TERMOCOMBI TC 30 PELLET- OG VEDFYRT KJELE MED OMVENDT FLAMME. Brukerveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TERMOCOMBI TC 30 PELLET- OG VEDFYRT KJELE MED OMVENDT FLAMME. Brukerveiledning"

Transkript

1 TERMOCOMBI TC 30 PELLET- OG VEDFYRT KJELE MED OMVENDT FLAMME Brukerveiledning Les nøye gjennom brukerveiledningen før installasjon, bruk og vedlikehold. Veiledningen utgjør en vesentlig del av produktet.

2 Pagina 2

3 Gratulerer! Du er nå eier av en Extraflame Kjel Extraflame sin kjel er den perfekte løsning for dem som ønsker å fremkalle oppvarming og varmt husholdningsvann på en miljøbevisst måte. Kjelen er et resultat av avansert teknologi og har en arbeidskvalitet på høyt nivå. Den gjør det mulig å nyte en behagelig varmefølelse i hele huset og i absolutt sikkerhet. Med denne veiledningen lærer man å bruke kjelen på riktig måte; vi råder derfor til å lese nøye gjennom hele før den tas i bruk. VIKTIG Pass på at selger fyller ut kortet under. Denne skal inneholde data for en autorisert fagmann som kan være til hjelp hvis man skulle ha problemer med den nye kjelen. AUTORISERT FAGMANN FIRMA NAVN GATE NR. POSTNR. STED PROV. TELEFON FAKS Pagina 3

4 Pagina 4

5 Innholdsfortegnelse Kapittel Tittel Side 1 HENVISNINGER OG SIKKERHET 7 2 TEKNISKE EGENSKAPER 9 3 INSTALLASJON OG IGANGSETTING 12 4 VEILEDNING FOR MONTERING OG INSTALLASJON Ordbok Installasjon Kopling til systemet for røykevakuering Kamin eller enkel skorsteinspipe Kopling av apparatet til skorsteinspipe og evakuering av forbrenningsprodukter Skorstein Kopling til utvendig luftinntak Isoleringslag, utførelser, kledning og sikkerhetsanvisninger Nasjonale, regionale og kommunale forskrifter 19 5 HYDRAULISK ANLEGG Åpent anlegg Generelle opplysninger Åpen ekspansjonsbeholder Sikkerhetsrør og tilførselsrør Anlegg med lukket beholder for apparat med manuell og automatisk-manuell mating Generelle opplysninger Sikkerhetsventiler Lukket ekspansjonsbeholder Dimensjonering av samlebeholder Kontroller ved første antenning Forsyningsvannets egenskaper Oppfylling av anlegg 24 6 KOPLINGSSKJEMA 25 7 BRENSEL Pellets Pelletmating Regulering av pelletmating Ved Funksjon med omvendt flamme 29 8 REGULERING AV KJEL Valg av ønsket språk Language menu Innstilling av inneværende dag og tid Clock set menu Innstilling av brensel Innstilling av kjel Innstilling av tid aktivisering luke Valg av funksjonsmodalitet Summer-winter menu Innstilling av ønsket temperatur Plassering av sidehåndtak 36 9 KJELENS FUNKSJONSSYKLUS Funksjonssyklus med ved Funksjonssyklus med ved/ pellet CRONO SET MENU KJELENS ULIKE FUNKSJONER Check-up Frostbeskyttende syklus for pumpe Frostbeskyttende syklus for anlegg Sikkerhet sone Bakteriehindrende syklus SIKKERHETSANORDNINGER Hvis røykventilatoren stopper Hvis motor for pelletmating stopper Manglende antenning Midlertidig strømbrudd Elektrisk sikkerhet Sikkerhet for pellet-temperatur 44 Pagina 5

6 12.7 Termisk sikkerhet for pelletkanal Termisk sikkerhet med stjerneformet branndørventil Sikkerhet for åpning av dører Sikkerhet mot vannkoking Sikkerhet for anlegg med åpen beholder Sikkerhet for anlegg med lukket beholder for apparater med manuell og automatisk-manuell mating Montering av ventil for termisk utblåsning (følger ikke med) Automatisk termostatisk ventil Installasjon av sikkerhetsanordninger RENGJØRING AV KJEL TABELLER OVER FREMVISNING GARANTI OVERENSSTEMMELSE MED DIREKTIVENE RoHS OG WEEE 57 Pagina 6

7 1. HENVISNINGER OG SIKKERHET Presentasjon Alle kjeler som produseres i våres fabrikker blir bygget med oppmerksomhet også rettet mot hver enkelt del, slik at både bruker og installatøren beskyttes mot eventuelle farer. Man anbefaler derfor autorisert personale om å være spesielt nøye med elektriske koplinger etter å ha utført et inngrep. Dette gjelder spesielt de delene av ledningene som ikke er isolert og som absolutt ikke må stikke ut fra klemmebrettet. På denne måten unngår man en mulig kontakt med lederens deler under spenning. Denne brukerveiledningen utgjør en vesentlig del av produktet: sørg for at den alltid følger med apparatet. Dette gjelder også hvis apparatet overføres til en annen eier eller bruker, eller overføres til et annet sted. Skulle man miste eller ødelegge veiledningen må man be om å få en ny hos nærmeste tekniske servicesenter. Kjelen må kun benyttes til det den er laget for. Fabrikkanten fraskriver seg et hvilket som helst kontraktlig eller ekstrakontraktlig ansvar for skader mot personer, dyr eller gjenstander grunnet feil installasjon, vedlikeholdsregulering eller uegnet bruk. Installasjon Installasjonen av kjelen og sentralvarmeanleggets tilleggsutstyr, må være i overensstemmelse med alle aktuelle normer og forskrifter og hva som fremgår i loven. Installasjonen må utføres av autorisert personale, som må utstede en erklæring av overensstemmelse for anlegget. Installatøren påtar seg alt ansvar for endelig installasjon og følgende riktig funksjon av installert produkt. Det er også nødvendig å overholde alle nasjonale, fylkelige og kommunale forskrifter og lover i det landet apparatet installeres. Extraflame S.p.A. er ikke ansvarlig hvis disse forhåndsreglene ikke overholdes. Man råder til å spyle anleggets rørsystem før installasjonen utføres, slik at man fjerner eventuelle avfallsprodukter som kan sette apparatets funksjon på spill. Bruker må under installasjonen informeres om følgende: a. Skulle det oppstå en vannlekkasje må vannforsyningen stenges av og man må ta øyeblikkelig kontakt med teknisk servicesenter. b. Anleggets driftstrykk må kontrolleres med jevne mellomrom. Hvis ovnen ikke blir benyttet over en lengre periode, råder man til å la teknisk servicesenter utføre i hvert fall følgende inngrep: - Plasser hovedbryteren på 0. - Steng av vannet både for det termiske anlegget og for husholdet ellers. - Tøm varme- og sanitæranlegget hvis det er fare for frost. Første antenning Etter å ha fjernet emballasjen må man kontrollere at varen ikke er skadet eller at bestanddeler mangler. Henvend deg til samme forhandler som solgte apparatet hvis ikke alt er i samsvar. Når produktet antennes for første gang må man kontrollere at alle anordninger som utgjør kjelen fungerer riktig. Dette gjelder både sikkerhetsanordninger og kontrollanordninger. For å garantere kjelens riktige funksjon, må alle elektriske deler som tilhører kjelen kun byttes ut med originale deler og av et autorisert teknisk servicesenter. Før personalet som utfører den første antenningen går i fra anlegget, må han/hun kontrollere kjelens funksjon under minst en fullstendig arbeidssyklus. Kjelens vedlikeholdsarbeid må utføres minst en gang i året og programmeres på forhånd med teknisk servicesenter. Pagina 7

8 Godkjenning Extraflame sine kjeler er prosjektert og realisert i overensstemmelse med følgende direktiv: UNI EN Sentralvarmekjeler. Kjeler for fast brennstoff, med manuell eller automatisk mating, med en nominell termisk ytelse på opptil 300 kw Overensstemmelse med direktiv for lavspenning (73/23 EØF) Overensstemmelse med direktiv EMC (elektromagnetisk samsvar 89/336 EØF) Sikkerhetsforskrifter Det er forbudt å la barn eller funksjonshemmende personer uten oppsyn bruke kjelen. Ikke ta borti kjelen hvis man går barfota og deler av kroppen er våte eller fuktige. Det er forbudt å forandre på sikkerhets- eller reguleringsanordningene uten tillatelse eller anvisning fra konstruktøren. Ikke dra i, rive av eller vri på de elektriske ledningene som stikker ut fra kjelen. Dette gjelder også når kjelen er koplet fra strømmen. Unngå tetting eller reduksjon av åpningsstørrelsen på installasjonsrommets ventilasjonsåpning. Ventilasjonsåpningene er unnværlige for en riktig forbrenning. Emballasjen må oppbevares utilgjengelig for barn og funksjonshemmede personer uten assistanse. Døren til ildstedet må alltid være lukket når produktet fungerer på normal måte. Unngå direkte kontakt med de av apparatets deler som kan overopphetes under drift. Hvis apparatet ikke har vært i bruk over en lengre periode må man forsikre seg om at det ikke finnes noen form for tilstoppelse før det benyttes igjen. Kjelen er prosjektert for å virke under et hvilket som helst klimatisk forhold (også kritiske). Under spesielt vanskelige forhold (sterk vind, frost) kan det forekomme at sikkerhetssystemene griper inn og at kjelen slår seg av. Skulle dette oppstå må man kontakte teknisk service, og uansett ikke ta av sikkerhetssystemet. Skulle det oppstå brann i skorsteinspipen må man enten skaffe seg et passende system for å kvele flammene eller ringe etter brannvesenet. Hvis kjelen stopper opp på grunn av et signal som vises på skjermen, og ikke på grunn av manglende vedlikehold, må man ta kontakt med teknisk servicesenter. Bruksområde Kjelene må benyttes til oppvarming av vann ved en temperatur som ikke overgår kokepunktet nevnt under installasjonsvilkårene. Pagina 8

9 2. TEKNISKE EGENSKAPER TEKNISKE DATA Måleenhet TC 30 Pellet Kjeleklasse / 3 3 Innført global termisk ytelse kw 27,8 34,9 Maks nyttig termisk ytelse kw 25,3 30,8 Min. nyttig termisk ytelse kw 11,5 15 TC 30 Ved Ytelse % > 89 > 87 Timeforbruk av brensel kg 2,5 5,9 4,5 9 Røyktemperatur ved maks nyttig termisk ytelse C ~ 150 ~ 160 Røyktemperatur ved min. nyttig termisk ytelse C ~ 110 ~ 120 Bæreevne røyk ved maks nyttig termisk ytelse kg/s 0,0136 0,022 Undertrykk kamin Pa Maksimalt hydraulisk trykk MPa 3 3 KPa 0,840 (1200 l/h) 0,840 (1200 l/h) Lastetap på vannsiden (17 C) kpa 3,300 (2500 l/h) 3,300 (2500 l/h) Regulering av vanntemperaturen C Minimumstemperatur for returvann til kjelen C Eksterne mål kjel mm (HxLxP) 1600 x 749 x x 749 x 1180 Eksterne mål pelletbeholder mm (HxLxP) 1351 x 618 x x 618 x 720 Eksterne mål kjel med pelletbeholder mm (HxLxP) 1600 x 1446 x x 1446 x 1180 Mål luke for pelletmating mm 580 x Mål luke for påfylling av ved mm (HxL) - 337x400 Vekt for tom kjele kg Vekt for tom pelletbeholder kg ~ 100 ~ 100 Volum av vann i kjelen l Kapasitet pelletbeholder l - kg Kapasitet forbrenningskammer l Diameter røykutslipp mm Maks absorbert elektrisk ytelse under antenning av pellet W C Egenskaper for termisk sikkerhetsventil (vann) MPa > 0,15 > 0,15 Kjelene styres av et elektronisk kort fra en mikroprosessor med en lambdasonde som korrigerer funksjonsfeil og uregelmessigheter i kjelen gjennom en konstant overvåking av utslippsgassen. Alle forbrenningsprøver ble utført med følgende brensel: Pellet ONORM M7 135 DIN PLUS * Innrett en effektiv antikondenskrets, slik at man garanterer en minimumstemperatur for kjelens returvann som er lik angitt verdi (slå opp i kapittel SIKKERHETSANORDNINGER ). Pagina 9

10 Pagina 10

11 Forsyning med pellet og kløyvd ved Automatisk antenning for pellet og kløyvd ved Innstilling av funksjonsvalg (pellet, ved eller blandet) Automatisk endring av innstilling (pellet / ved eller omvendt) avhengig av tilgjengelig brensel Selvregulerende forbrenningssystem og automatisk rengjøring Automatisk dosering av mengde primær- og sekundærluft Predisponering for ekstern lagringssilo Anordning for rengjøring av eksternt rørsystem Trekk: for modulert innsuging med kontroll gjennom røyksugerens encoder for hastighet. Innføring av pellet kontrollert av stjerneformet flammedrepende sikkerhetsventil. Fullstendig styring gjennom mikroprosessor. REFERANSE DIAMETER FORBINDELSESSTYKKE FUNKSJON FORBINDELSESSTYKKE T1 = T2 1 Varmeutsending T3 = T4 1 Varmeretur T5 = T6 ¾ Koplinger sikkerhetsvarmeveksler d.s.a. T7 ½ Kopling brønn sikkerhetssonde T8 ¾ Tømming vann fra kjele N. B. For å kunne oppnå maksimalt termisk bytte er det nødvendig å kople vannets utsending og retur i krysning, det vil si T1 med T4 og T2 med T3. Pagina 11

12 3. INSTALLASJON OG IGANGSETTING For å garantere optimale ytelser og en lang levetid for Extraflame produktet, råder man til å følge punktene som beskrives under angående installasjon, igangsetting og vedlikehold. Installasjon (må kun utføres av kvalifisert tekniker og i overensstemmelse med direktiv som nevnes i denne veiledningen). Kopling til skorsteinspipe (kvalifisert tekniker) Kopling til det hydrauliske anlegget (kvalifisert tekniker) Elektriske forbindelser til det elektronske kortet (kvalifisert tekniker) Forbindelse av apparatet til nettverket, kun etter å ha fullført all montering og installasjon (kvalifisert tekniker) Brensel Pellet Ved Funksjon med omvendt flamme Regulering av kjele Valg av språk Innstilling av riktig dag og klokkeslett Innstilling av kjel Innstilling av tidspunkt for aktivering av fallemme Valg av funksjonsmodus Antenning og kjelens funksjonssyklus Innstilling av ønsket temperatur Kontroller og kjelens ulike funksjoner Vedlikehold Ordinært vedlikehold utføres av kunden Ekstraordinært vedlikehold utføres av en kvalifisert tekniker. Pagina 12

13 4. VEILEDNING FOR MONTERING OG INSTALLASJON Installasjonen må være i overensstemmelse med: UNI (2005) varmegenerator forsynt med tre eller andre faste brennstoffer: installasjon. Kaminene må være i overensstemmelse med: UNI 9731 (1990) kaminer: klassifisering etter termisk motstand. EN (2006) metode for utregning av kaminenes varme- og strømningsdynamiske egenskaper. UNI 7129 punkt innretning, lokale regler og VVFF forskrifter. UNI 1443 (2005) kaminer: generelle krav. UNI 1457 (2004) kaminer: innvendige rør lagd i terrakotta og keramikk. 4.1 Ordbok APPARAT MED LUKKET ILDSTED Varmegenerator som kan åpnes under funksjon kun for å fylle på brensel. BIOMASSE Materiale med biologisk opphav, bortsett fra materialer som er innlemmet i geologiske dannelser og omdannet til fossil. BIOBRENSEL Brensel som produseres direkte eller indirekte av biomasse. KAMIN Vertikal kanal som samler og utstøter produkter fra et eneste apparats forbrenning, og i en passende høyde fra grunnen. RØYK- ELLER SAMLEKANAL Kanal eller koplingselement mellom apparatet som lager varme og kaminen for evakuering av forbrenningens produkter. ISOLERINGSLAG Alle midler og materialer som benyttes for å unngå at varmen overføres gjennom en vegg som skiller lokaler med ulike temperaturer. SKORSTEIN Innretning plassert i enden av kaminen og som forenkler spredningen i atmosfæren av forbrenningens produkter. KONDENS Flytende produkter som dannes når temperaturen på forbrenningsgassen er mindre eller lik vannets kondenspunkt. VARMEGENERATOR Apparat som gjør det mulig å produsere termisk energi (varme) ved hjelp av rask omdannelse, gjennom forbrenning, av brenselets egen kjemisk energi. LUKE Mekanisme som brukes for å endre forbrenningsgassens dynamiske motstand. SYSTEM FOR RØYKEVAKUERING Anlegg for røykevakuering og som er uavhengig av apparatet. Anlegget består av røyksamler eller -kanal, kamin eller enkel skorsteinspipe, og skorstein. Pagina 13

14 MEKANISK TREKK Luftsirkulering ved hjelp av ventilator som drives av en elektrisk motor. NATURLIG TREKK Trekk som stedfester seg i en kamin/skorsteinspipe på grunn av forskjellen mellom volummassen av røyk (varm) og omgivende luftatmosfære, uten hjelp av mekanisk suging installert enten innvendig eller i enden. UTSTRÅLINGSSONE Sone hvor varmen som fremkalles av forbrenningen sprer seg, som befinner seg i nærheten av ildstedet. I denne sonen må det ikke finnes brennbart materiale. TILSTRØMNINGSSONE Sone hvor apparatets forbrenningsprodukter kommer ut mot installasjonslokalet. 4.2 Installasjon Før installasjonen må man kontrollere hvordan apparatets kamin, skorsteinspipe og avløpsrør er plassert i forhold til følgende: Forbud mot installasjon Lovlige avstander Begrensninger foreskrevet av lokale regler eller spesielle forskrifter fra myndighetene Konvensjonelle begrensninger fra reglement for sameie, forpliktelse eller kontrakter. Godkjente installasjoner I det lokalet hvor varmegeneratoren installeres kan kun apparater som fungerer på en tett måte i forhold til lokalet, eller som ikke utsetter lokalet for lavtrykk i forhold til det ytre miljøet, eksistere fra før eller installeres. Apparater for koking av mat og tilhørende røykhetter uten utdrag kan kun benyttes i lokaler som brukes som kjøkken. Ulovlige installasjoner I de lokalene man installerer varmegeneratoren i må det hverken eksistere på forhånd eller installeres: - kapper med eller uten sugevifte - kollektive ventilasjonskanaler. Hvis disse apparatene befinner seg i lokaler som grenser til og er forbundet med installasjonslokalet, er det forbudt å bruke varmegeneratoren samtidig med disse når det eksisterer en risiko for at et av lokalene blir plassert i lavtrykk i forhold til det andre. Pagina 14

15 4.2.1 Kopling til systemet for røykevakuering Røyk- eller samlekanal Benytt elementer som er laget av brannsikkert materiale, som tåler forbrenningsprodukter og deres eventuelle kondens, når du monterer røykkanaler. Det er forbudt å ta i bruk fleksible rør i metall og rør i fibersement for å kople apparatet til skorsteinspipen. Dette gjelder også for røykkanaler som eksisterer fra før. Det må være hull mellom røykkanalen og skorsteinspipen slik at ikke skorsteinspipen støtter seg på generatoren. Røykkanalene må ikke gå igjennom lokaler hvor det er forbudt å installere forbrenningsapparater. Røykkanalene må monteres slik at de garanterer røyktetthet for apparatets driftsbetingelser, begrenser dannelsen av kondens og unngår at den flyter mot apparatet. Man må så langt som mulig unngå å montere vannrette deler. For apparater hvor man må nå tak- eller veggavløp som ikke er koaksialt i forhold til apparatets røykutslipp, må retningsforandringen lages ved hjelp av bøyde rør som ikke overgår 45 (se figur under) Isolasjon Skorsteinspipe Inspeksjon Varmeskapene apparater som er utstyrt med elektrisk vifte for utstøtelse av røyk, det vil si alle Extraflames produkter, må overholde følgende henvisninger: De vannrette linjene må ha en minimums helling oppover på 3 % Lengden på den vannrette linjen må være minimal og uansett ikke overgå 3 meter Antall retningsforandringer, inkludert den for bruk av T element, må ikke overgå 4 (bruker man 4 buer må man benytte rørsystem med doble rør og med en intern diameter på 130 mm). Uansett må røykkanalene tåle forbrenningsprodukter og kondens og være isolert hvis de passerer utenfor installasjonslokalet. Det er forbudt å benytte elementer i mothelling. Røykkanalen må enten være slik at sotet samles opp eller at den kan kostes. Røykkanalen må ha et vedvarende snitt. Eventuelle forandringer av snitt er kun tillatt i skorsteinspipens kopling. Det er forbudt å la andre kanaler for tilføring av luft og rørsystem for anlegg gå igjennom røykkanaler, selv om disse er overdimensjonerte. Det er ikke tillatt å montere manuelle reguleringsanordninger for trekk på apparater med mekanisk trekk. Pagina 15

16 4.2.2 Kamin eller enkel skorsteinspipe Kaminen eller skorsteinspipen må tilfredsstille følgende krav: - den må tåle forbrenningsproduktene, være tett og riktig isolert med isoleringslag som passer bruksforholdene; - den må realiseres i passende materialer som tåler normale mekaniske krefter, varme, forbrenningsproduktenes virkning og eventuell kondens; - den må ha et forløp som for det meste er loddrett med avledninger fra aksen som ikke overgår 45 ; - den må plasseres langt nok unna brennstoff og brannfarlige materialer med luftmellomrom eller passende isolering; A B A B C E D F C E D F REFERANSE A = mur på venstre side B = bakdel C = forside D = bredde for beholder E = total bredde med beholder F = mur på høyre side 250 mm 500 mm 650 mm 618 mm 1380 mm 300 mm MÅL - den må ha et minimums naturlig lavtrykk på minst 0,5 2,5 mm H2O (0,05 0,25 mbar) - den må helst ha et rundt internt snitt: firkantede eller rektangulære snitt må ha avrundede hjørner med en innvendig radius på minst 20 mm. - den må ha et internt snitt som er vedvarende, fritt og uavhengig. - har den rektangulære snitt må disse ha et forhold mellom sidene som ikke overgår 1,5. Røykkanalen bør være utstyrt med et rom i bunnen, som samler opp faste materialer og eventuelt kondens. På denne måten kan den lett åpnes og inspiseres ved hjelp av en liten lufttett luke. Pagina 16

17 Vindtett skorstein Maks 3 m cm 3 5 % Skorsteinspipe Inspeksj. Inspeksj. Utvendig isolert kanal Maks 3 m. cm 45 Skorsteinspipe Inspeksj. Inspeksj. Pagina 17

18 4.2.3 Kopling av apparatet til skorsteinspipen og evakuering av forbrenningsprodukter Røykkanalen må motta utblåsning fra en eneste varmegenerator. Direkte utblåsning i lukkede rom er forbudt, også med åpent tak Forbrenningsproduktene må blåses direkte ut fra taket og røykkanalen må ha de egenskaper som nevnes i avsnittet Kamin eller enkel skorsteinspipe Skorstein Skorsteinen må ha tilsvarende egenskaper: - ha samme interne snitt som kaminen; - ha en brukbar åpningsdel som ikke er mindre enn det dobbelte av peisens indre del; - være bygget slik at hverken regn, snø eller andre ting kan komme ned i peisen. Den må også bygges slik at forbrenningsproduktene slippes ut uansett vindretning og helning; - den må plasseres slik at man garanteres en skikkelig spredning og oppløsning av forbrenningsproduktene, og uansett utenfor tilbakestrømningssonen hvor det har lett for å danne seg mottrykk. Denne sonen har ulike dimensjoner og strukturer alt etter takets vinkelhelning. Det er derfor nødvendig å ta hensyn til minimumshøydene som oppgis i figurenes skjema under. Skorsteinen må ikke ha mekaniske sugeapparater. FLATT TAK 50 cm 50 cm < 5 m > 5 m < 5 m avstand > A SKRÅTT TAK avstand < A H min β 50 cm over toppen TILBAKESTR.SONE Høyde tilbakestrømningssone Pagina 18

19 SKORSTEIN, AVSTANDER OG PLASSERING Takets helning Avstand mellom topp og skorstein Minste høyde fra skorstein (målt fra åpningen) β A (m) H (m) 15 < 1,85 0,50 m over toppen > 1,85 1,00 m fra taket 30 < 1,50 0,50 m over toppen > 1,50 1,30 m fra taket 45 < 1,30 0,50 m over toppen > 1,30 2,00 m fra taket 60 < 1,20 0,50 m over toppen > 1,20 2,60 m fra taket Kopling til utvendig luftinntak Apparatet må koples til et utvendig luftinntak slik at det har nok luft til rådighet og kan garantere en regelmessig virkemåte. Luftinntakene må ha følgende egenskaper: a) ha et fritt snitt på minst 80 cm² totalt. b) de må beskyttes med rist, metallgitter eller annen passende beskyttelse. Disse må ikke minske minimumssnittet som er oppgitt i punkt a) og de må plasseres slik at de ikke tilstoppes. Lufttilstrømningen kan også hentes fra et av installasjonsrommets tilgrensende rom, så lenge strømningen forekommer fritt gjennom varige hull som er forbundet med utsiden. Lokalet som tilgrenser installasjonslokalet må ikke være nedsenket i forhold til utemiljø på grunn av mottrekkens effekt. Mottrekkens kan provoseres av andre bruksapparater eller sugeanordninger i dette lokalet. De varige åpningene i rommet ved siden av må stille til de krav som beskrives over. Det må ikke være en garasje, et lager for brensel eller uansett et rom hvor det drives brannfarlig virksomhet Isoleringslag, utførelser, kledning og sikkerhetsanvisninger Kledningen må være en selvbærende struktur i forhold til varmeblokken og må ikke komme i kontakt med denne, uavhengig av hvilket materiale den er laget av. Bjelker og utførelser i tre eller brennbart materiale må plasseres utenfor ildstedets strålesone og være passende isolert. Finnes det dekninger av brennbart materiale eller materialer som er følsomme for varme i området over generatoren, må man benytte en beskyttende mellomvegg i isolerende og brannsikkert materiale. Brennstoff eller brannfarlige materialer som ting i tre, gardiner osv. må plasseres på sikker avstand fra ildstedets stråler. Apparatets installering må utføres slik at man lett kan komme til for å rengjøre selve apparatet, avløpsrørene og skorsteinspipen Nasjonale, regionale og kommunale forskrifter Man må overholde og ta hensyn til alle nasjonale, regionale og kommunale forskrifter som eksisterer i det landet hvor apparatet installeres. Pagina 19

20 5. HYDRAULISK ANLEGG I dette kapittelet beskrives enkelte begrep som henviser til det italienske normativ UNI (2006). Som tidligere beskrevet må man overholde alle eventuelle nasjonale, fylkelige og kommunale normer som gjøres gjeldende i det landet apparatet installeres. Type system Det finnes 2 ulike typer system: system med åpen beholder og system med lukket beholder. Kjelen Extraflame TC 30 kan fungere med begge type anlegg. 5.1 Anlegg med åpen beholder System hvor vannet dette inneholder er i direkte eller indirekte kontakt med atmosfæren, utstyrt med en åpen ekspansjonsbeholder. Denne er plassert i enden av systemet og forbundet med atmosfæren gjennom et spesielt avløpsrør Generelle opplysninger Anlegg med åpen ekspansjonsbeholder må være utstyrt med: Åpen ekspansjonsbeholder Sikkerhetsrør Tilførselsrør Styringstermostat for sirkulasjonen (ikke for anlegg med naturlig omløp) Sirkulasjonssystem (ikke for anlegg med naturlig omløp) Anordning for igangsetting av akustisk alarm Akustisk alarm Temperaturmåler Trykkmåler Automatisk termisk bryter for blokkering (blokkeringstermostat) Temperaturens sikkerhetssensorer må befinne seg enten på maskinkanten eller på en avstand som ikke overgår 30 cm fra sendingskoplingen. Hvis generatorene ikke er utstyrt med alle anordningene, kan de som mangler installeres på generatorens sendingsrør. Disse må uansett ikke installeres lenger en 1 m fra maskinen Åpen ekspansjonsbeholder Ekspansjonsbeholderen må ha en nyttig kapasitet (med dette mener man volumet mellom vannstanden når systemet ikke virker og vannstanden i samsvar med overløprørets nederste munning) som ikke er mindre enn ekspansjonsvolumet. Systemets vanninnhold må fremgå i prosjektet. Ekspansjonsbeholderen må bestå av en dekket beholder, plassert over det øverste punktet vannet når, i en høyde som i dette punktet sikrer et større atmosfærisk trykk når systemet fungerer på normal måte. Ekspansjonsbeholderen må ha et avløpsrør som er forbundet til atmosfæren og som har et snitt som er minst like stort som sikkerhetsrøret. Overløprøret må ha et synelig avløp og et forløp med helning nedover. Overløpsrøret kan også benyttes som avløpsrør. Dette må da ikke ha et snitt som er mindre en sikkerhetsrørets. Når man snakker om synelig avløp mener man et hvilket som helst system som på en sikker måte gjør det enkelt å individualisere selve avløpet. Ekspansjonsbeholdere, sikkerhetsrør, tilførselsrør og overløpsrør må beskyttes mot frost. Ekspansjonsbeholdere kan plasser ute i friluft hvis det ikke er fare for frost eller hvis de blir beskyttet på en passende måte. Prosjektet må uttrykkelig oppgi hvordan man kan beskytte godkjente ekspansjoner, avløpsrør og overløpsrør hvis dette skulle være nødvendig. Pagina 20

21 5.1.3 Sikkerhetsrør og tilførselsrør Sikkerhetsrøret må kople generatorens øverste del til atmosfæren og være uten mottendens. Dette gjelder ikke det stykket som munner ut i ekspansjonsbeholderens øverste del. Tilførselsrøret må kople generatorens nederste del til ekspansjonsbeholderens nederste del. Det må være uten mottendens som kan hindre tyngdekraftsirkuleringen i kretsen, som består av sikkerhets- og tilførselsrør, generator og ekspansjonsbeholder. Man kan utføre en forbindelse mellom rørsystemet for sikkerhet og tilførselsrøret for å sikre sirkuleringen ved hjelp av tyngdekraft. Tilførselsrøret må tillate en rask oppfylling av varmegeneratoren med vann som kommer fra beholderen. Det er mulig å benytte kun et sikkerhetsrør for flere generatorer. De stykkene av sikkerhetsrør som kopler hver enkel generator til hoved-rørsystemet må i dette tilfelle ha en størrelse som tilsvarer ytelsen for den generatoren det er koplet til. Hoved-rørsystemet derimot må ha en størrelse som tilsvarer hele oppvarmingsanleggets termiske ytelse. Har man flere generatorer og et sikkerhetsrør, men ønsker å skille en generator fra de andre, kan man anvende en treveiskran på hvert rørsystemet som kopler hver generator til sikkerhetsrøret. Denne må ha en åpning som ikke er mindre enn det for sikkerhetsrøret som tilhører selve generatoren, slik at forbindelsen mellom generatoren og atmosfæren garanteres i en hver posisjon, enten gjennom sikkerhetsrøret eller gjennom et luftrør koplet til tredje vei. Avløpsrøret må ha en diameter som er minst like stort som sikkerhetsrøret. 5.2 Anlegg med lukket beholder for apparater med manuell og automatisk-manuell mating. Anlegg hvor vannet i dette ikke er i direkte eller indirekte kontakt med atmosfæren. Vanligvis er anlegg med lukket beholder utstyrt med en av de følgende ekspansjonsanordningene: Forhåndsfylt lukket ekspansjonsbeholder, med vanntett membran ved gasspassering. Automatisk lukket ekspansjonssystem med kompressor og vanntett membran ved gasspassering. Automatisk lukket ekspansjonssystem, med sirkulasjonspumpe og vanntett membran ved gasspassering. Ekspansjonssystem uten membran Generelle opplysninger Anlegg med lukket ekspansjonsbeholder må være utstyrt med: Sikkerhetsventil Ventil for termisk utblåsning eller for termisk sikkerhetsutblåsning (med positiv sikkerhet) Lukket ekspansjonsbeholder Styretermostat for omløpet Termostat for igangsetting av akustisk alarm Akustisk alarm Temperaturmåler Trykkmåler Sirkulasjonssystem Temperaturens sikkerhetssensorer må befinne seg enten på maskinkanten eller på en avstand som ikke overgår 30 cm fra sendingskoplingen. Hvis generatorene ikke er utstyrt med alle anordningene, kan de som mangler installeres på generatorens sendingsrør. Disse må uansett ikke installeres lenger en 1 m fra maskinen. Apparater med manuell eller manuell-automatisk mating ment for husholdningsoppvarming og innført i oppvarmingsanlegg med lukket beholder, må være utstyrt med en intern avkjølingskrets. Kretsen må være predisponert av produsenten og aktivert gjennom en termisk sikkerhetsventil uten behov for ekstra energi og som hindrer at man overgår tillatt temperatur. Forbindelsen mellom matingsenheten og ventilen må være uten avskjæringer; avskjæringer er kun tillatt hvis ventilen aktiveres av et bestemt verktøy. Trykket ved enden av kjølekretsen må være på minst 1,5 bar. Pagina 21

TERMOPELLET TP 30 PELLETKJELE. Brukerveiledning. Les nøye gjennom bruksanvisningen før utføring av installasjon, bruk og vedlikehold.

TERMOPELLET TP 30 PELLETKJELE. Brukerveiledning. Les nøye gjennom bruksanvisningen før utføring av installasjon, bruk og vedlikehold. TERMOPELLET TP 30 PELLETKJELE Brukerveiledning Les nøye gjennom bruksanvisningen før utføring av installasjon, bruk og vedlikehold. Bruksanvisningen utgjør en vesentlig del av produktet. Side 2 Gratulerer!

Detaljer

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Generelt Kjel og brenner skal tilfredstille gjeldende krav i lavspenningsdirektivet og maskindirektivet. Oppstillingsvilkår Det må legges til rette for

Detaljer

Brukermanual for pelletsovner og pelletsinnsatser

Brukermanual for pelletsovner og pelletsinnsatser Brukermanual for pelletsovner og pelletsinnsatser NO Rev001_151010_2272575 norsk... 3 1. ADVARSLER...3 2. sikkerhet...3 3. sikkerhetsanordninger...4 4. installasjon...4 4.1. Godkjente installasjoner...5

Detaljer

Opptenning og fyring

Opptenning og fyring Utgave 12.2010 Opptenning og fyring Bildeserie Dovre Pegasus www.dovrepeisen.no Presentasjon Velkommen til Dovre-familien! Den består av mange alternative ildsteder, og omfatter en rekke peisinnsatser

Detaljer

BRUKERMANUAL LUCREZIA IDRO LCD NORSK/NORVEGESE

BRUKERMANUAL LUCREZIA IDRO LCD NORSK/NORVEGESE BRUKERMANUAL LUCREZIA IDRO LCD NORSK/NORVEGESE Vi takker for at du har valgt vårt firma; Produktet er en perfekt løsning for oppvarming og det er utviklet under avansert teknologi med en bearbeidelseskvalitet

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

Med denne veiledningen lærer man å bruke ovnen på riktig måte; vi råder derfor til å lese nøye gjennom hele før ovnen tas i bruk.

Med denne veiledningen lærer man å bruke ovnen på riktig måte; vi råder derfor til å lese nøye gjennom hele før ovnen tas i bruk. PELLETSOVNER Bruker- og vedlikeholdsveiledning Babyfiamma Preziosa Ecologica Inserto Comfort Maxi Bella Bella Lux Divina Gratulerer! Du er nå eier av en Extraflame ovn Pelletovnen som produseres av Extraflame

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO TILBEHØR SANITÆRANLEGG Flamco Flamco Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT Utgave 2005 / NO Flamco For en effektiv sikring av anlegget ditt Prescor B og SB varmtvannsberederventiler

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

5 enkle trinn. - sånn tenner du opp

5 enkle trinn. - sånn tenner du opp 5 enkle trinn - sånn tenner du opp Utilstrekkelig skorsteinstrekk gir vanligvis problemer Opptenningsproblemer Røykutslag i rommet Sot på glass i ildstedet Bålet slukker Soting og røyklukt fra ildstedet

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Vedkjeler. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Vedkjeler. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Vedkjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Atmos ATMOS har alltid hatt som mål å være best når det gjelder kvalitet, funksjonsjonalitet og pris. De

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

BRUKERMANUAL for pelletsovner

BRUKERMANUAL for pelletsovner BRUKERMANUAL for pelletsovner lcd Norsk 1 Vi takker for at du har valgt vårt firma; Produktet er en perfekt løsning for oppvarming og det er utviklet under avansert teknologi med en bearbeidelseskvalitet

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Kolbjørn Olsen AS MålselvSenteret Bardufoss Tlf: 77830303

Kolbjørn Olsen AS MålselvSenteret Bardufoss Tlf: 77830303 Montering og bruk av IR Sauna JS 160 Kjære kunde. Gratulerer med IR sauna. Før du monterer og tar i bruk din IR Sauna les gjennom monterings og bruksanvisningen nøye. Forord I en infrarød sauna brukes

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

BRUKERMANUAL for pelletsovner og pelletsinnsatser Viviana - Viviana Plus - dorina

BRUKERMANUAL for pelletsovner og pelletsinnsatser Viviana - Viviana Plus - dorina BRUKERMANUAL for pelletsovner og pelletsinnsatser Viviana - Viviana Plus - dorina norsk/norvegese 1 2 Vi takker for at du har valgt vårt firma; Produktet er en perfekt løsning for oppvarming og det er

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Denne brukerveiledning henviser til alle modeller i G9000-serien

Denne brukerveiledning henviser til alle modeller i G9000-serien MASSASJEBAD MONTASJEVEILEDNING BRUKERVEILEDNING 2009-12 G9000- SERIEN INNHOLD SIDE G9000-serien inkluderer alle massasjebad med modellnummer fra G9001 til og med G9095 inkludert benevnelse "B" og "E".

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

KI52E - KI70E - KIL52E - KIL70E - KSEG5E - KSEG7E - KSEG51E

KI52E - KI70E - KIL52E - KIL70E - KSEG5E - KSEG7E - KSEG51E Libretto d uso User manual Manuel d utilisation Gebrauchsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de uso Livro para utilização Brugsvejledning Användningshandbok Руководство по эксплуатации Instrukcja użytkowania

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 23-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310 VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK 2016-04-25 Installasjons-

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE UTEDEL: AOHG07LUC AOHG09LUC AOHG12LUC AOHG14LUC AOHG09LTC AOHG12LTC 2 3 4 5 6 7 8 JUSTERE RETNINGEN PÅ LUFTSTRØMMEN

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Peisinnsats med vannkappe 10-24 kw

Peisinnsats med vannkappe 10-24 kw Peisinnsats med vannkappe 10-24 kw Arne Bergli AS Tlf: (+47) 407 25 420 E-post: post@arnebergli.no www.arnebergli.no Org. Nr. 977 06 1415 Ved å velge en innbyggingskamin / peisinnsats kan du veldig enkelt

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Varmetårn 2000W. Brukermanual

Varmetårn 2000W. Brukermanual Varmetårn 2000W Brukermanual Mod. HF5 REM Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk! SIKKERHET! Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene.

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 01 Viftekonvektorer og tak kassetter INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E Varenummer: 130275 Bruksanvisning Energimåler PolluCom-E - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. MONTERING AV MÅLEREN... 3 3. MONTERING AV EKSTERN TEMPERATURSENSOR... 4 3.1 MONTERING I FØLERLOMME...

Detaljer

BRUKSANVISNING. FOMA Powerheater Transportable byggvarmere. Diesel drevne

BRUKSANVISNING. FOMA Powerheater Transportable byggvarmere. Diesel drevne BRUKSANVISNING FOMA Powerheater Transportable byggvarmere Diesel drevne September 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE SIKKERHETSREGLER 2. APPARATBESKRIVELSE 3. TEKNISKE SPESIFIKASJONER 4. INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR 427070 NO Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.B.1

Monteringsanvisning MA 4.B.1 Atlas Varmluftsviften Atlas er beregnet for oppvarming av industribygg og innendørs idrettsanlegg. Atlas skal ikke benyttes: for oppvarming utendørs. i fuktige miljø. i miljø med fare for eksplosiver.

Detaljer

Med trykk menes innvendig trykk uttrykt i bar (overtrykk).

Med trykk menes innvendig trykk uttrykt i bar (overtrykk). Vedlegg 1. Definisjoner 1.1. Trykk Med trykk menes innvendig trykk uttrykt i bar (overtrykk). 1.2. Prøvetrykk Med prøvetrykk menes det trykk en tom aerosolbeholder kan utsettes for i 25 sekunder uten at

Detaljer

Garasjetelt Original 23 m2 Monteringsanvisning

Garasjetelt Original 23 m2 Monteringsanvisning Garasjetelt Original 23 m2 Monteringsanvisning BESKRIVELSE MODELLNR. 3,7 x 6 x 2,4 m Garage-in-a-Box Original - Grå 62790 ANBEFALT VERKTØY 11 mm + /- 45 cm Les HELE anvisningen før monteringen påbegynnes.

Detaljer

Kort instruks for Spectra S

Kort instruks for Spectra S Kort instruks for Spectra S Les bruker instruksene og kapittelet om sikkerhetsinstrukser før du tar i bruk maskinen. Behold disse instruksene nær maskinen. Innhold Fremgangsmåte. 2 Hvordan fylle på Spectra

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Monteringsanvisning for Lunanor M serie

Monteringsanvisning for Lunanor M serie Monteringsanvisning for Lunanor M serie Biopeiser for veggmontering Les anvisning nøye før montering og bruk Lunanor Basic M serien: Takk for at du valgte en av våre Lunanor modeller. Lunanor er designet,

Detaljer

Installasjons og serviceinstruksjoner

Installasjons og serviceinstruksjoner Installasjons og serviceinstruksjoner Magnetfilter 22-28 mm Takk for at du valgte BoilerMag. Vennligst følg instruksjonene nøye for å sikre at BoilerMag er installert og vedlikeholdt korrekt. BoilerMag

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Komfortabel og effektiv oppvarming. - for alle typer ildsteder

Komfortabel og effektiv oppvarming. - for alle typer ildsteder Combustible Fast brensel solide Komfortabel og effektiv oppvarming - for alle typer ildsteder Få mere glede av ditt nye ildsted med en exodraft røyksuger Når man bytter ut en gammel vedovn med en ny, erfarer

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

SGP Klima - SGP Warm. Industriveien 44. Tel.: +39 02937621 Tlf.: 67 52 21 50

SGP Klima - SGP Warm. Industriveien 44. Tel.: +39 02937621 Tlf.: 67 52 21 50 SGP Klima - SGP Warm Produsent: EdilKamin SpA Importør: SGP Varmeteknikk AS Industriveien 44 Via Mascagni 7 1337 Sandvika Tel.: +39 02937621 Tlf.: 67 52 21 50 www.edilkamin.com www.sgp.no Innhold Innledning...

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere.

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere. 1 Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere. Bakgrunnsteknikk [0002] Tørris blir under atmosfærisk trykk direkte

Detaljer

hp 15-22 -30 NORSK/NORVEGESE

hp 15-22 -30 NORSK/NORVEGESE BRUKERMANUAL pelletskjeler hp 15-22 -30 /NORVEGESE 2 Vi takker for at du har valgt vårt firma; Produktet er en perfekt løsning for oppvarming og det er utviklet under avansert teknologi med en bearbeidelseskvalitet

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer