Les gjennom monteringsanvisningen nøye og forstå innholdet før du bruker sagutrustningen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Les gjennom monteringsanvisningen nøye og forstå innholdet før du bruker sagutrustningen."

Transkript

1 bruksanvisning Original Bruksanvisningccc Logosol Norwood LumberMate LM29 Bensindrift & Elektrisk drift Les gjennom monteringsanvisningen nøye og forstå innholdet før du bruker sagutrustningen. Art.nr Denne bruksanvisningen inneholder viktige sikkerhetsinstruksjoner. Advarsel! Feil bruk kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall for operatøren eller andre.

2 Takk for at du har valgt en Logosol maskin! Velkommen. Vi er glade for at du har vist oss den tillit gjennom å kjøpe dette sagbruket og vi kommer til å gjøre vårt ytterste for å oppfylle dine forventninger. Logosol har laget sagbruk siden 1988 og levert ca maskiner til fornøyde kunder i hele verden. Vi ønsker best mulig sikkerhet og samtidig at du skal få Så bra sagresultat som mulig. Vi anbefaler at du avsetter tid til å lese denne bruksanvisningen fra perm til perm før du starter sagingen. Tenk på at selve maskinen er bare en del av verdien, en stor verdi ligger i den kunnskap vi deler med deg i bruksanvisningen. Vi ønsker deg lykke til med din nye maskin. Bengt-Olov Byström Grunnlegger og styreformann, Logosol i Härnösand, Sverige LOGOSOL driver et kontinuerlig utviklingsarbeid. Vi må derfor forbeholde oss retten til å endre konstruksjon og utforming på våre produkter. Dokument: LumberMate Bruksanvisning Bilde: Norwood og Lars Wahlström Sist revidert: Augusti 2013 Artikkelnr Bruksanvisning, NO: LOGOSOL, Härnösand Sweden 2

3 LumberMate LM29 Innholdsfortegnelse Generelt 4 Beskrivelse av bandsagbruket 5 Sikkerhetsinstruksjoner 6 Start- og stoppinstruksjoner eldrift 10 Start- og stoppinstruksjoner bensindrift 11 Arbeidsinstruksjoner 12 Vedlikeholdsinstruksjoner 17 Feilsøking 20 Tekniske Data 21 EU forsikring 22 3

4 Generelt For din egen og andres sikkerhet, bruk ikke bandsaga eller håndter bandsagbladene før du har lest gjennom og forstått hele innholdet i denne bruksanvisningen. ADVARSEL! Når dette symbolet dukker opp, innebærer det at om en ikke følger instruksjonene kan det resultere i alvorlig personskade og til og med dødsfall. Denne bruksanvisningen, motorens instruksjonsbok, bandsagas monteringsanvisninger og instruksjoner for tilbehør skal anses som inngående deler til bandsaga og skal alltid oppbevares sammen med bandsaga og skal også medfølge bandsaga i et eventuelt videresalg. Ansvaret for at bandsaga blir rett montert, riktig i gangkjørt og brukt på en sikker måte er den eller de som har montert bandsaga og de som bruker den. 4

5 LumberMate LM29 Beskrivelse av bandsagbruket Dette bandsagbruket er konstruert for å sage tømmerstokker som er kvistet helt inn til stammen. M T N N K P O G F I H A L J B D U Q E S R C Q Lumbermate LM29 A. Sagbane B. Veiv for innstilling av sagsnittet C. Regulering for innstilling av justerbar bladstyring D. Skyvehåndtak til saghodet, gasspådrag til bensinmotoren og innkobling av bandhjuldriften E. Stokkstøtte F. Spennarm (skjult bak tømmerstokken) G. Tverrbjelke H. Sikkerhetsbryter I. Sagbladdeksel J. T-Handtak for sagbladspenning K. Vanntank til sagbladkjøling L. Bensintank M. Skala for innstilling av sagsnittet N. Løfteører for saghodet O. Regulering for innstilling av saghodets vinsjesystem P. Nødstopp Q. Endestopp på sagbanen R. Sporrengjører S. Støtteben T. Skilt U. Tenningslås 5

6 Sikkerhetsinstruksjoner Se til at alle advarsel- og informasjonsskilt er på plass på saga og at de er rengjort og lesbare. Skadde skilt skal umiddelbart erstattes. Symbolforklaringer ADVARSEL! Dette symbolet innebær at en skal være ekstra oppmerksom og følges av en informasjon om hva risikoen er. OPPFORDRING. Etter dette symbolet følger en oppfordring. Vær ekstra oppmerksom der dette symbolet forekommer i manualens tekst. For din egen og andres sikkerhet, bruk ikke bandsagbruket eller håndter bandsagblad uten først å lese gjennom og forstå hele innholdet i denne bruksanvisningen. ADVARSEL! Skjærende verktøy. Uvøren bruk av maskinen kan føre til livstruende personskader. Bandsagbladene er ekstremt kvasse og farlige. Bruk alltid beskyttelseshansker når du arbeider med bandsagbruket eller håndterer bandsagblad. Risiko for kuttskader ved handtering av bandsagblad. Bandsagbladene og motordeler kan være varme etter saging. Bruk alltid godkjent hørselsvern når du arbeider med maskinen. Hørselen kan skades etter bare kort tid når du er utsatt for høyfrekvent lyd. Bruk alltid tilsittende beskyttelsesbriller når du arbeider med maskinen eller håndterer bandsagbladene. Det kan også under visse omstendigheter være nødvendig å bruke støvmaske. Det gjelder hvis du sager tørt virke eller sager innomhus. Bruk alltid godkjent vernesko med stålhette og sklisikker såle når du arbeider med maskinen eller bandsagblad. Bruk alltid heldekkende vernebukse når du arbeider med maskinen eller håndterer bandsagblad. Ikke bruk løssittende kleder, halstørkle, smykker og lignende som kan hektes fast i maskinen under arbeid. Sett opp langt hår før du arbeider med bandsaga. 6

7 LumberMate LM29 Bandsagas sikkerhetsutstyr ADVARSEL! Bruk aldri maskinen med defekt sikkerhetsutstyr. Sikkerhetsutstyret på bandsaga skal kontrolleres og vedlikeholdes jevnlig. Her forklares sikkerhetsutstyret på bandsaga og deres funksjon. Nødstopp Nødstoppen bryter strømmen til bandsagas styresystem og aktiverer bremsen. Nødstoppknappen må trekkes ut før maskinen kan startes på nytt. Beskyttelsesdeksel over bandhjulene Maskinen har en sikkerhetsbryter montert på beskyttelsesdekslene over bandhjulene. Maskinen kan ikke brukes før dekslene er på plass. Endestopp på sagbanen Disse mekaniske stoppene hindrer at saghodet ruller av sagbanen ved endene av sagbanen. Operatør ADVARSEL! Ved bruk av maskinen skal godkjent personlig verneutstyr benyttes. Personlig verneutstyr tar ikke bort skaderisikon, men den reduserer effekten av en skade ved et ulykkestilfelle. Personer under 18 år får ikke bruke bandsagbruket eller håndtere bandsagblad. Oppstillingsplass Advarsel! Bruk aldri bandsagbruket med forbrenningsmotor i et innestengt rom eller et dårlig ventilert rom. Det kan forårsake kveling eller kullosforgiftning. Bruk kun bandsagbruket eller håndter bandsagblad i full dagslys om du ikke har tilgang til fullgod arbeidsbelysning. Hold arbeidsplassen ryddig og fri for momenter som kan distrahere operatøren. Velg en oppstillingsplass der underlaget er hardt pakket og plant og med godt rom til bandsagbruket, stokkhøyde og ferdig saget trevirket. Hvis det er mulig, plasser sagbruket slik at sagflis blåser bort fra operatørsiden. Sett opp bandsagbruket på en plan plass med minst 4,5 meter fritt rom rundt maskinen. Hvis bandsagbruket skal plasseres permanent på en plass anbefales støtte med sementpilarer eller treklosser (15 x 15 cm) under hvert tverrstag. Ha et godkjent brannslukkningsapparat (min 3 kg) lett tilgjengelig ved arbeidsplassen. Ha alltid et komplett sett førstehjelpsutstyr tilgjengelig på arbeidsplassen. Maskinen skal installeres via jordfeilvarsler. Bruk aldri maskinen eller håndtere bandsagblad hvis du er trøtt, hvis du har drukket alkohol eller om du bruker medisiner som kan påvirke synet, reaksjonsevne eller kroppskontroll. 7

8 Bruk av båndsaga ADVARSEL! Skjærende verktøy. Stå alltid bak saghodet og hold begge hendene på manøverspaken når du kjører maskinen. Stå aldri framom saghodet eller bandsagbladet. Dra aldri maskinen gjennom ett sagsnitt. ADVARSEL! Klemfare og roterende deler: Kun et lite press på frikoblingsmekanismen til saghodet kan få saghodet til å falle ukontrollert og veiven vil rotere raskt, noe som kan føre til personskade. ADVARSEL! Koblingsmekanismen er meget følsom. Til og med et lite trykk på regulatorspaken når motoren er i gang kan få koblingen til å gå i inngrep og få bandsagbladene til å bevege seg. ADVARSEL! Modifiser aldri denne maskinen slik at den ikke er i overensstemmelse med orginalutførelsen og bruk den ikke hvis den har blitt modifisert av andre. Bruk aldri annet tilbehør enn det Logosol anbefaler. ADVARSEL! Et bandsagblad som har bruddskader kan kaste ut deler av bandsagbladet gjennom sponstussen med høy hastighet. Pass på at ingen befinner seg på den siden av bandsaga under drift. Risikoen for brudd på bandsagbladene øker når bladet ikke er installert rett eller det er manglende vedlikehold. Bandsagbladene og deksel over bandhjulene tåler kulde ned mot -25 grader C. Bruk ikke bandsagbruket under 25 grader C. Kontroller at maskinen er rett montert i forhold til monteringsbeskrivelsene og er riktig vedlikeholdt i forhold til disse instruksjonene. Arbeid aldri alene. Pass på at det finnes noen voksne i hørbar avstad hvis du trenger hjelp. Stå aldri mellom tømmerstokken (ene) og bandsagbruket. Stå alltid på siden av tømmerstokken (ene) når du håndterer tømmeret. Stå aldri der det er fare for at du får en tømmerstokk over deg. Risikoområdet: Minste sikkerhets avstad rundt bandsagbruket er vist på fig.1. Påse at sikkerhetsavstanden på bandsagbrukets venstre side er 15 meter der det er fare for at sagbladdeler kan kastes ut gjennom sponstuss ved brudd på sagbandene. Risikoavstanden på de andre sidene er 5 meter. [Fig. 1.] ADVARSEL! Hold hender, armer, ben og øvrige kroppsdeler med god margin fra bandsagbladet, kabler og annen bevegelige deler. Husk at når saghodet forflyttes endrer også bandsagbladet og kablene posisjon. ADVARSEL! Risiko for å bli påkjørt av saghodet. ADVARSEL! Snublingsrisiko på sagbane og tverrbjelker. Gå aldri over sagbanen. ADVARSEL! Heng opp elektriske kabler slik at de ikke skades eller utgjør en snublingsrisiko. ADVARSEL! Kjør ikke forbrenningsmotoren i lukket rom. Sørg for god ventilasjon. Avgasser inneholder skadelige stoffer som kan utgjøre livsfare. ADVARSEL! Klemrisiko mellom sagbruket og tømmerstokken ved pålessing. Kliv aldri på sagbanen eller på sagas tverrbjelker. 8

9 LumberMate LM29 Før bruk av sagbruket hver gang: Kontroller at: operatøren har godkjent personlig verneutstyr foreskrevet vedlikehold er utført bandsagbladet står stille maskinen står stødig oppstilt og sagbanen har støtte under hele lengden saghodets sikkringshjul og sagbanens endestopp er på plass alle deler på bandsagbruket sitter fast og er funksjonsdyktig alt sikkerhetsutstyr på maskinen er på plass og fungerer bandsagbladet er rett påmontert og løper fritt og i riktig retning. Før hvert sagsnitt: Kontroller at: ingen andre personer eller dyr befinner seg innom maskinenes risikosone arbeidsplassen er fri fra hindringer som kan utgjøre snublingsrisiko eller er forstyrrende bandsagbladet løper fritt for stokkstøttene og spennarmer til tømmeret sagbanen er fri for skrap, sagflis og lignende arbeidsstykket er godt festet det justerbare sagbladdekslet er korrekt innstilt for å klare tømmerstokkens største bredde. Ved bruk: ADVARSEL! Risiko for brannskade. Motoren og lyddemperen til motoren blir meget varm under drift og like etter bruk. Dette gjelder også når motoren går på tomgang. ADVARSEL! Risiko for brann! Bensin og bensindamp er meget brannfarlig. Tenk over brann-, eksplosjon og innhaleringsrisiko. ADVARSEL! Brannrisiko. Motoren skal være avslått og fått tid til avkjøling i 10 minutter før brensel fylles på. Steng alltid av forbrenningsmotoren når du forlater operatørplassen, også midlertidig, for å ta unna saget trevirket eller utfør vedlikehold. ADVARSEL! Kortsluttning. Kontroller regelmessig at batterikablene ikke har skader. Se til at ingen metalldeler kommer i kontakt med batteripolene. Figur 1. 9

10 Oppbevaring over lengre tid Også ved kort tids opphold uten bruk av bandsagbruket skal bandsagbladet tas ut av maskinen og oppbevares utilgjengelig for barn og andre personer. Oppbevaring over lengre tid skal: - bensintanken og kjølevæskebeholderen tømmes, - bandsagbladet skal tas ut av maskinen, - nøkkel skal tas ut av tenningslåsen, - krana til bensintanken skal stenges, - batteriet skal tas ut av maskinen, - saghodet skal låses av Oppbevar bandsagbruket utilgjengelig for barn og andre personer, helst i et avlåst rom. Vedlikehold ADVARSEL! Før du utfører service og vedlikehold på maskinen vri tenningsnøkkelen til posisjon OFF, ta nøkkelen ut av låsen og steng bensinkranen. Forflyttning av bandsagbruket ADVARSEL! Risiko for klemskader. Hold personer og dyr utenfor risikosone på 5 meter rundt maskinen når du løfter opp og forflytter maskindelene. Sikre lasten under transport. Saghodet og sagbanen må ikke løftes samlet eller transporteres sammenmontert, men skal transporteres i to deler. Løft av saghodet: Demontere saghodets sikkerhetshjul, et på hver side av saghodet og løft så ved hjelp av sikkert løfteutstyr saghodet i løfteørene lengst opp på saghodet. Vekt, se teknisk data. Løft av sagbane: Bruk pallegafler eller gaffeltruck og løft under sagbanen. Plasser et beskyttelseslag med treverk på gaflene før du løfter. Pass på å ha god balanse på sagbanen og sikre lasten på pallegaflene før transport. Vekt, se teknisk data. ADVARSEL! Risiko for brannskade. Motoren og lyddemperen til motoren blir meget varm under drift og like etter bruk. La motoren og lyddemperen avkjøle seg før du utfører service og vedlikehold. Start- og stoppinstruksjoner elektrisk drift Start Koble elkabelen til manøverpanelet. Vri hovedstrømsbryteren til posisjon ON. Sett velgebryter til posisjon MAN. Motoren starter ved at en griper handtakene på saghodet og trykker inn de to sorte dødmannsbryterne ved hjelp av tumlene. STOPP Motorene stoppes ved å slippe dødmannsknappene. Da bremses båndsagbladet ned til stillestående posisjon av den elektriske bremsen. Still hovedstrømsbryteren (5) i posisjon OFF. Ta så ut den elektriske kabelen hvis vedlikehold skal utføres eller hvis bandsagbruket ikke skal benyttes. 10

11 LumberMate LM29 Start- og stoppinstruksjoner bensindrift Start 1. Åpne bensinkranen ved å flytte skyveregulatoren til høyre til posisjon ON. 2. For å starte en kald motor, flytt chokregulatoren til stengt posisjon (regulatoren i venstre posisjon). Før start av en varm motor, la chokregulatoren være i åpen posisjon (regulatoren i høyre posisjon). 3. Sette tenningsnøkkelen i posisjon ON. 4. Dra forsiktig i starthandtaket til du kjenner motstand og dra så kraftig i pilens retning som vist på bilde 4. Returner handtaket forsiktig. 5. Gi gass ved å klemme gasshandtaket helt inn. Dette fører til at forbrenningsmotoren går opp til arbeidsturtall og bandsagbladet starter å bevege seg. 6. Hvis choken står i stengt posisjon, flytt gradvis regulatoren mot åpen posisjon (til høyre) etter hvert som motoren blir varm. STOPP Sagbladet stoppes ved at en slipper gasshåndtaket( bilde 5). Da bremses bandsagbladet ned til stillestående posisjon av den mekaniske bremsen og motoren går på tomgang. Slå så av motoren ved å sette startnøkkelen i posisjon OFF (bilde 3) og steng så av bensinkranen (bilde 1)

12 Arbeidsinstruksjoner Stokkhøyde Ikke gjør stokkhøyden på stokkbordet høyere enn 1 meter. Tømmerstokker som er tilsmusset av jord, sand, leire forkorter betydelig standtiden på bandsagbladene og øker risikoen for brudd på sagbladene. Unngå å slepe tømmerstokkene etter bakken og forsøk å holde tømmerstokkene så rene som mulig. Det kan også være en ide å sortere tømmerstokkene etter treslag. Stokkbordet Når bandsagbruket ikke er utstyrt med stokkløfter (tilbehør), unngå å arbeide mellom stokkbordet og bandsagbruket. Plasser tømmerstokkene på venstre side til bandsagbruket, lengst vekk fra operatørsiden. Bygg stokkbordet i samme høyde som tverrbjelkene til bandsagbruket. Stokkbordet bør avsluttes 10 cm fra venstre side på bandsagbruket. Pass på at stokkbordet har store kiler i bakkant for å unngå at tømmerstokkene ruller av stokkbordet. Pass på at tømmerstokkene nærmest bandsagbruket er sikret slik at de ikke kan rulle inn mot bansagbruket når saga er i drift. [Se fig. 2.] Pålessing av tømmerstokker ADVARSEL! Klemrisiko mellom tømmerstokker og bandsagbruket. Stå alltid framom tømmerstokkene når disse håndteres. Når du skal laste på en tømmerstokk: 1. Sett saghodet i bakerste posisjon på sagbanen (hjem-posisjon). 2. Senk stokkstøtten til nederste posisjon. 3. Hvis stokkbordet har en løs labanke, monter denne slik at det ikke blir åpning mellom stokkbordet og bandsagbruket. 4. Ta bort låsanordningen for de fremste tømmerstokkene på stokkbordet. 5. Rull frem en tømmerstokk. 6. Sikre de fremste tømmerstokkene på stokkbordet igjen. 7. Rull forsiktig på tømmerstokken på bandsagbrukets sagbane. Bruk en stokkvender. Sentrer stokken sideveis på sagbanens tverrbjelker. 8. Juster stokkstøtten slik at den støtter tømmerstokken, men ikke kommer i kontakt med sagbladet når du skal sage. Lås fast stokkstøtten. 9. Rull tømmerstokken mot stokkstøttene. 10. Juster spennarmene slik at de er plassert midt mot stokkstøttene på motsatt side av tømmerstokken. Juster høyden på spennarmene slik at de låser fast tømmerstokken. Pass på at spennarmene ikke kommer i kontakt med sagbladet når du skal sage. Stå aldri mellom stokkbordet/tømmerstokkene og bandsagbruket. Stå alltid framom tømmerstokkene når disse håndteres. [Se fig. 3.] Tømmerstokkene skal rulles inn på bandsagbruket. Slipp de aldri ned på båndsagbruket. 12

13 LumberMate LM29 Alt. 1 Tømmerstokker Sikring i framkant på stokkbordet Sikring i bakkant av stokkbordet Stokkbord Sagbane Høyre side av sagbanen skal være fri Alt. 2 Løs labanke Figur 2 Figur 3 13

14 Innstilling av sagsnitt Det er trinnløs innstilling av saghodet slik at en kan stille inn den sagdybden en selv ønsker. LumberMate er som standard utstyrt med ¾, 1, 9/8 1 1/2 og 2 skalaer der sagsnittet er medregnet. Sagdybden stilles inn ved hjelp av sveiven på saghodet. Sveiv ned til markeringen kommer i posisjon med markeringen på valgt skala. ADVARSEL! Klemrisiko. Pass på fingrene når stokkstøtten senkes. Stokkstøtte Skalaer Saging Sveiv ADVARSEL! Skjærende verktøy: Stå alltid bak saghodet og hold begge hendene på handtaket når du betjener maskinen. Stå aldri framom saghodet eller bandsagbladet. Dra aldri saghodet gjennom et tidligere sagsnitt. ADVARSEL! Klemfare og roterende deler: Kun et lite press på frikoblingsmekanismen til saghodet kan få saghodet til å falle ukontrollert og sveiven vil rotere raskt noe som kan føre til personskade. ADVARSEL! Les gjennom og følg alle sikkerhetsinstruksjoner som er beskrevet i avsnittet sikkerhetsinstruksjoner under Før hvert sagsnitt. 3. Bruk stokkvenderen (ekstrautstyr) når du ruller en tømmerstokk på sagbanen. Sentrer tømmerstokken på sagbanen og rull den mot stokkstøtten. Kontrollere at enden på tømmerstokken ikke stikker utom siste tverrbjelke på sagbanen. For at tømmerstokken skal sages helt gjennom må den ikke ligge utom siste tverrbjelke. 4. Roter tømmerstokken slik at den gir best utbytte (se sagheftet med tips og råd) Hvis tømmerstokken har en tydelig avsmaling mellom topp og rot, må dette kompenserer for å gi best skurutbytte. Viktig og sage parallelt med stokkens midtlinje. Bruk en toppløfter (ekstrautstyr) eller en avstandskloss mellom sagbanens tverrbjelke og tømmerstokkens toppende. Hvis diameteren på tømmerstokken i toppenden og rotenden har en forskjell på 5 cm, skal avstandsklossen være 2,5 cm. 1. Før du bruker sagbruket, utfør samtlige kontrollpunkter som beskrives i sikkerhetsinstruksjoner under før hver bruk. 2. Hev stokkstøtten ved og løft de opp til ønsket posisjon og spenn de fast. Avstandskloss 14

15 LumberMate LM29 6. Fest tømmerstokken. Plasser spennarmene på motsatt side av tømmerstokken mot stokkstøttene. Juster inn høyden på spennarmen, men ikke for høyt slik at sagbladet kan komme i kontakt med den. 13. Med begge hendene på skyvehåndtaket, skyv saghodet forsiktig framover til sagbladet begynner å sage i tømmerstokken Når hele bandsagbladet er inne i tømmerstokken kan matehastigheten økes. Tilpass matehastigheten slik at det blir rette og fine sagsnitt. Senk matehastigheten når du passerer kvister i tømmerstokken og velg en lavere matehastighet når du sager større tømmerstokker og harde tresorter. Senk også matehastigheten når du nærmer deg slutten av tømmerstokken. 14. Så fort du har saget gjennom tømmerstokken, slipp gasshåndtaket/dødmannsknappen og la sagbladet stoppe helt opp. Spennarm 7. Still inn høyden på saghodet for første snitt ved hjelp av veiven for sagsnittdybde. Medurs på veiven løfter saghodet og moturs senker saghodet. 8. Kontroller at sagbladet ikke tar i stokkstøttene og spennarmene. 15. Ta bort den sagde delen (baken/hun) fra tømmerstokken 16. Skyv saghodet tilbake til saghodets startposisjon 17. Still inn høyden for neste sagsnitt. Bruk veiven og les av på skalaene. 18. Vri tømmerstokken 180 grader slik at den nysagde overflaten ligger ned mot sagbanens tverrbjelker. 9. Still inn den justerbare bladstyringen (med beskyttelse) nært tømmerstokken på stokkens breieste del. 10. Juster inn ventilen til sagbandkjølingen slik at det drypper på bandsagbladet. 11. Før hvert sagsnitt, utfør alle kontrollpunktene som beskrives i avsnittet sikkerhetsinstruksjoner under for hvert sagsnitt. 12. Still deg bak saghodets skyvehåndtak og start forbrenningsmotoren. Gi gass gjennom å klemme gasshåndtaket helt inn. Dette gjør at forbrenningsmotoren går opp til arbeidsturtall, den mekaniske bremsen frigjøres, bandhjulene og bandsagbladene begynner å bevege seg samt at kjølesystemet til sagbladene aktiviseres. Vri tømmerstokken 180 grader slik at den nysagde overflaten ligger ned mot sagbanens tverrbjelker. Senk stokkstøttene og spennarmene slik at de ikke kan komme i kontakt med sagbladet og fest tømmerstokken. Sag det andre sagsnittet. Skyvehandtak med gasshåndtak 15

16 Snu tømmerstokken 90 grader slik at en av de nysagde overflatene vender mot stokkstøttene og fest tømmerstokken. Nå kan du saga det tredje sagsnittet og få ut ferdige bord/planker. Snu tømmerstokken 90 grader slik at en av de nysagde overflatene vender mot stokkstøttene og fest fast tømmerstokken. 19. Før du snur tømmerstokken for siste gang for å sage ut en firkantblokk, da er det på tide å se om du kan sage ut riktig dimensjon med en gang. Se etter om bredden stemmer med den dimensjonen du ønsker på bordene/plankene. Kontrollere gjennom å senke ned sagbladet slik at det hviler mot tømmerstokken. Da kan en lese av hvor mye tre som finnes under sagbladet. 20. Ta bort baken(hun) fra det fjerde sagsnittet. Snu firkantblokka 90 grader og fest den. Nå er det klart til å sage bord/planker i ønsket dimensjon. 16

17 LumberMate LM29 Vedlikehold ADVARSEL! Før du utfører service og vedlikehold på maskinen. Vri tenningsnøkkelen til posisjon OFF, ta nøkkelen ut av låsen og steng bensinkranen. AVARSEL! Sammenrullet bandsagblad kan helt uventet sprette opp med stor kraft. Behandle sammenrullet bandsagblad med størst forsiktighet. ADVARSEL! Røyk ikke og utfør ikke noe arbeid (sveising,sliping og lignende) på bandsagbruket som kan skape en antennbar gnist i nærheten av brensel eller brennbar væske. Hvis du søler brensel på maskinen ved tanking skal dette umiddelbart tørkes opp. Får du brensel på klærne, bytt umiddelbart klær. Sammenrulling av bandsagblad Hold bandsagbladet framom deg med handflatene oppover og sagtennene pekende ut fra kroppen. Tomlene skal være på bandsagbladets utside og resten av fingrene skal være innsiden. Hendene skal være ca 1 meter fra hverandre. Hold fast bandsagbladet på bakken ved å sette en fot på bladet uten at det skader sagtennene. Trykk bandsagbladet innover, samtidig som du vrir håndleddene innover og nedover. Før hendene sammen samtidig som du fører dem nedover og fullfører bevegelsen slik at bandsagbladet danner tre runder. Sikre bandsagbladet ved å binde det sammen slik at bladet ikke kan sprette opp. Kjør aldri motoren hvis det er brensel- eller oljelekasje. Slå av motoren før tanking. Risiko for brann. Handtering av bandsagblad ADVARSEL! Skjærende verktøy: Feilaktig handtering av bandsagbladene kan føre til livstruende personskader. Sagbladene er ekstremt kvasse. ADVARSEL! Risiko for skader. Når du håndterer bandsagblad: bruk alltid vernehansker av lær bruk alltid tettsittende beskyttelsesbriller eller visir bruk vernesko med stålhette og sklisikker såle bruk alltid heldekkende vernebukse hold personer og dyr på sikker avstand, minst 5 meter. 17

18 Bytte av bandsagblad Det er viktig å bytte bandsagblad regelmessig (minst hver andre arbeidstime) for å få best mulig sagresultat. Å bruke sløe sagblad fører til bølgeskur og dårlig sagsnitt, redusert levetid på sagbladene og større risiko for brudd på sagbandene. Benytt alltid vernehansker når du handterer sagblad. Ta ut bandsagbladet: 1. Slakk bandspenningen ved å vri T-handtaket moturs. Trykk T-handtaket innover for å minske bladspenningen ytterligere. 2. Ta bort de fremste beskyttelsesdekslene over bandhjulene. 3. Ta ut bandsagbladet fra bandhjulene. Sette i et nytt bandsagblad: 1. Plasser bandsagbladet først i bladstyringene og så rundt bandhjulene. Pass på at sagtennene peker mot deg. Vedlikeholdsinstruksjoner 1. Rengjøring av bandsagbruket Rengjør bandsagbruket etter hver arbeidsdag. Ta bort sagflis fra og rundt sagbanen, saghodet og ta bort sagflis innenfor beskyttelsesdekslene til bandhjulene. 2. Vannbeholderen Beskytt beholderen mot UV stråling etter hver arbeidsdag. Tøm beholderen og slangene hvis de er fylt med vann hvis temperaturen er under null. Ved minusgrader kan en benytte vindusspylervæske som smøremiddel. Benytt vann eller vindusspylervæske i tanken. Bruk aldri diesel eller parafin som kjølemiddel. 3. Bandhjulenes lager Før arbeidsdagen starter skal begge bandhjulenes lagre smøres med universalfett. Skal sagbruket benyttes på vinteren skal lavtemperatursfett benyttes. 2. Pass på at bandsagbladet er i rett posisjon ved hver bladstyringsrull. Det skal være en avstand på 1,5-3,0 mm fra flensen på bladstyringsrullene til kanten på sagbandet. 3. Spenn opp sagbladet med T-handtaket mens du roterer bandhjulene i rett rotasjonsretning, se pil og kontroller at sagbandet går rett i bladstyringen. 4. Når sagbladet sporer korrekt, spenn opp sagbladet med T-handtaket til spesifisert bladspenning. (til strammefjær er i bunn). 5. Monter tilbake beskyttelsdekslene over bandhjulene. 6. Kontroller at sikkerhetsbryteren til dekslet over bandhjulene er tilkoblet. Smørenippel på bandhjul 4. Horisontal linjering av sagblad Før hver arbeidsdag, kontroller at sagbladene er parallell med sagbanens tverrstag. 5. Forbrenningsmotor Kontroller oljenivået i motoren før hver arbeidsdag. Følg vedlikeholdsskjemaet i motorens instruksjonsbok. 6. Saghodets løftevaiere Kontroller saghodets vairene for skader. Bytt vaiere etter behov. 7. Saghodets løftevinsh Smør trommelen til vinsjen hver tredje arbeidsdag for å unngå rust. 18

19 LumberMate LM29 8. Rettheten til sagbanen Kontroller regelmessig rettheten på sagbanen, spesielt på vinteren da frosten kan påvirke underlaget. 9. Drivreimer Kontrollere regelmessig bandhjulets drivreim, bandhjulas poly v-reim, den mekaniske bremsens bremseband og forsterkningene til bandhjulene. Bytt slitte og skadede deler. 10. Reimspenning Kontroller regelmessig spenningen og juster etter behov. 11. Bladstyringene Kontroller regelmessig posisjon på bladstyringene og at avstanden er 1,5-3,0 mm fra flensen på bladstyringsrullene til kanten på sagbandet. Bytt ut slitte eller skadde bladstyringer. 12. Bladspenning T-håndtak Hver måned skal det gjengede hullet og gjengene på T-handtaket smøres med universalfett. Bruke bandsagbruket daglig skal smøringen utføres tettere. Sporrengjører 13. Deksel over bandhjulene Hver arbeidstime eller ved bytte av sagblad, rengjør innsiden av dekslene over bandhjulene og sagbladet for sagflis. 14. Sporrengjørerev Kontroller regelmessig at sporrengjørerne er gjennomfuktet. Hvis ikke, fukt dem med en blanding av 50% sagkjedeolje og 50% parafin eller diesel. Dette holder sagbanens hjul smurte og sporene rene for sagflis. 15. Bandsagblad Bytt bandsagblad hver annen time til et nytt kvast båndsagblad. 19

20 Feilsøking Problem Årsak Løsning Bandsagbladet blir raskt sløvt. Bølgeformet skur Bandsagbladet drar seg ned ved saging Bladbrudd Skittent tømmer Sagbladet utslitt Sløvt bandsagblad (ni av ti ganger er dette årsaken) For høy matehastighet For lav matehastighet Den stillbare bladstyringen er ikke rett innstilt, for langt fra stokken Delvis frosset tømmer Bandsagbladet er for slakt For høy matehastighet Skadd sagblad Sagbladet sporer ikke riktig over bandhjulene Sagbladet er utslitt Sløvt og/eller feilmontert sagblad Bandsagbladet er for hardt spent Bandstyringene er ikke tilpasset bandhjulene utslitte band på bandhjulene Unngå å slepe stokkene etter bakken Bark stokkene der bandsagbladet går inn Sag firkantblokk av stokkene før de plasseres i bandsagbruket Bytt sagblad Slip bandsagbladet. OBS: Behøver normalt byttes med intervall på ca 1 ½ time. Det er nok med en skitten stokk for at bladet har blitt sløvt. HOLD BLADET SKARPT! BYTT OFTE! Senk matehastigheten Øk matehastigheten La stokkene tine, eller fryse helt gjennom. Stram bladet Senk matehastigheten Kasser dette bandsagbladet og monter et nytt Plasser bandsagbladet korrekt på bandhjulet og juster oppspenningen Bytt sagblad Slip opp sagbladet på nytt Slakk stramminga Juster bladstyringene Bytt band på bandhjulene Bordene blir tykke eller tynne i endene Sagbanen fjærer på grunn av utilstrekkelig støtte Støtt opp hele sagbanen som vist i instruksjonene Bandsagbladet holder seg ikke rett på bandhjulet Bandhjulene er ikke riktig innstilt Remmene er slitt Still inn på nytt Bytt remmer Bandsagbladet sager ikke Bladet er monter feil veg Ta bort sagbladet. Vend bandsagbladet ut og inn. Sette det tilbake. Bandsagbladet slakkes ikke når strammingen løsnes Bladspenningsmekanismen henger Trykk T-handtaket innover Saghodet går tungt opp og ned De vertikale styringene er for stramme Trommelen til saghodets løftevinj er usmurt Løs opp de vertikale styringene litt Smør med olje Saghodet skramler ved senking Sagbanen er ikke rett og bryter på saghodet Juster inn sagbanen etter instruksjon Sagbladet blir overopphetet under saging Slutt på kjølevæske Fyll opp kjølevæske Vannkranen er stengt Åpne vannkrane Motoren starter ikke Tenningsnøkkel i feil posisjon Nødstoppknappen er trykket inn Vri tenningsnøkkel til posisjon ON Vri nødstoppknappen tilbake 20

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53)

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53) Instrukcja obsługi Bruksanvisning B28 PS Przed przystąpieniem do pracy maszyną prosimy dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå

Detaljer

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning 254XP 257 262XP Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING ADVARSEL! Motorsager kan være farlige! Uforsiktig

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 PN. 507 REV. 00 (06/07) G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I I I 4 5 6 T

Detaljer

FORMULA 60. 250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

FORMULA 60. 250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina FORMULA 60 PN. 5008 REV. 00 (06/07) Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I

Detaljer

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2311 M FR 2312 MA Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. PRESENTASJON Innhold PRESENTASJON Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på offentlig

Detaljer

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 Manual Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 540260 1 INTRODUKSJON Takk for at du kjøpte denne kantklipperen. Vi håper at du vil bli fornøyd med kantklipperens ytelse, og at den vil innfri alle dine

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning for Rider ProFlex 18 og ProFlex 21 Innhold Innhold...1

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15, Pro 18 og Pro 18

Detaljer

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære kunde - gratulerer med valget av HONDA trimmer/ryddesag. Denne instruksjonsboken dekker

Detaljer

Colibri II+ 545123474 12/15/06

Colibri II+ 545123474 12/15/06 Colibri II+ SE ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov. NO BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON:

Detaljer

Bruksanvisning Svenska. Brukerhåndbok. Ohjekirja Suomi. Brugerhåndbog Dansk. Manual do Operador

Bruksanvisning Svenska. Brukerhåndbok. Ohjekirja Suomi. Brugerhåndbog Dansk. Manual do Operador J O N S E R E D S E R V I C E Bruksanvisning Svenska Brukerhåndbok Norsk Ohjekirja Suomi Brugerhåndbog Dansk Manual do Operador Português ΕΛΛΗΝΙΚΛ Läs instruktionerna noggrant och försäkra dig om att du

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2 DW701 DW707 1 2 3 16 4 6 7 8 9 10 11 A1 14 13 12 17 18 24 23 22 12 A2 21 20 19 2 26 27 28 29 26 27 2 A3 31 30 30 A4 32 26 38 37 16 34 31 33 A B 36 3 40 41 39 42 43 C D 2 21 E F1 44 6 48 2 47 46 7 13 F2

Detaljer

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI COBRA COMBI Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Motorboremaskiner og spett COBRA COMBI Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE DIESELDREVEN TERRENG GÅENDE ARBEIDSPLATTFORM MODELL H 18 SXL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift.

Detaljer

SVM 25 ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK

SVM 25 ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK INNHOLD TEKNISK INFORMASJON... 3 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 DRIFT, FORHOLDSREGLER...4;5;6 TRANSPORT, FORHOLDSREGLER... 7 BRUKSOMRÅDER... 4 MONTERING AV MODULSEKSJONER... 4 MONTERING

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør:

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør: HONDA GRESSKLIPPERE STRØMAGGREGAT HRS 536C HRG 536C HRG 465C EU20i INSTRUKSJONSBOK INSTRUKSJONSBOK Importør: Importør: Importør: 1 Et selskap i Atlas Copco-gruppen Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 FORORD

Detaljer

DW7121 19 1 18 17 16 2 15 3 13 14 11 12 10 9 8 7 4 5 6 A1 3 26 25 24 23 27 28 29 30 32 31 A2 4 35 36 A4 A5 37 38 A6 A7 39 40 B1 39 29 18 14 13 40 3 31 40 11 B2 31 C 5 17 2 E1 E2 42 44 43 45 2 E3 42 43

Detaljer