Les gjennom monteringsanvisningen nøye og forstå innholdet før du bruker sagutrustningen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Les gjennom monteringsanvisningen nøye og forstå innholdet før du bruker sagutrustningen."

Transkript

1 bruksanvisning Original Bruksanvisningccc Logosol Norwood LumberMate LM29 Bensindrift & Elektrisk drift Les gjennom monteringsanvisningen nøye og forstå innholdet før du bruker sagutrustningen. Art.nr Denne bruksanvisningen inneholder viktige sikkerhetsinstruksjoner. Advarsel! Feil bruk kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall for operatøren eller andre.

2 Takk for at du har valgt en Logosol maskin! Velkommen. Vi er glade for at du har vist oss den tillit gjennom å kjøpe dette sagbruket og vi kommer til å gjøre vårt ytterste for å oppfylle dine forventninger. Logosol har laget sagbruk siden 1988 og levert ca maskiner til fornøyde kunder i hele verden. Vi ønsker best mulig sikkerhet og samtidig at du skal få Så bra sagresultat som mulig. Vi anbefaler at du avsetter tid til å lese denne bruksanvisningen fra perm til perm før du starter sagingen. Tenk på at selve maskinen er bare en del av verdien, en stor verdi ligger i den kunnskap vi deler med deg i bruksanvisningen. Vi ønsker deg lykke til med din nye maskin. Bengt-Olov Byström Grunnlegger og styreformann, Logosol i Härnösand, Sverige LOGOSOL driver et kontinuerlig utviklingsarbeid. Vi må derfor forbeholde oss retten til å endre konstruksjon og utforming på våre produkter. Dokument: LumberMate Bruksanvisning Bilde: Norwood og Lars Wahlström Sist revidert: Augusti 2013 Artikkelnr Bruksanvisning, NO: LOGOSOL, Härnösand Sweden 2

3 LumberMate LM29 Innholdsfortegnelse Generelt 4 Beskrivelse av bandsagbruket 5 Sikkerhetsinstruksjoner 6 Start- og stoppinstruksjoner eldrift 10 Start- og stoppinstruksjoner bensindrift 11 Arbeidsinstruksjoner 12 Vedlikeholdsinstruksjoner 17 Feilsøking 20 Tekniske Data 21 EU forsikring 22 3

4 Generelt For din egen og andres sikkerhet, bruk ikke bandsaga eller håndter bandsagbladene før du har lest gjennom og forstått hele innholdet i denne bruksanvisningen. ADVARSEL! Når dette symbolet dukker opp, innebærer det at om en ikke følger instruksjonene kan det resultere i alvorlig personskade og til og med dødsfall. Denne bruksanvisningen, motorens instruksjonsbok, bandsagas monteringsanvisninger og instruksjoner for tilbehør skal anses som inngående deler til bandsaga og skal alltid oppbevares sammen med bandsaga og skal også medfølge bandsaga i et eventuelt videresalg. Ansvaret for at bandsaga blir rett montert, riktig i gangkjørt og brukt på en sikker måte er den eller de som har montert bandsaga og de som bruker den. 4

5 LumberMate LM29 Beskrivelse av bandsagbruket Dette bandsagbruket er konstruert for å sage tømmerstokker som er kvistet helt inn til stammen. M T N N K P O G F I H A L J B D U Q E S R C Q Lumbermate LM29 A. Sagbane B. Veiv for innstilling av sagsnittet C. Regulering for innstilling av justerbar bladstyring D. Skyvehåndtak til saghodet, gasspådrag til bensinmotoren og innkobling av bandhjuldriften E. Stokkstøtte F. Spennarm (skjult bak tømmerstokken) G. Tverrbjelke H. Sikkerhetsbryter I. Sagbladdeksel J. T-Handtak for sagbladspenning K. Vanntank til sagbladkjøling L. Bensintank M. Skala for innstilling av sagsnittet N. Løfteører for saghodet O. Regulering for innstilling av saghodets vinsjesystem P. Nødstopp Q. Endestopp på sagbanen R. Sporrengjører S. Støtteben T. Skilt U. Tenningslås 5

6 Sikkerhetsinstruksjoner Se til at alle advarsel- og informasjonsskilt er på plass på saga og at de er rengjort og lesbare. Skadde skilt skal umiddelbart erstattes. Symbolforklaringer ADVARSEL! Dette symbolet innebær at en skal være ekstra oppmerksom og følges av en informasjon om hva risikoen er. OPPFORDRING. Etter dette symbolet følger en oppfordring. Vær ekstra oppmerksom der dette symbolet forekommer i manualens tekst. For din egen og andres sikkerhet, bruk ikke bandsagbruket eller håndter bandsagblad uten først å lese gjennom og forstå hele innholdet i denne bruksanvisningen. ADVARSEL! Skjærende verktøy. Uvøren bruk av maskinen kan føre til livstruende personskader. Bandsagbladene er ekstremt kvasse og farlige. Bruk alltid beskyttelseshansker når du arbeider med bandsagbruket eller håndterer bandsagblad. Risiko for kuttskader ved handtering av bandsagblad. Bandsagbladene og motordeler kan være varme etter saging. Bruk alltid godkjent hørselsvern når du arbeider med maskinen. Hørselen kan skades etter bare kort tid når du er utsatt for høyfrekvent lyd. Bruk alltid tilsittende beskyttelsesbriller når du arbeider med maskinen eller håndterer bandsagbladene. Det kan også under visse omstendigheter være nødvendig å bruke støvmaske. Det gjelder hvis du sager tørt virke eller sager innomhus. Bruk alltid godkjent vernesko med stålhette og sklisikker såle når du arbeider med maskinen eller bandsagblad. Bruk alltid heldekkende vernebukse når du arbeider med maskinen eller håndterer bandsagblad. Ikke bruk løssittende kleder, halstørkle, smykker og lignende som kan hektes fast i maskinen under arbeid. Sett opp langt hår før du arbeider med bandsaga. 6

7 LumberMate LM29 Bandsagas sikkerhetsutstyr ADVARSEL! Bruk aldri maskinen med defekt sikkerhetsutstyr. Sikkerhetsutstyret på bandsaga skal kontrolleres og vedlikeholdes jevnlig. Her forklares sikkerhetsutstyret på bandsaga og deres funksjon. Nødstopp Nødstoppen bryter strømmen til bandsagas styresystem og aktiverer bremsen. Nødstoppknappen må trekkes ut før maskinen kan startes på nytt. Beskyttelsesdeksel over bandhjulene Maskinen har en sikkerhetsbryter montert på beskyttelsesdekslene over bandhjulene. Maskinen kan ikke brukes før dekslene er på plass. Endestopp på sagbanen Disse mekaniske stoppene hindrer at saghodet ruller av sagbanen ved endene av sagbanen. Operatør ADVARSEL! Ved bruk av maskinen skal godkjent personlig verneutstyr benyttes. Personlig verneutstyr tar ikke bort skaderisikon, men den reduserer effekten av en skade ved et ulykkestilfelle. Personer under 18 år får ikke bruke bandsagbruket eller håndtere bandsagblad. Oppstillingsplass Advarsel! Bruk aldri bandsagbruket med forbrenningsmotor i et innestengt rom eller et dårlig ventilert rom. Det kan forårsake kveling eller kullosforgiftning. Bruk kun bandsagbruket eller håndter bandsagblad i full dagslys om du ikke har tilgang til fullgod arbeidsbelysning. Hold arbeidsplassen ryddig og fri for momenter som kan distrahere operatøren. Velg en oppstillingsplass der underlaget er hardt pakket og plant og med godt rom til bandsagbruket, stokkhøyde og ferdig saget trevirket. Hvis det er mulig, plasser sagbruket slik at sagflis blåser bort fra operatørsiden. Sett opp bandsagbruket på en plan plass med minst 4,5 meter fritt rom rundt maskinen. Hvis bandsagbruket skal plasseres permanent på en plass anbefales støtte med sementpilarer eller treklosser (15 x 15 cm) under hvert tverrstag. Ha et godkjent brannslukkningsapparat (min 3 kg) lett tilgjengelig ved arbeidsplassen. Ha alltid et komplett sett førstehjelpsutstyr tilgjengelig på arbeidsplassen. Maskinen skal installeres via jordfeilvarsler. Bruk aldri maskinen eller håndtere bandsagblad hvis du er trøtt, hvis du har drukket alkohol eller om du bruker medisiner som kan påvirke synet, reaksjonsevne eller kroppskontroll. 7

8 Bruk av båndsaga ADVARSEL! Skjærende verktøy. Stå alltid bak saghodet og hold begge hendene på manøverspaken når du kjører maskinen. Stå aldri framom saghodet eller bandsagbladet. Dra aldri maskinen gjennom ett sagsnitt. ADVARSEL! Klemfare og roterende deler: Kun et lite press på frikoblingsmekanismen til saghodet kan få saghodet til å falle ukontrollert og veiven vil rotere raskt, noe som kan føre til personskade. ADVARSEL! Koblingsmekanismen er meget følsom. Til og med et lite trykk på regulatorspaken når motoren er i gang kan få koblingen til å gå i inngrep og få bandsagbladene til å bevege seg. ADVARSEL! Modifiser aldri denne maskinen slik at den ikke er i overensstemmelse med orginalutførelsen og bruk den ikke hvis den har blitt modifisert av andre. Bruk aldri annet tilbehør enn det Logosol anbefaler. ADVARSEL! Et bandsagblad som har bruddskader kan kaste ut deler av bandsagbladet gjennom sponstussen med høy hastighet. Pass på at ingen befinner seg på den siden av bandsaga under drift. Risikoen for brudd på bandsagbladene øker når bladet ikke er installert rett eller det er manglende vedlikehold. Bandsagbladene og deksel over bandhjulene tåler kulde ned mot -25 grader C. Bruk ikke bandsagbruket under 25 grader C. Kontroller at maskinen er rett montert i forhold til monteringsbeskrivelsene og er riktig vedlikeholdt i forhold til disse instruksjonene. Arbeid aldri alene. Pass på at det finnes noen voksne i hørbar avstad hvis du trenger hjelp. Stå aldri mellom tømmerstokken (ene) og bandsagbruket. Stå alltid på siden av tømmerstokken (ene) når du håndterer tømmeret. Stå aldri der det er fare for at du får en tømmerstokk over deg. Risikoområdet: Minste sikkerhets avstad rundt bandsagbruket er vist på fig.1. Påse at sikkerhetsavstanden på bandsagbrukets venstre side er 15 meter der det er fare for at sagbladdeler kan kastes ut gjennom sponstuss ved brudd på sagbandene. Risikoavstanden på de andre sidene er 5 meter. [Fig. 1.] ADVARSEL! Hold hender, armer, ben og øvrige kroppsdeler med god margin fra bandsagbladet, kabler og annen bevegelige deler. Husk at når saghodet forflyttes endrer også bandsagbladet og kablene posisjon. ADVARSEL! Risiko for å bli påkjørt av saghodet. ADVARSEL! Snublingsrisiko på sagbane og tverrbjelker. Gå aldri over sagbanen. ADVARSEL! Heng opp elektriske kabler slik at de ikke skades eller utgjør en snublingsrisiko. ADVARSEL! Kjør ikke forbrenningsmotoren i lukket rom. Sørg for god ventilasjon. Avgasser inneholder skadelige stoffer som kan utgjøre livsfare. ADVARSEL! Klemrisiko mellom sagbruket og tømmerstokken ved pålessing. Kliv aldri på sagbanen eller på sagas tverrbjelker. 8

9 LumberMate LM29 Før bruk av sagbruket hver gang: Kontroller at: operatøren har godkjent personlig verneutstyr foreskrevet vedlikehold er utført bandsagbladet står stille maskinen står stødig oppstilt og sagbanen har støtte under hele lengden saghodets sikkringshjul og sagbanens endestopp er på plass alle deler på bandsagbruket sitter fast og er funksjonsdyktig alt sikkerhetsutstyr på maskinen er på plass og fungerer bandsagbladet er rett påmontert og løper fritt og i riktig retning. Før hvert sagsnitt: Kontroller at: ingen andre personer eller dyr befinner seg innom maskinenes risikosone arbeidsplassen er fri fra hindringer som kan utgjøre snublingsrisiko eller er forstyrrende bandsagbladet løper fritt for stokkstøttene og spennarmer til tømmeret sagbanen er fri for skrap, sagflis og lignende arbeidsstykket er godt festet det justerbare sagbladdekslet er korrekt innstilt for å klare tømmerstokkens største bredde. Ved bruk: ADVARSEL! Risiko for brannskade. Motoren og lyddemperen til motoren blir meget varm under drift og like etter bruk. Dette gjelder også når motoren går på tomgang. ADVARSEL! Risiko for brann! Bensin og bensindamp er meget brannfarlig. Tenk over brann-, eksplosjon og innhaleringsrisiko. ADVARSEL! Brannrisiko. Motoren skal være avslått og fått tid til avkjøling i 10 minutter før brensel fylles på. Steng alltid av forbrenningsmotoren når du forlater operatørplassen, også midlertidig, for å ta unna saget trevirket eller utfør vedlikehold. ADVARSEL! Kortsluttning. Kontroller regelmessig at batterikablene ikke har skader. Se til at ingen metalldeler kommer i kontakt med batteripolene. Figur 1. 9

10 Oppbevaring over lengre tid Også ved kort tids opphold uten bruk av bandsagbruket skal bandsagbladet tas ut av maskinen og oppbevares utilgjengelig for barn og andre personer. Oppbevaring over lengre tid skal: - bensintanken og kjølevæskebeholderen tømmes, - bandsagbladet skal tas ut av maskinen, - nøkkel skal tas ut av tenningslåsen, - krana til bensintanken skal stenges, - batteriet skal tas ut av maskinen, - saghodet skal låses av Oppbevar bandsagbruket utilgjengelig for barn og andre personer, helst i et avlåst rom. Vedlikehold ADVARSEL! Før du utfører service og vedlikehold på maskinen vri tenningsnøkkelen til posisjon OFF, ta nøkkelen ut av låsen og steng bensinkranen. Forflyttning av bandsagbruket ADVARSEL! Risiko for klemskader. Hold personer og dyr utenfor risikosone på 5 meter rundt maskinen når du løfter opp og forflytter maskindelene. Sikre lasten under transport. Saghodet og sagbanen må ikke løftes samlet eller transporteres sammenmontert, men skal transporteres i to deler. Løft av saghodet: Demontere saghodets sikkerhetshjul, et på hver side av saghodet og løft så ved hjelp av sikkert løfteutstyr saghodet i løfteørene lengst opp på saghodet. Vekt, se teknisk data. Løft av sagbane: Bruk pallegafler eller gaffeltruck og løft under sagbanen. Plasser et beskyttelseslag med treverk på gaflene før du løfter. Pass på å ha god balanse på sagbanen og sikre lasten på pallegaflene før transport. Vekt, se teknisk data. ADVARSEL! Risiko for brannskade. Motoren og lyddemperen til motoren blir meget varm under drift og like etter bruk. La motoren og lyddemperen avkjøle seg før du utfører service og vedlikehold. Start- og stoppinstruksjoner elektrisk drift Start Koble elkabelen til manøverpanelet. Vri hovedstrømsbryteren til posisjon ON. Sett velgebryter til posisjon MAN. Motoren starter ved at en griper handtakene på saghodet og trykker inn de to sorte dødmannsbryterne ved hjelp av tumlene. STOPP Motorene stoppes ved å slippe dødmannsknappene. Da bremses båndsagbladet ned til stillestående posisjon av den elektriske bremsen. Still hovedstrømsbryteren (5) i posisjon OFF. Ta så ut den elektriske kabelen hvis vedlikehold skal utføres eller hvis bandsagbruket ikke skal benyttes. 10

11 LumberMate LM29 Start- og stoppinstruksjoner bensindrift Start 1. Åpne bensinkranen ved å flytte skyveregulatoren til høyre til posisjon ON. 2. For å starte en kald motor, flytt chokregulatoren til stengt posisjon (regulatoren i venstre posisjon). Før start av en varm motor, la chokregulatoren være i åpen posisjon (regulatoren i høyre posisjon). 3. Sette tenningsnøkkelen i posisjon ON. 4. Dra forsiktig i starthandtaket til du kjenner motstand og dra så kraftig i pilens retning som vist på bilde 4. Returner handtaket forsiktig. 5. Gi gass ved å klemme gasshandtaket helt inn. Dette fører til at forbrenningsmotoren går opp til arbeidsturtall og bandsagbladet starter å bevege seg. 6. Hvis choken står i stengt posisjon, flytt gradvis regulatoren mot åpen posisjon (til høyre) etter hvert som motoren blir varm. STOPP Sagbladet stoppes ved at en slipper gasshåndtaket( bilde 5). Da bremses bandsagbladet ned til stillestående posisjon av den mekaniske bremsen og motoren går på tomgang. Slå så av motoren ved å sette startnøkkelen i posisjon OFF (bilde 3) og steng så av bensinkranen (bilde 1)

12 Arbeidsinstruksjoner Stokkhøyde Ikke gjør stokkhøyden på stokkbordet høyere enn 1 meter. Tømmerstokker som er tilsmusset av jord, sand, leire forkorter betydelig standtiden på bandsagbladene og øker risikoen for brudd på sagbladene. Unngå å slepe tømmerstokkene etter bakken og forsøk å holde tømmerstokkene så rene som mulig. Det kan også være en ide å sortere tømmerstokkene etter treslag. Stokkbordet Når bandsagbruket ikke er utstyrt med stokkløfter (tilbehør), unngå å arbeide mellom stokkbordet og bandsagbruket. Plasser tømmerstokkene på venstre side til bandsagbruket, lengst vekk fra operatørsiden. Bygg stokkbordet i samme høyde som tverrbjelkene til bandsagbruket. Stokkbordet bør avsluttes 10 cm fra venstre side på bandsagbruket. Pass på at stokkbordet har store kiler i bakkant for å unngå at tømmerstokkene ruller av stokkbordet. Pass på at tømmerstokkene nærmest bandsagbruket er sikret slik at de ikke kan rulle inn mot bansagbruket når saga er i drift. [Se fig. 2.] Pålessing av tømmerstokker ADVARSEL! Klemrisiko mellom tømmerstokker og bandsagbruket. Stå alltid framom tømmerstokkene når disse håndteres. Når du skal laste på en tømmerstokk: 1. Sett saghodet i bakerste posisjon på sagbanen (hjem-posisjon). 2. Senk stokkstøtten til nederste posisjon. 3. Hvis stokkbordet har en løs labanke, monter denne slik at det ikke blir åpning mellom stokkbordet og bandsagbruket. 4. Ta bort låsanordningen for de fremste tømmerstokkene på stokkbordet. 5. Rull frem en tømmerstokk. 6. Sikre de fremste tømmerstokkene på stokkbordet igjen. 7. Rull forsiktig på tømmerstokken på bandsagbrukets sagbane. Bruk en stokkvender. Sentrer stokken sideveis på sagbanens tverrbjelker. 8. Juster stokkstøtten slik at den støtter tømmerstokken, men ikke kommer i kontakt med sagbladet når du skal sage. Lås fast stokkstøtten. 9. Rull tømmerstokken mot stokkstøttene. 10. Juster spennarmene slik at de er plassert midt mot stokkstøttene på motsatt side av tømmerstokken. Juster høyden på spennarmene slik at de låser fast tømmerstokken. Pass på at spennarmene ikke kommer i kontakt med sagbladet når du skal sage. Stå aldri mellom stokkbordet/tømmerstokkene og bandsagbruket. Stå alltid framom tømmerstokkene når disse håndteres. [Se fig. 3.] Tømmerstokkene skal rulles inn på bandsagbruket. Slipp de aldri ned på båndsagbruket. 12

13 LumberMate LM29 Alt. 1 Tømmerstokker Sikring i framkant på stokkbordet Sikring i bakkant av stokkbordet Stokkbord Sagbane Høyre side av sagbanen skal være fri Alt. 2 Løs labanke Figur 2 Figur 3 13

14 Innstilling av sagsnitt Det er trinnløs innstilling av saghodet slik at en kan stille inn den sagdybden en selv ønsker. LumberMate er som standard utstyrt med ¾, 1, 9/8 1 1/2 og 2 skalaer der sagsnittet er medregnet. Sagdybden stilles inn ved hjelp av sveiven på saghodet. Sveiv ned til markeringen kommer i posisjon med markeringen på valgt skala. ADVARSEL! Klemrisiko. Pass på fingrene når stokkstøtten senkes. Stokkstøtte Skalaer Saging Sveiv ADVARSEL! Skjærende verktøy: Stå alltid bak saghodet og hold begge hendene på handtaket når du betjener maskinen. Stå aldri framom saghodet eller bandsagbladet. Dra aldri saghodet gjennom et tidligere sagsnitt. ADVARSEL! Klemfare og roterende deler: Kun et lite press på frikoblingsmekanismen til saghodet kan få saghodet til å falle ukontrollert og sveiven vil rotere raskt noe som kan føre til personskade. ADVARSEL! Les gjennom og følg alle sikkerhetsinstruksjoner som er beskrevet i avsnittet sikkerhetsinstruksjoner under Før hvert sagsnitt. 3. Bruk stokkvenderen (ekstrautstyr) når du ruller en tømmerstokk på sagbanen. Sentrer tømmerstokken på sagbanen og rull den mot stokkstøtten. Kontrollere at enden på tømmerstokken ikke stikker utom siste tverrbjelke på sagbanen. For at tømmerstokken skal sages helt gjennom må den ikke ligge utom siste tverrbjelke. 4. Roter tømmerstokken slik at den gir best utbytte (se sagheftet med tips og råd) Hvis tømmerstokken har en tydelig avsmaling mellom topp og rot, må dette kompenserer for å gi best skurutbytte. Viktig og sage parallelt med stokkens midtlinje. Bruk en toppløfter (ekstrautstyr) eller en avstandskloss mellom sagbanens tverrbjelke og tømmerstokkens toppende. Hvis diameteren på tømmerstokken i toppenden og rotenden har en forskjell på 5 cm, skal avstandsklossen være 2,5 cm. 1. Før du bruker sagbruket, utfør samtlige kontrollpunkter som beskrives i sikkerhetsinstruksjoner under før hver bruk. 2. Hev stokkstøtten ved og løft de opp til ønsket posisjon og spenn de fast. Avstandskloss 14

15 LumberMate LM29 6. Fest tømmerstokken. Plasser spennarmene på motsatt side av tømmerstokken mot stokkstøttene. Juster inn høyden på spennarmen, men ikke for høyt slik at sagbladet kan komme i kontakt med den. 13. Med begge hendene på skyvehåndtaket, skyv saghodet forsiktig framover til sagbladet begynner å sage i tømmerstokken Når hele bandsagbladet er inne i tømmerstokken kan matehastigheten økes. Tilpass matehastigheten slik at det blir rette og fine sagsnitt. Senk matehastigheten når du passerer kvister i tømmerstokken og velg en lavere matehastighet når du sager større tømmerstokker og harde tresorter. Senk også matehastigheten når du nærmer deg slutten av tømmerstokken. 14. Så fort du har saget gjennom tømmerstokken, slipp gasshåndtaket/dødmannsknappen og la sagbladet stoppe helt opp. Spennarm 7. Still inn høyden på saghodet for første snitt ved hjelp av veiven for sagsnittdybde. Medurs på veiven løfter saghodet og moturs senker saghodet. 8. Kontroller at sagbladet ikke tar i stokkstøttene og spennarmene. 15. Ta bort den sagde delen (baken/hun) fra tømmerstokken 16. Skyv saghodet tilbake til saghodets startposisjon 17. Still inn høyden for neste sagsnitt. Bruk veiven og les av på skalaene. 18. Vri tømmerstokken 180 grader slik at den nysagde overflaten ligger ned mot sagbanens tverrbjelker. 9. Still inn den justerbare bladstyringen (med beskyttelse) nært tømmerstokken på stokkens breieste del. 10. Juster inn ventilen til sagbandkjølingen slik at det drypper på bandsagbladet. 11. Før hvert sagsnitt, utfør alle kontrollpunktene som beskrives i avsnittet sikkerhetsinstruksjoner under for hvert sagsnitt. 12. Still deg bak saghodets skyvehåndtak og start forbrenningsmotoren. Gi gass gjennom å klemme gasshåndtaket helt inn. Dette gjør at forbrenningsmotoren går opp til arbeidsturtall, den mekaniske bremsen frigjøres, bandhjulene og bandsagbladene begynner å bevege seg samt at kjølesystemet til sagbladene aktiviseres. Vri tømmerstokken 180 grader slik at den nysagde overflaten ligger ned mot sagbanens tverrbjelker. Senk stokkstøttene og spennarmene slik at de ikke kan komme i kontakt med sagbladet og fest tømmerstokken. Sag det andre sagsnittet. Skyvehandtak med gasshåndtak 15

16 Snu tømmerstokken 90 grader slik at en av de nysagde overflatene vender mot stokkstøttene og fest tømmerstokken. Nå kan du saga det tredje sagsnittet og få ut ferdige bord/planker. Snu tømmerstokken 90 grader slik at en av de nysagde overflatene vender mot stokkstøttene og fest fast tømmerstokken. 19. Før du snur tømmerstokken for siste gang for å sage ut en firkantblokk, da er det på tide å se om du kan sage ut riktig dimensjon med en gang. Se etter om bredden stemmer med den dimensjonen du ønsker på bordene/plankene. Kontrollere gjennom å senke ned sagbladet slik at det hviler mot tømmerstokken. Da kan en lese av hvor mye tre som finnes under sagbladet. 20. Ta bort baken(hun) fra det fjerde sagsnittet. Snu firkantblokka 90 grader og fest den. Nå er det klart til å sage bord/planker i ønsket dimensjon. 16

17 LumberMate LM29 Vedlikehold ADVARSEL! Før du utfører service og vedlikehold på maskinen. Vri tenningsnøkkelen til posisjon OFF, ta nøkkelen ut av låsen og steng bensinkranen. AVARSEL! Sammenrullet bandsagblad kan helt uventet sprette opp med stor kraft. Behandle sammenrullet bandsagblad med størst forsiktighet. ADVARSEL! Røyk ikke og utfør ikke noe arbeid (sveising,sliping og lignende) på bandsagbruket som kan skape en antennbar gnist i nærheten av brensel eller brennbar væske. Hvis du søler brensel på maskinen ved tanking skal dette umiddelbart tørkes opp. Får du brensel på klærne, bytt umiddelbart klær. Sammenrulling av bandsagblad Hold bandsagbladet framom deg med handflatene oppover og sagtennene pekende ut fra kroppen. Tomlene skal være på bandsagbladets utside og resten av fingrene skal være innsiden. Hendene skal være ca 1 meter fra hverandre. Hold fast bandsagbladet på bakken ved å sette en fot på bladet uten at det skader sagtennene. Trykk bandsagbladet innover, samtidig som du vrir håndleddene innover og nedover. Før hendene sammen samtidig som du fører dem nedover og fullfører bevegelsen slik at bandsagbladet danner tre runder. Sikre bandsagbladet ved å binde det sammen slik at bladet ikke kan sprette opp. Kjør aldri motoren hvis det er brensel- eller oljelekasje. Slå av motoren før tanking. Risiko for brann. Handtering av bandsagblad ADVARSEL! Skjærende verktøy: Feilaktig handtering av bandsagbladene kan føre til livstruende personskader. Sagbladene er ekstremt kvasse. ADVARSEL! Risiko for skader. Når du håndterer bandsagblad: bruk alltid vernehansker av lær bruk alltid tettsittende beskyttelsesbriller eller visir bruk vernesko med stålhette og sklisikker såle bruk alltid heldekkende vernebukse hold personer og dyr på sikker avstand, minst 5 meter. 17

18 Bytte av bandsagblad Det er viktig å bytte bandsagblad regelmessig (minst hver andre arbeidstime) for å få best mulig sagresultat. Å bruke sløe sagblad fører til bølgeskur og dårlig sagsnitt, redusert levetid på sagbladene og større risiko for brudd på sagbandene. Benytt alltid vernehansker når du handterer sagblad. Ta ut bandsagbladet: 1. Slakk bandspenningen ved å vri T-handtaket moturs. Trykk T-handtaket innover for å minske bladspenningen ytterligere. 2. Ta bort de fremste beskyttelsesdekslene over bandhjulene. 3. Ta ut bandsagbladet fra bandhjulene. Sette i et nytt bandsagblad: 1. Plasser bandsagbladet først i bladstyringene og så rundt bandhjulene. Pass på at sagtennene peker mot deg. Vedlikeholdsinstruksjoner 1. Rengjøring av bandsagbruket Rengjør bandsagbruket etter hver arbeidsdag. Ta bort sagflis fra og rundt sagbanen, saghodet og ta bort sagflis innenfor beskyttelsesdekslene til bandhjulene. 2. Vannbeholderen Beskytt beholderen mot UV stråling etter hver arbeidsdag. Tøm beholderen og slangene hvis de er fylt med vann hvis temperaturen er under null. Ved minusgrader kan en benytte vindusspylervæske som smøremiddel. Benytt vann eller vindusspylervæske i tanken. Bruk aldri diesel eller parafin som kjølemiddel. 3. Bandhjulenes lager Før arbeidsdagen starter skal begge bandhjulenes lagre smøres med universalfett. Skal sagbruket benyttes på vinteren skal lavtemperatursfett benyttes. 2. Pass på at bandsagbladet er i rett posisjon ved hver bladstyringsrull. Det skal være en avstand på 1,5-3,0 mm fra flensen på bladstyringsrullene til kanten på sagbandet. 3. Spenn opp sagbladet med T-handtaket mens du roterer bandhjulene i rett rotasjonsretning, se pil og kontroller at sagbandet går rett i bladstyringen. 4. Når sagbladet sporer korrekt, spenn opp sagbladet med T-handtaket til spesifisert bladspenning. (til strammefjær er i bunn). 5. Monter tilbake beskyttelsdekslene over bandhjulene. 6. Kontroller at sikkerhetsbryteren til dekslet over bandhjulene er tilkoblet. Smørenippel på bandhjul 4. Horisontal linjering av sagblad Før hver arbeidsdag, kontroller at sagbladene er parallell med sagbanens tverrstag. 5. Forbrenningsmotor Kontroller oljenivået i motoren før hver arbeidsdag. Følg vedlikeholdsskjemaet i motorens instruksjonsbok. 6. Saghodets løftevaiere Kontroller saghodets vairene for skader. Bytt vaiere etter behov. 7. Saghodets løftevinsh Smør trommelen til vinsjen hver tredje arbeidsdag for å unngå rust. 18

19 LumberMate LM29 8. Rettheten til sagbanen Kontroller regelmessig rettheten på sagbanen, spesielt på vinteren da frosten kan påvirke underlaget. 9. Drivreimer Kontrollere regelmessig bandhjulets drivreim, bandhjulas poly v-reim, den mekaniske bremsens bremseband og forsterkningene til bandhjulene. Bytt slitte og skadede deler. 10. Reimspenning Kontroller regelmessig spenningen og juster etter behov. 11. Bladstyringene Kontroller regelmessig posisjon på bladstyringene og at avstanden er 1,5-3,0 mm fra flensen på bladstyringsrullene til kanten på sagbandet. Bytt ut slitte eller skadde bladstyringer. 12. Bladspenning T-håndtak Hver måned skal det gjengede hullet og gjengene på T-handtaket smøres med universalfett. Bruke bandsagbruket daglig skal smøringen utføres tettere. Sporrengjører 13. Deksel over bandhjulene Hver arbeidstime eller ved bytte av sagblad, rengjør innsiden av dekslene over bandhjulene og sagbladet for sagflis. 14. Sporrengjørerev Kontroller regelmessig at sporrengjørerne er gjennomfuktet. Hvis ikke, fukt dem med en blanding av 50% sagkjedeolje og 50% parafin eller diesel. Dette holder sagbanens hjul smurte og sporene rene for sagflis. 15. Bandsagblad Bytt bandsagblad hver annen time til et nytt kvast båndsagblad. 19

20 Feilsøking Problem Årsak Løsning Bandsagbladet blir raskt sløvt. Bølgeformet skur Bandsagbladet drar seg ned ved saging Bladbrudd Skittent tømmer Sagbladet utslitt Sløvt bandsagblad (ni av ti ganger er dette årsaken) For høy matehastighet For lav matehastighet Den stillbare bladstyringen er ikke rett innstilt, for langt fra stokken Delvis frosset tømmer Bandsagbladet er for slakt For høy matehastighet Skadd sagblad Sagbladet sporer ikke riktig over bandhjulene Sagbladet er utslitt Sløvt og/eller feilmontert sagblad Bandsagbladet er for hardt spent Bandstyringene er ikke tilpasset bandhjulene utslitte band på bandhjulene Unngå å slepe stokkene etter bakken Bark stokkene der bandsagbladet går inn Sag firkantblokk av stokkene før de plasseres i bandsagbruket Bytt sagblad Slip bandsagbladet. OBS: Behøver normalt byttes med intervall på ca 1 ½ time. Det er nok med en skitten stokk for at bladet har blitt sløvt. HOLD BLADET SKARPT! BYTT OFTE! Senk matehastigheten Øk matehastigheten La stokkene tine, eller fryse helt gjennom. Stram bladet Senk matehastigheten Kasser dette bandsagbladet og monter et nytt Plasser bandsagbladet korrekt på bandhjulet og juster oppspenningen Bytt sagblad Slip opp sagbladet på nytt Slakk stramminga Juster bladstyringene Bytt band på bandhjulene Bordene blir tykke eller tynne i endene Sagbanen fjærer på grunn av utilstrekkelig støtte Støtt opp hele sagbanen som vist i instruksjonene Bandsagbladet holder seg ikke rett på bandhjulet Bandhjulene er ikke riktig innstilt Remmene er slitt Still inn på nytt Bytt remmer Bandsagbladet sager ikke Bladet er monter feil veg Ta bort sagbladet. Vend bandsagbladet ut og inn. Sette det tilbake. Bandsagbladet slakkes ikke når strammingen løsnes Bladspenningsmekanismen henger Trykk T-handtaket innover Saghodet går tungt opp og ned De vertikale styringene er for stramme Trommelen til saghodets løftevinj er usmurt Løs opp de vertikale styringene litt Smør med olje Saghodet skramler ved senking Sagbanen er ikke rett og bryter på saghodet Juster inn sagbanen etter instruksjon Sagbladet blir overopphetet under saging Slutt på kjølevæske Fyll opp kjølevæske Vannkranen er stengt Åpne vannkrane Motoren starter ikke Tenningsnøkkel i feil posisjon Nødstoppknappen er trykket inn Vri tenningsnøkkel til posisjon ON Vri nødstoppknappen tilbake 20

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK POWER TROWEL TLK90 HYDRAULIC WITH HONDA GX690 1 Håndboken skal alltid være tilgjengelig for brukeren. PRODUSENT OG YTTERLIGERE INFORMASJON: TIEPPO Tel +39 0423746008

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 12525 NOR 04/07 AB Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser utelukket.

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Båndsag Advarsel! Les denne brukerveiledningen nøye før du tar maskinen i bruk, for din egen sikkerhet. Forsiktighetsregler Når du tar denne maskinen

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER 6750100175 FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER TERRASSEVASKER FOR HØYTRYKKSVASKER INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSINSTRUKSENE... 2

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

bruksanvisning LumberPro HD36 Bensindrift, elektrisk drift & elektrisk frammating Logosol Norwood

bruksanvisning LumberPro HD36 Bensindrift, elektrisk drift & elektrisk frammating Logosol Norwood bruksanvisning Original Bruksanvisning. For LumberPro P, LumberPro E-twin og LumberPro E-twin med E37-tilbehør. Logosol Norwood LumberPro HD36 Bensindrift, elektrisk drift & elektrisk frammating Les gjennom

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Lagertelt 9 m2monteringsanvisning

Lagertelt 9 m2monteringsanvisning Lagertelt 9 m2monteringsanvisning BESKRIVELSE MODELLNR. 3 m x 3 m x 2,4 m Shed-in-a-Box - Grå 70333 ANBEFALT VERKTØY ELLER 11 mm Les HELE anvisningen før monteringen påbegynnes. Denne beskyttelsen MÅ forankres

Detaljer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

Maskinen er fremstilt av: ALIA AB Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE Ljungskile. Chipper Bruksanvisning

Maskinen er fremstilt av: ALIA AB Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Maskinen er fremstilt av: ALIA AB +46 522-22000 Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE-459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Tekniske spesifikasjoner Strømforsyning: 230 V, 50 Hz, 6,6 A Motorstyrke: 1,1 kw Størrelse:

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Hurtigguide. Gå inn i selen, dra den opp rundt livet og stram til ved å dra i stroppen som er festet i bremsen.

Hurtigguide. Gå inn i selen, dra den opp rundt livet og stram til ved å dra i stroppen som er festet i bremsen. Hurtigguide Fest karabinkroken i egnet forankringspunkt, for eksempel Peseq veggfeste (selges separat). Forankringspunktet må tåle en belastning på minst 700 kg. Gå inn i selen, dra den opp rundt livet

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Vennligst les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk. Oppbevar veiledningen på en sikker plass for fremtidig bruk og referanse. Vær ekstra

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Bruksanvisning for Tradie

Bruksanvisning for Tradie Bruksanvisning for Tradie BETEGNELSE: TRADIE EN 1004 3 4/4 XXXD CEN angivelse av denne bruksanvisningen EN 1298 IM en Rev 00 QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST Tradie er et tårnstillassystem for mobil tilgang

Detaljer

Retningslinjer for inspeksjon og service. Tilbehør koblinger 2017

Retningslinjer for inspeksjon og service. Tilbehør koblinger 2017 Retningslinjer for inspeksjon og service Tilbehør koblinger 2017 Generell informasjon Generelt Komponentene som brukes for sammenkobling av bil og tilhenger utsettes for meget høye påkjenninger, selv ved

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Garasjetelt RoundTop 23 m2 Monteringsanvisning

Garasjetelt RoundTop 23 m2 Monteringsanvisning Garasjetelt RoundTop 23 m2 Monteringsanvisning BESKRIVELSE MODELLNR. 3,7 x 6 x 2,4 m Garage-in-a-Box RoundTop - Grå 62780 ANBEFALT VERKTØY Les HELE anvisningen før monteringen påbegynnes. Denne beskyttelsen

Detaljer

DYNAPAC BETONGUTSTYR. BG21 Betongglatter INSTRUKSJONS- OG RESERVEDELSKATALOG BG21-1 - NO

DYNAPAC BETONGUTSTYR. BG21 Betongglatter INSTRUKSJONS- OG RESERVEDELSKATALOG BG21-1 - NO DYNAPAC BETONGUTSTYR BG21 Betongglatter INSTRUKSJONS- OG RESERVEDELSKATALOG BG21-1 - NO 2 SIKKERHETSINSTRUKSJONER - FOR MASKINER SOM HAR: elektrisk-, pneumatisk-, bensin- eller diesel-motor. - SYMBOLER:

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

BrukerManual QLASSIC

BrukerManual QLASSIC BrukerManual QLASSIC Brukermanual qlassic Alle rettigheter forbeholdes. Intet i denne utgaven må mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres i trykk, fotokopi, mikrofilm eller på hvilken som helst annen

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Leglifter Bruksanvisning

Leglifter Bruksanvisning Bruksanvisning Norsk Simple solutions for everyday independence Tiltenkt bruk Leglifter fra Mangar Health gjør at personer kan svinge bena opp på sengen uten eller med minimal hjelp. Drives av Mangar Health

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON

BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON Gratulerer med ditt kjøp av en Champion Power Equipment hydraulisk bordjekk. Med riktig vedlikehold vil denne bordjekken

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-03 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN 1004 3 7.1/7.1 XXXD CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 ADVARSEL Aldri stå oppreist på en ubevoktet plattform Denne monteringsanvisningen

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

ReTurn7600 TM. Kontroll av funksjon. Les alltid manualen. SystemRoMedic. Manual - Norsk. Art. no. 7600. Max: 205kg/450 lbs

ReTurn7600 TM. Kontroll av funksjon. Les alltid manualen. SystemRoMedic. Manual - Norsk. Art. no. 7600. Max: 205kg/450 lbs ReTurn7600 TM SystemRoMedic Manual - Norsk Art. no. 7600 Max: 205kg/450 lbs ReTurn7600 er kun for innendørs bruk og benyttes ved korte overflytninger av brukere mellom seng og rullestol, rullestol og toalett/mobil

Detaljer

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel.

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel. Vaiertrommel Lagerplate Dobbel horisontal skinne m/bue Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel Skinneskjøt Karmvinkel m/rett vertikal skinne Minimum 15 mm Sideklaring min. 85

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS 1 BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS... 1 Tekniske Data Modell WGT-2269... 3 For Deres Sikkerhet!... 3 Generell sikkerhetsinstruks.... 4 Sikkerhetsregel!... 4 Igangsettelse/arbeidshenvisninger...

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Lagertelt 5,8 m2 Monteringsanvisning

Lagertelt 5,8 m2 Monteringsanvisning Lagertelt 5,8 m2 Monteringsanvisning BESKRIVELSE MODELLNR. 2,4 x 2,4 x 2,4 m Shed-in-a-Box - Grå 70423 ANBEFALT VERKTØY ELLER 11 mm Les HELE anvisningen før monteringen påbegynnes. Denne beskyttelsen MÅ

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER I-LINE. KTIFb

MONTERINGSANVISNINGER I-LINE. KTIFb MONTERINGSANVISNINGER I-LINE KTIFb Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK NO VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK Bær barnet sikkert Det er viktig at du tar deg tid til å lese igjennom brukerveiledningen før du tar din Caboo bæresele i bruk. Det anbefales spesielt å lese forholdsreglene

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 KOMPLETT DELELISTE Del nr. Beskrivelse Ant. 1 Hovedramme 1 2 Justeringsstag 1 3 Liggeplate 1 4 Hengsler 2 5 Håndtak 2 6 Støttestag 2 7

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL 1 Innholdsfortegnelse Ta vare på Bruksanvisningen. Side 2 Tekniske data.. Side 3 Innhold.. Side 3 Sikkerhetsinstruksjoner.. side 4 Luft systemet side 4 Tilkobling

Detaljer

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 Bruksanvisning norsk Kontorstolsete Forma SitRite art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Kontakt... 2 Innledning... 3 Montering... 3 Klasse... 3 Sikkerhetsforskrifter...

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO V-4000 V Vinsj

Fransgård. Bruksanvisning NO V-4000 V Vinsj Fransgård Bruksanvisning NO Vinsj V-4000 V-6500 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet A B D C E F VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet Det er viktig at du tar deg tid til å lese igjennom brukerveiledningen før du tar din Caboosele i bruk. Det anbefales spesielt å

Detaljer

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2 GENERELLE SIKKERHETSREGLER Betydning av symboler på produktet: ADVARSEL : Les bruksanvisningen før du tar maskinen i bruk. FARE: Plasser ikke hender eller føtter nær eller under roterende deler. Hold alltid

Detaljer

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning INNHOLD SIKKERHETSINFORMASJON... 3 Les bruksanvisning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Før din første tur...... 3 Hvordan bruke Armdriften... 3 Fastspenning av føtter i

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer