SKOGSVINSJ VF150 AUTOMATIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKOGSVINSJ VF150 AUTOMATIC"

Transkript

1 SKOGSVINSJ VF150 AUTOMATIC BRUKS-OG VEDLIKEHOLDS- HÅNDBOK N Made in Italy Docma Srl Via dell Artigianato, Raldon di San G. Lupatoto VR (Italia) #

2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledning 1 Symboler. 2 Tekniske data. 2 Samsvarserklæring. 3 Forord... 4 Standardutstyr.. 5 Installasjon.. 5 Varsel- og faresymboler 5 Generelle sikkerhetsforskrifter 7 Støy. 7 CE-merking.. 8 Identifikasjonsskilt. 8 Garanti.. 9 Motor Igangsettingstabell Vedlikehold av motoren Vedlikehold av reduktor Bruk av vinsjen Tabell over bremsebruk Bruk av bremse og trekkraft Tabell over trekkraft/utrulling Periodisk vedlikehold.. 17 Demontering og kassering. 18 Reservedeler Tegning Vinkeltrekk med trinse Sidetrekk med to trinser INNLEDNING For at den nye skogsvinsjen skal fungere perfekt, og for at du skal forstå bruken og redusere risiko for personskader og/eller skader på produktet, ber vi deg om å lese nøye gjennom instruksjonene i denne håndboken. Passende bruk og riktig vedlikehold er viktig for operatørens sikkerhet og garanterer en sikker og lang levetid til produktet du har kjøpt. Dersom det blir nødvendig å skifte ut komponenter, må du kun bruke originale reservedeler. Ikke bruk reservedeler med lavere kvalitet. Noen vedlikeholdsoperasjoner kan kreve opplært personale; i dette tilfellet må du henvende deg til forhandleren der du kjøpte maskinen. Når du utfører reparasjoner eller bruker reservedeler som ikke er i samsvar med instruksjonene og anbefalingene i denne håndboken, kan dette føre til unødvendig risiko for din personlige sikkerhet og for riktig funksjon av maskinen. Selv om indikasjonene i denne håndboken er komplette og korrekte, kan de ikke være fullstendige og forutse alle mulige konsekvenser som skyldes feil bruk av maskinen og/eller at indikasjonene ikke blir fulgt. Det er derfor påbudt å bruke maskinen til den bruken den er beregnet for og på den måten som er beskrevet her. Denne håndboken må alltid være tilgjengelig for eventuell ytterligere informasjon. 3 1 Hel eller del vis reproduksjon av denne håndboken er ul ovlig

4 2. SYMBOLER Indikerer fare for personskader eller alvorlige skader på maskinen. 3. TEKNISKE DATA Gir råd for en mer funksjonell bruk av maskinen Modell VF150 Automatic Mål (mm) 590x360x360 Vekt (kg) 27 Maksimal trekkraft (kg) 1420 Trekkraft med retur (kg) 2840 Trommelkapasitet 80 m tau mm 5 Motor 54,20 cc Bremsetype Automatisk Oppvikling Automatisk Hver skogsvinsj er utstyrt med en etikett med alle spesifikke tekniske data om den bestemte versjonen. SKOGSVINSJ VF150 OBS: Skogsvinsjen VF150 Automatic er ikke en løftevinsj. Det er forbudt å bruke den til å løfte gjenstander/personer. 2 Hel eller del vis reproduksjon av denne håndboken er ul ovlig

5 DOCMA S.R.L. VIA DELL ARTIGIANATO, RALDON S. G. LUPATOTO (ITALIA) Undertegnede firma CE-SAMSVARSERKLÆRING DOCMA S.R.L. via dell Artigianato, Raldon S. G. Lupatoto (Italia) erklærer på eget ansvar at skogsvinsjen Mod. VF150 og Mod. VF150 Automatic Serienummer er i overensstemmelse med vesentlige sikkerhets- og helsekrav i henhold til følgende EU-direktiver: 2004/108/EC 2006/42 EC /88/EC For å kunne bekrefte overensstemmelse med ovenfornevnte direktiver har vi konsultert følgende harmoniserte standarder: EN EN EN : UNI EN ISO : UNI EN ISO : UNI EN ISO UNI EN ISO : UNI 9344: ISO 19472:2006 RALDON, 2. mars 2011 DOCMA SRL Claudio Chirulli 3 Hel eller delvis reproduksjon av denne håndboken er ulovlig

6 4. FORORD Du må lese gjennom hele denne håndboken før du bruker maskinen. I motsatt fall fraskriver Docma S.r.l. seg ethvert ansvar for skader på personer, dyr, ting eller på selve maskinen. I denne håndboken beskrives bestemmelsene for bruk og vedlikehold, og nødvendige indikasjoner for riktig bruk av skogsvinsjen VF150 der denne håndboken er vedlagt. Under bruk av skogsvinsjen må du alltid huske på at deler i bevegelse kan forårsake alvorlige skader på ting eller personer dersom den brukes feil eller med manglende oppmerksomhet. For å anvende maskinen med minst mulig risiko og maksimal oppmerksomhet, må du følge indikasjonene nedenfor: 1. Oppbevar alltid dokumentasjonen som følger med maskinen innen rekkevidde, og husk at den er en del av maskinen. Ved et eventuelt eierskifte må dokumentasjonen vedlegges skogsvinsjen. 2. Les indikasjonene i håndboken og tilpass din egen adferd deretter. 3. Ikke la operatører som ikke først har lest denne dokumentasjonen bruke maskinen. For å opprettholde sikkerhetskravene på maskinen, må brukeren: 1. Unngå feil bruk av maskinen. 2. Ikke omgå eller fjerne sikkerhets- og beskyttelsesinnretningene. 3. Utføre normale vedlikeholdsinngrep regelmessig. 4. Bruke kun originale reservedeler. 5. Skifte skadde beskyttelses- og sikkerhetsinnretninger umiddelbart. 6. Skifte ståltauet umiddelbart også ved kun lettere skader. Riktig bruk og regelmessig vedlikehold garanterer at maskinen fungerer som den skal over lengre tid, og sørger for å opprettholde en passende verdi ved et eventuell videresalg. Vi ber deg om følge forskriftene i denne dokumentasjonen nøye, og unngå uaktsomhet ved bruk av maskinen. I motsatt fall fraskriver produsentfirmaet seg ethvert ansvar. Feil bruk av maskinen og/eller endringer på selve maskinen, inkludert bruk av tilbehør som ikke kommer fra produsentfirmaet, fører til at garantien forfaller umiddelbart, og fritar produsentfirmaet for ethvert ansvar angående produktet. Forhandleren der du kjøpte maskinen og Docma S.r.l. er til din disposisjon for ytterligere forklaringer og for å garantere nødvendig service. 4 Hel eller del vis reproduksjon av denne håndboken er ul ovlig

7 Firmaet Docma S.r.l. reserverer seg retten til å utføre endringer på produktet når som helst og uten forvarsel. 5. STANDARDUTSTYR Vinsjen VF150 leveres med følgende standardutstyr: - 2 kroker med lås på 1,25 tonn. - CE-samsvarssertifikat (i håndboken), - bruks-og vedlikeholdshåndbok, - sikkerhetsmerking (piktogrammer) på maskinen, - garantisertifikat (i håndboken), 6. INSTALLASJON Vinsjen leveres til kunden klar til bruk. Den er lett å håndtere med håndtaket på maskinen og hullet bak på maskinen. Selv om startbryteren er solid, anbefaler vi ikke at den brukes til flytting av maskinen. Før installasjon av maskinen, må arbeidsstedet klargjøres. Det må være langt fra varmekilder og enheter som kan lage gnister. Det er svært viktig å lese denne håndboken, og spesielt sikkerhetsforskriftene som du finner i de neste avsnittene, før du starter arbeidet. Du blir minnet på noen av sikkerhetsforskriftene med piktogrammer (gule og blå) som er klebet på maskinen. 7. VARSEL-OG FARESYMBOLER (PIKTOGRAMMER) 7.1 FARESYMBOLER På maskinen finner du noen klebemerker med både enkle forklaringer og varsel- og faresymboler. Noen av disse symbolene gjengis i forskjellige deler av denne håndboken, for å understreke den åpenbare faren ved operasjonene som blir utført. 5 Hel eller del vis reproduksjon av denne håndboken er ul ovlig

8 I dette avsnittet finner du et sammendrag av disse etikettene med deres betydning: Enhver potensiell farlig situasjon blir vurdert mer detaljert i de neste kapitlene. Fig. 1 Før enhver operasjon med maskinen må du lese bruks- og vedlikeholdshåndboken nøye. Fig. 2 Fare for hendene. Ikke fjern beskyttelsesinnretningene på maskinen, selv ikke for en kort stund. 7.2 PÅBUDT BRUK AV PVU Fig. 3 Beskytt hørselen med øreklokker eller ørepropper. Bruk beskyttelsesbriller. Fig. 4 Bruk beskyttelseshansker. Fig. 5 Bruk vernesko. 6 Hel eller del vis reproduksjon av denne håndboken er ul ovlig

9 8. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom forskriftene som er opplistet nedenfor. 1. Maskinen er produsert for å manøvreres av kun én operatør. 2. Under arbeid må operatøren bruke antiskli-sko, hansker og beskyttelsesbriller. 3. Ikke røyk i nærheten av vinsjen, og ikke kast sigarettstumper på bakken. 4. Arbeidsområdet må holdes rent og uten hindringer; kontroller alltid at underlaget ikke er glatt. 5. Plasser vinsjen i et område som er jevnt opplyst, uten reflekser og blendingskilder. Ikke begynn arbeidet før det garanteres gode lysforhold uten blendingsrisiko, selv ikke for en kort stund. 6. Før du begynner arbeidet må du kontrollere stabiliteten og tilstanden til beskyttelsesvernene. 7. Prøv trommelens bevegelser på tomgang. 8. Ved skadde eller ødelagte deler, må du kontakte autorisert personale fra produsentfirmaet. Utføre reparasjoner eller få ikke-autorisert personale til å utføre reparasjoner betyr (ved eventuelle ytterligere skader) å bruke utstyr som ikke er skikket og potensielt farlig, og i tillegg forfaller garantien. 9. Riktig og sikker bruk betyr at maskinen er plassert på et jevnt underlag uten mulighet for å svinge på langs eller tvers. På denne måten er det dessuten enklere å vikle tauet jevnt opp på trommelen. 10. Før du utfører kontroller, rengjøring, vedlikehold osv., må du slå av forbrenningsmotoren og sette knappen på styrehåndtaket på Under bruk av skogsvinsjen må klærne eller kjeledressen til operatøren være uten frynser eller annet som kan henge seg opp i trommelen. 12. Under arbeidet må du unngå at det oppholder seg barn, voksne eller dyr rundt utstyret. I motsatt tilfelle må du holde dem på trygg avstand. 13. Ikke bruk skogsvinsjen til formål den ikke er beregnet for. 14. Du må anvende de reservedelene som er oppgitt i bruksinstruksjonene og i katalogen. Dersom du ikke følger disse indikasjonene, betyr det at du bruker utstyr uten sikkerhetsgaranti. 15. Varsel- og fareskiltene som er omtalt i avsnitt 7 må alltid være tydelige og lesbare. De må holdes rene og skiftes ut når de ikke lenger er godt lesbare. 16. Reparasjoner må utføres av personale som er autorisert av produsentfirmaet. 17. Produsentfirmaet er til din disposisjon for å garantere nøyaktig service. 9. STØY Støy er en uønsket lyd eller en ubehagelig og irriterende hørselsopplevelse. Lydtrykket måles i desibel (db) med apparater som heter lydtrykkmålere. Lovdekret 277/91 har fastsatt noen parametre for å vurdere hvilken risiko støy medfører for helsen. Dekretet tar i betraktning følgende parametre: 7 Hel eller del vis reproduksjon av denne håndboken er ul ovlig

10 a) Eksponering for støy under 80 db: ingen risiko for helsen. b) Eksponering for støy på mellom 80 og 85 db: laveste risikoterskel, personalet har rett til å bli informert om personlig verneutstyr. c) Eksponering for støy på mellom 85 og 90 db: middels risikoterskel; gi personalet opplæring om bruk av personlig verneutstyr og eventuelle legekontroller. d) Eksponering for støy over 90 db: det er påbudt med bruk av personlig verneutstyr, kontrollorganet må informeres om overskridelse av støygrensen, det må opprettes et register over eksponerte arbeidstakere. 9.1 VINSJENS LYDTRYKKNIVÅ Lydtrykknivået på motoren til skogsvinsjen, målt med lydtrykkmåler etter A-skalaen på arbeidsstedet, er på min. 74 db, maks. 98 db. Det er derfor påbudt å følge forskriftene i forrige punkt d). Øreklokkene må alltid befinne seg i nærheten av vinsjen og alltid brukes av operatøren. Det er arbeidsgiverens ansvar å overholde påbudet. 10. CE-MERKING Skogsvinsjmodellen VG150 er produsert i henhold til bestemmelsene som er fastsatt av Det europeiske fellesskapet, og oppgitt i direktivene: 2004/108/EC 2006/42 EC 2002/88/EC EN EN UNI EN ISO : UNI EN ISO :2005 UNI EN ISO UNI EN ISO : UNI 9344: ISO 19472: IDENTIFIKASJONSSKILT Identifikasjonsskiltet til maskinen (Fig. 11) er festet slik at det ikke kan fjernes, på venstre side av vinsjen på hoveddekslet. Det inneholder generelle og spesifikke identifikasjonsdata om vinsjmodellen det er festet på, CE-merket og produksjonsår. Fig. 11 DOCMA SRL Via dell'artigianato, 14 Raldon di S. G. Lupatoto VR IT VF150 Motor: 54,50 cc Maksimal trekkraft: 1420,00 kg. Hastighet: 20 m/m Trommelkapas itet: 80 m tau Ǿ 5 mm Mål: 550x360x360 cm Made in Italy Vekt: 23,00 kg Produksjonsår: 2009 Serienummer: Hel eller del vis reproduksjon av denne håndboken er ul ovlig

11 12. GARANTI GARANTISERTIFIKAT Denne maskinen er utviklet og realisert med høyst moderne produksjonsteknikker: Produsentfirmaet garanterer sine produkter i 24 måneder fra kjøpsdatoen, med unntak av produkter for kontinuerlig profesjonell bruk ved arbeid for tredjeparter, der garantien gjelder 6 måneder fra kjøpsdatoen. GARANTIVILKÅR 1) Garantien regnes fra kjøpsdatoen. Produsentfirmaet skifter gratis ut deler med defekter i materiale og utførelse. Garantien dekker ikke utskifting av maskinen. 2) Teknisk personale vil gripe inn når de kan, alt etter organiseringsmuligheter og i alle tilfeller så snart som mulig, og en eventuell forsinkelse er ikke en grunn til å stille krav om skadeerstatning og heller ikke forlengelse av garantiperioden. 3) Hvis du vil kreve garantiservice, må du vise garantisertifikat stemplet av forhandleren til autorisert personale, fullstendig utfylt og med kjøpsfaktura eller kjøpskvittering vedlagt, eller et annet gyldig dokument som viser kjøpsdatoen. 4) Garantien forfaller ved: - tydelig mangel på vedlikehold - feil bruk av produktet eller tukling - bruk av upassende smøremidler eller brennstoff - bruk av ikke-originale reservedeler eller tilbehør - inngrep utført av ikke-autorisert personale 5) Produsentfirmaets garanti gjelder ikke for deler som utsettes for normal driftsslitasje: pakninger, tennplugg, startsnor, sikkerhetsinnretninger mot kutt- eller friksjonsskader, filtre osv. 6) Fraktutgifter, transport og arbeid er kundens ansvar. 7) Eventuelle skader som er oppstått under transport må umiddelbart meldes til transportøren for at garantien ikke skal forfalle. 8) Hvis det oppstår skader eller havari under garantiperioden eller etterpå, har ikke kunden rett til å stoppe betalingen og heller ikke rett til avslag i prisen. 9) Produsentfirmaet svarer ikke for eventuelle direkte eller indirekte skader på personer eller ting som skyldes feil på maskinen eller konsekvenser av tvunget og langt bruksavbrudd. SKOGSVINSJ MOD. VF150 AUTOMATIC SERIENUMMER FORHANDLERENS STEMPEL KJØPSDATO 9 Hel eller delvis reproduksjon av denne håndboken er ulovlig

12 13. MOTOR Skogsvinsjen er utstyrt med en 2-takts motor, og det må derfor kun brukes oljeblandet drivstoff. Preparer kun en blanding som rekker fra gang til gang. Ikke røyk, og fyll drivstoff kun når motoren er slått av og ikke befinner seg i nærheten av åpen flamme. Bruk drivstoff med et oktannummer på 90 eller høyere. Du må kun blande bensinen med olje for 2-takts motorer i forholdet 50 : 1 (2%). Viktig Bland innholdet i kanna energisk og lenge. Dette bør gjøres hver gang man tar ut drivstoff fra kanna. Blandingen kan bli for gammel og forringes med tiden. Ikke bruk ukers gammel blanding; den kan ødelegge motoren. Fyll tanken kun opp 3/4 med blanding for å tillate ekspansjon. DRIVSTOFFPÅFYLLING Drivstoffpåfylling må kun utføres når motoren er slått av. Pluggen på tanken må åpnes langsomt for å la eventuelt trykk slippe ut. Etter påfylling må tankpluggen strammes korrekt. Flytt vinsjen minst 3 m fra påfyllingsstedet før du setter motoren i gang. Før påfylling må du rengjøre godt rundt tankpluggen. Smuss inne i tanken kan forårsake driftsproblemer på motoren. Påse at innholdet er jevnt blandet ved å riste på kanna eller tanken. IGANGSETTING Følg fasene på tegningen på side 11 for igangsetting. FIGUR A: Sett knappen/bryteren på kontrollspaken i laveste stilling. FIGUR B: Trykk noen ganger på membranen for la blandingen komme inn i forbrenningskammeret og trykk på dekompresjonsknappen. FIGUR C: Åpne choken ved å flytte spaken oppover. FIGUR D: Dra et par ganger i startsnoren. FIGUR E: Senk chokespaken. FIGUR F: Dra i startsnoren til motoren starter. Dersom motoren ikke starter, gjentas operasjonen. STANSE MOTOREN Flytt gasspaken til minimum og vent noen sekunder slik at motoren kjøler seg ned. Sett jordbryteren i høyeste stilling. ADVARSEL: Når motoren går på minimum 2600 ~ 3000 omdreininger, skal ikke vinsjen rotere. Dersom minimumshastigheten er for høy, må du dreie hastighetsskruen for minimum mot urviseren. 10 Hel eller del vis reproduksjon av denne håndboken er ul ovlig

13

14 14. PERIODISK VEDLIKEHOLD AV MOTOREN Kontroller regelmessig at alle skruene på skogsvinsjen er på plass og godt tilstrammet. Skift ut skadde, slitte og sprukne deler. Kontroller alltid om ståltauet er slitt og skift det eventuelt ut ved minste tegn på slitasje., LUFTFILTER Kontroller luftfilteret regelmessig alt etter arbeidsforholdene - Fjern dekselet - Fjern forfilteret og filteret - Rengjør filteret med en blanding av bensin / olje og vri det, væt filteret med olje. Sett det på plass i motsatt rekkefølge. DRIVSTOFFILTER Ved rengjøring og utskifting av drivstoffilteret fjerner du pluggen fra tanken og trekker ut filteret med en krok eller en lang nebbetang. Kontroller regelmessig at filteret er i god stand, og skift det ut dersom det er svært skittent. MOTOR Fjern regelmessig støv og smuss fra åpningene på motoren, sylinderdekselet og sylindervingene med en børste eller trykkluft for å forhindre overoppheting. TENNPLUGG Du må ta ut og rengjøre tennpluggen periodevis (minst hver 50. time) og regulere avstanden mellom elektrodene ( ). Skift den ut dersom den er svært skitten og slitt, og i alle fall etter 100 arbeidstimer. Dersom den er svært skitten, må du kontrollere reguleringen på forgasseren, prosentdelen 2% (1:20) av olje i blandingen, og påse at oljen er av god kvalitet og beregnet på 2-takts motorer. 15 VEDLIKEHOLD AV REDUKTOREN Dersom det lekker olje fra reduktoren, må du reparere den umiddelbart for å unngå skader på drivverket. BREMSEBELEGG De 2 bremsebeleggene som er montert sammen med reduktoren slites ujevnt. Antageligvis fører middels bruk til at de slites ned etter 800 arbeidstimer. Hver gang du forbereder deg på å bruke vinsjen, må du kontrollere at den er i orden. BREMSEHÅNDTAK Som vist i figuren under, må du kun bruke gassknappen når du samtidig trykker inn bremsens utkoblingsspak. På sidene 14 og 15 vises rekkefølge og bruksforklaring. Da utkobling av bremsen, ved å senke spaken, er svært viktig under oppvikling av tauet, må du kontrollere at den er i orden hver gang du skal bruke vinsjen. En rask visuell kontroll gis av bevegelsen på klemspakene som er plassert over reduktoren: begge skal konvergere mot midten når spaken senkes. Dersom dette ikke skjer, må du regulere kabelen inne i hylsteret som er koblet til spaken. Operasjonen må utføres av kvalifisert personale 12 Hel eller delvis reproduksjon av denne håndboken er ulovlig

15 16. BRUK AV VINSJEN 16.1 FESTE VINSJEN Ved bruk av en ring-stropp eller en løkke-stropp, med minst 2 tonns kapasitet, fester du vinsjen til et tre eller en påle med tilstrekkelig styrke til å tåle kreftene som de utsettes for, og slik at man unngår at stroppene ryker eller skades. Korrekt festing skjer ved å vikle stroppen halvveis opp til festepunktet og feste de to endene på stroppen til låsekrokene bak på vinsjen (fig. A). Unngå bestemt å vikle stroppen helt opp til festepunktet, da denne operasjonen kan føre til feil justering av vinsjen med det resultatet at kraften blir dårlig fordelt mellom de to endene på stroppene. Unngå at fremmedlegemer kommer mellom båndet og de to krokene 16.2 OPPVIKLING AV TAUET Tauet som vikles på trommelen må være sertifisert og oppfylle alle gjeldende kvalitetsog sikkerhetskrav. Dersom tauet er ødelagt, slitt eller sammenklemt, må det skiftes ut med et nytt tau. Bruk av upassende eller skadd tau er farlig og dumt; det kan føre til alvorlige personskader eller materielle skader i området rundt arbeidsstedet der man bruker vinsjen. 13 Hel eller del vis reproduksjon av denne håndboken er ul ovlig

16

17 Oppvikling av tauet er en svært viktig operasjon for at tauet skal vare lenger. Vinsjen (med motoren slått av) må plasseres på et plant underlag slik at tauet kan vikles opp jevnt på hele trommelens overflate. Etter at du har forsikret deg om at taulederen er i endeanslaget på venstre side av strukturen, tar du tak i enden på tauet og plasserer det mellom lederullene (fig. A), og deretter inn i hullet på venstre side av trommelen (fig. B) så langt det går. Deretter strammes settskruen under inngangshullet (fig. C). Skru løs festeknotten (fig. D) til trommelen kan dreie fritt manuelt, og drei tauet minst 5 ganger på trommelen med spent tau og skru så festeknotten helt til igjen. Nå kan du starte motoren på vinsjen ved å følge alle instruksjonene i avsnitt 14 om motoren. Når vinsjen er i gang vikler du opp tauet stramt. Pass på at det fordeler seg jevnt på hele trommelens overflate. En korrekt oppvikling forlenger tauets levetid og forhindrer farlige klemskader BRUK AV AUTOMATISK BREMS OG TREKKRAFT På forrige side (side 14) finner du en tabell med forklaring av bremsefunksjonen og hvordan den brukes. Feil bruk av bremsen kan skade komponentene på vinsjen, og derfor legger vi stor vekt på dette avsnittet. Som vist i den første figuren (med forbudsring) må du ikke trykke på gassknappen uten først å ha trykket bremsespaken helt inn. Derfor må du alltid trykke på spaken som kobler ut bremsen før akselerering. Feil bruk kan skade sentrifugalclutchen på motoren. Derfor må du trykke på bremsespaken (FIGUR A) og så gi gass. For å bremse (FIGUR B) må du slippe gassknappen og samtidig bremsespaken som går automatisk tilbake til opprinnelig stilling. På denne måten blokkeres lasten uten mulighet for å skli ned eventuelle skråninger. Ved kun å trykke på bremsespaken (FIGUR C), uten å gi gass, kan operatøren senke lasten sakte ned ved behov. Når man har tatt hensyn til alle forholdsreglene som er spesifisert flere ganger i denne håndboken, og som er nødvendige for at arbeidet skal gå sikkert for seg for operatøren og for de som eventuelt deltar i trekkoperasjonene, kan man begynne selve trekkarbeidet. Trekk, eventuelt med unntak av de under 300 kilo, bør utføres ved hjelp av et returhjul som gir større sikkerhet under arbeidet og bedre utnytte av vinsjen. Trekk av tung last må utføres ved hjelp av retur med dobbelt tau. Det er forbudt å oppholde seg ved trekkvinkelen som ståltauet danner, da dette kan ryke og treffe dem som oppholder seg i nærheten. Dersom man arbeider i nærheten av en vei, må alle tilganger og hull som kan føre til at stammen kommer ut av selve veien, dekkes. 15 Hel eller delvis reproduksjon av denne håndboken er ulovlig

18

19 Stammen som skal trekkes må festes med en skogskjetting eller ved hjelp av en choker-kjetting med kabel på 10 mm. Det er forbudt å feste stammen som skal trekkes med tauet viklet opp på vinsjtrommelen. Vi gjentar at skogsvinsjen kun skal brukes av opplært personale med nødvendig PVU slik at bruken er mest mulig sikker. Alle som deltar i trekkoperasjoner må ha sine presise oppgaver og vite om de andres oppgaver. Husk tilslutt å unngå belastning over vinsjens kapasitet. Maksimal trekkraft er oppgitt i kapittel 3 på side 2 i denne håndboken og på identifikasjonsskiltet som er klebet på verneinnretningene på vinsjen. Tabellen på side 16 forklarer hvordan tauet skal rulles ut og vikles opp. Utrulling av tauet (Fig. A) skjer manuelt etter å ha løsnet på hjulet på siden av trommelen, helt til trommelen dreier fritt. Oppvikling av tauet (Fig. B), skjer ved å trykke på bremsespaken og deretter på gassen, etter å ha dreid hjulet på siden helt til. 17. PERIODISK VEDLIKEHOLD. I denne delen angis minimums operasjonene som må utføres periodevis for å vedlikeholde vinsjen korrekt. Dersom disse retningslinjene følges, garanteres maskinen en lengre levetid og driftskostnadene blir lavere. Alt vedlikehold må utføres når motoren er slått av og med knappen på bryteren på 0. Kontroller tiltrekkingen på alle skruene og festemutrene. Kontroller at alle beskyttelsene er på plass og i god stand. Kontroller at fareetikettene, PVU-etikettene og etiketten med tekniske data er lesbare. I motsatt fall må du henvende deg til forhandleren for å få dem skiftet ut. Kontroller metallstrukturen på vinsjen utvendig og påse at det ikke finnes deformeringer. Kontroll av motoren: se avsnitt 14, side 12 Kontroll av reduktoren: se avsnitt 15, side 12 Kontroll av ståltauets tilstand. 17 Hel eller delvis reproduksjon av denne håndboken er ulovlig

20 Kontroll av tauet, som allerede nevnt, må utføres hver gang skogsvinsjen skal brukes. Dersom tauet er ødelagt, slitt eller sammenklemt, må det skiftes ut med et nytt tau. Bruk av upassende eller skadd tau er farlig og dumt; det kan føre til alvorlige personskader eller materielle skader i området rundt arbeidsstedet der man bruker vinsjen. Alt vedlikehold må utføres når motoren er slått av og med knappen på bryteren på 0. Kontroller tiltrekkingen på alle skruene og festemutrene. Kontroller at alle beskyttelsene er på plass og i god stand. Kontroller at fareetikettene, PVU-etikettene og etiketten med tekniske data er lesbare. I motsatt fall må du henvende deg til forhandleren for å få dem skiftet ut. Kontroller metallstrukturen på vinsjen utvendig og påse at det ikke finnes deformeringer. Kontroll av motoren: se avsnitt 14, side 12 Kontroll av reduktoren: se avsnitt 15, side 12 Kontroll av ståltauets tilstand. Kontroll av tauet, som allerede nevnt, må utføres hver gang skogsvinsjen skal brukes. Dersom tauet er ødelagt, slitt eller sammenklemt, må det skiftes ut med et nytt tau. Bruk av upassende eller skadd tau er farlig og dumt; det kan føre til alvorlige personskader eller materielle skader i området rundt arbeidsstedet der man bruker vinsjen. 18. DEMONTERING OG KASSERING Når vinsjen ikke kan brukes lenger og den skal demonteres, bør den leveres til en autorisert anlegg for sortering og kassering eller til en kommunal miljøstasjon (etter tillatelse), da maskinen er laget med noen materialer som kan gjenvinnes. Det er strengt forbudt å kaste den i naturen. 19 RESERVEDELER Alle originale Docma/Forest reservedeler kan kjøpes eller bestilles hos områdeforhandleren. For å gjøre det enklere å bestille rett type reservedel, må du oppgi maskinmodell og produksjonsår til forhandleren. På de siste sidene i dette heftet finner du tegninger over modellene som er beskrevet i håndboken, med tabell over komponentnumre som må oppgis ved bestilling. 18 Hel eller delvis reproduksjon av denne håndboken er ulovlig

21 20 RESERVEDELSLISTE KODE PLASSERING BESKRIVELSE 1 Frihjul 2 Flensbolt 3 Krone 4 Lager med lagerhus 5 Deksel 6 Trommel 7 Krone foran 8 Taulederen 9 Cart 10 Skrue 11 Håndtak 12 Tauet presser 13 To ruller 14 To Krone 15 Bremsehylse 16 Tykkelse 17 Struktur 18 Spakplate foran 19 Vaskemaskin 20 Spakplater høyre 21 Spakplater venstre 22 Kontrollspak 23 Låsekrok 24 Bremsehåndtak 25 Pinjong 26 Lager med lagerhus 27 Reduktor 28 To bremsebelegg 29 To bremsespak 30 Krone 31 To Kjede 32 Pinjong 33 Pinjong 34 Pinjong 35 Deksel 36 Motor 54,20 19 Hel eller delvis reproduksjon av denne håndboken er ulovlig

22 VF150 AUTOMATIC

23

24

25 NOTE:

26 ...

27

28 PRODUCTION:

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Bruksanvisning for snøskuffe med vinger

Bruksanvisning for snøskuffe med vinger Bruksanvisning for snøskuffe med vinger Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harju fylke, 76505 www.sami.ee 2 Snøskuffe Snøskuffe 2300-3750 Snøskuffe 2000-3450 Snøskuffe 1800-3000 Produktnummer Bekreftelse

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

ALUHAK. Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING

ALUHAK. Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING ALUHAK Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING Rev. 10.2014 Aluhak Systems AS Møllevegen 12 4353 Klepp stasjon Telefon (+47) 51 42 57 00 www.aluhak.no INNHOLD Forord... 4 Komponenter... 5

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

MONTERINGSINSTRUKSJON. HAKI Galge Offshore

MONTERINGSINSTRUKSJON. HAKI Galge Offshore MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI Galge Offshore HAKI AS 2010 Viktig informasjon HAKIs produktansvar og monteringsinstruksjoner gjelder bare for konstruksjoner som kun inneholder komponenter produsert og levert

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Advarsel! Les alle instruksjonene og ta vare på dem for fremtidig referanse. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Tømmerklo for frontlaster Bruksanvisning

Tømmerklo for frontlaster Bruksanvisning Tømmerklo for frontlaster Bruksanvisning Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, 76505 Harjumaa ESTONIA www.sami.ee 2 1. INNHOLD 1. INNHOLD... 2 2. INNLEDNING... 2 3. KONTAKTOPPLYSNINGER... 3 4. BRUKSFORMÅL

Detaljer

Hurtigguide. Gå inn i selen, dra den opp rundt livet og stram til ved å dra i stroppen som er festet i bremsen.

Hurtigguide. Gå inn i selen, dra den opp rundt livet og stram til ved å dra i stroppen som er festet i bremsen. Hurtigguide Fest karabinkroken i egnet forankringspunkt, for eksempel Peseq veggfeste (selges separat). Forankringspunktet må tåle en belastning på minst 700 kg. Gå inn i selen, dra den opp rundt livet

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Brukermanual for T-116 og T-117 Løftetårn

Brukermanual for T-116 og T-117 Løftetårn Brukermanual for T-116 og T-117 Løftetårn 1 INTRODUKSJON 2 2 TEKNISKE SPESIFIKASJONER T-116 3 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER T-117 4 4 SIKKERHETSMESSIGE FORHÅNDSREGLER 5 5 T-116/7 I PRAKTISK BRUK 6 6 VEDLIKEHOLD

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Brukerveiledning Bensindrevet snørydder 6,5 hk GB-1205

Brukerveiledning Bensindrevet snørydder 6,5 hk GB-1205 Brukerveiledning Bensindrevet snørydder 6,5 hk GB-1205 Innhold 1. Generelle forsiktighetsregler 2. Inkluderte komponenter 3. Bruksområder 4. Miljøbeskyttelse 5. Montering 6. Før oppstart 7. Bruk

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Bruksanvisning for snøskuffe med vinger

Bruksanvisning for snøskuffe med vinger Bruksanvisning for snøskuffe med vinger Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, 76505 Harjumaa, ESTONIA www.sami.ee 2 Innhold Snøskuffe... 3 1. Innledning... 3 2. Tiltenkt bruk og arbeidsprinsipp... 3 3. Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg 10000 kg Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg 10000 kg Bruksanvisning Carl Stahl AS Postboks 314 Nesttun Telefon: +47 55 92 63

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

BRUKERMANUAL. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg kg.

BRUKERMANUAL. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg kg. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg - 5000kg. Type CP-X - Hobby og lett industri Type CP-Y - Industri Type CP-Z - Offshore m/overlastsikring BRUKERMANUAL Crane Partner AS Jekteviken

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

BrukerManual. Toalettforhøyer Dynalife Step

BrukerManual. Toalettforhøyer Dynalife Step BrukerManual Toalettforhøyer Dynalife Step Brukermanual DYNALIFE STEP OBS! Les brukermanualen nøye før produktet tas i bruk. Pass på at instruksjonene følges og at brukermanualen er tilgjengelig for brukere

Detaljer

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges.

Detaljer

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Brukerhåndbok 2015-12-01 Optimal forlengelse Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Innledning 3 Bruksanvisning 3 Rengjøring 4 Annen informasjon 5 Egne notater 7

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK POWER TROWEL TLK90 HYDRAULIC WITH HONDA GX690 1 Håndboken skal alltid være tilgjengelig for brukeren. PRODUSENT OG YTTERLIGERE INFORMASJON: TIEPPO Tel +39 0423746008

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Norsk bruksanvisning. 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Orca are registered trademarks of R82 A/S. 06.2011

Norsk bruksanvisning. 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Orca are registered trademarks of R82 A/S. 06.2011 orcatm orsk bruksanvisning 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Orca are registered trademarks of R82 A/S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Vedlikehold... 4 Orca...

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Inspeksjonshåndbok. Håndbetjent kjettingtalje modell LX1B

Inspeksjonshåndbok. Håndbetjent kjettingtalje modell LX1B Inspeksjonshåndbok Håndbetjent kjettingtalje modell LX1B Innhold 1. Inspeksjonsklassifisering... 3 2. Daglig inspeksjon... 4 3. Regelmessige inspeksjoner... 4 3.2 Kroker... 4 3.3 Lastkjetting... 5 4. Periodisk

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Bruksanvisning. El nr El nr Trommelløfter JKS LF kg. Trommelløfter JKS LF kg 3/14

Bruksanvisning. El nr El nr Trommelløfter JKS LF kg. Trommelløfter JKS LF kg 3/14 Bruksanvisning El nr 88 534 14 Trommelløfter JKS LF 24 3000 kg El nr 88 634 15 Trommelløfter JKS LF 30 6000 kg 3/14 Innhold 1 Til bruker 4 2 Sikkerhetsinstrukser 5 2.1 Generelt 5 2.2 Før bruk 5 2.3 Sikker

Detaljer

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel.

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel. Vaiertrommel Lagerplate Dobbel horisontal skinne m/bue Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel Skinneskjøt Karmvinkel m/rett vertikal skinne Minimum 15 mm Sideklaring min. 85

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

Bruks-, vedlikeholds- og delemanual LH-YII-serien Jekketaljer

Bruks-, vedlikeholds- og delemanual LH-YII-serien Jekketaljer Bruks-, vedlikeholds- og delemanual LH-YII-serien Jekketaljer Maksimumkapasitet: 250 kg Maksimumskapasitet: 500 kg Maksimumskapasitet: 750 kg Maksimumskapasitet: 1500 kg ADVARSEL VIKTIG Denne håndboken

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2

MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2 REVISJON: 201401 DOC: 841618 NORSK MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2 MICROPROP L8 CAT M3XX, CAT 3XX INNHOLD 1. Sikkerhetsforskrifter 4 1.1. Generelt 4 1.2. Sjekkliste sikkerhet 4 2. Symboler i monteringsanvisning

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning

Monterings- og bruksanvisning Monterings- og bruksanvisning Importør: Enebakkveien 441 B, 1290 OSLO Tlf. 23 19 11 00 Faks 23 19 11 01 E-post: post@instant.no www.instant.no - 1 - 1. Innledning Kjære kunde, INSTANT Blitz-Fix takssikring

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Automatdrag 26-100000

Automatdrag 26-100000 MOUNTING INSTRUCTION 04-09-6 38-6803c Automatdrag 6-00000 Beskrivelse VBG Automatdrag 6-00000 er et forlengbart tilhengerdrag med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert låsing. ECE-testet

Detaljer

Bruksanvisning for rundballekutter

Bruksanvisning for rundballekutter Bruksanvisning for rundballekutter Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harju fylke, 76505 www.sami.ee Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. BRUKSFORMÅL OG ARBEIDSPRINSIPP... 3 3. GARANTI... 4 4. TEKNISKE DATA...

Detaljer

Bruksanvisning. Walkid

Bruksanvisning. Walkid Bruksanvisning Walkid 1 Innholdsfortegnelse: Innledning 2 1. Merking 2 2. Introduksjon 3 2.1 Tekniske spesifikasjoner 3 3. Sikkerhet 3 3.1 Sikkerhetsregler 3 3.2 Sikkerhetsforskrifter 3 4. Montering 4

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Brukermanual for T-105 og T-106 Løftetårn

Brukermanual for T-105 og T-106 Løftetårn Brukermanual for T-105 og T-106 Løftetårn 1 INTRODUKSJON 2 2 TEKNISKE SPESIFIKASJONER T-105 3 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER T-106 4 4 SIKKERHETSMESSIGE FORHÅNDSREGLER 5 5 T-105/6 I PRAKTISK BRUK 6 6 VEDLIKEHOLD

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

BrukerManual QLASSIC

BrukerManual QLASSIC BrukerManual QLASSIC Brukermanual qlassic Alle rettigheter forbeholdes. Intet i denne utgaven må mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres i trykk, fotokopi, mikrofilm eller på hvilken som helst annen

Detaljer

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2 GENERELLE SIKKERHETSREGLER Betydning av symboler på produktet: ADVARSEL : Les bruksanvisningen før du tar maskinen i bruk. FARE: Plasser ikke hender eller føtter nær eller under roterende deler. Hold alltid

Detaljer

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4 Brukerveiledning Nattbord Vitalia VT4 1 Kjære kunde Vi takker for den tilliten du gir oss med anskaffelse av vårt produkt og håper de kommer til å være fornøyd med det og at det vil være til hjelp i deres

Detaljer

Sluttkontroll av montert port: Kontroller at porten presser jevn mot tettelisten når porten står lukket, juster om nødvendig løpehjulsholderne for å presse porten ut eller inn for å oppnå dette på alle

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Båndsag Advarsel! Les denne brukerveiledningen nøye før du tar maskinen i bruk, for din egen sikkerhet. Forsiktighetsregler Når du tar denne maskinen

Detaljer

KJETTINGTALJE. 250 kg

KJETTINGTALJE. 250 kg KJETTINGTALJE 250 kg Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 FUNKSJONER... 3 KONSTRUKSJON... 3 SIKKERHETSVARSLER... 4 BRUKSVEILEDNING... 5 VEDLIKEHOLD... 6 DELELISTE FOR KJETTINGTALJE... 7 2 INNLEDNING En

Detaljer

Vedlikehold Portene er normalt husets største og tyngste bevegelige del. Ved bruk er store krefter i bevegelse for å føre porten opp og ned og personer er ofte i nær kontakt med porten. Et uhell kan derfor

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

TOTAL GYM BENEFIT 97103

TOTAL GYM BENEFIT 97103 TOTAL GYM BENEFIT 97103 BRUKSANVISNING 0 VIKTIGE ADVARSEL: For å unngå alvorlige skader må du lese alle forhåndsregler, instruksjoner og advarsler i bruksanvisningen før du bruker Total Gym. Casall tar

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Katalog RIKTIG PRISET, ENKELT Å BRUKE SERVICE OG SLITEDELER SETT 2014

Katalog RIKTIG PRISET, ENKELT Å BRUKE SERVICE OG SLITEDELER SETT 2014 Katalog SERVICE OG SLITEDELER SETT 2014 Originale RAVO reservedeler, riktig kvalitet, riktig tilpasset Utgivelses dato: 01-02-2014 RIKTIG PRISET, ENKELT Å BRUKE ORIGINALE RAVO RESERVEDELER Originale RAVO

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

BEITEPUSSER CENTURION SUPER

BEITEPUSSER CENTURION SUPER Del Morino S.r.l, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italia Tlf: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E-post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD

BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD 2:1 Sittestilling 7:1 Trommelbrems 2:2 Grunninnstilling, sittehøyde 8:1 Montering av seteenhet 3:1 Grunninnstilling, gassfjær 9:1 Fotbrett 3:2 Alternative drivhjulsplasseringer

Detaljer

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 Bruksanvisning norsk Kontorstolsete Forma SitRite art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Kontakt... 2 Innledning... 3 Montering... 3 Klasse... 3 Sikkerhetsforskrifter...

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer