørge for at mappens navn forandres tilbake til DCIM. Kamerat er konstruert til å gjenkjenne en rotfil med navnet DCIM. Vær oppmerksom på at kameraet ikke vil være i stand til å gjenkjenne mapper inne i DCIM-mappen hvis de ikke har navnene de opprinnelig hadde da de ble kopiert fra kameraet over til datamaskin. Mapper og filer må lagres i samsvar med Minnets mappestruktur som vist på side 89 for at kameraet skal kunne gjenkjenne de på korrekt vis. 90 Bruk av kameraet med en datamaskin

91 Andre innstillinger (Oppsett) Dette avsnittet forklarer menyene du kan bruke for konfigurering av innstillinger og utføring av andre operasjoner i både REC-modus og PLAY-modus. Se følgende punkter for mer informasjon. REC-meny (side 47) PLAY-meny (side 72) Endring av menyenes skjermfarge (Menyfarge) Prosedyre [MENU] * Oppsett -fane * Menyfarge Bruk denne prosedyren til å velge svart, rosa eller hvit som menyfarge på LCDskjermen. Fargen på teksten vil også endres i henhold til menyfargen. Ta opp uten å forstyrre andre (Stille) Prosedyre [MENU] * Oppsett -fane * Stille I Stille modus blir blitsen automatisk deaktivert, kameralydene slått av, og andre innstillinger endret slik at opptakene dine ikke sjenerer de rundt deg. Dette er praktisk når du skal ta opp i et museum eller andre steder hvor fotografering med blits er forbudt. Når Stille blir slått på, blir kameraet satt i Stille modus, noe som indikeres med m (Stille) på LCD-skjermen. Innstillingene vist nedenfor er låste og kan ikke endres når kameraet er stilt i Stille modus. Blits Blits av Selvutløser Lyder Av Av Se følgende for detaljer. Blits (side 32) Selvutløser (side 34) Lyder (side 92) Hvis du går inn i Stille modus mens kameraet er i REC-modus, vil Stille modus automatisk gjelde i PLAY-modus også. 91 Andre innstillinger (Oppsett)

92 Konfigurering av kameraets lydinnstillinger (Lyder) Prosedyre [MENU] * Oppsett -fane * Lyder Oppstart Halv-utløser Utløser Operasjon = Operasjon = Avspill Spesifiserer oppstartslyden. Lyd 1-5: Innebygde lyder (1 til 5) Av: Lyd av Spesifiserer lydnivået. Denne innstillingen blir også brukt som lysnivå under videooverføring (side 67). Spesifiserer lydnivået ved overføring av video og stillbilde med lyd. Denne innstillingen blir også brukt som lysnivå under videooverføring (side 67). Innstilling av lydnivået til 0 skrur lyden av. Konfigurering av et oppstartsbilde (Oppstart) Prosedyre [MENU] * Oppsett -fane * Oppstart Vis bildet du ønsker å bruke som oppstartsbilde og velg deretter På. Oppstartsbildet fremvises ikke når du skrur på kameraet ved å trykke [p] (PLAY). Du kan spesifisere et stillbilde du har tatt opp som oppstartsbilde eller du kan bruke oppstartsbildet som ligger i kameraets innebygde minne. Hvis du velger et stillbilde med lyd som oppstartsbilde vil lyden ikke bli avspilt ved oppstart. Formatering av innebygd minne (side 98) vil slette gjeldende oppstartsbilde. 92 Andre innstillinger (Oppsett)

93 Spesifisering av regel for generering av serienumre i filnavn (Fil Nr.) Prosedyre [MENU] * Oppsett -fane * Fil nr. Bruk følgende fremgangsmåte for å spesifisere regelen som styrer genereringen av serienumre brukt i filnavn (side 88). Fortsett Nullstill Forteller kameraet at sist brukte filnummer skal huskes. En ny fil vil bli navngitt ved å bruke det neste sekvensielle nummeret, selv om filer slettes eller et blankt minnekort installeres. Hvis et minnekort installeres som allerede har filer lagret og det største sekvensielle nummeret i eksisterende filnavn er større enn det største sekvensielle nummeret husket av kameraet, vil nummerering av nye filer vil starte fra det høyeste sekvensielle nummeret i eksisterende filnavn pluss 1. Starter serienummeret på nytt fra 0001 når alle filer slettes eller når minnekortet byttes ut med et blankt. Hvis et minnekort med allerede lagrede filer installeres, vil nummerering av nye filer starte fra det høyeste sekvensielle nummeret av eksisterende filnavn pluss 1. Konfigurering av verdenstidsinnstillinger (Verdenstid) Prosedyre [MENU] * Oppsett -fane * Verdenstid Du kan bruke verdenstidsskjermen for å vise gjeldende tid i soner so er forskjellige fra din hjemby når du drar på reiser etc. Verdenstid viser gjeldende tid i 162 byer i 32 forskjellige tidssoner verden rundt. 1. Skyv [SET] mot [8] eller [2] for å velge Destinasjon, og skyv deretter [SET] mot [6]. Velg Hjem for å endre geografisk område og by for tiden hvor du normalt bruker kameraet. 2. Skyv [SET] mot [8] eller [2] for å velge By, og skyv deretter [SET] mot [6]. For å endre Destinasjon til sommertid, skyver du [SET] mot [8] eller [2] for å velge Sommertid, og velger deretter På. Sommertid blir brukt i en del områder, for å fremskynde gjeldende tid med en time i sommermånedene. 3. Skyv [SET] mot [8], [2], [4] eller[6] for å velge ønsket geografisk område, og trykk deretter på [SET]. 4. Skyv [SET] mot [8] eller [2] for å velge ønsket by, og trykk deretter på [SET]. 93 Andre innstillinger (Oppsett)

94 5. Trykk på [SET]. Før du konfigurerer innstillingene for Verdenstid må du påse at innstillingene for hjemby er stedet du vanligvis oppholder deg eller bruker kameraet. Hvis ikke, velger du Hjem på skjermen i steg 1 og konfigurer innstillingene for hjemby, dato og klokkeslett etter behov (side 95). Datostempling av stillbilder (Datostempel) Prosedyre [MENU] * Oppsett -fane * Datostempel Du kan konfigurere kameraet kun til å stemple et stillbildes opptaksdato, eller både dato og klokkeslett i nedre høyre hjørne av bildet. Når informasjonen for dato og klokkeslett har blitt stemplet på et bilde, kan det ikke redigeres bort eller slettes. Eksempel: 10. juli, 2015, Dato 2015/7/10 Dato&Tid Av 2015/7/10 1:25pm Ingen stempling av dato og/eller klokkeslett Selv om du ikke stempler dato og/eller tid med datostempling, så kan du gjøre det senere ved å bruke DPOF-funksjonen eller utskriftsfunksjonen (side 78). Digital zoom er utkoblet når tidsstempling er skrudd på. Tidsstempling vil deaktiveres når visse BEST SHOT-scener er i bruk. 94 Andre innstillinger (Oppsett)

95 Innstilling av kameraets klokke (Juster) Prosedyre [MENU] * Oppsett -fane * Juster [8] [2] Endring av innstillingen for markørens posisjon [4] [6] Flytt markøren mellom innstillingene [0] (Video) Veksler mellom 12-timers og 24-timersformat Når alle innstillingene er som du ønsker, trykker du på [SET] for å gjøre de gjeldende. Du kan føre inn enhver dato fra 2001 til Ikke glem å velge hjemby (side 93) før du stiller inn dato og klokkeslett. Hvis du stiller inn dato og klokkeslett med feil by valgt for hjemby, vil dato og klokkeslett for alle byene under Verdenstid (side 93) bli feil. Spesifisering av datoformat (Datoformat) Prosedyre [MENU] * Oppsett -fane * Datoformat Du kan velge i mellom tre forskjellige datoformat for datoen. Eksempel: 10. juli, 2015 ÅÅ/MM/DD 15/7/10 DD/MM/ÅÅ 10/7/15 MM/DD/ÅÅ 7/10/15 95 Andre innstillinger (Oppsett)

96 Spesifisering av skjermspråk (Language) Prosedyre [MENU] * Oppsett -fane * Language. Spesifiser ønsket skjermspråk. Velg fanen helt til høyre. Velg Language. Velg ønsket språk. Det kan hende at kameramodeller som selges i visse geografiske områder ikke støtter valg av skjermspråk. Konfigurering av dvaletilstandsinnstillingene (Dvale) Prosedyre [MENU] * Oppsett -fane * Dvale Denne funksjonen skrur av LCD-skjermen og slår på baklampen (grønt) når ingen kameraoperasjoner utføres i løpet av et fastsatt tidsrom. Trykk på hvilken som helst knapp for å skru på LCD-skjermen igjen. Tidsinnstilling for start: 30 sek, 1 min, 2 min, Av (Dvale vil være deaktivert hvis du velger Av.) Dvale vil bli deaktivert under ethvert av følgende forhold. I PLAY-modus Når kameraet er tilkoblet en datamaskin eller et annet apparat Under O Sporing Under avspilling eller opptak av stemme Under opptak eller avspilling av video Når både dvale og autoskruav har samme innstilling, vil autoskruav ha prioritet. 96 Andre innstillinger (Oppsett)

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Brukerveiledning. Digitalkamera

Brukerveiledning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Brukerveiledning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne brukerveiledningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar brukerveiledningen

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Brukerveiledning. Digitalkamera K1191PCM2DMX

Brukerveiledning. Digitalkamera K1191PCM2DMX Digitalkamera Nr Brukerveiledning K1191PCM2DMX Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne brukerveiledningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar brukerveiledningen

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Brukerveiledning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne brukerveiledningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar brukerveiledningen

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Brukerveiledning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne brukerveiledningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar brukerveiledningen

Detaljer

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Brukerveiledning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne brukerveiledningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar brukerveiledningen

Detaljer

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Brukerveiledning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne brukerveiledningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar brukerveiledningen

Detaljer

Brukerveiledning. Digitalkamera K1100PCM1DMX

Brukerveiledning. Digitalkamera K1100PCM1DMX Digitalkamera Nr Brukerveiledning K1100PCM1DMX Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne brukerveiledningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar brukerveiledningen

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Brukerveiledning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne brukerveiledningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar brukerveiledningen

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Brukerveiledning. Digitalkamera K1125PCM2DMX

Brukerveiledning. Digitalkamera K1125PCM2DMX Digitalkamera Nr Brukerveiledning K1125PCM2DMX Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne brukerveiledningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar brukerveiledningen

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Brukerveiledning. Digitalkamera K860PCM1DMX

Brukerveiledning. Digitalkamera K860PCM1DMX Digitalkamera Nr Brukerveiledning K860PCM1DMX Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne brukerveiledningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar brukerveiledningen

Detaljer

Digitalkamera Bruksanvisning

Digitalkamera Bruksanvisning Nr Digitalkamera Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

GH200/205-serien Digitalkamera Brukerveiledning

GH200/205-serien Digitalkamera Brukerveiledning GH200/205-serien Digitalkamera Brukerveiledning Copyright Copyright 2012 BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Fujifilm digitalkamera

Fujifilm digitalkamera Fujifilm digitalkamera Denne guiden viser deg hvordan du kan bruke kameraet ditt til å ta bilder, installere nødvendig programvare og kople det til pc-en din for å laste opp bilder. Dersom du ønsker mer

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

ADVENTURE NORSK MANUAL

ADVENTURE NORSK MANUAL ADVENTURE NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox adventure fester 6 Kamera forklaring 7 Bruke kameraet for vannsport 7 Oppsett av kameraet 8 Ladning av batteriet

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS

Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS Optisk bildestabilisator Canons meget effektive optiske bildestabilisatorteknologi forhindrer uskarphet ved å redusere virkningen av kamerarystelser. I situasjoner

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Bruksanvisning Viz Car

Bruksanvisning Viz Car Bruksanvisning Viz Car 1.Produktbeskrivelse 1.ON / OFF-knappen 2.Record-knapp 3. Batterikammer 4.SD eller TF / Micro SD-kort 5.Menu-knappen 6.Down-knapp (for å navigere i menyen) 7.Up-knappen (for å navigere

Detaljer

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2)

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2) Hurtigveiledning DP100 bilvideokamera (versjon 0.1.2) TOC Innholdsfortegnelse Sikkerhetshensyn For din egen sikkerhets skyld må du ikke bruke DP100 eller appen mens du kjører. Plasser aldri DP100 til hinder

Detaljer

D E. G: Fokuseringshjul for kikkert H: Synskorrigeringsring I: Gummiring for øyet J: Batterikammer K: SD/MMC-minnekort L: USB-kontakt

D E. G: Fokuseringshjul for kikkert H: Synskorrigeringsring I: Gummiring for øyet J: Batterikammer K: SD/MMC-minnekort L: USB-kontakt Produktopplysninger F D E L K J A B C G H I A: Kikkertlinse (8x fast zoom) B: Digitalkameralinse (8x fast zoom) C: Fokuseringshjul for digitalkamera D: LCD-skjerm E: Funksjonsknapper F: Strømindikator

Detaljer

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01 Utseende 3 2 1 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder NOR 01 13 4.Mikro USBEK-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Av/på-knapp for batteri 6.Side opp-knapp 7.På-knapp 8.OK-knapp 9.Side ned-knapp 10.LCD

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

EX-Z75 Brukerveiledning

EX-Z75 Brukerveiledning Nr Digitalkamera EX-Z75 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette CASIO produktet. Før du tar kameraet i bruk, vennligst les forholdsreglene i denne brukerveiledningen. Vennligst oppbevar denne brukerveiledningen

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

EX-Z15 Brukerveiledning

EX-Z15 Brukerveiledning Nr Digitalkamera EX-Z15 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette CASIO produktet. Før du tar kameraet i bruk, vennligst les forholdsreglene i denne brukerveiledningen. Vennligst oppbevar denne brukerveiledningen

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING

CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING www.facebook.com/denverelectronics NOR-1 1. Lukker 2. Høyttaler 3. PÅ/AV 4. USB-PORT 5. Luke til mikro-sd-kort 6. Linse 7. Indikatorlys for ladning 8. «Opptatt»-indikatorlys

Detaljer

Digitallupe LVI SenseView P430 Manual Importør: ProVista AS Tromøyveien ARENDAL

Digitallupe LVI SenseView P430 Manual Importør: ProVista AS Tromøyveien ARENDAL Digitallupe LVI SenseView P430 Manual Importør: ProVista AS Tromøyveien 24 4841 ARENDAL mail@provista.no 37058686 1 Innhold 1. P430 medfølgende innhold... 3 2. Batteriet, bruk og vedlikehold... 3 3. Trykknapper

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

INNHOLD. Brukerhåndbok >> 2 INNLEDNING 2 Oversikt 2 Innholdet i pakken

INNHOLD. Brukerhåndbok >> 2 INNLEDNING 2 Oversikt 2 Innholdet i pakken INNHOLD 2 INNLEDNING 2 Oversikt 2 Innholdet i pakken 3 BLI KJENT MED KAMERAET 3 Sett forfra 4 Sett bakfra 6 Statuslamper (lysdioder) 7 Ikonene på LCD-skjermen Brukerhåndbok >> 9 KOMME I GANG 9 Sette inn

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Teknologiske forklaringer IXUS 210

Teknologiske forklaringer IXUS 210 Teknologiske forklaringer IXUS 210 Avansert Touch-grensesnitt IXUS 210 har det hittil mest avanserte Touch-skjerm grensesnittet som gir rask og enkel tilgang til kameraets menysystem. Med store ikoner

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

EX-Z65 Brukerveiledning

EX-Z65 Brukerveiledning Nr Digitalkamera EX-Z65 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette CASIO produktet. Før du tar kameraet i bruk, vennligst les forholdsreglene i denne brukerveiledningen. Vennligst oppbevar denne brukerveiledningen

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 Sentry Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0503 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 Generelt

Detaljer

EX-Z1200 Brukerveiledning

EX-Z1200 Brukerveiledning Nr Digitalkamera EX-Z1200 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette CASIO produktet. Før du tar kameraet i bruk, vennligst les forholdsreglene i denne brukerveiledningen. Vennligst oppbevar denne brukerveiledningen

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507 Brukerhåndbok Opal Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0507 Innhold Innledning...3 Hva inneholder esken?...3

Detaljer

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert.

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. 0 Innhold Innhold... 1 Funksjonsbeskrivelse... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bruk... Feil! Bokmerke er ikke definert. Systemkrav... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bli kjent med kameraet ditt... Feil!

Detaljer

EX-Z8 Brukerveiledning

EX-Z8 Brukerveiledning Nr Digitalkamera EX-Z8 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette CASIO produktet. Før du tar kameraet i bruk, vennligst les forholdsreglene i denne brukerveiledningen. Vennligst oppbevar denne brukerveiledningen

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Prisma. Brukerhåndbok. PAL Versjon. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2001

Prisma. Brukerhåndbok. PAL Versjon. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2001 Brukerhåndbok Prisma PAL Versjon Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2001! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon1001 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

3CCD horisontalt pikselskift. 20x HD-videoobjektiv medfølger Zoom-, blender- og fokusringer (Utskiftbart objektivsystem)

3CCD horisontalt pikselskift. 20x HD-videoobjektiv medfølger Zoom-, blender- og fokusringer (Utskiftbart objektivsystem) Spesifikasjoner Kamera CCD Bildestørrelse Totalt antall piksler Antall effektive piksler (per CCD) Objektiv Optisk zoom Canon HD-videokamera XL H1S 1/3-tommers CCD 3CCD horisontalt pikselskift 1,67 megapiksler

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Norsk Norwegian 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Tillegg til ARCHOS 404 Brukermanual Versjon 1.1 Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. Denne manualen

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

PDA CAM BRUKSANVISNING

PDA CAM BRUKSANVISNING PDA CAM BRUKSANVISNING Norsk Bruksanvisning Innhold Forberedelser... 2 Innholdet i pakken... 2 Systemkrav... 2 Bli kjent med PDA Cam... 3 Delene på PDA Cam... 3 Installasjon... 4 Installere maskinvare/programvare...

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 3 Spørsmål 4 Innhold 4 Oppstart 4 Installering av applikasjon og oppsett av teller 5 Lading av teller 6 Hvordan bære teller 7 Rengjøring av teller

Detaljer

EX-Z1080 Brukerveiledning

EX-Z1080 Brukerveiledning Nr Digitalkamera EX-Z1080 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette CASIO produktet. Før du tar kameraet i bruk, vennligst les forholdsreglene i denne brukerveiledningen. Vennligst oppbevar denne brukerveiledningen

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 Mezzo HD lese TV Bruker- og vedlikeholdsveiledning Mezzo HD Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 1 Innholdsfortegnelse Mezzo HD lese-tv... 1 Generelt... 3 Produktbeskrivelse... 3 Medisinsk

Detaljer

EX-S880 Brukerveiledning

EX-S880 Brukerveiledning Nr Digitalkamera EX-S880 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette CASIO produktet. Før du tar kameraet i bruk, vennligst les forholdsreglene i denne brukerveiledningen. Vennligst oppbevar denne brukerveiledningen

Detaljer

EX-Z1000 Brukerveiledning

EX-Z1000 Brukerveiledning Nr Digitalkamera EX-Z1000 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette CASIO produktet. Før du tar kameraet i bruk, vennligst les forholdsreglene i denne brukerveiledningen. Vennligst oppbevar denne brukerveiledningen

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

EX-V8 Brukerveiledning

EX-V8 Brukerveiledning Nr Digitalkamera EX-V8 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette CASIO produktet. Før du tar kameraet i bruk, vennligst les forholdsreglene i denne brukerveiledningen. Vennligst oppbevar denne brukerveiledningen

Detaljer