ETM/V 110/112/114/116

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETM/V 110/112/114/116"

Transkript

1 ETM/V 110/112/114/ Bruksanvisning N

2 Viktige henvisninger or transport og montering av løtestativ hos teleskopmaststablere Transport Transporten kan skje på tre orskjellige måter, alt etter løtestativets høyde og de lokale orholdene: Stående, med montert løtestativ (ved lave høyder) Stående, med delvis montert løtestativ, bøyd mot ørerens vernetak (ved middels høyder), hydraulikkledningen or løteunksjonen er avskilt. Stående, med demontert løtestativ (ved større høyder), alle hydraulikkledninger mellom grunnapparat og løtestativ er avskilt. F Sikkerhetshenvisninger or sammenbygningen og igangsettingen Sammenbyggingen av kjøretøyet på bruksstedet, igangsettingen og innøringen av øreren år kun gjøres av skolert og autorisert personale ra produsenten. Først etter at løtestativet ble montert skikkelig, år hydraulikkledningene orbindes med grensesnitt grunnapparat / løtestativ, og trucken tas i bruk N 1

3 N

4 Forord ORIGINLINSTRUKSJONSBOKEN har til ormål å gi den nødvendige kjennskap som er en orutsetning or sikker bruk av trucken. Inormasjonen presenteres på en kortattet og oversiktlig måte. Kapitlene er sortert alabetisk. Hvert kapittel begynner med side 1. Sidemerkingen består av kapittelbokstaven etterulgt av sidenummeret. Eksempel: side B 2 er den andre siden i kapittel B. I denne instruksjonsboken dokumenteres ulike truckvarianter. Ved betjening og vedlikeholdsarbeid må man orsikre seg om at man reererer til beskrivelsen som gjelder den aktuelle trucktypen. m Sikkerhetsanvisninger og viktige orklaringer er merket med ølgende piktogrammer: ngir sikkerhetsanvisninger som må overholdes or å unngå personskader. ngir anvisninger som må overholdes or å unngå materielle skader. ngir anvisninger og orklaringer. t o ngir standardutstyr. ngir tilleggsutstyr. Våre maskiner utvikles stadig videre. Vis orståelse or at vi orbeholder oss retten til endringer i orm, utstyr og teknikk. Ut ra innholdet i denne bruksanvisningen må det deror ikke stilles krav til bestemte egenskaper or maskinen. Opphavsrett Opphavsretten til denne instruksjonsboken tilhører JUNGHEINRICH G. Jungheinrich ktiengesellschat m Stadtrand Hamburg - TYSKLND Teleon: +49 (0) 40/ N

5 0108.N

6 Innholdsortegnelse B Formålsmessig bruk Truckbeskrivelse 1 Bruksområde...B 1 2 Komponent- og unksjonsbeskrivelse...b Truck...B Lastopptak...B 5 3 Tekniske data standardmodell...b Ytelsesdata or standardtrucker...b Standardmast-utørelser...B Mål...B EN-normene...B Forhold som betinger bruken...b 8 4 Markeringspunkter og typeskilt...b Typeskilt, truck)...b Lastdiagrammer, bæreevne / lasttyngdepunkt / løtehøyde...b Lastdiagram, bæreevne / lasttyngdepunkt / lastegael...b Lastdiagram, bæreevne / sideorskyver...b Jekkpunkter...B 11 C Transport og ørste igangsetting 1 Lasting med kran...c 1 2 Første igangsetting...c 1 3 Bevege trucken uten egendrit...c 2 D Batteri - service, lading, bytting 1 Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syreylte batterier...d 1 2 Batteritype...D 1 3 Batteriet gjøres tilgjengelig...d Forbikobling av kjørestrømavbruddet...d Batterivogn nødrigjøring...d 3 4 Opplading av batteriet...d 3 5 Sette inn og ta ut batteriet...d 4 6 Batteriindikator, batterivakt, dritstimeteller...d N I 1

7 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser or drit av trucken...e 1 2 Beskrivelse av betjenings- og indikatorelementene...e 2 3 Igangsetting av trucken...e Henvisning til bruk av sikkerhetsbeltet o...e 7 4 rbeid med trucken...e Sikkerhetsregler or kjøring...e Kjøring, styring, bremsing...e Innstilling av gaelarmene...e Løte opp og sette ned lastenheter...e Lasting, løting og transport av lastenheter...e Betjening av tilleggsutstyr...e Trucken parkeres sikkert...e 15 5 Inormasjons- og serviceanviser (LIS)...E LED-kontrollys...E Tastaturunksjoner...E Display...E Endring av truckparametre...e 19 6 Hjelp ved eil...e 20 7 Tilleggsunksjoner i el-anlegg...e Setevarme...E rbeidslyskaster...e Roterende varsellys...e Blitzlys...E DC/ DC - transducer-på-/ av- bryteren...e Forbikoblingstrykknapp (ES / Elektrisk slagbegrensing)...e LED Sideskyver midtstilling...e N I 2

8 F Vedlikehold av trucken 1 Dritssikkerhet og miljøvern...f 1 2 Sikkerhetsorskriter or vedlikehold...f 1 3 Service og inspeksjon...f 3 4 Vedlikeholds-sjekkliste...F 4 5 Smøreplan...F Dritsmiddel...F Tankvolum ETM/V 110, 112, F 7 6 Service-henvisninger...F Trucken orberedes or service- og vedlikeholdsarbeider...f Åpne dekselet...f Åpning av batteridører og setedøren...f Kontroll av hydraulikkoljenivå...f Kontroll av bremsevæskenivå...f Vedlikehold av tilbakeholdingsbeltet o...f Kontroll av elektriske sikringer...f Ny igangsetting...f 12 7 Gaeltrucken settes ut av drit...f Tiltak ør stans...f Tiltak under stans...f Ny oppstart etter stans...f 13 8 Sikkerhetskontroll etter en viss tid og etter uvanlige hendelser (D: UVV-kontroll etter BGV D27)...F N I 3

9 I N

10 Formålsmessig bruk De «regler og bestemmelser or orskritsmessig bruk av gulvørte kjøretøyer» (VDM) er inkludert i leveringsomanget or denne gaeltrucken. Den er en bestanddel av bruksanvisningen og må absolutt ølges. Nasjonale orskriter utover disse orskritene gjelder uten innskrenkninger. Den gaeltrucken som beskrives i denne bruksanvisningen er en truck som er beregnet or heving og senking samt transport av ladeenheter. Det er deror strengt nødvendig at gaeltrukken kun benyttes og vedlikeholdes slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen. En annen type bruk er ikke ormålsmessig og kan øre til skader på personer, gaeltrucken eller gjenstander. Fremor alt må det unngås at gaeltrukken overbelastes ved løting av or tunge eller ensidige laster. Typeskiltet eller lastdiagrammet som er oppgitt på trucken er orpliktende or den maksimale lasten som kan løtes. Gaeltrucken må ikke brukes i brannarlige eller eksplosjonsutsatte områder eller i korrosjons-orårsakende eller svært støvholdige områder. m Operatørens orpliktelser: Operatør i henhold til denne bruksanvisningen er hver naturlig eller juridisk person som selv bruker gaeltrucken eller som gir i oppdrag å bruke gaeltrucken. I spesielle tileller (.eks. leasing, utleie) er operatøren den personen som iølge avtalen mellom eier og bruker av gaeltrucken skal overta de nevnte dritsorpliktelser. Operatøren må sørge or at gaeltrucken kun brukes ormålsmessig og at alle arer or liv og helse or brukeren eller tredje personer unngås. Dessuten må det aktes på at uhellorebyggende orskriter, andre sikkerhetstekniske regler samt reglene or drit, service og vedlikehold overholdes. Operatøren må sørge or at alle brukere har lest og orstått denne bruksanvisningen. Ved å ikke være oppmerksom på denne bruksanvisningen, aller garantien vår bort. Tilsvarende gjelder når det blir utørt usakelig arbeide på gjenstanden av kunden og/ eller tredjeperson, uten godkjennelse av produsentens kundeservice. Montering av tilbehørsdeler: Påmontering eller innmontering av tilleggsanordninger som har innvirkning på gaeltruckens unksjoner eller som supplementerer gaeltruckens unksjoner, er kun tillatt etter skritlig tillatelse av produsenten. Eventuelt er det nødvendig å å en tillatelse av de lokale myndigheter. En godkjennelse av de lokale myndigheter erstatter ikke er tillatelse av produsenten N 1

11 N

12 B Truckbeskrivelse 1 Bruksområde Type ETM/V er en elektrisk risikt skyvemast-gaeltruck med tverrsete, i trehjulsutørelse. Den er beregnet til bruk på jevnt underlag or løting og lytting av last.den kan stable laster inn eller ut og transportere denne over lengre kjørestrekninger Løteevnen remgår av typeskiltet. Type Bæreevne Lasttyngdepunkt ETM/V kg 600 mm ETM/V kg 600 mm ETM/V kg 600 mm ETV kg 600 mm 0903.N B 1

13 2 Komponent- og unksjonsbeskrivelse Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 1 t Frisikt-løtemast 10 t Drivhjul 2 t Førervern 11 t Fotbryter 3 t Friløtsylinder 12 t Parkeringsbrems 4 o Tilleggshydraulikk (ZH2) 13 t Batterivogn-utløsning 5 t Betjeningshendel "masttilting" 14 t Nøkkelbryter 6 t Bet.-hendel "mastskyving" 15 t Hovedbryter (nødstopp) 7 t Solo-Pilot 16 t LCD Inormasjons- og Service nviser (LIS) 8 t Lasthjul 17 o Sikkerhetsbeltet 9 t Hjularmer t = Serieutrustning o = Tilleggsutstyr 0903.N B 2

14 2.1 Truck Sikkerhetsinnretninger: En lukket truckkontur med runde kanter gir en sikker bruk av ETM/V Føreren beskyttes av et ørervern (2). Drivhjulet (10) og lasthjulene (8) er beskyttet av en solid ramme. Med hovedbryteren (15) kan man slå av alle elektriske unksjoner hurtig, i tilelle are. Seks rødtlysende LED-kontrollamper på LCD inormasjons- og service-anviseren (16) anviser ølgende tilstander: Kjøreretning orover (F), "drivkratretning Håndbremsen er på Kjøreretning bakover (B), "lastretning Mangel på bremsevæske Sideskyver midtstilling (opsjon) Batteriorrigling Rørbrudds-sikringer i løtesylinderne begrenser lastens senkehastighet ved eil i det hydrauliske systemet. Indikatorinstrumenter: LCD Inormasjons- og service-anviseren (LIS) (16) viser inormasjoner på store later i LCD-teknologi. Dritstimeteller og batteriutladningsindikator med løteutkoblingsunksjon. Drivaggregat: Hele drivaggregatet er montert inn i truckens ramme. En astmontert shuntmotor med en eekt på 5,4 kw driver drivhjulet (10) via et kontannhjulsdrev. Den elektriske hastighetsregulatoren sørger or trinnløs regulering av drivmotorens turtall og en jevn, rykkri kjøring, sterk akselerering og elektronisk regulert bremsing med energigjenvinning. Energigjenvinningsgraden kan innstilles via LIS. Bremseanlegg: To uavhengige bremsesystemer som begge virker på drivhjulet. Dritsbremsen er en hydraulisk betjent trommelbrems med asbestrie bremsebelegg som betjenes med en otpedal. Parkeringsbremsen (12) virker også på trommelbremsen, mekanisk som jærkratbremse via en wire. Bremsevæskenivået blir overvåket av LIS. En varsellampe tenner når parkeringsbremsen er på. Styring: Kjedestyring med styredrev, og hydraulisk styring som standard. Det dreibart, opplagrede ramdritsaggregatet lar seg dreie 90 til begge sider. Rattet er innstillbart i horisontal retning. Førerplass: Førersete er utrustet ergonomisk og med stor benplass. For å å rett, kroppslig holdning i setet, er ørersete og styrehodet regulerbar. Gass- og bremsepedalen er plassert som i biler N B 3

15 Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 1 t Frisikt-løtemast 10 t Drivhjul 2 t Førervern 11 t Fotbryter 3 t Friløtsylinder 12 t Parkeringsbrems 4 o Tilleggshydraulikk (ZH2) 13 t Batterivogn-utløsning 5 t Betjeningshendel "masttilting" 14 t Nøkkelbryter 6 t Bet.-hendel "mastskyving" 15 t Hovedbryter (nødstopp) 7 t Solo-Pilot 16 t LCD Inormasjons- og Service nviser (LIS) 8 t Lasthjul 17 o Sikkerhetsbeltet 9 t Hjularmer t = Serieutrustning o = Tilleggsutstyr 0903.N B 4

16 Betjeningselementer og indikatorer: Betjeningselementer og indikatorer er plassert på en oversiktlig måte på ørerplassen. Med betjeningshendelen (5) betjenes unksjonen "masttilting" og med betjeningshendelen (6) unksjonen "mastskyving ram/tilbake". Med Solo-piloten (7) betjenes unksjonene "løting/senking" samt kjøreretningen, sideorskyvning venstre/høyre (tilleggshydraulikk ZH1) hvis montert og hornet. Som tilleggsutstyr kan trucken også leveres med en tilleggshydraulikk ZH2 som betjenes med hjelp av ventilhendelen (4). Hydraulikkanlegg: Pumpeaggregat med ekstern kjølevitemotor er en serieviklet motor med en støysvak presisjons høytrykkspumpe. Styringen av anlegget skjer med enkelt hendler (5-7) og med en evt. montert tilleggshydraulikk (4). Elektrisk anlegg: 48 V system i toledersystem. Standardmessig elektronisk hastighetsregulator or kjøre og hydraulikkunksjonene. Den elektronisk hastighetsregulatoren regulerer kjørehastigheten trinnløst og tillater motstrømsbremsing ved å bytte kjøreretning under art. Med inormasjons- og servicedisplayet (LIS) (16) kan kjøre- og hevningparameter bli behovsorientert instillt. Varsel-anvisninger, eilbetjeningshenvisninger og serviceunksjoner anvises også med LIS. Kapittel D omhandler hvilke type batterier som kan brukes. 2.2 Lastopptak Mastholder: Mastholderen er lagret på støtteruller. Fram- og bakover-bevegelsen skjer direkte via en enkelt-teleskopisk skyvesylinder. Glideskinnene or mastholderen er boltet ast på hjularmene (9). Løtemast: Truckene i denne serien er utstyrt med et teleskopløtemast med risikt (1) som kan tiltes med multi-piloten. Innstillbare sideruller og glidestykker tar opp sideveistrykk på gaelbordet hvis lasten ikke er jevnt ordelt. På den tredelte-riløtmasten (DZ) oregår det ørste løtet av gaelbordet (riløt) uten at truckens høyde endres, med hjelp av en kort, midtmontert riløtsylinder (3). På teleskopmaster (ZT) er riløtet begrenset til 100 mm som en ølge av kons-truksjonen. Tilleggsutstyr: Det er mulig å utstyre trucken med mekanisk og hydraulisk tilleggsutstyr N B 5

17 3 Tekniske data standardmodell Inormasjon om tekniske data j. VDI Tekniske endringer og supplementer orbeholdes. 3.1 Ytelsesdata or standardtrucker Betegnelse ETM/V 110 ETM/V 112 ETM/V 114 ETV 116 Q Bæreevne kg (ved C = 600 mm) C Lasttyngdepunktsavstand mm Kjørehastighet 9,4 / 9,9 9,3 / 9,9 9,2 / 9,8 10,3 / 10,6 km/h med/uten last Løtehastighet løte 0,35 / 0,55 0,34 / 0,55 0,31 / 0,45 0,33 / 0,54 m/s med/uten last Løtehastighet med/uten last 0,50 0,50 0,50 0,50 m/s ±15% Senkehastighet 0,2 0,2 0,2 0,2 m/s med/uten last Stigeevne 7 / 10 7 / 10 7 / 10 7 / 10 % med/uten last Maks. stigeevne (maks. 5 min.) med/uten last 10 / / / / 15 % 3.2 Standardmast-utørelser Betegnelse *) ETM/V 110/112 Teleskopmast (ZT) Tredelt riløtmast (ZZ) Tredelt riløtmast (DZ) h 1 Konstruk-sjonshøyde mm h 2 Friløt mm h 3 Løt mm h 4 Maks. høyde mm h4 h6 l4 c h3 h1 Q h2 s h2 l7 l N B 6

18 3.3 Mål s h 6 Betegnelse ETM/V 110 (ZT/DZ/ZZ) Lastgaelhøyde i senket posisjon Høyde over ørervern ETM/V112 (ZT/DZ) ETM/V114 (ZT/DZ) ETV116 (ZT/DZ) mm mm l 1 Totallengde 1870 a) 1954 b) 1957/1985 b) 1967/1995 c) mm l 4 Skyvelengde 602 d) 618 e) 624/602 e) 666/644 e) mm l 7 Lengde over mm hjularmer b 1 Totalbredde 1120/ / / /1238 mm ETM/V b 2 Totalbredde mm W a Svingradius mm st rbeidsgangbredde 2508/2606 ) 2590/2690 g) 2592/2614 g) 2756/2775 g) mm or paller 800 x 1200 på langsgående st rbeidsgangbredde 2308/2566 ) 2390/2653 g) 2392/2414 g) 2716/2731 g) mm or paller 1000 x 1200 på tvers Egenvekt se typeskilt, truck a) med gaellengde 800 mm; 330 h ±0 mm; 420 h batteri: +84 mm; 560 h batteri: +174 mm b) med gaellengde 800 mm; 560 h batteri: +90 mm c) med gaellengde 800 mm; 560 h batteri:+90 mm / 700 h batteri: +180 mm d) 420 h batteri: -84 mm; 560 h batteri: -174 mm e) 420 h batteri: ±0 mm; 560 h batteri: -90 mm ) med 280 h batteri g) med 420 h batteri Wa b 2 b 1 st 0903.N B 7

19 3.4 EN-normene Permanent støynivået: 67 db() ilg. EN i overensstemmelse med ISO Det permanente støynivået er i henhold til de oregitte normene en middelverdi som og tar hensyn til støynivået ved kjøring, løting og på tomgang. Støynivået er målt ved truckørerens øre. Vibrasjon: 0,30 m/s 2 ilg. dokument N47E av CEN/TC 150 WG 8. Den svingakselerasjonen som virker på legement i betjent posisjon, er i henhold til orhåndsangitt norm, den lineære integrerte, vektlagte vertikale akselerasjonen. Denne angis med konstant hastighet når man kjører over ujevnheter. Elektromagnetisk ordragelighet (EMF) holdes innenor ølgende grenseverdier ilg. produktnormene "Gulvørte kjøretøyer elektromagnetisk ordragelighet (9/95)": - Utstråling (EN ) - Motstandsdyktighet (EN ) - Elektrostatisk utladning (EN ) Endringer av elektriske eller elektrotekniske komponenter og deres anordninger må bare utøres etter skritlig tillatelse ra produsenten. 3.5 Forhold som betinger bruken Omgivelsestemperatur: - ved drit: -25 C til 40 C Vi anbealer at hydraulikkanlegget ylles med kjølehusolje i samsvar med produsentens anvisning ved varig bruk under rysepunktet. Det kreves spesielt utstyr og særskilt tillatelse or internt transportmateriell ved bruk: kjølehus eller ved ekstreme vekslinger i temperatur eller lutuktighet N B 8

20 4 Markeringspunkter og typeskilt 0903.N Pos. Betegnelse 18 ngir hvilken vei trucken svinger (o) 19 Lastdiagram, bæreevne / sideorskyver 20 Lastdiagram, bæreevne / lasttyngdepunkt / lastegael 21 Lastdiagram, bæreevne / lasttyngdepunkt / løtehøyde 21.1 Skilt est tilbakeholdingsbeltet 22 Forbudskilt "Det er orbudt å grip inn gjennom løtemasten" 23 Forbudskilt "Det er orbudt å opphode seg under løtet last" 24 Festepunkter or løtestropper 25 Varselskilt "Forsiktig elektronikk og lavspenning" 26 Typeskilt, truck 27 UVV-prøvekolli (bare D) 28 Jekkpunkter B 9

21 4.1 Typeskilt, truck) Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 29 Type 35 Produsent 30 Serie-nr. 36 Batterivekt min/maks i kg 31 Pålydende løtekapasitet i kg 37 Drivytelse i kw 32 Batteri: Spenning V 38 Lasttyngdepunktsavstand i mm 33 Tomvekt uten batteri i kg 39 Byggeår 34 Produsent-logo 40 Opsjon Ved spørsmål vedrørende trucken hhv. reservedelsbestillinger må serienummeret (30) oppgis. 4.2 Lastdiagrammer, bæreevne / lasttyngdepunkt / løtehøyde Lastdiagrammet (21) oppgir truckens bæreevne Q i kg når masten står loddrett. Det anvises i tabellorm hvor stor den maksimale bæreevnen er ved den normerte avstanden or lastens tyngdepunkt* C (i mm) og ønsket løtehøyde H (i mm). *) Den normerte avstanden or lastens tyngdepunkt tar hensyn både til løtehøyde og tyngdepunkt. Eksempel på bestemmelse av den maksimale bæreevnen: Ved en lasttyngdepunktsavstand C på 600 mm og en maksimal løtehøyde H på 3600 mm er den maksimale bæreevnen Q kg 1105 kg N B 10

22 4.3 Lastdiagram, bæreevne / lasttyngdepunkt / lastegael Lastdiagrammet (20) oppgir bæreevnen Q kg til lastegaelen. I et diagram vises det hvor stor den maksimale bæreevnen er or orskjellige lasttyngdepunkter (C i mm). 4.4 Lastdiagram, bæreevne / sideorskyver Lastdiagrammet (19) oppgir den reduserte bæreevnen Q kg ved utskjøvet sideorskyver. 4.5 Jekkpunkter For løting og oppklossing av trucken. (se kapittel F) 0903.N B 11

23 B N

24 C Transport og ørste igangsetting 1 Lasting med kran Bruk kun løteredskap med tilstrekkelig bæreevne (Lossevekt = egenvekt + batterivekt; se truckens typeskilt). m For ålosse trucken med kranredskap skal det legges en slynge rundt staget til ørerhustakvernet (1). Det innes 2 løtepunkter (2) på hjularmene. Trucken parkeres sikkert (se kapittel E, avsnitt 4.7). Trucken sikres med kiler, slik at den ikke kan rulle vekk. Løteutstyret kranredskapet må plasseres slik at de ikke berører ørervernet eller andre komponenter under løtingen Første igangsetting m Trucken må kun kjøres med batteristrøm! Likerettet vekselstrøm skader elektronikkkomponentene. Kabelorbindelser til batteriet (slepekabel) må være kortere enn 6 m. For å gjøre trucken klart til bruk etter levering eller etter transport, skal ølgende arbeider utøres: Kontroller at alt utstyr er levert komplett. Hvis nødvendig sett inn batteriet, pass på å ikke skade batterikabelen. Lad batteriet opp (se kapittel D, avsnitt 4). Trucken tas i bruk som oreskrevet (se kapittel E, avsnitt 3) N C 1

25 3 Bevege trucken uten egendrit Slepeinnretningen estes til trucken og på bergingskjøretøyet. Trekk ut batteripluggen. Løs parkeringsbremsen. Det må beinne seg en person på trucken som slepes, han må sitte på setet or å styre trucken. Trucken må slepes i normal ganghastighet! Fordi servoaggregatet ikke er innkoblet, må det brukes større kreter enn normalt, or å styre trucken N C 2

26 D Batteri - service, lading, bytting 1 Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syreylte batterier Før alle typer arbeid på batteriene tar til, må trucken parkeres sikkert (se kapittel E, avsnitt 4.7). Servicepersonale: Lading, service og bytting av batterier må kun utøres av spesielt utdannet servicepersonale. Det må mens arbeidet pågår, tas hensyn til denne bruksanvisningen samt produsentens orskriter or batteri og batterilader. Brannverntiltak: Ved håndtering av batterier er det orbudt å røyke og må det ikke brukes åpen ild. I området rundt trucken som skal lades må det ikke innes brennbare stoer eller gnistdannende materiale i en avstand på minst 2 m. Laderommet må være ventilert. Brannvernutstyr må stå klar. Service på batteriet: Celletoppene på batteriet må være rene og tørre. Klemmer og kabelsko må være rene, smurt med polett og skrudd ast. m Destruksjon av batterier: Destruksjon av batterier er kun tillatt når man tar hensyn til og ølger de nasjonale miljøvernorskriter eller lover som omhandler dette. Produsentens anvisninger or destruksjon må ølges nøye. Vær sikker på at batterikabelen ikke kan skades når batteridekselet lukkes igjen. Batteriene inneholder lytende syre som er gitig og etsende. v denne grunnen må man alltid benytte verneklær og øyebeskyttelse ved alle typer arbeid på batteriene. Unngå enhver kontakt med batterisyre. Hvis tøy, hud eller øyne er kommet i kontakt med batterisyre, må disse straks spyles med rikelig rent vann, ved hud- og øyekontakt må det dessuten oppsøkes lege. Batterisyre som søles ut må straks nøytraliseres. 2 Batteritype Batteriene passer til IEC 254/EN vhengig av bruken leveres trucken med orskjellige batterityper. Følgende tabell viser med angitt kapasitet, hvilke kombinasjoner som leveres som standard kapasitet standard orhøyd ytelse 48 V - 2PzS - Batteri 220 h 1 ) 220L 240HX 48 V - 2PzS - Batteri 280 h 1 ) 280L 300HX 48 V - 3PzS - Batteri 330 h 330L 360HX 48 V - 3PzS - Batteri 420 h 420L 450HX 48 V - 4PzS - Batteri 560 h 560L 600HX 48 V - 5PzS - Batteri 700 h 2 ) 700L 750HX 1 ) Kun ved ETM/V ) Kun ved ETV N D 1

27 Batteriets vekt leses ut av batteriets typeskilt på batterikassen. Batterivekt og -mål har stor innlytelse på truckens stabilitet. Bytte av batteriutstyr er kun tillatt med tilstand ra produsenten. 3 Batteriet gjøres tilgjengelig Ta plass i ørersetet. Klargjør or drit (se kapittel E, avsnitt 3). Betjeningshendel (1) helles i pilretningen (U) masteholder blir kjørt til anslagstilling, retning batteriene og betjeningshendel blir sluppet (mast beinner seg ytterstilling). Betjeningshendel (1) blir på nytt hellet i pilretningen (U), masteholder blir kjørt til anslagstilling, retning batteriene og multi-piloten blir sluppet (orberedning til å låse opp batteriene). Trekk i utløseren (4) or batterivognen. LED (2) lyser. Skyv betjeningshendel (1) i pilretning (T) og skyv mastholderen med tilkoblet batterivogn så langt orover at batteriet ligger åpent or vedlikehold. Koble ut hovedbryter og nøkkelbryter. Forbindelse og adskillelse av batteristikker og stikkontakt må kun utøres når hovedbryteren og laderen er slått av. Trekk ut batteristikkeren (5). Eventuell montert isolasjonsmatte jernes ra batteriet. Sikkerhetsbryteren i batteriorriglingen bryter kjøreunksjonen så lenge batterivognen ikke er låst sammen med truckens ramme og LED (2) lyser. Før trucken igjen kan tas i bruk må batterivognen skyves tilbake til sin utgangsposisjon slik at den er koblet sammen med trukkens ramme. LED (2) skal slukke N D 2

28 3.1 Forbikobling av kjørestrømavbruddet Koble inn bryteren or langsom hastighet (3). Med batteriet skjøvet ram skal trucken bare kjøres i langsom hastighet inne i batteriladerommet. 3.2 Batterivogn nødrigjøring Klargjør or drit 6 (se kapittel E, avsnitt 3). Betjeningshendel (1) helles i pilretningen (U), masteholder blir kjørt til anslagstilling, retning batteriene og betjeningshendel blir sluppet. Betjeningshendel (1) helles i pilretningen(u), masteholder blir kjørt til anslagstilling, retning batteriene. 7 Koble ut hovedbryter og nøkkelbryter. Åpne setedøren (se kapittel F, avsnitt 6.4) Skru løs skruene (6) til batteriorriglingen og trekk orriglingen (7) ut. Lukk setedøren. Slå på hovedbryter og nøkkelbryter. Betjeningshendel (1) helles i pilretning (T) og masteholder med koplet batterivogn skyves så langt, til batteriene ligger klar til betjening. LED (2) lyser. Slå av hovedbryter og nøkkelbryter. Før man bygger inn batteriorriglingen, må man eliminere eventuelle orstyrrelser Sikkerhetsbryteren i batteriutløseren avbryter kjøreunksjonen så lenge batterivognen errikoblet og kontrollampen (4) ikke er slukket. Før gaeltrucken igjen tas i bruk må batterivognen skyves inn i sin utgangsposisjon or å kunne koble sammen batterivogn og masteholder. LED (2) skal slukke. 4 Opplading av batteriet Gjør batteriet tilgjengelig (se kapittel D, avsnitt 3). Ved lading må battericellenes overlate være rie, slik at en tilstrekkelig ventilasjon er sikret. Det må ikke legges gjenstander av metall på batteriet. Før lading må alle kabelog stikkorbindelser sjekkes med hensyn til synlige skader. Hvis nødvendig, jern isolasjonsmatten ra batteriet. Kople ladekabelen ra batteriladeren sammen med batteristikkeren (5). Lad opp batteriet i henhold til batteri- og laderprodusentens orskriter. Sikkerhetsbestemmelsene til batteri- og ladestajonsprodusenten må absolutt ølges N D 3

29 5 Sette inn og ta ut batteriet Gjør batteriet tilgjengelig (se kapittel D, avsnitt 3). For å unngå kortslutning må batterier med åpne poler eller orbindelser dekkes til med en gummimatte. Ved bruk av løteutstyr til batteribytte, pass på at dette har tilstrekkelig bæreevne (se batteriets vekt på batteritypeskiltet som er estet til batterikassen). Løteutstyr må utøve et loddrett trekk, slik at batterikassen ikke trykkes sammen. Kroker må anbrings slik at de ikke kan alle ned på battericellene når løteutstyr slakkes opp. Ut- og innmontering med løteutstyr Fest løteutstyr på batterikassen (8). På den røde batterisperringen (9), løsnes kontramutter (10) og skrue (11). Trekk ut den røde batterisikringen (9). Løt batteriet ritt med løteutstyret og ør det ut sideveis. Innmontering utøres i omvendt rekkeølge. Ut- og innmontering med batterivogn Trucken skal stå vannrett slik at batteriet ikke ruller ut av seg selv når batteri-sikringen tas ut. Åpne sidedøren (12) med servicenøkkelen. (kreves kun ved en batterikapasitet på 560 h ved ETM/V 110). På den røde batterisperringen (9), løsnes kontramutter (10) og skrue (11). Trekk ut den røde (9) batterisikringen. Trekk ut batteriet sideveis over på batteritransportvognen. Innmontering utøres i omvendt rekkeølge. Ved bytte av batteri må det kun monteres nytt batteri av samme type. Etter ny innmontering må alle kabel- og stikkorbindelser kontrolleres med hensyn til synlige skader. Deksler og sidedører må være lukket og låst N D 4

30 6 Batteriindikator, batterivakt, dritstimeteller m Batteriindikator: Batteriets ladetilstand (13) blir vist i 10%-trinn i LIS`s display. Normalinnstillingen av batteriindikatoren / batterivakten gjelder or syreyltebatterier.ved bruk av vedlikeholdsrie batterier, må displayet være innstillt slik at symbol T (14) vises bak prosentangivelsen. Hvis denne innstillingen ikke utøres, kan batteriet skades av or sterk utladning. Til innstilling av instrumentet må produsenten service tilkalles BTT :040% T 471h Ved en batteri-restkapasitet på 20 % or standarbatteri hhv. 40 % or vedlikeholdsrie batteri, er batterioppladning nødvendig. Batterivakt: Ved å underskride restkapasiteten, blir unksjonen "løt" slått av. Det vises en tilsvarende annonse på LIS. Løteunksjonen rigis ørst igjen når det tilkoplede batteriet er ladet opp minst 70 %. Dritstimeteller: Dritstimetelleren (15) som er integrert i batteriindikatoren anviser den totale dritstidenor kjøre- og løtebevegelsene N D 5

31 D N

32 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser or drit av trucken Kjøretillatelse: Trucken må bare brukes av egnede personer som er opplært i bruken av trucken, har gyldig truckørerbevis og har som bevist sine erdigheter i håndtering av truck og last or operatøren. Føreren må uttrykkelig ått i oppdrag å kjøre trucken. Førerens rettigheter, plikter og orholdsregler: Føreren må inormeres om sine rettigheter og plikter og være opplært i betjening av gaeltrucken. Føreren må ha ått opplæring i drit og vedlikehold av gaeltrucken og med innholdet i denne brugsanvisningen. Han må ha de nødvendige rettigheter. Det skal alltid benyttes vernesko ved bruk av ledehendeltrucker der truckøreren går med trucken. Det er orbudt or uvedkommende å bruke trucken: Føreren er ansvarlig or trukken i løpet av tiden den er i bruk. Han må orby uvedkommende å kjøre eller betjene trucken. Han er ansvarlig or at ingen klatrer opp på lastgalene eller tilleggsutstyret og at det ikke transporteres lere personer enn tillatt. Skader og eil: Skader og andre eil på trucken må straks meldes til ansvarlig arbeidsleder. Trukke med eilunksjoner eller trucker som ikke er sikre i må ikke brukes inntil de er reparert igjen. Reparasjoner: Uten spesiell utdannelse og tillatelse må øreren ikke utøre reparasjoner eller endringer på trucken. Han må under ingen omstendigheter gjøre sikkerhetsinnretninger eller brytere uvirksomme eller innstille disse annerledes. Fareområde: Fareområdet er det området, der personer er i are på grunn av trukkens kjøre- eller løtebevegelser, lastaggregatet (.eks. lastegael eller tilleggsutstyr) eller lasten som transporteres. Hertil hører også området som kan nås av last som aller ned eller en synkende/allende løtemast. Uvedkommende må orlate ra areområdet. Ved are or personer må det i tide gis en varselsignal. Hvis uvedkommende til tross or oppordring til å orlate areområdet, ikke gjør dette, må trucken straks stanses. Sikkerhetsinnretninger og varselskilt: De beskrevne sikkerhetsinnretningene, varselskilt og varselhenvisninger må ølges nøye N E 1

ETM/V 320/325 ETV-H 320

ETM/V 320/325 ETV-H 320 ETM/V 320/325 ETV-H 320 06.99- Bruksanvisning N 50048204 03.06 Viktige henvisninger or transport og montering av løtestativ hos teleskopmaststablere Transport Transporten kan skje på tre orskjellige måter,

Detaljer

ECP 100-3. Bruksanvisning 05.98 - 50114176 08.03

ECP 100-3. Bruksanvisning 05.98 - 50114176 08.03 ECP 100-3 05.98 - Bruksanvisning N 50114176 08.03 Forord ORIGINLINSTRUKSJONSBOKEN har til ormål å gi den nødvendige kjennskap som er en orutsetning or sikker bruk av trucken. Inormasjonen presenteres på

Detaljer

ETVC 16/20. Bruksanvisning 05.99- 50052740 12.07

ETVC 16/20. Bruksanvisning 05.99- 50052740 12.07 ETVC 16/20 05.99- Bruksanvisning N 50052740 12.07 Viktige henvisninger for transport og montering av løftestativ hos teleskopmaststablere Transport Transporten kan skje på tre forskjellige måter, alt etter

Detaljer

EJE KmS 16. Bruksanvisning 02.01 - 50114154 02.01

EJE KmS 16. Bruksanvisning 02.01 - 50114154 02.01 EJE KmS 16 02.01 - Bruksanvisning N 50114154 02.01 Forord ORIGINLINSTRUKSJONSBOKEN har til ormål å gi den nødvendige kjennskap som er en orutsetning or sikker bruk av trucken. Inormasjonen presenteres

Detaljer

EKE 20 b. Bruksanvisning 04.02- 50261582 04.02

EKE 20 b. Bruksanvisning 04.02- 50261582 04.02 EKE 20 b 04.02- Bruksanvisning N 50261582 04.02 Forord ORIGINLINSTRUKSJONSBOKEN har til ormål å gi den nødvendige kjennskap som er en orutsetning or sikker bruk av trucken. Inormasjonen presenteres på

Detaljer

EKE 30-2 ac. Bruksanvisning 08.02- 50441461 09.03

EKE 30-2 ac. Bruksanvisning 08.02- 50441461 09.03 EKE 30-2 ac 08.02- Bruksanvisning N 50441461 09.03 Forord ORIGINLINSTRUKSJONSBOKEN har til ormål å gi den nødvendige kjennskap som er en orutsetning or sikker bruk av trucken. Inormasjonen presenteres

Detaljer

ESE 20. Bruksanvisning 04.99- 50042908 07.99

ESE 20. Bruksanvisning 04.99- 50042908 07.99 ESE 20 04.99- Bruksanvisning N 50042908 07.99 Forord ORIGINLINSTRUKSJONSBOKEN har til ormål å gi den nødvendige kjennskap som er en orutsetning or sikker bruk av trucken. Inormasjonen presenteres på en

Detaljer

EJC/EJC-Z 14/16. Bruksanvisning 06.98 - 10004255 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Bruksanvisning 06.98 - 10004255 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Bruksanvisning N 10004255 01.06 Forord ORIGINLINSTRUKSJONSBOKEN har til ormål å gi den nødvendige kjennskap som er en orutsetning or sikker bruk av trucken. Inormasjonen presenteres

Detaljer

ETV Q20/25. Instruksjonsbok 04.02- 50147520 02.10

ETV Q20/25. Instruksjonsbok 04.02- 50147520 02.10 ETV Q20/25 04.02- Instruksjonsbok N 50147520 02.10 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ETV Q20

Detaljer

EFG-Vac 22-30 / 25L/S/SL

EFG-Vac 22-30 / 25L/S/SL EFG-Vac 22-30 / 25L/S/SL 01.01- Bruksanvisning N 50116337 12.03 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til ormål å gi den nødvendige kjennskap som er en orutsetning or sikker bruk av trucken. Inormasjonen

Detaljer

ESD 220. Bruksanvisning 01.05- 50453662 07.08

ESD 220. Bruksanvisning 01.05- 50453662 07.08 ESD 220 01.05- Bruksanvisning N 50453662 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

ESE 530. Bruksanvisning 01.05- 50453544 07.08

ESE 530. Bruksanvisning 01.05- 50453544 07.08 ESE 530 01.05- Bruksanvisning N 50453544 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

ECC 20 SH. Bruksanvisning 04.02 - 50434710 10.02. Set

ECC 20 SH. Bruksanvisning 04.02 - 50434710 10.02. Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ECC 20 SH Bruksanvisning 50434710 10.02 04.02 - N Forord ORIGINLINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for

Detaljer

EJD 20. Bruksanvisning 02.01 - 10004223 03.01

EJD 20. Bruksanvisning 02.01 - 10004223 03.01 EJD 20 02.01 - Bruksanvisning N 10004223 03.01 Forord ORIGINLINSTRUKSJONSBOKEN har til orål å gi den nødvendige kjennskap so er en orutsetning or sikker bruk av trucken. Inorasjonen presenteres på en kortattet

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

ETV C16/C20. Instruksjonsbok 06.08 - 51069891 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Instruksjonsbok 06.08 - 51069891 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Instruksjonsbok 51069891 07.12 N ETV C16 ETV C20 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

EFG 110k/110/113/115. Bruksanvisning 01.04- 52020293 03.10

EFG 110k/110/113/115. Bruksanvisning 01.04- 52020293 03.10 EG 110k/110/113/115 01.04- Bruksanvisning N 52020293 03.10 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen

Detaljer

EFG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320

EFG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320 EG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320 01.04- Bruksanvisning N 52020402 01.04 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Les bruksanvisningen før du begynner å bruke produktet. Viktig informasjon - Følg alltid bruksanvisningen til produktet. - Slå

Detaljer

ETM/V 214-325. Instruksjonsbok 10.04 - 50441307 03.12

ETM/V 214-325. Instruksjonsbok 10.04 - 50441307 03.12 ETM/V 214-325 10.04 - Instruksjonsbok N 50441307 03.12 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ETM

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID Instruksjonshefte NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID FRITIDSHENGERE PROFFHENGERE BIL/MASKINHENGERE BÅTHENGERE SKAPHENGERE SPESIALHENGERE - tilhenger av norsk kvalitet INNHOLD

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

ETM/V 214-325. Bruksanvisning 09.11 - 08.15

ETM/V 214-325. Bruksanvisning 09.11 - 08.15 ETM/V 214-325 09.11 - Bruksanvisning N 51198774 08.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ETM

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Bruksanvisning GEMINI R

Bruksanvisning GEMINI R Bruksanvisning GEMINI R 060999-10 02.09.2011 Generell informasjon Om sikkerhet Dokumentasjon Gjør deg kjent med denne bruksanvisningen og alle sikkerhetshenvisninger og informasjoner før du begynner å

Detaljer

ESE 420/430. Instruksjonsbok 11.04 - 50459852 11.08

ESE 420/430. Instruksjonsbok 11.04 - 50459852 11.08 ESE 420/430 11.04 - Instruksjonsbok N 50459852 11.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro NOBABR1101-1 Zitzi Flipper Pro Gasst Zitzi Flipper Pro El Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 2:1 Regulerbar sittehøyde - Gassfjær 6:1 Vedlikeholdsanvisning

Detaljer

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning INNHOLD SIKKERHETSINFORMASJON... 3 Les bruksanvisning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Før din første tur...... 3 Hvordan bruke Armdriften... 3 Fastspenning av føtter i

Detaljer

Bruksanvisning Wiresag SB

Bruksanvisning Wiresag SB Bruksanvisning Wiresag Indeks 001 Original bruksanvisning 10991524 no /25.07.2009 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare

Detaljer

BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS

BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS WWW.ELEKTROPARTNER.DK/NO INNHOLDSFORTEGNELSE Side Emne 3 Innledning for Konfort 3 Beskrivelse komponenter / funksjoner 4 Tastatur & Printer 5 Maskin sett

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2 Bruksanvisning Indeks 001 10987067 no /25.07.07 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 EFG 535-550 10.09 - Bruksanvisning 51151568 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

EFG 213-320. Instruksjonsbok 06.08- 51100008 07.11

EFG 213-320. Instruksjonsbok 06.08- 51100008 07.11 EFG 213-320 06.08- Instruksjonsbok N 51100008 07.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EFG

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

EFG-D30. Instruksjonsbok 12.05- 51042002 07.08

EFG-D30. Instruksjonsbok 12.05- 51042002 07.08 EG-D30 12.05- Instruksjonsbok N 51042002 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

ESD 120K/120L. Bruksanvisning 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L

ESD 120K/120L. Bruksanvisning 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L ESD 120K/120L 01.05 - Bruksanvisning 50453652 12.14 N ESD 120K ESD 120L Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse

Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse 1 2 Hva er minste tillatte mønsterdybde på dekkene til vogntogets tilhenger? n a) 1 mm n b) 1,6 mm n c) 3 mm n d) 4 mm Hva bruker vi en manuell kopling

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 07.04 - 50430015 11.07

EKS 110. Bruksanvisning 07.04 - 50430015 11.07 EKS 110 07.04 - Bruksanvisning N 50430015 11.07 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida pleieseng Bruksanvisning Pleieseng Sentia BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Funsjon

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Bruksanvisning Styring WX-15S

Bruksanvisning Styring WX-15S Bruksanvisning Styring WX-15S Indeks 000 10987082 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil Bryne Trafikk Sikkerhetskontroll av bil Sikkerhetskontroll av bil.! Gjennomgås i trinn 2.! Du vil få spørsmål fra sikkerhetskontroll av bil på førerprøven. Betjeningsorganer Beskriv og forklar bruken av

Detaljer

BrukerManual. toalettstol hcda

BrukerManual. toalettstol hcda BrukerManual toalettstol hcda Brukermanual HCDA 1. Innholdsfortegnelse...2 2. Gratulerer med valget...2 3. Viktig om bruken...2 4. For sikkerhetens skyld...3 5. Konfigurasjon...4 6. Montering...8 7. Rengjøring

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

EHL 65 E 461 885_001 Bedienungsanleitung Hobel 4-6 Operating Instructions Planer 7-8 Mode d emploi Rabot 9-11 Instrucciones de servicio Cepillo 12-14 Istruzioni d uso Pialetto 15-17 Gebruiksaanwijzing

Detaljer

1160 ehoftrac Hoftrac

1160 ehoftrac Hoftrac 1160 ehoftrac Hoftrac Tekniske data Elektrisk motor Drivmotor, klasse S2 (60 minutter) Løftemotor, klasse S3 (15%) 6,5 kw 9 kw Standard batteri Batterispenning Kapasitet K5 Batterivekt Ladetid 48 V 240

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Mer kraft, perfekt håndtering og lengst levetid: Vinkelslipere fra Bosch Blått verktøy til håndverk og industri. www.bosch-professional.

Mer kraft, perfekt håndtering og lengst levetid: Vinkelslipere fra Bosch Blått verktøy til håndverk og industri. www.bosch-professional. Ekte Bosch! 100% proesjonell! Vinkelslipere Mer krat, perekt håndtering og lengst levetid: Vinkelslipere ra Bosch Blått verktøy til håndverk og industri. www.bosch-proessional.no Suksessormelen: Mer utholdende,

Detaljer

Massasjestol med fjernkontroll

Massasjestol med fjernkontroll Massasjestol med fjernkontroll Les bruksanvisningen nøye før bruk, og ta vare på den til senere bruk. Oversikt over deler (se side 3 i den originale bruksanvisningen) Framside: Head pad hodepute Armrest

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

ETV Q20/Q25. Bruksanvisning 04.13 - 06.15

ETV Q20/Q25. Bruksanvisning 04.13 - 06.15 ETV Q20/Q25 04.13 - Bruksanvisning N 51171587 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ETV Q20

Detaljer

Bruksanvisning Jatab MM Comfort Jatab MM Pondus. (Versjon 0108 Norsk) JATAB MM Mobiliseringsstol

Bruksanvisning Jatab MM Comfort Jatab MM Pondus. (Versjon 0108 Norsk) JATAB MM Mobiliseringsstol Bruksanvisning Jatab MM Comfort Jatab MM Pondus (Versjon 0108 Norsk) JATAB MM Mobiliseringsstol Innholdsfortegnelse Bruksområde, funksjon side 3 Overflytting mellom seng og stol side 3 Sittende.. side

Detaljer

EKX 410/513/515k/515. Instruksjonsbok EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017704 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instruksjonsbok EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017704 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instruksjonsbok N 52017704 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Forord ORIGINALBRUKSANVISNINGEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

EJD 220/220 XL. Instruksjonsbok 05.05 - 50469513 07.08

EJD 220/220 XL. Instruksjonsbok 05.05 - 50469513 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Instruksjonsbok N 50469513 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

EFG 110-115. Bruksanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Bruksanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Bruksanvisning 51151452 11.14 N EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

401M-OM0003-01-100 INSTRUKSJONSBOK MCT300

401M-OM0003-01-100 INSTRUKSJONSBOK MCT300 INSTRUKSJONSBOK MCT300 Fjernmanøvrering Feil bruk av denne maskinen kan føre til alvorlige personskader eller dødsfall. Fører og vedlikeholdspersonell skal lese og forstå denne instruksjonsbok før manøvrering,

Detaljer

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk.

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Ved feil bruk av apparatet vil garantien falle bort. 1 Bluepower oppladbar

Detaljer

Bærbar sender med 2 utskiftbare 7,2 Volt NiCd batterier, beskyttelsesfutteral, holdestropp og -klips.

Bærbar sender med 2 utskiftbare 7,2 Volt NiCd batterier, beskyttelsesfutteral, holdestropp og -klips. 1. STANDARD LEVERINGSOMFANG Bærbar sender med 2 utskiftbare 7,2 Volt NiCd batterier, beskyttelsesfutteral, holdestropp og -klips. Mottaker og NBB-adapterplate med festeinnretning. Mangepolet tilkoblingskabel

Detaljer

Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning

Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning OS Rollator ADAM GÅBORD Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning Rollator OS-1410/1420 Gåbord OS-1550 Gåbord OS-1560 Gåbord OS-1590 EL gåbord ADAM os-1550/1560 Takk for at du valgte Gåbord

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4 Brukerveiledning Nattbord Vitalia VT4 1 Kjære kunde Vi takker for den tilliten du gir oss med anskaffelse av vårt produkt og håper de kommer til å være fornøyd med det og at det vil være til hjelp i deres

Detaljer

Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Seteheis for trapper med sving. Modell Hiro 160 Vennligst les brukerveiledningen nøye.

Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Seteheis for trapper med sving. Modell Hiro 160 Vennligst les brukerveiledningen nøye. Seteheis for trapper med sving. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse Modell Hiro 160 Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring leverandør :: Access Vital AS Tlf: 62 51 85

Detaljer

SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6

SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6 SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6 Bruksområder Kapittel 03 3.1 Eksempler på bruk av forskjellige lastbilkraner med utstyr Palfinger_0834 3.1.1 Lasting og lossing Levering av byggematerialer er et svært

Detaljer

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995 Bruksanvisning Tas vare på for fremtidige behov Dekkebordsvogn DF og Stableramme DF Fra produksjonsår 1995 Stapleramme DF Art.nr. 586079 Typeskilt DOKA INDUSTRIE, A-3300 AMSTETTEN Benevnelse: Dekkebordsvogn

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

INSTRUKSJON E-GREEN MEDIO: P SERIE

INSTRUKSJON E-GREEN MEDIO: P SERIE INSTRUKSJON E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduksjon Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon 2. Produktbeskrivelse 2.1 Rammenummer 3. Funksjoner/innstillinger 3.1 Batteri -/feilindikator 3.2 Assist funksjon

Detaljer

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen.

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. Innhold Innledning Vennligst les først... 3 Sikkerhet... 3 Lovbestemte forskrifter... 3 Påregnet bruk...

Detaljer

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - Bruksanvisning 51151508 11.11 N EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet

Detaljer