EKE 30-2 ac. Bruksanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKE 30-2 ac. Bruksanvisning 08.02- 50441461 09.03"

Transkript

1 EKE 30-2 ac Bruksanvisning N

2 Forord ORIGINLINSTRUKSJONSBOKEN har til ormål å gi den nødvendige kjennskap som er en orutsetning or sikker bruk av trucken. Inormasjonen presenteres på en kortattet og oversiktlig måte. Kapitlene er sortert alabetisk. Hvert kapittel begynner med side 1. Sidemerkingen består av kapittelbokstaven etterulgt av sidenummeret. Eksempel: side B 2 er den andre siden i kapittel B. I denne instruksjonsboken dokumenteres ulike truckvarianter. Ved betjening og vedlikeholdsarbeid må man orsikre seg om at man reererer til beskrivelsen som gjelder den aktuelle trucktypen. m Sikkerhetsanvisninger og viktige orklaringer er merket med ølgende piktogrammer: ngir sikkerhetsanvisninger som må overholdes or å unngå personskader. ngir anvisninger som må overholdes or å unngå materielle skader. ngir anvisninger og orklaringer. t o ngir standardutstyr. ngir tilleggsutstyr. Våre maskiner utvikles stadig videre. Vis orståelse or at vi orbeholder oss retten til endringer i orm, utstyr og teknikk. Ut ra innholdet i denne bruksanvisningen må det deror ikke stilles krav til bestemte egenskaper or maskinen. Opphavsrett Opphavsretten til denne instruksjonsboken tilhører JUNGHEINRICH G. Jungheinrich ktiengesellschat m Stadtrand Hamburg - TYSKLND Teleon: +49 (0) 40/ N

3 0108.N

4 Innholdsortegnelse B Forskritsmessig bruk Beskrivelse av trucken 1 Bruksområde... B 1 2 Komponent- og unksjonsbeskrivelse... B Truck... B 3 3 Tekniske data standardutørelse... B Ytelsesdata... B Mål... B EN-Normer... B Bruksbetingelser... B Teknisk beskrivelse- lastaggregat... B 7 4 Kjennetegn, markeringer og typenskilter... B Typeslikt, truck... B 8 C Transport og ørste igangsetting 1 Lossing med kran... C 1 2 Første igangsetting... C 2 3 Transportsikring av parkeringsbrems... C 2 D Batteri - service, lading, bytte 1 Sikkerhetsbestemmelser ved håndtering av syreylte batterier... D 1 2 Batterityper... D 2 3 Batteriet gjøres tilgjengelig... D 2 4 Lading av batteriet... D 3 5 Demontering og montering av batteriet... D 4 6 Inormasjons- og serviceanviser (LIS)... D 5 I 1

5 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser or drit av industritrucker... E 1 2 Beskrivelse av betjenings- og anvisningselementer... E 2 3 Trucken tas i drit... E Nødstoppinnretning... E 6 4 rbeide med industritrucken... E Sikkerhetsregler or kjøring... E Kjøring, styring, bremsing... E Løte opp og sette ned lastenheter... E Trucken parkeres sikkert... E 10 5 Hjelp ved eil... E 11 6 Nødstyring... E Mekanisk reservestyring... E Elektrisk nødstyringsdrit... E 13 F Vedlikehold av industritrucken 1 Dritssikkerhet og miljøvern... F 1 2 Sikkerhetsorskriter or vedlikehold... F 1 3 Service og inspeksjon... F 3 4 Service-sjekkliste EKE 30-2 ac... F 4 5 Smøreplan EKE 30-2 ac... F Oljer og smøremiddel... F 7 6 Service-henvisninger... F Trucken orberedes or service- og vedlikeholdsarbeider... F Truckdøren åpnes... F Balkongen klappes opp... F Servocontrolleren åpnes... F Kontroll av elektriske sikringer... F Ny igangsetting... F 11 7 Industritrucken tas ut av drit... F Tiltak ør trucken tas ut av drit... F Tiltak mens trucken er ute av drit... F Ny igangsetting når trucken har hvert ut av drit... F 12 8 Sakkyndig kontroll etter en gitt tid og uvanlige hendelser N: Sakkyndig kontroll i henhold til orskrit best. nr. 555 Bruk av arbeidsutstyr, F 12 I 2

6 Forskritsmessig bruk Bruksanvisningen "Regler og bestemmelser or orskritsmessig bruk av industritrucker" (VDM) er inkludert i leveringsomanget or denne industritrucken. Den er en bestanddel av industritruckens bruksanvisning og må ølges nøye. Nasjonale orskriter utover disse orskritene gjelder uten innskrenkninger. Industritrucken som beskrives i denne bruksanvisningen er en truck som er beregnet or løting og transport av lastenheter. Det er deror strengt nødvendig at industritrucken kun benyttes og vedlikeholdes slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen. ll annen type bruk er ikke orskritsmessig og kan øre til skader på personer, industritrucken eller gjenstander. Fremor alt må det unngås at industritrucken overbelastes ved løting av or tunge eller skjevt ordelte laster. Den maksimale lasten som industritrucken kan løte, er oppgitt på typeskiltet eller lastdiagrammet og er orpliktende. Industritrucken må ikke benyttes i brannarlige eller eksplosjonsarlige områder eller i områder som kan orårsake korrosjon. Den må heller ikke benyttes eller svært støvholdige områder. m Operatørens orpliktelser: Operatør i henhold til denne bruksanvisningen er hver naturlig eller juridisk person som selv benytter industritrucken eller som gir i oppdrag å benytte industritrucken. I spesielle tileller (.eks. leasing, utleie) er operatøren den personen som iølge avtalen mellom eier og bruker av industritrucken skal overta de nevnte dritsorpliktelser. Operatøren må sørge or at industritrucken kun benyttes orskritsmessig og man må unngå all bruk som et til are or liv og helse, or brukeren eller tredje personer. Dessuten må man ta hensyn til og overholde gjeldende ulykkesorebyggende orskriter, samt andre sikkerhetstekniske regler og reglene or drit, service og vedlikehold. Operatøren må sørge or at alle brukere har lest og orstått denne bruksanvisningen. Hvis man ikke benytter industritrucken i henhold til denne bruksanvisningen, aller garantien vår bort. Tilsvarende gjelder når det blir utørt i arbeide på gjenstanden av kunden og/ eller tredjeperson, uten godkjennelse av produsentens serviceavdeling. Montering av tilbehørsdeler: Påmontering eller innmontering av tilleggsanordninger som har innvirkning på industritruckens unksjoner eller som supplementerer industritruckens unksjoner, er kun tillatt etter skritlig tillatelse av produsenten. Eventuelt kan det være nødvendig med tillatelse av de lokale myndigheter. En godkjennelse av de lokale myndigheter erstatter ikke tillatelsen ra produsenten N 1

7 N

8 B Beskrivelse av trucken 1 Bruksområde Denne trucken er en elektrisk løtevogn med ørersetet på tvers av kjøreretningen, i irehjuls utørelse med to ramdritsenheter og elektrisk servo med to servomotorer. Den er beregnet til bruk på jevnt underlag or løting og lytting av last. Den kan løte paller med åpen bunn eller med tverrbord, hvis disse beinner seg utenor lasthjulenes område, eller den kan løte opp rullevogner. Truckens bæreevne er oppgitt på typeskiltet eller på bæreevnesklitet Qmax. Lastgalenes mål er i henhold til lastens utørelse og antall paller eller rullevogner som skal løtes opp. Det er lagt stor vekt på arbeidssikkerhet og på ergonomisk utørelse av ørerplassen. Betjeningselementene ar plassert logisk og oversiktlig og avstemt or oppgaven som er å transportere last. Trucktyper og bæreevne: Type EKE 30-2 ac Bæreevne 3000 kg 1002.N B 1

9 2 Komponent- og unksjonsbeskrivelse Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 1 t Inormasjons- og service-anviser 8 t Kjørepedal (LIS) 2 t Hydraulikk-reguleringsknapp 9 t Førersete 3 t Parkeringsbrems 10 t Løteinnretning 4 t Nøkkelbryter 11 t Drivhjul 5 t Hovedbryter 12 t Bryter or nødstyring (nødstopp) 6 t Førerdør 13 t Sikkerhetssele 7 t Bremsepedal t = Standardutstyr o = Tilleggsutstyr 1002.N B 2

10 2.1 Truck Sikkerhetsinnretninger: Lukket og glatt truckkontur. Drivhjulene (11) er omgitt av en stabil beskyttelsesramme. Den beskutter også lasten ved evt. kollisjoner. Med nøkkelbryteren (4) hhv. med hovedbryteren (nødstopp) (5) kan alle elektriske unksjoner sette ut av drit i tilelle are. Hvis ørerdøren ikke er lukket, sperres kjøreunksjonen. Oppbygning: Trucken er en 4-hjuls-truck med to styrte drivhjul (11). Balkongen er lett å åpne og har integrerte armaturer, dekselet over aggregatrommet samt den utsvingbare døren, gir god tilgang til alle aggregater or serviceteknikeren. Betjeningselementene ar plassert ergonomisk. Framdrit: De to komplette ramdritsenhetene er skrudd ast til truckens ramme. To stående vekselstrømsmotorer med en eekt på 6 kw hver, driver drivhjulet (11) rundt med hjelp av et tannhjulsgir. De elektroniske kjørecontrollerne besørger trinnløs regulering av drivmotorenes turtall og sørger or jevn og rykkri start, kratig akselerasjon og elektronisk regulert nedbremsing med energigjenvinning. Graden av energigjenvinning kan innstilles med hjelp av LIS. Styring: Tannhjulsstyring med to servoaggregater og sereimessig ull elektronisk servosytring. De svingbare girene lar seg dreie 90 til begge sider. Betjenings- og anvisningselementer: Betjeningselementer og anvisningsinstrumenter er anordnet oversiktlig ved ørerplassen. Med hydraulikk-reguleringsknappen (2) er det mulig å betjene unksjonene kjøreretning, løting/senking og horn med bare en hånd. Dessuten muliggjør den diagonalkjøring, i sammenheng med kjørepedalen. Inormasjons- og service-anviseren (LIS) (1) med en stor skjerm i LCD-teknologi, har en integrert dritstimeteller og batteriutladingsanviser med løteutkoblingsunksjon. Hydraulisk anlegg: Funksjonene løting og senking aktiviseres med en hydraulikkreguleringsknapp. Når man kobler inn unksjonen løting, starter pumpeaggregatet og orsyner løtesylinderen med hydraulikkolje ra hydraulikktanken. Elektrisk anlegg: 48 V-anlegg som toledersystem. to trinnløse elektroniske kjørecontrollere og to elektroniske servocontrollere er standard. Bremseanlegg: To uavhengige bremsesystemer virker på drivhjulet. Dritsbremsen er en hydraulisk trommelbrems med asbestrie bremsebelegg, som betjenes av otpedalen. Parkeringsbremsen (3) virker mekanisk (trykkjær) trommelbremsen med hjelp av wirer. Bremsevæskenivået overvåkes ra inormasjons- og serviceanviseren (LIS). Et varsellys lyser når parkeringsbremsen er trekt til. Feil i servo- og bremsesystem (nødstopp aktiveres) anvises på displayet til inormasjons- og serviceanviseren (LIS) N B 3

11 3 Tekniske data standardutørelse De tekniske data er angitt i henhold til VDI Tekniske endringer og orbedringer orbeholdes. 3.1 Ytelsesdata Betegnelse EKE 30-2ac Q Bæreevne 3000 kg c Lasttyngdepunktsavstand ved standard gaellengde * ) 1800 mm Kjørehastighet med / uten last 18,1 / 18,3 km/h Løtehastighet med / uten last 2,6 / 3,0 cm/s Senkehastighet med / uten last 3,0 / 2,9 cm/s * ) Jevn belastning over hele gaelens lengde h 7 l 1000 kg 1000 kg 1000 kg 1002.N h l 2 y m 2 s h 13 l 1 b2 b 10 b11 b 5 e a_ 2 W a a_ 2 st B 4

12 3.2 Mål (alle mål i mm) Betegnelse Standard h 3 Løt 115 h 7 Sittehøyde 1450 h 13 Høyde lastgael, helt nedsenket l 1 Total lengde 4855 l 2 Forbygg, lengde 1255 b 2 Total bredde 1000 b 5 Galer, utvendig mål 580 b 10 Sporvidde, ramdrit 604 b 11 Sporvidde, lastdel 380 W a Venderadius 3900 rbeidsgangbredde ved paller 1000 x 1200 st langs 5055 a Sikkerhetsavstand 200 Egenvekt: Se truckens typeskilt 1002.N B 5

13 3.3 EN-Normer Kontinuerlig lydtrykknivå: 68 db() i henhold til EN i overensstemmelse med ISO Det kontinuerlige lydtrykknivået er en verdi som er astsatt i henhold til normen og tar hensyn til lydtrykknivået ved kjøring, ved løting og på tomgang. Det kontinuerlige lydtrykknivået er målt ved ørerens øre. Vibrasjon: 0,96 m/s 2 i henhold EN Den svingakselerasjonen som virker på legement når trucken betjenes, er i henhold til orhåndsangitt norm, den lineære integrerte, vektlagte vertikale akselerasjonen. Denne angis når trucken kjører med konstant hastighet, over ujevnheter. Elektromagnetisk ordragelighet (EMV) Produsenten bekreter at grenseverdiene or elektromagnetiske orstyrrelser og motstand mot slike overholdes, så vel som kontroll av utlading av statisk elektrisitet i henhold til EN og de der nevnte normative henvisninger. Endringer av elektriske eller elektrotekniske komponenter og deres anordninger må bare utøres etter skritlig tillatelse ra produsenten. 3.4 Bruksbetingelser Omgivelsestemperatur - ved drit 5 C til 40 C Ved stadig bruk under 5 C eller i ryserom hhv. ved ekstremt vekslende temperatureller lutuktighet, er det nødvendig at industritrucken har spesielt utstyr og at det er gitt tillatelse til slik bruk N B 6

14 Xxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxx mm Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx V Xxxxxxxxxxxxxxxxx kw xxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 3.5 Teknisk beskrivelse- lastaggregat Løteinnretning: Løteinnretningen (10) med lastgalene, er orbundet til trucken ramme med hjelp av løtesylinderen og de tilhørende trekkstengene. Løting av lastgalene skjer ved at løtesylinderen kjøres ut samtidig som lasthjulsholderen svinges ned med hjelp av trekkstengenes mekaniske bevegelse. 4 Kjennetegn, markeringer og typenskilter 14 Qmax 3000kg N Pos. Betegnelse 14 Typeskilt, truck 15 Bæreevneskilt Qmax 16 Løtepunkt or lossing med kran 17 Skilt Klemare 18 Kontrollplakett, sakkyndig kontroll B 7

15 4.1 Typeslikt, truck Xxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxx mm Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx V Xxxxxxxxxxxxxxxxx kw xxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 19 Type 26 Eekt i kw 20 Serie-nr. 27 Kunde-nr. 21 Nominell bæreevne i kg 28 Batterivekt min/maks. i kg 22 Batteri: Spenning V 29 Vekt, tom uten batteri i kg 23 Produsent 30 Byggeår 24 Oppdrags-nr. 31 Produsentens-Logo 25 Lasttyngdepunktavstand i mm Ved spørsmål om trucken hhv. ved bestilling av reservedeler, oppgi alltid serienummeret (20) N B 8

16 C Transport og ørste igangsetting 1 Lossing med kran m Bruk kun løteredskap med tilstrekkelig bæreevne. (Lossevekt = egenvekt + batterivekt; se truckens typeskilt). m Blindpluggene på lastdelen jernes og to ringskruer (1) skrus inn. For å losse trucken med kran, henges krankrokene inn på ringskruene (1) på begge sider (1) og oran på løteinnretningen (2). Trucken parkeres sikkert (se kapittel E). Trucken sikres med kiler, slik at den ikke kan rulle vekk! Løtestroppene må estes til løtepunktene på en slik måte, at de ikke kan skli vekk på noen som helst måte! De må også estes på en slik måte at de ikke berører andre deler av trucken under lossingen. 1 2 Trucken beveges uten batteri Transportsikringen orhindrer at parkeringsbremsen kan aktiveres. Trucken er i denne tilstanden ikke bremset! Bremsepedalen betjenes. Trucken sikres mot å rulle vekk med betjent dritsbrems! Sikrings-kilene jernes. Dritsbremsen løses. Trucken kan nå slepes eller skyves. Styring er kun mulig med den mekaniske reservestyringen N C 1

17 2 Første igangsetting m Trucken må kun kjøres med batteristrøm! Likerettet vekselstrøm skader elektronikkkomponentene. Kabelorbindelser til batteriet (slepekabel) må være kortere enn 6 m. For å gjøre trucken dritsklar etter levering eller etter en transport, må ølgende arbeider utøres: Hvis nødvendig sett inn batteriet, pass på å ikke skade batterikabelen. Batteriet lades (se kapittel D). Hvis nødvendig, jernes transportsikringen or parkeringsbremsen! (se avsnitt 3). Ta trucken i bruk slik det er oreskrevet (se kapittel E). 3 Transportsikring av parkeringsbrems Før trucken tas i bruk skal transportsikringen jernes. Transportsikringen tjener kun til orrigling av jærkraten som betjener parkeringsbremsen, slik at trucken ikke er bremset i strømløs tilstand. Transportsikringen er kun montert når trucken et levert uten et ladet batteri. Transportsikringen består av en KL-sikringsring (3) estet til en rød kabelstrips som stikker synlig rem ut ra setedøren. KL-sikringsringen er estet på magnetens trekkanker. På denne måten hindres jærkraten i å aktivere bremsen. Fjerning av transportsikringen: m Et ladet batteritilkobles. Setedøren åpnes. (se kapittel F). KL-sikringsringen (3) trekkes av trekkankeret med hjelp av kabelstripset. Den andre KL-sikringsringen som er estet på trekkankeret skal ikke jernes ved igangsetting av trucken! Setedøren lukkes og låses. Hovedbryteren og nøkkelbryteren kobles inn. Trucken er nå klar til bruk N C 2

18 D Batteri - service, lading, bytte 1 Sikkerhetsbestemmelser ved håndtering av syreylte batterier Før alle typer arbeid på batteriet tar til, må trucken parkeres sikkert (se kapittel E). Servicepersonale: Lading, service og bytting av batterier må kun utøres av spesielt utdannet servicepersonale. Mens arbeidet pågår, må det tas hensyn til denne bruksanvisningen samt produsentens orskriter or batteri og batterilader. Brannverntiltak: Ved håndtering av batterier er det orbudt å røyke og må det ikke brukes åpen ild. I området rundt trucken som skal lades må det ikke innes brennbare stoer eller gnistdannende materiale i en avstand på minst 2 m. Laderommet må være ventilert. Brannvernutstyr må stå klart. Service på batteriet: Celletoppene på batteriet må være rene og tørre. Klemmer og kabelsko må være rene, smurt med polett og skrudd ast. Batterier uten isolerte poler må være dekket av en sklisikker isolasjonsmatte. m m Destruksjon av batteriet: Destruksjon av batterier er kun tillatt når man tar hensyn til og ølger de nasjonale miljøvernorskriter eller lover som omhandler dette. Produsentens anvisninger or destruksjon må ølges nøye. Vær sikker på at batterikabelene ikke kan skades ør batteridekselet lukkes igjen. Batterier inneholder lytende syre som er gitig og etsende. v denne grunnen må man alltid benytte verneklær og vernebriller ved alle typer arbeid på batterier. Unngå enhver kontakt med batterisyre. Hvis klær, hud eller øyne er kommet i kontakt med batterisyre, må man straks spyle disse med rikelig rent vann, ved hud- og øyekontakt må man dessuten straks oppsøke lege. Batterisyre som søles ut må straks nøytraliseres. Det er kun tillatt å benytte batterier med lukket batterikasse. Batteriets vekt og mål har stor innlytelse på truckens stabilitet og tippsikkerhet. Bytte av batteriutstyr er kun tillatt med samtykke ra produsenten N D 1

19 2 Batterityper vhengig av truckens bruksbetingelser, kan den utstyres med orskjellige batterityper. Den etterølgende tabellen viser med angivelse av kapasitet, hvilke kombinasjoner som er ment som standard: 48V - PzS - Batteri, vedlikeholdsarm 48V - PzS - Batteri, vedlikeholdsritt 2 x 500 h 1000 h Batteriets vekt er angitt på batteriets typeskilt. Batterier uten isolerte poler må være dekket av en sklisikker isolasjonsmatte. Batteriets vekt og mål har stor innlytelse på truckens stabilitet og tippsikkerhet. Bytte av batteriutstyr er kun tillatt med samtykke ra produsenten. 3 Batteriet gjøres tilgjengelig Trucken parkeres sikkert (se kapittel E). Sammenkobling og rakobling av batteristikkeren og stikkontakten må kun skje når hovedbryteren og ladeapparatet er utkoblet. Døren åpnes. Umbrakoskruen (1) jernes. Balkongen (2) klappes opp N D 2

20 4 Lading av batteriet Trucken parkeres sikkert (se kapittel E). Under ladeorløpet må toppen av battericellene på det vedlikeholdsarme batteriet ligge ritt, or å oppnå tilstrekkelig luting. På vedlikeholdsrie batterier er dette ikke nødvendig. Oppe på batteriet må det ikke legges noen metalliske gjenstander. Før ladeorløpet startes må samtlige kabel- og stikkorbindelser kontrolleres or synlige skader. Ladekabelen ra ladeapparatet orbindes med batteriestikkeren (3). Batteriet lades i henhold til orskritene ra produsenten av batteri- og batteriladeapparatet. Sikkerhetsbestemmelsene til produsenten av batteri og ladeapparat må ubetinget etterkommes N D 3

21 5 Demontering og montering av batteriet Batteriet gjøres tilgjengelig (se avsnitt 3). For å unngå kortslutning må batterier med åpne poler eller orbindelser dekkes til med en gummimatte. Ved bruk av løteutstyr til batteribytte, pass på at dette har tilstrekkelig løtekapasitet (se batteriets vekt på batteriets typeskilt som er estet på batterikassen). Løteutstyret må utøve et loddrett trekk, slik at batterikassen ikke trykkes sammen. Kroker må anbringes slik at de ikke kan alle ned på battericellene når løteutstyret slakkes opp. Løteutstyret estes (5). Batteriet løtes ut. Ved bytte av batteri må det kun benyttes samme utørelse. Tilleggsvekter må ikke jernes og lengden må ikke endres. Montering skjer i motsatt rekkeølge. Etter ny montering må alle kabel- og stikkorbindelser kontrolleres med hensyn til synlige skader N D 4

22 6 Inormasjons- og serviceanviser (LIS) m Batteriutladingsanviser: Batteriets ladetilstand (6) anvises i trinn på 10% på displayet til LIS. Den normale innstillingen av batteriindikatoren gjelder or syreyltebatterier.ved bruk av vedlikeholdsrie batterier, må displayet være innstilt slik at symbolet T (7) vises bak prosentangivelsen. Hvis denne innstillingen ikke utøres, kan batteriet skades av or sterk utladning. For innstilling av instrumentet må man tilkalle produsentens service. Ved en batteri-restkapasitet på 20 % or standardbatteri hhv. 40 % or vedlikeholdsrie batterier, er det nødvendig å oreta en ny batterioppladning. Batterivakt: Hvis man underskrider restkapasiteten, blir unksjonen "løt" slått av. Dette vises med en tilhørende tekst på LIS BTT :040% T 471h Løteunksjonen rigis igjen, ørst når det tilkoblede batteriet er ladet opp til minst 70 % restkapasitet. Dritstimeteller: Dritstimetelleren (8) som er integrert med i instrumentet, anviser den totale dritstiden or kjøre- og løtebevegelsene N D 5

23 D N

24 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser or drit av industritrucker Kjøretillatelse: Industritrucken må bare brukes av egnede personer som er opplært i bruken av trucken, har gyldig truckørerbevis og som har som bevist sine erdigheter i håndtering av truck og last or operatøren. Føreren må uttrykkelig ått i oppdrag å kjøre industritrucken. Førerens rettigheter, plikter og orholdsregler: Føreren må inormeres om sine rettigheter og plikter og være opplært i betjening av industritrucken. Føreren må ha ått opplæring i drit av industritrucken og være ortrolig med innholdet i denne brukssanvisningen. Han må ha de nødvendige rettigheter. Det skal alltid benyttes vernesko ved bruk av ledehendeltrucker der truckøreren går med trucken. Det er orbudt or uvedkommende å bruke trucken: Føreren er ansvarlig or industritrucken i løpet av tiden den er i bruk. Han må orby uvedkommende å kjøre eller betjene trucken. Det er ikke tillatt å transportere eller løte personer. Skader og mangler: Skader og andre mangler på industritrucken eller på tilleggsaggregat må straks meldes til ansvarlig arbeidsleder. Industritrucker som ikke er sikre å bruke (. eks. på grunn av utslitte hjul eller deekte bremser) må ikke brukes inntil de igjen er orskritsmessig reparert. Reparasjoner: Uten spesiell utdannelse og tillatelse må øreren ikke utøre reparasjoner eller endringer på industritrucken. Han må under ingen omstendigheter gjøre sikkerhetsinnretninger eller brytere uvirksomme eller innstille disse eilaktig. Fareområde: Fareområdet er det området, der personer er i are på grunn av industritruckens kjøre- eller løtebevegelser, lastaggregatet (.eks. lastegael eller tilleggsutstyr) eller lasten som transporteres. Hertil hører også området som kan nås av last som aller ned eller en synkende/allende arbeidsinnretning. Uvedkommende må oppordres til å orlate ra areområdet. Ved are or personer må det i tide gis et varselsignal. Hvis uvedkommende til tross or oppordring om å orlate areområdet, ikke gjør dette, må industritrucken straks bringes til stillstand. Sikkerhetsinnretninger og varselskilt: De her beskrevne sikkerhetsinnretninger, varselskilt og varselhenvisninger må ølges ubetinget. E 1

25 2 Beskrivelse av betjenings- og anvisningselementer Pos. Betjenings- hhv. Funksjon anvisningselement 1 Ratt t Svinger trucken i ønsket retning 2 Inormasjons- og serviceanviser (LIS) t nviser viktige kjøre- og løteparameter; varselsanvisninger, eilbetjeningshenvisninger og serviceannvisninger (se kapittel E, avsnitt 5) 3 Bryter - o Kobler ørersetevarmen inn og ut Førersetevarme. 4 Kontrollys - Langsom hastighet t Når denne lyser, er den maksimale kjørehastigheten redusert 5 Bryter - Langsom hastighet t Kobler langsom hastighet inn og ut 6 hydraulikk-reguleringsknapp t Løting og senking, skyving og dreiing 7 Tast varselsignal t ktiverer et varselsignal ved betjening. 8 Kjøreretningsbryter t Ønsket kjøreretning orvelges 9 Bryter - Parkeringsbrems t Parkeringsbremsen settes på hhv. løsnes 10 Nøkkelbryter t Inn og utkobling av batteristrøm til trucken. Rød nøkkel (Nr. 702): - For brukeren av trucken Grå nøkkel (Nr. 738): - For service og verksted 11 Hovedbryter (nødstopp) t Hovedstrømskretsen brytes, alle elektriske unksjoner kobles ut og trucken tvangsbremses. 12 Kontrollys - Nødstyringsdrit t Når denne lyser, er nødstyringsdrit koblet inn. 13 Kontrollys - o Når denne lyser, er ørersetevarmen koblet inn. Førersetevarme 14 Kjørepedal t Kjørehastigheten kan reguleres trinnløst. 15 Bremespedal t Trucken bremses ned. 16 Bryter - Nødstyringsdrit t Forbikobler servocontrolleren 17 Førersete Lengdeinnstilling t Førersete kan innstilles horisontalt 18 Korsryggstøtte t Individuell tilpassing av ryggpolstring 19 Rygglene innstilling t Rygglene på ørersetet kan innstilles. 20 Førersete - Setedemping t Innstilling av ørerens vekt or optimal setedemping. Den innstilte vekten anvises. t = Standardutstyr o = Tilleggsutstyr E 2

26 E 3

27 3 Trucken tas i drit Før det er tillatt at trucken tas i drit, betjenes eller lastenheter løtes, må øreren orsikre seg at det ikke innes noen personer i areområdet. Kontroll og arbeider ør trucken tas i daglig drit Hele trucken (særlig hjul og lastaggregatet) kontrolleres visuelt med hensyn til synlige skader. Visuell kontroll av batterieste og kabelorbindelser. Innstilling av ørersete For å oppnå en optimal demping av ørersetet, må dette stilles inn etter ørerens vekt. Føreren må ikke sitte på setet under denne innstillingen. Innstillingsarmen (20) vippes ut ramover og still inn ørerens vekt (kan leses i vinduet) Innstillingsarmen bringes tilbake til utgangsposisjonen Ta plass på ørersetet Låsearmen (17) trekkes oppover og setet skyves ram eller bakover til riktig posisjon Slipp låsearmen og la den gå i lås Håndhjulet (18) dreies til høyre eller venstre, or å stille inn ryggpolstringen individuelt Trekk i hendelen (19) or innstilling av rygglenet. Bring så rygglenet til riktig posisjon og slipp hendelen Førersetet løtes opp til riktig høyde, og la det deretter gå i lås. Hvis ørersetet løtes opp over øverste posisjon (anslag), senker ørersetet seg automatisk ned til nedre posisjon. Pass på at låsearmen or ørersetet går sikkert i lås i den innstilte posisjonen. Innstillingen av ørersetet må ikke orandres mens trucken kjører! Innstillingen av ørersetet baserer seg på standardsetet som er montert seriemessig. For avvikende utørelser må man benytte produsentens innstillingsbeskrivelse. Ved innstillingen, pass på at alle betjeningselementer kan nås lett. E 4

28 Sikkerhetsbeltet tas på Bruk alltid sikkerhetsbelte (21) når trucken benyttes! Beltet må gå i lås med et tydelig hørbart klikk. Sikkerhetsbeltet (21) skal legges stramt over bekkenet uten at det vris (legg det ikke over harde eller skjøre gjenstander som eventuelt innes i lommene på klærne). Sikkerhetsbeltet (21) skal ligge så nært som mulig til bekkenet. Sikkerhetsbeltet åpnes Trykk på den røde knappen på låsen. Sikkerhetsbeltet (21) må ikke komme i klem eller ligge over skarpe kanter. Trucken kobles inn Når trucken har hvert parkert en stund, kan det oppstå utlatinger på hjulenes løpebaner. Etter kort tids kjøring orsvinner disse utlatingene igjen. Hovedbryteren (11) trekkes ut. Nøkkelen stikkes inn i nøkkelbryteren (10) og dreies til høyre til stilling I. Kontroller varselsignalet (hornet) (7) or unksjon. Trucken er nå dritsklar. Tilgjengelig batterikapasitet anvises i displayet på Inormasjons- og serviceanviseren (LIS). Kontroller bremsepedalens (15) og parkeringsbremsens (9) unksjon (se avsnitt 4.2). Den aktuelle hjulstillingen anvises også på Inormasjons- og serviceanviseren (LIS) E 5

29 3.1 Nødstoppinnretning Trucken er utstyrt med en nødstoppinnretning. Etter å ha slått på hovedbryteren (2) og nøkkelbryteren (10) starter servocontrolleren en automatisk sikkerhetsanalyse. Nødstopp-aktivering Dersom det under kjøringen registreres en eil i styresystemet, som har betydning or ørerens sikkerhet, skjer en automatisk kontrollert nedbremsing av trucken til stillstand. Nødstopp-reset m Hovedbryteren og nøkkelbryter og kobles ut og inn igjen på nytt. Hvis trucken står i areområdet eller i en reolgang etter en aktivering av nødstopp, kan man benytte den mekaniske reservestyringen or å berge trucken (se avsnitt 6)! E 6

30 4 rbeide med industritrucken 4.1 Sikkerhetsregler or kjøring Kjøreveier og arbeidsområder: Det må kun kjøres på veier hvor det er tillatt å kjøre. Uvedkommende personer må holdes unna arbeidsområdet. Lasten må kun lagres på de heror bestemte steder. Forholdsregler ved kjøring: Føreren må tilpasse hastigheten til de lokale orhold. Han må.eks. kjøre langsomt i svinger, ved og i trange gjennomkjørsler, ved gjennomkjøring av svingdører og på uoversiktlige steder. Han må alltid holde en sikker bremseavstand til kjøretøy oran og alltid ha gaeltrucken under kontroll. Plutselig stansing (unntatt i tilelle are), hurtig snuing, orbikjøring på arlige eller uoversiktlige steder er orbudt. Det er orbudt å lene seg ut eller å strekke hender/armer utenor arbeids- og betjeningsområdet. Siktorhold ved kjøring: Føreren må alltid se i kjøreretningen og alltid ha tilstrekkelig overblikk over de strekninger han kjører. Hvis det transporteres lastenheter som innskrenker sikten, må gaeltrucken kjøres med lasten bakover. Hvis dette ikke er mulig, må en hjelpeperson gå oran industritrucken å vise vei. Kjøring i stigninger og hellinger: Kjøring i stigninger og hellinger er kun tillatt, hvis disse er rigitt or traikk og er rene og gir godt veigrep. Det må være mulig å kjøre sikkert i henhold til industritruckens tekniske spesiikasjoner. Lasten må alltid transporteres slik at den vender oppover. Snuing, kjøring på skrå og parkering av industritrucken i bakker er orbudt. I hellinger må man kun kjøre med redusert hastighet og alltid være klar til å bremse. Kjøring i heiser og på lasteramper: Man må kun kjøre inn i heiser eller på lasteramper som har en tilstrekkelig bæreevne, er egnet or kjøring og operatøren har gitt tillatelse til kjøring her. Dette må man kontrollere ør kjøringen tar til. Industritrucken må kjøres inn i heisen med lastenheten oran og plasseres slik at den ikke berører sjaktveggene i heisen. Personer som kjører med i heisen, må ikke gå inn i heisen ør industritrucken er parkert og må orlate heisen ør industritrucken kjøres ut. Lastens beskaenhet: Det må kun transporteres last som er orskritsmessig sikret. Transporter aldri laster som er stablet høyere enn toppen på gaelbordet eller lastgrinden. Sleping av tilhengere: Den lasten som er angitt or industritrucken, som maksimal tillatt slepelast or tilhengere med eller uten bremser, må ikke under noen omstendighet overskrides. Tilhengerens last må være orskritsmessig sikret og må ikke overskride de mål som er tillatt or kjøreområdene. Etter at tilhengeren er tilkoblet må truckøreren kontrollere at koblingen er sikret slik at den ikke kan løsne, ør kjøringen starter. Industritrucker med tilhenger må betjenes på en slik måte at kjøring og bremsing av slepet oregår på et sikkert vis, under alle tenkelige situasjoner. E 7

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Instruksjonsbok N 51105433 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Bruksanvisning 51121639 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type

Detaljer

AMW 22 / AMW 22p. Bruksanvisning 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p

AMW 22 / AMW 22p. Bruksanvisning 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p AMW 22 / AMW 22p 12.14 - Bruksanvisning 51119813 12.14 N AMW 22 AMW 22p Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon Brukerhåndbok Serienummerområde Z-33/18 Likestrøm Fra serienr.: Z331815M-101 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av den originale bruksanvisningen Første utgave Første opplag Kode 1257143NW Brukerhåndbok

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

KUBOTA GRAVEMASKINER

KUBOTA GRAVEMASKINER KUBOTA GRAVEMASKINER MODELLER 91-3 101-3 121-3 161-3 35-3 KX U 45-3 Les nøye gjennom denne veiledningen og oppbevar den innen rekkevidde N Kjære kunde! Vær vennlig å komplettere de manglende opplysningene

Detaljer

Innholdsfortegnelse timer 2000- Vedlikehold

Innholdsfortegnelse timer 2000- Vedlikehold Instruksjonsbok ICA402-4NO3.pdf Kjøring og vedlikehold Vibrasjonsvals CA402D Motor Cummins QSB 4.5 Serienummer *69462*- 00008x0A00000 - Oversettelse av opprinnelig anvisning Rett til endringer forbeholdes.

Detaljer

Brukerhåndbok GRC-12. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No.

Brukerhåndbok GRC-12. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No. Serienummerområde GRC-12 fra GRC11-1000 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No. 133574NW Front Matter Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene

Detaljer

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T Bruksanvisning for Mini Crosser Utgave 3/2009 Model : Mini Crosser T Individnr. : Serienr. : Utlevert : Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING 3 KAPITTEL 2 BETJENINGSPANEL 4 KAPITTEL

Detaljer

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No.

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. GR-12 GR-15 GR-20 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. 133572NW Front Matter Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene

Detaljer

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager.

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Kjære caravanist. Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Vi vil be deg om å lese bruksanvisningen nøye selv om du har kjørt campingvogn

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON Navn: Elektriske rullestoler

BRUKERDOKUMENTASJON Navn: Elektriske rullestoler BRUKERDOKUMENTASJON Elektriske rullestoler Typer: Pacific 1 e Tussendijk 17 (t) +31 (0)492 552750 Handelsregisteret. Oost mva nr. 807 602 486 B01 Brabant 17112719 5705 CG Helmond (f) +31 (0)492 552751

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning for Rider ProFlex 18 og ProFlex 21 Innhold Innhold...1

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE DIESELDREVEN TERRENG GÅENDE ARBEIDSPLATTFORM MODELL H 18 SXL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift.

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 563.O.80.0 EUROBOSS 250 T (Type 560 : +.. 01158-1166) EUROBOSS 250 H (Type 559 : +.. 01066)

Detaljer

Bruksveiledning Campingvogn

Bruksveiledning Campingvogn Bruksveiledning Campingvogn Version 07/2011 N Kjære caravanist. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-campingvogn. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda flere nye

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 medemagruppen P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 NO Bruksanvisning Mini Crosser M2 Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3 Innholdsfortegnelse 1. Samsvarserklæring... 3 2. Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Transport... 4 2.3 Plassering og montering... 4 2.4 Betjening og drift av maskinen... 5 2.5 Bytte av

Detaljer

2 Innledning. Innledning

2 Innledning. Innledning Opel Ampera 08/2011 Innhold Innledning... 2 Kort og viktig... 6 Nøkler, dører og vinduer... 19 Seter og sikkerhetsutstyr... 32 Oppbevaring og transport... 49 Instrumenter og betjeningselementer... 53 Lys...

Detaljer

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen.

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. LIFTLUX Modell 203-24 Serienummer fra og med 15548 Inkluderer Serienummer 12378

Detaljer