RINGREVEN. Nr årgang Juli Blomstring i Kløvertunet!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RINGREVEN. Nr. 2-2015 43 årgang Juli 2015. Blomstring i Kløvertunet!"

Transkript

1 RINGREVEN Nr årgang Juli 2015 Blomstring i Kløvertunet!

2 STYRELEDEREN HAR ORDET HEI ALLE BEBOERE Da er du i besittelse av sommerens utgave av Ringreven. Først må jeg få takke beboerne for tilliten som ble gitt meg og styret i forbindelse med de valg og gjenvalg som ble gjort på årets general - forsamling. Jeg vil i min andre periode som leder sammen med styret, arbeide for det beste for Ringvegen Borettslag og dens beboere. Som dere skjønner, så ble generalforsamlingen avviklet i borettslaget den 18. mars. Tidlig ja, men det er på grunn av påsken. Det blir enda tidligere neste år. Skulle gjerne ha sett at flere beboere møtte opp og satte sitt preg på generalforsamlingen. Innkomne forslag og styrets forslag fikk alle flertall og ble godkjent. Da er våren i gang for fullt og borettslaget har gjennomført vårens dugnad sammen med beboerne. Dugnadene ble gjennomført i uke 19. Det er en fin tid vi går i møte med stadig varmere dager. Nyt perioden vi går inn i, den varer ikke evig. Borettslaget har også i år gitt dere muligheten til å bli kvitt det rasket dere har samlet opp, ved at containere ble satt ut. Dette skjedde i uke 23. Håper dere er fornøyd med denne ordningen. I år og årene fremover er det mangt å ta tak i. Området Saupstad/Kolstad er, som kjent blant noen, gjenstand for et «Områdeløft» som det heter. Dette vil prege borettslaget en del i det fremtidige arbeidet sammen med ansvarlige i Prosjektet Områdeløftet. Ellers så har jo Generalforsamlingen gitt oss flere ting å ta tak i. Kan jo nevne blant annet prosjektering av nytt grendahus, vurdere belysningen i området, vurdere utvidelse av parkeringsmuligheter osv. Se forøvrig referat fra generalforsamlingen gjengitt i bladet. Vil også nevne at det er ansatt ny Teknisk leder. Vedkommende vil starte opp i juli. Forøvrig omtalt lenger ut i bladet. Vi ønsker ham velkommen og lykke til i jobben. Vi i styret er veldig åpen for ros og ris fra dere beboere. Det er som kjent gjennom tilbakemeldinger fra dere at vi kan forbedre oss. Kom gjerne innom kontoret med synspunkter eller send et brev til styret. Med disse ord vil jeg og styret få ønske dere alle en riktig fin vår og en solrik sommer. Terje Svarva Styreleder Juni 2015 «Ringreven» utgis til beboerne i borettslaget. Artikler og innlegg behøver ikke nødvendigvis å reflektere borettslagets offisielle syn. Utgiver er INFO-utvalget. 2

3 HUNDEHOLD I BORETTSLAGET! Det er så lite som skal til for å vise hensyn til andre som bor i din oppgang når du har hund, det kan være at noen av dine naboer er allergiske. Så derfor oppfordrer vi hundeier om å ta hensyn til dette ved f.eks. når hunden har røyteperioder om å børste hunden ute før du tar den med inn i oppgang etter å ha vært på tur. La ikke hunden rulle seg på matten innenfor ytterdøren, dette medfører at andre beboere drar hundehårene inn i sin egen leilighet. Hilsen Beboere i Ringvegen Brl. PENSJONIST! FACEBOOK Dalaringen er en pensjonsforening for Saupstad-Kolstad og omegn. Vi kunne godt tenke oss flere medlemmer. Møter har vi annen hver mandag fra kl til ca kl.1300, for hyggelig samvær med kaffekos, opplesning, loddtrekning, lett trim, m.m. Bussturer arrangerer vi å et par ganger i året. Noe for deg? TA KONTAKT DA VEL med leder Anne-Mari Evensen Telefon VELKOMMEN! På beboermøtet i vinter ble det av mange ønsket at borettslaget vårt skulle opprette en side på facebook. Dette er nå blitt gjort, og dere finner den ved å søke etter Ringvegen Borettslag. Vi har allerede en internettside, og det er denne som er og blir vår primære informasjonskilde på internett. Facebooksiden skal prøve å støtte opp internettsiden ved å legge ut lenker til informasjon som finnes på internettsiden. I tillegg vil det på facebooksiden kunne komme forskjellige bilder og gladsaker fra borettslaget. Hensikten med facebooksiden er ikke å skape en toveiskommunikasjon mellom beboere og administrasjonen/styret, men heller å åpne en informasjonskanal ut til beboerne. All tilbakemelding på internett skjer via skjemaet på hjemmesiden til borettslaget, og det er selvfølgelig en lenke til denne på facebooksiden vår. 3

4 REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGA 18. MARS 2015 Ved årets generalforsamling, holdt i auditoriet Huseby skole 18/3-15, var 64 andelseiere til stede, derav var 14 representert ved fullmektig. Borettslagets revisor BDO AS hadde meldt forfall. Fra borettslagskontoret møtte Anita Arntzen og Birger Knudsen. Etter konstituering, ble årsmelding og regnskap for 2014 gjennomgått og enstemmig godkjent. Til budsjettet for 2015 ble det ikke protokollført spesielle merknader. Styrets godtgjørelse ble satt til kr ,- for 2014 og revisors godtgjørelse ble satt til kr ,-. Generalforsamlinga fikk seg forelagt seks forslag: Forslag 1: Asle Fjærli, Saupstadringen 33 B, om strømuttak P-plasser: Fjærli foreslår at det etableres parkeringsplasser med strømuttak. Styrets forslag til vedtak ble enstemmig godkjent: Generalforsamlinga ber styret utrede og evt. gjennomføre tiltak som sikrer beboere mulighet som tilgang til strøm for ordinære biler med forbrenningsmotorer, samt for lading av elbiler og ladbare hybrider. Forslag 2: Fra Asle Fjærli, Saupstadringen 33 B, om belysning gangveger: Fjærli foreslår at det blir sørget for bedre belysning av gangvegen mellom driftsbygget og Saupstadringen 35. Styrets forslag til vedtak ble enstemmig: Forslaget oversendes styret for å se på mulighetene for sikre opplyste gangveger i området ved Saupstadringen 35E, samt også sikre andre veger god belysning, dette evt. i samarbeid med kommunen. Forslag 3: Fra styret, om kontraktsforhold for garasjer: Styret ønsker å innføre tidsmessige kontrakter ved garasjeutleie. De gamle kontraktene er upresise og dekker ikke lenger formålet. I samme anledning ønsker styret å innfri innskuddet på garasjene. Styrets forslag til vedtak ble vedtatt mot 1 stemme: Borettslaget innfører nye garasjekontrakter fra den dato styret finner hensiktsmessig. Samtidig erstattes innskuddet med et depositum. Mellomlegget, mellom opprinnelig innskudd og dagens oppregulerte innskudd, dekkes av borettslaget. Forslag 4: Fra styret, om avgift for parkering: Styret foreslår at det innføres en avgift for parkering på borettslagets område. Ordninga er tenkt slik at det for husstandens bil nummer 1 ikke betales avgift, enten den parkeres i garasje eller ute. For øvrige biler betales etter en pr/ressiv sats, kr 1.200,- pr år for nr 2, kr 2.400,- for nr 3 osv. Styrets forslag til vedtak ble vedtatt mot 16 stemmer: Generalforsamlinga godkjenner at det innføres avgift på parkering i borettslaget i tråd med styrets forslag. Forslag 5: Fra styret om nytt velferdsbygg Styret foreslår at spørsmålet om borettslaget skal bygge et nytt velferdsbygg skal utredes og at saken legges fram for neste års general - forsamling. Styrets forslag til vedtak ble vedtatt mot 17 stemmer: Generalforsamlinga ber styret utrede bygging av et nytt velferdsbygg og denne legges fram på første ordinære generalforsamling. Forslag 6: Fra Kirsten Rundberg, Saupstadringen 29 D, om gjesteparkering: Jeg vil legge fram forslag om at det må være mulighet å få gjesteparkeringslapp for å legge den synlig i bilen, som utstedes av borettslaget. Jeg håper dette forslaget blir behandlet seriøst. Styrets forslag til vedtak ble vedtatt mot 2 stemmer: Generalforsamlinga avviser forslaget. 4

5 Det nye styret: Foran f.v.: Sissel Nystad, Stina-Maria Aune, Elen Haarstad. Bak: Håvard Skarstein, Audun Pollen, Jan Sætervang, Terje Svarva og Gunn Anita Steinsheim. Følgende valg ble foretatt: Som styreleder for 2 år: Terje Svarva (enstemmig), som styremedlemmer for 2 år: Jan Sætervang (enstemmig), Håvard Skarstein (enstemmig), som styremedlem for 1 år: Elen Haarstad (som fikk 44 stemmer mens Roger Hanssen fikk 19 st). Som varamedlemmer for 1 år ble valgt : Stina-Maria Aune (enst.), Vigdis Vingsand (enst.), Trude Moen Torp (40 st., Nina Rusten 26 st). Som valgkomité for 2016 ble valgt: Raymond Hovdal (leder), Lisa Breivik, Nina Rusten, Bertil Haugen og Mona Fornes. Som vara til valgkomiteen: Heidi Mesteig og Sam Ntagungira. Protokollen ble opplest og generalforsamlinga ble hevet kl I styremøte den 25/3-15 konstituerte styret seg og vi fikk følgende sammensetning: Leder (og medlem av AU): Terje Svarva, Saupstadringen 4 B Nestleder (og medlem av AU): Gunn Anita Steinsheim, Saupstadringen 25 D Styremedlem (og medlem av AU): Jan Sætervang, Saupstadringen 23 B Styremedlemmer: Sissel Nystad, Saupstadringen 17 C Håvard Skarstein, Saupstadringen 43 A Elen Haarstad, Saupstadringen 49 A Styremedlem: Audun Pollen, ansattes representant (AU = arbeidsutvalget) Varamedlemmer: Stina-Maria Aune, Vigdis Vingsand, Trude Moen Torp og Runar Aune (varamedl. for ansattes representant). 5

6 DET TEKNISKE HJØRNET Ringvegen Borettslag TAKK FOR INNSATSEN Ved vårens generalforsamling gikk Roger Hanssen og Vigdis Vingsand ut av styret. Ved en enkel seremoni i forbindelse med konstituerende styremøte, ble de takket for innsatsen. Styrets leder sa noen velvalgte ord og overrakte blomster. F.v.: Roger Hanssen, Vigdis Vingsand og Terje Svarva SYKKELSTATIV I tråd med et vedtak i ei tidligere general - forsamling er det satt opp utendørs sykkelstativ i tun K (Kløvertunet, Saupstadringen 15-23). Dette tunet er opparbeidet og er ment å gi et trivelig utemiljø. Samtidig er det montert stativer som gjør det mulig å låse fast syklene utendørs. Dette som et godt alternativ for de som ikke «orker» å sette sykkelen ned i kjellerbodene. Husk: Oppgangen er ingen oppbevaringsplass, heller ikke for sykler! De nye sykkelstativene i Kløvertunet GARDINER Mange av de eldste gardinene i oppgangene er i ferd med å bli skiftet ut med nye gardiner. Vi håper beboerne i de aktuelle oppgangene setter pris på tiltaket. Men det er skuffende å se at enkelte parkerer skitne sykler og barnevogner «oppe i» de nye gardinene. Vennligst hjelp å ta vare på gardinene slik at de kan være til glede i mange år. 6 Gardiner egner seg dårlig sammen med sykkelhjul.

7 DET TEKNISKE HJØRNET Ringvegen Borettslag RØMNINGSVEG Skulle en oppgang bli røykfylt og lyset har gått, så vil alle hindringer gjøre oppgaven med å komme seg ut vesentlig vanskeligere. Tenk på dette når du av lettvinthets skyld plasserer en eller flere sykler, barnevogner, sykler, ski med mere ute i fellesoppgangen. Fellesoppgangen er ingen oppbevaringsplass. En brann i oppgangen kan bli dramatisk. TVrisvollan I en prøveperiode vil Ringvegen videresende sendingene fra TVRisvollan også i vårt nett. Kanalen distribueres digitalt og du finner den som program 198. (Kanal kan bli endret). For de som er opptatt av BINGO, så vil det være mulig å delta. TV-Bingo spilles onsdager kl 20 og blokker kan kjøpes på driftskontoret. Samarbeidet gir oss muligheten til å sende ut informasjon også fra Ringvegen. NY TEKNISK LEDER Borettslaget har ansatt Tore Haagensli som ny teknisk leder. Han starter hos oss den 1. juli. Tore er 51 år gammel og har bakgrunn som elektriker. Videre har han erfaring som produksjonssjef/teknisk leder i en industribedrift. Nå sist kommer han fra driftsservice ved St. Olavs Hospital. Vi ønsker Tore velkommen hos oss. Tore Haagensli, ny teknisk leder 7

8 OMRÅDELØFTET - DALEN Bakgrunn: Trondheim kommune har i samarbeid med innbyggerne, næringslivet og andre samarbeidspartnere startet opp arbeidet med område utvikling i bydelen Saupstad- Kolstad. Satsingen skal bidra til at bydelen framstår som attraktiv og mangfoldig. Målet er at barn og unges kompetanse skal styrkes og at Saupstad-Kolstad skal være en inkluderende bydel med gode møteplasser og muligheter for deltakelse. Saupstad-Kolstad skal være en bydel som fremmer livskvalitet og helse, og det skal være høy kvalitet på infrastruktur og offentlige rom i bydelen. Satsingen bygger på «Områdeprogram for Saupstad-Kolstad » som bystyret vedtok 23.mai Satsingen har en velferdspolitisk begrunnelse, og skal bidra til å løse bydelens spesielle utfordringer. De største utfordringene er knyttet til levekårsmessige forhold, læringsmiljø og læringsresultater ved skolene, demografi og sosiale og fysiske forhold. Bydelen har også et relativt svakt næringsgrunnlag. Disse utfordringene er beskrevet og utdypet i rapporten Status Saupstad-Kolstad, som formannskapet behandlet 5.februar Av ulike tiltak som etter hvert settes i gang, er Ringvegen engasjert i «Dalen Aktivitetspark». Her har ungdommer tatt initiativ for å skape et attraktivt område. Ikke bare for ungdommer, men for hele borettslaget. Planforslag vedr. Dalen UNDERGANGER Som et ledd i Områdeløftet pusses to av undergangene i området opp. Dette er den under Kongsvegen ved busstoppen på Husebytunet og den som ligger under Kolstadvegen ved enden av Casper Lundes veg mot Flatåsen. Det har lenge vært planlagt å gjøre noe med undergangene i området, både overflate og belysning. Her er det aktuelt med kunst - prosjekter av en mer permanent karakter. Det er lite av kunstnerisk utsmykning i området og undergangene er i dag et av de mest nedprioriterte plassene i bydelen og er et tydelig bevis på manglende vedlikehold og gjentatt hærverk. 8

9 Målet er å etablere kunst slik at innbyggerne får mulighet til å oppleve kunst i bydelen og gjennom dette gi økt kvalitet på arealet utendørs i boligområdet. Kort sagt: Målet er å «friske opp» undergangene med godt lys og kunst. Dette arbeidet vil pågå i sommer. Fra undergangen under Kolstadvegen. Foto: Gunn Anita Steinsheim RASK-RUNDEN Da har årets første rask-runde blitt gjen nom - ført, og jeg håper mange har benyttet mulig - heten til å kvitte seg med oppsamlet rask fra kjellerboden. Vi tar vare på mye, men plassen begrenser dette, til en viss mengde. Så vi oppfordrer dere alle, om å gå gjennom kjeller og fellesområder slik at disse områ dene blir ryddet for gjenglemte ting og tang. Bruk muligheten når konteinerne blir satt ut vår og høst! 1 Ting som skal lagres for kortere perioder må merkes med navn! Rakk du ikke å benytte deg av container denne gangen, så vil det snart være mulighet for beboere å leie tilhenger fra driftskontoret, slik at du kan kjøre rask til Heggstadmoen selv. Med dette håper vi at ingen behøver å lagre rask på fellesområdene! 2 3 Det er et gjentagende problem at noen levner diverse ting på fellesområdene i kjelleren. Av sikkerhetsmessige grunner, kan dette føre til situasjoner ingen ønsker, brann er det verste! Så vi i miljøutvalget, oppfordrer deg om å være med på å bidra til et godt og sikkert innemiljø - med å fjerne all skrot, ikke la det bli stående! Lykke til med vårrydding og GOD SOMMER ;-) Sissel Nystad Miljøutvalget Dyrseth Vigdis Halvorsen Åse Johansen 2. Mensure og Yavuz Seim Aydilek 3. Tom Johansen med datter Maria 4. Martin Brørs og Vigdis Vingsand 5. Søppelposer 9

10 KJÆRE MEDEIERE AV RINGVEGEN BORETTSLAG Nå har snøen smeltet og våren er kommet. Vinteren er som et renseanlegg for jorda, sies det år etter år. Hver vår avdekkes bortkomne og gjenglemte ting, stort og smått. En bort-sparket fotball, en hanske eller et refleksbånd I utgangspunktet er disse tingene ikke skadelig, de hører bare ikke til i naturen. Vi fjerner det, år etter år. Det handler blant annet om å opprettholde et friskt miljø, ta estetiske hensyn og ta ansvar for sine eiendeler. I Ringvegen borettslag er det svært mange oppganger det kun er en dørmatte foran hver inngangsdør. Noen har hengt opp bilder som kan spre glede for beboere og gjester. Så koselig å sette litt farge oppgangen! Ved ganske mange inngangspartier, hvor beboerne holder det ryddig, er det enkelt for brannvesenet å komme seg fram ved evt. utrykning når oppgangen er full av røyk siden alle har sine sykler og barnevogner plassert i sine kjellerboder eller har syklene sine i fellesboden. Så flinke dere er! Ja, for dere tenker på at ingen skal miste noe pga din latskap og rot. Sommeren står for døra, og før denne tid har du vært med på dugnad og hjulpet til med å fjerne til-blåst søppel på fellesområdet. Det er hyggelig å treffe naboer og bli litt bedre kjent med alle som bor i oppgangen. Det grilles på gassgrill og samtaler flyter lett. Det er bra! og så flott det er å se så mange flaggpyntede balkonger hver gang det er flaggdag! Alt søppel, kastes enten i restavfall, plast eller papirogpapp, i de flotte grønne containerne som står klar til å ta i mot alles søppel! Større ting som ikke brukes lengere, levere du på Heggstadmoen. Så hipp hurra for alle som tenker på miljøet og unngår matsøppel på uteområdene! Dere ber til og med barna deres om å bruke søppeldunkene langs gåveiene! Det er utrolig bra at slik lærdom går i arv! Tusen takk for at dere tar ansvar og hensyn slik at måker og rotter ikke trives her på området vårt! I meget mange oppganger selges det stadig en leilighet noen flytter ut og andre flytter inn. Vi håper dere vil trives i den nye leiligheten og for at du tok med deg alt av eiendeler. og vi skjønner at du vet hvor Heggstadmoen avfallsmottak er for du overlot den solgte leiligheten og fellesbodene TOMT! Det er bare fantastisk! Til alle dere som har vårrengjøring i bilen og dere kaster søpla i restavfall/plastavfall, så spylevæskeposer og annet ikke flyter utover parkeringsplassen. Så BRA!!! Du gir meg grunn til å føle meg stolt over å bo her i Ringvegen borettslag! Tusen takk for at DU viser at det nytter, å ta ansvar for eget søppel! År etter år! Slik holder vi det store renseanlegget i gang her i Ringvegen Bl, år etter år. Det er vi alle beboere som tar ansvar for at vi har det rent og ryddig rundt oss, ute som inne. Tusen takk! Miljø er viktig! På vegne av miljøutvalget Sissel Nystad 10

11 MÅSEPLAGEN I et møte med borettslagets naboer, ble holdningen til måsene i området og evt. tiltak for å begrense bestanden diskutert. Her framkom at svært ulike tiltak var prøvd for å begrense og hindre reirbygging på de ulike takene. De aller fleste har vist seg å ha begrenset eller ingen virkning. Så som kunstige slanger, trekking av tråder over takene, montering av «fugleavvisere» etc. Det som vært det mest effektive tiltaket har vært til stadighet å forstyrre fuglene, slik at de finner reirplassen lite attraktiv. (Men dette er et meget arbeidskrevende tiltak, ettersom Ringvegens tak er mange og små. Videre sammenfaller perioden med reirbygging med en hektisk tid på andre måter for borettslagets ansatte). Konklusjonen har likevel vært at antallet reirbyggende fugler i vår bydel har sunket betraktelig i løpet av de siste årene. Slike tak gir beskyttelse mot predasjon på tilsvarende måte som hekkeholmer. For å hindre uønsket reirbygging, anbefales følgende forebyggende tiltak: Avgrensing av måsenes tilgang til taket ved å spenne opp liner over takflata. En avstand på en halv meter mellom linene er tilstrekkelig. Høyden over taket bør være min. 30 cm for å forhindre at måsene lander på taket. Ferdsel på taket i etableringsperioden (fra måsene kommer til egglegginga starter) er effektivt dersom det blir gjort flere ganger om dagen. Stedet vil da bli vurdert som utrygt og lite egnet som hekkeplass. Tilby alternative gode hekkeplasser i nærheten kan lokke måkene bort. Birdlife.no orienterer på sine nettsider (utdrag): Bakgrunnen for at bygningseiere ikke kan fjerne reir og unger, er den beskyttelse fiskemåsen har fått. Den ble freda i Årsaken var negativ bestandsutvikling som førte til at arten har havna på rødlista, med status som «nær truet». Byer og tettsteder inngår etter hvert i måsenes naturlige utbredelsesområder. Dette på grunn av at noen av måsenes tidligere leveområder har blitt ødelagt eller forringet og næringstilgangen ved kysten har blitt dårligere, samtidig som næringstilgangen er god for altetende arter i byer og tettsteder. Positiv bestandsutvikling for rødrev, samt innføring av arter som amerika - mink og huskatt har bidratt til å øke preda sjons - trykket for bakkehekkende fuglearter. Som en tilpasning til endringene som er beskrevet over har måser (særlig fiskemåse) begynt å hekke på flate hustak i byer og tettsteder. Ulike tiltak mot reirbygging I møtet med naboene, ble det lagt vekt på å hindre mat-tilgangen i vårt område. Her er det viktig å unngå at restavfall kastes og settes på utsida av søppelcontainerne, at fugler mates (mat til «småfuglene» spises gjerne av større fugler) og at rester av matpakker og hurtigmat ikke kastes på plener etc, men i dertil egnede avfallskopper. Samtidig er vi klare over at dette fra borettslagets side er et arbeid som vil måtte pågå over flere år. Søte eller en pest og plage? 11

12 BARNAS SIDE HVEM FINNER SKATTEN 12

13 FINN FEM FEIL FRA PRIKK TIL PRIKK 13

14 NYE BEBOERE ADRESSE/KJØPERE INNFL MND. ADRESSE/KJØPERE INNFL MND. Saupstadringen 31B Mona Nilsen Kolstadtunet 6D Geir Erling Berg Monsen Saupstadringen 25A Wenche Frengen Saupstadringen 39B Gario Tokat Ayse Tokat Saupstadringen 19A Connie Cecilie Davik Saupstadringen 25A Jørgen Ingebrigtsen Pia Renate Barseth Saupstadringen 6A Siw Else Vikan Saupstadringen 27A Aryan Ali Majid Saupstadringen 2E Anne Voldrønning Saupstadringen 8B Anne Britt Karlsen Saupstadringen 25A Kristoffer Årvik Benedicte Blom Saupstadringen 4B Dilek Argin Sarihan Gürler Sarihan Saupstadringen 43C Linn Merethe Killingberg Saupstadringen 8B Tommy Thordarson September September September Oktober Oktober Oktober Oktober Oktober Oktober Saupstadringen 25A Tron Arne Nilsen Mary Edenissa Amper Arnoco Saupstadringen 49A Trine-Lise Aaldstedt Saupstadringen 10B Geir Tyldum Regina Combey Saupstadringen 33D Tor Kristian K. Eidem Line Larsen Saupstadringen 8A Tonje Marie Stenhaug Saupstadringen 43C Per Hammernes Saupstadringen 4B Knut Ivar Arnesen Kolstadtunet 4B Asgeir Sandnes Turid Neverdal Saupstadringen 33D Rita Merete Eide Kolstadtunet 8A Lukasz Stanislav Brozek Ewa Katarzyna Brozek Saupstadringen 29D Gulay Kara Husamettin Colak Kolstadtunet 8A Stine Kvernmo Saupstadringen 4A Sam Ntagungira Mbabazi Ntagungira Coltilda Desember Desember Desember Desember Januar Saupstadringen 15A Magnus Brørs Saupstadringen 49C Elmas Guven Bagiran Januar 14

15 NYE BEBOERE ADRESSE/KJØPERE INNFL MND. ADRESSE/KJØPERE INNFL MND. Saupstadringen 19A Lill Katrin Strømmen Saupstadringen 10B Samet Tosun Musa Tosun Kolstadtunet 6C Cecilie Edelsten Saupstadringen 49A Maciej Waldemar Wilkosz Monika Radna Casper Lundes veg 2B Gøran Pedersen Krangsås Saupstadringen 49C Tor Andre Quale Bergli Saupstadringen 31C Odd Erik Fallan Saupstadringen 17D Camilla Sjøvoll Saupstadringen 4A Stig Kristian Antonsen Kolstadtunet 4F Marius Lynstad Vatne Veronica Dahle Saupstadringen 45A Torbjørn Rødset Saupstadringen 35B Ole Martin Svardal Casper Lundes veg 6B Aud Midtlyng Januar Januar Januar Januar Januar Februar Februar Februar Februar Februar Februar Februar Mars Saupstadringen 37B Patricio Zuniga Charlotta Landstein Saupstadringen 27C Jonas Hansen Kymre Eneda Kymre Saupstadringen 21D Maren Ottesen Saupstadringen 43A Svein Mikal Solli Ranøien Ane Thyvold Ranøien Casper Lundes veg 4A Bismillah Rezai Kolstadtunet 6A Siw-Kristin Bechstrøm Kolstadtunet 6A Kenneth Indergård Casper Lundes veg 8B Rigoberto Diaz Acevedo Eva Marie Romera Ruzafa Saupstadringen 19B Ragnhild Birgitte Rønning Saupstadringen 49A Tom Andre Sneve Tomren Saupstadringen 2D Joachim Alseth Mathilde Irene Grøtte Olaussen Saupstadringen 27C Mats Jacobsen Marthe Høyem Nordbotten Mars Mars Mars Mars Mars April April April April April April Mai Casper Lundes veg 2A Sindre Støkkan Saupstadringen 35B Linda Moa Mars Mars Saupstadringen 39B Justin Aage Walker Janne Walker Mai 15

16 Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Telefon E-post: Hjemmeside: Mobiltelefon vaktmester (kun på dagtid) Kontakttelefon (kun henvendelser utenfor kontortid og som ikke kan utsettes til neste arbeidsdag) Åpningstider Driftskontoret: man-tir-tor-fre kl , onsdag kl Vaktmesterkontoret: kl (kan i perioder være stengt)

RINGREVEN RINGVEGEN BORETTSLAG. Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet

RINGREVEN RINGVEGEN BORETTSLAG. Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet RINGREVEN Nr. 1-2015 43 årgang Mars 2015 RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet ********************************************

Detaljer

RINGREVEN. Nr. 4-2014 42 årgang Desember 2014 GOD JUL

RINGREVEN. Nr. 4-2014 42 årgang Desember 2014 GOD JUL RINGREVEN Nr. 4-2014 42 årgang Desember 2014 GOD JUL STYRELEDEREN HAR ORDET HEI IGJEN! Da har vi kommet godt ut i julemåneden og adventstiden er snart over. Regner med at mange har startet med diverse

Detaljer

RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 02.04.2014 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet

RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 02.04.2014 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet RINGREVEN Nr. 1-2014 42 årgang Mars 2014 RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 02.04.2014 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet ********************************************

Detaljer

RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling, onsdag den 17.03.10 kl 19.00, Huseby skole, auditoriet.

RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling, onsdag den 17.03.10 kl 19.00, Huseby skole, auditoriet. RINGREVEN Nr. 1-2010 38 årgang Mars 2010 RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling, onsdag den 17.03.10 kl 19.00, Huseby skole, auditoriet. ************************************ 1 DET

Detaljer

DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG

DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG 1 2 DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG Til behandling foreligger: ONSDAG DEN 5/3-08, KL 19.00 I AUDITORIET, HUSEBY UNGDOMSSKOLE. 1. KONSTITUERING a) Opptak av navnefortegnelse

Detaljer

LINDA. Komprimatorbil. Åpning av treningspark Taklekkasje i 57. Generalforsamling. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2011

LINDA. Komprimatorbil. Åpning av treningspark Taklekkasje i 57. Generalforsamling. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2011 LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Komprimatorbil Generalforsamling Åpning av treningspark Taklekkasje i Innhold Leder... Spurvehauk i borettslaget igjen... Nytt fra styreleder... Dugnad...

Detaljer

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering

Detaljer

RISLAPPEN. -beboernes egen avis

RISLAPPEN. -beboernes egen avis RISLAPPEN -beboernes egen avis 1 2015! e k s å p d Go INFORMASJONSKANALEN BLIR DIGITAL DET NYE ADMINISTRATVRISVOLLAN HAR NÅ EGEN SJONSBYGGET TAR FORM OG NETTSERVER TVRISVOLLAN FØLGER UTTVRisvollan sender

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

BORETTSLAGET/2 (2009 ---)

BORETTSLAGET/2 (2009 ---) BORETTSLAGET/2 (2009 ---) s. 7. Referat styremøtet 13. Mai 2009 s. 10. Styret 2009 (med konto og prs.nummer) s. 11. Styret 2009 (uten konto og prs.nummer) s.12. Infoskriv mai 2009 s.14. Innkalling til

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2010 God påske! Kildesortering av søppel Lekkasje rekkehusveranda Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest Innhold Leder... Valgkomit éen i arbeid... Nytt

Detaljer

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 www.nocc.no Rocar Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rogaland Årgang 31 Nr. 1-2015 To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 Rocar ORGAN FOR NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB AVD. ROGALAND Bladet sendes

Detaljer

Nummer 1/2012 1. februar 2012

Nummer 1/2012 1. februar 2012 Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 1/2012 1. februar 2012 GENERALFORSAMLINGEN 2012 Borettslagets generalforsamling avholdes onsdag den 9. mai, kl 19.00

Detaljer

Jeg takker for et godt samarbeid i 2006 og benytter denne anledningen til å ønske alle en riktig god vår og sommer!

Jeg takker for et godt samarbeid i 2006 og benytter denne anledningen til å ønske alle en riktig god vår og sommer! Kjære nabo! Våren er i anmarsj som ugjenkallelig betyr at en styreperiode er over for denne gang. Vi har hatt ett år med både små og store gjøremål. Mange nye beboere har kommet til som vi håper trives

Detaljer

for 1. utg. mars 2009

for 1. utg. mars 2009 1 for 1. utg. mars 2009 2 Bo-guide Når vi i Ringvegen Borettslag nå har laget en ny bo-guide, så er dette for å gjøre et forsøk på å samle viktig informasjon om borettslaget. Informasjon om formelle regler,

Detaljer

Utgårdskilen, Vesterøy en tåketung høstdag

Utgårdskilen, Vesterøy en tåketung høstdag nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 11. NR. 3/2006 Foto: Spectrum AS - Ragnar Utne Utgårdskilen, Vesterøy en tåketung høstdag Utgårdskilen er Norges største fiskerihavn øst for Lindesnes. Her planlegges

Detaljer

innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30

innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30 Kringsjå Grendelag innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3. Regnskap 2011 4. Meddelelse av

Detaljer

Lekeplassene fikk et løft sist sommer med litt mer fargerik beis. Alle lekeapparatene er kontrollert sikkerhetsmessig.

Lekeplassene fikk et løft sist sommer med litt mer fargerik beis. Alle lekeapparatene er kontrollert sikkerhetsmessig. 1 Teisen Park Borettslag Kjære nabo! Velkommen til Generalforsamling i Teisen Park Borettslag I tråd med vedtak på fjorårets generalforsamling heter vi nå Teisen Park Borettslag. Et vedtak som har blitt

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

03/2013 TØYENLØFTET ER I GANG SKOLESTART PÅ TØYEN SKOLE GI BESKJED GO KVELD

03/2013 TØYENLØFTET ER I GANG SKOLESTART PÅ TØYEN SKOLE GI BESKJED GO KVELD 03/2013 TØYENLØFTET ER I GANG SKOLESTART PÅ TØYEN SKOLE GI BESKJED GO KVELD LEDER Dette nummeret av Ener n bærer preg av vilje til å skape et godt sted å bo. Tøyen er midt i en prosess av positive tiltak,

Detaljer

Vi arbeider kontinuerlig med vedlikehold av grøntarealet. Ny rammeavtale er laget med gartner Din Hage. Det er også utarbeidet en treplan.

Vi arbeider kontinuerlig med vedlikehold av grøntarealet. Ny rammeavtale er laget med gartner Din Hage. Det er også utarbeidet en treplan. Kjære nabo! Før sommeren i 2012 var vi ferdige med oppussing av oppgangene innvendig. Et prosjekt som har stor visuell betydning og gir et godt førsteinntrykk av oppgangene. Dette har omfattet skifte av

Detaljer

LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2012. Parkering Områdeløft Lindeberg Informasjonsmøte om diabetes

LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2012. Parkering Områdeløft Lindeberg Informasjonsmøte om diabetes LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Parkering Områdeløft Lindeberg Informasjonsmøte om diabetes Innhold Leder... Avfall utenfor papirkonteiner n igjen... Informasjon fra Miljøutvalget... Nytt

Detaljer

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 29. januar 2004 44. år gang Nyttårstanker fra Senterlederen Å, å, å - som tiden flyr sier de fleste jeg møter

Detaljer

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag 1 Besøk også våre nettsider http://sloreasen.borettslag.net Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00 - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole 1 Kjære seksjonseier i Velkommen til ordinært sameiermøte Oslo, 24.mars 2015 Innkallingen du holder i hånden

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Rislappen. - beboernes egen avis - NR. 2 2008

Rislappen. - beboernes egen avis - NR. 2 2008 Rislappen - beboernes egen avis - NR. 2 2008 Rislappen nr. 2-2008 side 2 Blandtanking med Bioetanol E85 i bensinen Tekst/foto: Arne Langaas En på jobben kan kjøre sin dieselbil på brukt frityrolje eller

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer