RINGREVEN. Nr årgang Juli Blomstring i Kløvertunet!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RINGREVEN. Nr. 2-2015 43 årgang Juli 2015. Blomstring i Kløvertunet!"

Transkript

1 RINGREVEN Nr årgang Juli 2015 Blomstring i Kløvertunet!

2 STYRELEDEREN HAR ORDET HEI ALLE BEBOERE Da er du i besittelse av sommerens utgave av Ringreven. Først må jeg få takke beboerne for tilliten som ble gitt meg og styret i forbindelse med de valg og gjenvalg som ble gjort på årets general - forsamling. Jeg vil i min andre periode som leder sammen med styret, arbeide for det beste for Ringvegen Borettslag og dens beboere. Som dere skjønner, så ble generalforsamlingen avviklet i borettslaget den 18. mars. Tidlig ja, men det er på grunn av påsken. Det blir enda tidligere neste år. Skulle gjerne ha sett at flere beboere møtte opp og satte sitt preg på generalforsamlingen. Innkomne forslag og styrets forslag fikk alle flertall og ble godkjent. Da er våren i gang for fullt og borettslaget har gjennomført vårens dugnad sammen med beboerne. Dugnadene ble gjennomført i uke 19. Det er en fin tid vi går i møte med stadig varmere dager. Nyt perioden vi går inn i, den varer ikke evig. Borettslaget har også i år gitt dere muligheten til å bli kvitt det rasket dere har samlet opp, ved at containere ble satt ut. Dette skjedde i uke 23. Håper dere er fornøyd med denne ordningen. I år og årene fremover er det mangt å ta tak i. Området Saupstad/Kolstad er, som kjent blant noen, gjenstand for et «Områdeløft» som det heter. Dette vil prege borettslaget en del i det fremtidige arbeidet sammen med ansvarlige i Prosjektet Områdeløftet. Ellers så har jo Generalforsamlingen gitt oss flere ting å ta tak i. Kan jo nevne blant annet prosjektering av nytt grendahus, vurdere belysningen i området, vurdere utvidelse av parkeringsmuligheter osv. Se forøvrig referat fra generalforsamlingen gjengitt i bladet. Vil også nevne at det er ansatt ny Teknisk leder. Vedkommende vil starte opp i juli. Forøvrig omtalt lenger ut i bladet. Vi ønsker ham velkommen og lykke til i jobben. Vi i styret er veldig åpen for ros og ris fra dere beboere. Det er som kjent gjennom tilbakemeldinger fra dere at vi kan forbedre oss. Kom gjerne innom kontoret med synspunkter eller send et brev til styret. Med disse ord vil jeg og styret få ønske dere alle en riktig fin vår og en solrik sommer. Terje Svarva Styreleder Juni 2015 «Ringreven» utgis til beboerne i borettslaget. Artikler og innlegg behøver ikke nødvendigvis å reflektere borettslagets offisielle syn. Utgiver er INFO-utvalget. 2

3 HUNDEHOLD I BORETTSLAGET! Det er så lite som skal til for å vise hensyn til andre som bor i din oppgang når du har hund, det kan være at noen av dine naboer er allergiske. Så derfor oppfordrer vi hundeier om å ta hensyn til dette ved f.eks. når hunden har røyteperioder om å børste hunden ute før du tar den med inn i oppgang etter å ha vært på tur. La ikke hunden rulle seg på matten innenfor ytterdøren, dette medfører at andre beboere drar hundehårene inn i sin egen leilighet. Hilsen Beboere i Ringvegen Brl. PENSJONIST! FACEBOOK Dalaringen er en pensjonsforening for Saupstad-Kolstad og omegn. Vi kunne godt tenke oss flere medlemmer. Møter har vi annen hver mandag fra kl til ca kl.1300, for hyggelig samvær med kaffekos, opplesning, loddtrekning, lett trim, m.m. Bussturer arrangerer vi å et par ganger i året. Noe for deg? TA KONTAKT DA VEL med leder Anne-Mari Evensen Telefon VELKOMMEN! På beboermøtet i vinter ble det av mange ønsket at borettslaget vårt skulle opprette en side på facebook. Dette er nå blitt gjort, og dere finner den ved å søke etter Ringvegen Borettslag. Vi har allerede en internettside, og det er denne som er og blir vår primære informasjonskilde på internett. Facebooksiden skal prøve å støtte opp internettsiden ved å legge ut lenker til informasjon som finnes på internettsiden. I tillegg vil det på facebooksiden kunne komme forskjellige bilder og gladsaker fra borettslaget. Hensikten med facebooksiden er ikke å skape en toveiskommunikasjon mellom beboere og administrasjonen/styret, men heller å åpne en informasjonskanal ut til beboerne. All tilbakemelding på internett skjer via skjemaet på hjemmesiden til borettslaget, og det er selvfølgelig en lenke til denne på facebooksiden vår. 3

4 REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGA 18. MARS 2015 Ved årets generalforsamling, holdt i auditoriet Huseby skole 18/3-15, var 64 andelseiere til stede, derav var 14 representert ved fullmektig. Borettslagets revisor BDO AS hadde meldt forfall. Fra borettslagskontoret møtte Anita Arntzen og Birger Knudsen. Etter konstituering, ble årsmelding og regnskap for 2014 gjennomgått og enstemmig godkjent. Til budsjettet for 2015 ble det ikke protokollført spesielle merknader. Styrets godtgjørelse ble satt til kr ,- for 2014 og revisors godtgjørelse ble satt til kr ,-. Generalforsamlinga fikk seg forelagt seks forslag: Forslag 1: Asle Fjærli, Saupstadringen 33 B, om strømuttak P-plasser: Fjærli foreslår at det etableres parkeringsplasser med strømuttak. Styrets forslag til vedtak ble enstemmig godkjent: Generalforsamlinga ber styret utrede og evt. gjennomføre tiltak som sikrer beboere mulighet som tilgang til strøm for ordinære biler med forbrenningsmotorer, samt for lading av elbiler og ladbare hybrider. Forslag 2: Fra Asle Fjærli, Saupstadringen 33 B, om belysning gangveger: Fjærli foreslår at det blir sørget for bedre belysning av gangvegen mellom driftsbygget og Saupstadringen 35. Styrets forslag til vedtak ble enstemmig: Forslaget oversendes styret for å se på mulighetene for sikre opplyste gangveger i området ved Saupstadringen 35E, samt også sikre andre veger god belysning, dette evt. i samarbeid med kommunen. Forslag 3: Fra styret, om kontraktsforhold for garasjer: Styret ønsker å innføre tidsmessige kontrakter ved garasjeutleie. De gamle kontraktene er upresise og dekker ikke lenger formålet. I samme anledning ønsker styret å innfri innskuddet på garasjene. Styrets forslag til vedtak ble vedtatt mot 1 stemme: Borettslaget innfører nye garasjekontrakter fra den dato styret finner hensiktsmessig. Samtidig erstattes innskuddet med et depositum. Mellomlegget, mellom opprinnelig innskudd og dagens oppregulerte innskudd, dekkes av borettslaget. Forslag 4: Fra styret, om avgift for parkering: Styret foreslår at det innføres en avgift for parkering på borettslagets område. Ordninga er tenkt slik at det for husstandens bil nummer 1 ikke betales avgift, enten den parkeres i garasje eller ute. For øvrige biler betales etter en pr/ressiv sats, kr 1.200,- pr år for nr 2, kr 2.400,- for nr 3 osv. Styrets forslag til vedtak ble vedtatt mot 16 stemmer: Generalforsamlinga godkjenner at det innføres avgift på parkering i borettslaget i tråd med styrets forslag. Forslag 5: Fra styret om nytt velferdsbygg Styret foreslår at spørsmålet om borettslaget skal bygge et nytt velferdsbygg skal utredes og at saken legges fram for neste års general - forsamling. Styrets forslag til vedtak ble vedtatt mot 17 stemmer: Generalforsamlinga ber styret utrede bygging av et nytt velferdsbygg og denne legges fram på første ordinære generalforsamling. Forslag 6: Fra Kirsten Rundberg, Saupstadringen 29 D, om gjesteparkering: Jeg vil legge fram forslag om at det må være mulighet å få gjesteparkeringslapp for å legge den synlig i bilen, som utstedes av borettslaget. Jeg håper dette forslaget blir behandlet seriøst. Styrets forslag til vedtak ble vedtatt mot 2 stemmer: Generalforsamlinga avviser forslaget. 4

5 Det nye styret: Foran f.v.: Sissel Nystad, Stina-Maria Aune, Elen Haarstad. Bak: Håvard Skarstein, Audun Pollen, Jan Sætervang, Terje Svarva og Gunn Anita Steinsheim. Følgende valg ble foretatt: Som styreleder for 2 år: Terje Svarva (enstemmig), som styremedlemmer for 2 år: Jan Sætervang (enstemmig), Håvard Skarstein (enstemmig), som styremedlem for 1 år: Elen Haarstad (som fikk 44 stemmer mens Roger Hanssen fikk 19 st). Som varamedlemmer for 1 år ble valgt : Stina-Maria Aune (enst.), Vigdis Vingsand (enst.), Trude Moen Torp (40 st., Nina Rusten 26 st). Som valgkomité for 2016 ble valgt: Raymond Hovdal (leder), Lisa Breivik, Nina Rusten, Bertil Haugen og Mona Fornes. Som vara til valgkomiteen: Heidi Mesteig og Sam Ntagungira. Protokollen ble opplest og generalforsamlinga ble hevet kl I styremøte den 25/3-15 konstituerte styret seg og vi fikk følgende sammensetning: Leder (og medlem av AU): Terje Svarva, Saupstadringen 4 B Nestleder (og medlem av AU): Gunn Anita Steinsheim, Saupstadringen 25 D Styremedlem (og medlem av AU): Jan Sætervang, Saupstadringen 23 B Styremedlemmer: Sissel Nystad, Saupstadringen 17 C Håvard Skarstein, Saupstadringen 43 A Elen Haarstad, Saupstadringen 49 A Styremedlem: Audun Pollen, ansattes representant (AU = arbeidsutvalget) Varamedlemmer: Stina-Maria Aune, Vigdis Vingsand, Trude Moen Torp og Runar Aune (varamedl. for ansattes representant). 5

6 DET TEKNISKE HJØRNET Ringvegen Borettslag TAKK FOR INNSATSEN Ved vårens generalforsamling gikk Roger Hanssen og Vigdis Vingsand ut av styret. Ved en enkel seremoni i forbindelse med konstituerende styremøte, ble de takket for innsatsen. Styrets leder sa noen velvalgte ord og overrakte blomster. F.v.: Roger Hanssen, Vigdis Vingsand og Terje Svarva SYKKELSTATIV I tråd med et vedtak i ei tidligere general - forsamling er det satt opp utendørs sykkelstativ i tun K (Kløvertunet, Saupstadringen 15-23). Dette tunet er opparbeidet og er ment å gi et trivelig utemiljø. Samtidig er det montert stativer som gjør det mulig å låse fast syklene utendørs. Dette som et godt alternativ for de som ikke «orker» å sette sykkelen ned i kjellerbodene. Husk: Oppgangen er ingen oppbevaringsplass, heller ikke for sykler! De nye sykkelstativene i Kløvertunet GARDINER Mange av de eldste gardinene i oppgangene er i ferd med å bli skiftet ut med nye gardiner. Vi håper beboerne i de aktuelle oppgangene setter pris på tiltaket. Men det er skuffende å se at enkelte parkerer skitne sykler og barnevogner «oppe i» de nye gardinene. Vennligst hjelp å ta vare på gardinene slik at de kan være til glede i mange år. 6 Gardiner egner seg dårlig sammen med sykkelhjul.

7 DET TEKNISKE HJØRNET Ringvegen Borettslag RØMNINGSVEG Skulle en oppgang bli røykfylt og lyset har gått, så vil alle hindringer gjøre oppgaven med å komme seg ut vesentlig vanskeligere. Tenk på dette når du av lettvinthets skyld plasserer en eller flere sykler, barnevogner, sykler, ski med mere ute i fellesoppgangen. Fellesoppgangen er ingen oppbevaringsplass. En brann i oppgangen kan bli dramatisk. TVrisvollan I en prøveperiode vil Ringvegen videresende sendingene fra TVRisvollan også i vårt nett. Kanalen distribueres digitalt og du finner den som program 198. (Kanal kan bli endret). For de som er opptatt av BINGO, så vil det være mulig å delta. TV-Bingo spilles onsdager kl 20 og blokker kan kjøpes på driftskontoret. Samarbeidet gir oss muligheten til å sende ut informasjon også fra Ringvegen. NY TEKNISK LEDER Borettslaget har ansatt Tore Haagensli som ny teknisk leder. Han starter hos oss den 1. juli. Tore er 51 år gammel og har bakgrunn som elektriker. Videre har han erfaring som produksjonssjef/teknisk leder i en industribedrift. Nå sist kommer han fra driftsservice ved St. Olavs Hospital. Vi ønsker Tore velkommen hos oss. Tore Haagensli, ny teknisk leder 7

8 OMRÅDELØFTET - DALEN Bakgrunn: Trondheim kommune har i samarbeid med innbyggerne, næringslivet og andre samarbeidspartnere startet opp arbeidet med område utvikling i bydelen Saupstad- Kolstad. Satsingen skal bidra til at bydelen framstår som attraktiv og mangfoldig. Målet er at barn og unges kompetanse skal styrkes og at Saupstad-Kolstad skal være en inkluderende bydel med gode møteplasser og muligheter for deltakelse. Saupstad-Kolstad skal være en bydel som fremmer livskvalitet og helse, og det skal være høy kvalitet på infrastruktur og offentlige rom i bydelen. Satsingen bygger på «Områdeprogram for Saupstad-Kolstad » som bystyret vedtok 23.mai Satsingen har en velferdspolitisk begrunnelse, og skal bidra til å løse bydelens spesielle utfordringer. De største utfordringene er knyttet til levekårsmessige forhold, læringsmiljø og læringsresultater ved skolene, demografi og sosiale og fysiske forhold. Bydelen har også et relativt svakt næringsgrunnlag. Disse utfordringene er beskrevet og utdypet i rapporten Status Saupstad-Kolstad, som formannskapet behandlet 5.februar Av ulike tiltak som etter hvert settes i gang, er Ringvegen engasjert i «Dalen Aktivitetspark». Her har ungdommer tatt initiativ for å skape et attraktivt område. Ikke bare for ungdommer, men for hele borettslaget. Planforslag vedr. Dalen UNDERGANGER Som et ledd i Områdeløftet pusses to av undergangene i området opp. Dette er den under Kongsvegen ved busstoppen på Husebytunet og den som ligger under Kolstadvegen ved enden av Casper Lundes veg mot Flatåsen. Det har lenge vært planlagt å gjøre noe med undergangene i området, både overflate og belysning. Her er det aktuelt med kunst - prosjekter av en mer permanent karakter. Det er lite av kunstnerisk utsmykning i området og undergangene er i dag et av de mest nedprioriterte plassene i bydelen og er et tydelig bevis på manglende vedlikehold og gjentatt hærverk. 8

9 Målet er å etablere kunst slik at innbyggerne får mulighet til å oppleve kunst i bydelen og gjennom dette gi økt kvalitet på arealet utendørs i boligområdet. Kort sagt: Målet er å «friske opp» undergangene med godt lys og kunst. Dette arbeidet vil pågå i sommer. Fra undergangen under Kolstadvegen. Foto: Gunn Anita Steinsheim RASK-RUNDEN Da har årets første rask-runde blitt gjen nom - ført, og jeg håper mange har benyttet mulig - heten til å kvitte seg med oppsamlet rask fra kjellerboden. Vi tar vare på mye, men plassen begrenser dette, til en viss mengde. Så vi oppfordrer dere alle, om å gå gjennom kjeller og fellesområder slik at disse områ dene blir ryddet for gjenglemte ting og tang. Bruk muligheten når konteinerne blir satt ut vår og høst! 1 Ting som skal lagres for kortere perioder må merkes med navn! Rakk du ikke å benytte deg av container denne gangen, så vil det snart være mulighet for beboere å leie tilhenger fra driftskontoret, slik at du kan kjøre rask til Heggstadmoen selv. Med dette håper vi at ingen behøver å lagre rask på fellesområdene! 2 3 Det er et gjentagende problem at noen levner diverse ting på fellesområdene i kjelleren. Av sikkerhetsmessige grunner, kan dette føre til situasjoner ingen ønsker, brann er det verste! Så vi i miljøutvalget, oppfordrer deg om å være med på å bidra til et godt og sikkert innemiljø - med å fjerne all skrot, ikke la det bli stående! Lykke til med vårrydding og GOD SOMMER ;-) Sissel Nystad Miljøutvalget Dyrseth Vigdis Halvorsen Åse Johansen 2. Mensure og Yavuz Seim Aydilek 3. Tom Johansen med datter Maria 4. Martin Brørs og Vigdis Vingsand 5. Søppelposer 9

10 KJÆRE MEDEIERE AV RINGVEGEN BORETTSLAG Nå har snøen smeltet og våren er kommet. Vinteren er som et renseanlegg for jorda, sies det år etter år. Hver vår avdekkes bortkomne og gjenglemte ting, stort og smått. En bort-sparket fotball, en hanske eller et refleksbånd I utgangspunktet er disse tingene ikke skadelig, de hører bare ikke til i naturen. Vi fjerner det, år etter år. Det handler blant annet om å opprettholde et friskt miljø, ta estetiske hensyn og ta ansvar for sine eiendeler. I Ringvegen borettslag er det svært mange oppganger det kun er en dørmatte foran hver inngangsdør. Noen har hengt opp bilder som kan spre glede for beboere og gjester. Så koselig å sette litt farge oppgangen! Ved ganske mange inngangspartier, hvor beboerne holder det ryddig, er det enkelt for brannvesenet å komme seg fram ved evt. utrykning når oppgangen er full av røyk siden alle har sine sykler og barnevogner plassert i sine kjellerboder eller har syklene sine i fellesboden. Så flinke dere er! Ja, for dere tenker på at ingen skal miste noe pga din latskap og rot. Sommeren står for døra, og før denne tid har du vært med på dugnad og hjulpet til med å fjerne til-blåst søppel på fellesområdet. Det er hyggelig å treffe naboer og bli litt bedre kjent med alle som bor i oppgangen. Det grilles på gassgrill og samtaler flyter lett. Det er bra! og så flott det er å se så mange flaggpyntede balkonger hver gang det er flaggdag! Alt søppel, kastes enten i restavfall, plast eller papirogpapp, i de flotte grønne containerne som står klar til å ta i mot alles søppel! Større ting som ikke brukes lengere, levere du på Heggstadmoen. Så hipp hurra for alle som tenker på miljøet og unngår matsøppel på uteområdene! Dere ber til og med barna deres om å bruke søppeldunkene langs gåveiene! Det er utrolig bra at slik lærdom går i arv! Tusen takk for at dere tar ansvar og hensyn slik at måker og rotter ikke trives her på området vårt! I meget mange oppganger selges det stadig en leilighet noen flytter ut og andre flytter inn. Vi håper dere vil trives i den nye leiligheten og for at du tok med deg alt av eiendeler. og vi skjønner at du vet hvor Heggstadmoen avfallsmottak er for du overlot den solgte leiligheten og fellesbodene TOMT! Det er bare fantastisk! Til alle dere som har vårrengjøring i bilen og dere kaster søpla i restavfall/plastavfall, så spylevæskeposer og annet ikke flyter utover parkeringsplassen. Så BRA!!! Du gir meg grunn til å føle meg stolt over å bo her i Ringvegen borettslag! Tusen takk for at DU viser at det nytter, å ta ansvar for eget søppel! År etter år! Slik holder vi det store renseanlegget i gang her i Ringvegen Bl, år etter år. Det er vi alle beboere som tar ansvar for at vi har det rent og ryddig rundt oss, ute som inne. Tusen takk! Miljø er viktig! På vegne av miljøutvalget Sissel Nystad 10

11 MÅSEPLAGEN I et møte med borettslagets naboer, ble holdningen til måsene i området og evt. tiltak for å begrense bestanden diskutert. Her framkom at svært ulike tiltak var prøvd for å begrense og hindre reirbygging på de ulike takene. De aller fleste har vist seg å ha begrenset eller ingen virkning. Så som kunstige slanger, trekking av tråder over takene, montering av «fugleavvisere» etc. Det som vært det mest effektive tiltaket har vært til stadighet å forstyrre fuglene, slik at de finner reirplassen lite attraktiv. (Men dette er et meget arbeidskrevende tiltak, ettersom Ringvegens tak er mange og små. Videre sammenfaller perioden med reirbygging med en hektisk tid på andre måter for borettslagets ansatte). Konklusjonen har likevel vært at antallet reirbyggende fugler i vår bydel har sunket betraktelig i løpet av de siste årene. Slike tak gir beskyttelse mot predasjon på tilsvarende måte som hekkeholmer. For å hindre uønsket reirbygging, anbefales følgende forebyggende tiltak: Avgrensing av måsenes tilgang til taket ved å spenne opp liner over takflata. En avstand på en halv meter mellom linene er tilstrekkelig. Høyden over taket bør være min. 30 cm for å forhindre at måsene lander på taket. Ferdsel på taket i etableringsperioden (fra måsene kommer til egglegginga starter) er effektivt dersom det blir gjort flere ganger om dagen. Stedet vil da bli vurdert som utrygt og lite egnet som hekkeplass. Tilby alternative gode hekkeplasser i nærheten kan lokke måkene bort. Birdlife.no orienterer på sine nettsider (utdrag): Bakgrunnen for at bygningseiere ikke kan fjerne reir og unger, er den beskyttelse fiskemåsen har fått. Den ble freda i Årsaken var negativ bestandsutvikling som førte til at arten har havna på rødlista, med status som «nær truet». Byer og tettsteder inngår etter hvert i måsenes naturlige utbredelsesområder. Dette på grunn av at noen av måsenes tidligere leveområder har blitt ødelagt eller forringet og næringstilgangen ved kysten har blitt dårligere, samtidig som næringstilgangen er god for altetende arter i byer og tettsteder. Positiv bestandsutvikling for rødrev, samt innføring av arter som amerika - mink og huskatt har bidratt til å øke preda sjons - trykket for bakkehekkende fuglearter. Som en tilpasning til endringene som er beskrevet over har måser (særlig fiskemåse) begynt å hekke på flate hustak i byer og tettsteder. Ulike tiltak mot reirbygging I møtet med naboene, ble det lagt vekt på å hindre mat-tilgangen i vårt område. Her er det viktig å unngå at restavfall kastes og settes på utsida av søppelcontainerne, at fugler mates (mat til «småfuglene» spises gjerne av større fugler) og at rester av matpakker og hurtigmat ikke kastes på plener etc, men i dertil egnede avfallskopper. Samtidig er vi klare over at dette fra borettslagets side er et arbeid som vil måtte pågå over flere år. Søte eller en pest og plage? 11

12 BARNAS SIDE HVEM FINNER SKATTEN 12

13 FINN FEM FEIL FRA PRIKK TIL PRIKK 13

14 NYE BEBOERE ADRESSE/KJØPERE INNFL MND. ADRESSE/KJØPERE INNFL MND. Saupstadringen 31B Mona Nilsen Kolstadtunet 6D Geir Erling Berg Monsen Saupstadringen 25A Wenche Frengen Saupstadringen 39B Gario Tokat Ayse Tokat Saupstadringen 19A Connie Cecilie Davik Saupstadringen 25A Jørgen Ingebrigtsen Pia Renate Barseth Saupstadringen 6A Siw Else Vikan Saupstadringen 27A Aryan Ali Majid Saupstadringen 2E Anne Voldrønning Saupstadringen 8B Anne Britt Karlsen Saupstadringen 25A Kristoffer Årvik Benedicte Blom Saupstadringen 4B Dilek Argin Sarihan Gürler Sarihan Saupstadringen 43C Linn Merethe Killingberg Saupstadringen 8B Tommy Thordarson September September September Oktober Oktober Oktober Oktober Oktober Oktober Saupstadringen 25A Tron Arne Nilsen Mary Edenissa Amper Arnoco Saupstadringen 49A Trine-Lise Aaldstedt Saupstadringen 10B Geir Tyldum Regina Combey Saupstadringen 33D Tor Kristian K. Eidem Line Larsen Saupstadringen 8A Tonje Marie Stenhaug Saupstadringen 43C Per Hammernes Saupstadringen 4B Knut Ivar Arnesen Kolstadtunet 4B Asgeir Sandnes Turid Neverdal Saupstadringen 33D Rita Merete Eide Kolstadtunet 8A Lukasz Stanislav Brozek Ewa Katarzyna Brozek Saupstadringen 29D Gulay Kara Husamettin Colak Kolstadtunet 8A Stine Kvernmo Saupstadringen 4A Sam Ntagungira Mbabazi Ntagungira Coltilda Desember Desember Desember Desember Januar Saupstadringen 15A Magnus Brørs Saupstadringen 49C Elmas Guven Bagiran Januar 14

15 NYE BEBOERE ADRESSE/KJØPERE INNFL MND. ADRESSE/KJØPERE INNFL MND. Saupstadringen 19A Lill Katrin Strømmen Saupstadringen 10B Samet Tosun Musa Tosun Kolstadtunet 6C Cecilie Edelsten Saupstadringen 49A Maciej Waldemar Wilkosz Monika Radna Casper Lundes veg 2B Gøran Pedersen Krangsås Saupstadringen 49C Tor Andre Quale Bergli Saupstadringen 31C Odd Erik Fallan Saupstadringen 17D Camilla Sjøvoll Saupstadringen 4A Stig Kristian Antonsen Kolstadtunet 4F Marius Lynstad Vatne Veronica Dahle Saupstadringen 45A Torbjørn Rødset Saupstadringen 35B Ole Martin Svardal Casper Lundes veg 6B Aud Midtlyng Januar Januar Januar Januar Januar Februar Februar Februar Februar Februar Februar Februar Mars Saupstadringen 37B Patricio Zuniga Charlotta Landstein Saupstadringen 27C Jonas Hansen Kymre Eneda Kymre Saupstadringen 21D Maren Ottesen Saupstadringen 43A Svein Mikal Solli Ranøien Ane Thyvold Ranøien Casper Lundes veg 4A Bismillah Rezai Kolstadtunet 6A Siw-Kristin Bechstrøm Kolstadtunet 6A Kenneth Indergård Casper Lundes veg 8B Rigoberto Diaz Acevedo Eva Marie Romera Ruzafa Saupstadringen 19B Ragnhild Birgitte Rønning Saupstadringen 49A Tom Andre Sneve Tomren Saupstadringen 2D Joachim Alseth Mathilde Irene Grøtte Olaussen Saupstadringen 27C Mats Jacobsen Marthe Høyem Nordbotten Mars Mars Mars Mars Mars April April April April April April Mai Casper Lundes veg 2A Sindre Støkkan Saupstadringen 35B Linda Moa Mars Mars Saupstadringen 39B Justin Aage Walker Janne Walker Mai 15

16 Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Telefon E-post: Hjemmeside: Mobiltelefon vaktmester (kun på dagtid) Kontakttelefon (kun henvendelser utenfor kontortid og som ikke kan utsettes til neste arbeidsdag) Åpningstider Driftskontoret: man-tir-tor-fre kl , onsdag kl Vaktmesterkontoret: kl (kan i perioder være stengt)

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Tilstede var 27 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 29 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Trekøveren for februar 2009. Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00

Trekøveren for februar 2009. Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00 Trekøveren for februar 2009 Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00 Brannsikkerheten i hjemmet vårt I den senere tid har vi i Tv og aviser sett mange branner med store konsekvenser. I

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Marmorberget Borettslag den 25.04.2012 kl. 18.30. Møtested: Grendehuset.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Marmorberget Borettslag den 25.04.2012 kl. 18.30. Møtested: Grendehuset. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Marmorberget Borettslag den 25.04.2012 kl. 18.30. Møtested: Grendehuset. Tilstede var 42 andelseiere og ingen med fullmakt, til sammen 42stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Pynten Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole. Tilstede var 157 andelseiere og 76 med fullmakt til sammen 233 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført fra egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført fra egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Etterstad Sør Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Etterstad Sør Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Møtedato: 22. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Deichmanns bibliotek, Sandaker Senter 22 andelseiere, 4 representert ved

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sloreåsen Borettslag den kl Møtested: Holmlia kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sloreåsen Borettslag den kl Møtested: Holmlia kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sloreåsen Borettslag den 10.05.2010 kl. 19.00. Møtested: Holmlia kirke. Tilstede var 53 andelseiere og 9 med fullmakt til sammen 62 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

BLYSTADRINGEN BORETTSLAG

BLYSTADRINGEN BORETTSLAG BLYSTADRINGEN BORETTSLAG År 2012, tirsdag 22.mai ble det avholdt ordinær generalforsamling i Blystadringen borettslag. Møtet ble avholdt i Storstua, Blystadringen 2 H, fra kl. 19.00. Tilstede fra styret

Detaljer

Godtgjørelse til ansvarlig for hjemmesiden ble foreslått til kr Vedtak: Godkjent

Godtgjørelse til ansvarlig for hjemmesiden ble foreslått til kr Vedtak: Godkjent 1 Ellipsen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ellipsen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag Dato 28. mai 2013 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Engelsborg Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Engelsborg Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Miguel Antonetti foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Miguel Antonetti foreslått, og som protokollvitne ble 1 Fuglemyra Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fuglemyra Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 Lagets formann, Tor Magne Gausdal, ønsket alle fremmøtte velkommen til generalforsamlingen 2005, Tor Magne Gausdal var møteleder.

Detaljer

BLYSTADRINGEN BORETTSLAG

BLYSTADRINGEN BORETTSLAG BLYSTADRINGEN BORETTSLAG År 2011, torsdag 7. april ble det avholdt ordinær generalforsamling i Blystadringen borettslag. Møtet ble avholdt i Storstua, Blystadringen 2 H, fra kl. 19.00. Tilstede fra styret

Detaljer

Gneisvegen borettslag

Gneisvegen borettslag Gneisvegen borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling Dato 16.04.2012 kl. 18.00 Sted: Bomberommet 1. Konstituering Leder ønsker velkommen og setter møtet a. Status frammøte: Ved møtets begynnelse

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Lerdalstoppen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lerdalstoppen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Treschowsgt. Terrasse D A/S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag. --- oo0oo --- Thomas Hansen

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag. --- oo0oo --- Thomas Hansen P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag Avholdt: 02.mai-2011, kl 18:00 Sted: Rustad skole --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Tilstede var 35 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 45 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudkollen Borettslag den 26.05.2010 kl. 19.00. Møtested : Ammerudhjemmet

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudkollen Borettslag den 26.05.2010 kl. 19.00. Møtested : Ammerudhjemmet Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudkollen Borettslag den 26.05.2010 kl. 19.00. Møtested : Ammerudhjemmet Tilstede var 66 andelseiere og 29 med fullmakt til sammen 95 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag den 19.05.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag den 19.05.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag den 19.05.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke. Tilstede var 36 andelseiere og 6 med fullmakt til sammen 42 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Tilstede var 14 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 17 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling mandag 27. april 2015 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidligere Stangnes Barneskole Andelseiere eller personer med fullmakt har stemmerett.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandbakken Borettslag den kl Møtested: Tonsenhagen Skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandbakken Borettslag den kl Møtested: Tonsenhagen Skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandbakken Borettslag den 17.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Tonsenhagen Skole. Tilstede var 42 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 52 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 8. mars 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrahagen Borettslag kl. 19:00. Møtested: Deichmanske bibliotek Sandaker Senter.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrahagen Borettslag kl. 19:00. Møtested: Deichmanske bibliotek Sandaker Senter. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrahagen Borettslag 23.05.2012 kl. 19:00. Møtested: Deichmanske bibliotek Sandaker Senter. Tilstede var 43 andelseiere og 2 med fullmakt. Til sammen 45 stemmeberettigede.

Detaljer

Gneisveien borettslag

Gneisveien borettslag Gneisveien borettslag Protokoll generalforsamling Dato 22.04.2010 kl 18.00 Sted: Bomberommet 1. Konstituering Leder ønsker velkommen og setter møtet. Styrets leder er møteleder i henhold til vedtektene

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1. Tilstede var 12 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen 13 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Flaen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Enstemmig godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Enstemmig godkjent 1 AL Bølerskogen Borettslag II Protokoll fra ordinær generalforsamling i AL Bølerskogen Borettslag II ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag den 15.06.2011 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter videregående skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag den 15.06.2011 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter videregående skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag den 15.06.2011 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter videregående skole. Tilstede var 185 andelseiere og 37 med fullmakt til sammen 222 stemmeberettigede.

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås dekket ved overføring fra egenkapitalen. Vedtak: Godkjent.

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås dekket ved overføring fra egenkapitalen. Vedtak: Godkjent. 1 Lutvannkollen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lutvannkollen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Brit Sivertsen, Knut Solem, Lene Næsbø Wikmark, Rolf Einar Pedersen, Arve Haugen, Birgitta Trelstad Næsbø, Thomas Wintervold, Axel

Detaljer

Nr årgang Mai 2017 VÅREN I ANMARSJ!

Nr årgang Mai 2017 VÅREN I ANMARSJ! Nr. 2-2017 45 årgang Mai 2017 VÅREN I ANMARSJ! 1 STYRELEDEREN HAR ORDET HEI ALLE BEBOERE Da har dere mottatt Ringrev nr. 2 i år. Mai måned er her og det er vår i luften. Vi har avholdt Generalforsamling,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Munkelia Borettslag den kl Møtested: Lambertseter kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Munkelia Borettslag den kl Møtested: Lambertseter kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Munkelia Borettslag den 26.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 81 andelseiere og 20 med fullmakt til sammen101 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen orettslag Møtedato 31.03.2009 Møtetidspunkt 18.00 Møtested St Halvard kirke Tilstede var 51 andelseiere Og 5 med fullmakt til sammen 56 stemmeberettigede

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrer Borettslag Møtedato: 6. mai 2014 endret til 5. mai grunnet dobbeltbooking Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Kjelsås Folkets hus 61 andelseiere, 9

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Brekkelia Borettslag den kl Møtested: Korsvoll menighetshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Brekkelia Borettslag den kl Møtested: Korsvoll menighetshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Brekkelia Borettslag den 9.5.2012 kl. 18.00. Møtested: Korsvoll menighetshus. Tilstede var 17 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Kenan Jasarevic foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Kenan Jasarevic foreslått, og som protokollvitne ble 1 Manglerud Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerud Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Lindebergskogen B/L

Protokoll fra generalforsamlingen i Lindebergskogen B/L Protokoll fra generalforsamlingen i Lindebergskogen /L Møtedato 07.06.2007 Møtetidspunkt Kl. 18.30 Møtested Lindeberg skoles aula Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bogstadveien 46 Sameie

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bogstadveien 46 Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bogstadveien 46 Sameie Møtedato 22.04.2008 Møtetidspunkt Kl 19:00 Møtested Vaskekjelleren, Bogstadveien 46 Tilstede var 17 seksjonseiere og 5 med fullmakt til sammen

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudsletta Borettslag den kl Møtested : Sarons lokaler.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudsletta Borettslag den kl Møtested : Sarons lokaler. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudsletta Borettslag den 09.05.2012 kl. 18.00. Møtested : Sarons lokaler. Tilstede var 51 andelseiere og 12 med fullmakt til sammen 63 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Ferdig utfylte skjemaer for navnskilt leveres i styrets postkasse ved 19-blokka senest den 20. februar 2008

Ferdig utfylte skjemaer for navnskilt leveres i styrets postkasse ved 19-blokka senest den 20. februar 2008 Navnskilt til nye postkasser Som kjent så vedtok den ekstraordinære generalforsamlingen å gå til innkjøp av nye postkasser til alle beboerne i laget. Valget falt på grønne postkasser med god størrelse.

Detaljer

Generalforsamling i Fagerholt Borettslag

Generalforsamling i Fagerholt Borettslag Generalforsamling i Fagerholt orettslag Møtedato 09.05.2006 Møtetidspunkt 18.30 Møtested Haugerud kirke Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 36 andelseiere 7 med fullmakt

Detaljer

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING LYSHOVDEN BORETTSLAG 19. MAI 2014 AULAEN, LYSHOVDEN OPPVEKSTTUN

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING LYSHOVDEN BORETTSLAG 19. MAI 2014 AULAEN, LYSHOVDEN OPPVEKSTTUN PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING LYSHOVDEN BORETTSLAG 19. MAI 2014 AULAEN, LYSHOVDEN OPPVEKSTTUN Møtet ble åpnet av: Til stede fra styret: _Einar F. Kaldhol Einar F. Kaldhol Ane Grete Vik Fredrik Herland

Detaljer

Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent.

Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Munkelia Borettslag Møtedato: Tirsdag 29.april 2014 Møtetidspunkt: kl 18.00 Møtested: Til stede: Lambertseter kirke 58 andelseiere, 11 representert ved fullmakt,

Detaljer

1 Nøklevann Borettslag

1 Nøklevann Borettslag 1 Nøklevann Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nøklevann Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Referat Generalforsamling 2015 Borettslaget Frostaveien 1 26.03.15 Sak 1 Konstituering Frammøte ble registrert av styret. 19 av 69 andeler var representert: 04, 07, 10, 18, 20, 23, 25, 28, 35, 37, 38,

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Ammerudsletta Borettslag

Protokoll fra generalforsamlingen i Ammerudsletta Borettslag Protokoll fra generalforsamlingen i Ammerudsletta Borettslag Møtedato 12.04.2007 Møtetidspunkt Kl. 18.00 Møtested Sarons Lokaler, Ammerudveien Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet

Detaljer

Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd Arild Iversen.

Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd Arild Iversen. ÅMOTLIA BOLIGSAMEIE REFERAT FRA SAMEIERMØTE TIRSDAG 8. APRIL 2014 PÅ FRIHEIM I HEGGEDAL Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Morten Røstengen foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Morten Røstengen foreslått, og som protokollvitne ble 1 Plogveien Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Plogveien Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Ener`n. Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering. Har du gjort radiatoren klar for vinteren?

Ener`n. Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering. Har du gjort radiatoren klar for vinteren? Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering Har du gjort radiatoren klar for vinteren? Vi pusser opp! Det har lenge vært et behov for generell oppussing av inngangspartier, trappeoppganger og korridorer

Detaljer

Den store Norske Borettslagsundersøkelsen

Den store Norske Borettslagsundersøkelsen Den store Norske Borettslagsundersøkelsen Bytall for Oslo, Bergen og Trondheim - Den Store Norske Borettslagsundersøkelsen By-rapport I fjor startet NBBL en årlig nasjonal undersøkelse blant folk i borettslag.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Til: Alle beboere i Gjønnesskogen Huseierforening Fra: Styret i Gjønnesskogen Huseierforening Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Preståsen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Preståsen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STENBRÅTEN BORETTSLAG

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STENBRÅTEN BORETTSLAG PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STENBRÅTEN BORETTSLAG Møtedato: Torsdag 22. mai 2014 Møtetidspunkt: kl 18.00 Møtested: Til stede: Stenbråten skole 31 andelseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sloreåsen Borettslag Dato 29.05.2013 Kl. 19.00. Møtested: Holmlia kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sloreåsen Borettslag Dato 29.05.2013 Kl. 19.00. Møtested: Holmlia kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sloreåsen Borettslag Dato 29.05.2013 Kl. 19.00. Møtested: Holmlia kirke. Tilstede var 53 andelseiere og 5 med fullmakt til sammen 58 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

RINGREVEN. Nr. 2-2014 42 årgang Mai 2014. Det flagges i Ringvegen Borettslag

RINGREVEN. Nr. 2-2014 42 årgang Mai 2014. Det flagges i Ringvegen Borettslag RINGREVEN Nr. 2-2014 42 årgang Mai 2014 Det flagges i Ringvegen Borettslag 2 «Ringreven» utgis til beboerne i borettslaget. Artikler og innlegg behøver ikke nødvendigvis å reflektere borettslagets offisielle

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Rognerud Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355 Til: Marikova Vels medlemmer Oslo 5. februar 2014 I overensstemmelse med vellets vedtekter, 6, innkalles herved til Årsmøte i Marikova Vel: Tid: ONSDAG 5. Mars 2014 kl. 18.00 Sted: Oppsal Samfunnshus,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Akersbakken Borettslag den kl Møtested: Gamle Aker kirkesenter.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Akersbakken Borettslag den kl Møtested: Gamle Aker kirkesenter. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Akersbakken Borettslag den 31.5.2012 kl. 18.00. Møtested: Gamle Aker kirkesenter. Tilstede var 29 andelseiere og 13 med fullmakt til sammen 42 stemmeberettigede.

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugerudhagan Borettslag Møtedato: 12. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Kantinen 4. etg. Tvetenveien 152 Til stede: 42 andelseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus Tilstede var 32 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 34 stemmeberettigede.

Detaljer

Kristian Balke og Gro-Helene Sperre Risnes foreslått. Vedtak: Vedtatt

Kristian Balke og Gro-Helene Sperre Risnes foreslått. Vedtak: Vedtatt 1 Høgdaveien Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat.

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat. Årsmøte ble avholdt torsdag 13.2.2014 KL.19.00 i Jegerhuset i Krokstadelva, det møtte totalt 20 medlemmer inkludert det sittende styret. Forfall fra styret: Lasse Leander, Eirik Bøhm Følgende saker var

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke. Tilstede var 48 andelseiere og 6 med fullmakt, til sammen 54 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Nittedalgata 1-7 Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nittedalgata 1-7 Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Møtedato: 12. mai 2014 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Til stede: Veitvetsenteret, sal Chilenske kultursenter 45 andelseiere, 4 representert

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandaker Borettslag Dato Kl Møtested: Nordpolen skole, Hans Nielsen Hauges gate 1.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandaker Borettslag Dato Kl Møtested: Nordpolen skole, Hans Nielsen Hauges gate 1. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandaker Borettslag Dato 23.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Nordpolen skole, Hans Nielsen Hauges gate 1. Tilstede var 40 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Ravnåsen Borettslag ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ellipsen Borettslag Møtedato: 22. april 2014 Møtetidspunkt: 17.30 Møtested: OBOS lokaler, Hammersborg torg 1 Til stede: 53 andelseiere, 1 representert ved fullmakt,

Detaljer

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2014 i Borettslaget. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2014 i Borettslaget. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen PROTOKOLL Dato og klokkeslett: Onsdag 24. april 2014 kl. 18.00 Sted: Åsbråten Kulturkafe, Dyretråkket 30 ble det avholdt ordinær generalforsamling 2014 i Borettslaget. SAK 1: KONSTITUERING 1. Valg av møteleder

Detaljer

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 1. Konstituering 1. Styreleder Bente Skulstad Austrått ønsket velkommen og holdt en kort

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 24.04.14

Detaljer

Referat fra styremøte i Viking Borettslag

Referat fra styremøte i Viking Borettslag Den 30. mai 2012, kl. 1830-2200, ble det avholdt styremøte i Viking Borettslag. Følgende deltok: Gunnvor Antonsen, Thomas Myhre Andersen og Anne Storruste Følgende saker ble behandlet: Sak 25/2012 - Konstituering

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011. Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje

Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011. Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011 Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje Vedlagt følger: Saksliste med vedlegg Årsberetning Årsregnskap og budsjett Vedlegg innmeldte

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Adamstuen Borettslag Dato 06.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Søsterhjemmet OUS-U.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Adamstuen Borettslag Dato 06.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Søsterhjemmet OUS-U. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Adamstuen Borettslag Dato 06.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Søsterhjemmet OUS-U. Tilstede var 20 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen21 stemmeberettigede.

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 10.05.2011 kl. 18.30. Møtested: Vålerenga bydelshus

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 10.05.2011 kl. 18.30. Møtested: Vålerenga bydelshus Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 10.05.2011 kl. 18.30. Møtested: Vålerenga bydelshus Tilstede var 25 andelseiere og 0 med fullmakt til sammen 25 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013.

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. Husordensregler Etterstad Øst Borettslag vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt

Detaljer

64 eiere av boligseksjoner med eierbrøk til sammen 4 870/51530

64 eiere av boligseksjoner med eierbrøk til sammen 4 870/51530 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Ringnes Park Vest Sameie Møtedato: 23.4.14 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Ringen kino 64 eiere av boligseksjoner med eierbrøk til sammen 4 870/51530 Forretningsfører

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Fagerholt Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerholt Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012 PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012 Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt onsdag 12. desember 2012 kl 18.00. Sted: Leangen travbane, Tungaveien 1, 7047

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent.

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent. 1 Steinspranget Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Steinspranget Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

RINGREVEN RINGVEGEN BORETTSLAG. Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet

RINGREVEN RINGVEGEN BORETTSLAG. Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet RINGREVEN Nr. 1-2015 43 årgang Mars 2015 RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet ********************************************

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den 28.04.2010 kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Tilstede var andelseiere og med fullmakt til sammen stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Emanuelfjell Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Emanuelfjell Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Emanuelfjell orettslag Møtedato 28.05.2008 Møtetidspunkt 19:00 Møtested Fjellstua, Odvar Solbergs vei 68 Tilstede var 44 andelseiere og 15 med fullmakt til sammen

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tæruddalen Borettslag, onsdag 14. mai 2013 kl. 19.00, Tæruddalen skole

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tæruddalen Borettslag, onsdag 14. mai 2013 kl. 19.00, Tæruddalen skole Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tæruddalen Borettslag, onsdag 14. mai 2013 kl. 19.00, Tæruddalen skole Møtet ble åpnet av styreleder Asle Johansen. Den oppsatte saksliste ble referert. TIL BEHANDLING

Detaljer

PROTOKOLL. Tid og sted: Onsdag 31. mai 2017 kl på Stenbråten Skole. ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Kantarellen Borettslag

PROTOKOLL. Tid og sted: Onsdag 31. mai 2017 kl på Stenbråten Skole. ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Kantarellen Borettslag PROTOKOLL Tid og sted: Onsdag 31. mai 2017 kl. 18.00 på Stenbråten Skole ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Kantarellen Borettslag 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder ble

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2009 for Stokkanhaugen Velforening avholdt 6.mai 2010.

Protokoll fra årsmøte 2009 for Stokkanhaugen Velforening avholdt 6.mai 2010. Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 4 mai/juni 2010 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim wwwstokkanhaugenno Dugnad mandag 21 juni fra kl 1730 Det vil bli gjennomført dugnad i forkant av St Hans,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Etterstad I Borettslag den kl Møtested : Operasjon Veds lokaler

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Etterstad I Borettslag den kl Møtested : Operasjon Veds lokaler Protokoll fra ordinær generalforsamling i Etterstad I Borettslag den 15.06.2010 kl. 18.00. Møtested : Operasjon Veds lokaler Tilstede var 16 andelseiere og 0 med fullmakt til sammen 16 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Kolåsbakken Borettslag den 12.05.2011 kl. 19:00. Møtested : Tonsenhagen.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Kolåsbakken Borettslag den 12.05.2011 kl. 19:00. Møtested : Tonsenhagen. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Kolåsbakken Borettslag den 12.05.2011 kl. 19:00. Møtested : Tonsenhagen. Tilstede var 49 andelseiere og 17 med fullmakt til sammen 66 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer