EKE 30-2 ac. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKE 30-2 ac. Bruksanvisning 08.02- 50441461 09.03"

Transkript

1 EKE 30-2 ac Bruksanvisning N

2 Forord ORIGINLINSTRUKSJONSBOKEN har til ormål å gi den nødvendige kjennskap som er en orutsetning or sikker bruk av trucken. Inormasjonen presenteres på en kortattet og oversiktlig måte. Kapitlene er sortert alabetisk. Hvert kapittel begynner med side 1. Sidemerkingen består av kapittelbokstaven etterulgt av sidenummeret. Eksempel: side B 2 er den andre siden i kapittel B. I denne instruksjonsboken dokumenteres ulike truckvarianter. Ved betjening og vedlikeholdsarbeid må man orsikre seg om at man reererer til beskrivelsen som gjelder den aktuelle trucktypen. m Sikkerhetsanvisninger og viktige orklaringer er merket med ølgende piktogrammer: ngir sikkerhetsanvisninger som må overholdes or å unngå personskader. ngir anvisninger som må overholdes or å unngå materielle skader. ngir anvisninger og orklaringer. t o ngir standardutstyr. ngir tilleggsutstyr. Våre maskiner utvikles stadig videre. Vis orståelse or at vi orbeholder oss retten til endringer i orm, utstyr og teknikk. Ut ra innholdet i denne bruksanvisningen må det deror ikke stilles krav til bestemte egenskaper or maskinen. Opphavsrett Opphavsretten til denne instruksjonsboken tilhører JUNGHEINRICH G. Jungheinrich ktiengesellschat m Stadtrand Hamburg - TYSKLND Teleon: +49 (0) 40/ N

3 0108.N

4 Innholdsortegnelse B Forskritsmessig bruk Beskrivelse av trucken 1 Bruksområde... B 1 2 Komponent- og unksjonsbeskrivelse... B Truck... B 3 3 Tekniske data standardutørelse... B Ytelsesdata... B Mål... B EN-Normer... B Bruksbetingelser... B Teknisk beskrivelse- lastaggregat... B 7 4 Kjennetegn, markeringer og typenskilter... B Typeslikt, truck... B 8 C Transport og ørste igangsetting 1 Lossing med kran... C 1 2 Første igangsetting... C 2 3 Transportsikring av parkeringsbrems... C 2 D Batteri - service, lading, bytte 1 Sikkerhetsbestemmelser ved håndtering av syreylte batterier... D 1 2 Batterityper... D 2 3 Batteriet gjøres tilgjengelig... D 2 4 Lading av batteriet... D 3 5 Demontering og montering av batteriet... D 4 6 Inormasjons- og serviceanviser (LIS)... D 5 I 1

5 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser or drit av industritrucker... E 1 2 Beskrivelse av betjenings- og anvisningselementer... E 2 3 Trucken tas i drit... E Nødstoppinnretning... E 6 4 rbeide med industritrucken... E Sikkerhetsregler or kjøring... E Kjøring, styring, bremsing... E Løte opp og sette ned lastenheter... E Trucken parkeres sikkert... E 10 5 Hjelp ved eil... E 11 6 Nødstyring... E Mekanisk reservestyring... E Elektrisk nødstyringsdrit... E 13 F Vedlikehold av industritrucken 1 Dritssikkerhet og miljøvern... F 1 2 Sikkerhetsorskriter or vedlikehold... F 1 3 Service og inspeksjon... F 3 4 Service-sjekkliste EKE 30-2 ac... F 4 5 Smøreplan EKE 30-2 ac... F Oljer og smøremiddel... F 7 6 Service-henvisninger... F Trucken orberedes or service- og vedlikeholdsarbeider... F Truckdøren åpnes... F Balkongen klappes opp... F Servocontrolleren åpnes... F Kontroll av elektriske sikringer... F Ny igangsetting... F 11 7 Industritrucken tas ut av drit... F Tiltak ør trucken tas ut av drit... F Tiltak mens trucken er ute av drit... F Ny igangsetting når trucken har hvert ut av drit... F 12 8 Sakkyndig kontroll etter en gitt tid og uvanlige hendelser N: Sakkyndig kontroll i henhold til orskrit best. nr. 555 Bruk av arbeidsutstyr, F 12 I 2

6 Forskritsmessig bruk Bruksanvisningen "Regler og bestemmelser or orskritsmessig bruk av industritrucker" (VDM) er inkludert i leveringsomanget or denne industritrucken. Den er en bestanddel av industritruckens bruksanvisning og må ølges nøye. Nasjonale orskriter utover disse orskritene gjelder uten innskrenkninger. Industritrucken som beskrives i denne bruksanvisningen er en truck som er beregnet or løting og transport av lastenheter. Det er deror strengt nødvendig at industritrucken kun benyttes og vedlikeholdes slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen. ll annen type bruk er ikke orskritsmessig og kan øre til skader på personer, industritrucken eller gjenstander. Fremor alt må det unngås at industritrucken overbelastes ved løting av or tunge eller skjevt ordelte laster. Den maksimale lasten som industritrucken kan løte, er oppgitt på typeskiltet eller lastdiagrammet og er orpliktende. Industritrucken må ikke benyttes i brannarlige eller eksplosjonsarlige områder eller i områder som kan orårsake korrosjon. Den må heller ikke benyttes eller svært støvholdige områder. m Operatørens orpliktelser: Operatør i henhold til denne bruksanvisningen er hver naturlig eller juridisk person som selv benytter industritrucken eller som gir i oppdrag å benytte industritrucken. I spesielle tileller (.eks. leasing, utleie) er operatøren den personen som iølge avtalen mellom eier og bruker av industritrucken skal overta de nevnte dritsorpliktelser. Operatøren må sørge or at industritrucken kun benyttes orskritsmessig og man må unngå all bruk som et til are or liv og helse, or brukeren eller tredje personer. Dessuten må man ta hensyn til og overholde gjeldende ulykkesorebyggende orskriter, samt andre sikkerhetstekniske regler og reglene or drit, service og vedlikehold. Operatøren må sørge or at alle brukere har lest og orstått denne bruksanvisningen. Hvis man ikke benytter industritrucken i henhold til denne bruksanvisningen, aller garantien vår bort. Tilsvarende gjelder når det blir utørt i arbeide på gjenstanden av kunden og/ eller tredjeperson, uten godkjennelse av produsentens serviceavdeling. Montering av tilbehørsdeler: Påmontering eller innmontering av tilleggsanordninger som har innvirkning på industritruckens unksjoner eller som supplementerer industritruckens unksjoner, er kun tillatt etter skritlig tillatelse av produsenten. Eventuelt kan det være nødvendig med tillatelse av de lokale myndigheter. En godkjennelse av de lokale myndigheter erstatter ikke tillatelsen ra produsenten N 1

7 N

8 B Beskrivelse av trucken 1 Bruksområde Denne trucken er en elektrisk løtevogn med ørersetet på tvers av kjøreretningen, i irehjuls utørelse med to ramdritsenheter og elektrisk servo med to servomotorer. Den er beregnet til bruk på jevnt underlag or løting og lytting av last. Den kan løte paller med åpen bunn eller med tverrbord, hvis disse beinner seg utenor lasthjulenes område, eller den kan løte opp rullevogner. Truckens bæreevne er oppgitt på typeskiltet eller på bæreevnesklitet Qmax. Lastgalenes mål er i henhold til lastens utørelse og antall paller eller rullevogner som skal løtes opp. Det er lagt stor vekt på arbeidssikkerhet og på ergonomisk utørelse av ørerplassen. Betjeningselementene ar plassert logisk og oversiktlig og avstemt or oppgaven som er å transportere last. Trucktyper og bæreevne: Type EKE 30-2 ac Bæreevne 3000 kg 1002.N B 1

9 2 Komponent- og unksjonsbeskrivelse Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 1 t Inormasjons- og service-anviser 8 t Kjørepedal (LIS) 2 t Hydraulikk-reguleringsknapp 9 t Førersete 3 t Parkeringsbrems 10 t Løteinnretning 4 t Nøkkelbryter 11 t Drivhjul 5 t Hovedbryter 12 t Bryter or nødstyring (nødstopp) 6 t Førerdør 13 t Sikkerhetssele 7 t Bremsepedal t = Standardutstyr o = Tilleggsutstyr 1002.N B 2

10 2.1 Truck Sikkerhetsinnretninger: Lukket og glatt truckkontur. Drivhjulene (11) er omgitt av en stabil beskyttelsesramme. Den beskutter også lasten ved evt. kollisjoner. Med nøkkelbryteren (4) hhv. med hovedbryteren (nødstopp) (5) kan alle elektriske unksjoner sette ut av drit i tilelle are. Hvis ørerdøren ikke er lukket, sperres kjøreunksjonen. Oppbygning: Trucken er en 4-hjuls-truck med to styrte drivhjul (11). Balkongen er lett å åpne og har integrerte armaturer, dekselet over aggregatrommet samt den utsvingbare døren, gir god tilgang til alle aggregater or serviceteknikeren. Betjeningselementene ar plassert ergonomisk. Framdrit: De to komplette ramdritsenhetene er skrudd ast til truckens ramme. To stående vekselstrømsmotorer med en eekt på 6 kw hver, driver drivhjulet (11) rundt med hjelp av et tannhjulsgir. De elektroniske kjørecontrollerne besørger trinnløs regulering av drivmotorenes turtall og sørger or jevn og rykkri start, kratig akselerasjon og elektronisk regulert nedbremsing med energigjenvinning. Graden av energigjenvinning kan innstilles med hjelp av LIS. Styring: Tannhjulsstyring med to servoaggregater og sereimessig ull elektronisk servosytring. De svingbare girene lar seg dreie 90 til begge sider. Betjenings- og anvisningselementer: Betjeningselementer og anvisningsinstrumenter er anordnet oversiktlig ved ørerplassen. Med hydraulikk-reguleringsknappen (2) er det mulig å betjene unksjonene kjøreretning, løting/senking og horn med bare en hånd. Dessuten muliggjør den diagonalkjøring, i sammenheng med kjørepedalen. Inormasjons- og service-anviseren (LIS) (1) med en stor skjerm i LCD-teknologi, har en integrert dritstimeteller og batteriutladingsanviser med løteutkoblingsunksjon. Hydraulisk anlegg: Funksjonene løting og senking aktiviseres med en hydraulikkreguleringsknapp. Når man kobler inn unksjonen løting, starter pumpeaggregatet og orsyner løtesylinderen med hydraulikkolje ra hydraulikktanken. Elektrisk anlegg: 48 V-anlegg som toledersystem. to trinnløse elektroniske kjørecontrollere og to elektroniske servocontrollere er standard. Bremseanlegg: To uavhengige bremsesystemer virker på drivhjulet. Dritsbremsen er en hydraulisk trommelbrems med asbestrie bremsebelegg, som betjenes av otpedalen. Parkeringsbremsen (3) virker mekanisk (trykkjær) trommelbremsen med hjelp av wirer. Bremsevæskenivået overvåkes ra inormasjons- og serviceanviseren (LIS). Et varsellys lyser når parkeringsbremsen er trekt til. Feil i servo- og bremsesystem (nødstopp aktiveres) anvises på displayet til inormasjons- og serviceanviseren (LIS) N B 3

11 3 Tekniske data standardutørelse De tekniske data er angitt i henhold til VDI Tekniske endringer og orbedringer orbeholdes. 3.1 Ytelsesdata Betegnelse EKE 30-2ac Q Bæreevne 3000 kg c Lasttyngdepunktsavstand ved standard gaellengde * ) 1800 mm Kjørehastighet med / uten last 18,1 / 18,3 km/h Løtehastighet med / uten last 2,6 / 3,0 cm/s Senkehastighet med / uten last 3,0 / 2,9 cm/s * ) Jevn belastning over hele gaelens lengde h 7 l 1000 kg 1000 kg 1000 kg 1002.N h l 2 y m 2 s h 13 l 1 b2 b 10 b11 b 5 e a_ 2 W a a_ 2 st B 4

12 3.2 Mål (alle mål i mm) Betegnelse Standard h 3 Løt 115 h 7 Sittehøyde 1450 h 13 Høyde lastgael, helt nedsenket l 1 Total lengde 4855 l 2 Forbygg, lengde 1255 b 2 Total bredde 1000 b 5 Galer, utvendig mål 580 b 10 Sporvidde, ramdrit 604 b 11 Sporvidde, lastdel 380 W a Venderadius 3900 rbeidsgangbredde ved paller 1000 x 1200 st langs 5055 a Sikkerhetsavstand 200 Egenvekt: Se truckens typeskilt 1002.N B 5

13 3.3 EN-Normer Kontinuerlig lydtrykknivå: 68 db() i henhold til EN i overensstemmelse med ISO Det kontinuerlige lydtrykknivået er en verdi som er astsatt i henhold til normen og tar hensyn til lydtrykknivået ved kjøring, ved løting og på tomgang. Det kontinuerlige lydtrykknivået er målt ved ørerens øre. Vibrasjon: 0,96 m/s 2 i henhold EN Den svingakselerasjonen som virker på legement når trucken betjenes, er i henhold til orhåndsangitt norm, den lineære integrerte, vektlagte vertikale akselerasjonen. Denne angis når trucken kjører med konstant hastighet, over ujevnheter. Elektromagnetisk ordragelighet (EMV) Produsenten bekreter at grenseverdiene or elektromagnetiske orstyrrelser og motstand mot slike overholdes, så vel som kontroll av utlading av statisk elektrisitet i henhold til EN og de der nevnte normative henvisninger. Endringer av elektriske eller elektrotekniske komponenter og deres anordninger må bare utøres etter skritlig tillatelse ra produsenten. 3.4 Bruksbetingelser Omgivelsestemperatur - ved drit 5 C til 40 C Ved stadig bruk under 5 C eller i ryserom hhv. ved ekstremt vekslende temperatureller lutuktighet, er det nødvendig at industritrucken har spesielt utstyr og at det er gitt tillatelse til slik bruk N B 6

14 Xxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxx mm Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx V Xxxxxxxxxxxxxxxxx kw xxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 3.5 Teknisk beskrivelse- lastaggregat Løteinnretning: Løteinnretningen (10) med lastgalene, er orbundet til trucken ramme med hjelp av løtesylinderen og de tilhørende trekkstengene. Løting av lastgalene skjer ved at løtesylinderen kjøres ut samtidig som lasthjulsholderen svinges ned med hjelp av trekkstengenes mekaniske bevegelse. 4 Kjennetegn, markeringer og typenskilter 14 Qmax 3000kg N Pos. Betegnelse 14 Typeskilt, truck 15 Bæreevneskilt Qmax 16 Løtepunkt or lossing med kran 17 Skilt Klemare 18 Kontrollplakett, sakkyndig kontroll B 7

15 4.1 Typeslikt, truck Xxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxx mm Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx V Xxxxxxxxxxxxxxxxx kw xxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 19 Type 26 Eekt i kw 20 Serie-nr. 27 Kunde-nr. 21 Nominell bæreevne i kg 28 Batterivekt min/maks. i kg 22 Batteri: Spenning V 29 Vekt, tom uten batteri i kg 23 Produsent 30 Byggeår 24 Oppdrags-nr. 31 Produsentens-Logo 25 Lasttyngdepunktavstand i mm Ved spørsmål om trucken hhv. ved bestilling av reservedeler, oppgi alltid serienummeret (20) N B 8

16 C Transport og ørste igangsetting 1 Lossing med kran m Bruk kun løteredskap med tilstrekkelig bæreevne. (Lossevekt = egenvekt + batterivekt; se truckens typeskilt). m Blindpluggene på lastdelen jernes og to ringskruer (1) skrus inn. For å losse trucken med kran, henges krankrokene inn på ringskruene (1) på begge sider (1) og oran på løteinnretningen (2). Trucken parkeres sikkert (se kapittel E). Trucken sikres med kiler, slik at den ikke kan rulle vekk! Løtestroppene må estes til løtepunktene på en slik måte, at de ikke kan skli vekk på noen som helst måte! De må også estes på en slik måte at de ikke berører andre deler av trucken under lossingen. 1 2 Trucken beveges uten batteri Transportsikringen orhindrer at parkeringsbremsen kan aktiveres. Trucken er i denne tilstanden ikke bremset! Bremsepedalen betjenes. Trucken sikres mot å rulle vekk med betjent dritsbrems! Sikrings-kilene jernes. Dritsbremsen løses. Trucken kan nå slepes eller skyves. Styring er kun mulig med den mekaniske reservestyringen N C 1

17 2 Første igangsetting m Trucken må kun kjøres med batteristrøm! Likerettet vekselstrøm skader elektronikkkomponentene. Kabelorbindelser til batteriet (slepekabel) må være kortere enn 6 m. For å gjøre trucken dritsklar etter levering eller etter en transport, må ølgende arbeider utøres: Hvis nødvendig sett inn batteriet, pass på å ikke skade batterikabelen. Batteriet lades (se kapittel D). Hvis nødvendig, jernes transportsikringen or parkeringsbremsen! (se avsnitt 3). Ta trucken i bruk slik det er oreskrevet (se kapittel E). 3 Transportsikring av parkeringsbrems Før trucken tas i bruk skal transportsikringen jernes. Transportsikringen tjener kun til orrigling av jærkraten som betjener parkeringsbremsen, slik at trucken ikke er bremset i strømløs tilstand. Transportsikringen er kun montert når trucken et levert uten et ladet batteri. Transportsikringen består av en KL-sikringsring (3) estet til en rød kabelstrips som stikker synlig rem ut ra setedøren. KL-sikringsringen er estet på magnetens trekkanker. På denne måten hindres jærkraten i å aktivere bremsen. Fjerning av transportsikringen: m Et ladet batteritilkobles. Setedøren åpnes. (se kapittel F). KL-sikringsringen (3) trekkes av trekkankeret med hjelp av kabelstripset. Den andre KL-sikringsringen som er estet på trekkankeret skal ikke jernes ved igangsetting av trucken! Setedøren lukkes og låses. Hovedbryteren og nøkkelbryteren kobles inn. Trucken er nå klar til bruk N C 2

18 D Batteri - service, lading, bytte 1 Sikkerhetsbestemmelser ved håndtering av syreylte batterier Før alle typer arbeid på batteriet tar til, må trucken parkeres sikkert (se kapittel E). Servicepersonale: Lading, service og bytting av batterier må kun utøres av spesielt utdannet servicepersonale. Mens arbeidet pågår, må det tas hensyn til denne bruksanvisningen samt produsentens orskriter or batteri og batterilader. Brannverntiltak: Ved håndtering av batterier er det orbudt å røyke og må det ikke brukes åpen ild. I området rundt trucken som skal lades må det ikke innes brennbare stoer eller gnistdannende materiale i en avstand på minst 2 m. Laderommet må være ventilert. Brannvernutstyr må stå klart. Service på batteriet: Celletoppene på batteriet må være rene og tørre. Klemmer og kabelsko må være rene, smurt med polett og skrudd ast. Batterier uten isolerte poler må være dekket av en sklisikker isolasjonsmatte. m m Destruksjon av batteriet: Destruksjon av batterier er kun tillatt når man tar hensyn til og ølger de nasjonale miljøvernorskriter eller lover som omhandler dette. Produsentens anvisninger or destruksjon må ølges nøye. Vær sikker på at batterikabelene ikke kan skades ør batteridekselet lukkes igjen. Batterier inneholder lytende syre som er gitig og etsende. v denne grunnen må man alltid benytte verneklær og vernebriller ved alle typer arbeid på batterier. Unngå enhver kontakt med batterisyre. Hvis klær, hud eller øyne er kommet i kontakt med batterisyre, må man straks spyle disse med rikelig rent vann, ved hud- og øyekontakt må man dessuten straks oppsøke lege. Batterisyre som søles ut må straks nøytraliseres. Det er kun tillatt å benytte batterier med lukket batterikasse. Batteriets vekt og mål har stor innlytelse på truckens stabilitet og tippsikkerhet. Bytte av batteriutstyr er kun tillatt med samtykke ra produsenten N D 1

19 2 Batterityper vhengig av truckens bruksbetingelser, kan den utstyres med orskjellige batterityper. Den etterølgende tabellen viser med angivelse av kapasitet, hvilke kombinasjoner som er ment som standard: 48V - PzS - Batteri, vedlikeholdsarm 48V - PzS - Batteri, vedlikeholdsritt 2 x 500 h 1000 h Batteriets vekt er angitt på batteriets typeskilt. Batterier uten isolerte poler må være dekket av en sklisikker isolasjonsmatte. Batteriets vekt og mål har stor innlytelse på truckens stabilitet og tippsikkerhet. Bytte av batteriutstyr er kun tillatt med samtykke ra produsenten. 3 Batteriet gjøres tilgjengelig Trucken parkeres sikkert (se kapittel E). Sammenkobling og rakobling av batteristikkeren og stikkontakten må kun skje når hovedbryteren og ladeapparatet er utkoblet. Døren åpnes. Umbrakoskruen (1) jernes. Balkongen (2) klappes opp N D 2

20 4 Lading av batteriet Trucken parkeres sikkert (se kapittel E). Under ladeorløpet må toppen av battericellene på det vedlikeholdsarme batteriet ligge ritt, or å oppnå tilstrekkelig luting. På vedlikeholdsrie batterier er dette ikke nødvendig. Oppe på batteriet må det ikke legges noen metalliske gjenstander. Før ladeorløpet startes må samtlige kabel- og stikkorbindelser kontrolleres or synlige skader. Ladekabelen ra ladeapparatet orbindes med batteriestikkeren (3). Batteriet lades i henhold til orskritene ra produsenten av batteri- og batteriladeapparatet. Sikkerhetsbestemmelsene til produsenten av batteri og ladeapparat må ubetinget etterkommes N D 3

21 5 Demontering og montering av batteriet Batteriet gjøres tilgjengelig (se avsnitt 3). For å unngå kortslutning må batterier med åpne poler eller orbindelser dekkes til med en gummimatte. Ved bruk av løteutstyr til batteribytte, pass på at dette har tilstrekkelig løtekapasitet (se batteriets vekt på batteriets typeskilt som er estet på batterikassen). Løteutstyret må utøve et loddrett trekk, slik at batterikassen ikke trykkes sammen. Kroker må anbringes slik at de ikke kan alle ned på battericellene når løteutstyret slakkes opp. Løteutstyret estes (5). Batteriet løtes ut. Ved bytte av batteri må det kun benyttes samme utørelse. Tilleggsvekter må ikke jernes og lengden må ikke endres. Montering skjer i motsatt rekkeølge. Etter ny montering må alle kabel- og stikkorbindelser kontrolleres med hensyn til synlige skader N D 4

22 6 Inormasjons- og serviceanviser (LIS) m Batteriutladingsanviser: Batteriets ladetilstand (6) anvises i trinn på 10% på displayet til LIS. Den normale innstillingen av batteriindikatoren gjelder or syreyltebatterier.ved bruk av vedlikeholdsrie batterier, må displayet være innstilt slik at symbolet T (7) vises bak prosentangivelsen. Hvis denne innstillingen ikke utøres, kan batteriet skades av or sterk utladning. For innstilling av instrumentet må man tilkalle produsentens service. Ved en batteri-restkapasitet på 20 % or standardbatteri hhv. 40 % or vedlikeholdsrie batterier, er det nødvendig å oreta en ny batterioppladning. Batterivakt: Hvis man underskrider restkapasiteten, blir unksjonen "løt" slått av. Dette vises med en tilhørende tekst på LIS BTT :040% T 471h Løteunksjonen rigis igjen, ørst når det tilkoblede batteriet er ladet opp til minst 70 % restkapasitet. Dritstimeteller: Dritstimetelleren (8) som er integrert med i instrumentet, anviser den totale dritstiden or kjøre- og løtebevegelsene N D 5

23 D N

24 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser or drit av industritrucker Kjøretillatelse: Industritrucken må bare brukes av egnede personer som er opplært i bruken av trucken, har gyldig truckørerbevis og som har som bevist sine erdigheter i håndtering av truck og last or operatøren. Føreren må uttrykkelig ått i oppdrag å kjøre industritrucken. Førerens rettigheter, plikter og orholdsregler: Føreren må inormeres om sine rettigheter og plikter og være opplært i betjening av industritrucken. Føreren må ha ått opplæring i drit av industritrucken og være ortrolig med innholdet i denne brukssanvisningen. Han må ha de nødvendige rettigheter. Det skal alltid benyttes vernesko ved bruk av ledehendeltrucker der truckøreren går med trucken. Det er orbudt or uvedkommende å bruke trucken: Føreren er ansvarlig or industritrucken i løpet av tiden den er i bruk. Han må orby uvedkommende å kjøre eller betjene trucken. Det er ikke tillatt å transportere eller løte personer. Skader og mangler: Skader og andre mangler på industritrucken eller på tilleggsaggregat må straks meldes til ansvarlig arbeidsleder. Industritrucker som ikke er sikre å bruke (. eks. på grunn av utslitte hjul eller deekte bremser) må ikke brukes inntil de igjen er orskritsmessig reparert. Reparasjoner: Uten spesiell utdannelse og tillatelse må øreren ikke utøre reparasjoner eller endringer på industritrucken. Han må under ingen omstendigheter gjøre sikkerhetsinnretninger eller brytere uvirksomme eller innstille disse eilaktig. Fareområde: Fareområdet er det området, der personer er i are på grunn av industritruckens kjøre- eller løtebevegelser, lastaggregatet (.eks. lastegael eller tilleggsutstyr) eller lasten som transporteres. Hertil hører også området som kan nås av last som aller ned eller en synkende/allende arbeidsinnretning. Uvedkommende må oppordres til å orlate ra areområdet. Ved are or personer må det i tide gis et varselsignal. Hvis uvedkommende til tross or oppordring om å orlate areområdet, ikke gjør dette, må industritrucken straks bringes til stillstand. Sikkerhetsinnretninger og varselskilt: De her beskrevne sikkerhetsinnretninger, varselskilt og varselhenvisninger må ølges ubetinget. E 1

25 2 Beskrivelse av betjenings- og anvisningselementer Pos. Betjenings- hhv. Funksjon anvisningselement 1 Ratt t Svinger trucken i ønsket retning 2 Inormasjons- og serviceanviser (LIS) t nviser viktige kjøre- og løteparameter; varselsanvisninger, eilbetjeningshenvisninger og serviceannvisninger (se kapittel E, avsnitt 5) 3 Bryter - o Kobler ørersetevarmen inn og ut Førersetevarme. 4 Kontrollys - Langsom hastighet t Når denne lyser, er den maksimale kjørehastigheten redusert 5 Bryter - Langsom hastighet t Kobler langsom hastighet inn og ut 6 hydraulikk-reguleringsknapp t Løting og senking, skyving og dreiing 7 Tast varselsignal t ktiverer et varselsignal ved betjening. 8 Kjøreretningsbryter t Ønsket kjøreretning orvelges 9 Bryter - Parkeringsbrems t Parkeringsbremsen settes på hhv. løsnes 10 Nøkkelbryter t Inn og utkobling av batteristrøm til trucken. Rød nøkkel (Nr. 702): - For brukeren av trucken Grå nøkkel (Nr. 738): - For service og verksted 11 Hovedbryter (nødstopp) t Hovedstrømskretsen brytes, alle elektriske unksjoner kobles ut og trucken tvangsbremses. 12 Kontrollys - Nødstyringsdrit t Når denne lyser, er nødstyringsdrit koblet inn. 13 Kontrollys - o Når denne lyser, er ørersetevarmen koblet inn. Førersetevarme 14 Kjørepedal t Kjørehastigheten kan reguleres trinnløst. 15 Bremespedal t Trucken bremses ned. 16 Bryter - Nødstyringsdrit t Forbikobler servocontrolleren 17 Førersete Lengdeinnstilling t Førersete kan innstilles horisontalt 18 Korsryggstøtte t Individuell tilpassing av ryggpolstring 19 Rygglene innstilling t Rygglene på ørersetet kan innstilles. 20 Førersete - Setedemping t Innstilling av ørerens vekt or optimal setedemping. Den innstilte vekten anvises. t = Standardutstyr o = Tilleggsutstyr E 2

26 E 3

27 3 Trucken tas i drit Før det er tillatt at trucken tas i drit, betjenes eller lastenheter løtes, må øreren orsikre seg at det ikke innes noen personer i areområdet. Kontroll og arbeider ør trucken tas i daglig drit Hele trucken (særlig hjul og lastaggregatet) kontrolleres visuelt med hensyn til synlige skader. Visuell kontroll av batterieste og kabelorbindelser. Innstilling av ørersete For å oppnå en optimal demping av ørersetet, må dette stilles inn etter ørerens vekt. Føreren må ikke sitte på setet under denne innstillingen. Innstillingsarmen (20) vippes ut ramover og still inn ørerens vekt (kan leses i vinduet) Innstillingsarmen bringes tilbake til utgangsposisjonen Ta plass på ørersetet Låsearmen (17) trekkes oppover og setet skyves ram eller bakover til riktig posisjon Slipp låsearmen og la den gå i lås Håndhjulet (18) dreies til høyre eller venstre, or å stille inn ryggpolstringen individuelt Trekk i hendelen (19) or innstilling av rygglenet. Bring så rygglenet til riktig posisjon og slipp hendelen Førersetet løtes opp til riktig høyde, og la det deretter gå i lås. Hvis ørersetet løtes opp over øverste posisjon (anslag), senker ørersetet seg automatisk ned til nedre posisjon. Pass på at låsearmen or ørersetet går sikkert i lås i den innstilte posisjonen. Innstillingen av ørersetet må ikke orandres mens trucken kjører! Innstillingen av ørersetet baserer seg på standardsetet som er montert seriemessig. For avvikende utørelser må man benytte produsentens innstillingsbeskrivelse. Ved innstillingen, pass på at alle betjeningselementer kan nås lett. E 4

28 Sikkerhetsbeltet tas på Bruk alltid sikkerhetsbelte (21) når trucken benyttes! Beltet må gå i lås med et tydelig hørbart klikk. Sikkerhetsbeltet (21) skal legges stramt over bekkenet uten at det vris (legg det ikke over harde eller skjøre gjenstander som eventuelt innes i lommene på klærne). Sikkerhetsbeltet (21) skal ligge så nært som mulig til bekkenet. Sikkerhetsbeltet åpnes Trykk på den røde knappen på låsen. Sikkerhetsbeltet (21) må ikke komme i klem eller ligge over skarpe kanter. Trucken kobles inn Når trucken har hvert parkert en stund, kan det oppstå utlatinger på hjulenes løpebaner. Etter kort tids kjøring orsvinner disse utlatingene igjen. Hovedbryteren (11) trekkes ut. Nøkkelen stikkes inn i nøkkelbryteren (10) og dreies til høyre til stilling I. Kontroller varselsignalet (hornet) (7) or unksjon. Trucken er nå dritsklar. Tilgjengelig batterikapasitet anvises i displayet på Inormasjons- og serviceanviseren (LIS). Kontroller bremsepedalens (15) og parkeringsbremsens (9) unksjon (se avsnitt 4.2). Den aktuelle hjulstillingen anvises også på Inormasjons- og serviceanviseren (LIS) E 5

29 3.1 Nødstoppinnretning Trucken er utstyrt med en nødstoppinnretning. Etter å ha slått på hovedbryteren (2) og nøkkelbryteren (10) starter servocontrolleren en automatisk sikkerhetsanalyse. Nødstopp-aktivering Dersom det under kjøringen registreres en eil i styresystemet, som har betydning or ørerens sikkerhet, skjer en automatisk kontrollert nedbremsing av trucken til stillstand. Nødstopp-reset m Hovedbryteren og nøkkelbryter og kobles ut og inn igjen på nytt. Hvis trucken står i areområdet eller i en reolgang etter en aktivering av nødstopp, kan man benytte den mekaniske reservestyringen or å berge trucken (se avsnitt 6)! E 6

30 4 rbeide med industritrucken 4.1 Sikkerhetsregler or kjøring Kjøreveier og arbeidsområder: Det må kun kjøres på veier hvor det er tillatt å kjøre. Uvedkommende personer må holdes unna arbeidsområdet. Lasten må kun lagres på de heror bestemte steder. Forholdsregler ved kjøring: Føreren må tilpasse hastigheten til de lokale orhold. Han må.eks. kjøre langsomt i svinger, ved og i trange gjennomkjørsler, ved gjennomkjøring av svingdører og på uoversiktlige steder. Han må alltid holde en sikker bremseavstand til kjøretøy oran og alltid ha gaeltrucken under kontroll. Plutselig stansing (unntatt i tilelle are), hurtig snuing, orbikjøring på arlige eller uoversiktlige steder er orbudt. Det er orbudt å lene seg ut eller å strekke hender/armer utenor arbeids- og betjeningsområdet. Siktorhold ved kjøring: Føreren må alltid se i kjøreretningen og alltid ha tilstrekkelig overblikk over de strekninger han kjører. Hvis det transporteres lastenheter som innskrenker sikten, må gaeltrucken kjøres med lasten bakover. Hvis dette ikke er mulig, må en hjelpeperson gå oran industritrucken å vise vei. Kjøring i stigninger og hellinger: Kjøring i stigninger og hellinger er kun tillatt, hvis disse er rigitt or traikk og er rene og gir godt veigrep. Det må være mulig å kjøre sikkert i henhold til industritruckens tekniske spesiikasjoner. Lasten må alltid transporteres slik at den vender oppover. Snuing, kjøring på skrå og parkering av industritrucken i bakker er orbudt. I hellinger må man kun kjøre med redusert hastighet og alltid være klar til å bremse. Kjøring i heiser og på lasteramper: Man må kun kjøre inn i heiser eller på lasteramper som har en tilstrekkelig bæreevne, er egnet or kjøring og operatøren har gitt tillatelse til kjøring her. Dette må man kontrollere ør kjøringen tar til. Industritrucken må kjøres inn i heisen med lastenheten oran og plasseres slik at den ikke berører sjaktveggene i heisen. Personer som kjører med i heisen, må ikke gå inn i heisen ør industritrucken er parkert og må orlate heisen ør industritrucken kjøres ut. Lastens beskaenhet: Det må kun transporteres last som er orskritsmessig sikret. Transporter aldri laster som er stablet høyere enn toppen på gaelbordet eller lastgrinden. Sleping av tilhengere: Den lasten som er angitt or industritrucken, som maksimal tillatt slepelast or tilhengere med eller uten bremser, må ikke under noen omstendighet overskrides. Tilhengerens last må være orskritsmessig sikret og må ikke overskride de mål som er tillatt or kjøreområdene. Etter at tilhengeren er tilkoblet må truckøreren kontrollere at koblingen er sikret slik at den ikke kan løsne, ør kjøringen starter. Industritrucker med tilhenger må betjenes på en slik måte at kjøring og bremsing av slepet oregår på et sikkert vis, under alle tenkelige situasjoner. E 7

ESE 530. Bruksanvisning 01.05- 50453544 07.08

ESE 530. Bruksanvisning 01.05- 50453544 07.08 ESE 530 01.05- Bruksanvisning N 50453544 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EJE KmS 16. Bruksanvisning 02.01 - 50114154 02.01

EJE KmS 16. Bruksanvisning 02.01 - 50114154 02.01 EJE KmS 16 02.01 - Bruksanvisning N 50114154 02.01 Forord ORIGINLINSTRUKSJONSBOKEN har til ormål å gi den nødvendige kjennskap som er en orutsetning or sikker bruk av trucken. Inormasjonen presenteres

Detaljer

EKE 20 b. Bruksanvisning 04.02- 50261582 04.02

EKE 20 b. Bruksanvisning 04.02- 50261582 04.02 EKE 20 b 04.02- Bruksanvisning N 50261582 04.02 Forord ORIGINLINSTRUKSJONSBOKEN har til ormål å gi den nødvendige kjennskap som er en orutsetning or sikker bruk av trucken. Inormasjonen presenteres på

Detaljer

ECP 100-3. Bruksanvisning 05.98 - 50114176 08.03

ECP 100-3. Bruksanvisning 05.98 - 50114176 08.03 ECP 100-3 05.98 - Bruksanvisning N 50114176 08.03 Forord ORIGINLINSTRUKSJONSBOKEN har til ormål å gi den nødvendige kjennskap som er en orutsetning or sikker bruk av trucken. Inormasjonen presenteres på

Detaljer

EJC/EJC-Z 14/16. Bruksanvisning 06.98 - 10004255 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Bruksanvisning 06.98 - 10004255 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Bruksanvisning N 10004255 01.06 Forord ORIGINLINSTRUKSJONSBOKEN har til ormål å gi den nødvendige kjennskap som er en orutsetning or sikker bruk av trucken. Inormasjonen presenteres

Detaljer

ETM/V 320/325 ETV-H 320

ETM/V 320/325 ETV-H 320 ETM/V 320/325 ETV-H 320 06.99- Bruksanvisning N 50048204 03.06 Viktige henvisninger or transport og montering av løtestativ hos teleskopmaststablere Transport Transporten kan skje på tre orskjellige måter,

Detaljer

ESE 20. Bruksanvisning 04.99- 50042908 07.99

ESE 20. Bruksanvisning 04.99- 50042908 07.99 ESE 20 04.99- Bruksanvisning N 50042908 07.99 Forord ORIGINLINSTRUKSJONSBOKEN har til ormål å gi den nødvendige kjennskap som er en orutsetning or sikker bruk av trucken. Inormasjonen presenteres på en

Detaljer

ETM/V 110/112/114/116

ETM/V 110/112/114/116 ETM/V 110/112/114/116 04.99- Bruksanvisning N 50047427 10.05 Viktige henvisninger or transport og montering av løtestativ hos teleskopmaststablere Transport Transporten kan skje på tre orskjellige måter,

Detaljer

EJD 20. Bruksanvisning 02.01 - 10004223 03.01

EJD 20. Bruksanvisning 02.01 - 10004223 03.01 EJD 20 02.01 - Bruksanvisning N 10004223 03.01 Forord ORIGINLINSTRUKSJONSBOKEN har til orål å gi den nødvendige kjennskap so er en orutsetning or sikker bruk av trucken. Inorasjonen presenteres på en kortattet

Detaljer

ECC 20 SH. Bruksanvisning 04.02 - 50434710 10.02. Set

ECC 20 SH. Bruksanvisning 04.02 - 50434710 10.02. Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ECC 20 SH Bruksanvisning 50434710 10.02 04.02 - N Forord ORIGINLINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for

Detaljer

EFG-Vac 22-30 / 25L/S/SL

EFG-Vac 22-30 / 25L/S/SL EFG-Vac 22-30 / 25L/S/SL 01.01- Bruksanvisning N 50116337 12.03 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til ormål å gi den nødvendige kjennskap som er en orutsetning or sikker bruk av trucken. Inormasjonen

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

ESD 220. Bruksanvisning 01.05- 50453662 07.08

ESD 220. Bruksanvisning 01.05- 50453662 07.08 ESD 220 01.05- Bruksanvisning N 50453662 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

AMX 10. Bruksanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. Bruksanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - Bruksanvisning 50287449 12.14 AMX 10 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår AMX

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Bruksanvisning Wiresag SB

Bruksanvisning Wiresag SB Bruksanvisning Wiresag Indeks 001 Original bruksanvisning 10991524 no /25.07.2009 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare

Detaljer

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID Instruksjonshefte NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID FRITIDSHENGERE PROFFHENGERE BIL/MASKINHENGERE BÅTHENGERE SKAPHENGERE SPESIALHENGERE - tilhenger av norsk kvalitet INNHOLD

Detaljer

HC 110. Instruksjonsbok 12.05 - 51109752 07.08

HC 110. Instruksjonsbok 12.05 - 51109752 07.08 HC 110 12.05 - Instruksjonsbok N 51109752 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

ESE 420/430. Instruksjonsbok 11.04 - 50459852 11.08

ESE 420/430. Instruksjonsbok 11.04 - 50459852 11.08 ESE 420/430 11.04 - Instruksjonsbok N 50459852 11.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

ETV Q20/25. Instruksjonsbok 04.02- 50147520 02.10

ETV Q20/25. Instruksjonsbok 04.02- 50147520 02.10 ETV Q20/25 04.02- Instruksjonsbok N 50147520 02.10 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ETV Q20

Detaljer

EJD 220/220 XL. Instruksjonsbok 05.05 - 50469513 07.08

EJD 220/220 XL. Instruksjonsbok 05.05 - 50469513 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Instruksjonsbok N 50469513 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 07.04 - 50430015 11.07

EKS 110. Bruksanvisning 07.04 - 50430015 11.07 EKS 110 07.04 - Bruksanvisning N 50430015 11.07 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

ETVC 16/20. Bruksanvisning 05.99- 50052740 12.07

ETVC 16/20. Bruksanvisning 05.99- 50052740 12.07 ETVC 16/20 05.99- Bruksanvisning N 50052740 12.07 Viktige henvisninger for transport og montering av løftestativ hos teleskopmaststablere Transport Transporten kan skje på tre forskjellige måter, alt etter

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2 Bruksanvisning Indeks 001 10987067 no /25.07.07 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

HC 110. Bruksanvisning 01.09 - 12.14 HC 110

HC 110. Bruksanvisning 01.09 - 12.14 HC 110 HC 110 01.09 - Bruksanvisning 51135783 12.14 HC 110 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår HC

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

EFG 110k/110/113/115. Bruksanvisning 01.04- 52020293 03.10

EFG 110k/110/113/115. Bruksanvisning 01.04- 52020293 03.10 EG 110k/110/113/115 01.04- Bruksanvisning N 52020293 03.10 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Mer kraft, perfekt håndtering og lengst levetid: Vinkelslipere fra Bosch Blått verktøy til håndverk og industri. www.bosch-professional.

Mer kraft, perfekt håndtering og lengst levetid: Vinkelslipere fra Bosch Blått verktøy til håndverk og industri. www.bosch-professional. Ekte Bosch! 100% proesjonell! Vinkelslipere Mer krat, perekt håndtering og lengst levetid: Vinkelslipere ra Bosch Blått verktøy til håndverk og industri. www.bosch-proessional.no Suksessormelen: Mer utholdende,

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse

Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse 1 2 Hva er minste tillatte mønsterdybde på dekkene til vogntogets tilhenger? n a) 1 mm n b) 1,6 mm n c) 3 mm n d) 4 mm Hva bruker vi en manuell kopling

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Gratulerer med ny Hippe-henger!

Gratulerer med ny Hippe-henger! Brukerhåndbok Gratulerer med ny Hippe-henger! Du er blitt eier av en ny Hippehenger. Et produkt som preges av design og høy kvalitet, som vi er sikre på at du kommer til å få mye nytte av. Dette er en

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag WX-15

Bruksanvisning Veggsag WX-15 Bruksanvisning Indeks 004 10987076 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

1160 ehoftrac Hoftrac

1160 ehoftrac Hoftrac 1160 ehoftrac Hoftrac Tekniske data Elektrisk motor Drivmotor, klasse S2 (60 minutter) Løftemotor, klasse S3 (15%) 6,5 kw 9 kw Standard batteri Batterispenning Kapasitet K5 Batterivekt Ladetid 48 V 240

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

ESD 120K/120L. Bruksanvisning 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L

ESD 120K/120L. Bruksanvisning 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L ESD 120K/120L 01.05 - Bruksanvisning 50453652 12.14 N ESD 120K ESD 120L Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Bruksanvisning 51040414 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 N N 4 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige

Detaljer

ERE 225. Bruksanvisning 10.07 - 11.14

ERE 225. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 ERE 225 10.07 - Bruksanvisning N 51085023 11.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ERE 225 Videre

Detaljer

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil Bryne Trafikk Sikkerhetskontroll av bil Sikkerhetskontroll av bil.! Gjennomgås i trinn 2.! Du vil få spørsmål fra sikkerhetskontroll av bil på førerprøven. Betjeningsorganer Beskriv og forklar bruken av

Detaljer

EME 114. Bruksanvisning 06.14 - 12.14 EME 114

EME 114. Bruksanvisning 06.14 - 12.14 EME 114 EME 114 06.14 - Bruksanvisning 51126166 12.14 N EME 114 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EME

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

GENERELT BRUK BRUKSANVISNING. BEAUFORT ZIPscreen. for sluttbruker

GENERELT BRUK BRUKSANVISNING. BEAUFORT ZIPscreen. for sluttbruker GENERELT Vindklasse 2 Anmerkninger 3 Ansvar 3 Forklaring av symboler 4 Sikkerhetsmerknad 4 Riktig bruk 4 BRUK Betjening 5 Betjening med motor 5 Motor med bryter ZIPscreen med sentralt kontrollsystem Rengjøring

Detaljer

ESC 316/316z. Bruksanvisning 06.13 - 11.14. ESC 316 ESC 316z

ESC 316/316z. Bruksanvisning 06.13 - 11.14. ESC 316 ESC 316z ESC 316/316z 06.13 - Bruksanvisning 51314833 11.14 N ESC 316 ESC 316z Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

ECE 310. Instruksjonsbok 03.08- 51080938 07.08

ECE 310. Instruksjonsbok 03.08- 51080938 07.08 ECE 310 Instruksjonsbok 03.08- N 51080938 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS

BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS WWW.ELEKTROPARTNER.DK/NO INNHOLDSFORTEGNELSE Side Emne 3 Innledning for Konfort 3 Beskrivelse komponenter / funksjoner 4 Tastatur & Printer 5 Maskin sett

Detaljer

Sikkerhetskontroll kl: B96 og BE.

Sikkerhetskontroll kl: B96 og BE. Sikkerhetskontroll kl: B96 og BE. 1. Daglig kontroll Still sittestilling, ratt, hodestøtte og speil i bilen. (Sensor forventer at elev setter i gang med dette TILKOBLING TILHENGER uoppfordret.) LYS: Blinklys,

Detaljer

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro NOBABR1101-1 Zitzi Flipper Pro Gasst Zitzi Flipper Pro El Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 2:1 Regulerbar sittehøyde - Gassfjær 6:1 Vedlikeholdsanvisning

Detaljer

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 EFG 535-550 10.09 - Bruksanvisning 51151568 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

ERE 120. Bruksanvisning 05.08 - 02.11

ERE 120. Bruksanvisning 05.08 - 02.11 ERE 120 05.08 - Bruksanvisning N 51093154 02.11 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ERE 120 Videre

Detaljer

EZS 570. Bruksanvisning 08.09 - 01.14

EZS 570. Bruksanvisning 08.09 - 01.14 ES 570 08.09 - Bruksanvisning N 51139319 01.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ES 570 Videre

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Bruksanvisning GEMINI R

Bruksanvisning GEMINI R Bruksanvisning GEMINI R 060999-10 02.09.2011 Generell informasjon Om sikkerhet Dokumentasjon Gjør deg kjent med denne bruksanvisningen og alle sikkerhetshenvisninger og informasjoner før du begynner å

Detaljer

ECE 118. Instruksjonsbok 08.06- 51076240 07.08

ECE 118. Instruksjonsbok 08.06- 51076240 07.08 ECE 118 08.06- Instruksjonsbok N 51076240 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - Bruksanvisning 51151508 11.11 N EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

ESD 220. Bruksanvisning 06.10 - 12.14 ESD 220

ESD 220. Bruksanvisning 06.10 - 12.14 ESD 220 ESD 220 06.10 - Bruksanvisning 51299955 12.14 ESD 220 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ESD

Detaljer

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Rampekomfort 03.10 - Instruksjonsbok 51174566 03.10 N EMC 110 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

EFG 110-115. Bruksanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Bruksanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Bruksanvisning 51151452 11.14 N EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

Crane. Bruksanvisning for Crane Partner Jekketaljer WLL 500 kg til 6000 kg. Crane Partner Jekketalje Industry

Crane. Bruksanvisning for Crane Partner Jekketaljer WLL 500 kg til 6000 kg. Crane Partner Jekketalje Industry Bruksanvisning Crane Partner AS Bruksanvisning for Crane Partner WLL 500 kg til 6000 kg Løftekapasitet / WLL Crane Partner Jekketalje Industry Artikkelnummer Crane Partner Jekketalje Offshore Artikkelnummer

Detaljer

ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14

ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14 ECE 220-225 HP/LJ 01.09 - Bruksanvisning 51122088 11.14 N ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ ECE L J Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995 Bruksanvisning Tas vare på for fremtidige behov Dekkebordsvogn DF og Stableramme DF Fra produksjonsår 1995 Stapleramme DF Art.nr. 586079 Typeskilt DOKA INDUSTRIE, A-3300 AMSTETTEN Benevnelse: Dekkebordsvogn

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

EFX 410/413. Instruksjonsbok 10.04- 52027316 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instruksjonsbok 10.04- 52027316 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instruksjonsbok N 52027316 03.10 EX 410 EX 413 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

Lys - Dekk - Kjede Bremser. Daglig kontroll. Sensor forventer at elev setter i gang med dette på eget initiativ.

Lys - Dekk - Kjede Bremser. Daglig kontroll. Sensor forventer at elev setter i gang med dette på eget initiativ. Sikkerhetskontroll MC Daglig kontroll. Sensor forventer at elev setter i gang med dette på eget initiativ. Hva skal eleven gjøre? Lys - Dekk - Kjede Bremser LYS: Ta en rask kontroll at alle lys fungerer.

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Serviceavtale heiser. Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen

Serviceavtale heiser. Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen Serviceavtale heiser Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen Innhold 1. Innledning... 3 2. Periodisk ettersyn... 3 3. Annet forebyggende vedlikehold... 6 4. Større planlagte vedlikeholdsarbeider... 6 5. Korrektivt

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

EHL 65 E 461 885_001 Bedienungsanleitung Hobel 4-6 Operating Instructions Planer 7-8 Mode d emploi Rabot 9-11 Instrucciones de servicio Cepillo 12-14 Istruzioni d uso Pialetto 15-17 Gebruiksaanwijzing

Detaljer

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4 Brukerveiledning Nattbord Vitalia VT4 1 Kjære kunde Vi takker for den tilliten du gir oss med anskaffelse av vårt produkt og håper de kommer til å være fornøyd med det og at det vil være til hjelp i deres

Detaljer

Vi anbefaler at du leser grundig igjennom bruksanvisningen i tillegg til bruker- og sikkerhetsanvisningene før du tar produktet i bruk første gang.

Vi anbefaler at du leser grundig igjennom bruksanvisningen i tillegg til bruker- og sikkerhetsanvisningene før du tar produktet i bruk første gang. Kjære kunde! Først vil vi få takke for den tillit du har vist oss ved å kjøpe vårt produkt. Vi anbefaler at du leser grundig igjennom bruksanvisningen i tillegg til bruker- og sikkerhetsanvisningene før

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 02.04 - Bruksanvisning 50434892 03.11 N ERC 214 ERC 216 ERC Z12 ERC 212 ERC Z14 ERC Z16 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller

Detaljer

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior Avsnitt Innhold Side 1. Generell informasjon 1 1.1 Innledning 1 1.2 Bruksområde 2 1.3 Samsvarserklæring 2 1.4 Garanti 2 1.5 Service og reparasjon 2 2 Sikkerhet

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

EJC M10. Bruksanvisning 05.09 - 51145327 05.09

EJC M10. Bruksanvisning 05.09 - 51145327 05.09 EJC M10 05.09 - Bruksanvisning N 51145327 05.09 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer