SIKKERHETSANVISNINGER OG GENERELLE HÅNDTERINGSAN- VISNINGER ELEKTROKJØRETØY. Vi flytter mennesker.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSANVISNINGER OG GENERELLE HÅNDTERINGSAN- VISNINGER ELEKTROKJØRETØY. Vi flytter mennesker."

Transkript

1 N SIKKERHETSANVISNINGER OG GENERELLE HÅNDTERINGSAN- VISNINGER ELEKTROKJØRETØY Vi flytter mennesker.

2 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Generelle sikkerhetsanvisninger... 5 Juridiske bestemmelser... 8 Høyfrekvent stråling Trillebruk Kjøretrening Generelle kjøretips Programmering av kjøreegenskapene...14 Bremser Nødstopp Vektbelastning Dekk Vinkeljusterbare benstøtter Vinkeljusterbart rygglene / setevinkel Hodestøtte Holder for stokker/krykker Gå ut av kjøretøyet Kjøre gjennom smale passasjer Kjøre i svinger Strekninger som går oppover, nedover eller heller på tvers Kjøre i oppoverbakke...25 Kjøre i nedoverbakke...26 Kjøre over hindringer Hinderforserer...29 Justering av setehøyden Brukerveiledning før justering av setehøyden...31 Brukerveiledninge etter justering av setehøyden...32 Transport i bil eller andre transportmidler Transportsikring...34 Transport i kjøretøy for uføretransport...35 Kjøre inn i heiser eller opp på ramper Ramper og heiser

3 Elektrokjøretøy for innendørs bruk Kjøring på offentlig vei Vær- og veiforhold Henvisninger om det elektriske anlegget Sammenleggbare elektrokjøretøyer Driftsbatterier Lukkede batterier...44 Åpne batterier...44 Lade batteriene...45 Etterfylle åpne batterier...46 Anvisninger vedr. oppbevaring av batteriet...47 Anvisninger vedr. lengre driftspauser for batteriet...47 Skifte ut batteriene...48 Vedlikehold Dekkene...49 Rengjøring og pleie...49 Desinfisering...50 Reparasjon...51 Service...51 Reservedeler...51 Håndtering...52 Notater

4 FORORD Denne sikkerhets- og generelle håndteringsanvisninger for elektrokjøretøy er laget med utgangspunkt i erfaringer fra rullestolbrukere og ledsagere, samt sikkerhetsfagfolk fra vårt eget firma. Anvisningene er presentert på en lettfattelig måte i tekst og bilder. Les anvisningene omhyggelig igjennom slik at du tilegner deg er faringene fra denne ekspertgruppen. Det koster deg litt tid, men det gir både deg og dine medmennesker maksimal sikkerhet. Dette bør du vite: Dette følgedokumentet utvider bruksanvisningen for elektrokjøretøyet ditt og for den motsvarende betjeningsanvisningen Brukermodul. Hvis modellene som fremstilles på bildene ikke stemmer overens med modellen din, kan du tilpasse de forholdene som beskrives til modellen din på en hensiktsmessig måte. Før første gangs idriftsetting av kjøretøyet må dette dokumentet samt bruksanvisningen leses oppmerksomt og følges, for at du skal kunne håndtere kjøretøyet på en sikker måte og sørge for at den fungerer prikkpritt. Avhengig av hvor sterkt funksjonshemmet du er, kan du ikke eller kun delvis gjennomføre bestemte sikkerhetsmessige manøvrer til tross for at kjøretøyet tilpasses til funksjonshemningen din. I slike tilfeller bør du kjøre spesielt forsiktig. Det øker din egen sikkerhet. Dette dokumentet tar hensyn til spesialutstyr i den grad det har betydning for sikker håndtering. Siden leveringsomfanget retter seg etter bestillingen, kan utstyret på kjøretøyet ditt avvike noe fra enkelte henvisninger og illustrasjoner. Dersom kjøretøyet får en ny eier, skal < Sikkerhetsanvisning og generell håndteringanvisning > vedlegges kjøretøyet sammen med bruksanvisningen! Konstruksjonen av kjøretøyet ditt garanterer en høy grad av driftssikkerhet. Likevel bør du kjenne til bestemte farlige situasjoner og ta hensyn til hvilke muligheter du har til å beherske disse. 4

5 GENERELLE SIKKER- HETSANVISNINGER Kjøretøyet skal bare brukes slik det er forutsatt i spesifikasjonen/bruksområdet i bruksanvisningen. Eksempel (1): Kjøretøyet skal ikke kjøres i vann. Sett fra deg kjøretøyet på et flatt og fast underlag - også når du vil gå inn eller ut av det. Kjøretøyet skal sikres så det ikke ruller bort (2). Kjøretøyet skal alltid sikres mot uvedkommende når det er uten oppsyn. Du bør sette fra deg kjøretøyet slik at det ikke er tilgjengelig for alle for å forhindre uvelkommen bruk, misbruk eller demontering. La aldri barn eller unge oppholde seg i kjøretøyet uten oppsyn. Kjøretøyet skal aldri slås av mens du kjører. Dette setter det nemlig ut av drift og gjør at det stanser umiddelbart. Elektrokjøretøyet skal bare stoppes ved hjelp av utkobling ved tilfelle av ukontrollerte kjøreatferd. Deler som tilhører kjøretøyet må ikke kastes eller utsettes for fall! Avtakbare deler, som f.eks. betjeningsmodul og benstøtter, skal behandles på en fagmessig korrekt måte. Kun slik sikres dets pålitelige funksjon

6 Når setetrekk, polstring, armlener, benstøtter og håndtak utsettes for direkte sollys, varmes de opp til temperaturer som overstiger 41 C. Fare for personskade ved direkte hudkontakt! Unngå en slik oppvarming ved å sette fra deg kjøretøyet ditt i skyggen. Du må aldri stikke hånden inn i justeringsinnretningene mens de blir justert (f.eks. rygglene eller benstøtter) (1). Fare for personskader som følge av fastklemming. Derfor gjelder følgende: Hendene skal ligge fritt på armlenet. Føttene skal være plassert på fotplatene. Hjelpepersoner skal gjøres oppmerksomme på mulige farer for personskade. Når du medbringer gjenstander i kjøretøyet, må du passe på at disse gjenstandene ikke innskrenker eller gjør det farlig å styre kjøretøyet. Dekkenes tilstand og lufttrykket skal kontrolleres. Bremsene skal kontrolleres. Kontrollér belysningsanleggets funksjon hver gang du skal ut og kjøre. Eksempel: en veske som henges i nærheten av styrespaken, kan henge seg opp i drivhjulet og trekke styrespaken utilsiktet fremover. Du mister kontrollen over kjøretøyet og hastigheten øker utilsiktet (2)! 1 2 6

7 Etter en kollisjon med en hindring, bør man ved siden av motoren også kontrollere ledningen og drivbatteriene for skader. Ved synlige og/eller hørbare skader skal du umiddelbart oppsøke et fagverksted for å få rullestolen reparert. Elektriske og mekanisme innstillinger skal settes slik at de opprettholder sikker kjøring.. Dersom setet løftes fremover eller rygglenet bøyes bakover, kan det gi fare for tipping under kjøringen. Dersom kjøringen er koblet ut, kan ikke kjøretøyet lenger kjøres eller bremses via styrespaken/nominellverdigiveren. Fare for ulykker! Før vedlikeholdsarbeider og ombygging, insntillinger og justeringer på elektrokjøretøyet, må kjøring kobles inn og kjøretøyet slås av. Utilsiktet bevegelse av kjøretøyet kan føre til skader! Merk: Vær oppmerksom på at du kan endre tyngepunktet og dermed også kjøreegenskapene på en måte som påvirker sikkerheten ved å ta med gjenstander, montere eller avmontere tilbehør og komponenter. Påsatt sikkerhetsbelte kan du deg den nødvendige tryggheten (se også < Nødbremsing >). Kjør ikke alene så sant det lar seg gjøre, så har du til enhver tid hjelp i nærheten hvis det skulle skje noe! Merk: La din forhandler informere deg om følgende: Kjøretøyets mange forskjellige og spesielle kjøreegenskaper for å utelukke ev. farlige situasjoner. Kjøretøyets variasjons- og innstillingsmuligheter og hvordan disse påvirker kjørebruken og kjøresikkerheten. Din forhandler justerer gjerne kjøretøyet ditt etter dine individuelle behov og med hensyn til alle sikkerhetsaspekter. Sørg for å ha tilstrekkelig støttekraft til å holde deg sikkert på kjøretøyet i kritiske situasjoner (f.eks. ved bremsing, i svinger, når hindringer skal overvinnes) 7

8 JURIDISKE BESTEMMEL- SER Legg merke til juridiske bestemmelser som gjelder på hjemstedet ditt. Juridiske bestemmelser for Norge Merk: Det trengs ikke sertifikat for å kjøre et elektrokjøretøy med maksimumshastighet på inntil 15 km/t. Den nedre aldersgrensen for å føre et elektrokjøretøy over 10 km/t er 15 år. For elektrokjøretøy som er bygget slik at maksimalhastigheten ikke overskrider 10 km/t, gjelder ikke denne aldersgrensen. Kjøretøy fra 6 km/t må på baksiden av rygglenet være utstyrt med et markeringsskilt iflg. ECE-R69. Elektrokjøretøy inntil 6 km/t Det anbefales å tegne en ansvarsforsikring selv om ansvarsforsikring kun er lovpliktig for elektriske kjøretøyer som kjører fortere enn 6 km/t (tysk lovgivning). Elektriske kjøretøy, som scooter, elektrisk rullestol, ekstradrev, elektriske biler, med en maks. hastighet inntil 6 km/t er automatisk forsikret i den private ansvarsforsikringen uten ytterligere kostnader. Det eneste som kreves er at man sender inn en anmodning om dette til forsikringsselskapet (tysk lovgivning). Elektrokjøretøy over 6 km/t Kjøretillatelsespapirene som trengs for godkjenningen er vedlagt elektrokjøretøyet. 8

9 Kontakt din forsikring i første omgang. Den godkjente brukstillatelsen vil deretter bli tilsendt. 9

10 HØYFREKVENT STRÅ- LING Våre elektrokjøretøy tilfredsstiller kravene i EU-retningslinje 93/42 EWG for medisinske produkter. Imidlertid kan ikke forstyrerlser forårsaket av høyfekvent stråling fra andre elektroniske apparater prinsipielt utelukkes. Høyfrekvent stråling opptrer bl.a. i nærheten av radar- og sendeanlegg, sveiseanlegg, redningstjenesters radioanlegg, ved alle typer radioapparater og mobiltelefoner. Til tross for godt utprøvde sikringstiltak for kjøretøyets elektriske komponenter, kan driftsforstyrrelser ikke utelukkes når man kjører gjennom felter med sterk elektrisk forstyrrelse. Forstyrrelsene viser seg gjennom uvanlige kjøreegenskaper. Dersom kjøretøyet reagerer ukontrollert ved forstyrrelser eller andre elektroniske apparater blir forstyrret av kjøretøyet (dette kan være høysensitive elektromagnetiske apparater som f.eks. tyverialarmer i varehus), må du stoppe umiddelbart og slå av kjøretøyet. Elektrokjøretøyer skal aldri brukes i nærheten av medisintekniske apparater med et økt farepotensial og/eller livsviktige funksjoner som f.eks. diagnoseapparater. Trekk ut startnøkkelen eller sikkerhetspluggen hvis kjøretøyet er utstyrt med dette.be deretter om hjelp elelr skyv selv kjøretøyet ut av forstyrrelsesområdet. Tilkobling av andre apparater som f.eks. pusteapparater kan også fremkalle forstyrrelser. Mobiltelefoner bør være slått av når elektrokjøretøyet brukes. En mobiltelefon sender også når den er i standby, selv om du ikke snakker i den. Elektrokjøretøyet må med andre ord slås av så snart mobiltelefonen tas i bruk. 10

11 TRILLEBRUK Elektrokjøretøyet skal bare brukes i trillerbruk med utkoblet motor med ledsaker på en vannrett kjørebane. man må være klar over at bare parkeringsbremsen, hvis den finnes, har bremseeffekt når elektrokjøretøyet er slått av. Bremsehåndtaket eller omkoblingshåndtaket mellom kjøre- og trillebruk må kunne nås til enhver tid. Den skal ikke være tildekket av klesplagg eller lignende. Elektrokjøretøy uten parkeringsbrems kan bare bremses ved trillebruk når omkoblingshåndtaket for kjøre- og trillebruk settes på kjøring.! Advarsel: Glem aldri å koble om til kjøring etter trillebruk. På kjøretøy med servostyring må denne slås på igjen. Hvis du ikke gjør dette, er det fare for at kjøretøyet ruller ukontrollert videre! 11

12 KJØRETRENING For sikker bruk av elektrokjøretøyet såvel i boområdet som utenfor boligen er intensiv trening på grunnleggende kjøresituasjoner nødvendig: Start, styring, bremsing ved kjøring rett frem og i svinger samt rygging langs en rett strekning, eventuelt med ledsager. Reduser maksimumshastigheten ved de første kjøretreningene. Bli fortrolig med elektrokjøretøyets kjøreegenskaper og føl deg langsomt frem til de begrensningene du har. Først når du har gjort dette, bør du bruke kjøretøyet utenfor de vante omgivelsene eller i offentlig trafikk, dvs. når du behersker kjøretøyet sikkert. Før hver kjøretur skal det kontrolleres at belysningsanlegget fungerer som det skal. Videre må du gjennomføre en bremse- og styretest ved lav hastighet når du har begynt å kjøre. I begynnelsen bør du unngå å kjøre på bratte veistrekninger, dårlig veibane eller lignende (1). Fare for ulykker! Begi deg inn i spesielt farlige situasjoner, f.eks. kjøring i oppovereller nedoverbakke, kjøring over hindringer i veibanen eller ved dårlige veiforhold kun med hjelp av en ledsager. Hold en så stor sikkerhetsavstand til avgrunner, trapper og hindre at det er nok plass/lang nok strekning til å reagere, bremse og snu. 1 På våt veibane, løst eller bratt underlag er det alltid fare for å skli, og bremselengden er som regel lengre enn vanlig. Unngå å endre kjørestilen brått ved overgangen fra stigninger eller fall til flat veibane, ved hindringer eller i svinger. Hastigheten skal alltid reduseres før en sving. Jo skarpere svingen er, jo lavere skal hastigheten være. Unngå å lene deg utover i en sving. Reduser maksimumshastigheten i vanskelig kjøresituasjoner og der du har liten plass. 12

13 GENERELLE KJØRETIPS Maksimal kjørehastighet kan forhåndsinnstilles på alle elektrokjøretøy. Vær oppmerksom på denne forhåndsinnstillingen, så du ikke blir overrasket over en uønsket rask start når hastigheten er innstilt på maksimalt. Fare for ulykker! Når du betjener styrespaken/nominellverdigiveren, løsnes først sikkerhets-magnetbremsen, og først deretter settes kjøretøyet i bevegelse. Fra du løsner bremsen til kjøretøyet begynner å bevege seg, kan det avhengig av innstillingen av den maksimale kjørehastigheten være et såkalt "tomgangsområde", der kjøretøyet under visse omstendigheter kan rulle bakover ved stigninger eller andre hindringer. Kjør igjennom dette dødpunktsområdet med styrespaken/nominellverdigiveren raskt og i ett strekk. Hastigheten på elektrorullestoler påvirkes ved å vippe styrespaken (1) fremover eller bakover, og retningen bestemmes ved å vippe styrespaken til høyre ller venstre. På scootere påvirkes hastigheten ved å betjene nominellverdigiveren (kjørehendelvippe (2), gasshåndtak (3) eller fotgass (4)), og kjøreretningen ved å dreie på styret

14 Programmering av kjøreegenskapene Kjøreegenskapene på et elektrokjøretøy kan innstilles ved hjelp av et programmeringsapparat, avhengig av kjøretøy. Ved utlevering er parametrene valgt slik at Eu-retningslinje 93/42 (CE-merke) oppfylles. Programmeringer som er avvikende, vil eventuelt ikke oppfylle disse krav. Rullestolens kjøreegenskaper bør regelmessig tilpasses den enkelte brukerens individuelle krav og kjøreferdigheter. Derved må det tas hensyn til kjøreerfaring, brukerens fysiske grenser og forholdene på det sted hvor kjøretøyet hovedsakelig vil bli brukt: Ved programmering av forsinkelsestid må man på den ene siden være klar over at svært heftig bremsing kan skade føreren, på den andre siden må bremselengden samsvare med de maksimale bremseverdiene i henhold til EN (se. kapitlet< Bremsing > avsnittet< Bremselengde >). Programmeringen bør være spesielt tilpasset brukeren. Derved må det tas hensyn til reaksjonsevne, konstitusjon så vel som fysiske og psykiske ferdigheter. I denne sammenheng kan det være nyttig å konferere med legen eller terapeuten. Endring av de fabrikkinnstilte kjøreparametrene forandrer de optimale kjøreegenskapene for kjøretøyet. Uavhengig av dette må kjøretøyets og spesielt førerens sikkerhet være garantert etter en endring av parameterne. Det fulle ansvar for enhver endring av parameterne ligger hos den person som foretar denne endring. Endring av parametrene kan medføre risiko. 14

15 BREMSER Advarsel:! Ved ensidig bremsevirkning eller avtakende bremseeffekt må bremsene umiddelbart repareres av et fagverksted. Vedlikehold skal kun utføres av en autorisert forhandler! Noen modeller er utstyrt med forskjellige bremsesystemer som er tilpasset de respektive bruksområdene. Kontroller at bremsesystemet fungerer prikkfritt hver gang før kjøring! I det følgende har vi satt opp noen kontrollmetoder som du selv kan utføre eller få utført av en hjelpeperson i nevnte rekkefølge: 1. Håndbrems Aktiver bremsespaken. Koble inn skyvedrift (se < Skyvedrift >). Forsøk å skyve kjøretøyet. Merk: Bremsen er i orden når det ikke er mulig å trille det! 2. Magnetbrems Kjøretøyet står stille. Håndbremsen er løsnet. Kjøretøyet er ikke lenger innstilt på trillebruk. Forsøk å skyve kjøretøyet. Merk: Bremsen er i orden når det ikke er mulig å trille det! 3. Automatisk brems Slipp styrespaken/nominellverdigiveren under kjøring på en rett strekning, slik at kjøretøyet bremser (se veiledning i kapitlet < Nødbremsing >). Merk: Bremsene er i orden hvis kjøretøyet stanser noenlunde jevnt. Bremselengde Ved utleveringen tilsvarer bremselengden maksimalverdiene i EN 12184: 1,0 m ved 6km/t, 1,5 m ved 8km/t, 2,1 m ved 10km/t, 2,9 m ved 12km/t, 4,5 m ved 15km/t. Bremselengden kan forlenges på grunn av kjøreveiens beskaffenhet eller dekkenes tilstand. 15

16 Aktiver håndbremsen når du har koplet om kjøretøyet til trillebruk hver gang du stanser kjøretøyet, når du går inn og ut av kjøretøyet, når du setter fra deg kjøretøyet, for å forhindre at det ruller vekk (1).! Advarsel: Brems kjøretøyet forsiktig og i god tid. Dette gjelder spesielt foran personer og for kjøring i skråninger. Det kan oppstå to vesentlige faresituasjoner avhengig av modell og dermed også av hjulplasseringen: Fare for å velte hvis du bremser for brått når du rygger (store hjul bak, (2)). Fare for å velte hvis du bremser for brått når du kjører forover (store hjul foran, (3)). Det kan bli umulig å styre kjøretøy som har små styre-/svinghjul foran

17 NØDSTOPP VEKTBELASTNING Kjøretøyet skal aldri overbelastes med for mye vekt, og det skal under ingen omstendigheter oppholde seg flere personer i det! Retningsvivende verdier for belastningen finnes i Tekniske data i bruksanvisningen eller på kjøretøyets typeskilt. Når du bråbremser kan du bli slynget fremover og ut av kjøretøyet avhengig av funksjonshemningen din. Bruker du sikkerhetsbelte, kan du forhindre dette. Advarsel:! Hvis du f.eks. lider av osteogenesis imperfecta (benskjørhet) eller en lignende sykdom, er det stor fare for personskader ved en nødbremsing. Kjør derfor spesielt forsiktig for å forhindre denne farlige situasjonen! Begynne og nødbremse Slipp styrespaken/nominellverdigiveren og betjen samtidig trommelbremsen, hvis du har trommelbrems! Kjøretøyet bremser på kortest mulig sterkning. 17

18 DEKK Dekkene består av en gummiblanding som på visse underlag kan etterlate varige sporrester eller spor som er vanskelige å fjerne (f.eks. på plast-, tre- eller parkettgulv, tepper, løpere). Merk: Dekkene skal alltid skiftes ut parvis, siden dekk med forskjellig slitasjegrad reduserer kjøretøyets evne til å kjøre rett frem. Lufttrykk Kontroller lufttrykket regelmessig og hver gang før du kjører! For lavt lufttrykk øker dekkslitasjen og reduserer: den strekningen du kan kjøre (per batteriopplading), komforten under kjøringen, kjøresikkerheten, dekkenes levetid. Angivelsene for dekktrykk finnes i bruksanvisningen for kjøretøyet, under< Tekniske data >. Det maksimale lufttrykket skal ikke overskrides. De små styre-/svinghjulene foran kan dermed få en tendens til å slingre. Et praktisk råd: For å vurdere dekktrykket, kan du sette deg på kjøretøyet og se hvordan dekkene hvelver eller buler ut der dekkene berører bakken. Hvis dekket har en liten hvelving, bør du pumpe det opp. Hvis hvelvingen knapt er synlig, kan du regne med at lufttrykket er tilstrekkelig. Dekkenes tilstand Dekkene er utsatt for en naturlig slitasje. Kjøresikkerheten i fare og dekkene skal skiftes ut i et autorisert verksted så raskt som mulig hvis dekkprofilen er svært slitt og dekkene er skadd. 18

19 VINKELJUSTERBARE BENSTØTTER På kjøretøyer med vinkeljusterbare benstøtter må du være klar over at benstøtter som er stilt i vannrett stilling forlenger kroppstyngepunktet fremover, og dermed forandrer bremse- styreegenskapene samt øker avdriften på kjøretøyet ved kjøring på tvers av stigning eller fall. Advarsel:! Gjelder for benstøtter som justeres manuelt. Justeringsspaken til å senke benstøttene med betjenes forsiktig for å unngå at de belastede benstøttene plutselig synker. Fare for kvestelse! Du må holde fast benstøtten før du betjener justeringsspaken. Senk benstøttene langsomt. 19

20 VINKELJUSTERBART RYGGLENE / SETEVINKEL Dersom et vinkeljusterbart rygglene er satt langt tilbake, har kjøretøyet lettere for å velte (1). Advarsel:! Før kjøring spesielt ved bakker og overvinning av hindringer bør du stille rygglenet i loddrett stilling og setevinkelen i vannrett stilling. Fare for å velte! 1 HODESTØTTE Ved kjøretøyer med justerbar hodestøtte skal overkanten av hodestøtten alltid stå i nærheten av bakhodet, ca. i øyehøyde (2). Advarsel:! Skal ikke plasseres i nakkehøyde! 2 HOLDER FOR STOKKER/ KRYKKER Holderen for stokker/krykker kan også monteres etterskuddsvis av et fagverksted. Hjelpen for hvert kjøretøy plasseres i begeret og fikseres med holdebåndet eller trykkes inn i opptakene under armlenet. Advarsel:! Dersom holdebåndet eller begeret er defekt, må det byttes av et fagverksted! Bruk ikke begeret for stokk-/krykkeholderen som paraplystativ eller transportbeholder! 20

21 GÅ UT AV KJØRETØYET Det er farlig å gå ut av kjøretøyet alene! Det krever: stor fysisk styrke, god koordinasjonsevne, sklisikker støtteflate (f.eks. håndflater på oversiden av en stol, se (1), nok øvelse, kjennskap til alle mulige faremomenter. 1 La derfor en hjelpeperson støtte deg. Avtal forløpet med hjelpepersonen, og gjør vedkommende oppmerksom på forutsigelige farer, f.eks. der du kan snuble, støtkanter og hindringer, eller bruk vårt rutsjebrett. Advarsel:! Man må bare stige inn i eller ut av elektrokjøretøyet når det er slått av og håndbremsen er aktivert. Bruk ikke under noen omstendigheter betjeningsmodulen som støtte. Fare for uhell hvis kontrollelementene aktiveres utilsiktet! Når det ikke er noen vekt i kjøretøyet, f.eks. når du går fra kjøretøyet over i sengen, på toalettet, inn i bilen eller omvendt, skal fotplatene aldri belastes. Fare for ulykker!! Advarsel: Fotplatene befinner seg i området rundt bena, så det er fare for å snuble! Derfor kan fotplatene klappes opp og benstøttene svinges ut til siden for å holde benplassen fri (1). 21

22 KJØRE GJENNOM SMA- LE PASSASJER Vær forsiktig med underarmene dine når du kjører gjennom smale passasjer, f.eks. ved innganger til bygninger eller dørpartier. Fare for skader på underarmene. 22

23 KJØRE I SVINGER Velg prinsipielt en kjørehastighet som er tilpasset svingradiusen, dvs. kjør aldri for fort inn i en sving. Advarsel:! Det er fare for at kjøretøyet, særlig kjøretøy med tre hjul, avviker fra kursen eller velter! For å få en sikker støtte fra siden når du kjører i svinger, skal du aldri kjøre uten og kun med riktig innstilte sidedeler/armlener (disse støtter kroppen fra siden). Gjelder for kjøretøy med små hjul bak (bakhjulsstyring)! Advarsel: Hekkpartiet svinger ut i svinger! Farlige situasjoner kan oppstå hvis du kjører tett innpå og sidelengs mot: personer og gjenstander når du kjører inn i en sving, når bakenden svinger ut, hvis bakenden støter mot en person eller en gjenstand. Fører til: Personskade eller materiell skade. Tapper eller avsatser når du kjører inn i en sving, når bakenden svinger ut, når bakenden eller et hjul kjører et trinn ned. Fører til: Kjøretøyet velter. Fare for kvestelse! Merk: Unngå derfor å kjøre tett innpå og sidelengs mot personer, gjenstander, trapper, avsatser og lignende. Hvis dette ikke er mulig, må du svinge unna i en stor nok bue. må du holde øye med bakenden i det farlige området. Er det fare for uhell i svinger med kjøretøyer med håndstyring. 23

24 STREKNINGER SOM GÅR OPPOVER, NEDOVER EL- LER HELLER PÅ TVERS Elektrokjøretøyet er utstyrt med ytetrst kraftig motor som gir den stor stigeevne når bakker eller små hindringer skal overvinnes. Fra en bestemt helling er sikkerheten mot å velte og bremse- og styreevnen redusert på grunn av redusert veigrep. Den maksimalt tillatte stigningen er derfor begrenset. Angivelser om maks. tillatt stigning finnes i beruksanvisningen for kjøretøyet. Kjør alltid med redusert hastighet på strekninger som går i nedovereller oppoverbakke. Ekstreme opp- og nedoverbakker må kjøres med tilpasset slutthastighet. Du må aldri kople om til trillebruk i oppover- eller nedoverbakker. De automatiske bremsene fungerer ikke i denne tilstanden. Kjøretøyet kan i så fall kun bremses med håndbremsen (ekstrautstyr). Unngå å trille kjøretøyet i oppover- eller nedoverbakke. Ikke len deg ut av kjøretøyet i stigninger, nedoverbakker eller på skrå veibaner. I stigninger og hellinger må sitteog ryggvinkelen ikke forandres. Fare for velting! I svinger og når det skal snus i stigninger er det afre for å tippe over. Unngå rykkaktige endringer i kjøretøyets tilstand (spesielt ved kritisk innstilte kjøreparametre som store forsinkelser). Advarsel:! Et trehjulet kjøretøy har lettere for å velte Nedoverbakker, på veibaner som heller på tvers, hvis du lener deg sidelengs ut av kjøretøyet med overkroppen. Advarsel:! Du må aldri kople bremsespaken/ omskifteren mellom kjøre-/trillebruk om til trillebruk når du kjører i oppover- eller nedoverbakke! Kjøretøyet ruller uten kontroll og kan kun bremses med håndbremsen. 24

25 Kjøre i oppoverbakke Kjøretøyets stabilitet er vesentlig redusert når du kjører i oppoverbakke. Gjelder kun for kjøretøy med store hjul bak (drivhjul) Disse kjøretøyene kan velte bakover når du kjører i oppoverbakke. Spesielt ved kraftige stigninger (når den tillatte stigningen overskrides), når du starter med et rykk, når rygglenet er lent tilbake, når setet er lent tilbake, når du har tung bagasje bak rygglenet, når sittestillingen er forhøyet (eksempelvis med en pute eller en seteheis), kjøre over hindringer. Gjelder for kjøretøy med store hjul foran (drivhjul) På grunn av "forhjulstrekket" har drivhjulene en tendens til å slure når du kjører i oppoverbakke. Derfor bør du også her unngå å: overskride den tillatte stigningen, starte med et rykk, lene rygglenet tilbake, lene setet tilbake, ha tung bagasje bak rygglenet, ha forhøyet sitteposisjon (eksempelvis med puter), kjøre over hindringer.! Advarsel: Hvis flere av de nevnte omstendighetene opptrer samtidig, øker faren for å velte (med drivhjulene bak) eller faren for at hjulene slurer (med drivhjulene foran). Merk: Vær oppmerksom på den stigningen som er tillatt for kjøretøyet ditt iflg. brukerveiledning. Her vil vi påminne deg om at de verdiene som er nevnt i brukerveiledning er å betrakte som absolutte, maksimale verdier som kan reduseres betraktelig ved ugunstige kjøreforhold (fuktighet, grus, løv, smuss, osv.). 25

26 Kjøre i nedoverbakke Kjør aldri raskere enn skritthastighet! Du må hele tiden ha kjøretøyet ditt under kontroll når du kjører i nedoverbakke. Advarsel:! Sett aldri bremsehåndtaket/omkoblingshåndtaket for kjøre- og skyvedrift på skyvedrift. Følg anvisningene for bremsing i nedoverbakker. Påse i slutten av bakken av fotplaten ikke berører bakken og skaper en farlig situasjon for deg ved plutselig opbremsing. Unngå rykkvis bremsing, spesielt ved kritisk innstilte kjøreparametre (spesielt stor forsinkelse). 26

27 KJØRE OVER HINDRIN- GER Det er alltid en risiko å kjøre over hindringer! Til kjøretøy med tre hjul blir det brukt en rampe som består av én del. La din forhandler informere deg om følgende: Det å kjøre over hindringer er en spesielt farlig situasjon der det bl.a. skal tas høyde for en kombinasjon av sikkerhetsanvisninger for kjøring i oppover- og nedoverbakke. Av sikkerhetsmessige årsaker må vi gjøre oppmerksom på at kjøretøyene har en begrenset evne til å kjøre over hindringer. Angivelser om dette finnes i kjøretøyets bruksanvisning. Du bør spesielt la din forhandler informere deg om de maksimale høydene ditt individuelt innstilte kjøretøy kan kjøre over. Advarsel:! Evnen til å kjøre over hindringer avhenger bl.a. av hvor bratt veibanen er og hvordan benstøttene er innstilt. Kjør så langt utenom hindringer som mulig, det være seg f.eks. riller i veien, skinner, kloakklokk eller lignende faremomenter. Hold en så stor sikkerhetsavstand til avgrunner, trapper og hindre at det er nok plass/lang nok strekning til å reagere, bremse og snu. 1 Hvis ikke noe annet lar seg gjøre, må du alltid kjøre langsomt og i rett vinkel (90 ) (1) mot hindringen slik at forhjulene nesten berører det. Stans først kjøretøyet en liten stund og kjør deretter over hindringen. Ellers er det fare for at kjøretøyet ditt heller til siden og velter deg ut. Overvei på hvilken måte du kan overvinne hindringen på en hensiktsmessig måte i de forskjellige situasjonene du kommer ut for. Advarsel:! Etter en kollisjon med en hindring må alle frittliggende kabler og hele kjøretøyet kontrolleres for skader! 27

28 Når du kjører ned et trinn (f.eks. en fortauskant), kan du lett falle ut av kjøretøyet hvis fotplatene eller benstøttene støter mot veibanen (1). Det å kjøre over spor eller riller krever større oppmerksomhet. Uønsket endring av kursen! Det er umulig å kjøre sikkert i trapper med vanlige elektrokjøretøy. Merk: Modeller med støttehjul har økt stabilitet. Derfor har våre kjøretøy støttehjul. Advarsel:! Støttehjulene må ikke fjernes! Ved ugunstige forhold (f. eks når du kjører over en hindring) kan støttehjulene løfte drivhjulene fra veibanen. Dermed er det ikke lenger mulig å kjøre kjøretøyet fremover (2). Unngå derfor slike farlige situasjoner, kjør utenom hindringer! Gjelder kun for kjøretøy med store hjul bak (drivhjul) Det er størst fare for å velte kjøretøyet når drivhjulene skal kjøre over kanten av hindringen (3). Derfor bør du unngå følgende: hindringer som er høyere enn den maksimalt tillatte høyden, starte med et rykk, å ha rygglenet lent tilbake, å ha seteflaten lent tilbake, å ha bagasje bak rygglenet

29 Hinderforserer Hinderforsereren (1) må utelukkende brukes som hjelp for å komme over hindringer.! Advarsel: Dette gjelder kun for faste, ikke bevegelige hindringer som befinner seg på faste og rette flater. Den maksimale høyden på hindringer som kan overvinnes er oppført i < Tekniske data > i bruksanvisningen for elektrokjøretøyet. 1 Komme over en hindring Kjør mot hindringen i rett linje og med lav fart som er tilpasset hindringen. Hinderforsereren støter først på hindringen, og løfter deretter begge styrehjulene samtidig over kanten.! Advarsel: Følgende situasjoner fører til økt fare for velting når man skal komme over en hindring med hinderforsereren! Innstilt sittevinkel. Ved kjøring med vinkelregulert rygglene. I stigninger/hellinger, spesielt uten bekkensele. Ved skråkjøring over en hindring. Ekstra bagasje bak rygglenet eller hengt ensidig på armlenet. Ved kjøring med for lavt dekktrykk. Ved kjøring på ujevn og/eller ikke fast kjørebane. 29

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T Bruksanvisning for Mini Crosser Utgave 3/2009 Model : Mini Crosser T Individnr. : Serienr. : Utlevert : Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING 3 KAPITTEL 2 BETJENINGSPANEL 4 KAPITTEL

Detaljer

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 medemagruppen P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 NO Bruksanvisning Mini Crosser M2 Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON Navn: Elektriske rullestoler

BRUKERDOKUMENTASJON Navn: Elektriske rullestoler BRUKERDOKUMENTASJON Elektriske rullestoler Typer: Pacific 1 e Tussendijk 17 (t) +31 (0)492 552750 Handelsregisteret. Oost mva nr. 807 602 486 B01 Brabant 17112719 5705 CG Helmond (f) +31 (0)492 552751

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager.

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Kjære caravanist. Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Vi vil be deg om å lese bruksanvisningen nøye selv om du har kjørt campingvogn

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Art.nummer:

Detaljer

Bruksveiledning Campingvogn

Bruksveiledning Campingvogn Bruksveiledning Campingvogn Version 07/2011 N Kjære caravanist. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-campingvogn. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda flere nye

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta. Version 08/2011

Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta. Version 08/2011 Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta N Version 08/2011 Innledning Kjære campere. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-bobil. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Instruksjonsbok N 51105433 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

AMW 22 / AMW 22p. Bruksanvisning 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p

AMW 22 / AMW 22p. Bruksanvisning 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p AMW 22 / AMW 22p 12.14 - Bruksanvisning 51119813 12.14 N AMW 22 AMW 22p Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

2 Innledning. Innledning

2 Innledning. Innledning Opel Ampera 08/2011 Innhold Innledning... 2 Kort og viktig... 6 Nøkler, dører og vinduer... 19 Seter og sikkerhetsutstyr... 32 Oppbevaring og transport... 49 Instrumenter og betjeningselementer... 53 Lys...

Detaljer

ELEKTRISKE RULLESTOLER I TRAFIKKEN. Et veiledningshefte i kjøre- og trafikkopplæring

ELEKTRISKE RULLESTOLER I TRAFIKKEN. Et veiledningshefte i kjøre- og trafikkopplæring ELEKTRISKE RULLESTOLER I TRAFIKKEN Et veiledningshefte i kjøre- og trafikkopplæring Utgitt av Rikstrygdeverket 1999, nytt opptrykk 2001 Redaktør: Gerd Vidje ISBN 82-551-0737-1 Tidligere utgitt av Rådet

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. PRESENTASJON Innhold PRESENTASJON Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på offentlig

Detaljer

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk Innhold Generelle råd... 3 Forklaring av symboler... 3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Ansvarsforhold... 3 Generelle forsiktighetsregler... 4 Generelt... 4 Ved feil...

Detaljer

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2311 M FR 2312 MA Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning for Rider ProFlex 18 og ProFlex 21 Innhold Innhold...1

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning 254XP 257 262XP Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING ADVARSEL! Motorsager kan være farlige! Uforsiktig

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

Bruksanvisning MC Scoop II

Bruksanvisning MC Scoop II NORGE Bruksanvisning MC Scoop II Serienummer: Leveringsdato: / 200 Bruksanvisning art. nr. P9-0014 Versjon nr.2.0.2 HS 140706 Innholdsfortegnelse Kapittel 1...Innledning... 3 Kapittel 2...Bruk... 4 Kapittel

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer