SIKKERHETSANVISNINGER OG GENERELLE HÅNDTERINGSAN- VISNINGER ELEKTROKJØRETØY. Vi flytter mennesker.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSANVISNINGER OG GENERELLE HÅNDTERINGSAN- VISNINGER ELEKTROKJØRETØY. Vi flytter mennesker."

Transkript

1 N SIKKERHETSANVISNINGER OG GENERELLE HÅNDTERINGSAN- VISNINGER ELEKTROKJØRETØY Vi flytter mennesker.

2 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Generelle sikkerhetsanvisninger... 5 Juridiske bestemmelser... 8 Høyfrekvent stråling Trillebruk Kjøretrening Generelle kjøretips Programmering av kjøreegenskapene...14 Bremser Nødstopp Vektbelastning Dekk Vinkeljusterbare benstøtter Vinkeljusterbart rygglene / setevinkel Hodestøtte Holder for stokker/krykker Gå ut av kjøretøyet Kjøre gjennom smale passasjer Kjøre i svinger Strekninger som går oppover, nedover eller heller på tvers Kjøre i oppoverbakke...25 Kjøre i nedoverbakke...26 Kjøre over hindringer Hinderforserer...29 Justering av setehøyden Brukerveiledning før justering av setehøyden...31 Brukerveiledninge etter justering av setehøyden...32 Transport i bil eller andre transportmidler Transportsikring...34 Transport i kjøretøy for uføretransport...35 Kjøre inn i heiser eller opp på ramper Ramper og heiser

3 Elektrokjøretøy for innendørs bruk Kjøring på offentlig vei Vær- og veiforhold Henvisninger om det elektriske anlegget Sammenleggbare elektrokjøretøyer Driftsbatterier Lukkede batterier...44 Åpne batterier...44 Lade batteriene...45 Etterfylle åpne batterier...46 Anvisninger vedr. oppbevaring av batteriet...47 Anvisninger vedr. lengre driftspauser for batteriet...47 Skifte ut batteriene...48 Vedlikehold Dekkene...49 Rengjøring og pleie...49 Desinfisering...50 Reparasjon...51 Service...51 Reservedeler...51 Håndtering...52 Notater

4 FORORD Denne sikkerhets- og generelle håndteringsanvisninger for elektrokjøretøy er laget med utgangspunkt i erfaringer fra rullestolbrukere og ledsagere, samt sikkerhetsfagfolk fra vårt eget firma. Anvisningene er presentert på en lettfattelig måte i tekst og bilder. Les anvisningene omhyggelig igjennom slik at du tilegner deg er faringene fra denne ekspertgruppen. Det koster deg litt tid, men det gir både deg og dine medmennesker maksimal sikkerhet. Dette bør du vite: Dette følgedokumentet utvider bruksanvisningen for elektrokjøretøyet ditt og for den motsvarende betjeningsanvisningen Brukermodul. Hvis modellene som fremstilles på bildene ikke stemmer overens med modellen din, kan du tilpasse de forholdene som beskrives til modellen din på en hensiktsmessig måte. Før første gangs idriftsetting av kjøretøyet må dette dokumentet samt bruksanvisningen leses oppmerksomt og følges, for at du skal kunne håndtere kjøretøyet på en sikker måte og sørge for at den fungerer prikkpritt. Avhengig av hvor sterkt funksjonshemmet du er, kan du ikke eller kun delvis gjennomføre bestemte sikkerhetsmessige manøvrer til tross for at kjøretøyet tilpasses til funksjonshemningen din. I slike tilfeller bør du kjøre spesielt forsiktig. Det øker din egen sikkerhet. Dette dokumentet tar hensyn til spesialutstyr i den grad det har betydning for sikker håndtering. Siden leveringsomfanget retter seg etter bestillingen, kan utstyret på kjøretøyet ditt avvike noe fra enkelte henvisninger og illustrasjoner. Dersom kjøretøyet får en ny eier, skal < Sikkerhetsanvisning og generell håndteringanvisning > vedlegges kjøretøyet sammen med bruksanvisningen! Konstruksjonen av kjøretøyet ditt garanterer en høy grad av driftssikkerhet. Likevel bør du kjenne til bestemte farlige situasjoner og ta hensyn til hvilke muligheter du har til å beherske disse. 4

5 GENERELLE SIKKER- HETSANVISNINGER Kjøretøyet skal bare brukes slik det er forutsatt i spesifikasjonen/bruksområdet i bruksanvisningen. Eksempel (1): Kjøretøyet skal ikke kjøres i vann. Sett fra deg kjøretøyet på et flatt og fast underlag - også når du vil gå inn eller ut av det. Kjøretøyet skal sikres så det ikke ruller bort (2). Kjøretøyet skal alltid sikres mot uvedkommende når det er uten oppsyn. Du bør sette fra deg kjøretøyet slik at det ikke er tilgjengelig for alle for å forhindre uvelkommen bruk, misbruk eller demontering. La aldri barn eller unge oppholde seg i kjøretøyet uten oppsyn. Kjøretøyet skal aldri slås av mens du kjører. Dette setter det nemlig ut av drift og gjør at det stanser umiddelbart. Elektrokjøretøyet skal bare stoppes ved hjelp av utkobling ved tilfelle av ukontrollerte kjøreatferd. Deler som tilhører kjøretøyet må ikke kastes eller utsettes for fall! Avtakbare deler, som f.eks. betjeningsmodul og benstøtter, skal behandles på en fagmessig korrekt måte. Kun slik sikres dets pålitelige funksjon

6 Når setetrekk, polstring, armlener, benstøtter og håndtak utsettes for direkte sollys, varmes de opp til temperaturer som overstiger 41 C. Fare for personskade ved direkte hudkontakt! Unngå en slik oppvarming ved å sette fra deg kjøretøyet ditt i skyggen. Du må aldri stikke hånden inn i justeringsinnretningene mens de blir justert (f.eks. rygglene eller benstøtter) (1). Fare for personskader som følge av fastklemming. Derfor gjelder følgende: Hendene skal ligge fritt på armlenet. Føttene skal være plassert på fotplatene. Hjelpepersoner skal gjøres oppmerksomme på mulige farer for personskade. Når du medbringer gjenstander i kjøretøyet, må du passe på at disse gjenstandene ikke innskrenker eller gjør det farlig å styre kjøretøyet. Dekkenes tilstand og lufttrykket skal kontrolleres. Bremsene skal kontrolleres. Kontrollér belysningsanleggets funksjon hver gang du skal ut og kjøre. Eksempel: en veske som henges i nærheten av styrespaken, kan henge seg opp i drivhjulet og trekke styrespaken utilsiktet fremover. Du mister kontrollen over kjøretøyet og hastigheten øker utilsiktet (2)! 1 2 6

7 Etter en kollisjon med en hindring, bør man ved siden av motoren også kontrollere ledningen og drivbatteriene for skader. Ved synlige og/eller hørbare skader skal du umiddelbart oppsøke et fagverksted for å få rullestolen reparert. Elektriske og mekanisme innstillinger skal settes slik at de opprettholder sikker kjøring.. Dersom setet løftes fremover eller rygglenet bøyes bakover, kan det gi fare for tipping under kjøringen. Dersom kjøringen er koblet ut, kan ikke kjøretøyet lenger kjøres eller bremses via styrespaken/nominellverdigiveren. Fare for ulykker! Før vedlikeholdsarbeider og ombygging, insntillinger og justeringer på elektrokjøretøyet, må kjøring kobles inn og kjøretøyet slås av. Utilsiktet bevegelse av kjøretøyet kan føre til skader! Merk: Vær oppmerksom på at du kan endre tyngepunktet og dermed også kjøreegenskapene på en måte som påvirker sikkerheten ved å ta med gjenstander, montere eller avmontere tilbehør og komponenter. Påsatt sikkerhetsbelte kan du deg den nødvendige tryggheten (se også < Nødbremsing >). Kjør ikke alene så sant det lar seg gjøre, så har du til enhver tid hjelp i nærheten hvis det skulle skje noe! Merk: La din forhandler informere deg om følgende: Kjøretøyets mange forskjellige og spesielle kjøreegenskaper for å utelukke ev. farlige situasjoner. Kjøretøyets variasjons- og innstillingsmuligheter og hvordan disse påvirker kjørebruken og kjøresikkerheten. Din forhandler justerer gjerne kjøretøyet ditt etter dine individuelle behov og med hensyn til alle sikkerhetsaspekter. Sørg for å ha tilstrekkelig støttekraft til å holde deg sikkert på kjøretøyet i kritiske situasjoner (f.eks. ved bremsing, i svinger, når hindringer skal overvinnes) 7

8 JURIDISKE BESTEMMEL- SER Legg merke til juridiske bestemmelser som gjelder på hjemstedet ditt. Juridiske bestemmelser for Norge Merk: Det trengs ikke sertifikat for å kjøre et elektrokjøretøy med maksimumshastighet på inntil 15 km/t. Den nedre aldersgrensen for å føre et elektrokjøretøy over 10 km/t er 15 år. For elektrokjøretøy som er bygget slik at maksimalhastigheten ikke overskrider 10 km/t, gjelder ikke denne aldersgrensen. Kjøretøy fra 6 km/t må på baksiden av rygglenet være utstyrt med et markeringsskilt iflg. ECE-R69. Elektrokjøretøy inntil 6 km/t Det anbefales å tegne en ansvarsforsikring selv om ansvarsforsikring kun er lovpliktig for elektriske kjøretøyer som kjører fortere enn 6 km/t (tysk lovgivning). Elektriske kjøretøy, som scooter, elektrisk rullestol, ekstradrev, elektriske biler, med en maks. hastighet inntil 6 km/t er automatisk forsikret i den private ansvarsforsikringen uten ytterligere kostnader. Det eneste som kreves er at man sender inn en anmodning om dette til forsikringsselskapet (tysk lovgivning). Elektrokjøretøy over 6 km/t Kjøretillatelsespapirene som trengs for godkjenningen er vedlagt elektrokjøretøyet. 8

9 Kontakt din forsikring i første omgang. Den godkjente brukstillatelsen vil deretter bli tilsendt. 9

10 HØYFREKVENT STRÅ- LING Våre elektrokjøretøy tilfredsstiller kravene i EU-retningslinje 93/42 EWG for medisinske produkter. Imidlertid kan ikke forstyrerlser forårsaket av høyfekvent stråling fra andre elektroniske apparater prinsipielt utelukkes. Høyfrekvent stråling opptrer bl.a. i nærheten av radar- og sendeanlegg, sveiseanlegg, redningstjenesters radioanlegg, ved alle typer radioapparater og mobiltelefoner. Til tross for godt utprøvde sikringstiltak for kjøretøyets elektriske komponenter, kan driftsforstyrrelser ikke utelukkes når man kjører gjennom felter med sterk elektrisk forstyrrelse. Forstyrrelsene viser seg gjennom uvanlige kjøreegenskaper. Dersom kjøretøyet reagerer ukontrollert ved forstyrrelser eller andre elektroniske apparater blir forstyrret av kjøretøyet (dette kan være høysensitive elektromagnetiske apparater som f.eks. tyverialarmer i varehus), må du stoppe umiddelbart og slå av kjøretøyet. Elektrokjøretøyer skal aldri brukes i nærheten av medisintekniske apparater med et økt farepotensial og/eller livsviktige funksjoner som f.eks. diagnoseapparater. Trekk ut startnøkkelen eller sikkerhetspluggen hvis kjøretøyet er utstyrt med dette.be deretter om hjelp elelr skyv selv kjøretøyet ut av forstyrrelsesområdet. Tilkobling av andre apparater som f.eks. pusteapparater kan også fremkalle forstyrrelser. Mobiltelefoner bør være slått av når elektrokjøretøyet brukes. En mobiltelefon sender også når den er i standby, selv om du ikke snakker i den. Elektrokjøretøyet må med andre ord slås av så snart mobiltelefonen tas i bruk. 10

11 TRILLEBRUK Elektrokjøretøyet skal bare brukes i trillerbruk med utkoblet motor med ledsaker på en vannrett kjørebane. man må være klar over at bare parkeringsbremsen, hvis den finnes, har bremseeffekt når elektrokjøretøyet er slått av. Bremsehåndtaket eller omkoblingshåndtaket mellom kjøre- og trillebruk må kunne nås til enhver tid. Den skal ikke være tildekket av klesplagg eller lignende. Elektrokjøretøy uten parkeringsbrems kan bare bremses ved trillebruk når omkoblingshåndtaket for kjøre- og trillebruk settes på kjøring.! Advarsel: Glem aldri å koble om til kjøring etter trillebruk. På kjøretøy med servostyring må denne slås på igjen. Hvis du ikke gjør dette, er det fare for at kjøretøyet ruller ukontrollert videre! 11

12 KJØRETRENING For sikker bruk av elektrokjøretøyet såvel i boområdet som utenfor boligen er intensiv trening på grunnleggende kjøresituasjoner nødvendig: Start, styring, bremsing ved kjøring rett frem og i svinger samt rygging langs en rett strekning, eventuelt med ledsager. Reduser maksimumshastigheten ved de første kjøretreningene. Bli fortrolig med elektrokjøretøyets kjøreegenskaper og føl deg langsomt frem til de begrensningene du har. Først når du har gjort dette, bør du bruke kjøretøyet utenfor de vante omgivelsene eller i offentlig trafikk, dvs. når du behersker kjøretøyet sikkert. Før hver kjøretur skal det kontrolleres at belysningsanlegget fungerer som det skal. Videre må du gjennomføre en bremse- og styretest ved lav hastighet når du har begynt å kjøre. I begynnelsen bør du unngå å kjøre på bratte veistrekninger, dårlig veibane eller lignende (1). Fare for ulykker! Begi deg inn i spesielt farlige situasjoner, f.eks. kjøring i oppovereller nedoverbakke, kjøring over hindringer i veibanen eller ved dårlige veiforhold kun med hjelp av en ledsager. Hold en så stor sikkerhetsavstand til avgrunner, trapper og hindre at det er nok plass/lang nok strekning til å reagere, bremse og snu. 1 På våt veibane, løst eller bratt underlag er det alltid fare for å skli, og bremselengden er som regel lengre enn vanlig. Unngå å endre kjørestilen brått ved overgangen fra stigninger eller fall til flat veibane, ved hindringer eller i svinger. Hastigheten skal alltid reduseres før en sving. Jo skarpere svingen er, jo lavere skal hastigheten være. Unngå å lene deg utover i en sving. Reduser maksimumshastigheten i vanskelig kjøresituasjoner og der du har liten plass. 12

13 GENERELLE KJØRETIPS Maksimal kjørehastighet kan forhåndsinnstilles på alle elektrokjøretøy. Vær oppmerksom på denne forhåndsinnstillingen, så du ikke blir overrasket over en uønsket rask start når hastigheten er innstilt på maksimalt. Fare for ulykker! Når du betjener styrespaken/nominellverdigiveren, løsnes først sikkerhets-magnetbremsen, og først deretter settes kjøretøyet i bevegelse. Fra du løsner bremsen til kjøretøyet begynner å bevege seg, kan det avhengig av innstillingen av den maksimale kjørehastigheten være et såkalt "tomgangsområde", der kjøretøyet under visse omstendigheter kan rulle bakover ved stigninger eller andre hindringer. Kjør igjennom dette dødpunktsområdet med styrespaken/nominellverdigiveren raskt og i ett strekk. Hastigheten på elektrorullestoler påvirkes ved å vippe styrespaken (1) fremover eller bakover, og retningen bestemmes ved å vippe styrespaken til høyre ller venstre. På scootere påvirkes hastigheten ved å betjene nominellverdigiveren (kjørehendelvippe (2), gasshåndtak (3) eller fotgass (4)), og kjøreretningen ved å dreie på styret

14 Programmering av kjøreegenskapene Kjøreegenskapene på et elektrokjøretøy kan innstilles ved hjelp av et programmeringsapparat, avhengig av kjøretøy. Ved utlevering er parametrene valgt slik at Eu-retningslinje 93/42 (CE-merke) oppfylles. Programmeringer som er avvikende, vil eventuelt ikke oppfylle disse krav. Rullestolens kjøreegenskaper bør regelmessig tilpasses den enkelte brukerens individuelle krav og kjøreferdigheter. Derved må det tas hensyn til kjøreerfaring, brukerens fysiske grenser og forholdene på det sted hvor kjøretøyet hovedsakelig vil bli brukt: Ved programmering av forsinkelsestid må man på den ene siden være klar over at svært heftig bremsing kan skade føreren, på den andre siden må bremselengden samsvare med de maksimale bremseverdiene i henhold til EN (se. kapitlet< Bremsing > avsnittet< Bremselengde >). Programmeringen bør være spesielt tilpasset brukeren. Derved må det tas hensyn til reaksjonsevne, konstitusjon så vel som fysiske og psykiske ferdigheter. I denne sammenheng kan det være nyttig å konferere med legen eller terapeuten. Endring av de fabrikkinnstilte kjøreparametrene forandrer de optimale kjøreegenskapene for kjøretøyet. Uavhengig av dette må kjøretøyets og spesielt førerens sikkerhet være garantert etter en endring av parameterne. Det fulle ansvar for enhver endring av parameterne ligger hos den person som foretar denne endring. Endring av parametrene kan medføre risiko. 14

15 BREMSER Advarsel:! Ved ensidig bremsevirkning eller avtakende bremseeffekt må bremsene umiddelbart repareres av et fagverksted. Vedlikehold skal kun utføres av en autorisert forhandler! Noen modeller er utstyrt med forskjellige bremsesystemer som er tilpasset de respektive bruksområdene. Kontroller at bremsesystemet fungerer prikkfritt hver gang før kjøring! I det følgende har vi satt opp noen kontrollmetoder som du selv kan utføre eller få utført av en hjelpeperson i nevnte rekkefølge: 1. Håndbrems Aktiver bremsespaken. Koble inn skyvedrift (se < Skyvedrift >). Forsøk å skyve kjøretøyet. Merk: Bremsen er i orden når det ikke er mulig å trille det! 2. Magnetbrems Kjøretøyet står stille. Håndbremsen er løsnet. Kjøretøyet er ikke lenger innstilt på trillebruk. Forsøk å skyve kjøretøyet. Merk: Bremsen er i orden når det ikke er mulig å trille det! 3. Automatisk brems Slipp styrespaken/nominellverdigiveren under kjøring på en rett strekning, slik at kjøretøyet bremser (se veiledning i kapitlet < Nødbremsing >). Merk: Bremsene er i orden hvis kjøretøyet stanser noenlunde jevnt. Bremselengde Ved utleveringen tilsvarer bremselengden maksimalverdiene i EN 12184: 1,0 m ved 6km/t, 1,5 m ved 8km/t, 2,1 m ved 10km/t, 2,9 m ved 12km/t, 4,5 m ved 15km/t. Bremselengden kan forlenges på grunn av kjøreveiens beskaffenhet eller dekkenes tilstand. 15

16 Aktiver håndbremsen når du har koplet om kjøretøyet til trillebruk hver gang du stanser kjøretøyet, når du går inn og ut av kjøretøyet, når du setter fra deg kjøretøyet, for å forhindre at det ruller vekk (1).! Advarsel: Brems kjøretøyet forsiktig og i god tid. Dette gjelder spesielt foran personer og for kjøring i skråninger. Det kan oppstå to vesentlige faresituasjoner avhengig av modell og dermed også av hjulplasseringen: Fare for å velte hvis du bremser for brått når du rygger (store hjul bak, (2)). Fare for å velte hvis du bremser for brått når du kjører forover (store hjul foran, (3)). Det kan bli umulig å styre kjøretøy som har små styre-/svinghjul foran

17 NØDSTOPP VEKTBELASTNING Kjøretøyet skal aldri overbelastes med for mye vekt, og det skal under ingen omstendigheter oppholde seg flere personer i det! Retningsvivende verdier for belastningen finnes i Tekniske data i bruksanvisningen eller på kjøretøyets typeskilt. Når du bråbremser kan du bli slynget fremover og ut av kjøretøyet avhengig av funksjonshemningen din. Bruker du sikkerhetsbelte, kan du forhindre dette. Advarsel:! Hvis du f.eks. lider av osteogenesis imperfecta (benskjørhet) eller en lignende sykdom, er det stor fare for personskader ved en nødbremsing. Kjør derfor spesielt forsiktig for å forhindre denne farlige situasjonen! Begynne og nødbremse Slipp styrespaken/nominellverdigiveren og betjen samtidig trommelbremsen, hvis du har trommelbrems! Kjøretøyet bremser på kortest mulig sterkning. 17

18 DEKK Dekkene består av en gummiblanding som på visse underlag kan etterlate varige sporrester eller spor som er vanskelige å fjerne (f.eks. på plast-, tre- eller parkettgulv, tepper, løpere). Merk: Dekkene skal alltid skiftes ut parvis, siden dekk med forskjellig slitasjegrad reduserer kjøretøyets evne til å kjøre rett frem. Lufttrykk Kontroller lufttrykket regelmessig og hver gang før du kjører! For lavt lufttrykk øker dekkslitasjen og reduserer: den strekningen du kan kjøre (per batteriopplading), komforten under kjøringen, kjøresikkerheten, dekkenes levetid. Angivelsene for dekktrykk finnes i bruksanvisningen for kjøretøyet, under< Tekniske data >. Det maksimale lufttrykket skal ikke overskrides. De små styre-/svinghjulene foran kan dermed få en tendens til å slingre. Et praktisk råd: For å vurdere dekktrykket, kan du sette deg på kjøretøyet og se hvordan dekkene hvelver eller buler ut der dekkene berører bakken. Hvis dekket har en liten hvelving, bør du pumpe det opp. Hvis hvelvingen knapt er synlig, kan du regne med at lufttrykket er tilstrekkelig. Dekkenes tilstand Dekkene er utsatt for en naturlig slitasje. Kjøresikkerheten i fare og dekkene skal skiftes ut i et autorisert verksted så raskt som mulig hvis dekkprofilen er svært slitt og dekkene er skadd. 18

19 VINKELJUSTERBARE BENSTØTTER På kjøretøyer med vinkeljusterbare benstøtter må du være klar over at benstøtter som er stilt i vannrett stilling forlenger kroppstyngepunktet fremover, og dermed forandrer bremse- styreegenskapene samt øker avdriften på kjøretøyet ved kjøring på tvers av stigning eller fall. Advarsel:! Gjelder for benstøtter som justeres manuelt. Justeringsspaken til å senke benstøttene med betjenes forsiktig for å unngå at de belastede benstøttene plutselig synker. Fare for kvestelse! Du må holde fast benstøtten før du betjener justeringsspaken. Senk benstøttene langsomt. 19

20 VINKELJUSTERBART RYGGLENE / SETEVINKEL Dersom et vinkeljusterbart rygglene er satt langt tilbake, har kjøretøyet lettere for å velte (1). Advarsel:! Før kjøring spesielt ved bakker og overvinning av hindringer bør du stille rygglenet i loddrett stilling og setevinkelen i vannrett stilling. Fare for å velte! 1 HODESTØTTE Ved kjøretøyer med justerbar hodestøtte skal overkanten av hodestøtten alltid stå i nærheten av bakhodet, ca. i øyehøyde (2). Advarsel:! Skal ikke plasseres i nakkehøyde! 2 HOLDER FOR STOKKER/ KRYKKER Holderen for stokker/krykker kan også monteres etterskuddsvis av et fagverksted. Hjelpen for hvert kjøretøy plasseres i begeret og fikseres med holdebåndet eller trykkes inn i opptakene under armlenet. Advarsel:! Dersom holdebåndet eller begeret er defekt, må det byttes av et fagverksted! Bruk ikke begeret for stokk-/krykkeholderen som paraplystativ eller transportbeholder! 20

21 GÅ UT AV KJØRETØYET Det er farlig å gå ut av kjøretøyet alene! Det krever: stor fysisk styrke, god koordinasjonsevne, sklisikker støtteflate (f.eks. håndflater på oversiden av en stol, se (1), nok øvelse, kjennskap til alle mulige faremomenter. 1 La derfor en hjelpeperson støtte deg. Avtal forløpet med hjelpepersonen, og gjør vedkommende oppmerksom på forutsigelige farer, f.eks. der du kan snuble, støtkanter og hindringer, eller bruk vårt rutsjebrett. Advarsel:! Man må bare stige inn i eller ut av elektrokjøretøyet når det er slått av og håndbremsen er aktivert. Bruk ikke under noen omstendigheter betjeningsmodulen som støtte. Fare for uhell hvis kontrollelementene aktiveres utilsiktet! Når det ikke er noen vekt i kjøretøyet, f.eks. når du går fra kjøretøyet over i sengen, på toalettet, inn i bilen eller omvendt, skal fotplatene aldri belastes. Fare for ulykker!! Advarsel: Fotplatene befinner seg i området rundt bena, så det er fare for å snuble! Derfor kan fotplatene klappes opp og benstøttene svinges ut til siden for å holde benplassen fri (1). 21

22 KJØRE GJENNOM SMA- LE PASSASJER Vær forsiktig med underarmene dine når du kjører gjennom smale passasjer, f.eks. ved innganger til bygninger eller dørpartier. Fare for skader på underarmene. 22

23 KJØRE I SVINGER Velg prinsipielt en kjørehastighet som er tilpasset svingradiusen, dvs. kjør aldri for fort inn i en sving. Advarsel:! Det er fare for at kjøretøyet, særlig kjøretøy med tre hjul, avviker fra kursen eller velter! For å få en sikker støtte fra siden når du kjører i svinger, skal du aldri kjøre uten og kun med riktig innstilte sidedeler/armlener (disse støtter kroppen fra siden). Gjelder for kjøretøy med små hjul bak (bakhjulsstyring)! Advarsel: Hekkpartiet svinger ut i svinger! Farlige situasjoner kan oppstå hvis du kjører tett innpå og sidelengs mot: personer og gjenstander når du kjører inn i en sving, når bakenden svinger ut, hvis bakenden støter mot en person eller en gjenstand. Fører til: Personskade eller materiell skade. Tapper eller avsatser når du kjører inn i en sving, når bakenden svinger ut, når bakenden eller et hjul kjører et trinn ned. Fører til: Kjøretøyet velter. Fare for kvestelse! Merk: Unngå derfor å kjøre tett innpå og sidelengs mot personer, gjenstander, trapper, avsatser og lignende. Hvis dette ikke er mulig, må du svinge unna i en stor nok bue. må du holde øye med bakenden i det farlige området. Er det fare for uhell i svinger med kjøretøyer med håndstyring. 23

24 STREKNINGER SOM GÅR OPPOVER, NEDOVER EL- LER HELLER PÅ TVERS Elektrokjøretøyet er utstyrt med ytetrst kraftig motor som gir den stor stigeevne når bakker eller små hindringer skal overvinnes. Fra en bestemt helling er sikkerheten mot å velte og bremse- og styreevnen redusert på grunn av redusert veigrep. Den maksimalt tillatte stigningen er derfor begrenset. Angivelser om maks. tillatt stigning finnes i beruksanvisningen for kjøretøyet. Kjør alltid med redusert hastighet på strekninger som går i nedovereller oppoverbakke. Ekstreme opp- og nedoverbakker må kjøres med tilpasset slutthastighet. Du må aldri kople om til trillebruk i oppover- eller nedoverbakker. De automatiske bremsene fungerer ikke i denne tilstanden. Kjøretøyet kan i så fall kun bremses med håndbremsen (ekstrautstyr). Unngå å trille kjøretøyet i oppover- eller nedoverbakke. Ikke len deg ut av kjøretøyet i stigninger, nedoverbakker eller på skrå veibaner. I stigninger og hellinger må sitteog ryggvinkelen ikke forandres. Fare for velting! I svinger og når det skal snus i stigninger er det afre for å tippe over. Unngå rykkaktige endringer i kjøretøyets tilstand (spesielt ved kritisk innstilte kjøreparametre som store forsinkelser). Advarsel:! Et trehjulet kjøretøy har lettere for å velte Nedoverbakker, på veibaner som heller på tvers, hvis du lener deg sidelengs ut av kjøretøyet med overkroppen. Advarsel:! Du må aldri kople bremsespaken/ omskifteren mellom kjøre-/trillebruk om til trillebruk når du kjører i oppover- eller nedoverbakke! Kjøretøyet ruller uten kontroll og kan kun bremses med håndbremsen. 24

25 Kjøre i oppoverbakke Kjøretøyets stabilitet er vesentlig redusert når du kjører i oppoverbakke. Gjelder kun for kjøretøy med store hjul bak (drivhjul) Disse kjøretøyene kan velte bakover når du kjører i oppoverbakke. Spesielt ved kraftige stigninger (når den tillatte stigningen overskrides), når du starter med et rykk, når rygglenet er lent tilbake, når setet er lent tilbake, når du har tung bagasje bak rygglenet, når sittestillingen er forhøyet (eksempelvis med en pute eller en seteheis), kjøre over hindringer. Gjelder for kjøretøy med store hjul foran (drivhjul) På grunn av "forhjulstrekket" har drivhjulene en tendens til å slure når du kjører i oppoverbakke. Derfor bør du også her unngå å: overskride den tillatte stigningen, starte med et rykk, lene rygglenet tilbake, lene setet tilbake, ha tung bagasje bak rygglenet, ha forhøyet sitteposisjon (eksempelvis med puter), kjøre over hindringer.! Advarsel: Hvis flere av de nevnte omstendighetene opptrer samtidig, øker faren for å velte (med drivhjulene bak) eller faren for at hjulene slurer (med drivhjulene foran). Merk: Vær oppmerksom på den stigningen som er tillatt for kjøretøyet ditt iflg. brukerveiledning. Her vil vi påminne deg om at de verdiene som er nevnt i brukerveiledning er å betrakte som absolutte, maksimale verdier som kan reduseres betraktelig ved ugunstige kjøreforhold (fuktighet, grus, løv, smuss, osv.). 25

26 Kjøre i nedoverbakke Kjør aldri raskere enn skritthastighet! Du må hele tiden ha kjøretøyet ditt under kontroll når du kjører i nedoverbakke. Advarsel:! Sett aldri bremsehåndtaket/omkoblingshåndtaket for kjøre- og skyvedrift på skyvedrift. Følg anvisningene for bremsing i nedoverbakker. Påse i slutten av bakken av fotplaten ikke berører bakken og skaper en farlig situasjon for deg ved plutselig opbremsing. Unngå rykkvis bremsing, spesielt ved kritisk innstilte kjøreparametre (spesielt stor forsinkelse). 26

27 KJØRE OVER HINDRIN- GER Det er alltid en risiko å kjøre over hindringer! Til kjøretøy med tre hjul blir det brukt en rampe som består av én del. La din forhandler informere deg om følgende: Det å kjøre over hindringer er en spesielt farlig situasjon der det bl.a. skal tas høyde for en kombinasjon av sikkerhetsanvisninger for kjøring i oppover- og nedoverbakke. Av sikkerhetsmessige årsaker må vi gjøre oppmerksom på at kjøretøyene har en begrenset evne til å kjøre over hindringer. Angivelser om dette finnes i kjøretøyets bruksanvisning. Du bør spesielt la din forhandler informere deg om de maksimale høydene ditt individuelt innstilte kjøretøy kan kjøre over. Advarsel:! Evnen til å kjøre over hindringer avhenger bl.a. av hvor bratt veibanen er og hvordan benstøttene er innstilt. Kjør så langt utenom hindringer som mulig, det være seg f.eks. riller i veien, skinner, kloakklokk eller lignende faremomenter. Hold en så stor sikkerhetsavstand til avgrunner, trapper og hindre at det er nok plass/lang nok strekning til å reagere, bremse og snu. 1 Hvis ikke noe annet lar seg gjøre, må du alltid kjøre langsomt og i rett vinkel (90 ) (1) mot hindringen slik at forhjulene nesten berører det. Stans først kjøretøyet en liten stund og kjør deretter over hindringen. Ellers er det fare for at kjøretøyet ditt heller til siden og velter deg ut. Overvei på hvilken måte du kan overvinne hindringen på en hensiktsmessig måte i de forskjellige situasjonene du kommer ut for. Advarsel:! Etter en kollisjon med en hindring må alle frittliggende kabler og hele kjøretøyet kontrolleres for skader! 27

28 Når du kjører ned et trinn (f.eks. en fortauskant), kan du lett falle ut av kjøretøyet hvis fotplatene eller benstøttene støter mot veibanen (1). Det å kjøre over spor eller riller krever større oppmerksomhet. Uønsket endring av kursen! Det er umulig å kjøre sikkert i trapper med vanlige elektrokjøretøy. Merk: Modeller med støttehjul har økt stabilitet. Derfor har våre kjøretøy støttehjul. Advarsel:! Støttehjulene må ikke fjernes! Ved ugunstige forhold (f. eks når du kjører over en hindring) kan støttehjulene løfte drivhjulene fra veibanen. Dermed er det ikke lenger mulig å kjøre kjøretøyet fremover (2). Unngå derfor slike farlige situasjoner, kjør utenom hindringer! Gjelder kun for kjøretøy med store hjul bak (drivhjul) Det er størst fare for å velte kjøretøyet når drivhjulene skal kjøre over kanten av hindringen (3). Derfor bør du unngå følgende: hindringer som er høyere enn den maksimalt tillatte høyden, starte med et rykk, å ha rygglenet lent tilbake, å ha seteflaten lent tilbake, å ha bagasje bak rygglenet

29 Hinderforserer Hinderforsereren (1) må utelukkende brukes som hjelp for å komme over hindringer.! Advarsel: Dette gjelder kun for faste, ikke bevegelige hindringer som befinner seg på faste og rette flater. Den maksimale høyden på hindringer som kan overvinnes er oppført i < Tekniske data > i bruksanvisningen for elektrokjøretøyet. 1 Komme over en hindring Kjør mot hindringen i rett linje og med lav fart som er tilpasset hindringen. Hinderforsereren støter først på hindringen, og løfter deretter begge styrehjulene samtidig over kanten.! Advarsel: Følgende situasjoner fører til økt fare for velting når man skal komme over en hindring med hinderforsereren! Innstilt sittevinkel. Ved kjøring med vinkelregulert rygglene. I stigninger/hellinger, spesielt uten bekkensele. Ved skråkjøring over en hindring. Ekstra bagasje bak rygglenet eller hengt ensidig på armlenet. Ved kjøring med for lavt dekktrykk. Ved kjøring på ujevn og/eller ikke fast kjørebane. 29

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

BrukerManual. toalettstol hcda

BrukerManual. toalettstol hcda BrukerManual toalettstol hcda Brukermanual HCDA 1. Innholdsfortegnelse...2 2. Gratulerer med valget...2 3. Viktig om bruken...2 4. For sikkerhetens skyld...3 5. Konfigurasjon...4 6. Montering...8 7. Rengjøring

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Skjemaveileder til opplæring i bruk av elektromedisinske hjelpemidler

Skjemaveileder til opplæring i bruk av elektromedisinske hjelpemidler 1 av 7 Skjemaveileder til opplæring i bruk av elektromedisinske hjelpemidler 2 av 7 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kap. Endring Produsent Godkjent 1.0.1 25.08.15 Ferdigstilling Arvid Frisvoll Birger Pedersen

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

medemagruppen Joystick G90A og G90T Bruksanvisning P Q ver April 2011

medemagruppen Joystick G90A og G90T Bruksanvisning P Q ver April 2011 medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - April 2011 NO Bruksanvisning Joystick G90A og G90T Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 1 148 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0291-Q 2

Detaljer

Krabat Jockey. Bruksanvisning

Krabat Jockey. Bruksanvisning Krabat Jockey Bruksanvisning Sikkerhet Etterlat aldri et barn i stolen uten tilsyn av en voksen. Kontroller jevnlig at hoftebeltet er korrekt justert og fungerer. Hoftebeltet er barnets sikkerhet mot å

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

SUNRISE MEDICAL. mobility DELPHIN BRUKERVEILEDNING

SUNRISE MEDICAL. mobility DELPHIN BRUKERVEILEDNING SUNRISE MEDICAL mobility DELPHIN BRUKERVEILEDNING Forord Innhold Takk for at du valgte SOPUR DELPHIN en kombinert dusj- og toalettstol fra Sunrise Medical. Vi håper du blir fornøyd med produktet du har

Detaljer

medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol

medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol Hva er en NIGA stolen? NIGA-stolen er en stol for barn opp til ca. fire år, og utformingen bygger på moderne behandlingsmetoder. Den kan brukes til aktiv sitting,

Detaljer

Kolibri BRUKERVEILEDNING. Aktiviserende ståstativ for barn. Kolibri - funksjoner. Tilbehør

Kolibri BRUKERVEILEDNING. Aktiviserende ståstativ for barn. Kolibri - funksjoner. Tilbehør Kolibri Aktiviserende ståstativ for barn BRUKERVEILEDNING 1 4 5 2 3 6 Kolibri - funksjoner 1. Bryststøtte 2. Bord (tilbehør) 3. Kroppsstøtte 4. Leggstøtte 5. Fotbrett 6. Forlengelsesskinner 7. Hjulbrems

Detaljer

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter { STIHL AP 100, 200, 300 Sikkerhetsforskrifter norsk Innholdsfortegnelse Oversettelse av den originale bruksanvisningen Trykt på klorfritt bleket papir. Trykkfargene inneholder planteolje, papiret kan

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Juste

Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Juste Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Justering av kjede... 5 Periodiske vedlikeholdsrutiner av

Detaljer

Bruksanvisning. Styreboks DX2 Rem550

Bruksanvisning. Styreboks DX2 Rem550 Bruksanvisning Styreboks DX2 Rem550 Innledning DX2 DX2 er den første i en ny generasjon joysticker til styring av elektriske rullestoler. Ved hjelp av den store LCD-fargeskjermen og den logiske ikonoppbygde

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Les bruksanvisningen før du begynner å bruke produktet. Viktig informasjon - Følg alltid bruksanvisningen til produktet. - Slå

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

Jockey & Jockey Plus. Bruksanvisning

Jockey & Jockey Plus. Bruksanvisning Jockey & Jockey Plus Bruksanvisning Sikkerhet Etterlat aldri et barn i stolen uten tilsyn av en voksen. Kontroller jevnlig at hoftebeltet er korrekt justert og fungerer. Hoftebeltet er barnets sikkerhet

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Brukerhåndbok 2015-12-01 Optimal forlengelse Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Innledning 3 Bruksanvisning 3 Rengjøring 4 Annen informasjon 5 Egne notater 7

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 serien Brukerveiledning og vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 egenskaper og funksjoner Innhold 1 Innledning 2 2 Standarder 2 3 Minivator 2000 egenskaper og funksjoner 3 4 Å bruke Minivator

Detaljer

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID Instruksjonshefte NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID FRITIDSHENGERE PROFFHENGERE BIL/MASKINHENGERE BÅTHENGERE SKAPHENGERE SPESIALHENGERE - tilhenger av norsk kvalitet INNHOLD

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

Brukerveiledning. umotion rullator. Gå trygt med umotion

Brukerveiledning. umotion rullator. Gå trygt med umotion Brukerveiledning umotion rullator Gå trygt med umotion Svært manøvrerbar og stabil Grønt laserlys til hjelp for «freezing» v/parkinson Motsatt bremsesystem Bremsesystemet kan betjenes med én hånd Slepebrems

Detaljer

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4 Brukerveiledning Nattbord Vitalia VT4 1 Kjære kunde Vi takker for den tilliten du gir oss med anskaffelse av vårt produkt og håper de kommer til å være fornøyd med det og at det vil være til hjelp i deres

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Vi anbefaler at du leser grundig igjennom bruksanvisningen i tillegg til bruker- og sikkerhetsanvisningene før du tar produktet i bruk første gang.

Vi anbefaler at du leser grundig igjennom bruksanvisningen i tillegg til bruker- og sikkerhetsanvisningene før du tar produktet i bruk første gang. Kjære kunde! Først vil vi få takke for den tillit du har vist oss ved å kjøpe vårt produkt. Vi anbefaler at du leser grundig igjennom bruksanvisningen i tillegg til bruker- og sikkerhetsanvisningene før

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 Bruksanvisning norsk Kontorstolsete Forma SitRite art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Kontakt... 2 Innledning... 3 Montering... 3 Klasse... 3 Sikkerhetsforskrifter...

Detaljer

QLASS BRUKERMANUAL A

QLASS BRUKERMANUAL A QLASS BRUKERMANUAL 6003528A 2 Norsk 2015 Handicare Med forbehold om alle rettigheter. Denne informasjonen må ikke mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres på noen måte eller med noen metode (elektronisk

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Av/På større vei, Forbikjøring, Sikkerhetskurs på bane og Trinn 4 3.6.6 Inn- og utkjøring større veg

Av/På større vei, Forbikjøring, Sikkerhetskurs på bane og Trinn 4 3.6.6 Inn- og utkjøring større veg Logg Av/På større vei, Forbikjøring, Sikkerhetskurs på bane og Trinn 4 3.6.6 Inn- og utkjøring større veg Innkjøring på større veg de på veien. Når du skal kjøre inn på en større veg der du har vikeplikt,

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Brukerveiledning. umotion rullator. Gå trygt med umotion

Brukerveiledning. umotion rullator. Gå trygt med umotion Brukerveiledning umotion rullator Gå trygt med umotion Svært manøvrerbar og stabil Grønt laserlys til hjelp for «freezing» v/parkinson Motsatt bremsesystem Bremsesystemet kan betjenes med én hånd Slepebrems

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Hårtrimmersett Bruksanvisning

Hårtrimmersett Bruksanvisning Hårtrimmersett Bruksanvisning Moreda hårtrimmersett 3 ulike trimmehoder med diamantslipte blader: - Standard - Ekstra smal - Ekstra vid - Trådløs oppladbar maskin - Turbomotor - Lys ved opplading - 5 posisjoner

Detaljer

my baby carrier NORSK BRUKSANVISNING OBS! OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE BEHOV!!

my baby carrier NORSK BRUKSANVISNING OBS! OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE BEHOV!! my baby carrier BRUKSANVISNING NORSK Integrert nakkestøtte OBS! OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE BEHOV!! Integrert bærestykkeforlenger... > ADVARSLER! ADVARSEL: Du kan miste likevekten på grunn av

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning DuoMotion 24 dusj- toalettstol

tekniske hjelpemidler brukerveiledning DuoMotion 24 dusj- toalettstol tekniske hjelpemidler brukerveiledning DuoMotion 24 dusj- toalettstol Forord Kjære kunde. Vi gratulerer med deres nye dusj- og toalettstol. Denne brukerveiledningen viser hvordan produktet brukes og gir

Detaljer

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhetsforskrifter

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhetsforskrifter { STIHL AK 10, 20, 30 Sikkerhetsforskrifter norsk Innholdsfortegnelse Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 Sikkerhetsforskrifter................................. 1 1.1 Varselsymboler.....................................

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida LE pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida LE pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida LE pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

norsk Bruksanvisning modell N , N , N art.nr. BRU-N , N , N Rev.:

norsk Bruksanvisning modell N , N , N art.nr. BRU-N , N , N Rev.: Bruksanvisning modell N-679-30, N-479-30, N-579-30 art.nr. BRU-N-679-30, N-479-30, N-579-30. Rev.: 0405 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... Innledning... Kontaktopplysninger... Montering... 3 Sikkerhetsregler...

Detaljer

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 B 1 D C E A 2.0. utgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil Bryne Trafikk Sikkerhetskontroll av bil Sikkerhetskontroll av bil.! Gjennomgås i trinn 2.! Du vil få spørsmål fra sikkerhetskontroll av bil på førerprøven. Betjeningsorganer Beskriv og forklar bruken av

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

CLASSIC BASIC ELEGANCE

CLASSIC BASIC ELEGANCE VEILEDNING CLASSIC BASIC ELEGANCE VAN GOGH / REMBRANDT VERMEER 11P00007 BCE/v 1.5/062012 Brukerveiledningen 38 01 02 Seteheisen skal bare brukes med en(1) person sittende på setet. 03 04 Legg ned armlenene,

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S.

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S. gator TM orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSOVERSIKT Sikkerhet... 4 Verktøy... 4 Vask... 4 Vedlikehold...

Detaljer

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior Avsnitt Innhold Side 1. Generell informasjon 1 1.1 Innledning 1 1.2 Bruksområde 2 1.3 Samsvarserklæring 2 1.4 Garanti 2 1.5 Service og reparasjon 2 2 Sikkerhet

Detaljer

BUTTERFLY GB NL D N S DK SF F. User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Käyttöohje Mode d emploi

BUTTERFLY GB NL D N S DK SF F. User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Käyttöohje Mode d emploi BUTTERFLY GB NL D N S DK SF F User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Käyttöohje Mode d emploi AVAILABLE STANDARD MODELS Academy Butterfly AVAILABLE STANDARD

Detaljer

Innhold Introduksjon... 3 Gekko fx... 3 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 Montering... 5 Teknisk service... 5 Bruk av sykkelen... 6 Vedlikehold... 7 Garant

Innhold Introduksjon... 3 Gekko fx... 3 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 Montering... 5 Teknisk service... 5 Bruk av sykkelen... 6 Vedlikehold... 7 Garant Innhold Introduksjon... 3 Gekko fx... 3 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 Montering... 5 Teknisk service... 5 Bruk av sykkelen... 6 Vedlikehold... 7 Garanti... 8 Frakt og levering... 8 Introduksjon Gekko fx

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning dusj- og toalettstol M2 el.tipp

tekniske hjelpemidler brukerveiledning dusj- og toalettstol M2 el.tipp tekniske hjelpemidler brukerveiledning dusj- og toalettstol M2 el.tipp M2 EL-TIPP Brukerveiledning VIKTIG! LAD STOLEN ETTER BRUK. NÅR STOLEN SKAL LADES, SETTES LADEKONTATEN I STOLEN FØR STØPSELET SETTES

Detaljer

BrukerManual. COMBI GAMMA TILT Dusj- og toalettstol

BrukerManual. COMBI GAMMA TILT Dusj- og toalettstol BrukerManual COMBI GAMMA TILT Dusj- og toalettstol Brukermanual COMBI GAMMA TILT Vennligst les bruksanvisningen før produktet tas i bruk. Denne bruksanvisningen gjelder for Dusj og toalettstol Combi Gamma

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

ReTurn7600 TM. Kontroll av funksjon. Les alltid manualen. SystemRoMedic. Manual - Norsk. Art. no. 7600. Max: 205kg/450 lbs

ReTurn7600 TM. Kontroll av funksjon. Les alltid manualen. SystemRoMedic. Manual - Norsk. Art. no. 7600. Max: 205kg/450 lbs ReTurn7600 TM SystemRoMedic Manual - Norsk Art. no. 7600 Max: 205kg/450 lbs ReTurn7600 er kun for innendørs bruk og benyttes ved korte overflytninger av brukere mellom seng og rullestol, rullestol og toalett/mobil

Detaljer

Produktinformasjon MOTUS CV, CS

Produktinformasjon MOTUS CV, CS Produktinformasjon MOTUS CV, CS Motus CV allsidig Motus er utstyrt med en moden teknologi og en spesifikk design. Den er stabil og pålitelig, og behersker de kravene man har til en aktiv hverdag. I tillegg

Detaljer

INSTRUKSJON E-GREEN MEDIO: P SERIE

INSTRUKSJON E-GREEN MEDIO: P SERIE INSTRUKSJON E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduksjon Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon 2. Produktbeskrivelse 2.1 Rammenummer 3. Funksjoner/innstillinger 3.1 Batteri -/feilindikator 3.2 Assist funksjon

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails.

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails. BRUKERVEILEDNING TAKK På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go. Go Nails. Go Go Nails er et helt nytt manikyr- og pedikyrsett som vil gjøre neglene dine vakre og sunne uansett

Detaljer

Bruksanvisning ROLTEC bilfeste. modell A22 til ROLTEC Vision el-rullestol.

Bruksanvisning ROLTEC bilfeste. modell A22 til ROLTEC Vision el-rullestol. Bruksanvisning ROLTEC bilfeste modell A22 til ROLTEC Vision el-rullestol. Side 1 av 1 2003 Bruk og vedlikehold av ROLTEC bilfeste modell A22 til ROLTEC Vision el-rullestol. Innholdsfortegnelse. Generelt

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Dusj- og toalettstolen ERGOTIP EL 5/6/7/8/9 m/elektrisk seteløft og elektrisk tilt

BRUKERVEILEDNING for Dusj- og toalettstolen ERGOTIP EL 5/6/7/8/9 m/elektrisk seteløft og elektrisk tilt BRUKERVEILEDNING for Dusj- og toalettstolen ERGOTIP EL 5/6/7/8/9 m/elektrisk seteløft og elektrisk tilt Stolen kan med to elektriske motorer øke setehøyden uten å tippe setet samtidig. Omvendt kan også

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 KOMPLETT DELELISTE Del nr. Beskrivelse Ant. 1 Hovedramme 1 2 Justeringsstag 1 3 Liggeplate 1 4 Hengsler 2 5 Håndtak 2 6 Støttestag 2 7

Detaljer

medemagruppen MC 1122 Quantum Hurtigveiledning P9-0222-B ver. 1.0.0 - Mai 2013

medemagruppen MC 1122 Quantum Hurtigveiledning P9-0222-B ver. 1.0.0 - Mai 2013 medemagruppen P9-0222-B ver. 1.0.0 - Mai 2013 NO Hurtigveiledning MC 1122 Quantum Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133 1483 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0222-Q 2 av

Detaljer

1. INTRODUKSJON OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV BRUKSOMRÅDE MONTERING BETJENING TEKNISKE DATA...

1. INTRODUKSJON OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV BRUKSOMRÅDE MONTERING BETJENING TEKNISKE DATA... Vision High-Low Brukermanual Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! PDF 6037 / 01.11.2011 Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE...

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722779 Batterilader CTEK Multi XS 7000 Batterilader 12V Fysiske data Vekt: 0,8 kg Lengde: 191,00 mm Volum: 0,8 dm 3 Bredde: 89,00 mm Høyde: 48,00 mm Lengde

Detaljer

Brukerveiledning. Dusj- og toalettstol M2 mini drivhjul

Brukerveiledning. Dusj- og toalettstol M2 mini drivhjul Dusj- og toalett stol M2 mini drivhjul Brukerveiledning Vare nr. 671155 Dusj- og toalettstol M2 mini drivhjul Bruker veiledning Dusj- og toalett stol M2 mini drivhjul Dusj- og toalett stol M2 mini drivhjul

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

UNIVERSAL TRAINER LA-1447

UNIVERSAL TRAINER LA-1447 UNIVERSAL TRAINER LA-1447 ====Bruksanvisning ===== Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b)

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer