TERMOCOMBI TC 30 PELLET- OG VEDFYRT KJELE MED OMVENDT FLAMME. Brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TERMOCOMBI TC 30 PELLET- OG VEDFYRT KJELE MED OMVENDT FLAMME. Brukerveiledning"

Transkript

1 TERMOCOMBI TC 30 PELLET- OG VEDFYRT KJELE MED OMVENDT FLAMME Brukerveiledning Les nøye gjennom brukerveiledningen før installasjon, bruk og vedlikehold. Veiledningen utgjør en vesentlig del av produktet.

2 Pagina 2

3 Gratulerer! Du er nå eier av en Extraflame Kjel Extraflame sin kjel er den perfekte løsning for dem som ønsker å fremkalle oppvarming og varmt husholdningsvann på en miljøbevisst måte. Kjelen er et resultat av avansert teknologi og har en arbeidskvalitet på høyt nivå. Den gjør det mulig å nyte en behagelig varmefølelse i hele huset og i absolutt sikkerhet. Med denne veiledningen lærer man å bruke kjelen på riktig måte; vi råder derfor til å lese nøye gjennom hele før den tas i bruk. VIKTIG Pass på at selger fyller ut kortet under. Denne skal inneholde data for en autorisert fagmann som kan være til hjelp hvis man skulle ha problemer med den nye kjelen. AUTORISERT FAGMANN FIRMA NAVN GATE NR. POSTNR. STED PROV. TELEFON FAKS Pagina 3

4 Pagina 4

5 Innholdsfortegnelse Kapittel Tittel Side 1 HENVISNINGER OG SIKKERHET 7 2 TEKNISKE EGENSKAPER 9 3 INSTALLASJON OG IGANGSETTING 12 4 VEILEDNING FOR MONTERING OG INSTALLASJON Ordbok Installasjon Kopling til systemet for røykevakuering Kamin eller enkel skorsteinspipe Kopling av apparatet til skorsteinspipe og evakuering av forbrenningsprodukter Skorstein Kopling til utvendig luftinntak Isoleringslag, utførelser, kledning og sikkerhetsanvisninger Nasjonale, regionale og kommunale forskrifter 19 5 HYDRAULISK ANLEGG Åpent anlegg Generelle opplysninger Åpen ekspansjonsbeholder Sikkerhetsrør og tilførselsrør Anlegg med lukket beholder for apparat med manuell og automatisk-manuell mating Generelle opplysninger Sikkerhetsventiler Lukket ekspansjonsbeholder Dimensjonering av samlebeholder Kontroller ved første antenning Forsyningsvannets egenskaper Oppfylling av anlegg 24 6 KOPLINGSSKJEMA 25 7 BRENSEL Pellets Pelletmating Regulering av pelletmating Ved Funksjon med omvendt flamme 29 8 REGULERING AV KJEL Valg av ønsket språk Language menu Innstilling av inneværende dag og tid Clock set menu Innstilling av brensel Innstilling av kjel Innstilling av tid aktivisering luke Valg av funksjonsmodalitet Summer-winter menu Innstilling av ønsket temperatur Plassering av sidehåndtak 36 9 KJELENS FUNKSJONSSYKLUS Funksjonssyklus med ved Funksjonssyklus med ved/ pellet CRONO SET MENU KJELENS ULIKE FUNKSJONER Check-up Frostbeskyttende syklus for pumpe Frostbeskyttende syklus for anlegg Sikkerhet sone Bakteriehindrende syklus SIKKERHETSANORDNINGER Hvis røykventilatoren stopper Hvis motor for pelletmating stopper Manglende antenning Midlertidig strømbrudd Elektrisk sikkerhet Sikkerhet for pellet-temperatur 44 Pagina 5

6 12.7 Termisk sikkerhet for pelletkanal Termisk sikkerhet med stjerneformet branndørventil Sikkerhet for åpning av dører Sikkerhet mot vannkoking Sikkerhet for anlegg med åpen beholder Sikkerhet for anlegg med lukket beholder for apparater med manuell og automatisk-manuell mating Montering av ventil for termisk utblåsning (følger ikke med) Automatisk termostatisk ventil Installasjon av sikkerhetsanordninger RENGJØRING AV KJEL TABELLER OVER FREMVISNING GARANTI OVERENSSTEMMELSE MED DIREKTIVENE RoHS OG WEEE 57 Pagina 6

7 1. HENVISNINGER OG SIKKERHET Presentasjon Alle kjeler som produseres i våres fabrikker blir bygget med oppmerksomhet også rettet mot hver enkelt del, slik at både bruker og installatøren beskyttes mot eventuelle farer. Man anbefaler derfor autorisert personale om å være spesielt nøye med elektriske koplinger etter å ha utført et inngrep. Dette gjelder spesielt de delene av ledningene som ikke er isolert og som absolutt ikke må stikke ut fra klemmebrettet. På denne måten unngår man en mulig kontakt med lederens deler under spenning. Denne brukerveiledningen utgjør en vesentlig del av produktet: sørg for at den alltid følger med apparatet. Dette gjelder også hvis apparatet overføres til en annen eier eller bruker, eller overføres til et annet sted. Skulle man miste eller ødelegge veiledningen må man be om å få en ny hos nærmeste tekniske servicesenter. Kjelen må kun benyttes til det den er laget for. Fabrikkanten fraskriver seg et hvilket som helst kontraktlig eller ekstrakontraktlig ansvar for skader mot personer, dyr eller gjenstander grunnet feil installasjon, vedlikeholdsregulering eller uegnet bruk. Installasjon Installasjonen av kjelen og sentralvarmeanleggets tilleggsutstyr, må være i overensstemmelse med alle aktuelle normer og forskrifter og hva som fremgår i loven. Installasjonen må utføres av autorisert personale, som må utstede en erklæring av overensstemmelse for anlegget. Installatøren påtar seg alt ansvar for endelig installasjon og følgende riktig funksjon av installert produkt. Det er også nødvendig å overholde alle nasjonale, fylkelige og kommunale forskrifter og lover i det landet apparatet installeres. Extraflame S.p.A. er ikke ansvarlig hvis disse forhåndsreglene ikke overholdes. Man råder til å spyle anleggets rørsystem før installasjonen utføres, slik at man fjerner eventuelle avfallsprodukter som kan sette apparatets funksjon på spill. Bruker må under installasjonen informeres om følgende: a. Skulle det oppstå en vannlekkasje må vannforsyningen stenges av og man må ta øyeblikkelig kontakt med teknisk servicesenter. b. Anleggets driftstrykk må kontrolleres med jevne mellomrom. Hvis ovnen ikke blir benyttet over en lengre periode, råder man til å la teknisk servicesenter utføre i hvert fall følgende inngrep: - Plasser hovedbryteren på 0. - Steng av vannet både for det termiske anlegget og for husholdet ellers. - Tøm varme- og sanitæranlegget hvis det er fare for frost. Første antenning Etter å ha fjernet emballasjen må man kontrollere at varen ikke er skadet eller at bestanddeler mangler. Henvend deg til samme forhandler som solgte apparatet hvis ikke alt er i samsvar. Når produktet antennes for første gang må man kontrollere at alle anordninger som utgjør kjelen fungerer riktig. Dette gjelder både sikkerhetsanordninger og kontrollanordninger. For å garantere kjelens riktige funksjon, må alle elektriske deler som tilhører kjelen kun byttes ut med originale deler og av et autorisert teknisk servicesenter. Før personalet som utfører den første antenningen går i fra anlegget, må han/hun kontrollere kjelens funksjon under minst en fullstendig arbeidssyklus. Kjelens vedlikeholdsarbeid må utføres minst en gang i året og programmeres på forhånd med teknisk servicesenter. Pagina 7

8 Godkjenning Extraflame sine kjeler er prosjektert og realisert i overensstemmelse med følgende direktiv: UNI EN Sentralvarmekjeler. Kjeler for fast brennstoff, med manuell eller automatisk mating, med en nominell termisk ytelse på opptil 300 kw Overensstemmelse med direktiv for lavspenning (73/23 EØF) Overensstemmelse med direktiv EMC (elektromagnetisk samsvar 89/336 EØF) Sikkerhetsforskrifter Det er forbudt å la barn eller funksjonshemmende personer uten oppsyn bruke kjelen. Ikke ta borti kjelen hvis man går barfota og deler av kroppen er våte eller fuktige. Det er forbudt å forandre på sikkerhets- eller reguleringsanordningene uten tillatelse eller anvisning fra konstruktøren. Ikke dra i, rive av eller vri på de elektriske ledningene som stikker ut fra kjelen. Dette gjelder også når kjelen er koplet fra strømmen. Unngå tetting eller reduksjon av åpningsstørrelsen på installasjonsrommets ventilasjonsåpning. Ventilasjonsåpningene er unnværlige for en riktig forbrenning. Emballasjen må oppbevares utilgjengelig for barn og funksjonshemmede personer uten assistanse. Døren til ildstedet må alltid være lukket når produktet fungerer på normal måte. Unngå direkte kontakt med de av apparatets deler som kan overopphetes under drift. Hvis apparatet ikke har vært i bruk over en lengre periode må man forsikre seg om at det ikke finnes noen form for tilstoppelse før det benyttes igjen. Kjelen er prosjektert for å virke under et hvilket som helst klimatisk forhold (også kritiske). Under spesielt vanskelige forhold (sterk vind, frost) kan det forekomme at sikkerhetssystemene griper inn og at kjelen slår seg av. Skulle dette oppstå må man kontakte teknisk service, og uansett ikke ta av sikkerhetssystemet. Skulle det oppstå brann i skorsteinspipen må man enten skaffe seg et passende system for å kvele flammene eller ringe etter brannvesenet. Hvis kjelen stopper opp på grunn av et signal som vises på skjermen, og ikke på grunn av manglende vedlikehold, må man ta kontakt med teknisk servicesenter. Bruksområde Kjelene må benyttes til oppvarming av vann ved en temperatur som ikke overgår kokepunktet nevnt under installasjonsvilkårene. Pagina 8

9 2. TEKNISKE EGENSKAPER TEKNISKE DATA Måleenhet TC 30 Pellet Kjeleklasse / 3 3 Innført global termisk ytelse kw 27,8 34,9 Maks nyttig termisk ytelse kw 25,3 30,8 Min. nyttig termisk ytelse kw 11,5 15 TC 30 Ved Ytelse % > 89 > 87 Timeforbruk av brensel kg 2,5 5,9 4,5 9 Røyktemperatur ved maks nyttig termisk ytelse C ~ 150 ~ 160 Røyktemperatur ved min. nyttig termisk ytelse C ~ 110 ~ 120 Bæreevne røyk ved maks nyttig termisk ytelse kg/s 0,0136 0,022 Undertrykk kamin Pa Maksimalt hydraulisk trykk MPa 3 3 KPa 0,840 (1200 l/h) 0,840 (1200 l/h) Lastetap på vannsiden (17 C) kpa 3,300 (2500 l/h) 3,300 (2500 l/h) Regulering av vanntemperaturen C Minimumstemperatur for returvann til kjelen C Eksterne mål kjel mm (HxLxP) 1600 x 749 x x 749 x 1180 Eksterne mål pelletbeholder mm (HxLxP) 1351 x 618 x x 618 x 720 Eksterne mål kjel med pelletbeholder mm (HxLxP) 1600 x 1446 x x 1446 x 1180 Mål luke for pelletmating mm 580 x Mål luke for påfylling av ved mm (HxL) - 337x400 Vekt for tom kjele kg Vekt for tom pelletbeholder kg ~ 100 ~ 100 Volum av vann i kjelen l Kapasitet pelletbeholder l - kg Kapasitet forbrenningskammer l Diameter røykutslipp mm Maks absorbert elektrisk ytelse under antenning av pellet W C Egenskaper for termisk sikkerhetsventil (vann) MPa > 0,15 > 0,15 Kjelene styres av et elektronisk kort fra en mikroprosessor med en lambdasonde som korrigerer funksjonsfeil og uregelmessigheter i kjelen gjennom en konstant overvåking av utslippsgassen. Alle forbrenningsprøver ble utført med følgende brensel: Pellet ONORM M7 135 DIN PLUS * Innrett en effektiv antikondenskrets, slik at man garanterer en minimumstemperatur for kjelens returvann som er lik angitt verdi (slå opp i kapittel SIKKERHETSANORDNINGER ). Pagina 9

10 Pagina 10

11 Forsyning med pellet og kløyvd ved Automatisk antenning for pellet og kløyvd ved Innstilling av funksjonsvalg (pellet, ved eller blandet) Automatisk endring av innstilling (pellet / ved eller omvendt) avhengig av tilgjengelig brensel Selvregulerende forbrenningssystem og automatisk rengjøring Automatisk dosering av mengde primær- og sekundærluft Predisponering for ekstern lagringssilo Anordning for rengjøring av eksternt rørsystem Trekk: for modulert innsuging med kontroll gjennom røyksugerens encoder for hastighet. Innføring av pellet kontrollert av stjerneformet flammedrepende sikkerhetsventil. Fullstendig styring gjennom mikroprosessor. REFERANSE DIAMETER FORBINDELSESSTYKKE FUNKSJON FORBINDELSESSTYKKE T1 = T2 1 Varmeutsending T3 = T4 1 Varmeretur T5 = T6 ¾ Koplinger sikkerhetsvarmeveksler d.s.a. T7 ½ Kopling brønn sikkerhetssonde T8 ¾ Tømming vann fra kjele N. B. For å kunne oppnå maksimalt termisk bytte er det nødvendig å kople vannets utsending og retur i krysning, det vil si T1 med T4 og T2 med T3. Pagina 11

12 3. INSTALLASJON OG IGANGSETTING For å garantere optimale ytelser og en lang levetid for Extraflame produktet, råder man til å følge punktene som beskrives under angående installasjon, igangsetting og vedlikehold. Installasjon (må kun utføres av kvalifisert tekniker og i overensstemmelse med direktiv som nevnes i denne veiledningen). Kopling til skorsteinspipe (kvalifisert tekniker) Kopling til det hydrauliske anlegget (kvalifisert tekniker) Elektriske forbindelser til det elektronske kortet (kvalifisert tekniker) Forbindelse av apparatet til nettverket, kun etter å ha fullført all montering og installasjon (kvalifisert tekniker) Brensel Pellet Ved Funksjon med omvendt flamme Regulering av kjele Valg av språk Innstilling av riktig dag og klokkeslett Innstilling av kjel Innstilling av tidspunkt for aktivering av fallemme Valg av funksjonsmodus Antenning og kjelens funksjonssyklus Innstilling av ønsket temperatur Kontroller og kjelens ulike funksjoner Vedlikehold Ordinært vedlikehold utføres av kunden Ekstraordinært vedlikehold utføres av en kvalifisert tekniker. Pagina 12

13 4. VEILEDNING FOR MONTERING OG INSTALLASJON Installasjonen må være i overensstemmelse med: UNI (2005) varmegenerator forsynt med tre eller andre faste brennstoffer: installasjon. Kaminene må være i overensstemmelse med: UNI 9731 (1990) kaminer: klassifisering etter termisk motstand. EN (2006) metode for utregning av kaminenes varme- og strømningsdynamiske egenskaper. UNI 7129 punkt innretning, lokale regler og VVFF forskrifter. UNI 1443 (2005) kaminer: generelle krav. UNI 1457 (2004) kaminer: innvendige rør lagd i terrakotta og keramikk. 4.1 Ordbok APPARAT MED LUKKET ILDSTED Varmegenerator som kan åpnes under funksjon kun for å fylle på brensel. BIOMASSE Materiale med biologisk opphav, bortsett fra materialer som er innlemmet i geologiske dannelser og omdannet til fossil. BIOBRENSEL Brensel som produseres direkte eller indirekte av biomasse. KAMIN Vertikal kanal som samler og utstøter produkter fra et eneste apparats forbrenning, og i en passende høyde fra grunnen. RØYK- ELLER SAMLEKANAL Kanal eller koplingselement mellom apparatet som lager varme og kaminen for evakuering av forbrenningens produkter. ISOLERINGSLAG Alle midler og materialer som benyttes for å unngå at varmen overføres gjennom en vegg som skiller lokaler med ulike temperaturer. SKORSTEIN Innretning plassert i enden av kaminen og som forenkler spredningen i atmosfæren av forbrenningens produkter. KONDENS Flytende produkter som dannes når temperaturen på forbrenningsgassen er mindre eller lik vannets kondenspunkt. VARMEGENERATOR Apparat som gjør det mulig å produsere termisk energi (varme) ved hjelp av rask omdannelse, gjennom forbrenning, av brenselets egen kjemisk energi. LUKE Mekanisme som brukes for å endre forbrenningsgassens dynamiske motstand. SYSTEM FOR RØYKEVAKUERING Anlegg for røykevakuering og som er uavhengig av apparatet. Anlegget består av røyksamler eller -kanal, kamin eller enkel skorsteinspipe, og skorstein. Pagina 13

14 MEKANISK TREKK Luftsirkulering ved hjelp av ventilator som drives av en elektrisk motor. NATURLIG TREKK Trekk som stedfester seg i en kamin/skorsteinspipe på grunn av forskjellen mellom volummassen av røyk (varm) og omgivende luftatmosfære, uten hjelp av mekanisk suging installert enten innvendig eller i enden. UTSTRÅLINGSSONE Sone hvor varmen som fremkalles av forbrenningen sprer seg, som befinner seg i nærheten av ildstedet. I denne sonen må det ikke finnes brennbart materiale. TILSTRØMNINGSSONE Sone hvor apparatets forbrenningsprodukter kommer ut mot installasjonslokalet. 4.2 Installasjon Før installasjonen må man kontrollere hvordan apparatets kamin, skorsteinspipe og avløpsrør er plassert i forhold til følgende: Forbud mot installasjon Lovlige avstander Begrensninger foreskrevet av lokale regler eller spesielle forskrifter fra myndighetene Konvensjonelle begrensninger fra reglement for sameie, forpliktelse eller kontrakter. Godkjente installasjoner I det lokalet hvor varmegeneratoren installeres kan kun apparater som fungerer på en tett måte i forhold til lokalet, eller som ikke utsetter lokalet for lavtrykk i forhold til det ytre miljøet, eksistere fra før eller installeres. Apparater for koking av mat og tilhørende røykhetter uten utdrag kan kun benyttes i lokaler som brukes som kjøkken. Ulovlige installasjoner I de lokalene man installerer varmegeneratoren i må det hverken eksistere på forhånd eller installeres: - kapper med eller uten sugevifte - kollektive ventilasjonskanaler. Hvis disse apparatene befinner seg i lokaler som grenser til og er forbundet med installasjonslokalet, er det forbudt å bruke varmegeneratoren samtidig med disse når det eksisterer en risiko for at et av lokalene blir plassert i lavtrykk i forhold til det andre. Pagina 14

15 4.2.1 Kopling til systemet for røykevakuering Røyk- eller samlekanal Benytt elementer som er laget av brannsikkert materiale, som tåler forbrenningsprodukter og deres eventuelle kondens, når du monterer røykkanaler. Det er forbudt å ta i bruk fleksible rør i metall og rør i fibersement for å kople apparatet til skorsteinspipen. Dette gjelder også for røykkanaler som eksisterer fra før. Det må være hull mellom røykkanalen og skorsteinspipen slik at ikke skorsteinspipen støtter seg på generatoren. Røykkanalene må ikke gå igjennom lokaler hvor det er forbudt å installere forbrenningsapparater. Røykkanalene må monteres slik at de garanterer røyktetthet for apparatets driftsbetingelser, begrenser dannelsen av kondens og unngår at den flyter mot apparatet. Man må så langt som mulig unngå å montere vannrette deler. For apparater hvor man må nå tak- eller veggavløp som ikke er koaksialt i forhold til apparatets røykutslipp, må retningsforandringen lages ved hjelp av bøyde rør som ikke overgår 45 (se figur under) Isolasjon Skorsteinspipe Inspeksjon Varmeskapene apparater som er utstyrt med elektrisk vifte for utstøtelse av røyk, det vil si alle Extraflames produkter, må overholde følgende henvisninger: De vannrette linjene må ha en minimums helling oppover på 3 % Lengden på den vannrette linjen må være minimal og uansett ikke overgå 3 meter Antall retningsforandringer, inkludert den for bruk av T element, må ikke overgå 4 (bruker man 4 buer må man benytte rørsystem med doble rør og med en intern diameter på 130 mm). Uansett må røykkanalene tåle forbrenningsprodukter og kondens og være isolert hvis de passerer utenfor installasjonslokalet. Det er forbudt å benytte elementer i mothelling. Røykkanalen må enten være slik at sotet samles opp eller at den kan kostes. Røykkanalen må ha et vedvarende snitt. Eventuelle forandringer av snitt er kun tillatt i skorsteinspipens kopling. Det er forbudt å la andre kanaler for tilføring av luft og rørsystem for anlegg gå igjennom røykkanaler, selv om disse er overdimensjonerte. Det er ikke tillatt å montere manuelle reguleringsanordninger for trekk på apparater med mekanisk trekk. Pagina 15

16 4.2.2 Kamin eller enkel skorsteinspipe Kaminen eller skorsteinspipen må tilfredsstille følgende krav: - den må tåle forbrenningsproduktene, være tett og riktig isolert med isoleringslag som passer bruksforholdene; - den må realiseres i passende materialer som tåler normale mekaniske krefter, varme, forbrenningsproduktenes virkning og eventuell kondens; - den må ha et forløp som for det meste er loddrett med avledninger fra aksen som ikke overgår 45 ; - den må plasseres langt nok unna brennstoff og brannfarlige materialer med luftmellomrom eller passende isolering; A B A B C E D F C E D F REFERANSE A = mur på venstre side B = bakdel C = forside D = bredde for beholder E = total bredde med beholder F = mur på høyre side 250 mm 500 mm 650 mm 618 mm 1380 mm 300 mm MÅL - den må ha et minimums naturlig lavtrykk på minst 0,5 2,5 mm H2O (0,05 0,25 mbar) - den må helst ha et rundt internt snitt: firkantede eller rektangulære snitt må ha avrundede hjørner med en innvendig radius på minst 20 mm. - den må ha et internt snitt som er vedvarende, fritt og uavhengig. - har den rektangulære snitt må disse ha et forhold mellom sidene som ikke overgår 1,5. Røykkanalen bør være utstyrt med et rom i bunnen, som samler opp faste materialer og eventuelt kondens. På denne måten kan den lett åpnes og inspiseres ved hjelp av en liten lufttett luke. Pagina 16

17 Vindtett skorstein Maks 3 m cm 3 5 % Skorsteinspipe Inspeksj. Inspeksj. Utvendig isolert kanal Maks 3 m. cm 45 Skorsteinspipe Inspeksj. Inspeksj. Pagina 17

18 4.2.3 Kopling av apparatet til skorsteinspipen og evakuering av forbrenningsprodukter Røykkanalen må motta utblåsning fra en eneste varmegenerator. Direkte utblåsning i lukkede rom er forbudt, også med åpent tak Forbrenningsproduktene må blåses direkte ut fra taket og røykkanalen må ha de egenskaper som nevnes i avsnittet Kamin eller enkel skorsteinspipe Skorstein Skorsteinen må ha tilsvarende egenskaper: - ha samme interne snitt som kaminen; - ha en brukbar åpningsdel som ikke er mindre enn det dobbelte av peisens indre del; - være bygget slik at hverken regn, snø eller andre ting kan komme ned i peisen. Den må også bygges slik at forbrenningsproduktene slippes ut uansett vindretning og helning; - den må plasseres slik at man garanteres en skikkelig spredning og oppløsning av forbrenningsproduktene, og uansett utenfor tilbakestrømningssonen hvor det har lett for å danne seg mottrykk. Denne sonen har ulike dimensjoner og strukturer alt etter takets vinkelhelning. Det er derfor nødvendig å ta hensyn til minimumshøydene som oppgis i figurenes skjema under. Skorsteinen må ikke ha mekaniske sugeapparater. FLATT TAK 50 cm 50 cm < 5 m > 5 m < 5 m avstand > A SKRÅTT TAK avstand < A H min β 50 cm over toppen TILBAKESTR.SONE Høyde tilbakestrømningssone Pagina 18

19 SKORSTEIN, AVSTANDER OG PLASSERING Takets helning Avstand mellom topp og skorstein Minste høyde fra skorstein (målt fra åpningen) β A (m) H (m) 15 < 1,85 0,50 m over toppen > 1,85 1,00 m fra taket 30 < 1,50 0,50 m over toppen > 1,50 1,30 m fra taket 45 < 1,30 0,50 m over toppen > 1,30 2,00 m fra taket 60 < 1,20 0,50 m over toppen > 1,20 2,60 m fra taket Kopling til utvendig luftinntak Apparatet må koples til et utvendig luftinntak slik at det har nok luft til rådighet og kan garantere en regelmessig virkemåte. Luftinntakene må ha følgende egenskaper: a) ha et fritt snitt på minst 80 cm² totalt. b) de må beskyttes med rist, metallgitter eller annen passende beskyttelse. Disse må ikke minske minimumssnittet som er oppgitt i punkt a) og de må plasseres slik at de ikke tilstoppes. Lufttilstrømningen kan også hentes fra et av installasjonsrommets tilgrensende rom, så lenge strømningen forekommer fritt gjennom varige hull som er forbundet med utsiden. Lokalet som tilgrenser installasjonslokalet må ikke være nedsenket i forhold til utemiljø på grunn av mottrekkens effekt. Mottrekkens kan provoseres av andre bruksapparater eller sugeanordninger i dette lokalet. De varige åpningene i rommet ved siden av må stille til de krav som beskrives over. Det må ikke være en garasje, et lager for brensel eller uansett et rom hvor det drives brannfarlig virksomhet Isoleringslag, utførelser, kledning og sikkerhetsanvisninger Kledningen må være en selvbærende struktur i forhold til varmeblokken og må ikke komme i kontakt med denne, uavhengig av hvilket materiale den er laget av. Bjelker og utførelser i tre eller brennbart materiale må plasseres utenfor ildstedets strålesone og være passende isolert. Finnes det dekninger av brennbart materiale eller materialer som er følsomme for varme i området over generatoren, må man benytte en beskyttende mellomvegg i isolerende og brannsikkert materiale. Brennstoff eller brannfarlige materialer som ting i tre, gardiner osv. må plasseres på sikker avstand fra ildstedets stråler. Apparatets installering må utføres slik at man lett kan komme til for å rengjøre selve apparatet, avløpsrørene og skorsteinspipen Nasjonale, regionale og kommunale forskrifter Man må overholde og ta hensyn til alle nasjonale, regionale og kommunale forskrifter som eksisterer i det landet hvor apparatet installeres. Pagina 19

20 5. HYDRAULISK ANLEGG I dette kapittelet beskrives enkelte begrep som henviser til det italienske normativ UNI (2006). Som tidligere beskrevet må man overholde alle eventuelle nasjonale, fylkelige og kommunale normer som gjøres gjeldende i det landet apparatet installeres. Type system Det finnes 2 ulike typer system: system med åpen beholder og system med lukket beholder. Kjelen Extraflame TC 30 kan fungere med begge type anlegg. 5.1 Anlegg med åpen beholder System hvor vannet dette inneholder er i direkte eller indirekte kontakt med atmosfæren, utstyrt med en åpen ekspansjonsbeholder. Denne er plassert i enden av systemet og forbundet med atmosfæren gjennom et spesielt avløpsrør Generelle opplysninger Anlegg med åpen ekspansjonsbeholder må være utstyrt med: Åpen ekspansjonsbeholder Sikkerhetsrør Tilførselsrør Styringstermostat for sirkulasjonen (ikke for anlegg med naturlig omløp) Sirkulasjonssystem (ikke for anlegg med naturlig omløp) Anordning for igangsetting av akustisk alarm Akustisk alarm Temperaturmåler Trykkmåler Automatisk termisk bryter for blokkering (blokkeringstermostat) Temperaturens sikkerhetssensorer må befinne seg enten på maskinkanten eller på en avstand som ikke overgår 30 cm fra sendingskoplingen. Hvis generatorene ikke er utstyrt med alle anordningene, kan de som mangler installeres på generatorens sendingsrør. Disse må uansett ikke installeres lenger en 1 m fra maskinen Åpen ekspansjonsbeholder Ekspansjonsbeholderen må ha en nyttig kapasitet (med dette mener man volumet mellom vannstanden når systemet ikke virker og vannstanden i samsvar med overløprørets nederste munning) som ikke er mindre enn ekspansjonsvolumet. Systemets vanninnhold må fremgå i prosjektet. Ekspansjonsbeholderen må bestå av en dekket beholder, plassert over det øverste punktet vannet når, i en høyde som i dette punktet sikrer et større atmosfærisk trykk når systemet fungerer på normal måte. Ekspansjonsbeholderen må ha et avløpsrør som er forbundet til atmosfæren og som har et snitt som er minst like stort som sikkerhetsrøret. Overløprøret må ha et synelig avløp og et forløp med helning nedover. Overløpsrøret kan også benyttes som avløpsrør. Dette må da ikke ha et snitt som er mindre en sikkerhetsrørets. Når man snakker om synelig avløp mener man et hvilket som helst system som på en sikker måte gjør det enkelt å individualisere selve avløpet. Ekspansjonsbeholdere, sikkerhetsrør, tilførselsrør og overløpsrør må beskyttes mot frost. Ekspansjonsbeholdere kan plasser ute i friluft hvis det ikke er fare for frost eller hvis de blir beskyttet på en passende måte. Prosjektet må uttrykkelig oppgi hvordan man kan beskytte godkjente ekspansjoner, avløpsrør og overløpsrør hvis dette skulle være nødvendig. Pagina 20

21 5.1.3 Sikkerhetsrør og tilførselsrør Sikkerhetsrøret må kople generatorens øverste del til atmosfæren og være uten mottendens. Dette gjelder ikke det stykket som munner ut i ekspansjonsbeholderens øverste del. Tilførselsrøret må kople generatorens nederste del til ekspansjonsbeholderens nederste del. Det må være uten mottendens som kan hindre tyngdekraftsirkuleringen i kretsen, som består av sikkerhets- og tilførselsrør, generator og ekspansjonsbeholder. Man kan utføre en forbindelse mellom rørsystemet for sikkerhet og tilførselsrøret for å sikre sirkuleringen ved hjelp av tyngdekraft. Tilførselsrøret må tillate en rask oppfylling av varmegeneratoren med vann som kommer fra beholderen. Det er mulig å benytte kun et sikkerhetsrør for flere generatorer. De stykkene av sikkerhetsrør som kopler hver enkel generator til hoved-rørsystemet må i dette tilfelle ha en størrelse som tilsvarer ytelsen for den generatoren det er koplet til. Hoved-rørsystemet derimot må ha en størrelse som tilsvarer hele oppvarmingsanleggets termiske ytelse. Har man flere generatorer og et sikkerhetsrør, men ønsker å skille en generator fra de andre, kan man anvende en treveiskran på hvert rørsystemet som kopler hver generator til sikkerhetsrøret. Denne må ha en åpning som ikke er mindre enn det for sikkerhetsrøret som tilhører selve generatoren, slik at forbindelsen mellom generatoren og atmosfæren garanteres i en hver posisjon, enten gjennom sikkerhetsrøret eller gjennom et luftrør koplet til tredje vei. Avløpsrøret må ha en diameter som er minst like stort som sikkerhetsrøret. 5.2 Anlegg med lukket beholder for apparater med manuell og automatisk-manuell mating. Anlegg hvor vannet i dette ikke er i direkte eller indirekte kontakt med atmosfæren. Vanligvis er anlegg med lukket beholder utstyrt med en av de følgende ekspansjonsanordningene: Forhåndsfylt lukket ekspansjonsbeholder, med vanntett membran ved gasspassering. Automatisk lukket ekspansjonssystem med kompressor og vanntett membran ved gasspassering. Automatisk lukket ekspansjonssystem, med sirkulasjonspumpe og vanntett membran ved gasspassering. Ekspansjonssystem uten membran Generelle opplysninger Anlegg med lukket ekspansjonsbeholder må være utstyrt med: Sikkerhetsventil Ventil for termisk utblåsning eller for termisk sikkerhetsutblåsning (med positiv sikkerhet) Lukket ekspansjonsbeholder Styretermostat for omløpet Termostat for igangsetting av akustisk alarm Akustisk alarm Temperaturmåler Trykkmåler Sirkulasjonssystem Temperaturens sikkerhetssensorer må befinne seg enten på maskinkanten eller på en avstand som ikke overgår 30 cm fra sendingskoplingen. Hvis generatorene ikke er utstyrt med alle anordningene, kan de som mangler installeres på generatorens sendingsrør. Disse må uansett ikke installeres lenger en 1 m fra maskinen. Apparater med manuell eller manuell-automatisk mating ment for husholdningsoppvarming og innført i oppvarmingsanlegg med lukket beholder, må være utstyrt med en intern avkjølingskrets. Kretsen må være predisponert av produsenten og aktivert gjennom en termisk sikkerhetsventil uten behov for ekstra energi og som hindrer at man overgår tillatt temperatur. Forbindelsen mellom matingsenheten og ventilen må være uten avskjæringer; avskjæringer er kun tillatt hvis ventilen aktiveres av et bestemt verktøy. Trykket ved enden av kjølekretsen må være på minst 1,5 bar. Pagina 21

TERMOCUCINOTTA EVO DSA - TERMOCUCINOTTA DSA

TERMOCUCINOTTA EVO DSA - TERMOCUCINOTTA DSA INSTALLASJONS-, BRUKS- OG EDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER - NO TERMOCUCINOTTA EO DSA - TERMOCUCINOTTA DSA Testet i henhold til / : EN12815 NO FOR Å UNNGÅ SKADER PÅ APPARATET MÅ DU RESPEKTERE MAKSIMAL BRENNSTOFFMENGDE

Detaljer

NORMA - S IDRO DSA. Testata secondo / Tested according to / Geprüft nach / Testet i henhold til / : EN13240

NORMA - S IDRO DSA. Testata secondo / Tested according to / Geprüft nach / Testet i henhold til / : EN13240 ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE, L USO E LA MANUTENZIONE - IT INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE - EN ANWEISUNGEN FÜR DIE AUFSTELLUNG, DEN GEBRAUCH UND DIE WARTUNG - DE INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

USER S MANUAL BRUKERMANUAL BRUKSANVISNING

USER S MANUAL BRUKERMANUAL BRUKSANVISNING USER S MANUAL BRUKERMANUAL BRUKSANVISNING KAP. I Innledning Kjære kunde, Du har nettopp mottatt din nye CAMPING-CAR Takk for at du valgte nettopp denne bobilen. Vi anbefaler deg å lese denne brukermanualen

Detaljer

MODULEX EXT 100-150 - 200 250-300 - 350 INSTRUKSJONER FOR INSTALLATØR OG VEDLIKEHOLDER MODULERENDE KONDENSERENDE KJELE 00335315 - YHF 10/14

MODULEX EXT 100-150 - 200 250-300 - 350 INSTRUKSJONER FOR INSTALLATØR OG VEDLIKEHOLDER MODULERENDE KONDENSERENDE KJELE 00335315 - YHF 10/14 MODULEX EXT 00-50 - 00 50-00 - 50 MODULEREDE KODESEREDE KJELE 0055 - YHF 0/ ISTRUKSJOER FOR ISTALLATØR OG VEDLIKEHOLDER O Vær oppmerksom, denne veiledningen inneholder instruksjoner kun for bruk for installatør

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

LTR20081001, Rev. B 4/1/08

LTR20081001, Rev. B 4/1/08 4/1/08 Les dette først! Viktige sikkerhetsanvisninger... 4 Grunnleggende informasjon om boblebad... 5 Klargjøring for det nye flytbare boblebadet Planlegge den beste plasseringen... 6 Klargjøre et godt

Detaljer

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG 3Versjon 05-2013 Bassenghåndbok for STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG Del 1 Hvordan basseng er oppbygd og hvordan en drifter bassenget. Kundebehandlerne hos Basseng AS snakker med så mange

Detaljer

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer

U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a. ( H v o r d u e n n m å t t e b o )

U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a. ( H v o r d u e n n m å t t e b o ) Internasjonal Bruksanvisning Norsk U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a ( H v o r d u e n n m å t t e b o ) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende

Detaljer

Gardsvarmeanlegg en byggeveileder

Gardsvarmeanlegg en byggeveileder Gardsvarmeanlegg en byggeveileder Innledning er utarbeidet for å gi førstehands kunnskap og hjelp til aktører som skal i gang med planlegging og bygging av mindre biobrenselanlegg i landbruket. Bioenergi

Detaljer

Gardsvarmeanlegg. en byggeveileder

Gardsvarmeanlegg. en byggeveileder Gardsvarmeanlegg en byggeveileder INNLEDNING Gardsvarmeanlegg en byggeveileder er utarbeidet for å gi førstehands kunnskap og hjelp til aktører som skal i gang med planlegging og bygging av mindre biobrenselanlegg

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING. 6530-395EA Rev. A

Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING. 6530-395EA Rev. A 880 Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING 6530-395EA Rev. A Viktig informasjon til nye eiere av massasjebad! Gratulerer med ditt nye Sundance -massasjebad! Nedenfor finner

Detaljer

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Brukermanual Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Modell TPO100 / Modell TPO100B Forhandler: Denne håndboken skal overleveres til sluttbrukeren. Bruker: FØR du bruker produktet, les denne

Detaljer

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL 70 Ta godt vare på dette dokumentet DRU VERWARMING B.V. HOLLAND 957.620.03 Viktig Omrammingen må ventileres. All innpakking eller tildekking av apparatet

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 DRIFTSHÅNDBOK Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 EDHQ011BB6W1 EDHQ014BB6W1 EDHQ016BB6W1 EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3 EDLQ011BB6W1

Detaljer

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon...

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon... Brukerhåndbok Internasjonal Norsk Ut vik let for verdens tøffeste k lima... (H vor du enn måtte bo) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende produkter. Vi i Arctic Spa mener

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK

INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK NORGE INNHOLDSFORTEGNELSE FORBEREDELSER Når du skal av gårde første gang 4 Sjekkliste før avreise 4 Lasting 4 Kopling til bil 4 Under kjøring

Detaljer

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Manual for installering, bruk & stell Denne håndboken oppdateres når ny informasjon og nye modeller blir lansert. Besøk vår hjemmeside for å

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås.

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås. VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges. Dette

Detaljer

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP EBYH xxxxx F x O3 Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 3 Beskrivelse av apparatet, 4 Ombytting av døråpning,5 Installasjon,

Detaljer

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys)

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys) Bruksanvisning Ӏ Ӏ ӀӀ NO RU kombiskap (kjøl/frys) ENB 38400 W We were thinking of you when we made this product NO electrolux 3 Velkommen til Electrolux verden. Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt

Detaljer

FULVIA Fulvia stekeovn GAIA Gaia stekeovn

FULVIA Fulvia stekeovn GAIA Gaia stekeovn INSTALLASJONS-, BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER - NO FULVIA Fulvia stekeovn GAIA Gaia stekeovn Testet i henhold til EN 13240. Gratulerer med ditt kjøp av et vedprodukt fra LA NORDICA! Med produkter

Detaljer